Page 1

c 10 31 Ûc.) ... I 3,

viagens maravilhosas pela Europa e pelo mundo !

r '-'

Lufthansa Jinhos aéreas alemäs

Agente geral em Curitiba

APTA LTDA. passagens e cargas FONE: - . 2 3- ll-64 Rua Baräo do Cërro Azul, 315- Caixa Postal 6602 - Curitiba ( Nas dependëncias do Servopa) · -

;- - - - - - -

.(}

, . ~- .....

c""'"' ' '"" KC·hL

1 ;- ·. ~ r .

v.d.

... ... r

. ·

.A '-1STë K i.,;

'

·· 4

.1

~~~~ sTÏT~

C E NT R A A L

M A A N D B L A D.

Jaargang 13 NQ 6

,.

Juni 1973 Redaktiecommissie:

w.

de Geus, K. van der Meer, J. de Jager. D.R. Vermeulen, H. A. Kooy. La n d bouw re d a k·t e u r :

Ir. van der S ch a af.

I

Prijs abonne ment per jaar in Br a zil

---

~

8,50, in Nederland Fl. 30.-

Ad vertenties : 0 ,30 per regel ~

~

---------------

~

~

----

-- - -

~

--

--

CONGRES FEDERATIE ASSOC IAÇ5ES RURAIS VAN DE ZUIDE LIJKE STATEN. In ' t be gin van de maand Juni kwam in Curitiba een congres bij een van de · Associaçoes Rurai s waar e en van d e doàr de O-rganisatie v;;m Caoparati e s naar voren ge br a cht e punten* in ov e rl e g met ' Acarpa, en Incr a do situ a tie van de me l k

D AC. ~

betro~.

Nat op de dag, waarop de onderweipen va n Landbouw werden behan deld, bracht de Secretaris va n La ndbouw met ee n klein comit~ van tech nici een bezo e k aan Cara mbei, zodat missieverg a de ring bij te won e n.

1

t dus niet

m~gelijk

was de c6m

~

Cm1973 06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you