Page 1

DELTA. 13 08-04-2010

weekblad van de technische universiteit Delft

>03 Honderd banen weg

>06 Second life

>08 Tijdracefiets

>09 Levende etalages

De TU moet in uiterlijk drie jaar tijd structureel 45 miljoen euro besparen. Daarbij komen meer dan honderd arbeidsplaatsen te vervallen. “De kunst is natuurlijk om ervoor te zorgen dat we maximaal profijt trekken van het natuurlijk verloop op de universiteit”, aldus collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg.

Office buildings are left vacant, while new offices are being built and housing is desperately needed. What is holding back the transformation of offices into homes? Architect Hilde Remøy set out to find out.

Luchtvaart- en ruimtevaartstudent Rob Lokate ontwikkelde tijdens zijn stage een ijzersterk en ‘megastijf’ frame voor een tijdracefiets. Van carbon, uit één geheel en ‘met een paar mooie innovaties’.

Schrik niet: de etalagepoppen in de etalages van meer dan honderd Delftse winkels leven op zaterdag 10 april. Raken je zelfs even aan, als je niet uitkijkt. “Want na anderhalf uur in een etalage, moet je wel een keertje je benen strekken.”

01

>15 English Sports Day Under the motto ‘let’s try to look through the differences and enjoy being together’, a host of TU Delft sports teams will be travelling to Enschede this weekend to compete in the 32nd annual International Student Sports Day. Some 55 TU Delft international students will compete against teams from nine other international education institutes from across the Netherlands.

TUDELTA.13

Scholieren presenteerden vorige week donderdag in het Science Centrum hun vernuftige vindingen in de wedstrijd ‘Beste technische ontwerp’. Winnaars waren Lia Jansen en Vera Terlouw van het Rotterdamse Emmaus-

college met hun ontwerp van een kartonnen stoel. De bedenkers van de strandzeilwagen op de foto vielen helaas niet in de prijzen. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)


DELTA. 13 08-04-2010

02

nieuwsinterview

‘We zijn bedacht op importziektes’ TUdelta.13 > Jaargang 42 Delta is het informatie- en opinieblad van de TU Delft, verzorgd door een journalistiek onafhankelijke redactie.

> Redactie Frank Nuijens, (hoofdredacteur), Katja Wijnands, Dorine van Gorp, (eindredactie), Saskia Bonger, Tomas van Dijk, Erik Huisman, Connie van Uffelen, Jos Wassink (verslaggeving). > Medewerkers Willemijn Dicke, Robbert Fokkink, Jorinde Hanse, Dap Hartmann, Auke Herrema, Richard van 't Hof, Christian Jongeneel, David McMullin, Anna Noyons, Edgar van Os, Daan Schuurbiers, Jimmy Tigges, Stephan Timmers, Ellen Touw, Robert Visscher, Pascale Warners, Martine Zeijlstra. > Foto‘s Sam Rentmeester/ Hans Stakelbeek (FMAX).(info@fmax.nl) > Vormgeving Kummer & Herrman, Utrecht > Lay-Out Liesbeth van Dam > Mededelingen Martin Kers (m.kers@tudelft.nl) > Redactieraad Ir. S. Rozendaal (voorzitter), prof.dr Jeroen van den Hoven, prof.dr.ir. F.W. Jansen, J. Op Den Kelder, mr. J.J. M.Kok, R.H.G. Meijer, T. Niks, prof.dr.B.J. Thijsse, ir. M. Persson, dr.ir. C. Vermeeren > Redactie-adressen Universiteitsbibliotheek Kamer 0.18-0.28 Prometheusplein 1 2628 ZC Delft Postbus 139 2600 AC Delft Tel. 015-278 4848 E-mail: delta@tudelft.nl www.delta.tudelft.nl > ISSN 0169-698x > Druk Wegener Nieuwsdruk Twente, Enschede > Oplage 12.000 > Advertenties H&J uitgevers Postbus 101 2900 AC Capelle aan den IJssel Tel. 010-451 55 10 Fax 010-451 53 80 E-mail:delta@henjuitgevers.nl www.linkmagazine.nl > Abonnement Een abonnement kost 37,50 en kan elk moment ingaan. > HOP Delta werkt samen met het Hoger Onderwijs Persbureau Hein Cuppen, Bas Belleman, Thijs den Otter Tel. 071-523 6151 Fax 071-523 2138 E-mail hop@xs4all.nl > Copyright Delta Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen, schema‘s of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze.

De huisartsenpost op de campus bestaat half april een jaar. Iedere werkdag is er aan de Leeghwaterstraat een inloopspreekuur. Huisarts Martin van Markus ziet het aantal patiënten groeien. Hij denkt dat uitbreiding van de openingstijden niet lang op zich zal laten wachten.

landers best hard. We zeggen: ‘het gaat vanzelf wel over en kom anders over een week maar terug’. Bij een buitenlandse student nemen we meer tijd en leggen we meer uit.”

xSASKIA BONGER De huisartsenpost op de campus is vorig jaar geopend omdat het overgrote deel van de studenten geen huisarts heeft in Delft. Hoeveel studenten zien u en uw collega’s dagelijks? “We houden één uur per dag een inloopspreekuur. Op een heel drukke dag zien we meer dan tien studenten. Dat is veel voor een uur. Meestal zit ik er tot half één. Als het echt te druk wordt, bekijkt de assistente of de patiënt dringend hulp nodig heeft of tot morgen kan wachten. We kunnen hem of haar ook doorsturen naar het Medisch Centrum Delft, waar we sinds april 2009 een curatief spreekuur hebben voor studenten.” Hoeveel studenten hebben de

Martin van Markus: “Bij een buitenlandse student nemen we meer tijd.” (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

praktijk aan de Leeghwaterstraat inmiddels bezocht? “Er staan nu ruim achthonderd studenten ingeschreven. Dat zijn dus allemaal mensen die geen huisarts hadden in Delft. Vijfhonderd patiënten kwamen uit het buitenland, de rest heeft de huisarts meestal nog thuis bij de ouders.” Met welke klachten komen zij? “Dat verschilt enorm, we zien een doorsnee van dingen die we op een gewoon spreekuur ook zien. Natuurlijk is er wel altijd iets dat meer leeft, zoals vorig jaar ongerustheid over de Mexicaanse griep. Studenten komen dan met klachten

bij ons, waarmee ze onder andere omstandigheden niet waren gekomen. Nu zien we geregeld de bof.” Uit meerdere onderzoeken blijkt dat buitenlandse studenten zich vaak eenzaam voelen. Ziet u dat in uw praktijk terug? “Nee, zij komen met dezelfde klachten als Nederlandse studenten. We zijn wel bedacht op importziektes, want buitenlandse studenten kunnen bijvoorbeeld een virus meenemen dat we in Nederland normaal gesproken niet zien. Ik vind het goed invoelbaar dat mensen die ver weg van huis ziek worden extra geschrokken zijn. Wij zijn als Neder-

Kunnen alle studenten zonder huisarts bij u aankloppen, of heeft u liever dat ze zich inschrijven bij een gewone Delftse praktijk? “Het is wel handig als studenten zich bij een huisarts registreren, maar ze mogen ook bij ons komen. Een pluspunt van onze praktijk is dat we de weg op de TU goed kennen. We weten naar wie een student toe kan als hij tijdelijk niet kan studeren. Als we het te druk krijgen, moeten we uitbreiden. Dat gebeurt waarschijnlijk binnenkort al. Bijvoorbeeld door dat ene uur op te rekken, of door naast het inloopspreekuur een afspraakvoorziening te beginnen.” Denkt u dat de huisartsenpost goed bekend is op de campus? “Ik denk het wel. In september en oktober kwamen verschillende studenten en medewerkers binnen met een buitenlandse student aan de hand, onder de schrammen en builen. Gevallen met de net gekochte fiets.”

x Huisartsenpost, ma. t/m vr. inloopspreekuur zonder afspraak van 11.00 tot 12.00 uur. Adres: Leeghwaterstraat 152 www.sgzstudent.nl

van der duin

Buiten In de wetenschap en op de universiteit heersen een permanent wantrouwen. Een wetenschapper die uitspraken doet die niet zijn gebaseerd op gevalideerd onderzoek verlaagt zich, aldus zijn peers, tot het hebben van een achteloze mening, een loze bewering of een ongefundeerde opvatting. Is volgens vele religieuze stromingen de mens tot eeuwige zonde gedoemd, in de wetenschap is dat zo tot het tegendeel is bewezen. En over dat bewijs gaat de wetenschapper zelf niet, maar moet hij zich conformeren aan bestaande standaarden die de uitkomst zijn van een schimmig sociaal proces. Maar goed, zolang de wetenschap in staat is tot het doen van ware uitspreken of, nog concreter, tot het ontwikkelen van technologische inzichten die in de praktijk werken, is er niets aan de hand. De werkelijkheid bewijst de theorie haar geldigheid. En ook die werkelijkheid is veelal sociaal geconstrueerd. Dus de eenzame wetenschapper, naar de eigen wil opgesloten in zijn kamer en in de boeken van anderen, is geen lang leven beschoren. De deuren en ramen moeten open, de kaasstolp moet doorboord worden en de loper moet uit. Wetenschappelijke conferenties zijn uitstekende gelegenheden om jezelf bloot te stellen aan anderen. In principe. Zo was ik recent op een conferentie in Egypte. Samen met twee directe collega’s. (Dat zal ook wel de laatste keer zijn want de aankomende bezuinigingen zullen dit ongetwijfeld in de toekomst onmogelijk maken aangezien het management van de TU Delft liever geld uitgeeft aan managerssalarissen, shared service centers en bij Osiris! - dure softwaresystemen.) De ene collega won terecht een best paper award, de andere genoot niet alleen van de conferentie maar ook

van de piramides. En ik? Verbazing. Veel verbazing. Over parallelle sessies waarbij de helft van de presentatoren niet op kwam dagen (waardoor de te volle sessies toch enigszins dragelijk werden). Over een Fin die een waardeloos verhaal hield over succes- en faalfactoren van innovatieprocessen (en een gezicht trok alsof hij de Einstein onder de managementwetenschappers was, terwijl mijn collega zei dat deze Fin op iedere conferentie hetzelfde waardeloze verhaal houdt). En over Aziaten (tenminste, over diegenen die op kwamen dagen) die in vrijwel onbegrijpelijk Engels iets vertelden waarvan het enige wat je kon concluderen dat het ‘ouwe shit’ was. Azië mag dan in opkomst zijn, kwantiteit is nog altijd niet gelijk aan kwaliteit. Eerlijk is eerlijk. Mijn twee dagen aan het te kleine zwembad van het Novotel Cairo na afloop van de conferentie waren de best bestede van de gehele week. Eindelijk tijd om artikelen en boeken te lezen. En in alle rust met mijn collega’s te overleggen en nieuwe ideeën voor onderzoek te bespreken. Ondersteunend TU-personeel hoeft niet jaloers te zijn. Cairo is vies, druk en corrupt. En vijf uur vliegen om eindelijk in alle rust te kunnen werken, inspiratie op te doen en een paar buitenlandse peers in levenden lijve te zien, is geen luxe. Wijlen George Best zei het al: ‘Ik heb veel geld besteed aan vrouwen, drank en auto’s. De rest heb ik verkwist.’ Ik bedoel maar. Patrick van der Duin is toekomstonderzoeker bij de sectie technology, strategy and entrepeneurship van de faculteit Techniek, Bestuur en Management.


DELTA. 13 08-04-2010

Groeiscenario’s De voorlichtingsdagen voor aankomende bachelorstudenten op 25 en 26 maart zijn iets minder goed bezocht dan vorig jaar, toen een recordaantal van 3217 scholieren op de TU kwam kijken. Nu kwamen er 3057 scholieren, een afname van vijf procent. Het is nog te vroeg om te zeggen of straks ook het definitieve aantal inschrijvingen vijf procent lager zal zijn, aldus marketingmedewerkster Corien Sluis. “Maar het is wel een goede voorspelling, al spelen andere zaken ook een rol. Zoals de lotingen voor geneeskunde.” Beleidsmedewer-

IJskappen ker Niek Graafland van onderwijs en studentenzaken vertelt dat ook het aantal vooraanmeldingen dit jaar duidt op iets minder nieuwe studenten dan vorig jaar. De universiteit werkt met verschillende groeiscenario’s. De laagste houdt rekening met een afname van één procent van het aantal bachelorinschrijvingen. Dat is volgens Graafland niet erg als dan de betere studenten maar wel overblijven.

In hoeverre zijn de ijskappen en gletsjers op het aardoppervlak aan het smelten en hoe snel verandert de hoeveelheid drijfijs in de poolzeeën? De Europese satelliet Cryosat-2 moet hier de komende jaren meer duidelijkheid in scheppen. Cryosat-2 wordt op donderdag 8 april om 15.57 uur gelanceerd vanaf Baikonoer in Kazachstan. De TU speelt een belangrijke rol in het project. De Cryosat-2 meet met een geavanceerde radarhoogtemeter de hoogtes van ijs- en wateroppervlakken, en dikten van ijslagen. Daaruit kan worden afgeleid hoe

Meer dan honderd arbeidsplaatsen vervallen De TU moet in uiterlijk drie jaar tijd structureel 45 miljoen euro besparen. Daarbij komen meer dan honderd arbeidsplaatsen te vervallen. xConnie van Uffelen Het college van bestuur (cvb) komt begin juni met maatregelen die in uiterlijk drie jaar moeten leiden tot een besparing van 45 miljoen euro. Vijftien miljoen euro betreft bezuinigingen om het huidige begrotingstekort weg te werken. Dertig miljoen euro – bijna tien procent van de rijksbijdrage van 345 miljoen euro - wil het cvb vrijmaken voor investeringen om ‘de toppositie van de TU te bestendigen’. De universiteit wil onder meer investeren in uitbreiding van gezondheidsonderzoek en onderwijsfaciliteiten als collegezalen en studieplekken (learning centres). Ook wil het cvb investeren in faciliteiten voor de universiteit zelf, zoals nieuwe laboratoria voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Door de maatregelen vervallen meer dan honderd arbeidsplaatsen. ‘Dikke tientallen’ daarvan betreffen gedwongen ontslagen. Hoeveel het er precies zijn weet het cvb nog niet. “De kunst is natuurlijk – en dat

Gebruikersonderzoek

03

Nieuws

is echt een enorme inspanningsverplichting aan onze kant – om ervoor te zorgen dat we maximaal profijt trekken van het natuurlijk verloop op de universiteit”, aldus collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg. Als begin juni bekend is welke maatregelen het cvb neemt volgen reorganisatiebesluiten de gebruikelijke weg via de medezeggenschap. Decanen is door het cvb gevraagd hun medewerkers en de onderdeelcommissie te informeren. Decanen en directeuren hebben voorstellen ingediend waarmee vol-

