Toffelproat 4 seizoen 21-22

Page 1

TAFELTENNISVERENIGING VELDHOVEN

TOFFELPROAT 2O21 / 2O22 NR.4


46

e Jaargang Nr 4, april 2022 TTVV Opgericht nov. 1975 Telefoon speelzaal: 040-8422116

2

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Bestuur

bestuurttvv@gmail.com

Functie

Naam

E-mail

Voorzitter

W. Bakx

voorzitter@ttvv.nl

Secretaris

B. Luijkx

secretaris@ttvv.nl

06-12899631

Penningmeester

F. de Brouwer

penningmeester@ttvv.nl

06-38517893

Beheercommissie

H. Wijnen

voorzitter.beheer@ttvv.nl

06-20301852

Technische Comm.

J. Wijnen

voorzitter.tc@ttvv.nl

06-83796403

Evenementen Comm M. van Gompel

Telefoon

evenementen.ttvv@gmail. com

Werving en Behoud

R. Schoofs

jeugdzaken@ttvv.nl

Ledenadministratie

T. van Kessel Aelstlaan 57 › 06-41120729

Opzeggen

mogelijk per 1 juli en 1 jan, schriftelijk of per mail te geschieden voor 1 juni en 1 dec bij de ledenadministratie | ledenadministratie@ttvv.nl

Contributie

NL93 RABO 015 36 40 561 Òf NL78 INGB 00037 21 282 t.n.v. Tafeltennisvereniging Veldhoven

Wedstrijdsecretaris

Peter van Daal › 040-2523417

TLE

I. van Oijen-Meulemans

Toernooien Jeugd

M. van Iersel › marcel@polyester-paint.nl

Technische Comm.

J. Wijnen

Jeugd commissie

I. van Oijen-Meulemans, K. Jonkers, L. Scharpach, M. van Iersel, J. de Wit, Ineke Verwimp

Trainers

J. de Wit, I. van Oijen-Meulemans, V. van Brussel, D. Peys, K. Jonkers › 06-18034428, G. Leentjens › 06-45708064, I. Verwimp: trainers.ttvv@gmail.com

Beheercommissie

H. Wijnen (vz), A. Dielissen

Accommodatie-

H. Tiersma (vz), M. Paarhuis, T. van de Kerkhof,

beheercommissie

T. van Kessel, A. Dielissen, A. Standaard, H. Wijnen, W. Gijzen, M. Rikken

Evenementen-

M. van Gompel (vz), J. Duijf, P. van Daal, A. Wijnen, D. Peys

commissie

J. van Gompel | evenementen.ttvv@gmail.com

Vertrouwenspersoon

N. Michielse › 040-2541404

Kleding

Via Sporthuis Olympia

Redactie

Irenestraat 4, 5502 TM Veldhoven › 040-2531350 J. Ras, I. Verwimp & B. Luijkx. Kopij aan toffelproat@ttvv.nl

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

3


INHOUD O6 VAN DE VOORZITTER 08 CONTRACT SPORTHUIS OLYMPIA 12 COMPETITIENIEUWS 18 TOFFELPROAT PUZZEL 21 SJORS SPORTIEF 24 ACTIE VOOR HET VERGETEN KIND

