Page 1

Juni digitaal

2013

Districttentoonstelling Van Zuid-Holland 19 - 21 december 2013 In Dordrecht.


Joop Piket KwekerMaandag Agaat Rood int. & 6 schimmel. mei Tel.078-6176985/0615572913 2013

Contactavond. Deze contactavond staat in het teken van de voorbereiding op de naderende tentoonstellingen. Het worden er dit jaar 3 en dat lijkt mij voor velen een verrassing. We gaan beginnen met een eendaagse show, voornamelijk voor de nieuwe leden en die nog net een zetje in de rug nodig hebben. Deze eendaagse show = kort woord voor tentoonstelling, is vooral bedoeld om alle nieuwe leden de mogelijkheid te bieden om in dit feestelijke jaar, deel te nemen aan een wedstrijd. Tijdens de District tentoonstelling ligt voor de meeste leden de lat te hoog. Wegens het feit dat er zoveel nieuwe leden zijn bij gekomen en wij als vereniging hiervoor dankbaar zijn, willen wij graag door deze laagdrempelige show, deze leden de gelegenheid bieden om alle voorschriften en wedstrijd elementen te leren kennen en hiermee om te leren gaan. En dit zijn er nog al wat, dus schroom niet om met al uw vragen naar een bestuurder of ervaren lid te gaan. Zij helpen u graag. Dat u dan ook nog veel meer over uw vogels te weten komt, is mooi mee genomen. In week 51 volgt dan de klapper, de Districtshow. Maar dan is er op zaterdag 21 december nog een Nationale zangwedstrijd voor kanaries. Alle drie de soorten en leden van beide bonden mogen mee spelen, dat is uniek in Nederland. Een leerzaam avondje en vooral veel informatie, b.v. ringen bestelformulieren 2014. Invullen inschrijfformulieren van de tentoonstellingen. De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Op het oude vertrouwde adres; P.V. De Luchtbode, Gravensingel 110 Dordrecht. Het Bestuur

Van de Voorzitter De komende contactavond wordt voorlopig alweer de laatste want zoals gewoonlijk houden we daarna tot september de zomerstop. Dat eerste halfjaar is weer omgevlogen het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat. Over het algemeen hebben we een lange periode van gematigde temperaturen beleefd, ook in april vaak naar mijn mening te koud en veel wind. Inmiddels zitten we in het begin van mei als ik dit stukje zit te schrijven en hebben we zomaar een aantal zomerse dagen. De contactavond van mei werd uiteindelijk toch nog goed bezocht, vlak voor het begin zag dat er niet naar uit maar op een gegeven moment telde ik toch 27 aanwezigen. Leuk was het te vernemen dat ook ons lid Co Sneep een lintje heeft gekregen en wel voor 40 jaar verzorgen en onderhouden van de volière in Dubbelmonde. Van Joop Piket hoorde ik dat ze op 29 april elkaar ontmoet hebben op de speciale bijeenkomst voor alle geridderde. Daar was ook ons lid Gert Scheurwater bij aanwezig, hij had de onderscheiding al jaren geleden ontvangen, met hem waren er zomaar drie leden van de Volière bij deze gelegenheid aanwezig. Wat ook vermeldenswaardig is, is dat we op de districtvergadering alsnog een prijs kregen omdat we tijdens de district t.t. in Noordwijk winnaar waren geworden in de verenigingswedstrijd. Destijds was men de prijs vergeten aan te schaffen maar bij deze alsnog gekregen. Dat we ook nog een beker kregen voor de vereniging met de meeste ledenaanwas in ZuidHolland verraste ons allemaal. Zoals eerder gezegd wordt 3 juni de voorlopig laatste contactavond en dan gaan we met elkaar praten over wat we in het tweede halfjaar gaan doen. Met eerst het jubileum op 5 oktober en daarna de speciaal ingevoegde eendaagse onderlinge tentoonstelling (vooral voor diegene die niet meespelen op de district t.t.) op 19 oktober. Het zou leuk zijn als we te horen krijgen of hier animo voor is zodat we rekening kunnen houden met wat er komen gaat. Misschien zijn er al mooie kweekresultaten te melden wat kan bepalen of je kan deelnemen of niet. Als het nog te vroeg is voor deze vraag dan zal in september meer bekend zijn hoe het er voorstaat. En dan natuurlijk aan het einde van het jaar de district t.t. ook hierover gaan we het een en ander vertellen. Voor diegene die ik niet meer tref alvast een mooie zomer gewenst en als u op vakantie gaat veel plezier. Chris Vigelius.


Joop Piket Kweker Agaat Rood int. & schimmel. Tel.078-6176985/0615572913 Dordrechtse Vereniging van Vogelliefhebbers: ‘De Volière’

Lid van de N.B.v.V.

3e jaargang digitaal nummer: juni 2013 Design voorblad: Dirk van Noort

Lid Kamer van Koophandel : 24367740

COLOFON Bestuursamenstelling: Voorzitter: : C.Vigelius telefoon: 078- 6165163 Penningmeester: A. Boon. telefoon: 078– 6182553 of 06-1049672 Materiaalcommissaris: R. Philippo telefoon: 06-16347176 Ringencommissaris: J.C. Piket, telefoon: 078-6176985 of 06-15572913 P.R. commissaris: H.J.Buizer telefoon: 078-6211730 2e voorzitter: J.J. Hitzert telefoon: 078-6559760 Secretaris: D. van Noort, Willy Martensstraat 11, 3314 XV Dordrecht. Tel: 078-6135985, e-mail: d.vannoort002@gmail.com

Contributie : 1e bedrag via Automatische Incasso. 2e bedrag anders. Leden: € 33,00/ 36,00 - Jeugdleden: € 16.50/ 18,00 Gastleden: € 16.50 / 18,00. Donateurs: € 15,00 / 16,50

Gelieve contributie te betalen door automatisch incasso, Internet bankieren of contant, liefst tussen 1 en 31 januari van het lopende kalenderjaar, t.n.v. Penningmeester Dordrechtse Vogelvereniging “de “Volière”, . ABN-AMRO : rekening nummer 51.33.41.412

Opzeggen lidmaatschap: voor 25 juni of 25 november REDACTIE CLUBBLAD: Dirk van Noort zie boven.

