tuần châu marina

Dự án Tuần Châu Marina Hạ Long phát triển bởi tập đoàn Tuần Châu. Mô hình kinh doanh thương mại shophouse quen biển đầu tiên Việt Nam. Cập nhật rổ hàng mới nhất 2021.

Địa chỉ: Unnamed Road, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

SĐT: 0932897799

Publications