Gazet jaargang 03 feb a 107 14022015

Page 1

EROTIEKWARENHUIS

.

JAARGANG 03 NUMMER 107

.

DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

.

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

14FEB’15 74 BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 107 feb|A van

VANWEGE DE UITGEVER

ZATERDAG 14 FEBRUARI 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met op… BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAFiek; foto van Kaat Bollen via PABO | medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ‘hart’ door Willy Deventer | BLZ.02: COLOFON | BLZ. 03/13: bijdrage door Caroline Merry; gAZetGRAFiek | ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen BLZ.14/15: bijdrage door Nadine Notebaert; gAZetGRAFiek | BLZ.16/18: bijdrage dr. C. Merry | BLZ.19: worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet gAZet-AWARD; gAZetGRAFiek | BLZ.20/21: eigen foverschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- to’s; foto R. Mastin; gAZetGRAFiek | BLZ.22/25: eigen foto; gAZetGRAFiek | BLZ.26: eigen foto | BLZ.27: bijden tegen voorafbetaling van €25 per foto drage door Rons’Art; logo Laetitia’85 dr. Willy DevenAUTEURSRECHTEN venter; uit MSN NEWS | BLZ.28/34: diverse bijdragen ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN zie aldaar | BLZ.35: bijdrage Ignace Michaux | BLZ.36/ BBIE DEPONERING (i-Depot) 41: bijdrage door Erwin Huyghe; tekening Ronsese Willy Deventer is international author met nar door Willy Deventer; gAZetGRAFiek | BLZ.42/47: CAE-code 109987598, aangesloten bij bijdrage door Patrick Aelvoet | BLZ.48/53: diverse bijSABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens dragen dr. bPpopP, Danny De Clercq, Vicky Landrieu, graficus/kunstschilder met TheArtServerBarny Pieters, VSOA, Netwerk Levenseinde & stadscode 22912 alsook uitgever bij de Koninkbericht | BLZ.54/60: bijdrage door Ingrid Delange & lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, Yves Sadoine | BLZ.61: eigen foto; gAZetGRAFiek | manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BLZ.62: bijdrage door Koolhoven & Partners | BLZ. BVBA AbyZ consult & projects Gent. 63: eigen foto’s | BLZ.64/66: eigen foto’s (ook uit Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) Knack) | BLZ.67/68: eigen foto’s; gAZetGRAFiek; uit materiaal op te nemen waarover geen duiMSN NEWS | BLZ.69: gAZetGRAFiek | BLZ.70/71: delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft bijdrage Damien Van Wambeke; Delfine Persoon | dus niemand willen duperen, maar, indien er gAZet vervolgt, condoleert, kondigt aan, feliciteert; eizich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem gen foto, foto Patrick Aelvoet, gAZetGRAFiek | BLZ. dan asap contact op met onze redactie via 72: overzicht van gAZet nummer 107 feb|A | BLZ. gazetronse@gmail.com om ofwel het betrok- 73: gAZet VIEW met gAZetGRAFiek | BLZ.74: cover ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen nummer 108 feb|B (met grote foto van Jérémy-Günof om er het copyright van te kunnen vermel- ther-Heinz Jähnick); fotogr. onbekend; gAZetGRAFiek den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

14

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

ENIGE UPDATE:

15

BLZ.70/71 IN MEMORIAM BROEDER WILLEM

JAARGANG 03 NUMMER 107 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

De virussenplaag van de voorbije weken heeft ook onze redactie geteisterd, hardnekkige troetels (sic!) die op maanlanders gelijkende schepsels. De ene zware verkoudheid was nog niet afgewerkt of het R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e begon weer warm te worD i e z ó h o o r t b ij m ij e den in de neus! Snotteren ‘k Zwere welken ede? gegarandeerd, belaste De liefde die’k U breie! longen niet ver weg weer. | de redactie is met toegangscontrole beveiligd | toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via Hoesten, basten, één & al instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | ellende, geen moraal om camerabewaking naar meldkamer 24/24 | wat dan ook te presteren, gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij laat staan een… gazet! bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet Yep, jullie hebben het ge- desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en dan ben jij de allereerste om te weten wat de weten, lezers: wél óók de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse virussen wellicht en geen e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar troostende… gAZet. Nu gazetronse@gmail.com wel en… 108 volgt, soon!


03

feb|A NUMMER107

… kreeg een rist foto’s binnen van de groots opgezette en bijzonder druk bijgewoonde OostVlaamse toeristenbeurs in ons CC De Ververij (aangekondigd in gAZet) en we laten in dit vanwege virussen geteisterde nummer 107 deze foto’s meteen los op onze lezers. Regio Ronse tussen de andere OostVlaamse collega’s,

want…


04

feb|A NUMMER107


05

feb|A NUMMER107


06

feb|A NUMMER107


.... . . .. .. . . . . . ..

07

feb|A NUMMER107


08

feb|A NUMMER107

“Alleszins kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde promo dag voor Ronse. 350 groepsverantwoordelijken hebben kunnen kennismaken met onze troeven, op de beurs in CC De Ververij waren maar liefst 63 standhouders aanwezig…” (Annelies Lenoir, diensthoofd TOERISME)


09

feb|A NUMMER107


10

feb|A NUMMER107


11

feb|A NUMMER107


12

feb|A NUMMER107


13

feb|A NUMMER107


14

feb|A NUMMER107

JULIEN | MARNIC


NEN BUUM OPZEETEN (een boom opzetten) ==betekent: aan een werk, over iets beginnen==

15

feb|A NUMMER107

TWIE SCHEUTEN IEN IEN GOEPE (twee scheuten in een gleuf) ==betekent: twee vliegen in één klap==

ZIEN SPOELE AAFWEIVEN (zijn schietspoel opweven) ==betekent: zijn werk beëindigen==

ZIE STIEK IELEIVEREN (zijn geweven stuk inleveren / zijn werk inleveren) ==betekent: sterven!==

ZIEN STREINGE SPAANEN (zijn streng spannen) ==betekent: zich inspannen== COPYRIGHT WILLY DEVENTER

Zie ook blz.61

KIEJST 'T RO°NSSIES GEZEEGDE 2015 Na het succes van de verkiezing "Ro°nssies woord 2013" organiseert de werkgroep ’t Ronssies geklapt opnieuw een verkiezing met als opdracht: "Kiejst 't Ro°nssies gezeegde 2015". Het sappig dialect van Ronse kent immers een schat aan prachtige woorden en uitdrukkingen! De werkgroep selecteerde vijf uitdrukkingen die allemaal te maken hebben met het thema ‘textiel’, zo eigen aan ons Ronse, want een onderwerp dat nauw verbonden is met de geschiedenis van de stad. Wat is voor jou het gezegde van het jaar? Kies mee en win een mooie prijs.

