Page 1

TUDELTA.13

DELTA. 13 14-04-2011 weekblad van de technische universiteit Delft

Deze week in Delta

Programmable biomedical implants

Studente wint race in Hockenheim

INTERVIEW: 10

SCIENCE:04

NIEUWS: 03

01

INTERNATIONAL: 07

Inbraak bij studentenbedrijf

REPORTAGE: 12

Student housing reality check

Vertrouwenspersonen: ‘Praat erover’

Discussie over verhoging bsa-norm Terwijl faculteiten maatregelen nemen tegen de uitval van eerstejaars studenten door het bindend studieadvies (bsa), wil de TU Delft de bsa-norm juist verhogen. “Dat wordt een slagveld.” SASKIA BONGER De opleiding civiele techniek kende vorig studiejaar een hoge bsa-uitval van 28,7 procent. De faculteit heeft sindsdien maatregelen genomen om dat percentage terug te dringen. Zo heeft CiTG tussentijdse toetsen ingevoerd en zijn tutoren beter geïnstrueerd, zodat zij eerstejaars studenten tijdig passende adviezen kunnen geven. Voor komend studiejaar zijn ingrijpender maatregelen bedacht, vertelt onderwijsdirecteur Frank Sanders. Zo worden dan alle studieresultaten in de computer gestopt, zodat individuele

'Al decennia haalt eenderde van de studenten die aan de studie civiele techniek begint de eindstreep niet’ studenten op basis van hun studiegedrag hun studieloopbaan kunnen plannen. En in elk blok worden maximaal drie vakken aan het einde van de periode getentamineerd. Soms zal de faculteit ook overstappen op blokonderwijs en soms op intensievere vormen van onderwijs. Verder komen er in de eerste week van september extra herkansingen voor de twee belangrijkste struikelvakken uit het eerste jaar. Voor de bsa zullen studenten daar niets aan hebben, geeft Sanders toe. “Zo kunnen ze wel schoon schip maken aan het begin van het tweede jaar. Want anders stapelen tentamens en hertentamens zich op.”

Dit plan is dus meer een langstudeermaatregel. Sowieso is er overlap in maatregelen die de studieduur moeten verkorten en maatregelen die de bsa-uitval moeten terugdringen, signaleert Sanders. Toch is er één langstudeermaatregel die juist de bsa-uitval zal verhogen, voorspelt hij: de verhoging van de bsa-norm van 30 naar 45 studiepunten waar de TU naartoe werkt. “Dat wordt een slagveld. Al decennia haalt eenderde van de studenten die aan de studie civiele techniek begint de eindstreep niet. Ik vermoed dat we bij een norm van 45 studiepunten een hogere uitval dan dat eenderde gaan krijgen.” Wordt studenten daarmee onrecht aangedaan? “Ja.” Het probleem zit volgens Sanders in de zwaarte van het studieprogramma in het eerste jaar. “Daar hebben we bewust voor gekozen, maar studenten moeten bij een vak als dynamica erg wennen. Alles is nieuw voor ze. Het duurt vaak een jaar voordat het kwartje valt. Als ze al zijn uitgevallen door de bsa krijgen ze geen kans meer dat te laten zien.” Niet iedereen deelt Sanders’ mening over de verhoging van de bsa. Zoals Herman Russchenberg, onderwijsdirecteur van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) waar de bsauitval nog hoger was dan bij CiTG. “Ik ben er niet van overtuigd dat het een slagveld wordt. Studenten richten zich naar de norm. Daarom zeg ik vaak: zet hem dan maar op 60 studiepunten.” Deze week werd bekend dat de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) dat inderdaad gaat doen. Eerstejaars studenten sociale wetenschappen moeten vanaf komend studiejaar alle punten halen. Andere faculteiten volgen later. Maar de EUR voert ook een verzachtende maatregel in: onvoldoendes mogen worden gecompenseerd met hogere cijfers voor andere vakken. Civiele techniek is niet van plan af te doen aan de zwaarte van de studie, ook niet als de Delftse bsa-verhoging doorgaat. Sanders: “We zullen dan verplichte oefenklasjes moeten invoeren voor struikelvakken.”

Studenten van project1on1.nl deden een act tijdens de Levende Etalagedag, afgelopen zaterdag in de Delftse binnenstad. Bij C1000 Zuidpoort kon het winkelend publiek, na het doen van een donatie, meedoen aan een winkelwagenrace waarmee ze gratis boodschappen kon winnen. Maritieme techniek-student Anton Groefsema (met vogelpak) is een van de organisatoren. “We doen met een sportteam mee aan een adventure race van het WNF, en daarvoor moeten we achtduizend euro ophalen voor het WNF.” De buit was niet héél groot (300 euro), maar het studententeam heeft meer ijzers in het vuur, zoals een sponsortocht door Nederland. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Nadenken over samengaan met Leiden en Rotterdam Moet de TU Delft samengaan met de universiteiten van Leiden en Rotterdam? Het college van bestuur vindt dat een vraag die de universiteit zichzelf serieus moet stellen. Het onderwerp maakt deel uit van de serie discussies over de Strategische Roadmap 2020, het nieuwe instellingsplan, die deze maand is gestart. Het college van bestuur (cvb) wil van april tot september in gesprek met studenten, promovendi, medewerkers en vertegenwoordigers uit bedrijfsleven overheid en zusterinstellingen over de toekomst van de TU. Volgens collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg moet de TU durven nadenken

over samengaan met Leiden en Rotterdam. Op de vraag of hij doelt op een fusie, zegt hij: “Hoe het precies technisch uitgewerkt wordt, is fase twee. Maar laten we voor het beeld even zeggen dat er dan één universiteit is. Willen we dat, daar wil ik wel eens de meningen over peilen.” Het samengaan met Leiden en Rotterdam kan een ‘element vormen van de toekomststrategie’ van de TU Delft, aldus Van den Berg. Als de al bestaande samenwerkingsverbanden zich ‘enorm gaan ontwikkelen, dan is dat een enorme herschikking in universitair Nederland. Dan krijg je iets met een veel grotere schaal’. Dat past volgens Van den Berg in het vestigen van een wereldpositie. “Als je met zo’n breed aanbod kunt komen op de internationale wetenschappelijke markt, dan heeft dat heel veel betekenis.” Het cvb is overigens al met zijn

Leidse en Rotterdamse tegenhangers in gesprek over de gezamenlijke toekomstplannen. Daarover zou in maart een strategisch document verschijnen, maar dat is uitgesteld. De samenwerkingsplannen met Leiden en Rotterdam zijn de meest vergaande, maar de TU wil ook met andere universiteiten de banden aanhalen. In de contourenschets TU Delft 2020, die ten grondslag ligt aan de discussies met studenten, medewerkers en externe partijen, worden ook universiteiten in China, Singapore en Brazilië met name genoemd. Verder wil de TU de samenwerkingen in de Idea League (met de technische universiteiten van Zürich, Aken, Londen en Parijs), in 3TU-verband en met hbo-instellingen versterken. Het volledige interview met Dirk Jan van den Berg verschijnt in Delta 14.


DELTA. 13 14-04-2011 www.delta.tudelft.nl @tudelta delta@tudelft.nl

delta online Onderzoeksgeld Als alle bezuinigingen doorgaan, zal het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de komende jaren bijna de helft minder uitgeven aan research & development: 333 in plaats van 605 miljoen euro.

Demonstratie Ongeveer vierhonderd studenten hebben afgelopen woensdag geprotesteerd tegen het onderwijsbeleid van het kabinet. Er was veel politie op de been, maar die hoefde niet in te grijpen: de demonstratie verliep rustig.

Prijs De faculteit Bouwkunde heeft met BK City een Europese prijs voor het behoud van Cultureel Erfgoed gewonnen: de EU Prize for Cultural Heritage/ Europa Nostra Awards 2011.

Snoeien Het kabinet zet het mes in een aantal onderwijssubsidies. Regelingen die in het regeerakkoord geen prioriteit krijgen, worden stopgezet of versneld afgeschaft. Dat moet jaarlijks 243 miljoen euro opleveren.

Deeltijd Vind maar eens een fulltimebaan als je een deeltijdopleiding hebt gevolgd. Dat lukt lang niet iedereen. Er zijn op dit punt grote verschillen tussen de diverse vakgebieden, blijkt uit de Keuzegids Deeltijdstudies 2011.

Fraude

nieuws/column Beste ypy

Huisvibrator

Langzaam racen

Spaghettibruggen

Ze is het al bij Royal Haskoning en misschien wordt Hilde van Duijn, in 2007 afgestudeerd bij TBM, wel ’s Nederlands Young Professional of the Year. Dat hangt mede af van het aantal stemmen via de website nuzakelijk.nl. In totaal dingen 21 carrièretijgers mee om de titel. De verkiezing is mede georganiseerd door de Intercompany Association, een samenwerkingsverband van jongerenverenigingen van grote Nederlandse bedrijven. Stemmen kan tot 24 mei.

Wat er gaat gebeuren met de gouden huisvibrator, wilde 3fm-dj Giel Beelen weten van de Delftse studente Mariët, dinsdagochtend in zijn radioprogramma. Mariët was aan de telefoon omdat zij zondagochtend een slapende zwerver vond in de gemeenschappelijke ruimte van haar studentenhuis aan de Oude Delft. De zwerver bleek twee strings en de gouden huisvibrator ontvreemd te hebben. “Die wordt niet meer gebruikt, denk ik”, was het weinig smakelijke antwoord van Mariët. “Die lijsten we in.”

Erg hard zal hij waarschijnlijk niet gaan, maar het Delftse team van de Ecorunner3 verwacht wel maar liefst drieduizend kilometer af te leggen met het equivalent van een liter brandstof tijdens de Shell ecomarathon, van 26 tot 28 mei in Duitsland. Het Europese record staat op naam van een Frans team dat het presteerde om 4.896 kilometer op omgerekend een liter brandstof te rijden. Op dinsdag 19 april is de testdag voor de Nederlandse teams in de RAI in Amsterdam.

Een jubileum voor de spaghettibruggenbouwwedstrijd. Die vindt op 28 april voor de tiende keer plaats bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Teams van studenten, scholieren en bedrijven kunnen weer strijden om de prijs voor de sterkste en de mooiste spaghettibrug. Scholieren en bedrijven mogen hun constructies vooraf in elkaar zetten. Studenten krijgen pas op de dag zelf een opdracht, die zij in enkele uren tijd moeten uitvoeren.

www.nuzakelijk.nl/ypy

Nick Clegg, de leider van de liberaal democraten in Groot-Brittannië, ligt onder vuur sinds hij een regering vormde met de conservatieven. Vooral de verhoging van het collegegeld is verkeerd gevallen. De kritiek laat hem niet onberoerd.

Boekhoudkundig Het plan van staatssecretaris Zijlstra om de studiefinancieringswet te wijzigen hangt van compromissen aan elkaar. Dat maakt het geheel niet erg overzichtelijk, erkent hij zelf ook. Maar voor aanpassingen voelt hij niets.

Krokodillentranen Universiteiten rekenen soms een verhoogd collegegeld voor studenten die je een laag tarief zou gunnen. Dat was nooit de bedoeling, schrijft PvdAkamerlid Tanja Jadnanansing in de Volkskrant.

www.spaghetti.tudelft.nl

‘Geen biodiesel uit palmolie’ Onderzoekers van het BE-Basic programma voor duurzame groene grondstoffen komen donderdag bijeen in een conferentieoord in Soesterberg. Delta vroeg BE-Basic directeur prof.dr.ir. Luuk van der Wielen naar de duurzaamheid van palmolie.

we overigens ook voor Nederland.” Wat is ‘macro-economische impact’? “Hoeveel verdienen we er aan, hoeveel banen komen erbij en hoe leidt dat tot verbetering van emissieprofielen van industrieën die hiermee bezig zijn?”

Jos Wassink Waarom vindt de bijeenkomst in Soesterberg plaats? “BE-Basic is een internationaal onderzoeksprogramma met veel nationale partners. We zochten een beetje aardige locatie met een centrale ligging. Daar voldoet Soesterberg beter aan dan Delft.” Wat is het thema van het symposium? “De bijeenkomst staat in het teken van de feitelijke start van BE-Basic. We zijn nu bezig met de toekenning van de eerste grote clusters van projecten aan mensen. De projectleiders hebben nu het signaal gekregen dat ze kunnen starten en de eerste bijeenkomst bestaat er vooral uit dat men aan elkaar presenteert wat er allemaal gaat gebeuren, want het is een heel erg groot programma.”

Staatssecretaris Zijlstra komt tegemoet aan de wens van de PvdA om bij studiefinancieringsfraude ook medeplichtigen aan te pakken. Wanneer de hulp van een buitenstaander overduidelijk is, zal ook diegene worden beboet.

Boksbal

02

Luuk van der Wielen: “Voor 15 tot 20 miljoen ton palmolie heb je 70 miljoen ton aan biomassaresidu.” (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Hoe groot eigenlijk? “Het programma heeft een budget van ruim 120 miljoen euro. Dat bedrag is door aanstaande toetreding van nieuwe industriële partners nog wat verder gestegen. Dat betekent dat je met investering in apparatuur toch moet denken aan minimaal 150 mensen die met het programma bezig zijn.” Twee van de sprekers hebben het over duurzame bio-economie in Maleisië. Zijn jullie je internationaal aan het oriënteren?

“Meer dan dat. B-Basic, de voorloper van het huidige programma, had al een redelijke internationale organisatie. We hebben toen vooral in Brazilië een netwerk opgebouwd. Een deel van het programma werken we nu uit met onder meer Brazilianen en het Energy Biosciences Institute van UC Berkeley. In Maleisië zijn we ver gevorderd in een samenwerking met de Maleisische overheid om hen te ondersteunen in de ontwikkeling van een bio-based economie, onder andere door het uitvoeren van een verkenning van de macro-economische impact. Dat doen

Maleisië en oliepalmen. Dat klinkt niet echt duurzaam. Hoe denken jullie dat meer in de duurzame richting om te buigen? “Laten we vaststellen dat palmolie een voedselproduct is. Het is ook zeker niet onze bedoeling om daar biodiesel van te maken. Waar het ons om gaat, is dat er bij de productie van palmolie extra biomassa vrijkomt zoals bladeren en schillen van de bessen. Voor 15 tot 20 miljoen ton palmolie heb je 70 miljoen ton aan biomassaresidu. Een van de problemen is dat die nu niet gebruikt wordt. Dat leidt tot CO2- en methaanemissies. Wanneer je die resten goed weet te gebruiken en er de voedingsstoffen uithaalt die palmplantages nodig hebben, kun je er ook de grondstoffen uithalen voor tweede generatie chemicaliën of voor plastics en dergelijke. Het mes snijdt dan aan twee kanten: meer inkomsten en minder uitstoot per hectare, terwijl er een nieuwe economie wordt opgebouwd. Niet alleen in Maleisië, maar ook in Indonesië bijvoorbeeld. Dat kan ook helpen het negatieve beeld van palmolie als voedselproduct te verbeteren.”

