Page 1

V.V. VOGELLUST NOORDWIJK DISTRICTS-TENTOONSTELLING ZUID-HOLLAND 2012

CATALOGUS € 3,50

GRATIS TOEGANG

21 DECEMBER VAN 20.00 - 22.00 UUR 22 DECEMBER VAN 10.00 - 20.00 UUR 23 DECEMBER VAN 11.00 - 16.00 UUR


VOGELVERENIGING “VOGELLUST “ NOORDWIJK BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter:

dhr. C.W.A.J. Spruijt A. Verweystraat 13 2202 NM Noordwijk 071 3611368 E-mail: mijkencees@casema.nl

Secretaris:

mevr. G.A. Barnhoorn-Kramer Zilverschoon 41 2201 SX Noordwijk 071 3616472 E-mail: gabarnhoorn@gmail.com

Penningmeester:

dhr. G.P.A. Janson Duinweg 46 2204 AV Noordwijk 071 3619085 bankrek: 37.69.39.613 Penningmeester V.V. Vogellust E-mail: janso138@planet.nl

2e Voorzitter Comm. Materiaal:

dhr. R.C. Verweij Obliehoren 37 2201 VH Noordwijk 071 3647435 E-mail: reneverwey@casema.nl

Comm. Algemeen:

dhr. P.J. Barnhoorn Zilverschoon 41 2201 SX Noordwijk 071 3616472 E-mail: gabarnhoorn@gmail.com

Ledenadministratie Comm. Algemeen:

dhr. O. Rinzema Componistenlaan 45 2215 SN Voorhout 0252 220646 E-mail: rinze002@planet.nl

Ringencomm:

dhr. P.J.M. Koelewijn Schoolstraat 47 2202 HD Noordwijk 071 3613937 E-mail: carlakoelewijn1@hotmail.com

Redactie en lay-out Contactblad: Dhr. A. Plug E-mail: aplug@casema.nl Dhr. J.J. Duivenvoorden E-mail: jjduivenvoorden@ziggo.nl Dhr. H. Haasnoot E-mail: h.haasnoot@kpnplanet.nl

071 3611830 0252 374409 0252 377097

Copy inleveren bij dhr. J.J. Duivenvoorden. van Iersellaan 35 2211 HG Noordwijkerhout Leden van verdienste:

dhr. C.W.A.J. Spruijt dhr. J.J. Duivenvoorden

www.vogellust-noordwijk.nl


Noordwijk, 21 december 2012 

  Geachte bezoekers,    Hartelijk welkom op de district tentoonstelling Zuid Holland 2012. Als voorzitter van vogelliefhebbers  vereniging “Vogellust “ ben ik trots U te mogen begroeten. Onze vereniging is op 16 juni 1954  opgericht en dit is inmiddels onze 59ste  tentoonstelling.  U zult zich afvragen waarom niet gewacht  tot de 60ste. Het antwoord is simpel. Het is binnen de N.B.v.V. steeds lastig om een District  tentoonstelling te plaatsen en een vereniging te vinden die het aandurft financieel.  “ Vogellust “durfde het aan! We hebben een prachtige locatie ter beschikking.                                         Vele vrijwilligers en helpende handen van de leden van onze zusterverenigingen maken het  mogelijk  de tentoonstelling te organiseren.  Natuurlijk kunnen we niet buiten de financiële hulp van sponsors,   adverteerders en U. Het vogelvoer is beschikbaar gesteld door Witte Molen. De aankleding is  verzorgd door Berbee Tuinen , welke al vele jaren dit als lid van onze vereniging doet. Natuurlijk zijn  er inzenders nodig om deze tentoonstelling tot een succes te maken. Wij kunnen  dan ook 1250  vogels verwelkomen ingestuurd door 123 leden en gelukkig ook een zevental jeugdinzenders.   Het 25 koppige tellende keurmeesterkorps  heeft een lastige en moeilijke taak gehad om de grote  verscheidenheid van vogels te beoordelen. Daarvoor onze dank, alsmede voor het districtsbestuur  welke ons met raad en daad bijstond. Zonder iemand te kort te doen, ook onze speciale dank aan  Dirk van Noort en Lex Kaptein die ons met hun ervaring hebben bijgestaan.  Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met de door uw vogels behaalde prijzen en bedenk ook dat  het een schoonheidswedstrijd en tevens een momentopname is. Op de Nederlandse  kampioenschappen in januari 2013 te Apeldoorn kunnen de kaarten anders liggen. Met andere  woorden, net niet prijswinnaars gewoon door gaan met onze boeiende hobby.  Wij wensen U een prettige en leerzame rondgang door “het crème de la crème” van de door de  vogelliefhebbers ingestuurde kweekresultaten.  Schroom niet bij vragen één van de aanwezige  bestuursleden aan te spreken. Tenslotte vinden wij het leuk U misschien als nieuw lid te mogen  begroeten.  Tot slot wil ik graag gebruik maken van de mogelijkheid om een ieder prettige Kerstdagen toe te  wensen en een voorspoedig en gezond 2013.    Namens het bestuur,  Cees Spruijt voorzitter  


KAMPIOEN AANGEWEZEN VOGEL: Dhr. J.K.Wit

93 punten, n.l.

INDIVIDUEEL KLASSEMANT: Jeugd: (met 3 hoogste vogels) Jordy Dullaard

Zang: Dhr. A. Hopmann

275 punten

27 punten

Kleur: Dhr. J.C. Piket

462 punten

Postuur: Dhr. A. Tholenaar

461 punten

Tropen: Dhr. P.Dullaard

462 punten

Europese cultuurvogels: Dhr. L. Noort

460 punten

Parkieten: Dhr. P.Westdijk

462 punten


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEUGDINZENDERS 003 01.003.001 Timbrado'S 0001 003 4SPR Koenen CAITLIN. JL 0002 004 4SPR Koenen CAITLIN. JL 0003 009 4SPR Koenen CAITLIN. JL 0004 014 4SPR Koenen CAITLIN. JL 0005 022 4SPR Koenen CAITLIN. JL 0006 027 4SPR Koenen CAITLIN. JL 0007 010 4SPR Koenen CAITLIN. JL 050 07.002.064 Loodbekje Opaal 0008 4RFR Verlaan ALEX. JL 0009 4RFR Verlaan ALEX. JL 050 08.003.001 Rijstvogel (Zwartoog) Wit 0010 5RKL Dullaard JORDY. JL 0011 5RKL Dullaard JORDY. JL

N.G. N.G. 87 86 88

N.G. Z JBK N.G.

89 89 G 178 + 3 = 181 92 91 JBK 183 + 2 = 185

051 09.004.005 Gouldamadine Roodkop Lichtgroen Witborst Man 0012 8RTL Oosterbos JONY. JL 89 0013 8RTL Oosterbos JONY. JL 89 JBK 178 + 3 = 181 051 09.006.203 Gouldamadine Rood/Oranjekop Hemelsblauw Man 0014 4PTP Wijk BRYAN.van JL 89 0015 4PTP Wijk BRYAN.van JL 88 177 + 2 = 179 057 15.017.001 Kleine Putter Wildkleur M/P 0016 3PZU Geerlings DEX. JL 0017 3PZU Geerlings DEX. JL

89 89 JBK 178 + 3 = 181

045 05.012.054 Zebravink Oranjeborst Zwartborst Isabel Bruin Pop 0018 5RZZ Hoogendoorn DAISY. JL 90 G 045 05.014.053 Zebravink O.Borst Zw.Borst Blackface Isabel Br.Man 0019 5RZZ Hoogendoorn DAISY. JL 91 JBK

057 15.003.002 Kneu Wildkleur pop 0039 3RZU Geerlings TARA JL

90

057 15.017.001 Kleine Putter Wildkleur M/P 0040 3PZU Geerlings DEX. JL 0041 3PZU Geerlings DEX. JL 0042 3RZU Geerlings TARA JL 0043 3RZU Geerlings TARA JL

91- Z 90+ B 90 91+ A.V. JBK

057 15.023.003 Grote Goudvink Wildkleur Man 0044 3RZU Geerlings TARA JL 0045 3RZU Geerlings TARA JL 0046 3RZU Geerlings TARA JL

89 90 89

057 15.023.004 Grote Goudvink Wildkleur Pop 0047 3PZU Geerlings DEX. JL 0048 3RZU Geerlings TARA JL 0049 3PZU Geerlings DEX. JL

90+ Z 90 91 G

058 16.001.034 Staartmees 0050 3PZU Geerlings DEX. JL 0051 3PZU Geerlings DEX. JL 0052 3RZU Geerlings TARA JL

89 89 90

058 16.003.125 Fitis 0053 3RZU Geerlings TARA JL 0054 3PZU Geerlings DEX. JL 0055 3PZU Geerlings DEX. JL

86 88

058 16.005.003 Zwartkopje 0056 3PZU Geerlings DEX. JL 0057 3PZU Geerlings DEX. JL

88

88

076 34.008.123 Lachduif Isabel 0059 5RKL Dullaard JORDY. JL 0060 5RKL Dullaard JORDY. JL

91 90

89

045 05.015.054 Zebravink Zwartborst Isabel Bruin Pop 0021 5RZZ Hoogendoorn DAISY. JL

90

A.V. G

047 05.026.003 Zebravink Isabel Bruin Man 0022 5RZZ Hoogendoorn DAISY. JL

90

Z

047 05.026.004 Zebravink Isabel Bruin Pop 0023 5RZZ Hoogendoorn DAISY. JL

90+ JBK

060 18.002.056 Kleine Grasparkiet Opaline Kobaltblauw 0065 65FD Berg SHAWNEE.van den JL 0066 65FD Berg SHAWNEE.van den JL

89 88

050 07.001.002 Loodbekje Wildkleur 0024 4RFR Verlaan ALEX. JL

90

A.V. G

060 18.001.005 Kleine Grasparkiet Hemelsblauw 0067 5RKL Dullaard JORDY. JL

91

ABSENT

060 18.004.002 Kleine Grasparkiet Geelmasker Ino 0068 65FD Berg SHAWNEE.van den JL

89

050 07.002.061 Loodbekje Bruin 0025 4RFR Verlaan ALEX. JL

JBK

A.V. ABSENT

JBK Z

89 90 JBK 179 + 2 = 181

045 05.015.001 Zebravink Zwartborst Grijs Man 0020 5RZZ Hoogendoorn DAISY. JL

060 18.001.025 Kleine Grasparkiet Geelmasker Grijs 0063 65FD Berg SHAWNEE.van den JL 0064 65FD Berg SHAWNEE.van den JL

B

N.G.

076 34.001.001 Diamantduif Wildkleur 0058 5RZZ Hoogendoorn DAISY. JL

060 18.001.005 Kleine Grasparkiet Hemelsblauw 0061 5RKL Dullaard JORDY. JL 0062 5RKL Dullaard JORDY. JL

G

87 90 177 + 0 = 177

JBK

050 08.001.001 Rijstvogel Wildkleur 0026 5RKL Dullaard JORDY. JL 0027 5RKL Dullaard JORDY. JL

90 Z 90+ G

060 18.006.005 Kleine Grasparkiet Dominant Bont Hemelsblauw 0069 65FD Berg SHAWNEE.van den JL 89

050 08.003.001 Rijstvogel (Zwartoog) Wit 0028 5RKL Dullaard JORDY. JL

92

060 18.006.014 Kl. Grasparkiet Dominant Bont Opaline Hemelsblauw 0070 65FD Berg SHAWNEE.van den JL 90 G

A.V. JBK

051 09.004.001 Gouldamadine Zwartkop L.Groen W.Borst R.Snavel Man 0029 8RTL Oosterbos JONY. JL 89 0030 8RTL Oosterbos JONY. JL 91 G 0031 4PTP Wijk BRYAN.van JL 89

060 18.006.407 Kleine Grasparkiet Spangle Cinnamon Grijsgroen 0071 65FD Berg SHAWNEE.van den JL 88

051 09.005.001 Gouldamadine Zwartkop L.Groen Pastel R.Snavel Man 0032 8RTL Oosterbos JONY. JL 89

001 01.001.001 Harzers 0072 015 AZ22 Voorn A.van der 0073 075 AZ22 Voorn A.van der 0074 004 AZ22 Voorn A.van der 0075 019 AZ22 Voorn A.van der 0076 011 U203 Hagenaars P. 0077 027 U203 Hagenaars P. 0078 029 U203 Hagenaars P. 0079 001 U203 Hagenaars P.

051 09.005.161 Gouldamadine Zw.Kop L.Gr. O.Goten W.Borst R.Sn.Man 0033 8RTL Oosterbos JONY. JL 92 A.V. JBK 051 09.005.165 Gouldamadine R.Kop L.Groen Overgoten Witborst Man 0034 8RTL Oosterbos JONY. JL 89

SENIORENINZENDERS

051 09.006.302 Gouldamadine Zwartkop Hemelsblauw Witborst Pop 0035 8RTL Oosterbos JONY. JL 90 G 003 01.003.001 Timbrado'S 0080 016 2NVS Hopmann A. 0081 006 2NVS Hopmann A. 0082 027 2NVS Hopmann A. 0083 017 2NVS Hopmann A.

