Page 1

Návrh specializované počítačové učebny Bc.Vít Gruner Diplomová práce Informační technologie ve vzdělávání Ostravská univerzita v Ostravě 2013


CÍLE PRÁCE • Návrh specializované PC učebny na Střední škole průmyslové a umělecké Opava • Analýza současného stavu • Vyhodnocení dotazníku • Vypracování podrobné dokumentace

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


PŘEDSTAVENÍ • • • • • •

Zjištění současného stavu učebny Analýza potřeb Návrh specializované učebny Správa učebny Využitelnost učebny Náměty na rozvoj

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


ZJIŠTĚNÍ SOUČASNÉHO STAVU • • • •

Elektroinstalace Rozvržení inventáře PC v učebnách Aktuální software

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


ANALÝZA POTŘEB Vstupní dotazník pro učitele Kvantitativní metoda Uzavřené, polo-uzavřené a otevřené otázky Detailní rozpis všech důležitých prvků v učebně • Vyhodnocení • • • •

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


NÁVRH UČEBNY Hygienické a provozní požadavky Ergonomická doporučení Rozvržení inventáře Elektroinstalace Pracoviště pro studenty a pedagogy Pracoviště pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami • Softwarové vybavení • Ostatní • • • • • •

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


PRACOVIŠTĚ PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

• • • • • •

Legislativa Vymezení pojmů Dostupnost didaktické techniky na trhu Didaktické pomůcky Pracoviště Škola a vzdělávání studentů se spec. vzděl. potřebami Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


VYUŽITELNOST UČEBNY • Výuka pestré palety předmětů • Využitelnost napříč oborovým spektrem • Náměty na další rozvoj

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


ZPĚTNÁ VAZBA • Posouzení učitelským sborem a ředitelem školy • Zasedání • Zpětná vazba formou diskuze

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


NÁVRHY NA ROZVOJ • • • • • •

Úzká specializace učeben Učebny propojené s dílnami Serverová pole Propojení PC s obráběcími centry Fotografické a filmové ateliéry Velkoformátové tiskárny

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


ZÁVĚR • Účelem bylo vytvoření specializované PC učebny pro široké využití • Přístup studentů k novým technologiím • Lepší uplatnění na trhu práce

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


OTÁZKY K OBHAJOBĚ • Navštěvují školu žáci se speciálními potřebami? • Jak je realizována výuka? • Existují specializovaná pracoviště? • uvažuje škola o přijetí žáků se speciálními potřebami?

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


OTÁZKY K OBHAJOBĚ • Bude projekt diplomové práce prakticky realizován? • V případě, že bude zvolená učebna např. v 1. patře, jak byste realizoval bezbariérový přístup pro hendikepovaného studenta? • Vámi rekonstruovaná učebna je skutečně velmi zastaralá. Studenti pracující s grafikou a CAD systémy ale v současnosti musejí na nějakých počítačích pracovat. • Existují další počítačové učebny na škole? Nebyla by lepší případná modernizace těchto učeben a danou učebnu nechat pro potřeby hardwarově méně náročné práce – programování a Linux?

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.


PODĚKOVÁNÍ „Děkuji vedoucímu mé diplomové práce Ing. Aleši Oujezdskému, Ph.D. za vedení a poskytnutí rad. Děkuji Vám za pozornost

Bc.Vít Gruner – Návrh specializované počítačové učebny.

fkgdflgkm  

lskdnvlxkb