Page 1

Nederlandse versie

TUC RAIL Creative Rail Technology for Sustainable Mobility


2

TUC RAIL Corporate Brochure

GEN-werf in Genval


TUC RAIL Corporate Brochure

Inhoud Inleiding

4

Wie zijn wij? In een notendop... Onze missie Waarden Onze expertise

5 6 6 8 9

Onze projecten HST Gewestelijk ExpresNet Concentratie seinposten Ontsluiting luchthavens As tussen Gent en de kust Havenontsluiting van Antwerpen Drie programma’s voor capaciteitsuitbreiding in Brussel Afschaffen overwegen Verhoging perrons Behoud capaciteit Herelektrificatie Lijn 162 Speciale opdrachten voor Infrabel Overige projecten in BelgiÍ HSL-expertise in het buitenland

11 12 14 17 20 23 25 28 29 30 30 31 32 33 34

Verantwoordelijke uitgever Dirk Demuynck (CEO TUC RAIL) Fonsnylaan 39 1060 Brussel Deze brochure werd gedrukt op papier dat het FSC-label draagt. Elke (zelfs gedeeltelijke) reproductie is verboden zonder toestemming van TUC RAIL. September 2012

Inhoud

3


4

TUC RAIL Corporate Brochure

Inleiding Beste lezer, Het engineeringbureau TUC RAIL is een dochteronderneming van Infrabel die gespecialiseerd is in spoorinfrastructuur en –technologie. TUC RAIL bestaat dit jaar 20 jaar. Dat betekent 20 jaar boeiende uitdagingen en projecten in dienst van een duurzame mobiliteit. Onze projecten zijn vaak van zeer grote omvang en gaan van de aanleg van het netwerk voor hogesnelheidstreinen in BelgiÍ over de Diaboloverbinding tot het Gewestelijk ExpresNet, de concentratie van de seinposten op het Belgische spoornet of de Liefkenshoekspoorverbinding. Maar daarnaast heeft TUC RAIL ook nog een heel aantal andere projecten in beheer. Via deze brochure maakt u kennis met al deze verwezenlijkingen. Daarnaast vindt u er ook meer info over onze ontstaansgeschiedenis, onze missie en onze waarden, onze aandeelhouders en de diverse domeinen van onze expertise. Ik wens u veel leesgenot.

Dirk Demuynck CEO

Inleiding


TUC RAIL Corporate Brochure

Wie zijn wij?

5


6

TUC RAIL Corporate Brochure

In een notendop... TUC RAIL is een ingenieurs- en projectmanagementbureau dat gespecialiseerd is in spoorwegtechnologie. De N.V. TUC RAIL werd in 1992 opgericht door de NMBS en Transurb Technirail (het toenmalige TRANSURB CONSULT). In 2005, na de opsplitsing van de NMBS in drie entiteiten, werden de aandelen van de NMBS in TUC RAIL overgenomen door Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur. In de loop van haar bestaan heeft de onderneming op verschillende domeinen blijk gegeven van een grote knowhow binnen het spoorweggebeuren, meer bepaald op het gebied van infrastructuur. Het is de ambitie van TUC RAIL om zowel in België als in het buitenland tot de beste engineeringbureaus te behoren op het vlak van spoorwegtechnologie. De competenties van TUC RAIL draaien om projectmanagement, studies en uitvoering van werkzaamheden, zowel voor de bouw van nieuwe spoorweginfrastructuur als voor de aanpassing en de modernisering van bestaande infrastructuur. In België werkt TUC RAIL voor spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel. Daardoor werken wij voortdurend aan grote en complexe projecten met de bedoeling om een van de drukste spoorwegnetwerken van de wereld, gelegen in het hart van West-Europa, uit te breiden en te moderniseren. Dit geeft ons een enorme ervaring.

TUC RAIL stelt zijn competenties ook te dienste van buitenlandse projecten. Dat stelt ons in staat de in België verworven kennis te valoriseren, nieuwe uitdagingen aan te gaan en onze ervaringen te diversifiëren. Deze diversifiëring biedt trouwens ook andere carrièremogelijkheden aan de medewerkers van TUC RAIL. TUC RAIL is in het bezit van het kwaliteitscertificaat ISO 9001, versie 2008, dat garant staat voor een perfecte uitvoering van alle opdrachten die de onderneming worden toevertrouwd. TUC RAIL stelt meer dan 1000 mensen te werk en had in 2011 ongeveer 100 miljoen euro bedrijfsopbrengsten.

Onze missie Leveren van uitmuntende “end-to-end” spoorweginfrastructuurdiensten aan Infrabel, met de nadruk op totale service bij sleutelprojecten (ontwerp en realisatie) en voortdurende verbetering van de toegevoegde waarde. Aanbieden aan andere klanten van bepaalde rendabele “engineering” diensten met betrekking tot infrastructuur. Deze worden gekozen in functie van beschikbaarheid van de middelen, winstmarge en kennis die kan verworven worden.

In een notendop...


TUC RAIL Corporate Brochure

Onze waarden

7


8

TUC RAIL Corporate Brochure

Onze waarden Passie delen Enthousiasme • Optimisme • Plezier • Delen We willen enthousiast en gemotiveerd werken aan duurzame en hoogstaande projecten voor de toekomst. We zijn trots op ons werk en fier deel uit te maken van een gemotiveerd team en een boeiend bedrijf. We delen onze successen en ons werkplezier.

Respect tonen Recht anders te zijn • Identiteit • Integriteit • Omgeving We erkennen, respecteren en waarderen elk individu en elk team in zijn eigenheid, diversiteit en authenticiteit. We hebben aandacht voor onze omgeving.

Beter samenwerken Delen • Communiceren • Nadenken • Handelen We willen kennis, ervaring, middelen en ideeën delen met het oog op het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen. Samenwerking is de meest doeltreffende manier om tot optimale oplossingen te komen... en ook de meest aangename.

Verantwoordelijkheid nemen Initiatief • Beslissingen • Verplichtingen • Argumentatie Zowel ten aanzien van onze klanten en aandeelhouder als van onze werknemers, zal iedere individuele werknemer in zijn rol voortdurend moedige beslissingen nemen en zijn afspraken en verplichtingen nakomen.

Continu verbeteren Vooruitgang • Innovatie • Efficiëntie • Flexibiliteit Als onderneming willen wij de waarde die we aan onze klanten, aandeelhouders en werknemers bieden continu verhogen.

