Page 1

Inschrijfformulier Vogelvereniging "Ons Genoegen" Aangesloten bij de Nederlandse bond van vogelliefhebbers Clubgebouw”ons Genoegen” Uilenvliet 37a 3333BS Zwijndrecht Tel: 06-27556975 Opgericht 18 maart 1949 Secretaris: Gerard Nieuwburg

V.V.ONS GENOEGEN ZWIJNDRECHT

Naam: ………………………………………………………….. Adres …...………………………………………………………. Postcode…………………………………………………………. Woonplaats…………………………………………………. Telefoon ……………………………………………………. E-mail ………………………………………………………. Geboorte datum……………………………………………. Was reeds lid van:.…………………………………………. Wil graag volledig / gast lid worden * ingaande: .……….. Kweeknummer: ……………….. Reden lidmaatschap:…………………………………………. Welke vogelsoorten kweekt uw…………………………….. Datum: ……………………. Handtekening: …………………………………………….. PS Opzeggen van het lidmaatschap kan per halfjaar schriftelijk voor 15 juni of 15 december gebeuren. en wel naar de Secretaris Gerard Nieuwburg. 36

january 2014 01


NANNINGS & PARTNERS Partyservice & catering Diverse Luncharrangementen Receptieverzorging Maaltijden Koud/warmbuffetten Diner à la carte Thuisdiner Afternoon tea party Barbeque Nannings & Partners Economisch verantwoord ! Info : Plein 1940-1945, nr. 5, Dordrecht Tel. 078 – 6133529 06-51088490 www.nanningscatering.nl www.vianannings.nl 2

35


Inhoud Blad 05

Van de voorzitter.

Blad 07

Het bestuur.

Blad 09

Activiteiten agenda.

Blad 11

NIEUWJAARSBORREL

Blad 13

Ledenmutatie.

Blad 15

Prikbord

Blad 17

Mededeling van Penningmeester.

Blad 18

65 jaar

Blad 19

bedankje aan onze sponsers.

Blad 21/22 VACATURE! Blad 25

Donateur

Blad 27

gezocht adverteerders

Blad 28 / 29 kerstbingo 2013

34

Blad 30

Redactie clubblad

Blad 31

Ik kweek de volgende vogels.

Blad 35

ringen bestellen 2014

Blad 36

Inschrijfformulier v.v. Ons Genoegen.

3


Voor uw brood en banket Van de Allerbeste kwaliteit. Bent u bij ons op het juiste adres

4

33


Van de voorzitter Beste vogel vrienden

Wij verkopen alle bekende merken voor scherpe prijzen

Oost-molendijk 54 2986AA Ridderkerk tel. 078-6812155 fax 078-6822614 Kradivo@live.nl winkel open:

wo 13.30—18.00 Do 13.30—18.00 Vr 13.30—18.00 Za 9.00—16.00 32

Het is al weer 2014 als we terug kijken op 2013 en dat was voor v.v. Ons Genoegen een goed jaar met ook weer nieuwe leden. Maar er zijn ook weer leden gestopt met de hobby en dat is wel jammer. Wij hopen dat 2014 ook weer een goed jaar zal worden voor v.v. Ons Genoegen. Ook de kerstbingo was weer erg gezellig met de leden en ook mensen uit Zwijndrecht, en de prijzen waren ook weer toppie al zeg ik het zelf. Ook wil ik even stil staan bij de adverteerders die het in 2013 ook weer mogelijk hebben gemaakt dat we ons maandblad uit hebben kunnen gegeven. En hopen dan ook weer op u medewerking in 2014 zodat we ook weer ons maandblad uit kunnen geven. Ook wil ik de leden vertellen dat er in maart weer onze jaarlijkse ledenvergadering is, en dat er dan weer gekeken moet worden naar de bestuursleden, daar er bestuurders aftreed baar zijn en niet herkiesbaar, dus wij vragen u dan ook zou u in het bestuur willen dan horen wij dat graag zodat we weer een compleet bestuur hebben. Verder ziet u in het maandblad welke bestuursleden aftreden en dus herkiesbaar zijn. Zit er wat voor u bij stuur even een briefje naar de secretaris. Zelf weet ik nog niet of ik me herkiesbaar zal stellen als voorzitter, daar ik het de afgelopen jaar met veel plezier heeft gedaan. Ook zult u in het maandblad een formulier vinden voor ons 65 jarig bestaan, wij hopen dan ook dat u dat invult en zorgt dat het bij de penningmeester terecht komt, zodat we weten wat u graag zou willen op 15 maart 2014.

