Page 1

Het Informatie Expertise Centrum in 2012 en verder...

De bibliotheek van de TU/e verhuist en vernieuwt

/ Informatie Expertise Centrum Bibliotheek


/ Informatie Expertise Centrum Bibliotheek

Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie


Voorwoord Het jaar 2012 is een belangrijke mijlpaal voor het Informatie Expertise Centrum (IEC) van de TU/e. De Centrale Bibliotheek en de faculteitsbibliotheken worden na de zomer gevestigd in een prachtig nieuw gebouw gelegen in het centrum van de campus, het MetaForum. Het voorbereidingstraject voor deze verhuizing en innovatie werd al vijf jaar geleden ingezet door integratie van de bibliotheek met het archief tot één dienst om zo krachten en expertise te bundelen voor brede ondersteuning binnen de TU/e. Inmiddels richt het IEC zich ook op het vergroten van de zichtbaarheid van de wetenschappelijke prestaties van de TU/e en wordt informatie waar mogelijk in digitale vorm aangeboden. Het nieuwe gebouw krijgt een uitstraling die past bij een innovatieve technische universiteit, en wil een omgeving bieden die studeren, samenwerken en ontmoeten stimuleert. Deze brochure geeft inzicht in deze veranderingen en de nieuwe vormen van dienstverlening voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, nu en in de nabije toekomst. Wij hopen dan ook u in 2012 en daarna te mogen verwelkomen in onze vernieuwde fysieke én digitale bibliotheek. Het is onze intentie om u nog beter van dienst te kunnen zijn met onze dienstverlening. Jeanne Figdor, Directeur Informatie Expertise Centrum

Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie

1


De bibliotheek in het MetaForum Een inspirerende, informatierijke omgeving De bibliotheek verhuist in de zomer van 2012 naar het nieuwe gebouw, het MetaForum. In de loop van 2012 worden de bibliotheeklocaties in de faculteiten opgeheven. In het MetaForum is de geheel gecentraliseerde bibliotheek te vinden die een inspirerende, informatierijke omgeving biedt voor ontmoeting, samenwerken en studeren. Studie en samenwerken: ruim 300 werkplekken in het souterrain en 650 werkplekken op de begane grond, verdeeld in rustige individuele plaatsen nabij de boekencollectie en groepsplekken waar onderling overleg mogelijk is. Deze aangename studieomgeving die het IEC biedt is voorzien van moderne faciliteiten. Ruime openingstijden: de bibliotheek heeft als reguliere openingstijden: op werkdagen van 8.00 tot 22.30 uur en in het weekend van 10.00 tot 22.00 uur. (Zie de website voor details) Open opstelling: de recente en meest gebruikte boeken en de lopende gedrukte tijdschriften zijn beschikbaar in open opstelling. Laagdrempelig uitlenen: de uitleenbare boeken in de bibliotheek zijn voorzien van een RFID chip. Het lenen kunt u voortaan zelf met uw lenerspas bij een zelfbedieningsautomaat. Inspiratie door interactieve presentatie research output: het overgrote deel van de research output (artikelen, boeken, data) is tegenwoordig digitaal beschikbaar. Hoe laat je dat zien in een nieuw gebouw? Kom kijken en laat u verrassen en inspireren door interactieve presentaties.

2

Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie


De wetenschappelijke collectie TU/e: steeds meer digitaal Toename digitale informatie De wetenschappelijke collectie van de TU/e wordt steeds meer digitaal. Het aantal digitale tijdschrifttitels is in de laatste vijf jaar met meer dan 40% gestegen tot ruim 14.000 tijdschrifttitels. Het aantal gedrukte tijdschriftabonnementen loopt sterk terug naar ruim 400 lopende abonnementen in 2012. Explosieve toename van aantal elektronische boeken De digitalisering van boeken is pas de laatste jaren op gang gekomen maar verloopt onstuimig. In 2006 telde de collectie geen enkel elektronisch boek, in 2010 zijn het er al bijna 40.000. Niettemin, de boekencollectie (totaal ruim 300.000 titels) bestaat nog grotendeels uit gedrukte boeken, met de actuele collectie in de nieuwe bibliotheek. De jaarlijkse groei is nu hoofdzakelijk elektronisch.

Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie

3


Zoeken en vinden Tientallen zoeksystemen Jaarlijks worden er circa 2 miljoen artikelen in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en tienduizenden wetenschappelijke boeken. Het vinden van de relevante informatie in deze overvloed is voor de student, docent en onderzoeker essentieel. Het IEC biedt tientallen specialistische zoeksystemen aan, zoals Web of Science, Scopus, Inspec, en SciFinder. Deze zoeksystemen bieden ook de mogelijkheid om attenderingen in te stellen voor het eigen onderzoeksgebied. Een email attendeert dan op nieuwe artikelen met links naar de full text. Literatuur zoeken met “Focus” Focus is de nieuwe zoekmachine voor wetenschappelijke informatie en is geschikt om te zoeken naar boeken en naar artikelen, zowel gedrukt als digitaal. Focus zoekt in de collectie én licenties van de TU/e en is voorzien van een gebruikersvriendelijke interface. Zo wordt alles vindbaar, van afstudeerverslag tot en met artikel. ‘Googelen’ maar dan naar betrouwbare, wetenschappelijke informatie.

4

Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie


Partner in onderwijs

Onderwijs Informatievaardigheden Voor het zoeken, vinden, beoordelen en op de juiste wijze gebruiken van wetenschappelijke literatuur verzorgt het IEC cursussen Informatievaardigheden, vaak ingebed in curricula en in samenwerking met de docenten in de faculteiten. Ook heeft het IEC e-learning modules ontwikkeld voor het bachelor onderwijs, zodat studenten onafhankelijk van plaats en tijd zich deze vaardigheden eigen kunnen maken. Aansluiting IEC diensten naar diverse platforms Het IEC biedt waar mogelijk haar wetenschappelijk informatie en zoekmachines aan op de digitale leeromgeving, mobiele telefoons en tablets. Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie

5


Partner in onderzoek Het IEC ontwikkelt zich steeds meer als een partner in onderzoek met diensten die onderzoekers ondersteunen bij het delen en publiceren van onderzoeksinformatie. Daarbij streeft het IEC ernaar om alle wetenschappelijke publicaties inclusief de daarbij behorende onderzoeksgegevens van de TU/e permanent digitaal op te slaan, te beheren en waar mogelijk zo snel en zo breed mogelijk ter beschikking te stellen. Publiceren en het Repository TU/e Het Repository TU/e biedt aan onderzoekers van de TU/e de mogelijkheid om hun publicaties - zowel tekst als supplementaire materialen zoals data, video’s, foto’s, etc. - digitaal op te slaan. Dit biedt vele voordelen voor de auteurs: een permanente identifier (dus altijd traceerbaar), duurzame archivering, volledige beschikbaarheid binnen de campus en - indien mogelijk - beschikbaar via Open Access om zo te zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid van de publicatie en vaak een hogere citatiescore. Open Access en de Copyright Coach Steeds meer wetenschappers en wetenschappelijke organisaties willen dat met publieke gelden gefinancierde onderzoeksresultaten ook publiek beschikbaar worden gesteld. Ook de TU/e wil Open Access stimuleren en heeft de Berlin Declaration ondertekend. Het IEC stimuleert het Open Access publiceren o.a. door het Repository TU/e en de Copyright Coach, dat auteurs van de TU/e ondersteunt in het publicatieproces. Onderzoeksdata en het 3TU.Datacentrum Het delen van onderzoeksdata wordt steeds gebruikelijker in de wetenschap en een eis bij een aantal onderzoeksfinanciers. Het IEC adviseert onderzoekers op het gebied van datamanagement en dataopslag. Het IEC, als partner in het 3TU.Datacentrum, levert de infrastructuur en de ondersteuning voor het permanent opslaan en indien gewenst beschikbaar stellen van datasets.

6

Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie


Partner in bedrijfsvoering Digitale informatiehuishouding De TU/e transformeert van een analoge naar een digitale informatiehuishouding. Een van de pijlers binnen onze informatiehuishouding is het archiefbeheer. Het IEC adviseert, faciliteert en ondersteunt de faculteiten en diensten bij de zorg voor en het beheer van hun archieven. Dat doet ze niet alleen door het scheppen van kaders, denk hierbij aan de Raamregeling Archiefbeheer / Documentaire Informatievoorziening TU/e, maar ook door het aanbieden van bouwstenen die digitaal werken, met name archiveren, mogelijk moeten maken. Digitaal documentbeheer, recordmanagement, e-Depot, self-archiving en virtueel dossier zijn termen die snel aan betekenis zullen winnen. IEC zal haar expertise inzetten om het digitale archief van de TU/e optimaal in te richten en te beheren zodat documenten en dossiers toegankelijk, authentiek en betrouwbaar worden opgeslagen voor hun gehele bewaarperiode. Zo wordt gezorgd dat het archiefbeheer een integraal onderdeel is van de digitale informatiehuishouding en daarmee optimaal kan functioneren ten behoeve van de bedrijfsvoering. Academisch erfgoed De geschiedenis van de TU/e is op allerlei plaatsen terug te vinden. Van diverse analoge en digitale archieven tot de bibliotheekcollectie. De collecties bestaan uit foto’s en films, kunstvoorwerpen, ceremoniële en symbolische objecten, apparatuur en instrumenten. Dit materiaal vormt het academisch erfgoed van de TU/e, illustreert haar veelzijdigheid en versterkt de ‘corporate identity’. Het IEC coördineert het beheer van het academisch erfgoed en streeft naar een optimaal behoud en beschikbaarstelling ervan. Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie

