Page 1

Dış Cephe Uygulamaları

PROBLEM Dış cephe ısı yalıtım sistemleri için en uygun kaplama türü hangisidir?

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri dahilinde kullanılacak son kat kaplamanın doğru seçilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde;

İç-dış duvar arasındaki ısı farkından kaynaklanan yoğuşma iç yüzeyde küflenme problemine yol açabilir.

Su buharı geçişine direnç gösteren kaplamalar ise zaman içerisinde kabarıp, dökülebilir.

Bu şekilde zarar gören dış ve iç cephelerin tamiri hem çok zordur hem de yüksek maliyetlidir.

Bu tip problemlerle karşılaşmamak adına dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine yüksek su buharı geçirgenliğinin yanı sıra yüksek yüzey aderansı ve su iticiliğe de sahip olan, siliko-silikat teknolojisi ile üretilmiş kaplamaların kullanılması uygundur.

126

www.weber.com.tr


weber SL 300 kalın weber SL 300 ince

weber SL 300 kalın weber SL 300 ince weber.prim SL

sf. 136 sf. 138 sf. 170

UYGULAMA

1

Tüm yüzey rulo ile weber prim SL ile tek kat olarak astarlanmalıdır.

2

Astar uygulamasından min. 12 saat sonra weber SL 300 paslanmaz çelik veya plastik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalınlığı en iri desen taşlarına göre ayarlanmalıdır.

Belirtilen Süreler 20 ºC yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

3

Yüzeye plastik veya paslanmaz çelik mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen verilmelidir.

www.weber.com.tr

127

Dış Cephe Uygulamaları

ÇÖZÜM


Dış Cephe Uygulamaları

PROBLEM Kuzey cephelerde uzun ömürlü bir yenileme nasıl sağlanır?

Binaların kuzey cephelerinde aşağıdaki gibi problemlerle sıkça karşılaşılır.

Kuzey cepheler maruz kaldıkları zor iklim koşulları nedeniyle çok daha kısa sürede yıpranırlar.

İç-dış duvar arasındaki ısı farkının yüksek olması, duvarın iç yüzeyinde yoğuşmadan kaynaklanan küflenme problemine neden olur.

Kuzeye bakan odalar çok soğuk olduğu için genel konforu sağlamak oldukça zordur ve yakıt giderleri de fazladır.

Bu tip problemlere karşı, yüzeyi içeriden veya dışarıdan tekrar boyamak problemi ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Kalıcı bir çözüm için terratherm-manto dış cephe ısı yalıtım sistemleri uygulanmalıdır.

128

www.weber.com.tr


terratherm-manto dış cephe ısı yalıtım sistemleri terratherm-manto weber.therm 310 weber.therm 320 weber.therm A1 weber.therm B1 weber.therm flex

sf. 188 sf. 190 sf. 192 sf. 194 sf. 196 sf. 204

UYGULAMA

1

Subasman profilleri, ipinde ve terazisinde olmasına dikkat edilerek 50 cm aralıkla sabitlenir.

2

4

Pencere, kapı ve duvar yüzeylerinin olduğu köşelerde özel köşe profilleri kulanılmalıdır.

5

Isı yalıtım levhaları, weber.therm grubu yapıştırıcılar ile aşağıdan yukarıya doğru şaşırtmalı olarak döşenir.

Yüzey sıvası olarak seçilen sisteme göre weber.therm grubu yüzey sıvaları mala yardımıyla yüzeye iki kat olarak uygulanır.

3

Yapıştırıcı kuruduktan sonra dübeller levhanın ortasına ve tüm ek yerlerine gelecek şekilde yerleştirilir.

6

Sıva katı kuruduktan sonra yüzeye, arzu edilen son kat kaplaması uygulanır.

UYARILAR VE ÖNERİLER terratherm-manto dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile ilgili detaylı teknik bilgi için “dış cephe ısı yalıtım uygulamaları” bölümünü inceleyiniz.

