Page 1

Inschrijfformulier Vogelvereniging "Ons Genoegen" Aangesloten bij de Nederlandse bond van vogelliefhebbers Clubgebouw”ons Genoegen” Uilenvliet 37a 3333BS Zwijndrecht Tel: 06-27556975 Opgericht 18 maart 1949 Secretaris: Gerard Nieuwburg

V.V.ONS GENOEGEN ZWIJNDRECHT

Naam: ………………………………………………………….. Adres …...………………………………………………………. Postcode…………………………………………………………. Woonplaats…………………………………………………. Telefoon ……………………………………………………. E-mail ………………………………………………………. Geboorte datum……………………………………………. Was reeds lid van:.…………………………………………. Wil graag volledig / gast lid worden * ingaande: .……….. Kweeknummer: ……………….. Reden lidmaatschap:…………………………………………. Welke vogelsoorten kweekt uw…………………………….. Datum: ……………………. Handtekening: …………………………………………….. PS Opzeggen van het lidmaatschap kan per halfjaar schriftelijk voor 15 juni of 15 december gebeuren. en wel naar de Secretaris Gerard Nieuwburg. 36

maart 2014 03


NANNINGS & PARTNERS Partyservice & catering Diverse Luncharrangementen Receptieverzorging Maaltijden Koud/warmbuffetten Diner à la carte Thuisdiner Afternoon tea party Barbeque Nannings & Partners Economisch verantwoord ! Info : Plein 1940-1945, nr. 5, Dordrecht Tel. 078 – 6133529 06-51088490 www.nanningscatering.nl www.vianannings.nl 2

35


Inhoud

34

Blad 05

Van de voorzitter.

Blad 07

Het bestuur.

Blad 09

Activiteiten agenda.

Blad 11

agenda bingoavonden.

Blad 13

Ledenmutatie.

Blad 15

Prikbord

Blad 17

Mededeling van Penningmeester.

Blad 18

Chinese avond

Blad 19

LEDEN VERGADERING 10.FEBRUARI

Blad 21

informatie rayon 5

Blad 22

VACATURE!

Blad 25

Donateur

Blad 27

gezocht adverteerders

Blad 28

MET SPOED GEZOCHT

Blad 29

De volgende bestuurders zijn herkiesbaar.

Blad 30

Redactie clubblad

Blad 31

Ik kweek de volgende vogels.

Blad 35

ringen bestellen 2014

Blad 36

Inschrijfformulier v.v. Ons Genoegen. 3


Voor uw brood en banket Van de Allerbeste kwaliteit. Bent u bij ons op het juiste adres

4

33


Van de voorzitter

Wij verkopen alle bekende merken voor scherpe prijzen

Oost-molendijk 54 2986AA Ridderkerk tel. 078-6812155 fax 078-6822614 Kradivo@live.nl winkel open:

wo 13.30—18.00 Do 13.30—18.00 Vr 13.30—18.00 Za 9.00—16.00 32

Ik wil beginnen met de lezing op 10-02-2014 deze was druk bezocht door de leden en daar wil ik de leden die aanwezig waren ook voor bedanken . Zo zien wij als bestuur dat we op de goede weg zijn om meer te doen voor de leden. Ook was er op 15-02-2014 onze bingo die is wel tegen gevallen omdat er niet veel leden aanwezig waren en dat is erg jammer. Ook is wel gebleken dat de meeste mensen op onze bingo avonden tevreden zijn met de levensmiddelen en voor al op de worsten die zijn dan ook het eerste weg. Daar ik hoop dat ik u wel op onze paasbingo mag begroeten op 19-04-2014. Nu zal u denken waarom de bingo avonden om de 2 maanden zijn, dat zal ik u vertellen. Met deze bingo avonden willen wij wat geld apart zetten om meer te doen voor de leden en daar dan ook weer extra geld voor uit willen trekken om dit mogelijk te maken. Na de algemene ledenvergadering weten wij wie er in het bestuur zal zitten, en is het bestuur weer compleet dan kunnen wij in april weer plannen maken, om meer activiteiten te gaan doen met de leden. Ik hoop dan ook dat er op de ledenvergadering meer leden aanwezig zullen zijn om hun stem te laten horen, u stem telt ook mee in onze beslissingen en als u thuis blijft zitten ga u stem verloren. Het is wel in het belang van de vereniging en het voortbestaan van onze vogelsport. De meeste leden die mijn in de afgelopen 2 jaar hebben leren kennen weten dan ook dat ik er voor 100% bent voor de leden, en ook luistert naar de leden wat ze graag willen, en als voorzitter is het dan ook mijn taak om dat op een bestuur vergadering kenbaar te maken aan de andere bestuurders. Dus komt allen op 10-03-2014 naar de algemene leden vergadering. Koos Voorzitter v.v. ons genoegen 5


