Page 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

1


Sisällys 1 Johdanto 3 2 Lasten ja nuorten liikunta 4 3 Lajitoiminta 6 3.1 CSIT 8 3.2 Golf 9 3.3 Hiihto 11 3.4 Jalkapallo ja futsal 12 3.5 Judo 13 3.6 Karate 15 3.7 Keilailu 16 3.8 Koripallo 17 3.9 Lentopallo 18 3.10 Nyrkkeily 20 3.11 Paini 21 3.12Petanki 22 3.13 Pöytätennis 24 3.14 Salibandy 25 3,15 Shakki 26 3.16 Tennis 28 3.17 Uinti 29 3.18 Veneily 30 3.19 Voimistelu ja tanssi 31 3.20 Yleisurheilu 33 4 Aikuisten harrasteliikunta 34 4,1 Aikuisten harrasteliikunnan valiokunta 35 4.2 Veteraanitoiminta 36 5 Seurapalvelut 37 5.1 Seuratoiminnan tukeminen 40 5.2 Seurapalvelut - koulutus 42 6 Viestintä ja markkinointi 44 7 Järjestötoiminta 46 8 Hallinto ja talous 47 9 Talousarvio 49

2


1 Johdanto TUL:n toiminnan painopisteenä on matalan kynnyksen harrasteliikunnan tasa-arvoinen lisääminen. Harrastamisen kulujen pitäminen kohtuullisena antaa kaikille mahdollisuuden ohjattuun liikuntaan taustasta riippumatta. Lasten ja nuorten toiminnassa huomioidaan eettisyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja matalan kynnyksen liikunnan lisääminen. Nuorisotoiminnan keskeisenä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua niin seura- kuin vapaa-ajan harrastuksiin järjestämällä, osallistumalla ja yhdessä toteuttamalla alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia. TUL pyrkii tarjoamaan seurojensa kautta laaja-alaisesti harrastusmahdollisuuksia sekä työikäisille että ikäihmisille matalan kynnyksen liikunnan periaatteella. Erityisesti TUL haluaa vaikuttaa työpaikkaliikunnan kehittymiseen. Seurapalveluihin kuuluu liiton toteuttama koulutus, seurojen edunvalvonta, seurayhteyksien kehittäminen sekä seurojen varainhankinnan ja muun seuratalouden tukeminen. TUL:n koulutusten tavoitteena on lisätä seura-aktiivien osaamista ja tietotaitoa seuratyössä. Koulutusten pääpaino on koulutusten monipuolisessa laadun parantamisessa. Koulutukset toteutetaan yhdessä TUL:n alueiden ja piirien kanssa. Kohderyhmänä ovat jäsenseurojen seurajohtajat, ohjaajat ja valmentajat, ja koulutuksia järjestetään 15 eri kurssinimikkeellä. TUL huomioi lajitoiminnassaan myös huippu-urheilun, vaikka se ei ole toiminnan painopiste. Lajitoimintaa hoidetaan jaostojen ja operatiivisten toimijoiden kautta. TUL toimii itsenäisenä järjestönä ja merkittävänä osana suomalaista liikuntajärjestökenttää. Liikuntapolitiikan osalta tämä tarkoittaa erityisesti tasa-arvoisten liikuntamahdollisuuksien edistämistä. Toimintavuoden 2018 lähtökohdat poikkeavat operatiivisesti aikaisemmista vuosista, koska henkilöstörakennetta kevennettiin ja vuoden 2017 lopulla tehtiin organisaatiouudistuksia. Uudistusten tavoitteena on, että tehdyt talouden, rakenteiden ja henkilöstöhallinnon tervehdyttämispäätökset luovat edellytykset liiton toiminnan voimistamiselle. Vuosi 2018 on keskeistä aikaa TUL:n tulevan 100-vuotisjuhlavuoden valmisteluiden kannalta. TUL juhlistaa 100-vuotiasta taivaltaan vuonna 2019.

3


2 Lasten ja nuorten liikunta TUL ry:n nuorisotoiminnasta vastaa nuorisovaliokunta yhdessä nuorisotoimialan työntekijän kanssa. Nuorisovaliokunta järjestää yhdessä työntekijöiden kanssa tapahtumia alueellisesti. Toiminnassa huomioidaan eettisyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja matalan kynnyksen liikunnan lisääminen. Keskeisenä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua seura- ja vapaa-ajan harrastuksiin sekä järjestämällä, osallistumalla ja yhdessä toteuttamalla alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia. Nuorisovaliokunnan toiminnan painopisteet ovat TUL Joy Games -ketjun tapahtumat, leiritoiminta, koulutus, kansainvälisyys ja TUL verkoston luominen. Vuoden 2018 painopiste on TJG-tapahtumissa. Lisäksi vuonna 2018 nuorisovaliokunnan tekemistä ohjaa TUL:n 100-vuotisjuhlavuosi 2019. Nuorisovaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumana, tarpeen mukaan 2­–4 kertaa vuodessa. Osa kokoontumisista järjestetään muiden tapahtumien yhteydessä. Vuonna 2018 nuorisotoiminnan tiedottamista ja viestintää selkeytetään ja tehostetaan TUL:n tiedotusverkoston avulla. Nuorisovaliokunnan toiminnallinen motto on ”yhdessä tekeminen yhteiseksi parhaaksi.” TUL:n nuorisovaliokunta palkitsee vuosittain vuoden nuoritoimijan ja nuorisotoimijan. Palkitseminen tapahtuu TUL:n päivän vastaanotolla 26.1.2018.

4


Tavoitteet

Miksi tehdään

1. Nuorisotoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen • Lisätään toiminnan tunnettuutta. • Toiminnassa huomioidaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. • Tapahtumia ja toimintaa kehitetään yhdessä aluevastaavien kanssa.

Yhdessä tekeminen yhteiseksi parhaaksi antaa parhaimmat edellytykset tehdä toimintaa näkyväksi.

2. KV-toiminnan kehittäminen • CSIT toiminnan huomioiminen • ISCA-urheilun ja kulttuurin yhteistyö • Joud ja Kalev yhteistyö • Kv-toiminnan kumppani Kisakeskus

Kansainvälisyys on osa arkea. Kontaktien ja verkostojen rakentaminen luo mahdollisuuksia TUL:lle.

3. Leiritoiminta • Kehitetään olemassa olevaa leiritoimintaa ja turvataan sen olemassaolo. • Tietopankki leiritoiminnasta verkkosivuille.

Kouluttamalla lisätään osaamista. Samalla verkostoituminen alkaa luontevasti. Luodaan nuorille aitoja mahdollisuuksia vaikuttamiseen.

Hyvä hallinto ja toiminnan suunnittelu takaavat onnistumisen mahdollisuudet.

4. Seura-aktiivien huomiointi • TUL:n päivän palkitsemiset. 5. TUL Joy Games -ketju • TJG-tapahtumien toteuttaminen yhdessä järjestävien alueiden/piirien/seurojen kanssa • Uuden ketjun sisältöjen valmistelu ja haun käynnistäminen vuosille 2020-2022 6. Koulutus • Koulutetaan nuorista verkoston laajentajia ja seuroissa tapahtuvan nuorisotoiminnan kehittäjiä ja tekijöitä • Motivoidaan nuoria toiminnan kehittämiseen.

Tulokset: • 6 nuorten leiriä • TJG Joensuu ja Turku • koulutustilaisuudet • Seuratiedotteet 3 kpl • nuorisotoiminta esillä TUL:n viestintäkanavissa Arviointi: • Osanottajamäärät

7. Viestintä ja markkinointi • Seurakirjeet/tiedotteet kolme kertaa vuodessa. • Sosiaalisen media hyödyntäminen yhteistyössä nuorten ja liiton tiedotuksen kanssa. • Halisko materiaalien hyödyntäminen.

Toimielimet Nuorisovaliokunta TJG-, leiri- ja koulutustyöryhmät

VastuuHenkilöt Esittelijä ja sihteeri Valiokunta & esittelijä ja sihteeri

Taloudelliset resurssit Tuotot: 46 700 € Kulut: -62 200 € Liiton määräraha: -15 500 €

5


3 Lajitoiminta Suomen Työväen Urheiluliitolla ja sen seuroilla on toimintaa 71 lajissa. TUL:n seurojen urheilijat, valmentajat ja muu aktiivijäsenistö osallistuvat lajiliittojen kilpailuihin, valmennukseen ja koulutukseen sekä muuhun toimintaan. Seurapisteitä lajeissa on noin 2000, eniten lentopallossa, jalkapallossa, yleisurheilussa, hiihdossa sekä voimistelulajeissa. Pääpaino TUL:n lajitoiminnassa kohdistuu CSIT:n eli kansainvälisen työläisurheilujärjestön ohjelmassa oleviin lajeihin. TUL:n hallitus on nimennyt seuraavat jaostot: golf-, hiihto-, jalkapallo-, keilailu-, koripallo-, lentopallo-, nyrkkeily-, paini-, petanque-, pöytätennis-, salibandy-, shakki-, tennis-, uinti-, veneily-, voimistelu- ja tanssi- sekä yleisurheilujaosto. Judoon ja karateen on nimetty lajin yhdyshenkilöt. TUL:n mestaruuskilpailuja järjestetään vajaassa kahdessakymmenessä lajissa, osallistujamäärä yhteensä n. 8000, ay-kilpailuja järjestetään vajaassa kymmenessä lajissa, osallistujamäärä n. 1000 henkeä, kymmenen lajin neuvottelupäiviin osallistuu noin 200 henkeä ja lajipuheenjohtajapäivään 30. Liiton piirit ja alueet järjestävät omia mestaruuskilpailujaan. TUL osallistuu kansainväliseen kilpailutoimintaan osallistumalla CSIT:n Maailmankisoihin ja mestaruuskilpailuihin. TUL on mukana vuosittain kahdessa perinteisessä kansainvälisessä turnauksessa. Keväällä nyrkkeillään kansainvälinen GeeBee-turnaus ja syksyllä on vuorossa Vantaa Painicup. Muutamissa lajeissa järjestetään myös liitto-otteluita CSIT:iin kuuluvien järjestöjen kanssa. Kilpailutoiminnan ohella lajeissa toteutetaan nuorisourheilijakursseja, leirejä, lajien neuvottelupäiviä sekä perustason ohjaaja- ja valmentajakoulutusta. Lajitoiminnan keskeisenä painopisteenä on nuoriso- ja harrasteliikunta, jonka tavoitteena huomion kiinnittäminen aktiiviseen ikääntymiseen. Vuosittain TUL palkitsee parhaan urheilijansa, vuoden valmentajan ja joukkueen sekä nimeää vuoden liikuntakulttuuriteon. Samanaikaisesti valitaan lajien parhaat urheilijat. Palkitsemiset tapahtuvat TUL:n Päivän vastaanotolla tammikuussa. TUL jakaa vuosittain yhteistyöyritystensä, säätiöiden ja ammattiliittojen tuella valmennusapurahoja 70 nuorelle lupaavalle eri lajien urheilijalle. Kehityskorteille on koottu lajitoiminnan pääkehityskohteet vuodelle 2018.