D e g e z e g d e n z ij n :  nen buum opzeeten…  twie scheuten ien ien goepe…  zien spoele aafweiven…  zie stiek ieleiveren…  zien streinge spaanen… Stemmen kan tot 28 februari 2015. Eén stembeurt per persoon en je kan maar stemmen voor één gezegde. Deelnemen kan op heel wat verschillende manieren : - via het webformulier bij ronse.be - via een antwoordformulier in de bibliotheek - via een mailtje met jouw favoriet gezegde naar deze mailbox: ronssiesgeklapt@hotmail.com - via de facebookpagina van de werkgroep 't Ronssies geklapt De verkiezing van het "Ronssies gezegde 2015" is een initiatief van "t Ronssies geklapt", een werkgroep van de stedelijke cultuurraad die tot doel heeft om het dialect van Ronse ter herwaarderen en in ere te herstellen. Meer info via ronssiesgeklapt@hotmail.com


16

feb|A NUMMER107

(vervolg van blz.13)


17

feb|A NUMMER107


18

feb|A NUMMER107


boek

19

feb|A NUMMER107

dikglazen boekenstaander (float/UV 20 x 20 x 7 (rug) cm x 10 mm dik)

AWARD

 ons eerste ontwerp (zie tekst) initialen winnaar

gAZet heeft een andere kijk ontwikkelt op de gAZet AWARD die over één jaargang van ons digitaal info- & retroblad dié persoonlijkheid bekroont die onze kolommen kwam bevolken met een insteek om ’U’ tegen te zeggen; over 2013 was Bertrand Vande Kerckhove dat, gewezen Ronsenaar, alias the fractal man, aka beke.com(mentaar); een sinterklaastekening, extreem naar essentie toe ontworpen voor destijds weekblad –AZ door ook onze stichter-uitgever zou de glazen boekenstaander sieren; we hebben een Ronse-gelinkte sponsor gevonden die de fysieke klus gaat klaren en wie van Ronse spreekt, denkt niet meteen aan Klaas maar wel aan ‘onze’ duivel, dé duivel van Ronse; onze eigenste altaarduivel in weeral een schets vanwege Willy Deventer (Gulden Boek Ronse) zal de gAZet AWARD sieren, deze van 2013 met terugwerkende kracht voor Bertrand en deze over jaargang 02 voor persoon X, uitreiking in MAART 2015…


20

feb|A NUMMER107


Wat De ‘nieuwe’ Vrijheid betreft, beperken we ons in dit virusgeteisterde nummer 107 tot deze paar fotopagina’s met een vergelijking tussen vroeger en nu, ook al is dat… nu… niet echt NU meer!?! Vorige blz. de oude prentkaart uit gAZet nummer 105.

21

feb|A NUMMER107

DE VRIJHEID (zie ook blz.64)


22

ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR… NUMMER 106 DONDERDAG 29 JAN. 2014 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©


23

feb|A NUMMER107

VORIGE WEEK ZOCHTEN WE OP FOTO VAN PHILIPPE VANDERDONCKT IN DEURNE DEZE HELLING NAAR  “KEIZERS KASTEEL” OP…

waar in

?


24

E V E N T C A L E N D A R B IJ

feb|A NUMMER107

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

via gazetronse.be kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet...

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be randeevoe.be


25

feb|A NUMMER107

F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


RONSE DEZE WEEK DONDERDAG 19 FEBRUARI 2015 GRIJS ROND KWART VOOR VIER

26


Willy Deventer ontwierp het logo voor het 85-jarig lustrum van Moeder Laetitia Oudenaarde-Ronse: “Ik zocht vooral naar een jonge, dus kleurrijke uitstraling; de clubkleuren zijn rood en geel en deze zijn, bij aandachtige blik, opgesteld in een L vorm (initiaal van…

27

feb|A NUMMER107

… de naam); meetkundige figuren stralen iets schools uit en de opvallende vijfhoek duidt op lustrum, een om de vijf jaar weerkerende viering; het logo moet ook vriendelijk ogen en daarom lacht de vijf witte tandjes bloot! De exponent groen (op wit) is het typische groen uit de Ronsese vlag, want lustrum 90 jaar Studentenclub Moeder Leatitia zal weer méér in Ronse worden gevierd…”

85-JARIG BESTAAN VAN MOEDER LAETITIA IN MAART 2015 PROGRAMMA ZATERDAG 28 MAART 2015 IN OUDENAARDE  16.00 uur: GEGIDST BEZOEK AAN HET MOU (Museum OUdenaarde) in het stadhuis (bij voldoende belangstelling een tweede groep om 16.30 uur)  17.30 uur: RECEPTIE in de raadzaal aangeboden door de burgemeester  18.30 uur: we steken de straat over en vieren verder op de RECEPTIE in hotel-restaurant De Zalm | Hoogstraat 4 te 9700 Oudenaarde| 055 31 13 14 | www.hoteldezalm.be  19.30 uur: aansluitend LUSTRUMBANKET van de aanwezige Laetitianen op het lustrumbanket zal een groepsfoto worden gemaakt en deze zal gepubliceerd worden in gAZet apr|A via gazetronse.be Het 80- jarig lustrum greep hoofzakelijk in Ronse plaats, wellicht is dit voor 90 jaar in 2020 weer zo!

