Gazet jaargang 03 jan b 105 16012015

Page 1

.

. . . . .. . ..... . .. . . . . .. . . . . . PAS NA ZOTTE MAANDAG

JAARGANG 03 NUMMER 105 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

START IN RONSE

Andreas in perspectief

108 BLZ.

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

2015

.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 105 Jan|B van

VANWEGE DE UITGEVER

VRIJDAG 16 JANUARI 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met op… BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAFiek; eigen foto; foto Patrick Aelmedewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun voet | BLZ.02: COLOFON | BLZ.03: eigen foto’s; uit CHARLIE HEBDO; gAZetGRAFiek | BLZ.04/11: eigen foingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen to’s; stadsberichten; gAZetGRAFiek | BLZ.12/13: eigen foto; via lezer; gAZetGRAFiek | BLZ.14: foto’s worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet Patrick Aelvoet | BLZ.15/17: eigen foto’s; gAZetGRAverschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- Fiek | BLZ.18/19: bijdrage Davidsfonds; foto Damien Van Wambeke; gAZetGRAFiek | BLZ.20: FAIRPLAY | den tegen voorafbetaling van €25 per foto BLZ.21/22: bijdrage Nadine Notebaert; BUUNIE door AUTEURSRECHTEN Willy Deventer | BLZ.23/27: stadsberichten | BLZ.28: ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN links naar… | BLZ.29/55: eigen foto’s n.a.v. DRAWBBIE DEPONERING (i-Depot) ING PRIZE RONSE 2014; gAZetGRAFiek | BLZ.56/ Willy Deventer is international author met 58: bijdrage Bertrand VandeKerckhove | BLZ.59/73: CAE-code 109987598, aangesloten bij bijdrage Patrick Aelvoet; gAZetGRAFiek | BLZ.74/75: SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens eigen foto’s | BLZ.76: eigen foto; logo radio 2 | BLZ. graficus/kunstschilder met TheArtServer77/81: i.v.m. “De Oude School” uit gAZet voorheen | code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.82/83: bijdrage Kadetten Ronse | BLZ.84/91: eilijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, gen foto’s; gAZetGRAFiek; via lezeres (86) | BLZ.92/ manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder 93: via ‘De Vrolijke Kring’; stadsberichten | BLZ.94/95: BVBA AbyZ consult & projects Gent. gAZetGRAFiek | BLZ.96: OVERZICHT gAZet nr.105 | Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) BLZ.97: uit CHARLIE HEBDO; cartoon XAV’15 | BLZ.98/ materiaal op te nemen waarover geen dui106: bijdrage lezer: de volledige CHARLIE HEBDO na de delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft moordende moslimaanslag op hun redactie in Parijs | dus niemand willen duperen, maar, indien er BLZ.107: stadsbericht; eigen foto; postzegel De Rore zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem door Michel Provost | BLZ.108: gAZetGRAFiek … dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok16 18 17 ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelUPDATES 17 JANUARI 2015: den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

BLZ.85 = TEKST PICTURALE

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

(inderdaad bitsig, zie ook op blz.10, omdat het event PICTURALE gefundeerd is op VUILE POLITIEK en gAZet dergelijke laakbare manier van doen in the picture (sic!) blijft zetten!)

JAARGANG 03 NUMMER 105 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Een ferme gAZet deze editie, plenty fotomateriaal weer, zoals het hoort (hoewel sommigen een nummer verkiezen dat ‘dunner’ is, kwestie van er rap door te bonjouren en weer weg te wezen). Da’s R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e ‘t stokpaardje van gAZet D i e z ó h o o r t b ij m ij e NIET! We mikken op ‘k Zwere welken ede? ruime berichtgeving en De liefde die’k U breie! zonder dat we op een foto | de redactie is met toegangscontrole beveiligd | toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via of twee (sic!) moeten instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | kijken. Vorig nummer zat camerabewaking naar meldkamer 24/24 | nogal met sport bevolkt, gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij op de verdere pagina’s bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox graag aandacht voor dan ben jij de allereerste om te weten wat de kunst, cultuur en folklore, deennieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse met of zonder kapitaal, e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar wat zou het! Ik wens je gazetronse@gmail.com veel kijk- & leesplezier…


Andreas, bommels, Hervé, Charlie et les autres in gAZet nr.105 jan|B… JOURNAL IRRESPONSABLE

Deze blz. ging deze week mee met onze e-mail die, telkens gAZet verschijnt, in de mailbox van onze grote familie VOORUITBLIKKERS wordt gedropt. Zo weet je VOORAF dàt gAZet verschijnt en met wàt! Vooruitblikker worden? Het is gratis, e-mail gewoon “graag vooruitblikker” naar… gazetronse@gmail.

Welkom.

De volledige CHARLIE HEBDO, met dank aan een lezer, vind je op de laatste bladzijden.


04

Jan|B NUMMER105

Haastig Treuzelend Of staccato Passeert in witte kant Menig vrouwenslipje En ook wel eens een blote kont Of een kind De mond vol koek En wijzend vingertje De woorden spellend Die het nadien Niet meer aaneengeregen krijgt En dan maar ruimte maakt

Voor de stadsduif Die met vuilwitte poten Driftig het verse koekengruis Uit de letterbogen pikt En haar dankbaarheid toont Met een plakkerige klodder

Op het puntje van de i


05

Jan|B NUMMER105

… die steen zal mij overleven, liggend op mijn rug zou ik naar de lucht willen kijken, naar wie er allemaal overstapt…


06

Jan|B NUMMER105


Volgende week brengen we in gAZet, noblesse oblige en noblesse niet alleen!, het schrijnende verhaal van ILLUSTRALE dat ‘Ronse’ van JeanMarie De Dijn

Co-voorzitter PICTURALE Pieter vanderhoydonck (met kleine v in de perstekst, Jan|B noblesse oblige!) kondigt de editie 2015 aan, terwijl voorzitter GEDICHTENDAG Marc De Turck zijn beurt afwacht om voor donderdag 29 januari 2015, qua poëzie dan, hetzelfde te doen…

gestolen .

.

.

.

heeft en onder PICTURALE (benaming die de lading MINDER dekt, zeg dat Willy Deventer het gezegd heeft) tweejaarlijks verder kabbelt… De waarheid heeft zo haar rechten, al moest ze daartoe op… gAZet wachten!

07

NUMMER105


Sedert 2004 organiseert de Cultuurraad van Ronse, in samenwerking met de Dienst Cultuur, onder de naam MUZEN IN DE STAD ieder jaar een happening om mooie of verrassende plekjes van de stad in een poëtische sfeer te plaatsen en te tonen.

GEDICHTENDAG 2015 VINDT PLAATS OP DONDERDAG 29 JANUARI 2015 POËZIEWANDELING IN DE SCHADUW VAN NASSAU GEDICHT VAN DE STAD RONSE 2015 CONCERT ‘LIEF EN LEED’ MET ZJEF VANUYSTSEL & MICHELINE VAN HAUTEM PROGRAMMA: Vanaf 18.00 uur… Verzameling op de parking Leerpunt, Vanhovestraat 36 Ronse, met een warm onthaal. Wandeling in groepen met poëzie en muziek op diverse sfeervolle plaatsen ‘In de schaduw van Nassau’ in en om de Vanhovestraat en de Jan van Nassaustraat. Gelieve de auto’s te achter te laten op de parking van Delhaize. Van Nassaustraat en Vanhovestraat zijn verkeersvrij. 20.30 uur in de zaal van de Christen Volksbond Bekendmaking van de winnaars in 3 categorieën en van het gedicht van de stad Ronse 2013. Het thema was: ‘Met zingen is de liefde begonnen’. ‘Met zingen is de liefde begonnen’ is het motto van de Poëzieweek 2015. Niemand beter dan een dichter kan de complexiteit van de liefde bezingen: teder of vol passie, prille vlinders of reeds vertrouwde warmte, dromerige vreugde of hartverscheurend liefdesverdriet. Van middeleeuwse troubadours over rederijkers tot hedendaagse dichters. Allemaal beschrijven zij de roerselen van het hart in lange volzinnen of in puntige aforismen. Wij danken de jury: Paul Cox, Luc Denorme, René Lemarcq, Marc Piteraerents, Hein Vanderschoot, Catherine Van Ongevalle, Jenny Bouckaert, Marie-Claire Delanghe, Sophie Delbar (secretaris), Gaby Verzele (redactie juyverslag) en Marc De Turck (voorzitter). 21 uur: Concert. ‘Lief en leed’ door Zjef Vanuytsel & Micheline Van Hautem en… aansluitend receptie. Deelname wandeling en concert: 8 euro. Reservatie via Cultuurdienst CC De Ververij,Wolvestraat, 37 | 055 23 28 01, cultuur@ronse.be (betaling via Cultuurdienst of via overschrijving op BE10 0910 1918 4104). Ter gelegenheid van Gedichtendag hebben alle kleuter- en basisscholen van de stad ook een “gedichtenfeest” gehouden en mooie, ontroerende werkstukjes gemaakt. De werkgroep Gedichtendag houdt eraan de winnende klassen op 28 januari te bezoeken, te belonen en aan te moedigen om de schoonheid van taal te blijven koesteren.