052 10.003.001 Bichenowastrilde Wildkleur M/P 0036 8RTL Oosterbos JONY. JL

89

052 10.008.364 Binsenastrilde Pastel pop 0037 4RFR Verlaan ALEX. JL

91

057 15.003.001 Kneu Wildkleur Man 0038 3PZU Geerlings DEX. JL

90- Z

JBK

0084 014 2NVS Hopmann A. 0085 012 2NVS Hopmann A. 0086 015 2NVS Hopmann A.

N.G. N.G. 69 70 76 72 89 70 307 + 0 = 307 85 79 84 78 326 + 2 = 328 88 87 87


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0087 021 2NVS Hopmann A. 0088 030 0089 025 0090 028 0091 020

2NVS 2NVS 2NVS 2NVS

Hopmann A. Hopmann A. Hopmann A. Hopmann A.

0092 009 0093 034 0094 007 0095 008 0096 637 0097 631 0098 639 0099 923

7RWG 7RWG 7RWG 7RWG TR65 TR65 TR65 TR65

Koenen M. Koenen M. Koenen M. Koenen M. Beerenfenger T.L. Beerenfenger T.L. Beerenfenger T.L. Beerenfenger T.L.

001 01.001.001 Harzers 0100 038 U203 Hagenaars P. 0101 004 U203 Hagenaars P. 0102 008 U203 0103 009 U203

Hagenaars P. Hagenaars P.

0104 016 0105 039 0106 028 0107 026 0108 017 0109 036 0110 035 0111 007

Voorn A.van der Voorn A.van der Voorn A.van der Voorn A.van der Voorn A.van der Voorn A.van der Voorn A.van der Voorn A.van der

AZ22 AZ22 AZ22 AZ22 AZ22 AZ22 AZ22 AZ22

002 01.002.001 Waterslagers 0112 025 X484 Plokker J.A. 0113 001 X484 Plokker J.A. 0114 065 X484 Plokker J.A. 0115 009 X484 Plokker J.A. 0116 034 X484 Plokker J.A. 0117 027 X484 Plokker J.A. 0118 022 X484 Plokker J.A. 0119 013 X484 Plokker J.A. 0120 052 X484 Plokker J.A. 0121 015 X484 Plokker J.A. 0122 051 X484 Plokker J.A. 0123 007 X484 Plokker J.A. 003 01.003.001 Timbrado'S 0124 087 U203 Hagenaars P. 0125 U203 Hagenaars P. 0126 031 7RWG Koenen M. 0127 088 U203 Hagenaars P. 0128 068 U203 Hagenaars P. 0129 055 U203 Hagenaars P. 0130 056 U203 Hagenaars P. 0131 032 7RWG Koenen M. 0132 602 TR65 Beerenfenger T.L. 0133 009 2NVS Hopmann A. 0134 005 2NVS Hopmann A. 0135 013 2NVS Hopmann A. 0136 634 TR65 Beerenfenger T.L. 0137 018 7RWG Koenen M. 0138 636 TR65 Beerenfenger T.L. 006 03.001.002 Kl.Kan.Wit 0139 AA03 Kristalijn C. 0140 AA03 Kristalijn C. 0141 AA03 Kristalijn C. 0142 AA03 Kristalijn C. 0143 0144 0145 0146

0EHW 0EHW 0EHW 0EHW

Rij P.van Rij P.van Rij P.van Rij P.van

007 03.003.001 Kl.Kan.Geel Intensief 0147 4MXN Delsasso B. 0148 4MXN Delsasso B. 0149 4MXN Delsasso B. 0150 4MXN Delsasso B. 007 03.007.001 Kl.Kan.Geel Schimmel 0151 4MXN Delsasso B. 0152 4MXN Delsasso B. 0153 4MXN Delsasso B. 0154 4MXN Delsasso B. 007 03.011.001 Kl.Kan.Geel Moza誰ek Type 1 0155 0SCD Bornhijm W. 0156 0SCD Bornhijm W. 0157 0SCD Bornhijm W.

87 Z 349 + 4 = 353 88 88 88 88 BK 352 + 4 = 356 88 88 88 N.G. N.G. 83 83 81 74 80 154 + 2 = 156 76 79 155 + 2 = 157 N.G. N.G. 87 BK N.G. N.G. 77 N.G. N.G.

115 113 96 126 125 122 109 114 137 116 89 89 86 86 83 85 84

0SCD Bornhijm W.

010 03.039.001 Kl.Kan.Bruin Wit Dominant Schimmel 0163 WC91 Wooning L. 0164 WC91 Wooning L. 0165 WC91 Wooning L. 0166 WC91 Wooning L. 011 03.059.001 Kl.Kan.Agaat Rood Intensief 0167 JQ23 Piket J.C. 0168 JQ23 Piket J.C. 0169 JQ23 Piket J.C. 0170 JQ23 Piket J.C. 011 03.061.001 Kl.Kan.Agaat Rood Schimmel 0171 JQ23 Piket J.C. 0172 JQ23 Piket J.C. 0173 JQ23 Piket J.C. 0174 JQ23 Piket J.C.

N.G.

Z B N.G.

016 03.181.001 Kl.Kan.Bruinopaal Wit Dominant 0179 LL28 Jong H.de 0180 LL28 Jong H.de 0181 LL28 Jong H.de 0182 LL28 Jong H.de

BK

B ABSENT Z

N.G.

N.G. BK N.G.

90 89 89 90 358 + 5 = 363 90 91 91 91 G 363 + 5 = 368 90 91 92 92 G 365 + 4 = 369 91 91 91 91 BK 364 + 6 = 370

016 03.197.001 Kl.Kan.Agaatopaal Geel Moza誰ek Type 1 0183 NT54 Schrier F.W. 0184 NT54 Schrier F.W. 0185 NT54 Schrier F.W. 0186 NT54 Schrier F.W. 006 03.001.001 Kl.Kan.Wit Dominant 0187 3DBF Schaick P.van 0188 3DBF Schaick P.van 006 03.001.002 Kl.Kan.Wit 0189 AA03 Kristalijn C. 0190 AA03 Kristalijn C. 0191 0192

AA03 AA03

Kristalijn C. Kristalijn C.

0193 0194

0EHW Rij P.van 0EHW Rij P.van

007 03.003.001 Kl.Kan.Geel Intensief 0195 4MXN Delsasso B. 0196 4MXN Delsasso B. 0197 0198

4MXN Delsasso B. 4MXN Delsasso B.

0199 0200

0EHW Rij P.van 0EHW Rij P.van

007 03.007.001 Kl.Kan.Geel Schimmel 0201 4MXN Delsasso B. 0202 4MXN Delsasso B. 007 03.011.001 Kl.Kan.Geel Moza誰ek Type 1 0203 0SCD Bornhijm W. 0204 0SCD Bornhijm W. 008 03.013.001 Kl.Kan.Rood Intensief 0205 NR50 Zirkzee H.C.J. 0206 NR50 Zirkzee H.C.J.

N.G. 92 91

90

008 03.022.001 Kl.Kan.Rood Moza誰ek Type 2 0159 B676 Puffelen P.J.van 0160 B676 Puffelen P.J.van 0161 B676 Puffelen P.J.van 0162 B676 Puffelen P.J.van

012 03.069.001 Kl.Kan.Isabel Geel Intensief 0175 4CVQ Rijn H. van 0176 4CVQ Rijn H. van 0177 4CVQ Rijn H. van 0178 4CVQ Rijn H. van

86 84 83 89

0158

010 03.037.001 Kl.Kan.Bruin Wit Dominant Intensief 0207 LL28 Jong H.de

ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT 91 91 90 91 BK 363 + 5 = 368 91 92 91 91 G 365 + 5 = 370 92 92 92 92 BK 368 + 6 = 374 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT 92 91 90 90 BK 363 + 4 = 367 91 89 91 91 G 362 + 4 = 366 88 89 177 + 2 = 179 92 91 G 183 + 2 = 185 89 90 179 + 2 = 181 90 91 181 + 2 = 183 90 A.V. 92 182 + 1 = 183 92 92 BK 184 + 3 = 187 90 90 180 + 3 = 183 91 91 182 + 3 = 185 91 A.V. 91 G 182 + 3 = 185 92 90 BK 182 + 1 = 183 91


www.vogelmarkt.nl Plantarium gebouw ItaliĂŤlaan 4 International Trade Centre (ITC) Hazerswoude-dorp Iedere eerste zaterdag van de maanden september t/m april van 9.00 uur tot 13.00 uur Gratis ruime parkeergelegenheid aanwezig Alles te koop voor uw vogelhobby Verkoopruimte voor vogels van particulieren na invullen van een registratieformulier


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0208

LL28

Jong H.de

010 03.039.001 Kl.Kan.Bruin Wit Dominant Schimmel 0209 WC91 Wooning L. 0210 WC91 Wooning L. 0211 0212

WC91 Wooning L. WC91 Wooning L.

010 03.039.002 Kl.Kan.Bruin Wit Schimmel 0213 WC91 Wooning L. 0214 WC91 Wooning L. 010 03.041.001 Kl.Kan.Bruin Geel Intensief 0215 LL28 Jong H.de 0216 LL28 Jong H.de

92 G 183 + 2 = 185 91 91 182 + 3 = 185 92 92 BK 184 + 3 = 187 90 91 181 + 2 = 183 91 90 G 181 + 2 = 183

011 03.057.001 Kl.Kan.Agaat Geel Schimmel 0217 4CVQ Rijn H. van 0218 4CVQ Rijn H. van 011 03.059.001 Kl.Kan.Agaat Rood Intensief 0219 JQ23 Piket J.C. 0220 JQ23 Piket J.C. 0221 0222

JQ23 JQ23

Piket J.C. Piket J.C.

011 03.061.001 Kl.Kan.Agaat Rood Schimmel 0223 JQ23 Piket J.C. 0224 JQ23 Piket J.C. 0225 0226

JQ23 JQ23

Piket J.C. Piket J.C.

011 03.065.001 Kl.Kan.Agaat Rood Mozaïek Type 1 0227 RB03 Aalberts J.H. 0228 RB03 Aalberts J.H. 011 03.066.001 Kl.Kan.Agaat Rood Mozaïek Type 2 0229 RB03 Aalberts J.H. 0230 RB03 Aalberts J.H. 012 03.067.002 Kl.Kan.Isabel Wit 0231 FG85 Dries H. 0232 FG85 Dries H. 012 03.073.001 Kl.Kan.Isabel Rood Intensief 0233 NR52 Verbeek A. 0234 NR52 Verbeek A. 016 03.181.001 Kl.Kan.Bruinopaal Wit Dominant 0235 LL28 Jong H.de 0236 LL28 Jong H.de 016 03.187.001 Kl.Kan.Bruinopaal Geel Mozaïek Type 1 0237 DV32 Mooij C.de 0238 DV32 Mooij C.de

ABSENT ABSENT 91 91 G 182 + 3 = 185 90 92 182 + 1 = 183 91 90 181 + 2 = 183 92 93 BK 185 + 3 = 188 91 90 G 181 + 2 = 183 90 90 G 180 + 3 = 183 88 89 177 + 2 = 179 90 91 A.V. BK 181 + 2 = 183 91 92 BK 183 + 2 = 185 90 90 G 180 + 3 = 183

016 03.193.001 Kl.Kan.Agaatopaal Geel Intensief 0239 4CVQ Rijn H. van 0240 4CVQ Rijn H. van 016 03.197.001 Kl.Kan.Agaatopaal Geel Mozaïek Type 1 0241 RB03 Aalberts J.H. 0242 RB03 Aalberts J.H. 0243 0244

B676 B676

Puffelen P.J.van Puffelen P.J.van

ABSENT ABSENT 92 89 181 + 0 = 181 ABSENT ABSENT

016 03.198.001 Kl.Kan.Agaatopaal Geel Mozaïek Type 2 0245 B676 Puffelen P.J.van 0246 B676 Puffelen P.J.van

ABSENT ABSENT

006 03.001.001 Kl.Kan.Wit Dominant 0247 3DBF Schaick P.van

88

006 03.001.002 Kl.Kan.Wit 0248 AA03 Kristalijn C. 0249 AA03 Kristalijn C. 0250 AA03 Kristalijn C.

90 91 92

A.V. G

0251 0252 0253 0254 0255 0256

AA03 0EHW 0EHW 0EHW AA03 AA03

Kristalijn C. Rij P.van Rij P.van Rij P.van Kristalijn C. Kristalijn C.

89 90 91 90 89 89

Z

007 03.003.001 Kl.Kan.Geel Intensief 0257 4MXN Delsasso B. 0258 AA03 Kristalijn C. 0259 0EHW Rij P.van 0260 N518 Egberts J.C.M. 0261 N518 Egberts J.C.M. 0262 N518 Egberts J.C.M. 0263 N518 Egberts J.C.M. 0264 0EHW Rij P.van 0265 6HZM Vliet D.van 0266 AA03 Kristalijn C. 0267 4MXN Delsasso B. 0268 6HZM Vliet D.van 0269 4MXN Delsasso B. 0270 4MXN Delsasso B. 0271 AA03 Kristalijn C. 0272 AA03 Kristalijn C.

88 91 89 91 89 89 89 90 89 90 88 90 91+ 92 92+ 90

007 03.005.001 Kl.Kan.Lutino Intensief 0273 4MXN Delsasso B.