JEZUS VS MOHAMMED IN GLOSSY! Bijna twee weken geleden verscheen het eenmalige glossytijdschrift Jezus! (dat uitroepteken is onderdeel van de titel) in de winkel. De Mohammed, eveneens eenmalig, volgt in juni 2015. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het tijdschrift over de islamprofeet. Die heeft volgens initiatiefnemer De Moslimkrant ‘zijn reputatie niet mee’! Komende zomer, tijdens de ramadan, verschijnt de Mohammed. Hoofdredacteur Brahim Bourzik wil minstens 15 000 exemplaren laten drukken. Dat is veel minder dan de oplage van Jezus!, daarvan werden er 40 000 gedrukt.  67


28

feb|A NUMMER107

Geachte dames en heren De archeologische dienst van SOLVA heeft de voorbije periode opgravingen verricht achter de kerk te Ruien, naar aanleiding van een nieuwe woonverkaveling. Deze opgravingen leverden heel wat nieuwe en boeiende resultaten op. Onder meer een prehistorisch kampement, maar tevens uitgestrekte bewoning uit de late ijzertijd en Romeinse periode zijn er aangetroffen. De resultaten van deze opgraving zijn zeker betekenisvol voor de ruimere regio. Op vrijdag 27 februari 2015 organiseert onze dienst in samenwerking met de gemeente Kluisbergen en de heemkundige kring Erfdeel Kluisbergen een voordracht over de resultaten. De opgravingen vonden plaats te Ruien, maar de resultaten ervan kunnen wellicht ook leden van GOKRTI interesseren? Daarom zijn we zo vrij te vragen of u de aankondiging in bijlage zou kunnen kenbaar maken aan uw leden? Bij voorbaat dank, Met vriendelijke groet, Bart CherrettĂŠ Archeoloog SOLVA - Dienst Archeologie

LETSEN Materiaal (uit)lenen, erkenning voor je talenten, euro's uitsparen, leuke activiteiten en (gratis) proeven van nieuwe dingen (van crea tot wellness, dansen en zoveel meer...), nieuwe uitdagingen, ... Sociaal contact en elkaar helpen, gewaardeerd worden, spullen krijgen of zelf doorgeven, een helpende hand bij een klusje, boeken/kleding/ plantjes/... ruilen..., samen eten/ potluck/ receptie/... en nog veel meer! Wil je alle uitleg krijgen om te weten of LETS(en) ook iets is voor jou? Schrijf je dan in, via een antwoordje op dit mailadres of 0472 28 76 40, voor het vrijblijvende infomoment op vrijdag 17.02 om 20 uur | Grote Marijve 133. Past deze datum niet, geef dan een seintje! Na het infomoment is er het 14-daags (k)LETSkaffee waar je een babbeltje kan slaan met LETSers tussen pot en pint of tussen fruitsap en thee. Het LETS-team. PS: volg ons via een 'Vind-Ik-Leuk' op Facebook; ben je geen Facebooker; dan kan je toch op de LETS-pagina de meeste berichten lezen via https://www.facebook.com/LetsVlaamseArdennen


29

feb|A NUMMER107

IS…

Sinds 2 februari 2015 ben ik aan de slag in het wijkcentrum Aantspoor, ter vervanging van Barbara Verhaeghe. Je kan er mij vinden op maandag, dinsdag-voormiddag en donderdag en dit zeker tem eind mei. Vriendelijke groeten,

S T IJ N O V A E R E buurtwerker T 055 20 61 79 | M 0491 34 41 34 (weldra) SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen WIJKCENTRUM AAN ‘T SPOOR Grote Marijve 133 | 9600 Ronse https://www.facebook.com/wijkwerking.ronse


“Om 11 uur las ik onze brief voor aan schepen Jan Foulon, waarin we vroegen naar ondersteuning door het stadsbestuur in onze zoektocht naar nieuwe middelen ter continuering van het project. De boodschap werd positief ont-haald en in maart 2015 zal het stadsbestuur, samen met alle andere betrokken partners (Samenlevingsopbouw, De Vrolijke Kring en Kaboes), mee rond tafel zitten om naar een oplossing zoeken.”

30

feb|A NUMMER107

 pet-flessen-serre-schrijn


“Daarna trokken we nog in kleine stoet naar de Kruisstraat om er op een braakliggend terrein onze serre symbolisch achter te laten.”

 pet-flessen-serre-schrijn

31

feb|A NUMMER107


32

feb|A NUMMER107

ď‚ pet-flessen-serre-schrijn


Ronse, 11 februari 2015

GEACHT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN… Wellicht hoorden jullie het afgelopen jaar reeds van “De Lochting”. Onze sociale moestuin ging van start in maart vorig jaar vanuit het CAW OostVlaanderen met middelen van “het fonds voor de bestaanszekerheid van de petroleumsector”. Het project werd mede ondersteund door onder meer Samenlevingsopbouw, De Vrolijke Kring en Kaboes. In “De Lochting” leren we mensen in armoede goedkope groenten telen en verwerken op een duurzame wijze. “De Lochting” wil ook duurzame ontwikkeling uitdragen naar de buurt en bij uitbreiding naar de gehele stad Ronse. Om onze werking te kunnen verderzetten en te verdiepen is er nog steeds dringend nood aan grond en middelen. Dankzij schepen Jan Foulon en de huisvestingsmaatschappij “De Nieuwe Haard” is er een optie op een braakliggend terrein in de wijk Prinskouter. Dit geeft kansen naar verbreding van de groep, maar ook naar een grotere opbrengst en aldus een grotere impact. Intussen kreeg het CAW echter alsnog geen bevestiging van nieuwe middelen en is het project voorlopig noodgedwongen op pauze gezet. De Lochtinggroep wil echter graag verder gaan en wil hierbij een positief signaal geven aan alle mogelijke partners. Enerzijds een signaal van dank voor wat reeds was, anderzijds een vraag tot bijkomend engagement en ondersteuning. “De Lochting” hoopt alsnog dat het CAW binnenkort met positief nieuws komt, zijnde nieuwe middelen. In maart is hierover meer nieuws beloofd en volgt er een nieuwe, beslissende stuurgroep. Hoe “De Lochting” er in 2015 zal uitzien zal dan bepaald worden. Mogen wij aan jullie, Burgemeester en Schepenen, vragen om op deze stuurgroep de stad te vertegenwoordigen en mee te zoeken naar een oplossing. Alvast dank voor uw begrip DE LOCHTING socialemoestuinronse@gmail.com