van der duin

Kunde Vroeger had ik een buurman die mij geregeld, als ik hem in de gezamenlijke tuin tegenkwam, vroeg wat ik die dag onderzocht had. De vragen waren in eerste instantie oprecht bedoeld, maar na mijn moeizame antwoorden werden zijn vragen vervolgens ironisch en later pesterig. Buurmannen, net als kinderen, stellen de meest essentiële vragen. Ik noem die wel de ‘Tante Annie’-vraag. Op verjaardagen zit je vaak naast oudere familieleden die je een tijdje niet gezien hebt en je dan vragen wat je ook al weer doet. Moeilijke vraag, maar nog een moeilijker antwoord. Ik bedoel, ik heb een vermoeden van wat ik doe maar dat goed uitleggen blijft lastig. Niet dat het zo ingewikkeld is, verre van, maar je wilt toch laten zien dat je werk enige betekenis heeft en niet volledig abstract is. Nog lastiger wordt het als ze dan gaan vragen wat je er mee kan. Overigens stelden ze die vraag ook al toen ik nog studeerde. Als ook dan een onbevredigend antwoord volgt, vragen ze je op de man af wat de maatschappij heeft aan mijn studie of werk. Hiermee wordt dan bedoeld hoe ‘we’ geld verdienen aan wat ik doe. Vandaar dat bij beleidsstukken die ik tegenkom over wetenschap waarin betoogd wordt dat wetenschap maatschappelijke impact moet hebben, ik altijd moet gniffelen. Zwaarwichtig doen over wetenschapsbeleid is niet nodig, uiteindelijk gaat het toch over geld. Een vraag die in het verlengde ligt is wat je kunt. Dat is geen vraag die anderen mij stellen (ondanks de reorganisatie, sorry, herijking) maar een vraag die ik mezelf regelmatig stel. Bruce Chatwin vroeg zich af: ‘What am I doing here?’, maar die vraag is minder confronterend omdat de dingen die je doet, hoe

slecht ook, een bewijs van goede wil zijn. Terwijl als je bitter weinig kunt, je ook bitter weinig bent. De vraag wat je kunt is in ons dynamisch tijdsgewricht geen onbelangrijke. Kennis veroudert steeds sneller. Professor Heertje heeft al zijn oude werk ‘afgeschreven’. We onderwijzen studenten kennis die over tien jaar niet veel meer voorstelt en voor beroepen die nog niet bestaan. Dat pleit ervoor om studenten meer proceskennis te leren dan domeinkennis: hoe de waarheid te achterhalen in plaats van wat de waarheid is. Het paradoxale is dat de wetenschappelijke vooruitgang in de natuurwetenschappen groter is dan in de sociale wetenschappen, maar dat natuurwetenschappelijke kennis minder snel veroudert dan sociaalwetenschappelijke. Als Einstein nu een wetenschappelijke conferentie op het gebied van natuurkunde zou bezoeken, zou het hem zeer veel moeite kosten om de lezingen te bevatten, terwijl als Keynes naar een wetenschappelijke conferentie op het gebied van economie zou gaan, hij zeer veel zou herkennen. Blijft de vraag wat ik kan. Een collega van mij zegt dat wij wetenschappers slechts papier verschuiven of elektronen naar elkaar schieten. Hij zei dat op het moment dat medewerkers van facilitair management een kast kwamen brengen en die snel wilden neerzetten zodat wij weer door konden werken. Een nogal grove overschatting van mensen die wel wat kunnen. En wat doen. Patrick van der Duin is toekomstonderzoeker bij de sectie technology, strategy and entrepeneurship van de faculteit Techniek, Bestuur en Management.


DELTA. 13 14-04-2011

nieuws

Directeur

Slinger

Phoenixgracht

Ir. Anja Stokkers wordt per 1 juli directeur van de dienst facilitair management en vastgoed. Stokkers studeerde bouwkunde aan de Hogeschool Zwolle en aan de TU. Zij was onder meer werkzaam bij de dienst Volkshuisvesting in Rotterdam, bij de Rijksgebouwendienst, bij Schiphol en bij Twynstra Gudde. Ook was ze directeur commercieel vastgoed bij een projectontwikkelaar. Anja Stokkers volgt Gerrit Kahlman op.

Hoewel niet de originele, is de slinger van Foucault toch terug in het voormalige Laboratorium voor Technische Physica der Technische Hoogeschool Delft aan het Mijnbouwplein 11. Ooit hing zo’n slinger in het trappenhuis, maar na lang zoeken is nog steeds onduidelijk waar die is gebleven. Huisvester Duwo wilde het tot 95 studentenwoningen verbouwde pand graag openen met de slinger en wist er eentje voor enkele honderden euro’s op de kop te tikken bij Jan Grashuis. Hij studeerde ooit in het pand.

De Phoenixgracht wordt niet bevaarbaar. Het college van burgemeester en wethouders hoeft geen nader onderzoek te doen naar een plan van bewoners om van de Spoorsingel een bevaarbare gracht te maken. Technisch kan het, maar daarvoor zouden er in plaats van platte bruggen bolle bruggen moeten komen. Die ingreep zou de gemeente anderhalf miljoen euro extra kosten en vier maanden vertraging opleveren. Voor nader onderzoek hiernaar bleek in de gemeenteraad te weinig steun te zijn.

‘Juridisch niets aan de hand’ Volgens RTL Nieuws wordt de langstudeerboete een jaar uitgesteld. Dat zouden Haagse bronnen hebben gemeld. Bas Belleman (HOP) Vorige week liet de SGP weten dat de maatregel een jaar zou moeten worden uitgesteld. Dinsdag diende de partij daartoe een amendement in. De kleine gereformeerde partij is belangrijk voor de coalitie, die in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Hoewel staatssecretaris Halbe Zijlstra eigenlijk wil wachten op het parlementaire debat donderdag over zijn wetsvoorstel, reageert hij toch alvast op de bezwaren van advocatenkantoor Stibbe tegen de langstudeermaatregelen. Hij zou de wet niet hebben ingediend als hij dacht dat die juridisch geen stand zou houden, legt hij uit. De advocaten noemden zoveel mogelijk bezwaren tegen de wet en Zijlstra gaat ze puntsgewijs langs. Zo zou de wet het rechtszekerheidsbeginsel schenden. Dat is misschien waar, erkent Zijlstra, maar dat beginsel is niet ‘absoluut’: wetswijzigingen zouden maar ‘zeer moeizaam’ tot stand komen, als je de verwachtingen van burgers nooit zou mogen wijzigen. Een overgangsregeling is ook nergens voor nodig: studenten houden

de mogelijkheid om hun opleiding af te maken, 'ook al kost dat meer dan zij een aantal jaren geleden mogelijk hadden verwacht'. Ze kunnen extra lenen, stelt hij. Het internationale verdrag waarin staat dat het hoger onderwijs op termijn kosteloos zou moeten worden, draait om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, aldus Zijlstra. “Niet het kosteloos maken van hoger onderwijs, maar het waarborgen van de toegankelijkheid voor een ieder die de bekwaamheid bezit om dat onderwijs te volgen, staat op de voorgrond.” Door de leenmogelijkheden blijft die toegankelijkheid in zijn ogen gewaarborgd.

‘De enige zwakke passage in Zijlstra’s betoog gaat over deeltijdstudenten’ De advocaten beweerden ook dat de regeling onrechtmatig zou zijn voor deeltijdstudenten, maar Zijlstra vindt van niet. De hbo’ers onder hen studeren immers even snel als voltijdstudenten. Voor de universitaire deeltijdstudenten geldt dat niet, erkent hij maar die hebben pech: “In het wo doen deeltijdstudenten er wel langer over, maar is deze groep dus relatief klein.” Ook discrimineert het wetsvoorstel niet. Discriminatie gaat over eigenschappen van mensen “waarvan in

het geheel geen afstand kan worden gedaan, of eigenschappen waarvan geen afstand kan worden gedaan zonder de eigen persoonlijkheid te beschadigen. Het zijn van langstudeerder is daarmee niet te vergelijken.” Volgens de Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens weet Zijlstra vrijwel alle punten te weerleggen. Althans, alle juridische punten. “Ik moet nog zien dat deze wet ongeschonden door de Tweede en Eerste Kamer komt, maar als dat lukt, zal het moeilijk worden om de wet bij de rechter aan te vechten.” De enige zwakke passage in Zijlstra’s betoog gaat over deeltijdstudenten, denkt de hoogleraar. “Deze studenten zouden straks naar de rechter kunnen stappen, omdat Zijlstra ongelijke gevallen – deeltijd- en voltijdstudenten – gelijk wil behandelen. Dat komt neer op ongelijke behandeling.” In het debat over de wet spelen niet alleen juridische argumenten een rol, benadrukt Zoontjens. “Aan deze wet blijft toch de geur hangen dat studenten onbehoorlijk behandeld worden, vooral de bestaande studenten. Daar moet het parlement zich over uitspreken.” Afgelopen dinsdag demonstreerden in Den Haag ongeveer vierhonderd studenten tegen het wetsvoorstel.

03

Kiwi-robot

Jetze Schaafsma heeft de originaliteitsprijs gewonnen bij het beantwoorden van de vraag wat het mystery object is in de TU Delft Library. Zijn antwoord: een kiwi-robot. In werkelijkheid is het een röntgendiffractor, de ‘Guinier-de Wolff Quadruple Focusing Camera II’, die werd gebruikt om kristalvormen te identificeren en structurele roosterfouten te ontdekken. P.M. de Wolff werkte bij de TU en ontwierp in 1948 deze camera als verbetering op de bestaande Guinier-camera, wist Adriaan van Natijne. Beiden wonnen een iPod en 25 euro iTunes-tegoed. (Foto: TU Delft Library)

IO kijkt herkansingen versneld na Augustusherkansingen tellen bij de faculteit Industrieel Ontwerpen voortaan wel mee voor de harde knip. Bij Bouwkunde niet. De studentenraad klaagde eind vorig jaar in een overleg met het college van bestuur dat studenten bij Industrieel Ontwerpen (IO) en Bouwkunde onevenredig worden gedupeerd door de uitvoering van de harde knip. Het resultaat van hertentamens in augustus tellen bij de TU namelijk niet mee om te bepalen of studenten aan hun master kunnen beginnen. Omdat IO en Bouwkunde veel projectonderwijs en practica kennen, kunnen studenten die niet voldoen aan de harde knip niet beginnen aan mastervakken. IO pakte dat probleem al op door er voor te zorgen dat de aanvulling van het bachelor-eindproject is afgerond voor eind augustus. Deze faculteit vraagt docenten nu ook om versneld na te kijken voor de studenten die deze augustusresultaten nodig hebben, zodat de uitslagen in de eerste week van het nieuwe blok bekend zijn. Deze week is bij IO voortaan een introductieweek in plaats van een week waarin projecten en practica beginnen.

De augustusherkansingen tellen zo wel mee en ook de januari-tentamens voor de februari-instroom, maar met behoud van de harde knip. “In januari hebben we dit ook al gedaan en dat was haalbaar, want het ging slechts om een handvol studenten”, zegt hoofd onderwijs en studentenzaken bij IO Ellen Bos. “Ik verwacht geen problemen op basis van de eerste signalen uit februari.” Bouwkunde denkt dit niet zo te kunnen uitvoeren. “Wij hebben heel veel

'Wij zeggen: je voldoet niet in augustus' studenten”, zegt onderwijsdirecteur Bouwkunde Krik van Ees. “Het is ondoenlijk in de tijd die daarvoor staat: tussen het augustustentamen en de aanvang van het collegejaar. Wij zeggen: je voldoet niet in augustus. We hebben al uit en te na gezegd dat wij de augustustentamens niet kunnen en zullen meetellen. Daar zul je op moeten anticiperen.” Om studenten toch te helpen beginnen ten minste twee ontwerpprojecten niet op 1 september. “Als studenten dan nog niet voldoen bij hun herkansing, kunnen ze wel colleges volgen en vervolgens in het tweede kwartaal een project volgen”, aldus van Ees. (CvU)

Inbraak bij studentenbedrijf Bij een inbraak in studentenbedrijf ikhebeenbril.nl zijn spullen buit gemaakt ter waarde van zo’n drieduizend euro. De studenten waren niet verzekerd. In de nacht van dinsdag 6 april werd ingebroken bij ikhebeenbril.nl, een onderneming van Delftse studenten in het bedrijvenpand Bacinol 2. Zevenhonderd brillen zijn ontvreemd. De inbreker heeft zich laten insluiten in het pand aan de Hooikade, waarna hij alleen het kantoor van ikhebeenbril.nl openbrak met een breekijzer en leeghaalde. Naast de brillen zijn een laptop, camera en een computer weg. Ikhebeenbril.nl verkoopt hippe zonnebrillen. Het bedrijf is twee jaar geleden opgericht door Ad Oner en Mark Reiff, twee studenten technische natuurkunde. Zij verkopen zonnebrillen via hun website en op festivals als

Awakenings en Voltt. Oner: “We zijn begonnen met verkopen op Koninginnedag, en de winst hebben we steeds geïnvesteerd. Op dit moment verkopen we alleen al via de website 1500 zonnebrillen per jaar. Maar dat moeten er veel meer worden.” De studentenondernemers zijn niet verzekerd, maar hopen de schade wel te boven te komen. De politie heeft afgelopen zondag een Haagse veelpleger gearresteerd op de TU. De 39-jarige man verstopte zich onder een bureau in een technische ruimte toen de politie hem vond. De verdachte is een bekende van de politie en wordt zo snel mogelijk voorgeleid. Het politiekorps Haaglanden heeft de aanpak van veelplegers tot korpsprioriteit verheven. Veelplegers plegen samen tachtig procent van alle delicten. (FdH) ikhebeenbril.nl

Varsity 2011

De Oude Vier van Laga, hier in beeld, besliste tijdens het prestigieuze hoofdnummer van de Varsity een verbeten strijd met Triton om de derde plaats in haar voordeel. Halverwege de drie kilometer lagen de Delftenaren nog zesde. Laga finishte achter winnaar Nereus en runner-up Gyas als derde in 10:11,35. (Foto: Ernst de Groot)

www.delta.tudelft.nl/23004


DELTA. 13 14-04-2011

science

opinion please

04

Fossil deadlier than nuclear In the wake of the nuclear crisis in Japan, Germany has temporarily shut down seven of its reactors and China has suspended approval for all new facilities. But this reaction may be more motivated by politics than by fear of a catastrophic death toll. Phil McKenna

Anyone can be a Gagarin Fifty years after Yuri Gagarin’s orbital flight as the first man in space, Space Expedition Curacao opened ticket sales for suborbital flights from Curacao starting in January 2014. The company Space Experience Curacao (SXC), founded by Ben Droste and F16 pilot Harry van Hulten, is set to operate a spacecraft, called Lynx, developed by the US’s XCOR Aerospace company, offering commercial trips to the edge of space. A launch will cost about 70,000 euros ($95,000 dollar), and approximately four launches can be performed per day. At a press conference held at the National Aerospace Laboratory in Amsterdam last Tuesday – on the 50th anniversary of Yuri Gagarin’s space flight on 12 April 1961 - SXC unveiled a number of Dutch celebrities who had accepted an invitation for one of the first 100 flights. Among these ‘founder pilots’ are DJ Armin van Buuren, Martinair founder, Martin Schröder (79), film star and top model Doutzen Kroes, and Olympic Commissioner Erica Terpstra. For Maarten Wormer, president of aerospace student society VSV Leonardo da Vinci, the biggest news was that a ticket to space was offered to one lucky aerospace engineering student. Would Wormer go? “Oh, yes,” he quickly replied. “It’s worth the risk. No guts no glory!” Fellow aerospace student and Delta columnist Olga Motsyk was also keen: “Yes, definitively,” she said, adding that she’d love to go, even if it only involves departing from and arriving back at Curacao, because no other spaceports are available for landing. The XCOR Lynx spacecraft that SXC will operate exclusively is currently being built, says Professor Boudewijn Ambrosius (AE). The spacecraft’s engine is special because it uses a piston-driven engine to pump the fuel into the rocket engine. Technical details have not been revealed, but XCOR claims it is safer than using electrical pumps. The rest of the spacecraft will be “built around the engine”, Prof. Ambrosius says. Differing from SpaceShip One (built by Burt Rutan for Richard Branson’s Virgin), the XCOR will start from an airstrip autonomously. It will take off horizontally, using most of its fuel in a steep climb to 30 kilometres before eventually reaching an altitude of 60 to 80 kilometres, Prof. Ambrosius estimates. The spacecraft will then glide back to Earth before restarting its engine to assist in landing. The trips will mainly be an attraction for the rich and famous, the professor expects, because travelling via space (so-called ‘hopping’) requires a much larger plane that can reach much higher in space and carry more passengers. Dr Chris Verhoeven, who developed the first nano satellite, Delfi-C3, sees parallels to the beginnings of air travel, when the first flights were mainly attractions for the rich who were happy to land at the same place where they started from. According to Dr Verhoeven, who works at Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science faculty, the real mission for the XCOR is not space tourism - which is very sensitive to incidents and accidents - but rather the launching of small satellites. The XCOR can bring a rocket with a payload to the edge of space for a reasonable amount of money on any day one might wish. That is pure luxury for people who until now had to wait endlessly for an opportunity to have their satellites launched into space. Dr Verhoeven admires Droste’s audacity and is glad that building, launching and operating nano-satellites will soon be an all-Dutch affair. Personally, he is preparing for a mission to the moon by 2020. No manned spaceflight for Dr Verhoeven, heaven’s forbid, but rather simply done using his own little satellite. (JW)

It may be little consolation to those living around Fukushima, but nuclear power kills far fewer people than other energy sources, according to a review by the International Energy Agency (IAE). “There is no question,” says Joseph Romm, an energy expert at the Center for American Progress in Washington DC. “Nothing is worse than fossil fuels for killing people.” A 2002 review by the IAE put together existing studies to compare fatalities per unit of power produced for several leading energy sources. The agency examined the life cycle of each fuel from extraction to post-use and included deaths from accidents as well as long-term exposure to emissions or radiation. Nuclear came out best, and coal was the deadliest energy source. The explanation lies in the large number of deaths caused by pollution. “It’s the whole life cycle that leads to a trail of injuries, illness and death,” says Paul Epstein, associate director

Data from IEA. (Illustration: Marijn van der Meer)

of the Center for Health and the Global Environment at Harvard Medical School. Fine particles from coal power plants kill an estimated 13,200 people each year in the US alone, according

‘Nothing is worse than fossil fuels for killing people’ to the Boston-based Clean Air Task Force. Additional fatalities come from mining and transporting coal, and other forms of pollution associated with coal. In contrast, the International Atomic Energy Agency and the UN estimate that the death toll from cancer following the 1986 meltdown at Chernobyl will reach around 9000.

