Toffelproat 5 2021-2022

Page 1

TAFELTENNISVERENIGING VELDHOVEN

TOFFELPROAT 2O21 / 2O22 NR.5


46

e Jaargang Nr 5, juni 2022 TTVV Opgericht nov. 1975 Telefoon speelzaal: 040-8422116

2

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Bestuur

bestuurttvv@gmail.com

Functie

Naam

E-mail

Voorzitter

W. Bakx

voorzitter@ttvv.nl

Secretaris

B. Luijkx

secretaris@ttvv.nl

06-12899631

Penningmeester

F. de Brouwer

penningmeester@ttvv.nl

06-38517893

Beheercommissie

H. Wijnen

voorzitter.beheer@ttvv.nl

06-20301852

Technische Comm.

J. Wijnen

voorzitter.tc@ttvv.nl

06-83796403

Evenementen Comm M. van Gompel

Telefoon

evenementen.ttvv@gmail. com

Werving en Behoud

R. Schoofs

jeugdzaken@ttvv.nl

Ledenadministratie

T. van Kessel Aelstlaan 57 › 06-41120729

Opzeggen

mogelijk per 1 juli en 1 jan, schriftelijk of per mail te geschieden voor 1 juni en 1 dec bij de ledenadministratie | ledenadministratie@ttvv.nl

Contributie

NL93 RABO 015 36 40 561 Òf NL78 INGB 00037 21 282 t.n.v. Tafeltennisvereniging Veldhoven

Wedstrijdsecretaris

Peter van Daal › 040-2523417

TLE

I. van Oijen-Meulemans

Toernooien Jeugd

M. van Iersel › marcel@polyester-paint.nl

Technische Comm.

J. Wijnen, Richard Schoofs, John de Wit en Jack Aarts

Trainers

J. de Wit, Marc Box, Pascal van Gemert, Vincente del Priore, G. Leentjens › 06-45708064, en Jack Aarts.

Beheercommissie

H. Wijnen (vz), A. Dielissen

Accommodatie-

H. Tiersma (vz), M. Paarhuis, T. van de Kerkhof,

beheercommissie

T. van Kessel, A. Dielissen, A. Standaard, H. Wijnen, W. Gijzen, M. Rikken

Evenementen-

M. van Gompel (vz), J. Duijf, P. van Daal, A. Wijnen, D. Peys

commissie

J. van Gompel | evenementen.ttvv@gmail.com

Vertrouwenspersoon

N. Michielse › 040-2541404

Kleding

Via Sporthuis Olympia

Redactie

Irenestraat 4, 5502 TM Veldhoven › 040-2531350 J. Ras, I. Verwimp & B. Luijkx. Kopij aan toffelproat@ttvv.nl

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

3


INHOUD O6 VAN DE VOORZITTER 08 BRIEF VAN VERTREKKENDE TRAINERS 09 INDELING TRAININGEN 2022-2023 13 OPENINGSTOERNOOI 16 COMPETITIENIEUWS 22 TOFFELPROAT PUZZEL 26 ACTIE VOOR HET VERGETEN KIND 32 TEAMINDELING NAJAAR 2022 36 SUCCESBOEKJE NR. 52

4

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


REDACTIE RACKERS En weer is het gelukt. Deze jaargang van Toffelproat heeft 5 nummers voortgebracht. Allemaal op tijd, of in ieder geval soms redelijk op tijd van de digitale persen en een “bietje” van mijn HTEK- printertje gerold. Dit seizoen is er veel gebeurd. Onze trouwe lezers zullen nog wel eens terugbladeren en terugblikken op het afgelopen jaar; soms zeker met gemengde gevoelens. Ik noem er een paar: coronamaatregelen, terugtrekken competitieteams, al of niet kunnen doorgaan van evenementen , beperkte openstelling of zelfs sluiting van onze kantine, jeugdopleiding, Algemene Leden Vergadering. Waarschijnlijk vergeet ik nog wel iets. Competitiespelers hebben zich intussen al opgegeven voor seizoen ’22-’23. Het zal voor onze technische commissie een hele klus zijn geweest om de teams samen te stellen. Hopelijk kan eenieder zich erin vinden. De indeling vind je verderop in deze Toffelproat. Onze adverteerders zijn het clubblad trouw gebleven. Dank daarvoor. In de komende maanden ontvangen ze een mail of telefoontje over de voortgang van hun advertentie. Onze verwachtingen daarover zijn goed. Houden zo!!! In de vakantiemaanden zal de zaal wat minder open zijn voor trainingen. Info hierover elders in dit nummer. De schoolvakantie valt dit jaar laat in onze regio. Aan alle leden een fijne vakantie; kom gezond weer terug van je vakantiebestemming. Op naar het nieuwe seizoen.

Veel Leesplezier! En HOUDOE!

