BINAS 2022 - Belangrijke Informatie Naar Aankomende Studenten

Page 1

OWee 2022

Kijk op www.owee.nl voor het laatste nieuws en volg ons op social media!

Binnenkant kaft voorkant.indd 1

20-4-2022 10:31:43


BINAS 2022

Belangrijke Informatie Naar Aankomende Studenten Redactie Annabel Fransen Aileen van der Steen Eveline Gielisse Niels Oppelaar

BINAS 2022 is een uitgave van : OWee Bestuur 2022 Van Der Burghweg 1 2628CS Delft 015 278 6709 Deze BINAS is geschreven door de redactie van het OWee Bestuur ©Copyright 2022 Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van dit drukwerk kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of opgeslagen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch of mechanisch, zonder voorafgaande toestemming van het OWee Bestuur, de Technische Universiteit Delft, Hogeschool Inholland Delft en De Haagse Hogeschool Delft.


OWee 2022 21 t/m 25 augustus

Schrijf je snel in!


Voorwoord Lieve aankomende Delftse student(e), Het gaat bijna beginnen, jouw studententijd! De tijd van de middelbare school is eindelijk voorbij. Dus geen SO’s meer, geen briefjes meer halen als je te laat komt en geen verplicht rooster meer. Dit is het moment van je leven waar je nieuwe vrienden gaat maken, een nieuwe stad leert kennen en je jezelf gaat ontplooien. Om deze tijd goed van start te laten gaan, is het van absolute waarde om te beginnen met de OWee! Afgelopen twee jaar waren lastige jaren. Je hebt iets meegemaakt wat later in de geschiedenis boeken komt te staan en waar iedereen nog jaren over zal praten. De hele wereld stond stil door de Corona pandemie. Gelukkig lijkt deze vervelende tijd nu achter ons en jou te liggen. De horeca is weer open, je mag weer kleren kopen in de winkel en dat mondkapje mag eindelijk af. Waarschijnlijk heb je de afgelopen jaren ook wel eens online les gehad. Hopelijk ligt deze tijd achter je en hoef je absoluut niet meer je webcam aan te zetten als je

van muziek tot aan alternatief, of van party animal tot aan reizen. Tijdens de OWee zetten al deze verenigingen en organisaties haar deuren open zodat je overal een beetje van kan proeven, ga dus vooral langs! Naast al deze verenigingen en de stad laat de OWee je ook kennismaken met iets anders wat absoluut belangrijk is. Je leert namelijk tijdens deze week nieuwe vrienden kennen. Ik spreek uit persoonlijke ervaring, als ik zeg dat je hier vrienden voor het leven maakt. Toen ik zelf de OWee liep had ik een groepje met 5 meiden en 4 gasten. Dit groepje zie ik vier jaar later nog steeds elke week en ik woon zelfs samen met de gasten uit mijn groepje. Ik kan je dus echt beloven, hier maak je vrienden voor het leven! Veel leesplezier en ik zie je graag tijdens de OWee! Niels Oppelaar Voorzitter OWee Bestuur 2022

net wakker wordt. Voor je ligt een studentenbijbel, met alle informatie die van waarde is om goed te beginnen aan je studententijd. Hierin staat informatie over de vele verenigingen die Delft kent, waar de leukste horeca tentjes zitten, of hoe de rijke geschiedenis van Delft eruit ziet. Dit is niet alleen heel handig om nu door te lezen. Lees de BINAS absoluut ook nog een keer door als je al verder bent met je studie! Het begin van je mooie studententijd is de OWee. Tijdens deze week laat Delft alles zien wat zij te bieden heeft en dat is veel meer dan alleen studeren. Delft is de stad waar de kansen eindeloos zijn! Dankzij meer dan 60 verenigingen is er voor iedereen iets te doen naast zijn of haar studie. De mogelijkheden gaan van geloof tot aan sport,

3


Inleiding Studeren en sociale veiligheid www.tudelft.nl/studenten/welzijn-en-studie Langzaam maar zeker klimmen we uit de coronapandemie. Het normale leven komt weer steeds meer op gang en is hopelijk, als je dit leest, weer verregaand genormaliseerd. Je kunt je volop concentreren op je nieuwe studie, je nieuwe stad, het maken van nieuwe vrienden. Kortom op een volgende fase in je leven. Gedurende dezelfde periode zijn we ook met de neus op andere feiten gedrukt. Sociale veiligheid blijkt geen gegeven, maar moet bewerkstelligd en onderhouden worden. Grensoverschrijdend gedrag is niet iets van verre landen, maar kan om de hoek of zelfs dichterbij plaatsvinden. En ook hier geldt: in een onveilige omgeving kan niemand zich goed ontplooien. De pandemie bestrijden vroeg inspanning van velen en vroeg solidariteit. Dat geldt eigenlijk ook voor het maken en hebben van een sociaal veilig klimaat. Wat is dat eigenlijk, een sociaal veilig klimaat, en hoe kom je daar? De onderwijsinspectie zegt op haar website het volgende. Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Je kunt hier het woord school zo door universiteit vervangen en dan leerling door student. Maar voor een universiteit is een verbreding noodzakelijk. Het moet niet alleen (sociaal) veilig zijn op de universiteit, op de campus, maar ook daarbuiten, d.w.z. in het studentenleven in brede zin.

4

We dienen ons de vraag te stellen: zijn wij dan een sociaal veilige gemeenschap? Het antwoord is helaas niet altijd volmondig ja. Vrouwelijke studenten klagen over grensoverschrijdend gedrag en geven aan dat dit heel ernstige vormen kan aannemen. Buitenlandse studenten melden dat er ook in onze gemeenschap sprake is van vormen van discriminatie en buitensluiten, om maar twee voorbeelden te geven. Het is aan ons hier verandering in te brengen. Niet makkelijk, maar het kan. Door jezelf de vraag te stellen: treed ik respectvol op tegen anderen, ben ik inclusief? Probeer ik me bewust te zijn van mijn eigen biases? Maar ook: laat ik wel ruimte genoeg voor andersdenkenden, weet ik me voldoende tolerant op te stellen? Maar wat als jij zelf te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag of discriminatie? Praat erover, met je studieadviseur, met een van onze studentpsychologen, met de ombudsfunctionaris of met iemand anders die je vertrouwt. Het is ook belangrijk dat we die signalen horen als universiteit. Want alleen samen kunnen we die veilige omgeving creëren. Ik wens jullie een sociaal veilig jaar toe. Prof. Dr. Rob Mudde Vice President of Education


Social Media

Volg ons op social media

Download de App!

De OWee is ook te volgen op social media. Volg ons op Instagram, Facebook, Youtube en Snapchat. Hier houden wij je op de hoogte van het programma, krijg je een sneak peak in de voorbereiding naar de OWee toe en nog veel meer! Neem ook een kijke op ons youtube kanaal om de aftermovies van de vorig jaren te krijgen. Zo krijg je al een kleine indruk over wat je te wachten staat in deze week!

Download de OWee app zodat je tijdens de OWee alle informatie meekrijgt om van jouw OWee een onvergetelijke week te maken en het hele programma van de OWee mee te krijgen!

OWee Delft OWee Delft

@oweedelft

@oweedelft OWee Delft

5


Inleiding IINHOUDSOPGAVE

6

Inleiding Burgemeester van Delft Rector Magnificus TU Delft CvB De Haagse Hogeschool Delft CvB Hogeschool Inholland Delft OWee Bestuur 2022 Studeren in Delft, waar begint dat mee? OWee Programma 2022 Ladies Intro 2022 Alcoholbeleid Duurzaamheid

8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

Delft Welkom in Delft! Geschiedenis van Delft Delft in cijfers Gezondheid en Zorg Bezienswaardigheden Open eettafels Broodjeszaken en cafés

20 21 22 24 25 26 27

De Delftsche student Delftsch Woordenboek Interviews met Delftse studenten Op kamers Huur & leenstelsel

30 34 37 39

Onderwijs TU Delft Career & Counselling Studieplekken De Haagse Hogeschool Delft Hogeschool Inholland Delft

42 45 48 51 54

Studentenorganisaties Lijst Bèta ORAS YES!Delft Student D:Dream Teams

58 58 59 59

Studium Generale Universiteitsfonds Delft VSSD VeRa Studenten Vrijwilligerswerk Delft Xtend STUD Students4Sustainability Rode Kruis Studentendesk Delft Unicef Student Team Delft Integrand AIESEC SVR DISS IAESTE Student Onbeperkt

60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67

Studieverenigingen Aerospace Engineering Applied Earth Sciences Bouwkunde

70 70 71

Civiele Techniek Technische Wiskunde & Computer Science and Engineering Electrical Engineering Industrieel Ontwerpen Klinische Technologie Life Science & Technology Maritieme Techniek Molecular Science & Technology Nanobiologie Technische Bestuurskunde Werktuigbouwkunde Technische Natuurkunde Studieverenigingen HBO Elektrotechniek Mechatronica HBO-ICT

71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77

78 78 79


Technische Bedrijfskunde Technische Natuurkunde Toegepaste Wiskunde Werktuigbouwkunde Groene Studies Luchtvaarttechnologie

79 80 80 81 81 82

Studentenverenigingen AEGEE-Delft BEST Delft ESN C.S.F.R. - Johannes Calvijn C.S.R. D.S.V de Knor D.S.V. Nieuwe Delft (de Bolk) D.S.V. Sint Jansbrug Delftsche Studenten Corps De Delftse Zwervers K.S.V Sanctus Virgilius Delftsche Studenten Bond S.V NOVA

84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90

VGSD Outsite O.J.V.Koornbeurs Wolbodo RKJ Delft D.S.F.F.S. Aldgilis T.S.V. Wyvern CSA Sport en Cultuur verenigingen V.V. Ariston ‘80 F.C. Tutor D.S.R. Proteus-Eretes D.S.R.V. Laga D.S.T.V Obvius Virenden van Trui S.H.C. Scoop

90 91 91 92 92 93 93 94 94

98 98 99 99 100 100 101

D.S.A.V. Dodeka D.S.B.V. Shot D.S.V.V. Punch Krashna Musika D.S.J.V. Groover S.W.V. Plankenkoorts DROP D.S.W.Z. Broach D.S.Z. Wave SoSalsa X TU Delft D.S.D.A. Blue Suede Shoes D.S.D.A. Dynamic Delft improv Group S.R.C. Thor D.S.S.V. Els D.S.T. Pegasus D.S.K.V. Paal Centraal Slopend WTOS H.S.V. Hitmaniacs

101 102 102 103 103 104 104 104 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111

Blue Falcons Torius Delftsche Studenten Aeroclub Delft Lacrosse Force Elektro DSBA -USSR HSSK “Pro Libertate” D.S.B.V. Punch D.S.B.V. Yoroshi D.S.K.V. IJzersterk S.V.A.C. Yeti Delft Fencing Club Delft Student Esport Association

112 112 113 113 114 114 115 115 116 117 117 118 118 -

Redactioneel Veelgestelde Vragen Eerstejaarsweekenden Colofoon

120 124 128

7


Inleiding Burgemeester van Delft Beste nieuwe student, Delft,Van Absolute Waarde! Waar dit thema voor staat, daar zul je ongetwijfeld heel snel achter komen. Maar vóórdat het zover is, wil ik je eerst feliciteren met je besluit om in Delft te komen studeren! De toekomst zal uitwijzen dat dit het beste besluit is dat je hebt kunnen nemen. Daar ben ik van overtuigd. En ik hoop en vertrouw erop dat het je eerste van een reeks beste besluiten is. Ik kan hier nu wel legio redenen opnoemen waarom de kans aanzienlijk is dat zo’n reeks van beste besluiten jou ten deel gaat vallen. Maar dan is de verrassing eraf. Het is veel leuker als je daar stap voor stap zélf achter komt. Beste besluit na beste besluit. Tot de dag dat je besluit dat Delft voor jou van absolute waarde is geworden – over beste besluit gesproken. En geloof me: de komst van die dag is onafwendbaar. Het is algemeen bekend dat je alleen beste besluiten kunt nemen als je optimaal geïnformeerd bent. Daarom krijg je deze BINAS toegestuurd, Belangrijke Informatie Naar Aankomende Studenten. Hierin vind je alles wat je nodig hebt om die reeks van beste besluiten die je gaat nemen, ook echt te kunnen nemen. Het belangrijkste beste besluit is natuurlijk jouw Delft, Van Absolute Waarde!-besluit. Je weet wel, dat je besluit dat Delft voor jou van absolute waarde is geworden. Daarom: lees deze BINAS, laat je informeren over alles wat je als aankomende Delftse student moet weten. Dan komt jouw Delft, Van Absolute Waarde!-besluit vanzelf. Daar hoef je geen enkele moeite voor te doen.

8

En in de tussentijd? Zorg dat je een goede vriend, buur, stadsgenoot wordt van de Delftenaren. Geniet van je nieuwe leven in Delft. Van wat je hier opsteekt met je studie. Van hoe jij van absolute waarde kan zijn voor Delft – en Delft van absolute waarde kan zijn voor jou. Marja van Bijsterveldt Burgemeester van Delft


Rector Magnificus TU Delft Delft, Van Absolute Waarde! Lange tijd werd wetenschap als absolute waarheid beschouwd, of in ieder geval als een zoektocht daarnaar. Tegenwoordig moeten we ons als academische gemeenschap verdedigen tegen de opvatting dat wetenschap ‘ook maar een mening’ is. Wetenschap is natuurlijk noch het een, noch het ander. We baseren onze wetenschap op empirisch bewijs, op waarnemingen dus, niet op opvattingen. Die waarnemingen en metingen zijn echter wel gerelateerd aan stelsels die we zelf hebben gedefinieerd. Relatief dus, en onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Maar de wiskunde dan, zul je misschien denken, is dat geen absolute waarheid? Ook daarover is debat mogelijk. Er zijn wetenschappers die denken dat het heelal zich na de oerknal aan ons heeft ontvouwd volgens wiskundige principes. Wiskunde is daarmee een eigenschap van het universum. Anderen geloven dan weer dat wiskunde door de mensheid bedacht is om de wereld om ons heen te kunnen verklaren. Misschien dat voortschrijdend inzicht ooit de weegschaal ten gunste van een van beide opvattingen doet doorslaan.

Desalniettemin geloof ik wel degelijk in vaste waarden. Integriteit, gelijkwaardigheid, respect voor de ander, openheid: het zijn allemaal principes die het samen werken en leven – in universiteit en maatschappij – mogelijk en waardevol maken. Is TU Delft dan een absolute waarde? Na het inmiddels 180 jaar opleiden van ingenieurs zijn we op zijn minst een vaste waarde in het Nederlandse onderwijslandschap. De reputatie van de Delftse ingenieur staat internationaal synoniem aan kennis, kwaliteit, vakbekwaamheid en oplossingsgerichtheid. Wat betekent dat voor jullie, een nieuwe lichting studenten? Enerzijds dat onze verwachtingen hoog zijn en de studie niet eenvoudig is. Jullie moeten immers straks in je professionele loopbaan die reputatie hoog weten te houden. Anderzijds is het zo dat je na je studie met open armen zult worden ontvangen op de arbeidsmarkt. Een gedegen ingenieursopleiding opent deuren en baant wegen naar de toekomst. Daarom zeg ik: een studie aan TU Delft is absoluut van grote waarde! Tim van der Hagen Rector Magnificus TU Delft

In deze tijden van crisis en conflict zijn we misschien wel harder dan ooit op zoek naar absolute waarden en waarheden in de veronderstelling dat die ons houvast bieden. Maar van absolute standpunten is het heel moeilijk terugkomen. Beter lijkt het mij om altijd ruimte te laten voor de meningen van anderen en open te staan voor de betrekkelijkheid van menselijke kennis.

9


Inleiding College van Bestuur De Haagse Hogeschool “Delft, Van Absolute Waarde!” is dit jaar het thema voor de OWee. Een thema dat voor meer uitleg vatbaar is. Als we het hebben over waarde, dan ligt het in Delft natuurlijk voor de hand om te kijken naar de wiskunde, waar de absolute waarde van een reëel getal altijd positief is. Onder deze absolute waarde of modulus van een reëel getal of andere grootheid verstaan we in het algemeen de lengte of grootte daarvan, daarmee afziend van andere eigenschappen, zoals teken of richting. Ook kan met de absolute waarde worden aangegeven hoe ver dat reële getal van nul af ligt. Jij staat aan de start van een nieuwe studie, het nulpunt. Een studie die in vele eenheden kan worden gemeten, maar die zoveel meer is dan het aantal colleges dat je bijwoont, de uren die je gaat studeren, de tentamens die je gaat afleggen, het aantal studiepunten dat je gaat behalen en het aantal jaren vanaf nu totdat je de eindstreep bereikt en een eind verwijderd bent van waar je nu begint.

heel zichtbaar. Hier ontstaan innovaties die de manier waarop wij reizen, met elkaar omgaan en voor elkaar zorgen voorgoed veranderen. Wij gaan je stimuleren om ook kritisch te kijken naar jezelf en de wereld om je heen, zodat jij zelf vast kunt stellen wat waarde toevoegt en wat niet. De ‘Belangrijke Informatie Naar Alle Studenten’ (BINAS), helpt je daarbij. Want waarde toevoegen, dat doe je niet alleen in leslokaal of lab, maar ook daarbuiten. Dat doe je niet alleen, maar samen. Dit naslagwerk draagt daaraan bij. Je zult er tijdens en na de Ontvangstweek veel plezier van hebben. Ik hoop dat Delft jouw waarde kan verrijken. De warmte van de stad en haar bewoners, de rijke culturele en historische achtergrond, het kameraadschap van het studentenleven, de enorme schare aan beschikbare kennis, ik hoop dat het je alles biedt wat je nodig hebt. Ook als je straks de finish van je opleiding al lang voorbij bent gesneld. Leer veel, maar bovenal: Maak het van absolute waarde!

Je studie zal niet alleen van waarde zijn voor jou, maar zal ook waarde toevoegen voor jouw directe omgeving en de samenleving waar jij alles wat je leert kunt gaan inzetten.

Rajash Rawal Namens het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool

De realiteit is dat, anders dan bij een reëel getal, de ervaringen die je gaat opdoen niet altijd positief zullen zijn, maar uiteindelijk wel waardevol omdat je leert, groeit en richting geeft aan je toekomst. Je leert meer over jezelf en anderen. Je gaat nieuwe avonturen beleven, nieuwe verhalen maken. Vele deuren naar jouw toekomst zullen open gaan. En al dat waardevols ga jij doen in Delft. Waar studenten van de Haagse Hogeschool, InHolland en de TU Delft baanbrekend onderzoek uitvoeren, antwoorden vinden op onze steeds complexer wordende wereld. Huidig en toekomstig onderzoek dat ons dagelijks leven verandert, subtiel of juist

10


College van Bestuur Hogeschool Inholland Beste student, Welkom in Delft en in het studentenleven. Je stapt een nieuwe wereld binnen waarin je aan de slag gaat met duurzame, innovatieve, technologische en technische vraagstukken en zorgt voor oplossingen die er toe doen in onze samenleving. Dat is van Absolute Waarde! Dit is het begin van je studententijd en dat is veel meer dan studeren alleen. Je leert nieuwe mensen kennen en ontdekt wat de stad en het studentenleven te bieden hebben. Als je bij Hogeschool Inholland studeert, heb je gekozen voor een opleiding op het gebied van agri, food en life sciences of voor een techniekopleiding. Daarmee maak jij jezelf uniek: groen en techniek komen bij ons samen. Vanaf het begin van je opleiding werk je aan projecten voor bedrijven die oplossingen zoeken voor vraagstukken op het gebied van voeding, voedselveiligheid en -zekerheid, natuur, milieu, diergezondheid en -welzijn, leefomgeving, technologische en technische ontwikkelingen. Je doet kennis op vanuit de praktijk, die ook direct in de praktijk toepasbaar is. Hiermee draag je bij aan mooie en duurzame innovaties met maatschappelijke relevantie. Dat is niet makkelijk en ons onderwijs is daarom uitdagend en kan best pittig zijn. Ons motto is: leren is durven! Ik gun iedereen het lef om te leren van je fouten en van je successen. Dat kan bij Inholland en wij staan je daarin bij.

Hierdoor kun je tijdens je studietijd op vele manieren ontdekken waar je talenten liggen en hoe je die het beste kunt inzetten voor een mooie loopbaan. Wij leveren daar, samen met onze partners op de arbeidsmarkt graag een bijdrage aan. Naast je studie hoef je je in Delft nooit te vervelen. Er is altijd wel iets te doen, of het nu gaat om sport, cultuur, festivals of het uitgaansleven in het historische centrum. Als een van de oudste studentensteden van Nederland kent Delft een rijk studentenleven. Je kunt lid worden van een van de vele studentenverenigingen en bijna elke opleiding heeft wel een studievereniging. Naast het studeren, maakt ook het studentenleven deze tijd een ervaring van absolute waarde. Het klinkt nog ver weg, maar ik hoop dat je na je afstuderen terugkijkt op een leerzame en leuke studententijd en je eigen weg vindt als professional. Je gaat aan de slag in het bedrijfsleven, stroomt door naar het wetenschappelijk onderwijs, of misschien start je wel een eigen onderneming. Hopelijk het begin van een veelbelovende loopbaan, die zijn oorsprong in Delft heeft gehad. Ik wens je heel veel succes en plezier met je studie. Bart Combee Voorzitter College Inholland

van

Bestuur

Hogeschool

De Technische Universiteit Delft, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland zijn de bewoners van de onderwijscampus waar je gaat studeren. We maken gebruik van elkaars faciliteiten, wisselen kennis uit en werken samen. Onze opleidingen sluiten goed op elkaar aan waardoor er interessante doorstroommogelijkheden zijn.

11


Inleiding OWee Bestuur 2022

Lieve aankomende Delftse student(e), Om te zorgen dat jij je zo snel mogelijk thuis voelt in Delft, organiseert het OWee Bestuur een OntvangstWeek waar alle toekomstige studenten van Delft aan deel kunnen nemen. Deze week is van absolute waarde als je in één week heel Delft wil leren kennen. Zonder alle verenigingen, clubs en organisaties voor studenten in Delft zou de studentencultuur van de stad niet compleet zijn. De OWee is dé manier om medestudenten, huidige studenten en de stad Delft te leren kennen. Wij, als organisatoren, doen er alles aan om jou een onvergetelijke week te bezorgen! Al vanaf februari zijn wij fulltime bezig met het organiseren van de OntvangstWeek.

12

Het OWee bestuur bestaat uit acht Delftse studenten van verschillende studies en verenigingen. Zij worden bijgestaan door twee supervisors: Alexander Lokhorst en Sanne Gijsberts. Daarnaast worden zij ook bijgestaan door twee advisors: Barbara de Vries en Mennolt Verhaar. Het OWee bestuur bestaat dit jaar uit de volgende studenten: Niels Oppelaar Voorzitter Pepijn de Haan Vice-voorzitter & Hoofd Acquisitie Elisabetta Foglia Secretaris & Hoofd Deelnemers Marijn van Tienhoven Penningmeester Eveline Gielisse Commissaris Extern Auke Sonneveld Logistiek I Aileen van der Steen Logistiek II Annabel Fransen Hoofd Communicatie & Design


Studeren in Delft, waar begint dat mee? EJW, OWee en KMT Je bent klaar met de middelbare school en nu is het eindelijk daar, je studentenleven gaat beginnen! Maar wat staat er nou allemaal op jou te wachten? Er vinden namelijk verschillende evenmenten plaats voor het begin van je studie die er voor zorgen dat jij je helemaal thuis voelt in Delft. Er is een eerstejaarsweekend van je studie, een ontvangstweek voor alle aankomende studenten in Delft en een kennismakingstijd voor zij die zich inschrijven bij een vereniging. Ook dit jaar zal de OWee weer plaatsvinden! Na een paar corona edities hopen wij dit jaar voor jullie weer een spetterende week neer te zetten. Volg onze social media kanalen voor de laatste updates en informatie. Hopelijk tot in de OWee. We gaan er wat moois van maken! Ook kan het zijn dat de vereniging die jij kiest nog een KennismakingsTijd heeft of open traingen/ repetities verzorgt. Lees deze BINAS goed door en wanneer er een vereniging jou aanspreekt, houdt dan de communicatie van deze vereniging in de gaten. De website en e-mailadressen van de verenigingen staan onderaan de pagina van de verenigingen in de blauwe balk.

je OWee-groepje, die vaak overkomt vanuit het Eerstejaarsweekend, de stad Delft ontdekken. Je leert alle verenigingen kennen die Delft rijk is en je maakt de stad je eigen. De OWee is daarom van absolute waarde om Delft jouw nieuwe thuis te maken en een goede start aan jouw studentenleven te geven. Kenningsmakingstijd (KMT) & open trainingen/ repetities Wanneer je je aansluit bij een van de vele verenigingen die Delft rijk is, is de kans groot dat je na de OWee nog een aantal dagen of avonden vrij moet houden voor de KennisMakingsTijd (KMT) of open trainingen/repetities van deze vereniging. De lengte van de KMT’s en de data verschillen per vereniging. De verenigingen houden rekening met je studie (alles wordt hier omheen gepland) en zorgen als het meerdaags is, dat je een slaapplek hebt in Delft.

Eerstejaarsweekend (EJW) Alle studieverenigingen (de vereniging die aangesloten is bij jouw studie) organiseert een eerstejaarsweekend ofwel EJW voor al haar aankomend eerstejaars studenten. Dit is vooral een heel leuk en gezellig weekend waarbij je door het doen van verschillende activiteiten een weekend lang jouw medestudenten van dezelfde studie leert kennen, zodat je straks gezellig samen in de collegebanken zit en samen kan studeren. Ontvangstweek (OWee) De meeste Eerstejaarsweekenden sluiten aan op de OWee. De OWee is de OntvangstWeek van Delft, zoals je misschien al eerder hebt gelezen. Tijdens deze ontvangstweek ga je samen met

13


Inleiding OWee programma 2022 Van Absolute Waarde In de OntvangstWeek staat heel Delft op zijn kop en lopen alle nieuwe studenten door de stad. Je staat er natuurlijk niet alleen voor: met negen toekomstige studiegenoten en twee mentoren ga je Delft en het studentenleven verkennen. De mentoren zijn twee ouderejaarsstudenten van jouw studie. Samen trek je door Delft, volg je het programma en beleef je een fantastische week. Programma Iedere dag komt er een ander aspect van het studentenleven aan bod. Het dagprogramma wordt verzorgd door het OWee Bestuur. In de avond kun je eten op de verenigingen voordat daar het avondprogramma in alle hevigheid losbarst! Elke vereniging organiseert andere activiteiten, dus er is voor iedereen altijd iets te beleven. Hier krijg je alvast een impressie van het weekprogramma. Woensdag 17 augustus - Online opening Voor de fysieke OWee komt de online opening. Hier krijg je alle informatie waardoor je goed voorbereid de fysieke OWee in zal gaan! Tijdens de opening zijn er verschillende activiteiten zoals een Talkshow en het Verenigingenforum waarbij verenigingen laten zien waar ze voor staan. Nadat je de digitale dag hebt meegepakt kan je met een gerust hart van de fysieke OWee genieten!

Eerstejaarsweekend Voorafgaand aan de fysieke OWee zijn de eerstejaarsweekenden. Bijna alle studie-

14

verenigingen organiseren een weekend weg met je nieuwe studiegenootjes. Hier leer je alvast je medestudenten kennen zodat je straks niet alleen in de collegezaal hoeft te zitten. Check voor meer informatie de website van je studievereniging, of lees verder in de BINAS! Inschrijven voor het eerstejaarsweekend kan via www.owee.nl

21-25 augustus - Basecamp Gedurende de hele week kun je chillen op het Basecamp. Hier kun je eten halen, relaxen en meedoen met leuke spellen en activiteiten. Ook zal hier op donderdag het Absolute Waarde Festival plaatsvinden. Dit is dus een chille plek om de gehele OWee even tot rust te komen, of te meeten met je groepje waarna je de dag weer kan beginnen! Zondag 21 augustus - Opening De OWee begint zondagmiddag met de Logistieke Ontvangst. Bij de ontvangst kun je je toekomstige medestudenten van andere studies leren kennen en even bijkomen van je eerstejaarsweekend. Daarnaast ontvang je jouw OWee-bandje: jouw toegangsbewijs voor de hele week! Hierna barbecueën we met zijn allen tijdens het Schiediner, terwijl een prachtige parade van verenigingen je laat zien wat Delft te bieden heeft. We sluiten de avond af met het grootse OWee Openingfeest! Maandag 22 augustus - Discover Delft Maandag staat in het teken van de stad Delft. ’s Ochtends verzamel je met je studieverenigingen


voor een ontbijt waarna jullie doorgaan naar de Aula om je rugzak met leuke goodies op te halen. Ook zal de voorzitter van het OWee bestuur en het College van Bestuur iedereen hier welkom heten tijdens de Centrale Opening. Hierna is er de mogelijkheid om op een leuke manier verschillende plekken in de stad te leren kennen via de Discover Delft. Daar zal ook de lunch voor jullie klaarstaan. Vervolgens is er een grote Informatiemarkt waar alle verenigingen, de gemeente en bedrijven zich presenteren met gave stunts en gadgets.

Dinsdag 23 augustus - Verenigingendag Dinsdag is de Verenigingendag. Je gaat veel verschillende verenigingen bezoeken waar je een rondleiding krijgt, activiteiten kunt doen en de sfeer kan proeven. Weet je nog niet zeker of jij je wil inschrijven bij een vereniging, of bij welke? Dan is deze dag heel belangrijk! Hiernaast kan je vandaag al je vragen stellen aan een inspirerende spreker tijdens de College Tour. Hoe was zijn of haar studententijd? Wat zouden ze jou adviseren? s’Avonds kan je tijdens Proef Delft de locale horeca ontdekken. Of je kan even chillen op de markt tijdens de Openluchtbioscoop.

