Page 1

ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK


INHOUDSOPGAVE 04

Meedoen, Leren, Winnen op alle Cruyff Courts

06

Meedoen, Leren, Winnen ontwikkelingscurve

08

Sopheak So (deelnemer project)

14

Ibrahim Hiani (Scholarshipper Richard Krajicek Foundation)

17

Rob Groener (hoofdopleider coach cursus)

20

Bart de Klein (Meedoen, Leren, Winnen coach)

18

Özgur Ünal heeft alle fases doorlopen

2


MEEDOEN LEREN WINNEN OP ALLE CRUYFF COURTS! ‘Een Cruyff Court is een plek, dichtbij huis en bij school, waar kinderen veilig kunnen sporten en spelen. Meedoen, Leren, Winnen is een manier om jongeren verantwoordelijkheid te geven over het veld. Het project biedt de jongeren middels een opleidingstraject de mogelijkheid om onder begeleiding van een coach een evenement te organiseren op het Cruyff Court. Op deze manier biedt Meedoen, Leren, Winnen een leuke activiteit voor de jeugd en hopen we daarmee een grote sociale, samenbindende en integrerende functie in de wijk te realiseren. Door sport als middel te gebruiken geven wij jongeren een stimulans om zich na Meedoen, Leren, Winnen verder te ontwikkelen in hun carrière. Uit het onderzoek van het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy is gebleken dat Meedoen, Leren, Winnen een positieve invloed heeft op het gedrag van de jongeren. Door deelname aan het project krijgen zij meer vertrouwen in eigen kunnen en laten zij een hoger ambitieniveau zien. Ook blijkt dat Meedoen, Leren, Winnen jongeren daadwerkelijk meer aan de wijk bindt. Daarom is ons doel om jaarlijks op elk Cruyff Court een Meedoen, Leren, Winnen project te realiseren. In dit boekje delen wij de ervaringen van betrokkenen met Meedoen, Leren, Winnen. Jongeren en coaches vertellen hoe zij het project hebben ervaren, wat zij ervan hebben geleerd en welke meerwaarde het project voor hun heeft.’ Carole Thate Directeur Johan Cruyff Foundation

3


1

2

3

4

ontwikkelINGScurve ->  JONGEREN DIE DEELNEMEN AAN HET project 2 Doorstroom: opleiding / Scholarship / stage 3 MEEDOEN, LEREN, WINNEN coach cursus 4  MEEDOEN, LEREN, WINNEN coach... beREIKT EEN nieuwe GROEP JONGEREn 1

4


MEEDOEN LEREN WINNEN ONTWIKKELINGSCURVE We streven naar een duurzaam project. In eerste instantie worden lokale professionals via de coach cursus opgeleid tot Meedoen, Leren, Winnen coach. Ook hebben jongeren de mogelijkheid om na deelname aan het project via een scholarship van de Richard Krajicek Foundation of via een stage, door te stromen naar de Meedoen, Leren, Winnen coach cursus. Na het afronden van deze cursus kan de Meedoen, Leren, Winnen coach zelfstandig met het project aan de slag. Hiermee bereiken de coaches weer een nieuwe groep jongeren die aan Meedoen, Leren, Winnen kunnen deelnemen.

5


1

1 2

DE JONGEREN Sopheak, Nabil, Johan en Emma hebben deelgenomen aan Meedoen, Leren, Winnen. Zij vertellen hoe zij het project ervaren hebben en wat zij hebben geleerd.

3

SOPHEAK SO Deelname: Breda 2010 Studie/School: VWO

4

Sopheak is al jaren actief op het Cruyff Court in Breda. Zij heeft deelgenomen aan Meedoen, Leren, Winnen en is als één van ’De 14 van Johan’ ambassadeur van de Johan Cruyff Foundation.

Haar ouders werden beide geboren in Cambodja. Sopheak: ‘Vanwege de oorlog daar zijn ze in Nederland terechtgekomen. Uiteindelijk zijn ze gevlucht om ons gezin een betere toekomst te geven. Daarom

6


willen mijn zusje en ik er hier iets goeds van maken. Je hebt veel meer waardering voor alles. Door de jaren heen heb ik veel meer respect gekregen voor het land en de historie.’

