Toffelproat nr 1. Seizoen 21-22

Page 1

TAFELTENNISVERENIGING VELDHOVEN

TOFFELPROAT 2O21 / 2O22 NR.1


46

e Jaargang Nr 1, oktober 2021 TTVV Opgericht nov. 1975 Telefoon speelzaal: 040-8422116

2

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Bestuur

bestuurttvv@gmail.com

Functie

Naam

E-mail

Voorzitter

W. Bakx

voorzitter@ttvv.nl

Secretaris

B. Luijkx

secretaris@ttvv.nl

06-12899631

Penningmeester

F. de Brouwer

penningmeester@ttvv.nl

06-38517893

Beheercommissie

H. Wijnen

voorzitter.beheer@ttvv.nl

06-20301852

Technische Comm.

J. Wijnen

voorzitter.tc@ttvv.nl

06-83796403

Jeugd TC

I. Van Oijen-Meulemans jeugdtc.ttvv@gmail.com

Evenementen Comm. M. van Gompel

Telefoon

evenementen.ttvv@gmail. com

Sponsorbeheer

T. Vreven

sponsoringttvv@gmail.com

06-50632775

Ledenadministratie

T. van Kessel Aelstlaan 57 › 06-41120729

Opzeggen

mogelijk per 1 juli en 1 jan, schriftelijk of per mail te geschieden voor

1 juni en 1 dec bij de ledenadministratie | ledenadministratie@ttvv.nl

Contributie

NL93 RABO 015 36 40 561 Òf NL78 INGB 00037 21 282

t.n.v. Tafeltennisvereniging Veldhoven

Wedstrijdsecretaris

Peter van Daal › 040-2523417

TLE

I. van Oijen-Meulemans

Toernooien Jeugd

M. van Iersel › marcel@polyester-paint.nl

Technische Comm.

J. Wijnen

Jeugd TC

I. van Oijen-Meulemans

Trainers

J. de Wit, I. van Oijen-Meulemans, V. van Brussel,

D. Peys, K. Jonkers › 06-18034428, G. Leentjens › 06-45708064,

I. Verwimp: trainers.ttvv@gmail.com

Beheercommissie

H. Wijnen (vz), A. Dielissen

Accommodatie-

H. Tiersma (vz), M. Paarhuis, T. van de Kerkhof,

beheercommissie

T. van Kessel, A. Dielissen, A. Standaard, H. Wijnen, W. Gijzen,

M. Rikken

Evenementen-

M. van Gompel (vz), J. Duijf, P. van Daal, A. Wijnen, D. Peys

commissie

J. van Gompel | evenementen.ttvv@gmail.com

Vertrouwenspersoon

N. Michielse › 040-2541404

Kleding

Via Sporthuis Olympia

Redactie

Irenestraat 4, 5502 TM Veldhoven › 040-2531350

J. Ras, I. Verwimp & B. Luijkx. Kopij aan toffelproat@ttvv.nl

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

3


INHOUD O6 VAN DE VOORZITTER 08 BERICHT VAN SYLVIA PUTMANS 09 OLIEBOLLENTOERNOOI 10 VETERANENTOERNOOI 14 COMPETITIENIEUWS 20 TOFFELPROAT PUZZEL 23 SPONSORACTIES PLUS EN RABO 25 STATIEGELD PETFLESJES 27 CONTRIBUTIE EN REISKOSTEN 35 UIT DE PEN VAN P. PONG

