TUL:n toimintakertomus 2018

Page 1

Toimintakertomus 2018 1


Sisältö 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten liikunta 3. Lajitoiminta 4. Aikuisten harrasteliikunta 5. Veteraanitoiminta 6. Seurapalvelut 7. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 8. Viestintä ja markkinointi 9. TUL100 10. Hallinto 11. Talous

3 6 12 34 38 40 46 48 52 56 64

Liitteet: Liite 1: Lajien parhaat urheilijat Liite 2: TUL:n yhteisöjäsenet Liite 3: TUL:n jäsenyydet 2018 Liite 4: Ansiomerkit Liite 5: Piirijärjestöt Liite 6: Hallituksen jäsenten edustukset Liite 7: Nyrkkeilyn arvokisaedustukset 2018 Liite 8: Yleisurheilun arvokisaedustukset 2018

67 68 69 70 71 75 77 79

Löydä liikunnan ilo hyvässä seurassa

2


1. Johdanto Vuosi 2018 oli TUL:n toiminnan 99. vuosi. Toimintavuosi piti sisällään valmistautumista TUL:n 100-vuotisjuhlien viettoon. Tammikuussa aloitti määräaikainen projektipäällikkö koordinoimaan käytännön järjestelyjä ja koreografit suunnittelivat pääjuhlan ohjelmaa. Emeritusprofessori Seppo Hentilä kirjoitti TUL:n 100-vuotishistoriakirjaa, johon hän haastatteli suuren joukon pitkän linjan TUL-vaikuttajia. TUL:n 100-vuotisjuhlien suojelijaksi lupautui presidentti Sauli Niinistö. Vuosi 2018 oli edelleen sopeutumisen ja uudelleenorganisoitumisen vuosi. Edellisvuonna toteutetut organisaatiouudistukset vaativat toiminnan osalta sopeutumista myös piirien ja seurojen osalta. Liiton, piirien ja erityisesti toiminnan keskiössä olevien seurojen yhteistoiminta oli muutamista haasteista huolimatta hyvää ja aktiivista. Strategian keskeisenä toiminta-ajatuksena on matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistäminen ja lisääminen tasa-arvoisesti koko väestölle. Tätä toiminta-ajatusta vietiin vahvasti eteenpäin koko liiton toi-

minnassa. TUL vaikuttaa suomalaiseen liikuntapolitiikkaan erityisesti matalan kynnyksen harrasteliikunnan lisäämiseksi. Nuorisoliikunnan toiminnot keskittyivät koulutuksiin, leirityksiin ja kilpailujen järjestämisiin. Näistä hyvinä esimerkkeinä voidaan mainita Nuoret päättäjät -koulutus, Pohjantähti-leiri ja TUL Joy Games -tapahtumat. Aikuisten harrasteliikuntaa edistettiin tutuiksi tulleilla teemoilla. Aikuisten harrasteliikunnan valiokunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä oli vuonna 2018 lisätä tiedottamista, jotta liiton harrasteliikuntatyö tulee näkyväksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Syyskuun Liikkeelle!-kuntokampanja järjestettiin yhdeksännen kerran, ja erityisesti työyhteisöjen aktivointiin panostettiin. TUL:n veteraanijaoston päätavoite on vastata ikääntyvien ja ikääntyneiden terveysliikunnan haasteisiin ja koota seuroissa toimivia eläkeikäisiä yhteisiin valtakunnallisiin liikuntaja kulttuuritapahtumiin.

TUL vuonna 2018

Jäsenseurat

892

Henkilöstö

15

Lajit

75

Piirijärjestöt

15 3


TUL:n seurapalveluvaliokunnan ja henkilöstön johdolla koulutuksia uudistettiin hieman. Lisäksi seuroja avustettiin ministeriön seuratuen hakemusten laadinnassa. Seurapalvelut jakautuvat kahteen päätehtäväalueeseen: koulutustoimintaan ja seuratoiminnan tukemiseen. Ensimmäistä kertaa toteutettuun valtion liikuntapoliittiseen selontekoon osallistui ja antoi lausuntojansa myös TUL. TUL:n 15 piirijärjestöä toimivat itsenäisinä yhdistyksinä ja liiton sääntöjen mukaisina toimijoina sekä päätöksentekijöinä. TUL:n saama valtion yleisavustus säilyi vuoden 2017 avustuksen tasolla, ja liitolle myönnettiin lisäksi erityisavustus 100-vuotisjuhlien järjestämistä varten. Sijoitetun pääoman määrä säilyi ennallaan. Samoin liiton kiinteä omaisuus: TUL omistaa liikekiinteistön osakkeet Espoosta ja Konttainennimisen tilan Kuusamosta. TUL:n hallitus toimii Kisakeskussäätiön valtuuskuntana ja Kisakeskussäätiön hallituksessa toimivat 1. varapuheenjohtaja Riku Ahola ja pääsihteeri Risto Korpela. Vuoden 2018 lopussa liittoon kuului 892 jäsenseuraa, joissa oli yhteensä 217 814 jäsentä.

4


5


2. Lasten ja nuorten liikunta Nuorisoliikunnan toimiala jakaantuu lasten ja nuorten liikuttamiseen sekä perinteiseen nuorisotoimintaan. Ensimmäisestä vastaavat pääosiltaan lajijaostot ja jälkimmäisestä nuorisovaliokunta. Nuorisotoiminnan liikuntatoimintaa on seurojen järjestämät liikuntakerhot ja -koulut. Koulutuksen painopiste on ollut Nuoret päättäjät -koulutuksessa. Siihen osallistui kuusi nuorta tulevaisuuden seurajohtajaa ja -toimijaa. Koulutuksessa annettiin kattavat perustiedot nykyaikaisen seuran toiminnan pyörittämisestä sekä yhteiskunnallisesta toimijuudesta. Koulutus jatkuu keväälle 2019. Toinen koulutuksellinen painopiste on ollut leirija urheilukouluohjaajien koulutuksessa ja heidän hyvinvointiaan edistävien koulutusten pitämisessä. Nuorisotoiminnan merkittävintä oma toimintaa on TUL Joy Games -tapahtumat. Vuonna 2018 tapahtumat järjestettiin Joensuussa ja Turussa yhteistyössä TUL:n Karjalan ja Varsinais-Suomen piirien ja jäsenseurojen kanssa.

2.1 Nuorisovaliokunta TUL:n strategian ja tavoitteiden mukaisesta lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuritoiminnasta on vastannut nuorisovaliokunta. Nuorisovaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Riku Ahola (Suur-Helsinki) ja varapuheenjohtaja Mia Salonen (Varsinais-Suomi). Nuorisovaliokunnan jäseniä ovat olleet • Milla Pietilä (Lappi) • Leena Immonen (Oulu) • Taija Luoma (Pohjanmaa) • Annika Appelroth (Satakunta/Häme) • Petteri Hämäläinen (Savo) • Siru Niemeläinen (Karjala). Nuorisovaliokunnan esittelijänä on toiminut TUL:n nuorisotoiminnan vastaava Jarkko Tenkula.

6


Nuorisovaliokunnan vastuualueeseen on kuulunut Nuoret päättäjät -koulutus, TUL Joy Games -nuorisotapahtumaketju, kansainvälinen nuorisotoiminta, koulutus, leiritoiminta sekä muut nuorisotoimintaan liittyvät projektit. Nuorisovaliokunta kokoontui neljä kertaa: Tampereella 21.1., Kisakeskuksessa 21.4., Kuopiossa 19.8. ja Hämeenlinnassa 25.11. Valiokunta on käsitellyt kokouksissaan 64 §:ää. Nuorisovaliokunta priorisoi painopisteet toiminnoilleen liittokokouskaudelle 2016-19 seuraavasti: 2016-17 Nuoret päättäjät/koulutus, 2018 leiritoiminta/Liittojuhla ja 2019 Liittojuhla. Painopisteajattelun toteuttaminen ja onnistuminen on näkynyt toimintavuoden aikana hyvin. TUL:n päivän juhlassa 26.1.2019 palkittiin vuoden 2018 vuoden nuorena seuratoimijana Laura Tirkkonen (Kellon Työväen Urheilijat) ja nuorisotoimijana Hanna Paavilainen (Karhulan Urheilijat).

2.1.1 TUL Joy Games -tapahtumat TUL:n Karjalan ja Varsinais-Suomen piirit järjestivät vuoden 2018 TUL Joy Games -tapahtumat. Joensuun TJG järjestettiin 10.2. ja Turun tapahtuma 27.–28.10. Molemmat tapahtumat olivat monipuolisia lasten ja nuorten liikuntatapahtumia. Joensuussa kisailtiin hiihdossa, jalkapallossa ja yleisurheilussa. Sen lisäksi järjestettiin liikuntaja kulttuurinäytös, Halisko-rata ja Järvi-Suomen aluekokous. TUL:n seuroista Mutalan Riento, Juuan Urheilijat ja Polvijärven Vauhti olivat järjestelyissä vahvasti mukana. Yhteistyöseuroista ja tahoista SC Riverball ja Pyhäselän Urheilijat, sekä Karjalan Aoy ry, Helylän kulttuuritalo ja TUL:n nuorisovaliokunta ja jalkapallojaosto. Joensuun tapahtuma keräsi 572 osallistujaa. Kansainvälisen tuulahduksen tapahtumaan toivat Helylän kulttuuritalon osallistujat Venäjän Karja-

7


lasta. Kulttuurinäytös keräsi katsojia 100. Turun tapahtuma oli suuruusluokaltaan Joensuun tapahtumaa suurempi niin laji- kuin osallistujamääriltään. Turun tapahtumassa disco- ja showtanssi kilpailut keräsivät 400 osallistujaa, futsal 200 osallistujaa, pöytätennis 50 osallistujaa, lentopallon päiväleiri 40 osallistujaa, shakki 30 osallistujaa ja maastojuoksu 20 osallistujaa. Kokonaisosallistujamäärä nousi 1 600:n kun huomioidaan huoltojoukot, talkoolaiset ja katsojat. Turun TJG:n johto oli piirihallituksen ohjauksessa ja piirin jaostot olivat järjestämässä disco- ja showtanssikilpailuja, lentopalloa ja maastojuoksukilpailuja. Seuroista Littoisten Työväen Urheilijat järjesti futsalin, Turun Shakkikerho shakin ja Turun Pyrkivä pöytätenniksen. Turku hemmotteli osallistujia upeilla tiloilla, mm. Logomo ja uusi palloiluhalli.

2.1.2 Leiritoiminta 31. Pohjantähti-leiri pidettiin Urheiluopisto Kisakeskuksessa 2.–7.7. yhteistyössä SAK:n, Nuorten Kotkien ja Kisakeskuksen kanssa. TUL antoi oman osaamisensa mukaan ohjaus- ja suunnittelutyössä. Leirin suunnittelu ja toteuttaminen oli haasteellista kaikkien toimijoiden “pelikentällä” tapahtuvasta muutosprosessista. Se ei kuitenkaan haitannut leirin läpivientiä. Pohjantähti-leirille osallistui 84 leiriläistä. Alle 12-vuotiaita oli 32 ja vanhempia/aikuisia 52. Lapsiperheitä oli kaikkiaan 18. Liittojen tukemat perheet tulivat AKT:sta, JHL:sta ja Paperiliitosta. Liittojen ulkopuolelta osallistujia oli 29, ja kokonaisvahvuus oli 102. TUL:n leiritoimintaa tehdään myös alueilla, piireissä ja seuroissa. Leiritoiminnalla on merkittävä rooli TUL:n toimintakulttuurin ylläpitämisessä. Se antaa mahdollisuuksia lapsille ja nuorille osallistua matalan kynnyksen edulliseen, mutta silti

8


laadukkaaseen leiritoimintaan. Alueellisia leirejä pidetään läntisellä ja pohjoisella alueella kaikkina vuodenaikoina. Leirit keräävät osallistujia sadan osallistujan molemmin puolin.

2.1.3 Nuoret päättäjät -koulutus Nuoret päättäjät -koulutukseen hakeutui kuusi nuorta, jotka osallistuivat aktiivisesti syyskauden 2018 aikana seurojensa kehittämiseen. Nuoret päättäjät -koulutus rakentuu neljästä asiakokonaisuudesta, jotka käsittelevät urheiluseurojen toimintaa eri tasoilla. Koulutuksista kaksi ensimmäistä osuutta pidettiin vuoden 2018 aikana. Niiden aiheena olivat liikunnan organisoituminen, TUL:n nuorisotoiminta ja TUL100, vaikuttaminen ja tapahtumamarkkinointi. Koulutus jatkuu tammikuussa 2019 Turussa ja maaliskuussa Helsingissä. TUL:n muuhun nuorten koulutustoimintaan kuuluivat leiriohjaajakurssit, elämykselliset koulutuspäivät ja urheilukoulunohjaajakoulutus.

2.1.4 Kansainvälinen toiminta TUL:n nuorten kansainväliset kontaktit perustuivat CSIT-toimintaan. TUL:n nuorisovaliokunnassa suunniteltiin yhdessä TUL100-leirityöryhmän kanssa kansainvälistä International Youth Camp -leiriä. CSIT oli hakemassa rahoitusta kansainväliseen hankkeeseen nuorten päättäjien kouluttamiseksi ja kansainvälisen manuaalin tuottamiseksi. Hankerahoituksen varmistuminen käynnisti hakuprosessin TUL:ssa. Osallistujavalinnat siirtyivät alkuvuoteen 2019.

9


2.1.5 Halisko-toiminta TUL:lla on kerhojen käyttöön tarkoitettuja monipuolisia liikuntamateriaalilaukkuja, joita voi hyödyntää kerhotoiminnassa. Liitolla on käytössä myös monipuoliset Halisko-puistot, joita voi käyttää eri tilaisuuksissa. Näitä on hyödynnetty erinäisten TUL:n ja seurojen tapahtumien yhteydessä.

2.1.6 Muu toiminta TUL:n nuorisovaliokunnan toiminta on tähdännyt koko vuoden ajan TUL100-juhlavuoden tapahtumien onnistumiseen omalla sektorillaan. TUL:n nuorten toiminta on näkynyt yhä vahvemmin liiton toiminnassa. Aktivoituneet nuoret ovat osallistuneet muun muassa Aprilliristeilyn luennoille ja seurapäivien workshoppeihin. He ovat ottaneet itselleen tilaa ja haluavat vaikuttaa tulevaan. Yhteydenpitoa Allianssin ja Nuorten Akatemian kanssa jatkettiin ja yhteistyötä/kontaktointia yritettiin jalkauttaa. Yksi vuoden kohokohdista oli mukana olo Let`s #BeActive -tapahtumassa Helsingissä 25.9. Tapahtuma oli osa Euroopan urheiluviikkoa. TUL:n nuorisovaliokunta oli liikuttamassa 7 000 koululaista Töölön kisahallin maastossa. TUL:n pisteellä toteutettiin matalan kynnyksen liikuntaa ja perinteisiä pihaleikkejä. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Helsingin liikuntatoimen, lajiliittojen ja seurojen kanssa.

10


11


3. Lajitoiminta Liiton lajitoiminnassa oli vuoden aikana 75 lajia. Lajijaostoja on 18. Judossa ja karatessa lajeissa on yhteyshenkilöt. Vuoden 2018 painopisteinä olivat nuorisourheilu ja harrasteliikunta. TUL:n lajitoiminta painottui amatöörikilpaurheilun sekä lasten ja nuorten monipuolisen liikunnan ja kilpaurheilun kehittämiseen. Liitto järjesti mestaruuskilpailuja, nuorisourheilijakursseja, lajien neuvottelupäiviä sekä myös perustason valmennus- ja koulutustoimintaa. TUL:n mestaruuskilpailuihin lähes kahdessakymmenessä lajissa osallistui noin 7 000 osallistujaa. Pääpaino lajitoiminnassa on kohdistettu Kansainvälisen Työväen Urheiluliiton CSIT:n lajeihin, joita ovat jalkapallo, judo, karate, koripallo, lentopallo, paini, petankki, pöytätennis, shakki, tennis, uinti, voimistelu sekä yleisurheilu. TUL Joy Games -tapahtumat helmikuussa ja lokakuussa keräsivät pari tuhatta osallistujaa eri puolilta maata. Lajitoimintaa toteuttivat lajitoiminnan valiokunnan alaisuudessa toimivat jaostot. Urheilulajien jaostot on nimetty CSIT:n ohjelmassa oleviin lajeihin täydennettynä muutamalla TUL:ssä aktiivisesti harrastettavalla lajilla. Lajijaostoja on ollut kaikkiaan 18. Lajitoiminnan valiokunnan keskeisenä tavoitteena on ollut jäsenistönsä koko elämänkaaren käsittävän liikuntatoiminnan kehittäminen TUL:n kaikilla toimintasektoreilla (lajitoiminta/amatöörikilpaurheilu, lasten ja nuorten liikuntatoiminta, aikuisten ja ikääntyvien liikuntatoiminta). Erityisesti on pyritty vaikuttamaan toiminnan sisältöön, toimialan suunnitteluun, parempien edellytysten luomiseen sekä tapahtumien järjestämiseen. Toimialaan kuuluva TUL:n kansainvälinen toimin-

12


ta on ollut tärkeä kehittämiskohde. Tärkeää on ollut seurayhteyksien ylläpitäminen ja tiivistäminen. Tavoitteena on ollut TUL:n lajitoiminnan ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen. Toimialan viestintää hoidettiin pitämällä omalta osalta TUL:n verkkosivuja ajan tasalla ja toimittamalla aineistoa TUL:n omille viestintäkanaville sekä muille tiedotusvälineille. Muilta osin toimialan toiminta ja saavutetut tulokset on kirjattu jaostokohtaisiin osioihin.

