Page 1

Nr 17, mei 2013

M o za 誰 e k Het maandblad van de Tuindorpkerk


Colofon Redactie: Reitze Verkerk, Marjanneke de Jong Correspondentie Kerk in de Stad: Jan Verkerk janenruth@casema.nl Coverfoto: Ties Verkerk Locatie: Sint Pietersplein, Vaticaanstad De Mozaïek is een maandblad vóór en dóór de leden van de Tuindorpkerk. Uw bijdrage aan de Mozaïek is altijd welkom op het volgende e-mail adres:

Inhoud p3 Vers van de pers p4 Nieuws p5 Eenzaamheid p8 Martinus Magazine p9 Groene Kerk p10 Denk mee, doe mee p15 Lief en Leed p17 Diaconie p20 Roosters

redactietk@gmail.com

(Aanmelden voor de digitale editie kan ook via dit e-mail adres)

Postadres Redactie Obbinklaan 8 3571 NG Utrecht De volgende editie verschijnt op 1 juni 2013 De deadline voor inleveren kopij is 28 mei.

M o za ï e k 2


Vers van de Pers TUINDORPKERK KAMPEERWEEKEND Het thema is bekend: de gemeente draait door! De voorbereidingen voor een spetterend programma zijn een eind op streek, dus de hoogste tijd om u snel op te geven voor het komende kampeerweekend, tenzij u dat natuurlijk allang gedaan hebt. Nog even alle feiten op een rijtje:   WAAR: camping De Zeven Linden in Baarn WANNEER:vrijdag 28 juni t/m zondag 30 juni 2013 THEMA: de gemeente draait door KOSTEN: €30 per persoon van 12 jaar en ouder voor het hele weekend incl diner op zaterdag kinderen van 5 tot 12 jaar voor half geld, onder de 5 jaar GRATIS. Mogelijkheden om tegen lagere kosten een deel van het weekend mee te maken. OPGAVE: kampeerweekendtuindorpkerk@gmail.com Dat wilt u toch niet missen!!!!!!! Neem bij financiële of praktische bezwaren contact op met de kampeerweekendcommissie om de mogelijkheden te onderzoeken. We verwachten door te draaien van alle aanmeldingen...... De kampeerweekendcommissie: Jochem vd Berg, Erna de Goede, Corrie Kamphof, Richard Kemper, Ingrid Keuning, Marieke Keuning, Stefan Kwant, Erwin Luijendijk, Paula Nusselder, Eveline Soede, Yvonne van Wijk en Pauline Winkler

Liturgie op website

Via http://www.kerkomroep.nl is het mogelijk de diensten van de Tuindorpkerk te beluisteren, op het moment van de viering of achteraf. Sinds maart 2013 kunnen luisteraars de bijbehorende liturgie downloaden van de website www. tuindorpkerk.nl, zodat zij ook de orde van dienst, de lezingen en de liederen kunnen volgen.   U vindt de liturgieën als volgt. • Klik op het tabblad ‘media’, rechtsboven op de homepage • Klik op ‘luisteren’ • Klik op ‘Voor het lezen van de liturgie klikt u hier.’ • Kies van welke datum u de orde van dienst wilt ophalen. Digitale lezers klikken op de volgende url: http://www.tuindorpkerk.nl/media-items/downloads/viewcategory/7-liturgie-van-de-kerkdienst

M o za ï e k 3


Nieuws Binnenkort: het Nieuwe Liedboek Eind mei wordt het Nieuwe Liedboek gepresenteerd. Muziek maakt in onze gemeente op allerlei manieren de tongen los en we willen het dus ook meteen gaan invoeren. We verwachten dat dit gebaar van vernieuwing het enthousiasme voor de muziek zal stimuleren en zal aansluiten bij de beleving. Wat staat erin? In het Nieuwe Liedboek staan bijna 1000 liederen, die overal vandaan komen, uit allerlei tradities en belevingswerelden: de volle breedte van de protestantse kerken. Het is niet alleen bedoeld voor de kerkdienst, maar ook voor gebruik in het pastoraat, in het gezin en voor jezelf (persoonlijke meditatie). Uit de folder blijkt dat er niet is gestreefd naar uniformiteit; men wilde rechtdoen aan de onderlinge veelkleurigheid. Klassieke psalmen en liedboekliederen staan erin, maar ook Psalmen voor nu, Taizé-liederen, liederen uit Tussentijds en de Evangelische Liedbundel. “We hopen dat mensen die veelkleurigheid ontdekken als wezenlijk.” Aan de gebruikers wordt gevraagd om te accepteren dat er dingen in staan die jou als persoon niet aanspreken. Voor onze vieringen zullen we selecteren wat bij ons past. Er staan ook meditatieve teksten in het liedboek, bijvoorbeeld om aan tafel te bidden, variërend van Toon Hermans tot Ida Gerhardt. Het taalniveau verschilt om zoveel mogelijk gebruikers te kunnen bedienen. Maar ook hier geldt: wat de een erg waardeert, vindt de ander te abstract. Veelkleurigheid staat dus centraal. Hoe gaan we het liedboek in de Tuindorpkerk invoeren? We willen 175 liedboeken bestellen: ongeveer 100 voor de kerkgangers en de rest voor in de kerk. Om het simpel te houden, maken we geen intekenlijsten, maar kan iedereen zodra de liedboeken binnen zijn en zolang de voorraad strekt, een liedboek kopen tegen een gereduceerde prijs van € 12,50 (in de winkel € 25). Zodra de liedboeken beschikbaar zijn, willen we er in de vieringen gebruik van gaan maken. Henk Walvoort Willeke Smits Hans-Paul Siderius