4

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


REDACTIE RACKERS Een nieuw seizoen, najaar 2021. De competitie draait volop en hopelijk kunnen we alle wedstrijden afspelen. Op dit moment is het na de wedstrijd wel haastwerk om in de kantine te komen aangezien het tappen om 0.00 uur afgelopen is. Prettige bijkomstigheid is dat je op tijd weer thuis bent; hoewel niet iedere competitiespeler van TTV Veldhoven het met deze uitspraak eens zal zijn. Maar ja, we spelen weer en dat is heerlijk. Dinsdag 5 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren behoorlijk wat mensen aanwezig en rond de klok van 22.00 uur konden alle aanwezigen een drankje nuttigen. Een zinvolle avond, waarbij redelijk wat jaarverslagen ontbraken door alle corona-perikelen. Onze secretaris had vooraf alle leden de notulen gestuurd en het verslag van de penningmeester resulteerde in een decharge van de kascontrole commissie. Leden werden gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap. Een werkgroep is onder leiding van NTTB man Luc Janssen met grote inzet bezig aan het technisch beleidsplan, met name voor de jeugd. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. (zie hiervoor ook de puzzel). Onze club telt op dit moment zo'n twintig jeugdleden en dat baart toch zorgen. Het streven is om over 5 jaar te beschikken over zo'n zestigtal jeugdigen. Met name de jongere jeugd (basisschool leeftijd) is van harte welkom. Met trots vermelden we dat alle adverteerders van het clubblad doorgaan met hun sponsoring. HEEL HARTELIJK DANK. Ook dit seizoen kunnen we daardoor Toffelproat van de digitale en "papieren" persen laten rollen.

Veel leesplezier,

HOUDOE!

Deadline volgende Toffelproat: 10 december 2021

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

5


VAN DE VOORZITTER Het is alweer oktober! We kunnen nu wel zeggen dat de zomer voorbij is. En wat voor een zomer! Een zomer vol extremen. Nog lang s ’nachts vrieskou, daarna te weinig regen, veel zon en daarna veel regen, heeeel veel regen in een korte tijd. Maar ook vragen als kunnen we zonder problemen alsnog naar ons geliefd vakantieplekje? en hoe zit het daar met het coronavirus?, werden, denk ik, dagelijks gesteld. Van vele mensen heb ik gehoord dat ze ondanks de vele corona beperkingen toch ff weg zijn geweest. Weg van de dagelijkse zorgen en eventjes een andere omgeving doen de mens goed. En ondertussen zijn we weer aan het tafeltennissen! Zelfs in de zomerperiode, wanneer onze zaal normaal gesloten is, hebben vele leden toch een balleke kunnen slaan bij de club. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar gaan de trainingen weer op de normale uren door. Ook is door de NTTB de najaarscompetitie weer opgestart. Een beetje onwennig zijn onze vele teams met wisselend succes opnieuw begonnen. Graag wil ik onze jeugdteams vernoemen. Twee van onze drie teams staan bovenaan! Een mooie prestatie! Ga zo door! Het bestuur heeft ook niet stil gezeten. Tijdens de afgelopen bestuursvergaderingen is onze jaarlijkse ALV voorbereid. Deze is ondertussen op 5 oktober weer doorgegaan. Volgend jaar gaan we weer proberen om deze zoals gewoonlijk in April te organiseren. We hebben de wethouder van de gemeente op bezoek gehad. Deze was onder de indruk van hoe alles was geregeld bij onze club. (Zie ook onze facebookpagina). Tevens zijn we druk bezig met het opstellen van een technisch beleidsplan. Een aantal trainers, bestuursleden en een extern deskundige zijn maandelijks aan het ‘brainstormen’. Mochten er nog meer leden zijn die mee willen nadenken over het hoe en wat en met welke middelen we met onze club naartoe willen kan dat natuurlijk. Hoe breder het draagvlak, hoe beter! Aanmelden kan bij mij! Tenslotte wil ik nog iets extra onder de aandacht brengen! Bij de nieuwsjaarreceptie in januari van 2020 (dus net voor Corona) heeft het bestuur een aantal ‘leuzen’ op een heel groot tafeltennisbat laten zetten. Dit deden we om voor iedereen

6

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


zichtbaar te maken welke waarden wij als bestuur binnen de club belangrijk vinden. Iedereen kan die zien hangen in onze speelzaal. Misschien kijken we daar te weinig naar… Een paar van die uitspraken wil ik toch nog eens graag onder de aandacht brengen! Heb respect voor elkaar. Daar wil ik nog aan toevoegen: heb ook respect voor iemand anders mening! Hou rekening met elkaar, dat is ook een belangrijk goed. Elk lid van onze club is gelijk, ongeacht huidskleur, geloof, geaardheid, afkomst en wel of niet gevaccineerd tegen corona. Maar vooral zijn we samen Tafeltennisvereniging Veldhoven! Hou je goed en veel plezier bij onze club. — Willem Bakx voorzitter