GEDICHTEN VAN DE STAD 2004: Catherine Van Ongevalle Zal ik het blauw zijn 2005: Hélène Claeys En nog ruik ik je 2006: Bart Wallays Weg van poëzie 2007: Paul Baekeland Een vogel vlucht 2008: Tine Mortier Het knalt en het giert 2009: Hein v/d Schoot Hiernaast (Nederland) 2010: Vera De Brauwer Druppelsgewijs 2011: Valérie Mattelin Tussen hemel en aarde 2012: David Huyghe Rakelings 2013: Laure Van Renterghem Doof zijn 2014: Hervé Deleu Nachtvlinder 2015: ?

NACHTVLINDER Ik vlieg met wassen vleugels onder de koude maan zoekend naar gedeelde bedden waar kussen worden gewisseld in plaats van woorden en boezems in grijpgrage handen slapen. Omgeven door spiedende stenen gluur ik vol verwondering naar ogen die meer lezen in andere ogen dan wat er in boeken te lezen valt. Ik schroei zowaar mijn vleugels. Hervé Deleu GEDICHT VAN DE STAD RONSE WINNEND GEDICHT CAT. VOLWASSENEN

08

Jan|B NUMMER105


09

GEDICHTEN DAG RONSE Jan|B NUMMER105

ZJEF VANUYTSEL is een kleinkunstzanger die geboren werd in Mol op 6 juli 1945. Hij begon te zingen en te componeren aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. Later studeerde hij architectuur in Brussel. Hij deed ondertussen ervaring op en in 1977 bracht hij z'n debuutalbum uit: 'De Zotte Morgen'. Met daarop het bekende titelnummer, 'Houten Kop', 'Ik weet wel mijn lief' en 'Hop Marlène'. Met zo'n 100.000 verkochte exemplaren is dit nog steeds één van de best verkochte kleinkunstplaten in Vlaanderen. Z'n succes kwam door een combinatie van luisterliedjes en meestal autobiografische teksten. In de jaren '70 kwamen er nog drie albums uit. Bekend nummer is daarvan 'Tussen Antwerpen en Rotterdam'.

& The Groove Quartet, werkte zij als programmeur voor Studio Brussel.

Kleinkunst was minder aanwezig in de jaren '80 en hij richtte zich op de architectuur. In 2007 kwam hij terug met een nieuw album, waarmee hij door Vlaanderen trok. Ook in Nederland trad hij op.

Poëzie brengen in deze stad tussen de groene heuvels, is een project waar de werkgroep als een hecht team, ieder jaar opnieuw, met gedrevenheid en maandenlange voorbereiding aan werkt. Gesteund door de enthousiaste medewerking van velen: Joris Vandenhoucke, schepen van Cultuur en Sport De dienst Cultuur onder leiding van Jan Leconte, cultuurbeleidsfunctionaris Het stadsbestuur en de technische dienst Het personeel van stedelijke bibliotheek De vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Ronse.

MICHELINE VAN HAUTEM ontplooide haar talent bij Vlaamse rockbands en studeerde op de Filmschool in Brussel. Heel toepasselijk speelde ze daarna de rol van een zangeres in de film Crazy Love van Dominique Deruddere. Naast enkele kleine filmrollen en vele optredens met bands als Sable, Black 'n Blonde, dB

In 1998 verhuisde zij naar New York, waar ze de acteeropleiding aan het Lee Strasberg Institute volgde. Ter gelegenheid van de 20e sterfdag van Jacques Brel werd Micheline gevraagd om een aantal nummers van haar veel geprezen landgenoot te vertolken. Haar jawoord zou een onverwachte wending aan Van Hautem’s carrière geven. Overrompeld door de lovende kritieken van zowel pers als publiek besloot Micheline haar carrière als rockzangeres op een zijspoor te schuiven en zich te wijden aan chansons en cabaret. Micheline Van Hautem maakt naam met een nieuwe vertolkingen van de chansons van Jacques Brel.

Wij danken ook Marnixring Ronse, voor hun welwillende steun.


IN DE SCHADUW VAN NASSAU Jan Van Nassau (1583-1638) Jan of Johan VIII van Nassau is het kleinkind van Johan VI, broer van de alom bekende Willem van Oranje, de Zwijger. Zijn vader is ‘n vurig calvinist en verdediger van het protestantisme. Jan VIII (°1583) bekeert zich in 1621 tot het katholicisme. Hij wordt hiermee de stichter van de katholieke linie van de Nassaus. Door zijn huwelijk verkrijgt hij de heerlijkheden Kwaremont, Ruien, Zulzeke en Orroir en drie jaar na de dood van zijn vader koopt hij in 1629 de Baronie van Ronse over van een erfgenaam van de familie Granvelle. Een gigantisch kasteel In 1630 later start hij de bouw van een kasteel op het Sint-Cornelisveld. Het kasteeldomein bevat naast het hoofdgebouw nog een groot park, wegen en lanen. De “Drève du Château”, zoals ze in de volksmond de Kasteelstraat nog steeds noemen, verbindt het kasteel met de stad. Het kasteel (2138 m²) in U-vorm had gigantische buitenafmetingen. Het was 58 meter breed en 72 m. diep. Je kon het kasteel enkel bereiken via het poortgebouw dat in het midden van een wal stond. Het gebouw was opgetrokken uit rode baksteen met natuursteen voor de arcaden, profiellijsten en hoekstenen en had een rechthoekig grondplan met binnenkoer. Vooral de vier reusachtige paviljoenen op de hoeken sprongen in het oog. Vanop het binnenplein bereikte je via acht treden de uitgebreide woonvleugel. Het voorportaal was versierd met portretten van alle prinsen en prinsessen van Nassau van de 14de tot en met de 18e eeuw. Op de benedenverdieping waren er ook nog twee antichambres. In één ervan kon je het bekendste portret van onze graaf en zijn gezin bewonderen, geschilderd door Antony Van Dyck. Naast een grote centrale trap verbond ook de kapel, met een gewelf van caissons, het gelijkvloers met de eerste verdieping. Boven gaf een grote hall ui op meerdere kamers met zijkamers. De schikking van de kamers was symmetrisch met twee grote appartementen in de hoeken. WE vervolgen de tekst in gAZet nummer 106 jan|C… Puttend uit wat reeds in menige editie van gAZet verscheen.

10

GEDICHTENDAG was voor zijn voorstelling te gast in vakantieherenhuis ADELAIDE van Pieter VANDECASTEELE. Niet in de wijnstrijd zoals PICTURALE schrijft, maar in de Wijnstraat! Huize ADELAIDE vermag het, noblesse oblige, om zowel de gedichtensteen voor haar voordeur te krijgen als vanwege picturale de grote illustratie (heb j’hem?) op haar zijgevel. Hervé Deleu en Sabine Clement zullen het geweten hebben! ILLUSTRALE dekt de lading, PICTURALE is er dik over!


.

.

KOEN CRUCKE concerteert in CC De Ververij locatie Zuidstraat 19 op zondag 25 januari 15 u., samen met de EUROPEAN PHILHARMONIA, klassieke muziek als ‘nieuwjaarsconcert’ | €23 | €21 (-26/+55/groep) ZJEF VAN UYTSEL & MICHELINE VAN HAUTEM brengen i.k.v. GEDICHTENDAG ‘LIEF & LEED’(Nederlandstalige popmuziek); locatie zaal Volksbond, Zonnestraat 27, donderdag 29 januari 21 u. | €8 Andere optredens organisatie CC De Ververij: ronse.be/cultuur, bvb. Bart Van Loo & Eddy et les Vedettes, De Maan, Arbeid Adelt!...