Ontdek het tijdens de Backstage Campus Tour! Daarna krijg je de kans om de studenten sporten cultuurverenigingen beter te leren kennen. Ze zullen zichzelf op grootse wijze presenteren tijdens de Sport & Cultuur markt (SEARCH @X). Na deze markt zal de dag feestelijk worden afgesloten met de legendarische Cantus Sing-a-Long

Donderdag 25 augustus–Absolute waarde festival Leuke week gehad? Klaar voor het studeren? Tijdens deze dag op Basecamp staat het worden van de onafhankelijke student centraal. Loop door de tentoonstelling met gave projecten en onderzoeken, waar jij later misschien ook mee bezig zou kunnen zijn. Of ga langs bij de vele infostands, workshops en spellen die je helpen bij alles waar je tegen aan zou kunnen lopen in je aankomende studententijd. Waar moet ik heen als het niet goed gaat met mijn studie? Hoe moet ik koken of schoonmaken? Waar vind ik een huis? Hoe bestel ik eten online? Kortom, voor elk probleem is er een oplossing en die kan je vinden op de donderdag!

Woensdag 24 augustus - Samenkomen Woensdag begint met een tour langs alle verborgen plekjes van de campus. Ooit een keer in een ruimte geweest waar het zo stil is dat je je hart hoort kloppen of gezien hoe een windtunnel werkt?

15


Inleiding Ladies Intro 2022 Dinsdag 7 juni Ondanks het feit dat er steeds meer meiden kiezen voor een technische studie, staat Delft nog steeds bekend als mannenstad. Dit wil niet zeggen dat er in Delft geen plek is voor meiden. Integendeel zelfs! De Delftse studentes zijn ontzettend belangrijk in onze stad. Tijdens de aankomende Ladies Intro veranderen we Delft even naar een vrouwenstad waar je heel veel andere toekomstige studentes van je studie maar ook van alle andere opleidingen kunt leren kennen. Dus kom ook en geniet van een moment speciaal voor alle vrouwen!

Samengevat is dit een fantastische dag om Delft te leren kennen en nieuwe vriendinnen te maken voor je komende studententijd. Leuk! Wanneer kan ik komen? De Ladies Intro vindt dit jaar plaats op dinsdag 7 juni. Alle eindexamenstress is voorbij en de vakantie en OWee liggen in het vooruitzicht! Kortom, de perfecte tijd voor een gezellige sneak-preview van de stad waar jij de komende jaren zult verblijven.

Programma Het programma begint in de loop van de ochtend met een Centrale Ontvangst. Hier wordt je welkom geheten in Delft en ontmoet je je groepje en mentoren voor deze dag. Daarna zal je met dit groepje workshops volgen bij twee verschillende sport- en cultuurverenigingen. Na een lekker lunch is er ’s middags een gevarieerd programma op de verenigingen met leuke workshops. Bijna alle verenigingen doen mee, dus je krijgt een goed beeld van wat Delft te bieden heeft. ’s Avonds is er een diner bij een studentenvereniging zodat je even kunt bijkomen van de dag. Hierna sluiten we de dag af met een avondprogramma en een knallend eindfeest.

16

Lijkt het je wat om met deze super leuke dag mee te doen? Schrijf je dan nu snel in op www.owee. nl want er zijn maar 350 plaatsen beschikbaar. We zien je op dinsdag 7 juni!


Alcoholbeleid

Veel van jullie zijn al 18 jaar en dus oud genoeg om alcohol te mogen kopen en te nuttigen. Een ander deel is echter nog geen 18 jaar oud en mag dus geen alcohol kopen en drinken. Alcohol is onlosmakelijk verbonden aan de studentencultuur. Die speelt zich in Delft voor een belangrijk deel buiten de reguliere horeca af, binnen studie- en studentenverenigingen, studentenhuizen en studentenevenementen. Medio 2018 is een samenwerking gestart tussen vijf studentenverenigingen, Stichting Jeugd en Alcohol, Rode Kruis Delft en Midden-Delfland, Gemeente Delft en TU Delft. Aanleiding hiervoor was de constatering dat alcoholgebruik onder studenten meer aandacht verdient. Dit omdat regelmatig (boven)matig gebruik van

alcohol door studenten met een vaak nog jonge leeftijd aanzienlijke risico’s voor de gezondheid veroorzaakt. Daarnaast kan het leiden tot nadelige gevolgen voor hun omgeving in de vorm van overlast en fysieke schade, effect op studieresultaat, maar ook imagoschade voor studenten in het algemeen. Daarnaast is het drinken van alcohol geen ‘must’! Zo zal je bij alle evenementen waar door de OWee consumpties worden aangeboden naast alcoholische drankjes ook 0.0 drankjes en frisjes kunnen kopen. Ook zullen er evenementen zijn waar geen alcohol geschonken wordt. De OWee is net zo leuk zonder alcohol!

Tijdens de OWee gelden de volgende regels omtrent het alcoholbeleid: 1. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Deelnemers onder de 18 jaar krijgen een ander bandje dan deelnemers ouder dan 18. Zonder een bandje kan niet worden deelgenomen aan OWee evenementen (inclusief het avondprogramma). Er wordt aan de deur van de verenigingen en bij de verschillende OWee-barren streng gecontroleerd of je wel een bandje hebt en wat voor soort bandje dat is. 2. Het is verplicht om altijd een geldige ID-kaart bij je te hebben tijdens activiteiten van de OWee en het avondprogramma, óók als je ouder bent dan 18 jaar. 3. Als een OWee-deelnemer onder de 18 jaar wordt betrapt op het nuttigen van alcoholische dranken, wordt deze per direct verwijderd van de activiteiten/of het avondprogramma en wordt het bandje afgenomen. 4. De naam van de OWee-deelnemer in kwestie wordt opgeschreven. Er zal vervolgens overwogen worden of de betrokkene in kwestie zijn bandje terug mag kopen. 5. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken door te geven aan minderjarige deelnemers. Bij een overtreding wordt het OWee-bandje van beide deelnemers per direct verwijderd. De deelnemer kan dan dus niet meer meedoen. 6. Het meebrengen van eigen alcoholische consumpties tijdens de evenementen van de OWee is verboden. 7. Tijdens de OWee 2022 zal er een zero tolerance beleid worden gehanteerd omtrent drugsgebruik en alcoholgebruik onder de 18 jaar. 8. Het is gedurende de OWee niet toegestaan om verdovende middelen (inclusief lachgas) te gebruiken.

17


Inleiding Duurzaamheid

Dit doen wij Het OWee Bestuur wil elk jaar een zo duurzaam mogelijke OntvangstWeek neerzetten. Hierbij worden grote maar ook kleine veranderingen doorgevoerd, die allemaal bijdragen aan het verminderen van de voetafdruk die wij achterlaten na de OWee. Zo is deze BINAS in de afgelopen jaren met bijna 100 pagina’s verminderd. Hiermee besparen wij omgerekend ongeveer 900 kilogram papier!

• Dit jaar wordt er in samenwerking met de TU Delft en meerdere duurzaamheidsorganisaties verder geschreven aan een algemeen duurzaam evenementenplan. Op deze manier kan de OWee elk jaar gestructureerd nieuwe onderdelen verduurzamen! • Tijdens de OWee zijn zoveel mogelijk maaltijden vegetarisch. Met deze actie willen wij meer bewustzijn creëren en daarnaast scheelt het tientallen kilo’s vlees.

De afgelopen jaren hebben wij bij elk evenement dat georganiseerd werd, ons best gedaan om de afvalstromen zo goed mogelijk te scheiden. Hiervoor vragen wij ook jullie hulp! Samen met jullie kunnen wij ervoor zorgen dat het afval van duizenden nieuwe studenten zo goed mogelijk op de juiste plek terecht komt. Gooi jouw afval daarom, tijdens en na de OWee, in de juiste afvalbak! Naast bovenstaande punten hebben wij nog enkele andere speerpunten. Hieronder volgen enkele: • Wij zullen overgebleven spullen uit voorgaande edities van de OWee nooit weggooien. Goed bruikbare spullen zoals shirts en tassen doneren wij bijvoorbeeld aan het Leger des Heils. Ook overgebleven eten krijgt van ons een goed plekje, de voedselbank is hier vaak erg blij mee! • Op onze evenementen maken wij zoveel mogelijk gebruik van plastic hard cups. Op deze manier kunnen de bekers meerdere keren gebruikt worden, waardoor er veel minder plastic gebruikt hoeft te worden!

18

Wat kan jij doen? Ook jij kan bijdragen aan een beter milieu! Nu je gaat studeren word je ouder, maar hier komt ook een stukje verantwoordelijkheid bij kijken. Ben jij je bewust van hoe duurzaam je bent? Check het hier! • Hoeveel vlees eet je eigenlijk? Zou dit minder kunnen? • Ben jij je bewust van het eten dat je wekelijks weggooit? • Laat jij het licht overdag aanstaan? Of kan het misschien uit? • Hoe hard staat de verwarming? Kan die misschien 2 graden lager?


Delft

BINAS document Delft.indd 1

2

22-4-2022 11:43:57


Delft Welkom in Delft! Velen noemen het de leukste tijd van hun leven, de studententijd. Weg bij je ouders, een eigen plek/kamer, nieuwe indrukken, nieuwe vrienden en natuurlijk een nieuwe stad waar ontzettend veel te ontdekken valt. We heten je dan ook van harte welkom in Delft, dé studentenstad bij uitstek. Hier kun je vier jaar (of langer) de meest geweldige tijd van je leven beleven. Een groot gedeelte van je studententijd breng je natuurlijk op de campus door, maar Delft biedt zoveel meer.

Vrije tijd Delft kent talloze bars, cafés en terrassen waar je terecht kunt voor een lekker drankje tijdens een zonovergoten dag en restaurants waar je voor een zacht prijsje een lekkere maaltijd kunt eten. Zit je net met een drankje op een van de vier grote pleinen in Delft maar wil je online nog iets doen? Geen probleem. Op de vier pleinen is gratis WiFi en kun je inloggen op Eduroam (Europees netwerk voor studenten).Wil je het wat actiever? Loop eens langs de grachten, pak een rondvaartboot en ontdek Delft vanaf het water. Of beklim de 376 treden van de Nieuwe Kerk en geniet van het adembenemende uitzicht over Delft. Vanaf de top van de kerk kun je Den Haag en Rotterdam zien liggen. Rotterdam en Den Haag Delft ligt centraal tussen Rotterdam en Den Haag en is dus een ideale uitvalsbasis voor een dag shoppen in het centrum van Rotterdam of Den

Haag (10 minuten met de trein) of een dag strand in Scheveningen of Kijkduin (45 minuten met de tram). Iconen van Delft Delft staat natuurlijk ook bekend om het wereldberoemde Delfts Blauw, de nauwe banden met het Oranjehuis en de schilder Johannes Vermeer. De stad trekt elk jaar zo’n 3 miljoen bezoekers uit alle uithoeken van de wereld. Zij komen o.a. voor Royal Delft, de laatst overgebleven aardewerkfabriek, waar je de meesterschilders nog dagelijks aan het werk ziet. Of voor Museum Prinsenhof Delft waar de vader des vaderlands, Willem van Oranje, werd vermoord door Balthazar Gerards. Ook het Vermeer Centrum is een populaire attractie waar het verhaal van de schilder Johannes Vermeer wordt verteld en je de replica van het wereldberoemde schilderij “Het meisje met de parel” kunt bewonderen.

Schrijf geschiedenis En nog steeds schrijven we dagelijks geschiedenis. Elk jaar haalt Delft via jullie, de studenten, wel een keer het wereldnieuws vanwege een briljant idee of uitvinding. Denk bijvoorbeeld aan de zonnewagen de Nuna of aan Boyan Slat die het wereldnieuws haalde met zijn uitvinding om oceanen te ontdoen van plastic en hier al miljoenen aan investeringsgeld mee heeft opgehaald.

20 BINAS document Delft.indd 2

22-4-2022 11:43:58


Geschiedenis van Delft Geschiedenis De komende jaren zal de stad Delft jouw stad zijn. Een stad die een rijke historie heeft en een woonplaats van vele belangrijke personen is geweest. Het is zeker de moeite waard om wat meer over de stad te weten. De wortels Rond het jaar 1000 ontdekte men dat drassig veen droger wordt als er een slootje gegraven wordt. Dit graven wordt ook wel delven genoemd. Het Engelse woord voor gegraven is ‘delved’, waar Delft haar naam aan ontleent. Op de plaats waar nu Delft ligt werd een sloot gedolven en ontstond een nederzetting. Honderd jaar later werd het dorp zo groot, dat er een nieuwe sloot nodig was: De Nieuwe Delft. Delft werd een belangrijk marktcentrum, wat nog steeds te zien is aan de omvang van het centrale marktplein. In 1246 ontving Delft het stadsrecht van de Hollandse Graaf Willem II. De Middeleeuwen In de Middeleeuwen heeft Delft moeilijke perioden gekend; in de 14e eeuw werd Delft belegerd en in 1536 legde een hevige brand de hele stad in de as. De grootste ramp was de “Delftse Donderslag”. In 1654 explodeerde de kruitkelder op de plek waar nu de Paardenmarkt ligt. 200 huizen lagen in puin en 300 waren zwaar beschadigd. In de 16e eeuw kwam Willem van Oranje in Delft wonen. “Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heerschen en hen de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen” is een van zijn gevleugelde uitspraken. Dit was de oorzaak van zijn conflict met Phillips II en het begin van de 80-jarige oorlog. In 1580 werd Willem van Oranje in de ban gedaan door Phillips II en in 1584 in het Prinsenhof te Delft werd hij vermoord door Balthazar Gerards.

17e eeuw In deze eeuw maakte Delft een economische bloeiperiode door, mede door de aanwezigheid van de VOC en de handel in porselein, het Delfts Blauw. Door een oorlog in China kon het Chinees porselein niet meer geleverd worden en kreeg Delft een monopolypositie op de porseleinmarkt. Dit was ook de tijd van één van de grootste schilders van de Gouden Eeuw, ‘‘Johannes Vermeer’’. Deze grote schilder is in 1632 geboren in Delft en heeft daar zijn hele leven gewoond. Terugval Vanaf het rampjaar 1672, waar Engeland, Frankrijk, Keulen en Munster de Nederlandse Republiek binnen vielen, ging ook Delft economisch achteruit. Sinds die tijd raakte Delft overschaduwd door de steden Den Haag (regeringsstad) en Rotterdam (havenstad). Kennisstad In 1842 was er een sterke behoefte aan technisch geschoolde mensen en werd de Koninklijke Academie voor Burgerlijke Ingenieurs opgericht (de voorloper van de TU Delft). Zo werd Delft een bloeiende studentenstad. Met de vestiging van TNO in 1932 en andere kennisintensieve instituten en bedrijven transformeerde Delft van Cultuur-en Prinsenstad in een Kennisstad.

21 BINAS document Delft.indd 3

22-4-2022 11:43:58


Delft Delft in cijfers

AANTAL INWONERS IN DELFT:104.533

AANTAL STUDENTEN STUDEREND

5.000.000

IN DELFT: 29.810

KOFFIEBEKERS WORDEN ER PER JAAR GEBRUIKT

AANTAL STUDENTEN

OP DE TU DELFT

WONEND IN DELFT:

18.200

TOTAAL AANTAL STUDENTEN LID BIJ STUDENTENVERENIGING:

15.244

24% VAN DE STUDENTEN IN DELFT IS INTERNATIONAAL

MAN VROUW VERDELING STUDENTEN: MAN:

70%

VROUW:

30%

GEMIDDELDE HUURPRIJS STUDENTENKAMER IN DELFT: €410

22 BINAS document Delft.indd 4

22-4-2022 11:43:58


AANTAL IJSSALONS IN DELFT: 14

DE NAAM DELFT KOMT VAN HET OUDE WOORD DELF WAT GRACHT BETEKENT.

AANTAL CAFÉS IN DELFT:65

250 FIETSEN WORDEN JAARLIJKS UIT DE GRACHT GEVIST!

AANTAL PLEKKEN IN DE FIETSENSTALLING VAN HET STATION DELFT:

PERCENTAGE STUDENTEN

10.100

ONDER INWONERS:

17%

AANTAL ZONNEPANELEN AANTAL BSC OP DE CAMPUS: OPLEIDINGEN

15.244

IN DELFT:35

23 BINAS document Delft.indd 5

22-4-2022 11:43:58


Delft Gezondheid en Zorg Studentengezondheidszorg Wanneer je in Delft gaat wonen is het verstandig om je in te schrijven bij een huisarts in Delft. Het kost vaak veel tijd om naar je oude huisarts te reizen. Wanneer je je in Delft bij een huisarts inschrijft kun je altijd eenvoudig ergens met je klachten terecht. Je kunt je daarnaast inschrijven bij de studentengezondheidszorg (SGZ). Deze instantie zet zich in voor gezondheid van studenten. De studentenpraktijk van de SGZ is een reguliere huisartsenpraktijk. Inschrijven kan online via www.sgzstudent.nl of bij de praktijk zelf, voor een spreekuur op afspraak. Reguliere gezondheidszorg Naast de studentenpraktijk zijn er nog veel meer huisartsenpraktijken in Delft. Om een goed overzicht te krijgen van de verschillende praktijken, kan je de website: www.zorgkaartnederland. nl/ huisarts/delft raadplegen. Heb je een goede praktijk gevonden? Contact ze dan of er nog plaats is, ze zitten namelijk vrij vaak vol! Ziektekosteverzekering Het is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Daarnaast kun je ook kiezen voor een aanvullende verzekering. De kosten en diensten verschillen per verzekeraar. Met de zorgtoeslag kan je het grootste gedeelte van je basisverzekering vaak bekostigen.

of een afspraak. Bel altijd eerst voordat je naar de huisartsenpost gaat naar 015- 251 1930! Apotheken Delft Wanneer je huisarts je medicijnen voorschrijft, worden deze klaargelegd bij een apotheek naar keuze. Je kunt zelf een apotheek uitkiezen die voor jou op een handige locatie zit. Als je ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of tijdens feestdagen met spoed medicijnen nodig hebt, kun je terecht bij de dienstapotheek bij het Reinier de Graaf ziekenhuis. Deze apotheek is geopend buiten de normale openingstijden van je eigen apotheek. Ga hiervoor naar www.dienstapotheekdelft.nl. GGZ Delfland GGZ Delfland behandelt mensen met een tijdelijke of blijvende psychische stoornis, ongeacht de leeftijd van de patiënt of de complexiteit van de stoornis. Waar mogelijk proberen ze het optreden van de stoornis of de nadelige gevolgen ervan te voorkomen. Ziekenhuis ‘Reinier de Graaf’ Voor ziekenhuiszorg kun je terecht bij het Reinier de Graaf Gasthuis. Ze hebben verschillende medische afdelingen en ruim 2600 medewerkers Adres: Reinier de Graafweg 5, 2625AD Telefoonnummer: 015-260 3060

Spoed Als er een spoedgeval is, kun je terecht bij de huisartsenpost van het Reinier de Graaf Gasthuis. Let wel op: de huisartsenpost is alleen voor spoedgevallen buiten de openingstijden van je eigen huisartsenpraktijk. En alleen voor spoedgevallen die echt niet kunnen wachten tot de volgende dag. Heb je een spoedgeval? Dan kun je bellen voor advies

24 BINAS document Delft.indd 6

22-4-2022 11:43:58


Bezienswaardigheden 1. Oude kerk Geestkerkhof 53 2. Nieuwe kerk Markt 80 3. Prinsenhof Sint Agathaplein 1 4. Stadhuis Markt 87 5. Vermeer Centrum Voldersgracht 21 6. Beestenmarkt Beestenmarkt 7. Oostpoort Oostpoort 1 8. Botanische Tuin Poortlandplein 6 9. De Porceleyne Fles Rotterdamseweg 196 10. Delftse Molen de Roos Phoenixstraat 111 11. Theater de Veste Asvest 1

Delft heeft ooit 18 molens gekend. Molen de Roos is de enig overgebleven molen die biologisch graan tot meel maalt.

Royal Delft is een 17-eeuwse aardewerkfabriek en museum die hoogwaardig Delfts Blauw creërt en nog steeds in gebruik is.

25 BINAS document Delft.indd 7

22-4-2022 11:44:01


Delft Open eettafels Behalve dat de verenigingen veel gezelligheid met zich meebrengen voor hun leden, bieden sommige studentenverenigingen ook nog een oplossing voor de hongerige hardwerkende student of burger na een lange dag! De verenigingen met een Open Eettafel bieden namelijk voor een goedkoop prijsje ook de lekkerste maaltijden aan niet-leden aan. De ideale gelegenheid dus om zelf eens niet te hoeven koken en door het jaar heen de sfeer te proeven bij verschillende verenigingen! Op deze pagina staat de belangrijkste informatie van deze Open Eettafels voor je opgesomd. Eettafel De Delftsche Zwervers Schiekade 3 Di & Do 18:00 €4,00 PIN Voor 12:00 via lekkereten@delfschezwervers.nl

Alcuin (K.S.V. Sanctus Virgilius) Oude Delft 57 Ma t/m Do 18:30-19:30 €4,20 CASH Aanmelden niet nodig

Eettafel S.V. NOVA Rotterdamseweg 137 Wo & Do 19:30 €2,50 CASH Voor 17:00 via ikwilmeeeten@sv-nova.nl

Eettafel Tyche (DSB) Oude Delft 123 Ma t/m Do 18:00-19:30 €4,00 (basis) of €5,50 (luxe) PIN & CASH Aanmelden niet nodig

Eettafel D.S.V. Sint Jansbrug Oude Delft 50-52 Ma t/m Vr 17:45-19:30 €4,15 of €4,40 (inc. soep) PIN & CASH Aanmelden niet nodig

Eettafel De Bolk Buitenwatersloot 1-3 Ma t/m Do 18:30-19:30 €3,50 PIN & CASH Voor 15:00 via noms.debolk.nl

26 BINAS document Delft.indd 8

22-4-2022 11:44:03


Broodjeszaken & cafés Broodje Delft Broodje Delft is een broodjeszaak in de Paradijspoort waar je terecht kunt voor broodjes met verse ingrediënten. Je bestelt de broodjes via BroodjeDelft.com, voor bezorging tegen scherpen prijzen! Daarnaast kun je natuurlijk ook altijd even langsgaan en persoonlijk de lekkerste broodjes bestellen. Paradijspoort 2 Broodje Leo Broodje Leo is echt een begrip in Delft. Leo van Vliet heeft hier al jaren lang een slager, maar verkoopt dus ook heerlijke broodjes. Alle broodjes worden vers gemaakt en kosten maar €3,40! Je kunt hier persoonlijk langsgaan om je broodjes op te halen of vooraf bestellen als je 8 of meer broodjes wil. Oude Kerkstraat 9 Il Tartufo Il Tartufo is een bijzondere italiaanse delicatessen & traiteur gelegen in het historische centrum van Delft. Aan een van de mooiste grachten, achter de Oude Kerk, vind je hier een stuk authentiek Italië! Haal hier je panino van de beste italiaanse kwaliteit. Minderbroerstraat 2 Verkade & Jacques Verkade & Jacques is in hartje Delft de speciaalzaak in kaas, wijn, vleeswaren en delicatessen. Maar wat je hier ook kunt halen zijn heerlijke broodjes met alle soorten beleg. Van parmaham tot brie, met smeersels als pesto, tapanades en chutneys. Een echte aanrader dus!

Cafés & restaurants 1. LABS 2. ID Café 3. Bouwpub 4. Huzar 5. Bierfabriek 6. Lakila 7. Locus Publicus 8. De Klok 9. De Klomp 10. Bepop 11. Kobus Kuch 12. Belvédère 13. De Waag 14. Barbaar 15. Tango 16. De Ruif 17. Kek 18. Hanno 19. Doerak. 20. Oude Jan

Brabantse Turfmarkt 77

27 BINAS document Delft.indd 9

22-4-2022 11:44:03


BINAS document Delft.indd 10

22-4-2022 11:44:04


De Delftsche Student

BINAS document delftsche student.indd 1

3

22-4-2022 11:44:40


De Delftsche Student Delftsch Woordenboek Je zult merken dat er in Delft voor alles een afkorting (afko) bestaat. Om te voorkomen dat jij volkomen onvoorbereid de Delftse wereld instapt kun je met onderstaande lijst alvast de Delftse woordenschat leren kennen!

A Adten Afhaken Afknappen Anciënniteit Anytimer AVB’tje AVG AZG

Ad Fundum, in één teug een glas tot de bodem leegdrinken Stoppen met een activiteit (bijv. studie) door falen Niet boos, maar zeer teleurgesteld zijn Rangorde op basis van leeftijd De Het op elk moment kunnen uitdelen van een rietadt Alcoholvrij Biertje Maaltijd met aardappel, vlees en groente Altijd zo geweescht

B Bakkie vouwen Barfen Bekken BeMa Beunen BiBa Brak Brassen BroKro BSA Burger Burgerrups BVO’tje

Zie Adten. Ook wel dozen sjouwen Gevolg van kaal zijn Zoenen, zie regelen. Beestenmarkt, fantastisch borrelplein bij een zonnetje Ingenieus met zo min mogelijk middelen iets in elkaar knutselen, repareren Bitterbal, lekker met een SpeBi op de BeMa Staat van het lichaam ten gevolge van kaal zijn Studentikoze wijze van stoeien Broodje Kroket 1. Stress 2. Paniek 3. Geen zomervakantie 4. Verplichte 45 punten Niet-student Trein Biertje Voor Onderweg

D Dapri Delegeren Dichttikken Dies Doorhalen

Datumprikker Iemand anders jouw taken opleggen De voorliefde voor vereniging, huis, jaarclub e.d. tot uiting brengen Verjaardag van de vereniging Niet slapen door toedoen van studie- of feestactiviteiten

E EduP EJW Epibreren Escaleren

E. du Perronlaan, studenthuiscomplex EersteJaarsWeekend, georganiseerd door studievereniging Het verrichten van niet nader gespecifieerd werk dat in werkelijkheid niets voorstelt Meer alcohol nuttigen dan je van tevoren had voorzien

30 BINAS document delftsche student.indd 2

22-4-2022 11:44:40


EsMa Eventuela

Espresso martini cocktail Een persoon met wie je eventueel een rela wilt

F Feut

1. Aspirant lid van studentenvereniging 2. De sjaak zijn

G Gadget Gemeentepils Getten Goodies GR

Jetscher met hoog technologisch gehalte Kraanwater Iets naar je toe yeeten Estra toppings op je eten Gemeenschappelijke Ruimte; woonkamer in studentenhuis

H Haasch HamKaCro Hdp Heerschen HJ HO Hok Hopen

Corporale term voor een plastic pitcher. Ham kaas croissant Heerlie de peerlie Wat een koning doet Huis Jongste 1. Huis Oudste 2. Hoofdelijk Omgeslagen; Kosten gelijk verdeeld over iedereen Werkruimte van studentenbestuur Bezigheid voor Papen

I Inkoppen Inlikken Instemming Integreren ItaKru

Op eenvoudige wijze tentamens halen Ongemeend enthousiast gedragen om meer kans te maken op een potentiële functie Kennismaken met je potentiële toekomstige huisgenoten 1. Vriendjes maken 2. Wiskundige bewerking Italiaanse Kruiden

J JC Jetscher Juffen JvB

Jaarclub Beschrijvend woord voor een willekeurig object, zie ook unit Telspel; geen 7, geen 11 Jacoba van Beierenlaan, studenthuiscomplex

K Kaal Kan

Gaat vooraf aan brokken Paapse term voor een plastic pitcher

31 BINAS document delftsche student.indd 3

22-4-2022 11:44:40


De Delftsche Student Delftsch Woordenboek Kek Keren Kerstdiner Knor Koning Kroeg Kwarrel

Rotzooi, viezigheid, etensresten Een slapende huisgenoot, incl. matras, omdraaien Random huisdiner met dates in willekeurig seizoen Student, niet lid bij studentenvereniging, afkorting voor: Kent Niet Onze Regels Iemand die heerscht Sociëteit Tyche van DSB Periode tussen scharrel & rela in. Je mag nog wel regelen met anderen

L Lawa Lid

Lange wandeling Lid van een bepaalde studentenvereniging, geen Knor

M MDM Mexxen Moeilijk Mores

Met de meiden Dobbelspel waarbij de verliezer moet Adten Willekeurig bijwoord Ongeschreven regels en gebruiken van een vereniging

O OD ORW Ouwe lul OV OWee OWee Bestuur

Oude Delft Oudraadtweg, studenthuiscomplex Kansloze, zeer ouderejaarsstudent, getraind blater 1. Openbaar vervoer 2. Ondervereniging OntvangstWeek, georganiseerd door OWee Bestuur Zie Koning

P P P-in-1 Palen Panda PermaKek Politesse Pre-la Pretfles Prominent

Alle 60 punten van je eerste jaar Wanneer je wel zomervakantie kan nemen Iemand mee laten betalen Degene die in een bepaalde groepering het langst de liefde niet bedreven heeft Kek die niet meer weg te halen is Waarmee stilte wordt verworven Relatiestatus tussen kwarrel en relatie in Fles frisdrank met een hoog gehalte pret Meer Vo dan je medeleden

Q Quarrel

Een scharrel tijdens de quarantaine periode

32 BINAS document delftsche student.indd 4

22-4-2022 11:44:40


R Rattentaxi Regelen

Zonder gedag te zeggen een feestje verlaten Tongen, bekken, zoenen, kussen, speeksel uitwisselen

S Scharrel Schraal Sfeerspons Sjaarsch Schmutzig Skippen SOG SpeBi Spoorknor Stufi

Een partner waar op regelmatige basis mee geregeld wordt Waardeloze instelling t.o.v. medestudenten Iemand die de gemoedelijke sfeer wegneemt, vaak door het gebruik van een telefoon Eerstejaars Overtreffende trap van smerig Overslaan Studie Ontwijkend Gedrag Speciaalbier Thuiswonend student die dagelijks met het OV naar Delft reist Studiefinanciering

T Toko Tour des Parents Turven

Sociëteit Alcuin, van Virgiel Rondtoer langs de ouders 1. Iets stuk maken 2. Iets op iemand palen

U Uitspelen Unit UB

Tot het einde blijven 1. Eenheid 2. Enkelvoudig object 3. Jetscher Univeristeits Bibliotheek

V Vawa Verzaken Vijfdejaarsdip Vloerpizza Vo

Vaatwasser Niet komen opdagen Je P weer niet gehaald hebben Gevolg van nekken Bravo snel uitgesproken, kreet t.g.v. optreden van bekwaamheid.