Onze waarden


TUC RAIL Corporate Brochure

Onze expertise Voorstudies • Ontwikkelen van spoorweginfrastructuur • Ontwerpen van hogesnelheidslijnen • Opwaarderen van bestaande lijnen • Haalbaarheidsstudies • Opstellen van masterplannen • Opstellen van veiligheidsdossiers voor tunnels Detailstudies Topografie, geotechniek en hydraulica • Studies van grondwerken • Ontwerpen van bruggen, viaducten, tunnels, enz. • Studies en logistieke ondersteuning voor het aanleggen van sporen • Elektrificatie in gelijk- en wisselstroom • Seininrichting en telecommunicatie • Opstellen van veiligheidsdossiers in het bijzonder voor tunnels • Coördinatie veiligheid / project / risicoanalyse in functie van: - het bouwen van het kunstwerk; - het gebruik; - het onderhoud Werftoezicht • Werforganisatie • Kwaliteitscontrole • Detailstudies en expertise • Coördinatie veiligheid / verwezenlijking; aandacht voor de veiligheid van eigen personeel, medewerkers van de aannemers, reizigers en derden • Toezicht op de werkzaamheden • Homologatie en proeven Project Management • Onteigeningen • Vergunningen • Milieubeheer • Technische en financiële analyse • Opstellen planning • Bepalen kostenraming en -planning • Uitvoeren van audits op spoorwegprojecten Onze expertise

9


10

TUC RAIL Corporate Brochure


TUC RAIL Corporate Brochure

Onze projecten

11


12

TUC RAIL Corporate Brochure

HST TUC RAIL was verantwoordelijk voor de studie en het toezicht bij de aanleg van het hogesnelheidsnetwerk in BelgiĂŤ. Zijn belangrijkste taken hadden betrekking op de haalbaarheidsstudies, de voorstudies (met inbegrip van terreinopmetingen), de ontwerp- en uitvoeringsplannen, de detailstudies, de bestekken, de controle en opvolging van de bouwwerven, de analyse en vergelijking van offertes, het projectmanagement van het gehele project en de oplevering. De hogesnelheidslijnen verbinden Brussel, Antwerpen en Luik met de belangrijkste steden van de buurlanden (Parijs, Londen, Keulen, Rotterdam en Amsterdam) en vormden zo het eerste internationale hogesnelheidsnetwerk van Europa. Het Belgische HST-netwerk omvat 314 km spoorlijnen, waarvan 200 km nieuwe lijnen; de andere werden gemoderniseerd en verbeterd. Het HST-netwerk bestaat uit drie hoofdtakken: een westtak, een oosttak en een noordtak.

Bruggen in Halle (Westtak)

HST

Westtak TUC RAIL ontwierp en realiseerde de westtak van het Belgische HST-netwerk tussen Brussel en de Franse grens in minder dan vijf jaar. Het tracĂŠ omvat 88 km spoorlijn, waarvan 71 km nieuwe lijnen en 17 km aanpassing van bestaande spoorlijnen. Oosttak De tak tussen Brussel en de Duitse grens bestaat uit: 33 km bestaande lijnen tussen Brussel en Leuven, die gemoderniseerd werden; 62 km nieuwe lijnen tussen Leuven en Bierset en 54 km nieuwe en vernieuwde lijnen tussen Bierset en de Duitse grens. De maximumsnelheid op de nieuwe lijnen bedraagt 320 km/u. Noordtak Deze tak tussen Brussel en de Nederlandse grens bestaat uit 46 km gemoderniseerde en aangepaste spoorlijn tussen Brussel en Antwerpen, 5 km gedeeltelijk gemoderniseerde en gedeeltelijk nieuw aangelegde lijnen in de stad Antwerpen en ten slotte 35 km nieuwe hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens.

Humaniteitsbrug in Drogenbos (Westtak)


TUC RAIL Corporate Brochure

Tunnel van Soumagne (Oosttak)

Het HST-netwerk bracht de realisatie met zich mee van talloze grote infrastructuurwerken. De bruggen van Halle, het viaduct van Antoing, de tunnel van Soumagne, de viaducten van Herve, Battice en José, de ondertunneling van de stad Antwerpen (spoorwegverbinding tussen noord en zuid) en de nieuwe stopplaats Noorderkempen zijn slechts een paar voorbeelden.

Tunnels onder het station in Antwerpen (Noordtak)

Viaduct van Battice (Oosttak)

Tot september 1998 waren de activiteiten van TUC RAIL beperkt tot het HST-project in België. Vandaag staat het bedrijf ook in voor het projectmanagement, de technische studies en het management van elk type infrastructuurproject in België en op de internationale markt.

Stopplaats Noorderkempen (Noordtak)

HST

13


14

TUC RAIL Corporate Brochure

Gewestelijk ExpresNet De verwezenlijking van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) in en rond Brussel is een van de belangrijkste projecten waar TUC RAIL vandaag is in betrokken. Het GEN moet een antwoord bieden op de steeds toenemende verkeersverzadiging in het Brusselse en de daarmee gepaard gaande funeste gevolgen voor het milieu. De mobiliteit in een straal van 30 km rond de hoofdstad zal aanzienlijk worden verbeterd door een uitbreiding van de capaciteit van de belangrijkste spoorassen van en naar Brussel. Deze uitbreiding werd al gedeeltelijk gerealiseerd in het kader van de HSL en zal verder worden vervolledigd door drie lijnen op vier sporen te brengen en door de constructie van een nieuwe tunnel, de zgn Shuman-Josaphattunnel. Het is in dit korte bestek onmogelijk het GEN volledig te beschrijven. Daarvoor is het project veel te omvangrijk en complex. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste elementen.

De spoorlijnen van het GEN zijn Lijn 161 (Ottignies – Brussel), opgesplitst in 2 deelprojecten, nl. het stuk van Ottignies tot Watermaal en het gedeelte Watermaal tot Josaphat (inclusief de nieuwe tunnel Schuman-Josaphat), Lijn 124 (Nijvel – Brussel) en Lijn 50A (Denderleeuw – Brussel-Zuid). Om deze drie lijnen op vier sporen te brengen heeft Infrabel het projectmanagement, de studies en de opvolging van de werkzaamheden toevertrouwd aan TUC RAIL. Op dit ogenblik zijn grote infrastructuurwerkzaamheden bezig in dit verband met de aanpassing of vernieuwing van beddingen, sporen, bovenleidingen, bruggen, tunnels, stopplaatsen en stations. Lijn 161 tussen het station Schuman en de vertakking van Louvain-La-Neuve is momenteel een permanente werf. Het programma Watermaal-Schuman-Josaphat is het eerst gestart en is bijgevolg van de vier GEN-programma’s het verst gevorderd. De bouw van de tunnel Schuman-Josaphat loopt ten einde en de installatie van de spoorweguitrusting is dit jaar gestart. Het baanvak in open lucht langsheen de bestaande lijn tussen Schuman en Watermaal is zo goed als klaar. Enkel aan de uiteinden van het baanvak wordt nog gewerkt: in het noorden, de vernieuwing van het station Schuman en in het zuiden de heraanleg van de sporen van de zogenoemde driehoek van Etterbeek. Het programma WatermaalOttignies bevindt zich in de fase van civiele werkzaamheden. Binnenkort zullen vier van de

GEN-werf in het station Schuman

Gewestelijk ExpresNet


TUC RAIL Corporate Brochure

verplaatsing van de bestaande sporen en de aanleg van nieuwe sporen zonder het spoorverkeer te onderbreken. Grote werkzaamheden burgerlijke bouwkunde op Lijn 124 zijn gestart in Ukkel, in Waterloo, in Braine-l’Alleud en in Nijvel. Aangezien de zones die door deze lijn worden doorkruist gelijkenissen vertonen met deze van Lijn 161 worden identieke oplossingen gebruikt.

