TUL:n toimintakertomus 2017

Page 1

Toimintakertomus 2017

1


Sisältö 1 Johdanto 3 2 Lasten ja nuorten liikunta 6 3 Lajitoiminta 12 4 Aikuisten harrasteliikunta 30 5 Veteraanitoiminta 34 6 Seurapalvelut 36 7 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 42 8 Viestintä ja markkinointi 44 9 Hallinto 50 10 Talous 58 Liiitteet: Liite 1 : Lajien parhaat urheilijat 61 Liite 2: CSIT-Maailmankisatulokset 62 Liite 3: Yleisurheilun arvokisatulokset 64 Liite 4: TUL:n yhteisöjäneset 66 Liite 5: TUL:n jäsenenyydet 2017 67 Liite 6: Ansiomerkit 68 Liite 7: Nyrkkeilyn arvokisaedustukset 69 Liite 8: Piirijärjestöt 70 Liite 9: Hallituksen jäsenten edustukset 74 Liite 10: Voimistelun ja tanssin arvokisaedustukset 76

Löydä liikunnan ilo hyvässä seurassa

2


1. Johdanto Vuosi 2017 oli TUL:n toiminnan 98. vuosi. Vuosi oli vahvaa valmistautumista TUL:n 100-vuotisjuhliin. Hallitus perusti toimikuntia, jotka tekivät suunnitelmia juhlien toteuttamisesta. Juhlaa tullaan viettämään koko vuoden alueellisten tapahtumien ja kiertävän historianäyttelyn kautta. Valtakunnalliset päätapahtumat vuonna 2019 järjestetään Helsingissä: Koiton-salissa TUL:n päivänä ja pääjuhlassa Helsingin jäähallissa 15.6. TUL:n 100-vuotihistoriakirja tullaan julkaisemaan kevään 2019 aikana. Vuoden 2017 syyskuussa järjestettiin virallinen lähtölaukaus 100-vuotisjuhlille – seminaari Kisakeskuksessa, jossa puhujina olivat muun muassa Presidentti Tarja Halonen ja ministeri Matti Ahde. Koska muutaman aiemman vuoden toiminnan tulos oli negatiivinen, TUL:n hallitus joutui tekemään raskaan päätöksen ja aloittamaan yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen lopputuloksena irtisanottiin kolme kokopäiväistä työntekijää ja yksi

puolipäiväinen työntekijä. Lisäksi vuonna 2017 eläköityi kolme työntekijää. Tästä syystä TUL:n henkilökunnan toimenkuvia ja tehtäväjakoa uudistettiin tärkeimpien palvelujen turvaamiseksi. Strategiansa pohjalta TUL jatkoi työtään matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistämiseksi tasa-arvoisesti koko väestölle. Liikuntatoiminnassa otettiin huomioon yhteisöllisyys, heikoimmista huolehtiminen ja kansalaistoiminnan vahvistaminen. Kansainvälisen toiminnan keskeisin tapahtuma oli CSIT:n Maailmankisat, jotka järjestettiin kesäkuussa 2017 Latvian Riiassa. Merkittäviä kansainväliseen verkostoitumiseen liittyviä toimenpiteitä olivat sopimuksen allekirjoittaminen yhteistyöstä Viron urheiluliittojen, Kalev ja Joud, kanssa sekä liittyminen ISCA-järjestöön. Hallituksen määrittelemät valiokunnat toimivat tahoillaan toiminnan edistämiseksi. Erityisesti talousvaliokunta tiivisti työskentelyään.

TUL vuonna 2017

Jäsenseurat

886

Henkilöstö

15

Lajit

72

Piirijärjestöt

15 3


Tasa-arvovaliokunta uudisti TUL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman. Strategiavaliokunta valmisteli laajaa seurakyselyä, joka tullaan toteuttamaan kevään 2018 aikana. TUL:n nuorisoliikunnan toimiala jakaantuu lasten ja nuorten liikuttamiseen sekä perinteiseen nuorisotoimintaan. Koulutuksen painopiste vuonna 2017 oli Nuoret päättäjät -koulutuksessa. Vuoden aikana koulutettiin kaksitoista nuorta päättäjää. Liiton lajitoimintaan kuului 72 lajia. Vuoden 2017 painopisteitä olivat nuorisourheilu ja harrasteliikunta. Vuosi 2017 oli muutoksen aikaa TUL:n harrasteliikunnan toiminnassa. Yksi tärkeimmistä aikuisten harrasteliikunnan tehtävistä vuonna 2017 oli tiedon lisääminen, jotta liiton harrasteliikuntatyö tulee näkyväksi. Toimintavuoden keskeisiä tavoitteita seurapalveluiden osalta olivat toiminnan laadun parantaminen sekä koulutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen loppuun saattaminen. Vuonna 2017 TUL viestinnän ja markkinoinnin painopisteitä olivat verkkosivu- ja ilmeuudistus, TUL:n 100-vuotisjuhlavuoden markkinoinnin käynnistäminen sekä liiton eri viestintäkanavien roolien selkeyttäminen. Alueellinen toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2016. Aluetoimintamallilla neljä aluetta pyrkii tiivistämään piirien yhteistyötä koulutusten, tapahtumien ja kilpailujen järjestämisessä. Toteutetun organisaatiouudistuksen myötä alueellisen toiminnan vastuuhenkilöiden tehtävät muuttuivat. Nuoriso- ja aikuisten harrasteliikunnasta sekä seurapalveluista vastaavat henkilöt toimivat valtakunnallisesti.

4


Liiton 15 piirijärjestöä toimivat edelleen itsenäisinä yhdistyksinä ja liiton sääntöjen mukaisina toimijoina sekä päätöksentekijöinä. Liiton henkilöstöstä yhdeksän toimii piirien toiminnanjohtajina. Myös muun henkilöstön työpanoksesta suuri osa kuluu alue,- piiri- ja seuratoiminnan tukemiseen. TUL:n saama valtion yleisavustus pieneni vuodelle 2017 105.000 euroa, jonka takia liitossa jouduttiin tekemään sopeuttamisratkaisuja henkilöstön suhteen. Nämä ratkaisut eivät kuitenkaan tuottaneet vielä vuonna 2017 täysimääräisesti asetettuja tavoitteita johtuen pitkien työsuhteiden päättymisiin määritellyistä ehdoista. Huomioitavaa on, että myös edellisten vuosien toiminnallinen tulos on ollut negatiivinen. Edellisvuoden kiinteistöosakkeiden myynnistä saadut varat on kokonaisuudessaan sijoitettu, eikä niitä ole käytetty toiminnan kuluihin. TUL:n hallitus toimii Kisakeskussäätiön valtuuskuntana. Toimintakauden aikana säätiölain muutoksen myötä myös Kisakeskussäätiön säännöt muuttuivat. Säätiön hallitus nimesi täten itse omat jäsenensä. TUL:a Kisakeskussäätiön hallituksessa edustivat liiton 1. varapuheenjohtaja Riku Ahola sekä pääsihteeri Risto Korpela. Vuoden 2017 lopussa liittoon kuului 886 jäsenseuraa, joissa oli yhteensä 226 070 jäsentä. Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeen mukaisesti toimimattomat yhdistykset poistettiin, mistä johtuen jäsenseurojen määrä laski 58:lla.

5


2. Lasten ja nuorten liikunta Nuorisoliikunnan toimiala jakaantuu lasten ja nuorten liikuttamiseen sekä perinteiseen nuorisotoimintaan. Ensimmäisestä vastaa lajijaostot ja jälkimmäisestä nuorisovaliokunta. Nuorisotoiminnan liikuntatoimintaa on seurojen järjestämät liikuntakerhot ja –koulut. TUL:n nuorisoliikunnan vastaava on Jarkko Tenkula. Koulutuksen painopiste on ollut Nuoret päättäjät -koulutuksessa. Vuonna 2017 koulutettiin kaksitoista nuorta päättäjää. Koulutuksessa annettiin kattavat perustiedot nykyaikaisen seuratoiminnan pyörittämisestä sekä yhteiskunnallisesta toimijuudesta. Toinen koulutuksellinen painopiste on ollut leirija urheilukouluohjaajien koulutuksessa, heidän hyvinvointia edistävissä koulutuksissa sekä materiaalien päivittämisessä. Nuorisotoiminnan merkittävintä omaa toimintaa on TUL Joy Games -tapahtumat. Vuonna 2017 tapahtumat järjestettiin Kemissä ja Seinäjoella.

2.1 Nuorisovaliokunta TUL:n strategian ja tavoitteiden mukaisesta lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuritoiminnasta on vastannut nuorisovaliokunta. Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja oli Riku Ahola ja varapuheenjohtaja Mia Salonen. Nuorisovaliokunnan jäseniä vuonna 2017 olivat: • Milla Pietilä • Leena Immonen • Taija Luoma • Annika Appelroth • Petteri Hämäläinen • Siru Niemeläinen Valiokunnan jäsen Annika Jokiselle TUL:n hallitus myönsi eron kesken toimintakauden hänen omasta pyynnöstä.

6


Nuorisovaliokunnan esittelijänä toimi Jarkko Tenkula. Nuorisovaliokunnan vastuualueeseen kuului Nuoret päättäjät -koulutus, TUL Joy Games –nuorisotapahtumaketju, kansainvälinen nuorisotoiminta, Halisko -toiminta, koulutus, leiritoiminta sekä muut projektit. Nuorisovaliokunta kokoontui neljä kertaa: Tampereella 21.1. Kisakeskuksessa 21.4. Seinäjoella 19.8. ja Jyväskylässä 25.11. Nuorisovaliokunta priorisoi painopisteet toiminnoilleen liittokokouskaudelle 2016-19 seuraavasti: 2016-17 Nuoret päättäjät/koulutus, 2018 leiritoiminta/Liittojuhla ja 2019 Liittojuhla. Painopisteajattelun toteuttaminen ja onnistuminen on näkynyt toimintavuoden 2017 aikana hyvin. Nuorisovaliokunta julkaisi vuoden aikana seuratiedotteita seurojen nuorisovastaaville ja puheenjohtajille. Viestintään on panostettu, mutta se ei ole vielä riittävän tehokasta. Valiokunnan osiota TUL:n verkkosivuilla päivitettiin säännöllisesti. TUL:n päivän juhlassa 26.1.2018 palkittiin vuoden 2017 vuoden nuorena seuratoimijana Siiri Lilja (Musan Salamat) ja nuorisotoimijana Ari Tuurinmäki (Lapuan Ponnistus).

2.1.1 TUL Joy Games -tapahtumat TUL:n Lapin ja Pohjanmaan piirit järjestivät vuonna 2017 TUL Joy Games -tapahtumat. Kemin tapahtuma pidettiin 4.2-5.2.2017 ja Seinäjoen tapahtuma 26.10-29.10.2017. Molemmat tapahtumat olivat monipuolisia usean lajin lasten- ja nuorten liikuntatapahtumia.

7


Talvitapahtumassa lajeina olivat hiihto, paini, ryhmätanssi, uinti ja yleisurheilu. Kilpailuihin ja tapahtumiin osallistui 2150 henkilöä. Järjestävinä seuroina olivat Kemin Into, Kemin Työväen Uimarit, Veitsiluodon Kisa-Veikot ja Simon Työväen Urheilijat. Syystapahtumassa lajeina olivat disco- ja showtanssi, futsal, jalkapallo, karate, painonnosto, pöytätennis ja shakki. Oheistapahtumana järjestettiin lapsille ja perheille suunnattu RosKabaree–konsertti yhteistyössä Seinäjoen kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimialojen sekä Seinäjoen TSL:n opintojärjestön kanssa. Kilpailuissa ja tapahtumissa oli osallistujia 2325 henkilöä. Seinäjoen tapahtuman järjestelyissä olivat mukana TUL:n läntisen alueen nuorisotiimi täydennettynä Porin toimiston henkilökunnalla, Kurikan Visa, SeiKa-Do, Seinäjoen Sisu jaostoineen sekä piirihallituksen jäsenet. Tapahtumien järjestämisessä oli mukana 300 talkoolaista.

2.1.2 Leiritoiminta Pohjantähti 30-vuotisjuhlaleiri pidettiin Urheiluopisto Kisakeskuksessa 3.7.-8.7.2017 yhteistyössä SAK:n, Nuorten Kotkien ja Kisakeskuksen kanssa. TUL antoi oman osaamisensa mukaan ohjaus- ja suunnittelutyössä. Juhlavuoden teemana oli menneet vuosikymmenet. Vaatetukseen, lajeihin ja toimintaan oli otettu elementtejä matkan varrelta. Myös entisiä leiripäällikköjä kutsuttiin leirille. Pohjantähti-leirille osallistui 111 leiriläistä. Lapsiperheitä oli kaikkiaan 26. Liittojen tukemat perheet tulivat AKT:sta, JHL:sta, Metalliliitosta ja Paperiliitosta. Liittojen ulkopuolelta osallistujia oli kymmeniä kokonaisvahvuuden noustessa 140. TUL:n leiritoimintaa tehdään myös alueilla, piireissä ja seuroissa. Leiritoiminnalla on merkittävä

8


rooli TUL:n toimintakulttuurin ylläpitämisessä. Se antaa mahdollisuuksia lapsille ja nuorille osallistua edulliseen, mutta silti laadukkaaseen leiritoimintaan. Alueellisia leirejä pidetään läntisellä ja pohjoisella alueella kaikkina vuoden aikoina. Leirit keräävät osallistujia sadan osallistujan molemmin puolin.

2.1.3 Nuoret päättäjät -koulutus Nuoret päättäjät koulutukseen hakeutui kaksitoista nuorta, jotka osallistuivat aktiivisesti vuoden ajan seurojensa kehittämiseen. Osallistujia oli lähes kaikilta TUL:n alueilta. Nuoret päättäjät -koulutus rakentui neljästä asiakokonaisuudesta, jotka käsittelivät urheiluseurojen toimintaa eri tasoilla. Koulutusten aiheita olivat: • liikunnan organisoituminen • TUL nuorisotoiminta ja vaikuttaminen • tapahtumamarkkinointi • seuratoiminta • markkinointiviestintä • urheilun etiikka TUL:n Nuoret päättäjät koulutuksen palaute oli erinomaista. Osallistujat kokivat saaneensa lisää tietoa seuratoiminnan arjesta ja uskallusta toimia seurojen hallinnossa. Koulutuksen aikana nuoret ryhmäytyivät hyvin. Vuoden 2017 lopulla nuorisovaliokunta päätti käynnistää Nuoret päättäjät -koulutuksen jälleen syksyllä 2018. TUL:n muuhun nuorten koulutustoimintaan kuuluu leiriohjaajakurssit, elämykselliset koulutuspäivät ja urheilukoulunohjaaja-koulutus.

9


2.1.4 Kansainvälinen toiminta TUL:n nuoria osallistui CSIT:n Maailmankisojen yhteydessä pidettyyn nuorisotapaamiseen Riiassa. Osallistujia oli Suomesta, Itävallasta, Virosta, Liettuasta, Italiasta ja Ranskasta. TUL:n nuoret osallistuivat paikallisen nuorisojärjestön pyörittämään ghettogames–toimintaan sekä Anu Rajajärven vetämiin työpajoihin. Lisäksi nuoret osallistuivat myös CSIT:n johdon tapaamiseen. Syksyllä Eilatissa järjestettiin CSIT:n konferenssi, jonka yhteydessä järjestettiin “Youth in action” -seminaari, johon osallistui TUL:n nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Riku Ahola.

2.1.5 Halisko-toiminta TUL:n nuorisovaliokunta mahdollistaa ja kannustaa seuroja perustamaan Halisko–liikuntakerhoja, jotka perustuvat matalan kynnyksen toimintaideologiaan. Liitolla on käytössä monipuoliset Halisko-puistot, joita voi käyttää eri tilaisuuksissa. Näitä on hyödynnetty muun muassa vapputapahtumissa ja Liikkeelle!-kuntokuukauden yhteydessä.

10


11


3. lajitoiminta Liiton lajitoiminnassa oli vuoden aikana 72 lajia. Lajijaostoja on 18. Judossa ja karatessa lajeissa on yhteyshenkilöt. Vuoden 2017 painopisteinä olivat nuorisourheilu ja harrasteliikunta. TUL:n lajitoiminta painottui amatöörikilpaurheilun sekä lasten ja nuorten monipuolisen liikunta ja kilpaurheilun kehittämiseen. Liitto järjesti mestaruuskilpailuja, nuorisourheilijakursseja, lajien neuvottelupäiviä sekä myös perustason valmennus ja koulutustoimintaa. TUL:n mestaruuskilpailuihin lähes kahdessakymmenessä lajissa osallistui noin 7 000 osallistujaa. Pääpaino lajitoiminnassa on kohdistettu Kansainvälisen Työväen Urheiluliiton CSIT:n lajeihin, joita ovat: jalkapallo, judo, karate, koripallo, lentopallo, paini, petankki, pöytätennis, shakki, tennis, uinti, voimistelu sekä yleisurheilu. TUL Joy Games -tapahtumat helmikuussa Kemissä ja lokakuussa Seinäjoella keräsivät tuhansia osallistujia eri puolelta maata. Toimintaa toteuttivat lajitoiminnan valiokunnan alaisuudessa toimivat jaostot. Urheilulajien jaostot on nimetty CSIT:n ohjelmassa oleviin lajeihin täydennettynä muutamalla TUL:ssä aktiivisesti harrastettavalla lajilla. Lajitoiminnan valiokunnan keskeisenä tavoitteena on ollut jäsenkuntansa koko elämänkaaren käsittävän liikuntatoiminnan kehittäminen TUL:n kaikilla toimintasektoreilla. Erityisesti on pyritty vaikuttamaan toiminnan sisältöön, toimialan suunnitteluun, parempien edellytysten luomiseen sekä tapahtumien järjestämiseen. TUL:n kansainvälisen toiminnan kehittäminen on myös ollut keskeistä. Tärkeää on ollut seurayhteyksien ylläpitäminen ja tiivistäminen. Tavoittee-

12


na on ollut myös TUL:n lajitoiminnan ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen. Lajitoiminnan viestintää hoidettiin pitämällä TUL:n verkkosivuja ajantasalla ja toimittamalla aineistoa TUL:n omille viestintäkanaville sekä muille tiedotusvälineille. Muilta osin toimialan saavutukset on kirjattu jaostokohtaisiin osioihin.