M o za ï e k 4


Eenzaamheid door: Willemien van der Vlist In de eerste hoofdstukken van de Bijbel wordt al verteld, dat de mens het best tot zijn recht komt in de ontmoeting met God én met medemensen: want het is niet goed, dat de mens alleen is. De mens heeft een ander nodig om voluit mens te zijn. Zijn oren zijn er om een ander te kunnen horen, zijn ogen om een ander toekunnen zien, zijn handen om een ander vast te houden. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God zegende de mensen om ze te laten groeien en bloeien en Zijn eerste woord was: wees vruchtbaar en talrijk. Dit woord vruchtbaar betekent in de Bijbel niet ‹zoveel mogelijk mensen›, maar meer een kwaliteit van leven: een leven dat goede vruchten draagt. Daarvoor hoef je niet getrouwd te zijn of samen te wonen! Tweezaam is leven met medemensen. In de ontmoeting met de ander, word je wie je bent en ontdek je je gaven en krijgt de ander ook de kans te worden wie hij of zij wezenlijk is. Maar het verhaal in de Bijbel gaat verder. De ene mens verbergt zich voor de andere mens en voor God en wordt van tweezaam éénzaam. God roept de mens tot zich:» Mens waar ben je?» Ja waar zijn wij? Daar gaat het in de Bijbel om en daar gaat het in ons leven om. Hoe is onze levenshouding tot God en tot anderen? Hoe open is onze houding naar de ander toe? Eigenlijk mag het woord eenzaamheid niet voorkomen, maar de eenzaamheid is groot en breed aanwezig in onze wereld en soms ook in onze relaties. Wat is eenzaamheid? Het is een pijnlijke ervaring van lijden onder het gemis aan goede en diepgaande relaties en contacten, waardoor mensen zich intens verdrietig, onbegrepen, buitengesloten en alleen gelaten kunnen voelen. Eenzaamheid komt voor bij ouderen en jongeren, bij alleenstaanden en gehuwden, bij zieken en gezonde mensen, bij armen en rijken en kan een sterk overheersend gevoel van lijden, heimwee en verdriet geven om wat niet of niet meer met een ander gedeeld kan worden. Het kan leiden tot lichamelijke klachten, zelfs tot ziekte, zoals je wel eens hoort bij mensen die plotseling in diepe rouw gedompeld worden door verlies van een geliefd mens. Er zijn mensen die dan alleen willen zijn met hun verdriet, die anderen afweren. Soms verwaarlozen ze zichzelf, koken niet meer. Niets is nog de moeite waard. Wat kunnen mensen doen? Vrienden, familie, gemeenteleden kunnen helpen en steunen door toch te komen, te zorgen, (zwijgend) aanwezig te zijn. Mogelijk komt er een doorbraak ten goede. Het gemis is niet voorbij, maar misschien wordt toch weer iets van toekomst gezien. Verwerking van rouw wordt minder eenzaam met één of enkele diepgaande vriendschappen, die steun en troost bieden. Het oud-Nederlandse woord voor vriend is bevrijder. Ook bevrijder van eenzaamheid. Eenzaamheid en angst hebben gezelschap nodig. Een kerk, een geloofsgemeenschap kan ook in tijden van eenzaamheid troostend en helend werken. Na de kerkdienst koffie blijven drinken en mensen ontmoeten, deelnemen aan een gesprekskring, meedoen aan maaltijden of andere activiteiten die georganiseerd worden: allemaal mogelijkheden om anderen te ontmoeten.