Deadline volgende Toffelproat: 10 oktober 2022

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

5


VAN DE VOORZITTER Het laatste clubblad van het seizoen! Wat voor een seizoen! Het eerste volledige seizoen na corona. Helaas nog niet met het aantal teams dat we gewend zijn, maar ik hoop dat dit na verloop van tijd ook weer naar ons oude niveau zal groeien. Natuurlijk hebben we zoals altijd teams die kampioen geworden zijn en teams die gedegradeerd zijn. Voor de teams die kampioen zijn geworden een dikke proficiat en voor de teams die gedegradeerd zijn hoop ik dat ze komend seizoen de kampioenen zijn die we kunnen feliciteren! De kampioenen worden zoals gewoonlijk met het openingstoernooi in september door ons in het zonnetje gezet! Ons ledenaantal van onze club is tijdens corona en de periode daarna redelijk stabiel gebleven. Ook onze trainingsgroepen zitten weer redelijk vol. Ook de overdaggroepen hebben de weg naar de zaal weer gevonden. Een lid van de overdaggroep wil ik graag eens vernoemen. Ons oudste lid Jan van de Looy, met de respectabele leeftijd van 90 jaar, heeft besloten om te stoppen met pingpongen. Wel heeft hij beloofd om toch regelmatig op de dinsdag of donderdag een bakske koffie te komen drinken in onze kantine! Jan je bent van harte welkom! Het huidige seizoen loopt stilletjes ten einde. Het bestuur is natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Omdat er een aantal trainers helaas heeft aangegeven te willen stoppen als trainer, zijn we hard op zoek gegaan naar nieuwe enthousiaste trainers. En dat is gelukt. Marc Box, John de Wit, Pascal van Gemert, Vincente del Priore en Gilbert Leentjes is ons nieuw trainerskader. Deze groep enthousiaste trainers gaan onder begeleiding van Jack Aarts het volgend seizoen er voor zorgen dat onze jeugd- en seniorenleden met plezier komen tafeltennissen bij onze club. Ook heeft het bestuur John de Wit aangesteld als jeugdcompetitieleider. Zijn belangrijkste taak is als eerste spreekpunt te fungeren als er vragen over de competitie, invulling van de teams, vragen van ouders over de competitie zijn. Met Richard Schoofs die over de schouder meekijkt of dat alles naar wens verloopt. Zoals iedereen heeft kunnen lezen op onze website is onze accommodatie, zoals gebruikelijk, in de vakantieperiode weer gesloten van 1 juli tot 16 augustus. Dit jaar komt dat erg goed uit! Zoals we hebben bekendgemaakt in onze afgelopen ALV zijn

6

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


we met de gemeente in gesprek over het verduurzamen van onze accommodatie. We willen graag het plafond in onze speelzaal isoleren. En daar heeft de gemeente gehoor aan gegeven en gaat dit in overleg met onze beheerscommissie in de eerste weken van juli realiseren. Het plafond komt wel 15 cm lager te hangen, maar ook dan kunnen we nog heeele hoooge spinballen geven! De beschermmatten voor over onze vloer worden door de vele vrijwilligers van ons klusteam meteen op 1 juli gelegd! En nu maar hopen dat we nog beter onze energiekosten beheersbaar kunnen houden! Rest me nog alleen een ieder een prettige vakantie te wensen. Het schijnt dat toch dat verrekte coronavirus continu op de loer ligt. Dus ik zou zeggen ben voorzichtig! Voor iedereen een behouden vaart en graag tot ziens in het nieuwe seizoen! En tenslotte: Zorg goed voor jezelf en elkaar! — Willem Bakx, voorzitter

HULP GEVRAAGD OP 1 JULI Het is dan wel vakantie, maar er komt een nieuw plafond in de zaal. Voordat dit door de gemeente uitgevoerd gaat worden, moeten wij zelf de zaal leegruimen en vloer bescherming aanleggen. Dit gaat gebeuren op vrijdag 1 Juli vanaf 13:30 uur. We zoeken een paar vrijwilligers die ons daarbij kunnen helpen. We gaan dan de zaal leegruimen: - Tafels opruimen. - Centercourts opruimen. - Gordijn net opruimen (of open). - Banken opruimen of afdekken. - Stucloper als vloerbescherming aanleggen (wordt door de gemeente aangeleverd) Misschien tot vrijdag 1 Juli. Namens de Accommodatie Beheer Commissie, - Harm Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

7


BRIEF VAN VERTREKKENDE TRAINERS Een jaar of 7 geleden liep het aantal jeugdleden binnen TTV Veldhoven erg terug. De hechte groep die we hadden, bereikte een leeftijd waarop werken en stappen belangrijker was dan sporten. Het begon er aardig op te lijken dat we niet eens meer een team samen konden stellen voor de competitie. Met een paar mensen hebben we ons toen de vraag gesteld wat we hiermee wilden. En we waren het er samen over eens dat het belangrijk voor de club was om te zorgen dat er weer jeugd binnen kwam. Samen hebben we er onze schouders onder gezet. Opleidingen werden gevolgd zodat we gediplomeerde trainers hadden die de trainingen leuk en leerzaam konden maken. En niet zonder resultaat. Langzaam maar zeker klom het aantal jeugdleden weer op. Ook tijdens de moeilijke coronaperiode waren er weinig kids die er mee stopten en kwamen er zelfs nieuwe leden bij. En dit aantal groeit nog steeds! Hoe moeilijk het voor ons ook is, wij hebben toch moeten besluiten te stoppen met het geven van trainingen binnen TTV Veldhoven. We hopen echter wel dat het team van (jeugd)trainers snel wordt aangevuld om de weg die wij zijn ingeslagen voort te zetten. Wij wensen (jeugd)leden en trainers dan ook veel succes en een sportieve tafeltenniscarrière toe. Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in ons gesteld hebben en hopelijk tot ziens. - Ingrid, Kasper, Ineke, Vincent en Danique

