Page 10

10 | Universiteitsberichten

STUDENT Industria | Congres ‘Big Data: Big Business of Big Brother’ De 30ste editie van het Industria Congres zal dit jaar op dinsdag 10 december 2013 plaatsvinden met als thema ‘Big Data: Big Business or Big Brother’. Gedurende het congres zullen studenten, bedrijfsdeelnemers en academici samenkomen in de Lichttoren te Eindhoven om zich te laten inspireren, met elkaar in contact te komen en inzichten uit te wisselen op het gebied van Big Data. Inschrijven kan van maandag 21 oktober tot en met dinsdag 26 november via www.industria congres.nl. De kosten voor deze dag bedragen �10 voor studenten, �25 voor academici en �100 voor bedrijfsdeelnemers.

MENS Bureau voor Promoties en Plechtigheden | Promoties Donderdag 31 oktober, 16:00 uur, CZ4: promotie M. Steine (EE) Promotor(en): prof.dr.ir. T. Basten Titel proefschrift: “Quality-of-Service Provisioning for Dynamic Heterogeneous Wireless Sensor Networks” Maandag 4 november, 16:00 uur, CZ4: promotie F. Liao MSc (B)

Promotor(en): prof.dr. H.J.P. Timmermans Titel proefschrift: “Synchronizing networks: the modeling of supernetworks for activity-travel behavior” Maandag 4 november, 16:00 uur, CZ5: promotie F. Irzal MSc PDEng (W) Promotor(en): prof.dr.ir. R. de Borst Titel proefschrift: “The role of fluid in fractured porous media”

UNIVERSITEITSBERICHTEN

Dinsdag 5 november, 16:00 uur, CZ4: promotie E. de la Cruz Quijada Maldonado MSc (ST) Promotor(en): prof.dr.ir. A.B. de Haan Titel proefschrift: “On Mass Transfer in Extractive Distillation with Ionic Liquids” Dinsdag 5 november, 16:00 uur, CZ5: promotie ir. N.M. Hijnen MSc (BMT) Promotor(en): prof.dr. H. Grüll Titel proefschrift: “Preclinical evaluation of MR-HIFU based

31 oktober 2013

thermal cancer therapies” Woensdag 6 november, 16:00 uur, CZ4: promotie ir. M. Lont (EE) Promotor(en): prof.dr.ir. A.H.M. van Roermund Titel proefschrift: “Wake-up Receiver Based Ultra-Low-Power WBAN”

In memoriam Bert Hulshof

Donderdag 7 november, 16:00 uur, CZ4: promotie J. Nakatumba MSc (W&I) Promotor(en): prof.dr.ir. W.M.P. van der Aalst Titel proefschrift: “Resource-Aware Business Process Management: Analysis and Support” Maandag 11 november, 14:00 uur, CZ4: promotie A. Manteghi MSc (W) Promotor(en): prof.dr.ir. D.M.J. Smeulders Titel proefschrift: “Probing gases and flames by Coherent Rayleigh Brillouin Scattering and Two Lines Atomic Fluorescence” Maandag 11 november, 16:00 uur, CZ4: promotie ir. J.J. Arts (IE & IS) Promotor(en): prof.dr.ir. G.J.J.A.N. van Houtum en prof.dr. A.G. de Kok Titel proefschrift: “Spare Parts Planning and Control for Maintenance Operations” Maandag 11 november, 16:00 uur, CZ5: promotie ir. I. Babu (ST)

Op 14 oktober 2013 is prof.dr. Bert Hulshof overleden. Bert was van november 1995 tot december 2012 als hoogleraar Toegepaste Organische Chemie verbonden aan de faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e. Wij herinneren ons Bert als een vakkundige, gedreven en betrokken collega. Namens bestuur, medewerkers en studenten van de faculteit Scheikundige Technologie, Bert Meijer, Jan Meuldijk, Laurent Nelissen, Jaap Schouten, Jef Vekemans

Promotor(en): prof.dr. G. de With en prof.dr. R.A.T.M. van Benthem Titel proefschrift: “Piezoelectric composites Design, fabrication and performance analysis” Dinsdag 12 november, 16:00 uur, CZ4: promotie W.R. Michalek MSc (W) Promotor(en): prof.dr. J.G.M. Kuerten en prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers Titel proefschrift: “Numerical simulation of droplet-laden

turbulent flow with application to the Ranque-Hilsch vortex tube” Woensdag 13 november, 16:00 uur, CZ5: Promotie M. van Holland MA (IE & IS) Promotor(en): prof.dr.ir. A.W.M. Meijers Titel proefschrift: “Extended Cognition and the Mark of the Cognitive: prospects of a proper function-based approach”

Advertentie

Send data via teleportation? MASTER EVENT 21 NOVEMBER 2013

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Join us on Thursday November 21 for the Master Event, where you can find out everything you want to know about the Master’s programme of your choice. At this event all Master’s programmes will be presented in information sessions. You’ll also have the opportunity to have a personal chat at the information fair. Present are current students, academic counsellors and Master’s programme coordinators. The ideal opportunity for you to take a broad look into the Master’s programmes TU Delft has on offer. We kindly request that you register in advance and before November 18 at: www.masterevent.tudelft.nl

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Cursor_31-10.indd 1

22-10-13 17:39

Cursor 5 nl los  
Advertisement