91

G

007 03.007.001 Kl.Kan.Geel Schimmel 0274 0EHW Rij P.van 0275 4MXN Delsasso B. 0276 4MXN Delsasso B. 0277 4MXN Delsasso B. 0278 4MXN Delsasso B.

91 92 89 90 89

Z G

007 03.007.002 Kl.Kan.Geelivoor Schimmel 0279 DV32 Mooij C.de

89

007 03.011.001 Kl.Kan.Geel Mozaïek Type 1 0280 NT54 Schrier F.W. 0281 NT54 Schrier F.W. 0282 0SCD Bornhijm W. 0283 0SCD Bornhijm W. 0284 0SCD Bornhijm W. 0285 9AKG Diepstraten C. 0286 0EHW Rij P.van 0287 0SCD Bornhijm W.

91 88 90 92- Z 92 G 90 91 90

007 03.012.001 Kl.Kan.Geel Mozaïek Type 2 0288 0SCD Bornhijm W. 0289 0SCD Bornhijm W. 0290 0EHW Rij P.van 0291 9AKG Diepstraten C.

90 89 93 91

008 03.013.001 Kl.Kan.Rood Intensief 0292 HM50 Seggelen A.van 0293 NR50 Zirkzee H.C.J. 0294 NR50 Zirkzee H.C.J. 0295 TN21 Scheijndel J.van 0296 TN21 Scheijndel J.van 0297 NR50 Zirkzee H.C.J. 0298 TN21 Scheijndel J.van 0299 TN21 Scheijndel J.van 0300 NR50 Zirkzee H.C.J.

90 91 93 87 89 91 90 90 92

008 03.017.001 Kl.Kan.Rood Schimmel 0301 TN21 Scheijndel J.van 0302 9CYE Stoop W.H. 0303 TN21 Scheijndel J.van 0304 TN21 Scheijndel J.van 0305 HM50 Seggelen A.van 0306 NR50 Zirkzee H.C.J. 0307 TN21 Scheijndel J.van 0308 NR50 Zirkzee H.C.J. 0309 9CYE Stoop W.H.

89 87 91 89 90 92- B 90 92+ G 90

008 03.017.002 Kl.Kan.Roodivoor Schimmel 0310 9CYE Stoop W.H. 0311 9CYE Stoop W.H.

92 91

008 03.021.001 Kl.Kan.Rood Mozaïek Type 1 0312 9AKG Diepstraten C.

90

009 03.025.001 Kl.Kan.Zwart Geel Intensief 0313 1LHA Buizer H.J. 0314 1LHA Buizer H.J. 0315 1LHA Buizer H.J. 0316 1LHA Buizer H.J. 0317 1LHA Buizer H.J. 0318 1LHA Buizer H.J. 0319 1LHA Buizer H.J. 0320 1LHA Buizer H.J. 0321 1LHA Buizer H.J.

A.V.

B Z G

BK

A.V. BK

Z

Z

86 85 86 87 86 89 86 N.G. ABSENT


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0370 0371

009 03.027.001 Kl.Kan.Zwart Geel Schimmel 0322 1LHA Buizer H.J. 90

009 03.029.001 Kl.Kan.Zwart Rood Intensief 0324 HM50 Seggelen A.van 0325 HM50 Seggelen A.van 0326 TN21 Scheijndel J.van

89 91 89

90 89

010 03.037.002 Kl.Kan.Bruin Wit Intensief 0330 WC91 Wooning L. 0331 WC91 Wooning L.

92 93

010 03.039.001 Kl.Kan.Bruin Wit Dominant Schimmel 0332 WC91 Wooning L.

91

010 03.039.002 Kl.Kan.Bruin Wit Schimmel 0333 WC91 Wooning L. 0334 LL28 Jong H.de 0335 LL28 Jong H.de 0336 WC91 Wooning L.

90 92 91 90

010 03.041.001 Kl.Kan.Bruin Geel Intensief 0337 LL28 Jong H.de 0338 9AKG Diepstraten C.

91 92

010 03.045.001 Kl.Kan.Bruin Rood Intensief 0340 9AKG Diepstraten C. 010 03.047.002 Kl.Kan.Bruin Roodivoor Schimmel 0341 FG85 Dries H. 010 03.049.001 Kl.Kan.Bruin Geel Mozaïek Type 1 0342 NT54 Schrier F.W. 0343 NT54 Schrier F.W.

91 91 91 91 90

011 03.055.001 Kl.Kan.Agaat Geel Intensief 0344 U203 Hagenaars P. 0345 U203 Hagenaars P. 0346 U203 Hagenaars P.

89 89 89

011 03.059.001 Kl.Kan.Agaat Rood Intensief 0347 JQ23 Piket J.C. 0348 JQ23 Piket J.C. 0349 V737 Boeije P.

93 89 89

011 03.059.002 Kl.Kan.Agaat Roodivoor Intensief 0350 V737 Boeije P. 0351 V737 Boeije P.

90 90

011 03.061.001 Kl.Kan.Agaat Rood Schimmel 0352 JQ23 Piket J.C. 0353 JQ23 Piket J.C. 0354 V737 Boeije P. 0355 V737 Boeije P. 0356 V737 Boeije P.

90 89 91 92 89

011 03.061.002 Kl.Kan.Agaat Roodivoor Schimmel 0357 V737 Boeije P. 0358 V737 Boeije P.

011 03.066.001 Kl.Kan.Agaat Rood Mozaïek Type 2 0364 9CYE Stoop W.H. 0365 9CYE Stoop W.H. 0366 RB03 Aalberts J.H. 0367 RB03 Aalberts J.H.

BK

012 03.073.001 Kl.Kan.Isabel Rood Intensief 0372 NR52 Verbeek A. 0373 NR52 Verbeek A.

90 91

G

012 03.075.001 Kl.Kan.Isabel Rood Schimmel 0374 NR52 Verbeek A. 0375 NR52 Verbeek A.

88 91

G

012 03.077.001 Kl.Kan.Isabel Geel Mozaïek Type 1 0376 9AKG Diepstraten C.

91

G

013 03.101.001 Kl.Kan.Agaatpastel Wit Dominant 0377 9AKG Diepstraten C.

91

BK

014 03.130.001 Kl.Kan.Zwart Grijsvleugel Rood Mozaïek Type 2 0378 9AKG Diepstraten C. 91 BK BK

A.V. G

A.V. G G G G

89 89 88 91

012 03.067.002 Kl.Kan.Isabel Wit 0368 FG85 Dries H.

88

012 03.069.001 Kl.Kan.Isabel Geel Intensief 0369 6HZM Vliet D.van

92

N.G.

016 03.175.001 Kl.Kan.Zwartopaal Rood Intensief 0380 9AKG Diepstraten C.

89

016 03.181.001 Kl.Kan.Bruinopaal Wit Dominant 0381 9AKG Diepstraten C. 0382 LL28 Jong H.de 0383 LL28 Jong H.de 0384 LL28 Jong H.de

90 90 91 89

016 03.187.001 Kl.Kan.Bruinopaal Geel Mozaïek Type 1 0385 NT54 Schrier F.W. 0386 NT54 Schrier F.W. 0387 9AKG Diepstraten C.

90 90 92

G

G

016 03.191.002 Kl.Kan.Agaatopaal Wit 0388 4CVQ Rijn H. van

ABSENT

016 03.193.001 Kl.Kan.Agaatopaal Geel Intensief 0389 4CVQ Rijn H. van

ABSENT

016 03.193.003 Kl.Kan.Agaatopaal Geel Schimmel 0390 4CVQ Rijn H. van 0391 4CVQ Rijn H. van

ABSENT ABSENT

016 03.195.004 Kl.Kan.Agaatopaal Roodivoor Schimmel 0392 V737 Boeije P. 0393 V737 Boeije P.

90 90

016 03.197.001 Kl.Kan.Agaatopaal Geel Mozaïek Type 1 0394 9AKG Diepstraten C. 0395 RB03 Aalberts J.H. 0396 RB03 Aalberts J.H.

92+ BK 90 91

016 03.198.001 Kl.Kan.Agaatopaal Geel Mozaïek Type 2 0397 RB03 Aalberts J.H. 0398 RB03 Aalberts J.H.

90 91

017 03.213.003 Kl.Kan.Phaeo Geel Schimmel 0399 FG85 Dries H.

89

020 03.283.001 Kl.Kan.Bruineumo Geel Intensief 0400 9AKG Diepstraten C.

91

A.V. BK

Z G

N.G. 90 90 91 89

015 03.133.001 Kl.Kan. Zwartjaspis Geel Intensief 0379 FG85 Dries H.

A.V. G

90 89

011 03.063.001 Kl.Kan.Agaat Geel Mozaïek Type 1 0359 FG85 Dries H. 011 03.065.001 Kl.Kan.Agaat Rood Mozaïek Type 1 0360 9CYE Stoop W.H. 0361 9CYE Stoop W.H. 0362 RB03 Aalberts J.H. 0363 RB03 Aalberts J.H.

ABSENT A.V.

89

010 03.037.001 Kl.Kan.Bruin Wit Dominant Intensief 0328 LL28 Jong H.de 0329 LL28 Jong H.de

010 03.043.001 Kl.Kan.Bruin Geel Schimmel 0339 WC91 Wooning L.

90

ABSENT

009 03.025.001 Kl.Kan.Zwart Geel Intensief 0323 FG85 Dries H.

009 03.035.001 Kl.Kan.Zwart Rood Mozaïek Type 1 0327 9AKG Diepstraten C.

4CVQ Rijn H. van 6HZM Vliet D.van

020 03.293.004 Kl.Kan.Agaateumo Geelivoor Schimmel 0401 4CVQ Rijn H. van

BK ABSENT

021 03.313.001 Kl.Kan.Zwartonyx Geel Intensief 0402 9AKG Diepstraten C.

91

021 03.323.001 Kl.Kan.Bruinonyx Geel Intensief 0403 9AKG Diepstraten C.

91+ BK

021 03.340.001 Kl.Kan.Agaatonyx Rood Mozaïek Type 2 0404 9AKG Diepstraten C.

90

022 03.355.001 Kl.Kan.Zwartkobalt Rood Intensief 0405 TN21 Scheijndel J.van

91

022 03.373.001 Kl.Kan.Agaatkobalt Geel Intensief 0406 U203 Hagenaars P. 0407 U203 Hagenaars P.

88 87

022 03.383.001 Kl. Kan. Isabelkobalt Geel Intensief 0408 U203 Hagenaars P.

87

G

G 029 04.123.001 Post.Kan.Gloster Consort Melanine Schimmel 0409 1AAA Nederveen P. 92 0410 1AAA Nederveen P. 92 0411 1AAA Nederveen P. 91 BK

G

G

A.V. BK


Website www.vanderaartdiervoeders.nl Telefoon: 0297 540857 Mobiel: 06 54227848 info@vanderaartdiervoeders.nl

Magazijn Noorddammerweg 13 B1424 NV De Kwakel

Al jarenlang zijn wij gespecialiseerd in het leveren van vogelbenodigdheden. Wij hebben een breed assortiment vogelzaden, eivoer, vitaminen, mineralen, bodembedekkers en bestrijdingsmiddelen. U kunt bij ons ook terecht voor fonteinen, nestkastjes en nestmateriaal. Naast alle bekende merken,leveren wij ook diverse speciaal samengestelde zaadmengsels. Kortom, een compleet assortiment tegen scherpe prijzen!

27-28-29 DECEMBER EXTRA AANBIEDINGEN Kijk OP DE WEBSITE Wij verzenden door heel nederland Wij staan op de volgende vogelbeurzen Rijsennhout Oude Wetering en Zaandam


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0412

1AAA Nederveen P.

0413 0414

1AAA Nederveen P. 1AAA Nederveen P.

91 BK 366 + 5 = 371 91 92 183 + 2 = 185

029 04.129.001 Post.Kan.Gloster Corona Melanine Schimmel 0415 1AAA Nederveen P. 90 0416 1AAA Nederveen P. 90 BK 180 + 3 = 183 031 04.153.003 Post.Kan.Lizard Geel Intensief Zonder Cap 0417 8NNF Verwey C.C. 90 0418 8NNF Verwey C.C. 90 BK 180 + 3 = 183 031 04.153.004 Post.Kan.Lizard Geel Schimmel Cap 0419 8NNF Verwey C.C. 0420 8NNF Verwey C.C.

88 89 177 + 2 = 179

031 04.153.005 Post.Kan.Lizard Geel Schimmel Gebren Cap 0421 T616 Pols J. 88 0422 T616 Pols J. 87 175 + 2 = 177 028 04.111.001 Post.Kan.Norwich Lipochroom Schimmel 0423 3EVG Neut W.van der 92 028 04.115.001 Post.Kan.Norwich Bont Schimmel 0424 3EVG Neut W.van der 028 04.116.001 Post.Kan.Irish Fancy Lipochroom 0425 FG85 Dries H. 0426 FG85 Dries H.

BK

90 88 90

029 04.120.001 Post.Kan.Gloster Consort Lipochroom Intensief 0427 5DZE Weyers A. 90 0428 5DZE Weyers A. 90 0429 7LKP Tuuk S.R.van de 89 0430 7LKP Tuuk S.R.van de 90 029 04.121.001 Post.Kan.Gloster Consort Lipochroom Schimmel 0431 5EEU Fielemon L. 91 G 0432 7LKP Tuuk S.R.van de 89 0433 7LKP Tuuk S.R.van de 89 A.V.