3.1. Lajitoiminnan valiokunta Valiokunnan puheenjohtajana toimi Pirjo Ailanto ja varapuheenjohtajana Lasse Rautarinta. Jäseniä olivat • Seppo Kilpiäinen • Heikki Mäkinen • Maria-Liisa Tuomisto. Valiokunta kokoontui kerran. Lisäksi valiokunta on pitänyt sähköpostikokouksia. Esittelijänä ja sihteerinä toimi Antti Kempas. Koulutus Lajien puheenjohtajien päivä pidettiin Tampereella 13.1. Osallistujia oli 17 ja lajeja edustettuna 17. Valiokunta järjesti kaksi koulutusta: • Valmennuksen perusteet, lyhyt versio, 9.2. Turku, 11 osallistujaa • Valmennuksen suunnittelu 1, 17.2. Jyväskylä, 10 osallistujaa Apurahat Viljo ja Vieno Salon Säätiön apurahoja jaettiin kaikkiaan 53 urheilijalle ja yhdelle joukkueelle 14 lajista. Tuija Savolaisen rahasto jakoi apurahan

13


yhdelle joukkueelle. TUL-JHL-valmennusapurahoja jaettiin seitsemälle urheilijalle neljästä lajista. TUL-Somic-apurahaa jaettiin kahdelle urheilijalle.

3.2. Lajitoiminta Vuosi 2018 oli TUL:n urheilussa nuorisourheilun, harrasteliikunnan ja amatöörikilpaurheilun, mutta myöskin kansainvälisten arvokilpailujen ja CSIT:n värittämän kilpailutoiminnan aikaa. Painopisteenä oli nimenomaan seurojen, piirien ja liiton perustason liikuntatoiminnan toteuttaminen. TUL:n kilpa- ja huippu-urheilu toimii lajiliittojen osana. Valtaosa TUL:n seuroista kuuluu lajiliittoihin ja urheilijat ovat näin ollen lajiliittojen valmennuksessa. Osa liiton seuroista on kuitenkin jäänyt lajiliittojen ulkopuolelle ja osallistuu vain TUL:n järjestämään toimintaan. TUL:n lajitoiminta painottuu amatöörikilpaurheilun sekä lasten ja nuorten monipuolisen liikunta- ja kilpaurheilun kehittämiseen. TUL:n urheilua pyöritetään pienin toimintavaroin ja vähäisin henkilöresurssein. TUL:n urheilu pohjaa vapaaehtoistyöhön ja aktiivisiin laji-ihmisiin. Toimintakertomusvuonna hoidettiin lajitoimintoja keskustoimiston lisäksi liiton piireissä ja alueilla. Toiminnanjohtajilla on omia lajeja vastuullaan. Lajitoiminta on ollut resursseihin nähden vilkasta. TUL:n piireissä ja varsinkin TUL:n seuroissa järjestettiin kiitettävä määrä kilpailuja ja turnauksia. TUL:n lajitoiminnassa järjestettiin vuoden aikana mestaruuskilpailuja, nuorisourheilijakursseja, lajien neuvottelupäiviä sekä myös perustason valmennus- ja koulutustoimintaa. TUL:n mestaruuskilpailuja oli lähes 20 lajissa, ja niihin osallistui noin 7 000 osanottajaa. Lentopalloilijat osallistuivat jälleen aktiivisesti nuorten kansainvälisiin turnauksiin Virossa ja Puolassa. TUL:n liittojoukkue osallistui painin

14


liitto-otteluihin Eestin Tapassa. Painonnostossa TUL:n joukkue menestyi Anni Vuohijoen johdolla Ranskan Pariisissa liitto-ottelussa FSGT–TUL. TUL:n ohjelmassa oli 75 urheilumuotoa. 20 lajin hoitamista varten on nimetty lajijaostot, lajien yhteyshenkilöt ja lajivastaavat. Jaostot toimivat liittokokouskauden aina vuoteen 2019 saakka. Vuoden aikana korostettiin tarvetta lisätä liiton harrastusmuotoista matalan kynnyksen lajitoimintaa, perustason koulutusta, urheilukoulutoimintaa ja nuorten toimintamahdollisuuksien parantamista. Tästä osoituksena myös se, että vuonna 2018 jatkui vilkkaana TUL:n kaksiosainen tapahtumaketju piireissä. TUL Joy Games -tapahtumat helmikuussa Karjalan piirissä ja lokakuussa Varsinais-Suomen piirissä keräsivät pari tuhatta osallistujaa eri puolilta maata. Vaikka urheilijat urheilevat lajiliittojen "nimissä", voitiin todeta, että monet TUL:n seurojen urheilijat olivat kansainvälisesti ja kansallisesti katsoen hyvin menestyneitä. Olympialaisissa oli ollut 2016 kaikkiaan seitsemän liittomme urheilijaa neljässä lajissa. Vuoden 2018 arvokisaedustajia löytyy seuroistamme useita. TUL ei liittona hoida huippu-urheilua eikä toteuta huipputason valmennusta. Liitto tukee silti omalta osaltaan huippujensa ja huipulle tähtäävien nuortensa urakehitystä. TUL:n nimesi vuoden urheilijan, vuoden joukkueen ja vuoden valmentajan sekä lajien parhaat 32 lajissa. Vuoden liikuntakulttuuriteko -palkinnon sai Piikkiön Kehitys, joka on tehnyt pitkään arvokasta monipuolista liikuntakasvatustyötä Piikkiössä Varsinais-Suomessa. Seura tunnetaan siitä, että siellä järjestetään kymmenittäin liikuntatapahtumia kaikilla sektoreilla, niin kilpa-, nuoriso- kuin harrasteliikunnankin alueella. Seuran väki on rakentanut myös oman toimitalon, jossa toteutetaan monia tapahtumia seuraväelle ja ulkopuolisillekin.

15


3.3 Huippu-urheilu TUL kehittää omassa lajitoiminnassaan amatöörikilpaurheilua. Urheilussa menestyminen on seuratoimintaa aktivoiva ja elähdyttävä asia. TUL:n seurojen urheilijat ovat hyvin esillä huippu-urheilussa. Urheilijamme saavuttivat useita arvokilpailumitaleja ja -edustuksia. MM- ja EM-kisojen lisäksi seurojemme urheilijoita oli mukana monien lajien maajoukkuetehtävissä. TUL:n vuoden 2018 parhaaksi urheilijaksi nimettiin pikaluistelija Mika Poutala Helsingin Työväen Luistelijoista. Hän sijoittui olympialaisissa 500 metrillä neljänneksi jääden pronssista vaivaiset kolme sadasosaa. Lajinsa EM-kisoissa hän saavutti hopeaa 500 metrillä ja joukkuekilpailussa. Hopeajoukkueessa luisteli myös Oulun Tarmon Harri Levo. MM-kilpailuissa Poutala oli viides. Poutala palkittiin myös Urheilugaalassa vuoden pikaluistelijana. Hän päätti pitkäaikaisen komean uransa tähän kauteen. Vuoden valmentajaksi nimettiin Sauli Heinonen, joka on vuosia tehnyt ansiokasta ja näkyvää painin valmennustyötä TUL:n päävalmentajana, Painiliiton vastuuvalmentajana ja seurassaan Helsingin Hakassa. Heinonen valmentaa muun muassa EM-pronssipainijaa Elias Kuosmasta. Vuoden joukkueena palkittiin Vilpas Vikings Salosta, joka saavutti miesten koripallossa SM-hopeaa. Yleisurheilussa EM-kisoissa Berliinissä Wilma Murto Salon Vilppaasta sijoittui 15. seiväshypyssä. Oskari Lehtonen Nurmijärven Yleisurheilusta juoksi 200 metrillä selviytyen välieriin ja pikaviestissä, jossa Suomi oli SE-ajalla kuudes. Karhulan Urheilijoiden Tomas Wecksten oli miesten seiväshypyssä 17. Nuorten 19-vuotiaiden MM-kisoissa oli mukana kolme seurojemme urheilijaa: Mette Baas Veitsiluodon Kisaveikoista (400 m ja 4x400 m), Kokkolan Työväen Urheilijoiden Konsta Alatupa (4x100 m) ja Porin Yleisurheilun Eero Ahola

16


(kuula, kiekko). Lielahden Kipinän Arttu Korkealaakso oli myös valittu kisoihin, mutta joutui loukkaantumisen takia jäämään pois. Nuorten 17-vuotiaiden EM-kisoissa oli mukana Keski-Uusimaan Yleisurheilun Kerttu Latvala (100 m, 200 m ja 1 000 m viesti), Nurmijärven Yleisurheilun Erin Karjanlahti (400 m aj) sekä Marcus Kytölä (seiväs). Arvokilpailu- ja maaotteluedustuksia yleisurheilijat saavuttivat 43 ja SM-mitaleita 128, joista 41 kultaista. Pikaluistelu on yksi TUL:n vahvimmista kansainvälisistä lajeista. Mika Poutala oli lajin ehdotonta kansainvälistä huippua, kuten myös Oulun Tarmon Harri Levo. Toivotaan, että Poutalan lopetettua löydetään uusia nimiä jatkamaan maineikasta luisteluperinnettä. Hiihdossa on myös lupaava nuorten hiihtäjien joukko, jotka sinnikkäällä työllä toivon mukaan nousevat edustustehtäviin. Äänekosken Huiman hiihtotallista on noussut useita nimiä maan nuorten kärkikaartiin. Uinti on ollut vuosikausia TUL:n menestyslajeja. Raision Urheilijat, Tampereen Työväen Uimarit, Nummelan Kisaajat etunenässä nostavat vuosi vuodelta uimareita kansainvälisiin arvokisoihin ja SM-menestyksiin. Lajin arvokisoissa oli mukana Ida Hulkko (MM 8.), Anton Herrala ja Nea-Amanda Heinola. Raision Meri-Maari Mäkinen saavutti parauinneissa EM-hopeaa. Uinnissa samoin kuin nyrkkeilyssä on tapahtumassa sukupolvenvaihdos. Nyrkkeilyssä miesten ykkösnimenä Kirkkonummen Nyrkkeilykerhon Krenar Aliu miehissä ja naisten puolella Tampereen Työväen Nyrkkeilijöiden Marjut Lausti. Nuorten arvokisoissa oli useampi nyrkkeilijä mukana. Tämän hetken maan ammattinyrkkeilijät ovat lähes kaikki TUL:n amatöörikehistä lähteneitä. Potkunyrkkeily on puolestaan uusia lajeja. Järvenpään Kehäkarhujen menestyksekkäät naisnyrkkeilijät Hanne Lauslehto ja Jenna Puurunen

17


siirtyivät lajiin ja suoraan huipulle. Hanne on voittanut lajin maailmanmestaruuden, samoin kuin seuratoverinsa Erika Rinne. Akseli Saurama sekä Anton Poropudas ovat saavuttaneet nuorten MM- ja EM-mitaleita. Vapaaottelussa ammattilaisten mestari Makwan Amirkhani on Vaasan Toverien kasvatti. Paini puolestaan on liiton vanha perinteikäs laji, siinäkin seurat tekevät hyvää työtä lähinnä nuorten poikien ja tyttöjen parissa. Helsingin Hakan Elias Kuosmanen on liiton ykkösnimi tällä hetkellä. Kuosmanen saavutti miesten EM-pronssia ja sotilaiden maailmanmestaruuden. Taekwondo on myös vahva laji kansallisesti ja kansainvälisestikin. Black Eagle Taekwon-don Mira Sjövall voitti ITF Taekwon-do EM-kultaa ja Taekwon-do Tornion Milja Järvinen ITF Taekwon-do EM-pronssia. Karatessa tehdään samoin hyvää juniorityötä ja parhaat kilpailevat arvokilpailuissa, Kotkan Shukokai hienona esimerkkinä. Eelis Aalto voitti MM-tuplamestaruuden Shukokai-karatessa. Naisten puolella Kotkan Shukokain Nella Paronen voitti MM-kultaa naisten kumiten joukkuekilpailussa. TUL:n seurojen nuoret judokat ovat menestyneet erinomaisesti lajin SM-kisoissa ja jopa arvokisoissakin. Kärkinimenä Henri Tuurala Raision Ryhdistä ja TUL:n lajin parhaana Valtteri Olin Keravan Bodonoksesta. Pöytätenniksessä maamme ykkösnimenä jatkoi Seinäjoen Sisun Benedek Olah, joka on maan ehdoton kärkinimi. Olah on menestynyt hyvin kansainvälisissä arvoturnauksissa ja nostanut sijoitustaan pöytätenniksen maailmanrankinglistalla. Rytmisessä voimistelussa, telinevoimistelussa sekä aerobicissa on nousemassa uusi voimistelijasukupolvi. Maan kärkiseuroina ovat asemansa vakiinnuttaneet Helsingin Elise rytmisessä, Tam-

18


pereen Sisu telinevoimistelussa ja Valkeakosken Koskenpojat aerobicissa. Arvokilpailuissa maatamme edustivat rytmisessä kärkinimenä Rekolan Raikkaan Jouki Tikkanen, joka Suomen mestaruuksien lisäksi menestyi hyvin lajin arvokisoissa, MM- ja EM-kisoissa. Rytmisen MM-kisojen joukkuekilpailussa Suomen joukkue saavutti hienon 10. sijan, joka on maan paras sijoitus 2000-luvulla. Joukkueessa voimistelivat Elisen Eliisa Liinavuori, Milja Närevaara, Ada Oikari ja Juulia Vainio. Aerobicissa Valkeakosken Koskenpoikien Laura Vihervä oli lajin paras, myös Koskenpoikien joukkueella on hienoja saavutuksia SM- ja kansainvälisissä arvokilpailuissa. Joukkuevoimistelussa on ollut useita kansallisesti menestyneitä joukkueita. Osallistujamäärät kisoissa ja tapahtumissa ovat kunnioitettavan suuria. Joukkuevoimistelun ykkösnimenä Tampereen Sisun Minetit, joka saavutti lajissa MM-hopeaa. Lajin menestysseuroja on myös Turun Jyry, ryhmätanssissa Kellon Työväen Urheilijat. Painonnostossa Rovaniemen Reipas on yksi maan parhaista seuroista. Lajin parhaaksi on noussut EM-kisoissa kaksi pronssia saavuttanut Reippaan Anni Vuohijoki. Lohja Liftingin Meri Ilmarinen menestyi myös erittäin hyvin ja sai EM-kisoissa samoin kaksi pronssimitalia. Voimanosto on vahva laji TUL:ssa. Kokkolan Jymyn ja Lapuan Ponnistuksen nostajat saavuttivat jälleen menestystä. Kokkolan Jymyn Sofie Sällinen on klassisen penkkipunnerruksen 19-vuotiaiden Euroopan mestari ja MM-kisojen kakkonen. Jymyn valmentajan Mats Finnen valmennettavat saavuttivat useita SM-mitaleja. Lapuan Ponnistuksen Tomi Halmesmäki puolestaan valittiin vuoden voimapunnertajaksi. Tomi voitti klassisessa penkkipunnerruksessa MM-hopeaa ja EM-kultaa. Pyöräily on aina ollut TUL:n valtalajeja. Lajin seurat tekevät hyvää työtä. Koviin ammattilaistalleihin ovat päässeet useat huipuistamme. Menes-

19


tyneimpiä seuroja ovat voimakasta nuorisotyötä tekevä Pyörä-Pojat Tampereelta ja Chebi-Isku Porista. Nurmijärveläinen Sari Saarelainen LetsGo-seurasta kiertää maailman arvokilpailuja ja kerää hyviä sijoituksia. Maastopyöräilyssä Korson Kaiku on yksi lajin kärkiseuroista Noora Kanerva ykkösenään. Tampereen Vihurissa on menestyksekäs joukko Malisten sisarusten Netan ja Olivian sekä Tanja Jantusen johdolla nostamassa melontaa jälleen uuteen nousuun. Netta Malinen on sijoittui melonnan MM-kisoissa kahdeksanneksi ja EM-kisoissa viidenneksi. Triathlonissa on myös vahvaa harrastusta. Palloiluissakin on vahvat asemat. Eri palloilujen mestaruussarjoissa pelasi lähes 20 TUL:n seurojen joukkuetta. Koripallossa, vesipallossa ja lentopallossa on eniten seurojamme ylätason sarjoissa. Vantaa Ducks (entinen Korson Veto) on lippulaivamme miesten Superliigassa ja Pieksämäki Volley naisten liigassa. I-liigan joukkueista kolmasosa on TUL:n seurajoukkueita, muun muassa jo vuosikausia hienoa työtä tehnyt Rantaperkiön Isku (vuosien ajan nimellä Tampereen Isku-Volley). Koripallon lippulaivoinamme olivat Hyvinkään Ponteva, Äänekosken Huima ja Forssan Alku naisten puolella sekä KTP Kotkasta, Salon Vilpas ja Kaarinan Ura miesten puolella. Hyvinkää voitti naisten SM-hopeaa. Vilpas Vikings Salosta otti SM-hopeaa miesten puolella. Vesipallossa TUL:n seurat ovat lajin kärjessä: Turun Uimarit ja Kuhat Helsingistä maan parhaita, naisissa Turun Uimarit ja Jyväskylän Saukot ovat parhaimmistoa. Kuhille miesten Suomen mestaruus. Petankissa TUL:n seurojen pelaajat voittivat useita SM-mitaleja. Jääpallossa Jyväskylän Seudun Palloseura kuului SM-sarjan kärkiseuroihin. Seuran nuorten joukkueet saavuttivat useita SM-mitaleita. Salibandy ja kaukalopallo leviävät myös TUL:n seuroissa, ringetteäkin harraste-

20


taan. Kaukalopallossa Lauritsalan Visa RBT oli toinen TUL:n avoimessa mestaruusturnauksessa ja Lauritsalan Visa SM-turnauksessa neljäs, häviten niukasti pronssiottelun 6-7. Jääkiekossa TuTo Hockey Turusta edustaa liittomme parhaimmistoa. Jalkapallolla on edelleenkin suuri joukko seuroja ja tuhansia pelaajia. PS Kemi Kings pelasi Veikkausliigassa. Futsal on kovassa nousussa seuroissamme. SoVo Futsal Somerolta oli lajin ykkösseura, PP-70 Futsal Tampereelta, FC Kemi miehissä ja MuSaFutsal naisissa ovat lajin menestyjiä. Kansainvälisesti ajatellen vahvimpia lajejamme ovat olleet nyrkkeily, paini, yleisurheilu, uinti, luistelu, joukkue- ja rytminen voimistelu, voimanosto, aerobic ja taekwondo. Kansallisesti vahvimmin SM-menestystä tuli luistelussa, yleisurheilussa, uinnissa, nyrkkeilyssä, painissa, judossa, taekwondossa, rytmisessä ja joukkue- ja telinevoimistelussa, aerobicissa, triathlonissa, pyöräilyssä, painonnostossa, voimanostossa, jääpallossa, vesipallossa, koripallossa ja lentopallossa.