’De kunst is om maximaal profijt te trekken van natuurlijk verloop’ gens het cvb het doel van 45 miljoen euro wordt bereikt. Het cvb wil die voorstellen volgen voor zover ze betrekking hebben op de faculteit zelf. Begin mei moeten faculteiten plannen voor interfacultaire samenwerking hebben uitgewerkt In elke faculteit zal sprake zijn van samenvoeging van secties, herprofilering en krimp. Ook komt er een bundeling van activiteiten die nu over meerdere afdelingen en faculteiten zijn verspreid. Faculteiten moeten meer samenwerken op het gebied van bijvoorbeeld stromingsleer, materialen, aardobservatie en procestechnologie. Bij die laatste bijvoorbeeld moeten TNW en Werktuigbouwkunde,

Een bouwvakker test een karretje om steigeronderdelen en ander bouwmateriaal te vervoeren. Het ontwerp is van eerstejaars IO-student Matthijs Vonk (in het midden met camera) en een aantal medestudenten. Ze gingen deze week de straat op voor gebruikersonderzoek. “Het karretje werd goed bevonden”, vertelt Vonk. Woensdag presenteerde hij de kar voor het vak Productontwerpen 2. “En daarna breken we het af of bergen het op.” (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE) meer samenwerken. Verder moet de universiteit haar onderzoek niet alleen profileren op maatschappelijke thema’s zoals bij de Delft Research Initiatives, maar ook op wetenschappelijke thema’s. Een belangrijk voorbeeld is ict. “Daar zouden we een duidelijker gezicht aan moeten geven”, zegt Van den Berg. Om het onderzoek bij Bouwkunde een impuls te geven zou deze faculteit moeten samengaan met onderzoeksinstituut OTB. Het instituut voor microsystemen en nanoelektronica Dimes krijgt straks niet meer vier miljoen euro per jaar van het cvb, maar moet zich ‘meer in de markt zetten als onderzoeksfaciliteit voor het bedrijfsleven’. “Wij vinden dat onderzocht moet worden of dit mogelijk is”, zegt Van den Berg. Binnen de universiteitsdienst (UD) moet de dienstverlening efficiënter, moeten directies meer samenwerken en wordt gekeken naar het aantal gedetacheerden in de faculteiten. De maatregelen binnen de UD leveren tien miljoen euro op, maar het cvb vindt dat het ‘nog een slagje verder kan’. Pagina 10: 'Deze universiteit valt om van de visie’

Grap snel landijs of ijskappen smelten. Daarvoor moet echter de positie van de satelliet nauwkeurig bekend zijn. Dat nu is de taak van de TU binnen de missie, vertelt dr.ir. Ernst Schrama (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek). Voorlopig houden de onderzoekers de vingers gekruist, want de vorige Cryosat crashte in 2005 door een defecte raket.

‘Cancelled.’ Strookjes met deze tekst sierden vorige week een bord met bouwprojecten van de TU. Het was een 1-aprilgrap van de ondernemingsraad. Die wilde de argeloze voorbijganger laten geloven dat de ontwikkeling van het research and development park Technopolis, de nieuwbouw voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen en het onderhoud aan collegezalen waren afgelast. Met deze actie wil de or aandacht vragen voor bezuinigingen aan de TU. “Bezuinigingen kunnen vooral in vastgoed”, aldus or-voorzitter Dineke Heersma.

Boze reacties op heroverwegingen Ondoordacht, rampzalig voor de kwaliteit van het onderwijs en desastreus voor de toegankelijkheid. De hogescholen en universiteiten, inclusief de TU Delft, zien niets in de voorstellen van de werkgroep Heroverwegingen. Ook Delftse studenten laten zich horen. In het rapport van de werkgroep Heroverwegingen worden verschillende bezuinigingsplannen geopperd. De belangrijkste zijn collegegeldverhoging, de basisbeurs vervangen door een lening en efficiënter werken. De HBO-raad en universiteitenkoepel VSNU noemen de plannen in een reactie ‘rampzalig’. “Het is vreemd dat de studenten in alle gevallen meer betalen en er niet of nauwelijks meer onderwijs voor terugzien”, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-Raad. Volgens de organisaties valt bovendien op efficiëntie in het onderwijs nauwelijks winst te behalen. “Het onderwijs is al jaren efficiënt en leidt steeds meer studenten op voor steeds minder geld. Positieve resultaten vragen om inspanning, niet om een goedkoper productieproces.” TU-collegevoorzitter Dirk Jan van

den Berg kan zich ‘geheel vinden in de reactie van de VSNU’, ook op het punt van de efficiëntie. “Als je ziet hoe hard hier wordt gewerkt – en ik denk dat dit voor andere universiteiten net zo hard opgaat – vind ik het bijna een belediging voor de mensen die hier werken.” Waar de TU Delft volgens Van den Berg ook ‘met veel zorg’ naar kijkt, zijn de plannen voor innovatie en onderzoek. “Juist de technische universiteiten met hun toepas-

‘Ik vind het bijna een belediging voor de mensen die hier werken’ singsgeïnspireerd onderzoek zijn erg afhankelijk van een bedrijfsleven dat met innovatie bezig kan zijn. Als daar ook op beknibbeld moet worden, dan snijd je voor jezelf wegen af.” Ook uit de Delftse studentenpolitiek klinkt gemor. Vrijdag publiceerden de studentenraad en de studentenvakbond VSSD een opiniestuk in de Volkskrant waarin zij pleitten voor meer investeringen in de techniek. “Er ligt door de manier van financiering meer nadruk op het aantal studenten dat afstudeert dan op hun kwaliteit. Als dit zo doorgaat, is instroombeperking het enige redmiddel om de kwaliteit te waarborgen. Dit strookt niet met de ingezette lijn om technologisch onderwijs te promoten en meer studenten aan te trekken.” (HOP/CvU/SB)


DELTA. 13 08-04-2010

Trail Prof.ir. Ben Immers is benoemd tot wetenschappelijk directeur van onderzoekschool Trail en hoogleraar transport, infrastructuur en logistiek aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Immers (1948) is TU-alumnus, hij studeerde in 1974 af als civiel ingenieur met als specialisatie verkeerskunde. Verder werkt hij als hoogleraar verkeerskunde en infrastructuur aan de KU Leuven, bij het Expertisecentrum verkeersmanagement en als zelfstandig consultant. Immers wil bij Trail het onderwijs aan promovendi verbete-

04

Nieuws

ren, de relatie met wegenbouwers en adviesbureaus versterken en de samenhang binnen de onderzoeksschool vergroten. Trail moet meer gezicht krijgen, beaamt hij. Onderzoekschool Trail in Delft is een samenwerkingsverband van vijf Nederlandse universiteiten (Rotterdam, Nijmegen, Delft, Twente en Eindhoven). Bij het instituut zijn 200 onderzoekers werkzaam, onder wie 75 promovendi.

x

Win duizend euro

Borstkanker

Het kan nog net: meedoen aan het Sustainable Business Game van het Delft Centre for Entrepreneurship. Wie een goed idee heeft voor een duurzaam product of ‘groene’ dienst kan zich tot 11 april aanmelden via Blackboard (cursuscode WM0943TU). Deelnemers krijgen vanaf 20 april wekelijks lessen om de kansen van hun idee te bepalen en coaching bij hun haalbaarheidsstudie. Voor de winnaar ligt duizend euro klaar.

Bij de diagnose borstkanker is de grote vraag hoe groot de kans op overleving is. Het promotieonderzoek van dr.ir. Martin van Vliet leverde een methode op om die voorspelling te verbeteren. Het genetisch profiel van de tumor wordt hierbij niet vergeleken met de gebruikelijke standaard van zeventig genen, maar met een samenstelling van tot vijfhonderd tumorprofielen. Hierdoor omzeilt Van Vliet toevallige variaties die in de genetische profielen aanwezig zijn. Volgens eigen zeggen wordt de voorspelling hierdoor twee pro-

x www.rstrail.nl

www.sustainablebusinessgame.nl

cent beter. Dat is volgens Van Vliet onvoldoende om de huidige tests aan te passen omdat daar een toelatingstraject van drie tot vier jaar mee gemoeid is. Hij verwacht dat genetische screening van tumoren met dna-chips in de komende tijd standaard wordt.

x

Dr.ir. Martin van Vliet, ‘Improving breast cancer outcome prediction by combining multiple data sources’

Discussie over toekomst verkiezingen sr De verkiezingen voor de studentenraad zullen dit jaar een weinig verrassende uitkomst hebben: tien zetels voor Oras. Waar moet het heen met de medezeggenschap voor studenten in Delft? “Het meerpartijenstelsel werkt hier niet.” xSASKIA BONGER Trekken aan een dood paard, zo voelde het studentenraadswerk vaak voor de AAG-fractie het afgelopen jaar. De partij had twee van de tien zetels in de raad en merkte weer eens dat dat te weinig is om studentenbelangen goed te behartigen en voor continuïteit van de partij te zorgen. AAG steekt al een paar jaar op twee zetels en besloot daarom in 2008 niet mee te doen aan de verkiezingen. Dit jaar moest alles anders worden, maar weer bleef de teller steken op twee. En dat, besloot de AAG-fractie, moest dan maar het einde worden van een lange maar tevergeefse strijd om de gunst van de kiezer. Van vijf, via vier en drie naar twee zetels; het kan volgens AAG niet meer

verder op deze manier. En precies dit, zegt AAG-voorzitter Mark Bosschaart nu, toont de zwakte van het meerpartijenstelsel in de studentenraad. Want hoe minder zetels je hebt, hoe minder je jezelf zichtbaar kunt maken. En dan zit je in een neerwaartse spiraal die moeilijk is te stoppen. “Het meerpartijenstelsel werkt niet op deze manier”, concludeert hij. Bij het bekend worden van het definitieve einde van AAG een maand geleden, zei Bosschaart meteen dat er moet worden nagedacht over hoe het verder moet met de medezeggenschap in Delft. Het systeem met twee partijen moet verdwijnen, vindt hij. Bosschaart wordt gesteund door Eline Kleiwegt, die in 2008-2009 samen met een paar anderen Het Principe oprichtte, een nieuwe partij die in de leemte moest duiken die AAG achterliet. Waar de naam Het Principe vandaan kwam? Van het idee dat er wat te kiezen moet zijn bij de studentenraadsverkiezingen. Of er dit jaar weer studenten opstaan die in de leemte duiken, is nog niet duidelijk, maar de kans lijkt klein. Zelfs als dat nog gebeurt, heeft niemand vertrouwen in de goede afloop. Kleiwegt: “Het Principe was leuk, maar het was moeilijk werken. Komt er nu weer een nieuwe partij, dan krijgt die te maken met dezelfde problemen door te weinig mankracht.” Tijd dus, om te filosoferen over verandering. Bosschaart en Klei-

wegt willen een discussie op gang brengen. Oras-voorzitter Michael van Lith wil daar best aan meedoen, maar zegt meteen waar het op staat: “Het tweepartijenstelsel moet blijven.” Een eerste optie voor verandering die Bosschaart en Kleiwegt zien is het ‘personenstelsel’. De facultaire studentenraden werken ook zo: afzonderlijke studenten stellen zich verkiesbaar en degenen met de meeste stemmen komen in de raad. Op TU-niveau zouden achter die

‘Ik hoop dat de verkiezingen dit jaar niet doorgaan, want die zijn maar schijn’ personen best instanties kunnen staan. Zo kan Oras mensen afvaardigen voor de kieslijst, maar ook studie- en studentenverenigingen of sportclubs zouden dat kunnen doen. Daarmee blijft de knowhow van Oras behouden en hoeven ook andere kandidaten niet in hun eentje campagne te voeren. Een andere mogelijkheid is het ‘districtenstelsel’, waar de Erasmus Universiteit Rotterdam mee werkt. In dat systeem zijn er per faculteit verkiezingen, waarmee afgevaardigden voor de centrale studentenraad worden gekozen. “Een van de

beste systemen”, vindt Bosschaart. Oras-voorzitter Van Lith is het daar niet mee eens: “Je wordt zo geforceerd om vanuit je faculteit te denken, terwijl veel onderwerpen TU-breed spelen. Bovendien hebben we als centrale studentenraad goede contacten met de facultaire raden, zodat we al veel input vanuit de faculteiten krijgen. Ik vind het gevaarlijk om Oras te laten varen, omdat dat een sterke basis is voor het inwerken van nieuwe mensen.” Een derde optie die Bosschaart en Kleiwegt neerleggen is de terugkeer van de universiteitsraad, waarin ondernemingsraad (or) en studentenraad (sr) samengaan. Het voordeel is volgens Bosschaart dat hierin zeker meerdere partijen zitting hebben, die samenwerkingsverbanden met elkaar kunnen aangaan. Daardoor kun je meer draagvlak creëren en je partij beter staande houden. Het nadeel is dat de sr op zichzelf in zijn ogen goed functioneert en dat er veel studentenonderwerpen zijn waar de or niet veel mee te maken heeft. “Deze maatregel is bovendien redelijk vergaand.” Voor de verkiezingen van dit jaar zijn bovengenoemde opties allemaal te vergaand. Het kiesstelsel laat zich niet zomaar aanpassen. Bovendien, benadrukt Van Lith, zou een stelselwijziging van de studentenraad uit moeten gaan en Oras wil nu juist geen verandering. “Wij gaan de verkiezingen in zoals alle jaren. We

Bandcontest

stellen tien mensen verkiesbaar, en studenten kunnen op hen stemmen. Tijdens de campagne kunnen we mooi duidelijk maken waarom er een sr is.” De Oras-fractievoorzitter hoopt dat andere studenten dan tot de conclusie komen dat het zo niet kan, verkiezingen houden waarbij niets te kiezen is. “Een partij die zich nog snel opricht voor de verkiezingen van dit jaar, zal weinig kans van slagen hebben, maar als dat vlak na de verkiezingen gebeurt, hebben ze nog bijna een jaar om zich goed te organiseren.” AAG-fractievoorzitter Bosschaart ziet het anders: “Ik heb twee wensen. De eerste is dat de verkiezingen dit jaar niet doorgaan, want die zijn toch maar schijn.” Gaan ze toch door, dan zal de opkomst dramatisch laag zijn, voorspelt hij. “Dat is slecht voor het imago van de studentenraad.” Daarnaast hoopt hij dat er niet nog een nieuwe partij opstaat nu, omdat dat de problemen alleen maar een jaar opschuift. De discussie over de toekomst van de verkiezingen moet volgens Bosschaart nu gevoerd worden. Hij hoopt dat daarna een nieuw systeem ‘goed in de markt wordt gezet’. “Ik denk dat er dan veel mensen geïnteresseerd zullen raken.”

x

Tot 14 april kunnen studenten zich met een partij inschrijven voor de verkiezingen voor de studentenraad op 26 en 27 mei.

Zes bands en dj’s strijdden afgelopen donderdag in Speakers om een plek op het jaarlijkse IO-festival op 18 juni. De winnaars - indierockband Ignite the Flare en dj-duo Savox & Soyaman (dubstep) - werden gekozen door zowel het publiek als de IOfestivalcommissie. Op de foto staat Adam Hoek van de gelijknamige band. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)


05

DELTA. 13 08-04-2010

Nieuws

Wethouder

Vliegshow

Zelfbewust

TU-promovenda Stephanie ter Borg (1983) wordt voor de VVD wethouder in de gemeente Barendrecht. In haar portefeuille komt ondermeer het heikele onderwerp van de opslag van CO2 in lege gasvelden in Barendrecht. De gemeente, inclusief de lokale VVD, is tegen. Ter Borg studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doet aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management promotieonderzoek naar juridische aspecten in besluitvormingsprocedures rondom infrastructuurprojecten.