Verder wenst het bestuur een goed kweekjaar toe. Koos zwaneveld Voorzitter v.v,ons.genoegen Zwijndrecht

5


Hallo leden, Namens het bestuur willen wij graag weten wat voor vogels u kweekt zo dat we dat in een lijst bij kunnen houden. En dat de leden weten welke vogels er gekweekt worden onder de leden, voor het geval de leden opzoek zijn naar vers bloed om verder mee te kweken, en u weet dan ook gelijk van wie de vogels zijn en weet of ze goed zijn voor u. Ook willen wij graag u e-mail ontvangen als u in het bezit bent van internet, zo dat we u ook kunnen bereiken via mail als er wat nieuws is. Graag dit z.s.m. melden bij de voorzitter, bij mail of telefoon! Zo dat ik de lijst in orde kan maken. Met vriendelijke groet Koos Zwaneveld voorzitter v.v. Ons Genoegen Zwijndrecht Naam:_________________________________________________ Ik kweek de volgende vogels:_______________________________

Mijn E-mail; is : ___________________________________________

6

31


Vogelvereniging Ons Genoegen. Het bestuur.

Redactie clubblad: Ellen zijlstra email tsjoender@qnail.com Koos Zwaneveld Zie Voorzitter

Voorzitter: Koos Zwaneveld

Gerard Nieuwburg

Contributie

Tel:0649361664

Tel:078-6102602

Leden €. 32,50 Gast-Jeugdleden €. 16,50 Giro 76 6716 t.n.v. V V Ons Genoegen

E-mail: witte.zwaan@live.nl . E-mail: v.v.ons.genoegen@live.nl

Ere Leden: Dhr.L.Kant en de Dhr.H.Visser Heeft u spullen die u niet meer gebruikt en denk dat ze nog bruikbaar zijn schenk ze dan aan de vereniging. Als u interesse heeft in de te koop aangeboden spullen neem dan even contact op met Siem de Deugd. Heeft u spullen te koop en wilt u deze op de beurs verkopen neem dan contact op met Siem de Deugd, maar zet niet zonder dat Siem het weet spullen neer!!!!!.. En ga die zelf verkopen.

Nu ook het volgende te bestellen, bij de voorzitter (Koos Zwaneveld) Diepvries pinkies

1 liter/ 450 gram € 5,00

Diepvries Buffalo 's 1 liter /450 gram € 5,00

Secretaris:

Penningmeester :

2 de Penningmeester:

Peter Jongeneel

A.Gerritse

Tel:0644988360

Tel: 0612903944

E-mail: adsl724924@telfort.nl

Ringen commissaris:

Bar & Inkoop

P.M.Buitendijk

Sonja Nieuwburg

Tel:0640847896 E-mail: p.buitendyk@chello.nl Materiaal Commissaris:

E-mail: v.v.ons genoegen@live.nl 2de Materiaal Commissaris

Siem de Deugd

Gerard Nat

078-6122312 E-mail: sdedeugd@kpnmail.nl E-mail: g.nat@hetnet.nl levende meelwormen 1 liter /450 gram € 5,00

30

7


Ook in onze keuken was Sonja en Gerard weer druk bezig.

Sonja en Gerard lieten hun kookkunsten zegevieren, de ballen gehakt, kroketten bitterballen vlogen weg.

Uw zaak voor chocolade, thee en koffie specialiteiten Cadeau nodig? Wij maken er iets bijzonders van. Dat doen we met liefde Zo’n avond als deze verdient herhaling, en dat is met Pasen.