3.4 Urheilulajit Golf Jaostoon kuuluivat puheenjohtajana Kari Heikkilä, Tommi Raunela, Raija Kukkakorpi, Kari Lahtinen sekä lajipäällikkönä Jarno Blomster. Jaosto on pääasiassa hoitanut asioita puhelin- ja sähköpostikokouksina. Tiedottaminen hoidettiin yhdellä lajikirjeellä, sekä sähköposti- ja Facebookmarkkinoinnilla. Vuoden 2018 aikana tehtiin paikallista yhteistyötä golfseurojen kanssa. Kansainvälistä toimintaa oli Viron ja Latvian kanssa. Ay-golfin SM-kilpailut järjestettiin 10.–11.8.2018 Iitti Golfissa Kausalassa. Samassa yhteydessä järjestettiin Päällystöliiton mestaruuskilpailut

21


11.8. Kilpailuihun osallistui 31 pelaajaa ja 9 eri ammattiliittoa. Hiihto Jaostoon kuuluivat Eero Hakonen, Pekka Leppäniemi ja Hannu Korhonen. Esittelijänä/sihteerinä vuoden aikana on toiminut Marjo Lehtinen, Antti Kempas ja Joni Valta. 12-20-vuotiaiden leiri järjestettiin 28.–30.9. Leppävirralla. Osallistujia oli 26 nuorta ja 11 huoltajaa/valmentajaa. Jalkapallo Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Pekka Hahl ja varapuheenjohtaja Jan Kaski sekä jäseninä Henri Karjalainen, Jukka Ikäläinen, Vesa-Matti Tulisalo, Juri Kettula ja Toni Kangasniemi. Esittelijänä/ sihteerinä on toiminut Jarkko Tenkula. Jaosto piti kolme kokousta. TUL:n seuroista ylimmällä sarjatasolla pelasi PS Kemi. PS Kemin kohtaloksi tuli sarjasta putoaminen. Naisten liigassa JyPK jatkoi hyviä esityksiään ja sijoittui viidenneksi. Futsal-liigassa pelaavat SoVo, PP-70 ja FT Kemi. Naisten futsal-liigassa pelaa MuSa Futsal. Kauden päätteeksi ykköseen nousivat KTP:n seuraksi MuSa ja TPV. Regions cupin loppuotteluun tiensä selvitti FC Kiisto, joka voitti Atlantiksen välierässä. Maajoukkue-edustuksen ansaitsivat Musa Futsalin Elina Setälä ja Netta Hannula, sekä valmennustiimissä Juha Helander. TUL:n jalkapallojaosto julkaisi vuoden aikana yhden jäsenkirjeen. Tiedottamista hoidettiin pääasiallisesti Facebook-sivun kautta. AY-jalkapalloturnaus pelattiin poisnukkuneen Reijo Virtasen muistoturnauksena Lahdessa maaliskuun viimeisenä viikonloppuna. Miesten TUL cupin voitti Mikkelin Pallo-Kissat. Se voitti finaalissa WJK:n. Futsal cup pelattiin Some-

22


rolla. Mestariksi itsensä taisteli SoVo Futsal. Junnucuppi järjestettiin Seinäjoella. Turnaus pelattiin tammikuussa sisähallissa. Osallistuvia joukkueita oli 27 ja pelaajia 500. Joensuun Tul Joy Games -tapahtumassa helmikuussa järjestettiin nappulafutista ja Turussa futsalia. TUL:n osallistui kesäkuussa Helsingissä järjestettyyn Pride-jalkapalloturnaukseen omalla sateenkaarijoukkueella. Jalkapallojaosto oli myös turnauksen järjestelyissä mukana. Judo Judon yhteyshenkilönä toimi Helka Maltolahti ja yhdyshenkilönä Antti Kempas. Puhelin- ja sähköpostipalavereja pidettiin yhdeksän kertaa. Kilpailuja järjestettiin kaksi. Karate Karaten yhteyshenkilönä toimivat Mira Koskenkorva ja Olavi Juslin ja yhdyshenkilönä Antti Kempas. Puhelin- ja sähköpostipalavereja pidettiin kolme. Karatessa järjestettiin kaksi kilpailuja ja neljä valmennusleiriä: • TUL:n nuorten mestaruuskilpailut Seinäjoella 20.10. • TUL:n wado-ryu mestaruuskilpailut Vantaalla 8.12. • Valmennusleiri ja valmentajien koulutus Pajulahden Urheiluopistolla 9.–11.2. • Kesäharjoittelun valmennusleiri Virroilla 13.– 15.7. • Valmennusleiri Pajulahden Urheiluopistolla 30.–31.8. • Talviharjoittelun valmennusleiri Virroilla 23.– 25.11.

23


Keilailu Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Jonna Saarinen, ja jäseninä Orvo Kovero, Matti Vuoti, Juhani Kolppanen ja Jorma Soppela. Esittelijänä, sihteerinä ja lajipäällikkönä olivat Veli-Matti Nieminen ja Joni Valta. Jaoston jäsenten välillä on pidetty sähköpostikokouksia ja puhelinpalavereja. Kilpailusääntöjä muokattiin kevään aikana sähköpostin ja puhelinpalaverien avulla. TUL:n mestaruusturnausta ja ay-turnausta ei järjestetty vuonna 2018. Koripallo Jaostoon kuuluivat puheenjohtajana Jyrki Tulander, Pertti Lahtinen, Lauri Valkama ja Hanna-Mari Kujala. Esittelijänä/sihteerinä toimi Jukka Vilkki. Jaosto on pitänyt yhden kokouksen sekä yhteyksiä puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. TUL:n mestaruusturnausta ei järjestetty vuonna 2018. Seurat järjestivät nuorisoturnauksia muun muassa TUL Joy Games -tapahtumien yhteydessä. Salon Vilpas voitti Miesten Korisliigan hopeaa ja Kaarinan Ura nousi Korisliigaan. Hyvinkään Ponteva saavutti Naisten Korisliigan pronssia. Lentopallo Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Kari Heikkilä, varapuheenjohtaja Lasse Komulainen sekä jäsenet Sakari Vuori ja Simo Särkilahti. Jaostoon liittyi kesällä 2018 Tauno Puurunen. Kunniapuheenjohtaja Matti Salolla on edelleen osallistumisoikeus kokouksiin. Esittelijänä/sihteerinä toimi Kimmo Kamppila. Jaosto kokoontui vuonna 2018 kahteen kokoukseen, mutta piti sen ohella aktiivisesti yhteyttä

24


puhelimitse ja sähköpostitse ajankohtaisista asioista. Tärkeimpänä toimintonaan jaosto ylläpiti tyttöjen ja poikien liittojoukkuetoimintaa valmennusleirien ja kansainvälisiin turnauksiin osallistumisen muodossa. Tärkein leirityspaikka lentopalloilijoillemme oli edelleen Kisakeskus, jossa järjestettiin heinäkuussa vuosittainen pääleiri NUK-leiri ja jo vakiintuneena leirinä myös niin sanottu Talvi-NUK tammikuussa. Jaosto järjesti huhtikuussa tyttöjen liittojoukkueen katsastusleirin Virroilla ja poikien katsastusleirin Kisakeskuksessa. TUL Joy Games -tapahtumassa järjestettiin lokakuussa Piikkiössä C- ja D-junioreiden treenitapahtuma. Yhteistyötä Lentopallon harrastuksen Edistämisyhdistyksen kanssa jatkettiin. Tämän yhteistyön tuloksena syntyi vuoden 2018 Toimintajulkaisu. Seurakirjeitä lähetettiin kaksi. Kimmo Kamppila ylläpiti jaoston verkkosivuja. Nuorten TUL:n avoin mestaruusturnaus järjestettiin Vilppulassa 29.9.2018. Nuorten liittojoukkueet osallistuivat vuonna 2018 seuraaviin turnauksiin: • Duo Volley Cup 10.–13.5.2018, Tarto, Viro • International Volleyball Tournament 31.5.– 6.6.2018, Starogard Gdansk, Puola • Urheilukoulun 59. kv. turnaus 29.8.–1.9.2018, Vöru, Viro Liittojoukkuevalmentajina toimivat: Sakari Vuori (A-B-tytöt), Jori Sivula (B-C-tytöt), Petri Saari (A-C-tytöt), Moona Turunen (D-tytöt), Toomas Huttorin (A-B-pojat) ja Valtteri Jääskeläinen (B-C-pojat). Nyrkkeily Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Timo Rannikko ja jäsenet Kari Korhonen, Juha Kulju, Osmo Laine, Markku Kiili ja Ritva Liimatainen. TUL:n lajipäällikkönä vuonna 2018 olivat Hannu Ahonen ja Joni Valta.

25


Neuvottelupäivät järjestettiin 16.–19.8.2018 Haapsalussa Virossa. Neuvottelupäiville osallistui 56 henkilöä. Nyrkkeilyn kansainvälinen GeeBee-turnaus oteltiin 9.-11.3. Helsingissä. Turnaukseen osallistui 76 nyrkkeilijää 15 maasta. Toimitsijoita oli mukana 62. Paini Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Vesa Ojala, varapuheenjohtaja Mika Vuori sekä jäsenet Marja-Liisa Kuronen, Marko Puukari ja Olli Hyvönen. Lajipäällikkönä oli Antti Kempas. Jaosto kokoontui kaksi kertaa sekä piti sähköpostipalavereja. TUL:n mestaruuskilpailut junioreiden ja miesten kreikkalais-roomalainen paini ssa järjesti 3.3. Vaajakosken Kuohu. Osallistujia oli 122 Liitto-ottelu Jôud–Kalev–TUL järjestettiin 12.10. Virossa. Painileirillä Urheiluopisto Kisakeskuksessa 13.–16.7. oli 31 osallistujaa. Helsingin Hakan Elias Kuosmanen menestyi arvokisoissa hyvin: kultaa sarjassa 97 kg Sotilaiden MM-kilpailuissa ja pronssia sarjassa 97 kg kr seniorien EM-kisoissa. Petankki Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Marko Taipalvesi sekä jäsenet Pirkko Holappa, Jouko Lairi, Jarkko Mänttäri ja Tarmo Sipilä. Esittelijänä ja sihteerinä toimi Kalevi Viskari. Jaosto kokoontui neljä kertaa. Vuonna 2018 kilpailtiin seuraavissa TUL:n mestaruuskilpailuissa: • 24.2. Iittala. TUL Halli Trippeli YT. 20 joukkuetta ja 60 henkilöä. Järjestävä seura Kalvolan Isku • 4.-5.6. Pori. TUL Veteraanit VT / VND 36 / 10

26


joukkuetta ja 128 henkilöä. Järjestäjä TUL Satakunnan piiri • 11.8. Kotka. TUL yleinen duppeli YD / ND 48 / 13 joukkuetta ja 122 henkilöä. Järjestävä seura Popinniemen Isku • 15.12. Kouvola. TUL HalliTrippeliMK. YT 32 joukkuetta ja 100 henkilöä. Järjestäjä Marko Taipalvesi KAU-Petanque. Veneily Veneilyjaostoon kuuluivat puheenjohtaja Antero Aho sekä jäsenet Kari Lehtinen, Pekka Leino ja Riku Mäntymäki. Esittelijänä ja sihteerinä toimi Antti Kempas. Katsastusmieskurssi järjestettiin 7.–8.4. Turku– Tukholma-risteilyllä seurojen katsastusmiehille, osallistujia oli 23. TUL:n veneilijäpäivät järjestettiin Uudessakaupungissa lauantaina 3.2.2018. Neuvottelupäivät pidettiin samalla. Talvipäivien yhteydessä kuultiin Uudenkaupungin Merihistoriallisen yhdistyksen luento merenkulun historiasta Vakka-Suomen alueella. Luennon jälkeen ohjelmassa seurasi ensiapukoulutusta. Veneilijäpäivät järjesti Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseura. Osallistujia oli 34. Kesän veneilijäpäivät järjestettiin 30.6.–1.7. Haanperäkarilla. Järjestäjänä Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseura. Mukana oli 36 venekuntaa. Jaosto välitti katsastuspöytäkirjoja, tarroja ja todistuksia seuroille sekä kirjoitti katsastajalupia seurojen katsastajille.

Pöytätennis Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Johanna Schüpbach sekä jäsenet Jukka Kalliokoski ja Mika

27


Tuomola. Lajipäällikköna toimi Jukka Nieminen. Jaosto piti vuoden aikana kaksi puhelinpalaveria. TUL:n avoimet mestaruuskilpailut ja valtakunnallinen pöytätennisturnaus ay-väelle järjestettiin 13.5. Tampereella. Osallistujia oli 51. Vuonna 2018 TUL:n jäsenseuran erittäin menestyneen pöytätennispelaajan Benedek Olahin maailmanlistan sijoitus oli 79. ja euroopanlistan sijoitus 39. Shakki Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Markku Kosonen sekä jäsenet Veikko Valo, Pentti Latvala, Kimmo Aaltonen, Markku Raitanen, Aleksi Olander ja Reijo Ahjonen. Esittelijänä ja sihteerinä toimi Antti Kempas. Kokouksia pidettiin yksi. Lisäksi neuvoteltiin puheenjohtajan ja sihteerin kanssa erityisesti TUL100-tapahtumista ja CSIT:n Maailmankisoista sekä Työväentalosarjasta. Työväentalosarjaa pelattiin viiden osakilpailun verran: • 24.2. Seinäjoki, 8 osallistujaa • 28.4. Porin Työväenyhdistyksen kerhohuone, 14 osallistujaa • 8.9. Tampereen Työväentalon Tellervo-Sali, 18 osallistujaa • 6.10. Ahjonsali, Jämsä, 16 osallistujaa • 3.11. Puistokulma, Vantaa Hiekkaharju, 14 osallistujaa Laji oli esillä myös TUL:n Aprilliristeilyllä 6.-7.4., jossa jaoston jäsenet Ahjonen, Latvala ja Kosonen esittelivät lajia risteilyväelle. CSIT:n kongressissa Tortosassa 22.-27.10. jaostoa ja TUL:a edusti Markku Kosonen. Tennis Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Raimo Parvi-

28


ainen sekä jäsenet Jari Hakala, Pentti Koistinen, Heikki Rantanen ja Matti Tolvanen. Lajipäällikkönä toimi ukka Nieminen. Jaosto piti toimintavuoden aikana kaksi puhelinpalaveria TUL:n avoimet mestaruuskilpailut ja ay-tenniskilpailut jouduttiin peruuttamaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Uinti Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Asko Ylitalo sekä jäsenet Juhani Rosengren, Hannu Saikanmäki, Vesa Lepola, Petteri Luokkala ja Tuija Vähänen-Koivuluoma. Lajipäällikkönä toimi Mauri Blomster. Jaosto piti toimintavuoden aikana puhelin- ja sähköpostipalavereita jäsenten kesken. Lisäksi järjestettiin koulutuksia ja leirejä: • alueleiri ja valmentajakoulutus Kemijärvi TUL pohjoinen alue • koulutus valmentajille, Uima-halli Jatuli, Haukipudas • alkeisryhmien koulutus, Uima-halli Jatuli, Haukipudas Voimistelu ja tanssi Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Anna Tammelin, varapuheenjohtaja Maria-Liisa Tuomisto sekä jäsenet Eeva-Liisa Hämäläinen, Ulla Palonen-Tikkanen, Tiina-Ira Huttunen, Heli Alapiha, Aira Ikonen, Outi Havia ja Tuire Tuovinen. Lajipäällikkönä ja jaoston sihteerinä toimi Kimmo Kamppila. Jaosto kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja lisäksi kiireellisiä asioita hoidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Voimistelu- ja tanssijaosto jatkoi tehtäväänsä toimia yhdyssiteenä TUL:n voimistelulajeja ja perinteistä naistoimintaa harrastavien seurojen samoin kuin piirien ja seurojen naisjaostojen ja naistoimijoiden, TUL:n toimijoiden sekä Suomen

29


Voimisteluliiton välillä. Jaoston alaisia lajeja ovat joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, rytminen voimistelu, ryhmätanssi kilpa-aerobic sekä kaikki muut TUL:n seuroissa harrastettavat voimistelun eri-ikäisten harrasteliikuntamuodot Jaostoa työllisti vuonna 2018 valmistautuminen TUL:n 100-vuotisjuhlavuoteen 2019. Pääjuhlatyöryhmä, johon kuuluvat pääsuunnittelijoiden Tuula Linnusmäki ja Minna Saaren lisäksi Aira Ikonen ja Mariikka Santaharju ovat vastanneet pääjuhlan aikatauluista ja etenemisestä suunnitelman mukaan. Lisäksi TUL100 Teatterigaalan ja International Show Competition järjestelyt ovat olleet jaoston jäsenten vastuualuetta. Juhlavuoteen valmistautuminen alkoi koreografien haulla ja saimmekin taitavan joukon valmistamaan käsikirjoituksen mukaista liikunnallista TUL:n juhlavuoden pääjuhlaa. Ohjelmien musiikki on valittu Kimmo Pohjosen hienoista sävellyksistä. Lokakuussa ohjelmat olivat valmiina ja ensimmäiset harjoitukset järjestettiin Tampereella 23.10. Ohjelmat saivat erityisen lämpimän vastaanoton ja ensimmäinen opetustilaisuus kokosi yli 200 ohjaajaa harjoittelemaan uusia ohjelmia. Vuoden loppuun mennessä seurat ilmoittivat ilahduttavan määrän osallistujiaan tähän vuosisadan juhlaan. Joukkuevoimistelun lajileirit järjestettiin Kisakeskuksessa 20.–21.1. ja 2.–3.8.2018. Näille kahdelle leireille osallistui kahdeksan joukkuetta, yhteensä 140 voimistelijaa, 16 valmentajaa, 3 tuomaria ja 14 kouluttajaa. Taitavaksi voimisteluohjaajaksi -koulutusta uudistettiin.