Voetballen op het Cruyff Court ‘Eigenlijk mocht ik nooit “op” voetbal van mijn vader. Dat zit een beetje in de cultuur. Daarom voetbalde ik in eerste instantie stiekem. Uiteindelijk zag mijn vader dat ik wel wat met een bal kon. Ik voetbalde op het trapveldje voor ons huis. Op een gegeven moment kwam het Cruyff Court en dat werd de plek waar we steeds te vinden waren. Onze wijk, Kesteren, is multiculti en ligt in de Haagse Beemden. Het gaat allemaal goed samen. Vooral in de zomer. Dan zijn er soms 35 jongeren op een avond bij het Cruyff Court. Dan wordt er gerouleerd en moet je drie keer scoren en het winnende team mag blijven staan.’

Meedoen, Leren, Winnen Ze deed mee aan het project ‘Meedoen, Leren, Winnen’. Sopheak: ‘De jongens en ik hadden al vaker toernooien gehouden. Het project duurde zo’n zes weken en dan hoop je dat op de dag van het evenement zelf alles goed zal verlopen.

, Leren, ‘Met Meedhooen ud je de Winneneemjongeren problde straat .’ van Het organiseren is leuk om te doen: je moet een vergunning aanvragen, je verdeelt de taken onderling, maakt afspraken en elke week hadden we een bespreking. Dan kom je er achter dat er best veel bij komt kijken. Je draagt verantwoordelijkheid. Ook als iemand bijvoorbeeld een blessure oploopt, wat regelmatig gebeurde. Gelukkig was het Rode Kruis aanwezig. >>

1

2

3

4

7


1

Toekomst Sopheak heeft al langere tijd de wens Rechten te studeren. ‘Na het VWO wil ik die rechten gaan studeren. Naast mijn werk als toekomstig advocate wil ik mij vrijwillig inzetten voor de jeugd. Ik zou bijvoorbeeld graag een meidenvoetbalteam willen coachen.’

Ik heb gemerkt dat ik het leuk vind om met kinderen bezig te zijn. Veel kinderen kennen me. Je doet iets voor de buurt en krijgt daar ook iets voor terug. Het is een leuke wijk, maar er wordt nog te weinig georganiseerd. Terwijl er best wel wat probleemjongeren zijn, dus dan moet je juist zorgen dat er iets te doen is. Anders verzinnen ze iets anders...’

2

Interview Sopheak: Eddie Veerman

3

4

8


1 1

NABIL ISSMAILI Deelname: Arnhem 2007 Studie: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

‘Via Meedoen, Leren, Winnen heb ik mijn eerste evenement georganiseerd. Het was zo leuk om iets te kunnen betekenen voor de Arnhemse jeugd, dat ik nu als groepsleider bij drie verschillende zorginstellingen werk. Hier wonen jongeren die geen thuis meer hebben. Ik organiseer daar verschillende activiteiten. Ik ben er mede door Meedoen, Leren, Winnen achter gekomen dat ik graag iets wil betekenen voor jongeren. Daarom haal ik nu veel voldoening uit mijn werk. Ook hier gebruik ik nog veel van wat ik tijdens het project heb geleerd. Naast het organiseren zelf, moet ik ook nu met verschillende personen

samenwerken, benader ik partijen en ben ik zelf verantwoordelijk om het te laten slagen.

‘Door Meedoenik, Leren, Winnen ben omen erachter gek iets dat ik graag voor wil betekenen jongeren’

2

3

Ik kijk erg positief terug op Meedoen, Leren, Winnen. De beste herinneringen heb ik aan het evenement zelf. Dan denk je: ‘Hé daar hebben wij aan gewerkt en dat hebben wij neergezet!’ Dat was echt wel het mooiste.’

4

9


1

1

JOHAN WELDEMARIAM Deelname: Rotterdam 2010 Studie: Media en Management

2

3

4

‘Toen ik jonger was, waren er veel activiteiten in de wijk. Nu ik wat ouder ben ik wil ook graag iets voor de kinderen organiseren. Dat was voor mij één van de redenen om met Meedoen, Leren, Winnen mee te doen.