4

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


REDACTIE RACKERS De inleverdatum voor deze nummer 4 uitgave van TOFFELPROAT, was 10 dagen voor de Algemene Leden Vergadering. De uitnodiging hiervoor ontvingen jullie al van onze secretaris Bart. Dat is inderdaad dezelfde die dit clubblad samenstelt. Ineke zorgt altijd voor de digitale verzending en regelt de verwerking van de binnengekomen kopij. De schrijver van dit voorwoord, Jos, krijgt van Bart de druk versiegemaild en dat wordt dan op zijn huis-tuin en keuken printertje enkelzijdig gedrukt. Dubbelzijdig is een aantal keren geprobeerd, maar de al genoemde h,t en k printer heeft alle moeite om dat voor elkaar te krijgen. Gelukkig heeft de redactie zowel over de kwaliteit van de digitale versie als ook van de papieren versie nog nooit klachten gehad. Sterker nog: alleen maar complimenten en bedankjes. Als dit nummer in jullie mailbox (of brievenbus) valt, is de voorjaarscompetitie van de NTTB al afgelopen. Eind april is de laatste speelronde en waarschijnlijk zullen de eerste of tweede week van mei de promotie-degradatie wedstrijden worden gespeeld. In het laatste nummer (5) van deze jaargang 2021 / 2022 zullen jullie daar de resultaten van kunnen zien. Op woensdagavond 20 april is de Algemene Leden Vergadering. Hopelijk is de opkomst redelijk tot goed. De mensen van het bestuur hebben al de nodige werkzaamheden verricht om die avond te laten slagen. Dat verdient dus ook de nodige aandacht van de leden. Onze adverteerders prijken nog steeds, ondanks coronaperikelen, in het clubblad. Aan onze leden de schone taak om ze met een bezoek en kopen van producten, te steunen. Dan steunen zij ons ook weer en maken de uitgave van het clubblad mogelijk, zonder dat dat ten koste van de clubkas gaat. DE ENE DIENST IS DE ANDERE WAARD Veel Leesplezier! En HOUDOE!

Deadline volgende Toffelproat: 10 juni 2022

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

5


VAN DE VOORZITTER De lente lijkt in ons land te zijn! We hebben al een paar mooie warme, zonnige dagen achter de rug. Als ik het goed heb begrepen hebben we al weer een warmterecord in De Bilt gebroken! Bij zonnig weer zijn de meeste mensen blij en gaan vaak leuke dingen doen. Bijvoorbeeld een weekendje weg, wandelen of fietsen. Bij onze club gaat alles weer bijna als vanouds! De coronaproblemen lijken ver achter ons te liggen. Wel worden nog regelmatig wedstrijden uitgesteld omdat bijvoorbeeld de tegenstanders last hebben van het hardnekkige Coronavirus. Onze huidige competitie lijkt toch wel uitgespeeld te kunnen worden. Een competitie met natuurlijk wisselend succes. Een aantal teams moeten vechten tegen degradatie, maar er zijn er ook een aantal die er alles aan doen om kampioen te worden! Op 13 mei zijn de eventuele promotie/degradatiewedstrijden ingepland en wij hebben onze zaal weer ter beschikking gesteld. Er worden ook weer toernooien georganiseerd voor zowel de jeugd als de senioren! En met goeie resultaten! Charlotte was samen met haar coach Kasper succesvol bij een licentietoernooi. Proficiat Charlotte en laten we hopen dat dit het begin is van iets heel moois! En tegenwoordig gaan er ook enthousiaste senioren op toernooi. Op zondag 20 maart hebben Yiyu Xu en Tobias Flossmann het Maasland Teamtoernooi gewonnen! Ook voor hen een dikke proficiat! Op naar het volgende toernooi? Het bestuur heeft ondertussen niet stil gezeten. Er was binnen het bestuur behoefte aan iemand die de moeilijke jeugdwerving op zich wilde nemen. Want jeugd aantrekken en behouden is belangrijk voor de toekomst van onze mooie club. En Richard Schoofs wilde daar graag zijn schouders onder gaan zetten. Hij heeft bij de kanovereniging ook met succes aan jeugdwerving gedaan. Daarnaast wordt hij de intermediair tussen het bestuur en het huidige trainerskorps. Onlangs zijn de eerste gesprekken opgestart met de gemeente over het verduurzamen van onze speelzaal. De energieprijzen zijn op dit moment erg hoog en wij hebben voorgesteld aan de gemeente om bijvoorbeeld ons plafond te isoleren. Wordt natuurlijk vervolgd.