KOEN EN ZJEF IN RONSE 2015

http://hitriders.be/songs/de-zotte-morgen/

nodigt de leden uit op de nieuwjaarsreceptie in zaal De Spil Lorettestraat 190 die plaats vindt op zaterdag 17 januari 2015 van 19 tot 22 uur… Hierbij reeds wenst het bestuur van BIN SPARTA aan allen een gezond, gelukkig, voorspoedig én veilig nieuw jaar toe!

11

Jan|B NUMMER105

koencrucke.be

BIN SPARTA

Een BIN – buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie. Ze zorgen voor extra ogen en verspreiden mee de preventiegedachte in hun wijk. Hun doel is: het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van de sociale controle, het belang van inbraakpreventie verspreiden. De BIN's worden voornamelijk opgestart naar aanleiding van verdachte situaties. De BINleden worden dan geïnformeerd en verwittigd om waakzaam te zijn. In Ronse kwamen deze verwittigingen herhaald voor de laatste tijd. Dit wakkert én de waakzaamheid aan en werkt geruststellend tegelijk. In Ronse werden inmiddels minstens tien BIN’s opgestart. Zo jouw wijk nog niet tot het BINarsenaal behoort, bel dan 055 23 28 25


12

Jan|B NUMMER105 We kunnen niet verder springen dan onze stok lang is, in deze méér dan 100 pagina-gAZet vervalt de bijdrage ‘De Nieuwe Vrijheid’ en verschuift ze naar volgend nummer… Met onze excuses!


13

Jan|B NUMMER105 Op de foto links (als je bladert in gAZet) of op de vorige blz. valt aan de Hermeskerk qua witsteen (zandsteen, pierre de France) geen verschil te merken, zo piepend door het Sint-Martensstraatje door‌ Op deze oude prentkaart zie je het duidelijk: de vier hoektorentjes en de spits, dus ook de basis ervan midden de rondgang binnen het balkon, zijn van veel latere datum dan de feitelijke torenromp (zwart door vervuiling). Zie simulatie hoe het ervoor was op de inzet (detail).

(zie andere oude postkaart van Ronse op blz.95)

Kijk voor de hoek op blz.40‌


14

Jan|B NUMMER105

.... . . .. .. . . . . . .. BOMMELFEESTEN ZIE BLZ.59 EN VOLGENDE… FOTO’S PATRICK AELVOET


15

Jan|B NUMMER105

. .

Onze uitgever feliciteert namens gAZet Andreas Palladio Den Serra met de eerste plaats in de DRAWING PRIZE RONSE 2014. Zie/lees reportage van blz.29 af‌

.


16

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 104 VRIJDAG 9 JANUARI 2014 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


Onze waar in Ronse? van vorig nummer 104 zette ons planton langsheen de…

RONSE

BOONTJES

17

Jan|B NUMMER105

STRAAT | RUE | STRASSE | STREET

waar in EN NEEN, DIT LIGT NIET BINNEN DE VRIJHEID!

?


18

Jan|B NUMMER105


19

Jan|B NUMMER105

PAUL BAEKELAND...

van achter zijn Leuvense stove!

Na Willy Deventer die het vorig jaar in zaal De Spil over ‘gAZet’ had, staat de causerie voor de Davidsfondse TOAST LITERAIR 2015 op naam van Paul Baekeland. Deze auteur woont op de grenslijn van Schorisse en Ronse en was recent aan zijn elfde roman toe: ‘De cursiefjes van Ron’. Opnieuw ging hij geëngageerde thema’s niet uit de weg. In zijn vorige romans spendeerde hij bvb. alle aandacht aan de verminking van een stukje Vlaamse Ardennen of aan milieuperikelen. Damien Van Wambeke schreef in gAZet jg.02 (2014): “Tegelijk duikt het belangrijkste thema van cursiefjes op: de hedendaagse problematiek van de oprukkende islamisering en de té gelaten, ongeïnteresseerde houding van de eigen streekbewoners. Paul Baekeland stelt zich terecht de vraag of van de oude Europese beschaving de vervaldatum voorbij is?” IN TOAST LITERAIR OP 18 JANUARI 2015: VERTELSELS VAN PAUL BIJ DE LEUVENSE STOVE! Davidsfondser kan het niet zijn…

Deze plattebuiskachel, ook Brabantse kachel of Leuvense stoof genoemd, is een hout en/of kolenkachel waarbij de rookgassen eerst door een platte kast moeten alvorens in de schoorsteen te verdwijnen. Ideaal om op te koken en/of eten warm te houden. Ook in onze contreien populair tweede helft 19e en nog in gebruik vorige eeuw. Wie in Ronse stookt nog ‘Leuvens’?  FOTO WIKI183


F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

20 VERGEET Jan|B NUMMER105 JOUW BIJDRAGE NIET! Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


NEN BUUM OPZEETEN (een boom opzetten) ==betekent: aan een werk, over iets beginnen==

21

Jan|B NUMMER105

TWIE SCHEUTEN IEN IEN GOEPE (twee scheuten in een gleuf) ==betekent: twee vliegen in één klap==

ZIEN SPOELE AAFWEIVEN (zijn schietspoel opweven) ==betekent: zijn werk beëindigen==

ZIE STIEK IELEIVEREN (zijn geweven stuk inleveren / zijn werk inleveren) ==betekent: sterven!==

ZIEN STREINGE SPAANEN (zijn streng spannen) ==betekent: zich inspannen== COPYRIGHT WILLY DEVENTER

KIEJST 'T RO°NSSIES GEZEEGDE 2015 Na het succes van de verkiezing "Ro°nssies woord 2013" organiseert de werkgroep ’t Ronssies geklapt opnieuw een verkiezing met als opdracht: "Kiejst 't Ro°nssies gezeegde 2015". Het sappig dialect van Ronse kent immers een schat aan prachtige woorden en uitdrukkingen! De werkgroep selecteerde vijf uitdrukkingen die allemaal te maken hebben met het thema ‘textiel’, zo eigen aan ons Ronse, want een onderwerp dat nauw verbonden is met de geschiedenis van de stad. Wat is voor jou het gezegde van het jaar? Kies mee en win een mooie prijs.

D e g e z e g d e n z ij n :  nen buum opzeeten…  twie scheuten ien ien goepe…  zien spoele aafweiven…  zie stiek ieleiveren…  zien streinge spaanen… Stemmen kan tot 28 februari 2015. Eén stembeurt per persoon en je kan maar stemmen voor één gezegde. Deelnemen kan op heel wat verschillende manieren : - via het webformulier bij ronse.be - via een antwoordformulier in de bibliotheek - via een mailtje met jouw favoriet gezegde naar deze mailbox: ronssiesgeklapt@hotmail.com - via de facebookpagina van de werkgroep 't Ronssies geklapt De verkiezing van het "Ronssies gezegde 2015" is een initiatief van "t Ronssies geklapt", een werkgroep van de stedelijke cultuurraad die tot doel heeft om het dialect van Ronse ter herwaarderen en in ere te herstellen. Meer info via ronssiesgeklapt@hotmail.com


22

Jan|B NUMMER105

MEEDOEN, HE!


Wanneer een black-out zich voordoet, heeft men geen zicht op hoe lang deze situatie kan duren. In het begin zal de telefonie waarschijnlijk nog werken, maar niemand weet op voorhand voor hoelang.

WAT DOEN BIJ ELEKTRISCHE BLACK-OUT? Black-out. Elektrische schaarste en/of afschakeling… het zijn begrippen die sinds enkele weken niet meer uit de media weg te branden zijn. Ze hebben allemaal betrekking op een en hetzelfde vraagstuk: het probleem van de (ontoereikende) stroomvoorziening.

ALGEMENE AANBEVELINGEN…  als er een black-out ontstaat, om het even welk uur en je bent thuis, blijf dan a.u.b. thuis  ben je niet thuis, probeer dan zo spoedig mogelijk naar huis te gaan.  in geval van nood en jouw eigen telefonie werkt niet, dan kan je terecht bij één van deze drie meldpunten:

MELDPUNTEN A & B… Er is één vast meldpunt, nl. op het Elektrische schaarste treedt op als de politiecommissariaat waar communiproductie sterk daalt en er geen elektricatie naar de hulpdiensten mogelijk is. citeit in voldoende hoeveelheden kan Binnen het uur na de start van de worden ingevoerd uit het buitenland om black-out zullen twee mobiele meldaan de vraag van de consumenten te punten opgericht worden, nl. op de voldoen. Wanneer dergelijke situatie PARKING AAN DE KLIJPEKERK en op de zicht voordoet, kan het afschakelplan PARKING AAN DE SINT-PIETERSKERK. opgestart worden om een algehele black- Daar zal een politievoertuig aanwezig out te voorkomen. Bij een afschakeling zijn vanwaar communicatie i.v.m. medizal een deel van de verbruikers tijdens de sche problemen e.a. naar de hulpdienpiekperiode een tijdje (twee tot drie uur) sten mogelijk zal zijn. géén elektriciteit krijgen, om een langdurige algemene en ongecontroleerde stroompanne te vermijden. Dit gebeurt in fases en met een beurtrol zodat niet elke keer dezelfde steden en gemeenten getroffen worden. Of ook jouw straat betrokken is en in welke fase kan je vinden via www.offon.be. Een black-out gebeurt plots, is niet voorspeld en de duurtijd ligt lang niet op voorhand vast!