GEN-werf in Genval

negen werven burgerlijke bouwkunde beëindigd worden: Ottignies-Sud, Hoeilaart, Limal-Limelette en Genval. De woondichtheid van de doorkruiste zones vereist de bouw van talrijke kunstwerken met origineel ontwerp: dankzij uitkragende structuren op palen op de kam van het talud en talrijke muren op beschoeide sleuven of secanspalen konden heel wat onteigeningen worden vermeden. Bestaande bruggen werden vernieuwd met het oog op de aanleg van vier sporen maar ook om de breedte van de wegen aan te passen aan het huidige weg- en voetgangersverkeer. Meerdere bruggen over de sporen werden vervangen door overdekte sleuven waardoor het mogelijk werd stationsomgevingen opnieuw aan te leggen. Nieuwe bovenleidingsportieken werden geplaatst boven de huidige sporen en de nieuwe beddingen met het oog op de

Voor de inrichting van de stationsbuurten werkt TUC RAIL samen met twee gespecialiseerde filialen van B-Holding: Eurogare, het voormalige Euroliège TGV, en Eurostation. Twee nieuwe parkeergarages in Braine-l’Alleud (450 plaatsen) en in Nijvel (700 plaatsen) zijn reeds in gebruik. Naast de modernisering van de infrastructuur (bruggen, spoorwegbeddingen) en van het reizigersonthaal (parking, toegang tot de GEN-werkzaamheden in Nijvel

Gewestelijk Expresnet

15


16

TUC RAIL Corporate Brochure

Pedeviaduct Dilbeek

Station van Zaventem op Lijn 36

perrons, perrons) is TUC RAIL bezig met de vernieuwing van de seininrichting om de veiligheid op Lijn 124 te verhogen.

Naast de verdubbeling van deze drie spoorlijnen heeft TUC RAIL in het kader van het GEN ook Lijn 36 tussen Leuven en Brussel gemoderniseerd. Het gaat om de bouw en uitrusting van twee stations (Zaventem en Kortenberg) en van vijf stopplaatsen (Diegem, Nossegem, Erps-Kwerps, Veltem en Herent). Voor het ontwerp van de nieuwe stations deed Infrabel een beroep op Eurostation.

Lijn 50A ten slotte vormt het derde luik van het GEN. Ook op dit traject worden voor de verdubbeling van de spoorlijn verschillende bruggen aangepast of vernieuwd. De meest in het oog springende is ongetwijfeld het Pedeviaduct in Dilbeek. Hier legt TUC RAIL twee bijkomende sporen aan op 20 m hoogte tegen een bestaand geklasseerd monument. De sporen rusten op brugdekken die op hun beurt op uitkragende steunen liggen. Het bestaande deel van het Pedeviaduct werd door TUC RAIL ook gerenoveerd. Gewestelijk ExpresNet


TUC RAIL Corporate Brochure

Concentratie seinposten Ons bedrijf heeft na de realisatie van het HST-netwerk opnieuw een paar grotere projecten lopen. Een ervan is de concentratie van de seinposten van de Belgische spoorwegen. De opdracht die Infrabel aan TUC RAIL heeft toevertrouwd in dit verband is het projectmanagement in het algemeen maar eveneens een gedeeltelijke deelname aan de vernieuwing zelf van de signalisatie van het Belgische spoornet. De concentratie van de seinposten is een project dat van het grootste belang is voor de veiligheid van het spoornet, een strategische hoeksteen voor Infrabel.

Aan het begin van het project waren er in BelgiĂŤ 368 seinposten. Een seinpost wordt bemand door exploitatiepersoneel dat het spoorverkeer beheert via reiswegen (aangeduid door seinen, wissels en treindetectie). Het einddoel van het project is deze posten samen te ballen tot 31 operationele posten. Daar komen ook nog eens 11 lokaal bediende posten bij die eventueel ook kunnen worden gestuurd vanuit een van de 31 uiteindelijke posten (voor spoorinstallaties met grote rangeerbundels voor goederenwagons).

Š SNCB-Holding

Concentratie seinposten

17


18

TUC RAIL Corporate Brochure

Concentratie van de seinposten betekent in bepaalde gevallen een vervanging van de bestaande installatie door een ultramodern elektronisch systeem. Dit betekent meer veiligheid, een grotere regelmaat en een betere informatie over het treinverkeer. De gebruikte technologie om het besturen en controleren van het treinverkeer in alle veiligheid te laten verlopen, is volledig computergestuurd. Ze laat toe om spoorinstallaties (seinen en wissels) van op grote afstand te besturen, nl. in een straal van 10 tot 100 km, en dit in tegenstelling tot de klassieke seinposten, waar met een afstand van 5 Ă 6 km de technische grens bereikt was. Het gehele concentratie- en moderniseringsproces is alleen maar uitvoerbaar als bepaalde technische voorwaarden vervuld zijn die niet rechtstreeks te maken hebben met signalisatietechniek. Zo moet bijvoorbeeld informatie uitgewisseld kunnen worden tussen de spoorinstallaties op het terrein en de betreffende seinpost via een glasvezelnetwerk en een systeem van elektrische voeding dat dankzij een ontdubbeld voedingsnetwerk betrouwbaarder geworden is. Het nieuwe centrale systeem zal gebruiksvriendelijker zijn en ergonomischer en daardoor gemakkelijker te beheren. Bovendien zal de analyse van de treingegevens op een heel andere en performantere manier verlopen dan in het verleden. Infrabel Signalisatie volgt de technische kant van dit project op om de veiligheid van de gebruikte signalisatiesystemen te garanderen. TUC RAIL verleent steun in de vorm van Program Management. Onze rol bestaat erin ervoor te zorgen dat het gehele project wordt gerealiseerd. Ook studies, coĂśrdinatie van een aantal werkzaamheden uitgevoerd door externen en functionele testen behoren tot onze taken. Het programma behelst eveneens het projectmanagement van de bouw van 17 nieuwe seinposten. Een ander luik is de constructie en/of uitrusting van voedingsposten en van 1000 volt-netwerken voor de voeding van de nieuwe spoorinstallaties. TUC RAIL zal ook verschillende seinen in stations vervangen en de signalisatie verzorgen op verscheidene baanvakken van het Belgische spoornet.