6


Tavoitteet

Miksi tehdään

• Liikuntatoiminnan ydintoimintaa. • Harrasteliikuntakokonaisuus: lasten ja nuorten liikunta, harrasteliikunta, amatöörikilpaurheilu kehittäminen. • Perustason liikuntaa liitossa, alueilla, seuroissa. • Monimuotoista toimintaa: mestaruuskisat, leirit, neuvottelupäivät, urheilijoiden, ohjaajien ja valmentajien perustason koulutus, kansainvälinen toiminta, apurahat, palkitsemiset. • TUL 100 - liikkeellä yhdessä lajityöryhmän organisointi

• TUL-perinteen jatkaminen urheilussa. • Seuraväen aktivointi, auttaminen, kannustaminen, konsultointi. • Elämänkaaren liikunnan edistäminen nuorten urheilijoiden tukeminen. • Kansainvälisten kokemusten tarjoaminen täydentää lajiliittojen toimintaa. • Tuetaan ja kannustetaan omalta osaltaan TUL:n seurojen apurahaurheilijoita. • Lisätään valmentajien, ohjaajien ja urheilijoiden valmennustietoutta.

Tulokset

Arviointi

• Mahdollisuus 71 lajin harrastamiseen • Toimintapisteiden, tapahtumien, koulutus• Mahdollisuus harrastaa noin 2000 lajipisten ja osallistujamäärien seuraaminen. teessä. • Kilpailutulosten ja menestyksen seuraami• Kehitetään 17 lajijaoston 2 yhdyshenkilön nen. voimilla toimivan lajin toimintaa. • Toiminta-aktiivisuuden ja motivaation • Kansainvälistä toimintaa 14-24 lajissa. arviointi. • TUL Joy Games –ketju n. 2000 kilpailijaa. • Ohjaamisen perusteet, Valmennuksen perusteet ja Valmennuksen suunnittelu -koulutukset. Koulutukset jokaisella alueella. • Tuetaan 60-80 kv. ja kansalliselle huipulle tähtäävää nuorta urheilijaa sekä joukkueita. • Yhteistyötä kaikkien ammattijärjestöjen kanssa.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Lajijaostot

Vastuuhenkilöt Liikuntapäällikkö Lajipäälliköt Yhdyshenkilöt

Taloudelliset resurssit Tuotot: 11000 € Kulut: -22500 € Liiton määräraha: -11500 €

7


3.1 CSIT Tavoitteet

Miksi tehdään

• • • • •

Maailmankisat (WSG) Osallistutaan lajien mestaruuskisoihin Mukana lajikomissioiden toiminnassa Osallistuminen nuorisotoimintaan Osallistuminen kuntoliikunta- ja ikä-ihmisten toimintaan +55 • EFPM (European Fair Play Movement) • ISCA (International Sport and Culture Association)

• Kansainvälinen yhteistyö, solidaarisuus, ystävyys. • Kv. kilpailukosketus ja –kokemus. • Kv. verkostoituminen. • Tärkeä jäsenetu. • Tärkeää myös yhteistyökumppaneille.

Tulokset

Arviointi

• CSIT:n mestaruuskilpailut 1-4 lajissa ja muissa • Osallistumisaktiivisuus (lajit, seurat). tapahtumissa. • Menestyminen kisoissa (mitalit, pisteet). • CSIT:n hallituksessa 1 edustaja. • CSIT:n toiminnan laajuuteen ja sisältöön • Lajikokouksissa 3 edustajaa. vaikuttaminen kokouksissa. • Nuorisotapaamisissa 2 edustajaa. • Kunto- ja veteraanitapaamisissa 1-2 edustajaa. • Lajit, jotka osallistuvat CSIT:n mest. kisoihin, niiden budjetti näkyy kyseisen lajin talousarvioissa.

Toimielimet TUL:n hallitus Lajitoiminnan valiokunta Harrasteliikunnan valiokunta Nuorisovaliokunta Lajijaosto

8

Vastuuhenkilöt Pääsihteeri Liikuntapäällikkö Valiokuntien esittelijät, lajipäälliköt, lajiyhdyshenkilöt TUL:n CSIT:n teknisen komission jäsenet

Taloudelliset resurssit Tuotot: 0 Kulut: -10 000 € Liiton määräraha: -10 000 €


3.2 Golf Tavoitteet

Miksi tehdään

• Järjestetään golfin kilpailutoimintaa. (AY SM-golf). • Ylläpidetään yhteistyötä ja liikuntatarjontaa Ay-liikkeelle. • Kehitetään golfia ja sen imagoa koko kansan liikuntamuotona. • Markkinoidaan, annetaan opastusta lajin aloittamiseen ja harrastamiseen, sekä tarvittaessa järjestetään lajitutustumista. Tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan golfliiton ja golfseurojen kanssa.

• Tarjotaan kilpailutarjontaa, joka ei sisälly golfseurojen tai golfliiton sisältöihin. • Ylläpidetään TUL:n mainetta laadukkaana tapahtuman järjestäjänä ja yhteistyötä eri ammattiliittojen kanssa. • Golf laajenee pikkuhiljaa merkittäväksi koko kansan liikuntamuodoksi, joten on loogista että se on myös osana TUL:n lajikirjoa. • Golf on myös erinomainen muoto ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita ja solmia uusia sellaisia.

Tulokset

Arviointi

• Pyritään kasvattamaan osallistuvien pelaaji- • Seurataan kilpailuihin osallistuvien pelaajien en määrää kilpailuissa ja luomaan laadukkaimäärää, sekä arvioidaan tapahtumien laatua ta kansallisia kilpailutapahtumia. ja onnistumista. • Kehitetään golfia ja sen imagoa koko kansan • Seurataan lajin harrastajamäärän ja kustanliikuntamuotona, sekä pyritään saamaan nusten kehitystä, sekä arvioidaan golfseurouusia harrastajia lajin pariin. jen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Golfjaosto

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 1500 € Kulut: -2500 € Liiton määräraha: -1000 €

9


10


3.3 Hiihto Tavoitteet

Miksi tehdään

• Toimitaan osana maan hiihtotoimintaa. • Korostetaan TUL:n oman hiihtotoiminnan • Järjestetään nuorille hiihtoleirejä (1-2/vuosi). merkitystä. Järjestetään neuvottelupäivät. • Edistetään edullista matalankynnyksen har• Tiedotetaan toiminnasta netissä ja seuratierastustoimintaa liitossa ja seuroissa. dotteilla. • Tarjotaan nuorille mahdollisuus leiritoimin• Järjestetään TUL:n mestaruuskilpailut. taan, jotta saadaan laajemmin lajin harrasta• Valitaan lajin paras urheilija. jille toimintaa lajin parissa.

Tulokset

Arviointi

• Harrastajia mahdollisimman monessa TUL:n seurassa. • Hiihtoleireillä nuoria osanottajia vuosittain 25-40 ja valmentajia/huoltajia 15-20. • TUL:n mestaruuskilpailut 1/vuosi ja siellä osanottajia 100 henkeä.

• Seurataan tapahtuman osallistujamääriä ja toiminnan laadukkuutta.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Hiihtojaosto

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Liikuntapäällikkö

Taloudelliset resurssit Tuotot: 9000 € Kulut: -12400 € Liiton määräraha: -3400 €

11


3.4 Jalkapallo ja futsal Tavoitteet

Miksi tehdään

• • • • •

• Kaikki TUL jalkapallo ja futsal toimintaa täydentää Suomen palloliiton sarja- kilpailutoimintaa. Toimintatapoja tulee tarkastella kriittisesti. • TJG-, Pride ja AY -tapahtumat ovat tärkeitä arvo- ja sidosryhmäajattelun kannalta. • Koulutusta tarjoamalla huolehditaan jalkapallotoimijoista kokonaisvaltaisesti. • Hallinnon toimivuus takaa tiedonkulun ja toiminnan onnistumisen.

• • • • • • • • •

TUL:n jalkapallo cup TUL:n futsal cup TUL:n nuorten avoin halliturnaus TUL:n nuorten ulkoilmaturnaus Jalkapallotoimijoiden tapaaminen Aprilliristeilyllä TJG -tapahtumat -Joensuu ja Turku Pride -jalkapallo AY-jalkapallo Lajiliiton ulkopuolinen koulutus: -Valmennuksen perusteet ja -suunnittelu -Nuoret päättäjät -Seuratoiminnan perusteet Kokoukset 4 kpl, fyysisiä ja sähköisesti Palkitsemiset

Tulokset

Arviointi

• 8 kpl urheilullisia tapahtumia • Toimintamallien vahvistaminen ja laadun parantaminen.

• Osallistujamäärät ja palaute osallistujilta.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Jalkapallojaosto

12

Vastuuhenkilöt Oto-lajipäällikkö Oto-puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 9500 € Kulut: -14000 € Liiton määräraha: -4500 €


3.5 Judo Tavoitteet

Miksi tehdään

• Kolme TUL seuran järjestämää valtakunnallista kilpailua /vuosi. • TUL:n seurojen judoseurojen yhteydenpito • Yksittäisten seurojen järjestämien judoleirien markkinointi myös muille seuroille. • Tiedotetaan toiminnasta netissä, sähköpostilla ja kirjeillä. • Valitaan lajin paras urheilija. • Osallistutaan CSIT:n mestaruuskilpailuihin 2018. • Aloitetaan valmistelut vuoden 2019 CSIT:n Maailmankisoihin.

