Page 1

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro

PREMIILE PENTRU EXCELENȚĂ ÎN CERCETARE


Lista premiilor

PREMIILE PENTRU EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ACORDATE ÎN 2015 PREMIUL PENTRU CERCETĂTORUL CU CELE MAI BUNE PERFORMANȚE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ Prof. univ. dr. ing. Marcel POPA | Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului | Punctaj total: 1648,979 PREMIUL PENTRU TÂNĂRUL CERCETĂTOR CU CELE MAI BUNE PERFORMANȚE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Asist. dr. ing. Andrei Victor SANDU | Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor | Punctaj total: 490,01

PREMIUL PENTRU CELE MAI BUNE PERFORMANȚE ÎN INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

Prof. univ. dr. ing. Romeo Cristian CIOBANU | Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată; punctaj total: 105,83

PREMIUL PENTRU GRUPUL CARE A CONTRIBUIT LA ATRAGEREA CELOR MAI MULTE FONDURI PENTRU CERCETARE

Grupul de cercetare coordonat de Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘCAVAL și format din: Dr. ing. Alexandra Cristina BLAGA, Dr. bioing. Lenuţa Kloetzer, Dr. ing. Alexandra Tucaliuc | Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului | suma atrasă: 1.865.062,86 lei ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


P

Prof. em. dr. ing. dr. h. c. Marcel POPA

rof. univ. dr. ing. Marcel Popa este profesor în departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici al facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit facultatea de Chimie Industrială, specializarea Tehnologia Compușilor Macromoleculari din cadrul Institutului Politehnic Iași în 1972. Între 1991 – 1992 a beneficiat de o bursă postdoctorală la Université de Haute Alsace din Mulhouse, Franța.

Este coautor a 402 lucrări științifice (247 în reviste cu coeficient de impact), 25 capitole și monografii (24 în străinătate), nouă cărți și tratate (două în străinătate), 19 brevete de invenție, editor a două cărți în străinătate (ASP, BENTHAM), coautor a 432 de comunicări la manifestări științifice (313 internaționale), participant la rezolvarea a 73 de contracte (27 ca director), conducător de doctorat din 1997 (34 doctori). Distins cu premiile „Gheorghe Spacu” (Academia Română, 1984), „Opera Omnia” (Ministerul Educației Naționale, 2002), medalia de aur „Henri Coandă” (Societatea Inventatorilor Români, 2002), 14 premii și medalii la expoziții internaționale și mondiale de inventică. Doctor Honoris Causa al Université de Pau et des Pays de l’Adour, Franța (2010), membru al Groupe Français des Polymères. Este editor șef al revistei Journal of Hydrogels (editura American Scientific Publishers), membru în editorial board-ul revistelor Environmental Engineering and Management Journal, International Journal of Medical Dentistry, Buletinul Institutului Politehnic Iași, Jurnal de medicină integrativă și terapii complementare, expert evaluator proiecte al „Agence Universitaire de la Francophonie”, „Agence Nationale de Recherche”, Franța şi CFQCU-Quebec (Canada). Colaborează cu universități din Franța, (Mulhouse, Lyon, Marsilia, Rouen, Pau, Toulon, Arras, Douai), Canada și Germania, fiind adeseori profesor invitat. Este membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România (2015). Domeniile principale de interes științific: chimia polimerilor, compozite polimerice, sisteme polimer-medicament cu eliberare controlată, biomateriale.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


A

Asist. univ. dr. ing. Andrei Victor SANDU

ndrei Victor Sandu este asistent în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, fiind specialist în tehnici avansate de analiză, respectiv obținerea și caracterizarea de materiale noi. A obținut diploma de Inginer în domeniul Științei Materialelor în anul 2008. A susținut teza de doctorat în domeniul ingineriei materialor în anul 2012 cu calificativul summa cum laude.

