Page 47

Wederzijds voordeel ‘We hebben nog steeds een hechte band met de TU Delft,’ aldus Maja Rudinac. ‘Bijna ons hele team heeft aan de TU Delft gestudeerd of gewerkt. Ik denk zelfs dat wij de grootste werkgever zijn voor afgestudeerden van het Robotics Institute. Dat levert wederzijds voordeel op. Omdat ik weet wat voor opleiding ze

hebben gehad en dat ze gedegen kennis van de robotica hebben, hoef ik me bij het werven van mensen geen zorgen te maken.’ De TU Delft en Robot Care Systems werken ook samen aan WEpods, een project gericht op autonome voertuigen. ‘Volgend jaar gaat er een autonoom

pendelbusje rijden tussen het station en Wageningen University. We zijn momenteel bezig met de eerste tests en zijn met de RDW in gesprek om toestemming te krijgen voor de openbare weg. Daar zijn heel wat certificeringen en beveiligingsmaatregelen voor nodig, maar daar helpen ze ons bij.’

kan drie groepen mensen ondersteunen: mensen met mobiliteitsproblemen, demente patiënten en tremorpatiënten. ‘De gebruiker draagt een knop bij zich. Eén druk en LEA komt naar de gebruiker toe en positioneert zich zodanig dat die kan opstaan.’ LEA detecteert ook hoe snel mensen lopen om ze te kunnen assisteren. Daarnaast is de robot voorzien van sensoren die obstakels detecteren, zodat die ontweken kunnen worden. ‘We wilden af van een traditionele interface, voor een zo intuïtief mogelijke bediening.’ LEA heeft zelfs een ingebouwde module voor lichaamsbeweging. ‘Beweging is essentieel om mobiel te blijven. Daarom werken we samen met een gekwalificeerde rollator-dansleraar. LEA kan inmiddels de wals en de samba dansen. Daarnaast kan LEA worden gebruikt voor revalidatie-oefeningen die we in samenwerking met deskundigen hebben ontwikkeld.’ De module voor persoonlijke assistentie is bedoeld voor patiënten met dementie. Voor hen is het belangrijk om zich aan de dagelijkse routine te houden en om er bijvoorbeeld aan te worden herinnerd dat ze hun medicijnen moeten innemen. ‘LEA waarschuwt je niet alleen, maar haalt je zelfs op om je te brengen waar je moet zijn. Samen met verzorgers die zijn gespecialiseerd in dementie werken we verder aan deze module.’ De robot heeft ook een communicatiemodule, waarmee mensen hun familieleden en verzorgers kunnen waarschuwen. ‘Daarbij hoort ook

een module voor zorg op afstand. Als LEA detecteert dat iemand is gevallen, kan ze contact maken met de alarmcentrale en om hulp vragen als dat nodig is.’

verandering teweegbrengen. Wie kan die mensen helpen die het alleen niet redden, nu er steeds minder verzorgingstehuizen zijn? Wij willen mensen in nood met deze technologie van dienst zijn,’ zegt ze. En zo te zien gaat haar dat nog lukken ook, mede dankzij het SILVERconsortium. ‘We hebben de competitie voor fase 3 gewonnen en hebben nu een contract afgesloten om LEA in de praktijk te testen. Ze helpen ons bij het organiseren van klinische trials.’ Die trials zijn internationaal en zullen worden gehouden in Finland, Denemarken, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In de tussentijd wordt LEA getest door lokale groepen van gebruikers met een mobiliteitsbeperking. ‘We gaan onze gebruikersgroepen uitbreiden met parkinsonpatiënten, mensen met dementie en misschien ook blinden, om te onderzoeken hoe we hen kunnen helpen.’ Het bedrijf van Rudinac wordt breed gesteund. Verzekeraar CZ heeft erin geïnvesteerd, evenals de Rabobank en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. Daarnaast mocht Robot Care Systems de Herman Wijffels Innovatieprijs in ontvangst nemen, waarvoor 850 innovaties waren genomineerd. ‘Dat is voor mij bevestiging vanuit de samenleving dat ouderen ons toch na aan het hart liggen.’

47

Consumentenelektronica Het klinkt alsof LEA een duur apparaat moet zijn, maar dat is niet zo. ‘Als mensen een robot ontwikkelen, voorzien ze die meestal van dure laserscanners en dergelijke. Wij gebruiken goedkope consumentenelektronica, waardoor het overigens wel een uitdaging is om de algoritmes te ontwikkelen. En om de prijs laag te houden hebben we zelf meer dan zeventig onderdelen ontwikkeld,’ legt Rudinac uit. ‘Op die manier kost LEA aanzienlijk minder om te produceren dan wat er verder op de medische markt verkrijgbaar is.’ Verzekeraars en de overheid kunnen kosten besparen als mensen gezonder en langer onafhankelijk leven, nog los van LEA’s positieve bijdrage aan het welzijn van de gebruiker. ‘Door te investeren in preventie, verlaag je de zorgkosten. We zijn momenteel met verzekeraars aan het bekijken of patiënten LEA voor een laag bedrag in huis kunnen krijgen, maar een bedrijfsmodel ontwikkelen voor de zorgsector is niet eenvoudig.’ Het is duidelijk dat Rudinac niet geïnteresseerd is in snel rijk worden. ‘Als je miljoenen wilt verdienen, dan maak je niet iets complex; dan maak je iets simpels wat je over de hele wereld aan consumenten kan verkopen,’ legt ze uit. ‘Wij van Robot Care Systems willen een

Highlights 2015 NL  

Highlights TU Delft 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you