• TUL:n judotoiminnan näkyväksi tekeminen, seurojen säilyttäminen TUL:n jäsenenä ja mahdollisuudet toiminnan laajentamiseen. • Kansainvälinen kilpailumahdollisuus ja kokemus (CSIT).

Tulokset

Arviointi

• Harrastajamäärän lisääminen

• Osallistujamäärät.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Judon yhdyshenkilö ja yhteyshenkilö

Vastuuhenkilöt Liikuntapäällikkö Helka Maltolahti

Taloudelliset resurssit Tuotot: 2500 € Kulut: -3500 € Liiton määräraha: -1000 €

13


14


3.6 Karate Tavoitteet

Miksi tehdään

• Järjestetään TUL:n nuorten mestaruuskilpai- • Tuetaan vahvaa TUL:n karatetoimintaa. lut. TUL:n aseman vahvistaminen ja seurojen • Järjestetään TUL:n wado-ruy mestaruuskilverkostoituminen. pailut. • Koulutus lisää osaamista. • Järjestetään tyylisuuntauksille tarkoitettua • Palkitsemisperiaate on hyvä ja kannustava lajikoulutusta. käytäntö. • Karateleirit. • Pyritään laajentamaan osallistujakuntaa. Useampi seura mukaan. • Valmentaja- ja ohjaajakoulutusta. • Valitaan lajin paras urheilija.

Tulokset

Arviointi

• TUL:n nuorten ja aikuisten mestaruuskilpailut 1-2 kpl. • Tyylisuuntauksien lajileirit 3-4 kpl. • Koulutusta 1-2 kpl. • Lajikirje 1-2 kpl. • Hallinnon aktivoiminen.

• Osallistujamäärät ja toteutuneet tapahtumat.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Lajin yhdyshenkilö

Vastuuhenkilöt Yhteyshenkilö Mira Koskenkorva Olavi Juslin

Taloudelliset resurssit Tuotot: 3000 € Kulut: -4000 € Liiton määräraha: -1000 €

15


3.7 Keilailu Tavoitteet

Miksi tehdään

• Keilailujaoston keskeinen tavoite on keilailuharrastuksen edistäminen, tukemalla seuroissa tapahtuvaa toimintaa sekä järjestämällä ay- ja TUL:n kilpailutoimintaa. • Jaosto valmistelee ja käsittelee kaikki seuroilta ja seurojen jäseniltä tulevat toiminnan kehittämisesitykset. • TUL:n parhaan keilaajan ja seuran palkitseminen.

• Seurojen aktivointi TUL:n omiin tapahtumiin ja kilpailuihin • Seuraverkoston kehittäminen ja uusien seurojen Opastaminen lajitoimintaan • Kiinnostuksen kasvattaminen CSIT-kisoja kohtaan • Aktiivisen leiritoiminnan aikaansaaminen seurayhteistyön avulla. • Jäsenseurojen kilpailujen markkinointi.

Tulokset

Arviointi

• Vuosittainen AY-mestaruuskisa sekä TUL:n mestaruuskisa, joissa yli 100 keilaajaa. • Seurojen informointi jaoston kotisivujen ja seurakirjeiden avulla.

• Seurataan osallistujamääriä ja toiminnan laadukkuutta.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Keilailujaosto

16

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja Jonna Saarinen, Turku

Taloudelliset resurssit Tuotot: 2900 € Kulut: -4400 € Liiton määräraha: -1500 €


3.8 Koripallo Tavoitteet

Miksi tehdään

• Kehitetään TUL:n koripallotoimintaa seuro- • TUL koripallolla pitkät perinteet joukkuelajijen ja jaoston toiveiden ja mahdollisuuksien na. Asemien säilyttäminen ja tunnetuksi temukaisesti. keminen. Amatöörijoukkueiden turnausten • Järjestetään nuorten koripalloturnauksia yhjärjestäminen ja kehittäminen sarjakauteen dessä junioriseurojen kanssa – avoimet TUL valmistavina tapahtumina. mestaruuskisat (TJG yhteydessä). Naisten • Harrastamiseen innostaminen ja seuratyöja miesten avoimet TUL mestaruuskilpailut hön kasvattaminen. syyskuu. • Palkitsemisella saadaan näkyvyyttä ja huo• Tarjotaan mahdollisuutta osallistua CSIT:n miota. maailmankisoihin. • Jaoston kehittämiskokous turnausten yhteydessä. • Palkitaan vuoden TUL koripalloilija.

Tulokset

Arviointi

• 60 koripalloa harrastavaa seuraa, joissa noin • Seurataan osallistujamääriä ja seurojen toi3000 koripallonharrastajaa. TJG kilpailuissa mintaa. noin 200 osallistujaa. Aikuisten kisoissa n. 80 osallistujaa.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Koripallojaosto

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 800 € Kulut: -3300 € Liiton määräraha: -2500€

17


3.9 Lentopallo Tavoitteet

Miksi tehdään

• Lentopallojaoston keskeisin tavoite on nuorten lentopalloharrastuksen edistäminen, tukien ja täydentäen lajiliiton toimintaa. • Jaosto järjestää omaa valmennus- ja leiritoimintaa sekä muodostaa liittojoukkueita, jotka ottavat osaa kotimaisiin ja ulkomaisiin turnauksiin. Liittojoukkueita muodostetaan A, B, C ja D -ikäisille tytöille ja pojille. • Jaosto jakaa vuosittain avoimet nuorten TUL:n mestaruusturnaukset järjestettäväksi seurojen hakemusten perusteella. • Jaosto kannustaa TUL:n alueita järjestämään omia aluemestaruusturnauksia. • Jaosto järjestää yhdessä valitun seuran kanssa Ay-mestaruusturnauksen tai yhdistetyn senioreiden ja ay-väen turnauksen. • Jaosto tekee yhteistyötä Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistyksen kanssa.

• Ylläpidetään TUL:n lentopallotoiminnan pitkää perinnettä. • Toiminta on osa lentopalloharrastuksen laajempaa edistämistä Suomessa. Tuetaan ja täydennetään lajiliiton toimintaa. • Ylläpidetään ja kehitetään nuorten liittojoukkuetoimintaa. Tarjotaan laadukasta valmennusta ja kilpailutoimintaa sekä kansainvälisiä kokemuksia niille nuorille, jotka eivät ole ikäluokkansa maajoukkueessa. • Tasoitetaan nuorten lentopalloilijoiden tietä kansalliselle ja kv. huipulle. • Kannustetaan ja tuetaan seuroissa tapahtuvaa perustyötä: valmennusta ja kasvatusta. • Lentopallojaosto ylläpitää ja kehittää omalla toiminnallaan koko liiton ay-toimintaa. • Yhteistyö Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistyksen kanssa kohentaa jaoston toiminnan näkyvyyttä ja taloutta. Konkreettisena tuloksena on Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistyksen Vuoden 2018 Toimintajulkaisu.

Tulokset

Arviointi

• Nuorten joukkueita lentopalloliiton sarjoissa n. 750 kpl. Aikuisten joukkueita lentopalloliiton sarjoissa n. 100 kpl. • Omat liittojoukkueet tytöille ja pojille A, B, C ja D-junioreissa. • Liittojoukkueille järjestetään 1-2 leiriä talvella/keväällä. Pääleirinä NUK-leiri Kisakeskuksessa. • Avoimet TUL-mestaruusturnaukset junioreille toteutuvat mahdollisemman monessa ikäluokassa. • Liittojoukkue osallistuu vuonna 2018 kansainvälisiin turnauksiin Tallinnassa, Gdanskissa ja Vörussa. • TUL Joy Games -tapahtumassa järjestetään 2018 juniorilentopalloturnaus. • TUL:n lentopallojaoston nuorisotoiminnan vuosiesite toimitetaan jokaiseen seuraan.

18

• Seurataan seurojen osallistumista TUL:n toimintaan. • Osallistujamääriä liittojoukkueleireille ja liittojoukkueen pelimatkoille seurataan. • Osallistumisen hinta pidetään mahdollisemman matalana ja sitä arvioidaan jatkuvasti suhteessa seurojen ja lentopalloliiton järjestämiin leireihin ja turnausmatkoihin. • Turnausmatkoilta ja leireiltä kerätään palaute.


Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Lentopallojaosto

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 24 000 € Kulut: -33 750 € Liiton määräraha: -9750 €

19


3.10 Nyrkkeily Tavoitteet

Miksi tehdään

• Kehitetään nyrkkeilytoimintaa yhdessä Nyrk- • Pidetään yllä ja kehitetään TUL:n nyrkkeilykeilyliiton kanssa. perinteitä. • Järjestetään avoimia nuorten ja aikuisten • Lisätään amatöörikilpaurheilua kansallisella mestaruuskilpailuja. ja kansainvälisellä tasolla. • Osallistutaan CSIT:n mestaruuskisoihin. • Tuetaan kansalliselle ja kansainväliselle hui• Järjestetään leirejä. pulle pyrkiviä nuoria nyrkkeilijöitä Tarjotaan • Järjestetään neuvottelupäivät, lajin kokouknuorille mahdollisuutta matalan kynnyksen sia ja ohjaajakursseja. harrastukseen. • Tehdään yhteistyötä GeeBeen tuki ry:n kanssa. • Tiedotetaan aktiivisesti toiminnasta.