Voorafgaand aan het evenement heb je te maken met een heel proces. Ik heb geleerd welke stappen je moet nemen en wat je moet doen om tot een goed eindresultaat te komen. Ik weet nu hoe ik het moet aanpakken als ik het zelf wil doen.

Tijdens het project kreeg ik de taak om teams te werven. Ik ging langs alle basisscholen uit Hoogvliet. In het begin vond ik het erg spannend, want je staat voor een klas die je stil moet krijgen en moet proberen te overtuigen om mee te doen aan het toernooi. Na mijn eerste presentatie merkte ik dat de leerlingen heel enthousiast waren. De meeste van hen schreven zich direct in. Ik ging er steeds meer voor.

10

Na Meedoen, Leren, Winnen kreeg ik de kans om stage te lopen bij het bedrijf van mijn Meedoen, Leren, Winnen coach. In de toekomst wil ik evenementen organiseren en misschien wel mijn eigen evenementenbureau beginnen.’

welke ‘ik HEB geleerd nemen stappen je moet evenement om een eigen ’ te organiseren


1 1

Emma Lichtenbeld Deelname: Tiel 2011 School: VMBO

‘Tijdens een informatiebijeenkomst op school stond Bart de Klein (coach) er met een Meedoen, Leren, Winnen kraam. Nadat ik wat informatie kreeg, heb ik mij direct aangemeld om deel te nemen aan het project. Het leek mij namelijk erg leuk om een voetbaltoernooi te organiseren voor jongeren uit de wijk. Ik kijk positief terug op Meedoen, Leren, Winnen. Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Na de wekelijkse bijeenkomsten kwam ik altijd erg enthousiast thuis. Samen met een teamgenoot hadden wij als taak om het project in de wijk te promoten. Met een eigen ge-

maakte presentatie gingen wij langs scholen. Ik vind het leuk om te presenteren en om mensen te overtuigen. Mijn Meedoen, Leren, Winnen coach heeft mij na deelname aan het project gevraagd om aan de gemeente Tiel een presentatie te geven over het project. Hoewel ik het normaal geen probleem vind om te presenteren, was ik dit keer erg zenuwachtig. Ik had met best belangrijke mensen te maken die allemaal naar mij moesten luisteren. Na de presentatie waren deze mensen enorm enthousiast. Zowel deelname aan Meedoen, Leren, Winnen, als de presentatie voor de gemeente waren ervaringen om nooit meer te vergeten!’

11

2

3

4


1

2 2

Ibrahim Hiani Scholarshipper Richard Krajicek Foundation

3

Tijdens Meedoen, Leren, Winnen is Ibrahim Hiani door zijn inzet en positieve houding opgevallen. Daarom heeft zijn coach hem aangemeld voor een scholarship van de Richard Krajicek Foundation. De studiebeurs geeft hem de mogelijkheid om een opleiding te volgen naar keuze. Als hij deze heeft afgerond kan hij zelf Meedoen, Leren, Winnen coach worden en jongeren uit zijn eigen wijk gaan begeleiden.

4

12


‘Veel mensen hebben een negatief beeld van de jongeren uit mijn wijk, terwijl dit niet altijd terecht is. Door deel te nemen aan Meedoen, Leren, Winnen wil ik laten zien dat er ook jongeren zijn die juist een meerwaarde kunnen leveren aan de buurt. En dat is gelukt. Na mijn deelname kreeg ik veel waardering van mijn familie, vrienden en mensen uit de buurt. Tijdens het opleidingstraject kreeg ik de mogelijkheid om mijzelf persoonlijk te ontwikkelen. Daar heb ik optimaal gebruik van gemaakt, omdat ik graag een succesvolle carrière tegemoet wil gaan. Ik heb onder andere geleerd hoe je moet presenteren. Dit heb ik samen met mijn teamgenoten geoefend. Hierdoor werd ik zekerder van mijzelf. Hoewel mijn team uit Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Nederlandse jongeren bestond, had dit geen invloed op onze samenwerking. In ons team was iedereen gelijk. Daardoor heb ik geleerd om de normen en waarden van anderen te respecteren.