6

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Graag wil ik nog iedereen herinneren aan onze ALV op 20 april aanstaande. Wil je bv weten hoe het financieel gaat met je club of waar we als club naartoe willen werken, kom dan naar de vergadering. We beantwoorden al je vragen over het wel en wee van de club. Graag tot dan. En tenslotte: Zorg goed voor jezelf en elkaar! — Willem Bakx, voorzitter

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN De beslissingswedstrijden voor Promotie-Degradatie zullen dit jaar gehouden worden op vrijdag 13 mei. Zit je met je team nu nog dicht in de buurt van de tweede of vijfde plaats in jouw poule, houd deze datum dan vast vrij in je agenda.

NIEUW WIFI NETWERK In de accommodatie van TTVV is een nieuw WIFI-netwerk geplaatst. Om daar gebruik van te kunnen maken is een nieuw netwerknaam met bijbehorend wachtwoord nodig: Wifi netwerknaam: TTVV_netwerk Paswoord: TTVV147h De beheerscommisie Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

7


CONTRACT SPORTHUIS OLYMPIA Tijdens de moeilijke coronajaren hebben Sporthuis Olympia en Tafeltennisvereniging Veldhoven een hele mooie samenwerking op kunnen starten. Ruim 2 jaar geleden is onze club een zoektocht begonnen naar een nieuw competitieshirt, omdat we al een aantal jaren in hetzelfde shirt speelden. Het bestuur heeft toen een mooi besluit genomen! Zij wilde dat onze club zich nog meer maatschappelijk betrokken ging voelen in de eigen gemeente Veldhoven. Over een paar jaar bestaat TTVV 50 jaar en onze club is in die periode toch wel in de gemeente Veldhoven verankerd. En werd afgesproken dat we zoveel mogelijk lokaal zouden investeren, om zo er voor te zorgen dat elke ondernemer in Veldhoven weet heeft van het bestaan van onze club. Een mooi voorbeeld is onze drankenleverancier. Tot voor 2 jaar was Inbev onze leverancier voor de barbenodigdheden. Maar nu levert Toba, een echt Veldhovens bedrijf, alles voor onze kantine. In dezelfde geest zijn we voor onze kleding uitgekomen bij Sporthuis Olympia. Al meer dan 60 jaar een bekende sportzaak in Veldhoven! We hebben een mooie deal kunnen sluiten met Rob Verhagen, de directeur van Sporthuis Olympia. Bij onze oude kledingleveranciers moesten we altijd zelf een voorraad shirts aanleggen. Bij Sporthuis Olympia hoeft dat niet. We hebben als club geen enkel shirt op voorraad en dat scheelt behoorlijk wat geld… Sporthuis Olympia is trots te kunnen samenwerken met onze club. Alles heeft Rob er aan gedaan om er een succes van te maken. Hij heeft met vele sportclubs in Veldhoven een samenwerkingsverband en wil graag voor een langere periode ook onze kledingleverancier blijven. Afgelopen week hebben we onze samenwerking officieel bekrachtigd met een handtekening. Iets wat in coronatijd nog te realiseren was. Zie de foto’s.

8

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

9


→ Voor een verjaardagsfeestje op een hoog niveau → Teamuitje → Vrijgezellenfeest → Feestavond → Barbecue of lunch KLIMMEN

MONKEY CLIMBING

WWW.KLIMRIJK.NL

LASER GAMECOMPETITIENIEUWS De competitie loopt bijna op zijn einde. Diverse teams maken nog volop kans op het kampioenschap en andere strijden nog om degradatie te voorkomen. Hieronder de tussenstanden in alle poules in de NTTB-competitie en de TLE.