Tulokset

Arviointi

• Toiminnassa 40 seuraa. Mukana yli 4000 har- • Seurataan seurojen, alueiden ja liiton toiminrastajaa, joista reilut 200 lisenssiurheilijoita. taan osallistuvien määrää. TUL:n mestaruuskisoissa tavoite 200 osallis- • Arvioidaan tapahtumiin ja kursseille osallistujaa, SM-kisoissa noin 100 ja GeeBee:ssä 80 tuvien määrää. osallistujaa. • Arviointi toimintaan osallistuvien antaman • Neuvottelupäiville ja ohjaaja-kursseille noin palautteen perusteella. 100 osallistujaa. • Tarjotaan hyvin järjestettyä, kiinnostavaa ja laadukasta toimintaa.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Nyrkkeilyjaosto

20

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 3200 € Kulut: -4450 € Liiton määräraha: -1250 €


3.11 Paini Tavoitteet

Miksi tehdään

• Painitoiminnan edistäminen TUL:n seuroissa. • Seurojen kilpailu-, valmennus-, ohjaus- ja koulutustoiminnan tukeminen. • Painikoulujen järjestämisen edistäminen. • Painileirit 2 krt vuodessa heinäkuu, joulukuu ja perheleiri heinäkuussa. • Alueiden ja piirin leiripäivien edistäminen; nassikkapaini. • TUL:n mestaruuskilpailujen järjestäminen. • Painin liitto-otteluun Jôud-Kalev-TUL osallistuminen. • Koulutuspäivien järjestäminen erityisesti lasten ja nuorten painiohjauksen edistämiseksi. • Osallistutaan CSIT:n mestaruuskilpailuihin. • Valitaan lajin parhaat urheilijat.

• TUL-painin perinteikkään ja merkittävän roolin ylläpitäminen. • Seurojen perustoiminnan tukeminen, painiolosuhteet. • Toimivan valmennuksen tukeminen. • Painiharrastuksen levittäminen matalan kynnyksen toiminnalla ja perhetoiminnalla. • Tuetaan kansalliselle ja kv-huipulle pyrkiviä nuoria urheilijoita.

Tulokset

Arviointi

• TUL-painiseuroja 45 kpl . • Avoimissa TUL:n mestaruuskilpailuissa 350 osallistujaa. • Kahdella painileirillä 100 osallistujaa. • Perheleirillä 20 osallistujaa. • Koulutuspäivillä 25 osallistujaa. • Jatkuva toistuva tiedotus sähköisesti. • Liitto-ottelu Jôud-Kalev-TUL. • CSIT:n mestaruuskisoihin 15 osallistujaa.

• Osallistujamäärien seuranta. • Harrastelijapainijoiden seurakartoitus. • Arvioidaan tiedotuksen toimivuutta.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Painijaosto

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 27 200 € Kulut: -33 700 € Liiton määräraha: -6500 €

21


3.12 Petankki Tavoitteet

Miksi tehdään

• Järjestetään mestaruuskilpailuja yhteistyössä seurojen kanssa. • Kuusi kilpailua vuoden aikana. • Sääntötuntemus ja peluutus koulutuksen kautta. • Lajimarkkinointi TUL seuroille ja sisarjärjestöille.

• Lajin yhdenvertaisuus. • Laji näkyväksi. • Ei osallistumiskynnystä.

Tulokset

Arviointi

• Harrastajamäärän lisääminen. VT/NVD 70 joukkuetta ja YD/ND 70 joukkuetta. • Säännöt ja peluutus. • Koulutus.

• Tilastot. • Palautteet: pelaajat, seurat, jaosto. • Osallistujamäärien seuranta.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Petankkijaosto

22

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 500 € Kulut: -2750 € Liiton määräraha: -2250€


23


3.13 Pöytätennis Tavoitteet

Miksi tehdään

• Pöytätennisharrastuksen edistäminen TUL:n seuroissa. • Seurojen kilpailu-, valmennus-, ohjaus- ja koulutustoiminnan tukeminen. • Pingiskouluja ja aikuisten harrasteryhmiä seuroihin. • Kouluyhteistyö ja -esittelyt pöytätenniksen harrastamisen edistämiseksi. • Ay-pöytätenniksen edistäminen aikuisliikunnan muotona. • Alueellinen/valtakunnallinen leiritys, alueelliset aloittelijaleirit. • Osallistuminen CSIT:n mestaruuskilpailuihin. • Valitaan lajin paras urheilija.

• TUL-pöytätenniksellä merkittävä rooli suomalaisessa pöytätenniksessä. • Seurojen perustoiminnan tukeminen. • Eri ikäisille sopiva laji harrastaa, mahdollisuus harrastamiseen eri paikkakunnilla matalalla kynnyksellä. • Tuetaan kansalliselle ja kv-huipulle pyrkiviä nuoria pelaajia. • Kansainvälinen yhteistyö.

Tulokset

Arviointi

• TUL-pöytätennisseuroja 25kpl, joissa 400 • Seuranta toimintaan osallistuvien määrästä. lisenssipelaajaa. • Harrastepelaajien kartoittaminen seuroit• Harrastelijoiden (ei-lis.) määrän kasvattamitain. nen. • Av. TUL:n mestaruuskilpailuissa 70 osallistujaa. • Ay-pöytätennisturnauksessa 60 osanottajaa • Aloittelijoiden leirille 30 osallistujaa. • CSIT:n mestaruuskilpailuihin 6 osallistujaa.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Pöytätennisjaosto

24

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 4000 € Kulut: -4850 € Liiton määräraha: -850€


3.14 Salibandy Tavoitteet

Miksi tehdään

• Toiminnan vakiinnuttaminen ja yhdyshenkilöverkoston kuominen. • Ay-turnauksen henkiinherättäminen. • Kehitetään salibandytoimintaa yhdessä Salibandyliiton kanssa. • Järjestetään avoimet nuorten ja aikuisten turnaukset. • Järjestetään neuvottelupäivät. • Tiedotetaan toiminnasta verkossa ja sähköpostein. • Valmistaudutaan pitämään vuonna 2019 100-vuotisjuhlaturnaus.

• Kehitetään TUL:n salibandyn tulevaisuutta. • Lisätään lasten ja nuorten salibandyharrastusta. • Tarjotaan nuorille mahdollisuutta matalan kynnyksen harrastukseen. • Lisätään aikuisikäisten harrastepelaamista. • Kannustetaan ja tuetaan seuroja.

Tulokset

Arviointi

• Toiminnassa 90 aktiivista seuraa. Mukana 10000 harrastajaa. • Turnauksissa 10 joukkuetta ikäluokassaan. • Neuvottelupäiville osallistuu 20 henkilöä

• Seurataan seurojen, alueiden ja liiton toimintaan osallistuvien määrää. • Arvioidaan turnauksiin ja kursseille osallistuvien määrää.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Salibandyjaosto

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 3100 € Kulut: -4600 € Liiton määräraha: -1500 €

25


3.15 Shakki Tavoitteet

Miksi tehdään

• Lajitoiminnan vahvistaminen: kehitetään lajia yhteistyössä shakkiliiton kanssa ja osana TUL:n seurojen toimintaa. • Nuorisotoiminnan vahvistaminen: tapahtumiin otetaan mukaan nuorten sarjoja. TJG-tapahtumassa mukana oleminen. • Kv-toiminta: CSIT-maailmankisoihin osaallistuminen ja ISCA-yhteistyön hyödyntäminen. • Seuratoiminnan vahvistaminen, koulutus ja markkinointi.

• Pienehkössä lajissa on tärkeää tehdä yhteistyötä mahdollisimman monen tahon kanssa. • Kilpailutapahtumat motivoivat sekä pelaajia että seuratoimijoita. • Lajitoiminnassa yhteistyö lajiliiton kanssa on välttämätöntä ja helpottanee myös Työväentalosarjan toteuttamista. • Vahvistetaan lajin jatkuvuutta ja saadaan mukaan nuorten myötä myös heidän vanhempiaan. • Ollaan vahvistamassa TUL:n omia tapahtumia. • Näkyvyys vahvistaa tietoutta lajin mahdollisuuksista. • Kv. toiminta motivoi erityisesti omia kärkipelaajia ja kannustanee myös nuorempia annettuna mahdollisuutena. • Tapahtumissa saadaan kontakti seuraväkeen, joka ei ehkä pelkkiin lajitapahtumiin osallistu. • Erityisesti palaava seurat tarvitsevat kannustusta, jotta innostus lajiin saadaan pysymään.

Tulokset

Arviointi

• Useampi lajipiste jokaiselle TUL -alueelle. • Vuosilaskelma. • Tavoitetaan 1000 harrastajaa. • Osallistujamäärät. • Edustetaan mitalitasoisesti liittoa arvokisoissa ja -tapahtumissa. • Vuoden aikana viisi lajitapaamista. • Saadaan aikaan ainakin 6 uutta kisatapahtumaa Työväentalosarjan myötä.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Shakkijaosto Työväentaloryhmä

26

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja Markku Raitanen/Markku Kosonen

Taloudelliset resurssit Tuotot: 7000 € Kulut: -9200 € Liiton määräraha: -2200 €


27


3.16 Tennis Tavoitteet

Miksi tehdään

• Tennisharrastuksen edistäminen TUL:n seuroissa. • Seurojen kilpailu-, valmennus-, ohjaus- ja koulutustoiminnan tukeminen. • Tukitoiminta lasten ja nuorten tenniskouluille sekä aikuiskursseille. • Kouluyhteistyö ja -esittelyt tenniksen harrastamisen edistämiseksi . • Tennisseurojen tapaamisten järjestäminen, esim. aprilliristeily. • Osallistuminen CSIT:n mestaruuskilpailuihin.

• TUL:n tenniksen osuuden kasvattaminen Suomessa. • Seurojen perustoiminnan tukeminen ja monipuolistaminen. • Tenniksen harrastamismahdollisuuksien parantaminen. • Kansainvälinen yhteistyö.

Tulokset

Arviointi

• TUL-tennisseuroja 20 kpl. • Osallistujamäärien seuranta. • Lasten ja nuorten tenniskouluja ja aikuis• Seurakontaktien määrän seuranta. kursseja 5-7 seurassa. • Av. TUL:n mestaruuskilpailuissa 40 osallistujaa • Ay-tennisturnauksessa 30 osanottajaa. • Tapaamisissa 20 osallistujaa. • CSIT:n kisoihin 10 osallistujaa.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Tennisjaosto

28

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 3000 € Kulut: -3800 € Liiton määräraha: -800 €


3.17 Uinti Tavoitteet

Miksi tehdään

• Keskeinen tavoite on nuorten uintiharrastuksen edistäminen tukemalla seuroissa tapahtuvaa valmennusta ja kasvatusta sekä järjestämällä nuorten valmennustoimintaa ja mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin turnauksiin omilla liittojoukkueilla. • Tärkein toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen painottuu aluevalmennusryhmien ylläpitämiseen, valmentajakoulutukseen. • Valmistellaan aikuisuinnin tukitoimintoja. Niitä ovat avantouinti, masterskilpailut ja kuntouinti. • Mestaruuskilpailujen järjestäminen toteutetaan siten, että jaosto myöntää hakemuksesta kisat seuroille. • Autetaan seuroja osallistumaan CSIT maailmankisoihin. • Uintioston tuki rajoittuu alueleirien kustannusten korvaamiseen sekä kirjeitse ja sähköisesti tapahtuvaan yhteydenpitoon seuroihin ja urheilijoihin. • Jaosto järjestää TUL:n Aprilliristeilyn tai TUL:n seurapäivien aikana uintiseurojen tapaamisen.