0469 0470 0471 0472

1AAA N518 N518 1AAA

Nederveen P. Egberts J.C.M. Egberts J.C.M. Nederveen P.

92 91 90 90

A.V.

029 04.130.001 Post.Kan.Gloster Corona Bont Intensief 0473 9NLT Baghus H.

92- G

029 04.131.001 Post.Kan.Gloster Corona Bont Schimmel 0474 4MXN Delsasso B. 0475 4MXN Delsasso B. 0476 4MXN Delsasso B. 0477 5EEU Fielemon L. 0478 1AAA Nederveen P. 0479 1AAA Nederveen P. 0480 4MXN Delsasso B. 0481 5EEU Fielemon L. 0482 JJ68 Wereld T.van der 0483 JJ68 Wereld T.van der 0484 JJ68 Wereld T.van der 0485 5EEU Fielemon L. 0486 9NLT Baghus H. 0487 5EEU Fielemon L. 0488 9NLT Baghus H. 0489 Z845 Hoogenboom P.J.F. 0490 5EEU Fielemon L. 0491 7LKP Tuuk S.R.van de 0492 9NLT Baghus H.

90 89 89 89 89 91+ 90 91 92 93 91 90 89 89 90 90 89 88 89

029 04.143.001 Arlequim Portugais Gladkop 0493 FG85 Dries H. 0494 9AKG Diepstraten C.

90 91

G

030 04.146.002 Post.Kan.Duitse Kuif Wit 0495 3DBF Schaick P.van 0496 9AKG Diepstraten C.

90 91

G

030 04.148.001 Post.Kan.Duitse Kuif Rood Intensief 0497 9AKG Diepstraten C.

92

BK

A.V. B Z BK

030 04.150.001 Post.Kan. Duitse Kuif Melanine Zwartgeel 0498 9AKG Diepstraten C. 92 0499 9AKG Diepstraten C. 91 031 04.152.003 Post.Kan.Lizard Wit Dominant Gebroken Cap 0500 T616 Pols J. 90

029 04.122.001 Post.Kan.Gloster Consort Melanine Intensief 0434 4MXN Delsasso B. 88

031 04.153.001 Post.Kan.Lizard Geel Intensief Cap 0501 8NNF Verwey C.C. 0502 4MXN Delsasso B.

029 04.123.001 Post.Kan.Gloster Consort Melanine Schimmel 0435 N518 Egberts J.C.M. 91 0436 JJ68 Wereld T.van der 92 0437 1AAA Nederveen P. 92 G 0438 N518 Egberts J.C.M. 88 0439 JJ68 Wereld T.van der 91 0440 9NLT Baghus H. 90 0441 1AAA Nederveen P. 91 Z

031 04.153.002 Post.Kan.Lizard Geel Intensief Gebren Cap 0503 8NNF Verwey C.C. 89 0504 4MXN Delsasso B. 90 0505 4MXN Delsasso B. 90 0506 4MXN Delsasso B. 89 0507 T616 Pols J. 88

029 04.125.001 Post.Kan.Gloster Consort Bont Schimmel 0442 5EEU Fielemon L. 89 0443 4MXN Delsasso B. 91 0444 4MXN Delsasso B. 90 0445 4MXN Delsasso B. 90 0446 7LKP Tuuk S.R.van de 0447 1AAA Nederveen P. 90 0448 4MXN Delsasso B. 91 0449 5EEU Fielemon L. 91 0450 4MXN Delsasso B. 91 0451 4MXN Delsasso B. 89 0452 1AAA Nederveen P. 92 0453 9NLT Baghus H. 91 0454 5EEU Fielemon L. 89 0455 4MXN Delsasso B. 90 0456 5EEU Fielemon L. 90 0457 7LKP Tuuk S.R.van de 89 0458 Z845 Hoogenboom P.J.F. 88 0459 JJ68 Wereld T.van der 92+ 0460 JJ68 Wereld T.van der 91+ 0461 JJ68 Wereld T.van der 91 0462 Z845 Hoogenboom P.J.F. 91 0463 9NLT Baghus H. 89 0464 5EEU Fielemon L. 90

G

90 90

031 04.153.003 Post.Kan.Lizard Geel Intensief Zonder Cap 0508 4MXN Delsasso B. 90 031 04.153.004 Post.Kan.Lizard Geel Schimmel Cap 0509 8NNF Verwey C.C. 0510 8NNF Verwey C.C.

92- Z 92 A.V. BK

ABSENT 031 04.153.005 Post.Kan.Lizard Geel Schimmel Gebren Cap 0511 T616 Pols J. 91+ B 0512 8NNF Verwey C.C. 88 0513 4MXN Delsasso B. 89 0514 8NNF Verwey C.C. 88 Z 031 04.153.006 Post.Kan.Lizard Geel Schimmel Zonder Cap 0515 4MXN Delsasso B. 90

A.V. G A.V. B

026 04.022.001 Post.Kan.Noordhollandse Frisé Lipochroom 0516 FG85 Dries H. 90 0517 FG85 Dries H. 91 026 04.034.001 Post.Kan.Zuidhollandse Frisé Lipochroom 0518 H856 Tholenaar A. 90 0519 H856 Tholenaar A. 89 0520 H856 Tholenaar A. 92 0521 H856 Tholenaar A. 91

G

BK

029 04.126.001 Post.Kan.Gloster Corona Lipochr. Int.E/O Met Kuif 0465 5DZE Weyers A. 91 0466 5DZE Weyers A. 90

027 04.048.001 Post.Kan.Yorkshire Lipochroom Schimmel 0522 WB71 Klink D.van 92 0523 WB71 Klink D.van 91

029 04.127.001 Post.Kan.Gloster Corona Lipochr. Sch. E/O Met Kuif 0467 JJ68 Wereld T.van der 88

027 04.051.001 Post.Kan.Yorkshire Bont Intensief 0524 WB71 Klink D.van

92

G

029 04.129.001 Post.Kan.Gloster Corona Melanine Schimmel 0468 9NLT Baghus H. 90 A.V.

027 04.052.001 Post.Kan.Yorkshire Bont Schimmel 0525 WB71 Klink D.van

91

G

A.V. G


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0576 0577 0578

027 04.058.001 Post.Kan.Rheinländer Gladkop Lipochroom 0526 FG85 Dries H. 90 027 04.059.001 Post.Kan.Rheinländer Gekuifd Lipochroom 0527 FG85 Dries H. 91

G

027 04.069.001 Post.Kan.Belgische Bult Lipochroom 0528 H856 Tholenaar A.

91

G

027 04.071.001 Post.Kan.Belgische Bult Bont 0529 H856 Tholenaar A. 0530 H856 Tholenaar A. 0531 H856 Tholenaar A.

91 92 90

G

027 04.077.001 Post.Kan.Münchener Melanine 0532 7EJJ Noord E.M.van 0533 7EJJ Noord E.M.van 0534 7EJJ Noord E.M.van 0535 7EJJ Noord E.M.van 0536 7EJJ Noord E.M.van

ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT

027 04.078.001 Post.Kan.Münchener Bont 0537 7EJJ Noord E.M.van

ABSENT

9LFH 9LFH 9LFH

Brandt P. Brandt P. Brandt P.

042 05.004.002 Zebravink Bleekrug Bruin Pop 0579 1HKR Rinzema O. 0580 1HKR Rinzema O. 0581 1HKR Rinzema O. 0582 1HKR Rinzema O. 044 05.009.001 Zebravink Wit 0583 5LDH Rinzema S. 0584 5LDH Rinzema S. 0585 5LDH Rinzema S. 0586 5LDH Rinzema S. 049 06.020.026 Witkopnon Wildkleur 0587 5LXT Moerman B. 0588 5LXT Moerman B. 0589 5LXT Moerman B. 0590 5LXT Moerman B.

027 04.080.001 Post.Kan.Scotch Fancy Lipochroom Schimmel 0538 H856 Tholenaar A. 89 0539 H856 Tholenaar A. 89 0540 H856 Tholenaar A. 92 0541 H856 Tholenaar A. 90 360 + 3 = 363

049 06.021.001 Spitsstaartbronzeman Wildkleur 0591 1HKR Rinzema O. 0592 1HKR Rinzema O. 0593 1HKR Rinzema O. 0594 1HKR Rinzema O.

027 04.079.001 Post.Kan.Scotch Fancy Lipochroom Intensief 0542 H856 Tholenaar A. 91 0543 H856 Tholenaar A. 91 BK 182 + 3 = 185

050 07.001.002 Loodbekje Wildkleur 0595 1HKR Rinzema O. 0596 1HKR Rinzema O. 0597 1HKR Rinzema O. 0598 1HKR Rinzema O.

027 04.086.001 Post.Kan.Japan Hoso Lipochroom Schimmel 0544 FG85 Dries H. 89 0545 FG85 Dries H. 91 A.V. 180 + 2 = 182 027 04.079.001 Post.Kan.Scotch Fancy Lipochroom Intensief 0546 FG85 Dries H. 91

050 08.001.001 Rijstvogel Wildkleur 0599 4FDY Ligthart T. 0600 4FDY Ligthart T. 0601 4FDY Ligthart T. 0602 4FDY Ligthart T.

027 04.080.001 Post.Kan.Scotch Fancy Lipochroom Schimmel 0547 8HHQ Stoop G.J. 90 0548 H856 Tholenaar A. 90 0549 H856 Tholenaar A. 90 0550 8HHQ Stoop G.J. 92 G

051 09.002.001 Gouldamadine Roodkop Lichtgroen Man 0603 CC57 Rijn A.van 0604 CC57 Rijn A.van 0605 CC57 Rijn A.van 0606 CC57 Rijn A.van

027 04.083.001 Post.Kan.Scotch Fancy Bont Intensief 0551 H856 Tholenaar A.

92

027 04.084.001 Post.Kan.Scotch Fancy Bont Schimmel 0552 H856 Tholenaar A. 0553 H856 Tholenaar A. 0554 H856 Tholenaar A.

0607 0608 0609 0610

91 93 92

A.V. BK

027 04.086.001 Post.Kan.Japan Hoso Lipochroom Schimmel 0555 FG85 Dries H. 90 028 04.092.001 Post.Kan.Raza Español Lipochroom Intensief 0556 7LKP Tuuk S.R.van de 89 0557 FG85 Dries H. 91 G 0558 7LKP Tuuk S.R.van de 89 0559 FG85 Dries H. 89 028 04.093.001 Post.Kan.Raza Español Lipochroom Schimmel 0560 7LKP Tuuk S.R.van de 88 0561 7LKP Tuuk S.R.van de 89 028 04.104.001 Post.Kan.Fife Fancy Lipochroom Intensief 0562 5DZE Weyers A. 92 0563 5DZE Weyers A. 91 0564 8HHQ Stoop G.J. 88 0565 8HHQ Stoop G.J. 88

Z702 Z702 Z702 Z702

Bertina L. Bertina L. Bertina L. Bertina L.

052 10.002.001 Maskeramadine Wildkleur M/P 0611 1KMA Verwey R. 0612 1KMA Verwey R. 0613 1KMA Verwey R. 0614 1KMA Verwey R. 052 10.005.007 Dornastrilde Wildkleur M/P 0615 7MRU Net M.van de 0616 7MRU Net M.van de 0617 7MRU Net M.van de 0618 7MRU Net M.van de 0619 0620 0621 0622

L751 L751 L751 L751

Trigt W.van Trigt W.van Trigt W.van Trigt W.van

G 053 12.002.771 Blauwkopblauwfazantje 0623 L751 Trigt W.van 0624 L751 Trigt W.van 0625 L751 Trigt W.van 0626 L751 Trigt W.van

028 04.106.001 Post.Kan.Fife Fancy Melanine Intensief 0566 JJ68 Wereld T.van der 0567 9LFH Brandt P. 0568 9LFH Brandt P.

90 91 90

028 04.107.001 Post.Kan.Fife Fancy Melanine Schimmel 0569 FG85 Dries H. 0570 9LFH Brandt P. 0571 9LFH Brandt P. 0572 FG85 Dries H. 0573 9LFH Brandt P. 0574 9LFH Brandt P.

91+ G 91 Z 88 88 89 90

028 04.109.001 Post.Kan.Fife Fancy Bont Schimmel 0575 9LFH Brandt P.

91

G

058 16.003.011 Grasmus 0627 1BXR Geerlings M.J. 0628 1BXR Geerlings M.J. 0629 1BXR Geerlings M.J. 0630 1BXR Geerlings M.J. 042 05.004.001 Zebravink Bleekrug Bruin Man 0631 1HKR Rinzema O. 0632 1HKR Rinzema O.

89 90 88

A.V.

91 88 90 91 360 + 3 = 363 91 91 91 91 BK 364 + 6 = 370 91 90 90 91 G 362 + 5 = 367 91 92 91 90 BK 364 + 4 = 368 89 88 88 88 353 + 5 = 358 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT 90 87 89 85 351 + 1 = 352 86 87 87 86 346 + 5 = 351 90 91 91 90 362 + 5 = 367 92 92 90 91 BK 365 + 4 = 369 87 89 91 90 A.V. 357 + 2 = 359 90 90 91 90 BK 361 + 5 = 366 89 89 89 89 356 + 6 = 362 91 89 180 + 1 = 181


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------044 05.009.001 Zebravink Wit 0633 1RKC Duin M.van 0634 1RKC Duin M.van 045 05.011.003 Zebravink Oranjeborst Bruin Man 0635 1HKR Rinzema O. 0636 1HKR Rinzema O.