Tweede klasse F Flash 2 Never Despair 4 Veldhoven 2 Valkenswaard 2 TIOS '51 3 Unicum 4

7 - 44 7 - 44 7 - 42 7 - 29 7 - 28 7 - 23

Dubbel H2 Joao Marques Pocas John Soree Huub Wijnen Willem Bakx René Gabriels

7-4 18 - 16 15 - 9 18 - 7 12 - 6 0-0

57 89 60 39 50 0

Tweede klasse E Unicum 3 Wilvo?Bergeijk 3 TTCV/Herwaarden 4 Irene 4 Veldhoven 3 PJS 1

7 - 55 7 - 50 7 - 36 7 - 34 7 - 20 7 - 15

Dubbel H3 John de Wit Kevin van der Elst Joyce van Gompel Stefan Sanders

7-2 15 - 8 15 - 6 15 - 0 15 - 4

29 53 40 0 0

12

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Derde klasse F Veldhoven 4 Attaque 1 NTTV 1 Kruiskamp '81 3 Taverbo 6 Irene 5 TTV Maashorst 2

6 - 43 6 - 41 6 - 36 6 - 29 6 - 24 6 - 20 6 - 17

Dubbel H4 Vladislav Dyachenko Yiyu Xu Hamdan Mohamed

7-0 18 - 16 18 - 14 18 - 13

0 89 78 72

Derde klasse K Deurne 2 Taveres 1 Veldhoven 5 ATTV '71 1 Stiphout 4 Flash 6

8 - 62 7 - 48 8 - 42 7 - 29 7 - 20 7 - 19

Dubbel H5 Robbert van Hiele Bart Luijkx Arjen Ras Jos Ras Willem Damen

8-3 20 - 14 7-3 24 - 12 3-1 0-0

38 70 43 50 33 0

Derde klasse H Meppers 1 Unicum 5 Valkenswaard 3 Wilvo/Bergeijk 4 Flash 5 Veldhoven 6

7 - 55 7 - 43 7 - 41 7 - 33 7 - 28 7 - 10

Dubbel H6 Ingrid van Oijen Bjorn Wijnands Kasper Jonkers Natascha van Gompel Richard Schoofs

7-0 12 - 3 12 - 2 12 - 1 15 - 4 9-0

0 25 17 8 27 0

Vierde klasse K Veldhoven 7 Unicum 9 Budilia 2 Flash 8 Unicum 6 Een en Twintig 3

7 - 43 7 - 40 7 - 39 7 - 35 8 - 35 8 - 28

Dubbel H7 Peter van Daal Frans Evers Walter Gruijters Rob van Daal

7-3 14 - 9 14 - 8 15 - 10 17 - 10

43 64 57 67 59

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

13


Vijfde klasse K Flash 11 Veldhoven 8 Stiphout 7 Unicum 10 LUTO 6 ATTC '77 6

7 - 44 7 - 42 7 - 36 7 - 33 7 - 31 7 - 24

Dubbel H8 Ot Roks Christian Begeer Rob van den Hurk Peter Kim Danique Peys

7-4 15 - 10 18 - 15 12 - 7 0-0 18 - 6

57 67 83 58 0 33

Vijfde klasse H Veldhoven 9 Stiphout 6 Geenhoven 2 Wilvo/Bergeijk 6 Flash 10 ATTC '77 5

8 - 51 8 - 45 7 - 42 7 - 31 7 - 28 7 - 23

Dubbel H9 Mari Bosch Leon Scharpach Frans van de Ven Toine Werrens

8-7 18 - 6 15 - 14 18 - 10 18 - 12

88 33 93 56 67

Vijfde klasse F Een en Twintig 4 Veldhoven 10 Deurne 4 TTV Maashorst 3 Attaque 3 Valkenswaard 4

8 - 46 8 - 42 7 - 40 7 - 32 7 - 30 7 - 30

Dubbel H10 Dennis Geerden Marian Geerlings Ralph Gepkens Martien Michielse

8-4 24 - 11 0-0 21 - 16 21 - 11

50 46 0 76 53

Vijfde klasse G Veldhoven 11 Budilia 3 Flash 9 ATTC '77 4 Wilvo/Bergeijk 5 Taveres 3

