Tuff träning i arbetsmarknadscoaching

Page 1

Tuff träning i arbetsmarknadscoaching Onlineträning som påtagligt ökar din förmåga att stötta arbetssökande


Vad det är Arbetsmarknadscoaching är en dialogmetod som går bortom traditionell coaching och ger mycket mer effekt. Arbetssökande tar fram sin egen kapacitet i högre grad och du som arbetsmarknadscoach får lättare arbetsdagar. Tuff ledarskapsträning har utformat en lättillgänglig online-träning för dig som dagligen arbetar med att coacha arbetssökande.


För vem? För dig som dagligen arbetar med att coacha arbetssökande finns Arbetsmarknadscoaching online. Inga förkunskaper krävs.

Vi lär ut metodiken till yrkesgrupper som har en individstödjande funktion som t ex kommunala jobbcoacher, socialtjänst och flyktingmottagare.


Format Träningen erbjuds på tre nivåer där man börjar på Nivå 1 och får träna alla verktyg som Arbetsmarknadscoaching består av.

Om man vill kan man träna vidare på Nivå 2 där man utvecklar sin säkerhet att konsekvent tillämpa Arbetsmarknadscoaching. På Nivå 3 tränar man extra svåra situationer och hur man arbetsmarknadscoachar i grupp. Varje Nivå består av 3 tretimmarspass med en vecka emellan.

Pass 1 3h

Pass 2 3h 1 vecka

Pass 3 3h 1 vecka

Träningen sker online via Zoom.


Format och innehåll Arbetsmarknadscoaching Nivå 1

Grunderna 3h

Verktygen 3h

1 vecka

1 vecka

Skifta förhållningssätt 3h

Alla pass innehåller praktisk träning och individuell feedback. Mellan passen får deltagarna uppgifter som ger ytterligare träning på hemmaplan.


Format och innehåll Arbetsmarknadscoaching Nivå 2

Uppgivenhet 3h

Stora hinder 3h

1 vecka

Egna case 3h

1 vecka

Alla pass innehåller praktisk träning och individuell feedback. Mellan passen får deltagarna uppgifter som ger ytterligare träning på hemmaplan.


Format och innehåll Arbetsmarknadscoaching Nivå 3

Särskilda situationer 3h

Egna case 3h

1 vecka

1 vecka

Att coacha grupp 3h

Alla pass innehåller praktisk träning och individuell feedback. Mellan passen får deltagarna uppgifter som ger ytterligare träning på hemmaplan.


Nivå 1 Syfte: Att börja utveckla förmågorna och förhållningssätten som gör att arbetssökande tar fram sin egen kapacitet. Resultat:

Att dialogförmågan utvecklats påtagligt från utgångsläget och att en medvetenhet om vikten av sitt eget förhållningssätt och sina fallgropar.

Innehåll:

Utgångspunkter för förhållningssättet (pass 1) Arbetsmarknadscoachings dialogverktyg och träning (pass 2) Lyssna efter ogynnsamma förhållningssätt (pass 3) Praktisk träning och individuell feedback Grunderna 3h

Verktygen 3h

1 vecka

1 vecka

Skifta förhållningssätt 3h


Nivå 2 Syfte: Att integrera metodikens förhållningssätt och förmågor så att konsekvent användande av verktygen möjliggörs. Resultat:

Att dialogförmågan fortsätter utvecklats påtagligt och skillnad i resultat syns ”på jobbet”.

Innehåll:

Hur bemöter jag och coachar i ”uppgivenhet”? (pass 1) Hur coachar jag när det finns extra stora hinder? (pass 2) Träning på egna ”case” (pass 3) Praktisk träning och individuell feedback Uppgivenhet 3h

Stora hinder 3h

1 vecka

Egna case 3h

1 vecka


Nivå 3 Syfte: Att fördjupa förmågorna och fortsätta utveckla förhållningssättet samt addera grupperspektivet. Resultat:

Att större skicklighet, konsekvens och stabilitet i dialogförmågan utvecklats och resultat händer i kniviga situationer och coachsamtal.

Innehåll:

Bekanta, svåra situationer (pass 1) Träning i egna case (pass 2) Att coacha arbetssökande i grupp (pass 3) Praktisk träning och individuell feedback Bekanta, svåra situationer 3h

Att coacha grupp 3h

Egna case 3h

1 vecka

1 vecka


Dialogmetoden arbetsmarknadscoaching Metoden har utvecklats av Karin Tenelius från mitten av 1990-talet och sedan dess används av tusentals arbetsförmedlare, medarbetare på arbetsmarknadsenheter på kommuner och privata omställningsaktörer. Även om det krävs ganska mycket träning för att verkligen få ut de stora resultat som dialogmetodiken möjliggör, har den uppskattats av användarna för att det har underlättat deras arbetsvardag och gett större resultat än innan. 2007 kom boken Arbetsmarknadscoaching ut och har blivit någon av en bästsäljare i branschen och även används som kurslitteratur av flera universitet. Metodens styrka är att den gör att coacherna tränas i att förhålla sig och kommunicera på ett sätt som gör att arbetssökande väljer att ta fram sin egen kapacitet.

Metodens styrka är att den gör att coacherna tränas i att förhålla sig och kommunicera på ett sätt som gör att arbetssökande väljer att ta fram sin egen kapacitet.


Mer om arbetsmarknadscoaching Boken Arbetsmarknadscoaching – handbok för dig som arbetar med att stötta arbetssökande Boken Arbetsmarknadscoaching av Karin Tenelius är ett verktyg för den som arbetar individuellt eller i grupp med människor i olika jobbsökningssituationer, men även för den som i andra sammanhang har som uppgift att stötta andra i deras utveckling.


Våra tränare Våra tränare är mästare på att skapa trygga lärmiljöer för vår tuffa träning, bemästra vår metodik så att resultat kan uppnås på kort tid och att skapa verklig förändring hos individer och grupper. De utvärderas av alla kursdeltagare och har ett genomsnittspoäng på 9,5 av 10.Nyckeln till skickligheten är att våra tränare rekryteras på grundval av sina förmågor framför sitt CV, och att de genomgår omfattande intern träning både innan de blir certifierade, men vi tillämpar även frekvent, regelbunden internträning för alla tränare.


Pris och anmälan Varje Nivå kostar 1800 kr ex. moms att delta i. Mängdrabatt för anmälan av 5 kursplatser eller fler samtidigt: 5% rabatt för minst 5 platser 7% rabatt för minst 10 platser 10% rabatt för mins 20 platser Boken Arbetsmarknadscoaching ingår som e-bok när man deltar i Nivå 2. Anmälan görs på tuffledarskapstraning.se Vill du anmäla 5 eller fler deltagare samtidigt för att ta del av mängdrabatten, maila oss på info@tuffledarskapstraning.se.


Kontakt Välkommen att höra av dig till oss! Tuff ledarskapsträning info@tuffledarskapstraning.se +46 (08-446 16 20

Maria Krook Wetterdal, Tuff ledarskapstränare