8

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


TRAININGEN JEUGD NAJAAR 2022 De indeling van de trainingsgroepen blijft ongewijzigd bij de start van het aankomende seizoen. Inmiddels zijn de tijdstippen en een groot deel van de trainers bekend. Beginners trainen op dinsdag en donderdag van 17:45 - 19:00. De gevorderden en competitiespelers trainen op dinsdag en donderdag van 19:00 - 20:30. De trainers op dinsdag zijn: Marc Box, Pascal van Gemert en John de Wit. Op donderdag zullen Vincente del Priore en Gilbert Leentjens de trainingen verzorgen. De zaal zal medio augustus weer openen en alle jeugd heeft de mogelijkheid om in de schoolvakantie op dinsdag 23-08 en dinsdag 30-08 te komen spelen / trainen van 19:00 - 20:30. De officiële training zal starten op dinsdag 06-09. Er zal nog een herinnering via mail verstuurd worden tegen die tijd. Tevens zal er op donderdag 15-09 een informatieavond zijn voor de ouders. (Tijdens de training van de jeugd). Fijne vakantie! - Richard Schoofs

Designed by Freepik

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

9


→ Voor een verjaardagsfeestje op een hoog niveau → Teamuitje → Vrijgezellenfeest → Feestavond → Barbecue of lunch KLIMMEN

MONKEY CLIMBING

WWW.KLIMRIJK.NL

LASER GAME
OPENINGSTOERNOOI Zondag 11 september Tijd: 10.00-17.00 uur met aansluitend een BBQ voor leden (gratis) en introducees (€ 5,-) Inschrijven kan in de zaal of via evenementen.ttvv@gmail.com

GROTE CLUBACTIE In het najaar gaan we als club meedoen met de Grote Clubactie. 80 procent van een verkocht lot gaat rechtstreeks naar onze club. We zijn nog op zoek naar iemand die dit project op zich wil nemen en wil gaan leiden. Als je interesse hebt, neem dat even contact op met onze secretaris Bart Luijkx via secretaris@ttvv.nl

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

13


Energie voor winnaars 181,2 miljoen euro. Zoveel geld hebben we bespaard voor eigenaren van gebouwen. Opdrachtgevers die begrijpen dat slim installeren direct voordeel oplevert. We helpen onze klanten -met succes- om hun energieverbruik te verduurzamen. Want onze installatietechnische oplossingen zorgen voor kostenbesparingen waar je u tegen zegt. Kijk op van-hout.com en realiseer met ons de ambitie van vijfhonderd miljoen euro. Wij wensen alle sporters een fantastisch jaar toe!

van-hout.com

Van Hout. Voor rendement.


ONZE ZORG

Uw koffie en theespecialist

IN DE BREEDSTE ZIN DES WOORDS

Thee

HOOGWAARDIGE KWALITEIT

Toebehoren

Koffieautomaten

PORSELEIN EN MEER

Zin in thee of koffie? Neem eens een kijkje in onze webshop! www.vrekos.nl

Koffie

HEERLIJKE MELANGES

TOPASSORTIMENT

Provinciale weg 22 5503 HG, Veldhoven 040 - 2376362 info@vrekos.nl


COMPETITIENIEUWS De voorjaarscompetitie heeft maar liefst zes kampioenen opgeleverd. Team 4, Team 7, Team 9, Team 11, Jeugd 2 en Jeugd 3 waren de sterkste in hun competitiepoule en mogen zich opmaken voor een klasse hoger. Vier teams streden in de beslissingswedstrijden voor promotie. Team 8 speelde 5-5 gelijk tegen Unicum 8, maar haalde het net niet en blijft in de vijfde klasse. Team 12 verloor met 6-4 van Unicum 10 en blijft in de zesde klasse. Team 13 wist met 6-2 te winnen van Taveres 3 en promoveert daardoor naar de vijfde klasse. Team 14 won afgetekend met 10-0 en klimt naar de zesde klasse.

Tweede klasse F Flash 2 Never Despair 4 Veldhoven 2 Valkenswaard 2 TIOS '51 3 Unicum 4

10 - 69 10 - 69 10 - 53 10 - 45 10 - 35 10 - 29

Dubbel H2 Joao Marques Pocas John Soree Huub Wijnen Willem Bakx René Gabriels

10 - 6 21 - 18 18 - 9 27 - 9 21 - 8 0-0

60 86 50 33 38 0

Tweede klasse E Wilvo?Bergeijk 3 Unicum 3 TTCV/Herwaarden 4 Irene 4 PJS 1 Veldhoven 3

10 - 71 10 - 69 10 - 50 10 - 49 10 - 33 10 - 28

Dubbel H3 John de Wit Kevin van der Elst Joyce van Gompel Stefan Sanders

10 - 3 17 - 8 21 - 12 24 - 0 24 - 5

30 47 57 0 21

16

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Derde klasse F Veldhoven 4 Attaque 1 NTTV 1 Kruiskamp '81 3 Taverbo 6 Irene 5 TTV Maashorst 2

9 - 61 9 - 54 9 - 51 9 - 43 8 - 33 8 - 29 8 - 29

Derde klasse K Deurne 2 Taveres 1 Veldhoven 5 ATTV '71 1 Stiphout 4 Flash 6

Dubbel H4 Vladislav Dyachenko Yiyu Xu Hamdan Mohamed

9-2 27 - 21 27 - 19 27 - 19

22 78 70 70

10 - 75 10 - 69 10 - 53 10 - 46 10 - 34 10 - 23

Dubbel H5 Robbert van Hiele Bart Luijkx Arjen Ras Jos Ras Willem Damen Invallers

10 - 4 26 - 20 7-3 30 - 15 3-1 0-0 15 - 8

40 77 43 50 33 0 53

Derde klasse H Meppers 1 Unicum 5 Valkenswaard 3 Flash 5 Wilvo/Bergeijk 4 Veldhoven 6