In fact, the numbers show that catastrophic events are not the leading cause of deaths associated with nuclear power. More than half of all deaths stem from uranium mining, says the IEA. But even when this is included, the overall toll remains significantly lower than for all other fuel sources. Yet again, popular perceptions are wrong. When, in 1975, about 30 dams in central China failed in short succession due to severe flooding, an estimated 230,000 people died. Include the toll from this single event, and fatalities from hydropower far exceed the number of deaths from all other energy sources. From New Scientist, 26 March 2011, p.10

Programmable implants goal is to develop tiny, low-energy consuming implants that can be controlled by software, rather than being based solely on hardwired circuits. Strydis has been focusing on the type of processor needed for such devices. Last month he defended his PhD thesis, titled ‘Universal processor architecture for biomedical implants.’ Strydis believes that it’s time for a paradigm shift in the field of biomedical implants: “One big problem is that the electrical signals created by implants no longer aid patients with neurological diseases after a certain period of time, because the body

In future implants might be recharged by the brain. (Photo: Ana Laura Santos)

For his PhD research, Dr Christos Strydis rethought the architecture for processors in biomedical implants. Tomas van Dijk Saying that they are committed to their research into neurostimulation is an understatement. In their quest to develop a treatment for patients with tinnitus, a syndrome where people hear phantom noises, Professor Dirk de Ridder, a neurosurgeon at Antwerp University Hospital, and Professor Eddy van der Velden, a neuroscientist at Antwerp’s Eeuwfeestkliniek surgical hospital, are about to be operated on themselves. During an experiment to be held at the end of this month, the

professors will have wires sticking out of the back of their heads, through which electrical pulses will travel to their brains. “They are really crazy,” says computer engineer, Dr Christos Strydis, laughing. In his office, Dr Strydis shows an application on his smart phone. With this app he will command the device - which is the size of a packet of cigarettes - that is attached to the guinea pig professors and generates the pulses. Depending on the frequency of the pulses, the test subjects might feel energetic, euphoric or sleepy, to name but a few of the possible states. Strydis is part of a large team of researchers from the faculties of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, and Applied Sciences, who over the years have been working with the Belgian medics on biomedical implants. The team’s

‘Depending on the frequency of the pulses, guinea pig professors might feel energetic, euphoric or sleepy’ simply gets used to the signals and ignores them. So the device should be smarter and more flexible. You should be able to programme it. What’s more, every patient is different, so standard implants with standard signals do not work optimally for everyone.” It will take at least another five years before the device built by the Delft researchers will be miniaturised enough to be placed directly under the skull of patients, Strydis surmises. Neuroscientist Prof. van der Velden hopes that the battery inside the implant, which ultimately must work at a voltage of no more than half a millivolt, will be recharged by the brain.


DELTA. 13 14-04-2011

science

05

short news science Biofab Today, a single designer microbe can take years to create and can cost tens of millions of euros, since each control element must be identified, characterised and tweaked in order to be reused. Enter Biofab: International Open Facility Advancing Biotechnology (Biofab), which aims to produce thousands of free, standardised DNA parts to shorten the development time and lower the costs of synthetic biology. One of the founders of Biofab, microbiologist Dr Drew Endy, gave a talk last Tuesday at the bionanoscience department of the faculty of Applied

Sciences’ Kavli Institute of Nanoscience. “Synthetic biology has the potential to make the engineering of biology much easier and more affordable,” he said. Professor Cees Dekker, who co-hosted the talk with Professor Jack Pronk, added: “I expect that synthetic biology will be as transformative to our society as is electronics today.”

www.biofab.org

Fukushima

Smart Sensors

Japanese has raised the severity rating of their nuclear crisis to the highest level - 7. The decision reflects the total release of radiation at the damaged power plant, which is ongoing, rather than a sudden deterioration. Level 7 previously only applied to the 1986 Chernobyl disaster, where ten times more radiation was emitted. The major concern is that the nuclear plant is still leaking radioactive material. Dr Kloosterman will deliver a lecture on the crisis.

Only a small number of participants joined this week’s Smart Sensor Systems course, organized by Dimes (Delft Institute of Microsystems). The ten students attending are offered a broad course covering electronics, physics and mechanics, all targeted at designing better sensors. Professor Gerard Meijer (EEMC) says the crisis is to blame for the small attendance. Universities are short of cash, while companies cannot afford to miss their staff members for four days.

18 April, 16:00–17:00, 3mE, Auditorium B

Scanning tree skeletons

dimes.tudelft.nl

(Photo: Tomas van Dijk)

halfway

Jam-proof navigation Name: Daniela Vaman (26) Nationality: Romanian Supervisor: Dr Eric Theunissen (Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, telecommunications department) and Dr Patrick Oonincx (Netherlands Defense Academy, Den Helder). Subject: Developing algorithms for terrain referenced navigation Thesis defense: In two years

Scan made of the inner court of the science centre. (Photo: Alexander Bucksch)

If given the chance, Dr Alexander Bucksch would analyse an entire forest. Five years ago he started with some apple trees, party people and women’s breasts.

from imperfect point clouds’. With a laser scanner, an apparatus that slowly rotates and emits millions of laser beams, one can quantify the environment by creating point clouds, in which each point is a reflection of one of the leaser beams on an object. These point clouds can come in handy for monitoring construction sites,

Tomas van Dijk

Dr Bucksch’s algorithm solves the problem of blurry images

“I could scan a whole forest,” Bucksch says, “but for that I’d have to adapt my algorithm, and I’d also need access for months to a supercomputer like Sara (Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam).” Dr Bucksch, who worked at the remote sensing department of the faculty of Aerospace Engineering, developed an algorithm to analyse laser scanning samples. Next week he will defend his thesis, titled ‘Revealing the skeleton

helping to verify that there is no subsidence of structures over time. Delft researchers have quite some experience with this application. Bucksch however focused on something completely different: “I scanned six honey crisp apple trees in Canada. And I worked with a German ecologist,

Stefan Fleck, who is interested in the exact structure of the trees, in order to better study the physiological processes.” To obtain all the available information about the tree structure, one must scan the tree from different angles. But owing to the scanned surface properties and the fine structure in orchard tree crowns, the result is blurry images. Bucksch’s algorithm solves this problem by extracting the skeletons of trees from the massive point cloud. With his portable laser scanner, Bucksch not only travelled to orchards: together with a colleague, he also used the scanner in a clinic to verify if breast implants had the desired results. And to help get people better acquainted with science, he also scanned people’s faces during special events in museums.

cover “In science we want images to be sharp. For my research I worked on an optical imaging system for sharpening pictures. In daily life however distortion and blurry images are beautiful. Stars also twinkle. If everything was always sharp, then there would be far fewer poems. With this cover I combine science and personal life. If you look closely you will notice a small detail: there is a red Chinese stamp on the bridge. My name is written there in ancient Chinese. I took this picture at the Oude Delft canal early one morning. My wife came up with ideas of only looking at the water’s reflection and putting the

“No, I’m not in the military,” Daniela Vaman laughs. “I work half the time at the naval base in Den Helder - the Netherlands Defense Academy pays my project, but I’m employed as a civilian. I work on a navigation system that could be used as a back-up for satellite navigation. GPS is the discovery of the century. It can give you your location with an accuracy of centimeters if you have good receivers, yet it can also easily be jammed. Anybody can interfere with the signals, so it’s good to have a back-up system. What’s more, satellite navigation isn’t very practical for submarines, since the radio waves cannot penetrate deeply into the ocean. “An alternative is ‘terrain referenced navigation’. With this technology you determine your position by gathering information about the elevation of the surrounding terrain, which you obtain by radar, or sonar in the case of submarines. You subsequently compare these findings with data from a database containing elevations of the terrain at known locations. I develop the algorithms needed for making matches and keeping track. The algorithms were originally developed for GPS. Although the two technologies may seem technically very different, the actual processes that occur show many similarities. “In order for terrain referenced navigation to work, the surface needs to have some relief and irregularities. Deserts or dense forests can be problematic, but usually the technology works. Even the Netherlands has enough relief. “Terrain referenced navigation exists since the late 1960s, yet it was never developed to its full potential. Back then the possibility of using digital signal processing was virtually non-existent. Nowadays we have tremendous storage capabilities, high resolution elevation maps and accurate sensors. “I often attend navigation conferences and until now have published three conference articles and one journal paper. My research is going rather well. Although my work is about developing a tool for navigation, it’s also possible that it’ll be used for firing missiles. I’m not really happy with that, but it’s out of my hands. “I like working in the Netherlands. I studied telecommunications at Iasi Technical University in Romania, and during my studies I participated in an Erasmus exchange with the University of Ghent. So I already new the culture here a bit, though you’d probably say that it’s different here from Belgium.” (TvD)

name on the stone. She also designed the title on the cover.”

Hong Song, ‘Model-based control in adaptive optical systems’, 25 March 2011.

Daniela Vaman: "Even the Netherlands has enough relief for terrain referenced navigation to work." (Photo: Tomas van Dijk)


DELTA. 13 14-04-2011

international students

06

‘Baseball is our common language’ TU Delft’s Hitmanics baseball team is one of the most internationally sports clubs on campus, as Michael Hsieh, a new player from Taiwan, recently discovered. PAT HONG From the US and Canada to Japan, Taiwan and South Korea, the first cues of spring mark the start of the baseball season. And so it is here in Delft as well, as the university’s HitManics student baseball club opened their season last weekend with a game against a team from Maasluis. The HitManics were founded three years ago by Richard den Breejen, a coach and player on the team. Today the HitManics club has a four-member board, two coaches and team members from all over the world. Students from Cuba, US, Japan and Australia played on the team in previous seasons. The 2011 team has 22

players on its roster, including Dutch, Dutch-American, Dutch-Antilles, South Korean, German, and Taiwanese students. “We’re quite an international team, with 40% international students,” says Emma van Bruggen, who plays first base and is only female player on the team so far this season. Every Tuesday evening, from early March to mid-October, the team practices on the soccer field behind the Sport’s Centre, doing their routine hit-

‘Back in Taiwan after practice we always eat a lot – once our team ordered 400 dumplings after a game’ ting, fielding and pitching drills. Besides the regular practices, the team also regularly hosts social activities like BBQs, to help the team-bonding off the field. Michael Hsieh, a pitcher from Taiwan who has played baseball since high

HitManics’ Taiwanese pitcher Michael Hsieh (Photo: Hans Stakelbeek/FMAX)

school, enjoys the interesting cultural differences he’s discovered on the Dutch baseball field. “There’s lots of differences,” he says “ like back in Taiwan it’s common during practice to signal to your teammates by yelling or shouting at them, but the first time I did that here on the field everyone was looking at me like I was nuts!” “Well, we Dutch people usually just do this,” adds The HitManics coach, Den Breejen, laughing as subtly and quietly tips his cap. “It’s also different how food and drink mingles with baseball,” Hsieh continues. “Back in Taiwan after practice we always eat a lot – once our team ordered 400 dumplings after a game. But here in Holland I usually go beer drinking with my teammates right after practice - with an empty stomach!” Despite the enthusiasm of its players, though, the reality is that team struggles to maintain enough players. “It’s quite hard to have a regular number of players on the team because the season is short. And when students graduate we desperately need a new generation of players, so we warmly welcome both Dutch and international students to join us!” Den Breejen says. “On the field there are simply no borders. It’s a fun sport, we love it, that’s why we’re all here,” adds secondbaseman Sander Lustenhouwer. “Baseball is our common language.”