Hallo leden, Namens het bestuur willen wij graag weten wat voor vogels u kweekt zo dat we dat in een lijst bij kunnen houden. En dat de leden weten welke vogels er gekweekt worden onder de leden, voor het geval de leden opzoek zijn naar vers bloed om verder mee te kweken, en u weet dan ook gelijk van wie de vogels zijn en weet of ze goed zijn voor u. Ook willen wij graag u e-mail ontvangen als u in het bezit bent van internet, zo dat we u ook kunnen bereiken via mail als er wat nieuws is. Graag dit z.s.m. melden bij de voorzitter, bij mail of telefoon! Zo dat ik de lijst in orde kan maken. Met vriendelijke groet Koos Zwaneveld voorzitter v.v. Ons Genoegen Zwijndrecht Naam:_________________________________________________ Ik kweek de volgende vogels:_______________________________

Mijn E-mail; is : ___________________________________________

6

31


Vogelvereniging Ons Genoegen. Het bestuur.

Redactie clubblad: Koos Zwaneveld

Zie Voorzitter

Contributie Leden €. 32,50 Gast-Jeugdleden €. 16,50 Donateurs. €. 5,00 Giro NL75 INGB 0000766716 t.n.v. V V Ons Genoegen

Ere Leden: Dhr.L.Kant en de Dhr.H.Visser Heeft u spullen die u niet meer gebruikt en denk dat ze nog bruikbaar zijn schenk ze dan aan de vereniging.

Als u interesse heeft in de te koop aangeboden spullen neem dan even contact op met Siem de Deugd. Heeft u spullen te koop en wilt u deze op de beurs verkopen neem dan contact op met Siem de Deugd, maar zet niet zonder dat Siem het weet spullen neer!!!!!.. En ga die zelf verkopen.

Nu ook het volgende te bestellen, bij de voorzitter (Koos Zwaneveld) Diepvries pinkies

1 liter/ 450 gram € 5,00

Diepvries Buffalo 's 1 liter /450 gram € 5,00 levende meelwormen 1 liter /450 gram € 5,00

30

Voorzitter:

Secretaris:

Koos Zwaneveld

Gerard Nieuwburg

Tel:0649361664

Tel:078-6102602

E-mail: witte.zwaan@live.nl . E-mail: v.v.ons.genoegen@live.nl Penningmeester :

2 de Penningmeester:

Peter Jongeneel

A.Gerritse

Tel:0644988360

Tel: 0612903944

E-mail: adsl724924@telfort.nl

Ringen commissaris:

Bar & Inkoop

P.M.Buitendijk

Sonja Nieuwburg

Tel:0640847896 E-mail: p.buitendyk@chello.nl Materiaal Commissaris:

E-mail: v.v.ons genoegen@live.nl 2de Materiaal Commissaris

Siem de Deugd

Gerard Nat

078-6122312 E-mail: sdedeugd@kpnmail.nl E-mail: g.nat@hetnet.nl

7


De volgende bestuurders zijn herkiesbaar. Voorzitter koos zwaneveld. 2de penningmeester A.Gerritse. Ringen commissaris P.M.Buitendijk Secretaris: NIET HERKIESBAAR. De volgende aanmeldingen zijn ontvangen. J.bemmel: 2de Secretaris: 2de penningmeester: Harry de Reus

******************* Uw zaak voor chocolade, thee en koffie specialiteiten Cadeau nodig? Wij maken er iets bijzonders van. Dat doen we met liefde

Beste vogelvrienden Zo als u weet is er in maart weer een ledenvergadering. En daar zullen de volgende bestuurders, aftreden. Nu is het ook mogelijk om u kandidaat te stellen voor deze functie. Stuur dan even een briefje naar de secretaris. ************** Ringen Commissaris: zie bericht hier onder. piet de ringencommissaris is herkiesbaar mits dit met algemene stemmen is, zijn er tegen stemmen dan stop ik er mee. afz piet. Geachte bestuurders en leden van vogelvereniging ONS GENOEGEN, Bij de aankomende jaarvergadering ben ik niet meer herkiesbaar als secretaris van de vereniging. Ik heb het te druk met mijn werk en kan daarom deze functie niet goed meer uitoefenen. Ik hoop dat er iemand anders van de vereniging naar voren stap om deze functie in te gaan vullen. Blijf wel met mijn vrouw Sonja de bar en keuken doen. En blijf helpen bij de TT. M.v.g. Gerard Nieuwburg Secretaris v.v. ons genoegen.