30


TUL:n joukkuevoimistelun avoimet mestaruuskilpailut järjesti Kotkan Kiri 26.–27.5.2018. Kisoissa oli yhteensä 104 joukkuetta ja yli 1200 osallistujaa. Välinemestaruuskilpailut järjesti Tampereen Sisu 8.–9.12.2018. Osallistujia 104 joukkuetta ja yli 1500 osallistujaa. Näissä kilpailuissa mukana myös rytmisen voimistelun Special Olympics -sarja, joka nosti kilpailusuoritukset 138:aan. Kolme TUL:n piiriä on järjestänyt myös avoimet joukkuevoimistelun piirinmestaruuskilpailut alueillaan sekä keväällä että syksyllä. Näissä piirin kilpailuissa oli arviolta yli 1000 osallistujaa. TUL:n Ryhmätanssin® avoimet mestaruuskilpailut järjesti 10.2.2018 Rantaperkiön Isku. Osallistujia oli 57 ryhmää ja 600 osallistujaa. Valkeakosken Koskenpoikien Laura Vihervä on seitsemättä kertaa kilpa-aerobicin Suomen mestari. Rytmistä voimistelua harrastettiin vuonna 2018 kilpailutasolla kolmessa TUL-seurassa: Elisessä, Rekolan Raikkaassa ja Tampereen Sisussa. Turun Pyrkivä aloitti kilparyhmien toiminnan syyskaudella aikaisemmin toimineiden harraste- ja alkeisryhmien ohella. Harrasterytmistä oli myös Hanko AIK:ssa. Rytmisen voimistelun yksilömaajoukkueeseen kuului Rekolan Raikkaan Jouki Tikkanen. Tikkanen osallistui arvokisoista MM- ja PM- ja SM-kilpailuun ja lisäksi World Cup-, World Challenge Cup- ja Grand Prix -sarjojen kilpailuihin sekä FIG:n kansainvälisiin kilpailuihin. Tampereen Sisu menestyi telinevoimistelun SM-kisoissa Tuusulassa 26.-27.5.2018. Jaoston toiminta menneenä vuonna on ollut menestyksekäs. Kilpailuihin on osallistunut hyvä määrä joukkueita ja urheilijoita, lajileirit Kisakeskuksessa ovat lisänneet suosiotaan.

31


Suurin ansio vahvasta toiminnasta ja sen monipuolisuudesta kuuluu piirien perinteisille laji- ja monilajiseuroille, jotka vuodesta toiseen haluavat hakea TUL:n kilpailuja ja tapahtumia järjestettäväkseen ja osallistua erilaisiin tapahtumiin ja näin haluavat näkyä osaajina suomalaisessa liikuntaelämässä omilla paikkakunnillaan ja valtakunnallisesti. Yleisurheilu Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Eko Viljanen ja jäsenet Ari-Pekka Juureva, Pentti Kovala, Toivo Markkanen ja Anneli Rajaniemi. Esittelijänä ja sihteerinä toimi Antti Kempas. Jaosto piti viisi kokousta sekä sähköpostipalavereja. Vuoden 2018 aikana järjestettiin useita yleisurheilukilpailuja: • Nuorten avoimet aluehallikisat Helsingin Liikuntamyllyssä 24.2,. 271 lajisuoritusta • TUL:n yleisurheilun avoimet aikuisten mestaruuskilpailut 3.6. Leppävaarassa, 94 osallistujaa • TUL:n avoimet veteraanien ja Järvi-Suomen mestaruuskilpailut 26.-27.5. Leppävirralla, 137 lajisuoritusta • TUL:n avoimet alueelliset Nuorisokansalliset kisat 28.-29.7. Tuusulan Urheilukeskuksessa, 524 lajisuoritusta • Avoimet TUL:n maastojuoksumestaruuskilpailut TUL Joy Games -tapahtuman yhteydessä 28.10., 20 osallistujaa Aprilliristeilyllä 7.4. pidettiin Työväen Urheiluliiton Yleisurheilun tuki ry:n vuosikokous ja yleisurheiluväen tapaaminen. Mukana oli 12 henkilöä. Arvokisa- ja maaotteluedustuksia vuonna 2018 oli 43. SM-mitaleita 128, joista 41 Suomen mestaruutta.

32


33


4. Aikuisten harrasteliikunta Aikuisten harrasteliikunnan valiokunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä oli vuonna 2018 lisätä tiedottamista, jotta liiton harrasteliikuntatyö tulee näkyväksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Syyskuun Liikkeelle!-kuntokampanja järjestettiin yhdeksännen kerran ja erityisesti työyhteisöjen aktivointiin #Askelkisaan panostettiin.

4.1. Päätöksenteko ja toteutus Aikuisten harrasteliikunnan valiokunta koostuu yhdeksästä harraste- ja kuntoliikunnan seuratoimijasta: puheenjohtaja Juha Kauppinen, varapuheenjohtaja Päivi Saarinen sekä jäsenet Riitta-Liisa Ahoniemi, Hannu Hellsten, Sari Kivimäki, Kirsti Lamminpää-Vesenne, Päivi Luontola, Tiina Malka ja Tapio Pulkkinen. Aikuisten harrasteliikunnan valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, joista kaksi kokousta pidettiin Tampereella ja kaksi käytiin sähköpostikokouksina. Sihteerinä ja esittelijänä valiokunnalla oli aikuisten harrasteliikunta vastaava Johanna Nekkonen.

4.2. Toiminta ja saavutetut tavoitteet Harrasteliikunnan tavoitteena oli laajentaa, monipuolistaa ja mahdollistaa kunto- ja harrasteliikuntaan osallistuminen ja osallistaminen TUL:n seuroissa sekä työyhteisöissä. Keinoina käytettiin tiedottamista ja tapahtumia sekä koulutuksien järjestämistä. Tiedottamisen tavoitteeseen päästiin muun muassa aktiivisella sosiaalisen medien viestinnällä ja liiton uutiskirjeissä Liikkeelle!-kuntokampanjaa mainostamalla. Tiedottamisella ja paikallisella yhteistyöllä tavoitettiin myös työyhteisöjä aiempaa enemmän osallistumaan #Askelkisaan. Toisena tavoitteena oli vahvistaa ja nostaa kunto- ja harrasteliikunnan imagoa ja painottaa harrasteliikunnan kuulumista kaikille ikään, suku-

34


puoleen, uskontoon, kulttuuriin tai sosiaaliseen tai taloudelliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet toteutuivat siten, että esimerkiksi paikalliset Liikkeelle!-tapahtumat sisälsivät paljon sellaisia matalan kynnyksen toimintoja, joihin oli helppoa ja mahdollista osallistua kenen tahansa. Liikkeelle!–kuntokuukausi 1.–30.9.2018 Järjestyksessään yhdeksäs Liikkeelle!-kuntokuukausi keräsi kuukauden aikana jälleen kymmeniä tuhansia harrastajia ympäri Suomen. Vuoden 2018 Liikkeelle!-kampanjan ilmettä uudistettiin, tiedottamista laajennettiin, paikallisen yhteistyön merkitystä korostettiin ja TUL:a pyrittiin tuomaan näkyväksi harrasteliikunnan edistäjänä kehittämällä tiedottamista. Liikkeelle!-kampanjalla oli oma alasivu TUL:n verkkosivuilla. #Askelkisa järjestettiin 1.–16.9.2018 ja siihen oli mahdollista osallistua joko henkilökohtaiseen kisaan tai joukkuekisaan nelihenkisin joukkuein. Henkilökohtaiseen kisaan osallistui 36 askeltajaa (17 ilmoitti tuloksensa) ja joukkuekisaan 49 joukkuetta (46 joukkuetta ilmoitti tuloksensa). Yhteensä Askelkisaan osallistui 257 osallistujaa. Liikkeelle!-tapahtumien ja liikkujamäärien tilastointi toteutettiin liikuntaharrastajakyselyllä seuroille ja piireille. Kysely toteutettiin yhteistyössä piirien toiminnanjohtajien ja luottamushenkilöiden kanssa. Huomioitavaa on, että tapahtumia ja liikkujien määriä ilmoitettiin vähemmän, kuin mitä tiedettiin toimintaa syyskuussa olevan. Syyskuun aikana järjestettiin neljä alueellista valiokunnan tukemaa Liikkeelle!-päätapahtumaa (Kotka, Lieto, Jyväskylä ja Kemi) sekä muita Liikkeelle!-tapahtumia ympäri Suomen piirien ja seurojen toteuttamina. Tapahtumissa huomioitiin eri-ikäiset liikkujat ja erityisryhmät sekä edistettiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuut-

35


ta. Lisäksi alueellisissa tapahtumissa tiedotettiin TUL100-juhlavuodesta 2019. Kaikkiaan syyskuun aikana ilmoitettuja Liikkeelle!-tapahtumia järjestettiin 98. Ilmoitettujen harrasteliikkujien määrä kuntokuukauden aikana oli 61 706.

4.3. Mamanet Vuosi 2018 oli lajin parissa verkoston rakentamisen aikaa. TUL:llä oli yhdessä Fimu ry:n kanssa päävastuu lajin verkostojen rakentamisesta Suomessa. TUL oli mukana toimintavuoden aikana järjestämässä pääkaupunkiseudulla kahta lajikoulutustilaisuutta: 27.4. Helsingin Liikuntamyllyssä Helsingin kaupungin liikuntaohjaajille ja 15.9. Helsingin Kisahallilla kaikille lajista kiinnostuneille. Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä useita kymmeniä henkilöitä. Mamanetin yhteistyötoimijoita ovat Fimu ry, Helsingin kaupungin liikuntatoimi, Vantaan kaupungin liikuntatoimi ja Kisakeskus-säätiö. Yhteisen työn ansiosta ensimmäiset harrasteryhmät ovat startanneet Vantaalla sekä Helsingissä. Ryhmissä liikkuu tällä hetkellä noin 50 naista. Lajiesittelyjä on lisäksi järjestetty Piikkiön Kehityksen kesäleirillä heinäkuussa sekä African Care ry:lle marraskuussa 2018. TUL:ssa vastuuhenkilöinä lajin verkoston rakentamisessa ovat toimineet liiton 1. varapuheenjohtaja Riku Ahola sekä CSIT:n hallituksen jäsen Anu Rajajärvi.

4.4 Ay-kilpailut 2018 Vuonna 2018 järjestettiin seuraavat kilpailut: • Kansainvälinen jalkapallon Ay-turnaus International football tournament of labour assosiations 23.–25.3.2018 Mukkulan jalkapallohalli, Lahti

36


• Ay-golfin SM-kilpailut 10.–11.8.2018 Iitti Golf, Kausala • Samassa yhteydessä järjestettiin Päällystöliiton mestaruuskilpailut 11.8.2018

37


5. Veteraanitoiminta TUL:n veteraanijaoston päätavoite on vastata ikääntyvien ja ikääntyneiden terveysliikunnan haasteisiin ja koota seuroissa toimivia eläkeikäisiä yhteisiin valtakunnallisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Jaoston kokoonpano vuonna 2018 oli: puheenjohtaja Eeva Kurki sekä jäsenet Irja Appelroth, Sirpa Ervasti, Jarmo Lahtinen, Rainer Lundström, Ismo Nikander, Jyrki Piitulainen, Maija-Liisa Rytkönen ja Leo Salmela. Jaosto kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Jaoston esittelijänä ja sihteerinä toimi Veli-Matti Nieminen 31.7. asti ja Joni Valta 17.9. lähtien.

5.1. Toiminta ja saavutetut tulokset Vuosi 2018 oli TUL:n veteraanijaoston 35. toimintavuosi. Jaosto pystyi vastaamaan asettamiinsa tavoitteisiin toteuttamalla kaikki suunnitellun tapahtuman: veteraanien virkistyspäivän syyskuussa Kisakeskuksessa. Myös Aprilliristeilyllä oli veteraanijaosto hyvin edustettuna noin 30 henkilön voimin. Sen lisäksi veteraanien tapahtumista tiedotettiin TUL Aviisissa, tapahtumakohtaisilla tiedotteilla ja TUL:n sähköisessä uutiskirjeessä. Veteraanipäivät Satakunnan piiri järjesti TUL:n veteraanipäivät Porissa 4.–5.6.2018. Ohjelma sisälsi muun muassa avajaiset, petankkikisat, luennon, ohjatut kävelylenkit, kiertoajelun, karaoken ja iltajuhlat. Veteraanipäivien pääpaino oli hyvän tunnelman luomisessa ja siinä onnistuttiin loistavasti. Vuosittainen veteraanipäivä on tärkeä tapahtuma ikäihmisten sosiaalisuuden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi, jossa yhteisöllisyyden merkitys korostuu yksilön ja koko TUL:n toiminnan perustana. Veteraanipäiville osallistui maanantaina 160 ja tiistaina 83 veteraania, ja petankkiturnaus

38


keräsi 46 joukkuetta. Veteraanien virkistyspäivät Veteraanien virkistyspäivät järjestettiin Urheiluopisto Kisakeskuksessa 24.–26.9.2018. Ohjelmassa oli luento ikääntyvän terveydestä ja hyvinvoinnista, saunomista ja uimista, monenlaista ohjattua liikuntaa ja rentoutusta sekä illanvietto, jossa oli yhteislaulua, esityksiä sekä karaokea. Virkistyspäivillä tutustuttiin moneen erilaiseen lajiin. Virkistyspäivät korvasi perinteisen risteilyn ja näitä toivottiin jatkossa vuorovuosille.

39


6. Seurapalvelut Koulutustoiminnan uudistuksessa tarjottavan koulutuksen rakenteeseen tehtiin vuoden aikana jonkin verran hiontaa. Osa uusista aineistoista saatiin valmiiksi ja osan päivitys jatkuu edelleen. Toimintavuodelle asetettua kurssimäärätavoitetta ei saavutettu. Liiton henkilöstö ylläpiti seurayhteyksiä sekä liiton, alueiden ja piirien toimintojen markkinoimiseksi että seurakentän tarpeiden kartoittamiseksi. Seuroja avustettiin ministeriön seuratuen hakemusten laadinnassa. Seurapalvelut jakautuu kahteen päätehtäväalueeseen: koulutustoimintaan ja seuratoiminnan tukemiseen. Toimintaa johtaa seurapalveluvaliokunta. Seurapalveluvaliokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Tiina Näätsaari, varapuheenjohtaja Arto Laakso sekä jäsenet Kirsi-Marja Blomster, Emmi Ehrnrooth, Merit Sylman ja Ari Tuurinmäki. Esittelijänä ja sihteerinä toimi Jukka Nieminen ja hänen apunaan Antti Kempas. Valiokunta piti vuoden 2018 aikana kaksi kokousta. Valiokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin myös verkko- tai puhelinyhteydellä.