Ter voorbereiding van hun dertiende lustrumvliegshow tekenden vertegenwoordigers van studievereniging Leonardo da Vinci (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) op 31 maart een overeenkomst met vliegveld Seppe nabij Roosendaal. De vliegshow, met medewerking van de Koninklijke Luchtmacht, vindt 4 september plaats voor naar verwachting vijftienduizend toeschouwers. De studievereniging organiseert een loting waarbij de winnaar een vlucht op de vleugel van een dubbeldekker krijgt aangeboden.

Maar eenderde van de universitaire studenten is van plan om na het afstuderen meteen een baan te zoeken. De rest wacht rustig tot de ideale baan voorbij komt: eentje met opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en met genoeg vakantiedagen. Dat blijkt uit een onderzoek van organisatieadviesbureau Talentive, waarover dagblad Trouw woensdag schreef. Onderzoeker Frits Korten zegt in Trouw dat studenten van nu ontzettend kritisch zijn. ‘We noemen deze studenten de generatie Y: mensen geboren tussen 1975 en 1990.

Opname van de vliegshow in 2009. (Foto: VSV)

x www.vliegshow.com

Kenmerkend voor deze generatie is het inschattend vermogen: ze zijn extreem zelfbewust en weten wat ze waard zijn.’ Volgens Korten kunnen de studenten van nu kritisch zijn, omdat er straks een hele lading babyboomers met pensioen gaat. “Bedrijven moeten dus echt hun best doen om deze studenten binnen te halen.”

Twitter je droomhuis

delta online

Gluren in andermans leven en daar studiepunten voor krijgen? Elf bachelorstudenten bouwkunde deden dat tien weken lang voor hun afstuderen. De studenten volgden elf fervente Amsterdamse twitteraars, analyseerden op basis van de tweets hun levensstijl en ontwierpen woningen op maat. Het project resulteerde in een boek, Twitterhouse, dat bol staat met tweets, maar ook met foto’s en berichten van Facebook, Hyves, Flickr, MySpace, LinkedIn en natuurlijk de huizen voor de ‘virtuele opdrachtgevers’. De bespiedde tweetverslaafden werden pas vlak voor de presentatie van het boek op de hoogte gesteld van het project. Een van de meest in het oog sprin-

Het huis van Koblenko. (Illustratie: Isabel Driessen)

gende huizen is een woning voor actrice Victoria Koblenko bovenop een bestaand gebouw vlakbij de Dam. Het huis bestaat uit grote, veel lichtdoorlatende kubussen. “Koblenko reageerde heel enthousiast”, zegt studente Isabel Driessen. “Op basis van haar tweets over haar werk - dat ze bijvoorbeeld een

script moet leren – en haar eet- en slaapgedrag heb ik bedacht dat zij het heel belangrijk vindt om haar publieke en privéleven gescheiden te houden. Ik heb van de woning daarom een soort slakkenhuis gemaakt. Hoe verder je door het huis loopt, hoe meer je in het privédomein komt. De slaapkamer bevindt

zich in het centrum; die bereik je nadat je door de klerenkast en de douche bent gelopen.” De studenten werden begeleid door het architectenbureau XML studio, van de Delftse Bouwkunde-alumni Max Cohen de Lara en David Mulder. Hun motto is dat technologische ontwikkelingen als Twitter invloed hebben op het leven en de publieke ruimte én dus ook op architectuur. “Architecten moeten daarin een actieve houding innemen”, aldus het duo dat steevast met één mond spreekt. De architecten deelden de stad op in kwadranten van vijfhonderd bij vijfhonderd meter. Elke student kreeg een kwadrant om een geschikte locatie te zoeken voor een woning van ongeveer 130 vierkante meter. Daarbij waren er twee spelregels: ze mochten niets slopen, en de woning moest passen binnen het bestaande stedelijke weefsel. (TvD)

Leidinggevenden moeten vervolgens in hun eigen beoordeling worden geconfronteerd met de resultaten. Dat kan volgens de vertrouwenspersonen de organisatie verbeteren. Dat schrijven de vertrouwenspersonen in hun jaarverslag 2009 dat deze week verscheen. Daarin staan meer aanbevelingen, zoals dat de TU moet zoeken naar een oplossing voor het wegvallen van studentassistenten, met als gevolg een stijgende werkdruk. Ook willen de vertrouwenspersonen dat de universiteit meer bekendheid geeft aan de ethische code voor e-mailverkeer, dat er op iedere faculteit minstens één phd-mentor komt, en dat vacatures voor vertrouwenspersonen op verschillende faculteiten en bij de universiteitsdienst worden vervuld. Verder blijven ze aandringen op het opstellen van een klokkenluidersregeling. De vertrouwenspersonen kregen in

Universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven beseffen nog altijd onvoldoende dat buitenlandse inlichtingendiensten op hun kennis azen. Vooral de technische universiteiten moeten alert zijn.

Studentenwoningen Projectontwikkelaar Timpaan gaat op bedrijventerrein Pauwmolen in Delft tweehonderd studentenwoningen bouwen. Wie de verhuurder wordt, is nog onduidelijk.

Grensstudent De overheid kan veel besparen door de bekostiging van grensstudenten te ‘versoberen’ en het collegegeld voor hen te verhogen. Dat stelt de werkgroep die de regering adviseert over mogelijke bezuinigingen.

ChristenUnie Als het aan de ChristenUnie ligt, gaan studenten meer betalen voor hun masteropleiding. Maar de basisbeurs mogen ze houden, aldus het verkiezingsprogramma.

Intimidatie, pesten en machtsmisbruik De vertrouwenspersonen van de TU Delft willen dat medewerkers standaard een exitgesprek met een onafhankelijk persoon krijgen als zij de universiteit verlaten.

Spionage

Alcohol 2009 27 meldingen van ongewenst gedrag. De meeste vallen onder de noemer ‘intimidatie, pesten en machtsmisbruik’. Tweemaal ging het om seksuele intimidatie en tweemaal om discriminatie. In het jaarverslag staan dit jaar voor het eerst diverse geanonimiseerde gevallen beschreven. Dat moet beter duidelijk maken waar de vertrouwenspersonen mee te maken hebben en welke rol zij vervullen bij het oplossen van problemen. De R&O-cyclus kwam het afgelopen jaar verschillende malen langs bij de vertrouwenspersonen. Zij vinden dat P&O daarin een actievere rol zou moeten spelen en negatieve beoordelingen niet zonder navraag zou moeten accepteren. Verder signaleren de vertrouwenspersonen eenzaamheid onder buitenlandse studenten. De TU zou hen extra aandacht moeten geven. Ook maakt het jaarverslag melding van de afname van persoonlijk contact tussen collega’s door toenemend e-mailverkeer en digitale formulierenstromen. Daardoor zouden eerder misverstanden ontstaan. Verder dreigt spontane collegialiteit vooral bij de universiteitsdienst te worden vervangen door ‘verplichte gezelligheid’: ‘Sommigen ervaren sociale druk, aangezien men erop wordt aangesproken als men niet participeert in sociale activiteiten.’ (SB)

Hoogopgeleide vrouwen drinken meer alcohol en hebben vaker een drankprobleem dan andere vrouwen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek aan de London School of Economics.

D66 Vlak voor het paasweekend presenteerde D66 haar verkiezingsprogramma: veel onderwijs, veel onderzoek. De basisbeurs wordt een lening en de numerus fixus mag verdwijnen.

Bezuinigen Van de basisbeurs een lening maken, een soberder OV-jaarkaart, verhoging van het collegegeld en efficiënter werkende opleidingen. Dat zijn de belangrijkste voorstellen om te bezuinigen op het hoger onderwijs.

1 april-grap Hij doet ‘t

Twee weken na de officiële ingebruikname heeft de Energy Plant op 1 april voor het eerst water gespoten. De Energy Plant geeft bij voldoende wind zelf water. Het is een dun straaltje, maar als je goed kijkt boven het kortste steeltje zie je een fonteintje dat schuin omhoog spuit. De Energy Plant, een initiatief van de Energy Club, had aanvankelijk een probleem met een V-snaar die te veel wrijving gaf. Dat probleem is nu verholpen. Voor de leden van de Energy Club symboliseert de hydraulische windmolen een nieuw concept van windenergie, waarbij elektriciteit niet in de molen wordt opgewekt maar door een hydraulische turbine die door een aantal windmolens parallel gevoed kan worden. (Foto: Energy Club)

Betaald parkeren, ooit komt het ervan op de campus. Medewerkers van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen dachten even dat zij er afgelopen donderdag al aan moesten geloven. Maar het was een 1 april-grap.

x

www.delta.tudelft.nl


DELTA. 13 08-04-2010

06

science

opinion please

Second life for offices Office buildings are left vacant, while new offices are being built and housing is desperately needed. What is holding back the transformation of offices into homes? Architect Hilde Remøy set out to find out. xJos Wassink While working as an architect, Hilde Remøy transformed offices and schools into restaurants and housing. As such, she soon realised that transformations were indeed becoming an increasingly important part of real estate developments. At the same time, she also wondered why such transformations didn’t occur more often. Why for example were new office buildings being built sometimes even right next door to vacant ones? And why weren’t these redundant offices being sold, renovated or transformed to accommodate new functions? In the Netherlands, 13.5 percent of the 45 million square meters of office space is vacant, totalling 6.5 million square meters. This figure equals about ten percent of the current housing needs. Remøy, who studied architecture in Trondheim, Norway, started her PhD research in 2005 at TU Delft’s faculty of Architecture’s department for real estate and housing, under the supervision of Professor Hans de Jonge. She focused her study on Amsterdam, where she invited eighteen real estate advisors to participate in interviews aimed at determining the appeal of office buildings. The outcome pointed to three main characteristics:

location (including accessibility and nearby facilities), status (does the building’s exterior fit the corporate image) and flexibility (can the interior be easily adapted to the new tenants’ wishes). In her second round of research, Remøy rated twohundred offices buildings in Amsterdam according to those three criteria, and then compared the ratings with the state of rental. “We saw that buildings which scored low on location status and nearby facilities had more vacancies. Also, buildings with hard to change interiors, and offices with worn and outdated facades, were more often left vacant over longer periods - three years or more.

Dull offices are left behind in favour of fancier and newer ones In fact, dull offices are left behind in favour of fancier, newer or better located real estate. New offices are not built to replace the older ones, but simply because there is a demand for them.” Still, that doesn’t answer the question as to why transformations do not occur more frequently, or even why such transformations do not become a rule for obsolete office buildings. First, the owner needs to acknowledge that, as an office, his building has fallen out of favour and a subsequent reduction of its value must be faced. Additionally, not all buildings are suitable for conversion into apartments. If for example the office building is located in an exclusively industrial area, like Rotterdam Brainpark or Southeast Amsterdam, it has too little to offer to make living there attractive. Then, there is the building itself, which must be trans-

No one home at the Tanthofdreef. (Photo: Tomas van Dijk)

formable, meaning, for example, that balconies can be attached to façades, that interior walls can easily be constructed (not an easy task for all glass façade buildings) or that the building can be adapted to meet modern energy standards. Ideally, architects should design their offices and their surroundings in ways that accommodate a second life for their buildings. Remøy suggests one could even demand a minimum lifetime for office blocks as a way of contributing to more sustainable building practices. “In the planning stage of a new building”, she says, “one could demand that the construction be rendered suitable for a transformation into a second use.” Closer to home, transforming obsolete offices into student housing has no great tradition. Remøy’s book lists only one example in Delft so far: the former tax office on the Westplantsoen, which was commissioned by Duwo. In Rotterdam, the monumental and colossal Puntegaal tax office has been successfully converted into housing for students and first-time owners. Remøy believes that Delft student housing organisations should put more effort in transforming buildings, rather than building from scratch. The IZA building, situated next to the Delft Zuid railway station, would be a suitable candidate for a thorough make-over. Ultimately, however, a building’s destiny is hard to predict. “When a building is loved, people are prepared to invest in it”, Remøy concludes. “But when it doesn’t appeal to them, it’s apparently easy to say that the structure no longer functions and should be demolished. Such things are impossible to regulate.”

x

Hilde Remøy, Out of Office: a study on the cause of office vacancy and transformation as a means to cope and prevent, PhD defence on 12 April 2010.

Marketing blabla on quantum film The US company Invisage has developed a new technique for making image sensors much more efficient, New Scientist reports in this week’s issue. According to the head of Invisage, nano engineer Ted Sargent, Cmos photodiodes (complementary metal-oxide semiconductor) ‘are not logical platforms for light sensing’, he says in New Scientist magazine, because they are built in such a way that metal tracks (the wiring) must crisscross the surface, and consequently these tracks block much of the light. This week Sargent’s company revealed a prototype ‘quantum film’ sensor, in which the film is a 2-nanometer thick layer with nanocrystals. The company claims that it can capture up to 95 percent of the light, making it four times more sensitive than Cmos photodiodes and giving it a dynamic range that is twice as high. The nanocrystal’s light-sensing properties can be tuned by changing its dimensions. “We have tuned ours to absorb the entire visible spectrum and we generate an electron for every photon absorbed,” Sargent claims in New Scientist. “This quantum film could have some advantages,” says professor Edoardo Charbon (faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, EEMCS). “It might indeed function as a kind of funnel for photons onto the underlying Cmos photodiode. But I doubt that it will achieve a factor of four in terms of improvement over Cmos.” It also remains to be seen how well the film will perform against other technologies, like the ‘back side illuminated’ Cmos sensors that are also currently being developed, Prof. Charbon warns. These sensors also do not have wiring that blocks the photons from reaching the pixels. Moreover, this quantum film would only become successful if it can be perfectly combined with silicon technology. Professor Albert Theuwissen (EEMCS) is very skeptical about this: “In the 1990s a company added amorphous silicon on top of the silicon layer, which was also supposed to convert the photons into electrons, much like this quantum film is supposed to do. It was a nightmare. There are always some electrical currents leaking in between two such layers. The company went broke.” And then he adds, laughing: “I think the reason why this company came out with this story is because it’s in great need of money. Their marketing apparatus works - that much is clear. But whether their technology works remains a mystery. Let them make a picture first, and then we’ll see.” The professor continues: “And what they say about raising the sensitivity of the sensors by a factor four is impossible. It would mean that the current sensors do not register three quarters of the visible light, whereas in fact they do register more than half. In order to gather light from areas covered by metal parts, modern Cmos sensors have micro-lenses on top of each pixel. This story of Invisage is marketing blabla.” (TvD)