W Witte week

Collegevrije week voorafgaand aan tentamens

Z Zaak ZaMa

Societeit Phoenix, van het DSC Zaanse Mayonaise

33 BINAS document delftsche student.indd 5

22-4-2022 11:44:40


De Delftsche Student

Thuiswonende student Eline Monster, 1e jaars Industrieel Ontwerpen Waarom ben jij thuis blijven wonen? Ik ben thuis blijven wonen omdat ik redelijk dicht bij Delft woon. Ik vond het daarom niet nodig om op kamers te gaan. Op kamers gaan kost natuurlijk ook een hoop geld en ik wilde nog niet gaan lenen in mijn eerste jaar. Daarnaast leek het me ook fijn om eerst de stad en de mensen een beetje te leren kennen voordat ik op zoek zou gaan naar een kamer. Ik ben wel van plan om in mijn tweede jaar op kamers te gaan.

wil je bij een actieve vereniging of ben je je ouderlijk huis helemaal zat dan zou ik wel op kamers gaan! Vat jouw studentenleven samen in één zin! Een tentamen kan je herkansen, een feestje niet!

Zou jij een aankomend student aanraden om thuis te blijven wonen? Dat ligt aan de situatie. Woon je redelijk in de buurt en vind je het niet erg om na een feestje op iemands bank te blijven slapen na een feestje, dan raad ik het wel aan om nog even comfortabel bij je ouders te blijven wonen. Woon je ver weg van Delft,

Uitwonende student Roel Busschers, 1e jaars Industrieel Ontwerpen Waarom ben je uit huis gegaan? Ik ben uit huis gegaan omdat ik in Brabant woonde. Deze afstand was voor mij te groot. Ook was ik toe aan wat vrijheid en zelfstandigheid, ik was al 21. In wat voor een huis woon je? Ik woon sinds vorig jaar juli in een studentenhuis samen met 8 andere huisgenoten. Met een afstand van 5 minuten naar zowel het centrum als de TU

heb ik niets te klagen. Het is een oud klein huis (klein voor 9 man) en dat is ook zeker te merken. Dit maakt het voor mij wel een heel gezellig huisje. Hoe kies je een huis? Hoewel ik maar één instemming heb gehad, heb ik er wel een aantal in mijn huidige huis mogen houden als huisgenoot. Wat ik zelf merk, maar ook bij studenten om me heen die een huis zoeken, is dat de beste manier om een huis te kiezen is door te kijken naar hoe je je er voelt. Zowel bij het huis zelf als de mensen die er wonen. Kijk of je jezelf er ziet wonen. Vat jouw studentenleven samen in één zin De leerzaamste maar ook leukste tijd van je leven.

34 BINAS document delftsche student.indd 6

22-4-2022 11:44:40


Honours student Olaf Verbunt, 4e jaars Werktuigbouwkunde Waarom heb je gekozen om Honours te doen? Inschrijven in het Honours Programma was erg eenvoudig, indien je je eerste jaar van je bachelor met lof hebt afgerond. Zelf had ik toen nog geen plannen wat ik ermee wilde doen. Echter toen mijn interesses kwamen te liggen buiten mijn bachelor, heeft het Honours Programma mij geholpen om een super gaaf project op te zetten. Wat is het Honours Programma precies? Het Honours Programma is een extra-curriculair programma binnen in je bacheloropleiding. In dit ‘programma’ volg je extra vakken en/of doe je een project in je tweede en derde studiejaar van je bachelor. Het is een interfacultair Programma, dus de mogelijkheden die je in het Honours programma krijgt zijn enorm. Als je het Honours Programma succesvol afgerond hebt, heb je 20 extra studiepunten verdiend.

Hoe combineer je Honours met andere bezigheden? Hoe dat je het zelf wilt. In je studentenleven mag je zelf de keuzes maken en dat geldt ook voor het Honours Programma. Vat jouw studentenleven samen in één zin! Super mooi

Sportieve student Jorrit Kiestra, 2e jaars Bouwkunde Waarom ben je actief gaan sporten? Ik ben vorig jaar begonnen aan mijn studie, midden in de beruchte Coronatijd. Ik zat toen niet bij een (sport)vereniging en heb mij daardoor eigenlijk het hele jaar op weinig anders dan mijn studie gefocust. Sinds dit jaar ben ik gaan wedstrijdroeien, wat inhoudt dat je elke dag intensief traint, gezond eet en drinkt en goed slaapt. Hoewel de sport veel tijd vergt die ik anders in mijn studie zou stoppen, heb ik juist gemerkt dat ik mijn resultaten alleen maar beter zijn geworden. Mij is dus wel duidelijk

geworden hoe goed sport bijdraagt aan je mentale gezondheid en daarmee ook je studieresultaten. Bovendien is het gewoon erg leuk om een hechte ploeg te vormen en samen je grenzen te blijven verleggen. Hoe vond je de OWee in jouw jaar? Zoals bij alles in mijn jaar gooide Corona ook bij de Owee roet in het eten. Deze bestond met name uit een online programma, waardoor het lastig was om de echte sfeer van de OWee te beleven. Gelukkig heb ik nog wel een fysieke dag mee kunnen pakken en zo toch een voorproefje gekregen van de sfeer in Delft. Vat jouw studentenleven samen in één zin! Hoe meer energie je ergens in stopt, hoe meer het waard wordt!

35 BINAS document delftsche student.indd 7

22-4-2022 11:44:41


De Delftsche Student

Lid studievereniging Lale Günhan, 2e jaars Technische Bestuurskunde Waarom heb jij gekozen om lid te worden bij je studievereniging? Toen ik in 2020 begon met de studie, vond ik het enorm leuk om ook wat studiegenoten te leren kennen, omdat het de studie nog nét iets leuker maakt als je bijvoorbeeld met elkaar in colleges kan zitten, projecten kan doen en pauze kan houden. Er is geen betere manier om vrienden te maken dan bij een studievereniging!

Hoe heb je de OWee ervaren? De OWee is dé tijd om te oriënteren of je nog iets anders naast de studie wil doen en heel Delft te leren kennen. Het is een week van gezelligheid en feest! Vat jouw studentenleven samen in één zin Werken kan altijd nog!

In hoeverre heeft het actief lid zijn bij je studievereniging invloed op je studie? Ik doe een commissie waarmee je elke week even bezig bent en dat is perfect te combineren met de studie. Ook is elke week de bar van de faculteit open, waar je even een biertje kan doen. Je tijd is helemaal zelf in te delen, dus je kan zelf beslissen hoeveel tijd je in de studievereniging steekt!

Lid studentenvereniging Florien de Graaf, 1e jaars Industrieel Ontwerpen Waarom heb jij gekozen om lid te worden bij je studentenvereniging? Naast dat het me een super goeie manier leek om snel mensen te leren kennen in Delft, spraken ook de activiteiten en de sfeer van een studentenvereniging me heel erg aan. Ik ben echt super blij met mijn keuze. Ook heb ik via de vereniging een heel leuk huis gevonden, sport ik bij de hockey ondervereniging en heb ik onwijs leuke mensen om me heen. Ik voelde me in korte tijd al helemaal op mijn plek in Delft.

Hoe heb je de OWee ervaren? Naast dat ik superleuke dingen gedaan heb tijdens de Owee, kreeg ik voor eerst te zien wat het studentenleven allemaal inhoudt. Ik kreeg daardoor helemaal zin om te beginnen aan mijn leven in Delft! Vat jouw studentenleven samen in één zin Combineren

Hoe kies je de juiste studentenvereniging? Ik zou veel met mensen praten. Naast dat je zo veel over de vereniging te weten komt, weet je ook of je de mensen leuk vindt. Probeer te kijken wat bij je past en ga af op je gevoel. Dan ga je sowieso een leuke tijd hebben!

36 BINAS document delftsche student.indd 8

22-4-2022 11:44:41


Op kamers Je komt in Delft studeren, dan is de kans groot dat je ook op zoek gaat naar een kamer. In dit hoofdstuk vind je wat handige tips voor het vinden van een huis! Instemming Voor bijna alle kamers moet je een instemming lopen. Dit betekent dat de studenten die er al wonen geïnteresseerden uitnodigen en kijken wie er in het huis past. Blijf altijd jezelf tijdens een instemming, ze kiezen je uit op basis van of je in het huis past. Als je je heel anders gaat gedragen zou het kunnen dat je je niet echt thuis gaat voelen in het huis. Neem je ouders niet mee naar een instemming, zij kunnen altijd de kamer nog bekijken als je eenmaal bent uitgekozen. Geef de moed niet op als je het niet bent geworden en ga vol enthousiasme door, volgende keer beter! Tips Begin vroeg Bij voorkeur al begin juni. Het is prettiger om een extra maand huur te betalen dan geen kamer te hebben terwijl het collegejaar al is begonnen. Je kunt zelfs eerder actie ondernemen, want bij studentenhuisvester DUWO kan je je al voor je eindexamen online inschrijven. Hieronder zie je waar je precies kunt zoeken. Wees niet te kieskeurig voor je eerste kamer. Rond de kerst komen er vaak veel kamers vrij dus dan is het eventueel altijd nog mogelijk om door te verhuizen. Ook onderhuur is een goede tijdelijke optie. Voor tijdens de OWee

hoef je je geen zorgen te maken over een kamer. Er wordt tijdens de OWee namelijk voor slaapplekken gezorgd. Kom langs in Delft Het lopen van instemmingen kost veel tijd. Omdat ze vaak tot laat ‘s avonds duren, is het handig als je een logeeradres in Delft hebt. Een kamer zoeken Er zijn verschillende platformen die je helpen met het zoeken van een kamer. DUWO Dit is de grootste studentenhuisvester van Delft. Beschikbare kamers worden op de website www. room.nl aangeboden. Om voor deze kamers in aanmerking te komen kan je je voor €35,inschrijven op de website. Kamernet.nl Op deze site worden veel kamers aangeboden. Van zelfstandige studio’s tot grote studentenhuizen. Voor €26,- kan je 15 dagen onbeperkt reageren op huizen. Roombase.nl Op deze site worden veel kamers aangeboden. Hier hoef je niet voor te betalen. Het aanbod is wel iets kleiner. Facebook Ook op Facebook worden veel nieuwe kamers aangeboden. Je kan deze pagina’s gratis liken en vervolgens reageren op posts. Veel gebruikte groepen zijn: - Zoekt kamer in: Delft - Zoekt kamer in Delft community - Kamer in Delft

37 BINAS document delftsche student.indd 9

22-4-2022 11:44:41


De Delftsche Student Op kamers Verschillende soorten huizen Er zijn verschillende mogelijkheden om te wonen tijdens je studententijd. Hieronder geven we je een kort overzicht zodat je kunt kiezen wat bij jou past! Studentenhuis Je huurt een kamer in een huis en je deelt de keuken, badkamer en woonkamer met je huisgenoten. Nieuwe kamers in een studentenhuis worden vaak vergeven tijdens instemmingen zoals hierboven uitgelegd. Zelfstandige studio Een eenkamerwoning met een (klein) keukenblokje en badkamer. Over het algemeen is dit duurder dan een studentenhuis, al kun je wel huursubsidie aanvragen om de kosten wat te drukken. Onderhuur Dit houdt in dat je in de kamer van een student woont die tijdelijk geen gebruik maakt van zijn/haar kamer. Je huurt de kamer dan inclusief meubels. Hospita Een hospitakamer houdt in dat je een kamer bij iemand huurt, die zelf ook in het huis woont. Het verschilt per hospita of je gebruik kunt maken van de keuken, hoe vaak je bezoek kunt hebben en of je in het weekend ook in je kamer kan blijven. Een huis kopen Voor sommige behoort het kopen van een huis tot de mogelijkheden. Informeer van tevoren over belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld: staat het huis op de slooplijst, is de verkoper eigenaar e.d.

De kamer dient schoon en veilig te zijn. Eerlijke prijs, zie: www.huurcommissie.nl/ huurprijscheck. Hier kan je controleren of je teveel huur betaalt, door middel van een puntensysteem, op basis van oppervlakte en aanwezige voorzieningen. Zorg dat je een huurcontract krijgt of tenminste een bewijs van betaling. Let erop dat de huisbaas geen vreemde eisen gaat stellen, bijvoorbeeld dat je geen bezoek mag ontvangen, dat hij/zij het huurcontract zomaar kan opzeggen, of dat je je niet mag inschrijven bij de gemeente Problemen met de verhuurder Als je twijfelt of de verhuurder zich aan de regels houdt of als je toch problemen met je huisbaas krijgt, kan je terecht bij de huurcommissie of het VSSD Studentensteunpunt. Bij het VSSD studentensteunpunt zitten studenten die alle wetten en regeltjes kennen en die je kunnen helpen bij het vinden van een oplossing. Standaard huurcontracten zijn ook bij VSSD te verkrijgen. Je kunt vragen mailen of bellen voor een afspraak. Als er juridische hulp nodig is kan het Steunpunt bemiddelen.

Let op wat je huurt! Het gebeurt af en toe dat er kamers worden aangeboden die niet in orde zijn (vooral bij particuliere verhuurders). Wat aandachtspunten:

38 BINAS document delftsche student.indd 10

22-4-2022 11:44:42


Huur & leenstelsel Sociaal leenstelsel Om je studie en studentenleven te kunnen betalen kan je als student een lening afsluiten bij DUO. Het rentepercentage van deze lening is heel laag en je hebt 30 jaar de tijd om deze af te betalen. Als je een lening aanvraagt krijg je het geld elke 24e van de maand op je rekening gestort. Kijk op www.duo.nl/ particulier voor meer informatie! Zorgtoeslag Door het over het algemeen lage inkomen van studenten, kun je vaak aanspraak maken op toeslagen. Zorgtoeslag kan gezien worden als een bijdrage in de kosten voor je zorgverzekering. Als je 18 jaar of ouder bent, de Nederlandse nationaliteit hebt en niet te veel verdient, kun je zorgtoeslag aanvragen. Huurtoeslag Als je een zelfstandige huurwoning hebt, kan je ook aanspraak maken op huurtoeslag. Je moet hiervoor de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en een zelfstandige woonruimte huren. Daarnaast moet je ingeschreven staan op je woonadres en zowel je huur, inkomen en vermogen mogen niet hoger dan een bepaald bedrag zijn. Kijk voor het aanvragen en meer informatie op www. belastingdienst.nl/toeslagen. Studievertraging Het zou kunnen dat je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden. De TU Delft, Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool hebben financiële regelingen om je te ondersteunen in deze situaties. Je kunt als student studievertraging oplopen door onvoorziene en voorziene omstandigheden. Voor beide kom je mogelijk in aanmerking voor een regeling. Denk bij onvoorziene omstandigheden aan bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden. Voorziene

omstandigheden zijn meestal bestuurlijke activiteiten zoals een bestuursjaar bij een vereniging of commissiewerk. Aanvullende beurs De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten van wie de ouders een laag inkomen hebben. Vanaf 1 januari 2022 is dit bedrag maximaal €419,04 euro. Deze beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. De eerste vijf maanden van deze aanvullende beurs zijn, ook als je niet binnen 10 jaar je diploma haalt, een gift en hoef je dus niet terug te betalen. Kijk voor meer informatie op https://duo. nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage. Studentenreisproduct Met het studentenreisproduct kan je gratis en met korting reizen met het openbaar vervoer. Om dit te krijgen moet je eerst een persoonlijk OVkaart bestellen. Op www.ov-chipkaart.nl kun je deze kopen. Als je deze binnen hebt, kun je hem koppelen aan je studentenreisproduct, via www. studentenreisproduct.nl. Je kunt met je studentenreisproduct kiezen voor een weekabonnement of een weekendabonnement. De kosten die je normaal gesproken kwijt zou zijn met het reizen met het OV leen je van DUO. Deze lening wordt kwijtgescholden wanneer je je studie binnen 10 jaar afrondt. In dat geval reis je dus eigenlijk gratis.

39 BINAS document delftsche student.indd 11

22-4-2022 11:44:42


NL40 BINAS document delftsche student.indd 12

22-4-2022 11:44:42


Onderwijs

BINAS document Onderwijs.indd 1

4

22-4-2022 11:45:11


Onderwijs TU Delft De wereld van de TU Delft Met je keuze voor de Technische Universiteit Delft, kies je voor veel meer dan alleen voor een studie. TU Delft biedt onderwijs van hoge kwaliteit en een inspirerende, boeiende en aantrekkelijke studieomgeving waardoor je je als student kunt ontwikkelen tot een kritische, resultaatgerichte en maatschappelijk verantwoorde ingenieur. Je komt terecht in een internationale omgeving waar iedereen welkom is, ongeacht je geslacht, seksuele geaardheid, culturele, politieke of religieuze achtergrond. Binnen de universiteit kennen we meer dan 130 nationaliteiten en bijna een kwart van het totaal aantal studenten aan de TU Delft komt uit het buitenland.

Welkom! Tijdens de eerste weken op de TU Delft heb je vast allerlei vragen over je studie en alles wat daarbij komt kijken. Van informatie over in- en uitschrijven, collegegeld en financiële ondersteuning (profileringsfonds) tot wat zijn de collegetijden? En waar kan ik mijn rooster vinden? Voor een succesvolle start hebben we alle handige informatie voor je op een rij gezet op de website ‘welkom.tudelft.nl’. Je vindt er informatie over de academische jaarindeling, een plattegrond van de campus waarop je ziet waar onderwijsgebouwen en horecavoorzieningen zich bevinden, informatie over het laptopproject, studiebegeleiding en alle overige voorzieningen die de TU Delft je biedt.

Faculteiten en opleidingen De TU Delft heeft 8 faculteiten. Dit zijn een soort afdelingen binnen de universiteit die zich allemaal op bepaalde onderwerpen concentreren en hierin bachelor en masteropleidingen bieden. Welzijn tijdens je studie De TU Delft biedt op verschillende manieren ondersteuning aan studenten op het gebied van welzijn, zo kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de E-Health tool ‘Gezondeboel’ en workshops op het gebied van persoonlijk ontwikkeling volgen bij Career & Counseling Services. Op de Welzijn & Studie pagina op de studentenportal (tudelft.nl/ studenten/welzijn-en-studie) lees je hier meer over. Elke opleiding heeft één of meer studieadviseurs. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. De TU Delft biedt ook specifieke ondersteuning voor studenten die een functiebeperking hebben zoals bijvoorbeeld dyslexie, maar ook voor ambitieuze (top)sporters. Voor kortdurende hulp bij psychologische problemen die direct met je studie te maken hebben, kun je terecht bij de studentenpsychologen op de TU Delft. Studiecultuur en onderwijsvormen De studiecultuur binnen de TU Delft is ambitieus en ondernemend. Onze studenten volgen een voor Nederlandse begrippen relatief zwaar en intensief studieprogramma. Je hebt een positieve en actieve studiehouding nodig en je moet goed je tijd in kunnen delen. Studeren aan de TU Delft betekent een hoop zelfstandigheid. Zoek je een goede plek om te studeren, dan is de TU Delft Library de perfecte plek, er zijn nog meer locaties met studieplekken, kijk voor een overzicht op ‘tudelft.nl/ studyplaces’.

42 BINAS document Onderwijs.indd 2

22-4-2022 11:45:11


TU Delft TU Delft studenten staan erom bekend dat ze zelf initiatief tonen en dingen op poten zetten. Dat ondernemende karakter hoort bij de Delftse student en de Delftse ingenieur. Als TU Delft student stel je jezelf niet alleen de vraag hoe iets werkt, maar ook hoe iets beter kan; je ziet een probleem in de maatschappij en vindt daar een oplossing voor. Tijdens je studie werk je veel alleen, maar je leert ook om goed samen te werken in groepen. Veel projecten doe je in groepsverband. Tijdens je studie heb je verschillende onderwijsvormen. We streven naar zoveel mogelijk onderwijs op de campus, maar het kan zijn dat een deel online gegeven wordt. Afhankelijk van je studie vinden sommige colleges in een laboratorium plaats. Uiteraard vindt alles volgens de geldende corona richtlijnen plaats. Opbouw bacheloropleiding Het academisch jaar wordt elk jaar officieel geopend, dit jaar vindt de opening plaats op 6 september 2021. Het jaar is grofweg onderverdeeld in 4 kwartalen. Je hebt meerdere keren per jaar tentamens, daarvoor moet je jezelf inschrijven. Voorafgaand aan je tentamens, heb je soms een ‘witte week’: een collegevrije week. Deze week gebruiken studenten om alle stof van het afgelopen kwartaal nog eens goed door te nemen. Een bachelor duurt 3 jaar, net als bij alle andere universiteiten. De meest technische studies hebben in het eerste jaar veel theoretische vakken

die veel inzicht en zelfstudie vragen, en wiskunde zoals lineaire algebra, calculus en analyse. Daarnaast doe je ook practica waarbij je vaak in groepsverband aan een bepaalde opdracht werkt en je je theoretische kennis in de praktijk toepast. Aan het einde van je eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Als je minder dan 45 van de 60 studiepunten haalt, mag je het jaar daarop niet meer aan dezelfde opleiding studeren. In je tweede jaar zal je je kennis verder verdiepen om vervolgens in je derde jaar een zogenaamde minor te kiezen. Tijdens dit half jaar kun je je verdiepen in een bepaald onderwerp van je studie of je kennis juist verbreden, bijvoorbeeld bij een van de faculteiten bij de TU Delft of andere universiteiten in binnen- of buitenland. Kortom, je bent behoorlijk vrij om dit half jaar in te vullen. We stimuleren internationale mobiliteit door je mogelijkheden te bieden om een deel van je studie bij een andere (buitenlandse) universiteit te volgen. De TU Delft heeft verschillende samenwerkingsverbanden met andere universiteiten en internationale bedrijven waardoor je makkelijk een (online) uitwisselingsprogramma kunt volgen. In het derde jaar werk je onder andere aan je bachelor-eindopdracht, na het afronden van deze opdracht haal je het bachelordiploma en mag je

43 BINAS document Onderwijs.indd 3

22-4-2022 11:45:12


Onderwijs TU Delft jezelf bachelor of science noemen. Je kunt dan gaan werken of verder studeren. Aansluitend op je bachelor- kun je een masteropleiding volgen die bij een technische universiteit twee jaar duurt. Honours Programme Voor bachelorstudenten, die meer aankunnen dan het reguliere studieprogramma en bovengemiddeld presteren, is er het Honours Programme Delft, een uitdagend aanvullend programma waarin je zelfstandig onderzoek of projecten doet. Een groot deel van dit programma ontwerp je zelf. Samen met Honours studenten van andere bacheloropleidingen werk je bijvoorbeeld aan een onderzoek voor een hoogleraar, schrijf je een businessplan, doe je een opdracht voor een bedrijf of organiseer je wetenschappelijke lezingen voor medestudenten.

Actief naast je studie De TU Delft biedt buiten de studie om verschillende studentenprojecten aan om je talenten verder te ontwikkelen. Deze studentenprojecten worden ook wel ‘dreamteams’ genoemd waaronder de Delft Hyperloop en de TU Delft Solar Boat Team. Het is een geweldige leerschool en de opgedane ervaring is een absolute pré in je carrière. Heb je ideeën om een eigen bedrijf te starten of wil je meer leren over ondernemerschap? Het Delft Centre for Entrepeneurship helpt je om je ondernemingszin verder te ontwikkelen met vakken, contests en de start-up night.

Persoonlijke ontwikkeling Tijdens je studie moedigen we je aan om je niet alleen op academisch gebied, maar ook persoonlijk te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen of actief lid te zijn van de vele studie- en/ of studentenverenigingen die we in Delft hebben en waar je verderop in de BINAS meer informatie over vindt. X X is een plek op de campus waar je je op vlakken kunt ontwikkelen die niet altijd terugkomen in de academische opleiding, maar die wel van onschatbare waarde zijn. X focust zich op de needs of young people en heeft een variabel aanbod op het gebied van sport, spel, kunsten, ambachten, reflectie en lifestyle. Het aanbod loopt uiteen van cursussen, ticketuren, evenementen en projecten tot bijvoorbeeld vrij gebruik van een studentenkeuken- en huiskamer en het zelf initiëren van activiteiten en/of programma-aanbod.

Contact ESA Contact Centre tudelft.nl/student/contact Tel: +31 (0)15 27 88012 Postbus 5 2600 AA Delft

44 BINAS document Onderwijs.indd 4

22-4-2022 11:45:13


Career & Counselling Services Als je tijdens je studententijd tegen problemen aanloopt met je studie of ergens anders zijn er opties binnen de universiteit waar je heen kan gaan voor hulp. Studieadviseurs Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. Zeker als je in de problemen dreigt te raken is het goed om contact op te nemen. Je kunt bij de studieadviseurs terecht voor: • Inlichting over de opleiding, het studieprogramma en regelingen bij de betreffende opleiding • Hulp bij studieplanning, bijvoorbeeld in geval van studievertraging • Keuze van een studieprogramma (vakkenpakket) • Vrijstelling voor examens en onderdelen daarvan • De overstap tussen hogeschool en technische universiteit • Hulp bij het aanvragen van financiële steunkrachtens of regeling afstudeersteun studenten of andere financiële regelingen van/via de de TU Delft • Registratie van studievertraging, en hulp bij onderbreking van de inschrijving ingeval van ziekte of bijzondere familie omstandigheden • Advies aan studiestakers, ook aan hen die buiten de TU Delft hun studie willen voortzetten • Advies bij omzwaaien, dat wil zeggen bij het veranderen van opleiding binnen de TU Delft • Indien nodig verwijzen zij de student bijvoorbeeld naar de studentenpsycholoog of naar de studentendecaan.

Vertrouwenspersonen Voor, gedurende en na de OWee is er een vertrouwenspersoon bij de TU Delft waar je te allen tijde (letterlijk) terecht kunt met meldingen over elke aard van onaangepast gedrag en/of wanneer je zelf hulp nodig hebt. Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersonen via de informatie op de website (tudelft.nl/vertrouwenspersoon). Psychologen Wat kun je verwachten van de studentenpsychologen? De psychologen van de TU Delft bieden naast cursussen ook kortdurende, individuele begeleiding aan. Kortdurend betekent in principe dat de begeleiding uit maximaal 3 gesprekken bestaat. Tijdens de intake wordt er gekeken waar de student tegenaan loopt, hoe dit tot stand is gekomen en waar iemand zelf aan wil werken. Vervolgens wordt samen met de student een plan opgesteld voor de vervolggesprekken. Soms blijkt al tijdens de intake dat de student langdurige begeleiding of een andere specialisatie nodig heeft dan dat we bij de studentenpsychologen kunnen bieden. Dan verwijzen we de student door naar de huisarts voor een doorverwijzing naar een psycholoog buiten de TU. Studiekeuzeadviseur De Studiekeuzeadviseur is gespecialiseerd in het begeleiden van studenten bij hun studiekeuze. Je kan een groot aantal workshops volgen over studiekeuze, het heroverwegen van studiemogelijkheden en het vinden van de juiste masteropleiding. Wekelijks online studiekeuze chat op donderdag van 12:45 tot 13:45 uur voor informatie over de service en korte studiekeuze vragen.

45 BINAS document Onderwijs.indd 5

22-4-2022 11:45:13


Onderwijs TU Delft Jaarkalender Academische Jaarindeling TU Delft, studiejaar 2022-2023 1e SEMESTER Week nr.

36

37

38

39

40

41

42

Week type

C

C

C

C

CT

C

C

Onderwijsweek

45

46

47

48

49

50

51

52

1

2

CW CWT TH

43

44

C

C

C

C

CT

C

V

V

C

3

4

5

CW CWT TH

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Maandag

Open. Acad. jaar

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

Dinsdag

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

31

Woensdag

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

1

Donderdag

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

Vrijdag

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

3

Zaterdag

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

4

Zondag

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

September

Oktober

November

December

Kerstvakantie

Januari

5 Februari

2e SEMESTER Week nr.

6

7

8

9

10

11

12

13

Week type

V

C

C

C

C

CT

C

C

16

17

18

19

20

21

22

23

CW CWT TH

14

15

C

C

C

C

CT

C

C

Onderwijsweek

Voorjaarsvakantie

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Maandag

6

13

20

27

6

13

20

27

3

2e Paasdag

Dinsdag

7

14

21

28

7

14

21

28

4

Woensdag

8

15

22

1

8

15

22

29

Donderdag

9

16

23

2

9

16

23

30

24

25

26

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

17

24

1

8

15

22

2e Pinksterdag

5

12

19

26

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

6

13

20

Koningsdag

4

11

Hemelvaartsdag

25

1

8

15

22

29

CW CWT TH

Vrijdag

10

17

24

3

10

17

24

31

Goede Vrijdag

14

21

28

Bevrijdingsdag

12

19

26

2

9

16

23

30

Zaterdag

11

18

25

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

Zondag

12

19

26

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

Februari

Maart

April

Mei

ZO MERPERIO D E 2023 Week nr.

27

28

29

2 Juli

LEG END A 30

31

32

33

34

35

Week type

V

V

H

V

V

V

V

V

V

Onderwijsweek

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Maandag

3

10

17

24

31

7

14

21

28

Dinsdag

4

11

18

25

1

8

15

22

29

Woensdag

5

12

19

26

2

9

16

23

30

Donderdag

6

13

20

27

3

10

17

24

31

Vrijdag

7

14

21

28

4

11

18

25

1

Zaterdag

8

15

22

29

5

12

19

26

2

Zondag

9

16

23

30

6

13

20

27

3

Juli

Juni

Augustus

C

=

Reguliere onderwijsactiviteiten

CT

=

Reguliere onderwijsactiviteiten of Tentamens BSc-opleidingen

CW

=

Reguliere onderwijsactiviteiten of Witte week; invulling per opleiding

CWT

=

Reguliere onderwijsactiviteiten of Witte week of Tentamens; invulling per opleiding

TH

=

Tentamens of Herkansingen

V

=

Geen onderwijs; Vakantie, officiële feestdag of collectieve vrije dag

Sept.