Din anul 2012 este asistent la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Departamentul de Tehnologii și Echipamente pentru Procesarea Materialelor. Asist. univ. dr. ing. Andrei Victor Sandu este cercetător asociat al Universității Malaysia Perlis și al Universității Ubudiyah din Indonesia. A publicat peste 60 de articole științifice, dintre care 102 în reviste indexate ISI Web of Science. De asemenea, este editor al revistei International Journal of Conservation Science (indexată SCOPUS) și reviewer la o serie de jurnale științifice cu factor de impact precum: Materials and Design, Materials Chemistry and Physics, Materials Research Innovations, Surface and Coatings Technology, Instrumentation Science & Technology. Andrei Victor Sandu este și publishing editor. Începând cu anul 2015, Andrei Victor Sandu a fost ales Președinte al Forumului Inventatorilor Români (asociație profesională care are drept scop sprijinirea, stimularea, dezvoltarea și valorificarea creatiei științifice, tehnice și artistice). De asemenea, este organizatorul Expoziției și Conferinței Europene EUROINVENT (prima ediție având loc în anul 2009), cu frecvență anuală. Federația Mondială a Inventatorilor (IFIA) l-a numit în luna mai 2015 pe Andrei Victor SANDU ca membru corespondent, delegat pentru România, reprezentând inventatorii din România la numeroase saloane internaționale de invenții. Totodată, Asist. univ. dr. ing. Andrei Victor Sandu a fost recompensat cu nenumărate medalii și distincții științifice pentru cele 32 de brevete de invenții.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


E

Prof. univ. dr. ing. dr. chim. dr. h. c. mult. Romeo Cristian CIOBANU

ste absolvent al Facultății de Electrotehnică și al Facultății de Chimie Industrială din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași în anii 1986, respectiv 1991. Între 1986 și 1989 este cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetare în Electrotehnică ICPE București.

Din 1989 este cadru didactic al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, devenind profesor universitar din anul 2000 și conducător de doctorat din anul 2001. A coordonat 18 teze de doctorat confirmate la nivel de minister. Din anul 2012 este prodecan al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată și coordonator al Comisiei pentru cercetare, dezvoltare, anteprenoriat şi parteneriat public privat. Activitatea sa știintifică cuprinde peste 250 de articole publicate, 18 cărți de specialitate și peste 30 de invenții brevetate. Totodată, este evaluator știintific pentru revistele Elsevier: Journal of Physics and Chemistry of Solids, Materials Chemistry and Physics, Materials Science in Semiconductor Processing și expert / evaluator pentru sesiuni de proiecte ale FP6/7, CEEX, PN2, CNCSIS, Tacis, EgyGer, Eurostars, Era-Net ș.a. A vizitat în calitate de profesor invitat peste 30 de centre universitare din străinătate. A coordonat, în calitate de director de proiect, peste 30 de contracte de cercetare naționale și internaționale precum: CNCSIS PCE, CNCSIS PostDoc, FP6, FP7, NATO SfP, NATO CLG, CEEX, ANCS-Parteneriate, ANCS-Mod.3, Bilaterale, Humboldt, EuroNanoMed, Era-Net, Eureka, Leonardo ș.a., atrăgând din activitatea sa de cercetare fonduri totale de peste 1 milion de euro. Este membru IEEE/DEIS/USA (din 1997), devenind senior member din 2000 și membru IEE/IOP UK.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


E

Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘCAVAL

ste absolvent al Institutului Politehnic din Iaşi, Facultatea de Tehnologie Chimică în anul 1989. În perioada 1989 – 1990 a fost angajat ca inginer chimist la întreprinderea „Valea Teleajenului”, Vălenii de Munte, pe postul de Șef Atelier Galvanizare şi Stație de tratare a apelor.