Concentratie seinposten


TUC RAIL Corporate Brochure

Concentratie seinposten

19


20

TUC RAIL Corporate Brochure

Ontsluiting luchthavens In BelgiĂŤ staat op het vlak van mobiliteit heel wat op het spel. TUC RAIL werkt mee aan een verbeterde mobiliteit via verschillende projecten, waaronder de spoorwegontsluiting van luchthavens. De bedoeling is om deze beter bereikbaar te maken en beter te verbinden met grote steden uit onze buurlanden. Brussels Airport In het kader van Diabolo was TUC RAIL verantwoordelijk voor het globale Program Management, het ontwerp en de supervisie van de werkzaamheden van dat deel van Diabolo dat werd uitgevoerd via een PPS (Publiek-Private Samenwerking) en in het bijzonder de ondertunneling van de luchthaven en de Brucargo-zone. TUC RAIL had al eerder gewerkt in het kader

Tunnel onder Brussels Airport

Ontsluiting luchthavens

van een PPS voor andere klanten. Zodoende kon het bedrijf zijn ervaring ten dienste stellen van Infrabel, een belangrijke troef voor het beheer van de contractuele aspecten die vereist zijn voor bouwwerkzaamheden in het kader van een PPS. Hierdoor beschikte TUC RAIL ook over de nodige flexibiliteit om de verschillende belangen van de betrokken partijen te kunnen beheren. TUC RAIL heeft een sleutelklaar project opgeleverd aan zijn klant Infrabel, in zoverre dat de infrastructuur volledig klaar was om in gebruik te worden genomen. Werken via een PPS heeft een aantal consequenties. De structuur van het contract was heel anders, zodat er op een andere manier moest worden onderhandeld. Bovendien waren in het Diaboloproject een

Brug over E19 in Zemst


TUC RAIL Corporate Brochure

groter aantal partners bijeengebracht dan in een klassiek project. Daardoor moesten TUC RAIL en Infrabel meerdere rollen op zich nemen. Het hele project heeft bijna zeven jaar geduurd. De voorbereidende studies dateren van 2005. Zij omvatten voorstudies, vergunningsaanvragen en opmaak van de bestekken. Op 2 juli 2007 zijn de werkzaamheden van start gegaan op de middenberm van de E19. De werkzaamheden die werden uitgevoerd in het kader van de PPS begonnen eind oktober 2007, terwijl het werk op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest begin augustus 2009 van start ging. De hele infrastructuur is volgens planning gehomologeerd en afgerond. De spoortunnel die voor het Diaboloproject werd gegraven, vertrekt van het station BrusselNationaal-Luchthaven (een cutand-covertunnel van ongeveer 400 m lang). De tunnel loopt vervolgens onder de start- en landingsbanen door (boortunnel met twee kokers met een lengte van 1070 m), gaat verder onder de Brucargo-zone (een cutand-covertunnel van 450 meter lang) en vervolgens onder de verkeerswisselaar van Machelen. De tunnel komt tenslotte bovengronds uit op de middenberm, waar hij aansluit op de nieuwe spoorlijn 25N die Schaarbeek met Mechelen verbindt. Het boren van de tunnel moest van een onberispelijke precisie zijn en de minste grondverzakking had dramatische gevolgen kunnen hebben tijdens het landen of opstijgen van de vliegtuigen. De dubbele tunnel werd uiteindelijk

Spoorlijn op de middenberm van de E19

gegraven met een afwijking van minder dan twee centimeter, een opmerkelijk kleine afwijking die ver beneden de tolerantiemarge ligt. De bovengrondse werkzaamheden concentreerden zich op de nieuwe spoorlijn 25N die over de middenberm van de autosnelweg E19 loopt. Ze zijn dan wel minder spectaculair dan de ondergrondse werkzaamheden maar zeker de moeite van een bezoek waard. Het ontwerp van de brug van Zemst met een lengte van 150 m is hier een goed voorbeeld van. TUC RAIL heeft ook het zogenaamde Irisviaduct gebouwd met een lengte van 820 m en een hoogte van 20 m. Het viaduct rust op 42 pijlers, waarvan de koppen de vorm van een iris hebben, het symbool van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De brug over de Woluwelaan is een integraalbrug en de drie dekken zijn monolithisch verbonden met de landhoofden. De boogconstructie heeft een spanwijdte van 90 meter.

Ontsluiting luchthavens

21


22

TUC RAIL Corporate Brochure

Het Irisviaduct in Haren

Brussels South Charleroi Airport Het doel van dit door TUC RAIL beheerde project is een spoorwegverbinding te creëren tussen de luchthaven van Charleroi (Brussels South Charleroi Airport) en de rest van het Belgische spoorwegnet. Deze verbinding is een troef voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven.

Sud – Ottignies) ter hoogte van het voormalige station van Ransart en zal daarbij lopen langs de luchthavenzone. De luchthavenzone wordt ondertunneld en de stopplaats zal zich onder de luchthaven bevinden. In de onmiddellijke nabijheid zal een parking worden aangelegd die gemakkelijk bereikbaar zal zijn vanaf de autosnelweg.

Naast de bediening van de eigenlijke luchthaven zou de nieuwe stopplaats niet alleen aantrekkelijk zijn voor personen die in en nabij de luchthaven werken (industriezone) maar ook voor pendelaars naar Brussel.

De opdracht die Infrabel aan TUC RAIL heeft toevertrouwd, loopt van de definitie tot de volledige afwerking van het project en omvat in het bijzonder de voorstudies, de opmaak van de nodige documenten voor de administratieve procedures zoals de vergunningsaanvragen, de eigenlijke studies, de leiding en het toezicht van de werven en het projectmanagement.

Het nieuwe spoorwegtracé zal het station van Luttre op Lijn 124 (Charleroi-Sud – Brussel) verbinden met Lijn 140 (Charleroi-

Ontsluiting luchthavens


TUC RAIL Corporate Brochure

As tussen Gent en de kust Om een antwoord te bieden op het stijgende reizigersverkeer en om de commerciĂŤle ontwikkeling en groei van de haven van Zeebrugge actief te ondersteunen, voert Infrabel verschillende infrastructuurwerkzaamheden uit tussen Gent en Zeebrugge. Er komt onder andere een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge en een derde spoor tussen Brugge en Dudzele. De combinatie van trage en snelle treinen maakt dat de bestaande lijn al enige jaren op haar maximum bezetting functioneert. Dat betekent dat er geen ruimte is voor extra treinen en dat vertragingen niet kunnen opgevangen worden. De bijkomende spoorinfrastructuur zal bijgevolg zorgen voor een verbetering van de hinterlandverbindingen voor het goederentransport en voor een vlottere doorstroming van het reizigersverkeer.