Geen tentamens in overige weken zomerperiode. Week 5.1 en 5.2 witte week voor alleen herkansingen, geen reguliere onderwijsperiode.

4 september 2023 (week 36): start collegejaar 2023-2024, en Opening Academisch Jaar

46 BINAS document Onderwijs.indd 6

22-4-2022 11:45:13


Campus plattegrond 5. 6. 8. 18. 18a. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 28. 30. 31. 32. 32a. 34.

34a. 36. 37. 40. 42. 43. 45. 46. 50. 58. 61. 62. 64. 66.

RoboValley / RoboHouse Botanische Tuin Bouwkunde (BK) TNO Industrie & Techniek Van Leeuwnhoek Laboratorium Aula Congrescentrum TU Delft Bibliotheek Technische Natuurwetenschappen (TNW) Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) The Green Village Bouwcampus / OWee Bestuur Wiskunde en Informatica (EWI) Education & Student Affairs (ESA) Techniek, Bestuur en Management (BBM) Industrieel Ontwerpen (IO) Pulse Werktuigbouwkunde, Maritiekme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3ME) College van Bestuur Elektrotechniek (EWI) X Haagse Hogeschool Hogeschool InHolland Warmtekrachtcentrale Lage-snelheid Windtunnel Laboratorium TNO Reactor Instituut Delft Applied Sciences (TNW-Zuid) Vliegtuighal Luchtvaart- en Ruimtevaarttchniek (LR) Laboratorium voor Aerodynamica en Voortstuwing The Fellowship

47 BINAS document Onderwijs.indd 7

22-4-2022 11:45:14


Onderwijs Studieplekken Library (gebouw 21) TU Delft Library is de grootste technisch wetenschappelijke bibliotheek van Nederland. Uit binnen- en buitenland selecteert, beheert, verwerkt en levert de bibliotheek informatie die relevant is voor alle studies aan de TU. Fijne studieplek

The Fellowship (gebouw 66) De onderwijszalen Fellowship Onderwijsgebouw 66 zijn buiten de geroosterde uren beschikbaar voor zelfstudie. Het rooster van de zalen is zichtbaar op het scherm in de centrale hal en op de room managers bij de zalen.

TU Delft Library is ook een fijne plek om rustig te studeren of om samen te werken met een projectgroepje. Op het Prometheusplein achter de Aula is het Library Learning Centre te vinden. Je kunt hier gebruik maken van diverse soorten studieplekken, projectruimtes en printfaciliteiten.

Pulse (gebouw 33) De onderwijszalen in Pulse zijn buiten de geroosterde uren beschikbaar voor zelfstudie. Het rooster van de zalen is zichtbaar op het scherm in de centrale hal en op de room managers bij de zalen. De studieplekken in de gangen zijn ook beschikbaar voor zelfstudie.

Echo Echo is in opbouw en wordt opgeleverd Q1 2022. In Echo komen er in totaal zeven onderwijszalen die grotendeels flexibel indeelbaar zijn. Zo kunnen drie aparte zalen worden gemaakt van de grootste collegezaal van 700 plekken. Groepswerk en zelfstudie is mogelijk op de ruim 300 studieplekken. En natuurlijk komt er ook horeca met een divers aanbod voor de gebruikers in het gebied.

48 BINAS document Onderwijs.indd 8

22-4-2022 11:45:15


Struggles met je studie? Bel of chat met ons, want praten lucht op. Voor iedereen van 18 tot 25 jaar.

100% vertrouwelijk We weten niet wie je bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. Op je telefoonrekening staat niet dat je met ons gebeld hebt. En wij kunnen jouw telefoonnummer of internetadres niet zien.

Chatten

Gratis en anoniem chatten met een getrainde vrijwilliger. Elke dag tussen 14.00 en 22.00 uur.

Bellen (0800-0450)

Gratis en anoniem bellen met een getrainde vrijwilliger. Elke dag tussen 14.00 en 22.00 uur.

Alles is bespreekbaar Geen onderwerp is te gek of raar en geen probleem te klein of te groot. Dus zit je niet lekker in je vel? Heb je problemen op je werk, op school of met je studie? Gaat het niet lekker thuis? Maak je je zorgen om de toekomst? Zit je iets dwars wat je echt even kwijt moet? Of heb je geen flauw idee waarom, maar voel je je gewoon niet oké? Alles is bespreekbaar. VO

49 BINAS document Onderwijs.indd 9

22-4-2022 11:45:16


Welkom bij het Servicepunt Goedemorgen! Eén plek voor al Servicepunt, je vragen

u spreekt met bij Floor! Welkom het

Ik ben Jessica en ik ben werkzaam bij een van de servicepunten van de TU Delft. De TU heeft verschillende faculteiten en de meeste hiervan beschikken over een servicepunt. Bij het servicepunt kun je terecht Eén voornaam al is je Floor, uiteenlopende vragenalvan uitdraaien Mijn ik benplek sinds voor november 2021 bijv. werkzaam bij de van cijferlijsten, contactgegevens van diverseAls afdelingen zoals de (bijna alle) Servicepunten van de TU Delft. flex-medewerker je vragen studieadviseur tot het instellen van het wifi.is Ook uitleen apparatuur werk je bij verschillende gebouwen, maarvoor net waar je nodig kun Collega’s je bij het servicepunt terecht. Iedere is zijn anders bent. noemen mij “vliegende keep”faculteit dus het kan dat en Ik ben Jessica en ik ben werkzaam bij een van de servicepunten van de eigen uitzonderingen. vragen je daarom langs jeheeft mij op zo 1 dagzijn opTUmeerdere zietWe zitten! Delft. De TUplekken heeft verschillende faculteiten en de meeste hiervan een servicepunt. Bij wij het servicepunt kun je terecht te komen en je beschikken vraag teover stellen dan zullen er alles aan doen om je voor al je uiteenlopende vragen van bijv. uitdraaien van verder te helpen Elke vraag, elk probleem, elk advies; daar zijn wij voor.

Servicepunt

cijferlijsten,

contactgegevens

van

diverse

afdelingen

zoals

de

studieadviseur tot het instellen wifi. Ook voor uitleen Ben apparatuur Wij zijn jullie aanspreekpunt. Heb je jevancijferlijst nodig? je kun je bij het servicepunt terecht. Iedere faculteit is anders en zijn/ Wist je dat bijv. een Heb IO student zich onder kenmerkt door iets verloren of kwijt? je geen idee waarandere je moet zijn voor je heeft zo zijn eigen uitzonderingen. We vragen je daarom langs haar sokken zichtbaar te dragen. Let pleister, maar eens op je als je om me afspraak of is het iets simpels als teeen omdat voor de te komen en je vraag stellen dan zullen wij er alles aan doen je ziet verder te helpen wandelen,keer dat een doe ik ook! Wandelen doe het ik graag in mijn lunchpauze, zoveelste papiersnee hebt van keihard studeren? even een je frisse halen. Zwaai je als je me ziet lopen, dat lijkt me Wij helpen metneus allejeverzoeken. Wist dat bijv. een IO student zich onder andere kenmerkt door zijn/ haar sokken zichtbaar te dragen. als jeeen me ziet leuk! Ik of een van mijn collega’s zien Let je maar vast eens snelopmet vraag wandelen, dat doe ik ook! Wandelen doe ik graag in mijn lunchpauze, zodat we succes je verdermet wegwijs kunnencollegejaar maken. Heel veel het nieuwe en hopelijk zien we even een frisse neus halen. Zwaai je als je me ziet lopen, dat lijkt me Ik of een van mijn collega’s zien je vast snel met een vraag zodat verder wegwijs kunnen maken. met we hetje nieuwe collegejaar!

leuk! je snel aan de balie!

Heel veel succes

Heel veel succes met het nieuwe collegejaar!

50 BINAS document Onderwijs.indd 10

22-4-2022 11:45:16


De Haagse Hogeschool Delft Let’s change. You. Us. The World Dat is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. Wij willen de wereld waarin wij leven veranderen en verbeteren. Maar dat lukt alleen als we samenwerken, zelf groeien en op deze manier mee veranderen met de tijd. We hebben nieuwe antwoorden nodig in de wereld. Deze nieuwe antwoorden vinden we sneller als we elkaars inzichten, vaardigheden en technieken continu delen en leren toepassen. Wereldburgers De Haagse Hogeschool tekent er daarom voor dat studenten, docenten en partners zich samen ontwikkelen tot wereldburgers. Dit zijn grenzeloos denkende mensen die stevig in hun schoenen staan en hierdoor uit eigen overtuiging de wereld tegemoet gaan. Het zijn mensen die zich realiseren dat hun eigen vakkundige inzet het verschil kan maken. Mensen die samen creatieve oplossingen ontwikkelen en deze ook toepassen. Wij creëren een veilig en betrokken klimaat waarin die wereldburgers zich kunnen ontplooien en vernieuwen.

De Haagse Hogeschool in Delft Onze technische faculteit is gevestigd in zowel Den Haag als Delft. In Delft vind je de opleidingen Toegepaste Wiskunde, Elektrotechniek (voltijd en

duaal), Mechatronica, Technische Bedrijfskunde, Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde (voltijd en duaal). Ook de opleiding HBO-ICT wordt aangeboden in Delft. Via onze opleidingen worden jonge mensen opgeleid binnen het domein van technologie, innovatie en samenleving. In techniekstad Delft hebben we onze Betafactory en organisaties als 3M, koninklijke BAM Groep, Royal HaskoningDHV, TNO en de TU Delft binnen handbereik. Frontoffice Facilitaire zaken & IT Bij de balie van locatie Delft kun je onder meer terecht voor het aanvragen van evenementen, het reserveren van algemene ruimten en faciliteiten, het aanvragen van hulp van conciërges, het doorgeven van klachten en het aanvragen van parkeerkaarten (tegen vergoeding). Telefoon: 015 2606202; e-mail: frontoffice-delft@hhs.nl. Restaurant In het restaurant op locatie Delft vind je een variatie aan heerlijke soepen, diverse warme snacks en belegde broodjes. Bibliotheek De Haagse Hogeschool heeft een centrale bibliotheek in de hoofdvestigingen en een kleine mediatheek op de vestiging in Delft. Alle studenten kunnen gratis gebruikmaken van deze voorzieningen. Het is ook mogelijk om (thuis) gebruik te maken van de digitale bibliotheek, bestaande uit databanken, digitale tijdschriften, digitale normen en e-books. Verder kun je een gratis lenerspas aanvragen bij de bibliotheek van de TU Delft. Daarmee kun je allerlei technisch-wetenschappelijke informatie inzien en lenen.

51 BINAS document Onderwijs.indd 11

22-4-2022 11:45:17


Onderwijs De Haagse Hogeschool Delft Sport en cultuur Als student van De Haagse Hogeschool Delft kun je gebruikmaken van de beschikbare faciliteiten in zowel Delft als Den Haag. Denk hierbij aan sport, cultuur en muziek. Ook kun je als student deelnemen aan de activiteiten van X, het sport- en cultuurcentrum van de TU Delft. Ben je topsporter? Of ben je op een andere manier actief op (inter)nationaal niveau, bijvoorbeeld als danser of musicus? Dan kun je speciale studiefaciliteiten aanvragen via de studentendecaan. Voor topsporters is decaan Niels Emonts (n.a.emonts@hhs.nl) het aanspreekpunt. Studieloopbaanbegeleiding Tijdens je opleiding krijg je ondersteuning van een studieloopbaanbegeleider (slb’er). Je ziet de slb’er vanaf het begin van de opleiding tot aan het afstuderen. Met hem of haar bespreek je de studievoortgang, je stages, het vorderen van je portfolio en je persoonlijke ontwikkeling.

voor jou makkelijker maken om te studeren. Denk aan extra tijd bij het maken van tentamens, extra begeleiding, maar ook aan een speciaal ingerichte rustruimte. Bij de studentendecaan kun je ook aankloppen wanneer er tijdens je studie bijzondere situaties ontstaan die van invloed zijn op je studeren en je studieresultaten. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Karin de Hilster en Marjolein Pronk zijn de studentendecanen in Delft. Zij zijn te vinden in kamer 1.091 en te bereiken via 015-260 63 85 of tisd-decanaat@hhs.nl. Wat te doen bij ongewenste situaties De Haagse Hogeschool streeft naar een veilig en prettig studie- en werkklimaat voor alle studenten en medewerkers. Wanneer er toch ongewenst gedrag voorkomt – en dat is al het gedrag waarbij jij je niet veilig voelt – dan kun je dit altijd aangeven bij één van de vertrouwenspersonen.

Studentendecaan Heb je dyslexie? Een vorm van autisme? Heb je een gehoor-, gezichts- of bewegingsbeperking? Is er sprake van een chronische of psychische ziekte? En wil je advies over hoe je dit moet combineren met je studie? Ga even langs bij de studentendecaan. Er zijn veel voorzieningen en aanpassingen die het

Het kan zijn dat je vindt dat je door de hogeschool niet goed bent behandeld. In dergelijke gevallen kun je een bezwaar, beroep of klacht sturen naar het Loket Rechtsbescherming. Met klachten over onbehoorlijk gedrag of onbehoorlijke situaties binnen de hogeschool kun je terecht bij de ombudsman.

52 BINAS document Onderwijs.indd 12

22-4-2022 11:45:18


De Haagse Hogeschool Delft Buitenland Bij TIS International is informatie verkrijgbaar over alles wat met internationalisering te maken heeft. Bijvoorbeeld als je stage wilt lopen of wilt studeren in het buitenland. Heb je hier een vraag over? Stuur een mailtje naar tis-international@hhs.nl. Vervolgens kun je bij International Office van De Haagse Hogeschool terecht voor informatie over beursaanvragen, huisvestigingen etc. International Office is te bereiken via het e-mailadres: internationaloffice@hhs.nl. Overstappen naar een andere opleiding Misschien kom je er over een tijdje achter dat je toch niet helemaal de juiste opleiding hebt gekozen. In plaats van helemaal stoppen kun je dan ook overstappen naar een andere opleiding. Onze overstapcoördinatoren helpen je graag bij die keuze. Hieronder vind je de contactgegevens van de overstapcoördinatoren per opleiding: •Elektrotechniek: Michael Dirksen (C.F.M.Dirksen@ hhs.nl) •Technische Bedrijfskunde: Hugo Duivenvoorden (H.C.R.Duivenvoorden@hhs.nl) •Technische Natuurkunde: Nico van der Houwen (N.L.vanderHouwen@hhs.nl) •Toegepaste Wiskunde: Sanjay Ramawadh (S.D.Ramawadh@hhs.nl) of Shiraz Abdoel (S.M.F.Abdoel@hhs.nl) •Werktuigbouwkunde: Tori Robeerts (T.R.Robeerts@hhs.nl) •Mechatronica: Dick van Teylingen (mechatronica@ hhs.nl) •HBO-ICT: Adri Pronk (A.G.P.Pronk@hhs.nl)

Ben je student aan de TU Delft en denk je erover na om over te stappen naar De Haagse Hogeschool? Ook in dat geval kun je contact opnemen met bovengenoemde personen en informeren naar de mogelijkheden.

Betafactory Via de Betafactory werken studenten aan multidisciplinaire projecten met en voor het bedrijfsleven en onderzoek. De projecten kunnen leiden tot bijvoorbeeld een werkend apparaat, demonstratiemodel of een prototype. Soms worden projecten daadwerkelijk in productie genomen. Voorbeelden zijn de elektrische raceauto van het team The Formula Cruisers, of robots voor in de tuinbouw. Loop eens binnen als je in de buurt bent en ontdek alle technische mogelijkheden.

53 BINAS document Onderwijs.indd 13

22-4-2022 11:45:18


Onderwijs Hogeschool Inholland Delft Hogeschool Inholland Delft is een kleine hogeschool met opleidingen in het groene en technische domein. Het unieke onderwijsportfolio van Inholland Delft is echt een aanwinst voor studentenstad Delft en bestaat uit de opleidingen: -

Aeronautical Engineering (Engelstalige opleiding); Associate degree Tuinbouwmanagement (2-jarig programma); Dier in de Duurzame Samenleving; Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness; Food Commerce and Technology; Landscape and Environment Management; Luchtvaarttechnologie; Precision Engineering; Tuinbouw & Agribusiness.

Begeleiding en Ondersteuning Op de Introductiedag - de eerste officiële collegedag - maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider (slb-er) en het docententeam van je opleiding. De slb-er is degene die je gedurende je hele studie begeleidt en met wie je studievoortgangsgesprekken voert. Leren door te doen! Gedurende je studie ga je aan de slag met bedrijfsopdrachten of onderzoeken uit de praktijk. Soms alleen, maar meestal samen met andere studenten in een projectteam. Bedrijfsopdrachten worden onder supervisie

van een docentbegeleider en de opdrachtgever uitgevoerd. Let dus goed op bij wie je moet zijn als je tegen problemen aanloopt: - Is het probleem te herleiden aan een bedrijfsopdracht? Dan neem je contact op met de docentbegeleider. - Kom je er niet uit met je studieplanning of stagneert je studievoortgang? Dan bespreek je dit in eerste instantie met je studieloopbaanbegeleider. Die verwijst je meestal door naar de studentendecaan. Je gaat naar de studentendecaan: - bij persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op je studie. - als je extra ondersteuning nodig hebt, die verder gaat dan wat de studentbuddy’s bieden. - als je topsport en studie wil combineren. - als je het Nederlands nog niet goed beheerst. - voor extra ondersteuning vanwege een functiebeperking. Hoe eerder je contact opneemt met de studentendecaan hoe beter. Wacht niet en maak snel een afspraak via decanaat.delft@inholland.nl. Studentsucces Centrum Hogeschool Inholland Delft heeft een Studentsucces Centrum (SSC) waar je terecht

54 BINAS document Onderwijs.indd 14

22-4-2022 11:45:19


Hogeschool Inholland Delft kunt voor extra studentondersteuning. Het SSC is speciaal opgericht om studenten, vooral eerstejaars, wat meer op weg te helpen. Studeren op het hbo anders is dan de middelbare school. Je moet zelfstandig aan de slag! Zelf een studieplanning maken, je lessen voorbereiden en samen met andere studenten, in teamverband, werken aan bedrijfsopdrachten of onderzoeken. Vooral aan het begin van je opleiding zal dit veel van jou vragen. Om je goed op weg te helpen werkt Inholland Delft met studentbuddy’s. Dit zijn peercoaches die je wegwijs maken op de hogeschool, de ICT-programma’s en waar of bij wie je moet zijn met jouw specifieke vraag. Schroom dus niet en zoek contact met de studentbuddy als je je verhaal kwijt wilt, behoefte hebt aan een luisterend oor of moeite hebt met het maken van je studieplanning. De studentbuddy’s zijn vaak te vinden in de gezellige huiskamer of in het kantoor van het SSC (K-0.82) op de begane grond van de hogeschool. Je kunt ook met een van de studentbuddy’s afspreken via ssc.delft@inholland.nl. Voorzieningen en faciliteiten Voor de start van je opleiding aan Inholland word je, via de MyStart-app, geïnformeerd over de status van je inschrijving, het introductieprogramma, de boekenlijst en andere zaken waar je rekening mee moet houden. Heb je aan alle inschrijfvoorwaarden voldaan? Dan krijg je toegang tot de (digitale) studentvoorzieningen van je opleiding en Hogeschool Inholland zoals de: - Mijn Inholland App: voor het bekijken van je rooster, aan-/afwezigheid van docenten en voor het reserveren van een ruimte.

- Selfservice Portal: voor het reserveren van audiovisuele middelen, film- en foto-apparatuur, laptops en beamers. - Digitale bibliotheek. - Diverse laboratoria: voor praktijklessen en onderzoeksprojecten. - Kantine: deze is geopend van 09.00 – 15.00 uur. Je kunt hier broodjes, salades en warme snacks kopen. - Parkeerplaats reserveren (N.B. het aantal parkeer-plekken voor studenten is beperkt). Studieverenigingen Tijdens je studietijd ben je volop in ontwikkeling. Naast je opleiding wil je ook een gezellig sociaal leven, andere mensen ontmoeten en vrienden maken. Word lid van een van onze studieverenigingen! Je hebt er veel voordeel van. Zoals korting op studieboeken, meegaan met bedrijfsexcursies of studiereizen. De studieverenigingen van Inholland Delft zijn: - S.V. FMC, E: info@sv-fmc.nl , I: www.sv-fmc.nl; - V.S.V. Sipke Wynia, E: info@sipkewynia.nl, I: www.sipkewynia.nl Adres en contactgegevens Hogeschool Inholland Delft Bezoekadres Postadres Rotterdamseweg 141 Postbus 3109 2628 AL Delft 2601 DD Delft T: 015 – 251 92 00 E: locatie.delft@inholland.nl I: inholland.nl/delft Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 18.30* *)Tijdens vakanties, nieuwjaar, nationale feest- en vrije dagen en in de zomervakantie is de hogeschool gesloten.

55 BINAS document Onderwijs.indd 15

22-4-2022 11:45:19


EVEN IN EE

N DIP?

BINAS document Onderwijs.indd 16

22-4-2022 11:45:25


Studentenorganisaties

BINAS document studentenorganisaties.indd 1

5

22-4-2022 11:46:26


Studentenorganisaties

Lijst Bèta Studentenraad Lijst Bèta streeft ernaar dat alle studenten van de Technische Universiteit Delft het maximale uit hun opleiding kunnen en zullen halen als ze hier studeren! Als Centrale Studentenraadspartij is het onze verantwoordelijkheid om alle studenten te vertegenwoordigen in de besluitvormingsprocessen van de universiteit. Aangezien wij de enige officiële studentenvertegenwoordiging zijn, vinden we als Lijst Bèta dat we onze wettelijke rechten verstandig moeten gebruiken en de kwaliteit van het onderwijs als onze topprioriteit moeten hebben. We willen dat de TU Delft haar studenten onderwijs biedt dat uitdagend, innovatief en toekomstgericht is. Daarnaast zien wij het als vooruitstrevende partij als ons doel om ook rekening te houden met Diversiteit, Inclusiviteit en Duurzaamheid. Op deze manier hopen we dat iedereen het maximale uit zijn tijd aan de TU Delft kan halen.

Naast de fractie wordt Lijst Bèta ondersteund door een bestuur dat toezicht houdt op de vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen, promotie en het bijhouden van de ledenlijst. Dankzij Lijst Bèta zijn er: verplichte oefententamens, extra studieplekken in Pulse, vernieuwde vakevaluaties , minor uitbreiden naar het buitenland, vernieuwend onderwijs belonen en gratis digitale readers. Kijk voor meer informatie op onze website: www.lijstbeta.nl

ORAS Studentenraad Hoi aankomend student! Aankomend jaar word jij op de TU Delft vertegenwoordigd door de Studentenraad. ORAS is een partij in deze studentenraad. Maandelijks vergaderen wij met het bestuur van de TU Delft over zaken waar studenten tegen aanlopen. ORAS onderhoudt nauw contact met studenten via studie-, sport- en studentenverenigingen om hen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.

Als ORAS hebben we een duidelijke visie: we geloven dat een student de beste ingenieur wordtdoor onderwijs van topkwaliteit, ondersteund door de juiste faciliteiten en met ruime mogelijkheden om zich binnen of buiten zijn og haar studie te ontplooien. Zo zetten wij ons in voor XXL openingstijden van de UB, Collegerama en het welzijn en de begeleiding van studenten tijdens hun studie. Geïnteresseerd? Dan kun je ook lid worden van de vereniging ORAS! Zo kan je meedenken over hoe je als actieve student het best wordt vertegenwoordigd. Binnen de vereniging kan je ervaringen opdoen binnen commissies. Zo leer je activiteiten te organiseren, acquisitie te lopen of een campagne op te zetten. Kijk voor meer informatie op www.

58 BINAS document studentenorganisaties.indd 2

22-4-2022 11:46:28


YES!Delft Students Incubator Zit jij vol goede ideeën, maar weet je niet hoe je deze kan verwezenlijken? Of ben je nieuwsgierig naar hoe je een bedrijf opzet? Dan ben je bij YES!Delft Students op het juiste adres! Wij organiseren jaarlijks 70+ events waar je alles te weten krijgt over ondernemerschap. Denk aan het opstellen van een goed businessplan tot aan het luisteren naar succesverhalen van ervaren ondernemers op Entrepreneurship Day Delft. Daarnaast bieden wij samen met de TU Delft ondernemerschap vakken aan en ondersteunen we studenten startups in ons Student Startup Programme. Zo hebben wij Swapfiets, Turff en Breeze geholpen met hun eerste stappen. Lijkt YES!Delft Students jou wat of ben jij misschien wel het volgende succesverhaal?

Neem dan een kijkje op onze Instagram (@yesdelftstudents) of website (www.yesdelftstudents.nl) en neem contact met ons op! YES!Delft Students

Where Students Become Entrepreneurs

D:Dream Teams Dreamteams Wereldwijd staat de TU bekend om haar succesvolle studententeams. Deze TU Delft | Dream Teams worden volledig bestuurd door de gemotiveerde studenten zelf. Met ieder jaar een volledig nieuw internationaal en interdisciplinair team, gaan ze de strijd aan in een competitie om zo technische innovatie op de kaart te zetten die bijdraagt aan een betere toekomst.

Van het team management tot het ontwerpen en produceren van hun uitvindingen, het gebeurt allemaal in de TU Delft | Dream Hall. De teams zoals het Delft Hyperloop, Eco-Runner Team Delft, Project MARCH, TU Delft Hydro Motion Team, Team Epoch en nog vele anderen zijn ontstaan uit het gedeelde principe om radicale inovatie te willen verwezenlijken. Als eerstejaars student lijkt dit allemaal misschien nog een beetje ver weg, maar de teams zijn voor alle studenten open en iedereen kan een eigen idee voor een nieuw Dream Team aandragen. Het succes komt namelijk niet alleen maar door de technische prestaties, een gezonde dosis motivatie en doorzettingsvermogen zijn misschien nog wel veel belangrijker. Neem dus vooral eens een kijkje op deze bijzondere plek!

59 BINAS document studentenorganisaties.indd 3

22-4-2022 11:46:30


Studentenorganisaties

Studium Generale Verbredende activiteiten Hoe gevaarlijk is AI? Kunnen we al onsterfelijk worden? Hoe kan filosofie je helpen om gelukkiger te zijn? Studium Generale (SG) organiseert lezingen, workshops, talkshows en filmvertoningen over de rol van technologie in onze maatschappij en over actuele maatschappelijke ontwikkelingen en bevraagt die kritischet als doel de academische horizon van de studenten te verbreden. Bezoek onze events over de meest uiteenlopende onderwerpen met bekende en onbekende schrijvers, wetenschappers, journalisten of politici. Denk bij bekende sprekers bijvoorbeeld aan Arjen Lubach, Diederik Jekel, Joris Luyendijk, Lucas de Man en Lale Gül.

Neem een kijkje op sg.tudelft.nl voor ons actuele programma en schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Heb je een vraag of idee dan horen we dat graag! Wij zijn gevestigd in de TU-Library, kamer 1.60. Team SG

Daarnaast maken we deel uit van de Bèta Balie – een Delfts platform waar technische en maatschappelijke uitdagingen worden verbonden.

Universiteitsfonds Delft Studentenfonds Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt de TU Delft door bij te dragen aan onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. Het Universiteitsfonds heeft speciaal voor studenten FAST in het leven geroepen. FAST is de studentencommissie van het Universiteitsfonds en staat voor Funding Ambitious Students TU Delft. FAST is het aanspreekpunt voor alle TU Delft studenten met vragen over grants voor bijvoorbeeld studeren in het buitenland, competities, congrespresentaties of andere ambitieuze projectvoorstellen.

Meer weten? Kijk op www.tudelft.nl/fast. En wist je dat het Universiteitsfonds ook het crowdfundingsplatform www.supporttudelft.nl beheert en dat studenten daar ook projecten voor kunnen indienen? Daarnaast wordt toptalent aan de TU Delft regelmatig door het Universiteitsfonds in het zonnetje gezet door middel van prijzen zoals de TU Delft Best Graduate en de Leermeesterprijs. Meer weten? Kijk op www.universiteitsfonds.nl.

60 BINAS document studentenorganisaties.indd 4

22-4-2022 11:46:30


VSSD Studentenvakbond In de moderne wereld worden studenten geconfronteerd met een aanzienlijk aantal uitdagingen die hun studie bemoeilijken. Als je altijd al hebt willen helpen om daar verandering in te brengen, maar je nooit zeker voelde om je voor één bepaald onderwerp in te zetten, dan is de VSSD de perfecte organisatie voor jou. Bij de VSSD richten we ons op het verbeteren van het studentenleven op welke manier dan ook, we werken aan een makkelijkere studie-ervaring, en we zijn geïnteresseerd in een groot aantal zaken. Enkele voorbeelden van gebieden waar we op dit moment aan werken zijn: beschikbaarheid van huisvesting, mentale welzijnsactiviteiten, academische eerlijkheid, economische steun van de overheid en nog veel meer!

Via de VSSD krijg je de kans om je zorgen te delen en gehoord te worden. Onze raad biedt een geweldige opportuniteit om je inzicht te geven in hoe wetgeving en projecten met betrekking tot studenten worden ontwikkeld, plus je krijgt de kans om je stempel erop te drukken! Wil jij een echte impact hebben op het studentenleven? Dan wachten wij op jou.

VeRa Verenigingsraad Lieve OWee’er, Blijf vooral even hangen, hier de formule voor jouw studententijd in Delft! Het publieke geheim van alle ouderejaars: in de OWee heb je een unieke kans om alle studentenverenigingen, sport en gezelligheid, meteen een keertje van binnen en buiten mee te krijgen. Dit zorgt er ook meteen voor dat je de stad Delft op zijn mooist te zien krijgt. Je zult

gegarandeerd een plekje vinden in het brede aanbod van verenigingen en we moedigen je dan ook meteen aan om je ergens bij aan te sluiten. En achter de schermen helpen wij jullie daarbij. Wij, het bestuur van Verenigingsraad Delft, organiseren wekelijks een vergadering met de achttien aangesloten verenigingen. Samen zetten we mooie projecten neer die voor alle studenten bedoeld zijn. Ook onderhouden wij contacten met partijen als de TU Delft, gemeente en de landelijke verenigingsraad. Zo blijft er in onze stad een duurzame plek voor de student.

