Page 1

TU Delft Huisstijl 2015 Uitgebreide versie

1


Toelichting op gebruik Algemeen De geactualiseerde huisstijlregels bieden aan de ene kant een grotere vrijheid om specifieke grafische producten te ontwerpen, zonder in een strak keurslijf te zitten. Aan de andere kant gaat het binnen de toepassing van de geactualiseerde huisstijl vooral om de verhoudingen tussen de te gebruiken middelen. • • • •

Verhoudingen tussen kleuren. Verhoudingen tussen lettergroottes en lettertypes (en interlinies). Verhoudingen tussen tekst en beeld. Stramien en bladspiegel.

Op de volgende pagina’s wordt nader ingegaan op gebruik van logo, kleur, typografie en bies.

2


Actualiseren huisstijl •

3

Het voorstel betekent een stap in de richting van no-nonsense vormgeving. Een technische uitstraling, zowel in typografie als kleurgebruik. Algemene kenmerken van de nieuwe stijl zijn: Technisch en onderzoekend, grafisch, functioneel en overzichtelijk, plat, zonder franje of visuele effecten als schaduw of blur. Logo en teksten worden voortaan in combinatie met beeld geplaatst op een onzichtbaar functioneel grid. Foto’s plaatsen we voortaan zo veel mogelijk aflopend. Onder tekstvelden kunnen aflopende kleurvelden liggen die een kleurcombinatie aangaan met nevenstaande foto of afbeelding. Indien de foto aan vier zijden aflopend is plaatsen we het onderschrift in de foto (witte tekst). Als er onder of naast de foto een steunkleurvlak staat, plaatsen we een eventueel onder- of bijschrift in het kleurvlak. Wit in een donker kleurvlak, zwart in een licht kleurvlak. We plaatsen de bodytekst nooit in een kleur. Subkoppen kunnen wel in kleur staan. Hoofdkoppen (TU Delft UltraLight) nooit.

De nieuwe typografie bestaat uit Arial Regular, Arial Regular Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic, aangevuld met een UltraLight letter (TU Delft UltraLight) die geschikt is voor gebruik in titels en koppen, zowel in print als op digitale dragers, opgemaakt in Adobe InDesign™. Aanvullend is het lettertype Georgia beschikbaar voor quotes en columtekstten. Koppen en subkoppen staan nooit in Italic.


4


Uitleg terminologie Broodtekst Bodytekst, de leestekst. Hoofdkop Hoogste niveau kop. Subkop Kop niveau 2. Stramien Onzichtbaar lijnenpatroon waarop de vormgevingselementen (tekstboxes, foto’s, kleurvlakken) staan. Kolommengrid Onzichtbaar lijnenpatroon met kolommen waarin de tekst loopt. Zetspiegel Deel van de pagina (binnen de marges) waarin de tekst zich bevindt. Marge Rand tussen het tekstvlak en de paginarand (afsnede). Topmarge, bodemmarge, snijmarge en rugmarge. Aflopend Letterlijk: ‘de pagina aflopend’, dat wil zeggen tot aan de randen van het vel papier.

5

Snijtekens Bij een aflopend beeld loopt het beeld 3mm door over de afsnede.Het eindformaat van het drukvel wordt gemarkeerd door snijtekens. Nadat het vel is gesneden lopen de aflopende beelden tot aan de rand van het vel (de pagina). Corpsgrootte Lettergrootte, meestal gemeten in punten. Bijvoorbeeld bodytekst = 9pt Interlinie Regelhoogte waarop de lettergrootte staat. Bijvoorbeeld bodytekst = 9/14pt Basislijn Horizontaal lijnengrid met een vaste afstand waarop alle tekst is gelijnd. Registeren Als tekst aan beide zijden van een blad (vel) vaststaat op het basislijnstramien, dan REGISTERT het. Logo Beeldmerk Descriptor Aanvulling op het merkbeeld dat de merknaam verklaart. (Merkbeeld): TU Delft (Descriptor): Delft University of Technology


6


0

1 2 3 4

7

Inhoud Logo Typografie Kleur Bijlagen


1 8


1

Logo Naam en schrijfwijze Technische Universiteit Delft Delft University of Technology TU Delft

Niet: tu delft TU DELFT TUD DUT TU Delft TU Delft TU Delft

9


Logo 1

Voorkeurslogo: logo in zwart op witte of lichtgekleurde achtergrond.

2

Voorkeurslogo: logo in wit uitgespaard in gekleurde of fotografische achtergrond.

3

Logo voor gebruik in huisstijlset (briefpapier/visite/etc.). Dit logo wordt gebruikt op vaste huisstijlmiddelen (huisstijlset) of in combinatie met zwarte tekst op een witte ondergrond (vergelijkbaar/inwisselbaar met het gebruik van de bies).

4 Het logo kan met descriptor worden gebruikt wanneer het voor de doelgroep niet direct duidelijk is dat TU Delft een universiteit is.

• Het logo mag op geen enkele wijze worden aangepast, nagemaakt of gewijzigd en wordt altijd in zijn totaliteit gebruikt. •

De vlam mag niet los gebruikt worden, met uitzondering van de intro bij film (zie pagina 77).

• Er mogen geen eigen logo’s worden ontwikkeld zonder uitdrukkelijke toestemming van het College van Bestuur. • Er wordt een set A-formaten aangeboden met een geplaatst logo (1) gepositioneerd op de juiste positie

10


1

2

2

3

4

11


Toelichting op gebruik Logo A. Logo in zwart op lichte ondergrond. B. Logo in wit op gekleurde (of fotografische) ondergrond. C. Logo met blauwe ‘U’. D. Logo in zwart met descriptor. 1. Logo op communicatie-uitingen (print – staand formaat). 2. Logo op communicatie-uitingen (digitaal – liggend formaat). 3. Logo op presentatie (PP – liggend formaat). 1. Logo op communicatie-uitingen (print – staand formaat). • Het logo staat links onder. In zwart op een lichte ondergrond of in wit op een gekleurde of fotografische ondergrond. • De schaal van het logo is gekoppeld aan de schaal van de drager. Elk A-formaat heeft een eigen logo-grootte. • Het logo met blauwe ‘U’ is gereserveerd voor vaste huisstijlitems (communicatieset) zoals visitekaart (voorkant), briefpapier, envelop, complimentcard. In alle andere gevallen wordt het logo in zwart of wit gebruikt. • In bepaalde gevallen staat het logo links boven. Bijvoorbeeld op achterwanden, briefpapier en enveloppen. • Indien het een presentatie betreft aan een publiek dat onbekend is met TU Delft kan het zwarte logo met descriptor worden gebruikt.

2. Logo op communicatie-uitingen (digitaal – liggend formaat). • Het logo staat links onder. In zwart op een lichte ondergrond of in wit op een gekleurde of fotografische ondergrond. • Voor het gebruik van het logo in combinatie met de bies wordt verwezen naar het onderdeel ‘Bies’. • Indien het een presentatie betreft aan een publiek dat onbekend is met TU Delft kan het zwarte logo met descriptor worden gebruikt. • In bepaalde gevallen staat het logo links boven. Bijvoorbeeld op achterwanden, briefpapier en enveloppen. 3. Logo op presentatie (PP – liggend formaat). Zie 2.

12


TU Delft Logo Bounding Box. De witruimte rond het logo die vrij moet blijven van beeld of typografie.

TU Delft Bies Bounding Box. De ruimte rond het logo die cyaan moet zijn. Hoogte staat vast. Breedte is variabel.

13


Uitzonderingen Op de huisstijlset staat het logo in de versie met blauwe ‘U’ rechtsboven op het briefpapier en linksboven op envelop, visitekaartjes en stickervellen.

Postbus 139, 2600 AA Delft

Universiteitsdienst

Postbus 139, 2600 AA Delft

14

Postbus 139, 2600 AA Delft


Positie van het logo Het logo staat bij voorkeur horizontaal links onder.

Standaardpositie van het logo: linksonder

Schaal van het logo Er is een positionering- en schaalset aangemaakt voor het logo in wit en het logo in zwart.De x-as en Y-as afstanden zijn minimale afstanden. Afhankelijk van het ontwerp kan het logo verder worden uitgelijnd (met name op de x-as).

15


Delft University of Technology

J. Janssen Manager Media Bibliotheek Communication j.janssen@tudelft.nl

Visitekaartje Voorkant

Visitekaartje Achterkant

16

University Corporate Office

Building 21 Prometheusplein 1 2628 CN Delft P.O. Box 5 2600 AA Delft www.mediasolutions.tudelft.nl T +31 (0)15 27 00112 M +31 (0)6 2345 6789


Delft University of Technology J. Janssen

Card nr. 200048358

Employee 900763

Campus Card Voorkant

Deze kaart is eigendom van Technische Universiteit Delft This card is owned by Delft University of Technology De vinder wordt verzocht deze kaart te sturen naar Technische Universiteit Delft t.a.v. Centrale Helpdesk van de Studentenadministratie, Postbus 5, 2000 AA Delft The finder is requested to send this card to Delft University of Technology, c/o Central Helpdesk of the Student Administration, P.O. Box 5, 2000 AA Delft, The Netherlands

Campus Card Achterkant

17


Toelichting op gebruik Bies A. Horizontale bies onderaan een staande pagina. B. Verticale bies aan de linkerzijde van een liggende pagina of een liggend scherm. 1. Bies op communicatie-uitingen (print – staand formaat). 2. Bies op communicatie-uitingen (digitaal – liggend formaat). 3. Bies op presentatie (PP – liggend formaat). 1. Bies op communicatie-uitingen (A. print – staand formaat). • Het gebruik van de bies wordt voorgesteld op éénbladige uitingen zoals affiche, flyer, kaart, etc. (staand). • De bies wordt aangemoedigd in het geval het gaat om uitingen met (zwarte) tekst op een witte ondergrond. • Indien er al met gekleurde ondergronden of aflopende foto’s wordt gewerkt, wordt de bies niet aangemoedigd. In dat geval vormt de bies een extra grafische laag die tot een onrustig beeld leidt. • Ook bij grafische producten die uit meer dan één blad (voorkant/achterkant) bestaan wordt het gebruik van de bies afgeraden. In dat geval verstoort de aanwezigheid van de bies de ruimte op het vel (of de spread). 2. • •

Bies op communicatie-uitingen (B. digitaal – liggend formaat). Het gebruik van de bies wordt voorgesteld op digitale slides. Het betreft dan een verticale bies. De bies wordt aangemoedigd in het geval het gaat om uitingen met (zwarte) tekst op een witte ondergrond. • Indien er al met gekleurde ondergronden of aflopende foto’s wordt gewerkt, wordt de bies niet aangemoedigd. In dat geval vormt de bies een extra grafische laag die tot een onrustig beeld leidt. • Ook als er een complexe afbeelding met meerdere kleuren op een witte achtergrond staat, wordt het gebruik van de bies afgeraden. 3. Bies op presentatie (B. PP – liggend formaat). Zie 2.