A

B

23

DE WERKEN VALLEN OOK OP geopunt.be TE RAADPLEGEN

Jan|B NUMMER105

(zie ook bij verdere stadsberichten)

RIOLERINGSWERKEN BEEKSTRAAT Op maandag 5 januari 2015 startte Aquafin met rioleringswerken in de Beekstraat vanaf het rond punt Eugène Soudansquare. Tijdens deze werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Deze werken zullen duren tot einde maart 2015.

FIETSERS IN DE BEEKSTRAAT Gedurende de werken van Aquafin in de Beekstraat is er geen doorgang mogelijk voor de fietsers over de volledige lengte van de Beekstraat. De fietsers worden omgeleid via de Ninovestraat.

TOEGANG CC DE VERVERIJ OPNIEUW VIA WOLVESTRAAT Gedurende de werken van Aquafin in de Beekstraat wordt de toegang tot CC De Ververij opnieuw voorzien via de Wolvestraat. Er is enkel toegang mogelijk voor voetgangers, fietsers moeten afstappen en te voet gaan. Bezoekers kunnen best parkeren op de Veemarkt en vandaar te voet CC De Ververij bereiken via de Wolvestraat.

RIOLERINGSWERKEN MAAGDENSTRAAT Op maandag 5 januari 2015 startte Aquafin met rioleringswerken in de Maagdenstraat. Tijdens deze werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Deze werken zullen duren tot eind maart 2015.


DE RORE-FESTIVAL POSTZEGELS EN STRIP TE KOOP

24

Jan|B NUMMER105

De stad viert dit jaar de 500e verjaardag van de vermaarde CYPRIAAN DE RORE (°Ronse 1515 / Parma1565), polyfoon componist. Cypriaan De Rore was één van de belangrijkste musici van de 16e eeuw. Gedurende het De Rore Festival van 17 tot maart 2015, vinden er meerdere concerten plaats en is er een overzichtstentoonstelling.

GEOLOKET TOERISME ONLINE Het stadsbestuur publiceert voortaan een ‘Geoloket toerisme' op www.ontdekronse.be. Dit digitaal loket bevat een interactieve kaart van Ronse die ruimtelijke informatie combineert met toeristische info over natuur en parken, wandelen en fietsen, trekpleisters, gastronomie, logies.... In één oogopslag zie je op de kaart waar de toeristische attracties gelegen zijn of waar iets te beleven valt. Met één muisklik word je doorgelinkt naar de juiste informatie of krijg je een afbeelding te zien. Handig en snel! Het platform is permanent toegankelijk via www.ontdekronse.be. Op die manier kan iedereen op ieder moment van de dag Ronse virtueel ontdekken en beleven. Dit innovatief project is een nieuwe grote stap in de toeristische dienstverlening. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Toerisme, Hoge Mote, De Biesestraat 2 te Ronse 055 23 28 16 - toerisme@ronse.be - www.ontdekronse.be

In de aanloop naar het festival, wordt er vanaf nu ook een vel van 10 postzegels met de afbeelding van Cypriaan De Rore verkocht en een stripverhaal over zijn leven (van de hand van Hubert De Doncker – zie voorheen in gAZet). Een vel postzegels kost 20 euro en de strip kost 10 euro. Beide zijn te koop bij het ONTHAAL van het stadhuis en op de diensten Toerisme en Cultuur. Een genummerde litho (folioformaat) van Michel Provost is alleen te koop bij de cultuurdienst voor de prijs van 50 euro. Door aankoop van (een) deze uitgaven, steun je het De Rore Festival. Voor meer informatie kan je terecht in CC De Ververij (Wolvestraat 37, Ronse - 055 23 28 01), bij Jan Leconte (cultuurbeleidscoördinator - 055 23 27 94) of op www.derorefestivalronse.be.


DE RORE-FESTIVAL

25

Het standbeeld van Cypriaan De Rore Jan|B NUMMER105

zoals het in (muziekstad) Mechelen in een park staat, toch wat vergeten, niet?

WACHT VOOR UPDATE

De mobiele Lijnwinkel is sinds oktober 2014 al een paar keer in Ronse langs geweest. Deze samenwerking wordt verlengd en vanaf 28 januari 2015 komt de mobiele Lijnwinkel om de twee weken langs op de wekelijkse woensdagmarkt ter hoogte van het stadhuis. Je kan er terecht voor informatie en vervoerbewijzen, telkens van 8.30 tot 12.30 u. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid op het nummer 055 23 27 76 of via mobiliteit@ronse.be.


SPORTGALA ZATERDAG 31 JANUARI Op zaterdag 31 januari 2015 vindt het jaarlijks Sportgala plaats in het Sportcomplex ’t Rosco. Op deze avond worden de ‘Trofee voor sportverdienste’, de ‘Jeugdtrofee voor sportverdienste’ en de ‘Trofee voor beste Sportclub’ uitgereikt. Hiermee wordt de sporter, ploeg, club of vereniging bekroond die het voorbije jaar een uitzonderlijke prestatie heeft/hebben neergezet of de sport in Ronse op een bijzondere manier in de kijker heeft/hebben geplaatst. Naast deze huldigingen zijn er optredens van: The Young Talents | Freestyle voetbal van Belgisch toptalent | Brazilian jiu-jitsu | Sepak Takraw demo (Thaïs voetbal = voetbalvolleybal op een badmintonveld) | Skillz Nation en plaatselijk talent brengen een show met BMX-fietsen. Niet te missen avondje uit dus! De inkom voor deze sportavond is gratis. Vooraf dienen er wel kaarten afgehaald te worden bij de sportdienst, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse. Meer informatie kan je verkrijgen op het nummer 055 33 99 21 of via de webstek sport@ronse.be.

26

Jan|B NUMMER105

FIETSGRAVERING ZATERDAG 24 JANUARI 2015 Op zaterdag 24 januari 2015 kan je in het stadhuis terecht om je fiets te laten merken. De gemeenschapswachten voorzien je fiets van je rijksregisternummer, zodat die beter beschermd is tegen diefstal. Kom tussen 9.30 en 11.30 uur met je fiets naar het stadhuis en neem je identiteitskaart mee. De gemeenschapswacht brengt een label aan op je fiets met je rijksregisternummer, dat direct verhardt in de fiets en dus niet meer te verwijderen valt. Hij fotografeert je fiets en noteert je gegevens. Later krijg je met de post een fietspas toegestuurd. Deze bevat je gegevens en de foto van je fiets. Bij diefstal is de fietspas een handig instrument om aangifte te doen bij de politie. Inschrijven is verplicht via het webformulier op www.ronse.be.


PROFESSIONELE HULP VOOR 60+’ERS MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van de partner of een ernstige lichamelijke ziekte kan leiden tot spanning, onrust en andere psychische klachten. Een op vijf 65-plussers die de laatste jaren de huisarts bezochten, deden dit vanwege psychische of psychosociale problemen. Opvallend genoeg vindt slechts een klein deel van de ouderen de weg naar de geestelijke gezondheidszorg. Het Dienstencentrum De Hoge Winde biedt, in samenwerking met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG), een unieke kans aan ouderen om te praten over hun psychische problemen. Het CGG zal op afspraak een namiddag in het dienstencentrum aanwezig zijn. De afspraken worden via het dienstencentrum geregeld. Bij doorverwijzing van een huisarts of een andere hulpverlenende instantie is het eerste gesprek gratis. De volgende gesprekken zijn ten laste van de aanvrager en kosten 11 euro (standaardtarief) of 4 euro (verminderd tarief). Meer inlichtingen kan je verkrijgen in het Dienstencentrum De Hoge Winde of op het nummer 055 20 70 73.