Hitmanics practice every Tuesday, from 17:30-20:00, at the Sports Centre’s soccer field #2. Everyone is invited to join, including beginners. Email Hitmanics at delfthitmanics@ gmail.com or via the Hitmanics Facebook page. The team’s first game in Delft is on April 24 against BlueBirds, a rival team from Delft.

http://me

(Photo: Webcam)

Name: Noeska Smit (27) Country: Netherlands Study: Computer Science, Media Knowledge Engineering at the faculty of EEMCS “Gaming has been an interest of mine since I was 6 years-old. Back then it was the Commodore 64. Later I progressed to MMOPRGs - Massive Multiplayer Online Role-Playing Games - like Guild Wars. My favorite RPG is Baldur’s Gate; it’s so extensive and allows great freedom in choices. Sometimes I play shooters like Gears of War or Halo. It’s really fun playing online as a female. Halo has lots of young guys playing and they’re not used to females gaming, so they usually either try to hit on you or diss your skills. Once I was on the same team with this guy who kept shouting and making fun of me, while I was making way more kills than he was. I just laughed it off because he sounded like he was about 12 years-old. Online gaming is fun, but also very addictive. In my case, it got to the point where my boyfriend and I were just sitting back to back every day, playing. It’s not a healthy lifestyle, so at one point we both decided to quit. Nowadays I still play, but I don’t play online any more. My boyfriend and I actually met online. It was eight years ago, when people still had ICQ accounts. ICQ allowed you to search people according to interest, and he was looking for people who were into Metal music — something we have in common. We started chatting and clicked immediately, but I only met him in person about a year later, at a Metal festival. I was working as a model there and we agreed to meet up. Back when I was modeling, I had a website, but I don’t any more. I also used to manage the website of my bellydancing group, which I was part of for six years. I stopped with bellydancing recently due to lack of time, though. Nowadays one of my favorite things to do online is looking at pictures of cupcakes! About a year ago I was surfing through some baking blogs and saw all these cute cupcakes and immediately wanted to bake them. There’s a huge online cake-loving community in the Netherlands, lots of blogs and websites with recipes, how-to’s, tips and tricks. One of my favorites is deleuksetaarten.nl. I also have my own baking blog — gamecakes.nl — about cakes with a videogame theme.” (OM) My favorites:

gamecakes.nl kotaku.com metalsucks.net lifehacker.com annathered.com cupcakestakethecake.blogspot.com themoonmaiden-blix.blogspot.com

malone

A permanent ombudsman required I recently wrote an article for this newspaper about the Delft International Student Society (Diss) and their ambitious goals for representing the interests of international students, while also facilitating cultural events to bring together Dutch and nonDutch alike. First, it’s is important to recognize the dual mission of the organization: one is a social mission, organizing events that help students experience different cultures, like the recent Indian Holi event; and the other is administrative, improving the lives of students regarding issues like housing and tuition. But no matter how ambitious, resourceful, and organized Diss is, they’re seriously hamstrung by two important facts: international students are only here for two years, and international students have no full-time representation at the university. Many Dutch student organizations – like the Student Council or student associations - have full-time boards in which students operate as full-time employees. This means that there’s an entire team of students working every day, with compensation, on the types of projects that Diss members are trying to accomplish on a volunteer basis in their spare time, in addition to their course

work and trying to maintain social lives. And let’s be honest, at 12,500 euros a year for tuition, the first priority of an international student is probably their studies. Jonathan Mugerwa, Diss’s chairman, confirmed as much in our recent interview, stating that there’s no international representation on TU Delft’s Student Council because international students prioritize their studies and aren’t particularly excited about spending an extra year in the Netherlands just to be on the Council. Additionally, Dutch students might be part of the TU Delft community for six years, as opposed to the typical two year involvement of international students. This means that students can get involved in projects and issues over the long-term, which is important because lots of issues aren’t solved in a year or two. For this reason, organisations like Diss are better focused on the social part of their mission, bringing Dutch and international students together to learn about each other’s culture. For the administrative issues – tuition, housing, insurance, grading, etc. – there should be a permanent ombudsman within the university’s International Office. An ombudsman is a paid,

full-time employee that acts as a mediator between the students and the university. Crucially, an ombudsman would first and foremost represent the interests of international students. This would mitigate the two major problems any organization like Diss has: the ombudsman works full-time, is paid, and is here to stay, thus allowing the ombudsman to cultivate relationships within the administration and use those relationships to better affect change on international student issues. Organisations like Diss can still work to give a voice to students and help them get involved, but their work could be much more powerful if they had a permanent advocate within the university administration. TU Delft says that they’re serious about focusing on international students. If this is so, they should seriously considering changing the way that international student voices can be heard by creating an ombudsman. Devin Malone, a second-year MSc student of industrial ecology, is from Anchorage, Alaska.


DELTA. 13 14-04-2011

international students

07

Student housing reality check Despite continuing efforts by the university and private rental companies, some seven months into the new academic year and there are still plenty of grumblings to be heard coming from international students about their housing and accommodations.

Battlefield As faculties take measures to prevent first-year students from dropping out after receiving binding academic advice, TU Delft aims to raise the standard from 30 to 45 ECTS. Director of Education, Frank Sanders, of the Civil Engineering & Geosciences faculty, fears that this will create a battlefield. “For decades one-third of all civil engineering students have dropped out,” he said, “and I suspect that if the standard is raised to 45 ECTS more than onethird will drop out.” Sanders thinks this is unjust. Herman Russchenberg, Director of Education at the faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, takes a different view: “I’m not convinced it will in fact become a battlefield. Students focus on the standard, and that’s why I often say: set the standard then at 60 ECTS.”

Robbery

GUNJAN SINGH Historical monuments, picture perfect canals, countless bikes and, if lucky, a hot, late summer sun welcomes thousands of international students to the Netherlands and TU Delft every August, and every year around that time the articles also start appearing in Delta and other publications reporting on student housing shortages in Delft and elsewhere around the country. Student housing in Holland is problematic on many levels. Most, if not all, of TU Delft’s international students live in accommodations arranged by the university in partnership with Duwo, the housing corporation. As international student numbers increase annually, it becomes increasingly difficult for these students to find, on their own, accommodation that is ‘acceptable’ in terms of rent, facilities and proximity to university. In a city plagued by affordable student housing shortages, the good part of the current system is that the uni-

‘I do feel there’s a strong separation between Dutch and international students’ versity guarantees accommodation to incoming international students on arrival. The bad part is that students have little or not choice options: it’s basically take it or leave it, but if you leave it you’ll encounter a plethora of bureaucratic problems encountered by students who don’t have ‘official’ accommodation, ranging from difficulties registering at gemeente Delft to obtaining or extending residence permits. Life as a student is not without its ironies, in which the very advantages provided by the system can turn out to offer its own disadvantages. When international students sign a housing contract with Duwo, this ensures that visa and residence permit procedures run smoothly. On the flip side, though, students who haven’t yet seen their accommodation do not know that they’re being given, what many come to view as sub-standard, overpriced accommodations. So, the system that is meant to make things easier for international students ends up disappointing them, and at the receiving end of their complaints about the lack of choice are the university and Duwo. Little over a semester into the academic year, a quick survey reveals student opinions remain polarized regarding the ‘quality’ of Duwo housing provided to them. “I didn’t choose to live in Poptahof, because Duwo didn’t give me any other option,” says Francesco Visco, an Italian architecture student who says his accommo-

news in brief

The TU’s deserted campus can become a ‘lonely place bereft of any stimulating activities’ on weekends. (Photo: Sam Rentmeester/FMAX)

dation is riddled with problems, including poor internet connection, an unhygienic entranceway to his house and a burglary at Poptahof. Even the optimistic Ajith Sriram Sridharan, an aerospace student from India, seems to agree with Visco’s complaints about shabby maintenance. But unlike Visco, Sridharan chose to live in Poptahof rather than Roland Holstlaan, as he believes that sharing his house with other students from different cultures enriches his TU Delft experience. Having lived in three different housing complexes since 2009, Sumit Sachdeva, an Applied Sciences student from India, feels Marcushof is a more spacious, less expensive accommodation. Although he doesn’t mind sharing the facilities with 20 other people, Sachdeva’s major complaint against Duwo is that Duwo seems to treat Dutch and international students differently: “International students are given housing by a separate section of the housing agency, called Short-stay Housing Duwo, which offers expensive houses compared to normal Duwo housing costs.” In studying in a foreign country, TU Delft international students want close interactions with local students to enrich their TU experience. “I do feel there’s a strong separation between Dutch and international students,” says Nico Zahn, an industrial design student from Germany. “However, the quality of housing is very bad from my personal experience, whether Dutch or International. Roland Holstlaan buildings are old and need extensive renovation and housing needs to move to campus rather than being outside the campus.” Zahn thinks it’s important for the university and Duwo to house MSc students with fellow MSc students and avoid segregation in all other respects, such as nationality, while providing environments in which one can meet other people. He believes “student housing is unique and should not follow normal conventions”, giving as an example the Pixar Animation Studios’ campus buildings, where people automatically meet others when shopping or having cups of coffee. Zahn believes that private housing companies, like Duwo, have no interest - nor any competition - to compel them to think differently, and that only universities can allow themselves to think of creative housing alternatives. A few international students, like Devin Malone, an American, industrial ecology MSc student, managed to get a place in the Balthasar van der Polweg, which is a Dutch student dominated area. Malone doesn’t think there

is segregation, but rather the lack of common areas hinders any social interaction and integration with his neighbors. Chetan Kaanadka Shivarama, an Indian industrial design graduate who lives in the predominately Dutch neighborhood of Korvezeestraat, found himself lucky to get a place through an instemming – the process by which the current residents of a student house vote in new tenants after an evening of socialising. “The university could perhaps take a leaf out of the German book when it comes to housing disparities,” suggests Chetan, noting that international students in Aachen and Stuttgart live alongside their fellow German students, with little difference in housing quality or rental fees. Many international students said the need for a common area for social interaction was an important issue. Roland Holstlaan lacks a common area, and the Space Boxes only have a small room that must be pre-booked to be used for any kind of recreational activities. Jayakrishnan Harikrishnan, a SET student from India, points out the need for a common recreation area where

‘I didn’t choose to live in Poptahof, because Duwo didn’t give me any other option’ the students can relax, watch TV or play some games. “Although the space boxes’ location on campus is advantageous for the students living there, during holidays and weekends it can become a very lonely place bereft of any stimulating activities.” Most of the international students surveyed for this article said they felt that international student housing was overpriced. Although most students love the international cultural experience, the author was amused when a fellow Dutch student commented that most international students lived ‘outside Delft’, by which he meant that the real Delft student activity lies somewhere else: international student housing in faraway Poptahof, or Roland Holstlaan and the space boxes are well outside the city centre, where the real Delft student life lives and where most Dutch students live.

Delft student company, ikhebeenbril.nl, was robbed last week. The thieves made off with 700 pairs of sunglasses, totalling some 3,000 euro. The student company was not insured. The break-in occurred at Bacinol 2, an office building in Delft. The company, which was set up two years ago by students Ad Oner and Mark Reiff, sells sunglasses via its site and at festivals, like Awakenings and Voltt. ikhebeenbril.nl

Objections Dutch Secretary of State, Halbe Zijlstra, is not convinced by the arguments put forward by lawyers representing various Dutch student organisations. Zijlstra insists that his bill, which fines students who study too long, is legal. Professor of educational law, Paul Zoontjens, says that Zijlstra can refute almost all juridical objections: “I wonder if this bill is going to pass the Parliament and Senate without changes, but if it does it will be hard to defend it before a judge.” On Thursday, April 14, Parliament will debate the bill.

Less research The Rathenau Institute, an independent institute that promotes science and technology, submitted an overview of government research spending for the years 2009-2015 as part of a parliamentarian report on the total research budgets of all Dutch ministries. The Rathenau Institute states that total government research funding will decrease from 4.8 billion euros in 2009 to 4.3 billion in 2015, a drop of 450 million euros. Critics say research budget cuts will mean the Netherlands will struggle to compete with other countries in the knowledge economy.

August retakes The faculty of Industrial Design Engineering will now take the August retake exams into account for Bachelor-before-Master (BaMa) assessments. The faculty of Architecture will not do so, however. The Student Council complained last year about the fact that students of both faculties are disproportionately penalised by the implementation of the Bachelor-before-Master, because these students follow programmes that require lots of project and practical work, but they are not allowed to start such MSc projects or laboratory courses until it’s certain that they passed the BaMa’s BSc degree segment.

Merger Should TU Delft work more closely together with the universities of Leiden and Rotterdam? TU Delft’s Executive Board thinks the university should seriously ask itself that question. This subject is part of a series of discussions on the Strategic Outline TU Delft 2020 that started this month. From April to September the Executive Board wants to talk to (PhD) students, employees and external stakeholders about the future of TU Delft. According to chairman Dirk Jan van den Berg, TU Delft must dare to think about merging with Leiden and Rotterdam. How far this merger must go, is the second part of the question, he says. TU Delft also wants closer ties with universities in China, Singapore and Brazil.

Embassy closures The Dutch government plans to close seven embassies in Africa and Latin America, due to governmental cost-saving measures. The Dutch embassies in Cameroon, Zambia, Burkina Faso and Eritrea will be closed. In Latin America, the Dutch government will close embassies in Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua and Uruguay. Some 300 jobs will be lost due to the closures.

Lap dances Jack Rappaport, an assistant professor of management at La Salle University in Philadelphia (US), has been suspended while LaSalle investigates allegations that he hired strippers to give lap dances at a $150 extra-credit symposium on ‘the application of Platonic and Hegelian ethics to business.’ It’s alleged that during the class the strippers gave lap dances ‘to willing students - and even Rappaport - while he lectured,’ the Philadelphia Inquirer reports. In his bio on the LaSalle website, Rappaport writes: ‘I try to enrich my teaching by using interesting real life applications.’


DELTA. 13 14-04-2011

lifestyle

08

Het Bolkhuisch is gaaf Delfts studentenhuis Het Bolkhuisch zit in de halve finale voor ‘Studentenhuis van het Jaar 2011’, georganiseerd door de website studenten.net. Floortje d’Hont Met stemmen en media-aandacht kunnen de bewoners van Het Bolkhuisch aan de Coenderstraat op 2 mei door naar de finale. “We zitten op Facebook, twitteren en hebben een groot netwerk. Wat stemmen betreft staan we er goed voor,” zegt bewoner Stuart Edelenbos (21). Bezoekers komen via het betonnen trappenhuis, langs lingerieposters en veel studentenkamers, op het dakterras. Daar zitten de huisgenoten, velen ongedoucht en met een lege koffiemok in de hand. “Goeiemorgen! O nee, goeiemiddag!” Gisteren vierde Roy van der Reijnst (21) zijn verjaardag, maar felicitaties zijn onnodig. “Nee hoor, ik was vorige maand jarig. Gisteren was het gewoon tijd voor mijn feestje.” De bewoners zijn melig. Als ze vertellen over de verkiezing waaraan ze meedoen, laat iemand vallen: “Enschede?

Dat ze daar twee studentenhuizen hebben!” Op het dakterras geven de bewoners vaak barbecues voor vrienden. “De deur staat bij ons altijd open.” Huisfeesten worden in de hal gegeven. “Een feestje is bij ons niet alleen muziek en drank. Er moet altijd iets extra’s worden neergezet”, zegt Edelenbos. Vorig jaar hadden ze een dj-booth gemaakt op een verhoging in de gang, net boven de bar. Thema: Schieten, tieten, helikopters. “Alles wat je nodig hebt voor een goede film”, vindt een aantal jongens. De Delftse techneuten zijn blij met het digitale karakter van de verkiezing. “Dat is ons grote voordeel”, zegt Edelenbos, “wij weten hoe internet werkt.” De huisserver staat te zoemen op de eerste verdieping en ze hebben de internetbedrading zelf aangelegd. Er hangt een webcam in de hal, die de aanbellende visite filmt. Via de huiswebsite kunnen ze met een druk op de online knop de deur openen. Ook via hun telefoon. En ze hebben een RFIDlezer zo geprogrammeerd dat hun OVchipkaart de deur ook kan openen. “Tja, sleutels zijn zóóó 2008”, roept Peter Moolenaar (27), de huisoudste. Met een QR-code van hun stempagina proberen de bewoners stemmen te krijgen: als iemand de code scant met

zijn smartphone, krijgt het Bolkhuisch een extra stem. Er wonen zeventien jongens en vier meisjes in het Bolkhuisch. “Het testosterongehalte is hoog”, vindt Mariëlle Mulder (23). “Maar het is niet zo erg. Ik neem de opmerkingen meestal met een korreltje zout.” Huisrelaties komen wel eens voor, maar worden niet aangemoedigd. “We zijn een echt groepshuis, we doen veel met z’n allen,” zegt Edelenbos. “Een stelletje zondert zich te veel af. Maar het mag wel; je wordt niet weggestuurd.” Op een poster op de gang geeft een ingewikkeld pijlenschema al jaren aan wie er met wie heeft gezoend, gedated of wie dat zou willen. De 21 slaapkamers hebben allemaal een bank, zelfs de HJ-kamer van zes vierkante meter. “We hebben geen gemeenschappelijke ruimte”, vertelt Peter van Gemert (23). “Dus we zitten altijd bij elkaar op de kamer.” Het huis ziet er schoon uit. “Daar waren ze van studenten.net ook behoorlijk teleurgesteld over”, zegt Van der Reijnst. “Of we geen bedorven eten hadden. Toen hebben we een oud pak vla in de ijskast gezet, zodat ze daar een foto van konden nemen. Dat pak was pas twee dagen over datum. Alles voor de publiciteit.”