8

29


MET SPOED GEZOCHT Een eerste Secretaris: Daar het belang van onze vereniging afhankelijk is.

Wij hopen u dit jaar vaker te mogen begroeten op onze activiteiten en vogelbeurzen. Januari 2014

Dus denk u dat is wat voor me meld u dan zo snel mogelijk aan. Komt er niemand dan zitten we in maart zonder Secretaris:

13-01. NIEUWJAARSBORREL. 18-01. Vogelbeurs

Februari 2014 10-02.ledenavond 15-02.vogelbeurs + bingo

Maart 2014 10-03. algemene Ledenavond 15-03. Vogelbeurs

april 2014 14-04.ledenavond 19-04.vogelbeurs + paasbingo zaal open om 19:00

Mei 2014 12-05. Ledenavond 17-05. Vogelbeurs

juni 2014 09-06.pinsteren geen ledenavond 21-06.vogelbeurs + bingo

juli 2014

En ik denk dat u dat ook niet wil.

Ook voor andere bestuursfunctie in de vereniging Mag u je aanmelden. Wij hopen u allen te zien in maart. U komt toch ook

Het bestuur. V.v.ons genoegen Zwijndrecht

28

Vakantie

augustus 2014 16-08.opendag + baby show

September 2014 08-09.Ledenavond 20-09.Vogelbeurs + bingo

Oktober 2014 13-10.Ledenavond 18-10.Vogelbeurs

November 2014 is onze TT er weer. 3-11-2014 Inbrengen vogels van 14:00 tot 17:00 en van 19:00 tot 21:00 4-11-2014 keuring 5-11-2014 zijn wij gesloten 6-11-2014 opening TT start om 19:30 tot 22:00 7-11-2014 open van 14:00 tot 17:00 en om 19:30 tot 22:00 uur 8-11-2014 sluiting van onze TT = prijs uitreiking open om 09:30 tot 16:00

December 2014 8-12.Ledenavond 20-12.Vogelbeurs + kerstbingo zaal open om 19:00 Er kunnen nog veranderingen komen in de agenda.

DECEMBER 08 Dec. Ledenavond 20 Dec. Kerst bingo 20 Dec. Vogelbeurs Er kunnen nog veranderingen in de agenda komen !!!! 9


Geachte Heer, Mevr. Wij willen graag uw aandacht vragen voor het volgende. Wij zijn een vogelvereniging met ongeveer 70 leden die een kleine bijdragen betalen aan contributie per jaar. De meeste leden zijn 60+ en willen dan ook de hobby zo lang mogelijk vol houden om dat ze anders niets hebben, in deze zware tijden, financieel is dat dus ook zwaar, dus daarom willen wij het zo veel mogelijk verlichten voor deze mensen. Dus zijn we op zoek naar bedrijven die ons graag willen sponseren of willen adverteren in ons maandblad of website, er zitten gemiddeld 40 a 50 mensen per dag op onze website. Tegen een kleine vergoeding zo dat we het bestaan van onze vereniging voort kunnen zetten. Denkt u dat willen wij wel dan mag dat ook goederen zijn van u bedrijf die wij dan weer kunnen verloten op onze ledenvergadering of op onze andere activiteiten zo dat we toch wat geld in kas krijgen om meer te doen voor onze leden. Wij zijn opgericht op 18-03-1949 dus u zie het we zijn bijna 65 jaar en dat willen wij groots vieren. Wij hopen dan ook op u begrip en medewerking. Onze website: http://www.v-v-ons-genoegen-zwijndrecht.com Het bestuur: v.v. Ons Genoegen Te Zwijndrecht. Kvkh 40323995 Voorzitter. Koos Zwaneveld (06-27556975) 10

27


VAN ONZE BINGO AVONDEN.