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

7


BERICHT VAN SYLVIA PUTMANS Hallo allemaal, Ja het is triest ,dat Peter zo snel is achteruit is gegaan , en overleden. Velen van jullie wilden hem nog een bezoek brengen ,maar door de corona regels kon dit niet. Via deze brief willen wij jullie bedanken . Voor al die mooie herinneringen in die jaren dat Peter bij de vereniging was. Wat Peter voor TTVV deed ,voor elk wat wils, heeft hij graag gedaan. Het was gewoon zijn tweede thuis. Ook bedank ik jullie voor het medeleven tijdens het rouwproces en voor de condolance kaarten die wij hebben ontvangen. Dat heeft ons goed gedaan! We blijven hem missen! Groeten, - Sylvia Putmans

8

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


OLIEBOLLENTOERNOOI ZATERDAG 18 DECEMBER 10:00 - 17:00 Ook dit jaar weer het gezelligste toernooi van het jaar voor alle leden! Leuk toernooi en de gehele dag heerlijke oliebollen voor iedereen. Deelname is gratis!!! 9.45uur iedereen aanwezig!!! 16.30 uur prijsuitreiking Inschrijven kan t/m 16 december in zaal/kantine of via mail: evenementen@ttvv.nl

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

9


VETERANENTOERNOOI

ZATERDAG 11 DECEMBER 10

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Op zaterdag 11 december is het weer tijd voor het traditionele Veteranentoernooi. Helaas is dit jaar de grote man achter dit evenement Peter Putmans ons ontvallen. We gaan proberen dit toernooi in zijn geest te blijven organiseren. Om Peter extra te eren, gaan we dit toernooi voortaan Het Peter Putmans Veteranentoernooi noemen! Dit toernooi is bestemd voor iedereen van 35 jaar en ouder. Voor alle duidelijkheid; dit gezelligheidstoernooi is bestemd voor alle huis-, tuin- en keukentafeltennis(st)ers (recreanten) en verder voor alle competitiespelers binnen de NTTB en TLE. Er zal in de volgende vier klassen worden gestreden : Klasse A : Comp. spelers in de 1e, en 2e klasse NTTB, en 1e en 2e klasse TLE. Klasse B : Comp. spelers in de 3e en 4e klasse NTTB, en 3e , 4e en 5e klasse TLE. Klasse C :Comp. spelers in de 5e en 6e klasse NTTB, en 6e, en 7e klasse TLE. Klasse D : Comp. Spelers 7e klasse NTTB, 8e klasse TLE en onervaren enminder ervaren spelers. Het toernooi begint om 10.00 uur en zal, mede afhankelijk van het aantal deelnemers (max. 65 personen), om ongeveer 18.00 uur eindigen. Per klasse zullen een aantal leuke prijzen in het vooruitzicht worden gesteld. Vriendelijk verzoek om 9.45 uur aanwezig te zijn en je te melden bij de toernooileiding in de bestuurskamer. Inschrijving : Het inschrijfgeld bedraagt €. 5,00 per deelnemer. Je kunt je tot 10 december inschrijven d.m.v. een mail te sturen naar secretaris@ttvv.nl. Het inschrijfgeld kan voor aanvang van het toernooi worden voldaan bij de toernooileiding. Daarnaast kun je ook per bank inschrijven door het benodigde inschrijfgeld tijdig over te maken op NL93 RABO 015 36 40 561 t.n.v. penningmeester TTV Veldhoven. Wij hopen je zaterdag 11 december a.s. bij TTV Veldhoven te mogen begroeten!