Kopij: inleveren voor de 15e a.u.b.

Ere Voorzitter: C.Vigelius

Ere Lid: W.A. Goossens

Speld van waardering NBvV; Joop Piket Leden van verdiensten;

D.Cense, C.A.van Heeren, M.L. de Grip, J.C.Piket, P. v.d. Gracht

Leden nieuws. Per 1 mei is ingeschreven; als donateur Dennis van Noort. Hij is de maker van de website en onderhoud deze nu ook. Maar hij had het clubblad gezien, die weer door een bekende van hem wordt gemaakt en wilde dit best graag iedere maand ontvangen. Hij wil dit blad natuurlijk ontvangen, zodat hij niets mist om als informatie te vermelden op zijn site. Per 1 juni is lid geworden Jan Polak. Hij gaat van start met 5 kanaries en heeft al aangegeven dat wij hem niet veel gaan zien, omdat hij een bezig baasje is. Wij heten hen welkom en als u ook nog een bekende weet, die op de hoogte wilt blijven van het wel en wee van onze club, meldt hem of haar gerust aan als lid of donateur.

Leden administratie per 1 juni:105 leden, 2 gastleden, 11 donateurs.

Er zijn nog velen Dortenaren met vogels, help mee om ze lid van onze club te maken. Doet u niets met uw clubblad, leg het dan neer op de leestafel bij uw (tand)arts, in de kroeg of kantine van de sport. Zo zijn er nog heel veel plaatsen te bedenken, maar gooit het blad niet zomaar in de papier kliko, dat zal zonde zijn. Wij wensen u allen succes met de kweek een goede rui periode en dat de jongen in goede gezondheid mogen opgroeien. Vergeet niet uw ringen voor 2014 te bestellen in deze ronde 2. Bestellen kan tot eind september, levering in december 2013.

Wij wensen u een fijne vakantie !


