Peer Learning Model. Designing Your Future Volunteer Skills

Page 1

Akran Öğrenme ModeliGelecekteki Gönüllü Becerilerinizin Tasarımı Üçüncü Sektör İçin Gelecek Becerileri Projesi Kapsamında (FUTUR3) Bu rapor yalnızca yazarların görüşlerini yansıtır.Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Genel Ajansı ve Avrupa Komisyonu burada yer alan bilgiden alınarak yapılan herhangi bir kullanımın sorumluluğunu alamaz.

Çeviri: Dr. Ceyda Sayınalp Alataş Editör: Ercan KÜÇÜKARSLAN


GELECEK GÖNÜLLÜ BECERİLERİNİZİN TASARIMI Akran öğrenme modeli, problemleri çözmede öncelik alma ve daha da önemlisi bu görev ve problemleri memnun edici sonuca ulaşıncaya kadar üstlenme yoluyla gelecekteki gereksinimler ve becerilerinizi tanımlamaya yardım edecek düşünce tasarımı içeriğine dayanmaktadır. Bu modeli işbirliği geliştirme ve organizasyonunuzla uyumlu çözümler sunmak için , organizasyonunuzdan bireysel ya da gönüllü katılımcılarla bir başlangıç aracı planlama olarak kullanabilirsiniz. Gelecekte keşif gereksinimi olan alanlara sizin ekibinizi yönlendirmek için özellikle güçlü bir tekniktir.Bu gönüllü süreç gelecekteki gelişim alanlarını tanımlama ve becerilerin analizi için iyi bir pozisyon durumundadır.

AMAÇ Sizin gelecek becerilerinizi tanımlama , siz ve organizasyonunuzun her gün karşılaştığı problem durumlara çözümler yaratmak için yardım edecektir ve ayrıca gönüllü grubunuz için tasarımladığınız fikirleri pozitif etki altında genelleştirmeye ve geliştirmeye de yardım edecektir. Bu akran öğrenme modelini kullanarak zorlu problem durumları fırsatlara dönüştürmek için yaratıcı yeteneklerinizi kullanabilirsiniz.Merkezdeki insanlarla tasarlanmış çözümleri başlatan yeni gelişmelere yardımcı olan bir seri basamaklar ortaya koyduk.

Hedefler Akran öğrenme modeli düşünce tasarımı anlayışına dayanmaktadır:     

Görevlerin sorumluluğunu alma ve problemleri bulmaya olanak sağlama Problemleri çözmede inisiyatif almaya olanak sağlama Memnun edici bir sonuca ulaşıncaya kadar görevlerİ ve problemleri üstlenmeye olanak sağlama Tek tek organizasyonlara uyumlu çözümler sunma İşbirliğini geliştirme

Amaçlar 

Beceri boşluklarını ve gereksinimleri nasıl belirleyeceğinizi açıklayan kavram ve araçları tanımlama


 

Gelecekteki gereksinimleri karşılayacak profesyonel gelişime odaklanma Gelecekteki gereksinimleri karşılayacak profesyonel gelişime odaklanma Bölgesel olarak test edilen akran öğrenme modeline örnekler verme

Eğitimde Kimler yer alacaktır? 

Temel odak noktası , gönüllü yönetimleri ve yönetimsel süreçte yer alan profesyonellerdir.

Tasarım Odaklı Düşünme nedir? Tasarım Odaklı Düşünme insanlar , piyasa ve iş dünyası ile teknoloji arasında kesişme noktası olan bir süreçtir.Bu teknik , gönüllülerinizi daha iyi anlamaya yardım edecek , değişen çevreye daha entegre hissettirecek ve organizasyondan insanlar aracılığıyla güdülenen otantik değişiklikler anlamına gelen çok önemli değişikliklere olanak sağlayan insan merkezli bir tasarım tekniğidir. Akran öğrenme modeli , olumlu etki yaratan ilgili çözümlerlei bir anlayış olarak yeni kavranan düşünce tasarımı kavramına dayanmaktadır.Fikirler üretme ve değerlendirme ile yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Bu model gözlediğinizi yorumlama ve tasarladığınız kişilerle anlamlı duygusal fikirler geliştirme için sezgisel yeteneğinize dayalıdır. Bu bir döngüsel süreçtir ve eğer süreçlerden birinde problem olursa ,bir önceki basamağa geri dönebilirsiniz. Bu model gelişimsel süreçte yardımcı 5 basamaktan oluşur (Şekil 1.):

Fig.1

Problem Durumu Tanımlama Başlangıç soruları: bir proje sorusu sorma ya da problemi tanımlama. Sorular sormanın önemi gönüllülerdeki kritik düşünceyi tetiklemek , merak yaratmak yoluyla onlara ilham vermek , siz ve sizin organizasyonunuzun başarmak isteyeceği amaçları öğrenmek için sıralayıcı olmaktır.


Keşif Bir problem duruma / gereksinime sahibim. Gereksinimleri anlamaya başlarız , fikirleri değil.Örneğin 3. Sektör yeni becerilere gerek duyar ve bizim ne gereksinimimiz olduğunu tanımlar. Yorumlama Bir şeyler öğrendim. Önceki basamaktan bir şeyler öğrendim ve yönlendirme yaptım.Bu sizin bakış açınızdır. Fikir üretme Bir fırsat görüyorum. Bu basamakta fikirler yaratır ve geliştirirsiniz.Burada kullanabileceğiniz birkaç beyin fırtınası tekniği vardır. Örnek Model Oluşturma Bir fikre sahibim .Onu nasıl oluşturabilirim?Bir örnek model yap ve kararları test et.Olası çözümler için gerçek sunumlar yarat.

BAŞLAMADAN ÖNCE Materyaller Mevcut farklı raporlar, araştırmalar ve istatistikler kullanarak katılım sağlamanız, alanı keşfetme ve deneyimlerinizi en iyi şekilde gerçekleştirmek için en iyi yoldur. Doğru hazırlanma ile problem durumu daha iyi anlayacaksınız ve yeni fırsatlara daha açık olacaksınız ve yeni fikirler yaratma konusunda ilham alacaksınız. Size yardım edebilecek birkaç ipucu vardır: 

’’Senaryo Workshop’’ (ek1) , 1. Uluslararası toplantıda << Dört senaryo içinde 2025 de üçüncü sektörde ideal çalışmanın ne olmasını isterdiniz >> konusunda tartışma üretmek amaçlı ana teklifle gerçekleştirildi. 1. Senaryo Tekno Senaryo konusundadır (çoğu gönüllülük çevrimiçi gerçekleşir) 2.senaryo Büyüyen Eşitsizlik senaryosudur (3. Sektör marjinalizasyonu önlemek için öncekinden daha fazla hizmet sağlamaya gerek duyacaktır); 3.senaryo Serbest Network ‘ler senaryosudur (geleneksel dernek formlarının dönüştürülmesiyle insanlar daha kısa süreli ve daha serbest biçimde katılırlar); ve 4.Senaryo Statü ko senaryosudur (sektördeki senaryolar şimdi aynı olduğu gibi kalır). Kıyaslama Raporumuz ‘’GÖNÜLLÜ KOORDİNATÖRLERİNİN GEREKSİNİM DUYULAN BECERİLERİ’’dir ( EK 2 özet) .Bu rapor Ekim 2015 ve Ağustos 2016 arasında 10 Avrupa


ülkesinde (Bulgaristan, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Letonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Türkiye ve İngiltere) düzenlenen bir kıyaslama analizinin sonucudur. Kıyaslama bir organizasyonun uygulamalarını, süreçlerini ve dünyanın en iyisine karşı üretilenleri karşılaştırır ¹. Bizim analizimiz iki mesele üzerine odaklanır: 10 ülkede üçüncü sektörün yapısı ve gereksinim duydukları beceriler için gönüllü koordinatörlerinin algıları. 

