Page 13

Focus | 13

Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl

op z’n best in Flux

‘Surface plasma’ voor biomedische toepassingen zoals desinfectie en wondheling.

Pulsed Power Technology | Intense korte elektrische pulsen van minder dan een miljardste van een seconde, met een vermogen van een Gigawatt (een grote elektriciteitscentrale) zijn heel geschikt om zogeheten transiente (kortlevende) plasma’s mee op te wekken. Binnen EES houdt de groep Pulsed Power Technology zich bezig met toepassingen van deze plasma’s op biomedisch- en milieutechnisch terrein. Daarnaast wordt gekeken naar de toepasbaarheid van plasma’s om schone brandstoffen te maken uit CO2 en water. Biomedisch In samenwerking met EPG, de plasmagroep van Technische Natuurkunde, wordt onderzoek gedaan naar het toepassen van dit soort plasma’s om wonden te desinfecteren, en de groei van huid- en stamcellen te stimuleren. Voor diabetespatiënten wordt gewerkt aan een systeem voor een dagelijkse plasmabehandeling die complicaties aan de voeten moet voorkomen. Milieu Met gepulste plasma’s kan lucht worden ontdaan van allerlei verontreinigingen, zoals stikstofoxiden, fijnstof en ammoniak. EES beschikt over een installatie voor grootschalige veldtests waarmee tot tienduizend kubieke meter lucht per uur kan worden gereinigd. Deze installatie is onder meer gebruikt voor tests in het Dommeltunneltje bij de TU/ecampus. Op vergelijkbare wijze kan ook water gezuiverd worden. Zo maakt het Rode Kruis gebruik van plasma’s om drinkwater te reinigen op ramplocaties.

Transient plasma voor de reiniging van lucht.

Smart Grids | Om grote hoeveelheden zonne- en windenergie in het elektriciteitsnet te kunnen opnemen, is een slimmer netwerk met nieuwe componenten nodig. Ook moet het effect van een dynamische belasting op de betrouwbaarheid en levensduur van de infrastructuur worden onderzocht. Smart Grids doet onder meer onderzoek aan ‘slimme kabels’ die waarschuwen als er kortsluiting dreigt te ontstaan. Voor deze experimenten is het cruciaal dat er zo min mogelijk storing van buiten komt.

Airbus S.A.S. 2009

Installatie van in het lab ontwikkelde sensoren voor detectie en lokalisatie van blikseminslag op een vliegtuig.

Een transient plasma in water.

Cursor 5 nl los