Met sportgroeten, namens de toernooileiding. Matthy Hilgerdenaar en Willem Bakx

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

11


→ Voor een verjaardagsfeestje op een hoog niveau → Teamuitje → Vrijgezellenfeest → Feestavond → Barbecue of lunch KLIMMEN

MONKEY CLIMBING

WWW.KLIMRIJK.NL

LASER GAMECOMPETITIENIEUWS Waar de voor- en najaarscompetitie van 2020 niet afgemaakt kon worden, ging er al op voorhand een streep door de voorjaarscompetitie van dit jaar. Sinds september is de najaarscompetitie als vanouds opgestart. Hier vind je de tussenstanden in alle poules van TTV Veldhoven. Eerste klasse D Deurne 1 Veldhoven 1 TTCV 3 Valkenswaard 1 Kruiskamp '81 1

4 - 27 3 - 21 4 - 18 4 - 16 3-8

Dubbel H1 Marc Box Dennis Veenbrink Peter de Visser Joost Wijnen

3 - 2 67 7 - 2 29 9 - 7 78 3 - 2 67 6 - 6 100

Eerste klasse B SV Red Star '58 2 TIOS '51 2 TTCV 2 Veldhoven 2 Kruiskamp '81 2 Irene 3

5 - 35 5 - 27 5 - 26 5 - 25 5 - 23 5 - 14

Dubbel H2 Frank de Brouwer Paul van Daal Amin Mohtasham Rob Vermelis Frederic Bociaga Marques Pocas (inv)

5 - 2 6-1 3 - 2 9 - 7 15 - 5 9 - 6 3 - 1

Tweede klasse F Stiphout 2 Unicum 3 Veldhoven 3 Flash 2 Return Oss 3 Bergeijk 3

5 - 34 5 - 32 5 - 21 5 - 20 4 - 19 4 - 14

Dubbel H3 Willem Bakx Stephan Gouw John Soree Huub Wijnen René Gabriels Marques Pocas (inv)

5 - 2 40 11 - 5 45 8 - 1 12 9 - 4 44 12- 4 33 0 - 0 0 2 - 2 100

14

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang

40 17 67 78 33 67 33


Derde klasse G PJS 1 Taverbo 5 Waalwijk 4 Veldhoven 4 JCV 1 Always Fair 1

5 - 36 6 - 34 5 - 25 4 - 20 6 - 20 4 - 15

Dubbel H4 Willem Damen Robbert van Hiele Bart Luijkx Arjen Ras Jos Ras

4 - 1 6-0 9 - 7 12 - 6 6 - 4 3 - 2

25 0 78 50 67 67

Derde klasse L Veldhoven 5 ATTC '77 2 Renata 3 Attaque 1 Stiphout 4 Flash 5

5 - 35 5 - 27 5 - 25 5 - 24 5 - 22 5 - 17

Dubbel H5 John de Wit Joyce van Gompel Kevin van der Elst Stefan Sanders

5 - 4 11 - 9 8 - 1 12 - 11 12 - 8

80 82 12 92 67

Derde klasse H Deurne 2 Flash 4 Unicum 4 MTTV '72 2 Stiphout 5 Veldhoven 6

5 - 34 5 - 32 5 - 30 5 - 19 5 - 18 5 - 17

Dubbel H6 Peter van Daal Rob van Daal Frans Evers Walter Gruijters

5 - 2 9-1 15 - 8 15 - 4 6 - 2

40 11 53 27 33

Vierde klasse G Een en Twintig 3 ATTC '77 3 Veldhoven 7 Never Despair 8 TTCV 5 Flash 7

5 - 31 5 - 28 5 - 26 5 - 25 5 - 21 5 - 19

Dubbel H7 Natascha van Gompel Kasper Jonkers Ingrid van Oijen Richard Schoofs Bjorn Wijnands Marques Pocas

5 - 2 6-3 9 - 2 12 - 9 6 - 0 9 - 7 3 - 3

40 50 22 75 0 78 100

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

15


Vierde klasse K Renata 4 Flash 6 LUTO 5 Unicum 5 Een en Twintig 4 Veldhoven 8

5 - 32 5 - 30 5 - 24 5 - 23 5 - 21 5 - 20

Dubbel H8 Ot Roks Christian Begeer Rob van den Hurk Peter Kim Danique Peys

5 - 2 9 - 1 6 - 5 9 - 2 12 - 9 9 - 1

40 11 83 22 75 11

Vierde klasse H Unicum 6 Taveres 1 Budilia 3 Meppers 2 Deurne 3 Veldhoven 9

5 - 36 5 - 30 5 - 29 5 - 21 5 - 18 5 - 16

Dubbel H9 Mari Bosch Leon Scharpach Frans van de Ven Theo Vreven Toine Werrens

5 - 2 0 - 0 12 - 8 12 - 2 9 - 1 12 - 3

40 0 67 17 11 25

Vijfde klasse G Unicum 7 Stiphout 8 Veldhoven 10 Een en Twintig 5 Budilia 4 Flash 9