Richard Krajicek Foundation De Richard Krajicek Foundation heeft een samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en reikt Scholarships uit aan buurtjongeren die in positieve zin opvallen. In ruil voor het betalen van hun studiekosten zetten zij zich voor minimaal 100 vrijwillige uren in in hun buurt. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. De Scholarshippers krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen, terwijl zij op hun beurt weer voor begeleiding en meer activiteiten in de buurt zorgen.

Ons Cruyff Court werd geselecteerd als ‘Cruyff Court van het jaar’. Ik mocht als Meedoen, Leren, Winnen jongere mee naar de uitreiking. Om de jury te overtuigen wilde ik graag de mensen vertellen wat voor toegevoegde waarde ons Cruyff Court in de wijk heeft. Voor de jongeren uit mijn wijk is het >>

13

1

2

3

4


1

Cruyff Court een ontmoetingsplek waar zij kunnen sporten en spelen. Er wordt erg veel gebruik van gemaakt. Vervolgens had mijn Meedoen, Leren, Winnen coach mij geselecteerd voor een Scholarship van de Richard Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation. Met de verkregen studiebeurs wil ik de op-

leiding Accountancy volgen. In ruil voor de studiebeurs voer ik allerlei activiteiten uit voor de wijk. Ik vind het leuk om vrijwilligerswerk te doen, omdat ik daardoor de jeugd laat sporten en bewegen. Ook leer ik door het werk nieuwe mensen kennen, waardoor ik steeds meer mensen kan overtuigen dat er ook jongeren zijn die iets positiefs willen doen voor de wijk.’

2

3

, Winnen ‘Na mijn deelname aan Meedoenvrij, Leren willig ingezet heb ik mij als Scholarshipper ik stage gelopen bij veel voor de buurt. Ook heb dit altijd met Sportbedrijf Arnhem. Ik heb gedaan. Daarom heeft plezier en enthousiasme Sportbedrijf Arnhem mij een baan aangeboden als sportleider!’ Najim Azarkane, ...

4

14


1

3

ROB GROENER

2

HOOFDOPLEIDER COACH CURSUs Rob Groener is vanaf de start van het project bij Meedoen, Leren, Winnen betrokken. Hij heeft een aantal projecten geleid en is nu hoofdopleider van de cursus Meedoen, Leren, Winnen coach van het Johan Cruyff Institute for Sport Studies.

‘Op dit moment ben ik verantwoor-delijk voor het opleiden van de Meedoen, Leren, Winnen coaches. In deze cursus leren coaches hoe zij zelfstandig een Meedoen, Leren, Winnen project kunnen uitvoeren. De cursisten leren hoe

3

ze de jongeren kunnen begeleiden in het proces naar het evenement toe. De cursus Meedoen, Leren, Winnen coach maakt zich uniek door het maatwerk dat wij per cursusgroep, >>

15

4


1

2

3

emaal liefhebbers vanen ‘De cursisten zijn alldit in hun houding hun vak en straleneldig omuit met zo’n groep te gedrag. Het is gew heb ik veel ple zier in mijn werken en daarom pleider.’ functie als hoofdo maar ook per individu in de groep leveren. Er is veel aandacht voor ieders werksituatie. We passen de inhoud van de cursus aan op de behoefte van de cursisten. Om de coach cursus te optimaliseren blijven wij de inhoud van de cursus ontwikkelen.

ling kan worden voortgezet door via een Scholarship of stage door te stromen naar de coach cursus. Dit is de reden dat ik geloof in het project en er al vijf jaar bij betrokken ben. Alle coaches die nu een Meedoen, Leren, Winnen project draaien heb ik zien langskomen in de coach cursus. Het is fantastisch om te ervaren hoe actief de coaches bezig zijn met het project en zich inzetten om de jongeren te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling.’