7 - 52 7 - 46 6 - 35 8 - 28 7 - 27 7 - 22

Dubbel H11 Tobias Flossmann Kumar Amit Mehta Pepijn Bastiaans Vincent van Brussel

7-7 21 - 20 21 - 14 12 - 8 9-3

100 95 67 67 33

14

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Zesde klasse H Veldhoven 12 ATTV ' 71 2 Valkenswaard 5 Budilia 4 Unicum 11

8 - 55 6 - 41 6 - 36 7 - 29 7-9

Dubbel H12 Peter Broers Elisabeth Noordanus Jacq van der Linden Hans van Strien Leo van der Sommen

8-3 24 - 20 24 - 19 24 - 13 0-0 0-0

38 83 79 54 0 0

Zesde klasse G MTTV '72 3 Veldhoven 13 Meppers 3 Stiphout 8 Valkenswaard 6 Budilia 5 Flash 12 ATTV '71 3

7 - 53 7 - 49 7 - 46 7 - 36 7 - 31 7 - 28 7 - 20 7 - 15

Dubbel H13 Diana van Aarle Marcel van Iersel Peter van Tuyl Ineke Verwimp Henk-Jan Smilde

7-5 12 - 2 21 - 18 12 - 9 3-3 12 - 11

71 17 86 75 100 92

Zevende klasse D Taveres 4 Veldhoven 14 Unicum 12 Een en Twintig 6 ATTV ' 71 4 Budilia 6 TTV Maashorst 5 Veldhoven 15

7 - 54 7 - 49 7 - 43 7 - 32 7 - 32 7 - 24 7 - 23 7 - 23

Dubbel H14 Francois du Plessis Hanny van Loon-Wouters Jan de Greef Gonnie van Kessel Jos Duyf Martin Rikken Dubbel H15 Susan Schoofs Aniek van Beek Bob Groeneveld Frank de Pundert Karin Hesius-Vd Wal Richard Cuijpers Monique Nuijten

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

7-6 15 - 15 18 - 14 0-0 12 - 7 18 - 7 0-0

7-1 14 - 13 11 - 0 6-1 8-2 18 - 4 9-1 0-0

86 100 78 0 58 39 0

14 93 0 17 25 22 11 0

15


TLE Eerste Klasse Unicum 1 Renata 1 Flash 1 De Wiekslag 2 De Wiekslag 1 Veldhoven TLE 1 TLE Zesde Klasse TTV Smash 3 Flash 8 Veldhoven TLE 2 Kinawo 2 Wetac 2

9 - 66 9 - 61 9 - 46 9 - 44 9 - 37 9 - 16

Dubbel TLE 1 Vladislav Dyachenko Peter Kim Varun Koundinya Jeffrey Kang Marc Box

9-1 21 - 4 18 - 2 21 - 8 21 - 1 0-0

11 19 11 38 5 0

7 - 49 7 - 36 7 - 34 7 - 34 8 - 27

Dubbel TLE 2 Theo Janssen Aditya Singh Tobias Flossmann Francois du Plessis Martin Rikken Bob Groeneveld

7-4 21 - 9 0-0 18 - 18 9-2 0-0 15 - 1

57 43 0 100 22 0 7

Jeugd Junioren Hoofdklasse Poule B Valkenswaard 2 7 - 49 Irene 1 7 - 34 TIOS '51 2 7 - 32 Veldhoven 1 7 - 25

Jeugd Junioren J3 Poule C Veldhoven 2 7 - 41 Flash 2 7 - 40 Never Despair 3 7 - 34 Belcrum 4 7 - 25

Jeugd Junioren J4 Poule D 7 - 58 Veldhoven 3 5 - 30 Stiphout 2 6 - 26 Taverbo 3 Unicum 2 6 - 25 6 - 11 Budilia 1