5 - 30 5 - 29 5 - 27 5 - 23 5 - 22 5 - 19

Dubbel H10 Dennis Geerden Marian Geerlings Ralph Gepkens Martien Michielse Hans van Strien (inv)

5 - 4 11 - 3 0 - 0 11 - 7 14 - 7 3 - 3

80 27 0 64 50 100

Vijfde klasse F Unicum 8 Flash 10 Stiphout 6 Bergeijk 6 Veldhoven 11 MTTV '72 3

5 - 40 5 - 30 5 - 27 5 - 22 5 - 18 5 - 13

Dubbel H11 Peter Broers Jacq van der Linden Elisabeth Noordanus Leo van der Sommen Hans van Strien

5 - 2 9 - 3 6 - 3 12 - 7 12 - 0 4 - 3

40 33 50 58 0 75

16

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Vijfde klasse H Geenhoven 2 Deurne 4 Unicum 9 Veldhoven 12 Flash 8 TTCV 7 Stiphout 7 Best 1

5 - 28 5 - 28 5 - 26 4 - 24 4 - 23 5 - 21 5 - 20 5 - 20

Dubbel H12 Tobias Flossmann Kumar Amit Metha Vincent van Brussel Pepijn Bastiaans

4 - 3 12 - 10 6 - 5 12 - 4 6 - 2

60 83 83 33 33

Zesde klasse G Return Oss 4 Taveres 2 JCV 4 OTTC 5 Veldhoven 13 Never Despair 11

4 - 33 4 - 29 5 - 24 5 - 21 5 - 20 5 - 13

Dubbel H13 Diana van Aarle Marcel van Iersel Peter van Tuyl Ineke Verwimp Marcel Smulders Henk-Jan Smilde

5 - 2 12 - 3 0 - 0 12 - 4 12 - 3 0 - 0 9 - 8

40 25 0 33 25 0 89

Zesde klasse L Unicum 10 ATTV '71 2 Meppers 3 Veldhoven 14 Budilia 6 ATTC '77 7

5 - 35 5 - 33 5 - 22 5 - 18 4 - 17 4 - 15

Dubbel H14 Francois du Plessis Hanny van Loon-Wouters Jan de Greef Gonnie van Kessel Jos Duyf Martin Rikken

Zevende klasse C TTV Maashorst 4 Een en Twintig 6 Veldhoven 15 TIOS '51 8 Unicum 12 Kruiskamp '81 7

5 - 36 5 - 35 5 - 24 5 - 22 5 - 19 5 - 14

Dubbel H15 Susan Schoofs Bob Groeneveld Frank de Pundert Karin Hesius-Vd Wal Richard Cuijpers Monique Nuijten

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

5-1 5 - 3 8 - 4 6 - 3 14 - 3 9 - 1 0 - 0

20 60 50 50 21 11 0

5 - 8 80 15 - 14 93 3 - 2 67 12 - 3 25 12 - 1 8 3 - 0 0 0-0 0

17


TLE Tweede Klasse Veldhoven TLE 1 Renata 2 Flash 3 Geenhoven 1 Flash 4 Renata 3

5 - 37 5 - 32 5 - 19 4 - 18 4 - 17 5 - 17

Dubbel TLE 1 Vladislav Dyachenko Peter Kim Varun Koundinya Jeffrey Kang

5 - 5 100 15 - 13 87 12 - 9 75 9 - 7 78 9 - 3 33

TLE Tweede Klasse Veldhoven TLE 2 Flash 11 Valkenswaard 3 Flash 10 Stiphout 2 Nuenen 2

5 - 31 5 - 27 5 - 26 5 - 22 4 - 18 4 - 16

Dubbel TLE 2 Theo Janssen Aditya Singh Francois du Plessis Martin Rikken Bob Groeneveld