Ayrıca siz de kıyaslama sürecinde kullandığımız ankete dayalı olarak kendi araştırmanızı yönetebilirsiniz.

Eğitim Eğitim ne kadar sürer?: Eğitim 1 çalışma günü sürer (8 saat), ya da bu saatleri bölebilirsiniz, örneğin 1*3 saat, 3*2 saat. Her bir aşama için grupların tartışma ve sorularına yönelik 60 – 90 dakika arasında süre verilir. Gruplar: Eğitim 5-8 kişi arasındaki küçük gruplarda verilmiş olmalıdır. Küçük gruplarda insanlar daha rahat hissederler, çalışma sürecine daha iyi bütünleşmiştir ve büyük olasılıkla sorular sorarlar; atmosfer resmiyetten uzak ve rahattır. Oturum Gereklilikleri: Günlük program hazırlama ve Akran Öğrenme Modül araçlarını izleyen 5 aşamayı okuma yoluyla kendini hazırlama. İnsan merkezli bir yol içinde oturumu yapılandırma ve yapılandırdığınız ya da değiştirmeyi planladığınız durumu söyleyerek keşfetmek için olanak sağlamak. Başlangıçtaki 30 dakika. Öğle yemeği (grubu hazırlama ve heyecanlandırma yönünde ısıtmak için).Planı hızla gözden geçiriniz: Doğru cevabı aramayacağını, ilham aradığını hatırlayarak ne yapacaksınız. Geribildirim. Bütün katılımcılardan Akran Öğrenme Modelini kullanma konusundaki güvenini ifade etmek için anketi doldurmalarını isteyin. Katılımcıları cesaretlendirebilir ve eğitime bir dönem katılmış olduklarını gösteren bir rozet ya da bir sertifika verebilirsiniz. (Ek4)

------------------¹ W. G. Nickles, J. M. McHugh, S. M. McHugh, Understanding Business, Tenth Edition, McGraw-Hill Irwin, new York 2012, p. 221.


BAŞLANGIÇ Problem durumu tanımlama – Başlangıç soruları Problem durumu tanımlama, çözümlenmesi ve eylemsel bir mücadeleye dönüştürülmesi gereken özel ve hedeflenen probleme ilişkin olarak, çevrenizdekileri izleme ve organizasyonunuzda geliştirilmesi gerekenin ne olduğunu anlamak eğitiminize başlama noktasıdır. Bazen hayaller ortaya çıkar ( organizasyonu yeniden düzenleme ve yapılandırma için dilekler ) , Bazen şikayetler olarak ortaya çıkar ( organizasyon politikası ile ilgili düşünceler ) Doğruya şekil vermede “ biz nasıl olmalıyız “ sorusu temeldir (şekil2). Soru açıkça beklenmedik olasılıklara izin verecek kadar geniş, odaklanmaya izin verecek kadar da dar kapsamda olmalıdır

HAYALLER/DÜŞÜNCELER/DİLEKLER GERÇEKLEŞSEYDİ → →NASIL OLURDU ŞİKAYETLER/YAKINMALAR/DÜŞÜNCELER DAHA İYİ OLABİLSEYDİ → → NASIL OLURDU Şekil.2

Örneğin; 1. Bir şehirde daha iyi / daha fazla etkili işbirliği için gönüllülere yardım eden cazip bir çevreyi biz nasıl yaratabiliriz? İşte tam da bu noktada, gönüllü organizasyon bir şehirdeki düşük düzeydeki işbirliğinin bir sonucu olarak organizasyonda yeniden yapılandırma için gereksinim gösterir. Hedef insanlarla çalışmada daha etkili olacak gönüllü organizasyonlara yardım edebilecek yeni çözümler derlemek ve değişen çevreye öncelikleri adapte etmektir. 2. Gönüllülere 5-10 yıllık zamanda en iyisini yapmaya yardım edecek bir şekilde becerilerimizi ve güçlerimizi nasıl uyarlayabiliriz? ( ilgili senaryo altında ) Gönüllülerin geleceğe iyi hazır olup olmadığını ve gelecek 5-10 yıl içinde gelecekte karşılaşacakları gereksinim duyulacak becerileri anlamamızı arttırmak için yeni bir yaklaşım kararı alıp alamadığını merak ediyoruz. Bu organizasyonlara politikalarını yeniden düşünme için yardım edecektir ve gönüllülerin profesyonel gelişimini arttırıcı kaynakları geliştirecektir.


Keşif: Problem durumunu anlama Akran öğrenme sürecinde size yol gösterecek olan problem durum tanımlanmıştı.Şimdi siz problem durumu anlamak için zaman harcamak durumundasınız.Keşfetme fikirler için sağlam bir temel oluşturur. (Şekil3)

•gözlemler ve alıntılar; •yorumlama; •zorluk ve engeller Problem durumunu gözden geçir