was afgeschaft werd er nu een regionale tentoonstelling gehouden, Geschiedenis van de Volière deelwe5noemen het de Drechtsteden Cup Vogelvreugd uit Zwijndrecht had de primeur. Zilver was er Het begin van het jaar 1991 stond in het teken van inpakken en wegwezen, hetvoor sten-de heren C.A.van Heeren, J.P.v.d.Merwe en D.Cense die ook werd in het individucilwerk verhuisde van het Steegoversloot naar het Johan dederde Witt Gymnasium in hete ele klassement. Hardinxveld 1 won het verenigingsklassement en werd 3een Oranjepark en in mei was er weer een ander probleem. Ik kreeg opDordrecht een donderdag De districttentoonstelling vond in Oud-Beijerland vogels van de zeven belletje van Cor van Heeren datplaats zijn baas had gezegd dat2500 we aan het einde van de leden van de Volière die deelnamen was D.Cense met twe keer zilver de meest sucweek weg moesten wezen uit de boerderij aan de Dubbelsteynlaan waar ons materiaal cesvolste. We zijn in onthutst 1994 aangekomen het jaar naboerderij een afwezigheid van lag opgeslagen. Nog over dit bericht bendat ik Joop toen Piket naar de van G.Valk acht jaar weer terug kwam in het bestuur, hij zou hierna niet meer weggaan. In dat jaar een stukje verderop gegaan en met een zielig gezicht het probleem van onze vereniwerd Nelsonen Mandela president vanwat Zuid-Afrika stapte van de ging verteld gevraagd of hij nog ruimte had. Dat het haddagelijks hij en totbestuur september N.B.v.V. op en reisden de eerste passagiers door de kanaaltunnel. In de Oostzee mochten we daar de boel opslaan, met enkele bestuursleden en leden hebben we verop gaat de veerboot de Estonia er komen 852 mensen bij om, de bekende autocoreur Ayreen vrijdagavond ons bezit in een vrachtwagen van Jan van Oosten geladen. De andeton Senna komt om in de grand prix van Italië. In hetalles begin van 1994 werd Bondsre morgen de zoldervloer afgebroken en ’s middags overgebracht naarde boer Valk. show in het Turfschip te Breda gehouden van de zes leden die deelnamen was Toen ik op de contactavond de maandag erop het probleem voorlegde klonk deH.D stem van kanarie bruin opaal 48-93 kampioen van Franquemont Heb achter demet bar een vandaan, ik zilver heb hierboven eenrecessief grote zolder alleen moet je wel geworden. Op zaterdag 29 januari 1994 gingen we met een volle bus naar Bocholttein een vloer maken. We hadden een paar maanden de tijd en na een kijkje genomen Duitsland de wereldshow werd gehouden. f. 25,kon men mee hebben viawaar een luik was het even schrikken, eenVoor ruimte met veel stof en er en kondaar nogzat een diner en koffie met gebak bij in, dus bijna 50 mannen en vrouwen hadden zich geen kabouter op lopen zo zwak was het. Als uitvoerder in de bouw maak je wel meer snel opgegeven. Uitgerekend die zijn vroege had ikaan problemen mijn mee hiervoor dus na meten en materiaal verzorgen we morgen vele avonden het werkmet gegaan auto en gelukkig konden we na een belletje naar de fam. Sneep met hen mee naar het en hadden we aan het eind van de klus een geweldige ruimte twee keer zo groot dan station waar de bus vertrok. Alle mannen stapten bij de tentoonstellingshal uit en de voorheen. Via een gemaakte kleine trap en deur konden we vanaf de eerste verdieping vrouwen werden in hetLater centrum afgezet om tegeholpen gaan winkelen. Helaas alle winnaar de zolder komen. hebben we Heb om de rest van gaan de zolder ook kels in Duitsland op zaterdag vroeg dicht dus was er niets te winkelen. Onder aanvoebeloopbaar te maken, hij had er hierdoor ook veel opslagruimte bij gekregen. Een ring van Jopie Heydeman toen het café dat maar en toen ze op elektrische takel boven hetzijn luikzezorgde ervoor hetingedoken t.t. materiaal naar we boven enkwabemen halen waren ze zeer luidruchtig, gelukkig vielen de meesten al snel in slaap. neden kon worden gehesen. De aanschaf van een nieuwe stencilmachine á f. 1000,- en Ze wakker toen wef.175,in Tielom aankwamen dinerdat hebben eenwerden inbrandapparaat voor de plaatjesen te daar tonenvan gafeen onsheerlijk het gevoel we genoten. Dezelfde zilver bruine kanarie van de heer van Franquemont als waarmee hij jaren vooruit konden. Aan de tentoonstelling van 1991 deden 355 vogels mee, wederop Bondsshow al prijsvoor had de werd wereldkampioen met wederom 48-93 punten. De omde bijna 150 bezoekers bingoavond. Op de rayon t.t. tee Papendrecht werden onderlinge tentoonstelling in de Schuur trok 333 vogels en de 2 Drechtsteden Cup we tweede achter H.I.Ambacht. De district t.t. was in Ridderkerk en onder de 2000 werd Heerjansdam Hardinxveld 1 won enH.Hillebrink Dordrecht opsr.twee puntenendervogelsinzaten er veel uitgehouden Dordrecht o.a. J.P.v.d.Merwe, G.v.Dijk de. Kampioen werden C.Sneep, G.van Dijk en J.P.v.d. Merwe die ook nog tweeinkeer W.v.Drunen vielen in de prijzen. In dit jaar werd besloten f.25,- per vereniging de brons won en tweede werd in het klassement. districtpot te storten, hiervan was een deel voor de organiserende vereniging van de De district t.t. de vond in Hoogvliet met 2549 vogels stellingen district t.t. en restplaats voor jubilea e.d. We gaan naar 1992op hetdejaar waarin waaronder wordt beslovogels van D.Cense, G.van Dijk en J.P.v.d. Merwe die het Bonskruis met eent.t. ten dat 50 % van de districtpot ten goede komt voor de organisatie vanwon de district stam roodbrons intensief. In het jaar80 1995 gebeurde het dat de doen redactie blanco wie niet betaalt deelt ook niet mee, % van de verenigingen mee. Pieterpagina’s den in het clubblad opnam, met de mededeling vanaf nu zijn de kantjes leeg door gebrek Breejen volgt Cor Janssen op als rayonvoorzitter en de in veler ogen dominante disaan copy, moesten de leden het maar doen. Omdat we al lange tijd onder de 100 leden trictvoorzitter A.Domburg zegt dat dit jaar de laatste eendaagse rayon t.t. gehouden e zaten werd toen de 100 er eindelijk weer was dit met een bloemetje opgeluisterd, mag worden, zoals we nu bezig zijn is het illegaal. De laatste rayon t.t. wordt in “de mevr. was de gelukkige. Er waren dit jaar drie jubilarissen gehuldigd werSchoofHalm “ te Hendrik Ido Ambacht gehouden Dordrecht wordt op 1diepunt 2e achter Harden, Co Sneep en Henny Visser 25 jaar en Piet Rook 40 jaar. Bijzonder is het volgendinxveld 1. De onderlinge t.t. in “de Schuur” was met 353 vogels wat minder bezocht de de maar dreiging van doorbrekende moestenWat diverse danverhaal, het jaardoor ervoor de feestavond was eendijken groot succes. goedmensen geheimevacuwas eren. De zwager van Heb ( van de Schuur ) moest dat ook en hij had Heb of gebleven, was het bezoek van Sint Nicolaas met 10 Zwarte Pieten, vooral gevraagd de op Disco hij zijn vogels tijdelijk op kon vangen. Op een avond belde Heb dat hij onderweg was Muziek dansende Sint met alle Pieten was een geweldige show.