9 - 70 10 - 63 10 - 56 10 - 43 10 - 41 9 - 17

Dubbel H6 Ingrid van Oijen Bjorn Wijnands Kasper Jonkers Natascha van Gompel Richard Schoofs

9-1 18 - 5 15 - 4 12 - 1 18 - 6 15 - 0

11 28 27 8 33 0

Vierde klasse K Veldhoven 7 Budilia 2 Unicum 9 Flash 8 Unicum 6 Een en Twintig 3

10 - 63 10 - 59 10 - 52 10 - 47 10 - 46 10 - 33

Dubbel H7 Peter van Daal Frans Evers Walter Gruijters Rob van Daal

10 - 5 20 - 14 23 - 11 21 - 15 23 - 15

50 70 48 71 65

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

17


Vijfde klasse K Flash 11 Veldhoven 8 Stiphout 7 LUTO 6 Unicum 10 ATTC '77 6

10 - 65 10 - 58 10 - 58 10 - 49 10 - 43 10 - 27

Dubbel H8 Ot Roks Christian Begeer Rob van den Hurk Peter Kim Danique Peys

10 - 5 21 - 14 27 - 22 21 - 10 0-0 21 - 7

50 67 81 48 0 33

Vijfde klasse H Veldhoven 9 Geenhoven 2 Stiphout 6 Wilvo/Bergeijk 6 Flash 10 ATTC '77 5

10 - 67 10 - 62 10 - 55 10 - 50 10 - 38 10 - 28

Dubbel H9 Mari Bosch Leon Scharpach Frans van de Ven Toine Werrens

10 - 9 21 - 6 21 - 20 21 - 13 24 - 17

90 29 95 62 71

Vijfde klasse F Deurne 4 TTV Maashorst 3 Een en Twintig 4 Veldhoven 10 Valkenswaard 4 Attaque 3

10 - 57 10 - 53 10 - 52 10 - 49 10 - 45 10 - 44

Dubbel H10 Dennis Geerden Marian Geerlings Ralph Gepkens Martien Michielse

10 - 4 30 - 12 0-0 27 - 22 24 - 11

40 40 0 81 46

Vijfde klasse G Veldhoven 11 Budilia 3 Flash 9 Wilvo/Bergeijk 5 Taveres 3 ATTC '77 4

10 - 69 10 - 61 10 - 60 10 - 40 10 - 39 10 - 31

Dubbel H11 Tobias Flossmann Kumar Amit Mehta Pepijn Bastiaans Vincent van Brussel

10 - 10 29 - 28 26 - 16 15 - 8 17 - 4

100 97 62 53 24

18

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Zesde klasse H ATTV ' 71 2 Veldhoven 12 Valkenswaard 5 Budilia 4 Unicum 11

8 - 56 8 - 55 8 - 49 8 - 31 8-9

Dubbel H12 Peter Broers Elisabeth Noordanus Jacq van der Linden Hans van Strien Leo van der Sommen

8-3 24 - 20 24 - 19 24 - 13 0-0 0-0

38 83 79 54 0 0

Zesde klasse G MTTV '72 3 Veldhoven 13 Meppers 3 Stiphout 8 Budilia 5 Valkenswaard 6 ATTV '71 3 Flash 12

10 - 75 10 - 66 9 - 52 9 - 43 10 - 50 10 - 47 10 - 30 10 - 27

Dubbel H13 Diana van Aarle Marcel van Iersel Peter van Tuyl Ineke Verwimp Henk-Jan Smilde

10 - 7 15 - 2 30 - 26 21 - 12 6-4 15 - 14

70 13 87 57 67 93

Zevende klasse D Taveres 4 Veldhoven 14 Unicum 12 Een en Twintig 6 ATTV ' 71 4 TTV Maashorst 5 Veldhoven 15 Budilia 6

10 - 72 10 - 66 9 - 42 9 - 38 10 - 43 10 - 42 9 - 34 9 - 33

Dubbel H14 Francois du Plessis Hanny van Loon-Wouters Jan de Greef Gonnie van Kessel Jos Duyf Martin Rikken Dubbel H15 Susan Schoofs Aniek van Beek Bob Groeneveld Frank de Pundert Karin Hesius-Vd Wal Richard Cuijpers Monique Nuijten

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

10 - 9 24 - 19 24 - 19 0-0 21 - 11 21 - 8 0-0

8-2 16 - 15 13 - 0 6-1 8-2 20 - 5 9-1 0-0

90 79 79 0 52 38 0

25 94 0 17 25 25 11 0

19


TLE Eerste Klasse Unicum 1 Renata 1 De Wiekslag 2 Flash 1 De Wiekslag 1 Veldhoven TLE 1 TLE Zesde Klasse TTV Smash 3 Kinawo 2 Flash 8 Veldhoven TLE 2 Wetac 2

10 - 75 10 - 68 10 - 49 10 - 47 10 - 40 10 - 21

8 - 49 8 - 44 8 - 41 8 - 39 8 - 27

Jeugd Junioren Hoofdklasse Poule B Valkenswaard 2 9 - 66 Irene 1 9 - 47 TIOS '51 2 9 - 35 Veldhoven 1 9 - 32

Jeugd Junioren J3 Poule C Veldhoven 2 9 - 60 Flash 2 9 - 53 Never Despair 3 9 - 41 Belcrum 4 9 - 26