DELTA. 13 08-04-2010

07

science

halfway

Neutron era Offering unprecedented possibilities, ‘ghost neutrons’ from Sweden will soon allow us to plumb the depths of biological materials right down to molecular levels. xTomas van Dijk 'A new era will be opened', recently appointed professor, Katia Pappas, proclaimed about the latest developments in her field. She made these comments last week during her inaugural address as professor at TU Delft. Pappas and her colleagues at the Delft Reactor Institute (RID) are preparing for the arrival of an ultra powerful neutron source in Sweden. Neutrons are commonly used to peer inside materials. Because these particles are uncharged, they can penetrate deep into materials, and because they involve relatively little energy, a neutron will not destroy biological systems. The beams that institutes like RID generate, and with which they must work, are fairly weak, however. That will soon change. Material science is expected to receive a big boost in about ten years’ time, when the world’s most

powerful neutron source, the European Spallation Source (ESS), becomes operational in Lund, Sweden. This source will provide beams that are fifty to hundred times more powerful than the beams currently produced by research reactors. The method used to produce neutrons differs fundamentally from the ‘traditional’ nuclear fission technique. In a spallation neutron source, neutrons are released when heavy metals, such as tungsten and mercury, are struck by protons. RID hopes that the Netherlands will

This makes Offspec very good at scanning surface textures eventually be in line for beam time in Sweden, in exchange for its work on equipment that can be used with such particle sources. Sesans (Spin Echo Small Angle Neutron Scattering), an example of such equipment, uses an elegant quantum mechanical trick to create unprecedentedly accurate images of structures measuring between twenty nanometres and twenty micrometres. Just like other neutron instruments, Sesans fires neutrons at a piece of material. Usually a location-sensitive detector detects how widely the neutrons are dispersed by the

Compared to the new spallation technique, the ‘traditional’ nuclear fission technique generates weak neutron beams. (Photo: Sam Rentmeester/FMAX)

sample, which helps to visualise the material. In order to see in greater detail, however, a higher quality input beam is required. What makes Sesans special is that it uses spin echo, which involves taking each individual neutron and dividing it into two eigenstates. The quantum mechanic sum of these eigenstates gives the neutron its magnetic moment. The two separated eigenstates then probe the material. “It’s rather difficult to visualise these quantum mechanical states in any way”, says Pappa’s colleague, dr. Jeroen Plomp. “Perhaps the best way would be to look at the divided neutrons as ghost neutrons, or to see the neutrons as some kind of cartoon characters that can split themselves in two. “We use a magnetic field — like a prism, but magnetic — to split each neutron into a pair of ‘cartoon characters’ with opposite spin. These two characters then follow two different but parallel paths. The distance between the paths can be adjusted by changing the magnetic field that acts as a prism. This enables us to focus at different lengths.” Building on their success, the Delft researchers constructed a second spin echo machine, called Offspec (off-specular reflectometer). Offspec’s special feature is that it does not fire the separated eigenstates straight through the sample, but instead compels them to bounce off the sample’s surface, so that they are reflected and fan out in a horizontal plane. This makes Offspec very good at scanning surface textures. Pappas is now leading an even more ambitious project, called ‘Larmor’, which must ultimately result in the creation of a multifunctional spin echo machine that is capable of using eigenstate division to visualise atomic planes at high resolutions. These could be atoms situated in a metal lattice, for example. Pappas accepted her appointment at TU Delft with the proviso that she would also be given a neutron diffractometer, which will enable her to zoom in on materials down to a scale of onetenth of a nanometre. ESS’s high-powered beams offer unprecedented possibilities, according to Pappas: “You could compare ESS to a camera flash. Thanks to the powerful neutron beam, we can capture large numbers of images in quick succession, which enables us to see the movement inside materials. It’ll allow us to look at the way proteins work inside cells, for instance, or at the electron spins in new superconducting materials. When using the neutron beams from our research reactors, it’s like looking at a sample using a normal light bulb, as they need much longer imaging times.”

(Photo: Hans Stakelbeek/FMAX)

Measuring vibrations Name: Han Keijzers (29) Nationality: Dutch Supervisor: Professor Leo Kouwenhoven (Faculty of Applied Sciences) Subject: Study of quantum phenomena in nano-mechanical systems Thesis defense: In about eighteen months “If you make a picture of a guitar string, you will know two things: first, the picture will show the exact shape of the string; and second, you will know the exact time the picture was taken. This is an example of a classical mechanical system. Let’s now assume you have a quantum string. Because of another theory of physics, you can’t take such a picture because it’s impossible to know the exact position and the time simultaneously. I want to study this kind of quantum phenomena. The fundamental reason for this is to know more about when the classical world transforms into the quantum world. The quantum world consists of particles, like photons, electrons and atoms. You can study these tiny particles with lasers, but with nanotechnology you can study them even better. It’s already possible to measure the vibration of a nanostring that has a diameter of only 1.5 nanometres. If you realize that a nanometer is only one-billionth of a meter, or only about ten small atoms next to each other, you will understand that this is an incredibly small size. By cooling a short nanostring to 25 millikelvin, which is just above the absolute zero point of -273 °C, its mechanical vibration has the smallest possible amplitude. This is called the quantum mechanical ground state. I can already measure the amplitude of a nanostring vibration with help of radio waves. A disadvantage of this method is that the nanostring becomes warmer, and consequently the amplitude of its vibrations increases. This means it is no longer a quantum mechanical phenomenon. I’m developing a new method to measure the vibration of a nanostring, but then without this increase in temperature. Hopefully this will be possible with help of superconductors, which are materials that have no resistance to the flow of electricity. Making a sample is the hardest thing to do: it involves placing a nanostring between two superconductors, like one would do when suspending a pencil on top of two books. However, in this case, the nanostring isn’t even visible under an optical microscope, and you cannot grab hold of it easily, either. Fortunately, working in a strong team helps a lot. I get lots of assistance from my colleagues in the Quantum Transport group. Yet sometimes it’s frustrating to work in one of the best groups, with the best facilities, and still not be able to make a good sample. It’s very difficult to do research on the nanoscale. What I like a lot is that my research is a kind of scientific expedition, in which I can never predict what the outcome will be.” (DH)


DELTA. 13 08-04-2010

08

lifestyle

‘Je propt er meer in dan je doorhebt’ Luchtvaart- en ruimtevaartstudent Rob Lokate ontwikkelde tijdens zijn stage een ijzersterk en ‘megastijf’ frame voor een tijdracefiets. Van carbon, uit één geheel en ‘met een paar mooie innovaties’. xJimmy Tigges

Op het derde OGD Prinsenstad schaaktoernooi van DSC kwam een recordaantal van 138 deelnemers af. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Bij roeivereniging Laga kijken ze er al een jaar reikhalzend naar uit, de Varsity: de Wedstrijd der Wedstrijden. Zondag wordt de 127ste editie gevaren op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten. De traditie werd geboren op 2 juli 1878, toen de uitgedaagde Lagaaiers een wedstrijdje wonnen van hun Leidse rivaal Njord. Op het hoofdnummer van deze vooral in corporale kringen hoog aangeslagen roeiwedstrijd is de Oude Vier van Skadi, met onder anderen de Olympiërs Mitchel Steenman en David Kuiper aan boord, een van de grote favorieten. De Rotterdammers wonnen niet alleen de laatste vier edities, maar deden dat ook nog eens in steeds dezelfde bezetting. Als dat zondag voor de vijfde maal op rij lukt, zou dat een unieke prestatie zijn. De Lagaaiers snakken inmiddels ook naar een overwinning. Het totaal aantal Delftse zeges staat op het respectabele aantal van dertig, maar het laatste gouden Varsity-blik dateert alweer van 1997. De hoogste tijd dus voor een nieuwe zege, vindt ook voorzitter Joost van der Weiden: “Laga is in twee jaar gegroeid van 250 naar 500 leden. De ontwikkeling van onervaren roeiers naar toproeiers kost een paar jaar en dus zal het winnen van de Varsity niet lang meer duren”, zei hij enkele weken geleden. “Ik durf mijn geld te zetten op 2011, maar wie weet wint Laga dit jaar al”, aldus de optimistische preses die sowieso op een finaleplaats rekent. De boot die het waar moet gaan maken bestaat uit het viertal Van Oostveen, Ruppert, Heskes, Kuijk en stuurman Den Drijver. Aan 127 edities is het met Pasen door de Delftse schaakvereniging DSC georganiseerde OGD Prinsenstadtoernooi nog lang niet toe. De opkomst bij de derde aflevering in de aula van het Grotius College was met 138 deelnemers, onder wie vijf grootmeesters, wel weer groter dan in beide voorgaande jaren. De strijd om de winst speelde zich in de A-groep af tussen de grootmeesters Dimitri Reinderman en Sergey Fedorchuck uit de Oekraïne. Beiden verspeelden hun eerste halve punt tijdens de onderlinge remisepartij in de vijfde ronde. In de slotronde versloeg Reinderman, die zijn titel verdedigde, Roger Meng. Omdat Fedorchuck in een boeiende partij tegen de Bosniër Pedrag Nikolic genoegen moest nemen met een remise, ging de titel naar Reinderman, met 5.5 punten uit 6 partijen. Melchior Vesters en Michael Bekker grepen de hoofdprijs in de B- en C-groep. Intussen werkten de basketballers van Punch op het sportcentrum een van hun laatste thuiswedstrijden af. De Delftenaren hadden weinig moeite met laagvlieger High Five, dat er met 71-51 van langs kreeg. Drie speelronden voor het einde van de competitie staat de ploeg van Jan Sikking op de negende plaats van de promotiedivisie, met 18 punten uit 21 duels. Er staan nog vier teams onder Punch. (JT)

x Tips? Jimmy.tigges@hetnet.nl

stephan

Sport

De champagne werd nog net niet ontkurkt, ’s ochtends in alle vroegte, maar een feest was het wel om het frame uit de mal te halen. “Ik was stipt half negen op het composietenlab om de bouten los te draaien. We stonden er met zeven man omheen. Het was een euforisch moment, we hebben er een hele tijd over staan praten. Het resultaat was boven alle verwachting. Mijn allereerste product uit een mal, ik was razend benieuwd hoe het eruit zou komen.” Liefdevol houdt hij het frame vast. “Er zitten heel wat innovaties in”, zegt de fietsfanaat enthousiast. Zoals de zitbuis, de stang waar het zadel op komt. Die is aan de bovenkant honderd procent verticaal, waardoor het zadel niet een paar millimeter naar voor of achter verschuift als je het in hoogte verzet. Belangrijk, want de regels van wereldwielerbond UCI zijn zo streng, dat één millimeter horizontale overschrijding al tot diskwalificatie leidt. Buitengewoon opgetogen is hij over de wulpse kromming waarin de zitbuis naar beneden doorloopt. Die vorm is een idee van Jelle Zijlstra, winnaar van de ontwerpwedstrijd die Lokate met stagebegeleider Kasper Snijders uitschreef onder de leden van studentenwielervereniging Wtos. “Dat zijn allemaal techniekstudenten, dus er kwamen meteen veel ideeën los.” Zijlstra’s tekening werd het uitgangspunt

voor de sterkte- en stijfheidsberekeningen van Lokate. “Zo’n kromming heb ik nog op geen enkele andere fiets gezien. Het was een heel gevecht om die goed te krijgen. Als je er iets te dik verf opspuit voldoet hij al niet meer aan de regels van de UCI.” Omdat het hele frame uit één geheel bestaat, is de sterkte en stijfheid optimaal. “De crux”, zegt Lokate, “zit ‘m in die twee onderste buizen. Die zijn hoger dan bij bestaande frames. De schuine onderbuis heeft een groot binnenoppervlak nodig, tegen de torsie. De liggende achtervork krijgt buigingen te verduren, daarom heb ik die ook hoger dan normaal gemaakt. Vanuit de vorm heb je van nature meer stijfheid.” In plaats van met een knik loopt de liggende achtervork vloeiend over in de onderbuis. Ook nieuw: er zit geen gat op die overgangsplek voor

’Het interessante aan het ontwerpproces is een middenweg vinden tussen de tegengestelde belangen’ de trapasbus. “De lichaamsmaten verschillen per persoon. Zo kan iedereen de positie van de trapas voor zijn eigen fiets kiezen. Geen enkele racefietsfabrikant heeft dat.” Lokate doelt op de circa dertig Wtos-leden die allemaal hun eigen fiets op maat krijgen. “We kunnen ook de zitbuis op de juiste hoogte afzagen, afhankelijk van de maten van de berijder.” Een andere noviteit is de horizontale stuurpen. De aerodynamische winst daarvan is minimaal, erkent Lokate. “Het is meer voor het mooie. Als het snel oogt, dan willen de mensen het.” En dan is er ook nog de plek waar het schakelmechanisme van de derailleurspad wordt aangesloten. Dat is één, met composiet verlijmd geheel.

Rob Lokate: “De crux zit ‘m in die twee onderste buizen." (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Aan het uiteindelijke ontwerp gingen enkele discussies vooraf. “Mijn stagebegeleider en ik kijken anders naar de fiets dan de vormgever. Dat is ook het interessante aan het ontwerpproces, een middenweg vinden tussen de tegengestelde belangen. Het valt mij nu pas op hoeveel ik heb gedaan in zo’n korte periode. Je praat met veel mensen, die allemaal ideeën hebben. Je propt er meer in dan je doorhebt.” De dertig Wtos-leden worden als testteam gebruikt. “Aan de hand daarvan kan de fiets doorontwikkeld worden. Het volgende model zal tweehonderd gram minder wegen. Dan gebruiken we een andere vezel. Tijdritfietsen zijn altijd zwaarder dan gewone wegfietsen. Het totale gewicht van een fiets met dit frame zal onder de acht kilo zijn. Mijn doelstelling is om maximaal 1500 gram aan frame te hebben.”

x

Vrijdagavond 9 april is het frame te bezichtigen op de ploegenpresentatie van Wtos, in het Sportcafé. www.wtos.nl


DELTA. 13 08-04-2010

09

lifestyle

hoe overleef ik...

De puinhoop van mijn bestaan? De post ligt al maanden metershoog opgestapeld, je aantekeningen slingeren door de kamer – en waar is toch die sleutelbos gebleven? Behoefte aan wat orde in je ietwat rommelige studentenleven? Relax! Voordat je begint met opruimen: relax. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Begin niet meteen aan een megaklus, want dat blijft meestal toch alleen bij plannen, of ontaardt in gigantische frustratie omdat het je veel meer tijd kost dan je van plan was. Mest alleen je onderbroekenla uit, of één keukenkastje. Ipod met een lekker muziekje aan en chill: morgen weer een dag.

De zak Altijd effectief: grijp een vuilniszak en loop je kamer eens kritisch door. Kom op, die collegeaantekeningen van twee jaar geleden kunnen nu toch wel eens weg? Stop pas als de zak vol is. En een vuistregel die je nooit mag vergeten: gooi voor alles wat je koopt, ook iets weg. Kijk, dat ruimt lekker op.

Klerenzooi Tja, die kledingkast… Het zou al heel wat zijn als die eeuwige berg was eens verdween. En die kaarsrechte stapeltjes uit de tijd dat je nog bij je ouders woonde? Dat hoef je niet eens te proberen. Hoe schep je dan toch nog orde in die enorme prop kleren? Simpel: maak er drie bergen van! (Stapeltjes zijn natuurlijk nog beter.) Eén met spullen die je vaak draagt, eentje met twijfelgevallen – al máánden niet aan gehad maar nog wel erg leuk – en één berg met kleding die meteen weg kan. Loop na een paar maanden de tweede berg nog eens door, wedden dat je het gros alsnog kunt dumpen?