Bildiklerini paylaş

•Zaten biliyorum •Konu hakkında daha fazla bilgi istiyorum

•Kim için tasarlıyorsunuz? •Çekirdek/Geniş kitleler Hedef grubunu tanımla

Şekil.3

Problem durumu gözden geçirin: Problem durum için kriteri ve zorlukların listesini gözden geçirin. Eğer siz bu listeye ekleme yapma ya da değiştirmeye gereksinim duyarsanız ekibinizle tartışın. Niçin insanlar mücadeleye istek ya da bağlanma yönünde gereksinim hissederler sorusunu kendinize sorun. Bildiklerinizi paylaşın : Problem durum konusunda ne biliyorsanız yazın ; gözlemlerinizi ve alıntılarınızı , yaptığınız yorumları yazın.Neyi bilmediğinizi tanımlayın ,Problem durum konusunda neyi bilmiyorsanız veya henüz anlamadıysanız yazın ve paylaşın.Farklı bir alanda bu soruları gönderin. Hedef grubunuzu tanımlayın: Sizin problem durumunuzla bağlantılı olacak geniş bir spektrumu dikkate alın. Sizin hedef konunuzla ilgili bu insanlarla bağlantılar konusunda düşünün. Taraftarlar kimdir? Şüpheciler kimdir? Siz en çok kime gereksinim duyarsınız? Daha geniş çerçevedeki kitleleri değil, sizin temel kitlenizde dikkate değer olanların görsel bir bakış açısını yaratın. Bu aşamadan öğrendikleriniz size görsel bir bakış açısı ve bir iç görü kazandıracaktır ki, bu durumda yeni bir yöntemde problem durumu görmenize izin verir ve yeni fikirler ve ilham verici aktiviteler için katalizör olur. İzleyen Şablon #1 problem durumu anlama işinizde size yardım edebilir. İlerideki aşamalarda daha fazla sorularınız olduğunda bu şablona geri dönebilirsiniz. Her iç görünün yeni bir bilgiyi tümüyle içermediğini aklımızda tutalım.Öncesinden konu hakkında bildiğiniz şeyleri sıklıkla bulacaksınız, ancak sizin <<problem durumu anlama>> egzersiziniz yeni bir perspektif verebilir.Bazen yeni fikirler başlangıçta beklediklerinizden farklı bir yönde yönlendirecektir.


Problem durumunu anlama

Şablon #1

Örnek: “Organizasyonumun hedeflerine ulaşması için daha fazla gönüllüyü entegre etmek için bana BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) nasıl yardımcı olabilir?” sorusu üzerine grup bulguları: Problem durumu gözden geçirme (zorluklar, engeller): Gönüllü organizasyonları arasında paylaşmanın olmaması, iletişimin olmaması, en iyi uygulamaları, değerleri, hedefleri, insan kaynaklarını, bilgiyi ve metodolojileri paylaşmanın kolay olmaması. Bildiğini paylaş (Ben zaten biliyorum): Organizasyonun hedefleri; Benzer hedefleri olan organizasyonlar vardır; Bağış ve bilgi için farklı ICT araçları vardır; Gönüllü isteyen insanlar vardır fakat onlar motive ve güdümlü olana gereksinim duyarlar. Bir göçmen krizi vardır. Geniş kitleler ( sizin kitlenizi tanımlayın) Potansiyel gönüllüler ( öğrenciler , gençler , yetişkinler ), üçüncü sektörün yöneticileri , teknik bilgisi olan profesyonel.


Farklı ülkelerde diğer organizasyonların hedefleri konusunda daha çok şey bilmek isterim.Koçluk konusunda daha çok eğitim fırsatları , takım kurma, bağış için yeni ICT, göçmen krizini yönetmek için beceriler ve yeterlilikler Sonuç doğrudan eyleme geçme yönünde olmasa da gönüllülerin gereksinimlerinin tam bir resmi olarak anlam doludur.Bu basit keşfetme durumu belirli bir gereksinimin somut gözlemlerinden , belirli bir durumla ilgili beklenmedik gerçeklemeleri ortaya çıkaran daha soyut motivasyonlar ve varsayımları ortaya koymak için hareket etme yönünde gruba izin verir.

Yorum: Hedefin belirlenmesi Yönün tanımlanması, önceki basamaklardan öğrendiklerinizin kısa bir ifadesidir. Kendinize sorun, bunları yapmayı biz niçin istedik, niçin insanlar gereksinim duyabilir, isteyebilir, ya da konuya bütünleşmiş olabilir. Bu bakış açınızı yeniden şekillendirmeye yardım edecektir. (Şekil.4)

Bunu yapmayı neden istiyoruz? Bizim gönüllülerimiz mesleki gelişime neden ihtiyaç duyar?

………………

çünkü

………………

Şekil. 4

Örneğin: Bizim gönüllülerimiz yeni mesleki gelişime ihtiyaç duyar

Motivasyon ve temel dijital beceriler

çünkü

Gönüllülerin farklı insan gruplarına ulaşmaları gerekiyor ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmaları gerekiyor ; sayısallaşma gönüllülüğün tüm yönlerinde en büyük rol alır ve gönüllüler de gereklidir.

Fikir üretmek Bu bir çok fikirler üretmek anlamına gelir. Beyin fırtınası sizi geniş ve zorlamalar olmaksızın düşünmeye cesaretlendirir. Bu noktada kötü fikirler yoktur. Hatta realisttik görünmeyen bir fikir olsa bile o herhangi başka bir kişi için büyük bir fikri tetikleyebilir.


Bu kurallar beyin fırtınası oturumunuzun etkili ve eğlenceli hale gelmesini sağlayacaktır:      

Kesinlikle “HAYIR!” demek yerine “Evet, ve…” Birbirinizin sözünü kesmeyin Her görüş iyidir ( en iyisi de dahil) Olumlu ol Niceliğe odaklan, niteliğe değil Birbirlerinizin fikirlerini geliştirerek birlikte üretin.

When you finish, continue with the idea selection: the ones you want to work on or the ones you believe are most promising. Use the following template (Template2):

Select promising ideas

Çok Önemli

Önemli değil

Daha az ümit verici

Ümit verici

Şablon 2

Örneğin bir grup şu soru üzerinde çalışıyor: ‘Bir şehirde daha iyi/daha çok işbirliği için gönüllülere yardım eden çekici bir çevre nasıl kurabiliriz?’ Aşağıda birkaç fikir yeniden gruplandırılmıştır:


Çok önemli Sosyal medyada tanınmak çok önemli

Eğlence aktiviteleri (takım kurma, vb.) “İzleme” Çalışma ortamı(su, kahve)

Önemli değil Açık kapı günleri Seminerler İndirimler (seminer ve ilgili alanlar için)

Daha az umut vadeden

Umut verici

Hükümetçe tanınma

Sertifikalar (prestij)

Bir gönüllü çıraklık günlerine katılarak gönüllü sürecinin bir parçası olmayı deneyebilir; iş için rahat bir çevreyi görme ve bazı ilginç aktiviteleri gösteren hoş, dostça bir takım (takım kurma ), ayrıca iş yapmanın değerini hissetme(tanıma). Bundan daha da fazla olarak, sertifikalar ek değer getirebilir.

Örnek bir model oluşturma Sizin zaten sahip olduğunuz bir fikriniz var ve örnek model diğer insanlarla fikrinizi paylaşma ve çalışma çevresinde ileride nasıl bu fikri geliştirme ve test etme yapabileceğinizi tartışmaya olanak tanır. Fikrinize en uygun olan formu seçin, siz yaratabilirsiniz: 

bir film şeridi

  

bir diyagram bir reklam bir model


Siz örnek model oluştururken çıkan soruları aklınızda tutun, revize edin ve daha sonra fikrinizi geliştirirken onları cevaplayın. Sunum sırasında değişiklikler yapabilirsiniz ve çözümlemeyi arttırabilirsiniz.