• Seurat saavat laadukasta tarjontaa ja virikkeitä toimintaan. • Kehitetään seuraverkostoa ja toimijoiden osaamista. • Harrastajapohja laajenee - Laajennetaan harrastajapohjaa kansallisella tasolla. • Annetaan harrastajille mahdollisuus matalankynnyksen toimintaan. • Tuetaan kansallista TUL:n seurojen nuorten uintitoimintaa. • Kannustetaan ja tuetaan perustason seuratoimintaa johon kuuluu myös harrasteliikunta. • Motivoidaan nuoria uimareita kehittämään omaa osaamista ja opastetaan valmentajia ja uimareita oikean tekniikan omaamiseen.

Tulokset

Arviointi

• Seuroja n. 50. Seuroissa kirjeenvaihtajia n. 120. • Mukana yli 1000 harrastajaa. Liiton mestaruuskisoissa yli 100 osallistujaa. • Neuvottelupäivillä 20 osallistujaa ja ohjaajakursseilla noin 80 osallistujaa.

• Käydään lajitoimijoiden (seurojen edustajat) kanssa keskustelut lajitapaamisen aikana. • Seurataan seurojen, alueiden ja liiton toimintaan osallistuvien määrää. • Arvioidaan tapahtumiin ja kursseihin osallistuvien määrää.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Uintijaosto

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 3000 € Kulut: -8500 € Liiton määräraha: -5500 €

29


3.18 Veneily Tavoitteet

Miksi tehdään

• Toimitaan osana maan purjehdus- ja veneily- • Korostetaan TUL:n oman purjehdus- ja vetoimintaa. neilytoiminnan merkitystä. • Järjestetään veneilijäpäivät (talvipäivät). • Edistetään edullista matalankynnyksen har• Järjestetään kesän veneilypäivät. rastustoimintaa liitossa ja seuroissa. • Järjestetään katsastusmieskoulutusta. • Edistetään veneilytoiminnan turvallisuutta • Järjestetään lajin kokouksia ja tapaamisia (kurssit, katsastukset). seuroissa . • Tuotetaan ja välitetään omaa veneilymateriaalia. • Toiminnasta tiedottaminen.

Tulokset

Arviointi

• Harrastajia noin 6000 ja lajipisteitä/seuroja vajaat 50. • Veneilypäivillä noin 200 osallistujaa . • Neuvottelupäivillä ja kursseilla noin 50 osallistujaa. • Venetarkastuksia yli 1000.

• Seurataan tapahtumien osallistujamääriä ja toiminnan laadukkuutta.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Veneilyjaosto

30

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 4000 € Kulut: -4700 € Liiton määräraha: -700 €


3.19 Voimistelu ja tanssi Tavoitteet

Miksi tehdään

• Vahvistetaan ja tuetaan joukkuevoimistelun ja muiden voimistelulajien kilpailutoimintaa sekä tuomaritoimintaa. Vahvistetaan seurojen tanssitoimintaa erityisesti ryhmätanssissa ja disco- ja showtanssissa. • Tuetaan seurojen koulutus- ja valmennustoimintaa. • Mahdollistetaan kaikin tavoin seurojen kilpailutoimintaa ja joukkuevoimistelun ja tanssin harrastustoimintaa. • Kannustetaan seuroja järjestämään alueillaan leirejä, joissa asiantuntevat ohjaajat. • Järjestetään joukkuevoimistelun lajileirit Kisakeskuksessat. • Kehitetään seurojen/joukkueiden /valmentajien palkitsemisjärjestelmää edelleen. • Huolehditaan ja tehostetaan toiminnasta tiedottamista. • Kaikille jaoston jäsenille tehtävä- ja toimintakuvaukset jaostotyöskentelyn onnistumiseksi. • Luodaan kv yhteyksiä Eestin Kalevín voimisteluväen ja tanssiväen kanssa. • Järjestetään seminaari/koulutuspäivä/infotilaisuus seurojen ja alueiden aktiivitoimijoille yli lajirajojen liittyen tulevan TUL 100 pääjuhlan koreografiakonaisuuteen.

• TUL:n voimistelutoiminnalla on vahvat perinteet, sitoutuneet valmentajat ja toimivat seurat. • Tuetaan seurojen voimistelu- ja tanssiharrastustoimintaa. • Kannustetaan seuroja osallistumaan erilaisiin voimistelu- ja tanssikilpailuihin sekä muihin liikunnallisiin tapahtumiin ja myös kansainvälisiin tapahtumiin. • Kannustetaan seuroja järjestämään oman alueensa kilpailuja, leirejä ja koulutustilaisuuksia ja kilpailuja. • TUL:n kilpailuissa ja tapahtumissa on selkeät järjestämis- ja talousohjeet. • TUL:n ryhmätanssikilpailujen ja TUL:n ryhmätanssitapahtumien asema vahvistuu laajasti kaikilla alueilla. • Tiedotetaan tapahtumista, kilpailuista ja koulutuksista. Näin osanottajamäärät kasvavat ja toiminta on haluttua vuodesta toiseen. • Kansainvälisyys voimistelulajeissa ja tanssissa avaa mahdollisuuksia seurojen osallistua erilaisiin tapahtumiin.

Tulokset

Arviointi

• TUL:n joukkuevoimistelun avoimet mestaruuskilpailut, 180 joukkuetta (kevät 90 joukkuetta, syksy 90 joukkuetta) yhteensä n. 1900 osallistujaa. • TUL:n ryhmätanssin avoimet mestaruus kilpailut. • TUL:n disco- ja showtanssin avoimet mestaruuskilpailut. • Tanssikilpailuissa yhteensä n.120 ryhmää n. 1400 osanottajaa. • Lajileiri Kisakeskuksessa n. 100 osallistujaa. Valmentajapäivä lajileirin yhteydessä n. 20 valmentajaa.

• Voimisteluleirien ja kilpailujen suosion nousu, joukkueiden määrän nousu. • Hakijoita leirille runsaasti. • Valtakunnallisissa lajiliiton kilpailuissa TUL:n joukkueita kärjen tuntumassa ja mitaleilla. • Tanssikilpailuissa seurojen lukumäärä kasvaa. • Seurat osallistuvat sekä tanssikilpailuihin, että voimistelukilpailuihin. • Vuosittain runsaasti TUL:n seuroja hakemassa mestaruuskilpailujen järjestämisoikeutta. • Uusia seuroja mukaan, joukkueiden määrän lisääntyminen seuroissa.

31


Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Voimistelu- ja tanssijaosto

32

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 22 500€ Kulut: -26 000€ Liiton määräraha: -3500 €


3.20 Yleisurheilu Tavoitteet

Miksi tehdään

• Kehitetään yleisurheilutoimintaa osana maan yleisurheilua. • Järjestetään avoimia mestaruuskilpailuja (halli, nuoret, aikuiset, veteraanit, maastot). • Järjestetään ay-mestaruuskisoja. • Järjestetään aluemestaruuskilpailuja. • Järjestetään nuorten leirejä. • Järjestetään neuvottelupäivät ja lajin kokouksia ja ohjaajakursseja. • Valitaan lajin paras urheilija. • Tiedotetaan toiminnasta netissä ja kirjeissä. • Aloitetaan valmistelut vuoden 2019 CSIT:n Maailmankisoihin.

• Säilytetään TUL:n yleisurheilun pitkä perinne. • Laajennetaan amatöörikilpaurheilua kansallisella ja kv. tasolla. • Annetaan nuorille mahdollisuus matalankynnyksen yu-toimintaan. • Tuetaan kansalliselle ja kv. huipulle pyrkiviä nuoria yleisurheilijoita. • Kannustetaan ja tuetaan perustason seuratoimintaa.

Tulokset

Arviointi

• Toiminnassa 150 seuraa, joista 80 luokkaseu- • Seurataan seurojen, alueiden ja liiton toiminroja. taan osallistuvien määrää. • Mukana yli 10000 harrastajaa, joista yli 4000 • Arvioidaan tapahtumiin ja kursseihin osallislisenssiurheilijaa. tuvien määrää. • Liiton mestaruuskisoissa noin 1000 osallistujaa, aluekisoissa noin 2000. • Neuvottelupäivillä ja ohjaajakursseilla noin 50 osallistujaa.

Toimielimet Lajitoiminnan valiokunta Yleisurheilujaosto Työväen Yleisurheilun Tuki ry

Vastuuhenkilöt Lajipäällikkö Jaoston puheenjohtaja Tuki ry:n puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 4000 € Kulut: -6500€ Liiton määräraha: -2500 €

33


4 Aikuisliikunta Aikuisten harrasteliikunta muodostuu seurojen, piirien, TUL:n työntekijöiden ja muiden tahojen osaamisesta ja yhteistyömahdollisuuksien luomisesta. Tavoitteena on laajentaa, monipuolistaa ja mahdollistaa kunto- ja harrasteliikunnan osallistuminen ja osallistaminen TUL:n seuroissa sekä esimerkiksi työyhteisöissä, jotta liikunnan harrastaminen yhteisö- ja yksilötasolla lisääntyisi. Tavoitteena on vahvistaa kunto- ja harrasteliikunnan imagoa, ja painottaa harrasteliikunnan kuulumista kaikille ikään, sukupuoleen, uskontoon, kulttuuriin tai sosiaaliseen tai taloudelliseen asemaan katsomatta. Vaikutetaan liikuntatoimijoihin ja -päättäjiin, jotta paikallinen tasa-arvoisuus toteutuu liikuntatilojen, -avustusten ja toiminnan edellytysten jakamisessa. Huolehditaan, että aiheesta tiedottaminen on läpinäkyvää ja perustelluin kriteerein toteutettu. Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat tiedon lisääminen paikallisesti ja valtakunnallisesti, matalan kynnyksen toiminnan toteuttaminen ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä seurojen ja muiden tahojen kanssa, kuntoliikunnan koulutusten ajanmukaistaminen ja toteuttaminen yhteistyötahojen kanssa sekä liikunta- ja terveysalan ammattilaisten hyödyntäminen kouluttajina.

