Page 25

Alessandro Bozzon

Datawetenschap met een eigen draai Dr. Alessandro Bozzon is universitair docent aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) en een expert op het gebied van sociale datawetenschappen. Hij heeft de leiding over het Social Glass-project, dat als doel heeft met behulp van sociale media inzicht te verschaffen in stedelijke omgevingen.

Internet en het web hebben de manier waarop we data produceren en gebruiken radicaal veranderd. Op het web is nu een gigantische hoeveelheid data te vinden over alle aspecten van het menselijk leven. Maar data worden gemaakt door mensen, en worden daarom vaak beïnvloed door de meningen en vooroordelen van de makers. ‘Om computersystemen te kunnen maken die mensen persoonlijker betrekken, hebben we inzicht nodig in de relatie tussen mensen en de data die zij produceren. Om dat op grote schaal te doen moeten we als informatici soms dingen doen waar we ons normaal niet mee bezighouden,’ aldus dr. Alessandro Bozzon. ‘Ik zie een nieuwe generatie databeheersystemen voor het web voor me, die de cognitieve en rationele vermogens van mensen combineert met de rekenkracht van machines en de waarde van grote hoeveelheden heterogene data op het web.’ Bestaande theorieën over de interactie van mensen met de wereld kunnen daarbij van pas komen, zoals bijvoorbeeld persoonlijkheidspsychologie, maar dan uitgevoerd door middel van computationele methodes. ‘Hoe krijgen we een beeld van iemands karaktereigenschappen zonder urenlang vragen te stellen? Als we dat proces op grote schaal kunnen

25

automatiseren, met vergelijkbare resultaten en nauwkeurigheid, dan kunnen we systemen maken die zich op basis van jouw gedrag en de data die jij produceert kunnen aanpassen aan jouw persoonlijkheid, met een aangenamere en interessantere gebruikerservaring als resultaat.’ Eén manier om dat te doen is kijken naar schrijfstijl. Zo heeft de Amerikaanse psycholoog James Pennebaker aangetoond dat je taalgebruik jou als persoon kan weerspiegelen. Simpel gesteld: de frequentie waarmee je bepaalde woorden gebruikt kan iets zeggen over je geslacht of je leeftijd en of je zelfvertrouwen hebt, bijvoorbeeld. ‘Het gaat wel iets verder dan woorden tellen,’ legt Bozzon uit. ‘We weten dat mensen zich in verschillende omgevingen verschillend gedragen, en dat zie je terug in de manier waarop ze data produceren. Mensen hebben vaak een formele en een informele kant. Die systematische bias moet je meenemen, zeker bij een domeinspecifiek onderzoek. Wij willen robuuste, betrouwbare methodes ontwikkelen voor het inzichtelijk maken van de eigenschappen van webdata en de makers daarvan, om op basis daarvan betere systemen te maken.’ Bozzons houdt zich momenteel bezig met drie maatschappelijke en industriële domeinen: stedelijke omgevingen, culturele instanties en

het bedrijfsleven. Binnen elk van die domeinen doet hij mee aan interessante projecten. Social Glass Binnen het Social Glass-project wordt de structuur van de stad bekeken door de lens van sociale media. Elke dag genereren mensen via sociale media enorme hoeveelheden data over het leven in de stad. Door deze data als informatiebron te gebruiken, is het mogelijk om zowel incidenten als structurele problemen, zoals demografische druk en toeristische trends, te identificeren en te bestuderen. Via de sociale media kunnen burgers actief bijdragen aan een hogere levenskwaliteit in de stad, en daarmee hun eigen welzijn. ‘Met Social Glass willen we de stad leefbaarder maken, en daarvoor ontwikkelen we informaticatools,’ aldus Bozzon. Social Glass gaat verder dan de manier waarop sociale media momenteel door gemeentes worden gebruikt. ‘Twitter wordt nu veel gebruikt voor interactie met het publiek, maar we benutten sociale media nog niet ten volle.’ Afgelopen zomer zijn Social Glassexperimenten uitgevoerd tijdens het internationale scheepvaartfestival SAIL in Amsterdam, dat in vijf dagen 2,3 miljoen bezoekers trok. ‘Het experiment tijdens

Highlights 2015 NL  

Highlights TU Delft 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you