Twee bijkomende sporen tussen Gent en Brugge Dit programma behelst de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent-Sint-Pieters en Brugge over een afstand van ca. 30km. De aanleg van twee extra sporen zal toelaten dat traag en snel treinverkeer gescheiden wordt en zo wordt de capaciteit van de spoorlijn tussen Gent en Brugge uitgebreid.

Ondertunneling aan stopplaats Hansbeke tussen Gent en Aalter (simulatie)

Toekomstige brug over Bevrijdingslaan in Brugge (simulatie)

Deze capaciteitsuitbreiding impliceert dat alle overwegen op het traject afgeschaft en vervangen worden door nieuwe bruggen of tunnels of dat nieuwe langswegen worden aangelegd die aansluiten op bestaande bruggen of tunnels. Overwegen op een lijn met vier sporen zouden immers vaak en lang gesloten zijn, met als gevolg lange wachttijden voor de weggebruiker. Bovendien worden door het afschaffen van overwegen ongevallen met het wegverkeer uitgesloten.

As tussen Gent en de kust

23


24

TUC RAIL Corporate Brochure

De aanleg van het derde en vierde spoor impliceert ook dat er een ongelijkgrondse (Engelse) vertakking wordt gerealiseerd ter hoogte van de Snepkaai (bij het in- en uitrijden van het station Gent-Sint-Pieters), dat de stopplaatsen tussen Gent en Brugge volledig worden heringericht en dat alle bruggen en tunnels zullen aangepast worden aan de bredere spoorinname. De werkzaamheden zullen gefaseerd verlopen. Een derde spoor tussen Brugge en Dudzele Dit programma beoogt de verhoging van de capaciteit van het baanvak op de L51 en L51A tussen Brugge en de vertakking van Dudzele door een derde spoor aan te leggen over een lengte van 7,4 km tussen het station van Brugge en de vertakking Dudzele. Tevens wordt de snelheid verhoogd van 90 tot 120 km/u. Tegelijkertijd brengt Infrabel op het traject verschillende verbeteringen aan door vertakkingen en bruggen aan te passen en te vernieuwen en door een overweg af te schaffen aan de Lentestraat. De aanleg van het derde spoor impliceert ook dat er een ongelijkgrondse (Engelse) vertakking wordt gerealiseerd aan de vertakking Blauwe Toren. De uitvoering van de werkzaamheden is gestart in februari 2010. TUC RAIL neemt het algemeen management waar voor beide programma’s. Deze opdracht omvat naast de algemene coördinatie ook de studies en opvolging van de werkzaamheden en dit in nauw overleg met verschillende interne en externe diensten. Om de goede werking van deze programma’s te kunnen garanderen worden er instrumenten gebruikt die horen bij een modern en adequaat management: planningbeheer, opmaak van jaarlijkse begrotingen en budgetbeheer per programma, riskmanagement, reporting, …

Toekomstige brug over Blankenbergsesteenweg in Brugge (simulatie)

As tussen Gent en de kust


TUC RAIL Corporate Brochure

25

Havenontsluiting van Antwerpen

Liefkenshoekspoortunnel

Ned e

rlan

den

Liefkenshoekspoorverbinding Bundel Noord

Liefkenshoekspoorverbinding De Liefkenshoekspoorverbinding is een rechtstreekse spoorverbinding tussen de Linker- en de Rechteroever van de Schelde die een oplossing moet bieden voor de verwachte grote toename in het goederenvervoer per spoor in dat gebied.

Bundel Zuid

De nieuwe spoorverbinding zal het drukke kruispunt Antwerpen-Berchem ontlasten en bovendien wordt de reistijd voor het goederenverkeer tussen Linker- en Rechteroever aanzienlijk ingekort. De nieuwe verbinding bestaat uit een dubbelsporig tracĂŠ van 16,2 km lang dat vertrekt vanaf de westelijke bundelkop van de bestaande bundel Zuid op Linkeroever. Van daaruit wordt de nieuwe spoorlijn zo snel mogelijk gebundeld met de E34/N49

Havenontsluiting


26

TUC RAIL Corporate Brochure

infrastructuur. Het speciaal opgerichte consortium LocoRail NV, samengesteld uit BAM PPP, CFE en Vinci Concessions, werd uitgekozen als private partner voor dit project. LocoRail NV zal de infrastructuur gedurende 38 jaar ter beschikking stellen van Infrabel, dat een jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding zal betalen. Na deze periode wordt deze infrastructuur gratis overgedragen aan Infrabel. Gezien de grote lengte van de tunnels werd speciale aandacht gegeven aan de beveiliging ervan. Een gedetailleerde veiligheidsstudie werd als basis gebruikt voor het bepalen van de meest aangewezen veiligheidsmaatregelen. Dat uit zich in zowel de passieve als de actieve brandbeschermingsmaatregelen.

Tunnelboormachine Liefkenshoek

autoweg en vanaf de verkeerswisselaar E34/N49-R2 loopt de lijn gebundeld met de R2. Eveneens vanaf de verkeerswisselaar begint het lengteprofiel te dalen om verderop via de bestaande maar nooit gebruikte Beverenspoortunnel onder het Waaslandkanaal door te gaan. Na de Beverentunnel loopt het spoor ondergronds, in open sleuf verder in bundeling met de R2. Via twee parallelle enkelsporige geboorde tunnelkokers van elk 6 km lang, loopt de nieuwe lijn vervolgens onder de Schelde en het Kanaaldok om tenslotte aan te sluiten op Lijn 11 en op het vormingsstation Antwerpen Noord op Rechteroever. Het bouwkundige gedeelte van het project wordt uitgevoerd door middel van een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) in de vorm van een Publiek-Private-Samenwerking (PPS). Dit houdt in dat een private partner instaat voor de studie (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en de instandhouding/onderhoud (Maintain) van de nieuwe

Havensontsluiting

Anders dan bij passagierstunnels, waar bij brand de prioriteit gaat naar veilige evacutie van de passagiers, is de prioriteit bij een brand in een goederentunnel het zo snel mogelijk blussen van de brand. De brandlast van goederentreinen kan immers heel hoog oplopen wat de structurele integriteit van de tunnel in het gedrang zou kunnen brengen. Vandaar de keuze voor een automatisch schuimblussysteem in de tunnels, een primeur in BelgiĂŤ. Daarnaast werden nog verschillende andere veiligheidsmaatregelen geĂŻntegreerd in het ontwerp. Zo werden verschillende evacuatieschachten en cross-passages voorzien en werd de tunnel uitgerust met een lineair branddetectiesyteem, rook- en warmteafvoerventilatoren, camerabewaking, toegangscontrole d.m.v. een badgesysteem, gegarandeerde (redundante) elektrische voeding, een gasdetectiesysteem, blushydranten, het ASTRID-communicatiesysteem voor de hulpdiensten, een Building Management System en een automatische gas- en brandscenario-PLC gekoppeld aan de signalisatie.