18


Bies • •

De bies wordt toegepast in bovenstaande omstandigheden en nevenstaande voorbeelden. Het is een blauwe (cyaan) balk met daarin een wit TU Delft-logo zonder descriptor. • Het gebruik van de bies wordt aanbevolen in de combinatie van een éénbladige uiting van zwarte tekst op een witte ondergrond (dus zonder beeld). Een poster of een flyer. • In een PowerPoint slide wordt de bies verticaal gebruikt. • In de bies mag alléén het TU Delft-logo in wit worden uitgespaard. Er mogen geen andere logo’s, afbeeldingen of teksten in de bies worden geplaatst. • Er wordt een nieuwe biezenset aangeboden op de site voor alle formaten.

De nieuwe bies is een blauwe balk met een diapositief logo.

Powerpoint 16x9

Verticale bies op de HD-presentatie

Minimale afstanden tot de linker-, boven- en onderkant

19


2 20


2

Typografie Lettertype De typografie bestaat uit Arial Regular, Arial Regular Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic, aangevuld met TU Delft Ultra Light voor gebruik in titels en koppen. Aanvullend wordt Georgia gebruikt als quote- of columntekst. Arial Arial wordt in bodytekst en koppen als regular gebruikt. Alleen bij subkoppen - in dezelfde grootte als de broodtekst - kan Arial Bold worden gebruikt. Koppen staan nooit in Italic of Bold Italic. TU Delft UltraLight Speciaal voor koppen is het letter-type TU Delft UltraLight ontwikkeld. Deze kan als kop gebruikt worden in lettergroottes vanaf 24pt. Georgia In bijzondere gevallen kan het lettertype Georgia worden ingezet. Dit kan in de vorm van een “Quote�, een kadertekst of een column. Indien er een kop staat boven een kader-tekst, dan staat deze kop in Arial. Indien het een (sub)kop is in dezelfde grootte als de Georgia broodletter, dan kan deze kop in Arial Bold staan. Lettergroottes De aangegeven lettergroottes zijn geschikt voor gebruik op A5, A4 en A3. Voor andere formaten (Posters A2, A1 en A0 bijvoorbeeld) kunnen deze lettergroottes meegeschaald worden naar het eindformaat. De opzet is hier om een typo-grafisch verhoudingensysteem (bepaalde combinaties van lettergroottes) neer te zetten.

21


Toelichting op gebruik Typografie A. Arial Regular, Italic, Bold, Bold Italic. B. TU Delft UltraLight. C. Georgia Regular, Italic, Bold, Bold Italic. 1. Typografie in de huisstijlset. 2. Typografie op primaire dragers. 3. Typografie in communicatie-uitingen. 1. Typografie in de huisstijlset. • In de huisstijlset (briefpapier, visite, envelop, etc.) wordt gebruik gemaakt van het lettertype Arial Regular, Italic, Bold, Bold Italic. • Er wordt NOOIT gebruik gemaakt van Arial Extra Bold. • De kleur van de typografie is zwart (op lichte ondergrond) of wit (uitgespaard). • Behalve zwart of wit mag tekst cyaan zijn. 2. Typografie op primaire dragers. • Op primaire dragers wordt gebruik gemaakt van het lettertype Arial Regular, Italic, Bold, Bold Italic. • Koppen staan nooit in Italic of Bold Italic. • Er wordt NOOIT gebruik gemaakt van Arial Extra Bold. • De kleur van de typografie is zwart (op lichte ondergrond) of wit (uitgespaard). • Behalve zwart of wit mag tekst cyaan zijn. 3. Typografie in communicatie-uitingen. • In communicatie-uitingen wordt gebruik gemaakt van het lettertype Arial Regular, Italic, Bold, Bold Italic. • Koppen staan nooit in Italic of Bold Italic. • Er wordt NOOIT gebruik gemaakt van Arial Extra Bold. • In (hoofd)koppen wordt gebruik gemaakt van TU Delft Ultra Light als de lettergrootte groter is dan 24pt. • Subkoppen kunnen in Arial Bold staan in dezelfde grootte als de leestekst (Arial Regular) en eventueel in een kleur van het kleursysteem of kleurpalet worden gebruikt. • Subkoppen kunnen ook In Arial Regular staan met een relatief grootteverschil met de leestekst. • Verschillen van te combineren lettergroottes kunnen we middels de gulden snede/ Fibonnacci reeks bepalen. Of (vuistregel) 9, 10, 12, 14, 18, 24, 36, 48, 60, etc. • Bij kleine corpsgroottes hanteren we een grote interlinie (9/16pt) en bij (grote) koppen hanteren we juist een kleine interlinie (24/24pt, 36/32pt, etc.). • Subkoppen mogen (Bold) in een andere kleur staan. • Voor quotes, colums of kaderteksten kan gebruik gemaakt worden van Georgia Regular, Italic, Bold, Bold Italic. Aangezien Georgia al een afwijkende (schreef)letter is ten opzichte van Arial is het niet nodig die dan integraal in Italic te gebruiken.

22


A

B

C

23

Arial Regular Arial Italic Arial Bold Arial Bold Italic

TU Delft UltraLight Georgia Regular Georgia Italic Georgia Bold Georgia Bold Italic


4.2 Bookman Arial - Titels, Oldkoppen, Style - tussenkoppen titels, koppen, tussenkopjes en quotes Voor en tussenkopjes tussenkoppen en wordt in de ishuisstijl upgrade gewerkt Voor titels, titels,koppen koppen, quotes met Arial. Zie de reeks met corpsgroottes. Naast de huisstijl uitgebreid met de Bookman Old Arial Regular kan ook Arial Bold alsErkop gebruikt. Dit kan alleen in koppen boven een Arial Style. zijnworden twee vaste reeksen van regular broodtekst. De kop moet dan even groot zijn als de broodtekst. corpsgrootten. Deze reeksen mogen niet gecombineerd gebruikt worden. Reeks A5: 8/9.6 - 12.5/14 - 20/24 - 32/33.6 - 44/48 - 64 - 96 - 144 Arial Regular 7,5pt opregular 10pt Bookman Old style 8 pt Mijn natuurlijk domein is de achterste rij. Mijn natuurlijk domein is de achterste rij. Op al, al, zo ver uit het zicht van de autoriteiten. Op school school zo mogelijk ver mogelijk

uit het zicht van de autoriteiten. Arial Regular 9pt op 12pt

Mijn natuurlijk domein is de achterste rij. Op school al, zo ver mogelijk uit het zicht Bookman Old style regular 12.5 pt van de autoriteiten.

Mijn natuurlijk domein is de achterste rij.

Lorem dolor sital, amet, adipiscing Opipsum school zoconsectetur ver mogelijk Arial Regular 12pt op 14pt

elit.Mijn Aliquam fringilla dictum augue, uit het zicht van de autoriteiten. natuurlijk domein iseget de sollicitudin achtersteduirij.

bibendum viverra.al, Mauris non diam vel arcuuit luctus Op school zo ver mogelijk hetvolutpat. zicht

Maecenas rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam van desedautoriteiten. Old style regular 20 pt sedBookman nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus

Mijn natuurlijk domein is de achterste rij. Mijn natuurlijk domein iszo de achterste rij. Opmetus school mogelijk In porttitor metus, aliquetal, fermentum orciver vestibulum Op school al, zo ver mogelijk uit het zicht ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum uit zicht van de autoriteiten. van dehet autoriteiten. quam pretium. Suspendisse vel felis eros. faucibus. Ut porttitor Arial Regular 14pt opvitae 17pt nunc eget lobortis. Fusce ac

metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante.

Arial Regular 18pt op 21pt

Nullam et justo tristique, auctor lorem ut, convallis arcu.

Mijn natuurlijk domein is de achterste rij. Op school al, zo ver mogelijk uit het zicht van de nisi a adipiscing blandit. Nunc vulputate massa at commodo euismod. Ut semper scelerisque arcu, non tempus tellus autoriteiten. Bookman Old style regular 32 pt

Duis placerat sit amet dolor vitae lacinia. Donec in lacus

Mijn natuurlijk domein is de achterste rij. Op school al, zo ver mogelijk uit het zicht Mijn natuurlijk domein is de achterste rij. van de al, autoriteiten. Op school zo ver mogelijk uit het zicht

cursus, rutrum urna vel, vehicula justo. Pellentesque dictum

condimentum id. Mauris a purus at enim interdum pharetra.

Morbi consequat Arialnec Regular 24pt op nunc. 28pt Donec commodo faucibus est et rutrum. Nulla facilisi. Curabitur a rutrum ipsum, ut faucibus sem. Sed dictum vulputate lectus.

van de autoriteiten.