6.1. Koulutustoiminta Koulutuksen perustehtävänä oli tukea ja lisätä seura-aktiivien - seurajohtajien, ohjaajien ja valmentajien - osaamista ja tietotaitoa seuratyössä. Valiokunta huolehtii, että järjestettävien kurssien sisällöt ja kurssimateriaalit ovat ajantasaisia ja kurssien kouluttajat ovat tehtävään pätevöityneitä ja motivoituneita sekä tuntevat hyvin toteuttamansa koulutuksen sisällön. Piirit ja alueet päättävät pääsääntöisesti to-

40


teutettavista kursseista seurapalveluvaliokunnan määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Alueilla on koottu piirien yhteisiä koulutuskalentereja. Valiokunta on tukenut järjestäjiä ja osallistujia taloudellisesti kurssien toteutuksessa vastaamalla kouluttajakuluista. Tuen saamiseksi edellytetään kurssin avoimuutta, merkintää liiton nettikalenterissa sekä uuden kurssimateriaalin tilaamista. Yleiset tavoitteet ja toimenpiteet TUL:n koulutuksen toteutuksessa on määritelty asiakirjassa ”TUL:n koulutuksen sateenvarjo”. Toimintavuoden keskeisiä tavoitteita olivat toiminnan laadun parantaminen sekä koulutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen loppuun saattaminen. Järjestelmässä tarjotaan valmiita kursseja noin 20 eri nimikkeellä. Seurojen ohjaajien ja valmentajien yhteystietojen kokoamista vuosiselvityksen yhteydessä jatkettiin edelleen. Rekisteritietojen kokoaminen mahdollistaa koulutuksen paremman suoramarkkinoinnin. Kurssien toteutukseen liittyvä aineisto on koottu kurssien järjestäjien ja kouluttajien käytettävissä olevalle pilvipalvelimelle. Valiokunnan sisällä koulutuksen toimialakohtaiset seurantavastuut jakautuvat seuraavasti: • Tiina Näätsaari: seura- ja järjestökoulutus • Arto Laakso: seura- ja järjestökoulutus • Kirsi-Marja Blomster: valmentajakoulutus ja aikuisten harrasteliikunnan koulutus • Emmi Ehrnrooth: lapsi- ja nuorisokoulutus • Merit Sylman: aikuisten harrasteliikunnan koulutus, lapsi- ja nuorisokoulutus ja valmentajakoulutus • Ari Tuurinmäki: seura- ja järjestökoulutus ja valmentajakoulutus.

6.1.1 Keskeiset tavoitteet ja tulokset Eri koulutussektoreilla oli tavoitteena toteuttaa alueellisesti yhteensä 150 kurssia. Koulutuksen

41


määrälliset tavoitteet pilkottiin edelleen piiri- ja toimialakohtaisiin tavoitteisiin. Tuotoksena oli 75 kurssia ja 1 521 osallistujaa. Koulutuksen lähtökohtana on valmiit kurssisisällöt, mutta kursseja voidaan toteuttaa myös räätälöidyillä sisällöillä. Vuoden 2018 alussa oli kurssiaineistosta käytössä Seuratoiminnan perusteet, Seuran talous ja verotus, Urheiluseuran viestintä ja markkinointi, Leiriohjaajan opas, Ikiliikuttajan opas, Kuntojumpan ohjaaminen, Vesijumpan ohjaaminen, Liiku ja kevennä, Sauvakävelyn ohjaaminen, Ohjaamisen perusteet, Valmennuksen perusteet 7 t ja Valmennuksen perusteet lyhyt versio 2,5 t sekä Valmennuksen suunnittelu 1. Valmennuksen suunnittelu 2:n valmistus on vielä aloittamatta. Materiaalipainatus on keskitetty kirjapainoon, jonka nettipohjaiseen tilausjärjestelmään on TUL:n työntekijöillä henkilökohtaiset tilaustunnukset. Kurssien näkyminen liiton verkkosivujen tapahtumakalenterissa toteutui tyydyttävästi. Kouluttajat koulutetaan vetämään kurssit vahvistetuilla sisällöillä ja materiaaleilla TUL:n koulutuksen pedagogisen linjan mukaisesti. Vuoden lopussa liiton kouluttajarekisterissä oli noin 40 kouluttajaa. Sähköisen tapahtumajärjestelmän kehitystyö on edelleen kesken ja sen valmistelua jatketaan vielä vuonna 2019. Kurssisuorituksista jaetaan esipainetut kurssitodistukset, kurssipalautteet annetaan paperilomakkeella kurssipaikalla. Vuonna 2018 Seurapäivät järjestettiin 24.–25.11. Hämeenlinnan Raatihuoneella

42

Hämeen piirin isännyydessä. Viikonlopun aikana kuulimme mielenkiitoisia puheenvuoroja muun muassa: TUL:n seurakyselystä ja tulevaisuusnäkymistä (professori Hannu Itkonen), sote-uudistuksesta liikuntapalveluiden näkökulmasta (muutosjohtaja Kari Hakari) sekä valmistautumisesta kohti TUL100-juhlavuotta (TUL:n pj. Kimmo Suomi, pääsihteeri Risto Korpela sekä projektipäällikkö Mirjam Beekmann). Lisäksi seura-caset: Hämeenlinnan Kisa, Ikurin Vire ja Lappilan Nousu. Ryhmäkeskusteluissa aiheena oli tulevaisuustyöskentely. Osallistujia päivillä oli 107. Seura- ja järjestökoulutus oli edelleen suurin koulutussektori. Seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa on esitelty TUL:n koulutuksen jakautuminen eri sektoreille.

6.2. Seuratoiminnan tukeminen Seuratoiminnan tukeminen on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen: seurayhteydet, edunvalvonta ja varainhankinnan tukeminen. Liitolla on palveluita ja yhteistyösopimuksia, joiden edut ovat pääosin myös piirien ja seurojen käytettävissä. Seurojen tukeminen OKM:n seuratuen ja muiden tukihakemusten laadinnassa on ollut edelleen yksi painopistealueista. Joillakin piireillä on lisäksi toimintoja, joiden pohjalta seuralla on mahdollisuus omaan varainhankintaan. TUL:lla on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Liittokaista-palvelun käyttöoikeudet. Palvelu nopeuttaa yhdistysten perusja sääntömuutosilmoitusten käsittelyä PRH:ssa.

6.3. Keskeiset tavoitteet ja tulokset


Kaavio 1. TUL:n koulutus jakautui seuraavasti eri lohkoille:

2018 koulutussektori

Kurssit

Osallistu- Kurssit jat 5 0

Osallistujat 0

114

7

121

5

2016

1

Osallistujat 18

72

9

118

17

236

3

37

206

4

41

2

12

6

212

4

79

10

271

10

100

19

191

31

389

5

209

5

191

7

320

492

13

258

5

81

62

2

29

4

85

1 521

71

1 097

Ohjaamisen pe- 2 rusteet Valmentajakoulu- 8 tus Lapsi- ja nuoris- 11 koulutus Kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutus Ikääntyvien koulutus Seura- järjestökoulutus Neuvottelupäivät

2017

Verkosto- ja kou- 25 luttajakoulutus Henkilöstön ja 3 luottamusjohdon koulutus Yhteensä 75

kurssit

72

1 321

43


Liiton henkilöstö on ylläpitänyt seurayhteyksiä sekä liiton, alueiden ja piirien toimintojen markkinoimiseksi että seurakentän tarpeiden kartoittamiseksi. Tavoitteena on tavoittaa kaikkien liiton jäsenseurojen edustus henkilökohtaisella kontaktilla. Seurayhteyksiä raportoitiin 1 550 kappaletta 518 eri seurasta. Vuonna 2017 luvut olivat 2 061 ja 698. Yksittäisestä seurasta kirjataan enintään viisi yhteydenottoa. Kirjatuista yhteyksistä kolmasosa liittyi tiedottamiseen ja viestintään ja seuraavaksi eniten järjestölliseen toimintaan. Yhteyksien painottumista eri toimintoihin on hyödynnetty seurojen tukitoimien kehittämisessä. Seurojen yhdyshenkilörekisterin ajan tasalla pitämiseksi on rekisterin käyttöä aktivoitu piiritasolla. Nykyisellään 16 seuraa on ottanut ohjelmiston käyttöön seurakohtaisena jäsenrekisterinä. Rekisterin käyttö osana TUL:n lisenssiä mahdollistaa alhaisen kustannuksen. Kehitteillä oleva tapahtumajärjestelmä on osa ko. jäsenrekisteriä. Seuroille on edelleen tarjottu mahdollisuutta toteuttaa seurakohtaisia jäsenkyselyitä liiton Surveypal-työkalulla. Kyselyitä on hyödynnetty sekä piirien yhteisissä kehittämiskoulutuksissa että yksittäisten seurojen toiminnoissa. Edunvalvonta Erityisesti kuntien vasemmistolaisten liikuntalautakuntien tai vastaavien jäsenten yhteystiedot on koottu nykyisen vaalikauden osalta. Rekisterissä on reilut 2 000 henkilöä, mukana myös joitain virkamiehiä ja kaupunginhallituksen jäseniä. Rekisterin hyötykäyttö on ollut melko vähäistä. Varainhankinnan tukeminen Piireissä järjestettiin OKM:n seuratukihakemusten tekoon seurakohtaisen tuen ohella seurojen yhteisiä sparraustilaisuuksia.

44


Keväällä 2018 TUL:n jäsenseurat saivat tukea 32 hankkeeseen. Tukea saaneiden hankkeiden määrä oli 7,9 % tukea saaneiden hankkeiden kokonaismäärästä 403. Tukien yhteissumma oli 7,3 % myönnetystä kokonaistuesta. Hakuprosessiin kuuluvat lausunnot TUL:n jäsenseurojen hakemuksiin antoi TUL. Joidenkin piirien toiminnanjohtajat ovat olleet mukana alueellisissa seuratukihakemusten lausuntokäsittelyssä. Piireissä on järjestetty kuntakohtaista kunnallisten avustusten haun sparrausta. Liiton jäsenseuroilla oli käytettävissä seuraavat liiton neuvottelemat taloudelliset edut: • If-vakuutussopimus • Viking Linen -ryhmämatkahinnoittelu • Suomen Hostellijärjestön jäsenedut • Urheilun Unelma-arvan myyntiprovisiot • Palkintotukun hintaetu • Urheiluopisto Kisakeskuksen seurahinta • FloMembers-jäsenrekisteri • Sultrade-sopimus. TUL on mukana Olympiakomitean, Teoston ja Gramexin sopimuksessa musiikin esittämiseen liittyvistä tekijänoikeuskorvauksista. TUL:n seurat voivat tämän sopimuksen turvin esittää musiikkia kilpailuissa, harjoituksissa tai muissa tilaisuuksissa.

45


7. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus TUL:n hallituksen nimeämän tasa-arvovaliokunnan tehtävä on toimia vaikuttajafoorumina ja seurata aktiivisesti ajankohtaista keskustelua liikuntakulttuurin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Valiokunta vastaa TUL:n toimintakentässä tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain toteutumisesta sekä osallistuu muiden järjestöjen vastaavaan työhön vaikuttamalla työryhmissä ja osallistumalla seminaareihin. Tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toimi Heikki Salonen ja jäseninä Päivi Huttunen, Aira Ikonen, Merja Loukonen ja Pirkko Pehkonen. Valiokunnan esittelijä oli pääsihteeri Risto Korpela Vuoden 2018 yhdenvertaisuusteko -kunnianosoituksella palkittiin Anni Aalto, Popinniemen Isku, TUL:n 100-vuotisjuhlatilaisuudessa.

7.1. Keskeiset tavoitteet ja odotetut tulokset Tasa-arvovaliokunnan päivittämää yhdenvertaisuusohjelmaa lanseerattiin TUL:n tilaisuuksissa ja siitä informoitiin piirejä sekä seuroja. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä painopistealueista nostettiin esille sukupuolinen ja taloudellinen tasa-arvo. Taloudellisen tasa-arvon teemoja korostettiin matalan kynnyksen liikunnan mahdollistamisen kautta.

46


47


8. Viestintä ja markkinointi TUL:n viestintä ja markkinointi tukee liiton tavoitteiden saavuttamista viestinnän keinoin. Tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä TUL:n sisällä sekä liiton sekä liiton ja sen ulkoisten sidosryhmien kesken. TUL:n viestintä ja markkinointi on murroksessa. Liiton jäsenet ikääntyvät, mutta nuorten saaminen mukaan liiton toimintaan edellyttää uusien kanavien omaksumista ja markkinoinnin trendien seuraamista. Viestinnän ja markkinoinnin on oltava kiinni tässä ajassa. Samaan aikaan on huomioitava myös iäkkäämpi kohderyhmä. Vuoden 2018 painopisteitä TUL:n viestinnässä ja markkinoinnissa olivat verkkoviestinnän kehittäminen ja verkkosivu-uudistuksen läpivienti, visuaalisen viestinnän kehittäminen ja TUL:n ilmeen päivittäminen sekä sisäisen ja jäsenviestinnän kehittäminen.

8.1. Verkkosivu- ja ilmeuudistus TUL:n visuaalinen ilme – logo, typografia ja värimaailma – päivitettiin vuonna 2018. Uudistuksessa raikastettiin TUL:n ilmettä ja tuotiin se tähän päivään tunnistettavalla tavalla. Lisäksi luotiin graafinen ohjeisto, jota liitolla ei aiemmin ole ollut. Ohjeiston tarkoituksena on varmistaa liiton ilmeen yhtenäisyys. Ilmeuudistuksen toteutti Mainostoimisto Värikäs. Verkkosivut uudistettiin myös Mainostoimisto Värikkään kanssa. Uudistetut sivut julkaistiin 30.5.2018. TUL.fi-osoitteen alle yhdistettiin myös TUL Aviisi -verkkolehti sekä liiton lukuisat erilliset tapahtumasivut, kuten TUL Joy Games. Lisäksi jokaisen 15 piirin sivut löytyvät uusien sivujen alta. Verkkosivut on tuotu teknisesti nykypäivään, ja myös jäsenseurat on huomioitu uudessa seurahaku-palvelussa.

48

Kuva: uusien verkkosivujen layout


49


8.3. Viestintäkanavat Uudistetut verkkosivut kokosivat yhteen TUL:n aiemmin hajallaan olleen verkkoviestinnän. Vuonna 2018 verkkosivuilla vieraili 18 300 erillistä kävijää. Uutiskirje otettiin käyttöön vuonna 2018. Liiton yleisellä uutiskirjeellä oli vuoden 2018 lopussa 3 000 tilaajaa. Uutiskirje ilmestyi elokuusta 2018 alkaen kuukausittain, ja siinä jaettiin TUL:n tärkeimpiä uutisia. TUL:n Facebook-sivuilla oli vuoden lopussa 1382 tykkääjää. Määrä kasvoi seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta. Facebookissa jaetaan TUL:n uutisia ja ajankohtaisia asioita. Lisäksi siellä jaetaan satunnaisesti "kevyempää" sisältöä TUL:n työntekijöiden arjesta. Liiton Twitter-tilillä oli vuoden 2018 lopussa 529 seuraajaa. Määrä kasvoi edellisvuodesta 56 prosenttia. Twitterissä TUL jakaa omien uutistensa lisäksi muita seuratoimintaa tai liikuntaan liittyviä uutisia ja kannanottoja. Instagram on TUL:n käyttämistä some-kanavista uusin. Seuraajia liitolla oli vuoden lopulla 249. Määrä kasvoi edellisvuodesta 84 prosenttia. Instagramissa TUL jakaa erityisesti nuorille suunnattua sisältöä sekä kuvia liiton arjesta.

8.4. Tapahtumamarkkinointi TUL järjestää vuosittain paljon erilaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi kilpailuja, koulutuksia, seminaareja, kulttuuri- ja viihdetapahtumia sekä kuntoliikunnan tapahtumia. Onnistunut tapahtuma vaatii ympärilleen tapahtumasta tiedottamisen ja tapahtuman markkinointi kohdistetaan aina ensisijaisesti tapahtuman kohderyhmälle. Suurimmat markkinointipanostukset vuonna 2018 tehtiin Aprilliristeilyn ja Liikkeelle! -kampanjan yh-

50


teydessä. Koulutuksien osalta nostettiin esille erityisesti TUL Seurapäiviä. Tapahtumien markkinointi painottui vuonna 2018 entistä vahvemmin digitaaliseen markkinointiin ja tiedottamiseen. Verkkosivu-uudistuksen myötä TUL:n kaikki piiritason ja valtakunnalliset tapahtumat koottiin yhteen, jolloin kaikki TUL:n toiminta on löydettävissä yhdestä osoitteesta. Kaavio 2: TUL:n viestintäkanavat vuonna 2017 Kanava tul.fi

Tul Aviisi

Facebook

Instagram

Twitter

Seuraaja-/kä- Kohderyhmä vijämäärä 27 907 Jäsenet, kumppanit, vapaaehtoistoimijat, luottamushenkilöt, liikuntatoimijat, media, päättäjät 17 507 Jäsenet, vapaaehtoistoimijat, luottamushenkilöt, liikuntatoimijat 1309 jäsenet, kumppanit, liikuntatoimijat, harrastajat, päättäjät 135 jäsenet, nuoret, harrastajat, päättäjät 340 jäsenet, päättäjät, media, liikuntatoimijat

Sisällöntuottaja Viestintä

Osoite tul.fi

Viestintä, jäse- tulaviisi.fi net ja vapaaehtoistoimijat

Viestintä

@TULry

Viestintä

@tul_ry

Viestintä

@TUL_ry

51


9. TUL100 Vuonna 2018 suunniteltiin TUL:n 100-vuotisjuhlavuotta 2019 ja käynnistettiin juhlavuoden työryhmien toiminta täysimittaisesti. Työryhmät työskentelivät omatoimisesti puheenjohtajien alaisuudessa ja raportoivat edistyksestä järjestelytoimikunnalle järjestelytoimikunnan kokouksissa. Juhlavuoden projekti eteni vuoden 2018 aikana toimintasuunnitelman mukaisesti, ja vuodelle 2018 asetetut tavoitteet saavutettiin. Juhlavuonna suunniteltiin toteutettavaksi ainakin 100 alueellista tapahtumaa tunnuksella TUL100. TUL:n hallitus ja järjestelytoimikunta määrittelivät kriteerit ja nimesivät juhlavuoden tapahtumat. Tavoitteena oli liittää ketjuun eri puolilla maata 1-2 lajikohtaista tapahtumaa (esimerkiksi TUL:n mestaruuskilpailuja) sekä 4-6 toimialakohtaista tapahtumaa. Rungon muodostavat jo perinteiset valtakunnalliset tapahtumat. Tapahtumia kertyi yhteensä 230 tapahtumaa valtakunnallisesti, joita koottiin tapahtumalomakkeella TUL:n verkkosivujen kautta. Alueellisten TUL100-tapahtumien arvioitiin kokoavan ainakin 50 000 osallistujaa.