5 - 3 60 15 - 12 80 6 - 6 100 6 - 4 67 6 - 2 33 9 - 1 11

Dubbel Jeugd 1 Leon Scharpach Pepijn Bastiaans Simon Rutten Renske vd Heijden Maria Presura

5 - 2 3 - 3 9 - 8 15 -11 9 - 6 9 - 6

40 100 89 73 67 67

Dubbel Jeugd 2 Tim Sengers Lars Golsteijn Lieke Schoofs Charlotte Kang

5 - 4 15 - 11 12 - 8 15 - 9 3 - 1

80 73 67 60 33

Dubbel Jeugd 3 Luc Dieben Jimin Lee Tigo Nefkens Lieke Heres

5 - 2 9 - 5 12 - 5 9 - 3 12 - 2

40 56 42 33 17

Jeugd Junioren J1 Poule B Veldhoven 1 5 - 36 OTTC 1 5 - 26 Belcrum 2 5 - 26 Rally 1 5 - 12

Jeugd Junioren J4 Poule C Veldhoven 2 5 - 33 Flash 3 5 - 27 Taverbo 2 5 - 27 Never Despair 4 5 - 13

Jeugd Junioren J4 Poule Never Despair 2 Taverbo 3 Veldhoven 3 Unicum 2

18

5 - 48 5 - 22 5 - 20 5 - 10

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Street food from Bombay is vivid, diverse and delicious. Traditional cooking practices and Indian spices bring the flavors and the richness to the food. Through our food we share our love and lifelong association, with the centuries-old Indian culture.

DOWNTOWN GOURMET MARKET Smalle Haven 2-14 5611EJ Eindhoven The Netherlands Contact number - +31633057224 +31633058088


TOFFELPROAT PUZZEL Ook in deze jaargang gaan we voor de denksporters door met de Toffelproat Puzzel. Op de streepjes moeten de letters van het antwoord worden ingevuld. In de dikgedrukte balk vind je de oplossing. Als je eruit gekomen bent, kun je de oplossing insturen naar toffelproat@ttvv.nl Onder de goede inzendingen wordt een prijsje verloot. Naar goed Chinees gebruik komen inzenders slechts eenmalig in aanmerking voor een prijs (zodoende wordt de weg vrijgemaakt voor anderen) - Jos

1. Vroegere sponsor van TTVV 2. Voornaam penningmeester TTVV 3. Njord is een Veldhovense ........ 4. TT-club uit Den Bosch 5. TT-club uit Vught 6. TT-club uit Eindhoven 7. TT-club uit Budel 8. TT-club waar Marco Bottram (ex-TTVV) speelt 9. Vroegere TT-club uit Best 10.TT-club uit Eindhoven 11.Voornaam vrouwelijk redactielid 12.Voornaam wedstrijdsecretaris TTVV

20

13. TT-club uit Ammerzoden 14. TT-club uit Nijmegen 15. Korfbalclub uit Veldhoven 16. Voornaam assistent jeugdtrainer TTVV 17. TT-club uit Oss 18. TT-club uit regio Helmond 19. Voornaam van onze voorzitter 20. Hockeyclub uit Veldhoven 21. Veldhovense zwemclub 22. Huidige kledingsponsor: Sporthuis ... 23. TT-club uit Vught 24. TT-club uit Sint Oedenrode

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Een volledig ingevulde puzzel dingt mee naar een leuk prijsje. Alle letters van TTVV zijn gegeven. Veel succes ! ! Insturen naar : toffelproat@ttvv.nl Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

21SPONSORACTIES PLUS EN RABO We doen deze periode mee met de sponsoracties van de Plus en Rabo Club Support. Deze acties kunnen een behoorlijk sponsorbedrag voor onze club opleveren. Spaar mee bij de Plus of stem via de Rabobank op TTV Veldhoven.