19-04-2014 paasbingo 21-06-2014 bingo 20-09-2014 bingo 20-12-2014 kerstbingo zaal open om 19:00 aanvang bingo 20:00 uilenvliet 37a 3333bs Zwijndrecht

26

11


Donateurs. Naast leden en gastleden is er vanaf 2014 ook de mogelijkheid om donateur/steun lid een bijdrage aan de vereniging te leveren. Het zijn vaak de naaste familieleden of goede kennissen. Het doel is om het draagvlak van de mensen binnen de vereniging te vergroten. Een donateur krijgt geen bondsblad “Onze Vogels� en ook geen clubblad. Wel worden ze op de hoogte gehouden van de activiteiten d.m.v. nieuwsbrieven die ze via email of telefoon kunnen ontvangen. Deelname aan activiteiten als bingo, etentjes en lezingen. Een donateur heeft geen stemrecht en geen toegang tot de algemene ledenvergadering. Het kan niet zo zijn dat er in het clubgebouw en binnen de vereniging mensen met regelmaat rondlopen die niet bekend zijn bij het bestuur en in de ledenadministratie. De vereniging heeft ook als doel om de samenleving te bevorderen en meer zichtbaar te zijn binnen de gemeente Zwijndrecht. De gemeente vraagt ook om deze gegevens en naar onze activiteiten.. In de bestuursvergadering is om de jaarlijkse bijdrage vastgesteld op 5 euro. Met het invullen en ondertekenen van dit formulier geef ik me op als steun lid/donateur van vogelvereniging Ons Genoegen. Inschrijfdatum :-__________________________________________ Naam :__________________________________________ Adres :__________________________________________ Postcode :__________________________________________ Plaats :__________________________________________ Telefoon :__________________________________________ Email :__________________________________________ _ Inschrijfdatum :___________________________________________

Ondertekening : ___________________________________________

12

25


Attentie!! Vanaf heden kunt het clubblad ook via de website Van ONS GENOEGEN lezen www.v-v-ons-genoegen-zwijndrecht.com Het clubblad per mail geeft dit dan door aan Gerard Nieuwburg. Of via de mail aan v.v.ons.genoegen@live.nl Ledenmutaties tot 31-12-2013 De ledenadministratie wordt verzorgd door Peter Jongeneel. . V.v. “Ons Genoegen” heeft op het ogenblik 67 leden, 67 senior.

Nieuwe leden in 2014 Nieuwe jeugdleden. Geen LEDEN AFGEMELD. DOE DAT WEL VIA E-MAIL, BIJ PENNINGMEESTER. EN NIET PER TELEFOON, DAT IS NIET GELDIG.!!!!! Als Bestuur van v.v. Ons Genoegen heten wij onze nieuwe leden

“Van Harte Welkom”.

24

13


14

23


VACATURE! Geachte leden, Dit jaar zijn er weer vacatures in het bestuur. nl. Voorzitter: Koos Zwaneveld . Secretaris : Gerard Nieuwburg niet herkiesbaar, dus vacant. 2de Secretaris : vacant . ( ĂŠĂŠn aanmelding binnen). 2de Penningmeester: Ton Gerritse herkiesbaar.

PRIKBORD Geachte leden Kopij clubblad en Homepage: Kopij clubblad moet ingeleverd worden voor de 10e van de maand. Bij de voorzitter E:mail witte.zwaan@live.nl Het bestuur. *************************************************** Oproep van de materialen commissaris

Ringen commissaris : Piet Buitendijk herkiesbaar.

Willen de leden die nog in het bezit zijn van TT kooien,

FACATURE P.R MAN BINNEN DE VERENIGING.

deze inleveren.

Wilt U ook een bestuursfunctie in de vereniging , Als voorzitter / penningmeester / secretaris. voor al deze functies kunt U zich inschrijven bij de secretaris v.v. ONS GENOEGEN. ( eisen minimaal 1 jaar lid van de vereniging ).

En wel schoon. Op de volgende ledenavond of op de eerst komende beurs. Ook zijn er nog TT kooien te koop voor parkiet / papegaai / postuur kanaries. Voor de prijzen info bij materialen commissaris.

22

15


Beste lezer, De volgende nieuwe items zijn op de site van vogelverenigingen Rayon 5 Zuid-Holland geplaatst.

1e. Uitnodiging Districtvergadering, 18 april 2014 2e. Notulen Districtvergadering, 11 oktober 2013 Heeft u iets te melden over uw vereniging mailt het naar onderstaand adres en wij plaatsen het voor u op de site van vogelverenigingen rayon 5 Zuid-Holland. Met vriendelijke groeten, Lex Kaptein, Webmaster. Website: www.vogelverenigingenrayon5.nl E-mail: webmaster@vogelverenigingenrayon5.nl

Beste leden dit is een site voor alle informatie die u moet weten over onze vogel hobby. Ook staan daar informatie op van de bond.