Daarna werden enkele prijswinnaars door hem toegesproken en voor Joop Piket had hij een smeuïg verhaal waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg. Van dagblad de Dordtenaar kregen we te horen dat we de verenigingsprijs in de D.V.L. loterij hadden gewonnen, f.1000,- was een mooie opsteker. Van de district t.t. 1992 die in Noordwijkerhout werd gehouden zijn geen gegevens bekend er deden geen leden van onze vereniging aan mee. Het jaar 1993 is het jaar van ons 40 jarig bestaan en was ons lid Ad Wepster 25 jaar lid maar we beginnen in januari met de COM wereldtentoonstelling in het Turfschip in Breda. Aantal inzenders 3600 waarvan 1980 van de N.B.v.V. en 7 van de Volière die helaas geen prijs hadden, aantal vogels 21000 en 22000 bezoekers. In april wordt er weer een visdag op de Oosterschelde gehouden, de kosten voor de boot werden i.v.m. het jubileumjaar door de club betaald. Met 26 deelnemers en wat leuke prijsjes voor wie de eerste, de grootste en de meeste ving werd het een leuke dag. In mei werd er meegedaan aan “ kom in de kooi ”en dat deden we dankzij Co Sneep in Dubbelmonde, de respons was helaas niet groot. In diezelfde maand ging het stencilwerk van het Oranjepark naar “de Schuur”waar we vanaf dan ons hele hebben en houwen hebben ondergebracht. De eind het jaar ervoor benoemde jubileumcommissie met de heren Henk Hillebrink sr. ( die helaas net als oud bestuurslid Sjoerd Stienstra kort voor en na het jubileum zijn overleden ) Heb Wink en Hans v.d. Merwe was druk in de weer met het uitbrengen van de jubileum krant. Met een oplage van 7000 kranten werd het een groot succes, de kosten voor een advertentie waren f.70,- voor een kleine tot f.500,- voor een grote. Uiteindelijk bracht het f.4500,- voor de vereniging op waarmee we leuke dingen gedaan hebben. Voor deelname aan de tentoonstelling was er f. 1000,- aan luxe prijzen beschikbaar, die werden verloot onder de deelnemers, je hoefde alleen maar mee te doen. Daar kwamen 45 inzenders op af wat best veel was voor een onderlinge, zij zonden 418 vogels in. Ik wil nog wel vermelden dat Heb van “de Schuur”veel gedaan heeft destijds, hij had de duurste advertentie had de prijzen voor deelname t.t. geregeld en gesponsord en het bestuur kon met partner gaan dineren op zijn kosten. Ook bemiddelde hij voor de muziek op de feestavond zodat we met de band New Medium een geweldig stuk muziek hadden. Bandparodist John Stuy zorgde tussendoor voor de nodige hilariteit en de ouderwetse ijscokar deed het ook goed. De receptie waarvoor 120 uitnodigingen waren verstuurd werd matig bezocht,een bondsvergadering dezelfde dag en weinig animo van de zusterverenigingen lagen hieraan ten grondslag. Wel aanwezig waren de toen 91 jarige heer Muilwijk en de 40 jarige jubilaris A.de Meer beide waren betrokken bij de oprichting van de club. Verder werd er door de dames van het bestuur een nieuwe wisselbeker geschonken en had mevr. Bep van Heeren de originele vlag weer in perfecte staat gebracht zodat hij weer 40 jaar meekon. Het bestuur in 1993 bestond uit, voorzitter Chris Vigelius, secretaris Chris Osseweyer, penningmeester Jan van Tongeren, 2e secretaris Wim Goossens, 2e penningmeester Jan van Oosten, ringencommissaris Henny Visser en materialencommissaris Frans Heydeman. Omdat de eendaagse rayontentoonstelling