İzleme aktiviteleri Akran öğrenme aktiviteleri tamamlandığında, insanlar genellikle çok istekli bir ruh halinde olur. Ancak bunu nasıl harekete geçiririz? Bu noktada izleme aktivitesi için bir düşünce oluşturduk. Taahhütte bulunmak Oluşturduğunuz örnek model ile, organizasyonlarında geleceğe olumlu bir değişim sağlamayı kararlı bir şekilde taahhüt eden katılımcıları almak: Soru sorma ve ilgili örnek modeli olumlu etkileyecek bir iş ortamında değişiklik yapmak için söz verin. Akran öğrenme sürecinin sonunda bu konuda düşünmek için birkaç dakika alabilirsiniz ya da üyeler sonradan bunu evde yapabilirler. Taahhüt/Söz verdiğinizi yazılı hale getirmeniz iyi bir fikirdir.

İşimle ilgili olumlu bir değişiklik yapmam için sorulara bağlı olarak izleyen değişiklik(leri) yapmaya söz veriyorum:

Örneğin ‘’bir şehirde daha iyi/daha fazla etkili işbirliği için gönüllülere yardımcı olan cazip bir çevreyi nasıl oluşturabiliriz?’’ şeklinde açık uçlu bir soru olası sözler almak anlamına gelebilir:


  

Bir toplantı yapmak için bölge şehir konseyiyle iletişim kurmaya söz veririm. Gönüllü değişimi yapabileceğimizi görmek için başka bir dernekle iletişim kuracağıma söz veririm. Şehrimizde gönüllüler için bir facebook sayfası kuracağıma söz veririm.

Ayrıca grubun birbirine bağlı kalmasını sağlamak, değişimin nasıl olduğunu görmek iyi bir durumdur. Gruptan yüz yüze ( ideal) ya da Skype üzerinden yaklaşık 2 ay sonra bir izleme toplantısı gerçekleştirebilirsiniz: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bu sözü tutmak için ne yaptım? Ne oldu? Bir şey değişti mi? Ne değişti? Bir değişim olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Geliştirmek istediğim bölümler hangileridir? İşlemeyen nedir? İleri araştırmalarda nelere gereksinim vardır? Bu değişim olumlu mu olumsuz muydu? Niçin? Sonrası için planınız nedir?

Soruları grupla tartışabilirsiniz ve birbirinizin cevaplarını karşılaştırabilirsiniz. Aşağıdaki komutları kullanmayı dikkate alın:    

Geri bildirime öncelik verilmeli: Başarılı olabilmeniz için en önemli şey nedir? Notlarınızı sıralayın ve cevap vermek istediğiniz geri bildirime ait bir özet oluşturun. Değerli geri bildirimlerinizi kapsam alanına ekleyin, değişiklik yapın.. Neyin iyi karşılandığını vurgulayın.

Sonra yeni geliştirilmiş bir örnek model oluşturabilirsiniz.İhtiyacınız olursa geri bildirim döngülerini tekrar tekrar gözden geçirebilir ve konseptinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz.

Oturum sırasında/ katılımcılardan ne öğrendim Grup oturumları problem duruma iyi bir üst bakış olanağı sunar. Fakat eğer siz insanların motivasyonları konusunda derin bir anlayış kazanmak istiyorsanız akran öğrenimi oturumları sırasında bireysel ödev görevlerini oluşturmak iyi olur. Sıklıkla üyeler egzersiz ödevlerini, akran gruplarında çalışmaya göre daha az ürkütücü bulurlar ve yeni biçimlerde kendilerini ifade etmekten hoşlanırlar. Onların rahat hissetmelerine yardım edici harika bir format olabilir. Katılımcıların ödevlerinden öğrenin ve faaliyetlerini neden ve nasıl kaydedeceklerini net bir şekilde açıklayın. Örneğin katılımcılardan günlerini belgelemelerini isteyin. Onların gönüllülerle çalışma günlerinin zihinsel tasarımını anlamanıza yardım edebilir. Bu öncelikleri ve seçimlerine ait içgörü kazanmalarına yardım edebilir.


Katılımcılardan kendi deneyimlerini kaydetmelerini istemek uzun bir süre ekseninde onları öğrenmenizi sağlar. Katılımcıların düşüncelerini ,kararlarını ve duygularını yakalamalarını ve paylaşmalarını sağlayın. Görsel bir belge oluşturma Herkesin görebileceği bir alanda büyük bir kâğıt belge duvarı çizin ya da tüm ekip üyeleri için ulaşılabilen çevrimiçi belge paylaşımı oluşturun. Görevleri, düşünceleri, toplantıları ve bitirilen aktiviteleri yazın. Sağlam bir belge, katılımcıları oturum boyunca ziyaret etmelerine, katılımcıların sonraki aşamalarda daha fazla sorusu olduğunda ve kararlar sırasında bu listeye geri dönmelerini sağlayacaktır. Bu problem durumunda ilk teşebbüste her biri ile konuşamayabilirsiniz… Daha sonraki aşamalarda ve daha fazla sorunuz olduğunda bu listeye geri dönebilmeniz için hemen herkesle bir envanter çıkarın. Grupla birlikte inceleme: Grupla birlikte materyallere bakın ve onlara sadece ne belgelediklerini okumalarını değil aynı zamanda onlar hakkında hissettikleri bu ayrıntıları neden seçtiklerini de isteyin.

Kaynaklar: Introducing project-Based Learning in your Classroom – School Education gateway-Teacher Academy; W. G. Nickles, J. M. McHugh, S. M. McHugh, Understanding Business, Tenth Edition, McGrawHill Irwin, new York 2012, p. 221.


Senaryo workshop

Ek 1

Workshop “Gelecek Senaryosu” Proje 1. Uluslararası toplantısı sırasında bütün katılımcılar “Senaryo workshop”a katılmaya davet edildi. Amaç “4 senaryo ışığında 2025 de üçüncü sektörde ideal çalışmanın ne olmasını istersiniz” konusunda tartışmalar üretmektir. 1. senaryo Tekno Senaryo (Gönüllülerin çoğu çevrimiçi ortamda yer alır) idi; 2. senaryo Artan Eşitsizlikler Senaryosu (3. Sektör marjinalliği önlemek için öncekinden daha fazla hizmet sağlamaya gerek duyacaktır); 3. senaryo Gevşek topluluklar senaryosu (İnsanlar daha kısa süreli ve gevşek bir temel üzerine katılım gösterirler, geleneksel birlik biçimleri dönüşüme maruz kalır) and 4. senaryo Statüko senaryosu (Sektördeki işler şimdi olduğu gibi aynı kalır). Her bir grup senaryolardan birinden sorumludur, her birinde gereksinim duyulan farklı becerileri paylaşın ve tanımlayın.