90 91 A.V. BK 181 + 2 = 183 90 89 179 + 2 = 181

045 05.012.003 Zebravink Oranjeborst Zwartborst Bruin Man 0637 1HKR Rinzema O. 90 0638 1HKR Rinzema O. 91+ BK 181 + 2 = 183 045 05.015.003 Zebravink Zwartborst Bruin Man 0639 6KTW Heijne J.H. 0640 6KTW Heijne J.H. 047 05.025.002 Zebravink Witborst Grijs Pop 0641 1RKC Duin M.van 0642 1RKC Duin M.van 048 06.001.001 Jap.Meeuw Zwartbruin 0643 6RZA Duyvenbode G.J.van 0644 6RZA Duyvenbode G.J.van 0645 0646

6RZA Duyvenbode G.J.van 6RZA Duyvenbode G.J.van

049 06.020.021 Driekleurnon Wildkleur 0647 5LXT Moerman B. 0648 5LXT Moerman B. 049 06.020.026 Witkopnon Wildkleur 0649 5LXT Moerman B. 0650 5LXT Moerman B. 050 07.002.032 Zilverbekje Donkerbuik Bruin 0651 6RZA Duyvenbode G.J.van 0652 6RZA Duyvenbode G.J.van 0653 0654

6RZA Duyvenbode G.J.van 6RZA Duyvenbode G.J.van

0655 0656

6RZA Duyvenbode G.J.van 6RZA Duyvenbode G.J.van

0657 0658

6RZA Duyvenbode G.J.van 6RZA Duyvenbode G.J.van

050 07.002.062 Loodbekje Grijs 0659 HT25 Diepstraten J. 0660 HT25 Diepstraten J. 050 08.001.001 Rijstvogel Wildkleur 0661 4MKZ Westerhoud E. 0662 4MKZ Westerhoud E. 0663 0664

4FDY Ligthart T. 4FDY Ligthart T.

91 90 G 181 + 2 = 183 90 90 BK 180 + 3 = 183 88 88 176 + 3 = 179 90 90 BK 180 + 3 = 183

052 10.003.001 Bichenowastrilde Wildkleur M/P 0673 R334 Spruijt C.W.A.J. 0674 R334 Spruijt C.W.A.J.

052 10.005.008 Geschilderde-Astrilde Wildkleur Man 0679 1KMA Verwey R. 0680 1KMA Verwey R.

053 12.001.151 Dwergekstertje Wildkleur 0683 HT25 Diepstraten J. 0684 HT25 Diepstraten J. 053 12.002.771 Blauwkopblauwfazantje 0685 L751 Trigt W.van 0686 L751 Trigt W.van 054 12.005.111 Kleine Cubavink 0687 C270 Linden G.van de 0688 C270 Linden G.van de

90 91 181 + 2 = 183

058 16.003.011 Grasmus 0691 1BXR Geerlings M.J. 0692 1BXR Geerlings M.J.

91 91 Z 182 + 3 = 185 90 89 179 + 2 = 181 92 92 BK 184 + 3 = 187 90 89 179 + 2 = 181 90 88 178 + 1 = 179 91 91 G 182 + 3 = 185 ABSENT ABSENT

92 91 BK 183 + 2 = 185 90 91 G 181 + 2 = 183 87 89 176 + 1 = 177

ABSENT ABSENT 91 90 G 181 + 2 = 183 89 92 181 + 0 = 181

052 11.001.001 Driekleurpapegaaiamadine Wildkleur M/P 0681 7MRU Net M.van de 90 0682 7MRU Net M.van de 90 G 180 + 3 = 183

057 15.017.001 Kleine Putter Wildkleur M/P 0689 T616 Pols J. 0690 T616 Pols J.

051 09.004.005 Gouldamadine Roodkop Lichtgroen Witborst Man 0667 5RCR Oosterbos R. 89 0668 5RCR Oosterbos R. 89 178 + 3 = 181

052 10.002.001 Maskeramadine Wildkleur M/P 0671 1KMA Verwey R. 0672 1KMA Verwey R.

052 10.005.007 Dornastrilde Wildkleur M/P 0677 1KMA Verwey R. 0678 1KMA Verwey R.

92 92 BK 184 + 3 = 187

051 09.002.001 Gouldamadine Roodkop Lichtgroen Man 0665 Z702 Bertina L. 86 0666 Z702 Bertina L. 89 175 + 0 = 175

052 10.001.001 Gordelgrasvink Wildkleur M/P 0669 7AMR Dullaard P. 0670 7AMR Dullaard P.

052 10.004.001 Binsenastrilde Wildkleur Man 0675 1KMA Verwey R. 0676 1KMA Verwey R.

0693 0694

1BXR Geerlings M.J. 1BXR Geerlings M.J.

91 91 BK 182 + 3 = 185 88 89 177 + 2 = 179 92 91 BK 183 + 2 = 185 90 90 BK 180 + 3 = 183 89 87 176 + 1 = 177 90 90 JBK 180 + 3 = 183

040 05.001.001 Zebravink Grijs Man 0695 RE08 Zalm P.M.J. van de 0696 3BLR Poel A.van der 0697 3BLR Poel A.van der

92 88 90

040 05.001.002 Zebravink Grijs Pop 0698 1RKC Duin M.van 0699 7AMR Dullaard P.

89 90

041 05.002.001 Zebravink Bruin Man 0700 R334 Spruijt C.W.A.J. 0701 1HKR Rinzema O. 0702 7AMR Dullaard P.

88 92 91

041 05.002.002 Zebravink Bruin Pop 0703 7AMR Dullaard P. 0704 R334 Spruijt C.W.A.J. 0705 1RKC Duin M.van 0706 7AMR Dullaard P. 0707 1HKR Rinzema O.

91+ Z 87 90 90 89

042 05.003.001 Zebravink Bleekrug Grijs Man 0708 QT99 Meijer WETM.

90

A.V.

042 05.003.002 Zebravink Bleekrug Grijs Pop 0709 RE08 Zalm P.M.J. van de

91

BK

042 05.004.001 Zebravink Bleekrug Bruin Man 0710 RE08 Zalm P.M.J. van de

90

043 05.005.001 Zebravink Masker Grijs Man 0711 3BLR Poel A.van der 0712 3BLR Poel A.van der

89 92

BK

043 05.006.001 Zebravink Masker Bruin Man 0713 1HKR Rinzema O.

91

G

043 05.006.002 Zebravink Masker Bruin Pop 0714 1HKR Rinzema O.

90

044 05.009.001 Zebravink Wit 0715 5LDH Rinzema S. 0716 5LDH Rinzema S. 0717 N822 Leeuwenstein H. 0718 5LDH Rinzema S.

92 90 90 89

A.V. BK

BK

A.V. BK


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0719 0720

RE08 3BLR

Zalm P.M.J. van de Poel A.van der

044 05.010.001 Zebravink Bont Grijs Man 0721 RE08 Zalm P.M.J. van de 044 05.010.004 Zebravink Bont Bruin Pop 0722 RE08 Zalm P.M.J. van de 045 05.011.002 Zebravink Oranjeborst Grijs Pop 0723 6KTW Heijne J.H. 045 05.011.004 Zebravink Oranjeborst Bruin Pop 0724 1HKR Rinzema O.

92- Z 88

049 06.020.008 Dwergrietvink Wildkleur 0763 7AMR Dullaard P.

92

B

049 06.020.021 Driekleurnon Wildkleur 0764 5LXT Moerman B.

93

BK

049 06.020.022 Zwartkopnon Wildkleur 0765 5LXT Moerman B.

89

049 06.020.023 Chinese Zwartkopnon Wildkleur 0766 5LXT Moerman B.

88

049 06.020.024 Bruinkopnon Wildkleur 0767 5LXT Moerman B.

90

049 06.020.026 Witkopnon Wildkleur 0768 5LXT Moerman B.

91

049 06.020.027 Bleekkopnon Wildkleur 0769 5LXT Moerman B.

91

049 06.020.031 Diksnavelnon Wildkleur 0770 5LXT Moerman B.

92+ A.V. Z

049 06.020.034 Vijfkleurennon Wildkleur 0771 5LXT Moerman B.

90

049 06.020.035 Prachtnon Wildkleur 0772 5LXT Moerman B.

91

049 06.020.172 Bruinborst Rietvink Roodbruin 0773 7AMR Dullaard P.

90

049 06.020.291 Driekleurennon Roodbruin 0774 5LXT Moerman B.

89

049 06.021.001 Spitsstaartbronzeman Wildkleur 0775 1HKR Rinzema O. 0776 1HKR Rinzema O.

92 90

049 06.021.004 Molukkenbronzeman Wildkleur 0777 HT25 Diepstraten J. 0778 HT25 Diepstraten J.

92+ G 89

049 06.021.007 Borneobronzeman Wildkleur 0779 1HKR Rinzema O. 0780 1HKR Rinzema O.

91 88

049 06.021.021 Indische Muskaatvink Wildkleur 0781 HT25 Diepstraten J.

91

050 07.001.002 Loodbekje Wildkleur 0782 1HKR Rinzema O.

89

050 07.002.001 Zilverbekje Bruin 0783 SR99 Fonville A. 0784 SR99 Fonville A. 0785 3NRY Gent M.G.van 0786 3NRY Gent M.G.van

91 93 90 91

050 07.002.049 Zilverbekje Ino 0787 3NRY Gent M.G.van 0788 3NRY Gent M.G.van

89 89

A.V.

050 07.002.062 Loodbekje Grijs 0789 HT25 Diepstraten J.

92

Z

050 07.002.064 Loodbekje Opaal 0790 7MRU Net M.van de

89

050 07.002.071 Loodbekje Pastel Bruin 0791 HT25 Diepstraten J.

90

050 08.001.001 Rijstvogel Wildkleur 0792 RE08 Zalm P.M.J. van de 0793 RE08 Zalm P.M.J. van de 0794 5RUV Ruiter J.de 0795 5RUV Ruiter J.de 0796 4MKZ Westerhoud E. 0797 4MKZ Westerhoud E. 0798 4MKZ Westerhoud E. 0799 4MKZ Westerhoud E. 0800 4FDY Ligthart T. 0801 4FDY Ligthart T. 0802 4FDY Ligthart T.

89 89 89 91 90 91 Z 90 A.V. 91+ G ABSENT ABSENT ABSENT

050 08.002.005 Rijstvogel Mokkabruin 0803 RE08 Zalm P.M.J. van de 0804 RE08 Zalm P.M.J. van de

89 88

050 08.003.001 Rijstvogel (Zwartoog) Wit 0805 5RUV Ruiter J.de

90

90 90

045 05.012.003 Zebravink Oranjeborst Zwartborst Bruin Man 0728 N822 Leeuwenstein H. 90 045 05.012.004 Zebravink Oranjeborst Zwartborst Bruin Pop 0729 1HKR Rinzema O. 91 045 05.014.001 Zebravink Oranjeborst Zwartborst Blackface Gr.Man 0730 7AMR Dullaard P. 91 G 045 05.014.003 Zebravink Oranjeborst Zwartborst Blackface Br.Man 0731 1HKR Rinzema O. 90 045 05.015.003 Zebravink Zwartborst Bruin Man 0732 1HKR Rinzema O. 0733 7AMR Dullaard P.

88 93

045 05.015.004 Zebravink Zwartborst Bruin Pop 0734 6KTW Heijne J.H. 0735 1HKR Rinzema O.

91 90

046 05.017.003 Zebravink Blackface Bruin Man 0736 1HKR Rinzema O.

91

BK

047 05.022.003 Zebravink Pastel Bruin Man 0737 7AMR Dullaard P.

92

G

BK

047 05.022.035 Zebravink Pastel Oranjeborst Blackface Bruin Man 0738 1HKR Rinzema O. 91

Z

90 90 92

G

047 05.026.003 Zebravink Isabel Bruin Man 0742 1RKC Duin M.van

89

047 05.026.004 Zebravink Isabel Bruin Pop 0743 N822 Leeuwenstein H. 0744 N822 Leeuwenstein H. 0745 N822 Leeuwenstein H. 0746 1RKC Duin M.van 0747 N822 Leeuwenstein H.

92- Z 91 90 90 92 A.V. G

047 05.030.001 Zebravink Geelsnavel Grijs Man 0748 7AMR Dullaard P.

91

90

045 05.012.002 Zebravink Oranjeborst Zwartborst Grijs Pop 0727 6KTW Heijne J.H. 92

047 05.025.002 Zebravink Witborst Grijs Pop 0740 QT99 Meijer WETM. 0741 7AMR Dullaard P.

1HKR Rinzema O.