was afgeschaft werd er nu een regionale tentoonstelling gehouden, Geschiedenis van de Volière deelwe5noemen het de Drechtsteden Cup Vogelvreugd uit Zwijndrecht had de primeur. Zilver was er Het begin van het jaar 1991 stond in het teken van inpakken en wegwezen, hetvoor sten-de heren C.A.van Heeren, J.P.v.d.Merwe en D.Cense die ook werd in het individucilwerk verhuisde van het Steegoversloot naar het Johan dederde Witt Gymnasium in hete ele klassement. Hardinxveld 1 won het verenigingsklassement en werd 3een Oranjepark en in mei was er weer een ander probleem. Ik kreeg opDordrecht een donderdag De districttentoonstelling vond in Oud-Beijerland vogels van de zeven belletje van Cor van Heeren datplaats zijn baas had gezegd dat2500 we aan het einde van de leden van de Volière die deelnamen was D.Cense met twe keer zilver de meest sucweek weg moesten wezen uit de boerderij aan de Dubbelsteynlaan waar ons materiaal cesvolste. We zijn in onthutst 1994 aangekomen het jaar naboerderij een afwezigheid van lag opgeslagen. Nog over dit bericht bendat ik Joop toen Piket naar de van G.Valk acht jaar weer terug kwam in het bestuur, hij zou hierna niet meer weggaan. In dat jaar een stukje verderop gegaan en met een zielig gezicht het probleem van onze vereniwerd Nelsonen Mandela president vanwat Zuid-Afrika stapte van de ging verteld gevraagd of hij nog ruimte had. Dat het haddagelijks hij en totbestuur september N.B.v.V. op en reisden de eerste passagiers door de kanaaltunnel. In de Oostzee mochten we daar de boel opslaan, met enkele bestuursleden en leden hebben we verop gaat de veerboot de Estonia er komen 852 mensen bij om, de bekende autocoreur Ayreen vrijdagavond ons bezit in een vrachtwagen van Jan van Oosten geladen. De andeton Senna komt om in de grand prix van Italië. In hetalles begin van 1994 werd Bondsre morgen de zoldervloer afgebroken en ’s middags overgebracht naarde boer Valk. show in het Turfschip te Breda gehouden van de zes leden die deelnamen was Toen ik op de contactavond de maandag erop het probleem voorlegde klonk deH.D stem van kanarie bruin opaal 48-93 kampioen van Franquemont Heb achter demet bar een vandaan, ik zilver heb hierboven eenrecessief grote zolder alleen moet je wel geworden. Op zaterdag 29 januari 1994 gingen we met een volle bus naar Bocholttein een vloer maken. We hadden een paar maanden de tijd en na een kijkje genomen Duitsland de wereldshow werd gehouden. f. 25,kon men mee hebben viawaar een luik was het even schrikken, eenVoor ruimte met veel stof en er en kondaar nogzat een diner en koffie met gebak bij in, dus bijna 50 mannen en vrouwen hadden zich geen kabouter op lopen zo zwak was het. Als uitvoerder in de bouw maak je wel meer snel opgegeven. Uitgerekend die zijn vroege had ikaan problemen mijn mee hiervoor dus na meten en materiaal verzorgen we morgen vele avonden het werkmet gegaan auto en gelukkig konden we na een belletje naar de fam. Sneep met hen mee naar het en hadden we aan het eind van de klus een geweldige ruimte twee keer zo groot dan station waar de bus vertrok. Alle mannen stapten bij de tentoonstellingshal uit en de voorheen. Via een gemaakte kleine trap en deur konden we vanaf de eerste verdieping vrouwen werden in hetLater centrum afgezet om tegeholpen gaan winkelen. Helaas alle winnaar de zolder komen. hebben we Heb om de rest van gaan de zolder ook kels in Duitsland op zaterdag vroeg dicht dus was er niets te winkelen. Onder aanvoebeloopbaar te maken, hij had er hierdoor ook veel opslagruimte bij gekregen. Een ring van Jopie Heydeman toen het café dat maar en toen ze op elektrische takel boven hetzijn luikzezorgde ervoor hetingedoken t.t. materiaal naar we boven enkwabemen halen waren ze zeer luidruchtig, gelukkig vielen de meesten al snel in slaap. neden kon worden gehesen. De aanschaf van een nieuwe stencilmachine á f. 1000,- en Ze wakker toen wef.175,in Tielom aankwamen dinerdat hebben eenwerden inbrandapparaat voor de plaatjesen te daar tonenvan gafeen onsheerlijk het gevoel we genoten. Dezelfde zilver bruine kanarie van de heer van Franquemont als waarmee hij jaren vooruit konden. Aan de tentoonstelling van 1991 deden 355 vogels mee, wederop Bondsshow al prijsvoor had de werd wereldkampioen met wederom 48-93 punten. De omde bijna 150 bezoekers bingoavond. Op de rayon t.t. tee Papendrecht werden onderlinge tentoonstelling in de Schuur trok 333 vogels en de 2 Drechtsteden Cup we tweede achter H.I.Ambacht. De district t.t. was in Ridderkerk en onder de 2000 werd Heerjansdam Hardinxveld 1 won enH.Hillebrink Dordrecht opsr.twee puntenendervogelsinzaten er veel uitgehouden Dordrecht o.a. J.P.v.d.Merwe, G.v.Dijk de. Kampioen werden C.Sneep, G.van Dijk en J.P.v.d. Merwe die ook nog tweeinkeer W.v.Drunen vielen in de prijzen. In dit jaar werd besloten f.25,- per vereniging de brons won en tweede werd in het klassement. districtpot te storten, hiervan was een deel voor de organiserende vereniging van de De district t.t. de vond in Hoogvliet met 2549 vogels stellingen district t.t. en restplaats voor jubilea e.d. We gaan naar 1992op hetdejaar waarin waaronder wordt beslovogels van D.Cense, G.van Dijk en J.P.v.d. Merwe die het Bonskruis met eent.t. ten dat 50 % van de districtpot ten goede komt voor de organisatie vanwon de district stam roodbrons intensief. In het jaar80 1995 gebeurde het dat de doen redactie blanco wie niet betaalt deelt ook niet mee, % van de verenigingen mee. Pieterpagina’s den in het clubblad opnam, met de mededeling vanaf nu zijn de kantjes leeg door gebrek Breejen volgt Cor Janssen op als rayonvoorzitter en de in veler ogen dominante disaan copy, moesten de leden het maar doen. Omdat we al lange tijd onder de 100 leden trictvoorzitter A.Domburg zegt dat dit jaar de laatste eendaagse rayon t.t. gehouden e zaten werd toen de 100 er eindelijk weer was dit met een bloemetje opgeluisterd, mag worden, zoals we nu bezig zijn is het illegaal. De laatste rayon t.t. wordt in “de mevr. was de gelukkige. Er waren dit jaar drie jubilarissen gehuldigd werSchoofHalm “ te Hendrik Ido Ambacht gehouden Dordrecht wordt op 1diepunt 2e achter Harden, Co Sneep en Henny Visser 25 jaar en Piet Rook 40 jaar. Bijzonder is het volgendinxveld 1. De onderlinge t.t. in “de Schuur” was met 353 vogels wat minder bezocht de de maar dreiging van doorbrekende moestenWat diverse danverhaal, het jaardoor ervoor de feestavond was eendijken groot succes. goedmensen geheimevacuwas eren. De zwager van Heb ( van de Schuur ) moest dat ook en hij had Heb of gebleven, was het bezoek van Sint Nicolaas met 10 Zwarte Pieten, vooral gevraagd de op Disco hij zijn vogels tijdelijk op kon vangen. Op een avond belde Heb dat hij onderweg was Muziek dansende Sint met alle Pieten was een geweldige show.

uit Vianen met een auto vol vogels en of ik wilde helpen alles op de zolder in de Schuur te zetten. De vogels in de broedkooien hebben daar gewoon doorgebroed en later weer thuis werden de jongen verder grootgebracht. Het interim Bondsbestuur onder aanvoering van de heer H.Stienen komt met voorstellen voor o.a. een dagelijks bestuur van 5 personen en een Bondsraad gevormd uit de 12 districtvoorzitters aangevuld met de 3 voorzitters van de technische commissies. Later in het jaar werd de heer Stienen definitief voorzitter van de N.B.v.V. Bij ons bleef alles bij het oude en hadden we met 389 vogels op de tentoonstelling niets te klagen. Door een groepje leden werd in deze jaren aan veel tentoonstellingen meegedaan en vaak met goede resultaten. In 1995 werd in Hardinxveld de Drechtsteden Cup gehouden en de Volière werd zoals zo vaak 3e Hardinxveld 1 was al jaren onverslaanbaar en won de verenigingswedstrijd. De inmiddels gevormde groep leden ( de roodkwekers ) Cense van Dijk, v.d.Merwe en Piket behaalden mooie punten en zaten de Hardinxvelders op de hielen en ze zouden nog wel een keer toeslaan zeiden ze. Op de districttentoonstelling in Boskoop wonnen ze ook weer diverse prijzen. In beurshal Florida aan de A.P. van Neslaan werd de t.t. gehouden dit was in het centrum en dus niet waar ze nu de beurs houden. De ( te ) grote hal was destijds niet erg sfeervol , ook was het op de vrijdagavond toen ik er met enkele bestuursleden was, vrij stil.