8

29


Onze Kerstbingo was weer klasse Deel 1 Wij hopen u dit jaar vaker te mogen begroeten op onze activiteiten en vogelbeurzen. Januari 2014 13-01. NIEUWJAARSBORREL. 18-01. Vogelbeurs

Februari 2014 10-02.ledenavond 15-02.vogelbeurs

Maart 2014 10-03. Ledenavond 15-03. Vogelbeurs

april 2014 14-04.ledenavond 19-04.vogelbeurs + paasbingo zaal open om 19:00

Mei 2014 Op 28 december 2013 was het eindelijk zover, onze kerst bingo van v.v. Ons genoegen werd weer gehouden, en dat hebben de aanwezigen met enige trots ervaren. Ook waren er veel mensen aanwezig uit Zwijndrecht, wij willen deze mensen dan ook bedanken. Na de opening van de voorzitter, en de verkoop van de bingo boekjes konden we beginnen met de bingo. We moesten eerst 1 rijtje vol maken voor een kerstkrans dan 2 rijtjes vol voor een grote schaal vol met koekjes. De vollekaart was 20,00 aan waardebonnen van jumbo. Ook was er weer een extra ronde met als SUPER hoofdprijs 30 euro aan waardebonnen, en dan nog een grote verloting met zoals in de kersttijd van toepassing zijnde prijzen. Ook waren er weer de lange en ronde worsten. Iedereen was enthousiast en bovendien hadden ze het allemaal uitstekend naar ons zin. Deel 2 Blad 29

28

12-05. Ledenavond 17-05. Vogelbeurs

juni 2014 09-06.pinsteren geen ledenavond 21-06.vogelbeurs

juli 2014 Vakantie

augustus 2014 16-08.opendag + baby show

September 2014 08-09.Ledenavond 20-09.Vogelbeurs

Oktober 2014 13-10.Ledenavond 18-10.Vogelbeurs

November 2014 is onze TT er weer. 3-11-2014 Inbrengen vogels van 14:00 tot 17:00 en van 19:00 tot 21:00 4-11-2014 keuring 5-11-2014 zijn wij gesloten 6-11-2014 opening TT start om 19:30 tot 22:00 7-11-2014 open van 14:00 tot 17:00 en om 19:30 tot 22:00 uur 8-11-2014 sluiting van onze TT = prijs uitreiking open om 09:30 tot 16:00

December 2014 8-12.Ledenavond 20-12.Vogelbeurs + kerstbingo zaal open om 19:00 Er kunnen nog veranderingen komen in de agenda.

DECEMBER 09 Dec. Ledenavond 21 Dec. Kerst bingo 21 Dec. Vogelbeurs Er kunnen nog veranderingen in de agenda komen !!!! 9


Geachte Heer, Mevr. Wij willen graag uw aandacht vragen voor het volgende. Wij zijn een vogelvereniging met ongeveer 70 leden die een kleine bijdragen betalen aan contributie per jaar. De meeste leden zijn 60+ en willen dan ook de hobby zo lang mogelijk vol houden om dat ze anders niets hebben, in deze zware tijden, financieel is dat dus ook zwaar, dus daarom willen wij het zo veel mogelijk verlichten voor deze mensen. Dus zijn we op zoek naar bedrijven die ons graag willen sponseren of willen adverteren in ons maandblad of website, er zitten gemiddeld 40 a 50 mensen per dag op onze website. Tegen een kleine vergoeding zo dat we het bestaan van onze vereniging voort kunnen zetten. Denkt u dat willen wij wel dan mag dat ook goederen zijn van u bedrijf die wij dan weer kunnen verloten op onze ledenvergadering of op onze andere activiteiten zo dat we toch wat geld in kas krijgen om meer te doen voor onze leden. Wij zijn opgericht op 18-03-1949 dus u zie het we zijn bijna 65 jaar en dat willen wij groots vieren. Wij hopen dan ook op u begrip en medewerking. Onze website: http://www.v-v-ons-genoegen-zwijndrecht.com Het bestuur: v.v. Ons Genoegen Te Zwijndrecht. Kvkh 40323995 Voorzitter. Koos Zwaneveld (06-27556975) 10