M o za ï e k 5


Een belangrijke opdracht van de kerk is te luisteren, te helpen, van mensen te houden. Een luisterend oor, een luisterend mens kan veel betekenen voor de eenzame mens. Soms ontstaat vanuit een gevoel van eenzaamheid een positieve houding die opbouwend en genezend kan werken. Mensen kunnen bewust kiezen voor eenzaamheid en zich terugtrekken uit de samenleving met het oog op een hoger doel bijvoorbeeld om tot zichzelf te komen of tot God, om gelouterd te worden of zich voor te bereiden op een nieuwe levenstaak of levensfase, om een ingrijpende gebeurtenis in hun leven te verwerken. Zo gaan sommige mensen wandelen naar Santiago de Compostella. Anderen verblijven langere of kortere tijd in een klooster om rust te vinden en tot zichzelf te komen. Het innerlijk alleen zijn biedt de mogelijkheid bijbelteksten te overdenken, naar de stem van je eigen hart te luisteren en de stem van God te horen. Om te komen van het onvruchtbare zuchten tot het vruchtbare opademen. Het is misschien een moeilijke weg van verandering, maar ook van heling. Moeilijk maar niet onmogelijk! Eenzaamheid kan zo een mogelijkheid zijn jezelf  beter te leren kennen en jezelf te ontplooien. Ze kan zelfredzaamheid bevorderen. Dat wat in eenzaamheid wordt ervaren en geleerd, is ook bagage voor de toekomst. Daar kun je anderen weer verder mee helpen. Je bent in staat mensen te ondersteunen in moeilijke tijden. Mensen die veel verdriet hebben ervaren door de dood van een kind, zouden kunnen proberen een rouwgroep op te zetten om met anderen over verdriet te praten. Dit kan weer zin en betekenis geven in het leven, omdat het bijdraagt tot heling en welzijn van jezelf en anderen. Wanneer je zinvol bezig bent, kan verdriet en eenzaamheid verdwijnen of draaglijk worden. Er schijnt een licht aan het einde van de lange tunnel, een vertrouwvol gevoel, dat wat nu nog zwart en leeg is, weer licht en warm kan worden. In 1 Johannes 4staat het als volgt: Als we elkaar liefhebben blijft God in ons en Zijn liefde is in ons volmaakt geworden, d.w.z. tot  haar doel  gekomen. Het doel, dat God vanaf den beginne voor ogen heeft gestaan: één wereld en één mensheid, waar liefde de toon aangeeft en waar geen plaats is voor eenzaamheid. Dit is de verkorte inleiding, die Willemien op de avond voor PMP-bezoekmedewerkers heeft gehouden op 9 april j.l. Als er mensen belangstelling hebben voor de onverkorte inleiding van Willemien, dan kunnen zij een mail sturen aan e.sytema-homan@ziggo.nl Zij krijgen dan een kopie van de hele inleiding.

M o za ï e k 6


Op de avond over Eenzaamheid is onderstaand gedicht gelezen:

Laten er mensen zijn.... Laten er mensen zijn die de belangen van anderen met evenveel liefde dienen als die van zichzelf zij zullen eenheid stichten. Laten er mensen zijn die de moed hebben om steeds weer de eerste stap te doen zij zullen ontdekken dat de ander veel opener is dan hij kan tonen. Laten er mensen zijn die nooit zeggen nu is het genoeg zij zullen de kracht vinden om steeds een nieuw begin te maken. Laten er mensen zijn die hun plaats en positie niet misbruiken maar die durven dienen zij zullen het klimaat bepalen van recht en waarheid. Alfred Bronswijk

Laten wij die mensen zijn, die omzien naar elkaar. Naar de naaste veraf en dichtbij. Zo staan er elke zondag namen van mensen op het Wel & Wee-bord in de Voorhof. Mensen die het moeilijk hebben of die ziek zijn. Ook mensen die iets moois te vieren hebben. Wij nodigen jullie uit mee te leven met deze mensen door een kaartje of ander berichtje te sturen. We rekenen op jullie. Namens het Pastoraal Meldpunt Tuindorpkerk, Els Sytema

M o za 誰 e k 7


martinus magazine Zoekers en zeker-weters met Pinksteren Martinus Magazine in mei ● De zieners en zoekers van Blossom Utrecht ● Dauwtrappen met de Pauluskerk ● Klokkenluiden is een kunst ● Utrechtse verzetsstrijder Jan Nout kreeg de kogel in KZ Sachsenhausen ● Heilige Maria op Kanaleneiland Het meinummer van Martinus Magazine staat bol van Pinksteren en lentegevoel. De witte bloesem spat van de voorkant af. Binnenin reportages die gewagen van de spirit van de Heilige Geest. En dan vieren we ook nog Mariamaand en Dodenherdenking. Martinus Magazine vond Utrechtse verhalen met zeggingskracht. Het rooms-katholieke blad tekende het verhaal op van de protestantse beweging ‘Blossom’. Ook bij de protestanten wordt steeds minder gekerkt. ‘Blossom’ creëert nieuwe ontmoeting tussen mensen die vaak wel de kerk, maar niet hun geloof zijn kwijtgeraakt. Ze maken ‘Zinroutes’ door de stad, houden dansavonden en bezoeken tempels van andere geloven. Er is een maandelijkse maaltijd ‘Eten en vieren’ waarbij telkens een Bijbels onderwerp bij de kop wordt gepakt. Ontmoeting, daar begint het vaak mee. De Utrechtse Pauluskerk kan er op Hemelvaartsdag ook wat van. In alle vroegte gaan er zo’n 40 dauwtrappers op pad om al wandelend de gedachten over de aardse en hogere dingen des levens de vrije loop te geven. Wat is er mooier om de wandeling te beklinken met een typisch Pinksterdrankje als vlierbloesemsiroop? Martinus Magazine doet verhaal van het dauwtrappen geeft het geheime recept prijs. Ook een geheim is de kunst van het klokkenluiden voor menigeen. Onlangs hingen honderd klokkenluiders uit het hele land aan de klokkentouwen van de Utrechtse Buurtoren (bij toerbeurt, dat wel). De frêle Amsterdamse Jacqueline Krabbe liet zich met haar hele 60 kilo omhoogzwieren door de 640 kilo tellende Bertkenklok. Dat mag dus niet, gevaarlijk voor jezelf en een risico op beschadiging van de klok. Veel klokken zullen op Dodenherdenking een ingetogen geluid laten horen. Martinus Magazine publiceert ter gelegenheid daarvan het verhaal van de omgekomen Utrechtse soldaat Jan Nout. Het is een aangevulde versie van een herdenkingstoespraak uit 2010. Nout die lid was van de verzetsgroep rondom Westerveld kreeg op 3 mei 1942 in concentratiekamp Sachsenhausen de kogel. Een korte rechtbanknotitie motiveert het vonnis: ‘ woordbreuk in samenhang met begunstiging van de vijand en verboden wapenbezit’.  In Martinus Magazine zijn laatste aangrijpende woorden, zijn biecht en zijn bidden. Dodenherdenking maakt ook wat los bij parochiane Ine Spee. Ze woont op Kanaleneiland en kerkt in de Wederkomst des Heren.  Daar staat een groot beeld van Maria. Onder Ines leiding bidt een groepje gelovigen daar regelmatig de rozenkrans.  In Martinus Magazine vertelt ze wat haar beweegt. In de oorlog baden we heel wat Weesgegroetjes, zegt ze.  Dat is ze niet kwijtgeraakt. ‘Bij tegenslagen bid ik tot Maria en ik weet zeker dat ze mijn gebeden verhoort.’ Ze mag rekenen op respect van haar moslim-buurman die zegt: ‘ik bid voor u.’ Zo zien we het graag. Meinummer Martinus Magazine, rooms-katholiek kerkblad voor de stad Utrecht, 40 pagina’s full color, foto’s. Uitgave van de SintMartinusparochie. Verschijningsdatum 28 april 2013.