Chris Vigelius.

Noteer in uw Agenda Maandag 3 juni; Contactavond De Voliere: Tijdens deze avond komen allerlei onderwerpen aan bod, m.b.t. het 60 jarig jubileum En gaan we aandacht schenken aan alle formaliteiten van tentoonstellingen. Vakantie. Maandag 2 september; Contactavond.


Uitnodiging

Blauwkaplori

In samenwerking met P.S.C en WITROKA bent u van harte welkom op onze lezing op 11 juni 2013 van Cees Diepstraten die in het teken staat van voeding. Deze lezing wordt gehouden in het gebouw van vogelvereniging: "Witroka", Westmolendijk 99, 2985 XR RIDDERKERK Aanvang lezing 20:00 uur, zaal open vanaf 19: 30 uur, DE BIESBOSCH Hoveniers bedrijf. Specialist in tuinaanleg voor particulier.

Zuidenpoldersekade 3a Dordrecht Tel. 07862114663 De koffie staat klaar voor iedereen

Voor het verslag van deze prachtige vogel, zie pagina 9.


Uitnodiging

Danny van Zwienen 1 van de nieuwe leden, laat ons zien dat je op een relatief klein stukje grond, best een leuk In samenwerking metvogelverP.S.C en WITROKA bent u van harte blijf kan op realiseren. welkom onze lezing op 11 juni 2013 van Cees Diepstraten die in het teken staat van voeding. Boven een foto van de voliere met Deze lezing wordt gehouden in het gebouw van vogelverenilinks een klein nachthok. ging: "Witroka", Westmolendijk 99, 2985 XR RIDDERKERK Rechts het kweek hok in de kast van de schuur. Heel netjes en doordacht. Met een goed luchtbehandeling sysAanvang lezing 20:00 uur, zaal open vanaf 19: 30 uur, teem.

De koffie staat klaar voor iedereen

Blauwkaplori

Jubileum 60 jarig bestaan Bij deze een oproep aan vooral leden die al lang lid zijn van onze vereniging. Bent u in het bezit van oude foto’s, krantenknipsels of iets wat op wat voor manier dan ook bij de historie van onze vereniging hoort, laat het ons weten. Het blijft altijd uw eigendom, maar wij willen dit graag van u lenen ter opluistering van vooral de receptie, maar ook tijdens de tentoonstellingen. Daarom deze oproep, kijkt u eens in de kasten, op de vliering of in de kelder, of waar dan ook, misschien dat u het zelf geeneens meer weet dat u iets dergelijks in uw bezit heeft.

U zal er onze vereniging een groot plezier mee doen! Helpt U a.u.b. om de grote verloting tot een succes te maken Neem een boekje met lootjes en verkoop deze aan uw kennissen buren of familie. Zo steunt u uw eigen vereniging. Voor het verslag van deze prachtige vogel, zie pagina 9.


De Volière(dag) Ringen voor 2014

GOOS STAM FIETSSPECIALIST Damstraat 92 * 3319 BE Dordrecht * tel, 078 6160460

Vogelpark De Koning in Wijngaarden

Bestelronde 1 01-04 t/m 15-05-’13 uitlevering na 01-10-2013 Bestelronde 2 16-05 t/m 25-09-’13 uitlevering na 15-12-2013 Bestelronde 3 01-10 t/m 25-01-’14 uitlevering na 01-04-2014 Bestelronde 4 01-02 t/m 25-03-’14 uitlevering na 15-05-2014

Op zaterdag 8 juni, staat de volièredag gepland bij Piet & Peter de Koning. Beide kweken al jaren kromsnavels en dan niet van die kleintjes Maak bestellen / afhalen afspraak met commaar totvoor de Ara aan toe. In afzonderlijke volières, rijde na ringen rij laten ze leden missaris, Joop Piket. Tel. van 078deze 6176985 of 06 15572913. van onze vereniging genieten prachtige vogels. Peter kweekt ook nog speciale tropische eekhoorns. Graag familiebij Dezich, koning Tijdens de contactavond(en) heeft hij zal de de ringen willen weten hoeveel zij kunnen verwachten. Bezoektijd tussen welke nog niet zijnpersonen afgehaald. 10-12 uur. Na aanmelding ontvangt u van Dirk het adres. Geeft u nu op ! Let Op; de mogelijkheid bestaat dat er ongeveer 10 leden van overige Ringen voor 2013: als spoedbestelling (€1,00 extra per ring) v.v. uit Rayon 5 kunnen deelnemen. Wel even snel opgeven.

Bestelformulieren verkrijgbaar op de contactavond bij Joop Piket. Zie ook Onze Vogels maand maart. Controleer altijd uw ringen op onjuistheden. U kunt deze formulieren nu ook downloaden via onze site.