61 BINAS document studentenorganisaties.indd 5

22-4-2022 11:46:31


Studentenorganisaties

Studenten Vrijwilligerswerk Delft Vrijwilligersorganisatie Wij zijn het bestuur van Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft. In samenwerking met de TU Delft en de Gemeente Delft zetten wij ons in om een netwerk te bouwen dat de stap om vrijwilligerswerk te doen voor studenten verkleint. Door bedrijven te koppelen aan vrijwilligers via vacatures op onze website proberen wij de toegankelijkheid voor vrijwilligerswerk te vergroten onder de studenten.

SVD is een groot scala aan activiteiten en dingen die we kunnen doen en we proberen dan ook voor iedereen, van jong tot oud, iets leuks te vinden.

Op dit moment zijn wij met zijn zessen het dagelijks bestuur van stichting SVD. Ieder van ons doet naast SVD nog zijn of haar studie, maar allemaal zijn we erg gemotiveerd om van SVD een groot succes te maken. Een ieder van ons heeft zijn persoonlijke beweegredenen om bij SVD te zitten, maar ons gezamenlijk doel is om samen met alle studenten uit Delft iets terug te geven aan de stad in de tijd dat wij erin mogen verblijven. Binnen

Xtend Studentenuitzendbureau Xtend is een groot studentenuitzendbureau gelegen in het centrum van Delft en houdt zich bezig met het koppelen van technische studenten aan uitdagende (studiegerelateerde) bijbanen. Het uitzendbureau wordt gerund door 4 enthousiaste studenten die dagelijks klaar staan om jou persoonlijk te begeleiden in het vinden van een baan die bij jou past. De bijbanen die wij bieden zijn studie gerelateerd, flexibel en ook nog eens heel goed betaald!

Ben jij een technische tekenaar, programmeur of junior ingenieur en lijkt het je leuk om je kennis in de praktijk te brengen bij een echt bedrijf? Xtend helpt je hier graag mee. Ga naar onze website www.xtend.nl voor alle vacatures of meer informatie over ons & onze bezigheden. Schrijf je geheel vrijblijvend in, om ons te laten weten waar je naar op zoek bent of om gelijk op een van de vacatures te reageren. Volg ook gelijk onze Instagram & Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste vacatures en onze acties. Vragen gekregen over Xtend of onze vacatures? Aarzel niet om ons te bellen, een DM te sturen of langs te komen bij ons kantoor op de Binnenwatersloot!

62 BINAS document studentenorganisaties.indd 6

22-4-2022 11:46:32


STUD Studentenuitzendbureau Stud is 24 jaar geleden opgezet om de Delftse student te helpen aan studie gerelateerde bijbanen en wordt inmiddels gerund door zeven Delftse studenten die een jaar hun studie opzij hebben gezet voor jou! Studenten kunnen bij ons terecht voor simpele sjouwklussen en administratief werk tot aan programmeursbanen en fulltime projectteams bij grote technische bedrijven. Met interessante studie gerelateerde bijbanen doen studenten praktische werkervaring op die hen helpt bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Onze winst geven we terug aan de Delftse student door het sponsoren van verschillende soorten studenteninitiatieven. Naast dat Stud jaarlijkse een festival organiseert (Stud Playground) organiseert Stud ook lezingen en workshops (Stud Academy)

en probeert de Delftse student te verbinden met de maatschappij (Studoet). Los hiervan heeft Stud ook een nieuw project gestart, namelijk Stu-D Studeerplekken aan de Zocherweg 2. Hier faciliteren wij 120 nieuwe studieplekken, voorzien van de beste bureaustoelen en beeldschermen. Mocht je geïnteresseerd zijn en meer willen weten over Stud, neem een kijkje op onze website www. stud.nl of kijk op onze Instagram of LinkedIn!

Students4Sustainability Innovatie op duurzaamheid Students4Sustainability is een studentenorganisatie met als doel de Delftse student te stimuleren innovatieve technieken toe te passen voor een duurzamere wereld. Dit doen wij zowel op grote als kleine schaal. Enerzijds geven wij studenten de kans om hun ideeën op globaal niveau te realiseren door het financieren van en het begeleiden bij technische projecten in ontwikkelingslanden. Anderzijds organiseren wij verschillende evenementen in Delft, om studenten te inspireren over de mogelijkheden

van duurzaamheid. De activiteiten zijn o.a. het Symposium, filmavonden , Case Days en Festable, het duurzame festival! Daarnaast organiseren wij De Groene Pint, dé duurzaamheidsranglijst van Nederlandse studentenverenigingen.

63 BINAS document studentenorganisaties.indd 7

22-4-2022 11:46:34


Studentenorganisaties

Rode Kruis Studentendesk Delft Hulpverlening Het Rode Kruis is er altijd en voor iedereen. Waar je ook bent en wat de situatie ook is. Zo ook het afgelopen jaar, waar helaas veel niet door kon gaan. De Rode Kruis Studentendesk Delft heeft door haar actieve bestuur en de extra commissies zich kunnen blijven inzetten.

Naast het parttime bestuur heeft de Studentendesk Delft ook nog verschillende commissies. Zoals de Alcoholsymposium commissie die samenwerkt met studentenverenigingen en het ziekenhuis, de awareness commissie die zorgt voor het creëren van meer bewustzijn in bepaalde situaties en als laatste de Rode Kruis week commissie!

De Rode Kruis Studentendesk Delft is een onderdeel van het Rode Kruis Nederland. De Studentendesk zorgt ervoor dat studenten worden betrokken bij het Rode Kruis. In samenwerking met X worden er reanimatiecursussen gegeven voor een voordelige prijs. Maar ook acties zoals de bierkrattenactie en een podcast over mentale gezondheid is op studenten gericht.

UNICEF Student Team Delft Hulpverlening Heee aankomende studenten! Wij zijn het UNICEF studententeam Delft! Wij focussen op het creëren van naamsbekendheid en op fondsenwerving door middel van leuke evenementen, zoals een symposium, festival en verschillende stunts. Ons studententeam bestaat uit een parttime bestuur, vier gezellige commissies en vrijwilligers. We zetten ons elk jaar in voor een ander project.

Dit jaar was dat voor gevluchte kinderen in Uganda met het Team-Up project. Team-Up focust zich op de mentale gezondheid van kinderen door middel van sport en spel in groepsverband. Het is heel leuk om met een groep gemotiveerde studenten van verschillende achtergronden, studies en verenigingen aan de slag te gaan! Naast dat het heel leerzaam is, is het dus ook erg gezellig. Klinkt dit leuk? Als eerstejaars kan je je opgeven als vrijwilliger of je aanmelden voor de nieuwsbrief via instagram @unicefstudentteam_delft! Veel plezier in de OWee en succes met je nieuwe studie! Groetjes, Bestuur 2021/2022

64 BINAS document studentenorganisaties.indd 8

22-4-2022 11:46:35


Integrand Non-profit stagebemiddelaar De actieve, eigenwijze Delftse student leeft op het ‘’Studeren is combineren’’ principe. We stomen onszelf klaar voor de toekomst en proberen alles uit onze studententijd te halen. Integrand helpt hierbij! Integrand is in 1980 opgericht met als doel de overstap naar het bedrijfsleven gemakkelijker te maken voor academische studenten. Sindsdien slaat Integrand de brug tussen studenten en het bedrijfsleven. Dit doen we door stagebemiddeling en carrière-evenementen. Inmiddels hebben we vestigingen in alle 12 studentensteden en zijn we als stichting uitgegroeid tot de grootste academische stagebemiddelaar van Nederland.

Heb je een stage nodig of wil je meedoen aan een evenement, schrijf je dan geheel gratis in op integrand.nl!

AIESEC Stages en vrijwilligerswerk in het buitenland AIESEC is a worldwide platform for young people to develop their leadership. We are a non-profit organisation for and by students. AIESEC offers two products: Global Talent & Global Volunteer. Global Talent is a project focused on professional internships abroad. This experience helps you as a Dutch student to build up a broad international network and expand your knowledge in an international team.

In the Global Volunteer program you can go on a volunteer project abroad. These projects are based on the 17 Sustainable Development Goals. Besides going on an internship or volunteer project abroad with us, you can also join our board, either full-time or part-time. Our Local Committee (LC) in Delft exists of 23 motivated and ambitious students, spread over four different teams. Every team has a different focus, but we all work together on the same goals. The world largest youth leadership organisation

65 BINAS document studentenorganisaties.indd 9

22-4-2022 11:46:37


Studentenorganisaties

SVR StudieVerenigingenRaad Beste aankomende student, Tijdens je studententijd zal je veel te maken krijgen met je studievereniging. Dat begint al met het eerstejaarsweekend, maar ook later kan je terecht bij de studievereniging voor dingen zoals studieboeken, een kopje koffie, een biertje en allerlei leuke evenementen. In Delft zijn er welgeteld 15 verschillende studieverenigingen. De taak van het Dagelijks bestuur van de SVR is om onderling het contact tussen de studieverenigingen te verbeteren, en om deze studieverenigingen te vertegenwoordigen in verschillende werkgroepen van de TU Delft. Dit doen we met drie enthousiaste studenten van verschillende studies. Het dagelijks bestuur initieert en organiseert door het jaar heen verschillende vergaderingen waar studieverenigingen zaken delen die

hen bezighouden. Naast deze vergaderingen organiseren we ook leuke activiteiten en events, waaronder het Landelijke Bestuurs Gala. Kortom, dé SVR vormt het overkoepelend orgaan van alle studieverenigingen in Delft. We wensen je een geweldige start van je studietijd toe!

DISS Representment international students Hey! Wij zijn DISS, een groep gemotiveerde internationale studenten. Het doel van onze vereniging is om mensen van verschillende nationaliteiten samen te brengen en te verbinden (ook Nederlanders ;) ). Zo hopen we je verblijf in Delft een stuk leuker te maken! Met behulp van onze vaste leden steunen we de Universiteiten, hoge scholen en de Gemeente om het leven van internationale studenten te verbeteren. We organiseren bijvoorbeeld evenementen die je inzicht geven over het leven na de universiteit, dan nodigen

we alumni en bedrijven uit om over hun ervaring te vertellen. Daarnaast werken we samen met andere internationale verenigingen en organiseren we allerlei sociale (borrels, feesten, filmavonden) en educatieve evenementen! Zo organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks in samenwerking met Tandem: Het Taalfestival. De afgelopen paar jaar zijn we heel wat gegroeit, dus als je je geïnspireerd voelt om je aan te sluiten of ook een activiteit te organiseren: Aarzel niet en sluit je aan bij onze vereniging!

66 BINAS document studentenorganisaties.indd 10

22-4-2022 11:46:39


IAESTE Internationale stage en uitzendorganisatie Ervaringen, dat is waar het leven om draait. Ervaringen zijn ook de reden om te studeren en om het studentenleven te betreden. Deze ervaringen zijn overal te halen. Andere culturen meemaken, landen ontdekken, gebruiken leren van exotische ondernemingen en dit allemaal terwijl je betaald krijgt. Deze ervaringen en nog veel meer is wat IAESTE jou kan bieden. IAESTE is een student-run organisatie die internationale betaalde technische stages regelt voor studenten. Dit doen we door lokaal stages te werven en deze uit te wisselen met IAESTE organisaties verdeeld over 86 landen in de wereld. Nederlanders krijgen de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan en buitenlanders kunnen de cultuur van Nederland ervaren. Binnen IAESTE kunnen wij altijd nieuwe leden die

uitdagingen aandurven gebruiken. Lijkt het jou dus leuk om je global mind te vergroten, je internationale netwerk te vergroten, te leren van andere culturen en nieuwe ervaringen op te bouwen? Neem dan contact met ons op via www.facebook.com/ iaestedelft2, Insta: @iaestenl of info@iaeste.nl. IAESTE: “Kickstart your Global Career”

Student Onbeperkt Voor studenten met een studiebeperking Elk jaar schrijven meer dan 500 nieuwe studenten zich in op de universiteit met een functiebeperking, van dyslexie tot spierziektes. Er zijn nog veel meer studenten die ergens mee worstelen waardoor ze niet op een standaard manier hun studie kunnen doorlopen, of ze nou gediagnosticeerd zijn of niet. Student Onbeperkt is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Wij vinden

dat álle studenten zich thuis moeten kunnen voelen aan de TU. Wij helpen je jouw weg vinden in Delft, brengen je in contact met ouderejaars om samen tips uit te wisselen over dingen zoals het aanvragen van voorzieningen. Daarnaast werken we samen met de TU op het beleid rondom studeren met een functiebeperking. Iedereen bij ons is anders en heeft verschillende behoeften, er zijn geen verplichtingen aan verbonden. Denk je dat dit iets is voor jou? Kom vrijblijvend langs bij onze maandelijkse open gespreksavond! Vind ons op Instagram, de TU-Delft website of Facebook onder StudentOnbeperkt!

67 BINAS document studentenorganisaties.indd 11

22-4-2022 11:46:41


Hé toekomstmaker, wij zoeken jou!

Met 19 zelfstandige ondernemingen en ruim 6300 collega’s is TBI één van Nederlands grootste techniek-, bouw- en infraconcerns. Wat wij vandaag maken, bepaalt hoe Nederland er morgen uitziet. Denk bijvoorbeeld aan de restauratie van de Domtoren, de bouw van HAUT, de ontwikkeling van Little C of de aanleg van de RijnlandRoute! Stuk voor stuk projecten die Nederland een beetje mooier, duurzamer en innovatiever maken. Dat is waar wij het voor doen. Op zoek naar een stage, traineeship of startersfunctie waarin je aan jouw eigen toekomst en die van Nederland bouwt? Kijk op werkenbijtbi.nl en word ook toekomstmaker!

BINAS document studentenorganisaties.indd 12

22-4-2022 11:46:42


StudieVerenigingen

BINAS document studieverenigingen.indd 1

6

22-4-2022 11:47:20


Studieverenigingen V.S.V. ‘Leonardo da Vinci’ Aerospace Engineering VSV ‘Leonardo da Vinci’, de studievereniging van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, , opgericht in 1945, is de studievereniging van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Met 2500 leden, waarvan meer dan 200 actief, is de VSV de grootste studievereniging voor luchtvaart- en ruimtevaarttechniek in de Benelux. Wij zijn al hard bezig met de voorbereidingen voor jouw Eerstejaarsweekend. Het Eerstejaarsweekend is dé kickstart van je studietijd in Delft. Het evenement zal plaatsvinden van 18-21 augustus en is de perfecte kans om kennis te maken met de studie, de studievereniging, en niet geheel onbelangrijk: je mede-aankomend eerstejaars! Hier maak je vrienden voor de rest van je studietijd en het is dus de ideale manier om je leven als LRstudent te beginnen.

Houd de website: https://ejw-lr.nl/ in de gaten voor updates over de planning!

Mijnbouwkundige Vereeniging Applied Earth Sciences The ‘Mijnbouwkundige Vereeniging’ is the student association of Applied Earth Sciences and they will help you with many things during your studies. For example in organizing workshops, tutoring and for a free cup of coffee in the ‘MV room’. Next to all of this we organize lots of activities and drinks that often take place in our own bar ‘Het Noorden’, which is located in the city centre of Delft. AES students form a tightly-knit group of students and ‘Het Noorden’ is one of the major reasons

that they are, because of the weekly drinks that give the opportunity to chat with fellow students while enjoying a beer and you might even find your professor there. The first excursion you experience during your studies is the Freshmen weekend! Make sure you register for this weekend to get to know your fellow students and the study you’re about to start! We’re looking forward to meeting you on August 21th! Glück Auf!

70 BINAS document studieverenigingen.indd 2

22-4-2022 11:47:21


TU Delft D.S.B.G. Stylos Bouwkunde Hee wat leuk dat jij in Delft komt studeren! Als je dit leest ga je waarschijnlijk beginnen aan de studie Bouwkunde, hier is D.B.S.G. Stylos de studievereniging van. Wij organiseren met meer dan 20 commissies het hele jaar door allerlei verschillende activiteiten, van de beste feestjes tot gave reizen en nog veel meer! Daarnaast staan onze deuren ook altijd open als je vragen hebt over de studie, de faculteit of om een koffietje te drinken! Je kan lid worden bij Stylos door deel te nemen aan de SteeOWee, het Stylos Eerstejaars Ontvangst Weekend. In dit weekend voorafgaand aan de OWee organiseert Stylos allerlei evenementen voor alle nieuwe eerstejaars Bouwkundestudenten waarin je je mede-bouwko’s leert kennen en een groepje vormt voor tijdens de OWee. Dus tot op de SteeOWee!

Het Gezelschap “Practische Studie” Civiele Techniek Ontzettend leuk dat jij komende jaar in Delft gaat studeren. Tijdens de OWee zal je het Delftse studentenleven beter leren kennen en daar horen studieverenigingen zeker bij! De studievereniging van Civiele Techniek is Het Gezelschap ‘’Practische Studie’’ (PS). Bij de vereniging worden veel activiteiten georganiseerd door verschillende commissies. Het Civiel Ontvangst Weekend (COW) is daar één van. Op dit mooie weekend ga jij je nieuwe studievrienden ontmoeten en

kennis maken met de civiele wereld. Het COW is dit jaar van zondag 21 augustus tot en met zondag 25 augustus, en de OWEE sluit hier direct op aan! Tijdens het weekend zullen er leuke spellen georganiseerd worden, waarna elke dag wordt afgesloten met een episch feest. Naast het ontvangstweekend organiseert PS nog veel meer, zoals studiereizen over de hele wereld, lezingen, projectbezoeken, de Civiele Bedrijvendagen en ga zo maar door! Wil je meer weten over het COW? Ga naar www.practischestudie.nl/cow

71 BINAS document studieverenigingen.indd 3

22-4-2022 11:47:22


Studievereningen W.I.S.V. Christiaan Huygens Technische Wiskunde & Computer Science and Engineering Ga jij Wiskunde of Computer Science studeren aankomend jaar? Dan is W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’ - CH in het kort - de studievereniging voor jou! Tijdens het eerstejaarsweekend leer je CH, onze commissies en je mede-eerstejaars kennen door leuke activiteiten en feesten. Meld je aan voor dit mooie weekend via eerstejaarsweekend. CH organiseert onderwijs- sociale- en carrièregerelateerde activiteiten om je door je studentenleven te leiden. Voorbeelden hiervan zijn lunchlezingen, symposia, studiereizen, feesten en career colleges. We verkopen ook boeken met korting. Doe dit jaar mee met een van onze vele commissies en kom vooral een keer langs CH voor gratis koffie en thee!

Electrotechnische Vereeniging Electrical Engineering Op de OWee zijn er als aankomend student natuurlijk nog veel dingen om kennis mee te maken. De campus, de studentenverenigingen, maar ook de faculteit. Als je Elektrotechniek in Delft gaat studeren, kan het natuurlijk niet missen dat je lid wordt bij de Electrotechnische Vereeniging ofwel ETV. Hier koop je als student Elektrotechniek onder andere (met korting) je boeken, kun je je vragen kwijt en staat er altijd een kopje koffie voor je klaar!

De ETV organiseert ook veel activiteiten, waaronder lunchlezingen, excursies naar bedrijven, studiereizen en natuurlijk op zijn tijd een feestje. Ook organiseert de ETV vlak voordat de OWee begint het Elektro Ontvangst Weekend. Hier leer je de ETV, de studie, de faculteit en vooral je medestudenten goed kennen. Daarnaast worden er ook de eerste mentor- en projectgroepjes gevormd. We zien je daar!

72 BINAS document studieverenigingen.indd 4

22-4-2022 11:47:23


TU Delft ID study association Industrieel Ontwerpen Hey jij! ID is de studievereniging van Industrieel Ontwerpen. We willen niet overdrijven, maar eigenlijk kun je hier van alles doen! Veel gezelligheid tijdens ID Kafee op woensdag, uitjes, activiteiten zoals een zeepkistenrace, zomerspelen op het IO-plein of een eerstejaarslunch. Daarnaast kun je nieuwe vaardigheden ontwikkelen en jezelf professioneel uitdagen bij een van onze commissies of workshops. Je zult ID zeker tegenkomen tijdens de ID Education Input Weeks, waarin ze jouw feedback verzamelen om ons onderwijs te verbeteren, maar ook tijdens de twee grote evenementen in de grote zaal: IO Festival en de IDE Business Fair.

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons op onze instagram via @idstudyassociation of kijk op svid.nl. Kom langs voor een kopje thee en een potje tafelvoetbal! We kijken uit naar je komst, groetjes en liefs!

S.V.K.T. Variscopic Klinische Technologie Variscopic is de studievereniging van de bachelor Klinische Technologie en de master Technical Medicine aan de Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam. De naam Variscopic is afgeleid uit de woorden ‘Varius’ (anders/divers) en ‘Scopeo’ (kijken). Dit omdat onze studenten anders kijken naar de medische en technische wereld om deze werelden samen laten komen. Als lid van Variscopic mag je deelnemen aan de activiteiten en

evenementen van Variscopic, zowel op educatief gebied als voor de gezelligheid. Daarnaast krijg je via ons korting op je studieboeken en ander studiemateriaal. Ook zijn de leden welkom op het hok waar zij een kop koffie of thee kunnen pakken. Het hok is het kantoor van S.V.K.T. Variscopic waar het bestuur full time aanwezig is. Dit kantoor is te vinden op de KT-vleugel, waar studenten Klinische Technologie de ruimte hebben om te studeren.

73 BINAS document studieverenigingen.indd 5

22-4-2022 11:47:25


Studieverenigingen S.V. LIFE Life Science & Technology Zowel de studie LST als studievereniging LIFE zijn opgericht op 9/9/’99. Vergeleken met de andere Delftse en Leidse studieverenigingen zijn we dus nog vrij jong, maar we groeien snel en zijn zeker niet minder gezellig! In totaal heeft S.V. LIFE 35 commissies die allemaal een andere taak vervullen. Er zijn commissies die reizen en excursies binnen en buiten Europa organiseren, er zijn commissies die een talloos aantal feestjes en gezellige borrels organiseren en we hebben verschillende brouwcommissies. Als LIFE lid krijg je korting op je boeken, labjas en labbril. Bij een studievereniging is, in tegenstelling tot bij een studentenvereniging, niks verplicht. Wel vinden we het natuurlijk superleuk je op onze activiteiten te zien en wensen we je veel plezier in de OWee!

S.G. “William Froude” Maritieme Techniek Het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” is de studievereniging van de studenten Maritieme Techniek. De vereniging is inmiddels al 118 jaar oud en sindsdien bezig met de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, het organiseren van excursies en lezingen van bedrijven uit de (maritieme) sector in binnen- en buitenland en het organiseren van allerlei andere sociale activiteiten. Dit alles om de maritieme studenten te ondersteunen en te verbreden. Froude biedt

studenten ondersteuning in het onderwijs, door onder andere studieboeken met korting aan te bieden, maar ook indirect door de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. Ten slotte zet de vereniging zich in voor ontplooiing van studenten door middel van verschillende commissies, waaronder het organiseren van verschillende sociale activiteiten. Onze vereniging heeft het beschermvrouweschap van een schip van Allseas (een pijpenlegger) genaamd ‘de Audacia’, dit beschermvrouweschap wordt jaarlijks wordt doorgegeven aan het nieuwe bestuur van de studievereniging.

74 BINAS document studieverenigingen.indd 6

22-4-2022 11:47:26


TU Delft Technologisch Gezelschap Molecular Science & Technology Het Technologisch Gezelschap (TG) is de studievereniging voor de studie Molecular Science & Technology en voor de masters van Chemical Engineering. Anders dan bij alle andere studies hebben we bij MST twee studieverenigingen, het TG en het Chemisch Dispuut Leiden met wie we nauw samenwerken. Als studievereniging zijn we er om jou te helpen bij je studie doormiddel van het aanbieden van de studieboeken, het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en je kennis te

laten maken met bedrijven. Naast het studeren zijn we er natuurlijk ook voor de gezelligheid. Door het organiseren van activiteiten en feetjes brengen we jou en je studiegenootjes dichter bij elkaar en dragen we een beetje bij aan je onvergetelijke studententijd.

S.V.N.B. Hooke Nanobiologie Studievereniging Nanobiology Hooke is de studievereniging voor de studenten van de opleiding Nanobiology aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als studievereniging focussen we ons deels op het monitoren en verbeteren van het onderwijs, door middel van vakevaluaties met de studenten. Dit is natuurlijk erg belangrijk voor een jonge opleiding als Nanobiology! Verder organiseren we activiteiten gericht op het leven na je studie,

zoals een meerdaagse excursie, een symposium, workshops en lunchlezingen. Daarnaast zijn er veel sociale activiteiten, zoals onze wekelijkse borrel in Bar het Lab, een ledendiner, feesten en we gaan ieder jaar op surfvakantie of op wintersport. Van 19 tot en met 21 augustus wordt het Introweekend Nanobiology (IntroN) georganiseerd, dus zorg dat je hierbij bent voor een fantastische start van je studententijd!

75 BINAS document studieverenigingen.indd 7

22-4-2022 11:47:28


Studieverenigingen S.V.T.B. Curius Technische Bestuurskunde Ga jij Technische Bestuurskunde studeren? Dan wordt Curius jouw studievereniging! Het eerstejaarsweekend (de WOEJ) is de perfecte start van je studententijd en het eerste moment om kennis te maken met Delft, Curius en TB. Tijdens dit weekend leer je je medestudenten kennen en worden de eerste vriendschappen gesloten, zodat jij niet in je eentje start met studeren in september. Vrijwel iedereen die Technische Bestuurskunde gaat studeren doet mee aan dit weekend en ook jou willen we hierbij van harte uitnodigen. Schrijf je dus nu in voor dit nu al legendarische weekend! Heb je nog vragen over het weekend of TB? Stuur dan een mail naar woej@curius.nl of bel Wessel: 0152783406.

Gezelschap Leeghwater Werktuigbouwkunde Gezelschap Leeghwater is de studievereniging van Werktuigbouwkunde. We zijn niet alleen de grootste studievereniging van Delft, maar ook de oudste. Sinds afgelopen jaar bestaan wij namelijk al 154 jaar. Gezelschap Leeghwater organiseert voor alle Werktuigbouwkundige studenten verschillende activiteiten. Zo zijn er verscheidene studieondersteunende activiteiten zoals tentamentrainingen en samenvattingen. Daarnaast zorgen we dat onze studenten zich kunnen

verbreden en oriënteren op het bedrijfsleven door excursies en lezingen. Ook organiseren wij een hoop gezellige activiteiten, want je studententijd moet natuurlijk wel leuk zijn. Dan heeft ons Gezelschap iemand die ons onderscheidt van alle andere studieverenigingen: De Olifant. Deze heeft vele kwaliteiten. Zo staan Olifanten bekend om hun kracht. Ook kunnen ze hun slurf gebruiken om iets kleins als een pinda te kraken. Olifanten, net als werktuigbouwkundigen, zijn dus van alle markten thuis.

Z B

D in O

Z A 76 BINAS document studieverenigingen.indd 8

22-4-2022 11:47:30


TU Delft Vereniging voor Technische Physica Technische Natuurkunde Ga jij aankomende jaar Technische Natuurkunde studeren? Dan wordt de Vereniging voor Technische Physica (VvTP) jouw studievereniging! De VvTP is een actieve en goed georganiseerde studievereniging die volledig gerund wordt door studenten. Van de meer dan 1100 leden zijn er ongeveer 150 actief in commissies of in het bestuur. De VvTP organiseert verschillende activiteiten in het kader van carrière oriëntatie en verbreding in de vorm van (bedrijfs)excursies, studiereizen en lunchlezingen, en andere sociale activiteiten zoals een sportdag, culturele activiteiten en borrels in ons café op de faculteit. Ook hebben wij een ledenhok waar je altijd welkom bent voor koffie of thee of het lezen van een Donald Duckje. Verder organiseren wij ook het eerstejaarsweekend (EJW). Dit is de perfecte start van je studententijd en het eerste moment om kennis te maken met Delft, de VvTP

en Technische Natuurkunde. Schrijf je dus nu in voor dit weekend en neem een kijkje op onze site: https://eweco.vvtp.tudelft.nl/.

Naam

ZOEK JE EEN KAMER? BIJ DUWO ZIT JE GOED! Naam

DUWO heeft studentenwoningen in de regio Amsterdam in Delft, Den Haag, Deventer, Leiden en Wageningen. Ons aanbod staat op ROOM.nl. Zoek en huur online, snel en makkelijk. Alleen nog de deur uit om je nieuwe kamer te bekijken.

77 BINAS document studieverenigingen.indd 9

22-4-2022 11:47:30


Studieverenigingen S.V. Rheon Elektrotechniek S.V. Rheon is dé studievereniging van de studie Elektrotechniek aan De Haagse Hogeschool in Delft. Rheon staat voor sociale cohesie onder studenten, het verbeteren van het onderwijs en de connecties met het bedrijfsleven. Met een lidmaatschap ervaar je vele voordelen zoals korting op studiematerialen en alle activiteiten van Rheon. Met onze sponsoren organiseren wij interessante activiteiten zoals lunchlezingen, excursies en een bedrijvendag. Reken maar dat wij je aan een interessante stageplek kunnen helpen! Natuurlijk zit borrelen er bij ons ook in! Zo organiseren we pubquizzes en een kerstdiner. Jij kan hier ook een bijdrage aan leveren door je aan te sluiten bij een van onze commissies.

Wil jij het beste uit je elektrotechnische studietijd halen? Word dan lid bij Rheon! Meer informatie op: www.rheonline.nl

Kybernetes Mechatronica Wij zijn Kybernetes, de studievereniging voor Mechatronica op de Haagse Hogeschool. Wij zijn als vereniging bezig met het verbinden van alle Mechatronica studenten, zowel met elkaar als met het bedrijfsleven. Dit doen we met activiteiten zoals bowlen of schaatsen, maar ook door middel van lezingen en cursussen van bedrijven. We zijn een jonge vereniging, aankomend jaar worden we 11 jaar. Dat we zo jong zijn, betekent niet dat we niet actief zijn, we streven naar minstens een activiteit per week. Ook is ons bestuur hok altijd open om even te ontspannen, een praatje te maken of hulp te vragen met studeren. Hierdoor hebben we met elkaar een hechte band, met een vereniging waar iedereen zich veilig kan voelen.

