Page 1

NYHETSBREV 1 Nytt om ESF-projektet i Stockholm Gunnar Borg och Hans Johansson börjar nu bli klara med utbildningskatalogen. Det har varit ett styvt jobb att ta fram förslag till utbildningsanordnare för 43 (fyrtiotre) olika utbildningar. Några luckor återstår att täppa till. Så fort den blir klar, eller i alla fall användbar, kommer den att skickas till er med e-post. Två utbildningsaktiviteter har genomförts inom projektet. Stjärntryck har genomfört en inom grupputveckling och DNEX en inom utvecklad arbetsmiljö. V-tab Norrtälje har anmält att man vill genomföra en aktivitet inom grupputveckling. Styrgruppen har haft sitt första sammanträde och träffas nästa gång den 24 mars hos EO Grafiska i Skarpnäck. Deltagare vid det mötet kommer också att vara Mary-Anne Berglund, handläggare på ESF-kontoret i Stockholm och Dennis Kullman, Länsstyrelsen. Gruppen kommer också fortsättningsvis att förlägga kommande styrgruppsmöten ute hos de deltagande företagen. Litografia Alfaprint kommer med i projektet. Inom kort kommer Du att hitta information om ESF-projektet på GFFs och TUs hemsidor. Vill Du beställa fler dekaler för uppskyltning av ESF-projektet på Ditt företag, loggor etc gå gärna in på http://www.esf.se/sv/Press/EU-flaggor-och-slogan/ - här hittar Du det mesta som Du eventuellt behöver.

Nyhetsbrev 1_från GFF_TU_ESFutbildnignar  
Nyhetsbrev 1_från GFF_TU_ESFutbildnignar  

Nyhetsbrev för GFF och TU, ESF utbildninar

Advertisement