__MAIN_TEXT__

Page 1

De succesformule in tuinmaterialen tuinenterras.nl


De kern van Tuin & Terras Geen dure kantoren of kostbare vertegenwoordigers, maar leden die het werk verzetten!

2

Inhoud Visie en Missie

3

Tuin en Terras is een samenwerkingsverband van onder-

Kansen om te benutten

4

nemingen die aan consumenten en hoveniers het beste en

Een degelijke formule

5

meest actuele assortiment tuinmaterialen en accessoires

Zo werkt Tuin en Terras

6

willen bieden. Tuin en Terras werkt samen met zorgvuldig

Samen sterk

7

geselecteerde fabrikanten en importeurs en is daarom in staat

Website met webshop

8

om in te spelen op trends en wensen van de tuinconsument.

Zorgeloos automatiseren

9

Certificaathouders en contributie

10

De leden van Tuin en Terras zijn betrouwbare en deskundige

Nieuwe leden

11

leveranciers en adviseurs voor een totaalassortiment tuinma-

Algemene informatie

12

terialen en vormen daarmee de harde kern voor iedere tuin.

Formule organisatie

13

Alle voordelen op een rijtje...

14

Veel gestelde vragen

15


Missie en visie Missie elementen

Tuin en Terras

De toonaangevende formule

De beste landelijk aanbieder van bestratingen en tuinmaterialen met: • deskundig advies • nieuwste trends en ontwikkelingen • kennis van marktontwikkelingen • aandacht voor consument en bedrijf

Met de beste ondernemers

Toonaangevende ondernemingen • exclusief assortiment met eigen productbenaming • de beste specialisten • die inspelen op trends • die echte service bieden

In de tuinbranche

Totaalaanbieder van een uitgebreid assortiment tuinmaterialen

In Nederland

Tuin en Terras ondernemingen in heel Nederland

3


Kansen om te benutten De vraag naar tuinmaterialen heeft de afgelopen jaren

Tuin en Terras biedt het antwoord op de marktontwikkeling.

een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De tuin is een

Door bundeling van krachten zijn de mooiste en beste

onmisbaar onderdeel geworden van een lifestyle: buiten

materialen voor de tuinconsument beschikbaar. De Tuin

leven en genieten. Ook in economisch mindere tijden blijft

en Terras ondernemingen bieden de consument de totaal-

daarom de vraag naar tuinmaterialen groeien. De consument

oplossing voor een eigentijdse tuin.

vraagt een uitgebreid assortiment, duurzame materialen en een ruime keuze. Voor de inrichting van zijn tuin vraagt de consument om deskundig advies en verwacht waar voor zijn geld.

De markt voor tuinmaterialen kent zware concurrentie. Naast de tuincentra bieden steeds meer branchevreemde organisaties (bouwmarkten, woonwarenhuizen) tuinproducten aan. In deze toegenomen concurrentie is een heldere, onderscheidende positionering nodig. Niet alleen voor de consument, maar zeker ook voor de hovenier.

4


Een degelijke formule Tuin en Terras biedt de aangesloten leden toegang tot een uitgebreid assortiment op het gebied van tuinmaterialen. Daarnaast ondersteunt Tuin en Terras de verkoopactiviteiten van haar leden. Tuin en Terras onderhandelt jaarlijks met de vaste leveranciers over een organisatiebijdrage en een promotiebudget. Met dit budget wordt voor de leden promotiemateriaal ontwikkelt dat kosteloos of tegen minimale kosten beschikbaar is.

Door de gezamenlijke inkoop zorgt Tuin en Terras voor tijd- en kostenbesparing voor aangesloten leden: onderhandelingen over prijzen, assortiment en promotiemateriaal.

Tuin & Terras is een kostenefficiĂŤnte organisatie: geen dure kantoren of vertegenwoordigers, maar leden die het werk verzetten! 5


Zo werkt Tuin & Terras

6

Inkoopvoordelen

Verkoopvoordelen

Tuin en Terras voert permanent onderhandelingen met

Door bundeling van kennis en ervaring van de aangesloten

fabrikanten en importeurs van materialen. Door bundeling

leden kan de formuleraad van Tuin en Terras de leden adviseren

van het inkoopvolume kunnen scherpe prijzen en speciale

over alle formule-aangelegenheden zoals:

condities worden overeengekomen. Voor de leveranciers is de

• vestigingsbeleid

• assortimentsbeleid

landelijke Tuin en Terras organisatie een interessante partner

• formulebeleid

• reclamebeleid

om speciale producten tegen speciale condities aan te bieden.