Bewoners van het Bolkhuisch zitten op hun dakterras. (V.l.n.r. Peter Moolenaar, Peter van Gemert, Roy van der Reijnst, Niels Treffers, Jelle Schut, Mariëlle Mulder, Wouter Verbeek, Biem Wibbens en Naomi van den Berg). (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

time out

Eén ei is geen ei Ooit was het zo’n feestdag die je standaard vergat. Waaraan je hooguit werd herinnerd door snoepgoed in de supermarkt. Tegenwoordig is Pasen bijna net zo belangrijk als Kerstmis – met bijbehorende party’s! Tja, echt sexy kun je het niet maken, een paasfeest. Geen glitters, geen goud, geen sterretjes. Gelukkig is ‘op je paasbest’ een rekbaar begrip en dat geldt ook voor paasfeestjes. Op de vrijdag voor Pasen houdt het Floratheater onder de titel ‘Paas Best’ daarom gewoon een jazzparty. In de line-up staan maar liefst drie fijne namen: jazzformatie Monsieur Dubois, het dj-collectief Rundfunk en dj Onno Paloma. Geen kleintjes in Delft, al is het maar omdat de dj’s van Rundfunk onder de naam Echte Boter al jarenlang vaste clubavonden verzorgen; eerst in Speakers en nu in Ciccionina. Ze ‘weten als geen ander hun funk en jazz zo te verpakken dat zelfs de meest doffe muurbloem zich ontsluit en de dansvloer voor lief neemt’, vinden ze zelf. In de praktijk spelen ze gewoon een lek-

kere mix van funk, rock, soul, jazz en alles wat verder voorhanden is. Monsieur Dubois bracht onlangs zijn derde cd uit: ‘Slow Bombastik’. Nóg meer hardjazz na de platen ‘Ruff’ en ‘Soul Integration’, waarmee de zes mannen nu door het land toeren. Spaar je krachten, is het advies, want eenmaal bij hun draaitafels is het volgens de dj’s ‘alsof je vanuit een zweterige discotheek wordt meegesleurd naar de drukke binnenstad van Lagos en vervolgens na het zien van een Blaxploitation-movie wordt gedropt op de Russische steppe.’ Tja. Gelukkig maar dat dj Onno Paloma de avond dan lekker dansbaar afsluit met alle stijlen door elkaar, zoals hij al jaren doet bij het North Sea Jazz Festival en in het Rotterdams Lantaren-Venster. Nét op tijd voordat het echte paasfeest begint, en je lekker fris aan de paasstol kunt verschijnen bij je ouders. (JH)

Paas Best, op vrijdag 22 april vanaf 21.00 uur in het Flora Theater. Toegang: € 7,-.

sport

Manon Post, spits van Ariston’80, scoort een van haar vier doelpunten. Blijdorp kreeg met 16-0 klop van de Delftse studentes. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

De laatste jaren speelde Laga een zeer bescheiden rol in het prestigieuze hoofdnummer van het lang geleden zelf in het leven geroepen roei-evenement de Varsity. Zondag leverde de Oude Vier een puike prestatie door op het kanaal bij Houten als derde de finish te passeren na drie kilometer ultieme krachtsinspanningen. “Dat geeft aan dat we op de goede weg zijn”, aldus wedstrijdcommissaris B. Huisman. De als kanshebber voor de top-3 getipte ploeg van Proteus trok zich vrijdag terug vanwege een blessure van slagroeier Roeland Lievens. Wel aan de start, maar dan in een ander nummer, verscheen Maarten van Blokland. Hij won als skiffeur met ruime voorsprong het beginnelingenveld. Laga kon vier ‘getrokken blikken’ vieren. Behalve de lichte vier zonder stuurman en de lichte acht won ook de overnaadse vier van zowel mannen als vrouwen in hun categorie. In een andere watersport waren leden van het Delftse Wave succesvol. Het gecombineerde heren zwemestafetteteam van D’Elft/Wave plaatste zich zaterdag in ‘s Gravenzande voor het NK sprint eind juni in Emmen. Het Delftse viertal overtrof zichzelf op de 4x50 meter vrije slag door een tijd neer te zetten van 1.38,06, ruim anderhalve seconde sneller dan de limiet van 1.39,55. Op de nationale seizoensranglijst is dit de tweede tijd van Nederland. Een dag later zwommen twee Wave-teams in Dordrecht een Nederlands masters record op de 4x100 meter wisselslag in een 50-meterbad. Dat gebeurde zowel in de 20+ als in de 25+-categorie. Over records gesproken. De vrouwen van Ariston’80 kenden zaterdag in Delft weinig medelijden met opponent Blijdorp. De Rotterdamse voetbalsters werden met 16-0 weggevaagd. Manon Post was met vier doelpunten het trefzekerst. Komende zaterdag speelt de Delftse nummer twee van de afdeling (vijf verliespunten) tegen de ongenaakbare lijstaanvoerder Smitshoek, dat tot nu toe alles won. Bij winst houden de Delftse studentes een kans op het kampioenschap in de vierde klasse. Dan moet Smitshoek nog wel een keer punten verspelen. Dat lijkt onwaarschijnlijk, want daarvoor zijn de krachtsverschillen in de afdeling veel te groot. “Drie weken geleden speelden we tegen de nummer drie”, vertelt elftalleidster Rianne van Vuren van Ariston’80. “We wonnen met 9-0. Als we in deze competitie een keer met 5-1 winnen zijn we teleurgesteld. Om ons te motiveren werken we hard aan ons doelsaldo. Dat kan doorslaggevend zijn, als we gelijk eindigen met Smitshoek.” (JT) Tips? Jimmy.tigges@hetnet.nl

Stephan


DELTA. 13 14-04-2011

lifestyle

09

‘Veel muzikanten op TU’

apps

Bandjes en singer-songwriters kunnen zich nog tot 1 mei inschrijven voor de Peter Tetteroo Bokaal, een stimuleringsprijs voor poptalent uit Delft en omgeving, die in augustus wordt uitgereikt. Studenten spelen sinds het begin een belangrijke rol in de wedstrijd.

Horloge 2.0

SASKIA BONGER René Steiger, programmeur van Westerpop, heeft wel een heel ongebruikelijke graadmeter voor de muzikaliteit van Delftse studenten. Oké, als programmeur ziet hij veel bandjes langskomen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit studenten. Vorig jaar nog ging Kings Crossing er met de prijs vandoor, een band die bijna helemaal uit studenten bestond. Het jaar daarvoor gold hetzelfde voor Flying Tigers. En in 2000 won de (studenten)band Incense de bokaal, wat een opmaat vormde naar de Grote Prijs van Nederland. Maar Steiger ziet studenten in het dagelijks leven van heel dichtbij. En juist daardoor weet hij dat het wel goed zit met de toevoer van muzikanten voor de bokaal: “In mijn werk bij Duwo kom ik als opzichter dagelijks bij studenten op de bekendste complexen in Delft. Ik zie al jaren een toename van muziekinstrumenten op studentenkamers. Dat is een graadmeter dat het goed is gesteld met het aantal muzikanten dat studeert aan de TU.” De Peter Tetteroo Bokaal wordt jaarlijks voorafgaand aan het festival Westerpop uitgereikt. Vijf talentvolle acts mogen optreden op het grote podium van Westerpop, dat dit jaar op 26 en 27 augustus plaatsvindt. Een jury kiest diezelfde avond nog een winnaar. Inschrijven voor de bokaal is nog mogelijk tot 1 mei. Steiger heeft al ‘enkele tientallen’ aanmeldingen binnen. Jaarlijks zijn er volgens hem tussen de 50 en 75 inzendingen. Daar zitten altijd bands en acts van studenten bij. Maar of ook dit jaar

De winnaar van de Peter Tetteroo Bokaal 2010, Kings Crossing, bestaat bijna helemaal uit TU-studenten. (Foto: Westerpop)

weer TU-studenten zullen meedingen naar de stimuleringsprijs kan Steiger niet zeggen. “Na 1 mei kunnen wij pas de definitieve inzendingen beoordelen. Dan wordt er door de luistercommissie een selectie gemaakt.” Natuurlijk gaat het bij de selectie om kwaliteit, maar wie kan zich eigenlijk opgeven voor de wedstrijd? Steiger vertelt dat hij zoekt naar singer-songwriters/muzikanten en bandjes, van wie het repertoire voor het grootste

'In mijn werk bij Duwo kom ik als opzichter dagelijks bij studenten op de bekendste complexen' deel bestaat uit eigen songs. “Alle (pop)stijlen zijn welkom. De selectiecommissie bestaat uit drie leden, met een grote affiniteit met muziek. De competitie op 26 augustus wordt vervolgens beoordeeld door een professionele jury.” De prijs die de winnaar krijgt, is gericht op de toekomst. De organisatie van Westerpop maakt samen met de band een ‘ondernemersplan’. “Daarin wordt opgenomen wat de band het liefst aan ambities wil realiseren en in welke volgorde. Het is een uniek concept,

waarbij ondersteuning in expertise en geld mogelijk is. Het traject wordt afgesloten met een concert op de opening van de hoofddag van Westerpop het jaar erop.” Niet mis, aangezien op dat festival in de regel zeventienduizend mensen af komen. Dat het daarna heel goed kan gaan, bewijst volgens Steiger de band F, de winnaar uit 2008. “Die wordt momenteel veel op 3FM gedraaid en was een aantal weken geleden bij De Wereld Draait Door.” Maar ook muzikanten die naast de bokaal grijpen, staan niet met lege handen. Ieder jaar wordt er met de vijf genomineerden een cd gemaakt, waarvoor ieder twee nummers mag aanleveren. Dat album wordt gratis onder het Westerpoppubliek uitgedeeld en de schijfjes gaan ook naar de muziekindustrie.

De line up voor Westerpop 2011 wordt op 13 juni bekend gemaakt. Wil je je inschrijven voor de Peter Tetteroo Bokaal, kijk op de website. www.westerpop.nl

Je vader wist precies hoe lang de eitjes op zondagochtend in het kokende water moesten ronddobberen. Zijn methode was weliswaar niet wetenschappelijk onderbouwd, maar het ging om het resultaat. Voor hem een kwestie van fingerspitzengefühl. En dan ga je op kamers en kom je er achter dat het koken van het perfecte eitje niet in je genen zit. Met My perfect egg timer hoeft dit geen probleem te zijn. Deze app rekent voor je uit hoe lang het ei aan de kook moet. Tenminste, als je ei een diameter heeft tussen de twee en zes centimeter. Om de kooktijd te kunnen berekenen, moet je namelijk de maat van het ei invoeren. Verder heeft de app de begintemperatuur en je hoogte nodig. Als je toestel gps heeft, bepaalt de timer de hoogte automatisch. En dan komt het belangrijkste deel: hoe wil de chef-kok zijn ei hebben? De mogelijkheden variëren van vloeibaar tot hard. Druk op start en er komt netjes een instructie op je scherm om water te koken. Heb je eenmaal pruttelend water druk je nogmaals op start

My perfect egg timer Leuk ***** Handig ***** Bediening ***** Prijs gratis of $ 0,99 voor Pro-versie Platform Android

en begint het aftellen. Tien seconden voor je ei klaar is, krijg je een waarschuwing zodat je hem op tijd uit het water kunt halen. Er is ook een Pro-versie beschikbaar die zelf kan bepalen hoe groot het ei is. Makkelijker dan dat wordt het niet. Naast eieren zijn er genoeg andere dingen die belang hebben bij een goede timing. Niet is gênanter dan een zwartgeblakerde pizza serveren bijvoorbeeld. De Stopwatch app heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een stopwatch functie. Daarnaast is er ook een handige tijdklok die aftelt. Op een tiende seconde nauwkeurig bepaal je zo wanneer je pizza klaar is. Ontzettend handig is de optie om de kleuren van de app te veranderen. Zo voorkom je pijn in je ogen bij nachtelijk gebruik. Voor de alarmen heb je een scala aan verschillende opties. Betaal een kleine 4 euro en je kunt onder andere verschillende timers tegelijk laten lopen. (JeP)

Stopwatch Leuk ***** Handig ***** Bediening ***** Prijs gratis of € 3,58 voor Plus-versie Platform Android

sportgek

Adam Allchin (floorball, survivalsport) Eigenlijk deed de in Engeland geboren Adam Allchin (23) niet zoveel aan sport. Totdat een vriend op the International School of The Hague hem in aanraking bracht met floorball. Een soort indoorvariant van ijshockey, met boarding, lichte kunststof stick en dito plastic balletje met gaten. “Ik was er al snel best wel goed in. We waren een vriendenteam, na schooltijd lekker trainen met elkaar. Ook toen we het eerste jaar geen enkele wedstrijd wonnen, bleef ik het leuk vinden.” Hij leerde er zijn vriendin kennen en volgde haar naar de TU Delft waar ze in 2007 samen Blue Falcons oprichtten. Daar geeft hij nu training en speelt hij zijn wedstrijdjes. Drie keer per week is hij er zoet mee. “Het is een onwijs snel, tactisch spel. Je moet individuele vaardigheden hebben, maar je bereikt niks zonder als team te spelen. Je moet nadenken. Bij voetbal kun je met één goede pass achter de verdediging komen. Bij floorball moet je veel vaker combineren om in kansrijke positie te komen.” Als kind voetbalde hij wel eens, later had hij een korte kennismaking met honkbal. “Bij

die sporten sta je regelmatig niets te doen. Vooral honkbal vond ik erg saai. Bij floorball ben je continu bezig. Het is erg fysiek. Je mag een beetje op elkaar inbeuken, dat is leuk.” Hij werd ook actief lid van de jonge buitensportvereniging Slopend. “Er komt een survivalbaan op het sportcentrum, tot die tijd zijn we bezig in de bosjes. We hangen

‘Bij floorball moet je individuele vaardigheden hebben, maar je bereikt niks zonder als team te spelen’

Adam Allchin: “Ik wil graag actief zijn in plaats van achter het bureau te zitten.” (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

boomstammen tussen de bomen en spannen touwen. Daar klimmen we overheen. Of we leggen aan het touw twintig meter af, in de apenhang.” Slopend ontdekte hij na een fitness-sessie. “Ik zag een poster hangen: ‘Fitness saai? Kom bij Slopend!’ Nu ga ik zelden nog naar de fitnessruimte.” Eind april gaat hij met

drie clubgenoten naar Corsica, voor een adventure race. “Daarom train ik nu acht keer per week.” Floorball en survival zijn opmerkelijk genoeg in alles tegengesteld aan elkaar. “Survival gebeurt buiten, is individueel en een mix van duursport en explosieve kracht. Floorball is binnen, een team- en een sprintsport. Dat vind ik wel grappig.” Hij houdt van sportmensen die ergens voor gaan. “Geweldig om video’s te bekijken van mountainbikers. Gaaf om te zien wat mensen kunnen. Dat probeer ik nu een beetje na te doen. Dat had ik vroeger niet. Ik wil graag actief zijn in plaats van achter het bureau te zitten.” Eigenlijk zijn zijn survivalactiviteiten een voorbereiding op zijn uiteindelijke doel: het Engelse leger. “Het is wel moeilijk om in te schrijven, omdat ik al twaalf jaar in Nederland woon.”