Kleur van de ringen voor 2013 is: ZWART. Kleur van de ringen voor 2014 is: Groen. MASCHA Dierenspeciaalzaak Krommedijk 76 3312 CH Dordrecht Tel. 078 6130283

G&W Gezondheidwinkel LIBRA Brouwersdijk 66 Dordrecht Tel. 078-6136318 BUSSEM BLOEMBINDERIJ Kromme Zandweg 2

Dordrecht. Tel.0786160320

ALLGROEN HOVENIERS

JONKHEER DRUKKERIJ VOORSTRAAT 348 * 3311 CW Dordrecht * tel, 078 6132475

VERF VAN REES

Oudenhovenstraat 30-36 Dordrecht Tel. 078 6134500

BIJKER TROUWVERVOER Noordendijk 432 * 3319 GM Dordrecht * tel, 078 6163892 CHINA CITY WOK heerlijk Krispijnseweg 12 * 33134 AJ Dordrecht * tel, 078 6310370

EETCAFÉ DE STER

W.C. STERRENBURG Dordrecht * Tel, 078 6172805

KOOIJMAN Schoenen Lederwaren

Dubbelsteynlaan W. 81 Dordrecht Tel, 078 6215423

FITTY DIERENSPECIAALZAAK Rechte Zandweg 3A Dordrecht. Tel. 078-6311838 Loodgietersbedrijf Okkerse Stevensweg 38 * 3319 AK Dordrecht Tel.078 6211652 KRANENDONK DIERVOEDING

Oost Molendijk 54– 2986 AA Ridderkerk Tel, 078 812155

FIJNEMAN B.V. AUTOBEDRIJF Ploegstraat 50 Dordrecht. Tel. 078-6164415 Chantal Bijouterieën & Mode Amalia v. Solmstraat 1 Dordrecht Tel, 0628253187

SCOOTERDEALER SCOOTFIX Uilenkade 20 Zwijndrecht. Tel. 6310159 DORDTSE COMPUTER HANDELReeweg Oost 15 Dordrecht. Tel. 078-6144777 DU-DO AANHANGWAGENSStevensweg 65

Dordrecht. Tel.078-6160778

WWW.CARTRIDGESERVICE.NL Vrieseweg 26 3311 NX Dordrecht. Tel. 078-6309182

EYE WISH GROENEVELD Kerkbuurt 33a

Sliedrecht. Tel. 0184 416409

BIRD HATCHERY J. V. SCHEIJNDEL Castor 1 Berkel en Roderijs Tel. 0105118756

KARWEI BOUWMARKT Vissersdijk Ben. 3319 GW Dordrecht Tel. 078 6213300 Joop Zwagemaker. Vogelgroothandel Strijensedijk 54-56 ’s Gravendeel Tel. 078 6835845

Onderdelenwinkel Sterrenburg P.A. de Kokplein 168 Dordrecht. Tel. 078-61175097 Garage Bussem Auto APKeuring Stevensweg 79a Dordrecht. Tel. 078-6160320

Vroom Bros Industrieel reinigen HAKKY SCHOENREPERATIE Voorstraat 307 Dordrecht. Tel. 0786145612

Sikkelstraat 28 3319 LJ Dordrecht Tel. 078 6162837

Sikkelstraat 28 3319 LJ Dordrecht Tel.078 6162837

Winkelcentrum STERRENBURG EEN WARENHUIS VOL WINKELS


De Volière(dag)

Vogelpark De Koning in Wijngaarden Op zaterdag 8 juni, staat de volièredag gepland bij Piet & Peter de Koning. Beide kweken al jaren kromsnavels en dan niet van die kleintjes maar tot de Ara aan toe. In afzonderlijke volières, rij na rij laten ze leden van onze vereniging genieten van deze prachtige vogels. Peter kweekt ook nog speciale tropische eekhoorns. Graag zal de familie De koning willen weten hoeveel personen zij kunnen verwachten. Bezoektijd tussen 10-12 uur. Na aanmelding ontvangt u van Dirk het adres. Geeft u nu op ! Let Op; de mogelijkheid bestaat dat er ongeveer 10 leden van overige v.v. uit Rayon 5 kunnen deelnemen. Wel even snel opgeven.

Blauwkaplori - Vini australis - Blue-crowned Lorikeet De blauwkaplori is weer zo'n vogel die onder meerdere namen bekend is. Hij wordt ook wel blauwkroon-, blauwkuif- Solomon- en Samoalori genoemd, vooral in Engelstalige lectuur kom je deze namen tegen. Het is een van de 5 soorten binnen het geslacht van de Vinilori's. De verwante soorten zijn: Vini australis - Vini kuhlii - Vini peruviana - Vini stepheni - Vini ultramarina De blauwkaplori is voor het eerst geschreven door de Duitser Johann Georg Gmelin, in 1789. De soort kwam toen veelvuldig voor op verschillende eilanden in de Stille Oceaan, onder andere op deLederwaren Samoa-eilanden. Met de komst van de scheepvaart en de KOOIJMAN Schoenen Dubbelsteynlaan W. 81 Dordrecht Tel, 078 6215423 havens kwamen echter ook ratten, die hebben op een groot aantal eilanden deze loripopulaties uitgeroeid. Eigenlijk alleen eilanden waar geen havens zijn, vormen nu nog het leefgebied van deze kleine lori. Deze overwegend groene vogel is rond de 19 cm groot en er is geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop. Buiten de broedtijd leven ze in groepjes. Ze houden zich op in de bovenste lagen van dichte wouden en plantages. Ze kunnen goed en snel vliegen maar het zijn toch vooral zeer behendige klimmers. Ze klauteren het liefst door de bloeiende boomtoppen waar ze uit bloemen nectar en stuifmeel eten. Ook verschillende soorten zachte vruchten worden gegeten, vooral vruchten van de hibiscus en jonge kokosnoten. Blauwkaplori's zijn holenbroeders, meestal zoeken ze een geschikte holte in een kokospalm, soms broeden ze in holen in de grond. Gewoonlijk legt de pop slechts 2 eitjes, die beide ouders in ruim 3 weken uitbroeden. In warme vochtige nestholtes is de broedtijd vaak 3 tot 4 dagen korter dan in droge koelere nesten. Als de jongen geboren worden, zijn ze extreem klein, ze wegen nog geen 3 gram. Beide oudervogels voeren ze dan bijzonder vaak, van 's morgens zeer vroeg tot diep in de avondschemering. Pas na 8 tot 9 weken vliegen de jongen uit, ze zijn dan bijna egaal groen en de snavel is veel donkerder dan die van de ouders. Het rood en de andere kleuren verschijnen pas in de loop van het eerste levensjaar. Blauwkaplori's maken bijna constant een fluitend geluid dat door sommigen schel en storend genoemd wordt. Op deze manier houden de vogels contact met elkaar, in de vlucht maar ook tijdens het foerageren.

