Page 12

Yamaha Custom Clubs Mc-enkät 2010 Hur ser medlemmarnas mc-intresse ut? Vilka motorcyklar har vi och vilka vill vi ha? Under våren genomför vi en undersökning med stöd av ett frågeformulär. Vi ska titta närmare på säsongen 2009. Frågorna i undersökningen riktas till alla i klubben som då körde motorcykel. Vi hoppas att så många som möjligt svarar – ju fler desto bättre resultat! Svaren sammanställs sedan. Vi redovisar dessa för 1) medlemmarna gemensamt, 2) män och 3) kvinnor. För dessa grupper görs fördelning på intresse, mc, modeller, motor, etc. Det blir inte möjligt att särskilja någon medlem. Vi vet att medlemmarnas mc-intresse varierar över tiden. Vi kommer därför att framöver genomföra liknande undersökningar med några års mellanrum.

Varför ska vi göra en undersökning? Vi vill få ut det mesta av vårt mc-intresse! Syftet med undersökningen är följande: • Vi vill känna till vad medlemmarna tycker om sina motorcyklar och vilka skäl som legat till grund för köpet. Vi är även intresserade av medlemmarnas önskemål vid eventuella framtida köp. • Vi vill också känna till medlemmarnas mc-intressen. Med resultaten i hand ska vi försöka uppnå följande: • Tillsammans med alla övriga YCC klubbar i Europa, ska Yamaha Europa uppvaktas med våra önskemål om motorcyklar på den europeiska marknaden. • Vi ska för YCC – Scandinavia framföra vilka modeller som föredras i vårt land. • Klubbens arrangemang, träffar, körningar, etc. ska bättre anpassas till medlemmarnas önskemål.

Hur deltar man i undersökningen? Man bara fyller i frågeformuläret och skickar det till klubben. Använd frågeformuläret här i YCC-tidningen. Det tar en kvart att svara på frågorna. Fyll i svaren och skicka in så snart som möjligt. Skicka formuläret med Posten, eller använd din epost. Du kan skanna in formuläret eller skriv dina svar direkt i mejlen. Gör du det senare så skriv först frågans nummer t.ex. A1b, A2, B1j och därefter ditt svar. Vill du ha en Word-fil av enkäten så mejla till leif.abelin@yccsweden.se. Klubben måste ha dina svar senast den 15 april.

Vinster lottas ut bland deltagarna i undersökningen Dragning görs på YCC-medlemsnummer i april av styrelsen. Vi kommer att dra flera vinnare. Vinsterna är från klubbshoppen.

Undersökningens resultat visas på YCC-sajten Resultaten presenteras i maj. Dessa visas endast på medlemssidorna. Även vinnarna presenteras där. Det blir ingen allmän information. En mindre artikel blir det dock i YCCtidningen till hösten.

Ta chansen att påverka och lycka till i vinstdragningen! Styrelsen 22

yamaha custom club sweden

yamaha custom club sweden

23

YCC tidningen nummer 1 2010  
YCC tidningen nummer 1 2010  

Yamaha Custom Club tidning

Advertisement