Page 1

________________________________________________________ VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM Mei 2014

50 jaar

1964

2014 CLUBBLAD Mei 2014 ___________________________ 1 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

VOGELVERENIGING "DE NACHTEGAAL" Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Opgericht: 7 april 1964

BESTUUR VOORZITTER Lex Kaptein Palissanderhout 64 2994 HK Barendrecht Tel.: 0180-398432 SECRETARIS Walter Rรถtgers Padova 2 2921 BH Krimpen a/d IJssel Tel: 0180-551526

PENNINGMEESTER Tjerd Kamphuis Tjalk 118 2991 PR Barendrecht Tel.: 0180-628058

RINGEN-COMMISSARIS Martin Versteeg Abelenhof 49 3355 PJ Papendrecht Tel.: 078-6427221

MATERIALEN-COMMISSARIS Raymond Sluiter Griegplantsoen 19 2992 EH Barendrecht Tel.: 0180-654039

POSTBANK Gironummer: NL11 INGB 0002252550 Penningm. v.v."De Nachtegaal" p/a Tjalk 118 2991 PR Barendrecht E-MAIL ADRES info@denachtegaalhjd.nl MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris!

___________________________ 2 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

NOTULEN 24 APRIL Er waren die avond 23 leden aanwezig incl. bestuur. 1. Opening De vergadering werd om 20.00 uur door de voorzitter geopend en hij heette iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder Teun en Nelly van der Waal. 2. Notulen vorige vergadering Er waren geen op- of aanmerkingen. 3. Ingekomen stukken Geen 4. Mededelingen Mededeling van de Voorzitter receptie 12 april was een zeer geslaagde dag, heerlijk eten, druk bezocht kortom een fantastische dag. Jaap den Hollander is bij thuis komst niet goed geworden en is opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden redelijk goed. De bloemen en planten werden verzorgt door de firma Lodder uit Barendrecht dank daar voor. 5. Verslag rayonvergadering -Voorstel topkweker cup is van de baan. -Het bondskruis klassement gaat wel gewoon door. -Rayon tentoonstelling 2014 wordt door onze vrienden van Dordrecht georganiseerd. -Rayon bijdrage verenigingen zijn niet door iedereen betaald. -Verkiezing Rayonvoorzitter is geworden Lex Kaptein uit Barendrecht. (proficiat) -Jeugddistrict dag gehouden in Hardinxveld een combinatie tussen jong en oud wat fantastisch is verlopen.

___________________________ 3 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

-Bestuursverkiezing Leo, Cees, Lex zijn op nieuw herkozen. Behalve Lex die is gekozen. -District tentoonstelling 2013 goed verlopen ondanks een minpuntje bij de bond want de klap kooien die gereserveerd waren mochten niet mee naar Dordrecht. -District tentoonstelling 2014 wordt volop aangewerkt. -Verkiezing hoofd bestuursleden Klaas Snijder, Ton Koenen en Dirk Verburg zijn allen herkiesbaar en daar is niemand op tegen. -Leeftijd jeugdlid gaat van 16 jaar naar waarschijnlijk 18 jaar. -Vervoer vogels Wereld show in Bari was niet echt een succes veel dooie vogels onder andere van Jan van Dam, Cees Goedegebuur, Jos Dircks enz. -Wedstrijd uitslag 2013 wie heeft de meeste nieuwe leden binnen gehaald Spijkenisse nummer een en Dordrecht tweede. -Jeugd districtdag wordt dit jaar gehouden in Noordwijkerhout. -Oproep wie wil 2015 een district tentoonstelling organiseren. -Kascontrole district, is goed bevonden. -Waarschijnlijk wordt de bondscontributie met twee euro verhoogt. -Brandbrief van John v.d. Waal zijn diverse vragen naar de bondsraad gestuurd door dat er onduidelijkheden zijn gerezen, weg te nemen. 6. Rondvraag -Een vraag uit de zaal, Leen Pierneef, was en is trots op de ringencommissaris voor zijn snelle service. 7. Pauze 8. Lezing/film verzorgt door de familie v.d. Waal - Uit de tientallen films die er bij de familie in het bezit zijn is gigantisch en de keuze is dit keer gevallen op het kweken van goudvinken. Ademloos hebben de leden van deze prachtige vogel genoten. De volgende keer zien we Teun en Nelly weer terug met een van hun mooie films. De voorzitter wenste iedereen welthuis en bedankte de familie v.d. Waal.