3.1. Lajitoiminnan valiokunta Valiokunnan puheenjohtajana toimi Pirjo Ailanto ja varapuheenjohtajana Lasse Rautarinta. Jäseniä olivat: • Seppo Kilpiäinen • Heikki Mäkinen • Maria-Liisa Tuomisto. Valiokunta kokoontui kaksi kertaa. Lisäksi valiokunta on pitänyt sähköpostikokouksia. Esittelijänä ja sihteerinä toimi Antti Kempas. Koulutus Lajien puheenjohtajien päivä pidettiin Tampereella 14.1.2017. Osallistujia oli 21 ja lajeja oli edustettuna 14. Valiokunnan toimesta koulutuksia järjestettiin viisi kertaa: Valmennuksen perusteet: • 28.1. Helsinki, 14 osallistujaa • 4.2. Pori, 11 osallistujaa • 1.4. Lappeenranta, 7 osallistujaa • 7.10. Jyväskylä, 14 osallistujaa • Valmennuksen suunnittelu 18.10. Pori, 9 osallistujaa Apurahat Viljo ja Vieno Salon Säätiön apurahoja jaettiin kaikkiaan 49 urheilijalle 13 lajista. TUL–JHL-valmennusapurahoja jaettiin kahdeksalle urheilijalle

13


viidestä lajista. Ammattiliittojen TEAM ja Puuliiton apurahat jaettiin kahdelle urheilijalle. TUL–Somic apurahaa jaettiin viidelle urheilijalle.

3.2. Kilpailutoiminta Vuosi 2017 oli TUL:n urheilussa nuorisourheilun, harrasteliikunnan, amatöörikilpaurheilun, mutta myös kansainvälisten arvokilpailujen ja CSIT:n maailmankisojen värittämän kilpailutoiminnan aikaa. Painopisteenä oli seurojen, piirien ja liiton perustason liikuntatoiminnan toteuttaminen. TUL:n kilpa- ja huippu-urheilu toimii lajiliittojen osana. Valtaosa TUL:n seuroista kuuluu lajiliittoihin ja urheilijat ovat näin ollen lajiliittojen valmennuksessa. Osa liiton seuroista on kuitenkin jäänyt lajiliittojen ulkopuolelle ja osallistuu vain TUL:n järjestämään toimintaan. TUL:n lajitoiminta painottuu amatöörikilpaurheilun sekä lasten ja nuorten monipuolisen liikunta- ja kilpaurheilun kehittämiseen. TUL:n urheilua pyöritetään pienin toimintavaroin ja vähäisin henkilöresurssein. TUL:n urheilu pohjaa vapaaehtoistyöhön ja aktiivisiin laji-ihmisiin. Vuonna 2017 hoidettiin lajitoimintoja keskustoimiston lisäksi liiton piireissä ja alueilla. TUL:n toiminnanjohtajilla oli omia lajeja vastuullaan. Lajitoiminta on ollut resursseihin nähden vilkasta. TUL:n piireissä ja varsinkin TUL:n seuroissa järjestettiin kiitettävä määrä kilpailuja ja turnauksia. TUL:n mestaruuskilpailuja oli lähes 20 lajissa ja niihin osallistui noin 7 000 osanottajaa. Kansainvälisen Työväen Urheiluliitto CSIT:n Maailmankisoihin Riiassa osallistuttiin suurella yli 200 hengen joukkueella. Lajeina lentopallo, jalkapallo, futsal, yleisurheilu, paini ja rantapaini, judo, uinti, tennis, shakki ja petankki. Lisäksi mukana oli suuri joukko kuntoilijoita ja nuorisotoimijoita.

14


Lentopalloilijat osallistuivat jälleen aktiivisesti nuorten kansainvälisiin turnauksiin Virossa ja Puolassa. Maailmankisojen tulokset liitteenä (liite 1). TUL:n ohjelmassa oli 72 urheilumuotoa, 20 lajin hoitamista varten on nimetty lajijaostot, lajien yhteyshenkilöt ja lajivastaavat. Jaostot toimivat liittokokouskauden aina vuoteen 2019 saakka. Vuoden aikana korostettiin tarvetta lisätä liiton harrastusmuotoista matalan kynnyksen lajitoimintaa, perustason koulutusta, urheilukoulutoimintaa ja nuorten toimintamahdollisuuksien parantamista. Vaikka urheilijat urheilevat lajiliittojen ”nimissä”, monet TUL:n seurojen urheilijat menestyivät kansainvälisesti ja kansallisesti katsoen hyvin (ks. esim. liite 3). Esimerkiksi olympialaisissa oli edellisvuonna kaikkiaan seitsemän TUL:n urheilijaa neljässä lajissa. Vuoden 2017 arvokisaedustajia löytyy liiton seuroista useita. TUL ei liittona hoida huippu-urheilua eikä toteuta huipputason valmennusta. Liitto tukee silti omalta osaltaan huippujen ja huipulle tähtäävien nuortensa urakehitystä. TUL:n nimesi vuoden urheilijan, vuoden joukkueen ja vuoden valmentajan sekä lajiparhaita 33 lajissa (liite 1). Vuoden liikuntakulttuuriteko-palkinnon sai Jorma Rajakannas, joka on tehnyt pitkään arvokasta liikuntakasvatustyötä Leppävirran Urheilijoissa. TUL:n vuoden 2017 parhaaksi urheilijaksi nimettiin pikaluistelija Mika Poutala Helsingin Työväen Luistelijoista. Hän sijoittui lajinsa MM-kilpailuissa viiden parhaan joukkoon. Poutala palkittiin myös urheilugaalassa vuoden pikaluistelijana. Vuoden valmentajaksi nimettiin Kari Aalto, joka on vuosia tehnyt ansiokasta ja näkyvää karaten

15


valmennustyötä seurassaan Kotkan Shukokaissa. Vuoden joukkueena palkittiin Hyvinkään Ponteva, joka saavutti naisten koripallossa SM-kultaa. Arvokilpailu- ja maaotteluedustuksia erityisesti nuoret saavuttivat 52 ja SM-mitaleita 150, joista 58 kultaista. Yleisurheilussa (ks. liite 3) MM-kisoissa Lontoossa edusti Suomea Aleksi Ojala Turun Weikoista 50 km:n kävelyssä sijoittuen hienosti sijalle 14. Wilma Murto Salon Vilppaasta oli nimetty jo joukkueeseen seiväshypyssä, mutta hän joutui loukkaantumisen takia jäämään pois. Nuorten EM-kisoissa Wilma Murto saavutti pronssia. Oskari Lehtonen Nurmijärven Yleisurheilusta saavutti pronssia pikaviestissä. Nuorten 22- ja 19-vuotiaiden EM-kisoissa oli mukana iso joukko seurojemme urheilijoita, kaikkiaan neljätoista. Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla Marcus Kytölä Hyvinkään Seudun Urheilijoista saavutti seiväshypyssä hopeaa. Kansainvälisesti TUL:n vahvimpia lajeja olivat: • nyrkkeily, • paini, • yleisurheilu, • uinti, • luistelu, • joukkue- ja rytminen voimistelu • voimanosto • aerobic ja taekwondo Kansallisesti vahvimmin SM-menestystä tuli: • luistelussa • yleisurheilussa • uinnissa • nyrkkeilyssä • painissa • judossa • taekwondossa • rytmisessä ja joukkue- ja telinevoimistelussa • aerobicissa • triathlonissa

16


• • • • • • •

pyöräilyssä painonnostossa voimanostossa jääpallossa vesipallossa koripallossa lentopallossa

3.3 Urheilulajit Golf Jaostoon kuuluivat puheenjohtajana Kari Heikkilä, Tommi Raunela, Raija Kukkakorpi, Kari Lahtinen. Esittelijänä ja sihteerinä toimi Jarno Blomster. Jaosto hoiti asioita pääosin puhelin- ja sähköpostikokouksina. Tiedottaminen hoidettiin lajikirjeellä sekä sähköposti- ja Facebook-markkinoinnilla. Iitti golfin kanssa käytiin kaksi neuvottelua vuoden 2018 kilpailusta. Vuoden 2017 tehtiin paikallista yhteistyötä golfseurojen kanssa sekä järjestettiin kansainvälistä toimintaa Viroon ja Latviaan. Kesäksi suunniteltu duunigolf jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Kilpailuja järjestettiin kaksi: • Ay-golfin SM-kilpailut 11.8-12.8.2017 Holiday Club Golf, Saimaa • Aurinko-golf, Naantali. Hiihto Jaostoon kuuluivat vuonna 2017 Eero Hakonen, Pekka Leppäniemi ja Hannu Korhonen. Esittelijänä/sihteerinä toimi Marjo Lehtinen, Antti Kempas ja Veli-Matti Nieminen. Jaosto piti kaksi puhelinkokousta. Jaoston pitkäaikainen puheenjohtaja Aarno Rajaniemi kuoli tammikuussa 2017. Leppävirralla järjestettiin 12-20-vuotiaiden leiri 29.9.-1.10. Osallistujia oli 25. TUL:n mestaruuskisat

17


hiihdettiin Haukiputaan kansallisten yhteydessä 14.1.2017 Oulusssa. Jalkapallo Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Pekka Hahl ja varapuheenjohtaja Jan Kaski sekä jäseninä Henri Karjalainen, Jukka Ikäläinen, Vesa-Matti Tulisalo, Juri Kettula ja Toni Kangasniemi. Esittelijä/ sihteerinä toimi Jarkko Tenkula. Jaosto piti kolme kokousta. TUL:n seuroista ylimmällä sarjatasolla jalkapalloa pelasi PS Kemi. Miesten futsal-liigassa pelaa SoVo, PP-70 ja FT Kemi. Naisten futsal -liigassa pelaa MuSa Futsal. Maajoukkue-edustuksen ansaitsivat Musa Futsalin Elina Setelä ja Netta Hannula sekä valmennustiimissä Juha Helander. TUL:n jalkapallojaosto julkaisi vuoden aikana kaksi seurakirjettä. Tiedottamista hoidettiin pääasiallisesti verkkosivujen välityksellä ja Facebook -sivujen kautta. TUL:n liittojoukkue, joka koostui Sisu-Pallon pelaajista, edusti liittoa Lahdessa maaliskuussa järjestetyssä kansainvälisessä Ay-jalkapalloturnauksessa. Turnaus oli kansainvälinen. CSIT:n Maailmankisojen jalkapallojoukkueen kokoaminen oli haastavaa, mutta TUL:n nuoret edustivat naisten minifutisturnauksessa mallikkaasti saaden pronssia (ks. liite 2). Miesten Umbro-jalkapallocupin voitti Toejoen Veikot. Futsal-cup pelattiin Somerolla. Mestariksi itsensä taisteli SoVo Futsal. Junnucup järjestettiin Seinäjoella. Turnaus pelattiin tammikuussa sisähallissa. Osallistuvia joukkueita oli 25 ja pelaajia 450. Jalkapallojaoston toiminta oli kauden aikana

18


monipuolista ja haastavaa. Kaikkia toimintasuunnitelmaan asetettuja tavoitteita ei saavutettu. Tapahtumat toteutettiin, mutta osallistujamääristä jäätiin tavoitteista jälkeen. Judo Judon yhteyshenkilönä toimi Helka Maltolahti ja työparina TUL:n liikuntapäällikkö Antti Kempas. Puhelin- ja sähköpostipalavereja pidettiin kolme kertaa. Kilpailuja järjestettiin vuonna 2017 kaksi kappaletta sekä teippauskurssi Lievestuoressa, johon osallistui 15 henkilöä. Karate Karaten yhteyshenkilönä toimivat Mira Koskenkorva, Olavi Juslin ja TUL:n Antti Kempas. Puhelinja sähköpostipalavereja pidettiin kolme kertaa. TUL:n nuorten mestaruuskilpailut Vantaalla 22.4.2017. Kilpailuun osallistui 24 nuorta. TUL:n wado-ryu mestaruuskilpailut järjestettiin Vantaalla 9.12.2017. TJG–tapahtuman yhteydessä kilpailtiin Seinäjoella 27.10.2017. Vuoden aikana järjrestettiin kolme valmennusleiriä, kaksi Pajulahden Urheiluopistolla ja Solvalla. Leireille osallistui yhteensä 46 henkilöä. Keilailu Jaostoon kuuluivatpuheenjohtaja Jonna Saarinen, jäsenet Orvo Kovero, Matti Vuoti, Juhani Kolppanen ja Jorma Soppela. Esittelijä/sihteerinä toimi Veli-Matti Nieminen. Jaoston kokoukset pidettiin vuonna 2017 puhelinpalavereina ja sähköpostikokouksena. Kilpailusääntöjä muokattiin kevään aikana sähköpostin ja puhelinpalaverien avulla.

19


Jaosto järjesti TUL:n keilamestaruuskilpailut ja au-keilamestaruuskilpailut Imatran keilahallilla 16.10.-18.11.2017. Kilpailuihin osallistui yhteensä 199 henkilöä. Koripallo Jaostoon kuuluivat puheenjohtajana Jyrki Tulander ja jäsenet Pertti Lahtinen, Lauri Valkama ja Hanna-Mari Kujala. Esittelijänä/sihteerinä toimi Jukka Vilkki. Jaosto kokoontui vuoden aikana kerran sekä piti yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse. TUL:n mestaruusturnaukset järjestettiin Äänekoskella. Naisten sarjaan osallistui Hyvinkään Ponteva, Äänekosken Huima ja Forssan Alku. Miesten sarjaan osallistui Jyväskylä Basketball Academy, Raholan Pyrkivä, Hyvinkään Ponteva ja Äänekosken Huima. Lentopallo Jaoston kuuluivat puheenjohtaja Kari Heikkilä, varapuheenjohtaja Lasse Komulainen sekä jäsenet Sakari Vuori ja Simo Särkilahti. Kunniapuheenjohtaja Matti Salolla on edelleen osallistumisoikeus kokouksiin. Esittelijänä/sihteerinä toimi Kimmo Kamppila. Jaosto on kokoontunut vuonna 2017 yhden kerran, mutta on pitänyt sen ohella aktiivisesti yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Jaosto ylläpiti tyttöjen ja poikien liittojoukkuetoimintaa valmennusleirien ja kv-turnauksiin osallistumisten avulla. Tärkein leirityspaikka lentopalloilijoille oli Kisakeskus, jossa järjestettiin heinäkuussa vuosittainen NUK-leiri ja ns. Talvi-NUK tammikuussa. Leiritoimintaan osallistui vuonna 2017 yhteensä 68 nuorta. Yhteistyötä Lentopallon harrastuksen Edistämis-

20


yhdistyksen kanssa jatkettiin. Tämän yhteistyön tuloksena syntyi vuoden 2017 Toimintajulkaisu. Seurakirjeitä lähetettiin kaksi. Varsinaisen jaostokokouksen lisäksi järjestettiin jaoston ja liiton entisten lentopallokouluttajien (KOVAVEE) yhteinen palaveri 17.10. Tampereella. Sen tiimoilta jaoston toiminnan historiaa päätettiin kartoittaa vuonna 2018 tarkemmin. Nuorten TUL:n avoimet mestaruusturnaukset eri ikäluokissa järjestettiin Kausalassa syyskuussa. Nuorten liittojoukkueet osallistuivat vuonna 2017 seuraaviin turnauksiin: • Duo Volley Cup 11. – 14.5.2017, Tarto, Viro (1998 – 2000 syntyneet tytöt) • International Volleyball Tournament 15. – 19.6.2017, Starogard Gdansk, Puola (2001 nuoremmat tytöt) • Urheilukoulun 58. kv. turnaus 9. – 12.8.2017, Vöru, Viro (2001-02 ja 2003-04 tytöt ja pojat.) Liittojoukkuevalmentajina toimivat: Sakari Vuori (A-B-tytöt), Jori Sivula (B-C-tytöt), Petri Saari (A-C-tytöt), Moona Turunen (D-tytöt) sekä Toomas Huttorin (A-B-pojat) ja Valtteri Jääskeläinen (B-C-pojat). CSIT:n Maailmankisoissa TUL:n edustajana oli Rantaperkiön Iskun miesten joukkue. Nyrkkeily Nyrkkeilyjaoston puheenjohtaja oli Timo Rannikko ja Jäseninä Kari Korhonen, Juha Kulju, Osmo Laine, Markku Kiili, Pekka Viitanen ja Ritva Liimatainen. TUL.n nykkeilyn lajipäällikkö vuonna 2017 oli Hannu Ahonen. Vuonna 2017 järjestettiin neuvottelupäivät 17.8.20.8. Pärnussa, johon osallistui 56 henkilöä.