Papier hier O jee, alweer een aanmaning. En die telefoonrekening had je toch al betaald? Zie jij door al die losse papieren ook het bos niet meer? Stapelen maar weer! Geef ze namen: ‘belangrijk’, ‘weg’, ‘afgehandeld’ of ‘nog betalen’ bijvoorbeeld. Enne, laat die stapels niet zo hoog worden dat je daar geen wijs meer uit wordt; berg wat je hebt afgehandeld op in bijbehorende mappen.

Pictogrammen Alles opgeruimd en geordend, maar zit je nog met een berg losse rommel? Box it! Koop wat plastic dozen met deksel en sorteer daar je spullen in. Maak een polaroidfoto van de inhoud, plak die op de voorkant en in de kast ermee. Als je nú nog iets kwijt bent…

Theatraal shoppen Middagje winkelen? Doe het op zaterdag 10 april. Pak je meteen een verrassend stukje theater mee, tijdens de Delftse Levende Etalagedag. xJorinde Hanse Schrik niet: de etalagepoppen in de etalages van meer dan honderd Delftse winkels leven op 10 april. Raken je zelfs even aan, als je niet uitkijkt. “Want na anderhalf uur in een etalage, moet je wel een keertje je benen strekken”, zegt medeorganisator Anita Boone. En dat doe je als artiest natuurlijk op een theatrale manier. Thema van de Levende Etalagedag is ‘Something old, something new, something Delft, something blue’. Niet alleen professionele theatermakers nemen plaats achter de ramen, ook ‘je eigen tante Toos’ – zoals Boone beeldend omschrijft - is er te zien. Om maar te zeggen dat het een festival is voor iedereen, door iedereen. Het evenement begint om 12.30 uur op de Markt, met een openingsact door meer dan honderd etalageartiesten. De glansrol is voor stormparaplu Senz, van TU’s ‘Gezicht van Delft’ Gerwin Hoogendoorn. Samen met het boegbeeld van de Levende Etalagedag 2010 - paspop Aphrodite - opent hij het evenement. Daarna zijn de artiesten in winkels door de hele stad te zien, bij zowel kleine ondernemers als grote ketens. “De acteurs voeren geen toneelstukjes op”, benadrukt Boone, “maar zijn wel theatraal aanwezig.” Zo maken ze de doorgaans zo vertrouwde binnenstad van Delft een bijna surrealistische omgeving. Op een plattegrond kun je zien welke winkels meedoen.

Delftse Nieuwe De Levende Etalagedag, een idee van Elize Zwerver van Elize Kledingvondsten aan het Vrouw Juttenland,

Waarom moeilijk doen … als het makkelijk kan? Zorg voor dichte kasten, dan zie je de zooi tenminste niet. Maar laat je niet verleiden: ze maken het natuurlijk wel makkelijk om rommel weg te proppen en er nooit meer naar te kijken. Zorg verder voor een vaste plek voor spullen die je altijd nodig hebt: je telefoon, sleutels, je bril… En ja, alsof je je moeder hoort praten, maar het is echt waar: wees af en toe streng voor jezelf. Dwing jezelf om elke avond even op te ruimen; een was te draaien of ten minste de vaat te doen. En bekijk het van de positieve kant: daarna kun je met een opgeruimd hoofd onderuit met een welverdiend biertje. (JH)

werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Ze bedacht het evenement toen haar winkel een jaar bestond en ze zelf in de etalage ging zitten om haar klanten te bedanken. Met haar plan won Zwerver tienduizend euro bij de eerste editie van Delftse Nieuwe, een prijs van de gemeente voor burgers met een goed idee voor een nieuw Delfts evenement. Theaternetwerk Delft koppelde

Je eigen tante Toos achter de ramen haar aan Barbara van Gelder van Kunst Karakter, die een evenement neerzette met 111 deelnemende etalages. Dit jaar is de organisatie vanaf het begin in handen van Van Gelder. Haar missie: een zo breed mogelijk publiek verrassen met theater en kunstmomenten. “De Delftse Levende Etalagedag móest gewoon terugkeren”, zegt Boone. “Mensen vonden het zó leuk.” Het evenement valt samen met het Museumweekend, waardoor verschillende kunstvormen prachtig door elkaar lopen. In musea De Prinsenhof, Lambert van Meerten

en Nusantara komen historische figuren tot leven en bij Bierhuis De Klomp kun je tussen de kinderen een kabouterbiertje drinken met cabaretgroep Alles Aan Elkaar. Onderweg mag je bij Eastend Studio op het Oosteinde een liedje inzingen. Mocht je de inspiratie voelen alles te fotograferen, dan kun je ook nog meedoen aan de bijbehorende fotografiewedstrijd. Hoofdprijs: 250 euro. Muzikaal valt er ook genoeg te beleven. Op de Nieuwe Langendijk bijvoorbeeld, of op het Vrouw Jutteland als je meer van klassiek houdt. En ben je moe na zoveel window shopping? Dan plof je gewoon in de massagestoelen in de etalage van Theater De Veste, waar twee stoelmasseurs de artiesten én jou masseren. Over surrealistisch gesproken…

x

Delftse Levende Etalagedag, zaterdag 10 april van 12.00 tot 17.00 uur in de binnenstad. www.delftselevendeetalagedag.nl

time out

Time’s up! Een tip voor dagelijks gebruik: zet de kookwekker op vijftien minuten. Binnen die tijd moet je één klus aangepakt hebben. Tijd om? Tijd voor een nieuwe klus.

Oog in oog met aliens bij Prins Kantoorvakhandel. De Delftse Levende Etalagedag geeft de binnenstad een surrealistisch tintje. (Foto: Evert-Jan Flentrop)

Rock free Wat een luxe: gratis naar een popconcert met drie geweldige bands. En het is nog om de hoek ook. Het evenement is niet nieuw. Iedereen die in Delft woont, heeft wel eens een D11TMUSIQ-avond in Speakers meegemaakt. Maar de mazzel van deze regio: er wordt wel héél veel goede nieuwe muziek gemaakt. Door de drie Haagse bands Moonpilot, Grace en Johnny’s Landing, bijvoorbeeld. En die treden donderdagavond toevallig – nou ja, niet helemaal – op in Speakers. Kosten: een paar biertjes. Een sprintje voor zo’n buitenkansje is wel op zijn plaats, want het gaat zo hard met de bands, dat de grote zalen lonken. Moonpilot bracht onlangs zelfs zijn eerste plaat uit: ‘Control’, die het midden houdt tussen de muziek van Keane en Coldplay. Ze haalden er vier liveoptredens mee bij Stenders op 3FM en spelen nu door het hele land.

Ook al zo lekker is Grace, volgens Speakers ‘een mix van oneven maatsoorten, aparte structuren, puntige riffs, technische partijen en melodieuze zangpartijen in een popjasje’. Zelf vinden de bandleden zich vooral ‘technisch en toch toegankelijk’. En dat terwijl ze pas eind 2008 met elkaar in de oefenruimte stonden. Voor Johnny’s Landing – ‘een kruising tussen Andrew Bird, Nina Simone, Patti Smith en Patrick Watson’ – geldt een nog indrukwekkender cv, met optredens op festivals als Crossing Border en The Music in my Head. Ach, ga gewoon zelf luisteren. Zodat je over een paar jaar kunt zeggen: “Ja, daar ben ik nog geweest in mijn studententijd. Toen speelden ze nog voor een biertje.” (JH)

x

D11TMUSIQ, donderdag 8 april om 20.30 uur in Speakers. Toegang gratis.


DELTA. 13 08-04-2010

interview

10

Wie is Dirk Jan van den Berg Dirk Jan van den Berg (56) studeerde in 1980 cum laude af in Groningen als econometrist. Daarna volgde hij in 1994 en 1995 een postacademische opleiding aan de prestigieuze école Nationale d’Administration in Parijs. In 1980 begon hij bij de rijksoverheid. Eerst op het ministerie van Economische Zaken waar hij in 1989 plaatsvervangend directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen werd en later bij industrie. In 1992 stapte hij over naar Buitenlandse Zaken om daar secretaris-generaal te worden. Onder zijn leiding werd het departement grootscheeps gereorganiseerd. In 2001 begon hij als permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties en in 2005 werd hij benoemd tot ambassadeur in China. Sinds 2008 is hij collegevoorzitter van de TU Delft. (Foto’s: Hans Stakelbeek/FMAX)


DELTA. 13 08-04-2010

11

interview

‘Deze universiteit valt om van de visie’ De TU moet in twee á drie jaar 45 miljoen euro besparen. Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg legt uit waarom en hoe. “Gedwongen ontslagen willen we natuurlijk zoveel mogelijk vermijden.” xConnie van Uffelen Decanen en directeuren is door het college gevraagd maatregelen te nemen die moeten leiden tot een structurele besparing van 45 miljoen euro. Waarom dit bedrag?” “Let op: je zegt 45 miljoen ‘besparing’. Het zit eigenlijk iets subtieler in elkaar. Het is voor een gedeelte inderdaad besparen om de uitgaven weer te laten passen bij onze inkomsten. Voor een gedeelte is het ook geld vrijmaken voor investeringen in deze universiteit. Dan gaat het om onderwijs en onderzoek, maar ook om de kwaliteit van onze faciliteiten. Dat is niet echt besparen, maar dat is je geld anders besteden.” Decanen ervaren het als een besparing. “Dat kan wel zo zijn, maar het is zoals ik het zeg.” Vanwaar die 45 miljoen euro? “De som is eigenlijk enorm simpel: we hebben nu een begrotingstekort voor 2010 van dertien tot vijftien miljoen euro, met een eerste geldstroom van ongeveer 345 miljoen euro. Als we daar niks aan doen, loopt dat tekort alleen maar op. Dat tekort moeten we opruimen. Daarnaast zetten we een bedrag neer van ongeveer dertig miljoen euro - ongeveer tien procent van de eerste geldstroom - om echt opnieuw te kunnen investeren in de universiteit. Je moet een focusbedrag hebben, 45 miljoen euro, om naar toe te kunnen werken. Ik weet nog niet precies in welk tempo dat gaat, maar dat begint in 2011 en het is de bedoeling dat we eind 2013 kunnen zeggen: ik heb weer een nulbegroting en ik heb een bedrag anders kunnen uitgeven.” Dit bedrag komt ongeveer overeen met de 41,3 miljoen euro die TU in 2009 kwijt was aan externe inhuur. In Delta pleitten or-voorzitter Dineke Heersma en de voormalige collegevoorzitter Hans van Luijk ervoor daar goed naar te kijken. Kan het zo zijn dat die bezuinigingen dan misschien niet nodig zijn? “Is dat niet een beetje naïef? Je streept vijftig miljoen euro externe inhuur weg en dus is het probleem opgelost. Voor een deel natuurlijk wel. We willen heel streng kijken naar de inhuur van derden en uitzendkrachten. Ik denk dat hier een cultuur is ontstaan waarbij we iets te gemakkelijk gebruikmaken van consultancy en inhuur van derden.” Komt datgene wat decanen en directeuren aan maatregelen hebben aangereikt overeen met plannen van het college? “Het college heeft niet allemaal eigen plannen. Het zou ook een beetje raar zijn als dat twee gescheiden werelden zouden zijn. Dat wat decanen aangeven is de basis voor de ideeën die wij moeten vormen. Dat ligt niet uit elkaar, want dat is voor een deel geïnspireerd op wat decanen hebben aangeleverd. We hebben goed gekeken naar interfacultaire samenhangen. Een lijstje met punten wordt door decanen nu uitgezocht. Voorbeelden zijn materialen en procestechnologie. Begin juni moeten we weten wat de herijkingsagenda inhoudt en of we dat bedrag halen.” Waarom is voor deze werkwijze gekozen? De voorzitter van de studentenraad, Michael van Lith, zei in Delta: ‘Het college heeft helemaal geen duidelijke visie uitgestippeld voor de komende tien á twintig jaar. Het is de verkeerde volgorde. Het college stelt de vraag aan de faculteiten, de decanen leggen die neer bij afdelingshoofden enzovoort. (…) Waarom komt het cvb niet zelf met een visie?’ “Er is enorm veel visie op deze universiteit, kijk maar naar het recente instellingsplan. Dat is ambitie en een beeld dat nu niet door deze situatie verandert, maar op een gegeven moment moeten er concrete maatregelen komen om die visie uitwerking te kunnen geven. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat er geen visie is. Deze universiteit valt om van de visie.”

Een visie van het college. “Je hebt toch het instellingsplan waarin men kan lezen welke kant de universiteit opgaat? Ik denk dat je een beetje moet oppassen als college te veel dingen zelf te bedenken, omdat je draagvlak nodig hebt om maatregelen te kunnen uitvoeren. Draagvlak creëer je door er een participatief proces van te maken, waarin mensen ook zelf met dingen kunnen komen. Ik denk niet dat het verstandig is als het college zegt: doen jullie maar even niks, dat gaan wij wel even bedenken. Op zichzelf is de constatering wel waar dat als een faculteit een bezuiniging voor zichzelf vindt door minder ruimte te gebruiken, het probleem in feite neergelegd wordt bij het college van bestuur (cvb–red.). Dat heeft te maken met de vraag hoe je omgaat met je onroerend goed en wat je daarvan nog meent nodig te hebben. Daar kijken we goed naar.” Kunt u per faculteit en voor de universiteitsdienst (UD) aangeven wat college van plan is? “We doen eigenlijk twee dingen: we volgen de voorstellen van de faculteiten in hoge mate voor zover ze betrekking hebben op de faculteit zelf. Daarnaast zijn we vooral geïnteresseerd in maatregelen die we tussen faculteiten kunnen bedenken. Voorbeelden zijn procestechnologie en materialen. Bij procestechnologie is dat tussen Technische Natuurwetenschappen (TNW) en Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE). Materialen is een onderwerp dat 3mE erg aangaat, maar ook Civiele Techniek en Geowetenschappen, TNW en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Het is verstandig als we het onderwerp ‘materialen’ beter profileren in ons onderzoek. We moeten nu ook kijken naar profilering op wetenschappelijke thema’s. Ict is een belangrijk ander voorbeeld. Daar zouden we een duidelijker gezicht aan moeten geven, ook naar het betrokken veld toe.” Welke plannen zijn er voor de UD? “De UD heeft voor ongeveer tien procent van de eerste geldstroomuitgaven aan maatregelen die bij elkaar zo’n tien miljoen euro opleveren. Wij denken dat het nog een slagje verder kan. Dat vinden sommigen binnen de UD trouwens ook. En dat je vooral kunt kijken of er niet meer samenwerking mogelijk is tussen domeinen van de universiteitsdienst, of er niet meer dingen gekoppeld kunnen worden of efficiënter kunnen. We hebben duizend ondersteuners centraal en achthonderd ondersteuners bij de faculteiten. Bij elkaar is dat een aardig aantal. De vraag is of dat niet dichter bij elkaar kan komen.” Hoeveel fte’s zijn er in het geding? “Het is heel belangrijk om vast te stellen dat die 45 miljoen euro niet één op één moet worden teruggerekend naar fte’s. We

