Page 1

PUBLIKACIJA

Å TUDENTSKEGA KLUBA SEVNICA 2016


PUBLIKACIJA ŠTUDENTSKEGA KLUBA SEVNICA 2016

Uredila: Barbara Umek Vsebina: Andreja Špitalar, Ajda Praznik (zveza ŠKIS), Študentska organizacija Slovenije Lektorirala: Barbara Fister Izdano 2016

© Imetnik avtorskih pravic vsebine, fotografij in razmnoževanja dokumenta je Študentski klub Sevnica i


1

ODPRLI SMO SRCA ZA SOLJUDI


Študentski klub Sevnica se je od leta 2016 poslovil z Mesecem dobrodelnosti. Že peto leto se je v sklopu imenovanega projekta izvedla akcija Odprimo srca za socialno ogrožene sevniške družine. Na decembrskem sejmu smo širili dobro voljo ob kuhanem vinu in domačih dobrotah. Z velikodušnostjo sevniških občanov in občank smo na dobrodelni stojnici zbrali 140 evrov. Drugo leto zapored smo organizirali tudi dobrodelni poker turnir v Gasilskem domu Sevnica, kamor je vsak udeleženec namesto prijavnine prinesel živila, zmagovalec pa je svoj avto polepšal z letno vinjeto. P. s.: Naj vinjeta dobro služi in varno na cesti ;). Živila smo zbirali tudi v Mladinskem centru Sevnica in po osnovnih šolah v sevniški občini. Za pripravljenost na sodelovanje in velik prispevek se zahvaljujemo Osnovni šoli Boštanj, Osnovni šoli Blanca, Osnovni šoli Krmelj in Osnovni šoli Tržišče. V klubu smo ponosni na vse otroke, ki so poleg živil pridno zbirali knjige, zvezke in igrače za svoje vrstnice in vrstnike. V neizmerno veselje nam je misel, da bodo mladi intelektualci v prihodnosti nadaljevali projekt Mesec dobrodelnosti kot aktivni članice in člani Študentskega kluba Sevnica v okviru dijaške

sekcije. Zahvala gre Knjižnici Sevnica, ki je podarila čisto nove knjige in DVD-je za malčke in najstnike. Iskrena hvala tudi Kmetiji Gnidica, ki je že tretje leto darovala klobase, tlačenke, salame in ostale mesne dobrote. Hvala tudi podjetju Termoglas iz Boštanja za finančno donacijo že drugo leto zapored. Vsem, ki ste bili pripravljeni na sodelovanje in ste po svojih močeh prispevali k Mesecu dobrodelnosti, se Študentski klub Sevnica ISKRENO ZAHVALJUJE. Na koncu smo se s kombijem, polnim prazničnih paketov, odpravili po Sevnici. Kljub naši ganjenosti od iskrenih nasmehov, toplih besed in hvaležnih pogledov se zavedamo, da žal takšen projekt ne reši celotne situacije. Prav je, da znamo, se trudimo in ohranjamo odprto srce za soljudi skozi vso leto. Mesec dobrodelnosti bomo ponovili tudi decembra 2017, med letom pa se trudili popestriti dogajanje v Sevnici na različne načine.