33

DE LOCHTING ging van start in 2014 onder impuls van het CAW Oost-vlaanderen, in samenwerking met onder meer SamenlevingsNUMMER opbouw, Kaboes en De Vrolijke Kring. DE LOCHTING wil mensen in armoede leren gezonde groenten te kweken en te verwerken. Daarnaast slaan we een brug tussen mensen met en zonder armoede-ervaring. In 2014 plantten we reeds een zaadje, in 2015 willen we volop verder groeien. Dankzij De Nieuwe Haard en het Stadsbestuur ruiken we nieuwe mogelijkheden. Voorlopig ontbreken echter nog de middelen om professionele begeleiding verder te garanderen. Daarom deze stille hoopvolle actie. Het zaad in deze enveloppe kan je uitzaaien … het proeft naar … meer … MEER LOCHTING ! Contact: socialemoestuinronse@gmail.com

feb|A

107

DE LOCHTING ging van start in 2014 onder impuls van het CAW Oostvlaanderen, in samenwerking met onder meer Samenlevingsopbouw, Kaboes en De Vrolijke Kring. DE LOCHTING wil mensen in armoede leren gezonde groenten te kweken en te verwerken. Daarnaast slaan we een brug tussen mensen met en zonder armoede-ervaring. In 2014 plantten we reeds een zaadje, in 2015 willen we volop verder groeien. Dankzij De Nieuwe Haard en het Stadsbestuur ruiken we nieuwe mogelijkheden. Voorlopig ontbreken echter nog de middelen om professionele begeleiding verder te garanderen. Daarom deze stille hoopvolle actie. Het zaad in deze enveloppe kan je uitzaaien … het proeft naar … meer … MEER LOCHTING ! Contact: socialemoestuinronse@gmail.com DE LOCHTING ging van start in 2014 onder impuls van het CAW Oostvlaanderen, in samenwerking met onder meer Samenlevingsopbouw, Kaboes en De Vrolijke Kring. DE LOCHTING wil mensen in armoede leren gezonde groenten te kweken en te verwerken. Daarnaast slaan we een brug tussen mensen met en zonder armoede-ervaring. In 2014 plantten we reeds een zaadje, in 2015 willen we volop verder groeien. Dankzij De Nieuwe Haard en het Stadsbestuur ruiken we nieuwe mogelijkheden. Voorlopig ontbreken echter nog de middelen om professionele begeleiding verder te garanderen. Daarom deze stille hoopvolle actie. Het zaad in deze enveloppe kan je uitzaaien … het proeft naar … meer … MEER LOCHTING ! Contact: socialemoestuinronse@gmail.com


34

feb|A NUMMER107

“Dank aan iedereen die onze boodschap mee wil uitdragen.”


Afgelopen weekend bracht een ruime delegatie Ronsenaars een bezoek aan onze zusterstad Kleve n.a.v. het jaarlijks carnaval.

35

feb|A NUMMER107

Prinz Michael ‘der Rhythmische’ van Kleve verontschuldigde zich voor zijn afwezigheid tijdens onze Bommelsfeesten en beloofde dat hij januari 2016 zeker aanwezig zal zijn. Organisatie KRK, zal steeds de banden tussen onze steden blijven koesteren en zorgen dat er steeds een vertegenwoordiging aanwezig is. Dit is mondeling afgesproken en beide zijn ervan overtuigd dat de verbroedering zeker een meerwaarde is voor Ronse en voor Kleve.

Het Koningspaar van de Bommels mocht zaterdagavond zelf mee op stap met de Prinz annex garde bij de verschillende bezoeken aan de deelgemeenten en eindigde in de grote feesttent in Kleve. Ook een intrede waarbij ons Koningspaar een plaats kreeg op het grote podium in aanwezigheid van ruim 5 000 feestvierders. Ronse werd daarbij afgeroepen en dank betuigd voor de aanwezigheid. Zondag was de delegatie (zie foto) aanwezig voor de traditionele carnaval mis. Daarbij werden we afgeroepen door de priester met een speciaal woord van welkom en dank. Het was een heel geslaagd bezoek en de banden werden opnieuw versterkt door de verschillende Bommelverenigingen die contacten legden voor enkele uitwisselingen. De eerste contacten werden reeds gelegd met de nieuwe Prinz voor de Bommelsfeesten 2016. De Burgemeester van kleve, Theodor Brauer, werd officieel uitgenodigd als eregast voor Fiertelommegang 2015.


36 FOTO

. . . . . . . .. . ..... . .. . . . . .. . .. . .

. .


.... . . .. .. . . . . . .. Van blz.37 t/m blz.41 enkele beelden uit de Bommelsfilm 2015 by

37

feb|A NUMMER107


38

.... . . .. .. . . . . . ..

feb|A NUMMER107


KLIK HIER VOOR DE BOMMELSFILM https://www.youtube.com/watch?v=-eDmcTymg_0&feature=youtu.be

39

feb|A NUMMER107


40

feb|A NUMMER107

.... . . .. .. . . . . . ..


.... . . .. .. . . . . . ..

41

feb|A NUMMER107


42

feb|A NUMMER107

NIEUWJAARSRECEPTIE IN AANWEZIGHEID VAN HERMAN DE CROO


43

feb|A NUMMER107

Enkele foto’s van de nieuwjaarsreceptie gehouden op 30 januari 2015 door de Vereniging Oudgedienden der Zeemacht Sectie Ronse in de bovenzaal van de Harmonie ter Grote Markt van Ronse. Patrick Aelvoet.


44

feb|A NUMMER107

NIEUWJAARSRECEPTIE BIJ EPHREM DELMOTTE Kasteel van Nassau…


45

feb|A NUMMER107 Gedichtendag?


46

feb|A NUMMER107

Audrey Van der Bruggen, haar grootmoeder Micheline Boursier haar moeder Christina Van Butsele‌

Wat een zottenkot!