M o za ï e k 8


Groene kerk Tuindorpkerk, Groene Kerk in Utrecht Op zondag 28 april 2013 is in de Tuindorpkerk een kerkdienst gehouden met als thema duurzaamheid. In de preek ging voorganger Piet Jan Rebel in op de relatie groen geloof en groen handelen. Vanuit het geloof dat we de aarde in bruikleen hebben gekregen kan het groene handelen vorm krijgen! Gemeenteleden verwoorden hun eigen aanpak; Robert: Bij mij thuis probeer ik groen te handelen, een energiezuinige auto, CV-ketel en lampen maar eigenlijk hoef ik niets voor te laten. Als ik het werkelijk belangrijk vind dat energie en grondgebruik eerlijker verdeeld worden, worden er wel offers gevraagd! Dan komt het er op aan. Martijn, nog wat jonger vult aan: Mijn generatie leeft bewust, we eten niet elke dag vlees, maar willen toch wel graag ver weg op vakantie kunnen. Na de dienst tijdens de koffie werd er doorgepraat; wat kan wel, wat kan niet en hoe kunnen we van elkaar leren. Een fietsvakantie werd er gesuggereerd. Ondertussen werd het plakkaat: “Wij zijn een Groene Kerk” gereed gemaakt om op te hangen. Dit heeft de Tuindorpkerk te danken aan zijn inzet tot nu toe: Energiebesparing, Fair trade koffie, sobere maaltijden in de 40-dagen tijd, maar het schept ook een band om hiermee door te gaan en te blijven zoeken naar nieuwe groene activiteiten. Namens de duurzaamheids commissie, Kees Kwant

Van Groene Kerk naar Vrijmarkt De kerkdienst op zondag 28 april zette de toon: de Tuindorpkerk kreeg het predikaat "Groene Kerk". Dat betekent onder andere duurzaam omgaan met onze omgeving, ook in huis-, tuin- en keukenverband. Niet iets weggooien maar juist zorgen voor hergebruik! Direct na de zondag konden we dat waar maken, en werden veel spullen beschikbaar gesteld voor de vrijmarkt. Duurzaamheid gecombineerd met het goede doel, het dialoogcentrum in Nes Ammim, Israel. Ook dit jaar kon de Tuindorpkerk dus weer schitteren op de Utrechtse Vrijmarkt, dankzij de tomeloze inzet van 18-, 20-, 23- of 25-plussers en vele anderen! Er komt, hoe leuk het ook is als je het met elkaar doet, toch heel wat kijken bij het organiseren van een stand op de vrijmarkt: aankondigen en plannen van het inzamelen van spullen, vervoer en handen regelen om alles uit de kerk op de vrijmarkt te krijgen, tafels halen bij SSR (en weer terugbrengen natuurlijk!), organiseren van een mooi plekje op de Van Asch van Wijkskade en zorgen voor een 24-uursbezetting van de stand. Dan kan de verkoop beginnen! Het werd weer een groot succes, dankzij de verkopers natuurlijk maar ook dankzij de kopers die voor een mooie opbrengst zorgden, tot op heden ruim 670 euro! (Er is overigens nog een tafeltennistafel te koop!) Veel dank aan iedereen die zich hiervoor zo enthousiast heeft ingezet en aan de vanzelfsprekende coördinatie van Siemen van Ditmarsch. Marianne Eijgenraam, namens de ZWO-commissie