3


2

UNIVERZA V LJUBLJANI STOPNJUJE PRITISK IN NEZDRAVO TEKMOVALNOST MED Å TUDENTI


Na sedežu Univerze v Ljubljani se je s strani nekaterih članic Univerze pojavila ideja o uvedbi rangiranja študentov v štiri do osem skupin na podlagi njihove povprečne ocene tekom študija. Dosežena skupina naj bi se predložila k diplomi, kar bi predstavljalo preglednejši uspeh študenta. Zveza ŠKIS meni, da je predlog zasnovan napačno in preveč lahkomiselno. Rangiranje študentov v določene skupine se omenjeni zvezi zdi neprimerno za sodobno zasnovano politiko visokega šolstva. Že iz preteklih izkušenj morali naučiti, da kakršen koli način rangiranja v določene skupine med ljudmi avtomatsko sproži nezdravo tekmovalnost in poveča pritisk, kar je v nasprotju s prepričanjem, da naj bi bila ena izmed temeljnih usmeritev povečanje medsebojne pomoči in solidarnosti med študenti. Poleg tega bi bilo v primeru, da bi predlog vstopil v veljavo, ne le smiselno, temveč obvezno, da bi upoštevali ozadje študentov in njihove aktivnosti, kar pa je praktično nemogoče in neizvedljivo. Rangiranje bi tako zelo grobo in površno prikazovalo uspešnost študenta, saj niso vsemštudentom omogočeni enaki pogoji za doseganje uspehov. Nekateri ne morejo finančno preživeti brez dodatnega zaslužka s študentskim delom, drugi se izobražujejo izvenštudijsko, ter na ta način svojemu znanju nudijo širino. Obstaja še kopica drugih dejavnikov, ki zavirajo čas, potreben za študij, in so morda obvezni za

preživetje ali pa zelo koristni za osebni razvoj in znanje študenta. Tisti s šibkejšim finančnim ozadjem ali tisti, ki veliko svojega časa namenjajo obštudijskim dejavnostim, so lahko izjemno uspešni, če ne še bolj, kot študentje, ki so zgolj osredotočeni na študij. V primeru predlaganega sistema rangiranja bi takim študentom otežili možnosti za kasnejši uspeh, za katerega delajo že danes, čeprav mogoče to ni razvidno iz ocen. Predlog bi lahko imel negativen vpliv tudi s psihološkega vidika. Sporočilna vrednost rangiranja študentov na podlagi ocen je predvsem ustrahovanje in tekmovalnost, kar negativno vpliva na sposobnost učenja. Študentje so pod velikim pritiskom že zaradi pomanjkanja delovnih mest,razmere na trgu dela pa že same po sebi spodbujajo konkurenčnost in tekmovalnost. Tovrstno rangiranje bi pritisk samo še povečalo. V končni fazi pa v zaključni diplomi, v kateri bi bila prikazana skupina posameznega študenta, ne bi bilo prikazano realno znanje študenta z njegovega področja. Predlog tako namesto rešitve k boljšemu prikazovanju znanja študentov problem še poglablja. Ocena kot taka namreč ocenjuje predvsem »sposobnost učenja«, dejstvo, da se študent zna dobro učiti, kar pa ne pomeni, da znanja ni sposoben pridobiti drugače, zato si je na tem mestu nujno postaviti tudi vprašanje pravičnosti ocenjevanja. 5


Vedno bolj postaja jasno tudi to, da fakultete pogosto ne ponujajo dovolj aktualnih znanj, ki jih potem zahtevajo delovna mesta. Študent mora zato kot bodoči iskalec zaposlitve svoje znanje, sposobnosti in kompetence, pridobljene na fakulteti, neprestano dopolnjevati z novimi znanji in aktualnimi praksami, saj bo šele tako dovolj kompetenten za opravljanje svojega poklica. Tudi s strani delodajalcev je bolj kot ocene cenjeno praktično znanje. Ideja o rangiranju študentov je zastavljena premalo natančno in bi občutno preveč posploševala uspeh študenta, prav tako je prav tako težko izvedljiva in skoraj v celoti nesmiselna glede na vse sodobne pogoje. Gledano drugače – čemu je sploh potrebno rangiranje študentov? Če bi bodoči delodajalec želel vpogled v študentovo študijsko preteklost, mu je to omogočeno s pomočjo različnih analiz povprečnih ocen in podobnih raziskav. Študenti od strokovnjakov v vodstvu Univerze pričakujejo obširnejši in celovitejši pristop pri podajanju predlogov. V tem predlogu se namreč kaže pomanjkljivo poznavanje samega ocenjevanja in tudi na slabo poznavanje trenutnih razmer v družbi znanja.

