__MAIN_TEXT__

Page 41

41

VAN START/

In ‘Van Start’ vertellen TU/e-starters over hun eigen bedrijf.

NR.21 NAJAAR 2018 / MAGAZINE VAN DE

TEKST MONIQUE VAN DE VEN FOTO BART VAN OVERBEEKE

Wat doet

STENTiT

?

Hoe is STENTiT gestart

?

Waar

zijn jullie tegenaan gelopen

?

Waarop

ben je tot dusver het meest trots

?

Waar

staat STENTiT nu

?

What’s next

?

‘We hebben een regeneratieve stent ontwikkeld die een ziek bloedvat niet alleen openhoudt, maar ook helpt genezen. De stent is opgebouwd vanuit nanovezels in een structuur die bloedcellen aantrekt; daardoor triggert de stent een natuurlijke reactie voor herstel.’ ‘Tijdens onze promotietrajecten hebben we binnen het Europese consortium LifeValve samengewerkt aan de ontwikkeling van een meegroeiende hartklep voor kinderen. Na dat project dachten we: als Sol stents kan maken en Bart weefsel kan regenereren, kunnen we misschien een gecombineerd product maken - namelijk een stent die het bloedvat kan genezen. Clinici en opinieleiders vanuit de cardio­ vasculaire wereld waren snel enthousiast. Het feit dat we die mensen, met toen nog alleen een filmpje, konden overtuigen van ons idee, gaf ons het vertrouwen om in maart 2017 dit bedrijf te starten.’ ‘We zijn allebei opgeleid als onderzoekers, ingenieurs. Een bedrijf leiden is totaal iets anders; met veel aspecten heb je geen ervaring. Zo ben je als onderzoeker aanvankelijk gericht op de technologie, maar als ondernemer moet je vooral kijken hoe je het tot een commercieel product kunt doorontwikkelen. Dat is lastig, maar je leert snel. Daarnaast kan een doorbraak in de medische sector veel geld opleveren, waarbij je als onervaren nieuwkomer met een innovatief idee goed moet opletten met wie je in zee gaat. Soms is het net een shark tank.’

STENTiT (STENT Intelligent Technology) Wil met zijn regeneratieve stent de nieuwe standaard zetten voor cardiovasculaire behandelingen.

Sol Cabrera (36) en Bart Sanders (31) Oprichters/directeuren

‘Dat we deze startup zelf vanaf de grond hebben opgebouwd en binnen een jaar al belangrijke mensen aan onze zijde hebben die ons steunen. Zo stonden we afgelopen mei in Parijs al op ’s werelds meest toonaangevende congres op het vlak van cardio­vasculaire interventionele geneeskunde, om onze eerste studies te presenteren - sta je daar, als kleine vis tussen al die groten.’ ‘Dankzij subsidies hebben we vrij snel ons eerste prototype gemaakt en getest. De resultaten waren veelbelovend; ze bevestigden dat je een stent kunt maken vanuit nanovezels, die je zonder ingrijpende chirurgie kunt implanteren om daar het bloedvat opnieuw op te bouwen, waarna de stent weer oplost in het lichaam. Eind dit jaar beginnen we met nieuwe preklinische studies. De eerste studies met mensen hopen we te starten voor 2025 - maar dat is een heel grove schatting.’ ‘We gaan nu vooral op zoek naar investeerders. De tijd is gunstig; de verwachtingen van regeneratieve geneeskunde zijn hoog en er wordt via grote programma’s veel in geïnvesteerd. Mochten alle studies lukken, dan heeft STENTiT uiteindelijk zoveel waarde opgebouwd dat het misschien ooit wordt opgekocht door een groter bedrijf. Maar het kan uiteindelijk ook zomaar zijn dat we de stents hier zelf gaan produceren. Linksom of rechtsom: uiteindelijk moet deze stent zo snel mogelijk mensenlevens gaan redden.’

stentit.com

Sol Cabre ra

(links) en Bart

Sanders.

Profile for Slash

Slash 21 - najaar 2018  

Slash is het alumni- en relatiemagazine van de Technische Universiteit Eindhoven. Het blad verschijnt drie keer per jaar.

Slash 21 - najaar 2018  

Slash is het alumni- en relatiemagazine van de Technische Universiteit Eindhoven. Het blad verschijnt drie keer per jaar.

Profile for tueslash
Advertisement