M o za ï e k 9


Denk mee, doe mee Kunst in de Tuindorpkerk Van 25 april tot 18 juni exposeert Henriëtte Alexander in de Tuindorpkerk. De kunstenaar laat zich inspireren door bijbelverhalen en zaken die met het geloof te maken hebben.Een tweeluik als Meten en Wegen verwijst naar “Mene Mene tekel ufarsin” uit Daniël 5. Ichtus I&II refereren uiteraard aan Christus. “Voor de eeuwigheid gebouwd” is een drieluik waarin tempel, basiliek en kathedraal staan voor wat mensenhandel hebben gebouwd op de hoeksteen die Christus zelf is. De kunstenaar werkt graag met acryl/gemengde techniek. Twee werken over Jezus zijn digitale prints, een techniek die de kunstenaar de laatste tijd vaker hanteert. Op haar website kunt u de manners zien die ze in het kader van het Feest van de Geest heeft gemaakt en waarin deze techniek op bijzondere wijze is gebruikt. Helaas konden deze niet opgehangen worden in de Tuindorpkerk. De kunstenaar heeft een opleiding als leraar tekenen/ textiele vakken genoten. Later schoolde ze zich in schilderen, boetseerbegeleiding, digitale grafische vormgeving en beeldbewerking. De thematiek in haar werk is de interactie tussen mens en God en mensen onderling, waarin emoties en de zoektocht naar innerlijke vrede, bescherming en genegenheid een rol spelen. Ook is in haar werk de fascinatie voor ontwikkelingen in de natuur te bespeuren. Met haar schilderijen, sculpturen en digiprints hoopt de kunstenaar meer te kunnen zeggen dan het afbeelden van de zichtbare wereld. De expositie is elke zondag na de dienst te bekijken. De interieurcommissie die tentoonstellingen in de Tuindorpkerk organiseert is blij met deze expositie. Helaas kan door praktische problemen nog niet gerealiseerd worden dat exposities ook buiten de kerkdiensten bezocht worden. Als u eenmaal in de twee maanden van 15.00 - 17.00 uur op zaterdag als suppoost wilt fungeren, zou dit probleem opgelost zijn. Informatie hierover kunt u krijgen van de commissieleden. Sjouke Sytema Arne Verkerk Gabriëlle van Es Erna de Goede Simon Borgdorff

M o za ï e k 10


Muziek rondom de Vrede van Utrecht (1713) Op donderdag 16 mei 2013, 20.15 uur vindt in de Tuindorpkerk te Utrecht een concert plaats ter gelegenheid van de viering van de Vrede van Utrecht. Na ruim een jaar onderhandelen door diverse politieke hoofdrolspelers in de Spaanse successieoorlog werd op 11 april 1713 op het stadhuis te Utrecht de zogenoemde Vrede van Utrecht getekend. De onderhandelaars lieten zich in Utrecht vergezellen door een hofhouding, waarvan in diverse gevallen ook componisten en musici deel uitmaakten. Het Utrechtse stadsbestuur verruimde de voorschriften met betrekking tot theatervoorstellingen en religieuze plechtigheden. In dit concert wordt muziek tot klinken gebracht van een internationaal gezelschap van componisten als Couperin, Fux, Ernst, Händel, Croft en Albicastro. Zij hebben allen op de één of andere manier te maken gehad met de Vrede van Utrecht.  Plaats: Tuindorpkerk, hoek Prof. Suringarlaan/Van Riellaan, Utrecht Musici: Antoinette Lohmann, viool; Willeke Smits, Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma, Ruprecht-orgel Toegang vrij, collecte na afloop  

M o za ï e k 11


Wijkreisje rondom NK/TK We gaan op woensdag 12 juni 2013 weer een dagtocht maken. In overleg met de vertrouwde busonderneming Verschoor hebben we het onderstaande reisje vastgesteld:

P R O G R A M M A - Waterrijk Friesland: 10.00 uur vertrek vanaf de Nieuwe Kerk (hoek Bollenhofsestraat/Poortstraat); 10.15 uur vertrek vanaf de Tuindorpkerk (hoek Van Riellaan/Suringarlaan); 10.30 uur vertrek vanaf de Lichtkring ( hoek Eijkmanlaan). Wij gaan met de touringcar rechtstreeks naar Sneek. Onderweg stoppen wij op een parkeerplaats voor koffie met een gevulde koek in de touringcar. Om 12.45 uur komen we aan in Sneek. Sneek is één van de Friese Elfsteden en hét watersportcentrum van de provincie. Van 13.00-16.00 uur gaan we varen met een rondvaartboot van Rederij van der Werf. We varen door de stadsgrachten van Sneek, langs de Waterpoort naar het stadje IJlst. Deze stad is de meest idyllische van de Friese Elfsteden en hier vaart u langs de unieke Houtzaagmolen de Hout. Via het watersportrijke Heeg varen we door naar Langweer en Joure om zo het bekende Sneekermeer te bereiken. Een ideale tocht voor u, als u een gedeelte van Friesland vanaf het water wilt leren kennen. Aan boord krijgt u een lunch aangeboden, bestaande uit: een kop groentesoep, kroket, twee belegde broodjes, krentenbol en koffie, thee of melk. Aan het eind van de vaartocht krijgen we ook nog koffie met gebak geserveerd. Na deze prachtige kennismaking met waterrijk Friesland nemen we om 16.00 uur afscheid van Sneek en rijden we huiswaarts. 17.45/18.00 uur: Terugkomst in Utrecht. Het belooft weer een mooie tocht te worden. Hebt u zin om mee te gaan, geeft u dan zo snel mogelijk op met onderstaande strook, telefonisch mag ook. Aanmelden bij: H. Volberda, Kwangodreef 44, 3564 PR Utrecht, telefoon 030-2613474; A. Luijmes, Dr. ‘s Jacoblaan 22, 3571 BM Utrecht, telefoon 030-2710737. De kosten aan het reisje verbonden, bedragen € 33,-- per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken t.n.v. Actiefonds Tuindorpkerk, Utrecht, postgiro 2285017. Met vriendelijke groet namens de P.C.v.O. Annie Luijmes, Hylkje Volberda Riet de Haas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende neemt deel aan het wijkreisje op woensdag 12 juni 2013. Naam

:………………………………………………………

Adres:

:………………………………………………………..