16

Dubbel Jeugd 1 7-3 Pepijn Bastiaans 15 - 6 Simon Rutten 3-0 Renske vd Heijden 15 - 4 Maria Presura 5-0 Wu-Ji Kao 0-0 Kamran Yang-Tabassum 14 - 9

43 40 0 27 0 0 64

Dubbel Jeugd 2 Tim Sengers Lars Golsteijn Lieke Schoofs Charlotte Kang

7-4 15 - 8 18 - 10 15 - 6 12 - 12

57 53 56 40 100

Dubbel Jeugd 3 Luc Dieben Jimin Lee Tigo Nefkens Lieke Heres

7-6 14 - 14 13 - 10 11 - 10 16 - 12

186 100 77 91 75

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Street food from Bombay is vivid, diverse and delicious. Traditional cooking practices and Indian spices bring the flavors and the richness to the food. Through our food we share our love and lifelong association, with the centuries-old Indian culture.

DOWNTOWN GOURMET MARKET Smalle Haven 2-14 5611EJ Eindhoven The Netherlands Contact number - +31633057224 +31633058088


TOFFELPROAT PUZZEL Met "angst en beven" werd gewacht op een stortvloed aan oplossingen door de redactie. Dat gevoel werd veroorzaakt door de simpelheid van de puzzel, het overschot aan tijd door corona en het feit dat een prijs was uitgereikt, waardoor naar goed Chinees gebruik, de weg was vrijgemaakt naar meerdere kanshebbers; immers de beste puzzelaar (ster) genoot al van een leuk prijsje. Helaas pindakaas, de mailbox bleef leeg. Dus zet hem op !!! - Jos 1. Hoe rijden schaatsers in bochten (6,4) 2. Anagram van v e r k o o l t (8) 3. Fokke en ..... (5) 4. Land dat tussen China en Rusland ligt (8) 5. Paracetamol – aspirine is een ……..(7) 6. Naar welke rivier is Rotterdam genoemd? (5) 7. Veelgevraagd mannequin (8) 8. Abc (7)

Oplossing puzzel februari: 1. Spoorweg 2. Roeiriem 3. Cartoon 4. Religie 5. Tophit 6. Bont 7. Vuilnis 8. Vrijgevig

9. Janboel 10. Relaxen 11. Maarschalk 12. Talloos 13. Sextet 14. Geweten 15. Balletjes 16. Teentje 17. Rijstrook

9. Heus + smulde= eega (10) 10. Cryptisch: Olympische zwemkampioenen (10) 11. Overeenkomst in 1957 betreffende EEG (7,3,4) 12. 1 januari (9) 13. Vrije dagen op je werk (8) 14. Welke kleur is aquamarijn (10)

18. Ramadan 19. Flauw 20. Partner 21. Nazorg 22. Bookmaker 23. Reformzaam 24. Kavel 25. Streaker

Oplossing: Pingpongballetjesautomaat (verzonnen door een jeugdlid)

18

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Als je de puzzel goed oplost ontstaat op de dikgedrukte puntjes van boven naar beneden een hot item binnen onze club. De letters van TTVV zijn al ingevuld. Onder de inzenders van een compleet ingevulde puzzel wordt een prijsje verloot. Maar uiteraard is meedoen belangrijker dan winnen. Insturen naar : toffelproat@ttvv.nl Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

19SJORS SPORTIEF In mei en juni doen we met TTVV weer mee met Sjors Sportief. In maart hebben we vier leuke middagen georganiseerd voor basisschoolkinderen die interesse hebben om tafeltennis te gaan spelen. In mei en juni sluit Sjors Sportief aan bij de jeugdtraining op dinsdag van 18:00-19:00 uur.