• prijsbeleid

• inrichting van bedrijven

• margebeleid

• benchmark resultaten


Voorkeurleveranciers Tuin en Terras

Samen sterk

Culvita Dekker Hout

Voor de zelfstandig ondernemer betekent de samenwerking met Tuin en Terras: • advies bij productpresentatie / modeltuinen • marktbenadering met folders en/of advertenties • gezamelijke inkoop • exclusief te voeren Tuin en Terras assortiment met eigen productbenamingen • advies voor vormgeving van huisstijl zoals briefpapier, vlaggen, spandoeken, reclameborden, bedrijfskleding, bigbags, plakband, stickers, tape, emmers, etc. • ondersteuning in de bedrijfsvoering: persoonlijke groei in ondernemerschap, coaching, verkooptraining • uniek systeembeheer voor uitwisseling van informatie zoals prijslijsten, assortimenten etc. • jaarlijks een magazine en een aantal nieuwsbrieven • website met webshop en link naar aangesloten leden

Direksen Van Mook Trading Gardeco Hermic Jos van Rees LC Packing Light Pro MBI Mertens Meuwissen Agro Opray en Beisterveld Stone Base Woodvision

7


Online kansen benutten De online mogelijkheden hebben een enorme vlucht genomen de laatste jaren. Om aan de wensen van de consument te voldoen wordt de Tuin en Terras organisatie ondersteund door een uitgebreide website met webshop.

Naast het uitgebreide informatieve gedeelte wordt tevens het complete Tuin en Terras assortiment getoond en kan online besteld worden. Ook is er voor elke Tuin en Terras vestiging een eigen pagina ingericht met algemene informatie, adres, openingstijden, route, etc.

8


Zorgeloos automatiseren Met de unieke systeembeheersoftware maakt u in een handomdraai

offertes,

(inkoop)orders,

afleveringsbonnen

en facturen! In de exclusieve Tuin en Terras versie van dit eenvoudig te gebruiken programma, is het gehele Tuin en Terras assortiment ingevoerd en up-to-date. Wijzigingen in het assortiment worden via een unieke module direct doorgevoerd binnen uw eigen administratie. Zo houdt u tijd over voor belangrijkere zaken!

9


Certificaathouders & contributie Door

eenmalige

storting

van

â‚Ź

2.500,-

verwerft

de

ondernemer eigendomscertificaten van aandelen in de Stichting Administratie Kantoor Tuin en Terras en daarmee wordt hij stemgerechtigd lid en eigenaar, zoals vastgelegd in de statuten. De jaarlijkse contributie is vastgesteld op een bedrag van â‚Ź 1.750,- inclusief lidmaatschap Tuinbranche Nederland en een gratis abonnement op het maandblad Tuinzaken.

Certificaathouders hebben de mogelijkheid om zitting te nemen in het bestuur of in de formuleraad, zoals vastgelegd in de statuten. Tegenover de contributie staan voor de certificaathouders

voordelen

van

retourcommissie

op

gezamenlijke inkopen bij de leveranciers, waardoor de contributie eenvoudig terug te verdienen valt.

10


Nieuwe leden PotentiĂŤle leden worden bezocht door de directie en een bestuurslid van Tuin en Terras. Bij het bezoek wordt beoordeeld of de onderneming beantwoordt aan de hoge kwaliteitseisen van de organisatie. Met de zelfstandige ondernemer worden afspraken gemaakt over gebiedsbescherming, assortiment, voorraden, logistiek etc.

Voor ieder lid worden optimale condities gecreĂŤerd om een stevige marktpositie te verkrijgen.

Leden zijn eigenaar van de organisatie en ontvangen ieder jaar een cashback-fee.

11


Algemene informatie Wilt u als zelfstandig ondernemer verder komen in de tuinbranche? Tuin en Terras biedt u een unieke kans om uw ondernemerschap verder uit te breiden, door middel van kennisdeling,

gebiedsbescherming,

goede

prijsafspraken met leveranciers, ondersteuning van

de

automatisering

marketingondersteuning

en vanuit

een een

goede solide

organisatie. Leden van Tuin en Terras verstevigen hiermee hun marktpositie die uiterst winstgevend kan zijn.