Jeugd Junioren J4 Poule D 8 - 63 Veldhoven 3 8 - 49 Stiphout 2 Taverbo 3 8 - 38 8 - 32 Budilia 1 Unicum 2 8 - 18

20

Dubbel TLE 1 Vladislav Dyachenko Peter Kim Varun Koundinya Jeffrey Kang Marc Box

10 - 2 24 - 5 21 - 3 24 - 10 21 - 1 0-0

20 21 14 42 5 0

8-4 Dubbel TLE 2 Theo Janssen 21 - 9 Aditya Singh 0-0 Tobias Flossmann 21 - 21 Francois du Plessis 12 - 3 0-0 Martin Rikken Bob Groeneveld 15 - 1 Han Behage 3-1 Dubbel Jeugd 1 9-4 Pepijn Bastiaans 18 - 7 Simon Rutten 3-0 Renske vd Heijden 18 - 5 Maria Presura 8-0 Wu-Ji Kao 0-0 Kamran Yang-Tabassum 20 - 13

50 43 0 100 22 0 7 33 44 39 0 28 0 0 65

Dubbel Jeugd 2 Tim Sengers Lars Golsteijn Lieke Schoofs Charlotte Kang

9-6 21 - 14 24 - 16 18 - 8 15 - 15

67 67 67 44 100

Dubbel Jeugd 3 Luc Dieben Jimin Lee Tigo Nefkens Lieke Heres

8-7 17 - 16 16 - 11 14 - 11 16 - 12

88 94 69 79 75

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Street food from Bombay is vivid, diverse and delicious. Traditional cooking practices and Indian spices bring the flavors and the richness to the food. Through our food we share our love and lifelong association, with the centuries-old Indian culture.

DOWNTOWN GOURMET MARKET Smalle Haven 2-14 5611EJ Eindhoven The Netherlands Contact number - +31633057224 +31633058088


TOFFELPROAT PUZZEL Hartverwarmend was een gemailde oplossing van een vorige prijswinnaar. Zij wist dat voor haar geen prijs meer beschikbaar komt (naar goed sportief Chinees gebruik). Ook ditmaal werd een correcte oplossing geleverd. Dat was JEUGDOPLEIDING. Veel plezier met de nieuwe puzzel - Jos Omschrijvingen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

22

Volkomen (7) Lichamelijk (7) Drukte (6) Schoonheidsmiddelen (9) Magiër (8) Bestuurder van een trein (9) Van alle ……..(8) voorzien zijn Aziatisch land (5) ……….(7) de voorste Hoogste schaaktitel (12) Dakbedekking (4) Geluid van een krekel (7) Scheepsjournaal (7) Gehuwd (8) Dat zet geen …..(5) aan de dijk Optreden van muzikanten (7) Iets in een …………(10) doen Uitvinding van Philips in 1983 (2-6) Zijn licht ……..(8) …………(9) om bestwil Vrijdag de ……… (9) Bij honkbal alle honken in 1 keer lopen (7) ……….(9) die vroeg zingen zijn voor de poes Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


1. 2. 3. 4.

..

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

..

..

..

.. T

..

..

..

..

..

.. ..

.. ..

..

..

.. ..

..

..

..

..

..

..

.. .. V

.. .. .. ..

……. ……. ……. …….

.. .. .. T

.. .. .. ..

T .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. ..

V ……. ……. ……. ……. T ……. ……

.. .. .. .. T .. .. ..

.. .. .. .. .. .. T

.. ..

……. ……. ……. ……. ……. ……. T ……. ……. ……. …….

.. T .. .. .. .. .. .. T .. ..

.. .. .. .. .. .. .. ..

.. T ..

..

.. .. .. .. .. ..

.. ..

.. ..

..

T

..

T

..

..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

..

..

T .. ..

.. ..

..

T ..

.. ..

..

..

T

..

..

..

..

Als je de puzzel goed oplost ontstaat in de dik gedrukte kolom de oplossing van deze puzzel. De letters van TTVV zijn al ingevuld. Onder de inzenders van een compleet ingevulde puzzel wordt een prijsje verloot. Maar uiteraard is meedoen belangrijker dan winnen. Insturen naar : toffelproat@ttvv.nl Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

23


ALLES VOOR HUIS & TUIN ONDER ÉÉN DAK! De Run 3100 Veldhoven Tel. 040 - 23 07 230

Bouwmarkt • Verf & behang Verlichting • Maatwerk kasten Tuin • Keukens • Elektra • Vloeren Hout • Badkamers

ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 12 TOT 17 UUR

www.groenenveldhoven.nl


Ikregel

traktaties goodiebags kadootjes

jouw kado

www.ikregeljouwkado.nl


STEUN JOOST IN ZIJN ACTIE VOOR HET VERGETEN KIND We gaan weer! In September gaan we onszelf weer 4 dagen lang inzetten voor Het Vergeten Kind. Deze keer in de omgeving van Hengelo waar we 4 dagen lang gaan mountainbiken, fietsen, wandelen en hardlopen. Zelf doe ik weer mee op de mountainbike en gaan we in 4 dagen 400km mountainbiken. Hierbij strijd ik voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Jij kunt daarbij helpen! Mijn doelstelling is om €2.500 op te halen voor Het Vergeten Kind. Steun mij hierbij en sponsor. Hoe kun jij dit doen? Ge kunt m´n rug op. Door middel van een nummer te "kopen" op een vest dat ik zal gaan dragen. Je kan kiezen van nummer 1 tot 50 , nummer 1 staat voor €1 en 50 voor €50. Een ander bedrag kiezen voor je l ievelingsnummer mag natuurlijk ook. Wil je als mouw of borst sponsor? Dat kan ook. Mouwsponsor €75 en borst sponsor €100. Hiervoor zijn voor ieders 2 plekken beschikbaar. Of ga naar mijn actiepagina https://actie.hetvergetenkind.nl/actie/joost-wijnen-2/ donateurs of scan de Qr code Heb je vragen over mijn actie of wil je mij op een andere manier steunen mag je me altijd bellen, appen of mailen. Namens mij, maar vooral namens de kinderen: Heel erg bedankt! Joost Wijnen 0683796403 joost_wijnen@hotmail.com

26

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


NIEUWE RADIO IN DE KANTINE

Hoe de radio te bedienen.

