Page 1

C P NT ,Jaargang 4, '''e b:ctw :ri

K. v.d.Me r Prijs~

1

G. 3iesheuvel 1 Ir,

Bouman~

.R.

Abonnement Cr$ 500 9 00 per

i.c~

corünlis

Hedac

96 4,

J. de Ja

r

1

P.J. van Sant

V2 jaar.

Adv rtenties: C ==================================~===~======~======~=====~====

Hoewcol re clr:J jn and re b1 'ldj s ü.:t tot overna

cJvcr dit oncic.:

schreven werd,

bc loten was, is dit ondc

ons Maandblad enkele regel

~an t

Het leencontract cp

ook in

wijden.

basis is thans

trolanda 9 die net op 't laatste Is echter de b doel

L;ik e:cnocr; on c

to~n

etekend, en weJ. door d

de no

dat er een

11

kerk van Cas-

rcichtspersoonlijkheid

Associaçaoi wordt opgc~richt 1

9

die

• 't e

tijd ook rechtspersoonlijkheid zal krijgen, en waarin behalve de

i;jner ook

i-

culieren aandelen kunnen nernrc::n" voor zov

Het grote belang van Instituto Cris vooral in de

aangaat 9 li

op landbouw en veeteel

dat on

geV8elde noodzaak om ook

bi<:;d aan de bevo

van onz

ti

ook

. + lCv

van onz

"know-how"

trc

door t

kunnen ge-

ven. Er is ve l geschreven over Reforma lijkt kan worden, en di

v rwezen-

Wn'-

op zichzelf ook goon goede resultaten kan

al

r

elijk fundament voor aanwezig is.

geen d

Een allereerste eis is, dat het onderwijs op staande landbouwer ook iets van do .Heeft geen nut b.v. ding moet zijn, ho

rasvar~ens,

orst

b

l

en waartegen er

c van

ent moet worden.

credü3ten voor landbouw tne te staan aan m::;;nsen, di ten moeten gebruiken, welke kunstmest z goed zo.aizaad 9

Basis van dat alles dient dus te zijn:

Nu 't Instituut is

~vcrgenomun,

van

I

t

• too te

verzorgen, wa

do voo-

He' cft

i.n credie-

en en.k

ze di

voor

insc~cten.

c

1 in de vorm

richto

n wc dus een moge ijkhcid, om, met steun jke werk t

van andere instnnti

d ra.;;;

ni t weten ho

er ontwikke

praetij krij

(~O

mo ten gebruiken, dio niet zo

ni ts afweten van de he tri

van landbouvvoc'd'.:rwi;js, sterK op o

t

elcn van de landbO'J.w

d melkvee,

~o

komt en dat de aan-

hand te; nemen.

Voorlo A

meen Di

cteur. c,n Zllllen de lwirl

Gezien hun c:rv Voor

1

Int rnatem voorlo

in de

rtrouwd.

t r>;ymnasiüm werd een

' F:rnand s van Cornolio Froco'

1 iden.

vonden 0

J

de pe

oon van Ds

A t

0

Cm1964 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you