27


UITNODIGING VOOR ONZE NIEUWJAARS RECEPTIE 2014

V.V.ONS GENOEGEN TE ZWIJNDRECHT NODIGEN BESTUUR, LEDEN EN GASTLEDEN UIT OP

13-01-2014 VOOR ONZE NIEUWJAARSBORREL. VAN 19:30 TOT 22:00

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de beste wensen uitwisselen. IN ONS CLUBGEBOUW AAN DE UILENVLIET 37A 3333BS TE ZWIJNDRECHT

26

11


Donateurs. Naast leden en gastleden is er vanaf 2014 ook de mogelijkheid om donateur/steun lid een bijdrage aan de vereniging te leveren. Het zijn vaak de naaste familieleden of goede kennissen. Het doel is om het draagvlak van de mensen binnen de vereniging te vergroten. Een donateur krijgt geen bondsblad “Onze Vogels� en ook geen clubblad. Wel worden ze op de hoogte gehouden van de activiteiten d.m.v. nieuwsbrieven die ze via email of telefoon kunnen ontvangen. Deelname aan activiteiten als bingo, etentjes en lezingen. Een donateur heeft geen stemrecht en geen toegang tot de algemene ledenvergadering. Het kan niet zo zijn dat er in het clubgebouw en binnen de vereniging mensen met regelmaat rondlopen die niet bekend zijn bij het bestuur en in de ledenadministratie. De vereniging heeft ook als doel om de samenleving te bevorderen en meer zichtbaar te zijn binnen de gemeente Zwijndrecht. De gemeente vraagt ook om deze gegevens en naar onze activiteiten.. In de bestuursvergadering is om de jaarlijkse bijdrage vastgesteld op 5 euro. Met het invullen en ondertekenen van dit formulier geef ik me op als steun lid/donateur van vogelvereniging Ons Genoegen. Inschrijfdatum :-__________________________________________ Naam :__________________________________________ Adres :__________________________________________ Postcode :__________________________________________ Plaats :__________________________________________ Telefoon :__________________________________________ Email :__________________________________________ _ Inschrijfdatum :___________________________________________

Ondertekening : ___________________________________________

12

25


Attentie!! Vanaf heden kunt het clubblad ook via de website Van ONS GENOEGEN lezen www.v-v-ons-genoegen-zwijndrecht.com Het clubblad per mail geeft dit dan door aan Gerard Nieuwburg. Of via de mail aan v.v.ons.genoegen@live.nl Ledenmutaties tot 31-12-2013 De ledenadministratie wordt verzorgd door Peter Jongeneel. . V.v. “Ons Genoegen” heeft op het ogenblik 67 leden, 67 senior.

Nieuwe leden in december -2013 M.De Graaf M.v/d Net Nieuwe jeugdleden. Geen LEDEN AFGEMELD. Anneke Moricz. Is gestopt met vogels. John tazelaar DOE DAT WEL VIA E-MAIL, BIJ PENNINGMEESTER. EN NIET PER TELEFOON, DAT IS NIET GELDIG.!!!!! Als Bestuur van v.v. Ons Genoegen heten wij onze nieuwe leden

“Van Harte Welkom”.

24

13


14

23


VACATURE! Er is bij onze vereniging een vacature in het bestuur beschikbaar als eerste en 2de Secretaris. Wij als bestuur zij dan ook dringend op zoek naar een: Eerste en 2de SECRETARIS belangrijk dat deze functie door ĂŠĂŠn van de leden wordt ingevuld. Mocht u belangstelling hebben voor deze functie dan kunt u zich melden bij het bestuur. De overige bestuursleden zullen u bij aanvang van uw functie zoveel mogelijk ondersteunen.

PRIKBORD Geachte leden Kopij clubblad en Homepage: Kopij clubblad moet ingeleverd worden voor de 10e van de maand. Bij Ellen Zijlstra E:mail tsjoender@qmail.com Het bestuur.

Het Bestuur v.v. ons genoegen Zwijndrecht

22

15


Beste vogelvrienden Zo als u weet is er in maart weer een ledenvergadering. En daar zullen de volgende bestuurders, aftreden. Nu is het ook mogelijk om u kandidaat te stellen voor deze functie. Stuur dan even een briefje naar de secretaris. Voorzitter : Secretaris:

NIET HERKIESBAAR.