5. ook hier kunt u het volume regelen.

1. Schakel de versterker in. !

2 Selecteer met de “input selectie” knop de “VIDEO 1” mode Zorg met deze knop dat het systeem op speaker B (SPB) staat.

3. Richt de afstandsbediening op de digitale radio unit langs de kassa. 4. Schakel met de afstandsbediening de digitale radio unit aan. 5. Met

kunt u het volume regelen.

6. Met

kunt u een ander kanaal afstemmen

7. Vergeet niet om na afloop ALLES weer uit te zetten !!!!!

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

27Bax metaal Galgenberg 7 Ind.ter. De Waterlaat 5571 SP Bergeijk

T F E W

+31 (0)497 555 393 +31 (0)497 555 193 info@baxmetaal.nl www.baxmetaal.nlWanneer er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten dan kan Leergeld helpen. Dit betekent dat Leergeld bepaalde kosten voor het kind betaald. Dit kunnen kosten zijn zoals het lidmaatschap van een vereniging of een bijdrage in de kosten voor kleding. Leergeld helpt kinderen/gezinnen nooit met geld. De kosten of een gedeelte daarvan, worden rechtstreeks betaald aan de betreffende vereniging of leverancier. Leergeld kan ook helpen door voorlichting over beschikbare voorzieningen of door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties. Bel voor een afspraak 0612880601 of vul het formulier in op de Leergeld website: www.leergeldveldhovendekempen.nl

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

31


TEAMINDELING NAJAAR 2022 De teamindeling voor de najaarscompetitie 2022 is gemaakt. Net als in de voorjaarscompetitie hebben we 15 seniorenteams in de NTTB competitie. In de TLE is niets veranderd. Bij de jeugd hebben we twee competitieteams. Het tweede team wordt voor de start van de competitie nog aangevuld.

Team 1: Frank de Brouwer Paul van Daal Amin Mohtasham Rob Vermelis Frederic Bociaga

Team 2: Willem Bakx John Soree Huub Wijnen René Gabriels (R) Marc Box (R)

Team 3: Yiyu Xu Vladislav Dyachenko Hamdan Mohamed Joao Marques Pocas

Team 4: John de Wit Joyce van Gompel Kevin van der Elst Stefan Sanders Natascha van Gompel

Team 5: Willem Damen Robbert van Hiele Bart Luijkx Arjen Ras Jos Ras

Team 6: Peter van Daal Rob van Daal Frans Evers Walter Gruijters

Team 7: Kasper Jonkers Ingrid van Oijen Richard Schoofs Bjorn Wijnands

Team 8: Mari Bosch Leon Scharpach Frans van de Ven Toine Werrens

Team 9: Tobias Flossmann Kumar Amit Metha Vincent van Brussel Pepijn Bastiaans

32

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Team 10: Christian Begeer Rob van den Hurk Peter Kim Danique Peys

Team 11: Dennis Geerden Ralph Gepkens Martien Michielse Jos Duijf

Team 12: Diana van Aarle Marcel van Iersel Peter van Tuyl Ineke Verwimp Henk-Jan Smilde

Team 13: Peter Broers Jacq van der Linden Elisabeth Noordanus Hans van Strien

Team 14: Francois du Plessis Hanny van Loon Gonnie van Kessel Susan Schoofs Martin Rikken (R)

Team 15: Frank de Pundert Karin Hesius Richard Cuijpers Aniek van Beek Bob Groeneveld (R)

Team TLE 1: Vladislav Dyachenko Peter Kim Varun Koundinya Jeffrey Kang Marc Box

Team TLE 2: Theo Janssen Aditya Singh Tobias Flossmann Francois du Plessis Martin Rikken Bob Groeneveld