21


Beebee-turnaus järjestettiin 17.3.-19.3.2017 Helsingissä. Turnaukseen osallistui 67 nyrkkeilijää 14 maasta. Nyrkkeilyn arvokisaedustukset vuonna 2017 on listattu liitteessä kahdeksan (ks. s. 62). Paini Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Vesa Ojala, varapuheeenjohtaja Mika Vuori sekä jäsenet Marja-Liisa Kuronen, Olli Hyvönen ja Marko Puukari. TUL:n painin lajipäällikkönä toimi Jukka Nieminen lokakuuhun 2017 asti ja tämän jälkeen Antti Kempas. Jaosto on kokoontunut kaksi kertaa. Avoimet poikien kreikkalais-roomalaisen painin TUL:n mestaruuskilpailut sekä tyttöjen kansalliset vapaapainin kilpailut järjestettiin Tampereella 18.2. Kilpailuihin osallistui 159 henkilöä. TUL:n avoimet junioreiden ja miesten kreikkalais-roomalaisen painin mestaruuskilpailut järjestettiin 6.5.2017 Oulussa. Kilpailuihin osallistui yhteensä 160. Avoimet junioreiden sekä miesten ja naisten mestaruuskilpailut järjetettiin 15.10. Porvoossa. Osallistujia oli yhteensä 71. Lisäksi TUL Joy Games -tapahtuman yhteydessä järjestetyissä painikilpailuissa 4.2. Kemissä oli 186 osallistujaa. Painileirejä järjestettiin vuonna 2017 kaksi : • Urheiluopisto Kisakeskuksessa 8.7.-11.7. • Kinkunsulatusleiri yli 13-vuotiaille Kisakeskuksessa 27.12.-30.12. Leireille osallistui yhteensä 128 painijaa. TUL:n seurojen painijat menestyivät vuonna 2017 arvokisoissa hyvin: • Elias Kuosmanen, hopeaa sarjassa kr 98 kg, U23 MM-kilpailut Helsinki 21.11.-26.11. • Henri Selenius, pronssia vapaapainin 23 v. sarjassa 74 kg, 28.3.-2.4. Junioreiden EM-paini

22


Unkari • Elias Kuosmanen hopeaa kr. room. 23 v. sarjassa 98 kg, Junioreiden EM-paini Unkari Petankki Jaostoon kuuluivat puheenjohtajana Marko Taipalvesi sekä jäseninä Taisto Yrjönen, Tarmo Sipilä, Jouko Lairi, Pirkko Holappa ja Jarkko Mänttäri. Esittelijä/sihteerinä toimi Kalevi Viskari. Jaosto on kokoontunut tai pitänyt puhelinpalavereita kolme kertaa. Vuoden 2017 kilpailtiin seuraavissa tapahtumissa: • 25.2. Iittala. TUL Halli Trippeli YT., 20 joukkuetta. • 5.-6.6. Vantaa. TUL Veteraanit VT / VND. 40 / 19 joukkuetta • 13.-18.6. Riika. CSIT maailmankisat. YD / NS. 7 joukkuetta ja 4 naista. • 12.8. Jyväskylä. TUL yleinen duppeli. YD / ND. 51 / 16 joukkuetta • 16.12. Kouvola. TUL HalliTrippeliMK. YT 26 joukkuetta Kilpailuihin osallistui vuoden aikana 449 henkilöä. Veneily Veneilyjaostoon kuuluivat puheenjohtaja Antero Aho, jäseninä Kari Lehtinen, Pekka Leino ja Riku Mäntymäki. Esittelijänä ja sihteerinä toimi Antti Kempas. Katsastusmieskurssi järjestettiin 8.-9.4. Turku-Tukholma -risteilyllä seurojen katsastusmiehille. Kurssilla oli 25 osallistujaa. TUL:n veneilijäpäivät järjestettiin Porissa lauantaina 4.2.2017. Tapahtumassa kuultiin Trafin

23


luento veneiden rekisteröinnistä, varusteista ja turvallisuudesta. Veneilijäpäivät järjesti Porin Pursiseura. Tapahtumaan osallistui 40 henkilöä. Vuoden 2017 aikana jaosto välitti katsastuspöytäkirjoja, tarroja ja todistuksia seuroille sekä kirjoitti katsastajalupia seurojen katsastajille. Pöytätennis Jaostoon kuuluivat puheenjohtajana Johanna Schüpbach sekä jäset Jukka Kalliokoski ja Mika Tuomola. Lajipäällikköna toimi Jukka Nieminen. Jaosto piti vuoden aikana kerran kaksi puhelinpalaveria. TUL:n avoimet mestaruuskilpailut ja valtakunnallinen pöytätennisturnaus ay-väelle järjestettiin 14.5. Tampereella. Kilpailuihin osallistui 55 pelaajaa. CSIT:n maailmankisoihin osallistui yksi edustaja. Vuonna 2017 TUL:n jäsenseuran erittäin menestyneen pöytätennispelaajan, Benedek Olahin, maailmanlistan sijoitus oli 123. ja euroopanlistan sijoitus 53. Shakki Jaostoon kuuluivat puheenjohtaja Markku Kosonen sekä jäsenet Veikko Valo, Pentti Latvala, Kimmo Aaltonen, Markku Raitanen, Aleksi Olander ja Reijo Ahjonen. Lajivastaavana ja puheenjohtajan aisaparina toimivat Veijo Saarelainen ja Antti Kempas. Kokouksia pidettiin kaksi kertaa. TUL:n mestaruusturnaus järjestettiin Oulussa 26.-27.8., ja siihen osallistui 20 pelaajaa. TUL Joy Games -tapahtuman yhteydessä järjestettyyn turnaukseen 28.10. osallistui kuusi pelaajaa. Lisäksi CSIT:n Maailmankisoissa Riiassa shakin-

24


pelaajat saivat menestystä joukkuekisassa ja henkilökohtaisessa pikapelissä (ks. liite 2.) Shakki oli esillä TUL:n Aprilli-risteilyllä, jossa jaoston jäsenet esittelivät lajia risteilyväelle. CSIT:n kongressissa Israelissa 23.-28.10. jaostoa ja TUL:a edusti Markku Kosonen. Tennis Jaostoon kuuluivat puheenjohtajana Raimo Parviainen sekä jäsenet Jari Hakala, Pentti Koistinen, Heikki Rantanen ja Matti Tolvanen. Lajipäällikkönä toimi Jukka Nieminen. Jaosto piti toimintavuoden aikana kaksi puhelinpalaveria TUL:n avoimet mestaruuskilpailut ja ay-tenniskilpailut jouduttiin perumaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. CSIT:n maailmankisoihin osallistui kahdeksanhenkinen joukkue. Uinti Jaoston puheenjohtaja oli Asko Ylitalo ja jäseninä Juhani Rosengren, Hannu Saikanmäki, Vesa Lepola ja Petteri Luokkala. Esittelijä/sihteeri ja lajipäälikkö vuonna 2017 oli Mauri Blomster. Jaosto piti puhelin- ja sähköpostipalavereita jäsenten kesken. Lisäksi järjestettiin kaksi alueleiriä ja valmentajakoulutusta: • alueleiri ja valmentajakoulutus Kemijärvi 24.-27.3. • alueleiri ja valmentajakoulutus Pudasajärvi 21.-23.10. Voimistelu- ja tanssi Jaoston puheenjohtajana toimi Maria-Liisa Tuomisto (tammikuusta-kesäkuuhun) ja varapuheenjohtajana Anna Tammelin (tammikuusta kesä-

25


kuuhun). Kesäkuussa puheenjohtajatehtävät vaihtuivat ja Anna Tammelin`ista tuli jaoston puheenjohtaja ja Maria-Liisa Tuomistosta varapuheenjohtaja. Jäseniä olivat Eeva-Liisa Hämäläinen, Ulla Palonen-Tikkanen, Tiina-Ira Huttunen, Heli Alapiha, Outi Havia ja Tuire Tuominen. Aira Ikonen jatkoi vapaaehtoisena vs. lajipäällikkönä ja jaoston sihteeri-esittelijänä. Jaosto kokoontui kertomusvuoden aikana seitsemän kertaa, joista kaksi kokousta käytiin sähköpostitse. Voimistelu- ja tanssijaosto jatkoi vuonna 2017 tehtäväänsä toimia yhdyssiteenä TUL:n voimistelulajeja harrastavien seurojen, piirien, seurojen naisjaostojen ja TUL:n toimijoiden sekä Suomen Voimisteluliiton välillä. Jaoston alaisia lajeja ovat joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, rytminen voimistelu, ryhmätanssi kilpa-aerobic sekä kaikki muut TUL:n seuroissa harrastettavat voimistelun eriikäisten harrasteliikuntamuodot. Joukkuevoimistelun sekä vapaa- että välinesarjojen kilpailuihin osallistuvia seuroja on toimintavuoden aikana ollut 18 ja niissä kilpailijoita yhteensä yli 1300. Ryhmätanssissa kilpailijoita on ollut 17 seurasta yhteensä 700. Joukkuevoimistelun kutsuleiri järjestettiin Kisakeskuksessa 19-20.9.2017. Leirillä oli mukana 8 joukkuetta iältään 10-14 vuotiaita, 90 voimistelijaa ja 8 valmentajaa, 7 kouluttajaa. Yhteensä 105 osallistujaa. Kutsuleiri on vakiinnuttanut paikkansa jokavuotisena joukkueiden valmennusohjelmassa syksyisin. Taitavaksi voimisteluohjaajaksi -koulutusta uudistettiin ja se on yhtenä osana TUL:n

26


muun koulutuksen kanssa sisältäen myös uudistunutta aineistoa liiton eri koulutustarjonnasta. TUL:n joukkuevoimistelun avoimet mestaruuskilpailut järjesti keväällä Kellon Työväen Urheilijat Oulun Haukiputaalla, osallistujia 58 joukkuetta, 700 osanottajaa ja syksyllä TUL:n avoimet välinemestaruuskilpailut Tampereella järjestäjänä Tampereen Työväen Naisvoimistelijat mukana 104 joukkuetta noin 1200 osanottajaa. Uutena sarjana kilpailuissa oli TUL:n kehittämät yli 25 vuotiaiden ja yli 35 vuotiaiden sarjat sekä taitosarja alle 12 vuotiaille. Neljä TUL:n piiriä on järjestänyt myös omat joukkuevoimistelun piirinmestaruuskilpailut alueillaan sekä keväällä että syksyllä. Näissä piirin kilpialuissa arviolta 1200 osallistujaa TUL:n Ryhmätanssin® mestaruuskilpailut järjesti keväällä 7.2. Kemin Into. Osallistujia oli 32 ryhmää ja 400 osallistujaa. Rytmistä voimistelua harrastettiin vuonna 2017 kilpailutasolla kahdessa TUL-seurassa, Elisessä ja Rekolan Raikkaassa. Yksilömaajoukkueeseen kuuluivat Rekolan Raikkaan Jouki Tikkanen ja Elisen Rebecca Gergalo 31.5.2017 asti, jonka jälkeen hän on edustanut Olarin Voimistelijoita valmentaja Larisa Gryadunovan siirryttyä Olarin palvelukseen. Naisten joukkueen maajoukkueurheilijoista Eliseä edustivat Siiri Joronen, Milja Närevaara, Ada Oikari, Juulia Vainio ja Elisa Liinavuori. Tikkanen osallistui arvokisoista MM- ja EM-kilpailuihin ja SM-kilpailuun. Gergalo osallistui TUL-urheilijana SM-kilpailuun ja EM-kilpailuun. Lisäksi molemmat osallistuivat World Cup-, World Challenge Cup- ja Grand Prix -sarjojen kilpailuihin sekä FIG:n kansainvälisiin kilpailuihin.

27


EM-kilpailussa Tikkasen sijoitus neliottelussa oli 26. (Budapest, Unkari) ja MM-kilpailussa 43/90 (Pesaro, Italia). Gergalo oli sijalla 24. Maailmanmestaruuskilpailuissa naisten joukkue sijoittui kaksiottelussa sijalle 11/29. Pisteet 32,350. Kaikki voimistelun ja tanssin arvokisaedustukset löytyvät liitteestä 10 (s. 76). Jaoston toiminta menneenä vuonna on ollut menestyksekäs. Kilpailuihin on osallistunut hyvä määrä joukkueita ja urheilijoita. Lajileirit Kisakeskuksessa ovat lisänneet suosiotaan. Suurin ansio vahvasta toiminnasta ja sen monipuolisuudesta kuuluu piirien perinteisille laji- ja monilajiseuroille, jotka vuodesta toiseen haluavat hakea TUL:n kilpailuja ja tapahtumia järjestettäväkseen. Yleisurheilu Jaostoon kuuluivat puheenjohtajana Eko Viljanen ja jäsenet Ari-Pekka Juureva, Pentti Kovala, Toivo Markkanen ja Anneli Rajaniemi. Esittelijänä ja sihteerinä Antti Kempas. Jaosto piti 5 kokousta sekä sähköpostipalavereja. Vuoden 2017 aikana järjestettiin useita yleisurheilukilpailuja: • Nuorten avoimet aluehallikisat HelsinginLiikuntamyllyssä 25.2. • TUL:n yleisurheilun avoimet aikuisten mestaruuskilpailut 27.5. Leppävaarassa. TUL:n avoimet veteraanien ja Järvi-Suomen mestaruuskilpailut 17.-18.6. Leppävirralla. • TUL:n avoimet alueelliset Nuorisokansalliset kisat 12.-13.8. Tuusulan Urheilukeskuksessa. • Avoimet TUL:n ja AY –väen maastojuoksumestaruuskilpailut Perniössä 23.9.

28


Yhteensä TUL:n kilpailuin osallistui 1270 urheilijaa. Lisäksi arvokisaedustuksia vuonna 2017 oli 22 ja maaotteluedustuksia 29. SM-mitaleita 150, joista 58 Suomen mestaruutta. (liite 3.) CSIT:n Maailmankisoista tuli 12 mitalia, joista kaksi kultaa (ks. liite 2). Aprilliristeilyllä huhtikuun alussa pidettiin Tuen vuosikokous ja yleisurheiluväen tapaaminen. Mukana 12 henkilöä ja tilaisuudessa käytiin keskustelua TUL:n yleisurheilun tilasta ja tulevaisuudesta.

29


4. Aikuisten harrasteliikunta Vuosi 2017 oli muutoksen aikaa TUL:n harrasteliikunnan toiminnassa ja TUL-organisaatiossa. Yksi tärkeimmistä aikuisten harrasteliikunnan valiokunnan tehtävistä oli vuonna 2017 lisätä tiedottamista, jotta liiton harrasteliikuntatyö tulee näkyväksi. Liikkeelle!-syyskuun kuntokampanja järjestettiin kahdeksannen kerran. Kampanjan tarkoituksena on aktivoida työyhteisöjä ottamaan osaa #askelkisaan. Työyhteisöhanke saatettiin päätökseen vuonna 2016 rohkaisevin tuloksin ja vuonna 2017 suunniteltiin hankkeen jatkotyöstämistä.

4.1. Päätöksenteko ja toteutus Aikuisten harrasteliikuntavaliokunta koostui yhdeksästä harraste- ja terveysliikunnan seuratoimijasta: puheenjohtaja Juha Kauppinen, varapuheenjohtaja Päivi Saarinen sekä jäsenet Riitta-Liisa Ahoniemi, Hannu Hellsten, Sari Kivimäki, Kirsti Lamminpää-Vesanne, Päivi Luontola, Tiina Malka ja Tapio Pulkkinen. Aikuisten harrasteliikuntavaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, joista toinen kokous oli videokokous. Sihteerinä ja esittelijänä valiokunnalla oli harrasteliikunnan kehittäjä Tiia Kaukovuo toukokuuhun asti.

4.2. Aikuisten harrastetoimialajohtoryhmä Aikuisten harrasteliikunnan toimialajohtoryhmään on nimetty eri alueilta harrasteliikunnasta vastaavat työntekijät: Varsinais-Suomen aluetyöntekijä Kimmo Kamppila, Pohjoisen alueelta Veli-Matti Nieminen, Järvi-Suomen alueelta Kalevi Viskari ja Eteläiseltä alueelta Marjo Lehtinen. Harrastetoimialajohtoryhmän puheenjohtajana toimii harrasteliikunnan kehittäjä Tiia Kaukovuo. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana kolme

30


kertaa. Kokoontumiset tapahtuivat pääsääntöisesti videoneuvotteluina.