27

Jan|B NUMMER105

NIEUWE LESSENREEKS AEROBIC 50+ De sportdienst organiseert vanaf maandag 19 januari 2015 een nieuwe lessenreeks Aerobic voor 50+’ers. Deze lessen vinden plaats elke maandag van 18 tot 19 uur in ‘t Rosco. Voor 10 beurten betaal je 30 euro. De lessen worden gegeven door een ervaren lesgeefster én op aangepast tempo. Voor meer info of inschrijvingen kan je terecht op het nummer 055 33 99 21 of via sport@ronse.be


28

E V E N T C A L E N D A R B IJ

Jan|B NUMMER105

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be

bommelsfeesten.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

via gazetronse.be kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet...

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be randeevoe.be


29

Jan|B NUMMER105

Andreas (bij die voornaam denk je dezer dagen meteen aan… Vesalius – gelatiniseerde naam voor Andries van Wesel, geboren te Brussel in december 1514 en vorige maand her en der gevierd n.a.v. 500 jaar…) De Prez is geen patholoog avant la lettre, maar koos eveneens een welluidend pseudoniem voor zijn uit de dagdagelijkse sleur brekende opdracht in dit ondermaanse: Andreas Palladio Den Serro. Een tekenaar die in Ronse woont, te Kortrijk geboren (11.III.88 – op die manier gezet een grafische geboortedatum zelfs), het heeft wat met… vakantie te maken ook, roots! ‘Onze’ Andreas nam driemaal deel aan de DRAWING PRIZE RONSE die toch enige nationale uitstraling heeft, werd tweede in 2012, won brons in 2013 en klom op het hoogste schavotje bij de editie die eind 2014 werd gejureerd. Proficiat, Andreas. Blijven deelnemen was… the spirit, man! 


 Grote bewondering voor niet aflatend zijn. Andreas ontpopt zich bij het zondagnamiddagse interview met hem (sorry, lezer, gAZet is wat laat met deze berichtgeving – foto en uitslag verschenen wel in gAZet nummer 102 dec|B = inzet, mààr té veel andere stuff voor publicatie…) als een welbespraakte, open, debiterend, zij het wat onrustige jongeman, intelligent, kunstzinnig, ad rem, grappig soms. Met hem klikt het meteen of het klikt nooit! Het klikte! Gedreven is ie ook, aanbrengend, streeft een zekere logistiek na, zeggend, 

30

Jan|B NUMMER105


32

Jan|B NUMMER105

 vragend, in veel geïnteresseerd. Teken- en schilderkunst, architectuur (vader is architect, moeder binnenhuisarchitect), enorm grote hang naar filosofie… Na Kortrijk woonde het gezin (Andreas woont nog in ‘hotel mama’ alwaar hij voorbij de voetmat naast het bed zijn atelier instapt) in Kluisbergen (twice), Dergneau, Gent en nu in Ronse (Rode Broeckstraat). Andreas denkt er aan om weer naar Gent te trekken, hij heeft er nl. gestudeerd. Qua kunstrichting eerst de kunsthumaniora (2002-2006, o.a. bij zijn 


 geliefkoosde leraar Piet De Moor – gewezen hogeschoolstudent van Willy Deventer n.v.d.r.) met beeld- en architecturale vormgeving. Dat was in Sint-Lucas Oude Houtlei Gent waarna hij de straat overstak naar Zwartezusters 34 om er van 2006 tot 2008 Vrije Grafiek (o.a. prentkunst) te volgen aan toen Wenk (Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, hoger onderwijs voor beeldende kunsten). Thans heet die Luca School of Arts (ressorterend onder Associatie KULeuven). Hij liet een bachelor diploma links liggen (“Ik was van voorbeeldig leerling een sterk rebellerende student geworden!”) en finaliseerde als ‘vrije vogel’ (toen nog in kort pluimage) in het KASK (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent), eveneens in de vrije grafische discipline. Hij won, voordat hij de Grote Tekenprijs van Ronse 2014 op zijn naam schreef, de Grote Prijs Tekenkunst van zijn geboorteplek Kortrijk. Andreas is en blijft gebeten door het fenomeen perspectief (wat hij in de genen heeft zitten, lees hoger), maar met ongemeen veel aandacht voor de mens binnen dit wetmatige maar bizar blijvend en leuk intrigerend lijnenspel. Vooraleer we de twee uur durende ontmoeting eindigden met een rondgang in de tentoonstelling van gelauwerde en weerhouden werken (kijk en lees verder in deze gAZet editie) én vooral blijven stilstaan bij de triptiek die Andreas mét succes inzond (lees verder in de bijschriften), geeft onze gesprekspartner nog enkele quotes mee. Het zijn deze: DE WAARHEID IS EEN ZOEKTOCHT DIE BIJ IEDERE MENS BEGINT en ook nog: DE GENIALITEIT IS DE SLEUTEL OM DE ONVERANTWOORDE SCHOONHEID TE KUNNEN VERANTWOORDEN. Dit laatste probeert Andreas met handen en voeten te duiden, haast durft ie er wiskundige formules bij te… 

33

Jan|B NUMMER105

.

.


33

Jan|B NUMMER105

Op de achtergrond, expo omtrent BOERKE…

 betrekken, quite zonderling, met een beeldschoon meisje dat hij in zijn gezichtsveld kreeg, ZIJ zou hét kunnen zijn, maar zijn arm was spreekwoordelijk te kort en buikvlinders dienden te worden onderdrukt. Zoiets! Andreas verduidelijkt: “Stel dat je iets doet van kunst of ergens sterk in bent om je te verwoorden, wat je ziet altijd kunt verwerken (te KUNNEN verwerken). Nu kom je een vrouw tegen en je hebt een gevoel dat zodanig verheven zit, dat je het niet kunt verwoorden, maar enkel door er mee te praten wel! Neem nu dat zij niets zegt, 


(ONVERANTWOORDE SCHOONHEID), dan sta je voor een mysterie waardoor alles wat je tot dan gemaakt hebt nóg mooier is dan het lijkt en door kunst (of iets anders) (VERANTWOORDEN) alleen het gevoel kunt plaatsen door nog betere werken te maken (DE SLEUTEL). Zo krijg je een antwoord van haar, bvb.: de eerste liefde maakt dat niets onmogelijk is. Dàt zit in je werk (GENIALITEIT). Herdefiniëren: wat je kan, ligt in de onverantwoorde schoonheid van verantwoorden, dàt is de sleutel naar genialiteit”. Oeps zeg, best een moeilijke! Andreas is een beloftevolle interessante kerel - in NL zou men hem een (h)aardige gozer noemen; iemand die je moet leren kennen en aanvoelen, die wat in zijn mars heeft en waarvan we nóg gaan horen. We noteren nog vlug dit van hem, zéér typerend voor deze jonge kunstenaar, deze twee gedachtengangen: iedereen kan aan de kunst, de sleutel ligt bij de… compositie en verder… IK HOU MIJ VAST AAN MIJN KUNST. Voorwaar, Andreas, WAAR! Andreas is een vrij kunstenaar die buiten de nine to five job wel educatief mikt en thans ook bezig is met actuele kunst… Good luck vanwege gAZet en gefeliciteerd met de (eerste?) Eerste Prijs voor ‘Vertical – Destination – Elevator’ (zie verder). (Repo gAZet)

34

Jan|B NUMMER105

.

.

.


35

Jan|B NUMMER105

Tijdens het interview wandelden zo’n tien bezoekers de exporuimte in het CC binnen en deze bezoekster kreeg vanwege Andreas prompt tekst en uitleg. Een discussie volgde, vergelijkingen debiterend‌


36

Jan|B NUMMER105

NOG TOT ZONDAG 18 JANUARI 2015 (TOEGANG GRATIS) VRIJDAG VAN 16 > 20 U. ZATERDAG & ZONDAG VAN 14 > 18 U. CC DE VERVERIJ, WOLVESTRAAT 37 INFO: CULTUUR@RONSE.BE 055 23 27 94


37

Jan|B NUMMER105


38

Jan|B NUMMER105


39

Jan|A NUMMER104


40

Jan|B NUMMER105

Hier dan het stuk oude prentkaart dat niet op pagina 13 kon (tja, 13 ligt altijd wat moeilijk, he!) en op de hoek van de Priesterstraat naar de Hoge Mote toe tot niet eens zo lang geleden de winkel… Au Mouton Blanc had ofte [ien ‘t wiet schoep]!