7


2012 en verder… Het IEC innoveert - ook na 2012 ! De speerpunten van het beleid van het IEC zijn: De digitalisering gaat onverminderd verder Het IEC zal de digitalisering van haar collectie en diensten verder versnellen. De voordelen van de digitale collectie zijn evident: deze is plaats- en tijdsonafhankelijk beschikbaar voor de gebruiker. De digitale dienstverlening van het IEC zal naadloos aansluiten op de digitale leeromgeving van de TU/e en op de digitale samenwerkingsomgevingen van de onderzoekers. De bibliotheek als een inspirerend en stimulerend ‘learning center’ Er is onverminderd behoefte bij met name studenten aan studieplekken in een rustige en stimulerende omgeving waar je elkaar gemakkelijk ontmoet, die tot samenwerking uitnodigt en laat zien wat er zoal op de TU/e bereikt is. Het IEC zal zich met de inrichting en de dienstverlening in haar nieuwe gebouw hierop richten. Tevens zal het IEC het onderzoek van de TU/e hier virtueel en interactief presenteren. Het IEC als de content manager van de TU/e Het IEC zorgt voor betrouwbare, duurzame opslag en optimale terugvindbaarheid en verhoogt daarmee de zichtbaarheid van de TU/e. Het gaat hierbij om de wetenschappelijke content - de output van de TU/e onderzoekers - en om de informatie ten behoeve van de bedrijfsvoering en het academisch erfgoed van de TU/e. Efficiëntie en effectiviteit door middel van samenwerking De technologische ontwikkelingen maken samenwerking in grotere verbanden onontbeerlijk vanwege de benodigde expertise, hierbij is aansluiting op standaarden en organisatorische slagkracht van groot belang. Het IEC maakt deel uit van een aantal samenwerkingsverbanden en zal dit verder intensiveren. Enkele belangrijke partners zijn UKB (de Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek), 3TU.Datacentrum, SURF, PAZU (Overleg Post en Archiefzaken Universiteiten) en Stichting Academisch Erfgoed.

8

Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie


Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie

9


10

Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie


Kengetallen 2010 Kengetallen 2010 Algemeen Uitgaven wetenschappelijke collectie Aantal FTE medewerkers IEC Collectie Lopende elektronische tijdschriften Lopende gedrukte tijdschriften Elektronische boeken Gedrukte boeken Repository Documenten in Repository TU/e Gebruik Uitleningen (gedrukt materiaal) Aanvragen interbibliothecair leenverkeer Geraadpleegde artikelen in elektronische tijdschriften Raadplegingen elektronische boeken

Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie

â‚Ź 2.465.000 56

14.308 429 38.730 300.000

58.639

39.412 2.384 1.084.237 132.394

11


U kunt van ons verwachten… in de nieuwe bibliotheek in het MetaForum: •

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 22.30 uur zaterdag en zondag van 10.00 - 22.00 uur Voor details zie onze website

• Wetenschappelijke informatie binnen handbereik, gedrukt maar vooral ook digitaal. • Services op gebied van bibliotheek, archivering en document management in een digitale werkomgeving. Raadpleeg voor meer informatie onze website: www.tue.nl/iec

Februari 2012

Fotografie:

Norbert van Onna (voorzijde omslag en pag. 9); Frank Malipaard (pag. 5 en teamfoto); Toine Kuiper (pag. 10)

Artist’s impressions: Ector Hoogstad Architecten (pag. 2 en achterzijde omslag); Stefan Osinski (bewerking achterzijde omslag) 12

Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie


Impressie van het IEC team

Informatie Expertise Centrum / Informatie Expertise Centrum Bibliotheek

Bezoekadres: Den Dolech 2 Gebouw MetaForum 5612 AZ Eindhoven

Postadres: Postbus 90159 5600 RM Eindhoven Tel.: +31(0)40-247 2381 E-mail: iec@tue.nl www.tue.nl/iec


Informatie Expertise Centrum, partner in innovatie

Informatie Expertise Centrum 2012  

Het Informatie Expertise Centrum in 2012 en verder...; de bibliotheek van de TU/e verhuist en vernieuwt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you