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

21


ALLES VOOR HUIS & TUIN ONDER ÉÉN DAK! De Run 3100 Veldhoven Tel. 040 - 23 07 230

Bouwmarkt • Verf & behang Verlichting • Maatwerk kasten Tuin • Keukens • Elektra • Vloeren Hout • Badkamers

ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 12 TOT 17 UUR

www.groenenveldhoven.nl


Ikregel

traktaties goodiebags kadootjes

jouw kado

www.ikregeljouwkado.nl


STEUN JOOST IN ZIJN ACTIE VOOR HET VERGETEN KIND We gaan weer! In September gaan we onszelf weer 4 dagen lang inzetten voor Het Vergeten Kind. Deze keer in de omgeving van Hengelo waar we 4 dagen lang gaan mountainbiken, fietsen, wandelen en hardlopen. Zelf doe ik weer mee op de mountainbike en gaan we in 4 dagen 400km mountainbiken. Hierbij strijd ik voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Jij kunt daarbij helpen! Mijn doelstelling is om €2.500 op te halen voor Het Vergeten Kind. Steun mij hierbij en sponsor. Hoe kun jij dit doen? Ge kunt m´n rug op. Door middel van een nummer te "kopen" op een vest dat ik zal gaan dragen. Je kan kiezen van nummer 1 tot 50 , nummer 1 staat voor €1 en 50 voor €50. Een ander bedrag kiezen voor je lievelingsnummer mag natuurlijk ook. Wil je als mouw of borst sponsor? Dat kan ook. Mouwsponsor €75 en borst sponsor €100. Hiervoor zijn voor ieders 2 plekken beschikbaar. Of ga naar mijn actiepagina https://actie.hetvergetenkind.nl/actie/joost-wijnen-2/ donateurs of scan de Qr code Heb je vragen over mijn actie of wil je mij op een andere manier steunen mag je me altijd bellen, appen of mailen. Namens mij, maar vooral namens de kinderen: Heel erg bedankt! Joost Wijnen 0683796403 joost_wijnen@hotmail.com

24

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

25Bax metaal Galgenberg 7 Ind.ter. De Waterlaat 5571 SP Bergeijk

T F E W

+31 (0)497 555 393 +31 (0)497 555 193 info@baxmetaal.nl www.baxmetaal.nlWanneer er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten dan kan Leergeld helpen. Dit betekent dat Leergeld bepaalde kosten voor het kind betaald. Dit kunnen kosten zijn zoals het lidmaatschap van een vereniging of een bijdrage in de kosten voor kleding. Leergeld helpt kinderen/gezinnen nooit met geld. De kosten of een gedeelte daarvan, worden rechtstreeks betaald aan de betreffende vereniging of leverancier. Leergeld kan ook helpen door voorlichting over beschikbare voorzieningen of door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties. Bel voor een afspraak 0612880601 of vul het formulier in op de Leergeld website: www.leergeldveldhovendekempen.nl

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

29
Energie voor winnaars 181,2 miljoen euro. Zoveel geld hebben we bespaard voor eigenaren van gebouwen. Opdrachtgevers die begrijpen dat slim installeren direct voordeel oplevert. We helpen onze klanten -met succes- om hun energieverbruik te verduurzamen. Want onze installatietechnische oplossingen zorgen voor kostenbesparingen waar je u tegen zegt. Kijk op van-hout.com en realiseer met ons de ambitie van vijfhonderd miljoen euro. Wij wensen alle sporters een fantastisch jaar toe!

van-hout.com

Van Hout. Voor rendement.


ONZE ZORG

Uw koffie en theespecialist

IN DE BREEDSTE ZIN DES WOORDS

Thee

HOOGWAARDIGE KWALITEIT

Toebehoren

Koffieautomaten

PORSELEIN EN MEER

Zin in thee of koffie? Neem eens een kijkje in onze webshop! www.vrekos.nl

Koffie

HEERLIJKE MELANGES

TOPASSORTIMENT

Provinciale weg 22 5503 HG, Veldhoven 040 - 2376362 info@vrekos.nl


CONTRIBUTIE Contributie per 1 juli 2022 Junioren (geen competitie)

€ 57,50

Junioren (competitie)

€ 72,00

Senioren (geen competitie)

€ 62,50

Senioren 55+ (geen competitie)

€ 57,50

Senioren (competitie)

€ 84,50

De reiskostenvergoeding bedraagt 0,19 eurocent per kilometer

vj 2022 nj 2022

NTTB Basis

Junioren (geen comp.)