DELTA. 13 14-04-2011

interview

10


DELTA. 13 14-04-2011

interview

11

Racemeisje met ballen Priscilla Speelman deed vorige week op het circuit van Hockenheim tussen de mannen wat geen enkele vrouw eerder deed tijdens een internationale superkartrace: ze won. In de tweede race stond de L&R-studente als nummer drie opnieuw op het podium. Jimmy Tigges Een mooi begin van het seizoen, lag je al snel aan kop? “Ik mocht in de voorste rij starten, omdat ik goede kwalificaties had gereden. De start op zich was goed, maar bij de eerste bocht kwam ik slecht uit zodat ik al snel in vierde positie lag. Gelukkig kon ik meteen de derde plaats terugpakken. Na een rondje of vijf lag ik tweede, na negen rondes lag ik op kop. De tweede race ging minder goed. Toen ik de hoogste toeren draaide slipte de koppeling en er bleek ook nog een stuk loopvlak verdwenen van de achterband.” Die prestaties leverden zeker een flinke geldprijs op? “Geen geld, maar wel twee mooie bekers. Dat zijn toch een soort visitekaartjes die je aan potentiële sponsors kunt laten zien. We zoeken er nog een paar. De zes EK-races kunnen we dit jaar wel rijden, daar hebben we een budget voor. De rest is afwachten. De financiële crisis voel je wel, dit jaar heeft nog niet veel gebracht. We hadden een sponsor die zich vanwege de crisis terugtrok.” Ben je er trots op dat je als eerste vrouw zo’n prestigieuze wedstrijd hebt gewonnen? “Ik blijf daar nuchter onder. In 2006 was ik in de 125 cc-klasse ook het eerste meisje dat ooit een finaleplaats haalde bij de Europese kampioenschappen. Ik was daar zelf niet zo mee bezig, dat ik de eerste was. Ik was bezig met het willen halen van de finale. Het staat natuurlijk wel leuk op je cv, het is toch wel iets dat je bereikt hebt.” Moet je als vrouw opboksen tegen het vooroordeel dat de racerij een mannensport is of speelt dat helemaal niet? “In het superkartcircuit gunnen ze je het wel, al jennen ze elkaar onderling met opmerkingen als ‘je bent verslagen door een meisje’. Toen ik eerder naar de 125 overstapte merkte ik dat ze je een tikkie willen geven. Als je remt dan botsen ze expres achterop zodat je doorschiet en ze je kunnen inhalen. Van mijn vader moest ik terugbeuken. Ik moet zeggen dat dat wel geholpen heeft. Als je ze een tikkie teruggaf deden ze het niet meer. Bij de superkarts kan dat trouwens niet, dan ligt je hele neus eraf. Zelf vind ik het niet raar om te racen als meisje, ik zit er van jongsaf aan in.” Hoe is het begonnen? “Mijn vader was een karter. Als heel klein meisje ging ik altijd met hem mee. Als de baan dichtging om zes uur mocht ik een rondje meerijden op zijn schoot. Hij vertelde me dat ik op een gegeven moment al om twee uur stond te springen of het al zes uur was. Toen ik zes was mocht ik voor het eerst zelf een stukje rijden, op een industrieterrein. Vrij snel daarna reed ik op een kartbaan in Strijen. Twee jaar heb ik een beetje getraind, op mijn achtste reed ik mijn eerste wedstrijd. Ik zat gelijk in de top-5. Dat maakte me overigens toen niet zo veel uit. Het ging vooral spelenderwijs, het is pas van de laatste vijf jaar dat ik echt wil winnen. Ik probeer altijd het hoogst haalbare eruit te halen. Van de laatste zes races stond ik vier keer op het podium.” Wat doe je er allemaal voor? “Ik ben geselecteerd voor de Women Motorsport Commission (WMC), een opleidingsprogramma van de Nederlandse autosportfederatie, samen met twee andere, jongere meiden. Daar krijgen we fysieke en mentale training, maar ook media- en sponsortraining. Zelf ga ik nog twee, drie keer per week fitnessen of hardlopen al is dat laatste niet mijn grootste hobby. En ik doe aan voetbal, daar kan ik lekker rennen. Dat doe ik in Willemstad, niet zo ver van Dinteloord waar ik nog steeds woon. Je fysieke gesteldheid is erg belangrijk. Als je je geen zorgen hoeft te maken over je conditie, kun je je helemaal focussen op het racen en het beste presteren.” Wat is het doel van die Women Motorsport Commission? “Daarmee wil de federatie meer vrouwen aan het autoracen krijgen. Op een bepaalde leeftijd zie je dat er weinig meisjes over zijn die blijven karten. Ik heb geen idee hoe dat komt. Misschien trouwen ze wel.” Wat zijn je sterke punten? “Ik stuur rustig en ik kan goed aangeven wat de kart doet als er iets mankeert. Het is erg belangrijk om goed samen te werken met je team, om met elkaar de goede oplossingen te vinden.” Er staat een verhaaltje op de openingspagina van je site, met als boodschap: je moet nooit versagen. Wie bij voorbaat denkt verslagen te zijn wint nooit. Denk je daar bijvoorbeeld aan als je

lever ik dus het eerste jaar in qua sensatie. Dan is de beleving in de superkart veel leuker. Daarmee kun je ook 230 kilometer per uur rijden.”

Wie is Priscilla Speelman? Op haar zesde stapte Priscilla Speelman (1989) voor het eerst in een kart, twee jaar later reed ze haar eerste wedstrijd. In 2006 was zij het eerste meisje dat een plaats in de finale wist te halen van de Europese kampioenschappen. Drie jaar later stapte zij over op de superkarts, de snelste categorie in de kartsport. Haar twee podiumplaatsen (tweede en derde) bij races in het kader van de International Superkart Series, op het circuit van Zandvoort in 2010, waren nieuwe hoogtepunten. Anderhalve week geleden won zij in Hockenheim als eerste vrouw ooit een dergelijke race. De derdejaars student luchtvaart- en ruimtevaarttechniek uit Dinteloord is onlangs opgenomen in de Women Motorsport Commission, een opleidingsprogramma van de Nederlandse autosportfederatie (Knaf) om meisjes te begeleiden naar een carrière in de autosport. In 2011 richt zij zich met haar team op de Europese kampioenschappen. Grootse zorg is het vinden van voldoende sponsors, om ook andere internationale wedstrijden te kunnen rijden. (Foto’s: Hans Stakelbeek/FMAX)

vlak na de start vierde ligt omdat je slecht uitkomt in de eerste de beste bocht? “Dat is een overblijfsel van toen ik voor het Emergo Racing Team reed. Dat motto hoorde bij dat team. Ik ben wel iemand die ervoor blijft gaan. Misschien klopt dat motto dus wel.” Heb je zwakke punten? “Als één dingetje in het plaatje niet klopt heb ik moeite om me te focussen. De laatste tijd kan ik daar wel wat beter mee omgaan.” Er zit nog steeds ontwikkeling in je racecarrière. Wat wil je nog bereiken? Is het denkbaar dat je ooit in de Formule-1 uitkomt? “Formule 1 is niet haalbaar, qua sponsoring en leeftijd. Auto’s lijken mij wel leuk om in te racen. In oktober vorig jaar werd ik uitgenodigd in het kader van de WMC om een Volkswagen Polo te testen. Om een beetje voorbereid voor de dag te komen heb ik kort daarvoor in Assen in een Suzuki Swift gereden. Dat was mijn enige autosportervaring. De andere meiden hadden meer ervaring, toch kon ik aardig meekomen. Een paar weken later hebben we een BMW M3 getest. In een superkart rijd ik rondetijden van 1.40 op Zandvoort. Met de BMW zaten we op 2.02, al kwam dat ook een beetje omdat de baan niet erg ideaal was. Dat is ruim twintig seconden trager per ronde. Als ik ooit overstap naar de autoracerij

Hoe voelt dat om zo hard te gaan? Is snelheid de grootste kick? “Als ik zelf rijd heb ik niet het idee dat het zo hard gaat. Kan het niet harder, denk ik dan. Maar als ik sta te kijken ziet het er toch wel erg snel uit. Als je op een recht stuk in de slipstream van andere karts zit en het gevoel hebt dat je daar naartoe wordt gezogen en kunt inhalen, geeft dat een enorme kick. Als ik een tijdje niet gereden heb begint het behoorlijk te kriebelen.” Rijd je voor veel publiek? “Op Assen zaten we twee keer in het voorprogramma van de Super League Formula. Daar komen honderdduizend mensen op af, heel gaaf. Om het rechte stuk waar je je moet opstellen zijn al die tribunes heen gebouwd. Dan loop je daar en denk je wooooh... Tijdens het rijden ben ik zo gefocust op het racen, dan merk ik niets van het publiek. Silverstone was ook heel gaaf. Anders zit je voor de tv te kijken naar de Formule-1 en dan rijd je er ineens zelf rond.” Heb je idolen? “Lewis Hamilton. Een aantal Formule-1-coureurs heb ik nog zien karten. Je hebt ze zien groeien, leuk dat je ze nu in Formule-1 terugziet.” Je studeert luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Heb je daar wat aan in de racerij? “Op de superkart zitten vleugels. Vorig jaar bij de eerste wedstrijd stond er in de snelle bochten teveel druk op de achterkant. Toen ik in de pits stond te kijken viel mij op dat wij een hele grote achtervleugel hadden. Ik heb dat aangekaart bij mijn vader, die mijn monteur is. Er is toen een kleinere vleugel gemaakt, dat was een hele verbetering. Voor het bepalen van invalshoeken heb je wel wat aan de aerodynamica bij L&R.” Heb je naast je sportactiviteiten eigenlijk nog tijd voor je studie? “Ik zit nu op een half jaar achterstand. Afgelopen jaar was wel heel zwaar. Voor elke tentamenweek had ik een race, miste ik dus de tijd om te leren. Ik moest keuzes maken welke tentamens ik wel en niet deed. Ik heb voorrang gegeven aan de herkansingen. Het is een kwestie van goed combineren.”


DELTA. 13 14-04-2011

reportage

12

‘Meeleven maar niet meelijden’ Wie binnen de TU last heeft van ongewenst gedrag van anderen, kan voor hulp en advies terecht bij de vertrouwenspersonen van de universiteit. Welk type meldingen krijgen zij zoal binnen en wat doen zij er vervolgens mee? Connie van Uffelen De TU heeft momenteel twaalf vertrouwenspersonen. Vorig jaar kregen zij 49 meldingen van ongewenst gedrag. Een voorbeeld uit hun Jaarverslag 2010:

‘Het lost zich vanzelf wel op….?’

Een medewerker komt bij de vertrouwenspersoon met de klacht dat een hoogleraar denigrerende opmerkingen maakt en intimideert naar believen. Velen herkennen het gedrag maar er wordt geen eenheid gesmeed, omdat men bang is de volgende te zijn. Het gedrag is aangekaart bij de decaan en de faculteitssecretaris. Het antwoord is dat het probleem ‘zich vanzelf zal oplossen als de hoogleraar met pensioen gaat’. De medewerker is fysiek verplaatst, maar organiek niet. De medewerker voelt zich erg alleen, ondanks dat er wel mensen zijn in de omgeving die steun geven. De zaak duurt inmiddels al meerdere jaren….

Een vertrouwenspersoon kan in zo’n geval luisteren, ondersteunen en adviseren. Hoe die hulp er precies uitziet, ligt aan de behoefte van de medewerker. “Als die het gesprek met de hoogleraar aan wil gaan, kunnen we hem of haar daarin begeleiden”, zegt Wytske Inggamer, sinds september 2010 vertrouwenspersoon bij de faculteit 3mE. Uitgangspunt is dat de vertrouwenspersoon geen contact heeft met degene die zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenst gedrag, maar de medewerker bijstaat. “We kunnen samen het gesprek voorbereiden, maar de medewerker gaat zelf het gesprek aan.” Als het probleem al verschillende keren is aangekaart, kan de vertrouwenspersoon nagaan welke mogelijkheden er nog meer zijn. “Collega’s erbij zoeken om erover te praten, helpt ook”, zegt

‘Delftse studenten zijn toch wat meer rugbyer, rouwdouwer’ Jeanneke Bruggeling, voorzitter en coördinator van het overleg van vertrouwenspersonen aan de TU. “Praat erover: een ander ziet wellicht andere invalshoeken of mogelijkheden. Met de opmerking ‘het probleem lost zich vanzelf op als de hoogleraar met pensioen gaat’, staan medewerkers in de kou. Soms worden mensen echt ziek.” In bovenstaand voorbeeld heeft de vertrouwenspersoon onder meer gesprekken gevoerd over hoe de medewerker voor zichzelf zinvol werk kon doen. “In negen van de tien gevallen gaat het over bejegening, erkenning, waardering”, zegt Inggamer. “Het lijkt soms zakelijk, maar vaak willen mensen waardering voor wat ze doen.”

Overigens scharen de vertrouwenspersonen dit voorbeeld onder de noemer ‘intimidatie door de organisatie’, waarover zij in 2010 31 meldingen binnenkregen. Oorspronkelijk werden de vertrouwenspersonen echter aangesteld vanwege seksuele intimidatie, weet Bruggeling. “Je zag steeds meer vrouwen gaan werken in een organisatie met toch betrekkelijk veel mannen.” Meldingen over seksuele intimidatie komen nu echter relatief weinig voor, in 2010 viermaal. “Nu gebeurt het meer onder het mom van grappen”, zegt Inggamer. “Een man kan bijvoorbeeld roepen: ‘Zo, daar zit een lekker wijf’. Het is maar net hoe de vrouwelijke medewerker daarmee omgaat. Als jij het ervaart als intimidatie, is het intimidatie.” Meldingen gingen in de loop der tijd meer en meer over roddelen, pesten en agressie. “Na een paar jaar hebben we de categorie machtsmisbruik erbij ‘ontdekt’: je wilt een melding benoemen, maar het is geen pesten of roddelen”, zegt Bruggeling. “Machtsmisbruik heeft te maken met hiërarchie.”

Voorbereiding r&o-gesprek

Een aio wordt in haar derde jaar door een tijdelijke waarnemend hoogleraar - tijdens een sabbatical van haar promotor - geïntimideerd, in diskrediet gebracht en beschuldigd van afwezigheid. Zij heeft altijd goede beoordelingen gehad en er zijn altijd goede afspraken gemaakt in haar dossier. Vertrouwenspersonen doen niet aan waarheidsvinding of bemiddeling. “We zijn er om een luisterend oor te bieden en mensen te helpen een oplossing te vinden”, zegt Inggamer. “Mensen moeten het zelf doen.” In bovenstaand geval heeft de vertrouwenspersoon onder meer het dossier met de promovenda besproken en hulp geboden bij het voorbereiden van het r&ogesprek. Inmiddels is de promotor weer terug van sabbatical en is het probleem ‘opgelost’ voor de betrokkene. Hoe bereid je zo’n r&o-gesprek voor? “Door op je rechten te wijzen en te vertellen dat het een één-op-één-gesprek is”, zegt Bruggeling. “Vaak gaat het om dingen die oorspronkelijk de bedoe-

‘Als jij het ervaart als intimidatie, is het intimidatie’ ling waren, maar waarvoor dan bijvoorbeeld geen budget meer is. Jij alleen kent de oorzaken waarom je niet aan afspraken hebt voldaan. Die oorzaken doen er toe en die mag je vertellen. “ Het leeuwendeel van de meldingen bij vertrouwenspersonen is afkomstig van medewerkers die een ondergeschikte positie hebben ten opzichte van degene over wie de melding gaat. Zij hebben een afhankelijke positie. Om ongewenste situaties te voorkomen is het hebben van contact met collega’s heel belangrijk, meent Bruggeling. “Maar geef ook feedback aan je leidinggevende. Als je dat moeilijk vindt, kun je een cursus doen binnen de TU.” Voorbeelden zijn de cursussen leidinggeven aan jezelf, bezinning op je loopbaan of coachend leiderschap. “Als je het lastig vindt jezelf op dit vlak te verwoorden, kun je via de cursus ‘leidinggeven aan jezelf’ handvatten vinden om dat toch te doen”, zegt Bruggeling. “Wie ben ik? Wat kan ik en wat wil ik niet?”, voegt Inggamer daaraan toe. “Als je je grenzen kent, kun je ze ook aangeven.”