ANDREAS PALLADIO DEN SERRA WINT 46e GROTE PRIJS TEKENKUNST Deze wedstrijd is een sterk begrip geworden in het kunstenlandschap in Vlaanderen door o.m. de volgehouden brede focus op autonome tekenkunst, de gerichte promotie en de hoogstaande jurering. De eerste prijs van de 46e editie van de RONSE DRAWING PRIZE, ter waarde van 3000 euro, gaat naar ANDREAS PALLADIO DEN SERRA (midden op foto hierboven; op grote foto) met de werken Vertical-DestinationElevator. De jury was bijzonder opgetogen over dit ingenieuze werk. De tekening herbergt een grote dynamiek en gaat verder dan de grenzen van papier met het meest eenvoudige medium: potlood! De tweede Prijs, ter waarde van 1000 euro, gaat naar Denitsa Todorova met de werken Guernica en Untitled. Deze mysterieuze tekeningen zijn door de kunstenaar gecreëerd met een doorgedreven concentratie, maar wat vooral opvalt, is dat deze kunstenaar niet denkt in tonen maar in nuances van grijs 2015, ‘HET JAAR VAN HET SCHAAP’ (CC vloer)! naar… grijs!


41

Jan|B NUMMER105

Monica Gallab: ‘Chairs’.

De tweede prijs ging naar Denitsa Todorova met ‘Guernica Untiled’.


42

Jan|B NUMMER105

Chris Rotsaert: The Lost Art of memorising poetry 2.


43

Jan|B NUMMER105

Chris Rotsaert: The Lost Art of memorising poetry 2 (detail).


44

Joan Hus: ‘Sporen’

Wil Bouciqué: ‘2 Werelden 1 been’.


45

Jan|B NUMMER105

Monica Gallab: ‘All the boys #8’.


46

Jan|B NUMMER104

Lieven Malfait: ‘Zelfportret in Guantanamo’.


47

Jan|B NUMMER105

Andreas Palladio Den Serra: ‘Vertical - Destination - Elevator’ (detail).


48

Jan|B NUMMER105

== bij mijn VERTICAL-DESTINATION-ELEVATOR == de stad beeldt een kakofonie van hergeïntegreerde architectuur uit die hedendaags met de overkoepeling van gebouwen, het verleden en toekomst, een blik werpt op de urbanisatie van deze tijd == de inspiratie haalde ik uit de etsen van Piranesi en Escher == nu stelt het, met de spelingen van het perspectief, langs de linkerzijde een uitwaarts gekeerde kromme voor (zodat het vluchtpunt naar je toekomt)… en al over de tekening heen krijg je de indruk dat het perspectief verdwijnt naar een inwaarts gekeerde kromme (zodat het vluchtpunt van je wegstroomt) == de tonaliteit is van links (ochtend) naar rechts (nacht) verspreid, wat een enorme ruimtelijkheid oproept == op mijn triptiek zijn ook concentraties van gigantische massa’s te zien alsook verticale (vertical) ruimte liften (elevator) == de cirkels die in het midden gecentreerd zijn, willen een gevoel geven dat je ook met een lift horizontaal door de wolkenkrabbers kunt reizen (destination) == de rest laat ik aan jou over, beste lezer van gAZet == groet, Andreas ==

Andreas Palladio Den Serra: ‘Vertical - Destination - Elevator’ (midden - & rechter deel).


49

Jan|B NUMMER105

“INLIJSTEN STOORT”!


50

Jan|B NUMMER105

Andreas Palladio Den Serra: ‘Vertical - Destination - Elevator’ (detail).


51

Jan|B NUMMER105

Andreas Palladio Den Serra: ‘Vertical - Destination - Elevator’ (detail).


52

Jan|B NUMMER105

Andreas Palladio Den Serra: ‘Vertical - Destination - Elevator’ (detail).


53

Jan|B NUMMER105

Andreas Palladio Den Serra: ‘Vertical - Destination - Elevator’ (detail).


54

Jan|B NUMMER105

Andreas Palladio Den Serra: ‘Vertical - Destination - Elevator’.


Naar GEDICHTENDAG toe, is Andreas niet alleen tekenaar‌ OMARM Op het ijs staat breken, die geen letter of woord de liefde balsemt als tijd.

Razen achter een muur van illuster, leven is een boeg van de memorie, stil leeft licht, het eindige. Traan van teder, het motief van een standbeeld, veegt vergetelheid de traan van haar gezicht. Zwart, dansend zijn de wens van verloren begrip, het onmogelijke, stil, door de sneeuw. Als buitenaards de illuminatie aanbad, dalen mijn woorden als zonnestralen, het geheim uit, als leven. Dansende pulsar, op het equivalent, leert het podium het beeld en geluid, de diepe kern.

Alleen een verlicht pad, stortend in emotie van geluk, jij mijn armen als rust omhelst. A. PDS

55

Jan|B NUMMER105


56

Jan|B NUMMER105

‘Onze’ Beke is na een lange periode weer aan het ‘fractalen’ geslagen (alleszins ontwerpen en ‘tekenen’ met de computer) en gAZet heeft dat sinds zijn ontstaan altijd al geweten. Ook nu, omdat het bovenstaande werk wat lijkt aan te sluiten op dat van Andreas de pagina’s hiervoor. Hieronder Beke: “De verschrikkelijke, barbaarse gebeurtenissen in Parijs ... ... ... ‘t zal je maar overkomen! ‘k Heb er eigenlijk geen woorden voor en het enigewat ik kon doen was me op een digitale manier uitdrukken en het via ‘t internet wereldkundig maken. De gedachtengang hierbij is : “ ... ze hebben me aan flarden geschoten maar mijngedachtengoed blijft bestaan”!


57

Jan|B NUMMER105

Als toemaatje nog enkele andere recente realisaties... In IF I WERE A RICH MAN werd o.a. ook gebruikt gemaakt van de foto van het oude raam dat vorig jaar in een van de gAZetnummers verscheen. CLOTH en CARAMBOLE werden gerealiseerd met het 3D programma BLENDER waarmee ik onlangs aan slag ben gegaan. Tot op heden nooit zo’n ingewikkeld programma gezien. ‘k Had eerst Cinema 4D als proefversie gedownload, maar toen ik het programma wou aankopen merkte ik dat het maar liefst 3.000 € kostte en dàt had ik er niet voor over. BLENDER ontdekte ik per toeval enkele weken later... een 3D programma dat precies hetzelfde aankan én helemaal gratis is!


58

Jan|B NUMMER105

BEKE (Bertrand Vande Kerckhove; oud-Ronsenaar)

CLOTH


59

Jan|B NUMMER105

FOTO

. . . . . . . .. . ..... . .. . . . . .. . .. . . 14

. .


60

Jan|B NUMMER105

DE 65e BOMMELSFEESTEN IN PÊLE-MÊLE

.... . . .. .. . . . . . ..


61

Jan|B NUMMER105

.... . . .. .. . . . . . ..


62

Jan|B NUMMER105

.... . . .. .. . . . . . ..


.... . . .. .. . . . . . ..

63

Jan|B NUMMER105


64

Jan|B NUMMER105 Bommelspaar bij opperbommel Mo Mo (Mohammed Mooti)!

.... . . .. .. . . . . . ..


65

Jan|B NUMMER105

.... . . .. .. . . . . . ..


66

Jan|B NUMMER105

.... . . .. .. . . . . . ..


.... . . .. .. . . . . . ..

67

Jan|B NUMMER105


68

Jan|B NUMMER105

.... . . .. .. . . . . . ..


69

DĂŠ sleutel, schat, eindelijk!

.... . . .. .. . . . . . ..


.... . . .. .. . . . . . ..

70

Jan|B NUMMER105


.... . . .. .. . . . . . ..

Koningspaar op bezoek in DE LINDE, OCMW rusthuis‌

71

Jan|B NUMMER105


.... . . .. .. . . . . . ..