Bookman Old style regular 44 pt

24

Mijn natuurlijk domein is de achterste rij. TU-Delft Richtlijnen Algemeen Studio Dumbar v1 - 2008

22

22


Paragraafstijlen Kop TU Delft UtraLight

Kop Arial

K7_Kop Arial Regular 36/42 K6_Kop Arial Regular 24/28 K5_Kop Arial Regular 18/24 K4_Kop Arial Regular 14/18 K3.2_Kop Arial Regular 12/16 K3.1_Kop Arial Regular 12/14 K2_Kop Arial Bold 10/16 K1_Kop Arial Bold 9/14

Broodletter Arial B4_Tekst Arial Regular 10/16 B3_Tekst Arial Regular 9/14 B2_Tekst Arial Bold 9/14 B2_Tekst Arial Bold 8/14

Quote/Column/Kader Georgia Q4_Tekst Georgia Regular 10/16 Q3_Tekst Georgia Regular 9/14 Q2_Tekst Georgia Regular 8/14 Q1_Tekst Georgia Bold 8/14

25


3 Toelichting op gebruik Kleur A. Cyaan, wit en zwart. B. Kleursysteem als ondersteunende ontwerptool. C. Kleurpalet als ondersteunende ontwerptool. 1. Kleur in de huisstijlset. 2. Kleur op primaire dragers. 3. Kleur in communicatie-uitingen. 1. Kleur in de huisstijlset. • De huisstijlset (briefpapier, visite, envelop, etc.) maakt gebruik van het logo in zwart met ‘U’ in cyaan. • De steunkleur in de huisstijlset is cyaan. Zwart is de hoofdkleur. 2. Kleur op primaire dragers. • Bij primaire dragers als vlaggen, banieren, bewegwijzering, etc. worden zwart en cyaan gebruikt als hoofdkleuren. 3. Kleur in communicatie-uitingen. • In communicatie-uitingen wordt het kleurgebruik vrijgemaakt om met het kleursysteem te werken of met het kleurpalet. Zie bijgevoegde voorbeelden.

26


Kleur

3.1 Kleurgebruik

3

de primaire steunkleur van TU Delft is helder blauw. Daarnaast is een palet ontwikkeld om visuele uitingen te verlevendigen. In principe worden de kleuren niet in lichtere tinten gebruikt. (alleen 100%). Met uitzondering van gebruik in tabellen.

Corporate kleuren Dit zijn de kleuren 100% Cyaan, zwart en wit. Deze kleuren zijn voorbehouden aan onderdelen van de stijl zoals het oormerk de bies en typografie op covers.

Pantone 293

Zwart

Wit

Extra kleuren palet Naast de bestaande corporate kleuren zijn er extra kleuren toegevoegd aan het kleurenpalet. Deze kleuren hebben allen Cyaan in zich. Ze zijn Kleuren vrij te gebruiken en mogen nooit geclaimd worden door faculteiten, onderwerpen, of • De corporate kleuren zijn cyaan, zwart en wit. doelgroepen.

Deze kleuren worden gebruikt in 100% en dus niet gebruikt in (grijs) tinten behalve in tabellen.

• Het kleursysteem genereert kleuren die vrij zijn te gebruiken. Het combineren van een achtergrondkleur met een foto wordt een nieuw dominant stijlmiddel. • Als backupsysteem wordt er nog een aangepast aanvullend kleurpalet aangeboden, als leidraad voor het vrij kiezen van steunkleuren.

TU-Delft Richtlijnen Algemeen Studio Dumbar v1 - 2008

27


A. Kleurgebruik De primaire steunkleur van TU Delft is Cyaan.

28


A. Corporate kleuren Dit zijn de kleuren 100% Cyaan, zwart en wit. Cyaan is hierbij de kleur van de achtergrond. Zwart en wit zijn de kleuren van het logo.

29

Drukwerk C 100 M 0 Y 0 K 0

Drukwerk C 0 M 0 Y 0 K 100

Drukwerk C 0 M 0 Y 0 K 0

Beeldscherm R 0 G 166 B 214

Beeldscherm R 0 G 0 B 0

Beeldscherm R 255 G 255 B 255

Websafe Hex 00A6D6

Websafe Hex 000000

Websafe Hex FFFFFF


Voorbeeld Brochure 2014/2015 International students and PhD candidates

Voorbeeld Brochure 2014/2015 1

Voorbeeld Brochure 2014/2015 International students and PhD candidates

30

International students and PhD candidates

2

Voorbeeld Brochure 2014/2015 3

International students and PhD candidates

4


B. Kleursysteem Het kleursysteem maakt het mogelijk om steunkleuren te gebruiken die zich al in het begeleidend beeldmateriaal bevinden. Bijvoorbeeld een opvallende kleur uit een omslagfoto wordt als steunkleur in de lay-out gebruikt.

1

Blauw C65.M33.Y0.K0 Blauw uit trui met pipet als rgb ge’sampled’. Daarna omgezet naar CMYK en ‘opgeschoond’.

2

Groen C48.M14.Y100.K0 Groen uit gras met pipet als rgb ge’sampled’. Daarna omgezet naar CMYK en ‘opgeschoond’.

3

Bruin C35.M54.Y52.K0 Bruin uit trui met pipet als rgb ge’sampled’. Daarna omgezet naar CMYK en ‘opgeschoond’.

4

Paars C73.M75.Y20.K0 Paars uit jas met pipet als rgb ge’sampled’. Daarna omgezet naar CMYK en ‘opgeschoond’.

Voorbeeld toepassing kleursysteem Hiernaast staan voorbeelden van toepassing van het kleursysteem. Er zijn twee verschillende toepassingen gemaakt die allemaal mogelijk zijn. Belangrijk is om de gekozen steunkleur ‘op te schonen’ door middel van CMYK scheiding. Zie onderstaande voorbeelden van ‘schone’ kleuren.

31


Voorbeeld Brochure 2014/2015

Voorbeeld Brochure 2014/2015

International students and PhD candidates

International students and PhD candidates

C100 M0 Y0 K0

C0 M78 Y100 K0

Voorbeeld Brochure 2014/2015

Voorbeeld Brochure 2014/2015

International Students and PhD Candidates

International Students and PhD Candidates

C100 M100 Y0 K12

32

C0 M18 Y100 K0


C. Extra kleurenpalet Deze kleuren zijn vrij te gebruiken en mogen nooit geclaimd worden door faculteiten, onderwerpen, of doelgroepen. In principe worden de kleuren niet in lichtere tinten gebruikt. (alleen 100%). Met uitzondering van gebruik in tabellen.

C100 M0 Y0 K0

R0 G166 B214

TU_100% Cyaan

TU_Paars

C45 M0 Y6 K6

C0 M78 Y100 K0

R110 G187 B213

TU_Hemelblauw

TU_Oranje

C100 M15 Y40 K0

C0 M18 Y100 K0

R0 G136 B145

TU_Groen C36 M0 Y100 K0

C58 M100 Y0 K0

R29 G28 B115

R230 G70 B22

R255 G196 B0

TU_Geel R165 G202 B26

TU_Helgroen

C0 M94 Y100 K0

R226 G26 B26

TU_Rood R109 G23 B127

TU_Warmpaars

33

C100 M100 Y0 K12

C52 M28 Y33 K6

R107 G134 B137

TU_Grijsgroen


4 34


4

Bijlagen

Voorbeelden Typografie 4.1 Stramien 4.2 Vormentaal 4.3 Stijlmiddelen 4.4 Presentatie (PowerPoint) 4.5 Schermen (Netpresenters) 4.6 On-line Icons 4.7 Papier 4.8 Fotografie 4.9 Film 4.0

35


4.0 36


Voorbeelden Typografie 4.0

Lettertype De nieuwe typografie bestaat uit Arial Regular, Arial Regular Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic, aangevuld met TU Delft Ultra Light voor gebruik in titels en koppen. Anvullend wordt Georgia gebruikt als quote- of columntekst. De verhoudingen tussen de gebruikte letters zijn beeldbepalend. De paragraafstijlen zijn kant-en-klaar combineerbaar. Lettergroottes De aangegeven lettergroottes zijn geschikt voor gebruik op A5, A4 en A3. Voor andere formaten (Posters A2, A1 en A0 bijvoorbeeld) kunnen deze lettergroottes meegeschaald worden naar het eindformaat. De opzet is hier om een typografisch verhoudingen-systeem (bepaalde combinaties van lettergroottes) neer te zetten. De richtlijnen zijn alleen bedoeld voor offline gebruik.

37


Aliquam fringilla dictum augue Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla

K7_Kop Arial Regular 36/42pt

B4_Tekst Arial Regular 10/16pt

dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.Nullam et justo tristique, auctor lorem ut, convallis arcu. Duis placerat sit amet dolor vitae lacinia. Donec in lacus cursus, rutrum urna vel, vehicula justo. Pellentesque dictum nisi a adipiscing blandit. Nunc vulputate massa at commodo euismod.

Aliquam fringilla dictum augue

K7_Kop Arial Regular 36/42pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est.

K4_Kop Arial Regular 14/18pt

Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi

B4_Tekst Arial Regular 10/16pt

dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

38


K9_Kop TU Delft UltraLight 36/42pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla

B4_Tekst Arial Regular 10/16pt

dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.Nullam et justo tristique, auctor lorem ut, convallis arcu. Duis placerat sit amet dolor vitae lacinia. Donec in lacus cursus, rutrum urna vel, vehicula justo. Pellentesque dictum nisi a adipiscing blandit. Praesent auctor a mi at euismod. Cras porta eros neque, et suscipit nisl posuere a. Vestibulum mattis augue nisi, sit amet venenatis dolor mollis id.

K9_Kop Arial Regular 36/42pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est.

K4_Kop Arial Regular 14/18pt

Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi

B4_Tekst Arial Regular 10/16pt

dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

39


Aliquam fringilla dictum augue

K6_Kop Arial Regular 24/28pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et

B4_Tekst Arial Regular 10/16pt

lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

Aliquam fringilla dictum augue

K1_Kop Arial Bold 9/14pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

40

B4_Tekst Arial Regular 10/16pt


K6_Kop TU Delft UltraLight 24/28pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et

B4_Tekst Arial Regular 10/16pt

lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

Aliquam fringilla dictum augue

K1_Kop Arial Bold 9/14pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

41

B4_Tekst Arial Regular 10/16pt


Aliquam fringilla dictum augue

K5_Kop Arial Regular 18/24pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl

B3_Tekst Arial Regular 9/14pt

fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

Aliquam fringilla dictum augue

K4_Kop Arial Regular 14/18pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut

B3_Tekst Arial Regular 9/14pt

porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

Aliquam fringilla dictum augue

K3.12_Kop Arial Regular 12/14pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut

B3_Tekst Arial Regular 9/14pt

porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

Aliquam fringilla dictum augue

K1_Kop Arial Bold 9/14pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

42

B3_Tekst Arial Regular 9/14pt


K6_Kop TU Delft UltraLight 24/28pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus

Q3_Tekst Georgia Regular 9/14pt

faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

Aliquam fringilla dictum augue

Arial Regular 14/18pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus

Q3_Tekst Georgia Regular 9/14pt

faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt.