9.1. Juhlavuoden organisaatio Juhlavuotta valmistelivat erikseen nimetyt toimielimet sekä TUL:n organisaatio. Toimielimiä olivat järjestelytoimikunta, Juhlatoimikunta, viestintätyöryhmä, ohjelma- ja tapahtumatoimikunta, aluetyöryhmä, tilatyöryhmä, lajityöryhmä sekä taloustyöryhmä. Operatiivinen henkilöstö vastasi käytännön toteutuksista. Järjestelytoimikunta suunnitteli ja koordinoi kokonaisuutta. Juhlavuoden järjestelytoimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi kertaa kokoonpanolla: Kimmo

52


Suomi (puheenjohtaja 14.12.2018 asti), Riku Ahola (puheenjohtaja 14.12.2018 alkaen), Irja Appelroth, Aira Ikonen, Jouko Heikkilä, Hannu Kiminkinen, Heikki Mäkinen, Mauri Blomster, Kimmo Aaltonen, Mirjam Beekmann, Hannu Ahonen (30.8. asti), Marjo Lehtinen (10.9. alkaen), Kaisa Nyberg (15.11. asti), Niina Myllys (12.11. asti), Salla Virtanen (1.11. alkaen), Risto Korpela ja Antti Kempas. Viestintätyöryhmä organisoi sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen. Ohjelmatyöryhmä suunnitteli juhlavuoden tapahtumien toteutumista. Aluetyöryhmä kehitteli alueiden tapahtumien koordinointia ja toteutusta. Tilatyöryhmä vastasi tapahtumapaikka- sekä kuljetusvalmisteluista. Leirityöryhmä suunnitteli sekä koordinoi juhlavuoden leiritoimintaa. Lajityöryhmä suunnitteli sekä kalanteroi juhlavuoden urheilu- ja liikuntatapahtumat. Taloustyöryhmä suunnitteli budjettia ja seurasi sen toteutumista. Näyttelytyöryhmä valmisteli kiertävää historianäyttelyä. TUL100 historianäyttely valmistui 6.12.2018.

9.2. Viestintä TUL:n 100-vuotisjuhlavuoden viestintä- ja markkinointityö käynnistettiin vuonna 2017 ja vahvistui vuonna 2018. Juhlavuoden viestintätyöryhmään kuuluivat luottamushenkilöt Irja Appelroth (pj) ja Jouko Heikkilä sekä TUL:n viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat työntekijät Niina Myllys ja Kaisa Nyberg (marraskuuhun 2018 saakka) sekä Salla Virtanen (marraskuusta 2018 alkaen). Vuonna 2018 työryhmä kokoontui viisi kertaa. Juhlavuoden ilme otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta ja kaikille juhlavuoden tapahtumille tueksi koottiin viestintäpaketti kokonaisilmettä tukemaan. Juhlavuoden suunnitelmien etenemisestä viestittiin sekä esiteltiin juhlavuotta erilaisissa tilaisuuksissa ja messuilla. Viestintäkanavina

53


TUL:n verkkosivuston lisäksi toimii sosiaalinen media, yhteistyöverkostot, mediatiedotteet sekä painetut esitteet.

9.3. Pääjuhla Vuoden 2014 liittojuhla Seinäjoella oli välietappi 100-vuotisjuhlavuoden liittojuhlan valmisteluun. Siinä testattiin käytännössä uuden organisaatiorakenteen toimivuutta liittojuhlaorganisaation rinnalla. Juhlavuoden liittojuhla tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa kansallinen tavoite olla maailman liikkuvin kansakunta vuonna 2020. TUL:n liittojuhlan luonne yhteisöllisenä, kansainvälisenä ja monipuolisena massoja liikuttavana tapahtumana tukee tätä tavoitetta. TUL:n kaikki toimialat suuntaavat lähivuosien toimintansa juhlavuoden ja liittojuhlan onnistumiseksi. Erityistä huomiota kiinnitettiin seurakontakteihin. TUL:n 100-vuotisjuhlista on tavoitteena tehdä koko TUL:n (seurojen ja yhteisöjäsenten) yhteinen voimannäyte ja kansanjuhla. TUL:n liittojuhla suunniteltiin järjestettäväksi Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla hyvien julkisten ja maantieyhteyksien keskiössä. Liittojuhlien järjestämisessä on pitkä yhteistyön perinne Helsingin ja muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Tapahtumia järjestettäessä lajeilla on omat vastuulliset toimijat ja tekijät. Tämä korostuu erityisesti kisapaikoilla tapahtumien aikana. Vuoden 2018 aikana suunniteltiin että, liittojuhlaviikonloppuun sijoittuu pääjuhla 15.6.2019 Helsingin Jäähallissa sekä sitä

54


edeltävä mahdollinen kulkue, suuri joukko lajitapahtumia ja kuntoliikuntatapahtumia, kansainvälinen nuorisoleiri sekä seminaareja ja kulttuuritilaisuuksia. Pääjuhlan viikonlopun tapahtumiin arvioitiin ottavan osaa 15 000 aktiivisesti toimintoihin osallistuvaa henkilöä.

9.4. Alueelliset tapahtumat Suurten massojen liikuttamisessa on merkittävässä asemassa TUL:n jäsenseurat, joille myönnettiin TUL100-tapahtumien järjestämisoikeuksia. Tavoitteena oli järjestää 100 alueellista tapahtumaa, joilla on TUL100-status. Tapahtumia ilmoitettiin yli kaksinkertainen määrä, yhteensä 230 kpl. Tapahtumien arvioidaan kokoavan ainakin 50 000 osallistujaa juhlavuoden aikana. Tapahtumia järjestetään läpi koko juhlavuoden. Järjestävällä seuralla tai alueellisella organisaatiolla on oikeus käyttää juhlavuoden logoa ja heillä on mahdollisuus kutsua alueellisia vaikuttavia persoonia tapahtumien suojelijoiksi juhlistamaan tapahtumia.

55


10. Hallinto 10.1. Liikuntapoliittinen toiminta TUL ja sen edustajat ovat osallistuneet kansalliseen ja kansainväliseen liikuntapoliittiseen keskusteluun aktiivisesti. TUL osallistui valtion liikuntapoliittisen selonteon valmisteluihin osallistumalla keskustelutilaisuuksiin ja kyselyihin. CSIT:n toiminnassa TUL:lla on merkittävä rooli ja asema yhtenä sen suurista jäsenjärjestöistä. Valtakunnallisessa liikuntapoliittisessa keskustelu ssa TUL korosti eri yhteyksissä voimakkaasti matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistämisen merkitystä. TUL teki yhteistyötä eri liikuntaorganisaatioiden kanssa ja osallistui liikuntapoliittisen selonteon valmisteluihin aktiivisesti huolehtien omien arvojensa ja toiminnan kiinnittymisestä tulevaisuudessakin suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Lisäksi yhteyttä pidettiin liikunnan julkiseen hallintoon sekä alan tutkijoihin. Liiton hallitus, valiokunnat ja jaostot vastasivat TUL:n toiminnan organisoimisesta. Tämän lisäksi vuoden 2018 aikana toimikunnat valmistelivat 100-vuotisjuhlia niin valtakunnallisten kuin alueellisten tapahtumien järjestelyjä varten. Alueellisia tapahtumia tullaan järjestämään koko juhlavuoden ajan. Valiokunnista strategiavaliokunta sai valmiiksi laajan seurakyselyn, jota esiteltiin seurapäivillä marraskuussa 2018 Hämeenlinnassa. Talousvaliokunta käsitteli vaativia, liiton talouteen liittyviä tervehdyttämiskysymyksiä. Operatiivisen henkilöstön toimenkuvia muutettiin vielä vuonna 2018 siten, että liitto pystyy edelleen tuottamaan jäsenistölleen ja seuroilleen tärkeät palvelut sekä toteuttamaan liiton toiminnan olennaiset tehtävät. 100-vuotisjuhlien projektipäällikkö aloitti tehtävässään tammikuussa 2018.

56


Kisakeskus TUL:n hallitus toimii TUL:n Kisakeskussäätiön valtuuskuntana. Säätiön hallituksessa TUL:a edustaa 1. varapuheenjohtaja Riku Ahola ja pääsihteeri Risto Korpela.

10.2 Liiton yleishallinto TUL:n valtuusto piti kaksi sääntömääräistä kokousta, Helsingissä 27.5.2018 ja Hämeenlinnassa 25.11.2018 Seurapäivien yhteydessä. Liiton hallitus kokoontui yksitoista kertaa. Liiton puheenjohtajista ja toimivasta johdosta muodostui työvaliokunta ja hallituksen apueliminä toimi valiokuntia ja jaostoja. Valtuusto Valtuuston puheenjohtaja: Jari Rantala (varajäsen Timo Virolainen) 1. varapuheenjohtaja: Satu Kosola (varajäsen Olli Lindroos) 2. varapuheenjohtaja: Jukka Ikäläinen (varajäsen Sami Zerni) Valtuuston jäsenet (suluissa varajäsen): Häme: Jarmo Levänen (Pekka Leppäniemi), Timo Rannikko (Harri Vuorela), Riitta Nokkala (Heidi Jaakkima) Kainuu: Mauno Huttunen (Markku Oikarinen), Miikka Kortelainen (Tuija Kyllönen); Karjala: Voitto Parikka (Sirpa Huikuri), Seppo Kivihalme (Sirpa Savolainen) Keski-Suomi: Heikki Mäkinen (Helka Maltolahti), Petri Hagman (Matti Pöppönen) Kymenlaakso: Arto Mikkola (Pentti Vainio), Hanna Paavilainen (Arimo Kolsi); Lappi: Pirkko Pehkonen (Arto Laakso); Oulu: Anneli Rajaniemi (Alpo Ohenoja), Leena Immonen (Anu Plaketti), Milja Jaatinen (Hannu Saikanmäki);

57


Pohjanmaa: Katja Kaivonen (Matti Hourula), Tarja Tenkula (Antti Koski); Saimaa: Juha Kauppinen (Mauri Koponen), Jarmo Lahtinen (Minna Rahkonen); Satakunta: Eeva Kurki (Jaana Määttälä), Petteri Lahti (Timo Lehtonen), Timo Mansikka (Mikko-Tapio Mattila), Eija Hakala (Tuija Vähänen-Koivuluoma) Savo: Pekka Hahl (Paavo Saarivainio), Maija-Liisa Rytkönen (Raija Puumalainen) Suur-Helsinki: Juha Kulju (Outi Havia), Riitta-Liisa Kima (Merja Järvenpää), Eija Harjula (Erkki Jokela), Petri Ijäs (Merja Seidler); Tampere: Aira Ikonen (Markku Saarinen), Leena Mankkinen (Tiina Näätsaari), Tuire Tuominen (Matti Haavisto); Uusimaa: Helena Parpala (Teijo Kontio), Tapio Pulkkinen (Karita Seuranen); Varsinais-Suomi: Pentti Kovala (Timo Tammi), Virpi-Marja Niskala (Merja Loukonen), Mia Salonen (Hanna-Mari Mäkelä) Hallitus Hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa. Puheenjohtaja: Kimmo Suomi, Keski-Suomi 1. varapuheenjohtaja: Riku Ahola, Suur-Helsinki 2. varapuheenjohtaja: Diana Bergroth-Lampinen, Satakunta Jäsenet: Pirjo Ailanto, Varsinais-Suomi Sirkka-Liisa Kähärä, Suur-Helsinki Tuomo Laine, Varsinais-Suomi Petteri Luokkala, Lappi Anu Rajajärvi, Uusimaa Päivi Saarinen, Kymenlaakso Heikki Salonen, Tampere Maria-Liisa Tuomisto, Pohjanmaa Hallituksen kokouksiin on mahdollisuuksien mukaan osallistunut valtuuston puheenjohtajisto.

58


Hallituksen esittelijöinä ovat toimineet Risto Korpela ja Antti Kempas. Työvaliokunta Työvaliokuntaan kuuluivat Kimmo Suomi, Riku Ahola, Diana Bergroth-Lampinen ja Risto Korpela. Valiokunnat ja jaostot Hallituksen apueliminä ovat toimineet valiokunnat ja jaostot. Liiton painopistealueille on nimetty seuraavat valiokunnat: strategiavaliokunta, seurapalveluvaliokunta, nuorisovaliokunta, aikuisten harrasteliikunnan valiokunta, lajitoiminnan valiokunta, tasa-arvovaliokunta, talousvaliokunta ja veteraanijaosto. Lajijaostot on nimetty lajitoiminnan valiokunnan alaisuuteen. Johtoryhmä Johtoryhmä kokoontui noin kahden viikon välein pois lukien kesäkuukaudet. Liiton johtoryhmään kuuluivat Risto Korpela ja Antti Kempas. Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat työsuojelupäällikkö Risto Korpela, työsuojeluvaltuutettu Jukka Vilkki, 1. varavaltuutettu Jukka Nieminen ja 2. varavaltuutettu Pia Reutsalo. Tilintarkastajat Tilintarkastajina ovat toimineet Lotta Kauppila (HTM), Pasi Puranen (KHT) ja Heidi Vierros (KHT). Varatilintarkastajina ovat toimineet Martti Haapakoski (HTM), Miika Karkulahti (KHT) sekä Tommi Tamminen (KHT). Valvontatarkastajana on toiminut KPMG Oy ATK- ja tietoliikenne TUL:n puhelin- ja matkapuhelinjärjestelmien toimittajana on Elisa Oyj ja muista internet- ja tietoliikennepalveluista sekä ATK-tuesta vasta-

59


si Somic Oy. Liiton jäsenrekisteri on hankittu FloApps Oy:ltä. Piiri- ja aluetoiminta Liiton 15 piirijärjestöä toimivat edelleen itsenäisinä yhdistyksinä ja liiton sääntöjen mukaisina toimijoina ja päätöksentekijöinä. Liiton henkilöresurssista yli puolet oli loppuvuodesta aluevastaavia/piirien toiminnanjohtajia ja muunkin henkilöstön työpanoksesta suurin osa tukee alue-, piiri ja seuratoimintaa. Toimistoja, joissa oli liiton osoittama työntekijä, oli liitolla yhdessä piirijärjestöjen kanssa vuoden 2018 lopussa yhteensä 8 henkilöä ja yksi työskenteli liiton keskustoimistosta käsin. Alueet - Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi, Järvi-Suomi ja Etelä-Suomi - ovat liiton toiminnallinen aluejako. Kullakin alueella toimivien piirijärjestöjen toiminta, kuten tapahtumat, kilpailut ja koulutus pyritään kokoamaan yhteen. Alueille on myönnetty alueen suuruuteen, työntekijöiden määrään sekä edellisvuoden toiminnan tuloksiin perustuva aluemääräraha. Määrärahaa on voinut käyttää alueellisesta toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Piiritoiminnan kulut on katettu piirien omilla tuotoilla, mm. seurojen maksamilla jäsenmaksuilla. Järvi-Suomen alueen piirit ovat rekisteröineet yhteisen aluetoimintansa yhdistykseksi, joka on liittynyt TUL:n yhteisöjäseneksi. Aluetoiminnan vastuissa jouduttiin organisaatiouudistuksen johdosta luopumaan alueiden johtoryhmistä työntekijämäärän kavennuttua toimintakauden aikana. Liiton työntekijät toimivat pääsääntöisesti myös jonkin lajin valtakunnallisena lajipäällikkönä. Liiton 15 piirijärjestöä ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, joilla on oma hallinto, oma ta-

60


lous ja oma toiminta. Liitto on osoittanut piirien käyttöön henkilöstöresurssina liiton työntekijän, joka toimii piirin toiminnanjohtajana. Työntekijät ovat työsuhteessa liittoon ja työnjohdollinen esimiestyö tapahtuu liitosta. Piirijärjestöt ovat liiton sääntöjen mukaan keskeisiä toimijoita liiton päätöksentekorakenteessa. Piirit valitsevat liittokokousedustajat ja jokaisella piirillä on edustus liiton valtuustossa. Piirit perivät jäsenmaksua seuroilta. Piirien toimintaa tukee alueellinen toiminta neljällä alueella (Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi, Järvi-Suomi ja Etelä-Suomi). Henkilöstö ja henkilöstötoiminta TUL:n palveluksessa oli vuoden 2018 alussa 16 työntekijää ja vuoden lopussa 15 työntekijää. Eläkkeelle toimintavuoden aikana siirtyi yksi työntekijä. Henkilöstön yhteisiä työ- ja koulutustilaisuuksia järjestettiin kaksi kertaa, Helsingissä ja Kotkassa. TUL:n henkilöstö vuonna 2018 • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Hannu Ahonen (30.8.2018 asti) • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Marjo Lehtinen (10.9.2018 alkaen) • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Mauri Blomster • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Kimmo Kamppila • Liikuntapäällikkö Antti Kempas • Pääsihteeri Risto Korpela • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Jukka Nieminen • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Veli-Matti Nieminen (hoitovapaan sijainen 31.7.2018 asti) • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Joni Valta (17.9.2018 alkaen) • Tapahtumakoordinaattori ja markkinointiassistentti Kaisa Nyberg (15.11.2018 asti)