47

feb|A NUMMER107 Ik ben Audrey…

Ook hiervoor enkele foto’s genomen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Prof. Ephrem Delmotte Kring vzw. in het huis van de Stichting in de Elzelestraat… Opmerkelijk: - aanwezig waren o.a. Audrey Van der Bruggen, recent lid geworden van de VZW, haar moeder Christina Van Butsele en haar grootmoeder Micheline Boursier (zie foto blz.46), allemaal familie van “Mamber“ ofte Roger Boursier, ooit de eerste Koning van de Bommels in 1951 (zie voorheen in gAZet). Dat koningschap werd later nog vier keer verlengd tot 1955. - Ludo Van Malcot werd Erelid van de VZW. - De affiche van het GALACONCERT gehouden op 18 april 2015 ter herinnering aan de geboortedag van Ephrem Delmotte, 110 jaar geleden. Zie hiernaast… Patrick Aelvoet


48

feb|A NUMMER107

bPpopP

ZATERDAG 28 MAART 2015 19:30 IN ELLEZELLES, BUURGEMEENTE VOL HEKSEN Voor zijn eerste voorstelling sloot bPpopP, «Belgische Petieterige gouden of zelfs nog meer Producties» een samenwerkingsakkoord met het Schepencollege van Ellezelles. Dit laat toe gezamenlijk de doelstelling: het verdedigen van de cultuur en de toeganglijkheid tot de klassieke muziek voor een breder publiek waar te maken door samen een «GALA-Blijspel-Diner» voorstelling te organiseren. Dit geeft trouwens de gelegenheid aan de deelnemers de uiterst mooie «Region des Collines» bezuiden Ronse te ontdekken. bPpopP, een klinkende naam die met een heel klein beetje humor, verwarring brengt in de gedachten, nodigt de vrienden van de muziek ertoe uit niet alleen de oren, maar ook het hart om een levendig, boeiend en... klassiek repertorium, onder een originele, gedecomplexeerde en boeiende vorm te (her-)ontdekken. De volledig gerenoveerde zaal zal daveren zodra de eerste pianoklanken, gebracht door Jean-Claude HECHT (pianist aan de Koninklijke Opera Wallonie-Luik), onder het licht van de schijnwerpers zullen weerklinken. De artiesten Marie BILLY (sopraan), Pauline de LANNOY (mezzo), Michel BERGER (tenor), Stanny LEROY (tenor), Patrick MONTAGNE (baryton) begeleid door Sacha CHARDON, Stéphane DE RIDDER brengen hun gevoeligheden naar buiten via de muziek, de lyrische zang en het blijspel. Zij brengen u het hoofd op hol langs de «Van de komische Opera naar de Operette».

bPpopP Om de smaakpapillen de grootste eer aan te doen, zal het uitgebreide vijfGANGEN MENU de keuze laten: aperitief, hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie-thee en bijhorende versnaperingen. Iedere dienstgang wordt onderbroken door MUZIKALE TAFERELEN, in de onvervalste Franse taal, gebracht bij de verschillende tafels, door de zangers, zangeressen & comedianten. Hier, geen enkele afstand, alleen de oren openen en genieten. Naast zijn artistiek en vernieuwend engagement aanvaardde bPpopP het peterschap van en nodigt bijgevolg twee ernstig zieke kinderen uit voor een magisch moment, een onvergetelijke avond. Prijs : €60, Kinderen <12 jaar : €35. De plaatsen zijn beperkt, reserveer dus zonder verwijl! Bezoek onze website www.bPpopP.com voor bijkomende inlichtingen (artiesten, menu,....). Boekingen : boekingen@bPpopP.com of telefonisch op het nummer 055 21 46 05.


49

feb|A NUMMER107

De Kadetten Ronse voerden thuis en bij familie klusjes uit om wat zakgeld te verzamelen. De opbrengst werd geschonken aan het UNICEF, de kinderorganisatie van de Verenigde Naties. Met de 280 euro kan men voorzien in de ondersteuning van een UNICEF project dat in Jaipur (India) in een plattelandsschooltje zal voorzien.


De startvergadering 2015 van KVLV Ronse stond in het teken van ‘t Ro°nssies Geklapt en dit in De Spil op Sint-Pieter. Rita Claus van de werkgroep stelde de kennis van het Ro°nssies van de deelnemers op de proef. De ingeweken Ronsenaars hadden het wat moeilijk met de uitspraak maar dit leidde tot een zeer amusante avond.

50

feb|A NUMMER107


51

feb|A NUMMER107

‘t Ro°nssies Geklapt!


EUROPALETTEN EUROPALETTEN Wij zijn een groep jonge ondernemers die dit jaar een onderneming genaamd “WoodSeat” opstarten in het kader van onze bachelorproef. We zijn afkomstig UIT Ronse, Oudenaarde en Lochristi. Onze bachelorproef is gelinkt aan de afstudeerrichting ‘KMO-Management’ aan de Arteveldehogeschool in Gent. Voor dit project stelden wij in het eerste semester van dit schooljaar een businessplan op, waarbij we uiteraard eerst opzoek moesten gaan naar een geschikt product. Tijdens de zoektocht naar een geschikt product waren voor ons twee elementen heel belangrijk. Enerzijds moest ons product creatief en origineel zijn en anderzijds wouden wij de mogelijkheid creëren om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. Al snel dacht wij aan het maken van meubels uit EUROPALETTEN. Wereldwijd worden er elk jaar ontelbare hoeveelheden paletten weggesmeten. Via de productie van meubelen uit zowel gebruikte paletten als tweede keus hout willen wij op een milieubewuste manier ondernemen. Niet alleen milieuvriendelijk te werk gaan is voor ons belangrijk, ook het sociale aspect proberen wij te implementeren in onze bedrijfsuitvoering. Dit door samen te werken met een beschutte werkplaats, die zal instaan voor de productie van onze meubelen. Momenteel is ons businessplan afgewerkt en zijn wij er 100% van overtuigd dat wij designvolle, kwaliteitsvolle en unieke producten kunnen leveren geproduceerd op een maatschappelijk verantwoorde manier. Vanaf februari starten wij met de verkoop van onze producten, aangezien dit gaat om een schoolproject werken wij zonder loon en low budget. Via deze weg zouden wij u willen vragen of u interesse hebt om dit project te steunen en een interessant artikel te plaatsen over onze onderneming en manier van werken. Mocht u meer info wensen kan u ons altijd een mail sturen. Wij verwijzen u ook graag door naar onze facebookpagina en webpagina: https://www.facebook.com/WoodSeat http://www.woodseat.net/