Aliquam fringilla dictum augue

K2_Kop Arial Bold 10/16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus

Q3_Tekst Georgia Regular 9/14pt

faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt.

Aliquam fringilla dictum augue

K1_Kop Arial Bold 9/14pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

43

Q3_Tekst Georgia Regular 9/14pt


4.1 44


4.1

Stramien Stramien Bijgevoegd is een stramien dat als onderlegger voor A4 staand layout geschikt is. Dit stramien is op verschilende A-formaten beschikbaar als download op huisstijl.tudelft.nl. Het stramien is geschikt voor het toepassen van verschillende layouts. 3-koloms, 2-koloms (gelijk) of 2-koloms (ongelijk). Zie hoofdstuk 4.2 Vormentaal voor meer voorbeelden.

45


46


Mauris non diam vel arcu luctus volutpat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.

Integer condimentum lacus ut ligula Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante. In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.Nullam et justo tristique, auctor lorem ut, convallis arcu. Duis placerat sit amet dolor vitae lacinia. Donec in lacus cursus, rutrum urna vel, vehicula justo. Pellentesque dictum nisi a adipiscing blandit. Praesent auctor a mi at euismod. Cras porta eros neque, et suscipit nisl posuere a. Vestibulum mattis augue nisi, sit amet venenatis dolor mollis id.

47

In porttitor metus metus, aliquet fermentum orci vestibulum ac. Integer condimentum lacus ut ligula tincidunt, vel dictum quam pretium. Suspendisse vel felis eros.Nullam et justo tristique, auctor lorem ut, convallis arcu. Duis placerat sit amet dolor vitae lacinia. Donec in lacus cursus, rutrum urna vel, vehicula justo. Pellentesque dictum nisi a adipiscing blandit. Praesent auctor a mi at euismod. Cras porta eros neque, et suscipit nisl posuere a. Vestibulum mattis augue nisi, sit amet venenatis dolor mollis id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla dictum augue, eget sollicitudin dui bibendum viverra. Mauris non diam vel arcu luctus volutpat. Maecenas sed rhoncus est. Praesent et lobortis dui. Nullam sed nunc justo. Donec ultrices nisi dignissim dolor cursus faucibus. Ut porttitor vitae nunc eget lobortis. Fusce ac metus non nisl fringilla eleifend sit amet dignissim ante.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ac commodo magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc fermentum risus sapien, sit amet pellentesque ex aliquam sit amet. Pellentesque ipsum diam, congue et leo et, cursus pharetra metus. Integer convallis viverra elit nec fringilla. Ut ac commodo magna, sed placerat dolor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec pretium est mauris, vitae sodales nulla porttitor a. Integer sed sem eu massa aliquam hendrerit. Donec quis aliquam justo. Maecenas fermentum metus eu tellus suscipit, quis pulvinar velit dictum.

48

Nullam elementum rutrum magna Nulla quis convallis dolor. Aliquam erat volutpat. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec nec massa et sem rutrum semper nec et dui. Ut fermentum efficitur vehicula. Suspendisse arcu turpis, sollicitudin ac neque at, bibendum mollis nibh. Mauris a iaculis turpis. Integer feugiat enim ut neque sagittis lobortis. Nullam elementum rutrum magna. Phasellus pellentesque, lorem eu pellentesque euismod, erat risus rutrum neque, tempus fermentum tortor arcu ut massa.

Praesent tortor est, blandit eu diam vel, accumsan fringilla justo. In hac habitasse platea dictumst. Mauris ac placerat nulla. Pellentesque sapien nunc, mollis sit amet convallis et, dignissim pellentesque nunc. Curabitur in leo augue. Donec eu metus non arcu porttitor sagittis. Nulla nec egestas diam, quis venenatis lorem. Maecenas venenatis, sapien a tempor sodales, magna arcu congue diam, eu malesuada nisi ligula quis felis. In ut risus a libero consequat ultrices eu vel sem. Curabitur luctus risus aliquam tellus sagittis, luctus posuere nunc eleifend. Mauris condimentum, sem sed sodales eleifend, tellus arcu lobortis nibh, at mattis eros odio eget justo. Pellentesque eu mi fringilla, aliquet ipsum a, eleifend ante.


1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2 Ut ac commodo magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc fermentum risus sapien, sit amet pellentesque ex aliquam sit amet. Pellentesque ipsum diam, congue et leo et, cursus pharetra metus. Integer convallis viverra elit nec fringilla. Ut ac commodo magna, sed placerat dolor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec pretium est mauris, vitae sodales nulla porttitor a. Integer sed sem eu massa aliquam hendrerit. Donec quis aliquam justo. Maecenas fermentum metus eu tellus suscipit, quis pulvinar velit dictum.

3

Nullam elementum rutrum magna Nulla quis convallis dolor. Aliquam erat volutpat. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec nec massa et sem rutrum semper nec et dui. Ut fermentum efficitur vehicula. Suspendisse arcu turpis, sollicitudin ac neque at, bibendum mollis nibh. Mauris a iaculis turpis. Integer feugiat enim ut neque sagittis lobortis. Nullam elementum rutrum magna. Phasellus pellentesque, lorem eu pellentesque euismod, erat risus rutrum neque, tempus fermentum tortor arcu ut massa.

1 Titel. TU Delft UltraLight 48/48pt 2 Hoofdkop. Arial Regular 12/12pt 3 Subkop. Arial Bold 8/12pt 49 4 Bodytekst. Arial Regular 8/12pt

4 Praesent tortor est, blandit eu diam vel,

accumsan fringilla justo. In hac habitasse platea dictumst. Mauris ac placerat nulla. Pellentesque sapien nunc, mollis sit amet convallis et, dignissim pellentesque nunc. Curabitur in leo augue. Donec eu metus non arcu porttitor sagittis. Nulla nec egestas diam, quis venenatis lorem. Maecenas venenatis, sapien a tempor sodales, magna arcu congue diam, eu malesuada nisi ligula quis felis. In ut risus a libero consequat ultrices eu vel sem. Curabitur luctus risus aliquam tellus sagittis, luctus posuere nunc eleifend. Mauris condimentum, sem sed sodales eleifend, tellus arcu lobortis nibh, at mattis eros odio eget justo. Pellentesque eu mi fringilla, aliquet ipsum a, eleifend ante.


4.2 50


4.2

Vormentaal Vormentaal De vormentaal van TU Delft is een taal van verhoudingen. De gulden snede is de basis voor alle verhoudingen. Dit manifesteert zich ten eerste in de basisformaten van het drukwerk. De A-standaard maten, oplopend van A6 tot A0. Layout grid Onderstaande voorbeelden gaan uit van een layout grid van 3 kolommen op A4 staand. Let op het gebruik van ongelijke marges waarbij extra ruimte in de rug wordt gemaakt. Verhoudingen Verhoudingen tusen lettergroottes, tussen marges en tussen vlakverdelingen bepalen het beeld.

Research themes

Research facilities TU Delft has extensive on-campus research facilities, ranging from wind tunnels, chip facilities and a high-voltage lab, to serious gaming and product evaluation facilities. These facilities are also available for corporate research.

3mE

Mechanical, Maritime and Materials Engineering • Driving and racing simulator labs • Fluid mechanics lab • Mechatronics lab • Perfect reactors lab • Process technology lab • Robotics lab • Thermo lab • Water tank and towing tank

AE

Aerospace Engineering • Aeroplane hangar • Cessna Citation II jet aircraft • Clean room for satellite building • Flight simulator Simona • Kite laboratory • Laboratory for Earth Oriented Space research (LEOS) • Materials lab • Wind tunnels (low and high speed tunnels)

18

51

Arch

Architecture and the Built Environment • Architectural model hall • CAM Lab o CNC milling machine o 3d Printers with various techniques o Laser cutters o Machine workshop • Library

AS

Applied Sciences • Chemical labs • Fermentation labs • Microbiology labs • Molecular biology labs • Nuclear research reactor • Optical labs • Vibration free labs

Energy Environment Infrastructure+Mobility Health

EEMCS

Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science • Fabrication Center for IC/MEMS R&D • High-voltage engineering laboratory • INSYGHTLAB for Intelligent Systems • Photovoltaics Laboratory • Radar test facilities

Society is our continuous incentive to carry out groundbreaking research. How can we ensure that there is sufficient affordable and clean energy for all? Or that everyone has

IDE

Industrial Design Engineering • Applied labs • Consumer Research Product Evaluation Lab • Foundational labs • ID-StudioLab • ‘Made Of..’ materials library • Model making and machine lab • Perceptual intelligence lab • Physical and ergonomics lab

a clean and safe living environment? What kind of smart infrastructure do we need to develop in order to ensure that ever more densely populated cities remain attractive places in which to live and work? And how can we grow old in good health? These are some of today’s major social issues. In order to be able to answer these questions, TU Delft pays extra attention to research in four domains: Energy, Health, Infrastructure & Mobility and Environment. Fundamental research is part of this, because TU Delft aims to find solutions for tomorrow’s problems as well as today’s.

CEG

Civil Engineering and Geosciences • Construction Laboratory • Fluid Mechanics Laboratory • Geoscience & Engineering Laboratory • Geoscience & Remote Sensing Laboratory • Microlab • Recycling Laboratory • Road and Railway Laboratory

14


Research themes Energy Environment Infrastructure+Mobility Health NUNA7 23.09.2013 - 12:21 between Alice Springs and Kulgera – Solar Challenge 2013 Accross Australia

Students at work in the cleanroom for satellite building at the Faculty of Aerospace Engineering

NUNA7

DARWIN

Nuna – the famous solar powered racing car – won five of the last seven editions of the World Solar Challenge in Australia. Delft students are using their inspirational Nuna to push back the frontiers of what is possible with solar energy.