Telefoon

:………………………………………………………..

Opstapplaats :………………………………………………………… Handtekening:

M o za ï e k 12


v.o.f.

Vishandel

R. van de Mheen info@rvdmheen.nl

Spakenburg

Al 30 jaar uw visspecialist in Tuindorp Oost WOENSDAG van 10:00 tot 17:30 VRIJDAG van 10:00 tot 17:30 ZATERDAG van 10:00 tot 17:30

dag ver

s

nat En een schitterend uur lijk assortiment aan vissoorten !

Troosterhof 21

3571 NC Utrecht

Wevelaan 71, 3571 XT Utrecht M o za 誰 e k 14


Lief en Leed Mutaties Nieuw ingekomen Jorrit en Marieke de Leur-Cirkel, met dochter Sophie en zoon Guus, Vesuvius 96, 3524 WX Verhuisd Suzanne Moll, Oude Kerkstraat 5 Milou Ottink, Prof Zonnebloemhof 6

R.Fuchslaan 12, 3571 HC Van Lieflandlaan 110/12, 3571

Overleden 3-4-2013 Sientje Klaarenbeek-Huisman, Winklerlaan 365, 101 jaar 6-4-2013 Albertus J.J. Hendriks, M.H.Trompstraat 36B bis 77 jaar

De Bloemen gingen naar: 7 april de Lichtkring en Tuindorp-Oost 14 april de heer Van der Ploeg en de heer Giethoorn 21 april mevrouw De Nooij en mevrouw Groeneweg 28 april de heer en mevrouw Van der Horst en het bruidspaar Arne Verkerk en Kerri Chiu

Gedachtenis Adriana Buurman-Loose Op 23 maart overleed mevrouw Adriana – Jeanne – Buurman-Loose, weduwe van Ben Buurman. Ze is 100 jaar geworden. Haar man was arts in Vreeswijk en zij hielp hem in zijn praktijk. Ze was een ouderwetse doktersvrouw. Ze combineerde het werk van een doktersassistente met het beheer van de apotheek. Haar ontspanning vond ze in het pianospelen. Toen ze vond dat ze niet meer het niveau haalde, dat ze van zichzelf moest halen, is ze hiermee gestopt. Op initiatief van een verzorgster uit de Lichtkring die aan het conservatorium studeert, heeft ze niet lang geleden nog eenmaal op de piano gespeeld. Het was voor haar een bijzonder moment. Ze groeide op in Zeeuws-Vlaanderen en kon daar prachtige verhalen over vertellen. Vriendelijk was ze en belangstellend, maar ze wist dat ze ook voor haar gezin niet altijd gemakkelijk was geweest. Ook in de laatste maanden van haar leven liet ze zien dat een mens nooit te oud is om geestelijk te groeien. Als bijbeltekst voor haar rouwkaart had ze zelf uitgekozen: ‘’Mijn genade is u genoeg.’’ (2 Korintiërs 12:9). Dit diepe vertrouwen woog op tegen haar onzekerheid en vragen. Moge haar kinderen en kleinen achterkleinkinderen troost vinden in haar liefde voor hen.

M o za ï e k 15


Gedachtenis Pieter de Geus Op 29 maart overleed de heer Pieter – Piet – de Geus, sinds 2006 weduwnaar van Jannigje de Geus-van Noort. Hij werd 89 jaar. Op de kaart schrijven de kinderen en kleinkinderen over hun vader en opa: ‘’Trots op zijn zorgzame en dienende leven...’’ Dienend was hij ook in onze gemeente. Naast zijn werk bij de Amev was Piet diaken en ouderling in onze gemeente. Hij vervulde zijn ambt trouw, zorgvuldig en met grote dienstbaarheid. Piet verrichtte zijn werk vooral in stilte. Zelden nam hij het woord op kerkenraadsvergaderingen. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven stond hij ook in moeilijke tijden klaar voor zijn kinderen en kleinkinderen en zocht hij naar praktische oplossingen. Twee van zijn kleinzonen die bij hun opa en oma opgroeiden, dachten in de afscheidsdienst terug aan hun opa en beiden vatten hun liefde samen met deze woorden: ‘’Je was als een vader voor ons.’’ De laatste jaren woonde Piet op de gesloten afdeling van het verzorgingstehuis Albert van Koningsbrugge. Zijn lichaam was sterk. Zijn geest trok zich terug. Moge de kinderen en kleinkinderen getroost worden door het geloofsvertrouwen en de liefde van hun vader en opa.