€ 56,50

€ 57,50

€ 1,00

Junioren (competitie)

€ 69,50

€ 72,00

€ 1,00

Senioren (geen comp.)

€ 61,50

€ 62,50

€ 1,00

Senioren 55+ (geen comp.)€ 56,50

€ 57,50

€ 1,00

Senioren (competitie)

€ 84,50

€ 1,00

34

€ 81,00

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang

NTTB Competitie

€ 1,50

€ 2,50


Jarigen van de maand februari Jarigen van de maand april: Jarigen van de maand mei AD DIELISSEN 8-2-1946 AMIN MOHTASHAM BOB GROENEVELD FRANKA LAMMERS 27-2-1946 CHRISTIAN BEGEER CHARLOTTE KANG FRANS VAN DE VEN 12-2-1954 ELISABETH NOORDANUS CRISTIAN PRESURA GERARD BEURSKENS 25-2-1948 ENGEL FLOORE GERARD LIJTEN GILBERT LEENTJES 4-2-1973 ERIC BAKKER KEVIN PAARHUIS HANS VAN STRIEN 10-2-1966 GUIDO VAN NIMWEGEN MARC BOX KARIN HESIUS-VD WAL 19-2-1974 HANNY VAN LOON-WOUTERS MARIAN GEERLINGS MARTIEN MICHIELSE 18-2-1959 HENRY VAN GAMEREN PETER KIM NEMANJA JOVANOVIC 11-2-2008 JAN-WILLEM HENDRIKS ROB GOUDVIS OT ROKS 17-2-1997 JEROEN BUSKENS PAULINE CHATROU-BRUGMANS LEON SCHARPACH-GRAFF 17-2-1930 JOAO MARQUES POCAS PETER PUTMANS 16-2-1945 REMCO VAN ROSSUM RAYMOND GRADUS 3-2-1962 ROB VERMELIS ROB VAN DEN HURK 24-2-1947 TIM SENGERS ROBBERT VAN HIELE 22-2-1964 TOINE VAN KESSEL VINCENT VAN BRUSSEL 12-2-1998 WILLEM DAMEN WIL MARTENS 3-2-1948 XUAN CHU

allEn

Gefeliciteerd! Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

35


36

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


TRAININGSTIJDEN 2O21/2O22 Dagen

Tijden

Selectie

Maandag

19.30 — 24.00

Competitie senioren

Dinsdag

09.30 — 11.00

Overdaggroep senioren

Martin

18:00 — 19:00

Jeugd C Selectie

Vincent + Ingrid

19:00 — 20:30

Jeugd A + B Selectie

Vincent + Ingrid

20:30 — 22.00

Senioren

19:00 — 20:30

Senioren vrij spelen

20:30 — 22:00

Senioren wedstrijdgroep

Gilbert

09.30 — 11.00

Overdaggroep senioren

Martin

18.00 — 19.00

Jeugd C Selectie

Ingrid + Danique

19:00 — 20:30

Jeugd A + B Selectie

Ingrid + Danique

20.30 — 22.00

Recreanten senioren

Ingrid + Kasper Ineke

Vrijdag

19.30 — 24.00

Competitie senioren

Zaterdag

10.30 — 13.30

Competitie jeugd

Woensdag

Donderdag

Trainer(s)

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 4

37
MEE R IN M

FOR M

ATI E?

a of il na b red el n ar to act aar ffel ie: 04 pro Jos 0-2 at@ Ra 53 1 s o 3 5 ttvv. nl f In 0, ek eV erw im p

_

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN!

www.ttvv.nl

Bezoek ook eens onze Facebook-pagina!