Voordat ik hoofdopleider van de cursus Meedoen, Leren, Winnen coach werd, ben ik Meedoen, Leren, Winnen coach geweest. In die periode heb ik ervaren wat het project met het gedrag van de jongeren doet. Deze ontwikke-

4

16


3

( 4)

1

THijs LaseUr Sport & Spelwerker Sportbedrijf Arnhem Meedoen, Leren, Winnen coach

‘Tijdens de Meedoen, Leren, Winnen coach cursus heb ik veel geleerd van andere coaches. De verschillende invalshoeken zijn voor mij van grote meerwaarde geweest. Je voert spel- en oefenvormen uit om zelf te ervaren hoe je het beste met de dynamiek in de groep om kunt gaan; welke rol

de jongeren innemen en hoe je ze als coach kunt aansturen. Met deze kennis kan ik het beste uit de jongeren halen. De cursus heeft mij bewust leren omgaan met mijn eigen handelen. Ik weet nu hoe ik mij als Meedoen, Leren, Winnen coach tijdens het project kan opstellen om de jongeren zo veel mogelijk leermomenten te geven.’

2

3

, Leren, ik mij als Meedoen ‘Ik weet nu hoetijdens het project kangelijk Winnen coach de jongeren opstellen om te geven’ zo veel mo leermomenten 4

17


1

( 3)

2

4

BART DE KLEIN MEEDOEN LEREN WINNEN COACH

3

4

Bart de Klein werkt als jongerenwerker bij Moza誰ek Welzijnsdiensten. Hij behoort tot de eerste lichting Meedoen, Leren, Winnen coaches. Direct na de coach cursus is hij in Tiel met het project van start gegaan.

ik mijn werkzaamheden uit. Ik heb gemerkt dat jongeren niet allemaal even makkelijk de weg naar volwassenheid bewandelen. Mede door Meedoen, Leren, Winnen krijgen jongeren handvatten om zich aan op te trekken.

Ik ben een ambulant jongerenwerker zonder vaste werklocatie. Ik ga naar de plekken in de wijk waar de jongeren rondhangen: op het schoolplein, het voetbalveld, in het centrum of ergens anders in de wijk. Door te kijken wat er bij de jongeren leeft, zet

>> 18


Leren denken in mogelijkheden Meedoen, Leren, Winnen prikkelt de jongeren om hun grenzen op te zoeken. Naast het leren organiseren van een evenement is het met en van elkaar leren een belangrijk onderdeel van het leerproces. Tijdens het project leren ze elkaar positief te coachen en begrip op te brengen voor elkaars tekortkomingen. Daarnaast kunnen zij vaardigheden onder de knie krijgen, waardoor ze maatschappelijke problemen beter tegemoet kunnen treden. Ik heb jongens meegemaakt die niet meer naar school gingen, maar dankzij het project ontdekten wat er mogelijk is als je ergens vol voor gaat. Dankzij Meedoen, Leren, Winnen dachten deze jongeren niet meer in onmogelijkheden en zijn zij een opleiding gaan volgen. Ik ben ervan overtuigd dat jongeren echt iets leren van Meedoen, Leren, Winnen. Een jongere die een nette brief leert schrijven en deze persoonlijk gaat afgeven bij de burgemeester, leert hier van, maar verwacht niets. Deze burgemeester heeft hem serieus genomen en is gekomen.

‘Dankzij Meedoen, Leren, Winnen denken jongeren niet meer onmogelijkheden!’

1

Het zijn kleine dingen, maar wel kleine positieve momenten die de jongeren niet veel meemaken. Dit heeft een enorme impact en geeft ze meer zelfvertrouwen. Afspiegeling buurt

Meedoen, Leren, Winnen gebruik ik als middel om sociale groepen bij elkaar te brengen. Dit bereik ik door een Meedoen, Leren, Winnen team samen te stellen dat een afspiegeling vormt van de buurt; een groep met zowel jongens als meisjes met een andere cultuur en afkomst. Na een eerste lastige confrontatie gaat de groep samen aan de slag om het evenement te organiseren. Hiermee raak ik niet alleen de jongeren, maar de hele buurt. Het project heeft zich in Tiel inmiddels bewezen. Het voelt goed om deel uit te maken van een groter netwerk van coaches die zich net als ik inzetten voor de jongeren.’