Tekening: Alan Lee

Gedachtenis Sientje Klaarenbeek-Huisman Op 3 april overleed in alle rust in Tuindorp-Oost mevrouw Sientje KlaarenbeekHuisman, weduwe van Cor Huisman. Ze is 101 jaar geworden. In de afscheidsdienst op de begraafplaats Den en Rust lazen we uit de bijbel hun trouwtekst, zoals die destijds ook gelezen is in de afscheidsdienst van haar man waarin ds. Warners voorging. Het zijn deze woorden uit Exodus 33: ‘’Toen zeide Hij: Moet Ik zelf medegaan om u gerust te stellen? En hij zeide tot Hem: Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons vanhier niet optrekken.’’ Haar man overleed na een zwaar ziekbed. In zijn overdenking haalde ds. Warners aan wat hij hem over de dood had gezegd. Haar man was daar niet bang voor, maar hij vond dat je over de dood en over het wat dan, over het wat erna, niet veel kunt zeggen. Dat was ook haar gedachte. Ze sprak weinig over het sterven en de dood. Ondanks alle beperkingen genoot ze van haar leven. Ze had een groot gevoel voor humor, altijd gehad, maar ze bezat ook de rust en de vrede om haar leven aan God terug te geven. God droeg haar met zijn genade en barmhartigheid Zijn toekomst binnen. Mogen de kinderen, klein- en achterklein kinderen getroost worden door de God die met ons meegaat.

M o za ï e k 16


Diaconie Presentacties in de vastentijd Week na week in de periode voor de vastentijd deden we de mededeling: geef je op voor een Presentactie! Doe mee aan de Veranderdagen -- een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Stichting Present -- en geef zo invulling aan de tijd voor Pasen. Vijf groepen voelden zich aangesproken. Vier groepen zijn al ‘Present’ geweest. De vijfde groep doet de actie later dit jaar. Is er echt iets veranderd? Een aantal impressies: Groep 1- de doopouders van de afgelopen twee jaar Actie: samen met de kleintjes de bewoners van de Keizershof in Transwijk een bezoek brengen. Gevraagd naar de verandering na afloop: - Ik weet niet zozeer of het een verandering is, maar wat ik wel bijzonder vond was om te zien hoe blij die mensen met onze actie waren. Voor ons eigenlijk zo’n kleine moeite, een paar uurtjes, maar dat het voor die mensen gewoon een soort van feest was. - De kinderen die een grote indruk maken op de oudere mensen. Fijn om te zien! Groep 2- een afvaardiging van de kerkenraad Actie: opruimen en schoonmaken bij een bewoner met psychische problemen, wonend in een erg vervuild huis Gevraagd naar de verandering na afloop: - Onmacht, 3 trieste poezen, hun uitwerpselen overal, geen bed om in te slapen, ongecontroleerde spullen, geen bord om van te eten, geen pan om in te koken, stank, altijd de tv aan, alles is vies , kerstverlichting in de badkamer, 1 theedoek en alleen en alleen. Dit trof ik aan bij het weggaan, een bed om in te slapen, schone kattenbakken, een keuken om te gebruiken, gecontroleerde spullen, alles is een soort van schoon, verlichting in de badkamer en de wastafel hangt weer: maar nu jij nog, jij die alleen bent! - Je weet dat situaties als waarin we terecht kwamen bestaan, maar om het zien met eigen ogen is confronterend. Ook: fijn dat we met handen, hoofd en hart wat konden betekenen. In praktische zin hebben we een wereld van verschil gemaakt. - Met z’n 7-en hebben we de bezem erdoor gehaald. Mooi was dat ze zelf de draad oppakte en rigoureus besloot dat een heleboel rommel en oude spullen die in de weg lagen, weg mochten. Die hebben we dus afgevoerd in een grote bak, waarna de grote schoonmaak kon beginnen. Diezelfde dag kon ze weer in haar eigen bed in een schone slaapkamer slapen. Het is dus een wisselwerking geweest: omdat er een ploeg mensen samen die klus wilde doen, het haar uit handen nam, kwam zij ook tot initiatief. En nu vol hoop weer verder! Noot: we hebben nog contact met hulpverleners voor nazorg/ follow up naar aanleiding van deze indrukwekkende actie. Groep 3- Female & Fifty Actie: verhalen voorlezen aan demente bewoners van de Keizershof in Transwijk Gevraagd naar de verandering na afloop: - Als ik terug kijk op ‘onze’ Presentdag constateer ik dat een verhaal vertellen aan demente bejaarden nog niet meevalt! In mijn groep van zes personen was maar één vrouw die enigszins geïnteresseerd leek… Vooral in de twee groepen met ‘gewone’ bejaarden ging het wel leuk hoor. Daar kwamen de nodige gesprekken en ervaringen langs. (…) Misschien is een verzorgingshuis dichterbij zoals de Lichtkring of Tuindorp Oost wel beter. De mensen daar hebben vaak een verleden in de Tuindorpkerk en dan kan daarop aangesloten worden in de gesprekken na het voorlezen.