34


4.1 Aikuisten harrasteliikunnan valiokunta

Tavoitteet

Miksi tehdään

• Tiedottamisen tehostaminen. • Liikkeelle!-kampanjaan liittyvät tapahtumat toteutetaan edellisen vuoden malliin syyskuussa. • Valtakunnallisen Askelkisan määrätietoinen ja suunnitelmallinen toteuttaminen koko valtakunnan tasolla alueittain. • Harrasteliikunnan koulutusten ajanmukaisuus ja laadukkuus. • Oman harrasteliikeaineistomateriaalin tuottaminen esimerkiksi kuntopiireihin, alku-ja loppuveryttelyihin.

• TUL näkyväksi harraste- ja matalan kynnyksen liikunnan edistäjänä. • Asiakaslähtöinen palvelu: seurat saavat liitolta niitä palveluita, joita ne kaipaavat. • Alkelkisan kehittäminen ja laajempi markkinointi. • TUL:n oma liikuntamateriaali seurojen tueksi.

Tulokset

Arviointi • Tavoitettujen seurojen ja jäsenten määrä. • Koulutusmäärät ja palautteet. • Harrasteliikkujien määrä seuroissa.

Toimielimet Aikuisten harrasteliikunnan valiokunta

Vastuuhenkilöt Esittelijä ja sihteeri

Taloudelliset resurssit Tuotot: 1000€

Valiokunnan puheenjohtaja

Kulut: -11 000€ Liiton määräraha: -10 000 €

35


4.2 Veteraanitoiminta

Tavoitteet

Miksi tehdään

• Veteraanien harrasteliikunnan laajentami• Ikäihmisten virkistyksen takaaminen ja nen ja monipuolistaminen. sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitäminen ja • Kohderyhmän koulutus (vertaisohj.). lisääminen, jotka edistävät fyysisen ja psyyk• Olemassa olevat tapahtumat ylläpidetään kisen terveyden ylläpitämistä. kehittäen paikallisesti yhteistyömuotoja • Toiminta on laadukasta, haluttavaa, ihmiset muiden seurojen ja toimijoiden kanssa. osallistuvat mielellään toimintaan ja yhtei• Veteraanipäivät. söllisyys lisääntyy. • Veteraanien virkistyspäivä. • Ikäihmisten toiminnan vahvistaminen ja imagon nostaminen ts. harrasteliikunta kuuluu kaikille tasa-arvoisesti. • Julkisuutta lisätään, juttuja paikallisiin lehtiin, monipuolisia kuvapankki/kuvamateriaalia seuroille käytössä. • Teemapäivät alueellisesti ikäihmisille. • Kartoitus Vete-toiminnasta.

Tulokset

Arviointi

• Koulutukseen osallistuneet alueellisesti/ valtakunnallisesti. • Yhteistyötahojen määrä ja yhteistyössä (alueet/seurat/liitto) toteutettujen tapahtumien, toiminnan ja osallistujien määrät. • Tiedottamisen määrä/vuosi alueellisesti/ valtakunnallisesti. • Tapahtumien ja seurojen toimintaan osallistujien määrä alueellisesti/valtakunnallisesti (kartoitus). • Julkisuus/imago: millä tavoin veteraanit näkyvät paikallisesti/alueellisesti/liiton toiminnassa ja millainen arvostus?

Toimielimet Veteraanijaosto

36

• Tavoitettujen seurojen ja jäsenten määrä. • Koulutusmäärät ja palautteet. • Harrasteliikkujien määrä seuroissa.

Vastuuhenkilöt Esittelijä ja sihteeri Valiokunnan puheenjohtaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 15 200€ Kulut: -18 700€ Liiton määräraha: -3 500 €


5 Seurapalvelut Seurapalveluihin kuuluu liiton toteuttama koulutus, seurojen edunvalvonta, seurayhteyksien kehittäminen sekä seurojen varainhankinnan ja muun seuratalouden tukeminen. Toimintaa johtaa seurapalveluvaliokunta. Valiokunnalle asioita valmistelee esittelijät ja sihteeri ja seurapalveluiden johtoryhmä. Valiokunnan toimintaa ohjaavat keväällä 2015 vahvistettu TUL:n strategia sekä kevään 2016 liittokokouksessa hyväksytty ns. keskusteluasiakirja ”Matalan kynnyksen harrasteliikunta painopisteeksi” Strategiasta valiokunnan toiminnassa huomioidaan erityisesti seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet: Yleistavoitteet • verkostomainen toimintamalli • piiri / alueellisen toiminnan hallinto- ja toimintamuodot

37


Toiminnalliset tavoitteet • TUL:n koulutustoiminnan painotukset harrasteliikuntaa tukevia. TUL tarjoaa kansalaistoimintaa tukevaa järjestö-, nuoriso- ja ohjaajakoulutusta. • TUL laajentaa yhteistyöverkostoja ja toimintamuotoja seurojen toiminnan tukemiseksi Toimenpiteet matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistämiseksi • Vapaaehtoisten, ohjaajien ja harrastajien rekrytointi sekä vapaaehtoistoiminnan koulutukset. • Lähiliikuntapaikkojen varmistaminen ja edunvalvonta • Monipuolisten yhteistyömuotojen järjestäminen Toimenpiteet seuratoiminnan kehittämiseksi • Ohjaajien koulutus • Koulutustoiminnan painotukset: terveyttä edistävä harrasteliikunta, luontoliikunta ja vertaisohjaus. • Yhteistyöverkostot ja toimintamuodot seurojen toiminnan tukemiseksi • Seurojen laatutakuun kehittäminen - TUL:n oma palvelutoiminta ”Matalan kynnyksen harrasteliikunta painopisteeksi” -keskusteluasiakirjasta valiokunta huomioi toiminnassaan seuraavat johtopäätökset: Mukana liikuntajärjestöjen yhteistoiminnassa: koulutusmateriaalien ja koulutustoiminnan osalta TUL on valmis nykyistä suurempaan yhteistyöhön. Matalan kynnyksen harrasteliikunta painopisteeksi: TUL tukee seuroja sekä niiden jäsenten, että seuroihin kuulumattomien liikunnan lisäämistä. Tämä huomioidaan liiton koulutustoiminnassa. TUL:n uusi toiminta- ja hallintorakenne: Liiton palveluja erityisesti seuroille vahvistetaan. Kunnallinen edunvalvonta Itsenäinen ja omaleimainen TUL: TUL edistää erityisesti tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia Liikuntapolitiikka alueellisesti ja paikallisesti: Alue- ja paikallistasollakin TUL korostaa matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistämistä. Talous vakaammaksi ja tuet liikunnan edistämiseen: TUL vaikuttaa liikunnan ja urheilun julkisten tukijärjestelmien uudistamiseen. Koulutus Koulutuksen tavoitteena on tukea ja lisätä seura-aktiivien osaamista ja tietotaitoa seuratyössä pääpainon ollessa koulutuksen monipuolisessa laadun parantamisessa. Valiokunta organisoi ja toteuttaa yhdessä TUL:n alueiden ja piirien kanssa jäsenseurojensa seurajohtajien, ohjaajien ja valmentajien koulutusta 15 eri kurssinimikkeellä. Valiokunta huolehtii, että järjestettävien kurssien sisällöt ja kurssimateriaalit ovat ajantasaisia ja kurssien kouluttajat ovat tehtävään pätevöityneitä ja motivoituneita sekä tuntevat hyvin toteuttamansa koulutuksen sisällön. Valiokunta tukee alueita, piirejä ja seuroja taloudellisesti kurssien toteutuksessa vastaamalla kouluttajakuluista. Määrärahojen pienentyessä jouduttaneen kurssien osallistumismaksuja kasvattamaan. Vaihtoehtona korotuksille selvitetään mahdollisuus hyödyntää sivistysjärjestöjen opintokeskusten tukia. Kehityskortille kootut koulutuksen pääkehityskohteet vuodelle 2018 ovat 1) kurssitarjonta ja materiaalit, 2) kouluttajaverkosto, 3) kurssien toteutus (kurssisuunnittelu, koulutuksen markkinointi, kurssipalautteen hyödyntäminen), 4) tapahtumajärjestelmä ja 5) verkkokoulutus.

38


Seuratoiminnan tukeminen Toiminnan tavoitteena on seuratyön aito tukeminen ja edunvalvonta. Seuroja avustetaan hankerahojen haussa ja varainhankinnassa sekä liikuntapoliittisella vaikuttamisella paikallisella ja alueellisella tasolla. Seuratoimijoiden hyvinvointi ja motivaatio parantavat seuratoiminnan laatua lisäten samalla liikkujien kiinnostusta seuraa kohtaan. Kehityskortille kootut seuratoiminnan tukemisen pääkehityskohteet vuodelle 2018 ovat 1) laadukas seuratoiminta (järjestökoulutus, seuratietofoorumi, seuratoimijan hyvinvointi, seurayhteistyö), 2) seurojen varainhankinnan tukeminen ja 3) edunvalvonta. Piirien ja alueiden toimenpiteet ja tavoitteet Piirit ja alueet organisoivat pääosan järjestettävästä koulutuksesta ja joille asetetaan määrälliset kurssitavoitteet. Seuratoiminnan sujuvuuden ja seuratoimijoiden hyvinvoinnin turvaamiseksi ylläpidetään säännöllisiä seurayhteyksiä, toteutetaan seurojen kehittämiskoulutuksia, tuetaan seurojen varainhankintaa ja toimitaan aktiivisesti seurojen alueellisessa ja kunnallisessa edunvalvonnassa.