Belirtilen Süreler 20 ºC yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

www.weber.com.tr

129

Dış Cephe Uygulamaları

ÇÖZÜM


Dış Cephe Uygulamaları

PROBLEM Eski boyalı dış cephelerde uzun ömürlü bir yenileme nasıl sağlanır?

İklim koşulları (güneş, yağmur…) ve hava kirliliği, boyalı cephelerin çabuk yıpranmasına neden olur. Bu da aşağıdaki şekillerde kendini gösterir:

Solma

Tozuma

Kabarma

Kolay ve uzun ömürlü bir çözüm için; Dış Cephe Kaplamaları.

boya çimento bazlı sıva

duvar

dış cephe kaplamaları

Herhangi bir boyadan beş ile on kat daha kalın olan dış cephe kaplamaları atmosferik koşullara daha uzun süre dayanım sağlar.

130

www.weber.com.tr

Yüzeyin nefes almasını sağladığı gibi su geçirimsizlik özelliği ile de cepheleri uzun süre korur.

Farklı renk ve uygulama seçenekleri ile dekoratif görünümler kazandırır.


weber dış cephe kaplamaları weber.prim extra weber.rep MA 200 weber.tec RF

sf. 171 sf. 282 sf. 310

YÜZEY HAZIRLIĞI

• Yüzeyin çekiç darbeleri ile sağlamlığı ve aderansı kontrol edilmelidir.

• Boyanın yüzey tutuşu kareleme yöntemi ile kontrol edilmelidir.

• Bölgesel olarak kabarmış, dökülmeye müsait boyalar, basınçlı su, spatula veya çelik tel fırça yardımı ile kazınmalı, tozdan arındırmak için yüzey yıkanmalıdır (Yüzeyin tam olarak kuruması için en az 24 saat beklenmelidir).

• Geri kalan yüzeyler zımparalanmalı ve bu işlem sonucunda ortaya çıkan kabarmış yüzeyler aynı şekilde temizlenmelidir. • Zımparalanmış yüzeyler tozdan arındırılmak için yıkanmalıdır (Yüzeyin tam olarak kuruması için en az 24 saat beklenmelidir).

• Bu işlemler sonrasında boya hala tozuyorsa, tüm yüzeye posteki rulo ile weber.prim extra tek kat olarak uygulanmalı ve yüzey 12 saat kurumaya bırakılmalıdır. • Yüzey nasıl olursa olsun, tüm yüzeye uygulanacak son kat malzemeye uygun renk ve türdeki astar kullanılmalıdır.

• Astarın 12 saatlik kuruma süresi dolduktan sonra, son kat uygulamaya geçilmelidir.

yüzeyde bozukluklar var ise;

• Yüzeydeki bozukluklar weber.tec RF ile tamir edilmelidir. • Eğer eski boya sentetik esaslı ise tamiratta sentetik esaslı bir tesviye macunu kullanılmalıdır.

• Yüzeydeki derin çatlak ve bozukluklar weber.rep MA 200 ile tamir edilerek weber.tec RF ile yüzey düzgünlüğü sağlanmalıdır. • Yüzey kuruduktan sonra son kat uygulama öncesinde gerekli astarlama işlemi yapılmalıdır.

Belirtilen Süreler 20 ºC yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

UYARILAR VE ÖNERİLER ”İç ve dış cephelerde tadilat yapılacak yüzeylerin teşhisi” sayfasını inceleyiniz.

www.weber.com.tr

131

Dış Cephe Uygulamaları

ÇÖZÜM


Dış Cephe Uygulamaları

PROBLEM Eski kaplamayı kazımadan, yeni bir dış cephe kaplaması nasıl uygulanır?

Zaman içerisinde eski dış cephe kaplamanızı yenilemek ve bambaşka bir görünüm sağlamak isteyebilirsiniz. Eski dış cephe kaplaması;

Rulo ile uygulanan bir dış cephe kaplaması

132

www.weber.com.tr

ya da dekoratif renkli sıva olabilir.