ADELAIDE

TU Delft has always been an institute where research and teaching go hand in hand. It is a place to study, but we also expect more of our students. Even during their studies, we want them to use their inventiveness to put technology into practice. This approach can produce wonderful results, such as the Nuna solar car, the Prêt-à-Loger house or the Senz umbrella. TU Delft offers its students a tough

Interdisciplinary cooperation Scientific teaching and research have become interdisciplinary and international playing fields. Cooperation and collaboration, in every possible form, are in our DNA. We bring scientists and students from different disciplines together in our

National and international collaboration We are part of a regional partnership with Leiden University and Erasmus University Rotterdam, and together with our fellow technological universities in Twente and Eindhoven we form the 3TU alliance. On the international stage, we are part

TU Delft research institutes, which focus on the societal themes of energy, health, the living environment, and infrastructure & mobility. We also have TU Delft institutes in the fields of climate, process technology, robotics, transport, and safety and security. These institutes also serve as a platform for interfaculty contacts, knowledge sharing and cooperation. At TU Delft, creativity and knowledge come together in many different

of the IDEA League, together with the technological universities of Paris, London, Aachen and Zurich. We have also opened joint research centres in Brazil, China and Vietnam, an important step towards becoming a global university where science really does know no boundaries. Cooperation is also central to successful innovation. To transform technological innovation into practical added-value

settings.

applications for society, TU Delft cooperates with businesses, governments and civic organisations.

and demanding degree programme. But we cannot settle for less, as our graduates have an immense responsibility to shoulder: they are entrusted with finding solutions to the problems that future generations will face.

15

8

The Reactor Institute Delft

The Reactor Institute Delft (RID) is part of the Applied Sciences faculty. The RID’s 2 MW pool-type research reactor is the only nuclear reactor in the Netherlands used in an academic setting. The reactor was not built to produce electrical power, but as a source of neutrons and positrons for research purposes. The knowledge and expertise of RID play an important role in fundamental and applied scientific research in various fields – for example, health and sustainable energy – both nationally and internationally.

Professor Leo Kouwenhoven with the test setup that was used to demonstrate the existence of the Majorana particle

QuTech Centre The new QuTech Centre forms the bridge between scientific research on the quantum computer and the Dutch high-tech industry. The centre is set to build one of the world’s first working quantum computers. Scientific research on the quantum computer has really taken off in recent years. The Majorana particle, which was first detected in 2012 by researchers at Delft, can play an important role, as can quantum entanglement at a distance, which was also recently realised at Delft. With the help of quantum computers we can achieve things that are beyond the processing ability of conventional digital computers. For example, performing calculations on materials with extraordinary properties, or accurately determining the effects of medicines in a cell.

16

19

Voorbeelden van lay-outverhoudingen, vlakverdelingen, kleurstellingen.

52


TU Delft Institutes

Entrepreneurship

Solving today’s challenging problems requires innovation and collaboration. Our TU Delft Institutes bring together scientists

The research we conduct at Delft, in fields ranging from wastewater purification to care robots, can help to create a safe, clean and sustainable world. Moreover,

from various disciplines to research a number of key areas in a comprehensive manner.

our research leads not only to new knowledge, but also to practical applications and new enterprise. Thus, innovation is an important driver for the economy.

Ampelmann

Their relatively simple SideWings solution

I-optics

Transporting people to and from drilling rigs and wind turbines at sea can be

can save as much as 5%. This translates into 1.5 litres of fuel per 100 kilometres,

Some 10 years ago, Michiel Mensink noticed that large medtech companies

expensive and dangerous. The Ampelmann – a transfer platform on six hydraulic legs,

in addition to lower CO2 emissions. Combined, the SideWings and EcoTail can

were slow to innovate. He saw things differently and developed the i-Optics Easy

much like the undercarriage of a flight

yield fuel savings of 10%. In 2012, their

Scan, which uses subtle laser technology

simulator – was designed to change that. Its precision motion sensors and intelligent

start-up company was acquired by global technology company WABCO, and their

to make retinal images of unprecedented sharpness. Moreover, the elegant design of

control make it possible to measure and compensate for even the slightest

invention can now conquer roads all over the world.

the scanner makes it seem less forbidding to patients and there is no need to use

movements of the ship. Consequently, the

eye drops. The Easy Scan can perform a

upper deck of the Ampelmann remains stable, and a telescopic gangplank provides

BabyBloom The BabyBloom – a revolutionary incubator

retinal examination for the early detection of diabetic retinopathy, age-related macular

a comfortable crossing. The concept was developed in 2002 under the guidance of

– went into production in early 2011. The BabyBloom protects premature

degeneration and glaucoma all within 3 minutes. Since making the first prototype

researcher Jan van der Tempel, who now

babies against light and noise, which

at TU Delft in 2007, i-Optics has developed

manages the successful company.

can be harmful to brain development. Its ergonomic design lets medical staff work

a range of pioneering diagnostics solutions.

Holland Container Innovations Empty sea containers take up just as

in a comfortable position. The incubator can also be slid under the bed so mother and

YES!Delft Business incubator YES!Delft helps

much space as full ones, but why should

child can see, touch and even smell each

students and staff at TU Delft to bring their

you pay to transport and store air? TU Delft high-tech start-up Holland Container

other. Such intimate contact is important to the wellbeing of both mother and child.

knowledge to the market. And it does so successfully: the vast majority of the 100

Innovations (HCI) has the answer. The company has launched the 4FOLD

Heleen Willemsen graduated cum laude at TU Delft on this design back in 2005.

companies that it has accommodated since its establishment in 2005 are still active

ISO certified foldable container. When

She is a good example of the perseverance

today. Some of the start-ups have grown

folded, it occupies only 25% of the space taken up by a conventional container,

required to launch a new product on the market.

into companies with dozens of employees and turnovers in the millions. This is good

representing enormous cost savings for shipping companies. It is also good for

Senz stormproof umbrella

news for the businesses themselves, for the regional economy and for society as

the environment: reduced CO2 emissions,

Umbrellas have been around for centuries

a whole. YES!Delft enables inventions to

and less congestion on the roads. This success did not go unnoticed. HCI has won

but until recently their design had hardly changed at all. The old-fashioned umbrella

reach the market that may otherwise have gathered dust in the university’s archives.

several awards, most recently the German Promising Innovation in Transport Award

suffers from a number of design flaws – most annoyingly turning itself inside-out

YES!Delft provides accommodation, coaching, facilities and an extensive

2014.

network of entrepreneurs.

SideWings and EcoTail

in strong winds and breaking easily. Frustrated by broken umbrellas, three TU Delft students – Gerwin Hoogendoorn,

Hjalmar and Gandert Van Raemdonck discovered a gap in the market. Trucks use

Philip Hess and Gerard Kool Wind – came up with the idea for windproof umbrella

a great deal of fuel unnecessarily because of the aerodynamic properties of their boxy trailers. To counter this, the brothers

Senz. The Senz umbrella can withstand winds of up to force ten, and its unique asymmetrical design means it always finds

developed special side skirts and tail pieces to streamline truck trailers.

the best position in the wind. Since it came to market in 2007, the Senz umbrella has

Robotics

Process Technology

Transport

How can we get robots and humans to work together effectively? To solve

Our university has expertise on process technology at every scale, from nano-

We all use transport on a daily basis, to travel to and from work, to get our

that challenge, the TU Delft Robotics Institute combines disciplines such as

technology to large-scale industrial processes. The TU Delft Process

shopping in or to get a package delivered. The TU Delft Transport Institute aims to

mechatronics, embedded systems and

Technology Institute combines that

contribute solutions to transport problems

control with human–machine interaction, ethics and design. The institutes focuses

knowledge to research three fields: process intensification, biochemical process

and to develop new transport concepts that are fast, comfortable, safe and clean.

on three themes. The first – ‘swarm robots’ – concerns relatively simple robots that

technology, and process technology for advanced materials. Process intensification

To this end, the institute brings together researchers working on such subjects as

can jointly perform complex tasks, such

is all about production process efficiency:

passenger and freight transport, traffic

as observation, measurement and data collection. The second theme is entitled

how can we produce using smaller amounts of raw materials and energy

systems, transport modes, vehicles and transport-related spatial planning.

‘robots that work’: robots that can perform tasks for or together with humans in a

while also generating less waste? Biochemical process technology focuses

In transport, too, the collection of data on, for example, travel behaviour plays an

human production environment. Finally, ‘interactive robots’ are robots that can

on the production of biological raw materials, preferably from the biological

increasingly large role. The multidisciplinary research also looks at behavioural sciences,

work together and interact with humans

waste products of food production.

for instance to explain driving behaviour.

at a physical or social/cognitive level.

Process technology for advanced materials works on the development of new materials

Sports Engineering

Safety & Security Should we invest in new and better dikes,

and the processes for producing and refining them.

Sports and sciences make a good team. Aerodynamics, hydrodynamics,

or in emergency units that can evacuate

biomechanics and materials sciences can

people after a dike has collapsed? In other words, how safe is safe enough? That is a

Climate The TU Delft Climate Institute brings

all contribute to the development of the best sporting techniques, materials and

vital research question in safety and security science. TU Delft is traditionally strong

together all research relating to data and climate. A number of themes are on the

equipment. Modern sensing technology can help improve sporting performance.

in modelling the probabilities and

agenda, starting with ‘extreme weather

Sports engineering problems can range

the consequences of undesired events. The TU Delft Safety and Security Institute

and the city’. The challenge here is to obtain reliable data on rainfall, wind and

from predicting and improving the bouncing behaviour of a ball to the real-

applies this expertise to tackle challenges facing the world today. For example,

temperature at a local level, which are not available at the moment. In climate models,

time measuring of forces generated during skating. The TU Delft Sports Engineering

if something were to happen to our

clouds are the great unknown. Researchers

Institute aims to assist athletes in pushing

increasingly inter-connected infrastructures, the impact could be enormous. To avoid

at the institute are engaged in measuring, modelling and visualising clouds and their

back the limits of their ability with the help of innovation. Just as importantly, the

the risk of domino effects, such interdependencies should be monitored and controlled. Big data provides another

atmospheric radiation. Satellite observations are essential to the process of modelling, learning to understand and making

institute wants to stimulate greater sports participation (for example by designing an environment that encourages exercise)

challenge. The unprecedented amount of data gathered daily by electronic systems

predictions about, for example, rising sea levels. Then there is ‘climate information

in order to create a healthier society.

raises concerns about privacy and security.

and policy’: how do you ensure that climate information is effectively taken on board in decision-making at all kinds of levels?

gone from strength to strength.