39


5.1 Seuratoiminnan tukeminen

Tavoitteet

Miksi tehdään

TUL:ssa tunnistetaan seurojen ongelmat, tarpeet ja toiveet ja ne huomioidaan seurapal1. Laadukas seuratoiminta • toteutetaan järjestö- ja kehittämiskoulutusta veluiden suuntaamisessa. Hyvinvointia tukemalla seurassa on riittävästi aktiivisia, osaavia ja • lisätään seuratoimijan hyvinvointia motivoituneita toimijoita. • toteutetaan seuratietofoorumi • kannustetaan seuroja yhteistyöhön Seurayhteistyö parantaa paikallisesti monipuo2. Seurojen varainhankinnan tukeminen lisen harrasteliikunnan tarjontaa. TUL:n tuke3. Edunvalvonta malla varainhankinnalla seurat saavat pienellä vaivalla jäsenistön rekisteröitymiseen tai seuran toimintaan kytkettäviä taloudellisia hyötyjä. Seurat osaavat tehdä erilaisten hankeavustushakemukset hyväksyttävällä tavalla ja seurat hakevat avustukset oikeaan aikaan. Liiton edunvalvontaverkoston rekisteri mahdollistaa valtakunnallisen ja paikallisen viestinnän suoraan kuntapäättäjille.

40

Tulokset

Arviointi

• Aineiston päivitys kolmella kiinteäsisältöisellä järjestökurssilla. • 70 järjestösektorin kurssia. • Järjestetään Seurapäivät. • 800 kirjattua seurayhteyttä. • Toteutetaan SEULA-analyysi ja jäsenkysely 20 seuralle. • Jäsenrekisterin seurasovellus 20 seuralle. • Seuratoimijan huolenpidon malli ja uusien seuratoimijoiden hankinta. • Päivitetään seuratietofoorumia. • Ohjeita ja malleja seurayhteistyön toteutukseen. • Monilajilisenssin mallinnus. • 200 seuraa hyödyntää sopimuksia. • 100 TUL:n jäsenseuraa hakee seuratukea, 50 seuraa saa hakuun sparrausta. • Muistutetaan kunnallisten avustusten hakuajoista. • Maan kattava edunvalvonta-rekisteri käytössä. • Valtakunnallinen lautakuntainfo 2 krt/v. • Alueelliset seurafoorumit.

1. Laadukas seuratoiminta järjestökoulutuksen toteutuminen (kts. koulutusosio) seurayhteyksien määrä • SEULA-analyysien ja jäsenkyselyiden määrä • jäsenrekisterin seuralisenssien määrä • seuratoimijan motivoinnin mallien, aineistojen ja ohjeistojen valmistuminen • seuratietofoorumin käyttöönotto • foorumin asiantuntijoiden sekä kysymysten/ vastausten määrä • seurayhteistyömallien valmistuminen ja seurayhteistyön käynnistyminen 2. Seurojen varainhankinnan tukeminen • Seuraetuja huomioivien sopimusten määrä ja sopimuksia hyödyntävien seurojen määrä. • Seuratuen hakuun sparrattujen seurojen ja seuratukea hakeneiden jäsenseurojen määrä. 3. Edunvalvonta • Rekisteri päivitetty. • Valtakunnallisten jakeluiden määrä.


Toimielimet Seurapalveluvaliokunta Alueet/piirt

Vastuuhenkilöt Esittelijä ja sihteeri Aluevastaavat/toiminnanjohtajat

Taloudelliset resurssit Tuotot: 17 900 € Kulut: -43 400€ Liiton määräraha: -25 500 €

41


5.2 Seurapalvelut – koulutus Tavoitteet

Miksi tehdään

1. Kurssitarjonta ja materiaalit - ajantasaiset koulutussisällöt ja materiaalit n. 15 kurssilla 2. Kouluttajaverkosto - kurssit toteutetaan ammattitaidolla 3. Kurssien toteutus - laaditaan kurssien määrällinen ja alueellinen toteutussuunnitelma - kursseja markkinoidaan aktiivisesti ja niillä koottuja kurssipalautteita hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä 4. Tapahtumajärjestelmä - otetaan aktiiviseen käyttöön koulutusten ilmoittautumiseen ja raportointiin liittyvä järjestelmä 5. Verkkokoulutus - kartoitetaan verkkokoulutusten mahdollisuutta

Koulutuksella turvataan seuratoimijoiden monipuolinen osaaminen ja tietotaito sekä seuran lakien ja sääntöjen mukainen toiminta. Seuran järjestämä liikunta- ja ohjaustoiminta on kehittävää ja turvallista ja seuran imago tasokkaana palveluiden tuottajana tuo mukaan uusia jäseniä ja harrastajia.

Tulokset

Arviointi

1. Kurssitarjonta ja materiaalit - laadukas sisältö ja materiaali 15 nimetyllä kurssilla - muuta kysyntään perustuvaa ajankohtaista koulutustarjontaa - materiaalimyynti kurssille 2. Kouluttajaverkosto - käytettävissä 50 kouluttajaa eri toimialoilla - toteutetaan 5-6 kouluttajakoulutustilaisuutta, yhteinen ja toimialoittain 3. Kurssien toteutus - yleistavoite kurssien toteutukseen: 150 järjestelmään kuuluvaa kurssia, 20 laji- tai toimialakohtaista neuvottelupäivää ja 10 henkilöstön ja luottamusjohdon kurssia - kootaan valtakunnallinen jatkuvasti päivittyvä kurssikalenteri - laaditaan ja jaetaan kurssikohtaiset esitteet - kaikilta kurssilaisilta palaute, mikä kirjataan ja analysoidaan - järjestetään Seurapäivät 4. Tapahtumajärjestelmä (ilmoittautumiset ym.) - tapahtumajärjestelmä otetaan kurssikäyttöön

42

Seuran tarpeeseen perustuvalla koulutuksella seurat kokevat TUL:n hyödyllisenä yhteistyökumppanina. Samalla TUL lisää omia toimintatuottojaan.

1. Kurssit ja materiaalit - valmiin materiaalin määrä - materiaalin päivitykset 2. Kouluttajaverkosto - aktiivisten kouluttajien määrä - toteutuneet kouluttajakoulutukset - kurssipalaute 3. Kurssien toteutus - kurssisuunnitelman valmistuminen (tavoitteet) ja prosentuaalinen toteutus - kurssikalenterin valmistumisajankohta ja laajuus sekä päivitykset - kurssiesitteiden määrä ja jakelu - toteutuneen koulutuksen määrä - koulutusprosessin toimivuus (markkinointi, ilmoittautumiset, toteutus ja jälkihoito) - palautteiden määrä, analysointi ja vaikutukset -Seurapäivien osallistujamäärä 4. Tapahtumajärjestelmä (ilmoittautumiset, kutsut ym.) - tapahtumajärjestelmän valmistuminen ja toimivuus


Toimielimet Seurapalveluvaliokunta Alueet/piirt Toimialavaliokunnat ja -jaostot

Vastuuhenkilöt Esittelijä ja sihteeri Aluevastaavat/toiminnanjohtajat Apuelinten sihteerit

Taloudelliset resurssit Tuotot: 17 000€ Kulut: -22 500€ Liiton määräraha: -5500 €

43


6 Viestintä ja markkinointi TUL:n viestintä ja markkinointi tukee liiton tavoitteiden saavuttamista viestinnän keinoin. Tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä TUL:n sisällä sekä liiton ja sen ulkoisten sidosryhmien kesken. TUL:n ja viestintä ja markkinointi on murroksessa. Liiton jäsenet ikääntyvät mutta nuorten saaminen mukaan liiton toimintaan edellyttää uusien kanavien omaksumista ja markkinoinnin trendien seuraamista. Viestinnän ja markkinoinnin on oltava kiinni tässä ajassa. Samaan aikaan on huomioitava myös iäkkäämpi kohderyhmä. Vuoden 2018 painopisteitä TUL:n viestinnässä ja markkinoinnissa ovat verkkoviestinnän kehittäminen ja verkkosivu-uudistuksen läpivienti, visuaalisen viestinnän kehittäminen ja TUL:n ilmeen päivittäminen sekä sisäisen ja jäsenviestinnän kehittäminen.

44


Tavoitteet

Miksi tehdään

• TUL visuaalisen ilmeen päivitys (logo, typografia ja värimaailma) • TUL:n toiminnan ytimen kirkastaminen yhteistyössä operatiivisen ja hallinnollisen johdon kanssa sekä sen esiin tuominen viestinnässä. • Viestinnän vuosikellon käyttöönotto. • TUL:n verkkosivujen uudistaminen ja erillisten sivustojen integrointi pääsivujen sisään. • TUL ottaa käyttöön sähköisen uutiskirjeen, joka suunnataan seuroille. • TUL jatkaa aktiivista läsnäoloa sosiaalisen median kanavissa ja ottaa uusia kanavia käyttöön tarpeen mukaan. • Uuden kanavan käyttöönotto sisäisen viestinnän tueksi. (”intranet”) • TUL:n oman kuvamateriaalin tehokkaampi tuottaminen, kerääminen ja arkistointi. • Markkinointimateriaalien uusiminen (banderollit, rollupit, käyntikortit, julisteet) • TUL:n tuotteista viestiminen ja TUL:n asiantuntijuuden esiin tuominen. • Juhlavuoden ilmeen käyttöönotto ja ohjeistus. • Juhlavuoden tapahtumien markkinointi.

• Viestinnän yhdenmukaistaminen, jotta sidosryhmät sekä toimijat ymmärtäisivät paremmin mitä liitto tekee ja miten se erottuu muista. • Vuosikello helpottaa markkinoinnin ja viestinnän suunnittelua. Vuosikello on työväline koko organisaatiolle. • Uudet verkkosivut selkeyttävät liiton viestintää ja kokoaa kaiken oleellisen tiedon tiiviisti yhteen. Sivut vastaavat myös teknisesti nykypäivän vaatimuksia. • Tuodaan TUL:n palvelut paremmin esille. • Laadukkaan kuvamateriaalin lisääminen viestintäkanavissamme. Kuvapankki helpottaa viestinnän toteuttamista. • Markkinointimateriaali uusitaan uuden ilmeen mukaiseksi, jotta yhtenäisyys säilyy. • Juhlavuosi on pääteema vuonna 2019 ja juhlavuosi vaatii oman tunnistettavan ilmeen erottuakseen muista vuosittaisista tapahtumista.