moeten heel zorgvuldig kijken welke maatregelen er komen in de uitgavensfeer en welke in de personele sfeer. De terugloop van het aantal fte’s is niet gelijk aan het aantal gedwongen ontslagen, omdat er ook nog zoiets is als natuurlijk verloop. De kunst is natuurlijk - en dat is echt een enorme inspanningsverplichting aan onze kant - om ervoor te zorgen dat we maximaal profijt trekken van het verloop op de universiteit. En dat we gedwongen ontslagen natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. Het is wat te vroeg om precieze aantallen te noemen. Ik denk dat het bij gedwongen ontslagen gaat om dikke tientallen.” Tegen de honderd? “Dikke tientallen zijn dikke tientallen. We weten het nog niet precies, omdat we het nog niet goed kunnen lokaliseren. De terugloop van fte’s zal dus meer zijn dan die honderd, voor alle duidelijkheid.” Wanneer is er duidelijkheid? “Begin juni moet duidelijk zijn wat de maatregelen zijn die we willen nemen. Als dat een reorganisatie is dan volgt een serie reorganisatiebesluiten die aan de medezeggenschap wordt voorgelegd. Afhankelijk van vorm en omvang kan het één misschien wat sneller dan het ander. Ik begrijp heel goed dat het vervelend is. Het geeft onzekerheid. Ik heb de decanen gevraagd heel duidelijk te communiceren naar hun mensen en de onderdeelcommissie wat er op de faculteit speelt. Per saldo is het beter mensen te informeren dan dat je in stilte moet werken en maar moet afwachten wat er gebeurt.” Ik heb gehoord dat decanen niet zo blij waren over de gesprekken met het college. Dat ze het cvb wat ‘kort door de bocht’ vonden. “Dat was expres zo. Wij hebben op geen enkele manier gezegd dat ons voorstel ‘het voorstel’ moest zijn. We hebben laten zien wat de omvang is van de maatregelen die nodig zijn en we hebben het gehad over interfacultaire samenwerking. Dat was wel even een kleine reality check, maar dat is helemaal niet erg. We zijn zeer goed geëindigd. Het huiswerk is duidelijk verdeeld. De maand april wordt vooral gebruikt door het cvb om het verhaal van de faculteiten met de decanen af te maken. De decanen zelf buigen zich over interfacultaire onderwerpen. Dat moet in de eerste twee weken van mei komen. Iedereen is charged om het zo maar eens te zeggen. Het is trouwens jammer dat we ons nu voor zo’n exercitie geplaatst zien. Temeer daar in er Duitsland met vijf- tot zesduizend nieuwe arbeidsplaatsen voor wetenschappers wordt geïnvesteerd in universiteiten. Dat is de complete omvang van 3TU. Hier praten we veel over innovatie, maar het eindresultaat is een kleinere TU. Is dat nu de bedoeling?”


DELTA. 13 08-04-2010

12

service

Aankondigingen Algemeen Vakken Alle ingenieurs krijgen ooit met intellectueel eigendom te maken. Het Delft Centre for Entrepreneurship biedt hierover een keuzevak aan voor masterstudenten en aio’s in het 4e kwartaal. In dit vak leer je de verschillende vormen van Intellectueel Eigendom kennen en gebruiken. Inschrijving kan via Blackboard: WM0781TU. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Susan Tate, S.C.Tate@tudelft.nl. Projectvoorstellen wetenschappers gezocht Stichting Imagine Life Sciences is voor de scholierenwedstrijd (4/5 Havo en 4/5/6 Vwo) van 2010-2011 op zoek naar wetenschappers die ons kunnen steunen en hun enthousiasme voor hun vak willen uitdragen door het indienen van een projectvoorstel. Voor meer informatie kijk op www.foundationimagine.org of mail naar info@ foundation-imagine.org.

Studenten Camaretten De inschrijving voor het cabaretfestival Camaretten is weer geopend. Zie www.cameretten. nl voor meer informatie. Deltasync Delftse studenten krijgen een unieke kans om hun kennis en creativiteit in te zetten bij het

realiseren van waterwoningen in de Harnaschpolder in Delft. De gemeente Delft organiseert in samenwerking met Deltasync een ontwerpwedstrijd voor een duurzame drijvende woning die echt gerealiseerd zal worden in de Harnaschpolder. Inschrijven kan tot en met 15 april op www.deltasync.nl. Innovatie Challenge De Club van Maarssen nodigt studenten en young professionals uit om met innovaties te komen voor Deltametropool Nederland tijdens het Olympisch jaar 2028. Een prijs van 10.000 euro wordt uitgereikt op het World Congress on Information Technology op 25-27 mei. Zie www.clubvanmaarssen.nl/ innovatiechallenge voor meer informatie. Student Research Conference Tijdens de Student Research Conference op 14 en 15 oktober op de Universiteit Leiden krijgen alle Nederlandse en Vlaamse bachelorstudenten de kans om hun onderzoek voor een breed publiek te presenteren. Dien je onderzoeksbeschrijving in tot 1 mei via www.vsnu.nl/SRC. DeltaCompetition Royal Haskoning, de Delta Alliance en Rotterdam nodigen studenten over de hele wereld uit om creatieve oplossingen te bedenken om de deltasteden van de wereld aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Studenten hebben tot 15

Announcements inloopspreekuur op dinsdag van 11.30-12.30 uur en de studiekeuzeadviseur op donderdag van 11.30-12.30 uur. Het Informatiecentrum (begane grond) is geopend van 9.00–17.00 uur. Er is documentatie beschikbaar over WO- en HBO-opleidingen, arbeidsmarkt, studie- en beroepskeuze, buitenlandse studies, enz. Bij de balie, telefonisch of via de email kun je een afspraak maken met een van de medewerkers. Bezoekadres: Jaffalaan 9a (ingang Mekelweg); tel. 0152788004. e-mail: studentandcareersupport@tudelft.nl website: www.studentandcareersupport.tudelft.nl

juni de tijd om hun oplossingen in te sturen. Drie winnaars ontvangen 3000 US dollar en mogen hun oplossing presenteren tijdens de Deltas in Times of Climate Change conferentie 2010 in Rotterdam. Zie www. deltacompetition.com voor meer informatie. James Dyson Award De James Dyson Award is een internationale design award die de nieuwe generatie van design ingenieurs huldigt, aanmoedigt en inspireert. De award wordt uitgereikt aan een student, wiens ontwerp het beste aantoont dat hij in staat is anders te denken en een product kan ontwikkelen, dat meer gewild is en beter werkt. De winnaar ontvangt 10000 pond en de deadline is 1 juli. Zie www.jamesdysonaward.org voor meer informatie.

Sociale Vaardigheden Leer voor jezelf op te komen, meer ontspannen gesprekken te voeren en effectiever met anderen om te gaan in de training Sociale Vaardigheden. Aanmelden en meer informatie op www.smartstudie.tudelft.nl.

Student and Career Support Informatie Bij Student and Career Support kun je terecht voor een bezoek aan een studentendecaan, een studentenpsycholoog, het Career Centre met studiekeuzeadviseurs en loopbaanadviseurs, en het Informatiecentrum. Voor de studentenpsychologen geldt dat het eerste contact loopt via het Open Spreekuur op dinsdag- of donderdagochtend van 11.30-12.30 uur. De studentendecanen en de loopbaanadviseurs houden een

Online huurprijs check Is jouw huurprijs redelijk? Check www.huurcommissie. nl voor meer informatie en om helderheid te krijgen over huren en geschillen tussen huurder en verhuurder. WorkNtravel WorkNtravel is een jong bureau dat bemiddelt tussen vrijwilligers/stagiair(e)s en bedrijven. WorkNtravel is op zoek naar Nederlandse stagiair(e)s die stage willen lopen in Suriname.

Eettafels Alcuin Oude Delft 55-57 Ma t/m do geopend van 18.0019.30 uur. Tijdens het hockeyseizoen ook op zondag geopend van 18.00-19.00 uur. Dagelijks daghap maaltijd, op ma., di. en do. ook een luxe maaltijd. Alle maaltijden zijn inclusief soep. Daghap 3 euro, luxe 4,10 euro. Koornbeurs Voldersgracht 1 Om mee te eten bij de eettafel van de Koornbeurs moet je je even inschrijven. Dit kan op www.koornbeurs.nl/eettafel tot 14.00 uur op dezelfde dag. We eten elke dag om 18.30 uur.

Deze manier van eten is tijdelijk, maar nog steeds erg gezellig en lekker. Eettafel geopend ma. t/m vr. van 17.30-19.30 uur. Basismaaltijd 3,60 euro, soep 0,30 euro, toetjes v.a. 0,30 euro, fruit v.a. 0,40 euro. Inl. www.koornbeurs.nl/ eettafel.

Tyche Oude Delft 123 Eettafel geopend van 18.0019.30 uur. Basis 3,50 euro, luxe 4,30 euro, xluxe 4,80 euro. Dagelijks soep. Vegetarische variant beschikbaar. English menu available: www.delftschestudentenbond.nl.

Sociëteit De Bolk Buitenwatersloot 1-3 Onze open eettafel is geopend ma. t/m do. De maaltijd begint om 18.30, waarna er gezamenlijk gegeten zal worden. Vegetariërs en groepen wordt verzocht (voor 14.00 uur) te bellen. De prijs voor de maaltijd is 4,00 euro, inc. soep en toetje.

Sint Jansbrug Oude Delft 50-52 Ma. t/m vr. geopend van 17.30-19.30 uur. Dagschotel (incl. salade) 3,40 euro, fruit 0,25 euro, toe 0,30 euro, luxe toe 0,85 euro, bier en fris 1,10 euro. Het menu staat ook op www. jansbrug.nl.

Minimaatjes Futpopfestival. Zaterdag 10 april is het gratis Futpopfestival van 19:00 tot 22:00 in het Congregatiegebouw te Delft (Brabantse Turfmarkt 9). Met Dokter Vonk, Sisters of Pleasure en Bananenvlieg. AC-HOP de vakbond voor Universiteitspersoneel. Voor informatie kijk dan op www. AC-HOP.nl. Stichting Delftse Natuurwacht zoekt vrijwilligers voor het

begeleiden van activiteiten met kinderen van 8-14 jaar. www. natuurwacht.nl, 015-2783086 of j.f.m.molenbroek@tudelft.nl. Spelregels minimaatjes. Minimaatjes zijn niet toegankelijk voor het bedrijfsleven. Voor commerciële aanbiedingen en advertenties: H&J Uitgevers (adres in colofon). Minimaatjes zijn maximaal 200 tekens lang. Inleveren vóór vrijdag 14.00 uur via e-mailadres delta@ tudelft.nl.

Open from Monday to Friday from 17.30-19.30 hrs. Daily dish (incl. salad) 3,40 euro, fruit 0,25 euro, dessert 0,30 euro, beer and soda 1,10 euro. Find the complete menu at www.jansbrug.nl. Wolbodo Verwersdijk 102 Soup is served at 18.30h. Everyday meat, vegetarian and vegan. Everyone is welcome. A meal costs 4,00 euro. www. wolbodo.nl

x www.eettafels.tudelft.nl

Meer informatie via info@ bluefrogtravel.net. International Office Het International Office, Jaffalaan 9a, is op werkdagen geopend van 9.00-17.00 uur. Je kunt ook vragen stellen via internationaloffice@tudelft.nl of telefonisch (015-2788012) een afspraak maken.

Students SIFE Delft Looking for something new? Students in Free Enterprise Delft offers you the opportunity to combine social entrepreneurship with your academic knowledge. With the support of companies like Unilever, Heineken, HSBC, KPMG, Schiphol and Philips we create projects to help people all around the world. Do you also have a head for business and a heart for the world? We are looking for new participants now! Check www. sifedelft.nl or mail your motivation to info@sifedelft.nl.

Student and Career Support Information The student psychologists and the central student and careers councilors are located at Jaffalaan 9A. Office hours:

Monday-Friday from 9.00-17.00 hrs. You can direct your inquiries or make an appointment at the Front Office or by phone: 0152788004. For an initial appointment with one of the student psychologists you should first come to one of the open office hours: Tuesdays and Thursdays from 11.30-12.30 hrs. The open office hours of the Student and Career counselors are on Tuesdays from 11.30-12.30 o’clock. More information on www.studentandcareersupport.nl. International Office The International Office, Jaffalaan 9a/visitor’s entrance at Mekelweg, office opening times Monday to Friday 9.00–17.00 hrs. Appointments and enquiries can be made by email: internationaloffice@tudelft.nl or by phone: 015-2788012.

x Delta Inleveren kopij Bijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de rubriek “Aankondigingen” in Delta ontvangt de redactie graag per e-mail: delta@tudelft.nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten. Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur.

Hartweek 11 t/m 17 april 2010 Geef aan de collectant of stort op giro 300 www.hartstichting.nl

Adv_SMPEe_v1:Opmaak 1 07-04-10 14:12 Pagina 1

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zoekt samen met opleidingsziekenhuizen kandidaten voor

klinisch informaticus in opleiding (8 vacatures) Gestationeerd in de opleidingsziekenhuizen volgen de kandidaten een tweejarig postinitieel opleidingstraject, aansluitend op een passende academische studie (natuurkunde, (medische) informatica, elektrotechniek, technische bedrijfskunde, biomedische technologie of gelijkwaardig). Kandidaten met enige jaren relevante ervaring (werk of promotieonderzoek) zijn eveneens van harte welkom. SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven in de vorm van colleges, workshops, (internationale) conferenties en seminars die door case studies in het ziekenhuis worden getoetst. Daarnaast is er een intensieve begeleiding van de kandidaten door deskundigen uit de zorg en SMPE/e. Ook door de intensieve onderlinge contacten in de opleidingsgroep krijgen de kandidaten een ziekenhuisoverstijgend inzicht in het vakgebied. Zie ook www.smpee.tue.nl [QMI]. Opleidingsziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht); Alysis Zorggroep (Arnhem); Amphia Ziekenhuis (Breda); Isala Klinieken (Zwolle*); Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch*); Kempen-

haeghe (Heeze*); Maxima Medisch Centrum (Veldhoven); Tergooiziekenhuizen (Hilversum). Functie inhoud: De snel voortschrijdende digitalisering in de zorg vraagt om een nieuwe beroepsgroep in het ziekenhuis. SMPE/e gaat deze strategisch denkers in de zorg opleiden. Klinisch informatici moeten procesmatig kunnen denken om de informatiestromen binnen een ziekenhuis te overzien. Op basis van een grondige analyse moeten zij een infrastructuur ontwerpen. Hierbij gebruiken zij commercieel beschikbare bouwstenen. Actuele kennis op het gebied van informatievoorziening en ICT is hiervoor vereist. Goede communicatie binnen de kliniek en daarbuiten bepaalt het succes van menig project. Aan professionele vorming van de kandidaten wordt veel aandacht besteed. Op strategisch niveau maken klinisch informatici het informatiebeleid op medisch en niet-medisch terrein. Ook leren zij om leiding te geven aan projectgroepen. Deze vaak grootschalige projecten vereisen een goede onderbouwing in een ‘business case’. De klinisch infor-

maticus bouwt een brug tussen de klinische praktijk, de klinische fysica en de ICT dienstverlening. Zie www.smpee.tue.nl voor structuur opleiding. Arbeidsvoorwaarden: Tijdelijke aanstelling voor twee jaar na aanvang opleiding in ziekenhuis (0.8 fte) en TU/e (0.2 fte). Bandbreedte € 2202,- tot € 3114,per maand, afhankelijk van leeftijd/ ervaring. Aanvang opleiding: 1 september 2010, aanstelling per 1 juni (of eerder *). Sollicitaties: Schriftelijke (digitale) sollicitaties met indicatie ziekenhuis van voorkeur inclusief CV en korte omschrijving van relevante projecten (afstuderen, promotie, werk) voor 22 april 2010 sturen naar smpee@tue.nl. Inlichtingen: SMPE/e (T 040 247 2134 of 4868) of ir. Guido Zonneveld (T 035 688 7877), klinisch informaticus.