Bij de foto’s op de diverse Bommelspagina’s op tekst van Patrick Aelvoet, onze fotograaf ter plekke… Veel wind en Reuzendragers zonder Reuzen | Daniek doet uuk mei | Kleefse Clubmaennekes | British Guards | FEN kommissarissen en KG Klever – Schildbürger | De Clubmannekes Jeugd | De Clochardkies | Amuze | De Chalekies | Kleve | Orde der Koninklijke Bommels | Bommels Zonder Naam | Koninklijk Werk | Tuupe veur 't portret | Mooti ees kontent | RdB snoepen van de zozen | Aankomst op de Grote Mark | Prinsendans | Eindelijk, de Kroon en de Scepter | 'n Spelleke met en door 't bestuur | Eindelijk, de Sleutel | Aandenken jaren inzet door De Bolekies en De Klevevrienden | Aandenken jaren inzet door De Thebaanse Trompetten | British Guards lossen het Koningschap | Koninklijke Werken | Schilden der

72

Jan|B NUMMER105

Bonmohs – Groeperingen | Den triporteur ees kapuit | Naar De Zottenmuur | enz. Omwille van het zeer hoog aantal blz. in dit nummer zien we ons genoodzaakt om eind januari nog eens op de Bommelsfeesten terug te komen met nog een pak foto’s van de jongste Bommelsfeesten…


VOOR HET PAK RESTERENDE FOTO’S VAN DE AVONDSTOET, GEVEN WE RDV IN GAZET NUMMER 106 jan|C

73

Jan|B NUMMER105

.... . . .. .. . . . . . ..


RONSE DEZE WEEK WOENSDAG 14 JANUARI 2015 12:26‌

een hoog boven Ronse opererende hijskraan zwiept van links naar rechts!

74

Jan|B NUMMER105


75

Jan|B NUMMER105


76

Jan|B NUMMER105

Geert Houck

“Geboren op 3 december 1968 in de jodiumlucht van Oostende, opgegroeid in de thuisstad van Johan Museeuw, Gistel. Als kleine jongen droomde ik al van microfoons. Alles wat er maar een beetje op leek, nam ik ter hand om in te praten, tot zelfs de tang van het krokettenmachine van mijn moeder. Van mijn 14e was ik al actief op de (toen nog illegale) VRIJE RADIO. Ik koos voor de richting Germaanse filologie aan de Gentse universiteit en volgde ook nog een jaar communicatiewetenschappen. Gent is sinds die tijd mijn nieuwe thuishaven. Nog tijdens mijn studies ging ik aan de slag bij Studio Brussel en tijdens mijn legerdienst (jawel, ik zat bij de laatste lichting) in 1993 deed ik mijn eerste televisie-ervaring op bij TELEVOX. Intussen bleef ik verder presenteren bij Stubru, soms in volledige battledress, omdat ik na mijn ochtendprogramma meteen naar de kazerne moest vertrekken. In 1995 ging ik ook aan de slag bij WTV, de West-Vlaamse regionale TV, waar ik bijna 15 jaar wekelijks het journaal presenteerde. Sinds 2001 ben ik 'altijd dicht bij jou': ik ging bij Radio 2 Oost-Vlaanderen werken, om de eerste vijf jaar OCHTENDPOST te presenteren. Nadien kon je me elke werkdag horen in MIDDAGPOST, van 12 tot 13 u. En nu vind je mij tussen 16.00 en 18.00, in… AVONDPOST. Deze week met een interview van jullie uitgever Willy Deventer…”.

Uitgever van gAZet Willy Deventer werd door de voorzitter van TRIAMANT, eigenaar van “d’Oude School” (zie ook de vlg. pagina’s) opgetrommeld voor een interview door Radio 2 Oost-Vlaanderen i.v.m. de sloop van deze voormalige verpleegstersschool te Ronse. Ter plekke waren de bulldozers reeds in wat van de gebouwen rest aan het rondrijden. Ook omwille van asbestgevaar mochten we nauwelijks het terrein op. Na het interview werd ter redactie van gAZet de klankband gemonteerd en onze uitgever mocht over de schouder van radiojournalist Geert Houck meekijken hoe hij dat per portable voor elkaar bracht. Op antenne klonk het wat gejaagd door de wind… die inderdaad beaufort stond! gAZet was er als EERSTE bij om de graffiti (o.a. van de Ronsenaars mateone en peteone) reeds in oktober 2013 aan ‘de wereld’ te tonen. De rest IS petite histoire mét vervolg op de verzorgingssite die TRIAMANT hoek Oscar Delghuststraat en Ninovesteenweg gaat neerpoten. WORDT VERVOLGD. Op de volgende pagina’s nog wat souvenirs, enkele van de vele vele blz. die er in gAZet ooit over verschenen. Met dank aan de fotografen.


77

Jan|B NUMMER104

Ongelooflijk wat vandalen in hun mars hebben; gelukkig: zolang het niet op mensen is!


63 78 Jan|B NUMMER105 12’14

 Dit is een foto van vóór de graffitirage; “Trop is teveel…” zei ooit ene Paul V.


79

Jan|B NUMMER105


80

Jan|B NUMMER105


81

Jan|B NUMMER105


82

Jan|B NUMMER105

DE KADETTEN VAN RONSE stellen hun deuren open op 31 januari 2015. Tijdens onze opendeurdag en nieuwjaarsreceptie zal de pas gerenoveerde benedenverdieping ingehuldigd worden. Tevens is er een knutselmarkt en worden om 17 uur DE HOUTEN UILTJES uitgereikt. DE HOUTEN UILJES zijn er voor zes categorieën: Vlijtigste Kapoen; Spontaanste Rakker; Vaardigste Junior; Leukste Leider; Meest Geëngageerde Ouder en Verstvliegende Katapulter. Iedereen is van harte welkom vanaf 14 uur in de WAATSBRUGSTRAAT 79. Zie foto vlg. blz.


83

Jan|B NUMMER105


84

Jan|B NUMMER105

SABINE CLEMENT KREEG EEN EERSTE PRIJS EN KRIJGT NU KRIJGT EEN GEVEL EN EEN EXPO IN HET CC…


PICTURALE (het ILLUSTRALE van Jean-Marie De Dijn van voorheen…) in telegramstijl: == ZESDE EDITIE == sterke editie want drie keer zoveel inzendingen, preselectie voor het eerst nodig == DE JURY VERMELDEN WE NIET! == vier onderdelen: voor beginnende illustratoren (tiens, moeten dat dan geen… picturalisten zijn!?!); voor gevestigde illustratoren; solotento laureate 2013; eregalerij (want ‘men’ mag maar één keer deelnemen, laat staan winnen!) == SCHOLEN MET VLIEGERS BETROKKEN BIJ EDITIE 2015 == afsluiter met versgebakken brood, picturale soep en illustere verhalen == GERAAK AAN DE PICTURALE PRONK MAP… en je verneemt meer, want gAZet houdt het hierbij…

17

85

Jan|B NUMMER105 Zolang gAZet bestaat en bij elke PICTURALE weer zullen we hameren op het feit dat voor deze ‘stedelijke’ manifestatie alle erkenning toekomt aan de stichter van… ILLUSTRALE, namelijk  Jean-Marie De Dijn.


Goede avond gAZet, naar aanleiding van de vraag in gAZet nr. 104/jan blz.48 (inzet n.v.d.r.), heb ik na opzoekingswerk deze panoramakaart (zie hieronder) van Menen (Menin), gevonden. Zou Pierre Van Wynen het dan toch juist voor hebben dat het hier een drukfout betreft en dat het Menen (Menin) panorama moet zijn i.p.v. van RenaixRonse panorama-algemeen zicht? Ik weet het niet, misschien heb ik het fout. Met vriendelijke avondgroeten, steeds tot jullie dienst. MVDK

86

Jan|B NUMMER105


87

Jan|B NUMMER105

Een dichter is ijdel. Hij wint met zijn gedicht een poĂŤziewedstrijd als het de jury goed uitkomt; andere jury, andere winnaar, wellicht!


88

Jan|B NUMMER105

Hervé

Joris


89

Jan|B NUMMER105

. . .

.

Marité

. .


