Issuu on Google+

ZOZKETA SORTEO

Informazio geihago kontrazalean M谩s informaci贸n en la contraportada

ELORRI BELTZA - ENDRINO (Prunus spinosa)

EGUTEGIA calendario 2013


HURRITZA - AVELLANO (Corylus avellana)


45 734 0 2 7 6 : Tel.

aundien Traste h ta: bilke os: luminos o v a id g Reco

Entre los objetivos recoge que las Mancomunidades deberán implantar la recogida separada de biorresiduos con el objetivo de recogida del 50% de los mismos para el 2020, con un porcentaje máximo de impropios del 10%.

Aprobado por el Gobierno de Navarra el 27 de diciembre de 2010.

(PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE NAVARRA)

PIGRN

Helburuen artean Mankomunitateek biohondakinen bilketa berezia ezarri beharko dutela jasotzen du, 2020an %50 biltzeko helburuarekin. Gainera, hondakin desegokien portzentajea %10ekoa izanen da gehienez.

Nafarroako Gobernuak 2010eko abenduaren 27an onetsia.

(NAFARROAKO HONDAKINEN KUDEAKETARAKO PLAN INTEGRALA)

NHKPI 5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

7

Astelehena Lunes

4 11 18 25

Ilargi berria Luna Nueva

28

21

14

3 10 17 24 31

1 8 15 22 29

8

1

Asteartea Martes

Ilgora Luna Creciente

29

22

15

2 9 16 23 30

Abendua Diciembre 2012

Ilargi betea Luna Llena

30

23

16

9

2

ZOZKETA SORTEO

Asteazkena Miércoles

Ilbehera Luna Menguante

31

24

17

10

3

Ortzeguna Jueves

(xehetasunak azken orrian)

26

19

12

7 14 21 28

1 8 15 22

6

Igandea Domingo

6 13 20 27

2 9 16 23

(más detalles en la última página)

27

20

13

5 12 19 26

Días y localidades de recogida

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

Sunbilla Doneztebe Oitz Urrotz Beintza Labaien Saldias

Elizondo Arizkun Erratzu Amaiur Azpilkueta

Larunbata Sábado

5

Bilketa egunak eta herriak

25

18

11

4

Ortzirala Viernes

Urtarrila Enero 2013 4 11 18 25

Otsaila Febrero 3 10 17 24


GEREZIONDOA - CEREZO (Prunus avium)


5 734 4 0 2 7 6 Tel.:

aundien Traste h ta: bilke : minosos lu o v a id Recog

La puesta en marcha del nuevo sistema dependerá de la respuesta del Gobierno de Navarra en relación a la financiación de las inversiones a realizar.

Por eso se realizó en el 2012 un estudio de alternativas en la zona tras el cual se acordó la implantación de la recogida puerta a puerta de la materia orgánica y de la fracción resto en Bera, Lesaka, Sunbilla, Doneztebe, Irurita y Elizondo y del compost domiciliario o comunitario en el resto de los pueblos y en zonas diseminadas.

Según el Plan arriba mencionado las Entidades Locales debían presentar sus propuestas de recogida de materia orgánica en el plazo de un año.

DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE NAVARRA)

PIGRN (PLAN INTEGRADO

Sistema berria martxan paratzeko Nafarroako Gobernuaren erantzunaren zain gaude. Izan ere, egin beharreko inbertsioak nola finantzatuko diren jakin bahar dugu.

Horregatik 2012an aukera desberdinen ikerketa bat egin zen zonalderako. Horren ondorioz, Bera, Lesaka, Sunbilla, Doneztebe, Irurita eta Elizondon materia organikoaren eta errefusaren atez ateko bilketa ezartzea erabaki zen. Gainerako herrietan eta baserri auzoetan etxeko edo auzoko konposta eginen da.

Goian aipatutako Planaren arabera Toki-Erakundeek urte bateko epean materia organikoa biltzeko proposamenak aurkeztu behar zituzten.