Meer informatie Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en organisatie van Tuin en Terras, dan willen wij dit graag toelichten in een persoonlijk gesprek. Voor een afspraak kunt u contact opnemen, per telefoon of e-mail: E gerrit.prins@tuinenterras.nl T 06 - 57 56 25 15

12


Formule organisatie Tuin en Terras is een samenwerkingsverband van en voor de aangesloten leden. De leden zijn als enigen certificaathouder in de Stichting Administratiekantoor Tuin en Terras. Door de certificaathouders wordt een bestuur gekozen dat toezicht houdt op de uitvoerende activiteiten die zijn overgedragen aan de werkmaatschappij Tuin en Terras B.V.

De formuleraad (ledenraad) heeft tot doel de algehele prestatie van de formule Tuin en Terras te optimaliseren en het contact met de aangesloten leden te onderhouden zodat een moderne slagvaardige organisatie ontstaat die inspeelt op wensen en behoeften uit de markt.

Anderzijds biedt de formuleraad de aangesloten leden de mogelijkheid om hun belangen, wensen en ideeĂŤn naar voren te brengen en zo invloed uit te oefenen op het algehele beleid van Tuin en Terras.

13


Alle voordelen op een rijtje Marketing communicatie

Interne communicatie

Magazine, folders, trendtips, advertenties, etc.

Nieuwsbrief, dealerdagen, automatisering, etc.

Huisstijl

Promotionele artikelen

Briefpapier, enveloppen,

Vlaggen, bigbags, bedrijfskleding, beletteringen,

businesscards,

tape, spandoeken, emmers, reclameborden, etc.

doordruksets, etc.

14


Veel gestelde vragen Wat zijn de voordelen van Tuin & Terras? Als u bent aangesloten bij Tuin en Terras hoeft u: - niet meer zelf alle prijzen en productinformatie in te voeren - niet meer zelf de jaarafspraken te maken met al uw leveranciers - niet meer zelf de website, webshop, folder en magazine te maken en betalen. Dit wordt vanuit Tuin en Terras gefinancieerd door middel van de leveranciersafdrachten.

Online communicatie Website met webshop, social media, etc.

- er niet meer alleen voor te staan

Ik koop al scherp in. Waarom Tuin en Terras? Dit zal niet echt veel veranderen. Voor grotere partijen kunt u nog steeds zelf een speciale prijs opvragen, maar door de afdrachten kunnen wij veel gezamenlijke zaken uitwerken wat u veel inspanning en kosten uit handen neemt. Het staat u altijd vrij om zelf goede prijsafspraken te maken met een leverancier.

Wat als ik zaken doe met een bedrijf dat niet bij Tuin en Terras is aangesloten?

Private label artikelen Polymeerkit, steenlijm, voegmortel, algenverwijderaar, etc.

Daar kunt u blijven inkopen, al stellen wij het wel op prijs dat u inkoopt bij onze voorkeurleveranciers in verband met de afdracht aan onze organisatie waar u immers zelf lid van bent.

Wat als wij geen of weinig hout verkopen? Geen probleem! Wilt u toch hout gaan verkopen, dan heeft u wel ieder jaar de informatie en prijsafspraken op uw bureau liggen. Het is wel raadzaam om het hout te verkopen dat wordt aangeboden in de Tuin & Terras folder.

15


De 6 zekerheden van Tuin & Terras 44

11 Met Metdeskundig deskundigpersoneel personeel helpen helpenwij wijuuuw uwdroomtuin droomtuin teterealiseren realiseren

Ongekend Ongekendgroot, groot, verrassend verrassenden enuitgebreid uitgebreid assortiment assortiment

55

22

Wij Wijleveren levereneen eenkwalitatief kwalitatief goed goedproduct productvoor vooreen een eerlijke eerlijkeprijs prijs

Wij Wijhelpen helpenuubij bijhet het combineren combinerenvan vande dejuiste juiste materialen materialen

66

33 Persoonlijk Persoonlijkadvies advies afgestemd afgestemdop opuw uwwensen wensen

Ook Ookvoor voormaatwerk maatwerk bent bentuubij bijons onsaan aanhet het juiste juisteadres adres

Meer weten? tuinenterras.nl

twitter.com/tuinenterrasnl

facebook.com/tuinenterras

pinterest.com/tuinterras

Profile for Tuin en Terras

Tuin & Terras - De succesformule in tuinmaterialen  

Tuin & Terras - De succesformule in tuinmaterialen

Tuin & Terras - De succesformule in tuinmaterialen  

Tuin & Terras - De succesformule in tuinmaterialen

Advertisement