90

Jan|B NUMMER105

MARC NACHTVLINDERT…


91

Jan|B NUMMER105

Haastig Treuzelend Of staccato Passeert in witte kant Menig vrouwenslipje En ook wel eens een blote kont


ZATERDAG 28 MAART 2015 VIERT DE REGIONALE STUDENTENCLUB MOEDER LAETITIA HET 85-JARIG BESTAAN EN WEL IN OUDENAARDE. Deze studentenclub leeft voorRonse en Oudenaarde. Het 80jarig lustrum werd op beide locaties gevierd, nu is alleen de de Hanske De Krijgerstad… the place to be voor huidige én oudoud-Laetitianen. PROGRAMMA:  16.00 uur  17.30 uur RECEPTIE in de raadzaal aangeboden door de burgemeester  18.30 uur RECEPTIE in hotel-restaurant De Zalm  19.30 uur aansluitend LUSTRUMBANKET - deelname: 65,00 euro p.p. all-in (…) stadskleding gewenst (graag met clublint + codex…). Verdere info bij Lucie Pot op 09 282 62 88 of bij Luc Hanssens op 0475 46 07 48 of e-mail naar lucie.pot@ugent.be

INFOWANDELING KAPPINGSWERKEN MUZIEKBOS : ZONDAG 18 JANUARI 2015 Zoals heel wat mensen reeds gemerkt hebben, werden recent bomen gekapt op de top van de Muziekberg. Deze werken gebeuren in het kader van het bosbeheerplan voor het Muziekbos. De stammen van de gekapte bomen werden reeds afgevoerd. Na het plaggen (afschrapen) van de toplaag van de bodem zal zich de komende maanden spontaan nieuwe natuur ontwikkelen. Het Agentschap voor Natuur en Bos, de beheerders van het Muziekbos, organiseert in samenwerking met de stad een geleide infowandeling om meer uitleg te (kunnen) geven over deze werken. Deelnemen aan deze wandeling is nog steeds mogelijk. Dit bezoek zal plaatsvinden op zondagvoormiddag 18 januari 2015. De wandeling gaat van start om 10 uur aan de Geuzetoren. Geïnteresseerden moeten hiervoor inschrijven door een e-mail te sturen naar het Agentschap voor Natuur en Bos (elsie.vanpetegem@lne.vlaanderen.be) of telefonisch te reserveren op 09 276 20 56. De ingeschrevenen worden verwacht op het afgesproken uur aan de Geuzentoren in het bos.

DE VROLIJKE KRING RONSE Jan|B B e s t e v r ij w i l l i g e r s Omwille van praktische redenen zal de vrijwilligersvergadering van volgende week donderdag 22 januari niet starten om 10u maar om 11u30. Dit houdt in dat we over de middag zullen vergaderen maar we voorzien alvast de nodige knabbels om de hongerigen te spijzen. We hopen dat jullie erbij zijn. Graag tot dan! ZIE OOK DE Vriendelijke groeten VOLGENDE Leen Vandenhaute PAGINA medewerker ‘DE VROLIJKE KRING’ Priestersstraat 38 055 31 67 91 | 0497 42 61.02

92

NUMMER105

VERGROOT DE HOOP … met TAXUS-SNOEISEL!

Net als voorgaande jaren nam de stad Ronse in 2014 deel aan de actie ‘Vergroot de Hoop’. Mede door de inzet van heel wat inwoners, werd een record aan TAXUS-SNOEISEL ingezameld op het recyclagepark van Ronse. Dit snoeisel levert niet alleen grondstof voor medicijnen in de strijd tegen kanker, maar levert ook nog centen op. De opbrengst van deze actie mag het stadsbestuur schenken aan een organisatie naar keuze. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 december 2014 beslist om de opbrengst van de taxusinzameling 2014 - een bedrag van 1.180 euro - te schenken aan de vereniging ‘ToeKan’ (Toekomst na Kanker) die werkzaam is in regio Ronse.  DE VROLIJKE KRING huist onder de Hermeskerk…


DE VROLIJKE KRING RONSE

93

Jan|B NUMMER105


94

Jan|B NUMMER105

HEB OOG

k‘speile mei zuuj!

VOOR BUUNIE DIE JE VRAAGT TE LUISTEREN NAAR DE VOLGENDE RONSESE GEZEGDEN, INDERDAAD IEN ‘T R°ONSSIES EN KIES ER EEN TOT FAVORIET EN WIN PRACHTIGE PRIJZEN ÉN ONSTERFELIJKE RONSESE ROEM! DE GENOMINEERDEN ZIJN…

 nen buum opzeeten…  twie scheuten ien ien goepe…  zien spoele aafweiven…  zie stiek ieleiveren… OOK BLZ.26 ZIEZIE OOK BLZ.30 & 31  zien streinge spaanen… COPYRIGHT WILLY DEVENTER


HET RODE OORTJE

95

Jan|B NUMMER105

z

.

..

ROOSEVELTPLEIN

“Van géén nieuws… nieuws maken, is een kunst; van nieuws… géén nieuws maken, is pure journalistiek!” (Alphonse Lybel)


‘n Volgende gAZet verschijnt einde VOLLEDIG OVERZICHT VAN… januari 2015 als gAZet nummer 106 jan|C

96

Jan|B NUMMER105

VIEW

gazetronse.be JE SUIS CHARLIE 


97

Jan|B NUMMER105

Na Glenn Elet (cartoon), Luc De Medts (tekst cf. jeugdherinneringen), op blz.56 Beke (aka Bertrand Vande kerckhove) & hier Xavier Demets, brengt gAZet in navolging van ons vorig nummer bijzondere hulde aan zij die sneuvelden omwille van hun (teken-)pen. Een lezer die anoniem wenst te blijven, stuurde ons een overzicht van de volledige ‘vijfmiljoenen’ CHARLIE HEBDO die we, ‘met zegen uit Parijs’, onze lezers als teaser opvoeren.

Waarmee we willen zeggen dat de teksten onleesbaar blijven, maar de spotprenten – waarrond CHARLIE HEBDO draaide, draait én zal blijven draaien (desnoods als sluikpers cf WO II tijdens een… oorlog Islam fanatisme versus Westerse intelligentie) – spreken voor zich. Hopelijk abonneren zich méér Ronsenaars dan vroeger op dit niet-digitale blad waar gAZet alleen maar ‘n puntje kan zuigen. Deze puntjes dus… van blz.99 t/m 106.


98

Jan|B NUMMER105

Naar verluidt heeft een Turkse rechtbank in Diyarbakir de overheid bevolen een blokkade te bewerkstelligen van de websites die de cover van de laatste CHARLIE HEBDO gepubliceerd hebben (op die cover, zie hierbij, is een traanpinkende Mohammed als satire te zien - vorige woensdag, persbureau ANADOLU Zuid-Turkije). Krant CUMHURIYET was woensdag verschenen met een bijlage van liefst vier pagina's waarin een aantal cartoons uit de laatste CHARLIE. De cover stond kleiner afgedrukt boven twee columns!

Enkele bedenkingen: moet dit Turkije zonodig bij Europa? Wij westerlingen hebben NIET gevraagd dat ‘men’ hier een dictatuur van de onverdraagzaamheid en de beperking van vrije meningsuiting zou komen vestigen. In moslimlanden moet een Westerling niet van zijn tak gaan maken, een gore gevangenis wacht hem! ‘Zij’ veroorloven zich om hier HUN (stupide) wetten te komen dicteren, anno 2014 compleet achterhaald. Satire moet kunnen, in politiek én qua godsdienst. Kunnen relativeren is oh zo ‘n grote deugd en respect voor onze lokale mening, tenslotte zijn wij ‘hun’ gastheren, nog méér!


JE SUIS CHARLIE (HEBDO)

99

Jan|B NUMMER105 02


JE SUIS CHARLIE (HEBDO)

03

100

Jan|B NUMMER105 04


JE SUIS CHARLIE (HEBDO)

05

101

Jan|B NUMMER105 06


JE SUIS CHARLIE (HEBDO)

07

102

Jan|B NUMMER105 08


JE SUIS CHARLIE (HEBDO)

09

103

Jan|B NUMMER105 10


JE SUIS CHARLIE (HEBDO)

11

104

Jan|B NUMMER105 12


JE SUIS CHARLIE (HEBDO)

13

105

Jan|B NUMMER105 14


JE SUIS CHARLIE (HEBDO)

15

106

Jan|B NUMMER105 16


DE RORE FESTIVAL RONSE

107

Jan|B NUMMER105

EXIT


De profeet overdenkt in ’zijn’ hemel dit… afbeeldingen mogen niet in mijn godsdienst, kijken mijn broeders televisie?, JAWEL!; mijn broeders hebben de TV NIET uitgevonden, evenmin de computer, internet, facebook, vliegtuigen, auto’s, geweren, bommen, gsm’s enz., MAAR, mijn broeders gebruiken dat alles wél én lang niet altijd voor… menslievende doeleinden!?! Zei een Franse terrorist niet, lang geleden, toen de rechter hem vroeg waarom hij onschuldige burgerslachtoffers had gemaakt die er niets mee te maken hebben: “Niets mee te maken hebben?, élke burger die tot de maatschappij behoort die wij omver willen werpen… IS SCHULDIG! Dus…”. Andreas, scherp je potlood…

108

Jan|B NUMMER105

EXIT

2