Povzeto po prispevku Ajde Praznik, vodji Odbora za visoko šolstvo Zveze ŠKIS, objavljenem 17. 5. 2016 na http://www.skis-zveza.si/sporo%C4%8Dilaza-javnost/univerza- v-ljubljani- stopnjuje-

pritisk-in- nezdravo-tekmovalnost- med-studenti (dostop: 10. 3. 2017) Za ŠKS: Barbara Fister

6


3

SAJ NI RES, PA VEJŽDE JE – PREGNAL JIH NI NITI DEŽ V soboto, 14. 5. 2016, je Sevnico zopet zatresel težko pričakovani Vejžde žur 2016.


Imenovani dogodek, ki velja za največji projekt Študentskega kluba Sevnica, je bil letos organiziran že peto leto. Ob tej priložnosti se je prestavil tudi nazaj na maj – mesec ljubezni, greha in mladosti. Energično vzdušje so vzpostavili fantje iz skupine RockDefect, za fenomenalen vrhunec sobotne noči so poskrbeli Tabujevci s pevko Evo Beus, srbski Ritam Sex-i-Ja (Red Hot Chili Peppers Tribute band) pa nas je popeljal v čudovit zaključek dogajanja. (Fotografije so na voljo na spletni in Facebookovi strani Študentskega kluba Sevnica.) Obiskovalke in obiskovalci so dokazali, da dober žur ni odvisen od vremena, in so kljub dežju vztrajali ter plesali do zgodnjih jutranjih ur. V sevniškem študentskem klubu smo takšnega odziva zelo veseli, ob tem pa se iskreno zahvaljujemo tudi Občini Sevnica, Javnemu zavodu KŠTM Sevnica, Gostinskemu podjetju Sevnica, tiskarni Pro Print, podjetju MV Design, Cestnemu in gradbenemu podjetju Novo mesto, DJ-ju Andyju, Bojanu Kostevcu, Tanji Žibert in vsem, ki so na

kakršen koli način pomagali pri organizaciji in izvedbi dogodka. Sporočamo tudi, da je Rotaract klub Sevnica na svoji stojnici s prostovoljnimi prispevki zbral 100 eurov, znesek pa se bo porabil za lažjo izvedbo dobrodelne odprave na Madagaskar. Skupina, ki jo sestavljajo tri študentke splošne in študentka ter študent dentalne medicine, se bo namreč oktobra 2016 udeležila trimesečne humanitarno-medicinske odprave na omenjenem otoku.

8


4

KAJ O SLOVENSKEM IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU UGOTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA?


Študentska organizacija Slovenije in Univerza v Ljubljani sta novembra 2016 gostili mednarodno konferenco European Quality Assurance Forum, katere podnaslov je bil Quality in Context: Embedding Improvement. Strokovnjaki in akademiki iz različnih evropskih držav so iskali ideje in rešitve za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva na izobraževalnih institucijah. Ker je Državni zbor RS dan pred začetkom konference potrdil novelo Zakona o visokem šolstvu, s čimer so uzakonili prehod iz programske na institucionalno akreditacijo, je bilo to za Slovenijo zelo pomembno. Odslej bo Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) akreditirala le institucije, ne pa tudi posamičnih študijskih programov. Za njihovo kakovost bodo tako skrbele univerze in ostali visokošolski zavodi. Da visoko šolstvo v Sloveniji ni na ravni kakovosti, kakršno bi si želeli, si upa priznati tudi že marsikateri akademik. Kaj pa o našem izobraževalnem sistemu pravi Evropska komisija? Publikacija Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016 nam ponuja zanimive podatke in mednarodne primerjave med visokošolskimi sistemi na ravni EU. Temelji