78 BINAS document studieverenigingen.indd 10

22-4-2022 11:47:32


Hogeschool S.V. Equinox HBO-ICT Beste aankomend student, Equinox is de studievereniging van de opleiding HBO-ICT: Network and System Engineering aan de Haagse Hogeschool Delft. Al 18 jaar lang is het ons doel als studievereniging om bij te dragen aan het verhogen van jouw studiesucces, het verbreden en verdiepen van jouw vakkennis en jouw in staat stellen in contact te komen met bedrijven. Het hele jaar door organiseren wij allerlei activiteiten om bij te dragen aan dit doel. Hierbij kan je denken aan ons eerstejaarsweekend, de Equinox Carrièredag, de LAN-Party XXL en een jaarlijkse reis naar een verassende bestemming! Elke student is arm en korting is fijn. Daarom zorgt Equinox ervoor dat jij voor weinig geld aan je studiemateriaal kan komen. Daarnaast heeft Equinox meerder commissies waar jij als student aan kan deelnemen. In deze commissies leer je hoe je grote evenementen neer

kan zetten en de opleiding kwalitatief hoogstaand houdt. Of je nu opzoek bent naar een plek om gezellig bezig te kunnen zijn, wilt bijdragen aan het verbeteren van de opleiding, of assistentie bij de opleiding zoekt. Equinox is de plek voor jouw! Tot snel in ons hok! Door hechte banden met de school kunnen wij je helpen als geen ander!

Bedrijfskundig Genootschap Technische Bedrijfskunde Natuurlijk is studeren in Delft al een enorme stap en zeker als jij Technische Bedrijfskunde gaat studeren op Haagse Hogeschool. Om alles makkelijker en leuker te maken heeft Technische Bedrijfskunde dus een studievereniging Bedrijfskundig Genootschap! Ons Genootschap in Delft is met 36 mooie jaren de oudste studievereniging van de Haagse Hogeschool in Delft. Bij BG ga je veel leuke activiteiten meemaken zoals borrelen, themafeesten en het beruchte BG-weekend.

Daarnaast hebben wij ook activiteiten met een leerzame context, denk hierbij aan workshops en bedrijfsbezoeken.

79 BINAS document studieverenigingen.indd 11

22-4-2022 11:47:33


Studieverenigingen S.V. Ångström Technische Natuurkunde Beste aankomend studenten, Wij zijn Ångström, de studievereniging van Technische Natuurkunde aan de Haagse Hogeschool te Delft. De naam komt van de lengteeenheid met waarde 1*10-10 m, die is bedacht door de heer Anders Jonas Ångström. Aan het begin van elk studiejaar organiseren wij het Eerstejaarsweekend. Tijdens dit weekend worden er een hoop leuke activiteiten gedaan waar jij je medestudenten kunt ontmoeten. Het weekend wordt eind augustus georganiseerd en duurt meestal drie dagen, vlak daarna is de Owee. Verder hebben wij als studievereniging een aantal keer in het periode een gezelligheidsactiviteit en een onderwijs gerelateerde activiteit klaarstaan voor onze leden. Ook brengen wij eens per periode de Ångfö uit, dit is ons ledenblad waar de hele vereniging eigenlijk omheen is gebouwd. Er hangt

een fijne sfeer waar iedereen mag zijn wie hij/zij wil zijn. Dus als je Technische Natuurkunde aan de HHS komt studeren, zien we je misschien wel verschijnen!

S.V. Fibonacci Toegepaste Wiskunde Fibonacci is de studievereniging van Toegepaste Wiskunde op de Haagse Hogeschool. Je kan als eerstejaars meteen kennis maken met de vereniging en je medestudenten door mee te gaan op het eerstejaarsweekend. Dat weekend vindt plaats van 16 t/m 19 augustus en als je je hebt aangemeld voor deze studie, heb je ook een flyer om je in te schrijven voor de interesselijst gekregen. Fibonacci is een erg actieve vereniging en organiseert door het hele jaar heen leuke activiteiten, zoals borrels,

een stedentrip, Fibowlen, themafeesten en een onbeperkte lunch elk blok. Daarnaast wordt er elk jaar een studiereis georganiseerd naar het buitenland. Ook doet de vereniging van alles om jouw studietijd hier zo prettig mogelijk te maken. We organiseren studiemiddagen voor de tentamenweken en er is een Fibohok. Hier kan je studeren, even chillen op een van onze geweldige banken of een praatje maken met medestudenten.

80 BINAS document studieverenigingen.indd 12

22-4-2022 11:47:35


Hogeschool S.V. Impuls Werktuigbouwkunde Wij zijn Impuls, de studievereniging van werktuigbouwkunde aan De Haagse Hogeschool. Als studievereniging organiseren wij leerzame activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, cursussen en een studiereis om je meer kennis te laten maken met het werkveld. Daarnaast organiseren wij activiteiten om even te ontspannen zoals leuke borrels of paintballen.

Wil je nog meer informatie over wie we zijn en wat we doen? Kijk dan even op onze website: www.svimpuls.nl. Tot volgend jaar!

Verder hebben wij een gezellige verenigingsruimte op de faculteit. Hier ben je altijd welkom om te studeren, even bij te komen of om gezellig een kop koffie te komen drinken.

S.V. FMC Groene studies S.V. FMC is dé studievereniging voor de vier groene studies van Inholland Delft, namelijk Food Commerce and Technology, Dier in de Duurzame Samenleving, Landscape and Environment Management en Tuinbouw & Agribusiness. Iedere maand organiseert FMC de leukste borrels en activiteiten. Daarnaast biedt FMC ook de mogelijkheid om kennis te maken met het werkveld door middel van excursies, evenementen, lezingen en een carrièremarkt.

Wil jij een top begin aan het nieuwe, spannende studentenleven dat jou te wachten staat? Voor aankomende eerstejaars organiseert FMC een super tof eerstejaarsweekend (19 t/m 21 augustus 2022) vol gezellige activiteiten. Daarbij is het gelijk een goede kans om je studiegenoten van komend jaar te leren kennen. Laat die kans niet aan je voorbijgaan! Voor meer info, mail naar info@svfmc.nl, check www.sv-fmc.nl of volg svfmc_ejw op Instagram. We hebben er ontzettend veel zin in en hopen je bij het eerstejaarsweekend te zien! Wist je dat je het eerste jaar bij ons een gratis lidmaatschap kan krijgen bij aanschaf van je labjas?

81 BINAS document studieverenigingen.indd 13

22-4-2022 11:47:35


Studieverenigingen Sipke Wynia Luchtvaarttechnologie V.S.V. Sipke Wynia is dé studievereniging van de opleidingen Luchtvaarttechnologie, Aeronautical Engineering en Precision Engineering. Wij zijn verbonden aan de hogeschool Inholland Delft. Dit jaar heeft V.S.V. Sipke Wynia haar 11e lustrum gevierd en dit betekent dat we op het moment van lezen 56 jaar bestaan! Naast korting op je boeken, studie gerelateerde excursies, workshops en gastcolleges die dicht bij je interesses staan als toekomstig engineer, weten we bij Sipke ook hoe we een feestje of borrel moeten geven.

voordat je met elkaar in de collegebanken belandt. Buiten de studievereniging leer je ook de stad Delft kennen in dit weekend. Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.sipkewynia.nl en voor dringende vragen over het EersteJaarsWeekend kun je een mailtje sturen naar: ejwsipkewynia@gmail.com en voor algemene vragen naar: info@sipkewynia.nl We zien je graag terug in Delft en geniet van de aankomende tijd!

Voor de aankomende eerstejaars studenten houden wij een fenomenaal EersteJaarsWeekend, waar je je medestudenten alvast kunt leren kennen

Naam Naam

Boeken die altijd gezien worden Wij zijn in staat om de meest creatieve vragen te vertalen in passende oplossingen. Onze voordelen: Volledige begeleiding Gratis InDesign workshop Telefonisch advies Controle bestanden Contact

Digitale proef

Marktveld 7 | 5261 EA Vught +31 (0)13 523 93 70

PerfectBook is een onderdeel van:

info@perfectbook.nl www.perfectbook.nl/almanak

82 BINAS document studieverenigingen.indd 14

22-4-2022 11:47:36


StudentenVerenigingen

7


Studentenverenigingen

AEGEE - Delft Reisvereniging / gezelligheidsvereniging AEGEE - Delft is een studentengezelligheidsvereniging waar reizen centraal staat, want reizen is niet het enige wat wij doen. We hebben veel wekelijkse activiteiten waar onze leden naartoe kunnen gaan. Van een gouden rakker drinken op de borrel tot een valentijnsdiner met onze zusterverenigingen. AEGEE-Delft hoort bij een Europees netwerk AEGEE-Europe, de grootste studentenorganisatie van Europa! Studenten vanuit heel Europa kunnen elkaar leren kennen door middel van vele internationale bijeenkomsten, uitwisselingen en activiteiten. Er is zelfs een bijeenkomst met het gehele netwerk waar wel 800 studenten bij elkaar komen. Het stopt dus niet in Delft!

Naast studentengezelligheidsvereniging zijn we dus ook een studentenreisvereniging. Dit houdt in dat we meerdere reisjes organiseren door het jaar heen. Vaak zijn dit er rond de 6 waarbij je mee kan! Deze reisjes zijn meermaals ook georganiseerd samen met andere AEGEE zuster verenigingen in Europa. Op deze manier kun je dus veel studenten in Europa leren kennen en verscheidene culturen ontdekken!

BEST Delft Internationale reisvereniging BEST Delft (European Students of Technology) is een internationaal gedreven studenten vereniging die zich focust op het leveren van hoog gekwalificeerde diensten voor studenten in Delft en over geheel Europa. Onze missie om studenten te ontwikkelen wordt bereikt door evenementen en trainingen, die onze deelnemers technische en soft skills verlenen. Onze projecten bevatten technische cursussen over geheel Europa, technische wedstrijden en bedrijfsworkshops in Delft. Dit brengt onze drie stakeholders samen: studenten, universiteiten en bedrijven. Onze leden en deelnemers van onze evenementen kunnnen een open, warme en vriendelijke omgeving verwachten wanneer zij deelnemen aan onze activiteiten, ongeacht of zij daar zijn om te genieten of te leren.

84


ESN Delft Internationale vereniging We are ESN Delft, part of the international Erasmus Student Network. We are an organisation that is mostly there for international (exchange) students, and we organise weekly events, while also offering a support network for international students in Delft. Our events range from social drinks to museum visits to parties, so there is always something that suits you, and at all these events you can meet new people and make new friends! Our events are open to all students, no membership needed! So feel free to come by anytime :)

Facebook: erasmusstudentnetworkdelft Instagram: esndelft We hope you will have a great time in Delft, and we hope to see you at one of our events soon!

You can find out about our events on our Facebook and Instagram page, so check those out if you are interested.

C.S.F.R. - Johannes Calvijn Christelijke vereniging Wij zijn Johannes Calvijn, een christelijke studentenvereniging met ongeveer 100 leden. Onze vereniging is onderdeel van de landelijke C.S.F.R. (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato). Op Johannes Calvijn tref je mensen die betrokken en geïnteresseerd zijn; daarnaast spelen gezelligheid en studiekarakter een grote rol op de vereniging. Het studiekarakter komt tot uiting bij de lezingen, bijbel- en studiekringen.

De gezelligheid wordt ervaren tijdens borrels, weekenden en gezamenlijke maaltijden. Bezoek ons tijdens de OWee op de infomarkt en kom langs op de activiteiten die wij ‘s avonds organiseren. Ga in gesprek met onze leden om alles over onze vereniging te weten te komen. Overtuigd? Meld je dan aan voor onze WelkomstWeek (29 augustus t/m 2 september). Meer informatie of aanmelden? Bekijk onze website: www.csfr-delft.nl en vind ons op Facebook en Instagram. Je kunt ook contact opnemen met Rob (06-13201478 of propcie@csfrdelft.nl).

85


Studentenverenigingen

C.S.R. Christelijke verenigingen Wil jij, als student, christen zijn in Delft en vrienden maken voor het leven? Dan is C.S.R. iets voor jou! C.S.R. is de grootste christelijke vereniging in Delft met meer dan 275 leden. Vanuit onze sociëteit, Confide, organiseren we allerlei activiteiten die een goede balans hebben tussen geloof, vorming en gezelligheid. Om de week zijn we in kleine groepen bezig met ons persoonlijk geloof. Daarnaast zijn er interessante lezingen en kan je meedoen aan werkgroepen over veel verschillende onderwerpen. Verder zijn er elke donderdagavond maaltijden en borrels of zijn er grote feesten waar je uit je dak kan gaan. Ook heeft C.S.R. verschillende onderverenigingen waar je bijvoorbeeld kunt voetballen, zeilen of skiën.

Wil je meer over C.S.R. weten? Kom een keertje de sfeer proeven tijdens een meeloopdag of de OWee! Voor meer informatie bezoek onze site (csrdelft.nl) en Instagram (@csrdelft).

D.S.V. De Knor Knorrige vereniging De Delftsche Studenten Vereniging ‘De Knor’ is de grootste vereniging van Delft, ongeveer 45% van de Studenten in Delft is namelijk aangesloten bij onze vereeniging! D.S.V. de Knor typeert zich vooral door de relaxte sfeer die er heerscht als wij knorren bij elkaar komen. Er is dan ook geen ontgroening. Omdat de vereniging zo groot is kennen veel leden elkaar niet, dus er zijn altijd nieuwe mensen van de vereniging die je kan ontmoeten. Er is niet echt een bestuur of een leidinggevende groep binnen onze vereniging omdat wij

staan voor gelijkheid tussen de leden. Juist deze gelijkheid is het fundamentele kenmerk van de vereniging, dit staat ook centraal in alle activiteiten die worden georganiseerd en rond dit principe is de vereniging ontkiemt tot wat het nu is. Er is geen inschrijfsysteem, hierdoor is het exacte aantal knorren onbekend. D.S.V. De Knor heeft wel een groot aantal huizen tot zijn beschikking. Lijkt dit je wat en wil je je aansluiten bij onze vereniging? Zoek dan even op in het Delftsche Woordenboek wat het precies inhoudt om knor te zijn en sluit je bij ons aan! Knor Hoogh! Niels Knorpelaar, Vieze-praeses der D.S.V. de Knor

86


D.S.V. Nieuwe Delft (De Bolk) Gezelligheidsvereniging De Bolk is een wat kleinere vereniging in Delft. Bij de Bolk doen we niet aan ontgroenen of disputen, maar aan gezelligheid. Onze leden zijn heel divers en iedereen kent elkaar, daardoor worden er ook veel verschillende activiteiten georganiseerd. Je kunt bijvoorbeeld meezingen tijdens de karaoke, (bord)spelletjes spelen of een weekendje op onze boot Trui* zeilen. Daarnaast kan je doordeweeks een lekkere driegangenmaaltijd krijgen die door de leden bereid worden. Je kan altijd aan de bar terecht voor een goed gesprek onder het genot van een lekker (speciaal)biertje, één van onze vele cocktails of een echte Bolksche tosti. En als Bolkers ergens zin in hebben, doen ze dat gewoon!

Wij hebben geen verplichtingen, waardoor je gemakkelijk actief lid kan zijn én kan studeren. Na de OWee organiseren we de KennisMakingsTijd (KMT) voor jullie, waar je de Bolksche gezelligheid ervaart en gaat zeilen met Trui*. Zo heb je een geweldig einde van je vakantie! * zie Vereniging Vrienden van Trui

D.S.V. Sint Jansbrug Gezelligheidsvereniging Bij Sint Jansbrug, een vereniging met een uniek authentieke cultuur, zal je een geweldige studententijd hebben. Genieten van een speciaalbiertje, gezellig met vrienden eten, muziek maken of sporten. Het is er allemaal! Met ruim 700 leden behoren we tot de grotere studentenverenigingen in Delft. Het verenigingsleven speelt zich voornamelijk af in onze sociëteit, gelegen aan de Oude Delft 50/52.

Na een dag hard studeren kun je hier borrelen met je vrienden. Je zult een hechte jaarclub vinden, en banden voor het leven bouwen. Kom dus zeker langs in de OWee! Het hele jaar door zijn er verschillende feesten, verre reizen en leuke borrels. Hou je ervan om muziek te maken, wil je graag schaken of je wil je heel graag eigen bier brouwen, dan kan dat allemaal bij onze onderverenigingen! Sint Jansbrug is dus een vereniging waar ontzettend veel kan en waar jij dus ook je plek kan vinden!

87


Studentenverenigingen

Delftsch Studenten Corps Gezelligheidsvereniging Je staat aan het begin van een groot avontuur! Je gaat studeren, komt in een nieuwe stad terecht met nieuwe mensen en eindeloos veel mogelijkheden. Het DSC is er om je te helpen, het maximale uit jezelf en je studententijd te halen en vrienden voor het leven te maken.

Heb je nog vragen over het DSC? Of wil je tijdens de OWee in een DSC-huis slapen? Bel dan 0683598009, check onze Instagram (dscowee_ sascha), of ga naar www.dscowee.nl. Tot over een paar maanden in Delft!

Wat het DSC de actiefste en meest toonaangevende studentenvereniging van Delft maakt, is het grote aantal onderverenigingen. Wil je rugbyen, tourskiën, zeilen, surfen in Marokko, zweefvliegen, boksen of een biertje te drinken op de sociëteit? Alles kan op het DSC. Je bent natuurlijk naar Delft gekomen voor je studie. Dit nemen we bij het DSC serieus. Het studentenleven combineren met je studie wordt dan ook hard gestimuleerd!

De Delftsche Zwervers Gezelligheidsvereniging Ben jij op zoek naar een kleine maar actieve vereniging waar je gewoon jezelf kan zijn? Kom dan kijken bij de Delftsche Zwervers! Op dinsdag en donderdag eten we samen en daarna is er een activiteit. We kijken samen films, doen bordspelletjes, knutselen, maken kampvuren, kanoën door de grachten, spelen D&D, doen speurtochten en nuttigen regelmatig een drankje.

Onze vereniging kent geen verplichtingen. Jij kiest waaraan je meedoet, wanneer je er bent en hoe laat je gaat. Wil jij graag iets ondernemen? Er zijn altijd wel zwervers die zich willen aansluiten. Wij zijn stiekem ook een scoutingstam, dus wij zijn vaak buiten te vinden in het prachtige stukje natuur rondom ons Kruithuis. Hier hebben we genoeg ruimte om grote kampvuren te bouwen. Ben je geen lid? Je bent nog steeds altijd welkom. We hopen je binnenkort te zien! (Meer informatie op owee.delftschezwervers.nl)

88


K. S.V. Sanctus Virgilius Gezelligheidsvereniging Een nieuwe studie in Delft? Virgiel is het opstapje naar een te gekke studententijd! Met ruim 2000 leden is K.S.V. Sanctus Virgilius de grootste studentenvereniging van Delft. Bij Virgiel kan je je zowel op sportief als cultureel vlak ontwikkelen door verschillende sport- en onderverenigingen. Van bierbrouwen tot theater, hockey of voetbal, bij Virgiel kan het allemaal! Dankzij de grote diversiteit aan leden, activiteiten en de meer dan 170 virgielhuizen, heb je gelijk je nieuwe plek voor je gehele studententijd, beginnend met een eigen jaarclub!

worden voor en door de leden zelf georganiseerd. Een festivaldag neerzetten, klussen aan de Sociëteit of een carrière dag neerzetten? Bij Virgiel is alles mogelijk, kom langs!

Doordeweeks kan er gegeten worden aan de grootste open eettafel van Nederland en geborreld worden in de sociëteitszaal. Vanaf 16:55 kan je je studiedag afronden met een onvergetelijke avond. Alle activiteiten die op of vanuit Virgiel plaatsvinden,

Delftsche Studenten Bond Gezelligheidsvereniging Bij DSB combineer je ontspanning, ontwikkeling en studeren naadloos met elkaar. Na een drukke studiedag kun je op onze sociëteit terecht voor de mooiste borrels en vetste feesten. Wij hebben daarnaast ook verschillende onderverenigingen voor muziek, sport, toneel en nog veel meer! Unieke structuur Waar veel verenigingen bestaan uit jaargroepen, kenmerken wij ons door groeperingen met leden

uit alle jaarlagen. Door deze structuur is het leuker om langer betrokken te blijven bij DSB en is het contact tussen oudere en jongere leden veel laagdrempeliger, iedereen is gelijkwaardig. Huizen en studie DSB ondersteunt studeren graag. De eerstejaarscommissie biedt het hele jaar door actieve studiebegeleiding. Ook hebben wij meerdere Bondshuizen waar onze leden wonen, eerstejaars kunnen hierdoor gemakkelijk instromen. Interesse? Kom langs op onze prachtige sociëteit Tyche aan de Oude Delft en proef de sfeer die onze vereniging zo gezellig maakt! Bezoek alvast de Facebookpagina, Instagram of neem een kijkje op de website: www.oweedsb.nl

89


Studentenverenigingen

S.V. NOVA Gezelligheidsvereniging Ben jij opzoek naar een leuke vereniging waar alles mag en alles kan, waar je geen ontgroening hoeft te doorlopen? Dan is NOVA iets voor jou! Studentenvereniging NOVA is een open vereniging waar iedereen welkom is en het is gevestigd in de Haagse Hogeschool te Delft, omdat het op de TU campus zit is het voor iedereen goed en makkelijk te bereiken is. Tijdens het studeren kan je genieten van een gratis kopje koffie, thee of limonade.

maar €2,50. Dat is niet alles, NOVA heeft namelijk een ruim assortiment met fris en speciaalbier. Om dit mogelijk te maken heeft onze Soos een totale vernieuwing gehad. Met stopcontacten aan de bar, een verbeterd geluidsysteem en verbeterde verlichting. Alles om te zorgen voor een nog gezelligere sfeer bij de feestjes! Kom gezellig een keer langs voor een drankje of een feestje! Iedereen is welkom, Lid of geen Lid!

Elke dinsdag is er, voor €2,50, een onbeperkte SV lunch van 12:00 tot 14:00 uur. Het menu van deze lunch varieert van week tot week. Heb je door het studeren geen zin hebben om te koken? Dan is dat geen enkel probleem! Elke woensdag en donderdag kan je bij ons aan tafel schuiven en krijg je een overheerlijke en voedzame maaltijd voor

VGSD Christelijke vereniging De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft is een christelijke, actieve en studentikoze studentenvereniging met ongeveer 60 leden. Wij zijn een hechte en enthousiaste groep studenten, waar iedereen elkaar kent. Christelijk en verbredend Een belangrijk onderdeel van onze vereniging is de bijbelkring: in kleine groepen bestuderen we de Bijbel, om God en elkaar beter te leren kennen.

Daarnaast hebben we regelmatig worship-avonden met de hele vereniging. Ook worden er meerdere lezingen georganiseerd om verbreding te zoeken buiten de grenzen van onze technische studies. VGS-verband & gezelligheid De VGSD is aangesloten bij een zeer actief netwerk van 13 andere VGS-verenigingen door heel het land. Met deze VGS-verenigingen hebben we regelmatig feesten, gala’s of congressen. Elke donderdagavond zijn we te vinden op de soosboot. Onder genot van een biertje is er ruimte om te bespreken wat ons bezighoudt en hebben we een goede en gezellige tijd samen. Wil je langskomen of heb je vragen? Bel of mail met Ivan (06-57933499/pr@vgsd.nl)

90


OUTSITE LGBTQ+ vereniging QUEERS OPGELET! OUTSITE IS DE LEUKSTE LGBTQ+ VERENIGING VAN NEDERLAND! Outsite is een hechte LGBTQ+ vereniging die alle stereotypes doorbreekt! Met een ontspannen sfeer en leden van alle jaren en faculteiten voelt iedereen zich hier op hun plek; lesbisch, gay, bi, trans, queer, nog in de kast of out and proud.

Lid of niet, je bent welkom bij onze bar en feesten. Maar voor de real Outsite experience is dit hét moment om lid te worden, want na de OWee is de kennismakingsgroep, het OUTcamp en volgen allerlei intro activiteiten waarbij je vrienden maakt voor het leven!

Elke donderdag borrelen we en we hebben een gezellige eettafel. We organiseren volop events, van dansfeesten tot karaoke, van samen gamen tot drag workshops, allemaal in ons eigen pand. Ook gaan we naar feesten in Amsterdam, bezoeken we onze zusjesverenigingen, Prides, en gaan we met elkaar op vakantie naar bijvoorbeeld Praag of Berlijn.

O.J.V. Koornbeurs Openbare jongerenvereniging De Koornbeurs is de open jongerenvereniging met ruim 235 leden die zich in het hartje van Delft bevindt. Als jongerenvereniging lijken we op een studentenvereniging, maar met één groot verschil: wij verwelkomen àlle jongeren vanaf zestien jaar. Ook al zijn er voornamelijk TU studenten, zijn er ook HBO-studenten en werkende jongeren te vinden. Lekker divers! Het motto van de Koornbeurs is: niets moet, alles kan! Buiten onze gezellige ledenavonden en activiteiten

worden er ook vaak feesten neergezet waar vaak ook externen aanwezig zijn. Zoals onze prachtige DnB-feesten, metalcafés, everything electronic en nog veel meer in onze ruime kelderzaal. Lijkt het je wat om je interesses te verbreden? Daarvoor hebben we verschillende commissies: schrijven, muziek maken, activiteiten organiseren, licht & geluid regelen, fotograferen of achter de bar staan om het perfecte biertje te tappen voor jezelf en je medeleden. Nieuwsgierig? Neem dan vooral deel aan ons OWee-programma deze zomer!

91


Studentenverenigingen

Wolbodo Menschenvereniging Hé jij! JA JIJ! Wie denk je wel dat je bent!? Of weet je dat eigenlijk helemaal niet? Kun je het òòit weten? Wil je het wel weten? Wij, menschen van Wolbodo zoeken het allemaal voor je uit. Of althans we kunnen eventueel wel helpen zoeken. Of je helpen verdwalen natuurlijk. (Maar we houden je dan wel een klein beetje in de gaten hoor, zodat de boze heks je niet opeet.) Had ik al verteld dat we een sauna hebben? En dat we maar zo’n beetje half een studentenvereniging zijn, omdat er ook zeg maar andere mensen lid zijn. Iedereen kan dus in principe lid zijn, maar niet iedereen màg lid worden. Maar jij misschien wel hoor. Als je lief bent. Of stout. Had ik al verteld dat we een sauna hebben? En een pooltafel. En soms een pool, of zeg maar poeliebadje.

92

We houden ook van muziek, vooral van muziek waar niet àl te veel mensen van houden. Had ik al verteld dat we een sauna hebben?


RKJ Delft Katholieke vereniging RKJ Delft is dé vereniging voor alle jongeren in Delft en omstreken die meer willen weten over het katholieke geloof. Wij zijn een hele diverse groep jongeren (16-30 jaar), zowel Nederlandstalig als internationaal, die regelmatig bij elkaar komt voor verdieping en gezelligheid. Of je nu veel over geloof weet of juist meer erover wilt leren, iedereen is van harte welkom. Elke eerste maandag van de maand hebben wij een RKJ avond. Dan vieren we samen de Mis, eten we samen en praten we met een gastspreker over het gekozen thema. Na afloop hebben we een borrel!

Wil je meer weten? Kijk dan op onze website: www. rkjdelft.nl, bezoek onze social media pagina’s en kom tijdens de OWee langs bij ons kraampje op de informatiemarkt!

Daarnaast organiseren we regelmatig een gezelligheidsavond zoals een pubquiz,een escaperoom of een filmavond, maar ook geloofsactiviteiten zoals bedevaarten, sportactiviteiten en nog veel meer!

D.S.S.F.S. Aldgilis Friese studentenvereniging Eindelijk is het zover! De tijd om te studeren in Delft is begonnen. Je studententijd vangt aan! Zoek je een vereniging die het Frysk van het noorden brengt naar het zuidelijke Delft. Kom dan bij Aldgillis. D.S.S.F.S. Aldgillis is een Friese studentenvereniging die zich inzet om de solidariteit onder Friese studenten te bevorderen. Dit doormiddel van borrels en het organiseren van verschillende activiteiten. Het is de vereniging om Fries te praten in het zuiden van het land. Ben je niet Fries? Dat

maakt niet uit! Wij zijn ook de vereniging om te praten met een fries en te genieten van deze mooie cultuur. Daarnaast is Aldgillis ook onderdeel van de Federatie van Friese studentenvereningingen. Dit is een samenwerkingsverband van Friese studentenvereningingen buiten Friesland. Onderdeel hiervan zijn F.F.J. Bernlef en W.S.S.F.S. Wageningen. Een vaste actitiviteit met deze Federatie is het Krystkongres te Franeker waarbij een glas wordt geheven voor de Friese student. Interesse in deze vereninging en wil je graag op de hoogte worden gehouden? Stuur geheel vrijblijvend een mail naar dssfs.aldgillis@gmail.com. Voor aanvullende informatie verwijzen wij graag naar onze website www.aldgillisdelft.nl

93


Studentenverenigingen

T.S.V. Wyvern Technologie en Spellen vereniging Speel jij graag computer games? Is Dungeons and Dragons echt jouw ding? Lijken LAN-parties jouw tof? Of misschien zijn bordspellen jouw interesse? Dan is T.S.V. Wyvern misschien wat voor jou! Wij zijn een kleine vereniging opgericht in 2017 door een groep vrienden met passie voor techniek en games. We organiseren LAN-parties, DnDevenementen, en bordspellenavonden. Ook is er een hackathon in de maak en gaan we samen op een gezellige zomervakantie.

vereniging wat voor jou! Je kunt ons vinden op www.wyvern-events.com. Wij zijn ook actief op Discord!