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

23


ALLES VOOR HUIS & TUIN ONDER ÉÉN DAK! De Run 3100 Veldhoven Tel. 040 - 23 07 230

Bouwmarkt • Verf & behang Verlichting • Maatwerk kasten Tuin • Keukens • Elektra • Vloeren Hout • Badkamers

ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 12 TOT 17 UUR

www.groenenveldhoven.nl


PETFLESJES STATIEGELD Vanaf 1 juli wordt er statiegeld gerekend voor de petflesjes in de kantine. Inleveren van deze flesjes kan in onze kantine niet, maar we hebben wel twee bakken in de zaal en kantine gezet om het statiegeld te sponsoren voor het goede doel. Dit doel wijzigt regelmatig. Heb je zelf een goed doel? Meld je dan bij één van de bestuursleden. Na de actie voor Het Vergeten Kind hebben we een nieuw goed doel: Het Ronald McDonald Huis. Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke kind. Want als je hele wereld op de kop staat door ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkst. In Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Máxima Medisch Centrum. Hier zijn ze dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed. Om een verhaaltje voor te lezen. Om een nachtzoen te geven. Of voor het moment dat elke seconde telt. Ouders komen bovendien in het Huis tot rust en houden de zorg voor hun zieke kind beter vol. Er is ruimte voor privacy, of juist contact met lotgenoten. Broertjes en zusjes kunnen ook in het Huis verblijven. Zo loopt het gezinsleven in het Huis zo veel mogelijk door en blijven families samen. 24/7 staan wij klaar voor de gezinnen met de hulp van 120 vrijwilligers, donateurs, actievoerders en sponsors. En die hebben we hard nodig! We vinden het dan ook super tof dat wij een jaar lang jullie goede doel zijn voor de petflesjes met statiegeld. Alvast hartelijk dank daarvoor! Wendy, Anja en Maaike Management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant www.kinderfonds.nl/huis-zuidoost-brabant Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

25


Ikregel

traktaties goodiebags kadootjes

jouw kado

www.ikregeljouwkado.nl


CONTRIBUTIE / REISKOSTEN Tijdens de ALV van 5 oktober j.l. is de contributie en reiskostenvergoeding als volgt vastgelegd.

Contributie per 1 januari 2021 (bedragen per half jaar) Junioren geen competitie € 56,50 Junioren competitie € 69,50 Senioren geen competitie € 61,50 Senioren 55+ € 56,50 Senioren competitie € 81,00 Reiskostenvergoeding De reiskostenvergoeding bedraagt 0,18 eurocent per kilometer.

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

27Bax metaal Galgenberg 7 Ind.ter. De Waterlaat 5571 SP Bergeijk

T F E W

+31 (0)497 555 393 +31 (0)497 555 193 info@baxmetaal.nl www.baxmetaal.nlWanneer er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten dan kan Leergeld helpen. Dit betekent dat Leergeld bepaalde kosten voor het kind betaald. Dit kunnen kosten zijn zoals het lidmaatschap van een vereniging of een bijdrage in de kosten voor kleding. Leergeld helpt kinderen/gezinnen nooit met geld. De kosten of een gedeelte daarvan, worden rechtstreeks betaald aan de betreffende vereniging of leverancier. Leergeld kan ook helpen door voorlichting over beschikbare voorzieningen of door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties. Bel voor een afspraak 0612880601 of vul het formulier in op de Leergeld website: www.leergeldveldhovendekempen.nl

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

31
Energie voor winnaars 181,2 miljoen euro. Zoveel geld hebben we bespaard voor eigenaren van gebouwen. Opdrachtgevers die begrijpen dat slim installeren direct voordeel oplevert. We helpen onze klanten -met succes- om hun energieverbruik te verduurzamen. Want onze installatietechnische oplossingen zorgen voor kostenbesparingen waar je u tegen zegt. Kijk op van-hout.com en realiseer met ons de ambitie van vijfhonderd miljoen euro. Wij wensen alle sporters een fantastisch jaar toe!

van-hout.com

Van Hout. Voor rendement.


UIT DE PEN VAN PIETJE PONG t Willemstad Een tafeltennisser ui 't vandaan had Wist niet waar hij inde Als hij forehand sp inde De slag die hij bem op zijn gat Viel hij steeds weer

Een trainer die st ond te kijken Moest zijn kennis laten blijken Hij gaf de goede raad: Als je te ver acht erover staat Moet je daar niet over zeiken

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

35


ONZE ZORG

Uw koffie en theespecialist

IN DE BREEDSTE ZIN DES WOORDS

Thee

Koffie

HEERLIJKE MELANGES

HOOGWAARDIGE KWALITEIT

Toebehoren

Koffieautomaten

PORSELEIN EN MEER

Zin in thee of koffie? Neem eens een kijkje in onze webshop!