___________________________ 4 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

Bruine Klauwier gespot in Netterden NETTERDEN - In het Achterhoekse Netterden is een Bruine Klauwier gespot. Het is voor het eerst in zeer lange tijd dat het vogeltje in Nederland is waargenomen, mogelijk is het zelfs de eerste keer dat de vogel in ons land is gezien. Volgens Wikipedia is de Bruine Klauwier een zangvogel die in een groot deel van AziĂŤ broedt en overwintert in het oriĂŤntaals gebied. De bruine klauwier is gemiddeld 20 cm lang en overwegend bruin van boven. De vogel trekt de nodige belangstelling van vogelaars. Het beestje is al tientallen keren aangemeld op Waarneming.nl. __________________________________________________

Clubuitje Avifauna!!!!!

Zoals al eerder aangekondigd tijdens de jaarvergadering in januari, staat er een clubuitje naar Avifauna op het programma. Dit zal op 31 mei a.s. plaatsvinden. Vertrek vanaf Sporthal Den Dam (Sportlaan, Heerjansdam) om ongeveer 8.45 uur. Aankomst in Avifauna om 9.30 uur. Koffie en gebak tot 10.30. daarna rondleiding van ongeveer een uur. Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid nog een hapje eten. De intree voor leden zijn op kosten van de vereniging, dit geheel ter gelegenheid van ons 50 jarig jubileum dit jaar! Voor introducees betalen slechts de entree kosten dit moet ter plekke betaald worden aan de penningmeester. De koffie met gebak zijn op kosten voor de vereniging. Wij hopen op een grote opkomst! U kunt zich opgeven via: info@denachtegaalhjd.nl of bij de secretaris ___________________________ 5 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

Diversificatie van kolibries gaat al 22 miljoen jaar door Het eerste grote overzicht van de 22 miljoen jaar oude stamboom van kolibries laat zien dat de vogeltjes nog steeds snel veranderen, diversifiĂŤren en specialiseren. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers van de Univerity of California uit Berkeley vandaag in het tijdschrift Current biology. De tien jaar durende studie toont aan dat een deel van het geheim van de kolibrie ligt in de vorming van negen hoofdgroepen of claden, hun unieke relatie met bloeiende planten en het constant verspreiden naar nieuwe gebieden.

Volgens de biologen hebben kolibries zich constant opnieuw uitgevonden in de afgelopen 22 miljoen jaar. Alle kolibries zijn afhankelijk van nectar van bloemen om zich te voeden. Om hun voedsel te bereiken, hebben ze per plantensoort een andere snavelvorm nodig. Daardoor bestaan er plekken op aarde waar tot wel 25 soorten kolibries naast elkaar leven.

___________________________ 6 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

Gierzwaluw De nieuwe evolutionaire stamboom van de kolibries laat zien dat de eerste kolibries in EuraziĂŤ afsplitsten van de gier- en de boomgierzwaluw, zo'n 42 miljoen jaar geleden. Ongeveer 22 miljoen jaar geleden kwamen de voorouders van de moderne kolibries in Zuid-Amerika terecht en daar ging de splitsing extra snel. Zo is het Andes-gebergte nu een echte hotspot van kolibrieevolutie: er leven ongeveer 140 verschillende soorten. Ook de aanwezigheid van nieuwe gebieden in Noord-Amerika en het Caribisch gebied speelde een belangrijke rol in de kolibrieevolutie. Stap voorwaarts Het nieuwe plaatje van het verleden van de vogels is een belangrijke stap voorwaarts om te begrijpen hoe ze zich zo snel kunnen aanpassen aan hun nieuwe leefgebieden, zoals hoge gebieden met weinig zuurstof. De onderzoekers menen dat de kolibrie nog midden in een dynamisch diversificatieproces zit. Op die manier vullen ze nieuwe ecologische niches. __________________________________________________