Met vriendelijke groeten, Barny Pieters - Marketing WoodSeat

52 BELEIDSKRITIEKfeb|A NUMMER107 ‘Dit is pure desinformatie’, maakt burgemeester Luc Dupont (CD&V-Groen) zich kwaad. ‘Ten eerste hebben wij altijd gezegd dat het sociaal overleg moet plaatsvinden. Dat is ook zo gepland. Ten tweede moesten wij uit de fusie stappen, omdat UZ Gent zich terugtrok en wij anders de activiteiten en tewerkstelling aan Oudenaarde zouden verliezen. Ten derde was de schuldenput die het ziekenhuis achterliep bijna gedempt, het is wel degelijk de nieuwe wet op het overheidspersoneel die er ons weer induwt.’ Waarom blijft het stadsbestuur van Ronse verder “liegen” t.a.v. de burgers en ambtenaren? Als ambtenaren vandaag moeten opdraaien voor het wanbeleid van toen dan moet de waarheid aan het licht komen! Wij herbevestigen onze stelling van ons persbericht dd 30 januari 2015, dat het stadsbestuur Ronse zijn burgers en ambtenaren blijft voorliegen om toch maar de inleveringen door te voeren. Als vakbond zijn wij in ons archief gedoken om eens iedereen zijn politiek geheugen op te frissen. Uit bijgaand verslag van de vergadering van oktober 2002 (overleg vakbonden politici Ronse – Oudenaarde en directie van UZ Gent), waarop ook een huidig Schepen en de huidige Burgemeester van Ronse aanwezig waren werd toen door de voorzitter van het overleg, wijlen E. Engelbrecht, Afgevaardigd Bestuurder van het UZ Gent, meegedeeld dat het stads- en OCMW bestuur van Ronse beslist hadden zich uit de fusie terug te trekken. M.a.w. is het Ronse die de fusie heeft opgeblazen met alle financiële gevolgen van dien. Verder blijkt uit de stukken hoe vrijgevig het stadbestuur is geweest met het uitdelen van geschenken waar de belastingbetaler zich reeds blauw aan heeft betaald en hier nog jaren verder zal moeten voor opdraaien. De beweringen van het stadsbestuur van Ronse dat UZ Gent uit de fusie wou stappen, is dan ook de zoveelste grove leugen en het bewijs dat men de pot gedekt wil houden. Het is voor ons onbespreekbaar dat de ambtenaren vandaag maar nog eens de rekeningen moeten betalen voor het wanbeleid van 2002 Serge Meeuws –Nationaal Voorzitter VSOA-lrb Vina Bovypark 3 – 9000 GENT – gsm : 0475 87 93 96 Dirk Van Himste – secretaris ACOD/lrb Bagattenstraat 158 – 9000 Gent – gsm 0473 84 04 49 Benigne Pieters – secretaris ACV-OD Hopmarkt 45 -9300 Aalst – gsm 0475 85 93 83


53

feb|A NUMMER107

WEGENWERKEN AANLEG ELEKTRICITEITSKABELS IN DE KASTEELSTRAAT EN FABRIEKSTRAAT Vanaf vrijdag 20 februari 2015 starten er werken voor de aanleg van elektriciteitskabels in de Kasteelstraat en Fabriekstraat. Beide straten worden volledig afgesloten. Er zal géén doorgaand verkeer mogelijk zijn. Deze werken duren tot 6 maart 2015 (afhankelijk van de weersomstandigheden). Er wordt hierbij gewerkt in twee fasen. Fase 1: de Kasteelstraat wordt afgesloten vanaf de Wijnstraat tot Fabriekstraat. Het tweede deel van de Kasteelstraat is bereikbaar via de Fabriekstraat. Fase 2: de Fabriekstraat wordt afgesloten vanaf de Hoogstraat tot de Kasteelstraat.


Sella Ronda Team is een nieuwe Trail Run gemeenschap opgericht door de Ronsenaars Ingrid Delange en Yves Sadoine. We laten het koppel aan het woord: “We zijn beiden jarenlang gepassioneerd door Trail Run in het hooggebergte. Aanvang 2014 zijn we met een aantal vrienden gestart met Trail Run. Deze hier in gAZet voorgestelde community is het resultaat van deze acties én de club telt inmiddels 40 leden. Sella Ronda Team loopt niet alleen Train Runs, maar ook onversneden marathons, duathlons en hiking. Doel is zowel recreatief als competitief deelnemen aan allerlei atletiek manifestaties en dit onder het motto RUN & FUN… én… SELLA RONDA TEAM vierde in Bois Joly feest! 

54

feb|A NUMMER107

OFF-ROADLOPEN


OFF-ROADLOPEN

55

feb|A NUMMER107

Ingrid Delange & Yves Sadoine


OFF-ROADLOPEN

56

feb|A NUMMER107


OFF-ROADLOPEN

57

feb|A NUMMER107


OFF-ROADLOPEN

58

feb|A NUMMER107


OFF-ROADLOPEN

Bij de foto’s: * Nieuwjaarsreceptie met sfeerbeelden * Cross 23 km Mont-Blanc met 1700 hoogtemeters | deelname van Ingrid Delange en Pascale & Francis Cuvelier * Marathon 42 km Mont-Blanc 2500 hoogtemeters | deelname Yves Sadoine en Bruno Haelters * Marathon 42 km Nice-Cannes | deelname van Ingrid, Pascale, Natacha, Yves, Bruno, Francis, Lorenz, Dany, Paul & Guy * sfeerbeelden verkenning cross en marathon Mont Blanc Met vriendelijke groeten Ingrid en Yves

http://www.sellarondateam.be

59

feb|A NUMMER107


Sella Ronda Team is een nieuwe Trail Run gemeenschap opgericht door de Ronsenaars Ingrid Delange & Yves Sadoine…

OFF-ROAD LOPEN

60

feb|A NUMMER107

“Maar aan o.a. marathons nemen we ook deel, zelfs in het buitenland”!


61

feb|A NUMMER107

MEEDOEN, HE!