Din 1990 este cadru didactic al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în cadrul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, devenind profesor universitar în anul 2002 şi conducător de doctorat în anul 2003 (domeniul Inginerie chimică). Domeniile de interes didactic şi ştiinţific sunt Ingineria biochimică şi Biotehnologia (procese fermentative şi enzimatice, bioreactoare, bioseparări). Până în prezent a publicat 13 cărţi şi manuale, zece capitole în volume de editor (dintre care două la edituri de prestigiu din străinătate), 310 articole (dintre care 130 în reviste cotate ISI şi 116 în reviste incluse in BDI), deţine opt brevete acordate de OSIM, a susţinut șase conferinţe plenare invitate şi a contribuit la realizarea a peste 260 de comunicări şi postere. A participat la patru stagii de visiting professor (University of Manchster, Technology University of Vienna, Karlsruhe University of Technology, University College London). A coordonat opt teze de doctorat finalizate şi cinci programe postdoctorale. A contribuit la derularea a 35 de granturi naţionale (17 în calitate de director de proiect), patru granturi internaţionale (două, responsabil de proiect) şi 13 contracte cu firme din industrie. În prezent, este directorul / responsabilul ştiintific pentru trei granturi în derulare, două naţionale şi unul internaţional. Activitatea sa a fost recompensată cu 50 de premii şi distincţii academice, ale organizaţiilor profesionale şi ale saloanelor de inventică (Medalie Onorifică a Univ. de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi 1999 şi 2014, Diploma de Onoare a Societăţii de Chimie din România 2009 şi 2011, Medalie de aur cu Menţiunea Specială a Juriului Eureka Brussels 2001, Marele Premiu Euroinvent 2009, Gold Medal of British Inventors Society 2011, Meritul Stiinţific „Aurel Vlaicu” acordat de Forumul Inventatorilor Români 2011). Este membru în Comitetele Editoriale a 11 reviste ştiintifice (Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology (Springer), Romanian Biotechnological Letters, Environmental Engineering and Management Journal. Single Cell Genomics & Proteomics, Current Biochemical Engineering). De asemenea, este membru în Comitetele de referenţi ştiinţifici a peste 30 de reviste cotate ISI.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


Dr. ing. Alexandra Cristina BLAGA

D

r. ing. Alexandra Cristina Blaga își desfășoară activitatea în domeniul Ingineriei Biochimice și Biotehnologiei (procese fermentative şi enzimatice, microbiologie).

Dr. ing. Alexandra Cristina Blaga a publicat până în prezent 29 articole în reviste cotate ISI, 22 articole în reviste BDI, si a participat cu comunicări sau postere la 29 conferințe naționale și internaționale. Este Șef de lucrări la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. În anul 2010 a obținut titlul de Doctor în Inginerie Chimică. A participat ca membru în șase contracte de cercetare, iar ca director a coordonat un grant tip CNCSIS-TD. În anul 2014 a obţinut Premiul de excelenţă în cercetare al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi la categoria „Tineri cercetători”.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


Dr. bioing. Lenuța KLOETZER

D

r. bioing. Lenuța Kloetzer activează pe plan didactic şi ştiințific în domeniul Ingineriei Biochimice și Biotehnologiei (bioseparări, procese enzimatice, metaboliți primari şi secundari), contribuind la publicarea a 25 articole în reviste cotate ISI, zece articole în reviste BDI.

Dr. bioing. Lenuța Kloetzer a participat cu comunicări sau postere la 24 de conferințe naționale și internaționale. Este Șef de lucrări la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. În anul 2010 a obținut titlul de Doctor în Inginerie Chimică. A participat ca membru in patru contracte de cercetare. Pentru activitatea sa a primit Premiul de excelenţă în cercetare al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asach” din Iaşi la categoria „Tineri cercetători” în anul 2013.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


Dr. ing. Alexandra TUCALIUC

D

r. ing. Alexandra Tucaliuc este specialist în domeniul Ingineriei Biochimice și Biotehnologiei (bioseparări, reologia mediilor fermentative şi enzimatice, tehnologia produselor alimentare).

Dr. ing. Alexandra Tucaliuc a publicat până în prezent opt articole în reviste cotate ISI, două articole în reviste BDI și a participat cu comunicări sau postere la 15 conferințe naționale și internaționale. Este asistent universitar în cadrul Departamentului de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, fiind Doctor în Inginerie Chimică din anul 2013. A participat ca membru în patru contracte de cercetare.

ZILELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI • 11 - 13 NOIEMBRIE 2015 www.tuiasi.ro


Premiile pentru Excelență în Cercetare 2015  

Zilele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you