Als je nog geen ervaring hebt, geen probleem! Bijna al onze evenementen zijn open voor iedereen, en we helpen je graag. Kom vooral langs om het een keertje te proberen. Omdat we een kleinere vereniging zijn, kent bijna iedereen elkaar. Dat levert hechte vriendschappen op! Alles is vrijblijvend, en je haalt eruit wat je erin stopt. Wie weet is onze

CSA Aziatische gezelligheidsvereniging CSA (Chinese Student Association) is een multiculturele studentenvereniging met als doel het samenbrengen van studenten met een interesse in de Chinese cultuur. CSA slaat een brug tussen verschillende culturen in het studentenleven en het bedrijfsleven. Jaarlijks organiseert CSA meer dan 50 evenementen, variërend van culturele evenementen en feesten ter gelegenheid van het Maanfestival en het Chinese Nieuwjaar, taallessen in het Mandarijn, business evenementen en studiereizen naar China

94

of Singapore. Bij CSA is iedereen welkom. Leden krijgen korting bij meer dan 30 restaurants in Delft, Rotterdam en Den Haag. Bovendien is er de mogelijkheid om lid te worden van verschillende commissies die je in nauw contact brengen met andere leden.


Naam Naam

Je staat aan het begin van een groot avontuur! Je gaat studeren, komt in een nieuwe stad terecht met nieuwe mensen en eindeloos veel mogelijkheden. Het DSC is er om je te helpen, het maximale uit jezelf en je studententijd te halen en vrienden voor het leven te maken.

Naam

Wat het DSC de actiefste en meest toonaangevende studentenvereniging Naam van Delft maakt, is het grote aantal onderverenigingen. Wil je rugbyen, tourskiën, zeilen, surfen in Marokko, zweefvliegen, boksen of een biertje te drinken op de sociëteit? Alles kan op het DSC. Je bent natuurlijk naar Delft gekomen voor je studie. Dit nemen we bij het DSC serieus. Het studentenleven combineren met je studie wordt dan ook hard gestimuleerd! Heb je nog vragen over het DSC? Of wil je tijdens de OWee in een DSChuis slapen? Check onze Instagram, of ga naar www.dscowee.nl. Tot over een paar maanden in Delft!


come play rugby! Will this

be you?

join src thor enjoy our boat @ De nieuwe haven 5, Delft try.srcthor.nl iG @srcthor


Sport & Cultuur

BINAS document sport & cultuur.indd 1

8

22-4-2022 11:49:25


Sport & Cultuur V.V. Ariston ‘80 Voetbal 1e, 2e en 3e helft: alles kan bij Ariston. Wij zijn dé studentenvoetbalvereniging van Delft! Met maar liefst 16 heren- en 5 damesteams kan er op elk niveau gespeeld worden. De trainingen zijn op dinsdag- en/of donderdagavond en elke zaterdag speelt elk team een wedstrijd. Naast gezelligheid op het veld vinden wij de gezelligheid daarbuiten minstens zo belangrijk. Elke woensdag en zaterdag hebben wij borrels of feesten in ons pand in het centrum genaamd de TAP. Daarnaast worden er nog veel meer activiteiten georganiseerd voor onze ruim 500 leden. Deze activiteiten worden door de leden zelf georganiseerd, dus er is genoeg ruimte om jezelf te ontwikkelen door bijvoorbeeld een commissie te doen of achter de bar te staan.

Ben jij geïnteresseerd om te komen voetballen? Kom dan bij ons langs tijdens de OWee op de infomarkt, SEARCH@X of bij een van onze activiteiten in de TAP (Brabantse Turfmarkt 9A).

F.C. Tutor Zaalvoetbal FC Tutor is dé zaalvoetbalvereniging voor studenten in Delft. Klaar met het spelen op vrijwel bevroren velden, terwijl je als buitenspeler bijna nooit de bal krijgt en je wedstrijden speelt tijdens de waardevolle weekenddagen? Bij FC Tutor spelen we binnen, 5 tegen 5 en doordeweeks (meestal op vrijdag). Met 9 mannenteams en bijna twee vrouwenteams is het gemakkelijk om het niveau te vinden dat bij jou past, met trainers die je de beginselen van het zaalvoetbal bijbrengen of je leren om te spelen als

Pany Varela. De vereniging biedt daarnaast allerlei jaarlijkse evenementen zoals Tutor Dag aan het begin van het studiejaar, de Nieuwjaarsborrel in januari en de viering van Tutors verjaardag op 22 mei. Ook organiseren we veel extra activiteiten zoals bowlen, poolen en schaatsen. Interesse in FC Tutor? Kom naar een van onze open trainingen aan het eind van augustus of stuur een mail naar bestuur@fctutor.com en stel je vragen. Hopelijk tot snel!

98 BINAS document sport & cultuur.indd 2

22-4-2022 11:49:25


D.S.R. Proteus-Eretes Roeien Roeien is een typische studentensport waar je in relatief korte tijd heel goed in kan worden. Op Proteus is er een plek voor iedereen. Of je een lekker baantje wil peddelen in de zon met een afsluitend biertje, of dat je juist zo hard mogelijk wil gaan. Het kan allemaal. Je kan zelfs via Proteus op de Olympische Spelen komen! Hoe dan ook, roeien is dé verbindende factor op onze hechte en fanatieke vereniging.

je allereerste roeihalen en ontdek de vele dimensies die onze vereniging jou kan bieden!

Er zijn naast het roeien nog veel andere dingen te doen op Proteus, zoals borrelen en feesten, maar je kan ook lid worden van een commissie. Alle activiteiten op Proteus-Eretes worden door onze eigen commissies georganiseerd! Op Proteus maak je vrienden voor de rest van je leven, die Delft zo snel mogelijk jouw nieuwe thuis maken. Kom tijdens de OWee een keer langs, maak

D.S.R.V. LAGA Roeien Aankomende zomer zal jij het verenigingsleven gaan ontdekken en zal je Laga zeker tegenkomen. Laga is in de afgelopen jaren met bijna 900 leden uitgegroeid tot een van de grootste roeiverenigingen van het land en is de perfecte plek om jouw studententijd te beginnen! Roeien is voor veel beginnende studenten onbekend terrein, maar als je eenmaal bent begonnen laat het je niet meer los. Knallen in het wedstrijdveld

of samen met je ploeggenoten lekker roeien in het zonnetje, de keuze is aan jou bij Laga. Lid zijn van D.S.R.V Laga houdt meer in dan alleen roeien. Met diners, borrels en andere activiteiten kan je volledig het studentenleven in duiken. Daarnaast is het mogelijk om jezelf op allerlei vlakken te ontplooien; feesten of roeiwedstrijden organiseren, tappen achter de bar of klussen in de materiaalcommissie. Dit alles gebeurt vanuit het schitterende historische botenhuis in het centrum van Delft, Laga.

99 BINAS document sport & cultuur.indd 3

22-4-2022 11:49:27


Sport & Cultuur D.S.T.V. Obvius Tennis D.S.T.V. Obvius is dé open studenten tennisvereniging van Delft. Bij Obvius worden er veel mogelijkheden geboden, maar niets is verplicht. Zowel op als naast de tennisbaan worden activiteiten georganiseerd voor en door alle geïnteresseerde leden. Uiteraard gaat het bij Obvius in de eerste plaats om tennis. Elke week wordt er op maandag en dinsdag training gegeven door ervaren trainers aan tennissers van elk niveau. Daarnaast kan er door iedereen competitie worden gespeeld. Naast training en competitie worden er ook verschillende toernooien en andere gezellige activiteiten georganiseerd. Er is onder andere elke maand een borrel en er zijn elk jaar verschillende feesten. Ook uitstapjes als een wintersport en weekendtoernooien van zusterverenigingen door het hele land passeren regelmatig de revue. Als je graag tijdens je studie door wilt gaan met tennissen

of er juist mee wilt beginnen dan ben je bij Obvius aan het juiste adres! Meer weten? Bezoek www.dstvobvius.nl.

Vrienden van Trui Zeilen Windkracht zes, de wind door je haren, zout in je gezicht, twee handen aan het roer en de zeilen aan de wind. Geen moderne hulpmiddelen of materialen. Zeilen op een 145 jaar oud houten schip is uniek. Doorkruis het IJsselmeer, val droog op het Wad en ga nadien met een hechte groep mensen naar de havenkroeg. Volg een opleiding tot maat of schipper, of help mee met het onderhouden en restaureren van een varend monument. Dit is slechts een selectie van de gave dingen die je kan

verwachten van Trui. Trui (visserijnummer BU130) is een botter, een type vissersschip dat veel voorkwam op de voormalige Zuiderzee. De meeste mensen die op Trui varen zijn lid van studentenvereniging de Bolk*. Er wordt veelal in weekenden gevaren tussen verschillende havens, waarna er ook aan boord overnacht wordt. Na het varen gaan we graag een biertje drinken in een plaatselijke kroeg. Is je interesse in Trui geprikkeld? Trui ligt tijdens de OWee voor de deur bij de Bolk* en daar vertellen wij je graag meer over ons prachtige zeilschip! Bezoek ook alvast onze website www.bu130.nl voor meer informatie. *Zie de pagina van de Bolk eerder in deze BINAS

100 BINAS document sport & cultuur.indd 4

22-4-2022 11:49:27


S.H.C. Scoop Hockey Is hockey altijd al jouw sport geweest of wil je iets nieuws uitproberen in Delft? Kom dan hockeyen bij S.H.C. Scoop, dé open studentenhockeyvereniging van Delft! Met zes herenteams en vijf damesteams, elk met een eigen trainer, bieden we hockey aan op verschillende niveaus. Naast het hockeyen worden er een hoop andere leuke activiteiten georganiseerd zoals TD’s (Thé Dansant: groot feest op een hockeyzondag), maandelijkse borrels, het Scoop gala, wintersport en het Scoopweekend! De trainingen en wedstrijden vinden plaats op X, het sportcomplex van de TU. Na afloop kun je in het café terecht voor een drankje met je team! Daarnaast vinden hier ook onze TD’s plaats.

Heb je nog vragen of ben je geïnteresseerd om lid te worden? Kom dan langs bij onze S.H.C. Scoop stand op de infomarkt. Bezoek onze Insta: @shcscoopdelft of onze website: www.shcscoop.nl voor nog meer informatie. Hopelijk zien we je snel op het hockeyveld!

D.S.A.V. Dodeka Atletiek D.S.A.V. Dodeka is dé studenten atletiekvereniging van Delft en jouw startschot voor een geweldige studententijd. Bij ons kan je drie keer in de week trainen, deze trainingen vinden plaats op maandagavond, woensdagavond en zaterdagochtend op de atletiekbaan van AV ‘40. Hierbij kunnen alle onderdelen binnen de atletiek beoefend worden, voor zowel beginners als doorgewinterde atleten. Daarnaast doen we actief mee aan veel wedstrijden, waar wij de eer van de

Delftse student verdedigen. Naast het sporten worden veel andere activiteiten georganiseerd. Zo is er elke woensdagavond een borrel, zijn er maandelijks diverse activiteiten en wordt het jaar begonnen met het STARTweekend. Ook tijdens je vakanties kan je bij Dodeka terecht. Er is elk jaar namelijk een legendarische wintersport en een prachtige zomerreis. Kom vooral een keer langs op de training! Je kan 3 keer gratis meetrainen. Voor vragen kun je mailen naar bestuur@dsavdodeka.nl of in de DM’s sliden bij @dsavdodeka.

101 BINAS document sport & cultuur.indd 5

22-4-2022 11:49:29


Sport & Cultuur D.S.B.V. Shot Beachvolleybal Vind je het ook lekker om je hele lichaam in het zand te gooien? D.S.B.V. Shot is de studenten beachvolleybalvereniging in Delft. Sinds 3 jaar zijn we een vereniging, maar in die drie jaar zijn we al gegroeid naar 300+ leden. We organiseren het hele jaar door beachvolleybal trainingen en hebben daarnaast allerlei verschillende soorten activiteiten; beach, maar ook niet beach-gerelateerd! Zo gaan we deze zomer een trip organiseren (mét beachvolleybal!), hebben we bijvoorbeeld ook geboulderd en gaan we een strandgala organiseren. Kortom, je moet dus wel een beetje van zand houden. Als je meer informatie wil, kom dan vooral even langs op de OWee! Ook zullen er try-outs plaatsvinden na de OWee waar je de sfeer kan proeven om te kijken of beachvolleybal wat voor jou is. De inschrijvingen en meer info zijn te vinden op de website shotbeach.nl. Tot op het zand!

D.S.V.V. Punch Volleybal Punch is de enige studentenvolleybalvereniging van Delft. Bij Punch staan volleybal en gezelligheid centraal. Op maandag en woensdag heeft Punch haar vaste trainingsdagen, afhankelijk van je niveau train je 1 á 2 keer per week. Op vrijdag of zaterdag worden er wedstrijden gespeelt en kun je komen coachen bij andere wedstrijden. Elke vrijdag kun je (na je wedstrijd) komen borrelen op ons Pand in het centrum. Verder zijn er genoeg leuke dingen te doen naast het volleyballen. Zo kun je een (of

meer) van de 34 kommissies en werkgroepen doen of een aantal activiteiten meepakken, zoals het Punch Integratie Quotiënt (PIQ) weekend, Sjiek (Punchgala), grasvolleybaltoernooi Spoenk en nog vele andere leuke dingen. Je hoeft geen volleybal ervaring te hebben om je in te schrijven bij Punch, met ruim 380 leden kun je altijd op jouw eigen niveau volleyballen. Hopelijk zien we jullie allemaal in de OWee. Dikke knuffel, OWeeCis ’21-’22.

102 BINAS document sport & cultuur.indd 6

22-4-2022 11:49:30


Krashna Musika Muziek Speel jij een instrument of zing je graag, en doe je dat het liefst samen met meer dan honderd anderen met hetzelfde enthousiasme? Kom bij Krashna Musika en laat je muzikaliteit de vrije loop in het symfonieorkest, koor of één van de vele kamermuziekensembles die Krashna rijk is!

We gaan ook elk jaar meerdere malen met elkaar op repetitieweekend en gaan elke twee jaar op tournee. Als je dit niet wil missen en in je studententijd gave muziek wil maken, wordt dan lid van Krashna! Zien we je bij de open repetities?

D.S.M.G. Krashna Musika is hét studentenorkest en -koor van Delft. In wekelijkse repetities van orkest en koor werken we elk semester toe naar een serie concerten. We speelden afgelopen jaar Verdi’s Requiem in Het Concertgebouw. Komend jaar vieren we ons lustrum met epische projecten! De repetities worden natuurlijk afgesloten met een goede borrel. Daarnaast zijn er maandelijkse kamermuziekconcerten.

D.S.J.V. Groover Live muziek & gezelligheid “Find Your Rhythm” bij D.S.J.V. Groover! Of je nu al de sterren van de hemel speelt, nog nauwelijks een instrument uit de kast hebt getrokken of alleen komt om te genieten van geweldige live muziek, Groover Jazz is de plek voor jou! Elke woensdag is er een borrel met pure gezelligheid, waar je kunt genieten van de beste live jazz en zelfs mee kan jammen als je wilt.

Als muzikant kun je een eigen combo starten en stralen op het podium. Naast wekelijkse borrels organiseert Groover de tofste activiteiten van Jazz Clubs en Just Jazz, het jaarlijks jazzfestival, tot het epische ledenweekend en Muppet Music, waar nieuwe leden de vetste solo’s leren spelen. Klinkt dit voor jou als muziek in de oren? Kom langs tijdens de OWee bij Café de Klok en geniet direct van de unieke sfeer en sensationele live muziek die Groover te bieden heeft.

103 BINAS document sport & cultuur.indd 7

22-4-2022 11:49:31


Sport & Cultuur S.W.V. Plankenkoorts Windsurfen S.W.V. Plankenkoorts is de grootste windsurfvereniging in Nederland met meer dan 700 leden. Ons motto is: zoveel mogelijk studenten laten windsurfen voor zo min mogelijk geld (95 euro per jaar). Iedereen is welkom, zowel surfbazen als onervaren studenten die nog nooit op een surfplank hebben gestaan.

winter hebben we een golfsurftrip naar Peniche en een wintersportvakantie. Natuurlijk wordt er daarnaast elke week geborreld! Plankenkoorts = geen verplichtingen, veel surf en onbeperkte gezelligheid. www.plankenkoorts.com insta: @swv_plankenkoorts

Bij ons eigen windsurfcentrum aan het Valkenburgse Meer in Leiden kan je onbeperkt gratis lessen volgen om het windsurfen onder de knie te krijgen. Voor de ervaren surfers hebben we drie verenigingsbussen die voor epische surfsessies naar binnenwateren en zee gaan. Daarnaast hebben we de Homespot waar je je eigen setje kan opslaan of chillsessies kan houden. Ook hebben we elk jaar mooie trips en kampen. In de zomer gaan we naar Leucate, Marokko en hebben we beginnerskampen. In de

DROP Boardsport DROP is een uit de hand gelopen vriendengroep, waar alles draait om snowboarden, wakeboarden, skateboarden, golfsurfen, kitesurfen en partyen. DROPpers willen meer boarden met meer vrienden, voor minder geld. Er zijn weinig verplichtingen en alle DROPpers zijn gelijk.

sicke trips zoals surfen in Spanje, snowkiten in Duitsland of een skate-roadtrip door Europa. Als je buiten de board- en chillsessies nog meer wilt doen bij DROP, kun je actief worden bij één van de commissies of teams. En als je iets nieuws binnen DROP wilt brengen, zijn ideeën altijd welkom.

Naast de wekelijkse borrel worden gemiddeld meer dan twee activiteiten per week georganiseerd, zodat jij je nooit hoeft te vervelen. Verder zijn er

Ben je hyped voor boardsport?? Kom tijdens de OWee langs in ons stamcafé het Boterhuis om je in te schrijven of probeer onze miniramp uit op de sportmarkt. www.dropdelft.nl insta:@dropdelft

104 BINAS document sport & cultuur.indd 8

22-4-2022 11:49:33


D.S.W.Z. Broach Zeilen D.S.W.Z. Broach is de enige studentenwedstrijdzeilvereniging van Nederland. Bij Broach zijn zeilers van alle niveaus welkom. Of je nu wedstrijden wilt varen, gewoon af en toe in het weekend het water op wilt, de ambitie hebt om te trainen voor een wereldkampioenschap óf gewoon beter wilt leren zeilen, bij Broach kan het allemaal! Onze vloot bestaat uit drie J22- en twee SB20kielboten en twee RS500-zwaardboten. Zo hebben we voor iedereen een boot die bij hem of haar past. Naast het zeilen, hebben we ook elke week een borrel en worden er regelmatig activiteiten en feesten georganiseerd! Mocht je daarna nog vol zitten met energie, zijn er tal van commissies waar jij je bij kan aansluiten.

Broach biedt een fijne combinatie van heel veel gezelligheid en lekker zeilen! Dus, houd jij van zeilen en van borrelen, dan is Broach de plek waar je moet zijn gedurende jouw studententijd!

D.S.Z. Wave Zwemmen, Waterpolo en Triatlon Als je zoekt naar een zwem-, waterpolo-, en triatlonvereniging in Delft, is DSZ WAVE de plek om te zijn! Onze zwemtak biedt 5 keer per week trainingen aan voor alle niveaus. Tijdens deze trainingen bouwen we op naar de 5 geweldige studentencompetities in een jaar.

In de waterpolotak zijn er 4 teams, 2 heren teams, 1 dames team en een beginnersteam. De twee heren teams en het dames team hebben elk weekend wedstrijden in de reguliere competitie. Het beginnersteam doet mee aan 4 studentenwedstrijden per jaar. De triatlontak biedt naast de reguliere zwemtrainingen één hardlooptraining per week, open water trainingen in de zomer en een paar fietstrainingen per jaar aan. Naast al het sporten is er zeker plek voor leuke activiteiten. Wij hebben ook onze eigen bar, de Badtrand, waar we elke week op donderdag gezellig borrelen.

105 BINAS document sport & cultuur.indd 9

22-4-2022 11:49:35


Sport & Cultuur SoSalsa Dansen Wil jij dansen alsof de morgen niet bestaat? Of je nou een doorgewinterde danser of een gewone feestganger bent, SoSalsa is de juiste plek voor jou! Wij zijn de grootste studenten dansvereniging in Delft, die zich kenmerkt door haar internationale, levendige en openhartige gemeenschap.

Klinkt dit voor jou als muziek in de oren? Kom dan vooral naar onze New Members Activity en ervaar zelf hoe het voelt om een SoSalsero te zijn!

Bij SoSalsa bieden wij een grote selectie dansstijlen aan: Salsa, Bachata, Kizomba en Rueda, voor zowel beginners als gevorderden. Kom naar onze oefensessies om je moves te perfectioneren of ga direct naar een van onze maandelijkse feesten! Onze social dancings bevatten alle ingrediënten voor een geweldig feest: aanstekelijke Latin muziek, levendige lichten en ruim voldoende drank. Onze TrioD avonden voegen hier een diner aan toe. Echter stelen onze themafeesten de show met hun grote dansvloeren en speciale workshops.

X TU Delft Recreatie X is een plek op de campus waar je je op vlakken kunt ontwikkelen die niet altijd terugkomen in de academische opleiding, maar die wel van absolute waarde zijn. X heeft een variabel aanbod op het gebied van sport, spel, kunsten, ambachten, reflectie en lifestyle. Het aanbod loopt uiteen van cursussen, ticketuren, evenementen en projecten tot bijvoorbeeld vrij gebruik van een studentenkeuken- en huiskamer

en het zelf initiëren van activiteiten en/of programmering. X staat voor diversiteit; ontdek waar je talenten liggen en prikkel jezelf om te zien wat er mogelijk is.

106 BINAS document sport & cultuur.indd 10

22-4-2022 11:49:35


D.S.D.A. Blue Suede Shoes Dansen Bij Blue Suede Shoes dansen we Ballroom Standard en Latin, Argentijnse Tango en we zijn bezig met het opzetten van Lindy Hop. Wat deze dansen gemeen hebben is dat je danst met een partner, verder hebben ze elk een hele eigen stijl. Partnerdansen is een leuke activiteit om nieuwe mensen te ontmoeten, want je hoeft echt niet altijd met dezelfde persoon te dansen!

Wij zijn een open, internationale vereniging zonder ontgroening en waar jij je het hele jaar door kan inschrijven. Veel van onze activiteiten zijn ook open voor niet leden, dus kom een keertje bij ons kijken!

Bij ons is iedereen welkom! Het maakt niet uit of je al jaren ervaring hebt of een beginner bent, we bieden trainingsmogelijkheden voor alle niveaus. We organiseren ook veel dansfeestjes, gezelligheidsactiviteiten en masterclasses! Waar je ook naar op zoek bent, wij hebben het voor je.

D.S.D.A. Dynamic Dansen Ben jij dansliefhebber? Ga je los in de club? Of wil je dit nog leren? Kom dan een kijkje nemen bij D.S.D.A. Dynamic, de nieuwste dansvereniging in Delft! Wij organiseren wekelijks danslessen in verschillende stijlen, waaronder hip-hop, jazz, modern en ballet. Elke maandag en woensdag geven wij lessen waar je jezelf kunt uitdagen met een leuke choreografie, of waar jij je choreografeerskills op de proef kunt stellen.

Na de lessen op woensdag gaan wij vaak borrelen, waar jij je mededansers kunt leren kennen. Naast de borrels hebben wij ook talloze leuke andere activiteiten, zoals een bootcamp, just dance battles en kerstactiviteiten. Bovendien gaan we ook samen naar voorstellingen zoals het Nationale Ballet, breakdance battles en het theater. Uiteraard organiseren we ook epische dansfeestjes!! Dus voel jij je geroepen om onze dynamische vereniging te joinen? Kijk dan op onze site dsdadynamic.nl en schrijf je in. YOU SHOULD BE DANCING YEAH!!!

107 BINAS document sport & cultuur.indd 11

22-4-2022 11:49:37


Sport & Cultuur Delft Improv Group Theater Wilde jij altijd al in de schijnwerpers staan, maar vind je het lezen van een script niks? Kom dan vooral eens kijken bij Delft Improv Group! Wij zijn een engelstalige vereniging met een volledige focus op improvisatietheater, of “improv” in het kort.

Dus mocht je interesse hebben, kom vooral langs! Proberen kost niets!* *behalve tijd, zuurstof en je goede geweten

Elke week organiseren we sessies, de “improv jams”, waarin leden samenkomen om improvisatie oefeningen te doen en scènes te spelen. Deze sessies helpen je niet alleen om een betere improvisator te worden maar zijn ook gewoon gezellige, humoristische avonden, waar je even een welverdiende pauze kan nemen van je studie.

S.R.C. Thor Rugby Je studententijd is het moment om nieuwe ervaringen op te doen. Daarom is rugby de sport die je moet gaan proberen. Bij SRC Thor staat zowel actief sporten centraal als een goede tijd hebben, zodat iedereen het altijd naar zijn zin heeft!

kansen creëren. Rugby is een sport voor man en vrouw, groot of klein, dik en dun, zolang jij denkt dat je het kan, dan ga je het doen. Rugby is ook respect voor elkaar, de tegenstander en scheidsrechter op het veld en ernaast.

De sport voor iedereen Rugby is één van de snelst groeiende sporten in Nederland. Bij deze sport gaat alles om het maximale uit jezelf halen en met het team de beste

Wanneer jij denkt dat rugby iets voor jou is, kom dan langs bij de intro trainingen, op de sportmarkt of boot! Voor meer informatie volg ons op Instagram of ga naar try.srcthor.nl

108 BINAS document sport & cultuur.indd 12

22-4-2022 11:49:38


D.S.S.V. ELS Schaatsen ELS staat voor ‘Effe Lekker Schaatsen’ en is dé studenten schaatsvereniging van Delft. Om de week borrelen we in café De Klok, waar leden bijkletsen en keihard ELSkaaleren. Ook worden er activiteiten georganiseerd, zoals filmavonden, diners en beerpongtoernooien. Als je dit al goed vindt klinken, dan ben je vast helemaal hyped als de inschrijvingen voor de winterreis, zomerreis, Batavierenrace of WheELS (het jaarlijkse fietsweekend) opengaan!

hebben skeelertrainingen, fietstrainingen en droogtrainingen. Ben je nog onervaren in deze sporten? Niet getreurd, de trainingen zijn gegarandeerd leuk ongeacht je niveau! Waarom zou je dit tekstje geloven? Kom zelf meekijken, meepraten en meetrainen! Effe Lekker Schaatsen, dat is wat wij doen!

Van oktober tot april kan je maar liefst drie keer per week schaatsen, waarvan twee trainingen voor elk niveau. Daarnaast doen we mee aan studenten schaatswedstrijden, waar zowel op als naast het ijs een feestje wordt gebouwd! ELS kweekt ook billen in de zomer! We

D.S.T. Pegasus Turnen Lijkt het jou ook super gaaf om te leren turnen? Of wil jij je turnskills verbeteren? Bij D.S.T. Pegasus kan je dat leren! D.S.T. Pegasus staat voor Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus. Deze vereniging is in 2008 opgericht met als doel ook in Delft een turnvereniging te hebben waar studenten terecht kunnen om te sporten en daarnaast mee te doen met gezellige activiteiten. We hebben zowel een beginnerstraining als gevorderde training, dus op ieder niveau kan er geturnd worden. Ook doen

we mee aan wedstrijden die georganiseerd worden bij de andere studententurnverenigingen door heel Nederland. Daarnaast worden er buiten de trainingen vele activiteiten zoals borrels, een gala en weekendjes weg georganiseerd. Wil je turnen bij D.S.T. Pegasus een keer uitproberen? Kijk dan op de pagina lid worden of stuur dan een mailtje naar info@dstpegasus.nl

109 BINAS document sport & cultuur.indd 13

22-4-2022 11:49:39


Sport & Cultuur D.S.K.V. Paal Centraal Korfbal D.S.K.V. Paal Centraal is dé studenten korfbalvereniging van Delft, hier kun je op vele manieren bezig zijn met de korfbalsport. Bij Paal Centraal worden doordeweeks twee trainingen aangeboden onder leiding van enthousiaste trainers en op de zaterdag wedstrijden gespeeld onder luid enthousiasme en support van de medeleden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om bij je thuisvereniging wedstrijden te blijven spelen, maar wel doordeweeks gezellig met ons mee te trainen.

Lijkt het je leuk om de sfeer te komen proeven, bezoek dan onze website www.paalcentraal.nl, mail ons naar promotie@paalcentraal.nl of kom eens kijken bij een (instuif)training of wedstrijd op X! Natuurlijk zien we je graag tijdens de OWee, waarin het mogelijk is om te ervaren hoe korfbal voor groene tijgers eraan toe gaat.

Maar wat korfballen bij Paal Centraal leuk maakt, is niet alleen het korfballen zelf. Een belangrijk onderdeel van de vereniging zijn namelijk ook alle activiteiten, studententoernooien en borrels die georganiseerd worden.

Slopend Buitensport Slopend is dé studentenbuitensportvereniging van Delft! Bijna dagelijks hebben wij survivalrun trainingen, een mix van trailrunning en hindernissen. Deze hindernissen zijn gemaakt van balken, touwen en netten. Onze hindernisbaan is perfect om gezellig te trainen, maar ook om je fysieke en mentale grenzen te verkennen.

Daarnaast organiseert Slopend andere sportieve outdoor activiteiten zoals mountainbiken, kajakken en klimmen, maar ook borrels en barbecues. We hebben maandelijkse bushcraft workshops waarbij je kennis opdoet om in het wild te overleven; je kunt hierbij denken aan vuur maken of shelter bouwen. Het hele jaar door zijn er verschillende verenigingsweekenden in Nederland en de Ardennen, waar we genieten van het buitenleven en de gezelligheid met elkaar. In de zomervakantie zijn er meerdere expedities. Dan trekken we door de bergen en beklimmen verschillende pieken, of iets anders avontuurlijks natuurlijk. In de winter gaan we door op (toer)ski’s en sneeuwschoenen. Ons motto: Nét dat beetje meer!

110 BINAS document sport & cultuur.indd 14

22-4-2022 11:49:40


WTOS Wielrennen WTOS is de studenten wielervereniging van Delft en staat open voor alle sportieve wielrenners. Wij fietsen het hele jaar door, zowel op de weg als offroad. Elke maandag-, woensdag- en donderdagavond verzamelen we voor X TU Delft van waaruit we vertrekken voor een gezellige rit op de weg, een stevige intervalsessie of een MTB-rit. Je kunt je gewoon aansluiten bij de groep waar jij je prettig bij voelt.

allemaal aan jou. Hetzelfde geldt voor de training of andere activiteiten, niets is verplicht!