1. Senaryo - TEKNO SENARYO

Bizim organizasyonumuz üçüncü sektörün ön safında yer alır. Problemleri çözmek ve günlük görevleri tamamlamak için teknolojiyi mümkün olduğu kadar kullanırız. Zaman bulduğumuzda yüzleştiğimiz problemlere çözümler tasarlamayı ya da bir görevi yapmanın daha etkili yollarını bulmayı severiz. Her birimiz ofiste diğer araçlara kablosuz bağlı olan kendi tabletine sahiptir. Her şey on-line yapılmıştır, raf yok, dosyalama dolapları yok, hiçbir şey… O kâğıt olmayan bir ofistir ve her şey bulut üzerindedir. Bizim ofisimiz masaj için birkaç sıra ile bir çift görüşme odasından oluşur ve belirli sayıdaki kişi için kısmen küçüktür. Odalardan biri çalışma gereksinimi olan ziyaretçiler için bir IT olarak ya da Skype üzerinden başka yerdeki meslektaşlarla bağlantı kurmak için kullanılır. “Stan” ve “Oli” olarak isimlendirdiğimiz bir çift robota sahibiz, Stan büro gezgini olarak hareket eder. O bilet alma, zaman cetvellerini kontrol etme, uyarı ve bildirimleri güncelleme ve masalarımıza aperatif yiyecek ve içecek taşıma yapmaktadır. Oli yerdekileri temizlemek için tarama yapabilir. Bizim aperatiflerden dökülen kırıntıları temizlemekte iyidir. Bizim masalarımızı temizlemek için bir asansöre gereksinim duyması utanç verici olsa da her şey her zaman kusursuz olacaktır.


Biz çevrimiçi olarak gönüllülerimizi toplar ve destekleriz. Onlar ofise gelmeye gerek duymazlar, hepsi uzaktan yapılır. Onlar evlerinden çalışmaktan hoşlanırlar ve örneğin aileleriyle ilgilenirken kolayca gönüllü olabilirler. Fakat bazıları, görevlerin sorumluluğunu gönüllülerin birlikte üstlenmelerinin daha iyi olduğunu söyler. Bunun için bir uygulama olmalıdır? Gönüllüler organizasyonlar bazında görevlerini ve gelişmelerini başarırken aynı zamanda da iş yerlerindeki becerilerinin ve deneyimlerinin geçerliği olarak kullanılan ve diğerleri ile paylaşabildikleri rozetlerle ödüllendirilmiştir. Rozetleri toplayan gönüllüler ve sosyal medya üzerindeki etki konusunda önemli bir rekabet olduğunu söylemeliyim.

2. - Senaryo - Artan eşitsizlikler

Son yıllarda yüksek sayıda göçmen aldık. Şüphesiz etkisi kuvvetli oldu. İş almak daha zordur ve daha çok insan işsizdir ve fayda alınamadığından onlar savuşturulmak zorundadır. Bu şu anlama gelmektedir ki daha çok insan kendilerini tahsis etmek için destek olması yönünde memleketlerine dönmektedirler ya da nerede küçük bir toprak parçası varsa orayı sahiplenmektedirler. İnsanlar akran desteklerine daha bağımlıdır. Kiliseler birçok şey yapar: Yiyecek bankaları, ücretsiz yemek, borç danışmanlığı ve hatta bazen hava soğuk olduğunda binalarda uyumalarına izin verme. Aynı anda zenginler diğer yarım hayatların nasıl olduğunu bilmezler. Hiç bir açıklama durumu değiştirmez. Onlar dinlemek istemezler. Toplum daha değişken hale gelmekte ve yeni bir sosyal sınıf ortaya çıkmakta ve bazı insanlar bunun bir risk olduğunu söylemektedirler. Kalıcı işi olmayan ve fayda sağlanamayan çok fazla sayıdaki insan nedeniyle bazılarımız sürekli tehlike altındadır. Güvenlik içinde değiliz, hiçbir şey kalıcı değildir ve şüphesiz insanlar kaygılıdır, güvenlik azlığı nedeniyle korku ile çevreyi gözlemektedirler. Biz organizasyonlar ve sosyal organizasyonların ortak bir planı arasında işbirliği yaratmak için hükümet desteğinin arttırılmasına gereksinim duyarız. Üçüncü sektördeki çalışanlar olarak bizim hedefimiz en güçsüzdür. Diğerlerine yardım edebilmek için topluma bağlıyız hatta ayakta kalmak için bile. Onların ve bizlerin olmadığı bir toplum görmek istiyoruz. Daha iyi için çalışmak isteriz. Bizim rolümüz cesaretlendirmek, koçluk yapmak ve tutkularını bulmaları için insanlara yardım etmektir. Onların hoşlandığı şeyleri korku duymadan yapabilmelerini isteriz. Uzun dönemli odaklanmak için istikrara ve birçok sosyal gruba destek olmaya gereksinim duyarız. İş yapmak için çim kökleri düzeyinde


gönüllülere gereksinimimiz var. Biz onları yönlendirebilmeye ve cesaretlendirebilmeye gereksinim duyarız. Bankaların daha ileri yollar alması zaman alabilir.

3. - Senaryo – Gevşek topluluklar Biz burada projemiz üzerinde çalışıyoruz. Bu proje oldukça kapsamlıdır ve birkaç farklı elementi içermektedir. Bölgesel gereksinimlerimize gerçekten ses getirdik ve bölge toplumuna yaptığımız katkıdan gurur duyduk. Sorun bizim gönüllülerimizin uzun süre söz vermemesidir. Onlar gelirler ve içtenlikle yardım ederler ve sonra seyahate çıkarlar ya da torun bakmaya giderler. Ve biz tekrar yeni baştan başlarız, yeni gönüllüleri eğitme “ küçük bir yardım yapan ve sonra giden “… şüphesiz bazıları geri dönerler ve biz daima yeni dönüşlere mutlu oluruz. Yakın yerleşkede çalışan başka bir grup vardır. Ne yaptıklarından emin değilim fakat konuların bazılarını benzer çalışmaktadırlar. Sanırım toplumda en zayıfa yardım ediyorum. Görünüşe göre insanların yardım için gidebileceği bir nokta var. Burada böyle şeyler yapmak hoşa gitmektedir. Biz daha fazla uzmana gereksinim duyarız, gönüllüleri toparlayan ve motive eden bir gönüllü müdürü ya da koordinatörü; veri tabanımızı yönetmek için bir kişi: Bize yardım edebilecek farklı kaynaklardan üçüncü sektörü araştırabilme bilgisi olan ve benzer işi yapan diğer insanlarla iş için bize yardım edebilecek birisi. Ve biz bizim kaynaklarımızı yönetmek için sadece bir finans müdürü değil aynı zamanda ek fon çekebilecek iyi bir insana gerçekten gereksinim duyarız.