16

21


Van de Penningmeester Contributie 2014 Hierbij een oproep aan de leden om voor 2014 de contributie te betalen. Hij heeft het liefste dat U dat via de bank doet. Het bestuur heeft de bedragen gelijk gehouden aan de bedragen van vorig jaar. Tevens hebben we afgesproken dat de contributie vastgesteld wordt bij de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanpassingen die bij de bond gelden. U kunt de contributie overmaken op : rekeningnummer : NL75 INGB 0000766716 naam : Ons Genoegen plaats : Zwijndrecht.

Pr.Bernhardstraat 1, 3331 BN Zwijndrecht. Tel. 078-6125226 website adres: www.wijndrecht.nl

20

We willen toch de hobby en “Onze Vogels� blijven ontvangen. Mochten er problemen zijn meldt deze dan bij de penningmeester en hij maakt met U verdere afspraken. Leden : 32,50 euro Gastleden : 16,50 euro

17


Chinese avond Op 18 maart 2014 bestaan wij v.v. ons genoegen 65 jaar. Nu heeft het bestuur en de leden besloten om op 15 maart 2014 een lopend buffet te houden in ons club gebouw. De aanmeldingen voor deze avond is op 15-02-2014 gesloten, dus u kunt u zich niet meer aanmelden voor deze avond. Voor de mensen die wel op tijd waren voor de Chinese avond, is de zaal open om 17:00 uur. Aanvang voor het lopend buffet begin om 18:00 uur. Bij binnen komst ontvangt u 1 consumptiebon voor koffie/thee. Na afloop is er nog 1 consumptiebon voor koffie/thee. Wij hopen dat het weer een gezellige avond zal worden. Het bestuur.

LEDEN VERGADERING 10.FEBRUARI. DE VOORZITTER OPEND DE VERGADERING EN HEET EEN IEDER WELKOM, MET NAME DE HEER VAN MINGEROET, DIE EEN DIA LEZING ZAL HOUDEN OVER HET HOUDEN EN VERZORGEN VAN VOGELS. HET VOLTALIGE BESTUUR IS AANWEZIG, OOK ZIJN ER 11 LEDEN AANWEZIG. DE PENNINGMEESTER GEEFT NOGEENS AAN DAT MEN DE INSCHRIJFFORMULIEREN VOOR DE CHINESEAVOND BIJ DE BAR TE KIJGEN ZIJN EN DAT DEZE OP ZIJN LAATST OP DE BEURS 15 FEB INGELEVERD KUNNEN WORDEN. DE CHINESEAVOND IS VOOR DE LEDEN GRATIS, EN VOOR DE PARTNERS VAN DE LEDEN 10 EURO. VOORZITTER DEELD MEE DAT ER NA DE BEURS S’AVONDS EEN BINGO AVOND IS IN HET CLUBGEBOUW. DE AVOND BEGIND OM 8 UUR. DE VOOR ZITTER DEELD MEE DAT HET BESTUUR IN OVERLEG GAAT OF WE OVERGAAN VAN FLESSEN NAAR BLIKJES LIMONADE, DIT OMDAT ALS ER EEN FLES OPEN IS DEZE NIET KAN WORDEN BEWAARD, DAAR DAN DE KRACHT ER AF GAAT. NU BEGINT DE HEER MINGEROET MET ZIJN DIA LEZING, HET IS EEN INTERESANTE LEZING WAAR ALLE ONDERWERPEN WERDEN BESPROKEN, HET HOUDEN , EN HET VERZORGEN, HET AANKOOPBELEID VAN DE VOGELS. OOK HET BESTRIJDEN VAN ONGEDIERTE [ VOGELMIJT, BLOEDLUIS ] WERDEN BESPROKEN, DIT IS EEN MOEILIJK PROBLEEM WAAR IEDERE KWEKER MEE TE MAKEN HEEFT. ZO KON ER WEER WAT OPGESTOKEN WORDEN VAN DE LEZING. DE VOORZITTER IS MET DE PAUZE NAAR HUIS GEGAAN, DIT OMDAT HIJ GRAAG THUIS BIJ ZIJN VROUW WILDE ZIJN, DIE DE ANDERE DAG GEOPEREERD MOEST WORDEN. HET HELE BESTUUR WENST KOOS ZIJN VROUW VEEL STERKTE EN HOPEN DAT ALLES GOED GAAT. OM HALF ELF STOPTE DE HEER MINGEROET MET DE DIA LEZING WAARNA HIJ BEDANKT WERD DOOR DE PENNINGMEESTER. NOTULE GESCHREVEN DOOR P.BUITENDIJK.

18

19

Z04 clubblad maart 2014  

Clubblad maart 2014, Z04 - v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you