89

045 05.012.001 Zebravink Oranjeborst Zwartborst Grijs Man 0725 7AMR Dullaard P. 92+ G 0726 6KTW Heijne J.H. 92

047 05.025.001 Zebravink Witborst Grijs Man 0739 1RKC Duin M.van

0762

93

047 05.035.001 Zebravink Timor Zebravink,Wildvorm Man 0749 C270 Linden G.van de 91

BK G

048 06.001.001 Jap.Meeuw Zwartbruin 0750 RE08 Zalm P.M.J. van de 0751 X484 Plokker J.A. 0752 X484 Plokker J.A. 0753 X484 Plokker J.A. 0754 X484 Plokker J.A. 0755 X484 Plokker J.A. 0756 X484 Plokker J.A. 0757 X484 Plokker J.A. 0758 X484 Plokker J.A.

90 91 G 90+ Z 89 89 88 88 87 89

048 06.003.001 Jap.Meeuw Zwartgrijs 0759 7AMR Dullaard P.

92

049 06.020.002 Zwartborstrietvink Wildkleur 0760 8RKG Wit J.K.

87

049 06.020.007 Bruinborst Rietvink Wildkleur 0761 L751 Trigt W.van

89

BK

BK


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0806 0807 0808 0809

5RUV RE08 5RUV 5RUV

Ruiter J.de Zalm P.M.J. van de Ruiter J.de Ruiter J.de

89 91 90 91+ G

051 09.001.001 Gouldamadine Zwartkop Lichtgroen Roodsnavel Man 0810 CC57 Rijn A.van 91+ A.V. Z 0811 3NRY Gent M.G.van 87 0812 7MRU Net M.van de ABSENT 0813 WH66 Koelewijn P.J.M. 90 0814 CC57 Rijn A.van 89 0815 JJ68 Wereld T.van der 92 G 051 09.001.002 Gouldamadine Zwartkop Lichtgroen Oranjesnavel Man 0816 Z702 Bertina L. 87 0817 WH66 Koelewijn P.J.M. 91 B

052 10.002.001 Maskeramadine Wildkleur M/P 0862 1KMA Verwey R. 0863 1KMA Verwey R. 0864 SR99 Fonville A. 0865 SR99 Fonville A. 052 10.003.001 Bichenowastrilde Wildkleur M/P 0866 1KMA Verwey R. 0867 7MRU Net M.van de 0868 1KMA Verwey R. 0869 R334 Spruijt C.W.A.J. 0870 R334 Spruijt C.W.A.J. 0871 3BLR Poel A.van der

91 92 89 87 87 93 87 87 87

A.V. G

BK A.V. ABSENT

052 10.003.004 Diamantvink Wildkleur M/P 0872 3EVG Neut W.van der 0873 X486 Oever J.van de 0874 3EVG Neut W.van der 0875 3EVG Neut W.van der 0876 1KMA Verwey R. 0877 3EVG Neut W.van der 0878 3EVG Neut W.van der 0879 3EVG Neut W.van der 0880 3EVG Neut W.van der 0881 1KMA Verwey R.

91 A.V. 92- A.V. Z 89 88 87 90 91+ B 90 91 87

052 10.004.001 Binsenastrilde Wildkleur Man 0882 UE08 Mooy W.de 0883 1KMA Verwey R. 0884 1KMA Verwey R. 0885 UE08 Mooy W.de

92 87 87 90

052 10.004.002 Binsenastrilde Wildkleur Pop 0886 L751 Trigt W.van

86

052 10.005.007 Dornastrilde Wildkleur M/P 0887 7MRU Net M.van de 0888 7AMR Dullaard P. 0889 1KMA Verwey R. 0890 1KMA Verwey R. 0891 3BLR Poel A.van der 0892 7MRU Net M.van de

91+ Z 92 G 91 89 87 89

052 10.005.008 Geschilderde-Astrilde Wildkleur Man 0893 1KMA Verwey R. 0894 7AMR Dullaard P. 0895 7AMR Dullaard P. 0896 1KMA Verwey R. 0897 1KMA Verwey R.

90 89 90 91 89

051 09.005.183 Gouldamadine Zwartkop Geel Roodsnavel Pop 0837 3EBZ Droogh S.H.J. 89

052 10.007.001 Gordelgrasvinken Bruin M/P 0898 MH95 Verlaan M.H. 0899 WH66 Koelewijn P.J.M. 0900 WH66 Koelewijn P.J.M. 0901 MH95 Verlaan M.H.

87 89 89 91

051 09.006.001 Gouldamadine Zwartkop Lichtzeegroen Roodsnavel Man 0838 WH66 Koelewijn P.J.M. 88 0839 WH66 Koelewijn P.J.M. 93 A.V. BK

052 10.008.307 Diamantvink Overgoten Man enPop 0902 7AMR Dullaard P. 0903 7AMR Dullaard P.

91 89

051 09.006.003 Gouldamadine Zwartkop Lichtzeegroen Roodsnavel Pop 0840 WH66 Koelewijn P.J.M. 90 0841 5RCR Oosterbos R. 89 0842 WH66 Koelewijn P.J.M. 86

052 10.008.363 Binsenastrilde Pastel man 0904 1KMA Verwey R.

91+ G

052 10.008.364 Binsenastrilde Pastel pop 0905 1KMA Verwey R. 0906 1KMA Verwey R.

90 90

051 09.004.003 Gouldamadine Zwartkop L.Groen W.Borst R.Snavel Pop 0818 3EBZ Droogh S.H.J. 87 0819 3EBZ Droogh S.H.J. 88 051 09.001.003 Gouldamadine Zwartkop Lichtgroen Roodsnavel Pop 0820 WH66 Koelewijn P.J.M. 89 051 09.002.001 Gouldamadine Roodkop Lichtgroen Man 0821 3NRY Gent M.G.van 0822 3NRY Gent M.G.van 0823 Z702 Bertina L. 0824 Z702 Bertina L. 0825 X486 Oever J.van de

91 86 88 87 89

G A.V.

051 09.002.002 Gouldamadine Roodkop Lichtgroen Pop 0826 3EBZ Droogh S.H.J. 89 0827 CC57 Rijn A.van 90 0828 CC57 Rijn A.van 90 051 09.003.001 Gouldamadine Oranjekop Lichtgroen Man 0829 X486 Oever J.van de 88 0830 Z702 Bertina L. 89 0831 CC57 Rijn A.van 87 051 09.004.001 Gouldamadine Zwartkop L.Groen W.Borst R.Snavel Man 0832 1RKC Duin M.van 90 051 09.004.003 Gouldamadine Zwartkop L.Groen W.Borst R.Snavel Pop 0833 5RCR Oosterbos R. 89 051 09.004.005 Gouldamadine Roodkop Lichtgroen Witborst Man 0834 3EBZ Droogh S.H.J. 87 0835 5RCR Oosterbos R. 91 A.V. G 051 09.004.006 Gouldamadine Roodkop Lichtgroen Witborst Pop 0836 3EBZ Droogh S.H.J. 87

051 09.006.201 Gouldamadine Zwartkop Hemelsblauw Man 0843 JJ68 Wereld T.van der 91

Z

051 09.006.551 Gouldamadine Alle Kopkleuren Wit Man En Pop 0844 3NRY Gent M.G.van 90 052 10.001.001 Gordelgrasvink Wildkleur M/P 0845 7AMR Dullaard P. 0846 7AMR Dullaard P. 0847 1KMA Verwey R. 0848 WH66 Koelewijn P.J.M. 0849 WH66 Koelewijn P.J.M. 0850 WH66 Koelewijn P.J.M. 0851 WH66 Koelewijn P.J.M. 0852 WH66 Koelewijn P.J.M. 0853 WH66 Koelewijn P.J.M. 0854 1KMA Verwey R. 0855 MH95 Verlaan M.H.

92 A.V. G 91+ B 90 88 88 91 89 90 88 88 88

052 10.001.002 Roodsnavelspitsstaartamadine Wildkleur M/P 0856 1HKR Rinzema O. 89 0857 UE08 Mooy W.de 91 0858 UE08 Mooy W.de 92- Z 0859 3EBZ Droogh S.H.J. 88 0860 3EBZ Droogh S.H.J. 88 052 10.001.003 Geelsnavelspitsstaartamadine Wildkleur man/pop 0861 3BLR Poel A.van der 88

B

A.V. G

052 11.001.001 Driekleurpapegaaiamadine Wildkleur M/P 0907 7MRU Net M.van de 92+ G 0908 3EBZ Droogh S.H.J. 87 0909 3EBZ Droogh S.H.J. 89 052 11.001.002 Roodkoppapegaaiamadine Wildkleur M/P 0910 UE08 Mooy W.de 0911 SR99 Fonville A. 0912 7MRU Net M.van de 0913 UE08 Mooy W.de

90 89 90 92

Z

052 11.003.061 Roodkoppapegaaiamadine Zeegroen M/P 0914 7MRU Net M.van de 91

G

053 12.001.001 Bandvinken Wildkleur Man 0915 SR99 Fonville A.

90

053 12.001.051 Bandvink Geelband Man 0916 7AMR Dullaard P.

88

053 12.001.102 Roodkopamadine Wildkleur Pop 0917 C270 Linden G.van de

89

053 12.001.151 Dwergekstertje Wildkleur 0918 HT25 Diepstraten J.

91

A.V. G


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------053 12.002.291 Prachtamarant 0919 8RKG Wit J.K.

87

053 12.002.311 Donkerrode Amarant 0920 8RKG Wit J.K.

91

053 12.002.381 Roze amarant 0921 8RKG Wit J.K.

90

053 12.002.441 Wijnrode amarant 0922 8RKG Wit J.K.

93

053 12.002.491 Mali-Amarant 0923 8RKG Wit J.K.

90

053 12.002.501 Goudbuikje 0924 1HKR Rinzema O.

91

053 12.002.571 Rode Tijgervink 0925 1HKR Rinzema O.

91

053 12.002.771 Blauwkopblauwfazantje 0926 1HKR Rinzema O.

92

A.V. BK

A.V.

91+ Z 89 88

054 12.004.302 Mexicaanse Roodmus Wildkleur Pop 0930 SA97 Zwetsloot B. 0931 C270 Linden G.van de 0932 R334 Spruijt C.W.A.J. 0933 R334 Spruijt C.W.A.J. 0934 8HHQ Stoop G.J. 0935 8HHQ Stoop G.J. 0936 SA97 Zwetsloot B.

92 90 89 89 90 88 91

054 12.007.443 Boliviaanse Bergkardinaal 0939 7MRU Net M.van de 054 12.008.241 Kapoetsensijs Wildkleur 0940 T207 Gietelink J.C.M. 0941 T207 Gietelink J.C.M. 0942 T207 Gietelink J.C.M. 0943 T207 Gietelink J.C.M. 0944 T207 Gietelink J.C.M. 0945 T207 Gietelink J.C.M. 0946 T207 Gietelink J.C.M.

93 90 91 89 91 90 90 89 92 89

056 14.002.287 Mexicaanse Roodmus X Goudvink 0947 JJ68 Wereld T.van der 056 14.002.362 Kanarie X Sijs 0948 T616 Pols J.

057 15.007.003 Rietgors Wildkleur Man 0950 1BXR Geerlings M.J.

91 90 91 92

89 88

057 15.019.001 Europese Groenling Wildkleur Man 0967 RB03 Aalberts J.H. 0968 1LHA Buizer H.J. 0969 1LHA Buizer H.J.

87 87 87

057 15.019.002 Europese Groenling Wildkleur Pop 0970 1LHA Buizer H.J. 0971 1LHA Buizer H.J. 0972 1LHA Buizer H.J. 0973 1LHA Buizer H.J. 0974 1LHA Buizer H.J.

88 88 87 89 88

057 15.020.004 Europese Groenling Agaat Pop 0975 RB03 Aalberts J.H. 0976 RB03 Aalberts J.H.

89 88

057 15.020.147 Europese Groenling Satinet Pop 0977 RB03 Aalberts J.H.

87

A.V.

91 89

Z

A.V.

057 15.023.003 Grote Goudvink Wildkleur Man 0978 JJ68 Wereld T.van der 0979 JJ68 Wereld T.van der 0980 73DU Overtoom J. 0981 1NNA Noort L. 0982 1NNA Noort L.

92 88

057 15.023.004 Grote Goudvink Wildkleur Pop 0983 1NNA Noort L. 0984 1NNA Noort L.

90 89

057 15.024.002 Kleine Goudvink Bruin Pop 0985 JJ68 Wereld T.van der

87

058 16.001.094 Kleine Gele Kwikstaart 0986 1BXR Geerlings M.J.

91

ABSENT G

BK

G

Z A.V. G

058 16.003.011 Grasmus 0987 1BXR Geerlings M.J. 0988 1BXR Geerlings M.J. 058 16.001.030 Baardmannetje 0989 7MRU Net M.van de 0990 7MRU Net M.van de 0991 7MRU Net M.van de 0992 7MRU Net M.van de 059 17.003.076 Japanse Nachtegaal 0993 C270 Linden G.van de 0994 C270 Linden G.van de

ABSENT ABSENT 91 91 91 91 BK 364 + 6 = 370 92 91 BK 183 + 2 = 185

A.V. G

055 13.011.218 Schamalijster 0995 0JMU Zwam .van der 0996 0JMU Zwam .van der 0997 0JMU Zwam .van der

91 92 91

A.V. BK

058 16.001.030 Baardmannetje 0998 7MRU Net M.van de

92

A.V. BK

058 16.005.008 Spotvogel 0999 1BXR Geerlings M.J.

