Page 18

Over de grens Het onderzoek van professor Serge Hoogendoorn en zijn collega’s strekt zich niet alleen uit over disciplines, maar ook over landsgrenzen. ‘We zijn bezig met het opzetten van een praktijkproef in Melbourne vergelijkbaar met die we in Amsterdam hebben uitgevoerd,’ vertelt Hoogendoorn. ‘Dit doe ik samen met professor Hai Le Vu, van de Swinburne Universiteit in Melbourne, waar ik ook een aanstelling heb als gasthoogleraar. De problematiek is daar echt anders, dus ik verwacht ook weer veel van deze nieuwe proef te leren. Kernprobleem is dat het snelwegennet niet ‘af’ is: de snelweg gaat over in een stedelijke verbindingsweg om vervolgens weer snelweg te worden. Dit leidt tot grote problemen doordat het verkeer niet makkelijk de stad in kan rijden. We zijn nu bezig om de meet- en sturingsaanpak aan te passen aan deze situatie. Dat zal nog een hele klus worden, ook omdat de actuele verkeersgegevens daar van veel mindere kwaliteit zijn als in Nederland.’

daar beschikbare maatregelen als verkeerslichten, toeritdosering en zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Doe je dat verstandig, dan bereik je een aanzienlijke verhoging van de doorstroming in het netwerk. Naast het verminderen van files leidt zo’n proef ook tot veel nieuwe inzichten. Sommige van de gevestigde ideeën over wat belangrijk is bij het sturen van verkeersstromen blijken toch niet zo belangrijk als werd verondersteld. Zo bleek dat het voorspellen van het exacte moment dat de file ontstaat niet mogelijk is, maar hier in feite ook niet nodig is: beter adequaat reageren dan verkeerd anticiperen. Nauwkeurig weten waar de wachtrijen staan en hoe lang ze zijn blijkt veel belangrijker voor GNV, maar ook informatie over de routes die de automobilisten kiezen. Voor deze praktijktoepassing is de vraag dus hoe we een beter beeld kunnen krijgen van de huidige verkeerssituatie. Zogenaamde ‘floating car data’ – informatie van navigatiesystemen en smartphones in auto’s – kan hier helpen. Mijn ERC Grant zie ik als erkenning voor de kwaliteit van het werk binnen mijn groep; met het geld kunnen we ook weer prachtig en baanbrekend nieuw onderzoek doen. Ik denk dat het onderwerp langzaam verkeer de komende jaren steeds belangrijker gaat worden. Niet alleen vanuit een wetenschappelijk perspectief, maar omdat lopen en fietsen vooral in volle steden steeds vaker de belangrijkste vorm van vervoer is. In Amsterdam is dat al zo, met alle voordelen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid van dien. We moeten dan

18

wel zorgen dat lopen en fietsen in de stad aantrekkelijk blijft. De fietsfile is hot, stallingsproblemen bij stations halen regelmatig het nieuws, maar de interactie van de fiets en voetganger met andere soorten verkeer kan ook veiligheids- en doorstromingsproblemen opleveren. Nu, maar ook in de toekomst wanneer zelfrijdende voertuigen hun entree maken. Er is meer kennis nodig om dit soort problemen het hoofd te kunnen bieden en er slimme oplossingen voor te bedenken. Sinds eind jaren negentig pionieren wij met het waarnemen en beheersen van voetgangersstromen en mensenmassa’s. En met succes. Inmiddels zijn we een van de belangrijkste onderzoeksgroepen ter wereld op het gebied van loopstroomtheorie en ‘crowd management’. In de verkeerskunde krijgt het autoverkeer echter nog steeds meer aandacht dan voetgangers en al helemaal dan fietsers. Ik denk dat dat te maken heeft met de impact van de auto en autoverkeer (en de files) op de mens en de maatschappij. Denk aan zaken als de economische impact van congestie, de frustratie die de file bij veel mensen oproept, de vrijheid die de auto mensen lijkt te bieden of de status die mensen aan hun auto ontlenen. Gegeven de steeds verdergaande verstedelijking is het zaak de focus te verleggen naar stedelijke mobiliteit, inclusief autoverkeer en stedelijk openbaar vervoer, maar dus ook naar de fietser en de voetganger. Dit wordt voor mij echt het speerpunt in de komende jaren. De auto is lang niet altijd het meest aantrekkelijke vervoermiddel: in veel drukke steden is het makkelijker en

Highlights 2015 NL  

Highlights TU Delft 2015

Highlights 2015 NL  

Highlights TU Delft 2015