4. - Senaryo - Statüko Pekala… Biz hala aynı noktadayız. Üçüncü sektörde bizim için aydınlık bir gelecek konusunda hala hayal kuruyoruz. Şüphesiz bizim işlerimizin birçoğu şimdi çevrimiçi üzerinden yapılmıştır, fakat benim meslektaşlarımdan birçoğu bundan hoşlanmazlar. Öncesi daha kolaydı – kâğıt parçasına yazı yazmak, onu dosyalamak ve onu ofislere gelene kadar unutmak ve sonra hepsini atmak. Biz hala buradayız… Yıllardır buradaydık. Gönüllüler gelir ve gider. Yeni personel dönemsel sözleşmelerle gelir, birkaç ay kalır ve sonra başka yerde daha iyi bir iş için ayrılır. Onları suçlayamazsınız. Bazen müşterilerimizin düşmesine izin vermeliyiz. Bize katılacak yeni gönüllüler gelene kadar ya da geçici personelin başka bir üyesini biz alana kadar onlara yardım için başka bir eleman yoktur.


Biz bizim en iyimizi yaparız fakat bu her zaman yeterli değildir. İnsanlar bugünlerde daha çok beklentili görünür. STK’ların durumu zordur. Onlar daima gelecek fon (finansman ) akışı aramaktadırlar. Eğer vergi ödemek zorunda kalmazlarsa, STK’lar parasal değer kazanma ve iyi çalışan personelin devlet tarafından daha da değerli hissetmesi mümkün olacaktır. Yeterli derecede eğitilmiş personel istihdamı için, yeterince zaman yoktur. STK’lar kaliteli personel istihdam edebilmeyi isterler fakat deneyim ve enformel öğrenmenin geçerliliğini nasıl doğrularsınız. Bu uygun adayların sıklıkla gözden kaçırılmış olduğu anlamına gelir. STK’lar yüksek kaliteli ve etkili hizmetler sağlıyor olarak görünmek isterler fakat bu sürekli mümkün değildir.Onlar sıklıkla değişen çevre düzenlemesine ve hatta daha fazla bürokrasiye uyum sağlama gereği duyuyorlar. Hepsi daralan bir ekonomide daha fazla kaynağa gereksinim olduğu anlamına gelir.Sadece günde daha fazla saatleri olsaydı! Yönetim işlerinin daha fazlasını yapmak için birisinin olması hoş olurdu… Bu günlerde çok fazla bürokrasi vardır! Çok streslidir . Durmak ve düşünmek için zaman yok. Yaratıcılık için zaman yok .Sadece günde daha fazla zamanları olsaydı. Her Senaryo için tanımlanan beceriler Beceriler çalışan gruplar tarafından tanımlanmıştır: 

Teknolojik beceriler teknik beceriler olarak yorumlanır: veri tabanı yönetimi, web, sosyal medya, network; açık vizyon gibi;

Kişilerarası beceriler çok çeşitli profilde insanlarla başarılı etkileşimdir, kişisel bilgi ve yeteneklerde kendini

yansıtma, cesaret, iyi kendilik saygısı, iletişim ve etkileşim,

kültürlerarası beceriler, çok kültürlü duyarlılık; 

Uyumsal beceriler zamanın gerekliliklerine uyum sağlama esnekliği: yeni durumlara uyum sağlayabilme esnekliği;

Organizasyonel ve planlama becerileri proje, olay ve programları planlayabilme, amaçlar ve gereksinimleri oluşturabilme ve seçenekleri değerlendirebilme:

Bağış, kitlesel

fonlama bilgisi, genel ve gönüllü proje yönetimi; 

Eleştirel ve ve düşünme becerileri farklı bakış açıları ya da fikirleri gözden geçirme ve bütün olasılıkların incelenmesi : Müzakere ve Siyaset;


Araştırma becerileri ilgili arka plan bilgisini nasıl bulacağını ve birleştireceğini bilir: üçüncü sektör bilgisi;

Aşağıdaki tabloda (no 1) her grup için gereksinim duyulan ve tanımlanan becerileri bulabiliriz.

1. Senaryo - Tekno Senaryo *Teknik beceriler; *Kişisel bilgi ve yetenekler konusunda kendini yansıtma; *Esneklik, yeni durumlara uyum sağlayabilme; *Bir görüş alanı dışına çıkma isteği; *Kültürlerarası beceriler;

2. Senaryo – Artan eşitsizlikler *Müzakereler *Diplomasi *Çok kültürlü duyarlılık *Kendini savunma *Cesaretlendirme *Cazibe *Uygulama becerileri *IT becerileri *Bağış *Ağ kurma *Organize etme *Kendini beğenme sorunları

3. Senaryo – Gevşek topluluklar *Veri tabanı yönetimi *Networking *Üçüncü sektör bilgisi *IT becerileri : web , sosyal medya *Açık vizyon *Kişilerarası beceriler *Kitlesel fonlama bilgisi

Tablo no 1 – Her senaryoya ait beceriler

4. Senaryo – Statüko *Genel Yönetim *Proje Yönetimi *Gönüllü Yönetimi *Yaratıcılık *İletişim ve Etkileşim


Ek 2

Kıyaslama raporu “GÖNÜLLÜ KOORDİNATÖRLERİNİN BECERİSEL İHTİTAÇLARI” SAYISALLAŞMADAN İNSAN BECERİLERİNE – AVRUPA GÖNÜLLÜ KOORDİNATÖRLERİNİN VE UZMANLARIN GELECEK BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Özet Üçüncü Sektör (FUTUR3) Erasmus + projesi için Gelecek Becerileri, 10 Avrupa ülkesindeki gönüllü koordinatörleri ve yöneticilerin gelecekte gereksinim duyulan becerileri hazırlamaları için planlanmıştır ( Bulgaristan, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Letonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Türkiye ve İngiltere ). Bu raporda sonuçlara genel bir bakış sunulmuştur. 1 Kıyaslama süreci, gönüllü koordinatörleri ya da gönüllü yönetimi için eğitimde en iyi uygulama örneklerini keşfetmeyi içermektedir. Bu bilgiler ayrı bir rapor içinde bulunabilir. Senaryo Modeli Bizim çalışmamız ortakların deneyimleri, çok değişik geniş eğilimli kaynaklar ve Finlandiya STK profesyonelleriyle atölye sonuçları kullanılarak geliştirilmiş olan 4 senaryolu bir modele dayanmaktadır. Bizim modelimiz aşağıdaki senaryoları öngörmektedir ve sektör için gereksinim duyulan becerilerle Üçüncü sektör organizasyonları daha önce olduğu gibi devam edecektir fakat değişime uyum sağlamayı öğrenmeye gereksinim duyacaktır. Gereksinim duyulan beceriler: Genel ve Proje Yönetimi ve diğerleriyle birlikte finansman teminatı ilgilidir. 1. Statüko – Üçüncü sektör organizasyonları daha önce olduğu gibi devam edecektir fakat değişime uyum sağlamayı öğrenmeye gereksinim duyacaktır. Gereksinim duyulan beceriler: Genel ve Proje Yönetimi ve diğerleriyle birlikte finansman teminatı. 2. Gevşek topluluklar – Topluluklar insanları daha göçebe yapmadan önce yaşanan duruma göre daha az kararlılık gösterir, kademeli gönüllülük gibi durumları yönetme için artan bir gereksinime neden olmaktadır. Gereksinim duyulan beceriler: IT becerileri ( veri tabanı vb.), vizyon /stratejik, networking ve kişilerarası. 3. Artan eşitsizlikler – Bu görüş çerçevesinde, örneğin refah ve göç ve üçüncü sektör hizmet sağlamak için daha fazla sorumluluk almaya gereksinim göstermektedir. Gereksinim duyula beceriler: Çok kültürlülük ve çeşitliliği anlama, kişilerarası ilişkiler ve müzakereler.