TOPASSORTIMENT

Provinciale weg 22 5503 HG, Veldhoven

www.vrekos.nl

36

040 - 2376362 info@vrekos.nl

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


Jarigen van de maand september Jarigen van de maand februari ADITYA SINGH

MAXIM ONUSHKIN

ANDRIES SMAAL AD DIELISSEN IVAN LAKHTUROV FRANKA LAMMERS

8-2-1946

MONIQUE VAN GOMPEL

27-2-1946

PEPIJN BASTIAANS

JOHN WITDE VEN FRANSDEVAN JOS SPELBOS GERARD BEURSKENS

12-2-1954

PETER BROERS

25-2-1948

RENSKE VAN DE HEIJDEN

KEVIN VAN DER ELST GILBERT LEENTJES KOEN HANSKORTSMIT VAN STRIEN

4-2-1973

SOPHIE VAN HEES

10-2-1966

THEO JANSSEN

KUMAR AMIT MEHTA KARIN HESIUS-VD WAL LIEKE SCHOOFS MARTIEN MICHIELSE

19-2-1974

TOBIAS FLOSSMANN

18-2-1959 LUC DIEBEN NEMANJA JOVANOVIC 11-2-2008 MARCEL VAN IERSEL OT ROKS 17-2-1997 PAULINE CHATROU-BRUGMANS 17-2-1930 Jarigen van de maand oktober:

PETER PUTMANS 16-2-1945 BART LUIJKX RAYMOND GRADUS 3-2-1962 DANIQUE PEYS ROB VAN DEN HURK 24-2-1947 HUUB WIJNEN ROBBERT VAN HIELE 22-2-1964 INGRID VAN OIJEN-MEULEMANS VINCENT VAN BRUSSEL 12-2-1998 KASPER JONKERS WIL MARTENS 3-2-1948 LEO VAN DER SOMMEN LIEKE HERES

TWAN DE RUITER WU-JI KAO

Jarigen van de maand november AD STANDAAR ANNEKE VAN HOUTERT COR STEHOUWER DENNIS VEENBRINK FRANCOIS DU PLESSIS HANS VAN DEN BROEK IRENE KVIZ-VERHAPPEN JEROEN VAN ENGELEN JIMIN LEE MARIAN VAN DE HEUVEL

NEL WIEGAND NIEK VAN ROSSUM PETER VAN DAAL

MARTIN RIKKEN STEPHAN GOUW TEUN BOGAERTS

PETER VAN TUYL

TOINE WERRENS

SIMON RUTTEN

TOON VAN DE KERKHOF

TON WINTERS VLADISLAV DYACHENKO

WIL CUYPERS WILLEM BAKX WIM MEIJVIS

allEn

Gefeliciteerd! Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

37


38

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat - 46e Jaargang


TRAININGSTIJDEN 2O20/2O21 Dagen

Tijden

Selectie

Trainer(s)

Maandag

19.30 — 24.00

Competitie senioren

Dinsdag

09.30 — 11.00

Overdaggroep senioren

18:30 — 20:00

Jeugd

20:30 — 22.00

Senioren

Woensdag

20:30 — 22:00

Senioren wedstrijdgroep

Donderdag

09.30 — 11.00

Overdaggroep senioren

18.30 — 20.00

Jeugd

Ingrid + Danique

20.30 — 22.00

Recreanten senioren

Ingrid + Kasper Ineke

Vrijdag

19.30 — 24.00

Competitie senioren

Zaterdag

10.30 — 13.30

Competitie jeugd

Vincent + Ingrid

Gilbert

Clubblad ttv Veldhoven | Toffelproat 2021-2022 - nr. 1

39
MEE R IN M

FOR M

ATI E?

a of il na b red el n ar to act aar ffel ie: 04 pro Jos 0-2 at@ Ra 53 1 s o 3 5 ttvv. nl f In 0, ek eV erw im p

_

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN!

www.ttvv.nl

Bezoek ook eens onze Facebook-pagina!