Page 1

RASSENADVIES 2013 juiste ras op juiste perceel


beste ras Rassenkeuze Het teeltseizoen 2013 start al met uw bouwplan. Met het opgeven van de perceelsgegevens wordt er van uw perceel een risico-inventarisatie gemaakt en aan de hand van alle gegevens wordt er een rassenadvies op maat van dit perceel aan u verstrekt. Op dit advies vind u in een cijferwaardering terug welke rassengroep er het beste op dit perceel tot zijn recht komt. Hierbij wordt uitgegaan van de groeipotentie van uw grond. Voor seizoen 2013 is het rassenadvies bij TTW, vanwege het 25-jarig bestaan, gratis

Vervolgtraject Het plaatsen van het juiste ras op uw perceel is de eerste stap naar een succesvolle teelt. Maar vele stappen volgen om dit traject compleet te maken. Ook in deze vervolgstappen staat de kennis en kunde van TTW voor uw klaar.


beste bemesting Basisbemesting

Bijbemesten


hoogste rendement Gewasmonitoring Gedurende het seizoen wordt er aan de hand van regelmatige gewasmetingen uw perceel gevolgd en indien noodzakelijk bijgestuurd. Gewasmetingen worden handmatig op het veld uitgevoerd en begeleid door satalietmetingen

aantal pijpen

gewaskleur

loofgewicht bolgewicht gewasmassa

niveau langste vitale pijp en jongste pijp

boldiameter centrediameter

centregewicht center diameter

Perceelsgegevens

rassenadvies basisbemestingsadvies

plantaantal

start gewasmonitoring

half mei NK+ monster

advies bemesting

half juni NK+ monster

advies bemesting

MH Advies

optimale spuitmoment

2 wekelijks

wortelaantal wortelkleur


Contact Voor al uw vragen kunt u contact met ons opnemen via: TTW-Systeem B.V. Capelleweg 1 3255 LB Oude Tonge 0187-648220 www.ttw.nl info@ttw.nl

adviseurs voor teelt en verwerking consultants for cultivation and processing

uienrassenkeus  

rassenkeuze 2013 uien

Advertisement