Jeugd Team 1: Tim Sengers Lars Golsteijn Lieke Schoofs Charlotte Kang

Jeugd Team 2: Jasper Kang Jeehan Park ntb ntb

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

33
SUCCESBOEKJE NR. 52 Bij het opruimen van mijn kamer kwam ik een van de kisten een groot aantal tafeltennisboeken tegen. Deze heb ik in het verleden van een vriend van mij vlak voor zijn overlijden gekregen. Ik wist niet dat hij tafeltennismaterialen verzamelde, maar door zijn werk bij De Slegte in de Rechterstraat ging hij vaak naar allerlei beurzen in Nederland en daar kocht hij ze dan. Mij leek het leuk om uit een van deze, soms kleine boekjes, iets in het clubblad over te nemen. Het boekje heet: Zo wordt u een goed tafeltennisser, Succesboekje no. 52 geschreven door Theo Rademaker en het is uitgegeven in Den Haag. Tafeltennis --- een razernij ? Het spelletje dat tot voor enige jaren ( we schrijven begin 1937 ) nog ping pong heette, is omstreeks 1930 begonnen populair te worden, een volwaardige sport, met internationale wedstrijden, competities, wereldkampioenschappen, amateurs en profs, met ruzies en bijpassende excessen. Men noemde het een razernij en in sommige gevallen leek het daar ook wel een beetje op. In een van de grootste ziekenhuizen in een van onze grootste steden, speelden de doctoren en het verplegend personeel het als ze nachtdienst hadden, van het ogenblik dat de patiënten gingen slapen, totdat de zon opkwam. Dergelijke dingen wijzen er in elk geval tevens op dat het spel boeiend en onderhoudend is. Ook nu zijn er nog altijd lieden die zeggen : “ dan kunnen ze ook wel een knikkerkompetitie maken of een internationale pinkelbond”. Dat zijn echter mensen die nooit een echte tafeltenniswedstrijd hebben gezien. Ze hebben hun conclusies getrokken , nadat ze in de huiskamer achter de dressoirs en divans hadden gegrabbeld, ruzie hadden gekregen met moeder de vrouw en het kroost, dat niet aan de beurt kwam en ter voorkoming van echt- en huisvredebreuk, celluloidballetje, net en rackets in de kachel hadden gesmeten. Maar deze categorie van tegenstanders slinkt bij de dag. Tafeltennis is ingeburgerd en de organisatie, nationaal zowel als internationaal, zit zo goed in elkaar dat het spel zonder enige twijfel zijn tijdelijke karakter heeft overwonnen. Er zijn tienduizenden beoefenaren over de hele wereld. Voor mij ligt het weekblad van de Chinese Tafeltennis-Bond, alleen herkenbaar uit het ene opschrift : The Ping Pong World. De rest is in het Chinees geschreven. De omslag wordt aan beide zijden gesierd door pindamannen met tafeltennisrackets in de hand. In Japan is het evenzo een sterk ontwikkeld wedstrijdspel. In de Verenigde Staten is men, zou ik haast willen zeggen, reeds te ver. “Table Tennis Topics”, het

36

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


officiële orgaan van de Amerikaanse organisatie, de United Table Tennis Association meldde “het optreden “ van de aanvallige nieuwe wereldkampioene Ruth Hughes Aarons, in een nachtclub. Tezamen met een aantal andere Amerikaanse speelsters heeft zij in de ultra moderne Rainbow Room, op de 65e etage van het Rockefeller Center,Radio City, een wonderlijke betrekking aanvaard. Ruth Aarons geeft er demonstraties, maar buitendien wordt iedere bezoeker in de gelegenheid gesteld zijn tafeltenniskwaliteiten te toetsen aan die van de beroemde meisjes. Deze geven tien punten voor en als ze verliezen, krijgt de winnaar een fijne fles champagne. Ruth Aarons ziet er lief uit , dus loopt het storm in de Rainbow Room. Het is haar eigen belang dat ze zo weinig mogelijk verliest, want daarmee hangen haar inkomsten samen. “Inkomsten” zult u vragen. Ja dat kan bij tafeltennis. Er wordt geen verschil gemaakt tussen amateurs en professionals. In 1935 heeft de ITTF in Londen besloten amateurs en profs over een kam te scheren. Tijdens het congres dat bij de wereldkampioenschappen van dat jaar werd gehouden, is hierover menig hard woord gevallen. Doch toen erkenden keien in het spel, als Barna en Szabadosgeld verdienden reeds openlijk , dat zij geld verdienden met tafeltennis. Van de Barna-ballen en Barna rackets stonden trouwens enorme advertenties in het programma. Om te voorkomen, dat de spelers en speelsters onder bedekte termen hun beroepsspel zouden gaan uitoefenen, wanneer het amateurisme scherp gesteld werd , heeft men toen bepaald, dat er geen verschil gemaakt zou worden tussen beide categorieen. Zo kon het gebeuren dat de NTTB destijds de Engelsman Eric Hyde naar ons land haalde voor de training en hem daarvoor een vergoeding aanbood. Ontelbaar zijn de voordelen, door dit systeem in het leven geroepen. Maar aan de andere kant ontstaan uiteraard enige uitwassen, zoals ik zoeven noemde. Grote belangstelling Ook in Australië, Azië en vooral in Europa, wordt tafeltennis met groot enthousiasme beoefend en bij belangrijke wedstrijden komen niet zelden tienduizenden toeschouwers. Ik herinner mij een gesprek met de kampioen der Verenigde Staten, Mc Clure, die me vertelde dat tijdens de Amerikaanse kampioenschappen in 1935 20.000 toeschouwers aanwezig waren. Tijdens de WK in Londen was de Wembley Hall, zoiets als 3 Amsterdamse Apollohallen, tot de laatste plaats uitverkocht. Zo ver zaten de belangstellenden van de tafel verwijderd, dat zij het spel slechts met toneelkijkers enigszins konden volgen. Als u, bittere tegenstander, spotter en ironicus ook maar een eerste klas partijtje had zien spelen in ons land ( dat internationaal niets te betekenen heeft in dit spel ), dan zou u bekeerd zijn en overtuigd , dat tafeltennis sport is, Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