Mevcut kaplamayı kazımaksızın yenileme yapmanız mümkündür.


weber.tec RF

weber.prim EG weber.tec RF

sf. 171 sf. 310

YÜZEY HAZIRLIĞI

• Varsa, bölgesel olarak kabarmış ve dökülmeye müsait boyalar, basınçlı su, spatula ya da çelik tel fırça yardımıyla kazınmalı ve tozdan arındırmak için yüzey yıkanmalıdır (Yüzeyin tam olarak kuruması için en az 24 saat beklenmelidir).

• Tüm yüzey, rulo kullanılarak weber.prim EG ile tek kat olarak astarlanmalıdır.

• 12 saat sonra yüzey, weber. tec RF kullanılarak, 1 veya 2 katta sıvanmalıdır.

UYGULAMA

1 2

weber.tec RF kuruduktan sonra (2-3 gün sonra) çapaklar spatula ile temizlenmelidir. Yüzey son kat kaplamanın rengine ve cinsine uygun astar ile astarlanmalıdır.

3

Arzu edilen dış cephe kaplaması ile yüzeye uygulama yapılmalıdır.

UYARILAR VE ÖNERİLER •”İç ve dış cephelerde tadilat yapılacak yüzeylerin teşhisi” sayfasını inceleyiniz.

Belirtilen Süreler 20 ºC yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

www.weber.com.tr

133

Dış Cephe Uygulamaları

ÇÖZÜM


Dış Cephe Uygulamaları

PROBLEM Eski seramik kaplı dış cephelerde, nasıl yeni bir dış cephe kaplaması uygulanır?

Cephelerde uygulanmış olan seramik kaplamaların bir dış cephe kaplaması ile yenilenmesi bazı problemler taşır.

Seramik kaplamanın doğrudan boyanması yüzeyde belirgin farklılıklara yol açar.

Ayrıca seramiğin ve derz dolgusunun emiciliğinin farklı olması, uygulanan kaplamada değişik kurumalara neden olur. Bu nedenle cephede ton farklılıkları görülür.

Şimdiye kadar yapılan uygulamalarda var olan seramiğin tamamen yüzeyden çıkarılması;

daha sonra da bu bölümün sıvanması gerekiyordu.

134

www.weber.com.tr

Artık seramik kaplamaları sökmeden, yüzey yeni bir dış cephe kaplaması için hazır duruma getirilebilir.


weber.tec RF

weber.tec RF

sf. 310

YÜZEY HAZIRLIĞI

• Mevcut seramik kaplamanın sağlamlığı lastik çekiçle kontrol edilmelidir.

• Sağlam olmayan seramikler çıkarılıp benzer bir seramik ile tamiri yapılmalıdır.

UYGULAMA

1 2

Seramik kaplı yüzeye, kullanıma hazır weber.tec RF uygulanmalıdır. Homojen bir karışım elde etmek amacıyla weber.tec RF kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

3

4

Paslanmaz çelik mala yardımıyla weber.tec RF her kat için en fazla 2,5 mm olacak şekilde uygulanmalı ve toplam 2 katta 5 mm’yi geçmemelidir. Katlar arasında min. 3 saat beklenmelidir.

5

weber.tec RF uygulanan yüzey, 2-3 gün kurumaya bırakılmalı ve yüzey son kat kaplamanın rengine ve cinsine uygun astar ile astarlanmalıdır.

UYARILAR VE ÖNERİLER

6

Arzu edilen dış cephe kaplaması ile yüzeye uygulama yapılmalıdır.

Belirtilen Süreler 20 ºC yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

”İç ve dış cephelerde tadilat yapılacak yüzeylerin teşhisi” sayfasını inceleyiniz.

www.weber.com.tr

135

Dış Cephe Uygulamaları

ÇÖZÜM

Çözüm rehberi 2013  

Çözüm rehberi deneme

Çözüm rehberi 2013  

Çözüm rehberi deneme

Advertisement