Een ‘vlekje’ Er komen verschillende signalen uit één dienstonderdeel. Men is bang dat, in verband met de Herijking, of vooruitlopend daarop, de medewerkers met een “vlekje’ (bijvoorbeeld problematische gezondheid) strenger worden beoordeeld of ontslag op termijn krijgen voorgespiegeld. Concrete voorbeelden worden genoemd van gesprekken met leidinggevenden en HR-adviseurs, waarin men zich onder druk gezet voelt. Voorbeeld uit het jaarverslag: 'Ik sta erbuiten.' De personen op deze foto zijn niet de personen uit het verhaal.

Vooral in tijden van herijking en verandering is er veel onzekerheid. “Sommigen vinden onzekerheid heerlijk omdat het kansen biedt”, zegt Bruggeling. “Het is afhankelijk van je leeftijd, je functie, je persoonlijke situatie en je verwachtingen. Dat speelt allemaal mee.” In dit geval heeft de vertrouwenspersoon de signalen besproken met het bedrijfsmaatschappelijk werk, waar de signalen ‘herkenbaar’ waren. “Soms sturen we mensen door of wisselen we informatie uit, maar alleen met toestemming van de mensen zelf”, zegt Bruggeling. Meldingen zijn echter niet alleen afkomstig van medewerkers. Studenten bevinden zich ook vaak in een afhankelijke situatie, soms ook ten opzichte van elkaar als ze bijvoorbeeld moeten samenwerken.

Goed gevoel over jezelf Een student is erg geschrokken van het verbale geweld en de agressieve houding van een collega-student en meldt zich met dit verhaal bij de vertrouwenspersoon. De studenten werken samen op een afdeling. Na een gesprek met de vertrouwenspersoon neemt de betrokkene het besluit om een gesprek aan te gaan in een openbare ruimte met deze collega-student. De betrokkene probeert tijdens de lunch een en ander bespreekbaar te maken, maar het blijkt niet mogelijk de collega-student hierop aan te spreken. De student heeft echter wel een goed gevoel over zichzelf, omdat hij rustig kan blijven in deze situatie. Uiteindelijk gaat de betrokkene met de hoofddocent praten. Deze laatste gaat een gesprek aan met de collega-student en geeft hem een waarschuwing. De vertrouwenspersoon fungeert hier als coach om de student te laten kiezen uit de mogelijkheden dit aan te kaarten. Ook coacht de vertrouwenspersoon de student bij het omgaan met de gevoelens die deze situatie oproept. “Als je zo’n enorme uitbarsting over je heen krijgt, kun je schrikken”, zegt Inggamer. “Maar als je nog eens terugkijkt, kun je denken: wat kan ik hier van leren?” Het gaat uiteindelijk om weerbaarheid. Grenzen aangeven. Weten hoe je hiermee om kunt gaan en welke methode daarbij het beste bij jou past. “Daar kunnen we bij helpen door vragen te stellen als: wat vind je nu precies vervelend? Wat heeft die mede-student gezegd? Klopt dat?”, zegt Inggamer. “Benoem wat er gebeurt: ‘waarom sla je ineens zo’n toon aan?’. Zo kun je het bij een ander neerleggen. Wij geven als vertrouwenspersonen tools mee om de toon van het gesprek te veranderen. De mate van escalatie terug te brengen.”

Rollenspel Inggamer en Bruggeling geven aan dat zij gesprekken ook wel met de melder oefenen via een rollenspel. Bruggeling: “Ik geef ook inzicht in hoe de ander het bedoelt. Iemand die verbaal geweld gebruikt, is zich daar soms niet van bewust. Het hoeft ook niet persoonlijk te zijn. Ik vraag dan ook: doet die persoon het ook bij anderen? En als die er geen last van hebben: wat doen die dan?” Mensen gaan hierna anders naar zo’n situatie kijken. “Het is mooi als je iemand iets mee kunt geven om er mee om te gaan”, zegt Inggamer. “Luisteren helpt eigenlijk altijd al.” De vertrouwenspersonen kunnen bijvoorbeeld ook doorverwijzen naar de psychologen. Ook is er in deze regio het Meldpunt Bezorgd, voor mensen die zich zorgen maken om anderen die problemen hebben maar geen hulp zoeken.

‘Ik sta erbuiten’

Een hoogleraar die is ‘toegevoegd’ aan een bestaande groep, voelt zich buiten de groep hangen. Hoe kan hij hier zijn plek krijgen? De vertrouwenspersoon heeft hierbij met de hoogleraar verschillende strategieën doorgesproken, zowel onderzoeksinhoudelijk, onderwijsinhoudelijk en persoonlijk. “Met wie binnen


DELTA. 13 14-04-2011

reportage

13

Een student is erg geschrokken van het verbale geweld en de agressieve houding van een collega-student. De personen op de foto komen niet in het verhaal voor. (Foto’s: Hans Stakelbeek/FMAX)

de groep kun je er als hoogleraar over praten en aan werken?”, zegt Bruggeling. “Je hoeft je daarbij niet altijd te uiten over het probleem. Je kunt eens een keer een kop koffie met iemand gaan drinken.” “Misschien is hij niet buitengesloten, maar bejegen mensen hem anders vanwege zijn positie”,

‘Als je je grenzen kent, kun je ze ook aangeven’

de vertrouwenspersoon uiteindelijk de afstudeerpresentatie met de studente doorgenomen en haar angst- en wrokgevoelens wat weten te temperen, met een positieve reactie tot gevolg. En dat is waar de vertrouwenspersonen het voor doen. “Ik kan er heel blij van worden als ik zie dat ik mensen iets mee geef, waar ze wat mee kunnen”, zegt Inggamer. “Natuurlijk is er soms ook sprake van teleurstelling, als iets niet lukt”, zegt

oppert Inggamer. Dat kan volgens Bruggeling trouwens wel een zekere eenzaamheid tot gevolg hebben. “Wij proberen vanuit een helikopterview te kijken naar zoveel mogelijk aspecten van de situatie en vragen wat er nu precies gebeurt. ”

Niet binnen de tijd

Een buitenlandse studente kampt met veel onzekerheid over haar eindproject. Ze heeft het project bijna afgerond, maar is over haar verblijfstijd heen. Er zijn voor haar veel fondsen geregeld via het International Office, maar een aanbod om terug te keren naar haar eigen land en de laatste onderdelen daar af te maken gaf haar het beeld dat ze van de universiteit werd verwijderd.

Buitenlandse studenten en promovendi weten vertrouwenspersonen steeds beter te vinden. Hoewel mensen niet vanuit alle culturen naar een vertrouwenspersoon zullen gaan om over problemen te praten. “Als mensen wel bij ons komen, kan het echt misverstanden betreffen”, zegt Bruggeling. “Communicatieve misverstanden. Vaak gaat het om taal- en cultuurproblemen.” “Delftse studenten zijn toch wat meer rugbyer, rouwdouwer”, zegt Inggamer. “Ik heb tien jaar in Brussel gewoond en daar was het allemaal wat beleefder. In Nederland is het recht door zee. Nederlandse studenten zullen niet snel aan een bedeesd Chinees meisje vragen of ze haar moeten helpen. Die denken: ze zal zelf wel met vragen komen.” In het genoemde voorbeeld heeft

Jeanneke Bruggeling: "Praat erover."

Bruggeling. “Maar je moet het ook bij die ander kunnen laten. Dat leer je.” Inggamer knikt. “Meeleven maar niet meelijden.” De vertrouwenspersonen zijn te vinden via de medewerkersportal van www.tudelft.nl onder het kopje ‘Gezondheid & Welzijn'.


mededelingen

DELTA. 13 14-04-2011

TUdelta.13 > Jaargang 43 Delta is het informatie- en opinieblad van de TU Delft, verzorgd door een journalistiek onafhankelijke redactie.

> Redactie Frank Nuijens, (hoofdredacteur), Katja Wijnands, Dorine van Gorp, (eindredactie), Saskia Bonger, Tomas van Dijk, Erik Huisman, Connie van Uffelen, Jos Wassink (verslaggeving). > Medewerkers Willemijn Dicke, Patrick van der Duin, Robbert Fokkink, Jorinde Hanse, Dap Hartmann, Auke Herrema, Floortje d'Hont, David McMullin, Jeroen Peters, Merel Segers, Ionica Smeets, Jimmy Tigges, Stephan Timmers, Ellen Touw, Robert Visscher. > Foto‘s Sam Rentmeester/ Hans Stakelbeek (FMAX).(info@fmax.nl) > Vormgeving & Lay-Out Liesbeth van Dam > Mededelingen Martin Kers (m.kers@tudelft.nl)

> Redactieraad dr. B.B. Scholtens (voorzitter), G.K. Berghuijs, MSc, prof.dr. M.J. van den Hoven, mr. J.J.M. Kok, R.H.G. Meijer, T. Niks, ir. M. Persson, C.J.M. Pieters, prof. dr. B.J. Thijsse, dr.ir. C.A.J.R. Vermeeren > Redactie-adressen Universiteitsbibliotheek Kamer 0.18-0.28 Prometheusplein 1 2628 ZC Delft Postbus 139 2600 AC Delft Tel. 015-278 4848 E-mail: delta@tudelft.nl www.delta.tudelft.nl

14

Aankondigingen Studenten Minors Een overzicht van alle minors voor het collegejaar 2011/2012 staat online op http://www.minors.tudelft.nl. Peace of Minds academy zoekt studenten Studenten kunnen zich tot en met 21 april inschrijven voor de Peace of Minds Academy. Tijdens dit programma gaan deelnemers een halfjaar aan de slag met concrete uitdagingen die zij krijgen van lokale jongerenorganisaties uit ontwikkelingslanden. Voor meer informatie zie www.peaceofminds.nl. London Banking Tour De Financiele Studievereniging Amsterdam zal in september wederom naar London gaan om een aantal grote banken te bezoeken met 24 ambitieuze studenten. Je kunt je nu inschrijven op www.londonbankingtour.nl.

Algemeen Dutch Design Awards De inschrijving voor de Dutch Design Awards van 2011 is geopend. Tot en met 30 april kunnen vormgevers in Nederland gratis online inschrijven om mee te dingen naar de felbegeerde Dutch Design Awards. Tijdens deze negende editie wordt aan de winnaar van The Golden Eye (best of the best of Dutch Design) voor het eerst een geldprijs ter waarde van 20.000 euro uitgereikt.

Alle winnaars worden tijdens een feestelijke Awardshow bij aanvang van de Dutch Design Week (DDW) op 22 oktober in Muziekgebouw Eindhoven bekendgemaakt. Schrijfwedstrijd ‘Religie: weg van het midden?’ Gaat het in de religie om een leven in balans, het bewandelen van ‘de weg van het midden’’ of moeten we juist het radicale pad kiezen? Dat is het onderwerp van de VolZin-opinieprijs 2011. De schrijfwedstrijd staat open voor alle leeftijden. Schrijf een persoonlijk getoonzet essay of betoog van maximaal 1700 woorden. Inzending kan tot 1 juli, via e-mail aan: redactie@volzin.nu, in Word, o.v.v ‘opinie-prijs’ en personalia. Inzenders dingen mee naar een eerste, tweede en derde prijs van 1000, 500 en 300 euro en publicatie in VolZin.

Studenten Groninger Studenten Cabaret Festival Het 25ste Groninger Studenten Cabaret Festival is op zoek naar aanstormend cabarettalent. Laat jij iedereen altijd lachen en zie jij jezelf wel op het podium staan? Schrijf je dan snel in. Het gehele traject zal, net als voorgaande jaren, bestaan uit de selectieronden in Amsterdam en Groningen, het werken aan de show met een professionele regisseuse, een try-out tour door Nederland en Vlaanderen, het driedaagse festival

Announcements op 26, 27 en 28 oktober in de Stadsschouwburg in Groningen en de finalistentour. Wil jij je inschrijven voor het festival? Ga dan naar www.gscf.nl voor extra informatie en aanmelding en wie weet word jij de grote winnaar. De inschrijfperiode sluit op 17 mei 2011. Student and Career Support Student and Career Support is een onderdeel van de dienst Onderwijs en Studentenzaken. Het omvat de diensten van de studentendecanen, de studentenpsychologen, en het Career Centre met studiekeuzeadviseurs en loopbaanadviseurs en het informatiecentrum. Het informatiecentrum in de hal op de begane grond is geopend op werkdagen van 9.00–17.00 uur. Er is documentatie beschikbaar over onder andere WO- en HBOopleidingen, arbeidsmarkt, studie- en beroepskeuze, buitenlandse studies, enz. Bij de balie of telefonisch kun je afspraken maken met een van de medewerkers. Voor de studentenpsychologen geldt dat het eerste contact loopt via het Open Spreekuur elke werkdag van 11.30-12.30 uur. De studentendecanen, de loopbaanadviseurs en de studiekeuzeadviseur houden een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 11.30-12.30 uur. Bezoekadres: Jaffalaan 9a (ingang Mekelweg); tel. 0152788004. E-mail: studentandcareersupport@tudelft.nl Website: www.studentandcareersupport.tudelft.nl; http:// careercentre.tudelft.nl.

> Druk Wegener Nieuwsdruk Twente, Enschede > Oplage 12.000

> Abonnement Een abonnement kost 37,50 en kan elk moment ingaan. > HOP Delta werkt samen met het Hoger Onderwijs Persbureau Hein Cuppen, Bas Belleman, Marijke de Vries Tel. 071-523 6151 Fax 071-523 2138 E-mail hop@xs4all.nl

> Copyright Delta Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen, schema‘s of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze.

International Office Het International Office, Jaffalaan 9a, is op werkdagen geopend van 9.00-17.00 uur. Je kunt ook vragen stellen via internationaloffice@tudelft.nl of telefonisch (015-2788012) een afspraak maken. Studium Generale Het bureau Studium Generale, Jaffalaan 5, is van maandag t/m donderdag geopend van 9.00–17.00 uur. Je kunt ook vragen stellen via studiumgenerale@tudelft.nl of telefonisch een afspraak maken via 015-2783258.

Delta Inleveren kopij Bijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de rubriek 'Agenda' in Delta ontvangt de redactie graag per e-mail: delta@tudelft. nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten. Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur.

Students International Student Chaplaincy Looking for a home away from home, trying to make new friends, interested in intercultural and interfaith activities, needing some inner peace, searching for more than academic challenges? Check the website of the International Student Chaplaincy, www. iscnetherlands.nl, to learn about their wide range offer. Student and Career Support The student psychologists and the central student and careers councilors are located at Jaffalaan 9A. Office hours: Monday-Friday from 9.0017.00 hrs. You can direct your inquiries or make an appointment at the Front Office or by phone: 015-2788004. For an initial appointment with one of the student psychologists you should first come to one of the open office hours: every day from 11.30-12.30 hrs. The open office hours of the Student and Career counselors are on Tuesdays and Thursdays from 11.30-12.30 o’clock. More information on www.studentandcareersupport.tudelft.nl.