37


in de waarachtige betekenis van het woord. Als u spelers van formaat aan het werk had gezien, springend en draaiend, de armen losjes aan het lijf, doch het hele spierenstelsel gespannen, dan zou dit pleidooi geheel overbodig zijn. Van Ping Pong tot tafeltennis De oorsprong van een sport is doorgaans moeilijk na te gaan. Tafeltennis zal wel afgekeken zijn van het gewone lawntennisspel. Natuurlijk ontbreekt de historische ondergrond van ping pong niet. Er is een verhaal van een groep Engelse soldaten in de Britse koloniën die zich verveelden. Een van hen, een enthousiaste tennisser, zou toen op een wrakke tafel een soort tennisbaan hebben gemaakt. Met twee plankjes en een stijf propje sloegen de soldaten hun lege tijd dood. Doch terug in Engeland konden ze het niet laten en kwamen steeds weer bij elkaar om het zonderlinge spel te beoefenen. De vriendenkring ( Engelsen zijn dol op spelletjes ) breidde zich steeds uit en tegen het einde van de 19e eeuw kwamen fabrikanten op het idee dit nieuwe spel op een of andere wijze te exploiteren. Een groot sportartikelenzaak noemde het spel ping pong , kreeg een soort patent op die naam en ving aan tafels, houtjes en ballen te verkopen. Het ping pongracket zag er in die tijd heel wat anders uit dan thans. In navolging van de tennisrackets gebruikte men een “bespanning”. De ping pongrackets van toen vertonen overeenkomst met de speelgoedrackets die men voor kinderen in een warenhuis kan aanschaffen, doch in plaats van touwbesnaring had men een soort perkament. Deze bespanning was erg afhankelijk van het weer, zodat de rackets steeds bij de kachel moesten worden gelegd om weer voldoende spanning te krijgen. De naam ping pong was kennelijk geïnspireerd op het geluid, want het balletje klonk op de tafel inderdaad “ping” en op het racket “pong”.Ping pong werd een vrij langdurige rage. Tussen 1905 en 1920 waren er waarschijnlijk vele beoefenaren, maar die speelden het spel binnenshuis en er kraaide geen haan naar. Mocht een van de lezers van dit verhaal belangstelling hebben in dit en meerdere andere tafeltennisboeken dan kan hij met mij contact opnemen. - Gerard Beurskens : g.beurskens@chello.nl

38

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Jarigen van de maand februari Jarigen van de maand juni: BOB KUO

AD DIELISSEN

Jarigen van de maand augustus

8-2-1946

ADA WIJNEN FRANKA LAMMERS 27-2-1946 GREGORY ONUSHKIN ANJETTE NEILEN FRANS VAN DE VEN 12-2-1954 HAMDAN MOHAMED BJORN WIJNANDS GERARD BEURSKENS 25-2-1948 JAN VAN DER LOOY FRANK DE PUNDERT GILBERT LEENTJES 4-2-1973 JEFFREY KANG FREDERIC BOCIAGA HANS VAN STRIEN 10-2-1966 JOYCE VAN GOMPEL GONNIE VAN KESSEL KARIN HESIUS-VD WAL 19-2-1974 MARCEL SMULDERS HENK-JAN SMILDE MARTIEN MICHIELSE 18-2-1959 MARI BOSCH HUGO SNEL NEMANJA JOVANOVIC 11-2-2008 MARIJN VAN OORSCHOT JACQUES LUNTER OT ROKS 17-2-1997 MARTIN PAARHUIS JASPER KANG PAULINE CHATROU-BRUGMANS MONIQUE KRIKHAAR JOS DUYF 17-2-1930 RALF WISSE LIES HOEVENAARS PETER PUTMANS 16-2-1945 RICHARD SCHOOFS MEHDI DASTANFAR RAYMOND GRADUS 3-2-1962 ROB VAN DAAL PETER ENGELS ROB VAN DEN HURK 24-2-1947 WIL GIJZEN STEFAN SANDERS ROBBERT VAN HIELE 22-2-1964 WALTER GRUIJTERS VINCENT VAN BRUSSEL 12-2-1998 Jarigen van de maand juli YIYU XU WIL MARTENS 3-2-1948 BEPPIE BARTELS FRANK DE BROUWER FRANS BUELENS HARM TIERSMA IULIAN NITESCU JAN HOEVENAARS LARS GOLSTEIJN NEL SMOLDERS-THEUWS NIEK DE MUL PAUL VAN DAAL RAY LIU RENE GABRIELS SUSAN SCHOOFS

allEn

Gefeliciteerd!

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

39


40

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


TRAININGSTIJDEN 2O21/2O22 Dagen

Tijden

Selectie

Trainer(s)

Maandag

19.30 — 24.00

Competitie senioren

Dinsdag

09.30 — 11.00

Overdaggroep senioren

17:45 — 19:00

Jeugd Beginners

19:00 — 20:30

Jeugd Wedstrijdgroep

20:30 — 22.00

Senioren wedstrijdgroep

Woensdag

20:30 — 22:00

Senioren wedstrijdgroep

Gilbert

Donderdag

09.30 — 11.00

Overdaggroep senioren

Martin

17.45 — 19.00

Jeugd Beginners

Gilbert + Vincente

19:00 — 20:30

Jeugd Wedstrijdgroep

Gilbert + Vincente

20.30 — 22.00

Recreanten senioren

nog niet bekend

Vrijdag

19.30 — 24.00

Competitie senioren

Zaterdag

10.30 — 13.30

Competitie jeugd

Martin Pascal + Willem John + Pascal + Marc

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 5

41
MEE R IN M

FOR M

ATI E?

a of il na b red el n ar to act aar ffel ie: 04 pro Jos 0-2 at@ Ra 53 1 s o 3 5 ttvv. nl f In 0, ek eV erw im p

_

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN!

www.ttvv.nl

Bezoek ook eens onze Facebook-pagina!