LEDENBIJEENKOMST Let op!!!

donderdag, 22 mei a.s.

is er weer een ledenbijeenkomst. De datum is veranderd vanwege Hemelvaartsdag Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. Op deze avond zal, via een presentatie, terug gekeken worden naar onze receptie ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van onze verenging. Gepresenteerd door Nelly en Teun v/d Waal

U bent van harte welkom! ___________________________ 7 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

___________________________ 8 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

___________________________ 9 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

KORT NIEUWS Clubblad via e-mail Wie wil kan voortaan het clubblad ook ontvangen per e-mail. Graag opgeven bij Martin Versteeg, tel: 06-14610750 of martin.versteeg@chello.nl Ringen bestellen voor 2015 bestelperiode 1 april - 15 mei 16 mei - 30 september 1 oktober - 31 januari 1 februari - 31 maart

uitlevering na 1 oktober 15 december 1 april 15 mei

Als u nog leuke stukjes heeft voor in het clubblad geef het door aan Martin Versteeg. __________________________________________________

De ‘Kweek van de Aurora Astrild, Het paartje kwam in januari in mijn bezit. Het had toen al na de import in juli een verblijf van een half jaar in een kleine kooi achter de rug zodat het wel tijd werd de vogels in een binnenvolière te plaatsen van 1x2 meter. Wat het kweken betreft waren de geluiden wat divers, het succesvol groot brengen van de jongen is wel mogelijk mits voldoende insecten ter beschikking zijn. Een ding was wel duidelijk Pytillia soorten moeten naast zaad dierlijk voedsel hebben wanneer men tot kweekresultaten wil komen. Mijn aurora’s krijgen dus naast het basismenu van eivoer en geknipte meelwormen, bladluizen, muggenlarven en watervlooien . Het stelletje begon na enkele weken te nestelen het popje zat al gauw met legnood op de grond m.i. het gevolg van het eenzijdige zaad menu in het voorgaande half jaar. In de ziekenkooi raakte de pop de daarop volgende dagen 3 windeieren kwijt. Door het drinkwater gingen enkele druppels Multi vitamine. In mei werd in een gesloten nestkastje 3 eieren gelegd. Aurora’s gebruiken zowel open als gesloten nestkasten. ___________________________ 10 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

Daarin kwam een simpel nestje van wat lang en kort gras met enkele donsveertjes. Helaas onbevrucht. Op 7 - 5 lag in het zelfde nest een bescheiden legsel van 2 eieren. Op de 21e waren er twee jongen. Na twee dagen lag een jong op de grond, terug leggen mocht niet baten het werd steeds verwijderd, het tweede jong werd goed gevoerd met gekiemde trosgierst, eivoer en meelworm en enchytreeen een week later lag echter dit slecht gevoerde jong ook levenloos op de grond. Na 4 weken werd een volgend legsel in een halfopen kastje gedeponeerd en kwamen van de vier eieren er drie uit, het menu werd nu uitgebreid met miereneieren, daphnia’s en bossen onkruidzaad maden en muggenlarven. Het was toen ook een ontgoocheling toen na een week een jong dood op de bodem lag De twee andere hielden echter vol en konden geringd worden met een 2,5mm ring. Werden nog drie weken bijgevoerd en waren toen zelfstandig. De problemen waren opgelost als je ze een zeer uitgebreid menu voorschotelde kwamen de jongen groot. Toen dan ook na twee weken de vogels weer op vier eieren zaten was ik vol goede moed. Er werden drie jongen geboren. De ouders deden prima hun plicht, echter ondanks de uitgebreide verzorging werden de jongen na 6 - 8 en 9 dagen uit het nest gegooid, het raadsel van de aurora kweek was toch nog niet opgelost. Het stel werd gescheiden en in november weer in de binnenvolière bij elkaar geplaatst. Deze ruimte word verwarmd op 10 graden c. De verlichting brandt van ‘s morgens 7 uur tot ‘s avonds 9 uur. De aurora’s maakten een nest in een bos heide en legde 5 eieren waarvan er 4 uit kwamen. Erg veel hoop had ik niet maar op een menu van eivoer gekiemde trosgierst en wat geknipte meelwormen kwamen er 2 jongen prima groot. Zou het dan toch geen voedselprobleem zijn? ___________________________ 11 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