Adv_SMPEe_D13_v2:Opmaak 1 12-04-11 14:43 Pagina 1

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zoekt samen met opleidingsziekenhuizen acht kandidaten voor

klinisch informaticus in opleiding Gestationeerd in de opleidingsziekenhuizen volgen de kandidaten een tweejarig postinitieel opleidingstraject, aansluitend op een passende academische studie (natuurkunde, (medische) informatica, elektrotechniek, technische bedrijfskunde, biomedische technologie of gelijkwaardig). Kandidaten met enige jaren relevante ervaring (werk of promotieonderzoek) zijn eveneens van harte welkom. SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven in de vorm van colleges, workshops, (internationale) conferenties en seminars die door case studies in het ziekenhuis worden getoetst. Daarnaast is er een intensieve begeleiding van de kandidaten door deskundigen uit de zorg en SMPE/e. Ook door de intensieve onderlinge contacten in de opleidingsgroep krijgen de kandidaten een ziekenhuisoverstijgend inzicht in het vakgebied. Opleidingsziekenhuizen: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen); Erasmus MC (Rotterdam); Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam); Maastricht UMC+ (Maastricht); NKI-AVL (Amsterdam); Rijnstate (Arnhem); Spaarne Ziekenhuis

(Hoofddorp); St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg); Tergooiziekenhuizen (Hilversum); UMC St. Radboud (Nijmegen). Functie inhoud: De snel voortschrijdende digitalisering in de zorg vraagt om een nieuwe beroepsgroep in het ziekenhuis. Klinisch informatici moeten procesmatig kunnen denken om de informatiestromen binnen een ziekenhuis te overzien. Op basis van een grondige analyse moeten zij een infrastructuur ontwerpen. Hierbij gebruiken zij commercieel beschikbare bouwstenen. Actuele kennis op het gebied van informatievoorziening en ICT is hiervoor vereist. Goede communicatie binnen de kliniek en daarbuiten bepaalt het succes van menig project. Op strategisch niveau maken klinisch informatici het informatiebeleid op medisch en niet-medisch terrein. Ook leren zij om leiding te geven aan projectgroepen. Deze vaak grootschalige projecten vereisen een goede onderbouwing in een ‘business case’. De klinisch informaticus bouwt een brug tussen de klinische praktijk, de klinische fysica en de ICT dienstverlening. Zie website voor projectomschrijvingen.

Arbeidsvoorwaarden: Tijdelijke aanstelling voor twee jaar in het ziekenhuis (0.8 fte) en op de TU/e (0.2 fte). Bandbreedte van het totale salaris is € 2300,- tot € 3500,- per maand (afhankelijk van achtergrond en werkervaring). Aanvang opleiding: 1 september 2011. Sollicitaties: Sollicitaties met indicatie van ziekenhuis van voorkeur inclusief CV en korte omschrijving van relevante projecten (afstuderen, promotie, werk) graag vóór 10 mei 2011 sturen naar smpee.qmi@tue.nl. Selectiegesprekken vinden plaats op 18, 19 en 26 mei 2011. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met SMPE/e (T: 040 247 5897), ir. Guido Zonneveld (T: 035 688 7877) of dr. Michiel Sprenger (T: 06 4377 5746). Website www.smpee.tue.nl [QMI].

Workshop International Office The workshop ‘Intercultural communication’ will give you the tools to make you feel comfortable among people of other cultures. You will learn what to do and what not to do and particularly why people are doing what they do. The workshop will teach you how you can contribute to more understanding in communication. This workshop is indispensable in your preparation to go abroad for study or internship. The next workshop will be on April 19. If you want to join please send an email to: m.dotman@tudelft.nl or come to the first desk in the O&S building. International Office The International Office, Jaffalaan 9a/visitor’s entrance at Mekelweg, office opening times Monday to Friday 9.00–17.00 hrs. Appointments and enquiries can be made by email: internationaloffice@tudelft.nl or by phone: 015-2788012.

Minimaatjes AC-HOP de vakbond voor Universiteitspersoneel. Voor informatie kijk dan op www. AC-HOP.nl. Yoga geeft je rust, leert je ontspannen en je eigen grenzen zoeken in een fraai zaaltje in gebouw Delftstede, Phoenixstraat 66. Informatie: www.johanmolenbroek. nl/yoga, 015-2783086 of j.f.m.molenbroek@tudelft.nl.

> ISSN 0169-698x

> Advertenties H&J uitgevers Postbus 101 2900 AC Capelle aan den IJssel Tel. 010-451 55 10 Fax 010-451 53 80 E-mail:delta@henjuitgevers.nl www.linkmagazine.nl

Online huurprijs check Is jouw huurprijs redelijk? Check www.huurcommissie. nl voor meer informatie en om helderheid te krijgen over huren en geschillen tussen huurder en verhuurder.

Spelregels minimaatjes. Minimaatjes zijn niet toegankelijk voor het bedrijfsleven. Voor commerciële aanbiedingen en advertenties: H&J Uitgevers (adres in colofon). Minimaatjes zijn maximaal 200 tekens lang. Inleveren vóór vrijdag 14.00 uur via e-mailadres delta@tudelft.nl.


DELTA. 13 14-04-2011

mededelingen/opinie

15

opinie

Win de DOW Energie Dissertatieprijs

‘Jammer-dan’ op de TU De huidige discussie over het studierendement is een uitgelezen kans te kijken naar hobbels die zijn opgeworpen voor de student. Het is duidelijk dat de harde knip en het ophogen van de bsa studenten niet helpen, vindt Martijn Lugten.

Dow beloont twee veelbelovende proefschriften over duurzame energie met E 5.000,Heb je in de afgelopen twee jaar een proefschrift geschreven over duurzame ontwikkelingen in de procesindustrie? Doe dan mee met de Dow Energie Dissertatieprijs! We belonen de twee meest verrassende en veelbelovende ideeën elk met E 5.000,-. Wij zijn ervan overtuigd dat vernieuwende ideeën over duurzame energie bijdragen aan een betere leefomgeving. Dow verricht in dit kader al jaren baanbrekend onderzoek op het gebied van productontwikkeling en procestechniek. Graag stimuleren wij ook anderen zich daarvoor in te zetten, om samen een nog beter resultaat te behalen. Daarom reiken we elke twee jaar de Dow Energieprijs en de Dow Energie Dissertatieprijs voor promovendi uit. Wil je een kans maken? Laat je dan voor 15 juni 2011 door je promotor of een andere hoogleraar voordragen. Een speciale jury selecteert namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de winnaars. Voor meer informatie kijk op www.knaw.nl/dowenergieprijzen

H&J Uitgevers_2x70_zw-w

14-05-2004

14:02

Pagina 1

Voor advertenties bel met: Voor advertenties bel met:

H & J Uitgevers Postbus 101 H & J Uitgevers 2900Postbus AC 101 2900 AC den IJssel Capelle aan

T (010) 451 55 10 F (010) 451 53 80 E delta@henjuitgevers.nl

Capelle aan den IJsel

T (010) 451 55 10 F (010) 451 53 80 E delta@henjuitgevers.nl

Neem contact op met Hennie de Ruyter of Mireille van Ginkel voor nadere informatie. Neem contact op met Hennie de Ruyter of met Mireille van Ginkel voor nadere informatie

Kunt u een paar uurtjes missen? Collecteer ook in de derde week van september.

Meld u aan op nierstichting.nl

Twee belangrijke stukken naast elkaar in Delta 11 (31 maart). Ten eerste de verstandige keuze van de Tweede Kamer om de harde knip niet te star te maken. Daarnaast een column van Ellen Touw waarin zij oproept de bindend studieadvies (bsa)-eis niet op te schroeven naar 45 ECTS. Haar redenering is helder: je kunt op verschillende manieren naar 180 ECTS in vier jaar komen. De vraag is of je studenten wilt beoordelen op aanpassingsvermogen aan het systeem of op hun kwaliteiten als ingenieur. De studentenraad pleit al jaren voor het zo studeerbaar mogelijk maken van het studieprogramma. De afgelopen jaren zijn er maatregelen ingevoerd die de studeerbaarheid niet verbeteren. Ten eerste de harde knip, waarmee de TU vooruit liep. De TU tolereert niet dat studenten nog vakken in de masterfase kunnen doen. Dit zorgt voor situaties waarin studenten een half jaar lang maar twee ECTS kun-

Minorevent

nen halen omdat ze hun laatste bachelorvakje niet hebben gehaald. Helemaal vervelend als je vervolgens drieduizend euro extra mag betalen. Helaas heeft het college van bestuur (cvb) het idee dat alles op rolletjes loopt met de invoering van de harde knip. Daarbij vergeten ze dat de echte harde knip pas in september van start gaat omdat de P+90-regeling nog van kracht is. Intussen zijn er talloze studenten gedupeerd en heeft het cvb geen oog voor hun problemen. Ten tweede het bsa. De discussie rond het bsa is heropend nadat de commissieBrakels adviseerde de grens naar 45 ECTS op te schroeven. Dit lijkt op een operatie bij een zieke patiënt. Terwijl de wond nog helende is, wil de chirurg de boel alweer overhaast openhalen om te experimenteren met een nieuwe (niet aangetoonde) techniek, waarvan hij hoopt dat het beter werkt. Er zullen weinig artsen zijn die een dergelijke onverantwoorde ingreep aandurven. De commissie-Brakels kijkt graag naar Geneeskunde als voorbeeld voor blokonderwijs. Misschien moet de commissie ook maar eens kijken naar andere voorbeelden uit de medische wereld. Ik ben het volledig eens met Ellen Touw dat er meer wegen naar Rome leiden. Goede begeleiders en een overzichtelijk programma kunnen studenten deze wegen laten zien. Een stuk verantwoorder om in te investeren. Martijn Lugten, vice-voorzitter Oras, commissaris onderwijs.

26 april 2011

14.00 - 17.30 uur Minormarkt in de foyer 14.30 - 14.50 uur Ronde 1 - Presentatie Paul Rullmann in het auditorium 16.00 -16.20 uur Ronde 2 - Presentatie Paul Rullmann in het auditorium

inschrijven vanaf 2 mei 12.00 uur t/m 1 juni www.minors.tudelft.nl


DELTA. 13 14-04-2011

lifestyle

16

robbert fokkink

Kopieergedrag

de Huisjongste de Huisjongste

Caithlin Marugg is eerstejaars technische bestuurskunde en woont sinds twee maanden op Oude Delft 117, een gemengd huis met 25 studenten. In dit huis is iedereen een jaar lang HJ, en moet dan vooral dingen regelen: de organisatie van huisweekenden en het kerstdiner ligt in de handen van de huisjongsten. Typische HJ-taken als afwas en vuilnis worden door alle huisgenoten gezamenlijk opgeknapt. Het schoenenrek in haar kamer is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby. De stropdassen komen voornamelijk bij Virgiel vandaan: als iemand zijn das laat slingeren, pikt Marugg hem in. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Terwijl Nederland zich herstelde van een heftig winkelweekend in De Ridderhof, ging in de Verenigde Staten bijna de overheid op slot. Minder belangrijke ambtenaren zouden even niet op hun werk verschijnen. Het ging op het laatste nippertje niet door, maar wie zijn dat eigenlijk, die minder belangrijke ambtenaren? Stel dat de TU in het kader van de herijking besluit om de minder belangrijke ambtenaren thuis te laten. Wat blijft er dan nog in actie op de Mekelweg? Het cvb - het valorisatiecentrum - Delta. De rest lijkt me overbodig. Door het stopzetten van secundaire activiteiten als college geven, kunnen studenten bovendien voltijds aan de slag om de langstudeerboete terug te verdienen. Ik zeg: doen. Nu denkt een argeloze lezer misschien: de overheid op slot, dat gebeurt hier nooit! Zulke domme gedachten had ik vroeger ook. Toen ik vijfentwintig jaar geleden voor het eerst in de VS kwam, vergaapte ik me aan allerlei bizarre verschijnselen. Stompzinnige talkshows van Geraldo en Oprah Winfrey; winkelcentra vol waggelende dikbuiken wier postuur was vervormd van mens tot nijlpaard;

uitgestorven woonwijken zonder spelende kinderen. Gelukkig maar dat we daar in Nederland geen last van hebben, dacht ik toen. Ondertussen weet ik wel beter. Spelende kinderen zijn uit ons straatbeeld verdwenen en ook hier is obesitas een volksziekte geworden. Naast alle Amerikaanse talkshows hebben we zelfs onze eigen Nederlandse input: absolute dieptepunten van televisievermaak zoals Boer zoekt Vrouw en Big Brother. Wij zijn binnen drie decennia gedegradeerd tot de Verenigde Staten. Of misschien zelfs wel daaronder, want de beleefde omgangsvormen die de Amerikanen er op nahouden, hebben we hier niet geadopteerd. De shopping mall shooting in Alphen aan den Rijn past naadloos in een eindeloze rij gewelddadige incidenten waarin de dader, bijna altijd een blanke jongeman, in een winkelcentrum opeens om zich heen begint te schieten en na afloop de hand aan zichzelf slaat. In de Verenigde Staten gebeurt het enkele keren per jaar. Ook hier zal dat in de toekomst dus vaker gebeuren. En een overheid die op slot gaat, dat zullen we heus ook nog wel meemaken.

tekentafeltalenten

Wegwerpontwerp voor kinderen Zeg karton en je denkt aan verpakkingsdozen en wc-rolletjes. Maar een beetje ontwerper denkt out of the box. Zoals IO-student Anita van Schie, die er haar Cardboard Construction Toy van ontwierp. Iedereen met neefjes, nichtjes of misschien zelfs kinderen weet: waar kinderen zijn, is een schreeuwerige puinhoop van lelijk, felgekleurd plastic speelgoed. Met batterijen als het even kan, en bijbehorende penetrante herrie. Fantastisch voor de kinderen, níet voor het interieur en – belangrijker – het milieu. Biologisch afbreekbaar bestaat als het om kinderen gaat hooguit in luierdoekjes en nagelvijltjes. Waarom eigenlijk? Wat is er gebeurd met houten tollen en brandweerauto’s? Zelfs gecoate, kartonnen speelhuisjes dienen met bijgeleverde chemische stiften (nooit-meeruitwasbaar) te worden ingekleurd. “Maar recyclebaar karton is licht, vriendelijk en gemakkelijk te verwerken”, zegt Anita van Schie (23). “Prima geschikt voor kinder-

“Karton is licht, vriendelijk en gemakkelijk te verwerken”, zegt Anita van Schie. “Prima geschikt voor een Cardboard Construction Toy.” (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

speelgoed.” Niet dat ze daar nou zo’n enorme affiniteit mee had. “Corenso Edam, voor wie ik mijn bachelor-eindopdracht deed, maakt biologisch afbreekbare kartonnen kokers en verbindingsstukken. Het wilde een nieuwe markt aanboren. Kinderen dus, dacht ik – een kant die het bedrijf zelf ook graag op wilde.” Na een literatuurstudie over kinderen ont-

wierp de student verschillende prototypen constructiespeelgoed van Re-board, een stijf, sterk en dik soort karton dat nu vooral wordt gebruikt voor displays. Vervolgens vertrok ze naar een plaatselijke basisschool om ze te testen. “Dat was het leukste onderdeel van mijn project”, lacht ze. “Ik had een prototype gebouwd dat bestond uit platte schijven, en dat bleek totaal niet tot hun

verbeelding te spreken. Met mijn uiteindelijke ontwerp, verschillende vormen met gaten die ze door middel van kartonnen kokertjes met elkaar kunnen verbinden tot levensgrote bouwwerken, leefden ze zich helemaal uit.” Ze richtte zich op kinderen van zeven tot negen jaar. “Oud genoeg om met constructiespeelgoed te spelen en jong genoeg om er veel fantasie bij te gebruiken”, aldus Van Schie. Zó leuk, dat Corenso Edam haar idee kocht. Of, nou ja, van de TU om precies te zijn. Van Schie ontving alleen een eindcijfer 8,5. “Het bedrijf heeft me nog aangeboden om stage bij ze te lopen om mijn product verder door te ontwikkelen. Het heeft namelijk nog wel wat kinderziektes.” Ze wees het af. “Ik wilde liever naar Zuid-Afrika.” Daar liep ze stage bij een technisch, interactief ontwerpbureau, dat educatieve producten ontwerpt voor onder andere musea. “Ik heb er een kinderapplicatie ontworpen voor een touch table. ” Ondertussen is haar kartonnen speelgoed misschien wel verder doorontwikkeld. “Ik weet het niet. Het zou leuk zijn als het straks in de winkels ligt. Ik zou het zó voor mijn toekomstige kinderen kopen. ‘Kijk’, zeg ik dan, ‘dat heeft mamma gemaakt!’” (JH)

kriep

Delta TU Delft  

newspaper Technical University Delft