__MAIN_TEXT__

Page 1

Tuffa påståenden


”Artig eller effektiv – välj!” Svenska arbetsplatser saknar öppenhet och högt i tak. Istället för att kommunicera rakt om det som inte fungerar är vi ”trevliga” och undviker så mycket vi kan obehagliga situationer. I vilken verksamhet som helst urholkar det effektiviteten och i företag blir konsekvensen utebliven lönsamhet. Konflikträdsla, missriktad hänsynsfullhet och lågt i tak är fenomen som upprätthåller dödläget. Antingen kan du fortsätta att vara artig eller också träna dig på att vara modig och börja kommunicera.


”Bra ledarskap kräver något vi inte klarar av – att vara oss själva!” Det är lätt att trilla i fällan att ”leka kontor” och ”spela chef”. Istället för att vara dig själv med alla dina fel och brister försätter du dig en roll som är svår att ta sig ur. Och pinsamt nog vet alla om att du låtsas.


”Din kunskap är ett hinder för att vara en bra ledare” Det är en myt att chefen ska kunna mest om verksamheten. En ledares roll är inte att veta bäst – en ledares roll är att frigöra andras kompetens. Därför kan en bra ledare leda vilken verksamhet som helst utan att ha ett hum om verksamhetens art. Kunskapen om verksamheten finns nämligen hos medarbetarna, och ledarens uppgift är att lita på dem och låta dem använda sin kompetens fullt ut. Att du vet något om verksamheten kan till och med vara hindrande eftersom du glömmer att lyssna på de verkliga experterna. Och de verkliga experterna tystnar.


”Varför ska den som förstår minst fatta alla beslut?” Anställda i underordnad ställning har alldeles för lite befogenheter. Om de fick fatta besluten skulle verksamheten gå bättre eftersom de vet mest om den. Dessutom skulle de slippa klaga på sina chefers korkade beslut och istället lägga tiden på att ta ansvar för att genomföra sina egna idéer. Det som behövs är att du som chef börjar lita på att dina anställda är lika kapabla som du.


”Det största hindret för din framgång som ledare är du” Det är mer givande att se sig själv som källan till det man har omkring sig än att leta efter orsaker utanför ”sig själv”. Om den arbetsgrupp du leder fungerar dåligt, vad är det då du gör som är orsaken till det? Det enda du behöver göra för att ta reda på det är att fråga dina medarbetare – de vet precis vad du bör ändra på. Om du tar till dig den informationen undviker du att stå i vägen för din kompetenta personal – och din framgång som ledare.


”Konflikter är lönsamma – om vi låter dem få finnas” Ett genomgående drag i vår kultur är att vi undviker konflikter. Detta är förödande för vårt arbetsklimat. All energi går åt till att tassa runt konflikter när det egentligen finns en enorm kraft och kreativitet på ”andra sidan” av dessa. Om vi kunde förändra vår syn på konflikter och lära oss att umgås naturligt med dem skulle vi få helt andra arbetsplatser med dramatisk förbättrade resultat. Enda vägen dit är att släppa lös konflikterna, att träna sig på att vara i dem och att upptäcka att man faktiskt överlever. De flesta av oss har ingen brist på träningsarenor.


”Ledarskap är enkelt – du behöver bara prata om det som är svårast att prata om” Det som är svårast att prata om är också det som är viktigast att prata om. En ledares jobb är därför att se till att vi pratar öppet om allt som vi annars inte tar upp. Då kommer konflikterna upp till ytan, vi slutar prata bakom varandras ryggar, kritik kan ges och tas och beslut kan ifrågasättas. Och först då kan vi ägna oss åt verksamheten på riktigt. Enkelt – eller hur?


”Personkemi är en myt” Ofta sägs det att människor inte kan arbeta ihop eftersom personkemin inte stämmer. Detta är en missuppfattning. ”Dålig” personkemi är en myt. Alla grupper, alla relationer, kan bli effektiva och fungerande – och det som ska till är en hög nivå av öppenhet och kommunikation. Det är till och med så att de grupper där relationerna från början verkligen inte fungerade, där personkemin verkligen inte stämde, är de som sedan visade bäst resultat.


tuffledarskapstraning.se

Profile for Tuff Ledarskapsträning

Tuffa påståenden