Page 1

sept a( harsammest r )

Ar agoni t( of t e opl øst )med i ndr el agaf per l emor

beboel seskammer

Cephalopoder  
Cephalopoder  

s e p t a ( h a r s a mme s t r ) A r a g o n i t ( o f t e o p l ø s t ) me d i n d r e l a g a f p e r l e mo r