TUC RAIL Corporate Brochure

Vertakking “Oude Landen” en tweede spoortoegang tot de haven Het spoor vervult een centrale rol bij de verwerking van het goederenverkeer van en naar de haven van Antwerpen. Goederenlijn 27A, de huidige hoofdas voor dit goederenverkeer gelegen langsheen de Antwerpse Ring, kampt op piekmomenten echter met capaciteitsproblemen. Daarenboven wordt in de toekomst een trafiekstijging verwacht als gevolg van diverse werkzaamheden rond havenuitbreiding en een verwachte toename van het marktaandeel per spoor. Een capaciteitsverhoging is dus noodzakelijk. In eerste instantie wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen door de realisatie van het spoorvertakkingscomplex “Oude Landen” te Ekeren, waarvoor TUC RAIL de studies uitvoert. Dankzij de aanleg van deze vertakking zal de capaciteit van L27A in belangrijke mate toenemen. Vertakking “Oude Landen” vormt daarenboven de aanzet tot de “Tweede Spoortoegang tot de Antwerpse haven”, een nieuwe goederenlijn vanuit de haven richting Lier, momenteel in vooronderzoek bij TUC RAIL. De “Tweede Spoortoegang” zal vanaf de kruising met de E19 gebundeld worden met de A102, de toekomstige autosnelweg tussen knooppunt Antwerpen-Noord (A12/E19) en de E313 ter hoogte van Wommelgem. Voorbij de rotonde van Wommelgem zal de nieuwe lijn haar weg vervolgen richting Lier volgens een nog nader te bepalen tracé.

Toegangshelling tot Beverentunnel

Havenontsluiting

27


28

TUC RAIL Corporate Brochure

Drie programma’s voor capaciteitsuitbreiding in Brussel TUC RAIL staat in voor het Program Management, de studies, de leiding en het toezicht van de werkzaamheden voor drie grote investeringsprogramma’s die zullen toelaten de spoorwegcapaciteit in Brussel te verhogen. In Brussel-Zuid zijn de werkzaamheden voor de inpassing van de nieuwe configuratie op vier sporen van Lijn 50A (GentBrussel) sinds 2009 in uitvoering in het westelijke gedeelte van

Werkzaamheden ter hoogte van Vooruitgangstraat bij station Brussel-Noord (simulatie)

de bestaande infrastructuur. Op langere termijn - tegen 2025 zullen ook andere grote kunstwerken moeten worden gebouwd met het oog op de afschaffing van de versnijdingen in het centrum en het oosten van de zone tussen Vorst en de perrons van Brussel-Zuid.

Drie programma’s voor capaciteitsuitbreiding in Brussel

Ten westen van de vierhoek van Brussel-Noord werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de bouw van een ongelijkgrondse kruising tussen spoor A van de HSL 36N (Brussel-Luik) en Lijn 50 (Brussel-Denderleeuw) langsheen de Vooruitgangsstraat. In een tweede fase van de werkzaamheden wordt een nieuwe spooraansluiting (L161/3) aangelegd in een tunnel, die Lijn 161 (Brussel-Namen) rechtstreeks zal verbinden met de sporen van Lijn 25 (Brussel-Antwerpen). Deze sporen liggen in de derde koker van de Noord-Zuidverbinding en lopen ten oosten van de vierhoek. Ook in Schaarbeek-Vorming zullen nog versnijdingen worden afgeschaft. In 2009 lanceerde Infrabel de idee om de capaciteit van de Noord-Zuidas in Brussel te verhogen om een antwoord te bieden op het probleem van de verzadiging van de drie kokers van de Noord-Zuidverbinding. De teams van TUC RAIL hebben een grote algemene expertise inzake mobiliteit en werken hierin samen met een studiebureau als partner. Ze hebben een reeks haalbaarheidsstudies uitgevoerd om te bepalen welke opties inzake nieuwe infrastructuur het best een antwoord kunnen bieden op de mobiliteitsbehoeften tegen 2030. Sinds maart 2012 worden de resultaten door Infrabel voorgelegd aan de bevoegde overheden met het oog op het bepalen van de richting die dit ambitieuze programma moet uitgaan.


TUC RAIL Corporate Brochure

Afschaffen overwegen De Belgische Staat wil het aantal ongevallen op overwegen verminderen. Infrabel heeft daarom een strategisch plan opgesteld om de veiligheid aan overwegen structureel te verbeteren met als doelstelling om tegen 2015 het aantal gekneusde, gewonde en dodelijke slachtoffers bij ongevallen aan overwegen met 25 % te doen afnemen in vergelijking met 2007. Het plan van Infrabel voorziet in de afschaffing van 200 overwegen over het gehele net. Om dit te kunnen realiseren, heeft infrastructuurbeheerder Infrabel een beroep gedaan op TUC RAIL voor het volledige Program Management, alsook voor studie en uitvoering van een aantal afschaffingsprojecten die niet door Infrabel zelf behandeld worden.

Voor de afschaffing van een overweg onderneemt TUC RAIL verschillende stappen: • • • • • • •

vooronderzoek en eventuele voorstudies en mobiliteitsstudies; onderhandelingen met de gemeenten en voorontwerp; openbaar onderzoek en Koninklijk Besluit; onteigeningen; bouwvergunning; opstellen van het bestek en toekennen van de opdracht; uitvoering van de werkzaamheden.

Afhankelijk van het belang van de overweg en van lokale omstandigheden bestaat een afschaffingsproject normaal gesproken uit de volgende infrastructuur: • • • •

een langsweg naar een naastgelegen overweg; een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers; een brug over het spoor; een tunnel onder het spoor. Tunnel in plaats van overweg in Sint-Niklaas tussen Antwerpen en Gent

Afschaffen overwegen

29


30

TUC RAIL Corporate Brochure

Verhoging perrons Het beheerscontract tussen de Belgische Staat en Infrabel bepaalt dat de infrastructuur beter toegankelijk moet zijn voor de reizigers. Hiertoe heeft Infrabel een plan opgesteld voor “planmatige uitbreiding van de toegankelijkheid van de perrons�. Dit plan is gebaseerd op drie pijlers, namelijk uitrusting van de perrons met liften en hellingen, voorzien in waarschuwings- en geleidelijnen en verhoging van de perrons.