Elke maand is er een borrel in het centrum van Delft en worden er andere leuke evenementen georganiseerd. Een paar keer per jaar zullen we Delft een paar dagen verlaten en onze fietsen naar een andere leuke plek in of buiten Nederland brengen. Daarnaast kun je met WTOS racen op het hoogste amateurniveau, racen voor de eerste keer proberen, of gewoon het racen overslaan, het is

H.S.V. Hitmanics Slag- en Honkbal Hitmanics is de studenten honk -en softbalvereniging van Delft. Onze vereniging telt ongeveer 50 leden en we groeien elk jaar. We hebben een softbalteam en drie honkbalteams. We organizeren regelmatig activiteiten zoals ons vriendentoernooi waar leden vrienden meenemen en samen spelen tegen andere teams van leden en hun vrienden. Of je ervaring hebt of niet maakt niet uit, we hebben teams geschikt voor zowel beginnerde als ervaren honkballers en softballers.

Onze teams zijn gemengd. Wij organizeren ook open trainingen in het begin van het schooljaar en in het begin van het honkbalseizoen in maart. Tijdens de winter trainen wij binnen in de hal naast het veld.

111 BINAS document sport & cultuur.indd 15

22-4-2022 11:49:40


Sport & Cultuur Blue Falcons Floorball Welkom aanstaande studenten! Wil jij de leukste teamsport van Nederland spelen? Wil jij een nieuwe, snelle sport uitproberen? Kom dan bij ons floorballen in Delft!

ook nog gezellig een drankje. Daarnaast worden er leuke activiteiten georganiseerd, zoals toernooien, pubquizzes en weekendjes weg! Benieuwd naar een voorproefje? Kom bij ons langs tijdens de OWee :)

D.S.F.V. Blue Falcons is dé plek in Delft om te floorballen. Floorball is een zaalsport die in 1971 is ontstaan in Zweden als variant op ijshockey. Veel mensen kennen het van unihockey op de middelbare school. Met ongeveer 50 leden zijn we relatief klein, waardoor iedereen elkaar goed kent. We trainen twee keer per week op de dinsdag en de vrijdag. Leden kunnen hiernaast ook competitie spelen, we hebben 2 herenteams, een damesteam en 2 gezellige mixed teams. Op de vrijdag eten we na de training vaak samen in café X en doen we

Torius Handbal Beste OWee-deelnemers! Wij zijn D.S.H.V. Torius, de studentenhandbalvereniging van Delft! We zijn een leuke en actieve vereniging voor iedereen waarbij sport en gezelligheid centraal staan. Bij ons spelen zowel de beginnende als de doorgewinterde handballers. We trainen 2x per week, op dinsdag en donderdag op X. Verder hebben we een vrouwen- en twee

mannencompetitieteams die meestal op zondagen wedstrijden spelen. Naast het handballen is er bij Torius veel tijd voor gezelligheid. Elke eerste maandag van de maand hebben we een borrel bij speciaalbiercafé ‘Het Klooster’. Torius heeft daarnaast nog vele verschillende commissies die vaak maandelijkse, sociale activiteiten en feesten organiseren. In de tweede helft van het collegejaar zijn er studententoernooien waar we met meerdere teams, regelmatig brak, handballen en feesten meepakken. In de zomer zijn wij te vinden op de beachvelden van X voor een potje beachhandbal. Voor de wat minder sportievelingen is chillen op het zand met een biertje natuurlijk ook een optie!

112 BINAS document sport & cultuur.indd 16

22-4-2022 11:49:42


Delftsche Studenten Aeroclub Zweefvliegen Ben je op zoek naar een nieuwe, unieke en duurzame sport om te doen naast je nieuwe studie hier in Delft, dan is zweefvliegen misschien wel wat voor jou. De Delftsche Studenten Aeroclub is de enige zweefvliegvereniging van Delft met momenteel rond de 130 actieve leden. Bovendien is het de oudste (en trouwens ook de goedkoopste) zweefvliegvereniging van Nederland, met haar 91 jaren oud. Ons ‘thuis’ vliegveld, Terlet bij Arnhem, ligt midden in de Veluwe waardoor je enorm mooie uitzichten hebt tijdens het vliegen. We hebben 7 eigen vliegtuigen waar je onbeperkt in kan lessen. Bezoek voor meer informatie over onze club onze website dsaeroclub.nl en volg ons op insta!

keer een proefvlucht te komen maken voor 37.50! Veel succes met je studie en tot op de strip!

Als je nou dit ultiem vrije gevoel hoog in de lucht zelf een keer wilt meemaken, kun je ons contacteren via bestuur@dsaeroclub.nl om een

Delft Lacrosse Lacrosse Lacrosse is een snelle balsport die snelheid, techniek en teamspirit combineert. Bij Delft Lacrosse zijn we gepassioneerd over onze sport en onze sociale vereniging eromheen. De balans tussen man/vrouw en Nederlands/internationaal is erg goed in onze vereniging, dus iedereen is welkom! Het mooie van lacrosse is dat het voornamelijk door studenten wordt gespeeld, dus als beginner kun je heel snel op hetzelfde niveau komen als je teamgenoten. Lacrosse voor mannen is erg fysiek

en spelers moeten dan ook bescherming dragen, terwijl lacrosse voor vrouwen minder fysiek is. Naast de sport ontmoeten we elkaar regelmatig voor borrels en georganiseerde evenementen zoals cocktailavonden, dinerfeesten, weekendtrips en zelfs een gala. Ben je geïnteresseerd, kom dan gerust eens langs bij een training, we ontmoeten je graag! We trainen op maandag- en woensdagavond bij X TU Delft, zie delftlacrosse.com voor meer informatie.

113 BINAS document sport & cultuur.indd 17

22-4-2022 11:49:42


Sport & Cultuur Force Elektro Ultimate Frisbee Ultimate Frisbee is een snelle, non-contact sport waarbij veel behendigheid en tactiek komt kijken. Het doel van het spel is om de frisbee te vangen in de eindzone van het veld door middel van overgooien. Je mag niet lopen met de frisbee. Een ander onderscheidend aspect van de sport Ultimate Frisbee is de ‘Spirit Of The Game’: er zijn geen scheidsrechters, spelers moeten zelf uitmaken wanneer een fout gemaakt wordt en die dan onderling oplossen. Dit zorgt voor een hele sportieve community.

veel commissies en bijvoorbeeld elke twee weken een gezellige bar waar de leden elkaar beter kunnen leren kennen. More info? Go to www.force-elektro.nl

Force Elektro is de Ultimate Frisbee vereniging in Delft. Sinds 1993 zijn we uitgegroeid tot de op twee na grootste Ultimate Frisbee club van Nederland, met meer dan 130 leden die op verschillende niveaus spelen. Naast onze activiteiten op het veld, doen we ook heel wat ernaast. Force Elektro heeft

DSBA-USSR Badminton Welkom bij DSBA-USSR, de studenten badmintonvereniging van Delft. Wil je tijdens je studententijd sporten, en de gezelligheid van een studentenvereniging ervaren? Dan is DSBA-USSR de plek voor jou! Wat bieden wij allemaal aan onze leden?. Elke dinsdagavond is er training voor alle niveaus. Je kan ook deelnemen aan de competitie. Er is een extra competitietraining op donderdagavond. Onze

spelers nemen ook regelmatig deel aan toernooien. Naast een badmintonclub is USSR ook een studentenvereniging. Elke maand organiseert de Sociale Commissie een activiteit waar elk lid aan mee kan doen. Enkele activiteiten zijn; barbecueën, schaatsen, kerstdiner of bier drinken na de training. Hier kun je nieuwe vrienden maken en veel plezier hebben. Ook organiseren we elk jaar een weekendje weg. We huren een vakantiehuis, waar een weekend vol activiteiten op je staat te wachten. Wil je meer weten? Bekijk onze website: unitedshuttles.nl en onze Instagram pagina @ unitedshuttles

114 BINAS document sport & cultuur.indd 18

22-4-2022 11:49:43


HSSK “Pro Libertate” Weerbaarheid Jouw studententijd wordt een tijd voor nieuwe invloeden en ontwikkeling. Het Haagsch Studenten Schutters Korps “Pro Libertate” biedt de gezelligheid en uitdaging die daarbij hoort. Als lid kan jij deelnemen aan allerlei Defensie gerelateerde activiteiten, zonder daar militair voor te hoeven zijn. Zo wordt er parachutegesprongen, zijn er schietdagen en wordt tijdens militaire oefeningen de rol van oefenvijand, door onze leden vervuld.

ook maandelijks een gezellige borrel en worden er activiteiten georganiseerd, waaronder een whiskyproeverij en spelletjes- of filmavonden. Kan dit iets voor jou zijn? Kom dan langs bij een borrel of activiteit! Laat je e-mailadres achter op HSSK.nl/word-lid of stuur een e-mail naar werving@hssk.nl en dan zien we je snel!

Er wordt ook veel sport bedreven. Zo wordt elk jaar wordt de Nijmeegse Vierdaagse gelopen en is men altijd op zoek naar uitdagingen, zoals schermen, klimmen, paardrijden en roeien. Daarnaast kent het Korps ceremoniële taken zoals de erehaag tijdens Prinsjesdag. Natuurlijk is er

D.S.B.V. Punch Basketbal D.S.B.V. Punch, ook wel Punch Basketball genoemd, is een van de leukste, oudste en gezelligste studenten basketbalverenigingen van Nederland. Punch Basketbal (niet te verwarren met Punch Volleybal) is opgericht in 1952 en heeft over 200 actieve leden, met onder andere acht competatieve heren teams en drie cometatieve dames teams.

Verder hebben we ook nog twee non-competitieve teams (één mannen en één vrouwen). Dit betekend dat je op elk niveau kan instromen bij Punch. Of je nou een ervaren basketballer bent of graag zou willen starten, bij Punch ben je van harte welkom. Niet alleen biedt Punch basketbal gerelateerde activiteiten, ook organiseren we interne- en internationale toernooien, pub-quizes, beers&bites en nog veel meer.

115 BINAS document sport & cultuur.indd 19

22-4-2022 11:49:45


Sport & Cultuur D.S.B.V. Yoroshi Vechtsport D.S.B.V. Yoroshi is een studenten budosport vereniging voor judokas, karatekas, jiu-jitsukas en andere vechtsport liefhebbers. Yoroshi is een kleine, maar daarom ook een zeer hechte vereniging waar iedereen welkom is en iedereen elkaar snel leert kennen. Ons motto is dan ook een omgeving te creëren met veel enthousiaste leden die van sport en gezelligheid houden.

Dus heb jij altijd al een vechtsport willen proberen of wil jij je vechtsport weer oppakken? Zoek ons op in de OWee op de infomarkt en de sportdag voor meer informatie, vragen en demonstraties. Ook kun je gaan naar www.yoroshi.nl. Tot op de mat!

Yoroshi biedt een uitdaging voor de beginner, de gevorderde en alles ertussenin. Naast de reguliere trainingen, organiseert Yoroshi veel activiteiten zoals workshops, seminars, borrels, BBQ’s, buitentrainingen, bandexamens en nog veel meer. Ook worden er regelmatig gastdocenten uitgenodigd voor speciale trainingen zoals kung fu, pistool omarmen en meer!

D.S.K.V. Ijzersterk Powerliften DSKV IJzersterk is de vereniging voor jou als je interesse hebt in powerlifting en/of olympisch gewichtheffen en die interesse wilt laten groeien. Wij doen mee aan competities en moedigen nieuwe leden aan om daar (na enige voorbereiding) aan mee te doen. Hoewel we geen officiële coaches hebben, zijn meer ervaren leden altijd wel bereid om te helpen en door lid te zijn van onze vereniging kan je deze mensen beter leren kennen! Hoewel we

het leuk vinden om mensen heel veel te zien tillen, hoef je niet al sterk te zijn om lid te worden. Je hebt alleen een sterke interesse nodig; wij helpen jou die interesse tot een fysieke uitdrukking te brengen! De belangrijkste reden om lid te worden bij een vereniging is natuurlijk om vrienden te maken. Dus we hebben naast wedstrijden en de wekelijkse (vrijblijvende) groepstraining op zaterdag ook normale activiteiten zoals borrels, all-you-can-eat diners, karaoke, bowling, filmavonden, vakanties, en meer. Bezoek onze site om je aan te melden!

116 BINAS document sport & cultuur.indd 20

22-4-2022 11:49:45


S.V.A.C. Yeti Klimmen S.V.A.C. Yeti is de klimvereniging voor studenten in Delft. Dat betekent dat we bergsport in de breedste zin van het woord beoefenen. Denk hierbij aan klimmen in rotswanden, boulderen op rotsblokken, tochten over gletsjers, ijsklimmen, toerskiën. Noem maar op: bij ons kan het allemaal!

voor de arme student heeft Yeti een uitgebreid materiaaldepot, met al het materiaal dat je nodig hebt voor jouw tochtenplannen.

Yeti organiseert elk jaar klimweekendjes naar de Ardennen, klimweken naar Zuid-Europa, en alpentochten in de winter- en zomervakanties. Nog nooit geklommen? Geen probleem! Yeti heeft haar eigen opleiders die jou als absolute beginner in no time de hoogste toppen leren beklimmen. Al wat meer ervaren? Ook dan biedt Yeti ontzettend veel uitdaging om jou de leipste tochten te laten maken, ook bij de alpencursussen die leden kunnen volgen bij de Nederlandse Studenten Alpen Club, onze sportbond. Om dit allemaal betaalbaar te houden

Delft Fencing Club Schermen Hallo! Welkom bij de mooiste sport van de wereld, en de leukste schermvereniging in Nederland! Schermen kent een lange en prachtige geschiedenis, die we allemaal kennen van de Drie Musketiers en Zorro. De sport kenmerkt zich door zowel de combinatie van behendigheid, tactiek en reactievermogen, als levend schaken en explosieve bewegingen. Een wedstrijd tussen twee topschermers ziet er al snel uit als een choreografie.

Maar wat nog veel leuker is dan ernaar kijken, is het zelf doen natuurlijk! Heb je nog nooit geschermd? Geen probleem! Tijdens de beginnerscursussen leer je in een kwartaal de basis van de sport. Twee van de drie schermwapens worden bij ons beoefend: degen, waarbij de nadruk ligt op tactiek, en sabel, waarin explosiviteit en verrassing een grote rol spelen. Vraag je je nou af of schermen iets voor jou is, kom dan vooral een keer langs, we laten je graag alles zien en meemaken!

117 BINAS document sport & cultuur.indd 21

22-4-2022 11:49:47


Sport & Cultuur Delft Student Esports Association Esport Houd je van board games, of ben je meer een online gamer? Speel je liever vanaf je bank, of van achter je bureau? Wil je je favoriete game nog beter maken door er met andere studenten van te genieten, of zelfs nieuwe games leren kennen? Ongeacht van hoe jij jouw games speelt, DSEA is de vereniging voor jou!

competities in verschillende games, dus als je zowel je sociale als je gaming skills wil verbreden, kom gezellig langs of bekijk onze website: esportsdelft.nl

DSEA is een gezelligheidsvereniging die het sociale aspect van een studentenvereniging combineert met onze passie voor gaming. Elke donderdag host DSEA een ledenavond, waar veel van onze leden komen om te praten, een biertje te drinken, en samen games te spelen. Verder bieden we onze leden gelegenheid om hun favoriete spel in competitie te spelen. DSEA heeft verscheidende teams die spelen in nationale OWee advertentie A6 v2.pdf 1 7-4-2022 23:18:42

C

M

Y

CM

HE Y YOU

With what ambition did you come to TU Delft?

MY

CY

CMY

Are you going to: - Do a research project on the other side of the world? - Present your research at a competition or conference? - Host a large event for students from all disciplines? - Invent a revolutionary idea?

K

Do you need financial support? We can help you with funding!

BINAS document sport & cultuur.indd 22

tudelft.nl/FAST 22-4-2022 11:49:48


Redactioneel Naam Naam

BINAS document Redactioneel.indd 1

9

22-4-2022 11:50:14


Redactioneel Veelgestelde vragen Informatie over de OWee Wat is de OWee en wanneer vindt de OWee plaats? OWee staat voor ‘Ontvangstweek’. Tijdens deze week zal je veel van de studentenstad Delft leren kennen. Zo maak je kennis met de verenigingen, de stad en de bijzondere plekken op de campus. De precieze datum en invulling van deze editie van de OWee wordt op dit moment uitgewerkt. Houd hiervoor de website en instagram in de gaten. Is de OWee echt zo belangrijk? Ja, het is belangrijk dat je je thuis voelt in de stad waar je gaat studeren. Doordat je in een week zoveel meekrijgt, kan iedereen in Delft echt zijn eigen plek vinden. Twijfel over het meedoen aan de OWee Wat is een eerstejaarsweekend (EJW) en wanneer vindt mijn eerstejaarsweekend plaats? Een eerstejaarsweekend vindt meestal plaats in het weekend voor de OWee en wordt georganiseerd vanuit de studieverenigingen. De data van de eerstejaarsweekenden kan je vinden op de pagina ‘Data eerstejaarsweekenden’ verderop in deze BINAS. Tijdens dit weekend leer je vooral je studiegenoten kennen. Meestal stel je dit weekend ook een OWeegroepje samen met vrienden die je op het eerstejaarsweekend hebt gemaakt. Als je niet naar je eerstejaarsweekend kan, maar wel deelneemt aan de OWee, zorgen wij ervoor dat je in een willekeurig OWee-groepje met medestudiegenootjes wordt geplaatst. Wat is het verschil tussen het eerstejaarsweekend en de OWee? Het eerstejaarsweekend is bedoeld voor de nieuwe studenten van jouw opleiding, wordt georganiseerd door de studievereniging en vindt meestal niet plaats in Delft. Na dit weekend begint de OWee. In de OWee leer je studenten van andere studies,

de stad, campus en verenigingen kennen tijdens allerlei gave activiteiten! Wat is de Ladies Intro en wanneer vindt deze dag plaats? De Ladies Intro valt op dinsdag 11 juni 2019. Deze dag is speciaal bedoeld voor de aankomende studentes. Met een groepje meisjes van je toekomstige studie ga je allerlei verschillende workshops doen die georganiseerd worden door de studenten-, sport- en cultuurverenigingen. Op pagina 15 vind je meer informatie.

Stel dat je geen zin hebt in het hele studenten gebeuren, moet je dan alsnog mee doen aan de OWee? Ja, dat raden we je zeker aan! De OWee draait niet alleen om feesten en verenigingen, maar ook om het leren kennen van Delft. Daarnaast leer je de campus kennen en is er aandacht voor allerlei zaken zoals wonen in Delft, eigen verantwoordelijkheid en het vormgeven van je eigen leven. Verder leer je deze week veel mensen kennen. Of je nou uiteindelijk bij een vereniging gaat of niet, het is altijd fijn om je studententijd te starten met vrienden!

Ik ken helemaal niemand die in Delft gaat studeren, is het dan wel leuk om mee te doen met de OWee?

120 BINAS document Redactioneel.indd 2

22-4-2022 11:50:15


De OWee is dan juist voor jou bedoeld! Deze week volg je met je OWee-groepje het programma. Dit groepje bestaat uit ongeveer tien aankomend eerstejaars die zich precies in dezelfde situatie bevinden. Ze zijn allemaal nieuwe studenten in Delft. Er zit altijd wel iemand tussen met wie jij het kan vinden! Mijn studie is deels in een andere stad. Zou ik dan toch de OWee moeten lopen? Een paar Delftse studies worden in combinatie met een andere universiteit gegeven. Molecular Science & Technology of Life Science & Technology vinden deels plaats in Leiden en voor Nanobiologie zit je soms in Rotterdam. Begin je aan de studie Klinische Technologie dan is je studie gecombineerd met beide steden! Op dit moment is het introductieprogramma van de drie steden nog niet bekend, dus is het nog onduidelijk of het deelnemen aan de programma’s van verschillende steden te combineren is. Wij zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat iedereen overal aan mee kan doen, maar het kan misschien zo zijn dat je een keuze zal moeten maken. In dat geval is het handig om te kiezen voor de stad die jou het meeste aanspreekt of waar je wil gaan wonen.

Kan ik met de OWee meedoen als ik geblesseerd ben of een beperking heb? Ja! De meeste activiteiten zijn niet intensief dus daar kan je gewoon aan deelnemen. Mocht je toch twijfelen over je deelname aan de OWee, neem dan tijdig contact met ons op via info@owee.nl of 0152786709. Dan kunnen wij er rekening mee houden. Tijdens de OWee Wat is een OWee-groepje? Een OWee-groepje telt ongeveer tien aankomende studenten en twee mentoren. Met dit groepje volg je jullie eigen OWee programma. De mentoren hebben al een jaar of meer in Delft gestudeerd, dus zij weten veel over studeren, studenten en de stad Delft. Is de OWee een ontgroening? Nee, de OWee is geen ontgroening. De OWee is bedoeld voor alle nieuwe studenten in Delft en deelname aan welk onderdeel dan ook is geheel vrijwillig. Je bent dus tot niets verplicht.

Mag je meedoen aan de OWee als je onder de 18 bent? Ja, je mag zeker meedoen aan de OWee als je onder de 18 jaar bent. Ik ga studeren aan een Hogeschool in Delft, mag ik dan ook deelnemen aan de OWee? Ja, zeker! De OWee is voor alle aankomende studenten van de hogescholen en de universiteit in Delft. Het wordt steeds gebruikelijker om als HBOstudent deel te nemen aan de OWee. Vorig jaar waren er honderden HBO-studenten die deelnamen aan de OWee.

Praktische informatie Wat zijn de kosten van de OWee? Deelname aan de OWee kost €90,-. Voor dit geld krijg je de hele OWee ontbijt, lunch en avondeten, toegang tot alle activiteiten, toegang tot alle studenten-, sport- en cultuurverenigingen, een tas, gadgets en nog veel meer!

121 BINAS document Redactioneel.indd 3

22-4-2022 11:50:16


Redactioneel Veelgestelde vragen Ik ben vegetariër of heb een speciaal dieet. Wordt daar rekening mee gehouden? Tijdens de OWee worden aangepaste maaltijden aangeboden voor mensen met bepaalde allergieën. Onder andere voor: vegetariërs, glutenallergie, lactoseintolerantie en notenallergie. Als je een andere allergie hebt kan je met ons contact opnemen om te kijken wat we voor je kunnen doen. Is het aan te raden om in of voor de zomer een huis te zoeken in Delft? Bij grote verenigingen komen normaal gesproken in september vaak veel kamers vrij. Als je dus van plan bent om je in te schrijven bij een grote vereniging kan je ervoor kiezen om even te wachten met het zoeken van een huis. Ben je dit niet van plan en wonen je ouders ver van Delft, dan is het slim om voor of tijdens de zomer een kamer te zoeken.

leren kennen. De invulling en duur van deze tijd verschilt per vereniging, maar meestal start deze aansluitend aan de OWee. Als je van plan bent je in te schrijven voor een vereniging is het verstandig om er rekening mee te houden dat de vereniging een kennismakingstijd heeft. Overig Ik heb een andere vraag! Heb je na het lezen van deze BINAS toch nog een vraag over de OWee? Mail dan naar info@owee. nl of bel 015-2786709! Meer informatie? Wanneer krijg ik meer informatie over de OWee 2022? Houd onze website en sociale media (@oweedelft) in de gaten voor de laatste informatie over de OWee 2022!

Verenigingen Hoe kan ik erachter komen welke studentenvereniging mij leuk lijkt? Een van de belangrijkste doelen van de OWee is aan de aankomend studenten laten zien welke verenigingen er in Delft zijn. Wanneer kan je je inschrijven voor een vereniging? De OWee is bedoeld om alle verenigingen te leren kennen en je in te schrijven bij de vereniging die jou aanspreekt. Sommige verenigingen hanteren een ledenstop, als dat zo is, moet je niet te lang wachten met je inschrijven. Als je lid wil worden, maar je kan niet bij de OWee zijn, neem dan contact op met de betreffende vereniging. Wat is de kennismakingstijd? Dit is een periode waarin nieuwe leden van een studentenvereniging elkaar en de vereniging

122 BINAS document Redactioneel.indd 4

22-4-2022 11:50:18


Ladies intro 7 juni

Schrijf je in op owee.nl

BINAS document Redactioneel.indd 5

22-4-2022 11:50:20


Redactioneel Eerstejaarsweekenden

Voorafgaand aan de OWee organiseren de studieverenigingen een eerstejaarsweekend. Tijdens het eerstejaarsweekend vorm je ook je groepje voor de OWee. Eerstejaarsweekenden vinden niet allemaal tegelijk plaats. Kijk goed welke data jij vrij moet houden. Hieronder vind je de data van de eerstejaarsweekenden. Kijk voor meer informatie op de website van jouw studievereniging! TU Delft Bouwkunde Electrical Engineering Werktuigbouwkunde Civiele Techniek Applied Earth Sciences Nanobiologie Industrieel Ontwerpen Maritieme Techniek Life Science & Technology Technische Bestuurskunde Molecular Science & Technology Technische Natuurkunde Klinische Technologie Lucht- & Ruimtevaarttechniek Technische Informatica & Technische Wiskunde

19 - 21 aug 18 - 21 aug 19 - 21 aug 18 - 21 aug 18 - 21 aug 19 - 21 aug 19 - 21 aug 19 - 21 aug 12 - 14 aug 19 - 21 aug 12 - 15 aug 12 - 14 aug 19 - 21 aug 18 - 21 aug 12 - 14 aug

Haagse Hogeschool Delft Toegepaste Wiskunde Werktuigbouwkunde Technische Natuurkunde Mechatronica Technische Bedrijfskunde HBO ICT Elektrotechniek

16 - 19 aug 18 - 21 aug 18 - 21 aug 19 - 21 aug 19 - 21 aug 19 - 21 aug 12 - 14 aug

Hogeschool Inholland Delft Dier in de Duurzame Samenleving19 - 21 aug Food Commerce & Technology 19 - 21 aug Landscape & Environment 19 - 21 aug Management Tuinbouw & Agribussiness 19 - 21 aug Luchtvaarttechnologie 19 - 21 aug

124 BINAS document Redactioneel.indd 6

22-4-2022 11:50:22


De open eettafel van D.S.V. Sint Jansbrug

Geen zin om te koken? Kom tijdens (of buiten) de Owee bij ons eten! Na het eten kan je iets komen drinken op de koffie- en theezolder Oele!

Geopend maandag t/m vrijdag tussen

17:45

en

19:30

www.sintjansbrug.nl BINAS document Redactioneel.indd 7

22-4-2022 11:50:22


Karmapunten verdienen? Kom vrijwilligerswerk doen! www.stichtingsvd.nl instagram : @stichtingsvd

BINAS document Redactioneel.indd 8

22-4-2022 11:50:24


Deze BINAS is financieel mogelijk gemaakt door het acquisitieteam van het OWee Bestuur

Deze BINAS is ontworpen en in elkaar gezet door het drukwerkteam van het OWee Bestuur

BINAS document Redactioneel.indd 9

22-4-2022 11:50:27


Redactioneel Colofon Dit was het dan! Na het lezen van vele pagina’s ben je aangekomen bij het einde van deze BINAS. Je bent nu bekend met alle ins en outs van de prachtige stad Delft, de mogelijkheden binnen je onderwijsinstelling en de waanzinnigheid van het studentenleven! Alles wat nodig is om jouw leven in Delft zo compleet mogelijk te beginnen. Op het moment van schrijven zijn we vanaf ons hok druk bezig om de puntjes op de ‘i’ te zetten. De 49e BINAS is bijna af! Het schrijven van dit mooie boekje is niet zonder tegenslagen gegaan. Dit jaar zijn we in zee gegaan met een nieuwe drukker, waardoor we niet goed wisten hoe de relatie zal zijn. Als je deze BINAS nu in handen hebt, betekent dat dat het goed is gegaan! Hiernaast zetten wij als OWee bestuur ons dit jaar volledig in op het gebied van (studenten) welzijn. Heb je de advertenties gezien? Wij hopen van wel!

het zonnetje zetten omdat zij ons als supervisors altijd bijstaan met hun kennis en tips. Alle studie-, studenten-, sport-, cultuur- en internationale verenigingen willen wij graag bedanken omdat zij ons hebben geholpen de BINAS zo compleet mogelijk te maken met hun originele stukken, foto’s, verhalen en sfeerimpressies. Jullie hebben alle mooie facetten van het studentenleven in Delft belicht. Alle overige (studenten)instanties en betrokken personen bedanken wij ook voor hun bijdrage aan de BINAS. De redactie van deze BINAS bestaat uit Annabel Fransen, Eveline Gielisse, Aileen van der Steen en Niels Oppelaar. De BINAS 2022 is gedrukt door PerfectBook te Vught in opdracht van het OWee bestuur. De oplage bedraagt 6500 stuks.

We hopen dat dit jaar alle aankomende studenten een waardevolle start laten maken aan hun tijd in Delft, zodat de overstap naar het studentenleven voor iedereen goed gaat. Na urenlang te zwoegen, zijn wij van het drukwerkteam van het 49e OWee bestuur ontzettend trots op het resultaat! De BINAS kon alleen maar tot stand komen met de hulp van een aantal externe partijen. Om te beginnen willen wij de mensen van het acquisitieteam uit het bestuur bedanken. Dankzij Marijn van Tienhoven, Auke Sonneveld, Elisabetta Foglia en Pepijn de Haan, maar natuurlijk ook onze sponsoren, is het financieel mogelijk geworden deze BINAS te drukken. Onze advisors, Barbara de Vries en Mennolt Verhaar, willen wij graag bedanken voor hun wijze raad, ervaring, adviezen en reflectie op alle onderdelen van deze BINAS. Verder willen wij Alexander Lokhorst en Sanne Gijsberts extra in

128 BINAS document Redactioneel.indd 10

22-4-2022 11:50:28


OWee Bestuur 2022 Binnenkant kaft achterkant.indd 1

20-4-2022 10:31:02