17

20

Extension School

Faculties

Delft University of Technology is dedicated to delivering a world-class education to people all over the world. We can meet the rapidly increasing worldwide demand for education through open and online education. Online resources are also a valuable addition to our on-campus programmes. In 2014, we founded the Delft Extension School, which incorporates our entire online education programme.

Pioneering online education At Delft, we have a history of online education. Over the years, more than 120 courses and over 10,000 web lectures have been made publicly available through OpenCourseWare. Since 2010, these materials have also been accessible through iTunes U. All these courses attract students from across the globe. We take great pride in enhancing human learning worldwide. We are a member of the Open Education Consortium (OEC) and wholeheartedly embrace its mission to ensure that everyone, everywhere has access to the education they need to build their futures. Anka Mulder – our vice president for Education and Operations – received the consortium’s 2014 Leadership Award for championing the cause of open education.

MOOCs In 2013, Delft University of Technology started offering massive open online courses (MOOCs) on edX, the open source education platform founded by MIT and Harvard. Our first MOOCs – ‘Solar Energy’ and ‘Introduction to Water Treatment’ – drew the attention of over 80,000 online students in over 100 countries. Several thousand participants went on to complete the course, including all assignments, and received a certificate. The MOOC on Water Treatment won an Open MOOC Award 2014 from the Open Education Consortium. We have since expanded our range of MOOCs to include subjects ranging from aeronautical engineering to technology for biobased products. MOOCs enable us to share our expert knowledge on these subjects with a worldwide audience. They also give us the opportunity to interact with thousands of interested and interesting students, making MOOCS a valuable twoway learning experience.

Online Distance Education For those who wish to obtain accredited certificates and diplomas, TU Delft offers complete and partial online education up to Master’s level. These programmes are aimed not only at students, but also at professionals who are pursuing continuing education. The Extension School therefore offers flexible and modular programmes that are suited to working professionals. Participants can choose between various forms of delivery, such as online only or blended programmes, leading to nondegree professional certificates. Additional on-campus (summer) courses can be taken by those who wish to pursue DARWIN a full Bachelor’s or Master’s degree.

Civil Engineering and Geosciences (CEG) The need for civil engineers was at the heart of the foundation of TU Delft in 1842.

Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3mE) What do minimally invasive surgery, off-

satellites or micro air vehicles. Research and education cover the entire spectrum of aerospace engineering, from astrodynamics to novel aerospace materials, and also explore related fields such as wind energy or unmanned underwater vehicles. AE is the only aerospace engineering faculty in the Benelux and one of the largest in the world, and has close ties with the aerospace industry and various other industries. Its excellent facilities – which include wind tunnels, a cleanroom and a flight simulator – allow students to be involved in practicals from their first year.

The Netherlands – a low-lying, densely populated delta country – was and still is dependent on a network of civil engineering structures to remain habitable. Waterrelated engineering is a major theme of research at the CEG Faculty, as is improving the robustness and lifespan of constructions. Knowledge of the subsurface is important not only for most building projects, but also for many sorts of resource extraction, which is CEG’s other field of study. CEG students can choose from a host of specialisations, and once graduated they will find that civil engineers are in just as much demand as they were back in 1842.

shore dredging and automated driving have in common? They are all based in mechanical engineering. In fact, in today’s world nothing moves without it. At the Faculty of 3mE, mechanical engineering has joined forces with maritime and materials engineering. Jointly, experts in these three disciplines produce exciting research on a range of subjects, including energy, environment, food supplies, housing, water, transport, security and healthcare. The scope of the discipline is one of the attractions for its many students, who can also get hands-on experience in first-rate facilities including a robotics lab, a towing tank and a process technology lab.

Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences (EEMCS) Electrical engineering, mathematics and computer sciences are everywhere. They are at the heart of systems we use on a daily basis, like the internet or car navigation, and in technologies that are being developed for our future, such as sustainable methods to generate, store and distribute electricity. With progressing globalisation, which is made possible by IT, our lives will become ever more networked. Expanding virtualisation will also lead to new paradigms. The EEMCS Faculty is at the forefront of these developments, creating knowledge that will make vital contributions to global welfare, wellbeing and security.

Technology, Policy and Management (TPM) The success of technology is influenced by non-technical factors. Just think of budgets, regulations, or societal acceptance. Hence the need for engineers who also have a command of economics, administration, communication, and law. The Faculty of TPM educates these builders of bridges between technology, policy and the general public. The Faculty does not limit its research to one specific domain, but rather to the development of generic knowledge about the principles of design and the relationships within and between systems. Examples are the development of moral standards for new technology, and how technology is changing the relationship between the business community, citizens and governments.

Applied Sciences (AS) Can quantum physics be used to deal with big data? Are we able to unravel our DNA’s mysteries? And how can engineers contribute to a sustainable society? The experts in physics, life sciences and chemical engineering at the AS Faculty believe that their work should contribute to change. They cross the borders of nations, disciplines and industries, and are front-runners in fundamental research and applied engineering related to, for example, biofuels from agricultural waste, nanomaterials for solar cells and targeted drug delivery. The renowned department of Quantum Nanoscience explores new physics.

Innovating education Our campus students can benefit from blended learning – a mix of face-to-face teaching and online learning. This allows them to become better prepared for classes and be more engaged during lectures. Thus, online resources also improve the learning experience of our campus students. In term time, our campus hosts some 19,000 Dutch and international students, while our online students can visit the campus between ADELAIDE terms for the necessary lab work and exams. An interesting side-effect of online education, especially in the case of MOOCs, is the amount of data we can accumulate on study behaviour. This enables us to continually improve both our online and our on-campus education.

Architecture and the Built Environment (Arch) The Arch Faculty is one of the largest architecture faculties in Europe and a leading design academy, specialising in design-oriented research. Housing affordability, aging in place for older adults, and land use and space concerns are some of the challenges facing 21st-century architecture. Researchers at Arch approach these with the help of a broad range of disciplines, including city planning, history, social sciences, real estate development and geo-information science. They impart their new insights to clients from industry, designers, suppliers and those on the actual building site, and especially to each new generation of students.

6

TUDelft_corporateA4-018.indd 6

Aerospace Engineering (AE) Most staff and students at the AE Faculty share a passion for flying, be it planes, kites,

9

19-08-14 15:23

TUDelft_corporateA4-018.indd 9

Voorbeelden van layoutstramien en typografische verhoudingen.

53

Industrial Design Engineering (IDE) How to create successful products that people love to use – that, in a nutshell, is what the IDE Faculty has been teaching its students for more than 45 years. IDE is among the largest university design programmes in the world, and over 5,000 industrial design engineers have graduated from the faculty since its foundation in 1969. Nowadays, the emphasis is on the design of durable products and services, taking into account the interests of users, industry, society and the environment. Perhaps design can even be used to stimulate users to change their behaviour, thus helping to solve social problems ranging from obesity to road rage.

19-08-14 15:23


Faculty of Aerospace Engineering

Faculty of Aerospace Engineering

MSc Programme Aerospace Engineering

MSc Programme Aerospace Engineering

Track

Track

Aerodynamics and Wind Energy Combining fundamental research of experimental and numerical aerodynamics with the application of it in the design of next generation wind turbines.

At TU Delft we offer you a leading academic programme in aerospace engineering and technology in Europe. Our internationally-oriented programme

Control & Operations

MSc Track structure Course Core courses Profile courses Elective courses

Literature study Research methodologies Internship MSc thesis

Description gain a broad view on a field of expertise Focus on a particular subfield Specialise in a particular area of expertise or add multidisciplinary elements, repair educational deficiencies or address a personal interest * prepare for the thesis subject Prepare for the thesis subject

EC ≥ 18 ≥ 13 +/- 15

12 2

Our program provides a fundamental background in modern flight control, human-machine systems, air traffic management systems, noise and climate effects, safety and air transport operations research.

Acquire professional skills during a three-month internship at a Dutch or international company or institute * an in-depth research project or design assignment in your subject of choice

42

*Optionally abroad

applied research disciplines of aerospace an wind-power systems, focusing on development and optimisation. It is aimed at students who want to learn about advanced aerodynamic tools (experimental and numerical modelling techniques) or

engineering skills needed in advanced industrial applications.

Aerodynamics and Wind Energy The MSc track in Aerodynamics and Wind Energy combines fundamental and

who wish to gain experience with the applications of aerodynamics in design and sustainable energy conversion.

oriented, innovative engineer and researcher. The Control & Operations core course programme provides a fundamental background in operations research,

and the internship, the student performs the literature survey associated with his or her thesis. The literature survey and final thesis project are performed with the same supervisor, working on a specific project of current relevance to the field. Students

the-art test and laboratory facilities you acquire the engineering skills needed in advanced industrial applications.

avionics systems, flight control and automation. The profile courses a student attends are associated with one of three sections (research groups) the student has joined. The 3 to 4 additional elective

are encouraged to contact prospective supervisors early, as they can aid in the selection of elective courses. All C&O students do a literature study and submit a research paper prior to graduation.

European Wind Energy

Track

70%

Even with our best efforts to promote energy efficiency, the global demand for energy to power our way of life continues

energy systems, in addition to specific competencies that they will need in order to function in your chosen area of

to increase. Clearly, we must develop new sources of energy.

specialisation. Upon successful completion of the programme, students are awarded a double MSc degree: one diploma from each of two partner universities, depending upon the specialisations that they follow.