M o za ï e k 17


Groep 4- een ad hoc samengestelde groep Tuindorpkerkers met ‘losse aanmelders’ Actie: een Brabantse broodmaaltijd bereiden en delen met bewoners van Exodus (opvang exgedetineerden). Gevraagd naar de verandering na afloop: - Het was echt geweldig, je moet echt zorgen voor een terugkoppeling naar de rest van de kerk, want het was echt heel erg de moeite waard! We werden helemaal rondgeleid, en ze vonden het ook heel leuk dat wij de moeite namen om te komen. - Ooit had ik wel eens een gevangenis bezocht maar dat was in het kader van hoe realiseer je zo’n gebouw. Dit was anders; het ging om de ontmoeting met de bewoners. En dat is zeker gelukt. We werden plezierig ontvangen, hadden goede gesprekken, ontspannen, open en we kregen een uitgebreide rondleiding van de ex- gevangenen. Ons groepje had een Brabantse broodmaaltijd voorbereid en het leuke is al om dat met elkaar voor te bereiden en met de mensen aldaar aan tafel te nuttigen. Samen werken en samen eten werkt verbroederend. Dat is goed gelukt. En het werkt drempelverlagend en ze zien er net zo uit als wij hoor! Groep 5- de liturgiecommissie Actie: VOLGT! Inspirerend om te lezen en ook zin in een Presentactie? Je met je groep opgeven kan altijd bij Mariëlle Hoff en Edward Mac Gillavry. Er even over nadenken? De diaconie heeft het voornemen om volgend jaar weer aandacht te vragen voor Present in de vastentijd. Begin maar vast met mijmeren!

Diaconie bouwt reserves verder af In 2012 heeft de diaconie van de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk €19.502 ontvangen via collectes, giften, rente-inkomsten en tegemoetkomingen van het DMO. De diaconie heeft de aan haar toevertrouwde gelden besteed conform haar doelstelling: De diaconie van de NK/TK wil, in navolging van Jezus, praktische hulp bieden aan mensen dichtbij en veraf en wil daartoe de gemeente en haar leden toerusten. In 2012 is €3.228 meer besteed dan ontvangen, waardoor de totale uitgaven €22.730 bedragen. Dit is in lijn met het beleid om op verantwoorde wijze de reserves terug te brengen tot onder de €20.000. Eind 2012 bedroeg de reserve ongeveer €30.000. Hieronder zijn de uitgaven schematisch weergegeven. Erediensten Uitgaven en overige 3% Kerstpakketten

diaconie NK/TK 2012

1%

Individuele hulpaanvragen 16%

Advent- en vastenpotten 22% Plaatselijk werk 42% DMO Kerstactie 8% Uitgezondenen Nieuwe Kerk 8%

M o za ï e k 18


Individuele hulpaanvragen (€3.555) In 2012 is er 14 keer een individuele hulpaanvraag gehonoreerd. De bedragen die werden uitgekeerd, varieerden van €95 tot €750. De bedragen werden zoveel mogelijk besteed aan concrete doelen, zoals: wasmachines, achterstallige energierekeningen, etc. Plaatselijk werk (€9.432) In 2012 is besloten een aantal organisaties toe te zeggen dat zij drie jaar lang een substantiële bijdrage van de diaconie zullen ontvangen. Het betreft (plaatselijke) hulpverleners die individuele noden lenigen: Stichting Present, Voedselbank Overvecht, Kerk in Actie, STIL, Meidenclub AZC. Uitgezondenen Nieuwe Kerk (€1.786) Ondersteuning van de uitgezondenen van de Nieuwe Kerk. Actie DMO (voorheen Oudaen) (€1.820) Hierbij ontvangen de ouderen (boven de 70 jaar en alleen indien gewenst) een financiële bijdrage aan het einde van jaar. Advent- en vastenpotten (€5.036) De vastenpotten waren bestemd voor kindercentrum Oikos dat zich inzet voor zwaar autistische jongeren. Doel van de adventpotten was een project van TEAR in Noord-India. Erediensten en overige kosten (€901) Het betreft met name kosten die betrekking hebben op de kerkdiensten. Bijvoorbeeld: viering van het avondmaal (kosten voor wijn en matses, wassen van tafelkleden, etc.). Deze post bevat tevens administratieve kosten voor onder meer de bankrekening. Kerstpakketten (€200) In 2012 is door de diaconie aan een aantal gemeenteleden en hulpbehoevenden een kerstpakket aangeboden.

M o za ï e k 19


Roosters KERKDIENSTEN Tuindorpkerk Lichtkring Tuindorp-Oost 10.00 uur 17.00 uur 10.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zondag 12 mei zondag 12 mei ds P.J. Rebel mw ds N. Meijnen dienst van Schrift en Tafel 15+ groep: huiskamerdienst ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 19 mei Pinksteren zondag 19 mei 10.30 u zondag 19 mei ds P.J. Rebel mw W. Winkel ds H. Snoek medewerking: cantorij ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 26 mei Trinitatis zondag 26 mei drs B.van den Berg mw ds T.Zijlstra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 02 juni zondag 02 juni ds P.J. Rebel mw ds J.de Blois ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 09 juni zondag 09 juni mw drs I.van Keulen mw ds N.Meijnen 15+ groep: wereldwinkel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 16 juni zondag 16 juni zondag 16 juni ds P.J.Rebel dhr C.Visser dhr G.J.Kroon dienst van Schrift en Tafel medewerking: Psalmen voor Nu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M o za 誰 e k 20

Mozaiek mei 2013 Tuindorpkerk  

maandblad Tuindorpkerk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you