61


• Toimisto- ja talousassistentti Eija Pahkamaa (12.6.2018 asti) • Talousassistentti Margolit Mihlin (14.5.2018 alkaen) • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Johanna Nekkonen • Toimistoassistentti Pia Reutsalo • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Jarkko Tenkula • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Jukka Vilkki • Tiedottaja Niina Myllys (äitiysvapaalla 12.11.2018 alkaen) • Vs. tiedottaja Salla Virtanen (äitiysvapaan sijainen 1.11.2018 alkaen) • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Jarno Blomster • Projektipäällikkö Mirjam Beekmann (15.1.2018 alkaen)

62


63


11. Talous Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry toimi jäsenyhdistystensä valtakunnallisena liikuntajärjestönä. Liiton taloushallintoa hoiti tilitoimisto Aarnio Oy, joka toimii Turussa. Liitto ei peri jäsenmaksuja. Tilikauden tulos oli 35.428,05 euroa ylijäämäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämä valtion yleisavustus säilyi edellisvuoden tasolla, ollen 1 410 000 €. TUL sai erityisavustuksena vuodelle 2018 90 000 € 100-vuotisjuhlien järjestelyjä varten. Tilikauden aikana käytettiin lisäksi edellisvuoden avustuksesta (45 000 €) tilikaudelle 2018 siirtynyt loppuosa. Liiton henkilöstölle maksettujen palkkojen yhteissumma oli 776 751,16 euroa (v. 2017 854 606,98 €) ilman sosiaalikuluja. Taseessa olevat eläkevastuut olivat tilikauden päättyessä 1 166 899 euroa (v. 2017 1 251 180 €) ja niille on olemassa pankkitakaus. ATK- ja kopiointilaitteita hankittiin leasing-sopimuksilla suunnitelmien mukaisesti. Omaisuudesta tehtiin EVL:n mukaisia poistoja 6 861,30 euroa. Myyntivaraston arvo oli tilinpäätöshetkellä 31 543,30 euroa. Arvio tulevasta kehityksestä Toimintavuosi 2019 on TUL:n 100-vuotisjuhlavuosi, joka vaikuttaa merkittävästi liiton toimintaan. Juhlavuoden tarkennettu budjetti on 714 000 €. Juhlavuoden tapahtumien lisäksi TUL:n normaalia toimintaa toteutetaan toimintasuunnitelman ja strategian mukaisesti. Valtionapupäätös on saatu tietoon ja sen mukaan TUL saa toimintavuodelle 2019 saman 1 410 000 euron yleisavustuksen kuin vuonna 2018. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2019 anottiin hieman korkeampaa yleisavustusta, mutta toimintasuunnitelmissa on varauduttu

64


myös siihen, ettei avustuksen määrä nouse. Vuodelle 2019 anottiin erityisavustusta koskien 100-vuotisjuhlien järjestelyjä ja OKM myönsi sitä oikaisuvaatimuksen jälkeen 140 000 euroa. Taloushallinto on ollut ulkoistettuna vuoden 2017 alusta alkaen. Alkuhankaluuksien jälkeen taloushallinto ja erityisesti raportointi on saatu ajantasaiseksi, mikä helpottaa talousseurantaa. Sijoitustoiminnan osalta ei ole tarvetta uusiin linjauksiin. Aikaisempina vuosina tehtyjen osakemyyntien varat on sijoitettuna kokonaisuudessaan. Merkityksellistä on pyrkiä saamaan sijoitustoiminnasta myös vuotuista kassavirtaa.

11.1 Yhteistoimintasopimukset Liiton yhteistoimintasopimusten euromääräinen kokonaissumma oli vuonna 2018 74 805,90. Summa on pienempi kuin vuoden 2017 taso, mutta sopimusneuvotteluissa vuoden 2018 aikana tähdättiin tiettyjen kumppanitahojen kanssa jo juhlavuoteen ja painotettiin sopimuksissa vuotta 2019. Osa yhteistoimintasopimuksista on sisältänyt kohdennettuja panostuksia liiton toimintaan, osa on ollut nimeämätöntä yleistä tukea liiton toimintaan. Vuodelle 2019 siirtyneet sopimukset painottuvat selkeästi juhlavuoden asioihin. Konttainen Konttainen on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella piirien muodostamalle osakeyhtiölle Retki-Konttainen Oy:lle. Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alkuvuodet eivät ole tuottaneet liitolle vuokratuloja.

65


11.2 Sijoitustoiminta Kiinteistösijoituksia liitolla oli seuraavasti: 1. Ristiaallokko (as. oy Ristiaallokko). Ristiaallokon tuotot jäivät lähes maksettujen vastikkeiden suuruisiksi. Edellisen tilinpäätöksen yhteydessä liiketilan arvoa kirjattiin alas vastaamaan nykyhetken arvoa. kyseiset osakkeet ovat olleet myynnissä, mutta ne eivät ole menneet kaupaksi. 2. Varsinaisessa sijoitustoiminnassa tehtiin muutoksia siten, että eläkevastuiden vakuuksien takia Nordeassa olevien sijoitusten määrää kasvatettiin vaihtamalla Mandatum Life -yhtiössä olleet sijoitukset Nordeaan. Näin ollen TUL:n raha- tai sijoituslaitoksiin sijoitetuista varoista noin puolet on sijoitettuna Nordean kautta. Muut sijoituskohteet ovat United Bankers (ent. Suomen pankkiiriliike) ja LähiTapiola.

11.3. Avustukset Toiminta-avustusta haettiin vuodelle 2018 opetus- ja kulttuuriministeriöltä yhteensä 1 650 000,00 euroa. OKM myönsi liitolle yleisavustuksena 1 410 000 euroa. Liitto sai erityisavustusta 100-vuotisjuhlia varten 140 000 euroa.

66


Liite 1: Lajien parhaat urheilijat Aerobic: Laura Vihervä, Valkeakosken Koskenpojat Futsal: Netta Hannula, MuSa Hiihto: Verneri Poikonen, Äänekosken Huima Jalkapallo: Gentjana Rochi, Jyväskylän Pallokerho Joukkuevoimistelu: Minetit, Tampereen Sisu Judo: Valtteri Olin, Keravan Bodonos Jääpallo: Nikke Tuhkanen, JPS Karate: Eelis Aalto, Kotkan Shukokai Kaukalopallo: Marko Vainikka, Lauritsalan Visa Koripallo: Juho Nenonen, Salon Vilpas, Vilpas Vikings Lentopallo: Akseli Lankinen, Korson Veto/ Vantaa Ducks Melonta: Netta Malinen, Tampereen Vihuri Moottoriurheilu: Jesse Mustonen, Varkaus Racing Team Nyrkkeily: Krenar Aliu, Kirkkonummen Nyrkkeilykerho Paini: Elias Kuosmanen, Helsingin Haka Painonnosto: Anni Vuohijoki, Rovaniemen Reipas Petankki: Timo Hyttinen, Kanuunat Pikaluistelu: Mika Poutala, Helsingin Työväen Luistelijat Potkunyrkkeily: Akseli Saurama, Järvenpään Kehäkarhut Pyöräily: Sari Saarelainen, LetsGo Vantaa Pöytätennis: Benedek Olah, Seinäjoen Sisu Rytminen voimistelu: Jouki Tikkanen, Rekolan Raikas Ryhmätanssi: Daisies, Viialan Pyry Shakki: Teemu Topi-Hulmi TuTs Tennis: Antti Ruokonen, Tammer-Pallo Telinevoimistelu: Miehet: Eeli Mikkola, Tampereen Sisu Naiset: Rosanna Ojala, Tampereen Sisu Triathlon: Heidi Hyvärinen, KUTU Triathlon Uinti: Ida Hulkko, TaTU Tampere Veneily: Juhani Väli-Mattila, Rauman Työvä-

en Veneilijät Vesipallo: Sari Viljanen, Turun Uimarit Voimanosto: Anette Tunkkari, Kokkolan Jymy Yleisurheilu: Wilma Murto, Salon Vilpa

TUL:n päivänä 26.1.2019 palkitut: Vuoden Urheilija 2018: Mika Poutala, Helsingin Työväen Luistelijat Vuoden joukkue 2018: Vilpas Vikings (koripallo) Vuoden valmentaja 2018: Sauli Heinonen, paini, Helsingin Haka Vuoden liikuntakulttuuriteko 2018: Piikkiön Kehitys Vuoden nuori toimija 2018: Laura Tirkkonen, Kellon Työväen Urheilijat Vuoden nuorisotoimija 2018: Hanna Paavilainen, Karhulan Urheilijat Yhdenvertaisuusteko 2018: Anni Aalto, Popinniemen Isku TUL:n malja: Outi Havia, Helsingin Jyry

67


Liite 2: TUL:n yhteisöjäsenet Eläkeläiset ry Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ITF Taekwon-Do Liitto ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Liikkukaa! ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Karate-jutsu Renmei ry Suomen Luutapalloliitto ry Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto ry Suomen Shotokan Karate-do Liitto iitto ry TUL Järvi-Suomi ry TUL:n Painin Tuki ry TUL:n Yleisurheilun Tuki ry Työväen Retkeilyliitto ry Työväen Sivistysliitto TSL ry

68


Liite 3: TUL:n jäsenyydet 2018 Gery ry Ehyt ry EK ja Palta Helsingin Osuuskauppa Elanto Jääkenttäsäätiö Kansan Sivistysrahaston Kannatusyhdistys ry Kansan Sivistyötyön Liitto KSL ry Liike ry Liikenneturva ry Liikuntatieteen ja Testaustoiminnan Edistämisyhdistys Liite ry Nuorten Akatemia Seta ry Soste ry Stadion-Säätiö Suomen Hostellijärjestö ry Suomen Luonnonsuojeluliitto Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Suomen Olympiakomitea Suomen Ratsastajainliitto ry Suomen Rauhanpuolustajat ry Suomi-Unkari-Seura ry Suomi-Vietnam-Seura ry TSL:n Kuvataidetoimikunta Työväen Sivistysliitto TSL ry Työväenperinne ry Urheilumuseosäätiö Urheilun Kalottikeskus ry Jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä: International Labour Sports Confederation CSIT International Council of Sports Science and Physical Education ICSSPE European Fair Play Movement ETPM Felleskomitea International Sports and Culture Association ISCA

69


Liite 4: Ansiomerkit Kultainen Kiekko -palkinnolla palkittiin vuoden joukkue Vilpas Vikings. Salon Vilppaan koripallon edustusjoukkue Vilpas Vikings sijoittui miesten korisliigassa toiseksi. TUL:n kultainen ansiomerkki myönnettiin 10 henkilölle: Aronen Hannu Kangasalan Urheilijat KU-68 ry, Haapala Mari Porin Pyrintö ry, Haavisto Matti Tampereen Peli-Pojat –70 ry, Heinonen Martti Kangasalan Urheilijat KU-68 ry, Itkonen Hannu Varkauden Tarmo ry, Kallio Irmeli Porin Pyrintö ry, Koskinen Hannu Kangasalan Urheilijat KU68 ry, Niskala Virpi-Marja Turun Kisa-Toverit ry, Salonen Petri Kangasalan Urheilijat KU-68 ry, Viljanen Eko Leppävaaran Sisu ry. TUL:n kultainen seuratyö -ansiomerkkejä myönnettiin yhteensä 36 kappaletta. Merkit jakautuivat seuraaviin piireihin: Keski-Suomi 4, Kymenlaakso 5, Lappi 5, Saimaa 1, Satakunta 2, Savo 4, Tampere 5, Uusimaa 1, Varsinais-Suomi 9.

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkit ja -mitalit Ansioristi kullattuna Leppänen Timo Ylöjärven ryhti ry Ansioristi Piippo Anna-Maija Kuopion Kuntoliikunta ry Ansiomitali kullattuna Kiuru Antti Rantaperkiön Isku ry, Ristimäki Onni Liedon Luja ry, Ritala Liisa Porin Pyrintö ry, Vihiniemi Jarmo Salon Vilpas ry Ansiomitali Alahuhtala Leila Rantaperkiön Isku ry, Hernberg Pekka Porin Pyrintö ry, Jalonen Ari Turun Weikot ry, Niskala Virpi-Marja Turun Kisa-Toverit ry

70


Liite 5: Piirijärjestöt TUL:n Hämeen piiri Jäsenmäärä: 11 342, Seuroja: 55 Piirin puheenjohtaja: Jarmo Levänen (Lopen Urheilijat), varapuheenjohtaja: Timo Rannikko (Someron Voima), toiminnanjohtaja: Jarno Blomster. Piirihallituksen jäsenet: Hannu Hellstén (Lahden Kaleva), Heidi Jaakkima (Hämeenlinnan Kisa), Tarja Kaasinen (Kalvolan Isku), Sari Kiuru (Turengin Sarastus) 11.4.2018 asti, Pekka Leppäniemi (Riihimäen Kiista-Veikot), Aarne Mörsky (Lahden Työväen Hiihtäjät), Riitta Nokkala (Humppilan Veikot), Asko Vuorinen (Forssan Alku) 11.4.2018 asti, Timo Virolainen (Hämeenlinnan Kisa), Annika Appelroth (Hämeenlinnan Kisa) 12.4.2018 alkaen, Mika Hietala (Orimattilan Toive) 12.4.2018 alkaen

TUL:n Kainuun piiri Jäsenmäärä: 3 512, Seuroja: 24 Piirin puheenjohtaja: Tuija Kyllönen (Kajaanin Kuohu), varapuheenjohtaja: Mauno Huttunen (Kajaanin Haka), toiminnanjohtaja: Veli-Matti Nieminen 31.7. asti, Joni Valta 17.9. alkaen. Piirihallituksen jäsenet: Reijo Jokinen (Kontion Tapio), Miikka Kortelainen (Jormuan Tarmokkaat Urheilijat), Juhani Hurskainen (Kajaanin Jousi), Hannu Korhonen (Kajaanin Hiihtäjä), Tarmo Lähdesmäki (Kajaanin Kuohu), Aki Räisänen (Spartak Kajaani), Janne Kortelainen (Jormuan Tarmokkaat Urheilijat)

TUL:n Karjalan piiri Jäsenmäärä: 4 769, Seuroja: 51 Piirin puheenjohtaja: Olavi Pennanen (Mutalan Riento), varapuheenjohtaja: Voitto Parikka (Polvijärven Vauhti), sihteeri: Veijo Saarelainen, toiminnanjohtaja: Jukka Vilkki. Piirihallituksen jäsenet: Pirjo Julkunen (Pankakosken Valpas), Tarja Teppo (Matovaaran Mahti), Arto Rokkonen (Lieksan Visa), Sirpa Savolainen (Mutalan Riento), Seppo Kivihalme (Kuvansin Kuohu (Savo), Jarmo Vepsäläinen (Juuan Urheilijat) ja Siru Niemeläinen (Mutalan Riento).

TUL:n Keski-Suomen piiri Jäsenmäärä: 11 793, Seuroja: 57 Piirin puheenjohtaja: Kimmo Suomi (Säynätsalon Riento), varapuheenjohtaja: Petri Hagman (Keljon Viesti), toiminnanjohtaja: Johanna Nekkonen. Piirihallituksen jäsenet: Jukka Hämäläinen (Jyväskylän Valo), Hannu Kiminkinen (Jyvässeudun Paini-Ässät), Helka Maltolahti (Laukaan Kisa-Veljet), Jaakko Kaistinen (Muuramen Yritys), Pia Jauhiainen (Äänekosken Huima), Matti Pöppönen (Vaajakosken Kuohu) ja Anna-Leena Sahindal (Jyväskylän Tanssi- ja Naisvoimisteluseura ry)

TUL:n Kymenlaakson piiri Jäsenmäärä: 8 006, Seuroja: 38 71


Piirin puheenjohtaja: Päivi Saarinen (Popinniemen Isku), varapuheenjohtaja: Arto Mikkola (Kausalan Yritys), toiminnanjohtaja: Jukka Vilkki. Piirihallituksen jäsenet: Raimo Hokkanen (Pyhtään Nousu), Arto Holanti (Haminan Ponteva), Mia Mussalo (Kotkan Kiri), Arimo Kolsi (Popinniemen Isku), Minna Tuukkanen (Kuusankosken Puhti), Hanna Paavilainen (Karhulan Urheilijat), Pentti Vainio (Myllykosken Toverit), Juha Ranta (Kotkan Työväen Palloilijat) ja Anneli Räihä (Voikkaan Viesti).

