Page 13

1 (3)

Yamaha Custom Clubs Mc-enkät 2010

2 (3)

C. Vilken slags motorcykel kör du? 1. Jag kör:

A. Medlem och medlemskap

a. Fabrikat:

Motor:

1. Har du a. Enskilt medlemskap eller b. Familjemedlemskap? (stryk under det som gäller) Om du har Familjemedlemskap, kan även övriga i hushållet som kör mc svara på en egen enkät.

b. Modell:

d. cylindervolym

2. Vilket är ditt YCC-nummer? ___________

c. Årsmodell:

_____________ e. hk ____________

3. Är du a. Man eller b. Kvinna? (stryk under det som gäller) 4. Vilket år blev du medlem i YCC? __________

2. Är motorcykeln du kör a. Din egen, b. Lånad eller c. Hyrd? (stryk under det som gäller)

5. Var bor du? __________ (postnummer)

3. Du kanske har tillgång till fler mc, i sådant fall berätta gärna.

__________________________ (ort)

6. Vilket år är du född? ___________

a. Fabrikat

b. Modell

c. Årsmodell

d. c-volym

e. hk

B. Ditt mc-intresse under säsongen 2009 1. Hur såg ditt mc-intresse ut? Stryk under de alternativ som speglar intresset bäst. (flera alternativ kan väljas) a. Internationella YCC-träffar b. Nationella YCC-träffar c. Regionala YCC-träffar d. Regionala/lokala YCC-körningar e. Spontana YCC-körningar f. Enskilda körningar

g. Andra internationella träffar h. Andra nationella träffar i. Andra regionala träffar j. Andra regionala/lokala körningar k. Andra spontana körningar l. Meka och/eller Bygga m. Annat: ____________________

4. Om du har haft motorcykel tidigare, berätta gärna. Ta upp den/de senaste du eventuellt har haft. Högst tre kan nämnas. a. Fabrikat

b. Modell

c. Årsmodell

d. c-volym

e. hk

f. Köptes (år)

g. Såldes (år)

2. Vilken typ av mc-körning blev det mest? Stryk under det/de alternativ som speglar ditt intresse bäst. (flera alternativ kan väljas) a. Crusing b. Touring c. Sport d. Stunt (trick) e. Tävling (på asfalt/bana) f. Tävling (gruskörning/terräng) g. Pendling/Arbetsresor

h. Resor i arbetet i. Backkörning j. Enduro k. Motocross l. Trial m. Speedway n. Annat: ______________________

3. Hur många mil mc-körning blev det under säsongen? ___________(ca mil i jämt 50-tal) 4. Vill du lägga till något om ditt mc-intresse för 2009. Berätta gärna. Du har kanske gått kurser?

24

yamaha custom club sweden

D. Varför valde jag den motorcykel jag kör nu? 1. En del gånger styrs ens köp av tillfälligheter. Men oftast har man speciella önskemål eller skäl till varför man har valt just den mc man har. Det kan vara a. Typ av mc (custom, touring, sport, cross, etc.), b. Fabrikat, c. Modell, d. Storlek, e. Rekommendationer, f. Testresultat, g. Priset, etc. Skriv fritt och berätta om dina skäl för ditt val av motorcykel enligt C 1.

yamaha custom club sweden

25

YCC tidningen nummer 1 2010  
YCC tidningen nummer 1 2010  

Yamaha Custom Club tidning

Advertisement