4.3. Toiminta ja saavutetut tavoitteet Kunto- ja harrasteliikunnan tavoitteena oli laajentaa, monipuolistaa ja mahdollistaa kunto- ja harrasteliikuntaan osallistuminen ja osallistaminen TUL:n seuroissa sekä paikallisissa yhteisöissä. Keinoina käytettiin tiedottamista, kartoittamalla yhteistyömahdollisuuksia paikallisten tapahtuminen kautta, kiinnittämällä huomiota kouluttajien ammatilliseen osaamiseen sekä tekemällä seurakartoitus. Tavoitteet saavutettiin onnistuneesti, muun muassa kehittämällä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Toisena tavoitteena oli vahvistaa ja nostaa kunto- ja harrasteliikunnan imagoa ja painottaa harrasteliikunnan kuulumista kaikille ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, uskontoon, kulttuuriin tai sosiaaliseen tai taloudelliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet toteutuivat siten, että esimerkiksi #askelkisan markkinointiflyerit toteutettiin myös venäjän ja englanninkielisiksi. Paikalliset Liikkeelle!-tapahtumat sisälsivät paljon sellaisia matalan kynnyksen toimintoja, joihin oli helppo osallistua kenen tahansa. Myös valmiiksi saatetussa Ikiliikuttaja oppaan- ikäihmisten vertaisohjaajakoulutuksen materiaalissa ja sisällöissä koulutetaan ohjaajat ymmärtämään liikuntamotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja sitä, miten kouluttaja edesauttaa ja mahdollistaa kaikkien osallistumisen ohjaustunneilleen. Liikkeelle!–kuntokuukausi 1.-30.9.2017 Järjestyksessään kahdeksas Liikkeelle!–kuntokuukausi keräsi kuukauden aikana jälleen kymmeniä tuhansia harrastajia ympäri Suomen. Vuoden 2017 Liikkeelle!–kampanjan harrastajamäärien

31


keruutapa validoitiin ja täsmennettiin, tiedottamista uudistettiin ja laajennettiin, paikallisen yhteistyön merkitystä korostettiin ja TUL:a pyrittiin tuomaan näkyväksi harrasteliikunnan edistäjänä. #Askelkisaan vuonna 2017 oli mahdollista osallistua joko henkilökohtaiseen tai joukkuekisaan, mikä mataloitti edelleen kynnystä osallistua. Henkilökohtaiseen kisaan osallistui 30 askeltajaa (13 ilmoitti tuloksensa) ja joukkuekisaan 39 joukkuetta (38 joukkuetta ilmoitti tuloksensa). Yhteensä Askelkisaan osallistui 204 osallistujaa. Liikuntaharrastaja- ja Liikkeelle!-tapahtumien tilastointi toteutettiin Surveypal-liikuntaharrastajakyselyllä. Kysely toteutettiin yhteistyössä aluetyöntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Liikkeelle!-starttitapahtumia toteutettiin lähes joka piirissä. Tapahtumissa huomioitiin erityisryhmät ja eri-ikäiset sekä edistettiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaikkiaan syyskuun aikana ilmoitettuja tapahtumia järjestettiin 101 erillistä Liikkeelle! -tapahtumaa sekä harrastajatapahtumia 9 668 eli yhteensä 9 769 tapahtumaa. Liikkeelle! kuntokuukauden aikana liikkui 76 966 harrasteliikkujaa. Kansainvälinen +55-vuotiaiden toiminta Aikuisten harrasteliikuntavaliokunta vastasi kansainvälisestä 55+ -vuotiaiden TUL:n joukkueen toiminnasta CSIT:n kisoissa Riiassa, Latviassa 13.-18.6.2017. Veli-Matti Nieminen toimi +55-osallistujien matkanjohtajana. Maailmankisoissa oli yhteensä 35 osallistujaa +55-ohjelmassa.

4.4 Ay-kilpailut 2017 Vuonna 2017 järjestettiin seuraavat kilpailut:

32


• Kansainvälinen jalkapallon Ay-turnaus International football tournament of labour assosiations 17.-19.3. Mukkulan jalkapallohalli, Lahti • TUL:n avoimet mestaruuskilpailut ja valtakunnallinen pöytätennisturnaus ay-väelle 14.5. Tampere • Duunigolf 16.6. pelimuoto scramble. Ruukkigolf, Raasepori • Ay-golfin SM-kilpailut 11.-12.8. Holiday Club Golf, Lappeenranta • Avoimet TUL:n ja AY –väen maastomestaruusjuoksukilpailut 23.9. Perniö • Ay-keilailun SM-kilpailut 16.10.-18.11. Imatran Keilahallilla

33


5. Veteraanitoiminta TUL:n veteraanijaoston päätavoite on vastata ikääntyvien ja ikääntyneiden terveysliikunnan haasteisiin ja koota seuroissa toimivia eläkeikäisiä yhteisiin valtakunnallisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Jaoston kokoonpano vuonna 2017 oli: puheenjohtaja Eeva Kurki sekä jäsenet Irja Appelroth, Sirpa Ervasti, Jarmo Lahtinen, Rainer Lundström, Ismo Nikander, Jyrki Piitulainen, Maija-Liisa Rytkönen ja Leo Salmela. Jaosto kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Jaoston esittelijänä ja sihteerinä toimi Marjo Lehtinen 30.9. asti ja Veli-Matti Nieminen 1.10 lähtien.

5.1 Toiminta ja saavutetut tulokset Vuosi 2017 oli TUL:n veteraanijaoston 34. toimintavuosi. Jaosto pystyi vastaamaan asettamiinsa tavoitteisiin toteuttamalla kaikki suunnitellut tapahtumat: Veteraanipäivät (kesäkuussa) Vantaalla, kulttuurikatselmus (marraskuussa) Tampereella ja veteraaniristeily (lokakuussa) Tallinnaan. Myös aprilliristeilyllä veteraanijaosto oli hyvin edustettuna. Veteraanitiedotteita lähetettiin seurojen ja piirien veteraanivastaaville kaksi kertaa vuoden aikana. Sen lisäksi veteraanien tapahtumista tiedotettiin TUL Aviisissa -verkkolehdessä säännöllisesti, lähetettiin tapahtumakohtaisia tiedotteita. Jaosto ylläpiti TUL:n nettisivujen veteraanisivustoa. Veteraanipäivät TUL:n veteraanipäivät järjestettiin Vantaalla 5.-6.6.2017. Uudenmaan piirin toimiessa järjestäjänä. Ohjelma sisälsi muun muassa elokuvaesityksiä, petankkiturnauksen, risteilyn sekä kattavan iltaohjelman. Veteraanipäivien pääpaino oli hyvän tunnelman luomisessa ja siinä onnistuttiin loistavasti. Vuosittainen veteraanipäivä on tär-

34


keä tapahtuma ikäihmisten sosiaalisuuden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi, jossa yhteisöllisyyden merkitys korostuu yksilön ja koko TUL toiminnan perustana. Veteraanipäiville osallistui yhteensä noin 300 veteraania, josta petankkiturnaus keräsi 63 joukkuetta. Veteraaniristeily TUL:n Veteraanijaosto järjesti perinteisen veteraaniristeilyn 3.10-4.10.2017 Tallinnaan. Menomatkalla laivalla järjestettin seminaari ja paluumatkalla oli kevyempää ohjelmaa. Veteraanien kulttuurikatselmus TUL:n Tampereen piiri isännöi 11.-12.11.2017 neljättä kertaa järjestettyä valtakunnallista veteraanien kulttuurikatselmusta. Tapahtuma on tarkoitettu 55-vuotta täyttäneille yksinesiintyjille ja ryhmille. Kilpailun lajeina olivat tanssi, musiikki, lausunta ja ohjelmaryhmät. Muu veteraanitoiminta Ikäihmisten liikunnasta ja liikuttamisesta harrasteliikunnan kehittäjä Kaukovuo kävi pitämässä luentoja toimintavuoden aikana. Lisäksi veteraanitoiminnan vastaava Lehtinen oli kertomassa veteraanitoiminnasta Aprilliristeilyllä 1.-2.4. sekä Tampereen piirin veteraanien seuraseminaarissa 17.3.

35


6. Seurapalvelut Koulutustoiminnan uudistuksessa tarjottavan koulutuksen rakenteeseen tehtiin vuoden aikana jonkin verran hiontaa. Osa uusista aineistoista saatiin valmiiksi ja osan päivitys jatkuu edelleen. Toimintavuodelle asetettua kurssimäärätavoitetta ei saavutettu. Liiton henkilöstö on ylläpitänyt seurayhteyksiä sekä liiton, alueiden ja piirien toimintojen markkinoimiseksi että seurakentän tarpeiden kartoittamiseksi. Seuroja avustettiin ministeriön seuratuen hakemusten laadinnassa. Seurapalvelut jakautuu kahteen päätehtäväalueeseen: koulutustoimintaan ja seuratoiminnan tukemiseen. Toimintaa johtaa seurapalveluvaliokunta. Seurapalveluvaliokuntaan luuluivat puheenjohtaja Tiina Näätsaari sekä jäsenet Kirsi-Marja Blomster, Emmi Ehrnrooth, Arto Laakso (vpj.), Merit Sylman sekä Ari Tuurinmäki. Valiokunta-asioiden valmistelijana ja päätösten toteuttajana toimii seurapalveluiden johtoryhmä, johon kuuluivat henkilöstöstä Mauri Blomster, Jukka Nieminen, Jukka Vilkki ja Anna-Maija Piippo (1.8. asti) sekä Veli-Tapio Kangasluoma kesäkuuhun saakka. Seurapalveluiden johtoryhmä käsitteli asioita sekä varsinaisissa kokouksissa että sähköpostitse. Seurapalvelujohtaja toimi seurapalveluvaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä. Hänen jäädessä eläkkeelle jaettiin seurapalveluvastuita Jukka Niemiselle ja Antti Kempakselle. Valiokunta kokoontui vuoden 2017 aikana kerran. Valiokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin myös verkko- tai puhelinyhteydellä. Vuonna 2017 toimintamäärärahojen supistaminen kohdistettiin pääosin seuratoiminnan tukipalveluiden ulkoisiin kustannuksiin.

36


6.1. Koulutustoiminta Koulutuksen perustehtävänä oli tukea ja lisätä seura-aktiivien - seurajohtajien, ohjaajien ja valmentajien - osaamista ja tietotaitoa seuratyössä. Valiokunta huolehti, että järjestettävien kurssien sisällöt ja kurssimateriaalit ovat ajantasaisia ja kurssien kouluttajat ovat tehtävään pätevöityneitä ja motivoituneita sekä tuntevat hyvin toteuttamansa koulutuksen sisällön. Piirit ja alueet päättävät pääsääntöisesti toteutettavista kursseista seurapalveluvaliokunnan määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Alueilla on koottu piirien yhteisiä koulutuskalentereja. Valiokunta on tukenut järjestäjiä ja osallistujia taloudellisesti kurssien toteutuksessa vastaamalla kouluttajakuluista. Tuen saamiseksi edellytetään kurssin avoimuutta, merkintää liiton nettikalenterissa sekä uuden kurssimateriaalin tilaamista. Yleiset tavoitteet ja toimenpiteet TUL:n koulutuksen toteutuksessa on määritelty asiakirjassa ”TUL:n koulutuksen sateenvarjo”. Toimintavuoden keskeisiä tavoitteita olivat toiminnan laadun parantaminen sekä koulutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen loppuun saattaminen. Järjestelmässä tarjotaan valmiita kursseja noin 20 eri nimikkeellä. Seurojen ohjaajien ja valmentajien yhteystietojen kokoamista vuosiselvityksen yhteydessä jatkettiin edelleen. Rekisteritietojen kokoaminen mahdollistaa koulutuksen paremman suoramarkkinoinnin. Kurssien toteutukseen liittyvä aineisto on koottu kurssien järjestäjien ja kouluttajien käytettävissä olevalle pilvipalvelimelle. Valiokunnan sisällä koulutuksen toimialakohtaiset seurantavastuut jakautuvat seuraavasti: Tiina Näätsaari: Seura- ja järjestökoulutus; Arto Laakso: Seura- ja järjestökoulutus; Kirsi-Marja

37


Blomster: Valmentajakoulutus ja Aikuisten harrasteliikunnan koulutus; Emmi Ehrnrooth: Lapsi- ja nuorisokoulutus; Merit Sylman: Aikuisten harrasteliikunnan koulutus, Lapsi- ja nuorisokoulutus ja Valmentajakoulutus; Ari Tuurinmäki: Seura- ja järjestökoulutus ja Valmentajakoulutus.

Kaavio 1. TUL:n koulutus jakautui seuraavasti eri lohkoille:

2017

6.1.1 Keskeiset tavoitteet ja tulokset

koulutussektori

Eri koulutussektoreilla oli tavoitteena toteuttaa alueellisesti yhteensä 140 kurssia. Koulutuksen määrälliset tavoitteet pilkottiin piiri- ja toimialakohtaisiin tavoitteisiin. Edelleen osin keskeneräisten peruskurssiaineistojen vuoksi toteutus jäi tavoitteesta. Tuloksena oli 71 kurssia ja 1097 osallistujaa.

Ohjaamisen pe- 0 rusteet Valmentajakoulu- 7 tus Lapsi- ja nuoris- 17 koulutus

Koulutuksen lähtökohtana on valmiit kurssisisällöt, mutta kursseja voidaan toteuttaa myös räätälöidyillä sisällöillä. Vuoden 2017 alussa oli kurssiaineistosta käytössä Seuratoiminnan perusteet, Seuran talous ja verotus, Urheiluseuran viestintä ja markkinointi, Leiriohjaajan opas, Ikiliikuttajan opas, Kuntojumpan ohjaaminen, Vesijumpan ohjaaminen, Valmennuksen perusteet sekä Valmennuksen suunnittelu 1. Uutena aineistona vuonna 2017 valmistui Liiku ja kevennä -kurssin materiaali. Liikuntakoulun ohjaajakurssin sekä Sauvakävelyn ohjaaminen -kurssien päivitys sekä uuden Ohjaamisen perusteet-kurssin valmistus ovat edelleen kesken. Valmennuksen suunnittelu 2:n valmistus on vielä aloittamatta. Materiaalipainatus on keskitetty kirjapainoon, jonka nettipohjaiseen tilausjärjestelmään on TUL:n työntekijöillä henkilökohtaiset tilaustunnukset. Kurssien näkyminen liiton tapahtumakalenterissa toteutui tyydyttävästi.

38

Kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutus Ikääntyvien koulutus Seura- järjestökoulutus Neuvottelupäivät

Kurssit

Osallistu- K jat 0 72 236

4

41

4

79

19

191

5

191

Verkosto- ja kou- 13 luttajakoulutus Henkilöstön ja 2 luottamusjohdon koulutus Yhteensä 71

258 29

1097

7


Kouluttajat koulutetaan vetämään kurssit vahvistetuilla sisällöillä ja materiaaleilla TUL:n koulutuksen pedagogisen linjan mukaisesti. Vuoden lopussa liiton kouluttajarekisterissä oli noin 40 kouluttajaa. 2016

Kurssit

2015

Sähköisen tapahtumajärjestelmän kehitystyö on edelleen kesken ja sen valmistelua jatketaan vielä vuonna 2018. Kurssisuorituksista jaetaan esipainetut kurssitodistukset, kurssipalautteet annetaan paperilomakkeella kurssipaikalla. TUL:n Seurapäivät toteutettiin 25.-26.11. Jyväskylän Työväentalon Aalto-salissa teemalla ”Strategiset valinnat seuratoiminnan tukemiseksi”. Päivien alustajina olivat mm. Olympiakomitean hallituksen jäsen ja Pajulahden Urheiluopiston rehtori Lasse Mikkelsson ja TUL:n Suur-Helsingin piirin historian kirjoittaja Mikko Mäkinen. Perinteisiä ryhmäkeskusteluita ei käyty, vaan päivillä jalkauduttiin TUL:n valiokuntien esittelypisteille. Osallistujia päivillä oli 93.

kurssit

1

Osallistujat 18

0

Osallistujat 0

9

118

10

150

3

37

8

97

2

12

5

86

10

271

7

172

31

389

46

605

6.2. Seuratoiminnan tukeminen

7

320

10

231

5

81

4

42

4

85

3

61

1321

93

1444

Seuratoiminnan tukeminen on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen: (1) seurayhteydet, (2) edunvalvonta, (3) varainhankinnan tukeminen. Liitolla on palveluita ja yhteistyösopimuksia, joiden edut ovat pääosin myös piirien ja seurojen käytettävissä. Seurojen tukeminen OKM:n seuratuen ja muiden tukihakemusten laadinnassa on ollut edelleen yksi painopistealueista. Joillakin piireillä on lisäksi toimintoja, joiden pohjalta seuralla on mahdollisuus omaan varainhankintaan.

72

TUL on toimintavuonna hakenut ja saanut Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Liittokaista-palvelun käyttöoikeuden. Palvelu nopeuttaa yhdistysten perus- ja sääntömuutosilmoitusten käsittelyä PRH:ssa. Toimintavuonna valmisteltiin palvelun käyttöönottoa. PRH:n rekisteristä

39


poistouhan alla olevia seuroja aktivoitiin päivittämään tietojaan. Kyseessä olivat yhdistykset, jotka eivät 20 vuoteen ole päivittäneet nimenkirjoittaja- tai muita tietoja yhdistysrekisteriin.

