Page 1

Title: Lenh NET klevil - November 12, 2008 12:41 AM (GMT) NET là lệnh nội trú của Windows 2003, XP nên anh em không cần phải đi tìm nó ở đâu hết, cứ gõ là chạy. Chức năng của lệnh này được phân ra theo một số nhóm sau: 1. Managing Services: Quản lý dịch vụ NET - START, STOP, PAUSE, CONTINUE 2. Managing File Shares and Printer Shares: Kiểm sóat, chia xẻ tài nguyên NET - SHARE, VIEW, USE, FILE, SESSIONS 3. Managing Network Print jobs and Network Time: Kiểm sóat tác vụ in ấn và thời gian vào mạng NET - TIME, PRINT 4. Managing Security: Kiểm sóat bảo mật hệ thống NET - ACCOUNTS, USER, Thuôc Nhóm, LOCALThuôc Nhóm 5. Network Messaging: Giao dịch nhắn tin trong mạng NET - NAME, SEND 6. Managing Network configuration: Quản lý cấu hình của mạng NET - COMPUTER, CONFIG_WORKSTATION, CONFIG_SERVER, STATISTICS_WORKSTATION, STATISTICS_SERVER Bây giờ tôi xin đi vắn tắt một số lệnh của NET theo từng nhóm. 1. Managing service: Cú pháp của lệnh như sau: NET START [service] NET STOP [service] NET PAUSE [service] NET CONTINUE [service] Trong đó [service] chính là từ khóa hiển thị trong phần service của Control Panel Bốn lệnh START, STOP, PAUSE và CONTINUE tương ứng với KHỞI ĐỘNG, DỪNG, TẠM NGỪNG, TIẾP TỤC cái service mà anh em sẽ chỉ định cho nó thực thi. Để biết tên của các service đang chạy, anh em gõ vào dòng lệnh: NET START Lệnh này liệt kê tên đầy đủ của các service đang chạy. Muốn dừng chúng thì phải gõ NET STOP [service] với tên service viết gọn giống như trong Control Panel. Ví dụ anh em đang dùng Norton Antivirus, rủi có chép một trình nào đó như Brutus chẳng hạn thì nó cứ nhảy ra và la lên là cái file đó có trojan bên trong. Thế là nó không cho anh em chép vào máy của


mình. Bây giờ gõ lệnh sau: NET STOP navapsvc Màn hình sẽ hiện ra The Norton AntiVirus Auto Protect Service service is stopping. The Norton AntiVirus Auto Protect Service service was stopped successfully. Bây giờ anh em ngó xuống cái icon của NAV phía dưới System Tray thì thấy nó bị gạch chéo (disabled) rồi. Đó là do mình tắt bằng NET STOP. 2. Managing File Shares and Printer Shares: Kiểm sóat, chia xẻ tài nguyên Lệnh NET này đi kèm một số tham số sau: SHARE, VIEW, USE, FILE, SESSIONS SHARE - hiển thị những chia xẻ trên máy, ví dụ Share name Resource Remark ----------------------------------------------------------IPC$ Remote IPC D$ D:\ Default share F$ F:\ Default share ADMIN$ E:\WINDOWS Remote Admin C$ C:\ Default share E$ E:\ Default share The command completed successfully. Các share có dấu $ là chia xẻ tài nguyên ở mức hệ thống cho admin, thường gọi là share ẩn. VIEW - hiển thị tất cả các máy trong cùng domain hoặc workThuôc Nhóm Server Name Remark ----------------------------------------\\CPQ25981604619 DTLong \\DEFAULT-EBGQAMU \\FERRARI Formula 1 \\JITH \\JOE-VT6094JJ9 \\KACE \\KENGCOM KengCOM \\LOTUS The command completed successfully. Bây giờ ta bàn cách chiến đấu một số máy để tìm tài nguyên. Lệnh Net View cho phép xem tài nguyên chia xẻ của các máy cùng subnet. Cú pháp câu lệnh như sau: NET VIEW [tên máy] Ví dụ: NET VIEW \\KACE