TUL:n Lapin piiri Jäsenmäärä: 15 474, Seuroja: 53 Piirin puheenjohtaja: Kimmo Arstio (Kemin Into), varapuheenjohtaja: Jukka Ikäläinen (Kemin Pallotoverit), toiminnanjohtaja: Mauri Blomster. Piirihallituksen jäsenet: Berg Timo (FC-88 Kemi), Laakso Arto (Kemin Pyöräilijät), Luokkala Petteri (Kemin Työväen Uimarit), Tainio Esa (Kemin Into), Purtanen Matti (Alatornion Ahjo), Esa Pirneskoski (Kemin Työväen Uimarit), Esa Juvonen (KPT-85), Milla Pietilä (Kemin Into), Joni Valta (Kemin Into, Eronnut syyskuussa 2018)

TUL:n Oulun piiri Jäsenmäärä: 12 682, Seuroja: 60 Piirin puheenjohtaja: Leena Immonen (Oulun Tarmo), varapuheenjohtaja: Ossi Airaksinen (Muhoksen Voitto), toiminnanjohtaja: Veli-Matti Nieminen 31.7. asti, Joni Valta 17.9. alkaen. Piirihallituksen jäsenet: Ossi Airaksinen (Muhoksen Voitto), Anneli Rajaniemi (Oulaisten Taru), Milja Jaatinen (Haukiputaan Heitto), Mervi Rasinaho (Oulaisten Taru), Alpo Ohenoja (Saloisten Salama) ja Jouko Perätalo (Kellon Työväen Urheilijat)

TUL:n Pohjanmaan piiri Jäsenmäärä: 9 959, Seuroja: 48 Piirin puheenjohtaja: Ari Tuurinmäki (Lapuan Ponnistus), varapuheenjohtaja: Antti Koski (Vaasan Kiisto), toiminnanjohtaja: Jarkko Tenkula. Piirihallituksen jäsenet: Riitta Keskinen (Vaasan Toverit), Maria-Liisa Tuomisto (Kokkolan Jymy), Matti Hourula (Ykspihlajan Reima) Esa Ahonen (Pietarsaaren Into), Tarja Tenkula (Kisattaret), Lasse Laine (Ykspihlajan Reima), Annemari Keltamäki (Seinäjoen Sisu), Nea Kunto (Seinäjoen Sisu) ja Pekka Panttila (Laihian Kimmo).

TUL:n Saimaan piiri Jäsenmäärä: 6 203, Seuroja: 38 Piirin puheenjohtaja: Juha Kauppinen (Savonlinnan Jyry), varapuheenjohtaja: Seppo Kyllönen (Pääskylahden Vesa, toiminnanjohtaja: Jukka Vilkki. Piirihallituksen jäsenet: Jari Hellman (Lauritsalan Visa), Jarmo Lahtinen (LAUTP), Liisa Rahkonen (Imatran Kuntoliikunta), Sirpa Rytkönen (Simpeleen Vesa), Tiina Kärhä (Simpeleen Vesa) ja Tommi Nevalainen (Punkaharjun Ponsi)

72


TUL:n Satakunnan piiri Jäsenmäärä: 15 589, Seuroja: 67 Piirin puheenjohtaja: Diana Bergroth-Lampinen (Pihlavan Työväen Urheilijat), varapuheenjohtaja: Timo Mansikka (Noormarkun Koitto), toiminnanjohtaja: Jarno Blomster. Piirihallituksen jäsenet: Marko Kononen (Koiviston Isku), Timo Lehtonen (Säkylän Yritys), Mikko-Tapio Mattila (Musan Salama), Pirjo Mäki (Porin Karhuretkeilijät), Sanna Männistö (Reposaaren Kunto), Jaana Määttälä (Rauman Työväen Urheilijat), Juhani Rosengren (Porin Pyrintö), Jussi Vuorenniemi (Nokian Pyry), Tuija Vähänen-Koivuluoma (Pihlavan Työväen Urheilijat)

TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: 6 597, Seuroja: 47 Piirin puheenjohtaja: Pekka Hahl (Warkauden Jalkapalloklubi- Warkaus JK), varapuheenjohtaja: Päivi Huttunen (Sorsakosken Teräs), toiminnanjohtaja: Johanna Nekkonen. Piirihallituksen jäsenet: Hannu Kiminkinen (Varkauden Tarmo), Ismo Rahikainen (Mikkelin Kissat), Aarne Mustonen (Varkaus Racing Team), Maija-Liisa Rytkönen (Kuvansin Kuohu), Juha Kauppinen (Savonlinnan Jyry).

TUL:n Suur-Helsingin piiri Jäsenmäärä: 36 594, Seuroja: 107 Piirin puheenjohtaja: Kari Uotila (Olarin Tarmo -77) 11.4.2018 saakka, Mika Vuori (Porvoon Weikot) 11.4.2018 alkaen, varapuheenjohtaja: Mika Vuori (Porvoon Weikot) 11.4.2018 saakka, Riitta-Liisa Kima (Kirkkonummen Urheilijat) 11.4.2018 alkaen, toiminnanjohtaja: Hannu Ahonen 31.8.2018 saakka, Marjo Lehtinen 10.9.2018 alkaen. Piirihallituksen jäsenet: Riku Ahola (Malmin Urheilijat), Outi Havia (Helsingin Jyry), Petri Ijäs (Merihaan Urheilijat), Erkki Jokela (Leppävaaran Sisu), Toni Joukanen (Olarin Tarmo –77) 11.4.2018 alkaen, Merja Järvenpää (Itä-Vantaan Urheilijat), Riitta-Liisa Kima (Kirkkonummen Urheilijat) 11.4.2018 saakka, Juha Kulju (Helsingin Työväen Nyrkkeilijät), Sirkka-Liisa Kähärä (Rekolan Raikas) 11.4.2018 alkaen, Merja Seidler (Itä-Hakkilan Kilpa) 11.4.2018 saakka, Harry Seidler (Itä-Hakkilan Kilpa) 11.4.2018 alkaen.

TUL:n Tampereen piiri Jäsenmäärä: 36 316, Seuroja: 83 Piirin puheenjohtaja: Heikki Salonen (TPV-tuki ry), varapuheenjohtaja: Olli Lindroos (Messukylän Toverit), toiminnanjohtaja: Jukka Nieminen. Piirihallituksen jäsenet: Terhi Eriksson (Lempäälän Jyry), Reijo Kilpinen (TJK), Aira Ikonen (Rantaperkiön Isku), Simo Kallio (Tampereen Kisatoverit), Tiina Näätsaari (Tampereen Yritys), Raimo Parviainen (Tammer-Pallo), Saija Roininen (Toijalan Valpas), Tuire Tuominen (Viialan Pyry), Sari Virta (Lamminpään Korpi)

73


TUL:n Uudenmaan piiri Jäsenmäärä: 13 452, Seuroja: 67 Piirin puheenjohtaja: Tanja Luostarinen (Rajamäen Kehitys) 25.4.2018 saakka, Anu Rajajärvi (Nummelan Kisaajat) 25.4.2018 alkaen, varapuheenjohtaja: Tapio Pulkkinen (Vihdin Isku), toiminnanjohtaja: Hannu Ahonen 31.8.2018 saakka, Marjo Lehtinen 10.9.2018 alkaen. Piirihallituksen jäsenet: Olli Ikonen (Otalammen Metsänpojat) 25.4.2018 saakka, Antti Jokiranta (Rajamäen Kehitys), Kristiina Kettula (Rajamäen Kehitys) 25.4.2018 alkaen, Otso Laakso (Karkkilan Urheilijat), Erkki Lackström (Länsi-uudenmaan Pyöräilijät), Reijo Laiho (Hyvinkään Ponteva), Jorma Pelkonen (Karjaan Ura), Silja Rantanen-Niiranen (Inkoon Voima)

TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: 24 851, Seuroja: 80 Piirin puheenjohtaja: Pirjo Ailanto (Piikkiön Kehitys), varapuheenjohtaja: Tuomo Laine (Kaarinan Ura), toiminnanjohtaja: Kimmo Kamppila. Piirihallituksen jäsenet: Karoliina Artiola (Mynämäen Toverit), Teija Eisanen (Turun Kisa-Veikot), Toni Kangasniemi (Littoisten Työväen Urheilijat), Markku Kiili (Turun Jyry), Hanna-Mari Mäkelä (Turun Toverit), Harry Lankinen (Turun Weikot), Virpi-Marja Niskala (Turun Kisa-Toverit), Teuvo Palmén (Liedon Luja), Mia Salonen (Turun Pyrkivä).

TUL ry Jäsenseurojen jäsenmäärä: 217 814, seuroja 892 (31.12.2018)

74


Liite 6: Hallituksen jäsenten edustukset Kimmo Suomi

• Työvaliokunta, puheenjohtaja • Strategiavaliokunta, puheenjohtaja (14.12. asti) • Talousvaliokunta (14.12. asti) • Keski-Suomen piiri, puheenjohtaja • TUL100-järjestelytoimikunta, puheenjohtaja (14.12. asti) • Stadion säätiön valtuuskunta • Kansainvälisen toiminnan työryhmä puheenjohtaja (14.12. asti)

Riku Ahola

• Työvaliokunta • Nuorisovaliokunta, puheenjohtaja • Talousvaliokunta • Kansainvälisen toiminnan työryhmä • TUL100-järjestelytoimikunta (pj. 14.12. alkaen)

Diana Bergroth-Lampinen

• Työvaliokunta • Viestintävaliokunta, puheenjohtaja • Satakunnan piiri, puheenjohtaja

Pirjo Ailanto

• Lajitoiminnan valiokunta, puheenjohtaja • Varsinais-Suomen piiri, puheenjohtaja

Sirkka-Liisa Kähärä

• Strategiavaliokunta • Seurapalveluvaliokunta, puheenjohtaja

Tuomo Laine

• Varsinais-Suomen piiri, varapuheenjohtaja • Strategiavaliokunta • Talousvaliokunta

Petteri Luokkala • Uintijaosto

75


Anu Rajajärvi

• Uudenmaan piiri, puheenjohtaja • CSIT:n hallitus, varapuheenjohtaja • Kansan Sivistysrahaston valtuuskunta, varapuheenjohtaja • Kansainvälinen työryhmä, (pj 14.12. alkaen)

Päivi Saarinen

• Aikuisten harrasteliikunnan valiokunta, varapuheenjohtaja • Kymenlaakson piiri, puheenjohtaja

Heikki Salonen • • • •

Tasa-arvovaliokunta, puheenjohtaja Strategiavaliokunta Talousvaliokunta, puheenjohtaja Tampereen piiri, puheenjohtaja

Maria-Liisa Tuomisto

• Voimistelu- ja tanssijaosto, puheenjohtaja • Lajitoiminnan valiokunta

76


Liite 7: Nyrkkeilyn arvokisaedustukset 2018 22-vuotiaiden EM-kilpailut 25.3.–1.4.2018 Krenar Aliu KNK

EU-mestaruuskilpailut 9.-18.11.2018 Krenar Aliu KNK

PM-nyrkkeilyt 24-25.3.2018

SENIORIT 64 kg 2. Joonas Koivuranta RoRe 75 kg 3. Ilari Kujala KNK NAISET N-57 kg 1. Marjut Lausti TTN N-64 kg 3. Anni Viantie RoRe A-JUNIORIT A-75 kg 2. Anton Embulajev LaKa

Suomen mestaruuskilpailut

SENIORIT 56 kg 2. Masi Jurvanen TTN. 3. Lassi Rissanen KuRi 60 kg 3. Santeri Kemppainen KalvI, 3. Taha Al Mahdi KNK 64 kg 1. Joonas Koivuranta RoRe, 3. Karar Hleil KNK 69 kg 3. Roni Reimi LaKa 75 kg 1. Ilari Kujala KNK, 2. Joona Roth KajKu, 3. Jere Ahonen KNK 81 kg 3. Sherzad Ismael TuTe 91 kg 1. Krenar Aliu KNK, 3. Jouni Vilmi TTN + 91 kg 1. Antti Lehmusvirpi WBC NAISET 51 kg 1. Fatma Hajisadez RoRe, 2. Mia Salokannel TuTe 57 kg 1. Marjut Lausti TTN, 2. Erika Rinne JäKK 60 kg 2. Tiina Hahl HeiVo, 3. Anna Tyni WBC 64 kg 2. Anni Viantie RoRe, 3. Norra Heiskari JoutBC 75 kg 3. Satu Koivu TuJy A-JUNIORIT A-56 kg 1. Suab Mehryar OKK, 2. Lauri Myllyperkiö LaKa A-60 kg 1. Anton Poropudas JäKK, 2. Jesse Pihkola LaKa A-64 kg 2. Sajjid Al Rezadi JäKK A-69 kg 2. Otto Lähteenmäki TTN, 3. Ahmed Ali SoVo A-75 kg 1. Aleksi Fofanov LaKa, 2. Albert Thiangdee Yre A-81 kg 1. Antton Embulajev LaKa, 3. Lasse Kourula KeI A + 91 kg 1. Danil Rantanen TTN

77


B-JUNIORIT B-46 kg 1. Artturi Peshujev SoVo B-57 kg 1. Tuomas Alanko YTK, 2. Roberto Maranzani TuJy, 3. Alex Tamminen TuJy B-60 kg 2. Tino Läntinen TuJy B-70 kg 2. Daniel Vähä-Antila LaKa B + 80 kg 2. Viljami Takkunen YTK, 3. Santtu Metsäpuro WBC B-TYTÖT TB 60 kg 3. Mona Häsä RiKK TB-60 kg 2. Vilma Kuusikko KemPy C-JUNIORIT C-36 kg 2. Antti Räsänen YTK, 3. Petronius Ryhänen TuJy C-39 kg 2. Jasper Weckström KNK, 3. Miika Saarinen TuJy C-42 kg 2. Jonne Kärkkäinen KemPy C-45 kg 2. Antti Keskitalo KemPy, 3. Pyry Holappa KajKu C-51 kg 3. Jens Laitila KNK C-54 kg 1. Ville Pihkola LaKa, 2. Noah Spencer WBC, 3. Jimi Noioso YTK C-57 kg 1. Pate Tolonen KajKu C-63 kg 1. Kaarlo Parviainen TuJy D-JUNIORIT D-33 kg 2. Henri Ilonen YTK, 3. Samuli Patronen OuTa D-45 kg 2. Roni Kokko TuJy

78


Liite 8: Yleisurheilun arvokisaedustukset 2018 EM-kisat Berliini Oskari Lehtonen NYU 200m 19., 4x100m 6. Tomas Wecksten KarhU seiväs 17. Wilma Murto SalVil seiväs 15.

MM 19v Tampere

Eero Ahola PorY kuula 10., kiekko 34. (Arttu Korkeakoski LielKi valittiin kuulaan, ei osallistunut loukkaantumisen vuoksi) Konsta Alatupa KokkTU 4x100m 10. Mette Baas VeitsilKV 400m 28., 4x400m 14.

EM 17v Györ

Marcus Kytölä NYU seiväs 13. Kerttu Latvala KUY 100m 24., 200m 22., 1000m viesti 12. Erin Karjalahti NYU 400m aj. 25.

PM-moniottelut Pärnu

Ville-Veikko Hanninen KUY 10-ottelu 12.

PM-nelimaaottelu 19v Hvidovre

Katri Gauriloff KUY 1500m 7. Saara Hakanen KUY 3-loikka 2., korkeus 4. Mette Baas VeitsilKV 200m 5., 400m 2., 4x400m 1. Sofia Heikonen VeitsilKV korkeus 7., Janette Hanski KarhU kuula 4. Taija Tirkkonen KeitKu kiekko 5. Eero Ahola PorY kuula 1., kiekko 5. Jaakko Määttänen KUY 5000m kävely 2.

Nordic-Baltic-Ch´s 22v Gävle

Taika Koilahti TuWe pituus 3., 4x100m 2. Tiina Rinnekari NYU moukari 7.

Pohjoismainen halli-mo Uppsala Samuli Eriksson SalVil korkeus 2. Tomas Wecksten KarhU seiväs 4. Topias Koukkula KU-68 3-loikka 1. Saija Seppä SuolUrho 1500m 4.

79


Suomi-Ruotsi-maaottelu Tampere

Oskari Lehtonen NYU 200m 1., 4x100m 1. Samuli Eriksson SalVil korkeus 3. Tomas Wecksten KarhU seiväs 2. Wilma Murto SalVil seiväs 3. Milja Thureson TuTo 200m 3., 400m 4., 4x400m 2. Eveliina Määttänen KUY 400m aj 4. Taika Koilahti TuWe pituus 5. Mette Baas VeitsilKV 4x400m 2. Topias Koukkula KU-68 3-loikka 2. Eero Ahola PorY kuula 4.

Suomi-Ruotsi-maaottelu 17v Tampere

Olli Ahlgren KuusKi 400m 4., 4x400m 2. Kimi Rinnekari NYU moukari 3. Kerttu Latvala KUY 100m 2., 200m 2., 4x100m 2. Kiia Jullenmaa PorY seiväs 3. Erin Karjalahti NYU 400m 2., 4x400m 2. Anni Penttilä VeVe 2000m est 3. Sonja Stång KuivAu 100m aj. 1., 4x100m 2. Ella Nisula KuivAu 3-loikka 3. Laura Kankkunen KUY 3000m kävely 1. Arvokisa- ja maaotteluedustuksia 43 SM-mitaleita 128, joista 41 Suomen mestaruutta

80

TUL ry Hitsaajankatu 22 00810 Helsinki tul@tul.fi

ISBN-13 978-952-5450-43-9

84