In het nieuwe voorjaar bracht voor de aurora’s het nieuwe kleed blauwgrijs voor pa en bruingrijs voor ma. Omstreeks april werden 4 jongen geboren en met de uitgebreide voersamenstelling gevoerd, het mocht echter niet baten na 4-5 en 8 dagen werden de jongen uit het nest gegooid. Het volgende legsel diende zich al weer aan het vooruitzicht op weer een doelloze geschiedenis lokte mij niet erg aan, tot ik een tip kreeg van een medeliefhebber die mij vertelde dat aurora’s helemaal niet zo moeilijk te kweken zijn gezien het resultaat in december. Hij vermoede dat de vogels smetstof dragers van ornitrosis de ouders merken er zelf niets van echter de ouders brengen de ziekte over op de tere jongen die het dan meestal niet redden slecht sperren en uit het nest gegooid worden. Hij raadde mij aan drinkwater met een antibioticum te geven. Een paar dagen voor de eieren zouden uitkomen zette ik een bakje met 100cc water waarin opgelost 5mg aureomycine met wat druiven suiker om de wat bittere smaak hiervan te maskeren. Er werden drie jongen geboren. De eerste dagen werd vol spanning de bodem afgezocht naar dode jongen. Alles bleef in het nest wat een goed teken was. De zevende dag werden de ringen opgezocht en het nestkastje van de muur gehaald. Er lagen drie jongen in het nest gegroeid en bevederd zoals ik nog nooit gezien had. De ringen gingen er nog maar net om. Het leek er dus inderdaad op dat een geringe dosis antibioticum die de jongen naar binnen kregen voor hen toch het verschil maakte tussen leven en dood. Een en ander herhaalde zich ook bij de latere legsels van dit koppel. Met vr,gr, Wil Kok __________________________________________________

Gezocht Turquoisinparkiet (man) Willem Wiezenbach a_weizenbach@hotmail.com ___________________________ 12 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

___________________________ 13 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

___________________________ 14 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

CONTRIBUTIE 2014 Voor het jaar 2014 het vriendelijke verzoek de contributies te voldoen: Seniorleden: €30,Gastleden: €20,Jeugdleden: €15,Let op! Overmaken op: NL11 INGB 0002252550 t.n.v. Vogelvereniging de Nachtegaal te Heerjansdam o.v.v. je kweeknummer. __________________________________________________

V.V. DE NACHTEGAAL HEERJANSDAM

Organiseert een Regionale Technische dag 2014 op Zaterdag 13 september a.s. V.V.”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 13 september a.s. een regionale technische dag (tafelkeuring) bij Diervoeders W.L.Plaizier aan de Lindeweg 14c te Heerjansdam Dit is uw kans om alles te bespreken met de keurmeester aangaande conditie, vorm, kleur en eventuele andere vragen die u al lang beantwoord wilt hebben. Alle leden van verenigingen uit rayon 5 kunnen meedoen met deze gezellige en leerzame dag. Inschrijfformulieren krijgt u tijdig toegestuurd of kunt u via de website invullen (vanaf augustus). Datum Inbrengen vogels Show geopend Kosten

: : : :

13 september 2014 8.30 uur tot 9.30 uur 10.00 uur tot 15.00 uur gratis

Heeft u nog vragen, Mail naar: info@denachtegaalhjd.nl voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl

___________________________ 15 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

- Onderhoud - Renovatie

- Wandafwerking - Glasservice

Griegplantsoen 19 2992 EH Barendrecht Tel: 0180-616 888 Mob: 06-53803641

www.dewijnkelder.net ___________________________ 16 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