Nếu máy này có chia xẻ tài nguyên, màn hình sẽ hiện ra tên của các share directory, lúc này ta chỉ việc phát lệnh sử dụng tài nguyên đó mà thôi. Để chiếm dụng tài nguyên chia xẻ, anh em có thể dùng My Network Places / Network Neighborhood để truy nhập vào, ở đây ta dùng lệnh NET USE thay cho việc dùng My Network Places NET USE * \\tên máy\tên share hoặc NET USE ***.***.***.*** Trong đó tên máy là tên hiện ra qua lệnh NET VIEW. Trường hợp sử dụng IP của máy trong NET USE, anh em phải gõ IP vào. Để biết IP của máy nạn nhân, có thể gõ http://itbg.pro.sh chẳng hạn PING LOTUS Pinging lotus [202.129.41.106] with 32 bytes of data: Reply from 75.127.105.170: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 75.127.105.170: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 75.127.105.170: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 75.127.105.170: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 75.127.105.170: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-giây: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Như vậy, máy LOTUS có địa chỉ IP là 75.127.105.170 Trong lệnh NET USE, dấu * có nghĩa là lấy tên một ổ đĩa bất kỳ (từ A-Z) rồi ánh xạ share đó vào ổ đĩa tùy chọn ấy. Nếu trên LOTUS có share một thư mục là SharedDocs thì lúc này lệnh NET USE dùng như sau: NET USE * \\LOTUS\SharedDocs fhoặc NET USE * \\75.127.105.170\SharedDocs Sau khi thành công, SharedDocs biến thành ổ đĩa Z (chẳng hạn) trên máy của anh em. Có thể chiếm dụng sâu hơn vào trong tài nguyên ẩn của máy. Lệnh gõ như sau: NET USE * \\75.127.105.170\C$ Nếu lệnh này thành công, ổ C của máy nạn nhân sẽ "bay" về máy anh em như một ổ đĩa của mình vậy. Dùng như trên máy mình và cũng có thể xóa lung tung như nó là của mình vậy. Tương tự, phỏng đoán máy nạn nhân có thể có vài ổ đĩa như D, E, F, anh em có thể thử lệnh trên với D$, E$, F$, G$ tới khi nào nó báo lỗi thì tức là ổ đĩa đó không có trên máy của nạn nhân.


Thường thì các share ẩn này share cho account admin nên khi mình gõ lệnh đó nó sẽ hỏi Username và Password. Nếu đoán được Username (ví dụ: LOTUS) thì gõ vào rồi cũng đóan luôn mật khẩu nhé (hơi khó đấy), bằng không thì anh em nhập Administrator vào cho Username, còn để password là rỗng (sau khi nhập Username thì gõ ENTER tiếp cho phần mật khẩu). Nếu may mắn tiếp thì có thể thóat qua được. Trường hợp này là do admin máy đó sơ sẩy không đổi password mặc định của Windows sau khi cài hệ điều hành. Và như vậy anh em có thể ung dung chiếm tài nguyên của nạn nhân rồi. Anh em sẽ đi du lịch trong máy nạn nhân, chép bất cứ cái gì anh em thích như là đang trên máy mình vậy. Tuy nhiên cơ hội thành công là rất thấp. Vì thế, lệnh NET USE này thường chỉ phát huy tác dụng cao với các máy có share tài nguyên cho mọi người (ví dụ như SharedDocs). Lưu ý, có một mẹo nhỏ. Nếu anh em chiếm được quyền admin với account Administrator và password rỗng rồi thì anh em có thể dùng con Hyena tạo ra một account cho mình trên máy nạn nhân, đề phòng trong tương lai chúng cài service pack thì NET USE hết đường làm ăn. Lúc đó có con account kia rồi dễ bề tung hoành hơn. Mấy lệnh trên là những lệnh chính thường dùng. Các lệnh còn lại xin anh em tham khảo thêm trên mạng nhé. Chúng đơn giản nói ra sợ anh em mất thời gian đọc. Đoạn cuối của phần này xin được giới thiệu cùng anh em các câu lệnh về máy in và kiểm sóat thời gian. 3. Managing Network Print jobs and Network Time: TIME, PRINT Lệnh NET TIME cho biết thời gian của đồng hồ trên máy mạng. Câu lệnh là: NET TIME \\tên máy Ví dụ: NET TIME \\LOTUS Lệnh này có nhiều biến thể khác, anh em chịu khó tham khảo. Tôi giới thiệu thêm về lệnh đồng bộ hóa đồng hồ máy mình với máy chủ trên mạng, cú pháp như sau: NET TIME \\servername /SET /YES Trong đó servername là tên của máy chủ Lệnh NET PRINT có cú pháp như sau: NET PRINT \\ComputerName\ShareName Hiển thị tác vụ hiện thời trên máy in, giống như việc xem xét thông qua Printer Manager xem có những tài liệu nào đang được máy in đó in ra. ComputerName là tên máy chủ có share máy in ShareName là tên share của máy in đó. Để tạm ngưng (PAUSE) một lệnh in, có thể dùng lệnh sau NET PRINT [\\ComputerName] job# /HOLD ComputerName là tên máy có share printer còn job# tương đương số thứ tự của tài liệu in trên


danh sách các tài liệu đang được in (1,2,3,4...) Để tiếp tục in sau khi lệnh HOLD được thi hành, gõ vào lệnh NET PRINT [\\ComputerName] job# /RELEASfE Để xóa, delete một lệnh in, ví dụ trong trường hợp in nhầm một văn bản lớn, anh em có thể gõ lệnh NET PRINT [\\ComputerName] job# /DELETE

Cac lenh net trong dos  
Cac lenh net trong dos  
Advertisement