One of these sources, wind energy, offers considerable promise: the wind itself is free, wind power is clean, and it is inexhaustible. In recent years, research on wind energy has accelerated, and new developments in efficient and costeffective ways of harnessing wind energy are making it increasingly attractive and competitive. The European Wind Energy Master is an Erasmus Mundus MSc degree programme that is built upon a body of emerging research that has the potential to shape the future of the wind energy sector.

Programme The European Commission’s Erasmus Mundus programme label is awarded to

In preparing engineers for a truly global sector, one of the programme’s goals is to train professionals to become resourceful problem solvers who are capable of collaborating with colleagues across cultural divides. Students acquire knowledge in the theoretical

joint MSc programmes of outstanding quality. This award includes full scholarships and fellowships for a selection of students and visiting scholars. Erasmus Mundus programmes include a compulsory mobility scheme for all students. The EWEM consortium is composed of four universities: Delft University of Technology (TU Delft), Technical University of Denmark (DTU), Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and the Carl von Ossietzky University of Oldenburg (UniOL). Each of these institutions has a long history of research, innovation, and

and applied sciences that underlie wind

teaching performance in wind energy.

Flight Performance and Propulsion Join us in the exploration of future aircraft and propulsion systems! At TU Delft we offer you a leading academic programme in aerospace engineering and technology in Europe. Our internationally-oriented programme prepares you to respond effectively and rapidly to the needs in the aerospace sector with solutions that are innovative, technically feasible and commercially viable. At our state-ofthe-art test and laboratory facilities you acquire the engineering skills needed in advanced industrial applications. During your specialisation phase – the MSc track – you will develop into an independently-thinking, professionallyoriented, innovative engineer and researcher.

Voorbeelden van lay-outtoepassingen. Omslagen masterbrochures.

54

42

Our internationally-oriented programme prepares you to respond effectively and rapidly to the needs in the aerospace sector with solutions that are innovative, technically feasible and commercially viable. At our state-of-

MSc Programme Aerospace Engineering

Credits Starts in Language of instruction % international students

18

courses are chosen after consulting with the responsible Section head. After completing the required course programme

Faculty of Aerospace Engineering

specialisation 120 ECTS, 24 months September English

12 2

During your specialisation phase – the MSc track – you will develop into an independently-thinking, professionally-

MSc Programme European Wind Energy Master (EWEM)

Double MSc degree depending on chosen

MSc thesis

Acquire professional skills during a three-month internship at a Dutch or international company or institute * an in-depth research project or design assignment in your subject of choice

EC ≥ 18 ≥ 13 +/- 15

At TU Delft we offer you a leading academic programme in aerospace engineering and technology in Europe.

Faculty of Aerospace Engineering

Diploma

Literature study Research methodologies Internship

Description gain a broad view on a field of expertise Focus on a particular subfield Specialise in a particular area of expertise or add multidisciplinary elements, repair educational deficiencies or address a personal interest * prepare for the thesis subject Prepare for the thesis subject

18

During your specialisation phase – the MSc track – you will develop into an independently-thinking, professionallyoriented, innovative engineer and researcher.

considerable promise: the wind itself is free, wind power is clean, and it is inexhaustible.

Course Core courses Profile courses Elective courses

*Optionally abroad

prepares you to respond effectively and rapidly to the needs in the aerospace sector with solutions that are innovative, technically feasible and commercially viable. At our state-of-the-art test and laboratory facilities you acquire the

Wind energy offers

MSc Track structure

MSc Track structure Course Core courses Profile courses Elective courses

Literature study Research methodologies Internship MSc thesis

Description gain a broad view on a field of expertise Focus on a particular subfield Specialise in a particular area of expertise or add multidisciplinary elements, repair educational deficiencies or address a personal interest * prepare for the thesis subject Prepare for the thesis subject Acquire professional skills during a three-month internship at a Dutch or international company or institute * an in-depth research project or design assignment in your subject of choice

EC ≥ 18 ≥ 13 +/- 15

12 2 18 42

*Optionally abroad

The master track Flight Performance and Propulsion teaches students about design aspects of innovative solutions for the modern and next-generation aircraft, and about cutting-edge engines,

provide, and of research performed by our group. These research areas are highly relevant if we want to contribute to the ambitious targets to reduce the environmental impact of aviation,

their components and power systems. Therefore, aircraft-engine integration is also an important topic in the lectures we

as proposed by the Advisory Committee for Aeronautics Research in Europe (ACARE).


Track

Aerodynamics & Wind Energy TU Delft is home to one

MSc Programme Aerospace Engineering

MSc Track structure

of the leading academic

The programme has a distinctly international focus and enhances the basic competencies

Each track of the MSc programme has a common structure and comprises core,

programmes in aerospace

that have been acquired in the pre-master education to a higher level in terms of knowledge, critical reflection, making judgments

profile and elective courses, a literature study, an internship and the MSc thesis.

and working independently. Students have access to state-of-the-art test and laboratory facilities that allow them to acquire engineering skills that can directly be used in advanced industrial applications.

The core courses enable the student to develop a broad view on the field of expertise. The profile courses narrow the expertise down to a particular subfield and enable the student to develop a thorough and detailed knowledge of that field. The elective

To learn to develop as an independentlythinking, professionally-oriented, innovative engineer and researcher, the study requires specialisation. Each student

courses provide flexibility to specialise in a particular area of expertise or to add multidisciplinary elements, repair educational deficiencies or address a personal interest.

therefore concentrates on a specific field of expertise in Aerospace Engineering, a track. The Master’s programme in Aerospace Engineering offers five tracks: Aerodynamics & Wind Energy, Flight Performance & Propulsion, Control & Operations, Space Flight, and Aerospace Structures & Materials.

Students can choose to study some of their elective courses abroad.

engineering and technology in Europe. The aerospace Master’s programme prepares students to respond effectively and rapidly to the needs in the aerospace sector with solutions that are innovative, technically feasible and commercially viable.

Omslag masterbrochures Arial + TU Delft UltraLight.

55

Faculty of Aerospace Engineering

In the Aerodynamics and Wind Energy track, the core courses consist of: Viscous flows, CFD I, Aeroelasticity, Rotor Aerodynamics, Ethics for Aerospace Engineers and Research Methodologies.


4.3 56


4.3

Stijlmiddelen Stijlmiddelen Aflopende foto’s, kleurvlakken, typografie en eventueel infographics bepalen de nieuwe vormgevingselementen. Opzet is om alleen middelen in te zetten die de content ondersteunen. Versieringen en verfraaiingen leiden af van de inhoud. Randen, lijnen, schaduweffecten, ‘blokken’, etc. worden achterwege gelaten. In plaats daarvan maken we diagrammen en infographics ‘eenvoudig’ en ‘plat’ maar proberen wij bijvoorbeeld met vorm- kleurgebruik het effect en de leesbaarheid te maximaliseren. De intentie is om dingen er niet overdreven ingewikkeld uit te laten zien.

57


www.tudelft.nl Postal addres: P.O. Box 5 2600 AA Delft The Netherlands facebook.com/tudelft twitter.com/tudelft youtube.com/user/tudelft

TUDelft_corporateA4-016_omslagA3L.indd 2

Voorbeelden van grafische visuele middelen

58

Graphic Design: Paul Ouwerkerk/Graphic Language

E: info@tudelft.nl

Photography: (p3) Marcel Krijger, (p4) Julia Gunther, (p7) Guus Schoonewille, (p8) Hans-Peter van Veldhoven, (p10/11) Christian Richters, (p15) Jacqueline de Haas, (p16) Sam Rentmeester, (p19/22) Danielle Brinkhuis

T: +31 (0)15 27 89111

18-08-14 21:09


5,400 Full Professors

Bachelor insert

Scientific staff

4,100

Auxiliary staff

Master insert 680

350

STUDENTS

STAFF

Total students

Scientific staff

20,000

1st year BSc

2,875

1st year MSc

925

OUTPUT

Professors

Auxiliary staff

2,580 220

Dissertatons

1,850

Professional

Online Distance Education (ODE)

350 5,400

Scientific publications

publications BSc+MSc diplomas

680 4,100

Open Course Ware (OCW)

Campus Education

17 15

Massive Open Online

15

Courses (MOOCs)

7

RANKING World Top in Technology (QS)

VALORISATION

15

7

European Research Council Grants STW Technology foundation Valorisation Grants Techno Starters

ALUMNI Total alumni

Campus Education 19.000 on-campus students

50,000+

Bachelor – Master – PhD degrees Online Distance Education (ODE) Full Master Degree / Accredited Course Certificate

15

Massive Open Online Courses (MOOCs) Online interaction

17

Certificate of completion Open Course Ware (OCW) Over 120 courses

Facts and figures (2013)

Over 10.000 web lectures

7

11

TUDelft_corporateA4-018.indd 7

Master

Mastertrack •

Bachelor

19-08-14 15:23

Faculty Design for Interaction

Geomatics and the Built Environment Architecture • Urbanism • Real Estate & Housing • Building Technology • Landscape Architecture • Chemical Product Engineering • Nuclear Science & Engineering • Process Engineering •

Industrial Design Engineering

IDE

Architecture, Urbanism and Building Sciences

Architecture

Chemical Engineering

Life Science & Technology (with Leiden University)

Industrial Ecology (with Leiden University)

Molecular Science & Technology (with Leiden University)

Science Education and Communication (3TU)

Applied Physics

Sustainable Energy Technology (3TU)

Nanobiology (with Erasmus University Rotterdam)

Life Science & Technology (with Leiden University)

Double bachelor Applied Physics/Applied Mathematics

Integrated Product Design

Strategic Product Design

Arch

Civil Engineering

Civil Engineering

Applied Earth Sciences

Coastal and Marine Engineering and Management

CEG

• Building Engineering • Geo-Engineering • Geoscience and Remote Sensing • Hydraulic Engineering • Structural Engineering • Transport and Planning • Water Management

AS

Biocatalysis • Biochemical Engineering • Cell Factory •

Construction Management and Engineering (3TU)

Offshore Engineering (with 3mE and TPM)