REEDIJK AUTOSCHADE Autoplaatwerk - Spuiterij

Nijverheidsweg 4 3295 KZ ‘s-Gravendeel

Telefoon: 078-6734114

___________________________ 17 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

___________________________ 18 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

___________________________ 19 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

___________________________ 20 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

Waddingswaard 1 3176 XD Poortugaal Tel. 010-202 85 55 06-55750610

___________________________ 21 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

BELANGRIJKE DATA 2014 - Zaterdag 31 mei Clubuitje Avifauna, gratis deelname - Zaterdag 13 september Technische dag - Donderdag 25 september Ledenvergadering. (ovb) - Donderdag 30 oktober Ledenvergadering. (ovb) - Donderdag 27 november Ledenvergadering. (ovb) - week 51 Districttentoonstelling

Noteer deze data alvast in je agenda!

___________________________ 22 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

KWEKER VAN: Spitsstaart- en Gould Amadines Zwartkop sijzen en Bichenow Astrildes MARTIN VERSTEEG (9PEM) ABELENHOF 49 3355 PJ PAPENDRECHT Tel.: 06-14610750 www.glostersentropenkwekers.nl

DIVERSE TROPEN

TJERD KAMPHUIS (9PLE) TJALK 118 2991 PR BARENDRECHT Tel.: 0180-628058

KWEKER VAN: Bourke parkieten Valkparkieten

JAAP DEN HOLLANDER (P887) TALMAWEG 11 2992 AC BARENDRECHT Tel.: 0180-615749

AUSTRALISCHE PRACHTVINKEN

JAN BIJL (PH08) VOSBERGEN 10 3334 EV ZWIJNDRECHT Tel.: 078-6100438

___________________________ 23 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

Kaashandel Jac. Van der Wal AllĂŠĂŠn op de markt Krimpen a/d IJssel Puttershoek Oud-Beijerland Barendrecht Puttershoek

dinsdag woensdag woensdag vrijdag zaterdag

08.00-15.30 uur 08.00-13.00 uur 13.00-17.00 uur 08.00-16.00 uur 09.00-15.00 uur

Telefoon: 0180-51 24 97 ___________________________ 24 _________________________


Mei 2014________________________________________________________ KWEKER VAN: KWEKER VAN:

DIVERSE TROPEN

AGAPORNIDEN ENGELSE GRASPARKIETEN VALKPARKIETEN BOURKEPARKIETEN

FRED BEEKMAN (1RDT) KLIPPER 72 2991 KL BARENDRECHT Tel.:0180-617116

LEON STOLK (5SCZ) BOEIER 63 2991 KC BARENDRECHT Tel.: 0180-654224

KWEKER VAN:

KWEKER VAN:

Europese grote goudvinken wildkleur

Europese groenlingen (wildkleur) en mutaties Elegantparkieten RAYMOND SLUITER GRIEGPLANTSOEN 19 2992 EH BARENDRECHT Tel.: 0180-654039 / 0653803641

KWEKER VAN: GEMENGDE

VOLIÈRE

AFRIKAANSE PRACHTVINKEN

JURJEN WIT (8RKG) & GER V. STIGT THANS (6TFC) BARENDRECHT Tel. 0180-846989

___________________________ 25 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

UITNODIGING Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die gehouden zal worden op donderdag 22 Mei a.s. om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam� aan de Sportlaan te Heerjansdam.

AGENDA 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Ingekomen stukken 4. Mededelingen 5. Avifauna zaterdag 31 mei 6. Rondvraag 7. Lezing/dia presentatie door Teun en Nelly van der Waal. 8. Pauze 9. Vervolg presentatie 10. Einde lezing 11. Sluiting Voorzitter

U komt toch ook?

___________________________ 26 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

Lindeweg 14c 2995 XK Heerjansdam tel: 078-6771039 fax: 078-6772303

Verkoop van alle soorten diervoeders Openingstijden: Ma-Vrij 13:30 - 17:30 uur Zat: 8:30 - 13:00 uur

e-mail: info@plaizierdiervoeders.nl web: www.plaizierdiervoeders.nl ___________________________ 27 _________________________


Mei 2014________________________________________________________

___________________________ 28 _________________________

Clubbladmei2014  
Clubbladmei2014  

Clubblad Mei 2014, v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam

Advertisement