6.3. Keskeiset tavoitteet ja tulokset Liiton henkilöstö on ylläpitänyt seurayhteyksiä sekä liiton, alueiden ja piirien toimintojen markkinoimiseksi että seurakentän tarpeiden kartoittamiseksi. Tavoitteena on tavoittaa kaikkien liiton jäsenseurojen edustus henkilökohtaisella kontaktilla. Seurayhteyksiä raportoitiin 2061 kappaletta 698 eri seurasta. Vuonna 2016 luvut olivat 2155 ja 697. Yksittäisestä seurasta kirjataan enintään viisi yhteydenottoa. Kirjatuista yhteyksistä kolmasosa liittyi tiedottamiseen ja viestintään ja seuraavaksi eniten järjestölliseen toimintaan. Yhteyksien painottumista eri toimintoihin on hyödynnetty seurojen tukitoimien kehittämisessä. Seurojen yhdyshenkilörekisterin ajan tasalla pitämiseksi on rekisterin käyttöä aktivoitu piiritasolla. Nykyisellään viisitoista seuraa on ottanut ohjelmiston käyttöön seurakohtaisena jäsenrekisterinä. Rekisterin käyttö osana TUL:n lisenssiä mahdollistaa alhaisen kustannuksen. Seuroille on edelleen tarjottu mahdollisuutta toteuttaa seurakohtaisia jäsenkyselyitä liiton Surveypal-työkalulla. Kyselyitä on hyödynnetty sekä piirien yhteisissä kehittämiskoulutuksissa että yksittäisten seurojen toiminnoissa. Edunvalvonta Kuntien vasemmistolaisten liikuntalautakuntien tai vastaavien jäsenten yhteystiedot on koottu

40


nykyisen vaalikauden aikana. Rekisterissä on reilut 2300 henkilöä, mukana myös joitain virkamiehiä ja kaupunginhallituksen jäseniä. Rekisterin hyötykäyttö on ollut melko vähäistä. Liiton verkkosivuille on koottu seuran talouteen ja verotukseen sekä talkootyöhön liittyviä ohjeita. Varainhankinnan tukeminen Liiton verkkosivuille on koottu ohjeistus OKM:n seuratukihakemusten tekoon. Piireissä järjestettiin seurakohtaisen tuen ohella seurojen yhteisiä sparraustilaisuuksia. Keväällä 2017 TUL:n jäsenseurat saivat tukea 37 hankkeeseen. Tukea saaneiden hankkeiden määrä oli 8,7 % tukea saaneiden hankkeiden kokonaismäärästä 425. Tukien yhteissumma oli 8,7 % myönnetystä kokonaistuesta. Hakuprosessiin kuuluvat lausunnot TUL:n jäsenseurojen hakemuksiin antoi TUL. Joidenkin piirien toiminnanjohtajat ovat olleet mukana alueellisissa seuratukihakemusten lausuntokäsittelyssä. Piireissä on järjestetty kuntakohtaista kunnallisten avustusten haun sparrausta. Liiton jäsenseuroilla oli käytettävissä seuraavat liiton neuvottelemat taloudelliset edut: • • • • • • • • •

HotSport-hotellimajoitus ja PINS-etuohjelma If-vakuutussopimus Viking Linen -ryhmämatkahinnoittelu Suomen Hostellijärjestön jäsenedut Urheilun Unelma-arvan myyntiprovisiot Palkintotukun hintaetu urheiluopisto Kisakeskuksen seurahinta Flomembers-jäsenrekisteri Sulltrade-sopimus.

41


7. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Tasa-arvovaliokunnan tehtävä on toimia vaikuttajafoorumina ja seurata aktiivisesti ajankohtaista keskustelua liikuntakulttuurin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Valiokunta vastaa TUL:n toimintakentässä tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain toteutumisesta. Valiokunta kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa. Valiokuntaan kuului puheenjohtaja Heikki Salonen sekä jäsenet Päivi Huttunen, Aira Ikonen, Merja Loukonen ja Pirkko Pehkonen. Valiokunnan esittelijänä toimii pääsihteeri Risto Korpela. Valiokunta päivitti vuoden 2017 aikana Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman. Ohjelma osoittaa, että liitolla on selkeät linjaukset ja tavoitteet yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Samalla helpotetaan seuratyön arkea ja edistetään yhdenvertaisuudelle ja erilaisuudelle myönteistä ilmapiiriä. Vuoden 2017 yhdenvertaisuusteko-tunnustuksella palkittiin Itä-Vantaan Urheilijat IVU ry. Seura on on omalla esimerkillään edistänyt sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista urheilun päätöksenteossa. Seuran laaja harrastusvalikoima tarjoaa mahdollisuuksia kaiken ikäisille liikkujille.

42


43


8. Viestintä ja markkinointi TUL:n viestintä ja markkinointi on keskeinen osa liiton toimintaa; viestinnällä on tärkeä rooli toiminnan suunnittelussa, tavoitteiden saavuttamisessa sekä kohderyhmien tavoittamisessa. Viestinnän avulla liitto tekee näkyväksi toimintaansa, tavoitteitaan, palveluitaan sekä päätöksiään ja niiden taustoja. Lisäksi viestintä rakentaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, joilla on vaikutusta muun muassa työhyvinvointiin ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Markkinoinnin avulla toimintaa ohjataan vastaamaan asiakkaiden eli seurojen ja muiden sidosryhmien tarpeita. TUL:n tärkeitä kohderyhmiä ovat urheiluseurat, seurojen jäsenet, rahoittajat, päättäjät, yhteistyökumppanit, muu liikunta- ja järjestökenttä sekä media. TUL:n tärkeimmät tuotteet ovat palvelut, kuten koulutukset sekä edunvalvonta. Vuonna 2017 viestinnästä ja markkinoinnista vastasivat markkinointiassistentti Kaisa Nyberg sekä tiedottaja Niina Myllys 1.8.2017 alkaen. Vuonna 2017 TUL viestinnän ja markkinoinnin painopisteitä olivat verkkosivu- ja ilmeuudistuksen käynnistäminen, TUL 100-vuotisjuhlavuoden markkinoinnin käynnistäminen sekä liiton eri viestintäkanavien roolien selkeyttäminen.

8.1. Verkkosivu- ja ilmeuudistus TUL:n verkkosivujen ja ilmeen uudistus käynnistettiin elokuussa 2017 kilpailutuksella, jonka voitti mainostoimisto Värikäs. Verkkosivu-uudistuksen tarkoituksena on yhdistää useat eri sivustot TUL:n verkkosivujen sisään, selkeyttää sivuston rakennetta, huomioida paremmin käyttäjän näkökulma sekä päivittää sivusto teknisesti ja visuaalisesti vastaamaan tämän päivän tarpeita. Vuonna 2017 TUL:n verkkosivuilla vieraili 27 907

44

Kuva: uusien verkkosivujen layout


erillistä kävijää. TUL Aviisi -verkkolehden sivuilla vieraili 17 507 kävijää. Molempien sivustojen kävijämäärät ovat hienoisessa laskussa, mikä kertoo lukuisten verkkosivujen käytettävyyttä koskevien palautteiden lisäksi uudistuksen tarpeellisuudesta. Palautteissa on erityisesti nostettu esiin toive sivuston responsiivisuudesta eli mukautuvuudesta. TUL:n verkkosivut toimivat heikosti pienillä näytöillä, kuten puhelimella. Responsiivisesti toteutettu sivusto tunnistaa käytettävän laitteen, kuten puhelimen, ja mukauttaa sisällön automaattisesti laitteeseen sopivaksi. Vuonna 2017 TUL:n verkkosivuilla vierailleista 46 prosenttia käytti tietokonetta, 43 prosenttia puhelinta ja 11 prosenttia tablettia. Verkkosivujen uudistusprosessin yhteydessä oli luontevaa päivittää myös liiton visuaalista identiteettiä. Uudistuksen tavoitteena oli raikastaa TUL:n ilmettä ja tuoda se tähän päivään tunnistettavalla tavalla. Lisäksi tavoitteena oli luoda graafinen ohjeisto, jota liitolla ei aiemmin ole ollut. Ohjeiston tarkoituksena on varmistaa liiton ilmeen yhtenäisyys. Ilmeuudistus määriteltiin ulottumaan TUL:n väri- ja kuvamaailmasta logoon ja verkkosivuihin. Molemmat uudistukset saatiin onnistuneesti käyntiin vuonna 2017, mutta ne valmistuvat vasta vuoden 2018 aikana.

8.2. TUL:n 100-vuotisjuhlavuosi Vuonna 2019 vietettävän TUL:n 100-vuotisjuhlavuoden viestintä- ja markkinointityö käynnistettiin vuonna 2017. Juhlavuodelle luotiin oma logo, slogan ja visuaalinen ilme. Lisäksi juhlavuodelle määriteltiin tunnisteet (hashtag), joita käytetään sosiaalisessa mediassa. Sisäistä viestintää varten avattiin tili Trello-projektinhallintatyökaluun,

45


jonne tallannetaan kaikki juhlavuoden materiaalit ja pöytäkirjat, jotta ne ovat kaikkien saatavilla. Juhlavuoden viestintätyöryhmä aloitti työskentelynsä vuoden 2017 syksyllä. Työryhmään kuuluu luottamushenkilöt Irja Appelroth (pj), Mikko Karlsson, Hannu Hurme, Jouko Heikkilä sekä TUL:n viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat Niina Myllys ja Kaisa Nyberg. Vuonna 2017 työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Työryhmä hyväksyi juhlavuoden viestintä- ja markkinointisuunnitelman, päätti ja toteutti juhlavuoden myynti- ja markkinointimateriaaleja sekä hahmotteli juhlavuoden viestintäkelloa ja tehtäväjakoa.

Kaavio 2: TUL:n viestintäkanavat vuonna 2017

Kanava tul.fi

Tul Aviisi

8.3. Viestintäkanavat TUL:lla on omien verkkosivujensa ja TUL Aviisi -verkkolehden lisäksi käytössä useita erillisiä verkkosivuja, kuten tapahtumasivut: tuljoygames.fi ja geebee.fi. Lisäksi piireillä on omat, erilliset verkkosivustonsa ja Facebook-sivunsa. Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena on tuoda kaikki erilliset sivut sekä piirien sivut yhden osoitteen alle. Sivustojen integroimisen lisäksi vuonna 2017 selkeytettiin ja määriteltiin uudelleen eri viestintäkanavien roolia. Verkkolehti TUL Aviisi jatkoi toimintaansa ilman päätoimittajaa. Verkkolehden sisällöstä vastasi tiedottaja, mutta sisältöä tuottivat koko liiton henkilökunnan lisäksi, seuratoimijat ja TUL:n luottamushenkilöt. TUL Aviisin tarkoituksena on nostaa esille TUL:n urheiluseurojen uutisia ja tapahtumia sekä taustoittaa jäsenistölle liiton toimintaa. TUL:n varsinaiset uutiset ja tiedotteet siirrettiin julkaistavaksi liiton verkkosivuille.

46

Facebook

Instagram

Twitter

Seuraaja-/kä- Kohder vijämäärä 27 907 Jäsenet kumppa vapaae toimijat tamush liikuntat jat, med päättäj 17 507 Jäsenet paaehto mijat, lu mushen liikuntat jat 1309 jäsenet panit, li tatoimij harrasta päättäj 135 jäsenet ret, har jat, pää 340 jäsenet täjät, m liikuntat jat


ryhmä

Sisällöntuottaja Viestintä

Osoite

t, tul.fi anit, ehtoist, luothenkilöt, toimidia, jät t, vaViestintä, jäse- tulaviisi.fi oistoi- net ja vapaauottaehtoistoimijat nkilöt, toimi-

t, kump- Viestintä iikunjat, ajat, jät t, nuoViestintä rrastaättäjät t, päät- Viestintä media, toimi-

@TULry

@tul_ry

@TUL_ry

Myös sosiaalisen median kanavia eriytettiin toisistaan. TUL:n Facebook-sivuilla oli vuoden lopussa 1309 seuraajaa. Määrä kasvoi 39 prosentilla edellisestä vuodesta. Facebookissa jaetaan TUL:n uutisia ja ajankohtaisia asioita. Lisäksi siellä jaetaan satunnaisesti "kevyempää" sisältöä TUL:n työntekijöiden arjesta. Liiton Twitter-tilillä oli vuoden 2017 lopussa 340 seuraajaa. Määrä kasvoi edellisvuodesta 51 prosenttia. Twitterissä TUL jakaa omien uutistensa lisäksi muita seuratoimintaan tai liikuntaan liittyviä uutisia ja kannanottoja. Instagram on TUL:n käyttämistä some-kanavista uusin. Seuraajia liitolla oli vuoden lopulla 135 ja kehittämistyö oli vuonna 2017 vielä kesken. Instagramissa TUL jakaa erityisesti nuorille suunnattua sisältöä sekä kuvia liiton arjesta.

8.4. Tapahtumamarkkinointi TUL järjestää vuosittain paljon erilaisia tapahtumia, kuten kilpailuja, koulutuksia, seminaareja, kulttuuri- ja viihdetapahtumia sekä kuntoliikunnan tapahtumia. Markkinointi kohdistetaan aina tapahtuman kohderyhmälle. Suurimmat markkinointipanostukset vuonna 2017 tehtiin CSIT:n Maailmankisojen, Aprilliristeilyn sekä Liikkeelle!-kampanjan yhteydessä. Koulutuksien osalta nostettiin esille erityisesti Unelma Paremmasta -seminaaria sekä TUL:n Seurapäiviä. Tapahtumien markkinointi painottui vuonna 2017 entistä vahvemmin digitaaliseen markkinointiin ja tiedottamiseen.

47


Kaavio 3: Tapahtumamarkkinointi vuonna 2017 Tapahtuma Geebee

Kanava sosiaalinen media, verkkosivut

Vastuu Printtimateriaali Muu viestintä vapaaehtoiset, julisteet, flyerit, kumppanit, meTUL markkinointi käsiohjelma diatiedote

Aprilliristeily

sosiaalinen media, verkkosivut, sähköpostiviestit sosiaalinen media, verkkosivut, sähköpostiviestit sosiaalinen media, verkkosivut sosiaalinen media, verkkosivut

markkinointi

Seurapäivät

Vantaan Painicup Lapsimessut

Liikkeelle!-kampanja

sosiaalinen media, verkkosivut, sähköpostiviestit #askelkisa sosiaalinen media, verkkosivut, sähköpostiviestit TU:n mestaruus- verkkosivut, sähkilpailut köpostiviestit Veteraanipäivät verkkosivut, sähköpostiviestit Veteraaniristeily verkkosivut, sähköpostiviestit Koulutukset verkkosivut, sähköpostiviestit TUL Joy Games sosiaalinen media, verkkosivut, sähköpostiviestit CSIT Maailman- sosiaalinen mekisat dia, verkkosivut, sähköpostiviestit TUL100-juhlasosiaalinen mevuosi dia, verkkosivut, sähköpostiviestit Unelma parem- sosiaalinen memasta -seminaa- dia, verkkosivut, ri sähköpostiviestit

48

risteilyohjelma, julisteet

aluetoimijat, markkinointi

mediatiedote

seura, markkinointi, Painiliitto TUL Suur-Helsingin piiri, markkinointi markkinointi

kumppanit

julisteet, flyerit, osallistujakortit

markkinointi

TUL lajivastaavat veteraanijaosto, markkinointi markkinointi TUL aluetyöntekijät aluetyöntekijä, nuorisliikunnan vastaava markkinointi

esitteet, kilpailukutsut esitteet mainos, käsiohjelma esitteitä, koulutusmateriaalit käsiohjelma, esit- kumppanit teet, julisteet kisaopas, esitteet

viestintätyöryh- roll upit, postimä, markkinointi kortit, julisteet

sähköinen viestintäpaketti

Kisakeskus, TUL viestintä

mediatiedote

roll up


49


9. Hallinto 9.1. Liikuntapoliittinen toiminta TUL ja sen edustajat ovat osallistuneet kansalliseen ja kansainväliseen liikuntapoliittiseen keskusteluun aktiivisesti. TUL osallistui olympiakomitean strategiatyöhön yhtenä sen jäsenenä. TUL järjesti Kisakeskuksessa syyskuussa 2017 seminaarin, jossa puhujina olivat muun muassa Presidentti Tarja Halonen ja ministeri Matti Ahde. Kansainvälistä vaikuttavuutta lisättiin tekemällä yhteistyösopimus Viron urheiluliittojen, Kalev ja Joud, kanssa sekä liittymällä ISCA-järjestöön. CSIT:n toiminnassa TUL:lla on merkittävä rooli ja asema yhtenä sen suurista jäsenjärjestöistä. Valtakunnallisessa liikuntapoliittisessa keskustelussa TUL korosti eri yhteyksissä voimakkaasti matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistämisen merkitystä. TUL teki yhteistyötä eri liikuntaorganisaatioiden kanssa ja osallistui liikuntapoliittisen selonteon valmisteluihin aktiivisesti huolehtien omien arvojensa ja toiminnan kiinnittymisestä tulevaisuudessakin suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Lisäksi yhteyttä pidettiin liikunnan julkiseen hallintoon sekä alan tutkijoihin. Liiton hallitus, valiokunnat ja jaostot vastasivat TUL:n toiminnan organisoimisesta. Tämän lisäksi vuoden 2017 aikana perustettiin toimikuntia valmistelemaan 100-vuotisjuhlia niin valtakunnallisten kuin alueellisten tapahtumien järjestelyjä varten. Alueellisia tapahtumia tullaan järjestämään koko juhlavuoden ajan. Valiokunnista strategiavaliokunta valmisteli tulevaa laajaa seurakyselyä, joka toteutetaan kevään 2018 aikana ja talousvaliokunta käsitteli vaativia, liiton talouteen liittyviä tervehdyttämiskysymyksiä.