na kakovostnih in količinskih podatkih, na podlagi katerih so predstavljeni in ocenjeni glavni nedavni, in pa tudi trenutni, ukrepi politike na področju izobraževanja in usposabljanja v posameznih članicah EU. Omenjena publikacija za Slovenijo prikazuje sledeče: Slovenija je z vse večjim številom oseb z zaključeno terciarno izobrazbo in nizko stopnjo zgodnjega opuščanja šolanja že dosegla nacionalne cilje strategije Evropa 2020; nihajoča demografska gibanja predstavljajo velik izziv za ohranjanje utrjene mreže šol in učinkovitega sistema za financiranje šol; d e l e ž d i p l o m a n t o v t e rc i a r n e g a izobraževanja med brezposelnimi se povečuje, kar kaže na težave z zaposljivostjo mladih; v visokošolskem sektorju se izvajajo reforme, katerih namen je povečati delež zaključenega šolanja, spodbuditi internacionalizacijo in izboljšati notranje zagotavljanje kakovosti;

10


veliko mladih se odloči za poklicno izobraževanje, ponovno pa se uvajajo tudi vajeništva za še večjo vključenost delodajalcev in izboljšanje prehoda na trg dela.

Povzeto po prispevku na http://www.studentska-org.si/novice/kaj-o-slovenskem-izobrazevalnem-sistemu-ugotavlja-evropska-komisij a (dostop: 10. 3. 2017), kjer najdete tudi podrobnejše informacije. Za Študentski klub Sevnica, Barbara Fister

5

ŠKISAL` SMO STO NA URO Škisova tržnica 2016 je za nami, ostali pa so čudoviti spomini na energično vzdušje na travnati površini Kardeljeve ploščadi.


Študentski klub Sevnica se je letos predstavil s sevniško salamo, likerjem iz modre frankinje in  posušenimi jabolčnimi krhlji. Pri stojnici ni dišalo samo po hrani in alkoholu, ampak tudi po lokalni in doma pripravljeni ponudbi. Za animacijo mimoidočih smo pripravili posebno nagradno kolo s šestimi možnimi dobitki. Odzivi obiskovalcev_k naše stojnice so bili nad našimi pričakovanji, saj nam je pripravljenih zalog hrane, pijače in promocijskega materiala kmalu pričelo zmanjkovati. V čast nam je, da smo bili del največje študentske prireditve za mlade in da smo tako lahko med sovrstniki_cami od drugod iz Slovenije, pa  tudi iz tujine, promovirali svoje domače okolje – občino Sevnica. Zadovoljni obrazi ustavljajočih se fantov in deklet ter njihovi pohvalni komentarji so bili naše največje plačilo za ves trud in vloženo delo.

12


6

PRVA RAZSTAVA EKSOTIČNIH ŽIVALI V POSAVJU Študentski Klub Sevnica je v sodelovanju z društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo organiziral razstavo strupenjač, kuščarjev, dihurjev, žab, žuželk, za najbolj pogumne pa je bilo omogočeno tudi fotografiranje s kačo.


2016 V SLIKI Planica: Skupinska tekma

Škisova tržnica na Kardeljevi ploščadi

14


Nogometna ekipa Log Študentskega kluba Sevnica

Otvoritev gostinskega lokala PLATZ na bazenu v Sevnici

Martinovanje: Študentsko-mladinski pohod v Kamenško in večerja v vinski kleti Bregar

https://lh6.googleusercontent.com/pH1N_1AQGxPhD1_NK2vVG_P0y2o 5-ZP3mAKKOQgohk9Knni_14qKmNmvqFfhFlbU3Z0ejw=w2354-h1318 15


Vejžde žur

16


Fear Factor v MC Sevnica

Pir-pong na 31. Kmečkem prazniku v Tržišču

17


Dobrodelni Pir pong na grajskem festivalu piva-”SOKIJEVIH 20 za 20”

18

Publikacija Študentskega kluba Sevnica  

Publikacija ovekoveča najboljše letne projekte Študentskega kluba Sevnica, vsebina pa zajema tudi kritičen pogled na slovensko šolstvo v pre...

Advertisement