1

, 10 ülkeye ait üçüncü sektör hakkında bilgiyi de içeren raporun tamamını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz http://www.futur3skills.eu/futur3skills/index.php/results


4. Teknik/sayısallaşma – İnsanlar daha fazla çevrimiçi katılma, yeni iletişim yolları ve oluşturulan toplulukların daha açık hale gelmesini isterler. Gereksinim duyulan beceriler: teknik, uyumluluk, kişilerarası ve kültürlerarası beceriler. Bu rapor için her bir ülkeden görüştüğümüz uzmanlar yakın gelecekte teknik senaryonun büyük olasılıkla ve baskın bir şekilde yer alacağını beklemektedir, ancak bir çok ülkede profesyonellere model sunma noktasında bütün senaryoların Avrupa üçüncü sektörünün geleceğini şekillendireceği gerçeği de açıkça ortaya çıkmaktadır. Bizim anketimizde yer alan 485 gönüllü koordinatör, takım çalışması, iletişim, kalıp yargıların üstesinden gelme ve insanları yargılamadan yaklaşımın önemli beceriler olduğunu hissettiler ki bütün senaryolardaki düşünceler gelecekte bir dereceye kadar gerçekleşecek ileriye dönük yansımalar olsa da bir çoğu statüko senaryosunun etkili olacağı kavramı altında çalışmaktadır. Sonuçlar Materyalden üçüncü sektörün nasıl tanımlandığı ve özellikle gereksinim duyulan becerilerdeki farklılıklar üzerine birçok sonuca ulaştık. 1) Sektörün farklı yasal tanımları ve kamu ve özel sektörde kar hedefi olmayan organizasyonları güvence altına almak için gerekçe oluşturan yasal çözümlemeler vardır. Buna rağmen sektörün bir işveren olarak önemi her yerde gelişmektedir. 2) Tek tek ülkeler, STK sektörünün nasıl profesyonelleşeceği fikrine yaklaşımda farklı bir yönteme sahiptir. Sektörde işgücüne doğrudan yönlendirilen eğitim önerisinde yer alan belirgin farklılıkları kaydettik. Profesyonelleşmenin eksik oluşu, bölgesel stratejilerin şekillendirilmesinde ve bir parça politik önem içinde STK’ların sıklıkla zayıf katılımı yönünde sonuç verir. 3) Eğitim gereksinimleri ve gönüllü koordinatörleri için gerekli görünen vasıflar gönüllülerin işlerinin yönetimine ilişkin genel becerilere odaklanmaktadır. Öncelikli eğitimsel aktivitelerin ana kapsam alanında olarak özellikle gönüllü bağlantılarının güçlendirilmesi ve takım çalışmasının profesyonel yönetimi yer almaktadır. Şunu söylemek mümkündür ki STK sektöründeki profesyoneller Statüko senaryosuna bağlı çalışırlar ve onlar buna bağlı olarak işleri için destek beklerler. 4) Sektörde gelecekteki beceriler kapsamında gereksinim duyulan önemli beceriler, uluslararası işbirliği ile ilişkilidir ve diğer kültürlere açık olma ile ilgili tutumları şekillendirmektedir. Bu gereksinimlerin giderek artan kültürel çeşitlilikten kaynaklandığı varsayılabilir. Ayrıca uluslararası işbirliği ve gönüllülükte eğitim için artan bir talep de vardır.


5) Teknolojik senaryo altında sektörün gelişiminin gelecekteki yönü konusunda sonuçlar çıkarmak mümkündür, Aşağıdaki gelişmeleri bekleyebiliriz:  internet üzerinde sosyal networkler ve enformel gruplar gibi sektörde yeni katılım tipleri olacağını, çevrimiçi gönüllülüğün zemin kazanacağını.  modern iletişim biçimlerinin, reklamcılık ve STK’ların yönetim yöntemlerinin öneminin artacağını.  teknolojik gelişim senaryosunun kaçınılmaz görüneceğini ve çevrimiçi iletişim yaratma ve bu konuda başa çıkma yeterliliklerindeki kazanımın gerekli olacağını. Bu çalışmanın sonuçlarını göz önünde bulundurarak Avrupa 3. sektör yönetiminin gelecekte gereksinim duyacağı becerilere yardım için aşağıdaki eylemleri planladık: 1. Artan dijitalleşme (sayısallaşma): personel ve mütevellilerin yanı sıra gönüllüler ICT becerilerine ve mobil teknoloji kullanarak uzak konumlardan iletişim kurmaları için onlara izin veren alt yapılara ulaşmaya gereksinim duyulması. 2. İnsan önce gelir. Şimdi ve gelecekte iletişim becerileri, takım çalışması ve bireylere ve gruplara yetki verme gönüllü koordinatörünün işinin özüdür. Dijitalleşmeyle formların değişebilmesi ancak bulunulan konumda becerilerin gerekli olması. 3. Göç 3. Sektör için bir şanstır. Kültürlerarası beceriler ve kalıp yargıların üstesinden gelinmesi gönüllülerle çalışmada hayati önem göstermeye yine devam edecektir. Üçüncü sektörün bütünleşme entegrasyonunda önemli bir rol oynaması, beceriler mücadelesi yaşanması. 4. Farklılar üzerine bir yapı. Farklılıklar yoluyla yalnızca göçmenlerle ilgili değil aynı zamanda farklı yaş gruplarıyla, dinlerle, azınlıklarla ve daha fazlasıyla çalışma yeteneğinin olması. Bu durumun kalıp yargıların üstesinden gelme, duyarlılık ve iletişim becerilerine gereklilik göstermesi 5. Eğitimde işbirliği. Üçüncü sektör işgücünün profesyonel kapasitelerini geliştirmede somut yollar kurmak için sivil toplum organizasyonları,eğitimsel kuruluşlar , ticaret birimleri ve profesyonel organizasyonlar arasında işbirliğinin önerilmesi. Araştırmamıza dayalı olarak Gönüllü yönetiminde gelecekte gereksinim duyulacak beceriler toplantıları için aşağıdaki önerileri yapabiliriz: 1. Artan dijitalleşme (sayısallaşma): Personel ve mütevellilerin yanı sıra gönüllüler özellikle de uzak bölgelerden iletişime izin veren ve mobil teknolojileri kullanılan ICT becerilerine gerek duyacaktır. Bu durum becerilerin yanı sıra alt yapıya ait yatırımlar yapmayı da gerektirir. 2. İnsan önce gelir. Şimdi ve gelecekte iletişim becerileri , takım çalışması bireylere ve gruplara yetki verme gönüllü koordinatörlerinin işinin özüdür.Dijitalleşmeyle formların değişebilmesi ancak bulunulan konumda becerilerin gerekli olması.Büyüyen eşitsizlik senaryosunu tanımladığımızda savunmasız grupları harekete geçirebilme yeteneği merkezi konumdadır.