50


Talouteen ja toimintaan liittyvänä merkittävänä asiana TUL:ssa toteutettiin hallituksen päätöksellä yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena liiton henkilöstön määrä väheni. Operatiivisen henkilöstön toimenkuvia muutettiin siten, että liitto pystyy edelleen tuottamaan jäsenistölleen ja seuroilleen tärkeät palvelut sekä toteuttamaan liiton toiminnan olennaiset tehtävät.

9.2 Yleishallinto TUL:n valtuusto piti kaksi sääntömääräistä kokousta, joissa se käsitteli yhdistyksen sääntöjen mukaan määritellyt asiat. Liiton hallitus kokoontui 12 kertaa. Liiton hallituksen apueliminä toimi valiokuntia ja jaostoja. TUL:n 100-vuotisjuhlia varten perustettiin toimikuntia valmistelemaan vuoden 2019 suurtapahtumia sekä alueellisia tapahtumia. Valtuusto Valtuuston kevätkokous pidettiin Helsingissä 13.05.2017. Syyskokous järjestettiin TUL:n seurapäivien yhteydessä Jyväskylässä 26.11.2017. Valtuuston jäsenet ja heidän varajäsenet (suluissa) • Valtuuston puheenjohtaja Jari Rantala (varajäsen Timo Virolainen) • 1. varapuheenjohtaja Satu Kosola (varajäsen Olli Lindroos) • 2. varapuheenjohtaja Jukka Ikäläinen (varajäsen Sami Zerni) Valtuuston jäsenet (suluissa varajäsen): Häme: Jarmo Levänen (Pekka Leppäniemi), Timo Rannikko (Harri Vuorela), Riitta Nokkala (Heidi Jaakkima) Kainuu: Mauno Huttunen (Markku Oikarinen), Miikka Kortelainen (Tuija Kyllönen); Karjala: Voitto Parikka (Sirpa Huikuri), Seppo Kivihalme (Sirpa Savolainen)

51


Keski-Suomi: Heikki Mäkinen (Helka Maltolahti), Petri Hagman (Matti Pöppönen) Kymenlaakso: Arto Mikkola (Pentti Vainio), Hanna Paavilainen (Arimo Kolsi); Lappi: Pirkko Pehkonen (Arto Laakso); Oulu: Anneli Rajaniemi (Alpo Ohenoja), Leena Immonen (Anu Plaketti), Milja Jaatinen (Hannu Saikanmäki); Pohjanmaa: Katja Kaivonen (Matti Hourula), Tarja Tenkula (Antti Koski); Saimaa: Juha Kauppinen (Mauri Koponen), Jarmo Lahtinen (Minna Rahkonen); Satakunta: Eeva Kurki (Jaana Määttälä), Petteri Lahti (Timo Lehtonen), Timo Mansikka (Mikko-Tapio Mattila), Eija Hakala (Tuija Vähänen-Koivuluoma) Savo: Pekka Hahl (Paavo Saarivainio), Maija-Liisa Rytkönen (Raija Puumalainen) Suur-Helsinki: Juha Kulju (Outi Havia), Riitta-Liisa Kima (Merja Järvenpää), Eija Harjula (Erkki Jokela), Petri Ijäs (Merja Seidler); Tampere: Aira Ikonen (Markku Saarinen), Leena Mankkinen (Tiina Näätsaari), Tuire Tuominen (Matti Haavisto); Uusimaa: Helena Parpala (Teijo Kontio), Tapio Pulkkinen (Karita Seuranen); Varsinais-Suomi: Pentti Kovala (Timo Tammi), Virpi-Marja Niskala (Merja Loukonen), Mia Salonen (Hanna-Mari Mäkelä) Hallitus Hallitus kokoontui yhteensä 12 kertaa. Hallituksen jäsenet: Puheenjohtaja: Kimmo Suomi, (12/12), Keski-Suomi 1. varapuheenjohtaja: Riku Ahola (12/12), Suur-Helsinki 2. varapuheenjohtaja: Diana Bergroth-Lampinen, (4/12), Satakunta

52


Pirjo Ailanto, (11/12) Varsinais-Suomi Sirkka-Liisa Kähärä, (6/12) Suur-Helsinki Tuomo Laine, (11/12) Varsinais-Suomi Petteri Luokkala, (7/12) Lappi Anu Rajajärvi, (10/12) Uusimaa Päivi Saarinen, (8/12) Kymenlaakso Heikki Salonen, (11/12) Tampere Maria-Liisa Tuomisto, (8/12) Pohjanmaa Hallituksen kokouksiin on mahdollisuuksien mukaan osallistunut valtuuston puheenjohtajisto. Hallituksen esittelijöinä ovat toimineet Risto Korpela ja Antti Kempas. Hallituksen sihteerinä toimi Niina Myllys 21.9.2017 alkaen. Työvaliokunta Työvaliokuntaan kuuluivat Kimmo Suomi, Riku Ahola, Diana Bergrooth-Lampinen, Veli-Tapio Kangasluoma (31.6. asti), Antti Kempas (1.7. alkaen) ja Risto Korpela Valiokunnat ja jaostot Hallituksen apueliminä ovat toimineet valiokunnat ja jaostot. Liiton painopistealueille on nimetty seuraavat valiokunnat : strategiavaliokunta, seurapalveluvaliokunta, nuorisovaliokunta, aikuisten harrasteliikunnan valiokunta, lajitoiminnan valiokunta, tasa-arvovaliokunta, talousvaliokunta ja veteraanijaosto. Lajijaostot on nimetty lajitoiminnan valiokunnan alaisuuteen. Johtoryhmä Johtoryhmä kokoontui noin kahden viikon välein pois lukien kesäkuukaudet. Liiton johtoryhmään kuuluivat Risto Korpela, Veli-Tapio Kangasluoma (31.6. asti) ja Antti Kempas. Työsuojelutoimikunta Liiton työsuojelutoimikunta kokoontui kaksi (2) kertaa vuoden aikana. Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat työsuojelupäällikkö Risto Korpela, työsuojeluvaltuutettu Kalevi Viskari, 1. varavaltuu-

53


tettu Jukka Nieminen ja 2. varavaltuutettu Eija Pahkamaa. Tilintarkastajat Tilintarkastajina ovat toimineet Lotta Kauppila (HTM), Pasi Puranen (KHT) ja Heidi Vierros (KHT). Varatilintarkastajina ovat toimineet Martti Haapakoski (HTM), Miika Karkulahti (KHT) sekä Tommi Tamminen (KHT). Valvontatarkastajana on toiminut KPMG Oy. ATK- ja tietoliikenne TUL:n puhelin- ja matkapuhelinjärjestelmien toimittajana on Elisa Oyj ja muista internet- ja tietoliikennepalveluista sekä ATK-tuesta vastasi Somic Oy. Liiton jäsenrekisteri on hankittu FloApps Oy:ltä. Piiri- ja aluetoiminta Liiton 15 piirijärjestöä toimivat edelleen itsenäisinä yhdistyksinä ja liiton sääntöjen mukaisina toimijoina ja päätöksentekijöinä. Liiton henkilöresurssista yli puolet oli loppuvuodesta aluevastaavia/piirien toiminnanjohtajia ja muunkin henkilöstön työpanoksesta suurin osa tukee alue-, piiri ja seuratoimintaa. Toimistoja, joissa oli liiton osoittama työntekijä, oli liitolla yhdessä piirijärjestöjen kanssa vuoden 2017 lopussa yhteensä 8 henkilöä ja yksi työskenteli liiton keskustoimistosta käsin. Alueet - Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi, Järvi-Suomi ja Etelä-Suomi - ovat liiton toiminnallinen aluejako. Kullakin alueella toimivien piirijärjestöjen toiminta, kuten tapahtumat, kilpailut ja koulutus pyritään kokoamaan yhteen. Alueille on myönnetty alueen suuruuteen, työntekijöiden määrään sekä edellisvuoden toiminnan tuloksiin perustuva aluemääräraha. Määrärahaa on voinut käyttää alueellisesta toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Piiritoimin-

54


nan kulut on katettu piirien omilla tuotoilla, mm. seurojen maksamilla jäsenmaksuilla. Järvi-Suomen alueen piirit ovat rekisteröineet yhteisen aluetoimintansa yhdistykseksi, joka on liittynyt TUL:n yhteisöjäseneksi. Aluetoiminnan vastuissa jouduttiin organisaatiouudistuksen johdosta luopumaan alueiden johtoryhmistä työntekijämäärän kavennuttua toimintakauden aikana. Liiton työntekijät toimivat pääsääntöisesti myös jonkin lajin valtakunnallisena lajipäällikkönä. Liiton 15 piirijärjestöä ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, joilla on oma hallinto, oma talous ja oma toiminta. Liitto on osoittanut piirien käyttöön henkilöstöresurssina liiton työntekijän, joka toimii piirin toiminnanjohtajana. Työntekijät ovat työsuhteessa liittoon ja työnjohdollinen esimiestyö tapahtuu liitosta. Piirijärjestöt ovat liiton sääntöjen mukaan keskeisiä toimijoita liiton päätöksentekorakenteessa. Piirit valitsevat liittokokousedustajat ja jokaisella piirillä on edustus liiton valtuustossa. Piirit perivät jäsenmaksua seuroilta. Henkilöstö ja henkilöstötoiminta TUL:n palveluksessa oli vuoden 2017 alussa 21 työntekijää ja vuoden lopussa 17 työntekijää. Eläkkeelle toiminta vuoden aikana siirtyi 3 työntekijää ja yhteistoimintaneuvottelujen johdosta jouduttiin irtisanomaan 4 työntekijää. Kahden työntekijän työvelvoite päättyi kesän aikana, mutta he olivat liiton palkkalistoilla vuoden loppuun asti. Henkilöstön yhteisiä työ- ja koulutustilaisuuksia järjestettiin kaksi kertaa, Helsingissä ja Tampereella.

55


TUL:n henkilöstö vuonna 2017 • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Hannu Ahonen • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Jarno Blomster • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Mauri Blomster • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Kimmo Kamppila • Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma ( 31.6.2017 asti ) • Harrasteliikunnan kehittäjä Tiia Kaukovuo ( työsuhde päättyi 17.6.2017) • Liikuntapäällikkö Antti Kempas • Pääsihteeri Risto Korpela • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Heidi Kukkola (hoitovapaalla 1.1. - 31.12.) • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Marjo Lehtinen ( työsuhde päättyi 31.12.2017 ) • Talous- ja hallintopäällikkö Marjatta Leivo (osa-aikainen, 28.2.2017 asti ) • Tiedottaja Niina Myllys ( 1.8.2017 alkaen ) • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Johanna Nekkonen ( 15.12.2017 alkaen ) • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Jukka Nieminen • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Veli-Matti Nieminen (hoitovapaan sijainen) • Tapahtumakoordinaattori ja markkinointiassistentti Kaisa Nyberg • Toimisto- ja talousassistentti Eija Pahkamaa • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Anna-Maija Piippo ( 31.7.2017 asti ) • Toimistoassistentti Pia Reutsalo • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Veijo Saarelainen (osa-aikainen, työsuhde päättyi 17.11.) • Nuorisotoiminnan kehittäjä Sari Svensson (opintovapaalla / työsuhde päättyi 1.7.) • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Jarkko Tenkula • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Jukka Vilkki • Aluevastaava, toiminnanjohtaja Kalevi Viskari ( 31.12.2017 asti )

56


57


10. Talous Liiton taloushallinto oli ensimmäistä vuotta ulkoistettuna tilitoimisto Aarnio Oy:lle, joka toimii Turussa. Liitto ei peri jäsenmaksuja Tilikauden tulos oli 14.855, 79 euroa ylijäämäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämä valtion yleisavustus pieneni vuodesta 2016 (1.515.000 € ) 105.000 euroon ollen 1.410.000 euroa. TUL sai erityisavustuksena vuodelle 2017 12.000 € CSIT maailmankisojen 2019 hakuprosessia varten. Avustukselle haettiin käyttötarkoituksen muutosta ja raha tullaan osoittamaan vuoden 2019 kansainvälisen nuorisoleirin käyttöön. Tämän lisäksi erityisavustuksena TUL sai 45.000 euroa 100-vuotisjuhlien järjestelyjä varten, josta käytettiin osa vuonna 2017 ja osa tullaan käyttämään vuonna 2018. Kisakeskussäätiön haasteellisen tilanteen johdosta neuvoteltiin saatavien sopeuttamisesta siten, että lainalle annettiin jatkoaikaa, ja muita saatavia vähennettiin sekä alaskirjattiin TUL:n taseesta 60.000 €. Liiton henkilöstölle maksettujen palkkojen yhteissumma oli 854.606,98 euroa ilman sosiaalikuluja. Taseessa olevat eläkevastuut olivat tilikauden päättyessä 1.251.180 euroa ja niille otettiin lakimuutosten johdosta pankkitakaus. ATK- ja kopiointilaitteita hankittiin leasing-sopimuksilla suunnitelmien mukaisesti. Omaisuudesta tehtiin EVL:n mukaisia poistoja 8.576,60 euroa. Myyntivaraston arvo oli tilinpäätöshetkellä 25.927,54 euroa. Arvio tulevasta kehityksestä Toimintavuosi 2018 on sopeutumisen ja organi-

58


saation toimintojen kehittämisen aikaa. Samalla valmistaudutaan TUL:n 100-vuotisjuhliin. Valtionapupäätös on saatu tietoon ja sen mukaan TUL saa toimintavuodelle 2018 saman 1.410.000 euron yleisavustuksen kuin vuonna 2017. Toimintaja taloussuunnitelmassa vuodelle 2018 anottiin hieman korkeampaa yleisavustusta, mutta toimintasuunnitelmissa on varauduttu myös siihen, ettei avustuksen määrä nouse. Vuodelle 2018 on anottu erityisavustusta koskien 100-vuotisjuhlien järjestelyjä. Muutama pitkäaikainen työntekijä eläköityi toimintavuoden aikana. Sijoitustoiminnan osalta ei ole tarvetta uusiin linjauksiin. Aikaisempina vuosina tehtyjen osakemyyntien varat on sijoitettuna kokonaisuudessaan. Merkityksellistä on pyrkiä saamaan sijoitustoiminnasta myös vuotuista kassavirtaa.

10.1 Yhteistoimintasopimukset Liiton yhteistoimintasopimusten euromääräinen kokonaissumma lähes tuplaantui 65.612,22 eurosta 116.500 euroon. Silti yhteistyösopimusten määrässä ja niiden arvossa ollaan jäljessä vuoden 2010 tasosta. Tähän tullaan kiinnittämään jatkossa huomiota erityisesti siitä syystä, että tulevat TUL:n 100-vuotisjuhlat antavat mahdollisuuden hankkia kumpaannuksia lisää. Osa yhteistoimintasopimuksista on sisältänyt kohdennettuja panostuksia liiton toimintaan, osa on ollut nimeämätöntä yleistä tukea liiton toimintaan. Konttainen Liiton omistama Konttaisen retkeilyalue sijaitsee Kuusamossa noin 10 kilometrin päässä Rukalta. Konttainen on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella piirien muodostamalle osakeyhtiöl-

59


le Retki-Konttainen Oy:lle. Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alkuvuodet eivät ole tuottaneet liitolle vuokratuloja.

10.2 Sijoitustoiminta Kiinteistösijoituksia liitolla oli seuraavasti: 1. Ristiaallokko ( as. oy Ristiaallokko ) Ristiaallokon tuotot jäivät lähes maksettujen vastikkeiden suuruisiksi. Edellisen tilinpäätöksen yhteydessä liiketilan arvoa kirjattiin alas vastaamaan nykyhetken arvoa. Hallitus teki toimintakauden 2017 aikana päätöksen asettaa kyseessä olevan liiketilan osakkeet myyntiin. 2. Varsinaisessa sijoitustoiminnassa tehtiin muutoksia siten, että eläkevastuiden vakuuksien takia Nordeassa olevien sijoitusten määrää kasvatettiin vaihtamalla Mandatum Life- yhtiössä olleet sijoitukset Nordeaan. Näin ollen TUL:n raha- tai sijoituslaitoksiin sijoitetuista varoista ( 1.999.163 euroa ) noin puolet on sijoitettuna Nordean kautta. Muut sijoituskohteet ovat Suomen Pankkiiriliike ja LähiTapiola.

10.3 Avustukset Toiminta-avustusta haettiin vuodelle 2017 opetus- ja kulttuuriministeriöltä yhteensä 1.745. 000,00 euroa. OKM myönsi liitolle toiminta-avustusta 1.410.000 euroa. Liitto sai erityisavustusta CSIT- hanketta varten 12.000 € ja 100-vuotisjuhlien järjestelyjä varten 45.000 € toimintakauden aikana. Molemmille erityisavustuksille on anottu käyttötarkoituksen- ja käyttöaikataulun muutosta.

