Page 1

TUH e.V.(Türkische Unternehmer und Handwerker e.V. Berlin) nın Cok Kültürlü Isletmecilik Ödülü Sahiplerini buldu. Berlin Ekonomi, Teknoloji ve Kadın Senatörü Harald Wolf ve Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat'ın himayesinde düzenlenen yarışmada 1.cilik Ödülünü Cemal Ates Malerei GmbH adlı Türkkökenli işletmeci alırken, 2.cilik Ödülünü Twago GmbH ve üçünlük ödülünü yine Türkkökenli Đsletmeci Autohaus Moritzplatz GmbH Sahibi Mustafa Yılmaz kazandı. Ödülleri dağıtımında cok Kültürlülük Meslek eğitimi gibi Kriterler önemli Rol oynadı. Ödül Töreninde Berlin Ekonomi Müstera Dr. Heuer, Berlin Baskonsolosu Mustafa Pulat, Büyükelcilik Calisma Atesesi Nazif Garibagaoglu, Büyükelcilik Müstesari Hakan Karacay, Berlin Zaantkärlar Odasi Genelmüdürü Bay Wiegand, IHK Berlin Yöneticileri, çeşitli Politikacılar,Yerel Yöneticiler ve Đsletmeler Katıldı. Ödül Töreni 08.11.2010 Saat da Berlin Belediye Binası Roten Rathaus'da düzenlendi. Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat yapmış olduğu açıklamasında TUH'un çok kültürlü işletmeler arasında düzenlediği yarışmanın başarılı göçmen girişimcilerin ön plana çıkması açısından olumlu bir girişim olduğunu belirtti. Başkonsolos Pulat, Türk girişimcilerin sadece gastronomi ve hizmet sektöründe değil, ileri teknolojide de aktif olduklarını dikkat çekti. Başkonsolos Mustafa Pulat, ''Göçmen nüfusunun bu denli önemli bir orana ulaştığı Berlin'de, göçmen girişimcilerin teşvik edilmeleri ve sayılarının artması, sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da olumlu sonuçlara teşkil edecektir. Bu yarışmanın ortaya koyduğu çeşitlilik ve kültürel açılım sloganı ile farklı kültürlere mensup insanların potansiyellerini ortaya çıkmasını ve teşvik edilmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum'' devamını diliyorum dedi. Ayrıca Sayın TUH un Baskanı Hüseyin Yilmazı Kutladı. Törende Ekonomi Müstesarı Bay Heuer TUH Derneğini ve Sayın Hüseyin Yılmazı kutladı.

TUH-Baskanı Hüseyin Yilmaz

T.C. Baskonsolosu Mustafa Pulat


Hakan Karacay ve Nazif Garibagaoglu (Büyükelcilik Mensublari)

TUH- Baskani Hüseyin Yilmaz, TUH 2. Baskani Remzi Yavas, 3.Ödül Mustafa Yilmaz, 2. Ödül Hr. Berning (Twago GmbH) Bayan Julia Witt

Frau Doris Habermann (Geschäftsführerin KOMBI Consult GmbH) und Herr Yilmaz (1. Vorsitzender der TUH e.V. Berlin)

3.cülük Ödülü Mustafa Yilmaz (Autohaus Moritzplatz GmbH)

(Autohaus Moritzplatz GmbH) , Hüseyin Yilmaz, Dr. Peter Beckers, Staatssekretär Dr. Heuer, T.C. Berlin Baskonsolosu Mustafa Pulat, Doris Habermann, Hans-Georg Kauert


3.cilik Ödülü MustafaYilmaz

2.cilik Ödülü Fa. Twago GmbH Herr Berning

1.cilik Ödülü C. Ates Malerei GmbH


presse  

für die Türkische Presse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you