3. Göç 3. Sektör için bir şanstır. Katılımcıların birçoğu kültürlerarası becerilerin ve kalıp yargıların üstesinden gelmenin onların işi için giderek artan oranda yaşamsal bir öneme sahip olduğunu düşünür. Üçüncü sektör bütünleşmede önemli bir rol oynayan böyle bir beceriler mücadelesidir. 4. Farklılar üzerine bir yapı. Çeşitlilik yoluyla yalnızca göçmenlerle ilgili değil, aynı zamanda farklı yaş gruplarıyla, dinlerle, azınlıklarla ve daha fazlasıyla çalışma yeteneğinin olması. Bu kalıp yargıların üstesinden gelme, duyarlılık ve iletişim becerilerini de gerektirir. 5. Eğitimde işbirliği. Bir çok ülkede gönüllü koordinatörleri için eğitim fırsatları sınırlı sayıda ve yetersizdir. Üçüncü sektör işgücünün profesyonel kapasitelerini geliştirmede somut yollar kurmak için, sivil toplum örgütleri, eğitimsel kuruluşlar, ticaret birimleri ve profesyonel organizasyonlar arasında işbirliğini önermekteyiz.

Raporun tamamına web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı sayfada iyi uygulamalr durum raporunu da bulabilirsiniz: http://www.futur3skills.eu/futur3skills/index.php/results


Anket

Ek 3 Anket soruları

1. Ülke 2. Yaş 3. Cinsiyet 4. Çalıştığınız Organizasyonun Profili Nedir ?(Aşağıdaki maddelerden seçiniz): - Spor, Turizm, Rekreasyon,Hobi - Sosyal Hizmetler, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri - Kültür ve Sanat - Eğitim ve Araştırma - İş ve Meslek Dernekleri - Bölgesel Gelişim, Eğitim ve İstihdam - Sağlık - Çevre - Diğer Alanlar 5. Eğitim Düzeyi (Aşağıdaki maddelerden seçiniz): - İlköğretim - Ortaöğretim - Yüksek öğretim 6. Eğitim Alanı (Açık Uçlu Soru : Uzmanlık alanı gibi tam çalışma alanını Tanımlayınız) 7. Gönüllülerle Çalışma Gerekçesiniz Nedir?

-

Gönüllülerle çalışma deneyimine sahibim. Görevim eğitim geçmişimle tutarlıdır. Benim Kişisel Kararımdır. Bu sorumluluğu şans eseri aldım. Bu görev yönetici tarafından bana verilmiştir. Bu görevi yapmak isteyen kimse yoktu. Diğer Nedenler (Tam olarak belirtiniz.)

8. Gönüllülerle ne kadar süredir çalışıyorsunuz? - 1 yıldan az - 1-2 yıl - 2-3 yıl - 3 yıldan daha fazla 9. Gönüllülerle birlikte çalışırken bu konuyla ilgili göreviniz nedir? (Aşağıdakilerden seçiniz): a. Gönüllülük konusunda bilgi (Gönüllülük yönünde cesaret verici içeriği tasarlama, bilgi sağlama, ağda ve kurum dışında gönüllülüğün teşvik edilmesi)


b. Gönüllü yönetimi (Gönüllülerin görevleri ve sorumluluklarının düzenlenmesi, iş ortamında gönüllüleri destekleme, görevin ifasını kontrol çalışma) ve çalışmalrını koordinasyon c. Yönetim (Gönüllülerin çalışmalarını belgeleme, sözleşmeleri onaylama, gönüllülerin çalışmaları konusundaki görüşleri toplama, diğer.) 10. Gönüllü Çalışma Koordinatörü hangi becerilere sahip olmalıdır? Beceriler Ekip çalışmasının koordinasyonu Çatışmaların azaltılması Diğerlerinin işlerinin planlanması Görevlerin uygulanması Lider Olma Yönetim ve Bilgi Gönüllü çalışmalarını arttırmak için ilgi çekici içerik oluşturma Zaman Yönetimi Gönüllü çalışmalarını düzenleyen kanunlar hakkında bilgi Gereksinimler ve yardım konusunda bilgi toplama yeteneği

Çok önemli

Az önemli

Önemsiz

Yorum yok


11. Gönüllülerle çalışma becerilerini geliştirmek için hazırlanmış bir yardım eğitimi aldınız mı? - Evet (Lütfen Eğitimin Konusunu Tanımlayınız) - hayır 12. Gönüllü yönetimi ile ilgili olarak gelecek çalışmalarda hangi beceriler sizce önemlidir? Beceriler İletişim Ekip çalışması Proje Yönetimi Yönetim Yerel yasalar ve politik savunuculuk bilgisi Bağış: Yerel bağış artırımı, fonlar Halkla ilişkiler: halk, medya ve diğer kurumlarla ilişkiler, kampanya yürütme Savunmasız grupların gereksinimlerini araştırma Gönüllülük taahhütü Yerel katılımı güçlendirme Farklı sektörlerde çalışma deneyimi ve diğer ajanslarla

Çok önemli

Az önemli

Önemsiz

Yorumsuz


bağları güçlendirme Yerel kurumlarla işbirliği Çoklu kültürlü ortamlarda çalışma Uluslar arası işbirliği Ağ sistemi ve ‘’lobicilik’’ Başka kültürlerden bireylere esnek ve yargılamadan yaklaşım Kalıp yargıların üstesinden gelme ve empati Sosyal medya Elektronik ortamda iletişim Webde yerini alma İnternet üzerinden kampanya yürütme

13. Katılmak istediğiniz diğer eğitim türleri nedir?


Anket:

Ek 4

Gönüllülükle bağlantılı olarak bugünkü ve gelecekteki aktiviteleriniz nedir?

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Gelecekte gönüllü becerileri konusundaki düşünceniz nedir?

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Bu Akran Öğrenme Modeline bağlı hissediyor musunuz?

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Bu Model size gelecekteki gönüllü ya da örgütsel gereksinimleri düşündürüyor mu?

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Modelin hangi aşaması sizin için özellikle ilginçtir?

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….