60


Liite 1: lajien parhaat urheilijat Aerobic: Laura Vihervä, Valkeakosken Koskenpojat Futsal: Iiro Vanha, FC Kemi Hiihto: Verneri Poikonen, Äänekosken Huima Jalkapallo: Oskari Forsman, Ps Kemi Kings Joukkuevoimistelu: Cowahit jr, Turun Jyry Judo: Henri Tuurala, Raision Ryhti Jääpallo: Mikko Rytkönen, Jyväskylän Seudun Palloseura Karate: Pekka Peltola, Kenbukan ry Kaukalopallo: Tero Liimatainen, Lauritsalan Visa Keilailu: Juhani Kolppanen, Halikon Hehku Koripallo: Taru Tuukkanen, Hyvinkään Ponteva Lentopallo: Miro Määttänen, Korson Veto / Vantaa Ducks Melonta: Netta Malinen, Tampereen Vihuri Moottoriurheilu: Jesse Mustonen, Varkaus Racing Team Nyrkkeily: Krenar Aliu, Kirkkonummen Nyrkkeilykerho Paini: Elias Kuosmanen, Helsingin Haka Painonnosto: Anni Vuohijoki, Rovaniemen Reipas Petankki: Jouni Sinkkonen, Kalvolan Isku Pikaluistelu: Mika Poutala, Helsingin Työväen Luistelijat Potkunyrkkeily: Hanne Lauslehto, Järvenpään Kehäkarhut Pyöräily: Sari Saarelainen, LetsGo Vantaa Pöytätennis: Benedek Olah, Seinäjoen Sisu Rytminen voimistelu: Jouki Tikkanen, Rekolan Raikas Ryhmätanssi: Jasmin Kidea-joukkue, Kellon Työväen Urheilijat Shakki: Risto Nevanlinna Jyväs-Shakki Tennis: Olli Kellokumpu, Tammer-Pallo Telinevoimistelu: Tarmo Kanerva, Tampereen Sisu Triathlon: Heidi Hyvärinen, KUTU Triathlon Uinti: Ida Hulkko, TaTU Tampere

Veneily: Seppo Viljanen, Luvian Vene-Kolmio Vesipallo: Samuel Torttila, Uintiseura Kuhat Voimanosto: Tomi Halmesmäki, Lapuan Ponnistus Yleisurheilu: Wilma Murto, Salon Vilpa

TUL:n päivänä 26.1. palkitut: Vuoden Urheilija 2017: Mika Poutala Vuoden joukkue 2017: Hyvinkään ponteva (koripallo) Vuoden valmentaja 2017: Kari Aalto (karate, Kotkan Shukokai) Vuoden liikuntakulttuuriteko 2017: Jorma Rajakannas, Leppävirran Urheilijat Vuoden nuori toimija 2017: Siiri Lilja (Musan Salama) Vuoden nuorisotoimija 2017: Ari Tuurinmäki (Lapuan Ponnistus) TUL:n malja: Hannu Kiminkinen Yhdenvertaisuusteko 2017: Itä-Vantaan Urheilijat IVU ry Erityiskunniamaininta: Birgitta Kervinen

61


Liite 2: CSIT-Maailmankisatulokset 13.6.-18.6.2017. Yleisurheilu

15 kultaa, 10 hopeaa, 7 pronssia

Naiset: Laura Sirkiä 1. seiväs Tiia Tirkkonen 2. kiekko, 3. moukari Jenni Lahtinen 3. 5000m kävely

Masters: 4 kultaa, 7 hopeaa, 6 pronssia

Miehet: Panu Tirkkonen 2. kuula, 2. kiekko Eerikki Pekkola 3. 100m Otto Seppälä 1. 110m aidat Oscar Varalahti 3. korkeus 3. 110m aidat 4x100m 3. Otto Seppälä, Eerikki Pekkola, Petteri Laitinen, Arttu Salonen TUL joukkuekisan 3. miehet Yhteensä: 12 mitalia (2 kultaa, 3 hopeaa, 7 pronssia) Shakki Joukkuekisa TUL 2. Osmo Kauppila, Risto Nevanlinna, Risto Tuominen, Teemu Topi-Hulmi, Timo Tuomala Henkilökohtainen pikapeli Teemu Topi-Hulmi 2. Risto Tuominen 3. Minifutis Naiset: TUL 3. Kristiina Kettula, Maiju Salonen, Annemari Keltamäki, Nea Kunto, Julia Pölönen, Taija Luoma, Anu Rajajärvi Judo Miehet: 66kg Henri Tuurala 3. Uinti Yhteensä: 49 mitalia (19 kultaa, 17 hopeaa, 13 pronssia) Regular:

62

Regular: tytöt 16 – 17, Huttula Riika, 50su pronssi tytöt: 16 – 17, Korpi Katriina, 100su pronssi, 50ru pronssi, 200sku pronssi, 100ru hopea, 200vu hopea, 50pu kulta tytöt: 16 – 17, Katajamäki Anni, 50pu pronssi, 200sku hopea, 200pu kulta, 100pu kulta Naiset: Koivuluoma Heta, 200pu hopea, 400vu hopea, 50vu kulta, 200vu kulta, 100pu kulta, 50pu kulta, 100vu kulta Miehet: Wilman Miikka, 200sku hopea Miehet: Kanste Aleksi, 400vu hopea, 100su kulta, 200su kulta, Miehet: Kallinen Konsta, 50ru pronssi, 200sku pronssi, 100ru hopea, 50su hopea, 50vu kulta, 100vu kulta Miehet: 4 x 100 sku viesti pronssia, joukkueella Kanste Aleksi Willman Miika, Kallinen Konsta, Koskela Lauri Naiset: 4 x 50 vu viesti kultaa, 4 x 100 sku viesti kultaa, 4 x 100 vu viesti kultaa, joukkueella Huttula Riika, Katajamäki Anni, Korpi Katriina, Koivuluoma Heta Masters: Naiset: 35 – 39, Hillukka Mervi, 50vu pronssi, 50pu hopea, 200sku hopea, 200pu kulta, 100pu kulta, 400vu kulta Naiset: 50 – 54, Kestilä Maarit, 50vu pronssi, 50ru pronssi, 100vu pronssi, 100ru hopea,


200ru kulta, Miehet: 45 – 49, Katajamäki Arto, 100pu pronssi, 200pu hopea, 50pu hopea, 200sku hopea Miehet: 50 – 54, Kanste Jussi, 200su pronssi, 200sku hopea Paini Juniorit: 50kg Tino Ojala 1. 55kg Juho Lamberg 1. 60kg Roope Miettunen 1. 74kg Iiro Piippo 1. 84kg Jesse Lohva 1. 129kg Arttu Mutanen 2. Miehet: 59kg Roope Miettunen 3. 71kg Leevi Ukkola 3. 75kg Iiro Piippo 3. 80kg Lari Hirvi 2. 85kg Einari Ukkola 3. 98kg Riku Liikkanen 3. Joukkuekisa 2. Rantapaini Riku Liikkanen 2. Leevi Ukkola 3. Petankki Nations Cup MEN 1. Markus Barck - Taito Pietila 2. Kari Nuikka - Jarmo Vuolanen

63


Liite 3: yleisurheilun arvokilpailuedustukset MM-kisat Lontoo: Aleksi Ojala Turun Weikot YU 50 km kävely 14. (Wilma Murto Salon Vilpas seiväs, nimettiin myös kisoihin, mutta hän joutui loukkaantumisen takia jäämään pois). EM-hallikisat Belgrad: Wilma Murto SalVil seiväs 8. EM-joukkuekilpailut: 1. Liiga Vaasa: Eveliina Määttänen KUY 400m 11., 4x400m 4., Samuli Eriksson SalVil korkeus 2. EC-kävelyt Dudince: Aleksi Ojala TurWei 50 km dq. EC-moniottelut: 1. Liiga: Ville-Veikko Hanninen KUY 10-ottelu 28., joukkue 4. EM 22v Bydgoszcz: Oskari Lehtonen NYU 200m 10., 4x100m 3., Panu Tirkkonen KeitKunto kuula 13., Samuli Eriksson SalVil korkeus 14., Tomas Wecksten KarhU seiväs 8., Eveliina Määttänen KUY 400m aj 11. EM 19v Grosseto: Wilma Murto SalVil seiväs 3., Eero Ahola Porin YU kuula 9., Arttu Korkeasalo LielKipinä kuula 10., Jere Keskinen Vaasan Tov. seiväs 10., Saija Seppä SuolUrho 1500m 6., Taika Koilahti TurWei pituus 8., 4x100m 16., Saara Hakanen KUY 3-loikka 9., Sanni Mahonen KUY 100m 26., 4x100m 16., Saara Sinervo SalVil korkeus 10. Euroopan nuorten olympiafestivaali Györ: Marcus Kytölä HSU seiväs 2., Kerttu Latvala KUY 200m 9. Maaottelut Pohjoismaiden mestaruuskisat Hvidovre: Tuomas Jokinen TurWei 10000m 5. PM moniottelut Kuortane: Ville-Veikko Hanninen KUY 10-ottelu 8., joukkue 2. Janette Hanski KarhU N 17 7-ottelu 4. PM nelimaaottelu 19v Umeå: Janette Niemi HamPo 800m 7., Saara Hakanen KUY 3-loikka 1., pituus 5., Sanni Mahonen KUY 100m 5., 4x100m 3., Saara Sinervo SalVil korkeus 4., Antti Tiekso TurWei 3-loikka 2., Eero Ahola Porin YU kuula 1., kiekko 4. Konsta Alatupa KokkTU 100m 7. PM-hallimaaottelu Tampere: Wilma Murto SalVil seiväs NH, Milja Thureson TurTo 60m 4., Saija Seppä SuolUrho 1500m 6. Suomi-Ruotsi-maaottelu Tukholma: Tomas Wecksten KarhUrh seiväs 3., Saija Seppä SuolU 1500m 5., Eveliina Määttänen KUY 400m aj 1., 400m 5., 4x400m 2., Sanni Mahonen KUY 100m 5., 4x100m 2., Topias Koukkula KangUrh 3-loikka 3., Jani Kiiskilä VeitsilK-V keihäs 4., Aleksi Ojala TurWei 10000m kävely 4. Samuli Eriksson SalVil korkeus 1.

64


Suomi-Ruotsi-maaottelu 17v Tukholma: Arttu Korkeasalo LielKi kuula 1., kiekko 4. Jermu Tarkiainen HSU seiväs 1., Matias Meriläinen NYU 2000m esteet 2., Mette Baas VeitsilK-V 400m 3., 4x400m 2., Anni Penttilä VeikkVei 2000m 1., 1500m esteet 2., Kerttu Latvala KUY 100m 3., 200m 2., 4x100m 2., Kiia Jullenmaa PorYU seiväs 4., Janette Hanski KarhU kuula 3. PM-kävelyt Tukholma: M Timo Viljanen TuWe 4. 22v Jaakko Määttänen KUY 1. 17v Aatu Komulainen KUY 2. PM-maastot Middelfart Tanska: 19v Saija Seppä 2. Joukkuekisan 3. Arvokisaedustuksia 22 ja maaotteluedustuksia 29. SM-mitaleita 150, joista 58 Suomen mestaruutta

65


Liite 4: TUL:n yhteisöjäsenet Eläkeläiset ry Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ITF Taekwon-Do Liitto ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Liikkukaa! ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Karate-jutsu Renmei ry Suomen Luutapalloliitto ry Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto ry Suomen Shotokan Karate-do Liitto ry TUL Järvi-Suomi ry TUL:n Painin Tuki ry TUL:n Yleisurheilun Tuki ry Työväen Retkeilyliitto ry Työväen Sivistysliitto TSL ry

66


Liite 5: TUL:n jäsenyydet 2017 Gery ry Ehyt ry EK ja Palta Helsingin Osuuskauppa Elanto Jääkenttäsäätiö Kansan Sivistysrahaston Kannatusyhdistys ry Kansan Sivistyötyön Liitto KSL ry Liike ry Liikenneturva ry Liikuntatieteen ja Testaustoiminnan Edistämisyhdistys Liite ry Nuorten Akatemia Seta ry Soste ry Stadion-Säätiö Suomen Hostellijärjestö ry Suomen Luonnonsuojeluliitto Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Suomen Olympiakomitea Suomen Ratsastajainliitto ry Suomen Rauhanpuolustajat ry Suomi-Unkari-Seura ry Suomi-Vietnam-Seura ry TSL:n Kuvataidetoimikunta Työväen Sivistysliitto TSL ry Työväenperinne ry Urheilumuseosäätiö Urheilun Kalottikeskus ry Jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä: International Labour Sports Confederation CSIT International Council of Sports Science and Physical Education ICSSPE European Fair Play Movement ETPM Felleskomitea International Sports and Culture Association ISCA

67


Liite 6: Ansiomerkit Kultainen Kiekko -palkinnolla palkittiin Hyvinkään Pontevan naisten koripallojoukkue. TUL:n kultainen ansiomerkki myönnettiin 12 henkilölle: Jalava Urho Koiviston Isku ry, Kaniin Valma Veitsiluodon Kisaveikot ry, Koljander Tiina Valkeakosken Koskenpojat ry, Leppäniemi Pekka Riihimäen Kiista-Veikot ry, Maunu Paula Veitsiluodon Kisaveikot ry, Mikkola Arto Kausalan Yritys ry, Räsänen Kauko Juuan Urheilijat ry, Suominen Jouni Tainionkosken Tähti ry, Söderdahl Hilkka Koiviston Isku ry, Tuononen Jarkko Juuan Urheilijat ry, Tuononen Raimo Juuan Urheilijat ry ja Vainio Pentti Myllykosken Toverit ry. TUL:n kultainen seuratyö -ansiomerkkejä myönnettiin yhteensä 46 kappaletta. Merkit jakautuivat seuraaviin piireihin: Häme 6, Karjala 3, Kymenlaakso 6, Lappi 10, Oulu 2, Saimaa 2, Satakunta 3, Tampere 8 ja Varsinais-Suomi 6. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkit ja -mitalit Ansioristi Blomster Mauri Kemin Työväen Uimarit ry, Heikkilä Jouko Tampereen Kisatoverit ry, Inkinen Pirkko Juuan Urheilijat ry, Karuneva Viljo Porin Pyrintö, Koljander Tiina Valkeakosken Koskenpojat ry, Lundström Tauno Tampereen Kuntoliikunta ry, Mankkinen Leena TUL Tampereen Piiri ry, Nevalainen Raili Juuan Urheilijat ry, Nieminen Veli Vehmaisten Urheilijat ry, Nissinen Petri Tampereen Kisatoverit ry, Nykänen Aimo Juuan Urheilijat, Perätalo Jouko Kellon Työväen Urheilijat ry, Putto Pauli Tainionkosken Tähti, Telenius Raili Järvensivun Kisa ry, Ukkola Erja Kellon Työväen Urheilijat ry, Vainio Pentti Myllykosken Toverit, Vepsäläinen Jarmo Juuan Urheilijat ry ja Vilenius Sinikka Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry. Ansiomitali kullattuna Jokinen Simo Liedon Luja ry, Kovala Eeva Salon Vilpas, Lammi Pirjo Porin Pyrintö ry, Lintu Veikko Tampereen Kuntoliikunta, Närhi Teuvo Juuan Urheilijat ry, Repo Armi Juuan Urheilijat, Setälä Päivi Porin Pyrintö ja Vepsäläinen Marja-Leena Juuan Urheilijat ry. Ansiomitali Ahoniemi Riitta-Liisa Tampereen Kuntoliikunta ry, Hiltunen Olli Tampereen Kuntoliikunta ry, Hiltunen Ulla-Maija Tampereen Kuntoliikunta ry, Hirvonen Jorma Juuan Urheilijat ry, Holappa Antero Saloisten Salama ry, Jaakola Ari-Pekka Saloisten Salama ry, Kosunen Kari Porin Pyrintö, Kraukka Jenni Kellon Työväen Urheilijat ry, Kuittinen Pirjo Valkeakosken Koskenpojat ry, Laakso Kauko Tampereen Sisu ry, Lampinen Hilkka Juuan Urheilijat ry, Leuhtonen Outi Valkeakosken Koskenpojat ry, Luokkala Petteri Kemin Työväen Urheilijat, Merikanto Tanja Saloisten Salama ry, Meriläinen Niina Kellon Työväen Urheilijat ry, Parviainen Juho Juuan Urheilijat ry, Runsala Mika Piikkiön Kehitys ry, Ruokonen Reija Piikkiön Kehitys ry, Ryhänen Yrjö Juuan Urheiljiat ry, Salojärvi Tellervo Tampereen Kuntoliikunta ry, Sedergren Johanna Kemin Työväen Uimarit, Siitari Leila Porin Pyrintö ry, Siltakoski Tellervo Kellon Työväen Urheilijat, Tanskanen Keijo Juuan Urheilijat ry, Tolvanen Jarmo Juuan Urheilijat ry, Tuomaala Marika Saloisten Salama ry, Vesaluoma Sari Kemin Työväen Uimarit ja Voutilainen Pentti Juuan Urheilijat ry.