90

059 17.003.076 Japanse Nachtegaal 1000 C270 Linden G.van de

92

A.V.

059 17.003.384 Herdermaina 1001 73DU Overtoom J. 1002 73DU Overtoom J.

91 93

BK

89

057 15.014.026 Sijs Bruin Agaat Man 0955 1NNA Noort L.

93

057 15.014.027 Sijs Bruin Agaat Pop 0956 1NNA Noort L. 0957 1NNA Noort L. 0958 1NNA Noort L. 0959 1NNA Noort L. 0960 1NNA Noort L.

89 91 92 91 90

057 15.014.101 Sijs Ivoor Man 0961 1NNA Noort L.

057 15.016.002 Kleine Barmsijs Bruin Pop 0965 73DU Overtoom J. 0966 73DU Overtoom J.

A.V.

89 88

057 15.013.001 Sijs Wildkleur Man 0954 1RKC Duin M.van

G

ABSENT

057 15.006.004 Huismus Agaat pop 0949 73DU Overtoom J.

057 15.007.004 Rietgors Wildkleur Pop 0951 C270 Linden G.van de 0952 1BXR Geerlings M.J. 0953 1BXR Geerlings M.J.

90

Z

054 12.004.301 Mexicaanse Roodmus Wildkleur Man 0927 R334 Spruijt C.W.A.J. 0928 SA97 Zwetsloot B. 0929 R334 Spruijt C.W.A.J.

054 12.005.111 Kleine Cubavink 0937 C270 Linden G.van de 0938 C270 Linden G.van de

057 15.015.002 Kleine Barmsijs Wildkleur Pop 0964 73DU Overtoom J.

91

BK

075 33.002.001 Japanse Kwartel Wildkleur 1003 3GFC Zaal R. 1004 3GFC Zaal R. 1005 3GFC Zaal R. 1006 3GFC Zaal R. 1007 1008

3GFC Zaal R. 3GFC Zaal R.

1009 1010 1011 1012

3GFC 3GFC 3GFC 3GFC

A.V.

057 15.014.102 Sijs Ivoor Pop 0962 1NNA Noort L.

92+ Z

057 15.015.001 Kleine Barmsijs Wildkleur Man 0963 73DU Overtoom J.

89

Zaal R. Zaal R. Zaal R. Zaal R.

076 34.001.001 Diamantduif Wildkleur 1013 QT99 Meijer WETM.

89 90 92 91 BK 362 + 3 = 365 90 90 BK 180 + 3 = 183 91 A.V. BK 89 90 90 91

G


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1066 076 34.001.081 Diamantduif Witstuit 1014 QT99 Meijer WETM. 076 34.001.181 Diamantduif Bont 1015 QT99 Meijer WETM. 076 34.003.406 Rotsduif 1016 6AGW Boesveld D. 1017 6AGW Boesveld D. 1018 1019

6AGW Boesveld D. 6AGW Boesveld D.

060 18.001.005 Kleine Grasparkiet Hemelsblauw 1067 6NVK Hoogenboom P.J.N.

87

92 92 BK 184 + 3 = 187 90 91+ BK

062 20.002.009 Oogringdwergpapegaai Groen M/P Wildkleur 1024 M154 Westdijk P. 92 1025 M154 Westdijk P. 90 1026 M154 Westdijk P. 92 1027 M154 Westdijk P. 92 BK 366 + 4 = 370 1028 SR51 Westdijk-Bakelaar M. 90 1029 SR51 Westdijk-Bakelaar M. 90 1030 SR51 Westdijk-Bakelaar M. 90 1031 SR51 Westdijk-Bakelaar M. 92 362 + 4 = 366

1036 1037 1038 1039

W014 W014 W014 W014

Hoogendoorn A. Hoogendoorn A. Hoogendoorn A. Hoogendoorn A.

92 92 92 92 BK 368 + 6 = 374 90 88 90 90 358 + 4 = 362

064 21.020.235 Agapornis Roseicollis Oranjemasker Lutino 1040 QJ93 Zwienen C.van 91 1041 QJ93 Zwienen C.van 91 1042 QJ93 Zwienen C.van 91 1043 QJ93 Zwienen C.van 91 BK 364 + 6 = 370 061 19.001.004 Gr.Parkietgr.Parkiet Grijsgroen 1044 GV38 Egmond J.T.M.van 1045 GV38 Egmond J.T.M.van

88 88 176 + 3 = 179

062 20.002.001 Groenstuitdwergpapegaai Groen Man (Wildkleur) 1046 ZK20 Westdijk A. 90 1047 ZK20 Westdijk A. 91 181 + 2 = 183 1048 SR51 Westdijk-Bakelaar M. 91 1049 SR51 Westdijk-Bakelaar M. 92 BK 183 + 2 = 185 062 20.003.003 Grijsrugdwergpapegaai Blauw Man 1050 M154 Westdijk P. 1051 M154 Westdijk P. 063 21.005.001 Agapornis Fischeri Groen 1052 T408 Alphen J.van 1053 T408 Alphen J.van 1054 1055

W014 Hoogendoorn A. W014 Hoogendoorn A.

1056 1057

T408 T408

Alphen J.van Alphen J.van

064 21.020.330 Agapornis Roseicollis Aqua Ino 1058 M154 Westdijk P. 1059 M154 Westdijk P. 060 18.001.001 Kleine Grasparkiet Lichtgroen 1060 3RAR Es M.van 1061 3RAR Es M.van 1062 5PNG Wijfje E.G. 1063 3RAR Es M.van 1064 3RAR Es M.van 1065 3RAR Es M.van

90 92 G 182 + 1 = 183 90 91 181 + 2 = 183 92 90 182 + 1 = 183 92 92 BK 184 + 3 = 187 88 90 178 + 1 = 179 91 92 90 91 89 89

90 88

060 18.002.001 Kleine Grasparkiet Cinnamon Lichtgroen 1068 5PNG Wijfje E.G. 87

88

062 20.002.001 Groenstuitdwergpapegaai Groen Man (Wildkleur) 1020 ZK20 Westdijk A. 90 1021 ZK20 Westdijk A. 91 1022 ZK20 Westdijk A. 91 1023 ZK20 Westdijk A. 92 364 + 4 = 368

063 21.005.001 Agapornis Fischeri Groen 1032 T408 Alphen J.van 1033 T408 Alphen J.van 1034 T408 Alphen J.van 1035 T408 Alphen J.van

3RAR Es M.van

Z BK

060 18.002.051 Kleine Grasparkiet Opaline lichtgroen 1069 6AGW Boesveld D.

88

060 18.004.001 Kleine Grasparkiet Lutino 1070 5PNG Wijfje E.G.

ABSENT

060 18.005.006 Kleine Grasparkiet Grijsvleugel Kobaltblauw 1071 5PNG Wijfje E.G.

ABSENT

060 18.005.009 Kleine Grasparkiet Grijsvleugel Grijs 1072 5PNG Wijfje E.G.

86

060 18.006.351 Spangle Lichtgroen 1073 6AGW Boesveld D. 1074 6AGW Boesveld D. 1075 6AGW Boesveld D.

89 90 90

060 18.007.101 Kleine Grasparkiet Geelmasker Rozet 1076 H494 Duivenvoorden J.J.

86

061 19.001.001 Gr.Parkietgr.Parkiet Lichtgroen 1077 3RTK Maree S. 1078 H494 Duivenvoorden J.J.

88 89

061 19.001.002 Gr.Parkietgr.Parkiet Donkergroen 1079 H494 Duivenvoorden J.J.

88

061 19.001.004 Gr.Parkietgr.Parkiet Grijsgroen 1080 GV38 Egmond J.T.M.van

91+ Z

061 19.001.005 Gr.Parkietgr.Parkiet Hemelsblauw 1081 3RTK Maree S. 1082 3RTK Maree S.

91 90

061 19.001.006 Gr.Parkietgr.Parkiet Kobaltblauw 1083 H494 Duivenvoorden J.J. 1084 GV38 Egmond J.T.M.van

87 89

061 19.001.009 Gr.Parkietgr.Parkiet Grijs 1085 PL50 Bouwmeester J. 1086 3RTK Maree S.

92 90

A.V. B

G

061 19.001.021 Gr.Parkietgr.Parkiet Geelmasker Hemelsblauw 1087 0JCC Caaij T.M.van der 89 061 19.002.001 Gr.Parkietgr.Parkiet Cinnamon Lichtgroen 1088 PL50 Bouwmeester J. 90 061 19.002.004 Gr.Parkietgr.Parkiet Cinnamon Grijsgroen 1089 PL50 Bouwmeester J. 92 061 19.001.001 Gr.Parkietgr.Parkiet Lichtgroen 1090 H494 Duivenvoorden J.J.

87

061 19.002.008 Gr.Parkietgr.Parkiet Cinnamon Violet 1091 PL50 Bouwmeester J.

90

1090

061 19.002.095 Gr.Parkietgr.Parkiet Opaline Cinnamon Hemelsblauw 1092 PL50 Bouwmeester J. 93 A.V. BK 061 19.005.001 Gr.Parkietgr.Parkiet Lutino 1093 H494 Duivenvoorden J.J. 1094 H494 Duivenvoorden J.J.

87 89

061 19.006.284 Gr.Parkietgr.Parkiet Overgoten Geel 1095 PL50 Bouwmeester J.

91

061 19.006.287 Gr.Parkietgr.Parkiet Overgoten Wit 1096 PL50 Bouwmeester J. 1097 PL50 Bouwmeester J.

90 92

G

061 19.007.356 Gr.Parkietgr.Parkiet Spangle Kobaltblauw 1098 GV38 Egmond J.T.M.van 90 1099 H494 Duivenvoorden J.J. 88 061 19.007.357 Gr.Parkietgr.Parkiet Spangle Mauve 1100 H494 Duivenvoorden J.J.

89

061 19.007.359 Gr.Parkietgr.Parkiet Spangle Grijs 1101 H494 Duivenvoorden J.J.

88

A.V.

061 19.007.553 Gr.Parkietgr.Parkiet Dubbelfactorig Spangle Wit 1102 0JCC Caaij T.M.van der 91 G 062 20.001.001 Grijsrugdwergpapegaai Groen Man (Wildkleur) 1103 ZK20 Westdijk A. 90


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1104 1105 1106 1107 1108 1109

3NRY ZK20 SR51 SR51 M154 M154

Gent M.G.van Westdijk A. Westdijk-Bakelaar M. Westdijk-Bakelaar M. Westdijk P. Westdijk P.

91 90 91 90 93- G 92 Z

062 20.001.002 Grijsrugdwergpapegaai Groen Pop (Wildkleur) 1110 3NRY Gent M.G.van 89 062 20.002.001 Groenstuitdwergpapegaai Groen Man (Wildkleur) 1111 ZK20 Westdijk A. 89 1112 ZK20 Westdijk A. 89 A.V. 1113 SR51 Westdijk-Bakelaar M. 91 Z 062 20.002.009 Oogringdwergpapegaai Groen M/P Wildkleur 1114 R334 Spruijt C.W.A.J. 89 1115 R334 Spruijt C.W.A.J. 89 1116 SR51 Westdijk-Bakelaar M. 92 1117 M154 Westdijk P. 90 062 20.003.178 Grijsrugdwergpapegaai Lutino Man 1118 M154 Westdijk P. 1119 M154 Westdijk P.

G

062 20.003.179 Grijsrugdwergpapegaai Lutino Pop 1120 M154 Westdijk P. 1121 M154 Westdijk P. 1122 M154 Westdijk P.

85 93 90

063 21.003.001 Agapornis Nigrigenis Groen 1123 M154 Westdijk P. 1124 SR51 Westdijk-Bakelaar M. 1125 SR51 Westdijk-Bakelaar M. 1126 M154 Westdijk P. 1127 M154 Westdijk P.

90 90 A.V. 93- G 92 90

063 21.005.001 Agapornis Fischeri Groen 1128 T408 Alphen J.van 1129 T408 Alphen J.van 1130 T408 Alphen J.van 1131 T408 Alphen J.van 1132 W014 Hoogendoorn A.

92 92 93 91 91

063 21.006.008 Agapornis Fischeri Violet 1133 W014 Hoogendoorn A.

91+ G

063 21.006.009 Agapornis Fischeri EF Euwing Groen 1134 W014 Hoogendoorn A.

92 91

063 21.007.001 Agapornis Personatus Groen 1136 UN11 Boesveld J.

85

063 21.013.001 Agapornis Taranta Groen (Wildkleur) Man 1137 SA97 Zwetsloot B. 91

BK

A.V. BK

A.V.

068 26.002.115 Roodvoorhoofdkakariki Gele Zwartoog 1165 6NVK Hoogenboom P.J.N. 1166 6NVK Hoogenboom P.J.N.

90 89 179 + 2 = 181

066 23.001.001 Bourkeparkiet Wildkleur Man 1167 GV38 Egmond J.T.M.van 1168 5DZU Korsman P.

89 92

066 23.001.002 Bourkeparkiet Wildkleur Pop 1169 5DZU Korsman P. 1170 GV38 Egmond J.T.M.van

89 88

066 23.002.051 Bourkeparkiet Opaline Man 1171 5DZU Korsman P.

91

066 23.002.053 Bourkeparkiet Opaline-Ino Man 1172 5DZU Korsman P.

