Page 5

Gelinkt | 5

Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl

nen naar de TU/e gemaakt? Docenten zagen het door de vingers. Scheve gezichten van klasgenoten waren er volgens hem niet, “die zagen ook wel in dat huiswerk maken voor mij niet zo zinvol was”. Sterker nog, ze liftten soms maar wat graag mee op Tims school­ successen. Zo maakte hij zo nu en dan huiswerk voor anderen en wilde hij best eens mee treuzelen met een klasgenoot die te laat dreigde te komen, omdat de docent met laatkomer Tim erbij vast wat milder zou zijn. Ook gaf hij bijles aan klasgenoten - iets waar hij ook zelf veel van heeft geleerd, zegt hij. “Hoe makkelijker de stof, hoe moeilijker het is om er bijles in te geven. Als je zelf nog middenin de materie zit, weet je veel beter waar de moeilijkheden zitten.”

“Examentijd vond ik juist wel relaxt” Al staat half puberend Nederland ieder voorjaar weer stijf van de eindexamenstress; Tim heeft zich er geen moment sappel om gemaakt. Geleerd voor zijn examens heeft hij niet, hij nam enkel wat oude examens door. “Eigenlijk vond ik het juist wel een relaxte periode, met veel vrije dagen.” Sowieso waren zenuwen volstrekt onnodig: zijn cijfergemiddelde lag al dusdanig hoog, dat hij het wel ontzettend bont moest maken om te zakken. “Maar als je het hele jaar voor een tien hebt gewerkt, wil je

het jaar natuurlijk ook met mooie cijfers áfmaken.” Wél een puntje van stress was toen, twee dagen voor de examenuitslag, bekend werd gemaakt welke examens wegens de Rotterdamse fraude mogelijk ongeldig zouden worden verklaard. “Want alle examens die ik had gemaakt, waren uitgelekt. Ik was toch even bang dat ik alles opnieuw zou moeten maken. Dat was wel heel vervelend geweest.” Ook Ronen ging met dank aan zijn eerder behaalde punten redelijk onbezorgd zijn examens in. “Maar ik heb er wel best hard voor gewerkt, harder dan Tim. Ik wil eruit halen wat erin zit.” Hij herkanste dan ook voor scheikunde, waar hij de eerste keer iets te snel was vertrokken zonder zijn antwoorden nog eens te checken. Zijn aanvankelijke negen zette hij met de herkansing om in een tien.

sneller en de stof die we krijgen, is best veel. Ook hebben we drie keer per week elektronische toetsen. Ik ben regelmatig wat later thuis.”

“Ik ben geen nerd, maar anderen zien me vast wél zo” Tim wil later -“zoals ik er nu in sta”- het onderzoek in; Ronen aast op een studie aan een topinstituut

De achttienjarige Ronen is inmiddels derdejaars bij Technische Natuur­ kunde en loopt op schema. Wel had hij wat “opstartproblemen” aan de universiteit, erkent hij: “Ik heb echt even moeten wennen aan het studeren en aan de andere omgeving”. Dat trok de student overigens snel recht: aan het einde van het eerste jaar benaderde een studieadviseur Ronen zelfs omdat hij dat jaar het hoogste gemiddelde had en ze hem wilde voordragen voor een aanmoedigingsprijs. Ook Tim moet nog wat wennen aan de academische setting. “Het gaat allemaal een stuk

Ronen Kroeze

over de grens. “Mijn oom heeft aan MIT gestudeerd en woont nog steeds daar. Na mijn eindexamen ben ik er vier weken geweest. Het lijkt me geweldig om daar verder te studeren.” Nerds vinden de twee zichzelf niet. “Het is sowieso lastig om te definiëren wat dat is”, vindt Tim. “Daarbij kun je je al helemaal niet baseren op alleen iemands cijferlijst. Het gaat er ook om hoe je met mensen omgaat, dat je regelmatig iets met vrienden doet of uitgaat. Bij mij is dat altijd goed gegaan.”

Ronen is iets minder stellig. “Ik vind mezélf geen nerd, maar er zijn vast mensen die me wél zo zien. Ik werk hard, doe het Honors Program en besteed veel tijd aan mijn studie. En daar voel ik me goed bij. Ik ben gewoon nieuwsgierig en leergierig.” Of die nieuwsgierigheid überhaupt te bevredigen is? Ronen glimlacht. “Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat nog wel eens een tijdje kan duren.” Interview | Monique van de Ven Foto | Bart van Overbeeke

Cursor 5 nl los  
Cursor 5 nl los  
Advertisement