DELTA. 13 08-04-2010

13

recensies

Biografie van een ideaal Marcel van Dam toont in zijn boek ‘Niemands land’ met veel grafieken en tabellen aan dat de neoliberale agenda ongelijkheid en armoede heeft opgeleverd. Hij kleurt deze cijfers met demagogische retoriek. xWillemijn Dicke Dit is een boek van een man die boos is. Marcel van Dam maakt zich kwaad over de toegenomen sociale ongelijkheid in Nederland en over de verharding van het strafrecht. Maar vooral over het feit dat niemand zich daar echt druk om maakt. Hoe kan dat? Veel lezers zullen nooit belanden bij die vraag, want voor je bij de - tot mijn verrassing - overtuigende analyse belandt, moet je eerst een reeks van wapenfeiten uit Van Dams loopbaan doorploegen. Zonder terughoudendheid vertelt Van Dam over zijn succes in verschillende banen. Banen waarnaar hij nooit heeft gesolliciteerd trouwens: hij is altijd

gevraagd. Hij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat we voortaan geautomatiseerde prognoses maken van verkiezingsuitslagen, we schrijven 1967. Collega-ministers en parlementariërs vreesden ‘de rap van de tongriem gesneden PvdA’er’. Als minister heeft hij een uitmuntend huisvestingsbeleid gevoerd. Toen hij voorzitter werd bij de Vara trof hij een financiële en organisatorische janboel aan. In korte tijd heeft hij de Vara gereorganiseerd. Soms duiken er in de eerste twee hoofdstukken aardige anekdotes op over Den Uyl en andere PvdA’ers - inmiddels oud-partijgenoten want van Dam heeft zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd uit onvrede met de omarming van de neoliberale agenda. De lezer die geen bewonderaar is van Marcel van Dam kan deze hagiografie beter overslaan, want deel twee en deel drie zijn echt de moeite waard. Met talloze grafieken en tabellen toont Marcel van Dam aan dat de neoliberale agenda ongelijkheid en armoede heeft opgeleverd. Zo zijn de minima er sinds 1980 in absolute zin op achteruit gegaan. Voor de rijkste tien procent van Nederland is de koopkracht met 160 procent gestegen. Andere cijfers die mij verrasten gaan over kinderen die in armoede opgroeien.

In Nederland is dat twaalf procent van de kinderen, en in Scandinavië bijvoorbeeld maar vier procent. Naast deze trend van groeiende sociale ongelijkheid, signaleert van Dam een tweede trend: die van meer dwang en repressie, ook weer geïllustreerd met cijfers. In Nederland wordt harder en langer gestraft dan in alle andere Europese landen. ‘In geen enkel land dat de statistieken bijhoudt, is de groei van het aan-

‘De verzorgingsstaat is beter betaalbaar dan we denken, ook in 2010’ tal gedetineerden zo sterk geweest als in Nederland.’ Deze ‘breuk met de beschaving’ is gegroeid sinds de jaren tachtig: het maakt geen verschil welke politieke kleur aan de macht was. Van Dam zoekt de oplossingen in meer uitgaven aan sociale bescherming, aan de gezondheidszorg en onderwijs. De verzorgingsstaat is beter betaalbaar dan we denken, ook in 2010. Licht demagogisch laat van Dam een grafiek zien van de toename in luxe vakanties. Als we niet drie keer maar in plaats daarvan slechts een maal per jaar

een shopweekend in New York houden, kunnen we met zijn allen die gezondheidszorg best betalen. Het zelfde geldt voor de AOW. In een paar denkstappen toont hij aan dat de angst voor de vergrijzing op niets is gebaseerd: de AOW is betaalbaar en kan dat blijven, met een paar ingrepen. Het boek drijft voor een groot gedeelte op de grafieken en tabellen. De figuren over armoede en ongelijkheid zijn schokkend en overtuigend. Maar van Dam laat het niet bij de cijfers: hij kleurt ze met grote woorden en verbanden, die niet altijd spreken uit de tabellen. Zo zegt hij over marktwerking, zonder nadere onderbouwing: ‘Managers wijzen ons de weg naar het hoogste rendement, op zoek naar niets. Grootschaligheid, automatisering en efficiency dringen menselijkheid als kostenpost naar de achtergrond.’ Door van Dams zware retoriek loopt hij het risico om als demagoog te worden weggezet. Dat is jammer. Zijn boek verdient een serieus antwoord van degenen die het neoliberale gedachtegoed omarmen: wat heeft het neoliberalisme ons opgeleverd en gekost? En trouwens: wie is ‘ons’?

x

Marcel van Dam, Niemands land. Biografie van een ideaal, uitgeverij De bezige bij, ISBN13-9789023442080, € 19,90.

Newton op jacht naar valsemunters Aan het eind van de zeventiende eeuw zat Groot-Brittannië met een monetaire crisis die de stabiliteit van het land bedreigde. ’s Lands meest briljante geest werd ingezet om het gevaar te keren. Isaac Newton verdiende er niet alleen waardering mee maar ook veel geld. xChristian Jongeneel Zestig pagina’s noten en registers zijn de belangrijkste aanwijzing dat ‘Newton and the counterfeiter’ geen roman is maar een populair wetenschappelijk boek. De schrijfstijl van Thomas Levenson, in het dagelijks leven hoogleraar wetenschapsjournalistiek aan MIT, leunt namelijk zo zwaar op literaire technieken dat de lezers nauwelijks doorheeft dat hij een doorwrochte studie in handen heeft over een minder bekende verdienste van natuurkundereus Isaac Newton: zijn jaren

aan het hoofd van de Britse Munt. Levenson begint het verhaal met de jonge Newton, die als student uit de middenklasse aan Cambridge de kost verdient in de kantine en de restjes van zijn studiegenoten eet. Ambitie en werklust, uiteraard in combinatie met een excellent stel hersenen, wijzen hem de weg naar de wetenschappelijke top. Een aangenaam mens is hij niet, maar zijn brille begint wel op te vallen in Londen. William Chaloner was van nog nederiger komaf dan Newton. Universiteit zat er voor hem niet in, maar leergierig was hij evengoed. Hij begon zijn carrière als spijkermaker, zwaar handwerk. Zo leerde hij een en ander over metalen. Hij werd niet onthaald in Londen, maar kroop omhoog, als verkoper van seksspeeltjes, kwakzalver en allround sjacheraar. Toen ontmoette hij een man die gespecialiseerd was in het verkoopbaar maken van oud leer door er een laagje kleurstof op aan te brengen. Vergulden, zeg maar. Het waren de late jaren 1690. Stadhouder Willem van Oranje zat op de Britse troon en voerde oorlog tegen alles en iedereen. Er was een groot tekort aan geld. Gouden munten werden afgevijld tot ze wel een kwart minder wogen. Tien procent van alle munten in omloop deugde

niet. Chaloner greep de mogelijkheid met beide handen aan en verdiende een klein fortuin. Dat zette hij in om pamfletten tegen de koning te laten drukken. Vervolgens verraadde hij de drukker bij de koning, waarvoor hij rijkelijk beloond werd. Zo werd hij een gerespecteerd burger, van wie niemand vermoedde dat hij de grootste valsemunter van het land was. Ondertussen begon het gebrek aan vertrouwen in Britse munten echt nijpend te worden. De koning

Een heerlijk misdaadboek met een groot wetenschapper in de rol van Sherlock Holmes wendde zich tot Newton: zou hij zijn licht eens willen laten schijnen over het probleem? Dat wilde Newton wel. Als het nieuwe hoofd van de Munt stelde voor om alle munten terug te halen en opnieuw te slaan. Goed idee, zei de respectabele William Chaloner, die een hele serie boekjes over het monetaire probleem gepubliceerd had. Hoewel Newton zijn verdere adviezen negeerde, vond Chaloner (inmiddels ook actief in vals papiergeld)

wel een gewillig oor aan het hof. In 1697 en 1698 leidde Newton de gecompliceerde operatie om de volledige muntenvoorraad te vernieuwen. Wat hij even over het hoofd gezien had, toen hij het ambt aanvaardde, was dat hij ook verantwoordelijk was voor het opsporen van valsemunters. Hij had daar ook geen zin in, maar moest vol aan de bak toen Chaloner beweerde dat medewerkers van de Munt tot hun nek in de valsemunterij zaten. Newton ging er achteraan en bracht heel wat lieden aan de galg, maar Chaloner kreeg hij niet veroordeeld. Toen de laatste uit hechtenis kwam, lanceerde hij een persoonlijke aanval op Newton. Wat volgde was een kat- en muisspel dat Levenson met veel gevoel voor drama vertelt. Uiteindelijk bleek Newton toch slimmer dan Chaloner. Hij werd zelfs rijker, want als muntmeester had hij recht op een percentage van alle munten die de Munt sloeg. Het geld stelde hem in staat zijn professoraat in Cambridge op te geven en zich helemaal aan de wetenschap te wijden. Al met al is ‘Newton and the counterfeiter’ een heerlijk misdaadboek met een groot wetenschapper in de rol van Sherlock Holmes. Levenson neemt ook de moeite de sociale en politieke omstandigheden te schetsen, zodat het Londen van rond 1700

werkelijk gaat leven. Een absolute aanrader.

x Thomas Levenson, ‘Newton and the counterfeiter’. Faber & Faber, pp. 318, 22 euro.


H&J Uitgevers_2x70_zw-w

14

service

Agenda Vrijdag 9 april Wetenschapsagenda Intreerede van prof.dr. E. Charbon en prof.dr. K.A.A. Makinwa, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. 15.00 uur. Smartstudie Nederlandse workshops 9 april: Slimmer tentamens voorbereiden Studeren met dyslexie Emotional Freedom Technique www.smartstudie.tudelft.nl

Zondag 11 april Varsity Op 11 april wordt de 127e Varsity - ’s Nederlands grootste studentenroeiwedstrijd - verroeid op het Amsterdam-Rijnkanaal te Houten. www.varsity.nl Studium Generale Hippolytuslezing ik & de professor: ‘De vele gezichten van een Biobased Economy’. Deze lezing zal ingaan op de transformatie van de "bio"-kant van Delft, op de kansen voor de lokale en nationale economie en op de omvangrijke investeringen die gepland zijn om Biobased Delft ‘fit for the future’ te maken. Om 11.30 uur door prof.dr.ir. Luuk van der Wielen,
DOK, Vesteplein 100, Delft - toegang gratis. International Student Church Students of all denominations are invited to our ecumeni-

14-05-2004

14:02

Voor advertenties bel met:

cal
service every Sunday at Raamstraat 78, 11.30 hrs followed by tea/coffee. The services are led by the chaplains Reverend W. Stroh and Father Avin, and are supported by student leaders. More information on www.iscnetherlands.nl.

Maandag 12 april Wetenschapsagenda Our of Office; A study on the Cause of office vacancy and transformation as a means to Cope and Prevent. Promotie van H.T. Remøy, MSc. Promotor: prof.ir. H. de Jonge. 10.00 uur. Safety in the Operating Theatre - a Multa Factor Approach for Patients and Teams. Promotie van ir. L.S.G.L. Wauben. Promotoren: prof.dr.ir. R.H.M. Goossens en prof.dr. J.F. Lange. 12.30 uur. Evolution of the floc size distribution of cohesive sediments. Promotie van F. Mietta, Laurea in Ingegneria. Promotor: prof. dr.ir. G.S. Stelling. 15.00 uur. Symposium The Department of Chemical Engineering of the TU Delft will hold a symposium on ‘soft matter’ on the 12th of April. For more information and registration see www.softmatterdelft.nl. Smartstudie English workshops 12th of April:

Constructive thinking Self Esteem www.smartstudie.tudelft.nl

Dinsdag 13 april Valorisation Centre The Valorisation Centre organises information meetings for the scientists of TU Delft. Today there the meeting ‘Make your own career-personal research grants day’ will be held. More information and application forms can be found on www. valorisationcentre.tudelft.nl.

Woensdag 14 april Wetenschapsagenda Afscheidsrede van prof.dipl.ing. J.N.J.A. Vambersky, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. 15.00 uur. Global Meeting Point ‘China Blue’ shows the harsh conditions under which two Chinese teenage girls work in a blue-jeans factory, a world behind the jeans which we like to buy. Come and watch the movie together with other students and enjoy a free meal on the 14th of April, 18.30 hr at Voorstraat 60. For more information mail wfstroh@xs4all.nl or check www.iscnetherlands.nl.

lustrumweek plaatsvinden van de Mijnbouwkundige Vereeniging. Het hoofdevenement van de week is een internationaal symposium met als thema ‘How smart technology pushes today’s limits’ op 20 april. Zie www.lustrum-mv.nl voor meer informatie. Congres Spoorzone Op maandag 19 april zal er een congres worden gehouden over de Spoorzone. Diverse sprekers zullen belichten hoe de Spoorzone gebruikt zal kunnen worden. Entree bedraagt 10 euro per persoon. Aanmelden kan via www.aanmelder.nl/ delft_bouwt_aan_je_toekomst. Bij het kaartje zijn lidmaatschap van het WeSD en twee consumpties inbegrepen. HOPE Inspirational Lecture On the 19th of April from 13.0014.30 hrs an inspirational lecture of the series ‘Encounters with Exceptional Entrepreneurs’ will be given by dr. Iqbal Quadir in the L-Building of Erasmus University Rotterdam. See www. eur.nl/hope for more information.

April

Smartstudie Workshops English workshops 21st of April: Mindmapping Speedreading www.smartstudie.tudelft.nl

Mijnbouwkundige Vereeniging Van 19 t/m 24 april zal de Half-

Opening Career Centre The Career Centre has officially

started during the fall of 2009. On the 21st of April you will be able to attend a selection of workshops (personal branding, CV check, etc.) and hear about our plans for the future. The day will end with a festive toast and live music. WISV Christiaan Huygens Op 27 april organiseert Wiskunde en Informatica Studievereniging 'Christiaan Huygens' een symposium met als titel 'Cloud your Identity, Distribute your Life'. Op dit symposium worden de nieuwe ontwikkelingen van peer-2-peer samenwerking, gedistribueerde systemen, cryptologie en vooral de privacygevolgen en wetgevingsprocessen hiervan behandeld. Meer informatie is te vinden op http://symposium2010.nl. Hidde Nijland Symposium Op 28 april vindt het Hidde Nijland symposium over ‘Elektrisch Vervoer’ plaats op de TU Delft. Inschrijven kan via de website www.hiddenijlandsymposium.nl. De kosten voor academisch personeel bedragen 85 euro en voor studenten 10 euro. Alle promoties, intree- en afscheidsredes genoemd in deze agenda vinden, tenzij anders vermeld, plaats in de Aula van de TU, Mekelweg 5, Delft.