90

066 23.003.001 Splendidparkiet Groen (Wildkleur) Man 1173 W531 Niet K.van der 1174 W531 Niet K.van der 1175 W531 Niet K.van der 1176 0JCC Caaij T.M.van der 1177 0JCC Caaij T.M.van der

88 92 87 89 87

066 23.003.002 Splendidparkiet Groen (Wildkleur) Pop 1178 W531 Niet K.van der 1179 W531 Niet K.van der 1180 W531 Niet K.van der

89 88 90

066 23.005.001 Turquoisineparkiet Groen (Wildkleur) Man 1181 CJ91 Meer T.van de 89 1182 3EVG Neut W.van der 91

G

G

G

A.V.

G

066 23.006.351 Turquoisineparkiet Dilute Groen Man 1186 8EVE Barnhoorn P.J.

92

066 23.006.352 Turquoisineparkiet Dilute Groen Pop 1187 8EVE Barnhoorn P.J. 1188 8EVE Barnhoorn P.J.

93 92

A.V. BK

BK

91 93 91

067 24.001.002 Valkparkiet wildkleur pop 1193 6AGW Boesveld D. 1194 3RAR Es M.van 1195 6NVK Hoogenboom P.J.N. 1196 3RAR Es M.van 1197 3RAR Es M.van

89 92 89 91 90

067 24.002.004 Valkparkiet Cinnamon Pop 1198 3RAR Es M.van 1199 3RAR Es M.van

90 89

067 24.002.046 Valkparkiet Witmasker Man 1200 6NVK Hoogenboom P.J.N.

89

067 24.002.047 Valkparkiet Witmasker Pop 1201 6NVK Hoogenboom P.J.N. 1202 6NVK Hoogenboom P.J.N.

91 92

A.V. G

068 25.001.001 Veelkleurenparkiet Groen (Wildkleur) Man 1203 4GYL Verdegaal TH.M. 91

A.V. Z

90 88 90 92 90 91 88

BK

065 22.002.001 Catharinaparkiet D Groen 1152 1AFX Snel H.H.

91

G

068 26.001.001 Swiftparkiet Groen 1155 P362 Duynisveld W.

Duynisveld W. Duynisveld W.

92 92 BK 184 + 3 = 187 90 90 180 + 3 = 183

067 24.001.001 Valkparkiet Wildkleur Man 1190 3RAR Es M.van 1191 3RAR Es M.van 1192 6AGW Boesveld D.

065 22.001.001 Catharinaparkiet Groen (Wildkleur) 1145 UN11 Boesveld J. 1146 0JCC Caaij T.M.van der 1147 UN11 Boesveld J. 1148 1AFX Snel H.H. 1149 1AFX Snel H.H. 1150 1AFX Snel H.H. 1151 1AFX Snel H.H.

071 29.001.141 Aymaraparkiet Wildkleur 1154 5DZU Korsman P.

P362 P362

92 91 BK 183 + 2 = 185

066 23.006.501 Turquoisineparkiet Roodbuik Groen Man 1189 8EVE Barnhoorn P.J. 90

064 21.020.232 Agapornis Roseicollis Oranjemasker D Groen 1141 QJ93 Zwienen C.van 91 1142 QJ93 Zwienen C.van 90

90

068 26.001.001 Swiftparkiet Groen 1161 HJ26 Rikkers J. 1162 HJ26 Rikkers J.

90 90 91 BK 361 + 5 = 366

G

064 21.020.056 Agapornis Roseicollis Pallid Oranjemasker Groen 1140 M154 Westdijk P. 88

065 22.002.016 Catharinaparkiet Turquoise 1153 0JCC Caaij T.M.van der

Duynisveld W. Duynisveld W. Duynisveld W.

066 23.005.002 Turquoisineparkiet Groen (Wildkleur) Pop 1183 CJ91 Meer T.van de 90 1184 CJ91 Meer T.van de 92 1185 CJ91 Meer T.van de 90

064 21.019.185 Agapornis Roseicollis Opaline Oranjemasker Lutino 1138 QJ93 Zwienen C.van 90 A.V. 1139 M154 Westdijk P. 91 A.V. G

064 21.020.235 Agapornis Roseicollis Oranjemasker Lutino 1143 QJ93 Zwienen C.van 92 1144 QJ93 Zwienen C.van 90

P362 P362 P362

066 23.001.001 Bourkeparkiet Wildkleur Man 1159 5DZU Korsman P. 1160 5DZU Korsman P.

1163 1164

92 91

063 21.006.021 Agapornis Fischeri Pastel Groen 1135 W014 Hoogendoorn A.

1156 1157 1158

Z

BK

Z A.V.

88 90


N08 v.v.Vogellust - DISTRICTSTENTOONSTELLING 2012

Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs Kooi Rnr Kwnr. Naam Pnt Prijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1204 1205

1CUB Wubben J.F. 1CUB Wubben J.F.

92 89

BK 070 28.006.002 Pruimkopparkiet Wildkleur Pop 1247 P362 Duynisveld W.

068 25.001.002 Veelkleurenparkiet Groen (Wildkleur) Pop 1206 4GYL Verdegaal TH.M. 90 068 25.001.011 Hooded Parkiet Man 1207 W531 Niet K.van der

074 32.003.112 Grijzeroodstaartpapegaai 1248 4GAA Evers W.R. 1249 4GAA Evers W.R.

87 1250

068 25.001.012 Hooded Parkiet pop 1208 W531 Niet K.van der

88

068 26.001.001 Swiftparkiet Groen 1209 HJ26 Rikkers J. 1210 HJ26 Rikkers J. 1211 P362 Duynisveld W. 1212 8NYD Rijsbergen R.J. 1213 8NYD Rijsbergen R.J.

90 91 89 89 91+

068 26.001.003 Roodvoorhoofdkakariki Groen 1214 6NVK Hoogenboom P.J.N.

89

068 26.002.115 Roodvoorhoofdkakariki Gele Zwartoog 1215 P362 Duynisveld W. 1216 6NVK Hoogenboom P.J.N.

88 89

070 28.006.001 Pruimkopparkiet Wildkleur Man 1217 P362 Duynisveld W. 1218 P362 Duynisveld W. 070 28.006.002 Pruimkopparkiet Wildkleur Pop 1219 P362 Duynisveld W. 1220 P362 Duynisveld W.

A.V. Z A.V. G

92 91 BK 183 + 2 = 185 92 90 182 + 1 = 183

069 27.003.001 Pennantrosella Wildkleur 1221 HQ62 Berg P.C.van der

91

G

069 27.005.002 Stanley Rosella Wildkleur Rood 1222 TY98 Vink C. 1223 TY98 Vink C.

90 91

A.V. G

069 27.007.011 Strogele Rosella Wildkleur 1224 P362 Duynisveld W. 1225 P362 Duynisveld W.

92 90

G

069 27.009.001 Barnardparkiet Wildkleur 1226 P362 Duynisveld W. 1227 P362 Duynisveld W.

90 91

A.V.

069 27.009.021 Barrabandparkiet Wildkleur Man 1228 HM50 Seggelen A.van 1229 HM50 Seggelen A.van 1230 1CUB Wubben J.F. 1231 1CUB Wubben J.F. 1232 1CUB Wubben J.F.

92 91 90 93 91

Z

069 27.009.022 Barrabandparkiet Wildkleur Pop 1233 HM50 Seggelen A.van

91

070 28.001.002 Halsbandparkiet Groen (Wildkleur) Pop 1234 8MCC Starre G.J.van de

91

070 28.002.005 Halsbandparkiet Grijsgroen Man 1235 ZK08 Starre J.van de

91

070 28.002.008 Halsbandparkiet Turquoise Pop 1236 ZK08 Starre J.van de

91

A.V.

070 28.002.026 Halsbandparkiet Grijs Pop 1237 8MCC Starre G.J.van de

93

BK

070 28.002.052 Halsbandparkiet Cinnamon Groen 1238 HQ62 Berg P.C.van der 1239 HQ62 Berg P.C.van der

90 90

070 28.002.057 Halsbandparkiet Cinnamon Grijsgroen Man 1240 8MCC Starre G.J.van de 92

BK A.V.

G

A.V. Z

070 28.002.058 Halsbandparkiet Cinnamon Grijsgroen Pop 1241 8MCC Starre G.J.van de 92 070 28.002.070 Halsbandparkiet Cinnamon Blauw Pop 1242 HM50 Seggelen A.van 1243 HM50 Seggelen A.van 1244 HM50 Seggelen A.van

91 91 91

070 28.003.600 Halsbandparkiet Albino 1245 ZK08 Starre J.van de

90

070 28.006.001 Pruimkopparkiet Wildkleur Man 1246 P362 Duynisveld W.

91

G

4GAA Evers W.R.

90 92 A.V. 92 BK 184 + 3 = 187 93 BK


WILT U VOGELS GAAN HOUDEN ? WILT U MEER WETEN OVER DEZE HOBBY ? WILT U LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING ? VUL DAN DE ONDERSTAANDE BON IN. De contributie bedraagt € 32,50 per jaar. Inschrijfgeld € 4,50. Jeugdleden tot 18 jaar € 18,00. Gastleden en donateurs € 16,00. Advertenties in het contactblad € 6,00. Leden buiten Noordwijk en Noordwijkerhout betalen € 6,00 extra voor de verzendkosten van het contactblad. U ontvangt hier voor het maandblad Onze Vogels van de bond en ons contactblad wat 6 keer per jaar verschijnt. Er zijn ook verenigingsavonden en een jaarlijkse tentoonstelling.

Naam:……………………………………………………………. Voorletters:……………………………………………………. Adres:…………………………………………………………… Postcode:………………………………………………………… Woonplaats:………………………………………………… Geb.datum:…………………………………………………….. Handtekening :…………………………………………….. Telefoon:………………………………………………………… E-mail:…………………………………………………………..

Secr. V.V. Vogellust G.A. Barnhoorn-Kramer Zilverschoon 41 2201 SX Noordwijk 071 36 164 72 gabarnhoorn@gmail.com Betalingen op rekeningnummer: 37 69 39 613 ten name van Penningmeester V.V. Vogellust. www.vogellust-noordwijk.nl


AUTOBEDRIJF SCHOONOORD VOORHOUT


Vrienden die onze vereniging steunen: Kraska BV Noordwijkerhout

Berbee-Tuinen

Boekhandel van der Meer Noordwijk

Adverteerders die onze vereniging steunen: Aart van der Diervoeders Kudelstaart

Aannemer Riem-Vis & Lindhout

Autobedrijf Hoogeveen Autobedrijf Kleverlaan B.V.

Autobedrijf Schoonoord

Boskoopse Vogelmarkt

Buro Aktief

De Jong’s autobedrijven

De Verfspecialist Lassooy

Dieren en Hengelsport speciaalzaak Peter Koelewijn

Discus Noordwijk

Fixet van der Loo

Gebr. van der Putten B.V.

Hano dier & tuin

Hubo Noordwijk

Joustra’s Tegel en Natuursteen B.V.

Joop Faase B.V.

Keurslager Krijn van der Bent

Klinkenberg Techniek

Kromhout Makelaardij

Sanidrome Ter Laak

Patisserie en Chocolaterie George Vis, Carlo Midiri

Schildersbedrijf Jos van Duin

Schildersbedrijf N. van Kesteren en Zn

Shoe-Inn M. Hageraats

Steenvoorden Tweewielers

Theo’s Tweewielershop

Timmers Verpakkingen

Van Asten-Gebra Noordwijk

Van der Meer & Lommers B.V.

Vishandel W. Hoek

Witte Molen Meeuwen

Woninginrichting van Gerven

Diegene die ons een goed hart toedragen: Bruna Kerkstraat

Beaphar

Expert de Lange

Fixet van der Loo

Foto van Kampen

Vishandel Hoek

Onur Delicatessen

Verkade- Beddenspecialist


Bedankt anonieme donateur voor het aandenken voor de inschrijvers. ------------------------------------------------------------------------Wij willen de inschrijvers en de anonieme gevers bedanken voor hun bijdrage aan de ereprijzen. --------------------------------------------------De vogels zijn gekeurd door de volgende keurmeesters: Leiding Kanaries: P. van der Tuin Zang: dhr. J.J. Aelbrechts en dhr. M.G. van Straalen Kanaries: S.S. van der Heide en J.T.M. van der Hoorn B. van Meeteren en A. Platteeuw T.H. Schalkwijk en F.H. Verschuur H.K. van der Wal Leiding Tropen en Kromsnavels: P.T. Verhijde Tropen en Kromsnavels: J.A.D. Balemans en D. Bijlsma H.A. van Dortmont en K. Haneveld J.L. Kaper en P. Koopmans B. Salomonsz en G. Streefkerk R. Tajes en P.J. de Harder ---------------------------------------------------------------Onze grote dank gaat uit naar de zusterverenigingen De Kolibri uit Noordwijkerhout De Diamantvink uit Roelofarendsveen Vogelvreugd uit Koudekerk Kanarievogel uit Katwijk voor de hulp van hun leden en het lenen van materiaal en Lex Kaptein en Dirk van Noort voor hun geweldige administratieve ondersteuning.


Catalogus Districtstentoonstelling 2012  

Catalogus Districtstentoonstelling 2012. v.v. Vogellust, Noordwijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you