2de Penningmeester: Ringen Commissaris: zie ber icht hier onder . piet de ringencommissaris is herkiesbaar mits dit met algemene stemmen is, zijn er tegen stemmen dan stop ik er mee. afz piet.

Geachte bestuurders en leden van vogelvereniging ONS GENOEGEN, Bij de aankomende jaarvergadering ben ik niet meer herkiesbaar als secretaris van de vereniging. Ik heb het te druk met mijn werk en kan daarom deze functie niet goed meer uitoefenen. Ik hoop dat er iemand anders van de vereniging naar voren stap om deze functie in te gaan vullen. Blijf wel met mijn vrouw Sonja de bar en keuken doen. En blijf helpen bij de TT. M.v.g. Gerard Nieuwburg Secretaris v.v. ons genoegen.

16

21


Van de Penningmeester Contributie 2014 Hierbij een oproep aan de leden om voor 2014 de contributie te betalen. Hij heeft het liefste dat U dat via de bank doet. Het bestuur heeft de bedragen gelijk gehouden aan de bedragen van vorig jaar. Tevens hebben we afgesproken dat de contributie vastgesteld wordt bij de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanpassingen die bij de bond gelden. U kunt de contributie overmaken op : rekeningnummer : 766716 naam : Ons Genoegen plaats : Zwijndrecht.

Pr.Bernhardstraat 1, 3331 BN Zwijndrecht. Tel. 078-6125226 website adres: www.wijndrecht.nl

20

We willen toch de hobby en “Onze Vogels� blijven ontvangen. Mochten er problemen zijn meldt deze dan bij de penningmeester en hij maakt met U verdere afspraken. Leden : 32,50 euro Gastleden : 16,50 euro

17


Beste leden / gastleden en adverteerders. Zo als u allen weet bestaat op 18 maart 2014 v.v. ons genoegen 65 jaar. Wij als bestuur willen dit graag met u allen vieren. En willen u dan ook vragen waar u interesse naar uit gaat, zo dat we weten waar wij als bestuur rekening mee kunnen houden, en kijken of dit mogelijk gemaakt kan worden. Hieronder staat wat er mogelijk is en waar u interesse naar uit gaat. Kruis aan wat u graag zou willen. ( ( (

) Chinese avond dus lopend buffet in club gebouw. ) Koud buffet dus lopend buffet in club gebouw. ) anders __________________________________

Firma Kranendonk Diervoeders. Ook dit jaar heeft deze firma onze tentoonstelling gesponsord met de diverse vogelzaden, kanarie, tropen, wildzang, grasparkiet en grote parkietenzaden. Daar zijn wij als vereniging heel blij mee want dat scheelt in de kosten. Bij het ophalen van de zaden dan hebben we altijd een praatje met de eigenaar over nieuwtjes en hoe hun tegen de vogelsport aankijken. Deze keer vertelden ze ons dat het assortiment vogelzaden is uitgebreid met de mengelingen van de Witte Molen zaden in balen van 20 kg voor kanaries tropen, zebravink en parkieten. Tevens verkopen ze het bekende ei voer rul. (vochtig en lekker zoet). In het clublokaal hebben we een folder met deze zaden. Indien je kleinere hoeveelheden wilt hebben dan verkopen ze zaden van firma Beyers. Als kweker wil je toch het beste voor je vogels dus

Naam:________________________________________ Adres:_________________________________________ NR. ________ postcode:__________________________ Plaats:_________________________________________ Tel: ___________________________________________ Ik kom met ( ) persoon Ik kom met ( ) personen.

Witte molen Ook gaat onze dank uit naar de witte molen voor het sponseren van diversen van artikelen van de witte molen.

BigDennis

Deze avond zal gehouden worden op 15 maart 2014 Ook zal er nog verdere informatie komen over de prijs en aanvang.

Ook gaat onze dank naar BigDennis voor het beschikbaar stellen van sommige artikelen voor de verloting.

GRAAG INLEVEREN BIJ DE PENNINGMEESTER. Voor 18-febuarie 2014 of op de beurs op 18-02-2014 dat is de laatste dag van inlevering. Het bestuur.

18

19

Z04 clubblad januari 2014  

Clubblad Januari 2014, Z04 - v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you