Education Education

Life Science & Technology (with Leiden University) Bionanoscience • Imaging Science & Technology • Quantum Nanoscience • Radiation Science & technology • Transport Phenomena and Fluid Flow • Aerodynamics and Wind Energy • Aerospace Structures and Materials • Control and Operations • Flight Performance and Propulsion • Space Flight • Wind Physics • Rotor Design • Electric Power Systems • Offshore Engineering • Electrical Sustainable Energy • Microelectronics • Signals and Systems • Telecomm. and Sensing Systems •

Data Science & Technology • Software Technology •

Transport, Infrastructure & Logistics

TPM Life Science & Technology (with Leiden University)

Systems Engineering, Policy Analysis & Management

Applied Earth Sciences

• Applied Geophysics • Geo-Engineering • Geoscience and Remote Sensing • Petroleum Engineering & Geosciences • Resource Engineering

Coastal and Marine Engineering and Management

• Information Architecture

Management of Technology

Aerospace Engineering

Aerospace Engineering

Engineering and Policy Analysis

AE

Mechanical Engineering

Mechanical Engineering

• Transportation Engineering • Control Engineering • Sustainable Process and Energy Technologies • Precision and Microsystems Engineering • Biomechanical Design • Solid and Fluid Mechanics • Materials Engineering and Applications

Marine Technology

Marine Technology

• Design, Production and Operation Science

Clinical Technology

Biomedical Engineering (with bridging programme)

European Wind Energy Master

Electrical Engineering

Electrical Engineering

Applied Mathematics

Applied Mathematics

Computer Science

Computer Science

Computer Engineering Embedded Systems (3TU) EIT ICT Labs Master

Double bachelor Applied Physics/Applied Mathematics

EEMCS

3mE

Clinical Technology (under development)

12

Voorbeelden van grafische visuele middelen

59

13

Arch Architecture and the Built Environment AS Applied Sciences AE Aerospace Engineering EEMCS Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

IDE Industrial Design Engineering CEG Civil Engineering and Geosciences TPM Technology, Policy and Management 3mE Mechanical, Maritime and Materials Engineering


4.4 60


4.4

Presentatie (PowerPoint) Powerpointpresentatie Template voor de presentatie met typografie en plaatsing logo. Op witte pagina’s met zwarte tekst staat een bies. Op pagina’s met gekleurde grafische informatie staat een zwart logo. Op gekleurde pagina’s of in aflopende foto’s staat een wit logo.

Presentation Titel van de Presentation Title. presentatie Title. Ondertitel/Datum/Auteur

4x3. Template met bies.

Presentation Title. 61

16x9. Template met bies.


Presentation Titel van de Title. presentatie Ondertitel/Datum/Auteur

4x3. Template met bies.

Contents

Presentation Title.

•  Delft Technical University •  Ways of working with the industry •  Trends •  Philanthropic opportunities with companies •  Some potential pitfalls of working with the corporate sector •  The student as an asset in building relationships

4x3. Template met bies en voorbeeld van typografie.

62


Where do Delftstudents studentscome comefrom? from? Where do DelftX

4x3. Template met zwart logo.

4x3. Template met wit logo en voorbeeld van kop in foto.

63


Presentation Title. 16x9. Template met bies en voorbeeld van typografie.

This is a corporate PowerPoint速. You can change slides to your own needs. This is the 1820x1018px version. Images in high resolution.

16x9. Template met bies en voorbeeld van typografie.

64


TU Delft Organisation 3Me

Civil Engineering and Geosciences

Industrial Design Engineering

Biomechanical Engineering

Hydraulic Engineering

Design Engineering

Architecture

Maritime Transport Technology

Water Management

Industrial Design

Architecture Engineering and Technology

Product Innovation Management

Urbanism

Materials Sience and Engineering

Structural Engineering

Process and Energy

Transport

Precision and Microsystems Engineering

Geosciense and Engineering

Delft Center for Systems and Control

Geosciense and Remote Sensing

Aerospace

Applied Sciences

Real Estate and Housing

EWI

Technology, Policy and Management

Aerodynamics, Wind Energy, Flight Performance, Propulsion

Bionanoscience

Applied Mathematics

Infrastructure Systems and Services

Control and Operations

Biotechnology

Electrical Sustainable Energy

Multi Actor Systems

Aerospace structures and Materials

Chemical Engineering

Intelligent Systems

Values and Technology

Space Engineering

Imaging Science and Technology

Microelectronics

Innovation Systems

Quantum Nanoscience

Software and Computer Technology

Radiation Science and Technology

16x9. Template met zwart logo.

16x9 Template met wit logo en voorbeeld van fotobijschrift.

65

Architecture and the built environment


4.5 66


4.5

Schermen Informatieschermen Standaard informatieschermen om programmeren. Kleuren van het backuppalet zijn standaard beschikbaar.

Dit is de titel. Er is ruimte voor 2 regels. Maak ‘m niet te lang! Beeldverhouding 3Lx2H

Omschrijving van de activiteiten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet ligula sit amet ante sollicitudin consectetur. Gebouw 36 | HB 16.250 | 10.00 uur Aliquam quis cursus eros.

Dit is de titel. Er is ruimte voor 2 regels. Maak ‘m niet te lang! Beeldverhouding 3Lx2H

Omschrijving van de activiteiten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet ligula sit amet ante sollicitudin consectetur. Gebouw 36 | HB 16.250 | 10.00 uur Aliquam quis cursus eros.

67


4.6 68


4.6

Papier Papiersoorten De gekozen papiersoorten zijn FSC-gecertificeerd, dit betekent dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Voorwaarde voor het gebruik van het FSC-logo is dat de productie wordt gedrukt bij een FSC-gecertificeerde drukker (preferred suppliers zijn bekend bij Media Solutions).

Corporate middelen, bachelor- en mastermiddelen: Plano Superior ongestreken (80, 90, 100, 120, 160, 200, 250, 300 en 400 grs.) Dit is een matte papiersoort. Bij overig drukwerk heeft men twee papierkeuzes (mat en glanzend): • Luxosatin gestreken (90, 100, 130, 150, 170, 200, 250, 300 en 350 grs.) Dit is een glanzend papiersoort. • Plano Superior ongestreken (80, 90, 100, 120, 160, 200, 250, 300 en 400 grs.) Dit is een matte papiersoort. • Drukwerkformaten Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard A-­formaten, dus A4, A5, A6 etc.

69

Voor boeken, eenmalige uitgaven en indien het productietechnisch niet anders kan, is een afwijkend formaat mogelijk.


4.7 70


4.7

Beeld is een belangrijk onderscheidend element binnen de huisstijl. Om de beelden zo optimaal mogelijk te laten spreken, werken we in onze middelen bij voorkeur met een beperkt aantal grote foto’s en niet met een veelheid aan kleine foto’s. We plaatsen foto’s in zijn geheel en waar mogelijk aflopend. We maken geen gebruik van samengestelde beelden (meerdere foto’s bewerkt tot één beeld). Op covers van brochures wordt ook altijd gewerkt met één beeld.

Fotografie heeft de volgende uitgangspunten:

Corporate fotografie Daar waar het gaat om mensen willen we overtuiging of drive terugzien op een foto. Alleen foto’s die de personen authentiek in beeld brengen. Mag geposeerd, maar wel naturel en krachtig. Personen worden geportretteerd in hun natuurlijke habitat binnen de TU Delft. Dat geldt zowel voor studenten als medewerkers. Daar waar het gaat om faciliteiten, maken we zoveel mogelijk gebruik van abstracte fotografie. Dus bij opstellingen, labs en onderzoeksfaciliteiten wordt ingezoomd op een onderwerp, waarbij het niet gaat om de functionaliteit van het onderwerp, maar meer om een krachtige/technische uitstraling.

- - - -

• - -

71

Fotografie

Werving fotografie Fotografie ten behoeve van de Bachelor- en masterwerving is realistisch, laat de werkelijkheid zien en is niet romantisch (what you see is what you get). Mensen en/of oplossingen staan centraal. Mensen poseren niet maar worden in hun natuurlijke omgeving/bezig gefotografeerd.  De achtergrond vertelt altijd over het vakgebied of de werkomgeving. De pose is zoveel mogelijk ongedwongen.  Laat geregeld samenwerking zien en geeft een weergave van de diversiteit van nationaliteiten binnen onze universiteit. Technische aspecten Gebruik van scherptediepte; focus creëren op het onderwerp of de persoon. De foto’s hebben een lichte, heldere en frisse uitstraling.


72


73


74


75


4.8 76


4.8

Film Om de video’s binnen de TU Delft een uniforme uitstraling te geven en een duidelijke afzender hebben we templates ontwikkeld voor intro’s, outro’s en naamsvermeldingen. Het intro zal slechts 2 – 3 seconden duren waarna de video direct start. De outro kan langer aanhouden en ruimte bieden voor extra informatie. Omdat de film zichtbaar is achter de titelaanduidingen is er voor verschillende software pakketten een animatietemplate ontwikkeld. In Windows Moviemaker, iMovie, After Effects, Premiere Pro en Final Cut Pro, zijn templates ontwikkeld waarin eenvoudig teksten kunnen worden aangepast.

Templates voor intro en outro en titelaanduidingen De intro en outro tonen de afzender van de video en worden gebruikt om uniformiteit te creëren. Het intro zal slechts 2 tot 3 seconden duren waarna direct de video start. De outro kan langer aanhouden en ruimte bieden voor extra informatie.

Omdat de film zichtbaar is achter de titelaanduidingen is er voor verschillende software pakketten een animatietemplate ontwikkeld. In Windows Moviemaker, iMovie, After Effects, Premiere Pro en Final Cut Pro, zijn templates ontwikkeld waarin eenvoudig teksten kunnen worden aangepast. Behalve bij de intro van video’s, mag de vlam niet los gebruikt worden.

77


Media Solutions Voor toelichting of vragen over de huisstijl: huisstijl@tudelft.nl TU Delft Library, kamer 3.74. Uitleg over de huisstijl, voorbeelden en downloads zijn te vinden op: www.huisstijl.tudelft.nl.

78


79


80

huisstijl handboek uitgebreid  
huisstijl handboek uitgebreid