68


Liite 7: Nyrkkeilyn arvokisaedustukset 2017 B-junioreiden EM-kilpailut 18.9.-25.9.2017 52 kg Elias Okkonen OuTa A-junioreiden EM-kilpailut 21.-28.10.2017 56 kg Masi Jurvanen TTN 75 kg Aleksi Virtanen LaKa 81 kg Krenar Aliu KN PM-kilpailut Tanska 1.4-2.4.2017 64 kg 3. Amin Nuri HeKo 81 kg 3. Henrik Palosaari RoRe 91 kg 3. Antti Lehmusvirpi WBC A-JUNIORIT 52 kg 1. Masi Jurvanen TTN 91 kg 1. Krenar Aliu KNK NAISET 54 kg 1. Marjut Lausti TTN 64 kg 2. Anni Viantie RoRe EM-mestaruuskilpailut Italia 5.-12.8.2017 54 kg Marjut Lausti TTN Suomi-Ruotsi maaottelu 9.12.2017 64 kg Joonas Koivuranta RoRe 69 kg Karri Lohi KalvI 69 kg Lilli Ahlqvist KaSi

69


Liite 8: Piirijärjestöt TUL:n Hämeen piiri Jäsenmäärä: 11 899, Seuroja: 58 Piirin puheenjohtaja: Jarmo Levänen (Lopen Urheilijat) Varapuheenjohtaja: Timo Rannikko (Someron Voima) Aluepäällikkö: Marjo Lehtinen 31.8.2017 saakka Toiminnanjohtaja: Jarno Blomster 1.10.2017 alkaen Piirihallituksen jäsenet: Hannu Hellstén (Lahden Kaleva), Heidi Jaakkima (Hämeenlinnan Kisa), Tarja Kaasinen (Kalvolan Isku), Sari Kiuru (Turengin Sarastus), Pekka Leppäniemi (Riihimäen Kiista-Veikot), Aarne Mörsky (Lahden Työväen Hiihtäjät), Riitta Nokkala (Humppilan Veikot), Asko Vuorinen (Forssan Alku), Timo Virolainen (Hämeenlinnan Kisa)

TUL:n Kainuun piiri Jäsenmäärä: 3 512, Seuroja: 24 Piirin puheenjohtaja: Tuija Kyllönen (Kajaanin Kuohu) Varapuheenjohtaja: Mauno Huttunen (Kajaanin Haka) Toiminnanjohtaja: Veli-Matti Nieminen Piirihallituksen jäsenet: Reijo Jokinen (Kontion Tapio), Senja Vänskä (Jormuan Tarmokkaat Urheilijat), Juhani Hurskainen (Kajaanin Jousi), Hannu Korhonen (Kajaanin Hiihtäjä), Tarmo Lähdesmäki (Kajaanin Kuohu), Aki Räisänen (Spartak Kajaani), Joni Kortelainen (Jormuan Tarmokkaat Urheilijat)

TUL:n Karjalan piiri Jäsenmäärä: 5 354, Seuroja: 51 Piirin puheenjohtaja: Olavi Pennanen (Mutalan Riento) Varapuheenjohtaja: Voitto Parikka (Polvijärven Vauhti) Toiminnanjohtaja: Veijo Saarelainen Piirihallituksen jäsenet: Pirjo Julkunen (Pankakosken Valpas), Tarja Teppo (Matovaaran Mahti), Arto Rokkonen (Lieksan Visa), Sirpa Savolainen (Mutalan Riento), Seppo Kivihalme (Kuvansin Kuohu (Savo), Jarmo Vepsäläinen (Juuan Urheilijat) ja Siru Niemeläinen (Mutalan Riento).

TUL:n Keski-Suomen piiri Jäsenmäärä: 11 213, Seuroja: 51 Piirin puheenjohtaja: Kimmo Suomi (Säynätsalon Riento) Varapuheenjohtaja: Petri Hagman (Keljon Viesti) Toiminnanjohtaja: Anna-Maija Piippo 31.7.2017 asti, vt. toiminnanjohtaja Hannu Kiminkinen 1.8.-10.12.2017 (matkakorvausperusteisesti) ja Johanna Nekkonen 11.12.2017 alkaen. Piirihallituksen jäsenet: Jukka Hämäläinen (Jyväskylän Valo), Hannu Kiminkinen (Jyvässeudun Paini-Ässät), Helka Maltolahti (Laukaan Kisa-Veljet), Martti Muhonen (Muuramen Yritys), Heikki Mäkinen (Äänekosken Huima), Matti Pöppönen (Vaajakosken Kuohu) ja Anna-Leena Sahindal (Jyväskylän Tanssi- ja Naisvoimisteluseura ry)

70


TUL:n Kymenlaakson piiri Jäsenmäärä: 10 361, Seuroja: 38 Piirin puheenjohtaja: Päivi Saarinen (Popinnienen Isku) Varapuheenjohtaja: Arto Mikkola (Kausalan Yritys) Toiminnanjohtaja: Jukka Vilkki Piirihallituksen jäsenet: Raimo Hokkanen (Pyhtään Nousu), Arto Holanti (Haminan Ponteva), Mia Mussalo (Kotkan Kiri), Arimo Kolsi (Popinniemen Isku), Minna Tuukkanen (Kuusankosken Puhti), Hanna Paavilainen (Karhulan Urheilijat), Pentti Vainio (Myllykosken Toverit) ja Taisto Yrjönen (Karhulan Veikot) ja Anneli Räihä (Voikkaan Viesti).

TUL:n Lapin piiri Jäsenmäärä: 15 954, Seuroja: 55 Piirin puheenjohtaja: Kimmo Arstio (Kemin Into), Varapuheenjohtaja: Jukka Ikäläinen (Kemin Pallotoverit) Toiminnanjohtaja: Mauri Blomster Piirihallituksen jäsenet: Berg Timo (FC-88 Kemi), Hynynen Katariina (Veitsiluodon Kisaveikot), Jaakkonen Mauri (Lautiosaaren Haka), Laakso Arto (Kemin Into), Luokkala Petteri (Kemin Työväen Uimarit), Tainio Esa (Kemin Into), Purtanen Matti (Alatornion Ahjo), Saarijärvi Janne (Veitsiluodon Kisaveikot) ja Juha-Pekka Ylimäki (Kemin Työväen Uimarit)

TUL:n Oulun piiri Jäsenmäärä: 12 004, Seuroja: 60 Piirin puheenjohtaja: Leena Immonen (Oulun Tarmo) Varapuheenjohtaja: Tauno Puurunen (Oulun Kisko) Toiminnanjohtaja: Veli-Matti Nieminen Piirihallituksen jäsenet: Ossi Airaksinen (Muhoksen Voitto), Anneli Rajaniemi (Oulaisten Taru), Milja Jaatinen (Haukiputaan Heitto), Anu Plaketti (Muhoksen Voitto), Alpo Ohenoja (Saloisten Salama) ja Jouko Perätalo (Kellon Työväen Urheilijat)

TUL:n Pohjanmaan piiri Jäsenmäärä: 10 966, Seuroja: 47 Piirin puheenjohtaja: Ari Tuurinmäki (Lapuan Ponnistus) Varapuheenjohtaja: Antti Koski (Vaasan Kiisto) Toiminnanjohtaja: Jarkko Tenkula Piirihallituksen jäsenet: Elmeri Koivisto (Kaskisten Veto), Riitta Keskinen (Vaasan Toverit), Maria-Liisa Tuomisto (Kokkolan Jymy), Matti Hourula (Ykspihlajan Reima) Esa Ahonen (Pietarsaaren Into), Tomi Kotoneva (Seinäjoen Sisu), Katja Kaivonen (Kaskisten Veto), Tarja Tenkula (Kisattaret) ja Lasse Laine (Ykspihlajan Reima)

TUL:n Saimaan piiri Jäsenmäärä: 9 848, Seuroja: 52 71


Piirin puheenjohtaja: Juha Kauppinen (Savonlinnan Jyry) Varapuheenjohtaja: Seppo Kyllönen (Pääskylahden Vesa) Toiminnanjohtaja: Kalevi Viskari Piirihallituksen jäsenet: Jari Hellman (Lauritsalan Visa), Jarmo Lahtinen (LAUTP), Liisa Rahkonen (Imatran Kuntoliikunta), Kirsi Paajanen (Simpeleen Vesa), Tiina Kärhä (Simpeleen Vesa) ja Tommi Nevalainen (Punkaharjun Ponsi)

TUL:n Satakunnan piiri Jäsenmäärä: 17 299, Seuroja: 67 Piirin puheenjohtaja: Diana Bergroth-Lampinen (Pihlavan Työväen Urheilijat) Varapuheenjohtaja: Timo Mansikka (Noormarkun Koitto) Toiminnanjohtaja: Jarno Blomster Piirihallituksen jäsenet: Marko Kononen (Koiviston Isku), Timo Lehtonen (Säkylän Yritys), Mikko-Tapio Mattila (Musan Salama), Pirjo Mäki (Porin Karhuretkeilijät), Sanna Männistö (Reposaaren Kunto), Jaana Määttälä (Rauman Työväen Urheilijat), Juhani Rosengren (Porin Pyrintö), Jussi Vuorenniemi (Nokian Pyry), Tuija Vähänen-Koivuluoma (Pihlavan Työväen Urheilijat)

TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: 7 663, Seuroja: 43 Piirin puheenjohtaja: Pekka Hahl (Warkauden Jalkapalloklubi- Warkaus JK) Varapuheenjohtaja: Päivi Huttunen (Sorsakosken Teräs) Toiminnanjohtaja: Anna-Maija Piippo 31.7.2018 saakka, vt. Toiminnanjohtaja Hannu Kiminkinen (matkakorvausperusteisesti) 1.8.-10.12.2017 ja Johanna Nekkonen 11.12.2017 alkaen. Piirihallituksen jäsenet: Hannu Kiminkinen (Varkauden Tarmo), Ismo Rahikainen (Mikkelin Kissat), Aarne Mustonen (Varkaus Racing Team), Maija-Liisa Rytkönen (Kuvansin Kuohu). Yleisvarajäsenet: Saila Lundberg (Varkauden Tarmo), Kari Tossavainen (Sorsakosken Teräs)

TUL:n Suur-Helsingin piiri Jäsenmäärä: 33 676, Seuroja: 109 Piirin puheenjohtaja: Kari Uotila (Olarin Tarmo -77), Varapuheenjohtaja: Heikki Virkkunen (Puotinkylän Valtti) 6.4.2017 saakka, Mika Vuori (Porvoon Weikot) 6.4.2017 alkaen, Toiminnanjohtaja: Hannu Ahonen, Piirihallituksen jäsenet: Riku Ahola (Malmin Urheilijat), Outi Havia (Helsingin Jyry), Petri Ijäs (Merihaan Urheilijat), Erkki Jokela (Leppävaaran Sisu), Merja Järvenpää (Itä-Vantaan Urheilijat), Riitta-Liisa Kima (Kirkkonummen Urheilijat), Merja Seidler (Itä-Hakkilan Kilpa), Mika Vuori (Porvoon Weikot).

TUL:n Tampereen piiri Jäsenmäärä: 36 691, Seuroja: 83 Piirin puheenjohtaja: Esko Vatanen (Tampereen Työväen Uimarit) 18.3. asti ja Heikki Salonen

72


(TPV-tuki ry) 19.3. alkaen Varapuheenjohtaja: Raimo Parviainen (Tammer-Pallo) 18.3. asti ja Olli Lindroos (Messukylän Toverit) 19.3. alkaen Toiminnanjohtaja: Jukka Nieminen Piirihallituksen jäsenet: Terhi Eriksson (Lempäälän Jyry), Reijo Kilpinen (TJK), Aira Ikonen (Rantaperkiön Isku), Simo Kallio (Tampereen Kisatoverit), Olli Lindroos (Messukylän Toverit) 18.3. asti, Tiina Näätsaari (Tampereen Yritys), Raimo Parviainen (Tammer-Pallo) 19.3. alkaen, Saija Roininen (Toijalan Valpas), Heikki Salonen (Tampereen Pallo-Veikot) 18.3. asti, Tuire Tuominen (Viialan Pyry) 19.3. alkaen, Sari Virta (Lamminpään Korpi)

TUL:n Uudenmaan piiri Jäsenmäärä: 14 137, Seuroja: 67 Piirin puheenjohtaja: Anu Rajajärvi (Nummelan Kisaajat) 27.4.2017 saakka, Tanja Luostarinen (Rajamäen Kehitys) 27.4.2017 alkaen, Varapuheenjohtaja: Tapio Pulkkinen (Vihdin Isku), Toiminnanjohtaja: Hannu Ahonen. Piirihallituksen jäsenet: Olli Ikonen (Otalammen Metsänpojat), Antti Jokiranta (Rajamäen Kehitys), Teijo Kontio (Inkoon Voima) 27.4.2017 saakka, Otso Laakso (Karkkilan Urheilijat), Erkki Lackström (Länsi-uudenmaan Pyöräilijät), Reijo Laiho (Hyvinkään Ponteva) 27.4.2017 alkaen, Tanja Luostarinen (Rajamäen Kehitys) 27.4.201 saakka, Helena Parpala (Hyvinkään Kuntoliikunta) 27.4.2017 saakka, Jorma Pelkonen (Karjaan Ura), Silja Rantanen-Niiranen (Inkoon Voima) 27.4.2017 alkaen

TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: 25 493, Seuroja: 81 Piirin puheenjohtaja: Henry Toivari (Turun Toverit) Varapuheenjohtaja: Tuomo Laine (Kaarinan Ura) Toiminnanjohtaja: Kimmo Kamppila Piirihallituksen jäsenet: Pirjo Ailanto (Piikkiön Kehitys), Karoliina Artiola (Mynämäen Toverit), Toni Kangasniemi (Littoisten Työväen Urheilijat), Markku Kiili (Turun Jyry), Juhani Kolppanen (Halikon Hehku), Harry Lankinen (Turun Weikot), Virpi-Marja Niskala (Turun Kisa-Toverit), Teuvo Palmén (Liedon Luja), Mia Salonen (Turun Pyrkivä) 9.11.2

TUL ry Jäsenseurojen jäsenmäärä: 226 070, seuroja 886 (31.12.2016)

73


Liite 9: Hallituksen jäsenten edustukset Kimmo Suomi • • • •

Työvaliokunta, puheenjohtaja Strategiavaliokunta, puheenjohtaja Keski-Suomen piiri, puheenjohtaja Talousvaliokunta

Riku Ahola

• Työvaliokunta • Nuorisovaliokunta, puheenjohtaja • Talousvaliokunta

Diana Bergroth-Lampinen

• Työvaliokunta • Satakunnan piiri, puheenjohtaja • Talousvaliokunta

Pirjo Ailanto

• Lajitoiminnan valiokunta, puheenjohtaja

Sirkka-Liisa Kähärä

• Strategiavaliokunta • Seurapalveluvaliokunta, puheenjohtaja

Tuomo Laine

• Varsinais-Suomen piiri, varapuheenjohtaja • Strategiavaliokunta • Talousvaliokunta, varapuheenjohtaja

Petteri Luokkala • Uintijaosto

Anu Rajajärvi • • • •

Uudenmaan piiri, puheenjohtaja, 27.4.2017 saakka CSIT:n hallitus, varapuheenjohtaja Stadion Säätiön edustajisto Kansan Sivistysrahasto valtuuskunta, varapuheenjohtaja

Päivi Saarinen

• Aikuisten harrasteliikunnan valiokunta, varapuheenjohtaja • Kymenlaakson piiri, puheenjohtaja

74


Heikki Salonen • • • •

Tasa-arvovaliokunta, puheenjohtaja Strategiavaliokunta Talousvaliokunta, puheenjohtaja Tampereen piiri, puheenjohtaja

Maria-Liisa Tuomisto

• Tanssi- ja voimistelujaosto, puheenjohtaja (1.1.-31.5.2017) • Tanssi- ja voimistelujaosto, varapuheenjohtaja 1.6.2017 alkaen • Lajitoiminnan valiokunta

75


Liite 10: Voimistelun ja tanssin arvokisaedustukset EM-kilpailut Budapestissa: Rebecca Gergalo, sijoitus, 26. Jouki Tikkanen, neliottelu, sijoitus 28. MM-kilpailut Italia: Jouki Tikkanen, neliottelu, sijoitus 43. Rebecca Gergalo, neliottelu, sijoitus 45. Naisten joukkue, kaksiottelu, sijoitus 11. Rytmisen voimistelun SM: Jouki Tikkanen, neliottelu, sijoitus 1. Jouki Tikkanen, nauha, sijoitus 1. Jouki Tikkanen, vanne, sijoitus 2. Jouki Tikkanen, pallo, sijoitus 2. Jouki Tikkanen, keilat, sijoitus 2. Kilpa-aerobicin SM: Laura Vihervä 1. sija. Suvi Åhlgran 3. sija. Naisten joukkue (Jasmin Koskinen, Laura Vihervä, Suvi Åhlgren), sijoitus 1. Naisten joukkue (Ida Harju, Sofia Martimo, Tiia Ritonen), sijoitus 3. Naisten joukkue, ryhmä (Maija Keurulainen, Verena Kortelainen, Jasmin Koskinen, Laura Vihervä, Suvi Åhlgren), sijoitus 1. Aisha Hällström, nuoret AG1, sijoitus 1. Nelli Paulamäki, nuoret AG1, sijoitus 2. Lumi Vahteristo, nuoret AG1, sijoitus 3. AG1 joukkue (Auli Ollila, Nelli Paulamäki, Lumi Vahteristo), sijoitus 1. AG1 joukkue (Aisha Hällström, Anni Pulkki, Saana Tolonen), sijoitus 2. AG1 ryhmä (Aisha Hällström, Auli Ollila, Nelli Paulamäki, Anni Pulkki, Lumi Vahteristo), sijoitus 1. AG1 ryhmä (Milja Lumme, Pipsa Nieminen, Emilia Rantala, Katariina Virkki, Viivi Väljä), sijoitus 3.

76


77


TUL ry Hitsaajankatu 22 00810 Helsinki tul@tul.fi

ISBN-13 978-952-5450-43-9

78