Tulokset

Arviointi

• Uudet verkkosivut käytössä kesällä 2018. • Uusi ilme käytössä kesällä 2018. • Juhlavuoden ilme käytössä vuoden 2018 alussa. • Markkinointimateriaalit uusittu syksyyn 2018 mennessä. • Sähköinen uutiskirje käytössä vuonna 2018.

• Google analytics verkkoanalytiikan seuraamiseen. • Some-kanavien omat analytiikka työkalut. • Mediaosumat ja mediayhteydenotot. • Tavoiteseurantaa tehdään säännöllisesti tiimipalavereissa.

Toimielimet

Vastuuhenkilöt Tiedottaja Markkinointiassistentti Juhlavuoden viestintätyöryhmä Työryhmän pj ja tiedottaja

Taloudelliset resurssit Tuotot: 0 € Kulut: -20 000€ Liiton määräraha: -20 000€

45


7 Järjestötoiminta TUL toimii itsenäisenä järjestönä ja merkittävänä osana suomalaista liikuntajärjestökenttää. Erotuksena muista järjestöistä TUL:n toiminnassa korostuvat työväenliikkeen perinteiset arvot. Liikuntapolitiikan osalta tämä tarkoittaa erityisesti tasa-arvoisten liikuntamahdollisuuksien edistämistä. TUL on myös Suomen Olympiakomitean jäsen ja huolehtii laajan seuratoimintansa kautta kotimaisen huippu-urheilun kehittämisestä. Liikuntajärjestökentän muuttuessa TUL suhtautuu ennakkoluulottomasti yhteistyön kehittämiseen muiden järjestöjen kanssa. TUL:n toiminta on omaleimaisinta keskittyessään erityisesti matalan kynnyksen harrasteliikunnan tasa-arvoiseen lisäämiseen kaikille suomalaisille. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa voidaan lisätä esimerkiksi toimitilojen, valtaosan tukipalveluista, osan tietokannoista ja -rekistereistä sekä osin markkinointiviestinnän osalta. TUL on valmis avaamaan omat tietokantansa, varsinkin jos muut niin tekevät korostaen EU:n määrittämää julkisilla varoilla tuotetun tiedon vapaata käyttöä ja välittämistä. TUL edistää ja tukee yhteistä verkkopalvelua, josta löytyy aika- ja paikkaperusteisesti koko suomalainen liikuntatarjonta. Kansainvälisellä tasolla TUL:n tärkeimmät järjestötoiminnan yhteistyötahot ovat CSIT ja uutena ISCA

46


8 Talous ja hallinto Liiton hallintoa muokattiin edellisen tilikauden aikana muun muassa siten, että siirryttiin hankkimaan taloushallinnon palvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Hallinnollisia muutoksia tapahtui myös operatiivisen toiminnan osalta, kun henkilöstörakennetta kevennettiin. Tehdyt henkilöstörakenteelliset muutokset koskevat vuotta 2018 ja niitä tulee tarkastella toimintavuoden aikana tulevaisuutta silmällä pitäen. Organisaatiossa tapahtuneet muutokset vaikuttavat myös liiton talouteen. Tehtyjen ratkaisujen taustalla on tavoite toiminnan tehostamiselle ja taloudellisten resurssien ohjaaminen entistä enemmän toimintaan. TUL:n viestintä tulee kokemaan uudistuksen, kun liiton verkkosivut uudistuvat vuoden 2018 aikana. Liitto pystyy tässä yhteydessä palvelemaan myös jäsenistöään tarjoamalla saman alustan palveluja heille. TUL haluaa strategiansa mukaisesti olla mukana sellaisessa liikuntakulttuurin organisatorisessa kehittämisessä, joka perustuu hajautettuun liikunnan palvelutuotantoon ja joka ottaa huomioon toimijoiden erilaiset piirteet, kohderyhmät, historian ja toimintatavat liikuntakulttuurin tasavertaisessa kehittämisessä. Seuroille tarjottavat palvelut ovat oleellinen osa liiton toimintaa ja niiden kehittäminen aluetoiminnan kautta on keskeisessä roolissa. Tehostettu palvelutarjonta poistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä. Talous pyritään saattamaan vakaalle pohjalle siten, että toiminnallinen tulos on vastaa menoja. Yhtenä tavoitteena on, että opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta suunnataan kiinteiden kulujen sijaan aiempaa tehokkaammin varsinaiseen toimintaan. TUL:n sijoitustoiminta on merkittävässä roolissa, koska kiinteää omaisuutta on myyty ja saadut taloudelliset resurssit on pyritty sijoittamaan tuottavasti. Sijoitustoimintaa hoidetaan alan asiantuntijoiden kautta pitkäjänteisesti.

Tavoitteet vuonna 2018: • Seurapalveluiden kehittäminen. • Organisaation toimintakyvyn tehostaminen. • Talouden vakauttaminen • 100-vuotisjuhlien valmistelut • TUL:n merkittävyyden korostaminen suomalaisessa liikuntakulttuurissa. • Verkkosivu-uudistus.

Vuosi 2018 on tärkeä TUL:n 100-vuotisjuhlien järjestelyjen kannalta. Juhlia varten tullaan hakemaan erillisavustusta sekä pyritään vahvistamaan organisaatiota vastaamaan niitä tarpeita, jotka merkittävän virstanpylvään kunnioittaminen ja liikunnalliset juhlallisuudet vaativat. Juhlien suunnittelussa ja organisoinnissa huomioidaan koko kansa. Tapahtumia tullaan järjestämään ympäri Suomen ja ympäri vuoden.

47


9 Talousarvio TUL:n talousarvio 2018 VARSINAINEN TOIMINTA Nuorisoliikunta Lajitoiminnan valiokunta Nuorisovaliokunta Pohjantähti-leiri TUL Joy Games-ketju Halisko -urheilukouluhanke Laji-, kilpailu- ja valmennustoiminta Kv toiminta CSIT kisat Henkilöstömenot Huoneistomenot

Aikuisten liikunta Aikuisten harrasteliikuntavaliok Veteraanijaosto Työyhteisöliikkeelle Henkilöstömenot Huoneistomenot

Seurapalvelutoiminta Hallinto Koulutus Seuratoiminnan tukeminen

Kansainvälinen toiminta ja turnaukset Nyrkkeilyn kv. GeeBee-turnaus Vantaa Painicup

Järjestötoiminta ja hallinto Yleishallinto Tasa-arvovaliokunta Tapahtumat Aluetoiminta Hallinnon yhteiset Strategiatyö ja henkilöstön kehitt Yhteistoimisto Henkilöstömenot Huoneistomenot Eläkekulut ja työterveyshuolto

48

ta 2018 tuotot

ta 2018 kulut

ta 2017 tuotot

ta 2017 kulut

tp 2016 tuotot

tp 2016 kulut

1 000 4 500 27 200 15 000 0 144 200 0 0 0 191 900

8 000 14 500 28 700 19 000 0 200 900 0 410 000 23 000 704 100 -512 200

8 000 7 000 28 900 0 0 135 680 122 000 0 0 301 580

21 000 17 600 30 900 5 100 0 189 580 122 000 464 400 26 000 876 580 -575 000

0 3 669 23 965 19 286 0 117 007 0 6 284 0 170 211

3 470 10 434 28 495 19 783 16 911 195 392 0 546 367 25 114 845 966 -675 755

1 000 15 200 0 0 0 16 200

11 000 18 700 0 178 700 16 000 224 400 -208 200

1 000 15 200 0 0 0 16 200

11 400 18 700 0 224 000 17 000 271 100 -254 900

1 136 8 283 22 985 8012 0 40 416

10 267 10 778 22 985 224 436 17 324 285 790 -245 374

0 34 000 900 34 900

5 000 56 900 4 000 65 900 -31 000

0 33 400 1 500 34 900

5 000 61 400 4 500 70 900 -36 000

0 12 876 522 13 398

1 142 23 291 1 519 25 953 -12 555

35 000 4 500 39 500

35 000 4 500 39 500 0

49 900 24 500 74 400

49 900 24 500 74 400 0

26 737 0 26 737

49 748 6 310 56 058 -29 321

0 0 30 000

49 000 1 700 30 000 70 000 145 000 10 000 91 000 323 300 76 600 147 000 943 600 -912 600

0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000

49 000 1 700 30 000 70 000 50 000 10 000 90 000 514 300 61 000 140 000 1 016 000 -986 000

2 068 0 21 492 24 054 0 0 64 634 0 0 40 716 152 964

65 401 832 35 173 84 663 22 500 9 704 138 851 452 899 58 554 151 193 1 019 770 -866 806

0 0 1 000 0 0 0 31 000


Viestintä ja markkinointi Viestintä Verkkosivujen uudistus Markkinointi

varsinainen toiminta yhteensä

0 0 0 0

15 000 35 000 5 000 55 000 -55 000

0 0 0 0

0 0 20 000 20 000 -20 000

0 0 0 0

21 721 0 335 22 056 -22 056

313 500

2 032 500 -1 719 000

457 080

2 328 980 -1 871 900

403 726

2 255 593 -1 851 867

105 192 810 141 915 333

54 877 442 219 497 096

65 612 84 65 696

2 870 815 3 685

SIJOITUKSET Kiinteistösijoitukset Korko- ja osinkotuotot

4 000 56 000 60 000

4 000 55 000 59 000

VARAINHANKINTA Yhteistoimintasopimukset Konttainen

100 000 0 100 000

0 0

70 000 0 70 000

0 0

RAHOITUSKULUT 1 000 1 000

Korkokulut

1 000 1 000

664 664

YLEISAVUSTUKSET OKM toiminta-avustus

1 560 000 1 560 000

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

2 033 500

1 745 000 1 745 000 2 033 500 0

2 331 080

1 515 000 1 515 000 2 329 980 1 100

2 899 755

2 757 038 142 717

49


Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry Hitsaajankatu 22 00810 Helsinki Puh (09) 251 320 tul@tul.fi 50

TUL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2018  
TUL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2018  
Advertisement