Voor de ophoging van een perron onderneemt TUC RAIL de volgende stappen: opmaak voorontwerp, aanvraag bouwvergunning en onteigeningen (wanneer de perrons geschrankt worden), opstellen van het bestek en toekennen van de opdracht en de uitvoering van de werkzaamheden.

In de periode tussen 2009 en 2022 zullen 160 stations en stopplaatsen verhoogde perrons krijgen die uitgerust zullen zijn met waarschuwings- en geleidelijnen. Tegen die tijd zal 73% van de reizigers gebruik kunnen maken van verhoogde perrons. Om dit ambitieuze plan te kunnen realiseren, heeft Infrabel een beroep gedaan op TUC RAIL voor het volledige Program Management, alsook voor studie en uitvoering van een aantal projecten die niet door Infrabel zelf behandeld worden.

Verhoogd perron van Okegem bij Ninove

Behoud capaciteit De Directie Infrastructuur van Infrabel heeft het globale Program Management van de projecten voor het behoud van de capaciteit in Brussel aan TUC RAIL toevertrouwd. Deze opdracht wordt uitgebreid tot de studies, de leiding en het toezicht van de werkzaamheden voor de modernisering van de bovenleidingen in Brussel. Momenteel zijn twee opdrachten van werken in uitvoering tot midden 2013. De eerste opdracht heeft betrekking op de bovenleidingen van de toegangssporen van BrusselNoord en van Lijnen 26 en 124. De andere opdracht omvat Verhoging perrons / Behoud capaciteit

de modernisering van twee rangeerbundels in SchaarbeekVorming. Nog andere werken moeten worden uitgevoerd voor de Zone Centrum van Infrabel: de vernieuwing van spoorstaven en wissels, de modernisering van de installaties voor de verwarming van de wisselmotoren en de verlichting van de roosters, de vervanging van diverse materialen in de stations, de levering van stroomgeneratoren en de bouw van een nieuw tractie-onderstation in Brussel-Noord.


TUC RAIL Corporate Brochure

Herelektrificatie Lijn 162 De werkzaamheden voor de herelektrificatie van Lijn 162 passen in de globale context van de modernisering van deze lijn, die door Infrabel wordt beheerd. Het doel van deze modernisering is de vermindering van de rijtijd op de lijn. TUC RAIL werd door Infrabel belast met de studies, de opvolging van de werkzaamheden en het beheer van de herelektrificatie van Lijn 162 tussen Namen en de Luxemburgse grens. Deze werkzaamheden omvatten de volledige vernieuwing van de bovenleidingsinfrastructuur. Kenmerkend voor het nieuwe type bovenleiding, waarvan het concept werd ontwikkeld door TUC RAIL, is het gemengde karakter ervan. De bovenleiding is namelijk zowel compatibel met de huidige voeding van 3kV gelijkstroom (klassieke lijnen) als met de toekomstige voeding van 25kV wisselstroom.

Bovenleidingen op Lijn 162 in Barnich bij Aarlen

Werkzaamheden aan bovenleiding in Sterpenich bij Aarlen Herelectrificatie Lijn 162

31


32

TUC RAIL Corporate Brochure

Speciale opdrachten voor Infrabel TUC RAIL voert voor Infrabel ook speciale opdrachten uit die buiten het klassieke infrastructuurpatroon vallen.

GSM-R-mast

Noord-Zuidverbinding Brussel

Speciale opdrachten voor Infrabel

GSM-R: communicatie en veiligheid TUC RAIL werkt actief mee aan de ontwikkeling van het GSMR-netwerk in België. GSM-R (GSM for Railways) maakt deel uit van het zgn. ERTMS (European Rail Traffic Management System), waarbij de toestemming om verder te rijden en de consignes i.v.m. de rijsnelheid vanuit het seinhuis worden doorgezonden en op het controlebord van de machinist verschijnen. Maar GSM-R is niet alleen dienstig voor verkeersleiding, het verhoogt ook de verkeersveiligheid in het algemeen en die van de mensen en de bedrijven die langs het spoor werken in het bijzonder. In samenwerking met ICTRA (ICT for Rail, het ICT-departement van de NMBS-Holding) verzorgt TUC RAIL de voorstudies, de bouwvergunningsdossiers, de stabiliteitsstudies en de opvolging van de werkzaamheden aan de GSM R-masten. Ongeveer 350 nieuwe masten werden opgericht en ongeveer 140 masten van andere operatoren werden aangepast. 80 nieuwe masten worden bestudeerd met het oog op de ontwikkeling van het ETCS 2 (European Train Control System) op de betrokken lijnen. Business Continuity Strategy Het begrip “Business Continuity” verwijst naar de continuïteit van een bedrijfsactiviteit en naar de preventieve maatregelen die een onderneming treft om de continuïteit van haar activiteiten in de beste omstandigheden te waarborgen. De programma’s van de Business Continuity Strategy van de Noord-Zuidverbinding in Brussel en de Kennedytunnel in Antwerpen werden in 2009 door Infrabel toegewezen aan TUC RAIL. Het doel is om de exploitatiebeschikbaarheid van deze bestaande bouwwerken op een niveau te brengen dat gelijkwaardig is aan dat van andere moderne tunnels met inachtneming van de huidige normen en aanbevelingen. Een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd door de teams van TUC RAIL om de nodige veiligheids- en beschikbaarheidsmaatregelen te bepalen met het oog op de continuïteit van de exploitatie van deze bouwwerken en om de spreiding van de werkzaamheden uit te tekenen in twee opeenvolgende fasen. Deze zullen geïntegreerd worden in een uitgebreid programma voor de modernisering van de bestaande spoorweginfrastructuur tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid.


TUC RAIL Corporate Brochure

Overige projecten in België In het binnenland vervult TUC RAIL naast opdrachten voor Infrabel ook taken voor de NMBS-Holding, de overkoepelende spoorwegmaatschappij die ook het spoorwegpatrimonium beheert en voor de NMBS, die het netwerk exploiteert. Een domein waarin het bedrijf de laatste jaren een solide reputatie heeft opgebouwd, is het projectbeheer bij de uitvoering van grote bodem- en grondwatersaneringen op vervuilde voormalige spoorwegsites van de NMBS-groep. TUC RAIL heeft al heel wat saneringsopdrachten gekregen en deze tot een goed einde gebracht. De meest in het oog springende is die van Antwerpen Dam, waar de stad Antwerpen op twee

aansluitende terreinen het nieuwe grote stadspark “Spoor Noord” heeft aangelegd. Voor de NMBS, die investeert in bijkomend rollend materieel, zal TUC RAIL in Melle een polyvalente werkplaats bouwen voor onderhoud en herstel van GEN-treinstellen. TUC RAIL staat ook in voor het ontwerp en de uitvoering van een aantal car wash-installaties (Schaarbeek, Kortrijk). Voor een dochteronderneming van de NMBS, Inter Ferry Boats, breidde TUC RAIL een containeroverslagplaats, de zgn. Main Hub in het Antwerpse havengebied, uit met 41 000m2.