19

2

3

4


1

( 3)

4

WILLIAM SCHMIDT Senior coördinator Sportbuurtwerker Amsterdam Oost Meedoen, Leren, Winnen coach

2

3

‘Door mijn Colombiaanse achtergrond weet ik dat sommige jongeren meer kansen nodig hebben om ergens te komen. Meedoen, Leren, Winnen biedt jongeren een kans om meer kennis en ervaring op te doen. Met de juiste begeleiding kan het project een mooie opstap zijn naar een toekomstige carrière.

Het project onderscheidt zich door de jongeren volledige verantwoordelijkheid te geven. Daardoor moet je als Meedoen, Leren, Winnen coach een andere rol in kunnen nemen en dat is precies wat ik heb geleerd tijdens de coachcursus.’

Leren, Winnen ‘Met het project Meedoen,leren kan ik de jongeren` stimu in hun toekomstige carriere’ 4

20


1

( 3)

4

EVA LINDEMAN Buurtsportmedewerker Sportstimulering Kralingen-Crooswijk bij Sport en Recreatie Rotterdam Meedoen, Leren, Winnen coach

2 ‘Het Cruyff Court is een echte ontmoetingsplek in de wijk. Er zijn veel jongeren die graag iets met sport willen doen. Deze jongeren kun je met Meedoen, Leren, Winnen in de goede richting duwen en ze laten ervaren wat organiseren is. Door dit project kunnen wij inspelen op de behoefte van de jongeren en geven wij ze de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen. Door de cursus heb ik geleerd om verschillende rollen binnen een groep te herkennen. Daarnaast heb ik handvatten gekregen om het groepsproces positief te beïnvloeden. Wat mij zo enthousiast maakt,

, ‘Meedoen, Leren, Winnen houdt de jongerenft inhen De beweging en gee oonlijk kans om zich pers te ontwikkelen ’ is dat de nadruk niet zozeer op de organisatie van het evenement ligt, maar op de groei die de jongeren doormaken. Zo heb ik een jongere veel meer zelfvertrouwen zien krijgen doordat hij zelf een leverancier moest bellen terwijl hij dat eerst niet durfde. Dit is een mooi voorbeeld van een ontwikkeling die een jongere heeft doorgemaakt.’

21

3

4


( 1)

( 2)

( 3)

4

OZGUR UNAL HEEFT ALLE FASES DOORLOPEN Özgür Ünal heeft als eerste jongere elke fase van Meedoen, Leren, Winnen doorlopen. Özgür voetbalt vanaf het eerste moment op het Cruyff Court in Arnhem. Hij deed mee met de Meedoen, Leren, Winnen voetbaltoernooien die door de oudere jongeren uit de buurt werden georganiseerd. Op 16-jarige leeftijd begon hij aan de opleiding Sport en Bewegen en besloot hij deel te nemen aan Meedoen, Leren, Winnen. Daarna kreeg Özgür de mogelijkheid om stage te lopen bij Sportbedrijf Arnhem. Nu begeleidt hij als Meedoen, Leren, Winnen coach zelf een groep jongeren die deelnemen aan het project.

22


‘Ik wil graag iets betekenen voor de buurt. Daarom heb ik meegedaan aan Meedoen, Leren, Winnen en doe ik vrijwilligerswerk. Door het project heb ik nieuwe mensen leren kennen. Iedereen heeft ideeën en gaat op een andere manier te werk. Daar leer je mee omgaan. Tijdens het project heb ik ervaring opgedaan met het organiseren van evenementen voor de jeugd. Je leert tijdens de bijeenkomsten verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken en gesprekken te voeren met leveranciers en andere organisaties.’

organiseren weet ik nu ook dat het als organisator belangrijk is om enthousiast te zijn. Ik maak grapjes met de deelnemers en zorg dat ze een leuke dag hebben waar sportiviteit voorop staat. Het mooie van deze dag is dat iedereen uit de buurt welkom is en meedoet.