HAKKY SCHOENREPERATIE Voorstraat 307 Dordrecht. Tel. 0786145612

Bron: Alle Vogels.nl Winkelcentrum STERRENBURG EEN WARENHUIS VOL WINKELS


Uit het leven gegrepen. Uit het leven gegrepen – deel 3 Er is weer heel wat gebeurd de afgelopen weken. Ik heb goed nieuws. Ik heb het bijgelegd met mijn vrouwtje(Rode Kardinaal). Nadat ze een tijdje bij de Chinese appelvinken had gezeten werd ze bij mij in de kooi geplaatst. Nou ja niet helemaal eigenlijk. Eerst werd ze in een klein kooitje(geloof dat dit een kleine kistkooi heet ) bij mij in de kooi gehangen. Ja wat nu. Ik heb in het begin nog wat schijnaanvallen uitgevoerd maar ja dat gaat ook snel vervelen. Na een week werd het vrouwtje losgelaten bij mij. Ik heb me maar rustig gehouden de eerste uren. Ze ging me wel de hele tijd uit de weg. Maar ja wat wil je dan, ik zou ook geen partner willen met een half kale kop. Maar ik kan zeggen dat de vonk is overgeslagen. Ze is zo slecht nog niet. Ik heb haar zelfs al diverse keren mogen voeren. Van blijdschap ben ik ook maar gaan zingen. Ziet er niet uit een kale rode kardinaal die volop zit te zingen maar mijn liefje is er blij mee. Mijn baasje heeft verschillende nestgelegenheden opgehangen door heel de volière. Zou hij iets van ons verwachten of zo. Nou ik vind het best zo voorlopig. De Mexicaanse roodmussen zijn nog steeds even druk. De eerste eieren waar ik vorige keer over vertelde heeft mijn baasje weggegooid. Er werd niet naar omgekeken. Na enkele dagen zijn er weer eieren gelegd. 4 stuks in totaal. Maar helaas waren deze niet bevrucht. Momenteel liggen er alweer 4 eieren in het nest en deze worden goed bebroed. Ben benieuwd of het nu wat wordt. Al zit ik persoonlijk niet om nog meer van die druktemakers te wachten. Maar daar zal het baasje waarschijnlijk wel niet mee eens zijn. Ze laten momenteel wel de verse blaadjes meer met rust. Dat is wel fijn want nu wordt de volière weer een stuk groener. Nou verder valt er over die mussen momenteel niet zo veel te vertellen. Mochten ze ooit jongen krijgen dan zal ik goed in de gaten houden wat ze te eten krijgen. Laat het dan wel weten. We hebben natuurlijk wel nog de appelvinken uit China. (zie foto onder) De deftige naam van deze vogels is Eophona migratorius migratorius. White-winged Grosbeak in het Engels. Deze vogels zijn ongeveer 20 cm groot. Ze komen voor in het oosten van Azië. En dan ook nog uit de koude streken. Dat was wel te zien ook de afgelopen winter. Terwijl iedereen zat te bibberen van de kou zaten zij lekker glad in de veren en deden ze gewoon wat ze altijd deden. Afgelopen week was het voor het eerst 25 graden buiten en je kon zien dat ze dat helemaal niks vonden. Ze hadden toen de bek al open om af te koelen. Op het moment zijn de grote gele snavels voor zeker een derde deel mooi blauw. Dit gebeurt altijd in de zomer. Het mannetje heeft een zwarte kop en het vrouwtje niet. Het schijnt dat deze vogels erg sociaal zijn. Klopt ook wel denk ik want de tijd dat mijn liefje bij hun in de kooi zat hebben ze haar met rust gelaten. Ik vind ze wel een beetje onrustig, zeker als er een vreemde bij de volière staat. De vogels krijgen hier een Neophema mengeling te eten aangevuld met onkruidzaden en trosgierst. Eigenlijk krijgen we allemaal hetzelfde hier. Wel allemaal afgemeten. Helaas want nu moeten we wel alles opeten en kunnen we niet alleen maar het lekkerste opeten. Ook krijgen wij altijd grit en maagkiezel. Ook bij deze vogels heeft de baas allerlei nestgelegenheden opgehangen. Maar volgens mij hebben ze er net als ik nog niet zo veel zin. Ik zie wel dat de man zeer regelmatig zijn vrouwtje voert. Verder kunnen ze eigenlijk wel aardig fluiten. Niet zo hard als ik natuurlijk, er moet er tenslotte eentje het hardste kunnen zingen…….

Wordt vervolgt in uitgave september.

D05 clubblad juni 2013  

D05 clubblad juni 2013, v.v.De Voliere, Dodrecht