GROOTSTE EROTIEKWARENHUIS VAN EUROPA NU OOK IN RONSE SEKSUOLOGE KAAT BOLLEN BIJ OPENING VAN ELFDE FILIAAL PABO IN DE HERMESSTEDE… Walsoorden, 1 februari 2015 - Pabo, Europa’s grootste erotiekwarenhuis opende op zaterdag 31 januari in Ronse haar elfde Belgische vestiging. De bekende seksuologe en schrijfster Kaat Bollen was bij de opening aanwezig en alle omwonenden kregen een cheque voor een spannend cadeautje. De nieuwe Pabo-vestiging in Ronse meet 200 vierkante meter en is gelegen aan de Engelsenlaan 43. De nieuwe winkel is nodig om aan de grote vraag naar erotische artikelen in België te voldoen. Opmerkelijk is dat terwijl de retailsector het erg zwaar heeft, juist het erotische warenhuis de vraag van consumenten ziet stijgen. Pabo groeit in de crisis, of misschien juist wel dankzij de crisis. Het bedrijf merkt dat veel klanten de behoefte voelen om het thuis met elkaar tegen weinig kosten extra gezellig te maken. De winkels van Pabo zijn herkenbaar aan de stijlvolle, open inrichting, die het ook voor vrouwen prettig maakt er te winkelen. Ruim 70 procent van de klanten is inmiddels dan ook vrouw…

BELGIË KOPLOPER België behoort tot de koplopers in de erotiekconsumptie in Europa. Zo levert Pabo circa 25.000 dildo’s en vibrators in België per jaar. Maar liefst 112.000 pakketjes met spannende inhoud worden jaarlijks afgeleverd op adressen in België. De website www.pabo.be wordt gemiddeld drie miljoen keer per jaar bezocht. Pabo is inmiddels 21 jaar actief in België. In 1993 werd gestart met de beroemde erotiekcatalogus, sinds 1998 is Pabo online met de grootste erotiekwebshop van Europa en in 2009 werd de eerste winkel geopend. De winkel in Ronse is het elfde filiaal in België.

OVER PABO Pabo is onderdeel van Beate Uhse, het grootste erotiekconcern van Europa. De onderneming bestaat nu 68 jaar en is beursgenoteeerd in Duitsland. De groep bestaat uit in totaal 96 winkels, een grote e-commercedivisie, een groothandel en printdivisie (catalogussen). De Beate Uhse Groep is actief in 11 landen in Europa. De omzet bedroeg in 2013 ruim 142 miljoen euro en het concern voert circa 20.000 producten. In Nederland zijn de retailketen Christine le Duc en online erotiekwarenhuis Pabo.nl de bekendste merknamen.

62

feb|A NUMMER107


Flor Grammens was een Belgisch politicus en taalactivist. Hij ijverde voor de toepassing van de taalwetten en het vastleggen van de taalgrens in België en aldus woonde hij ook te Ronse. Hij is ‘de man van de daad’, de taalschilder met kwast en pot verf in de Schaarbeekse lokettenzaal van het gemeentehuis enz. Geboren in 1899 (Bellem) stierf hij op 23 maart 1985 (Deinze) en dat is volgende maand precies 30 jaar. Naar verluidt, wordt dit overlijdenslustrum van misschien wel dé bekendste BV uit Ronse in de Hermesstede herdacht.

63

feb|A NUMMER107

FLOR GRAMMENS


64

feb|A NUMMER107 DE VRIJHEID

‘RONSE’ in… We fotografeerden/publiceerden (*) n.a.v. de CD&V nieuwjaarsreceptie in de weldra blikvanger van De ‘Nieuwe’ Vrijheid (foto’s) deze beelden van één van de Ronsese CD&V boegbeelden Abderrahim Lahlali, advocaat (en bij sommigen gecontesteerd als dusdanig, zie ook voorheen in gAZet) van de jihadi’s – Sharia4Belgium). In HET GESPREK met Erik Raspoet op foto’s van Yann Bertrand is hij omstandig onderwerp van het hoofdartikel in de jongst verschenen Knack. We citeren daar beeldmatig uit, voor lezing zie Knack nummer 8 van 18 tot 24 februari 2015. (*) Zie gAZet nummer 106 van jan|C.


65

feb|A NUMMER107

‘RONSE’ in…


66

feb|A NUMMER107

‘RONSE’ in…


In ons vorig nummer berichtten we dat de Ronsese kunstschilder Georges Cnudde was overleden. We maken effe plek voor een schilderij van hem, ‘meester met het plamuurmes’. (particulier bezit).

67

feb|A NUMMER107

GLOSSY blz.68

UIT MSN NEWS


68

feb|A NUMMER107

Foto Ferdinand vdVelde

UIT MSN NEWS

TUSSEN DE UIEN, BANANEN EN HET TOMATENSAP…

27  Er bestaan ‘aanhoudende misvattingen en minimale kennis’ over de profeet, aldus De Moslimkrant. Hoog tijd om daar iets aan te doen. De glossy moet sexy worden, zoals Mohammed zelf. Pardon? Er zijn veel dingen die met de islam en zijn hoogste profeet kunnen worden samengebracht, maar sexy? “Mohammed was een sexy man. Hij had zeker negen vrouwen. Om die tevreden te kunnen stellen, moet je verdomd best sexy zijn. Hij was geniaal. Hij was een geestelijk leider, een huisvader, alles in één. Ik denk dat George Clooney jaloers op hem zou zijn”, zegt Bourzik tegen Het Parool.

Behalve een sexy uitstraling en de verhalen over Mohammed, staan in de glossy ook recepten ‘uit het leven van de Profeet gegrepen’. Tegen ncr.next vertelt Bourzik dat het enige wat men meekrijgt over de islam het… negatieve is, de aanslagen van moslimterroristen, bijvoorbeeld. “Dat is echt zonde. Mohammed, de boodschapper van Allah, was een liefdevol persoon. In de Lage Landen weten wij te weinig af van zijn leven en daarmee bedoel ik vooral de moslims zelf.” Een bekende figuur centraal stellen in een eigen tijdschrift, zoals Linda de Mol daar ooit mee begon, is niets nieuws. Een religieuze figuur daarentegen wel.  72


Neen, deze pagina had bij de eerste publicatie van gAZet nummer 107 feb|A niet het nummer 69, maar… 02! Aanvankelijk een echt mini-nummer van welgeteld drie blz., de cover inkluis. Voor ‘la petite histoire’ settelen we deze pagina hier op het einde van het inmiddels volwaardige nummer...

In januari 2015 verschenen verdeeld over meer dan 300 pagina’s de gAZets A, B en C. Die zijn bij wijze van troost mss aan een nieuwe raadpleging toe. Via VORIGE EDITIES op onze HOME.