Park Spoor Noord in Antwerpen. De grond van deze voormalige spoorwegsite werd door TUC RAIL gesaneerd.

Overige projecten in België

33


34

TUC RAIL Corporate Brochure

HSL-expertise in het buitenland TUC RAIL is bekend voor de verwezenlijking van het hogesnelheidsnet in België maar werkt ook mee aan de ontwikkeling van het hogesnelheidsnet op de internationale markt, met name in Spanje, Frankrijk en SaudiArabië. Spanje Er werd een beroep gedaan op de expertise van TUC RAIL voor de aanleg van een hogesnelheidslijn (HSL) met een lengte van ongeveer 44,5 km tussen de Franse stad Perpignan en de Spaanse stad Figueres. Deze lijn is bestemd voor reizigers- en goederenvervoer, respectievelijk met een snelheid van 350 km/u en 120 km/u. De werkzaamheden liepen van 2004 tot 2009. TUC RAIL heeft meegewerkt aan de studie en de ontwikkeling van het technische gedeelte van het systeem (voorontwerp en ontwerp), aan de goedkeuring van de uitvoeringsstudies en aan het toezicht en de controle van de werkzaamheden in de domeinen veiligheid, RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety: betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid), spoor, seininrichting, telecommunicatie, bovenleiding en dynamische tests. Daarnaast verleende TUC RAIL technische bijstand bij de voorbereiding van het exploitatiebeheer, het onderhoud en de homologatie en bij de opmaak van het uiteindelijke RAMS-dossier. Het project Perpignan – Figueres was complex en moeilijk: verschillende spoorbreedtes, verschillende wetgevingen, technische normen, … TUC RAIL kon aan dit project meewerken zowel op het niveau van de concessiehouder als op het niveau van de engineeringgroep. Daardoor raakte TUC RAIL ook

HSL tussen Perpignan en Figueres Projecten in het buitenland


TUC RAIL Corporate Brochure

De hogesnelheidslijn Sud Europe Atlantique (LGV SEA) tussen Tours en Bordeaux zal 340 km nieuwe lijnen omvatten, waaronder 302 km hogesnelheidslijnen en een veertigtal kilometer aansluitingen op de bestaande lijn. In het kader van dat project werd een Organisme Technique IndĂŠpendant (OTI) aangeduid, dat de technische conformiteit onderzoekt en nagaat of de verplichtingen op het vlak van duurzame ontwikkeling voor alle technische en milieugebonden domeinen met betrekking tot het ontwerp en de aanleg van de nieuwe lijn worden nageleefd. TUC RAIL werd aangeduid om deze opdracht uit te voeren in het kader van een samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor de evaluatie van de technische uitrustingen. De opdracht omvat de evaluatie van de conformiteit van de studies en van de werkzaamheden, formulering van adviezen voor alle stadia van het project, naleving van het richtschema voor de kwaliteit en het milieukwaliteitsplan, bijstand bij de oplevering van de infrastructuur en opvolging van de voortgang van de werkzaamheden. De twee HSL-projecten van TUC RAIL in Frankrijk

vertrouwd met het concept van Publiek-Private Samenwerking (PPS), met samenwerking met een groot aantal stakeholders en dit in verschillende talen. TUC RAIL heeft zijn kennis dan ook verder kunnen toepassen en ontwikkelen, bijvoorbeeld op het vlak van elektromechanische compatibiliteit, RAMS en ERTMS (European Rail Traffic Management System) voor niveaus 1 en 2. Frankrijk TUC RAIL werkt momenteel mee aan twee grote projecten: de LGV Sud Europe Atlantique en de LGV Bretagne – Pays de la Loire.

De toekomstige hogesnelheidslijn Bretagne - Pays de la Loire (LGV BPL) tussen Le Mans en Rennes zal 182 km lang zijn en ook nog 32 km aansluitingen bevatten. Ze zal in het verlengde liggen van de huidige hogesnelheidslijn tussen Parijs en Le Mans, die een lengte heeft van 180 km en in 1989 in dienst werd gesteld. In het kader van dit project werd TUC RAIL benaderd voor de uitvoering van een bijzondere opdracht van bouwdirectie met betrekking tot de vaste installaties voor de elektrische tractie (studies voor bovenleidingen en elektrische voeding). Deze opdracht zal TUC RAIL uitvoeren samen met een partner.

HSL-expertise in het buitenland

35


36

TUC RAIL Corporate Brochure

Saudi-Arabië Het project Haramain High Speed Railway bestaat uit de aanleg van een dubbelsporige hogesnelheidslijn van 444 km tussen Mekka en Medina in Saudi-Arabië. In maart 2009 heeft de Saudische spoorwegmaatschappij Saudi Railway Organization (SRO) het contract met betrekking tot de werken burgerlijke bouwkunde, steunmuren, doorgang

In dat kader heeft TUC RAIL in juni van datzelfde jaar een contract van technische bijstand ondertekend met het Libanese studiebureau Khatib & Alami, lid van het consortium AlRahji Alliance, voor gerichte opdrachten als consultant en expert inzake hogesnelheidslijnen. Tot op heden heeft TUC RAIL gespecialiseerde consultancy en expertise geleverd voor een vijftigtal “Work Packages” met betrekking tot bijvoorbeeld de herziening van de ontwerpcriteria en de technische documenten of de burgerlijke bouwkunde. TUC RAIL heeft ook de voorontwerp- en detailstudie uitgevoerd voor het viaduct “Makkah Flare”, de ingang van de nieuwe hogesnelheidslijn in het station van Mekka.

Sakakah Tabuk Ha’il Buraydah Riyadh

Medina

Jeddah Mecca

Abha Jizan

De HSL tussen Mekka en Medina, via Jeddah, in Saudi-Arabië

HSL-expertise in het buitenland

onder de sporen, bouw van bruggen, viaducten, sporen en grondwerken …, toevertrouwd aan het consortium Al-Rahji Alliance.

Ad Damman


TUC RAIL Corporate Brochure

37


38

TUC RAIL Corporate Brochure

Notities

Notities


TUC RAIL Corporate Brochure

Notities

39


Hebt u zin om mee te werken aan onze projecten? Wenst u meer te vernemen over onze realisaties? Wilt u de vacatures bij TUC RAIL raadplegen? Surf naar www.tucrail.be jobs.tucrail.be

TUC RAIL N.V. Fonsnylaan 39, B-1060 Brussel T +32 2 432 78 11 - F +32 2 432 78 10

Flexible thinking, reliable results

Corporate Brochure NL TUC RAIL  

Corporate brochure Dutch TUC RAIL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you