H & J Uitgevers Postbus 101 2900 AC Capelle aan den IJsel T (010) 451 55 10 F (010) 451 53 80 E delta@henjuitgevers.nl

Neem contact op met Hennie de Ruyter of met Mireille van Ginkel voor nadere informatie

GRATIS HYPOTHEEKGESPREK BIJ U THUIS (OOK IN DE AVOND) • Voor starters die inzicht willen in alle subsidiemogelijkheden • Voor doorstromers op de woningmarkt • Voor mensen die willen oversluiten Kortom bel ons: 015 215 78 00 voor een goede uitleg en deskundig advies! Oosteinde 25 • 2611 VA Delft • info@vwadviseurs.nl • www.vwadviseurs.nl

Ik ben Duchenne-patiënt Geef kinderen met een levensbedreiGende ziekte de kracht om kind te zijn. doe een Wens stichtinG nederland, bankrekeninG 36.60.21.222.

gratis advertentie

DELTA. 13 08-04-2010

Pag


DELTA. 13 08-04-2010

15

Delta in English

Chinese skills

Cuts coming

Smart drinkers

Toilet paper

Ahead of the World Expo in Shanghai, TU Delft is offering a special one-day workshop in ‘Chinese Language and Intercultural Communication’. The workshop aims to enhance ones chances of successful contacts with China by giving participants more insight into Chinese language and culture, as well as teaching participants how to conduct simple business conversations in Chinese. The workshops are on April 20 and May 11 and cost 350 euro. For more information: Dr M. Elling at m.gm.elling@tudelft.nl

TU Delft faces a period of uncertain income levels, yet also must continue investing and upgrading if the university is to remain relevant (inter)nationally. Last week TU Delft’s Executive Board, deans and directors met to discuss proposals for spending cutbacks. The university’s deans and directors have been asked to take measures that will achieve savings of 45 million euro on a structural level within a two to three year period. This summer the Executive Board will decide where the cuts will come.

According to research conducted at the London School of Economics, higher educated women drink more alcohol and more often have drinking problem than less educated women. Female university graduates are 86 percent more likely to drink alcohol daily than non-university graduates. Reasons for this, the researchers say, are because higher-educated women have children at later ages, have richer social lives and more often work in male-dominated environments.

A cardboard toilet featuring a water-proof layer. With this idea, Sacha van Ginhoven, a 26 year-old TU Delft industrial design student, won an idea competition held on World Water Day (25 March) and supported by Unicef and others governmental agencies. This new toilet product, called the ‘Plug-in’, is shaped like a large cup and can fit into existing latrines in developing countries. The Plug-in can hold thirty litres and is reusable.

Sports day in Enschede Under the motto ‘let’s try to look through the differences and enjoy being together’, a host of TU Delft sports teams will be travelling to Enschede this weekend to compete in the 32nd annual International Student Sports Day. xKURIAN KATTUKAREN Some 55 TU Delft international students will compete against teams from nine other international education institutes from across the Netherlands at the International Student Sports Day, which this year is being hosted by the University of Twente. All told, around sevenhundred competitors from sixty countries will compete in this ‘mini Olympics’ for international students. Despite competing in the event since 2000, winning the overall championship has thus far eluded TU Delft. Instead, ultimate victory has always been a tossup between our Delft neighbours, the Unesco Institute for Water Education (IHE), and the International Institute for Geo-information Science and Earth Observation (ITC) in Enschede: between them the two institutes have won 27 of the last 32 champi-

onships. “But that’s history”, says Mary Dotman, the TU Delft International Office staffer helping to organise the event. “This year will be different.” In hopes of winning this year’s championship, TU Delft’s studentathletes have been training once a week since February. Kirk Scheper, captain of TU Delft’s volleyball team, appreciates that the international office arranged for practice facilities to be made available and also hired coaches to help improve their trainings. He says the volleyball

The joy is in taking part in a shared experience team’s preparations have been ‘top class’. It’s now hoped that this extra guidance will translate into better performances this year, not just in volleyball but also in all the events Delft has entered: soccer, badminton, basketball, table tennis, chess and darts. TU Delft will not however field a women’s soccer team, which is in stark contrast to IHE, whose ‘women’s team is ready for the event’, according to Slyvie Stijlen, IHE’s social cultural officer. With competition regulations requiring all team sports to include a certain number of women, it’s been ‘difficult’, Scheper admits, to get the required number of women. The overall enrolment for this year’s

foreign eye competition has also been hampered by the fact that International Sports Day falls smack in the middle of the April exam period. This is the reason why Ahmed Bakker, a top-notch volleyballer who captained last year’s volleyball team, is not taking part this year. Another factor might also be the university’s decision to ‘go Dutch’ this year. Perhaps it’s the crisis, but requiring the TU Delft team members to fork out 7.50 euros for the trip east to Enschede was never going to be a hit with international students. But for the students participating, their motivations nevertheless shine through. For most, in the true spirit of the games, the joy is in taking part in a shared experience. For others, like Purvil Khakharia, the table tennis team’s captain, it’s the spirit of competition and the opportunity to test oneself on an international level, while for basketball player Sreedevi Koonath it’s the chance to continue playing a sport she loves and has been playing since her school years. Ultimately, however, the very fact that people of such different backgrounds and temperaments can come together in the sports arena and temporarily forget all the differences is victory in itself.

x

For those interested in cheering on TU Delft’s sports teams, International Student Sports Day will be held on April 10, from 10:00 to 18:00, at the University of Twente’s Sports Centre, in Enschede.

(Photo: Surya Narayanan, MSc, computer engineering) It’s Spring again! Goodbye to that long-lasting winter of snowstorms, frozen ponds and biting winds. Gone are the days when we hated to leave our warm homes and walk along the lonely snow-covered streets in the fear of slipping and hurting ourselves with every step we took. But now it was suddenly and miraculously a fine spring morning as I made my way to the university. I noticed some lush green bushes planted in a row along the road side. A few days later I saw some small purple flowers sprouting up in between the tram tracks. As the days passed, bright yellow and white flowers started blooming from the roadside plants, which made me stop to take this picture. I’d like to imagine that everyone who noticed these new beautiful flowers would have become drowned in a world of happiness and at least felt for a fleeting moment: ‘How soon and wonderful are the changes happening around me.’ Although the city is green and beautiful, these plantings by Gemeente Delft are definitely a good idea. A sense of warmth is tapping at the door with these bright sunny days, unpredictable showers, flowers blooming, birds chirping, all heralding the onset of spring. Welcome back spring! (SN)

Nyakuma

Becoming a true Spartan “Sunday. Football. The Sabbath day and the beautiful game may share no common bond, yet some may beg to differ. Unapologetically, I state my allegiance to this dissenting nation of passionate followers of mankind’s greatest game, which is something I’ve done from the day I could kick a ball. Football means a great many things to many different people: to some it’s pure passion, to others the very essence of life. Manchester United’s Roy Keane once described the passion of football as akin to a love affair, while the great Pele said football is like a guitar string vibrating with enthusiasm. Back in Nigeria, Sunday was holy for two reasons. It was Sabbath and the day of the week when we, the residents of Makurdi, made our weekly pilgrimage to the Aper Aku stadium: Makurdi’s very own theatre of dreams, where we cheered on our darling team, Lobi Stars FC, in the Nigerian Premier League. But upon moving to the Netherlands I had to take on a new following, adapting and rekindling my passion for a new team. The process of making up my mind, of deciding which Dutch club team to root for, came naturally, like the calling every passionate football fan feels. For me the choice was simple: Sparta Rotterdam. So why did I opt for the Kasteelheren (Lords of the Castle) as Sparta’s supporters are called, and not for Feyenoord, their much bigger and more famous Rotterdam arch rivals? Or why not Ajax Amsterdam, where my Nigerian compatriots, Kanu Nwankwo, Tijjani Babangida and George Finidi, once thrilled the fans at Amsterdam Arena? Incidentally, my choice of Sparta was also made based on the fact that the team currently includes a compatriot, Ayodele Adeleye, a rocksolid defender. More so, Rotterdam is the one Dutch city that has left quite an impression on me: its breathtaking architecture, über hip lifestyle, cool bars and cafés, art scene and night life have all gre-

atly impressed me. I fell in love with the city the moment I first set foot there. And so I became a Spartan or Kasteelheer, a supporter of this, the oldest professional football club in the Netherlands. To complete my initiation into the brotherhood at het Kasteel (the Castle), Sparta’s home ground, I requested a club card and now loyally don the team’s famous red and white stripes with pride and passion. In truth, before moving to the Netherlands, my knowledge of Dutch football was rooted in the exploits of three football teams: Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam and PSV Eindhoven (the latter especially, as the Brazilian Ronaldo (El Phenomeno) had played there). Although Holland is famous for creating the concept of ‘Total Football’, Dutch football was simply never shown on TV in Nigeria, and hence its popularity was as nothing compared to English Premiership teams like Arsenal, Manchester United and Liverpool, whose matches were always broadcast. This explains why most Nigerian kids grew up supporting English football teams, since in those days none of us had ever heard of Sparta, Feyenoord, PSV or Roda JC, or of the great Dutch players like Ruud Gullit, Marco van Basten and Holland’s famous ‘number 14’ Johan Cruyff - except of course if they had played in England. But living in the Netherlands has made me appreciate Dutch football much more. I now watch Dutch club teams on TV and go to games at het Kasteel whenever I can. And come Sunday next football season I will once again join the Kasteelheren faithful in the beautiful port city of Rotterdam as we don the red and white in support of our beloved Sparta.” Bemgba Nyakuma, from Nigeria, is a second-year MSc student at the Faculty of Applied Sciences. He can be contacted at: b.b.nyakuma@student.tudelft.nl


DELTA. 13 08-04-2010 achterkant

00 16

dream teams Naam: Saskia Wagenaar (20, L&R) Dreamteam: Dare (www.dare. tudelft.nl) Functie: Commissaris internal affairs Net als alle ruim honderd teamleden begon Saskia Wagenaar haar raketcarrière bij Dare met een relatief simpele raket. “Om de fijne kneepjes van rakettechnologie te leren.” De bedoeling is om een ei een kilometer de lucht in te schieten en deze weer heelhuids op de grond te krijgen. “Op militaire basis ’t Harde mogen we de raketten afschieten. Bij ons was de parachute echter niet open gegaan en had de raket zich in de grond geboord. Pas na een dag hadden de militairen hem gevonden. Ja, het ei was kapot.” De opdracht is een oefening voor grotere projecten, zoals de Stratos-raket die vorig jaar in Zweden het Europees hoogterecord brak door een hoogte van 12,5 kilometer te bereiken. “Hoewel succesvol, ging ook daar de parachute niet open en moest de raket geborgen. Teamleden zijn in de Zweedse moerassen op expeditie gegaan om te zoeken op de vermoedelijke landingsplaats, eerst zonder succes. Toen ze ’s avonds hout gingen zoeken voor een kampvuur, zagen ze hem. Hij was ingeslagen in een boom, Ach, daar leer je van. De meeste van onze landingen gaan trouwens goed hoor.” (EvO)

as in olde times

Coffee with love Huize Wipkolder (Wippolder is the name of a Delft neighbourhood; ‘kolder’ means craziness) is renowned as a ‘Delftsch Huis’ with many traditions, ranging from Christmas dinners to the HJ (house youngest) putting the old paper for recycling out on the sidewalk every Monday night. One tradition that club members, fellow students and parents find most amazing is the fact that there’s no coffee machine in this, the NP38 (Nassauplein 38) student house. For years the coffee has been made using ground coffee beans, filters and hot water. And this coffee is very special because of the love that goes into its making. How this love is precisely added to the coffee by the HO (house oldest) is hard to describe in words. But during the entire coffeemaking process, the name Pluto doesn’t go unmentioned. That’s not the house dog’s name (the only pets at NP38 are the mice), but rather a cup that comes from the Pluto ice cream brand. For years Pluto has provided loyal service as the cup that catches the excess coffee from the filter. In this student house, coffee is drunk without milk or sugar (although men and women are allowed to have differing opinions about how tea should be drunk). Huize Wipkolder is a close-knit student house, says Wouter Steenstra, one of its nine residents. “Because the nine housemates all follow different studies, belong to different clubs, are of varying ages and genders, the times we’re all at home vary greatly.” One moment during the week when they do all see each other is Sunday nights at café Tango. The #38 Delft Blue tile on the wall marks the spot where the housemates gather to drink to the end of the weekend and start of a new week. When Tango closes, Oude Jan hosts the after-party. The hangovers on Monday morning are then cured with the cups of coffee made with lots of love. (JT/DM)

Saskia Wagenaar: ”De meeste landingen gaan goed.” (Foto: Richard van ’t Hof)

kasja weenink

Gevaar

Kriep

Pluto the cup catches the coffee. (Photo: Hans Stakelbeek/FMAX)

De afgelopen jaren hebben zich nogal wat ontwikkelingen voorgedaan waar je als (beleids)medewerker op de TU behoorlijk bang van kunt worden. Om te beginnen was daar de moordpartij op Virginia Tech. Het besef ontstond hierdoor dat ook op het Mekelpark studenten van het pad kunnen raken. Vervolgens was er het moderne migratiebeleid, waarbij vooral naar niet-westerse studenten gekeken werd als potentieel gevaar voor de veiligheid. Niet echt geruststellend, gezien het aantal uitwisselingsprogramma’s van de TU. Als je daarnaast beseft dat we een reactorinstituut hebben en een tiental laboratoria met gevaarlijke stoffen, is het eigenlijk een wonder dat wij nog steeds rustig ons werk doen. Met al die potentiële gevaren waren er voor mij echter steeds twee geruststellende factoren: de altijd waakzame en vriendelijke portiers van het CiTGgebouw, en de wetenschap dat de manager veiligheid vier deuren verder zetelt. Zelfs toen Bouwkunde brandde voelden wij beleidsmedewerkers ons op de

vijfde verdieping van CiTG redelijk veilig. De snor, bril en jarenlange politie-ervaring van onze veiligheidsman stelden mij altijd weer gerust. Tot wij vorige week gingen verhuizen naar 3mE. Niet alleen zijn wij onze vaste routine, collega’s en veiligheidsman kwijt; ook bleken onze plantjes achter te moeten blijven in verband met uw en onze veiligheid. Wie er verantwoordelijk voor is weten we niet, maar het was ons ten strengste verboden onze plantjes mee te nemen. Er zouden wel eens ziektes en schimmels overgedragen kunnen worden van het ene naar het andere gebouw. Tja. Meestal is mijn directie redelijk dienstbaar. Maar dit keer brak er een kleine opstand uit en zijn de plantjes persoonlijk verhuisd. Hierbij het besmettingsgevaar negerend. Mocht je komende periode verdachte personen planten zien besnuffelen in de buurt van het college van bestuur, is het niet nodig om actie te nemen. Het zijn beleidsmedewerkers die moeten acclimatiseren. Rustig laten snuffelen.

Delta TU Delft  

newspaper from Delft Technical University