>>

COACH CURSUS Het organiseren van evenementen via zijn stage bij Sportbedrijf Arnhem gaat Özgür goed af en vindt hij erg leuk om te doen. Om die reden besluit hij de cursus Meedoen, Leren, Winnen coach te gaan volgen. Als coach leer t Özgür de jongeren uit zijn buurt wat er allemaal bij het organiseren van een evenement komt kijken. Hij heeft een mooie ontwikkeling doorge maakt; van deelnemer aan het voetbaltoernooi tot Meedoen, Leren, Winnen coach. Hij is een voorbeeld voor de buurt en inspireer t de jongeren om iets voor de buurt terug te doen.

Ontwikkeling ‘Vijf jaar geleden vond ik het moeilijk om iemand aan te spreken. Mijn verlegenheid is door Meedoen, Leren, Winnen en andere vrijwilligersactiviteiten verdwenen. Hierdoor heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen, en ben ik niet meer de verlegen jongen van vroeger. Tijdens het evenement had ik een coördinerende rol en stuurde ik mijn teamgenoten aan. Deze rol past goed bij mij. Naast alles wat er nodig is om een evenement te

23


Praktisch ‘Ik heb veel geleerd tijdens de cursus tot Meedoen, Leren, Winnen coach. Wat ik vooral leuk vind is dat het een praktische cursus is. Ik ben namelijk niet iemand die graag stil zit. De vaardigheden die je leert en als coach nodig hebt kan je direct toepassen. Je wordt gestimuleerd met eigen spelvormen te komen, waardoor je meerdere opties hebt om jongeren iets te leren.

‘Özgür is een lieve, positieve jongen met veel doorzettingsvermogen. Een fantastische zoon die weet wat hij wil! Door het project heeft hij zich ontwikkeld en hebben wij hem zien groeien. Als kind was hij vrij zelfverzekerd, maar dat verdween in de puberteit. Na zijn deelname aan Meedoen, Leren, Winnen is zijn zelfverzekerdheid weer helemaal terug. Nu mag hij als Meedoen, Leren, Winnen coach de jongeren aansturen. Dat is iets wat hij in zijn puberteit niet durfde. Wij zijn trots dat hij zich voor de samenleving inzet.’

Het project is opgedeeld in fasen. Als deelnemer aan het project heb ik mij nooit gerealiseerd dat er een hele structuur achter de opleiding zit. Ik weet nu hoe je een les moet opbouwen en dat je samen met de deelnemers verschillende fasen moet doorlopen om het einddoel te bereiken.’

Esengül Ünal (moeder van Özgür)

24


Rollen in een groep ‘Als coach ben ik me nu bewust dat iedereen in de groep een bepaalde rol heeft. Ik heb geleerd op welke manier ik hier mee om moet gaan en hoe ik de jongeren op een effectieve manier kan aansturen. Ik vind het lastig om met jongeren om te gaan die na een paar bijeenkomsten met het project stoppen. Ze komen zonder het te laten weten gewoon niet meer opdagen. Tijdens de coach cursus heb ik geleerd hoe ik met bepaalde situaties, zoals deze, het beste kan omgaan. Wat ik de jongeren die ik coach vooral wil meegeven is dat het belangrijk is dat je gemotiveerd bent. Alleen dan kan je een onvergetelijke dag voor de jongeren uit de buurt organiseren.

Missie ‘Ik ga dit jaar mijn eerste Meedoen, Leren, Winnen project als coach draaien. Ik wil graag dat jongeren meer gaan sporten en bewegen en hoop dit met het project over te brengen. Meedoen, Leren, Winnen is niet alleen positief voor de buurt, het is ook heel erg goed om jezelf te ontwikkelen!’

25


Meer weten? Voor meer informatie over Meedoen, Leren, Winnen, neem contact op met de Cruyff Foundation. Wij vertellen je graag meer. Johan Cruyff Foundation | t.a.v. Meedoen, Leren, Winnen | Olympisch Stadion 5 | 1076 DE Amsterdam | 020-305 77 66 | info@cruyff-foundation.org | www.meedoenlerenwinnen.nl | www.facebook.com/cruyfffoundation

TEST  

TEST TEST TEST

Advertisement