SORRY, LEZER…

69

NUMMER107

voor het eerst in ons driejarig bestaan kan jouw inmiddels vertrouwde gAZet niet op de geplande dag verschijnen, ook niet de dag erna! We lieten gisteren - op een vrijdag de 13e nog wel! - via e-mail onze vooruitblikkers weten dat we vanavond Valentijndag online zouden komen, maar de virusinvasie (en die betreft niet onze computers, maar wel de kernredactie die gAZet online moet krijgen) is ongemeen fel en van langere duur dan voorzien. Dank aan de vooruitblikkers die ons ronduit schreven dat gAZet wel belangrijk is, maar de gezondheid van zijn makers des te meer. Chique is dat! Dus kijken we effe de andere kant op, niet richting pc-scherm, maar vaak richting ledikant! We vonden het weinig zin hebben om een kwakkelblad vol gaten en hiaten op de markt te gooien, wàt trouwens nog extra werk vraagt ook. Dus werken we tussen inhalaties, tapotages, hoestsiropen, kamfer op borst en rug en alsmaar meer verse zakdoeken al eens aan ‘n paar pagina’s tot we een toonbare gAZet hebben… Tot aldaar!


20

70

IN MEMORIAM


HIJ IS NIET MEER ONDER ONS…

BROEDER WILLEM Na een vrij korte, maar zeer pijnlijke ziekte is broeder Willem (Omer) Dedeyster op woensdagnamiddag 18 februari in het Broedershuis te Oostakker overleden. Eén uur voor zijn heengaan kreeg hij nog het bezoek van een paar mensen uit Ronse, waaronder ondergetekende. Het was alsof hij op dit ogenblik gewacht had. Broeder Willem was bij volle bewustzijn en prevelde zelfs nog enkele wijselijke zinnen. Broeder Willem werd in Kortemark geboren op 20 februari 1933, in een gezin van 16 kinderen. Toen een broer van hem, ingetreden bij de broeders van O.-.L.-Vrouw van Oostakker, op jonge leeftijd stierf, nam Willem bewust zijn plaats in. Hij werd dus ook broeder en nam in het Glorieuxklooster van Oostakker de taak van hovenier op. Begin 1966 werd hij overgeplaatst naar het klooster te Ronse. Deels oefende hij er dezelfde job uit, maar hij werd er ook dé onderhoudsman bij uitstek. Hij ontpopte zich tot een zeer handige klusjesman. Hij was bijzonder sociaal ingesteld en interesseerde zich aan kunst en aan alles wat de natuur te bieden heeft. Eén jaar na de oprichting van Kunstgroep Jakhals werd hij de naaste medewerker van ondergetekende. Tussen de jongeren van deze vlaggengroep en showband kon hij volop genieten van elke kunstzinnige ingesteldheid en van zoveel avonturen. Samen met Kunstgroep Jakhals maakte hij alle kampen en verre reizen mee, ja tot in Taiwan, Polen en Portugal toe! Hij was in Ronse een graag geziene figuur die overal sociale contacten legde en onderhield: met buur, met schoolpersoneel, met leerlingen van het Instituut Glorieux en van het T.I.D. Eén van zijn laatste hobby’s was het verzamelen van (ja, zelfs internationale) kerststallen. Hij exposeerde hiermee op diverse plaatsen. Samen met de resterende broeders van de Ronsese congregatie verhuisde broeder Willem in december 2011 naar het hoofdklooster in Oostakker. De afscheidsliturgie voor broeder Willem heeft plaats op woensdag 25 februari 2015 om 10.30 uur in de kapel van de congregatie, Sint-Jozefstraat te Oostakker. Hij zal er begraven worden op het broederkerkhof én dit in hetzelfde graf als dat van zijn jong overleden broer/broeder, ook daar waar Vader Glorieux ligt… Damien Van Wambeke

20

71

feb|A NUMMER107

Na de uitreiking van de trofee SPORTVROUW VAN HET JAAR die ook volgens gAZet naar de verkeerde persoon (sic!) ging – weer puur communautair gezeur – wilden wij én terecht enige aandacht schenken aan de wereldkampioen boksen bij de dames: Delfine Persoon. Op donderdag 19 dezer via Annemie gezien hebbende op één, moest het er uiteindelijk van komen: DELFINE, ALLEEN JIJ BENT DE SPORTVROUW VAN 2014!


HET RODE OORTJE UIT MSN NEWS:

72

feb|A NUMMER107

68  Is dit dan een nieuwe trend? Welke titels volgen er na de Je- zus! en de Mohammed? Bourzik stelt dat het concept niet uit de lucht is gegrepen, hij liep al een jaar met het idee rond. Na de gebeurtenissen rond Charlie Hebdo kwam het project in een stroomversnelling terecht. “We moeten onze kinderen bewapenen met kennis over de islam. Als ze dan zo’n ronselaar tegenkomen die hen voor IS naar Syrië wil lokken, kunnen ze hem vertellen dat Mohammed de profeet van de barmhartigheid en van de menselijkheid is.” En ja, in de glossy is ook ruimte voor kritische Mohammedcartoons. “Maar ze moeten niet kwetsend zijn.” De Jezus! is in ieder geval positief ontvangen. Of de Mohammed hetzelfde lot beschoren is?, AFWACHTEN.

z VERVOLGT, CONDOLEERT, KONDIGT AAN, FELICITEERT… VERNEEMT HET OVERLIJDEN VAN MEVROUW CARMEN VERHAEGHE (geen overlijdensdatum meegedeeld), echtgenote van Gustave Vanbalberghe, beiden ‘bekende Ronsenaars’. Carmen stond haar lichaam af aan de wetenschap, dus geen begrafenisplechtigheid. We bieden Gustave alle sterkte in deze hem beproevende periode. Het echtpaar staat o.a. bekend om haar grote kunstcollectie, culturele inzet voor de regio, meacenaat en donaties. RIP.  Carmen op canvas door Jean Oosterlinck.

Voor ‘n paar miljard Chinezen overal ter wereld en dus ook te Ronse begint op 19 februari 2015 het jaar . van het schaap… ‘Ronse’. op… .

Ronsese Muriël won maandag 16 februari 2015 op VTM… 6500 euro!


‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… tweede helft februari 2015 als gAZet nummer 108 feb|B

73

feb|A NUMMER107

VIEW

gazetronse.be


EXIT

74

feb|A NUMMER107


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.