HONDAKINEN KUDEAKETARAKO PLAN INTEGRALA)

NHKPI (NAFARROAKO 3 10 17 24 31

4 11 18 25

5

Asteartea Martes

Ilargi berria Luna Nueva

25

Ilgora Luna Creciente

26

19

6 13 20 27

18

5 12 19 26

12

4

Astelehena Lunes

2 9 16 23 30

11

7 14 21 28

1 8 15 22 29

Urtarrila Enero

Ilargi betea Luna Llena

27

20

13

6

Asteazkena Miércoles

Ilbehera Luna Menguante

28

21

14

7

Ortzeguna Jueves

(xehetasunak azken orrian)

23

16

9

7 14 21 28

1 8 15 22 29

3

Igandea Domingo

6 13 20 27

2 9 16 23 30

(más detalles en la última página)

24

17

10

5 12 19 26

Días y localidades de recogida

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

Sunbilla Doneztebe Donamaria Gaztelu Legasa Narbarte Oieregi

Elizondo Irurita Ziga Aniz Berroeta Almandoz

Larunbata Sábado

2

Bilketa egunak eta herriak

22

15

8

1

ZOZKETA SORTEO

Ortzirala Viernes

Otsaila Febrero 2013 4 11 18 25

Martxoa Marzo 3 10 17 24 31


MERTXIKONDOA - MELOCOTONERO (Prunus persica)


5 734 4 0 2 7 6 Tel.:

Traste n haundie bilketa: a Recogid s: oso volumin

En 2012, subvencionados por el Gobierno de Navarra, se han comprado dos nuevos camiones para toda la zona: Uno para limpiar los contenedores ordinarios y otro para recoger cartones y voluminosos (el que aparece en la imagen).

NUEVOS CAMIONES PARA TODA LA ZONA

2012an eta zonalde guztirako bi kamioi berri erosi ditugu Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzarekin: Bat zaborrontziak garbitzeko eta bestea kartoia eta traste haundiak biltzeko (argazkian agertzen dena).

KAMIOI BERRIAK ZONALDE GUZTIRAKO 6 13 20 27

7 14 21 28

Ilargi berria Luna Nueva

25

Ilgora Luna Creciente

26

19

5

Asteartea Martes

18

3 10 17 24

12

4

Astelehena Lunes

5 12 19 26

2 9 16 23

11

4 11 18 25

1 8 15 22

Otsaila Febrero

Ilargi betea Luna Llena

27

20

13

6

Asteazkena Miércoles

Ilbehera Luna Menguante

28

21

14

7

Ortzeguna Jueves

30

23

16

9

2

(xehetasunak azken orrian)

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

(más detalles en la última página)

31

24

17

10

3

Igandea Domingo

3 10 17 24

Abril Apirila

2 9 16 23 30

Días y localidades de recogida

Sunbilla Doneztebe Elgorriaga Ituren Zubieta Eratsun Ezkurra

Elizondo Gartzain Lekaroz Arraioz Oronoz

Larunbata Sábado

Bilketa egunak eta herriak

29

22

15

8

1

ZOZKETA SORTEO

Ortzirala Viernes

Martxoa Marzo 2013 1 8 15 22 29


UDAREONDOA - PERAL (Pyrus cordata)


2 Tel.: 67

045 734

aundien Traste h ta: bilke inosos: m lu o v a Recogid

¡Lleva tu libro y cámbialo por otro del frigorífico!!

Dentro de la Semana Europea de la Prevención, se puso un frigorífico para cambiar libros en la entrada del Ayuntamiento de Baztan. Hasta después de Navidad se mantuvo en esa localización y luego se llevó a la biblioteca.

FRIGOCAMBIO

Eraman ezazu zure liburua eta aldatu hozkailuan dagoen bertze batengatik!

Hondakinak Prebenitzeko Europako astearen baitan, Balleko etxearen atarian liburuak trukatzeko hozkailua jarri zuten. Eguberriak arte egon zen bertan eta gero liburutegi aitzinera eraman zuten.

TRUKE-HOZKAILUA 6 13 20 27

7 14 21 28

Asteartea Martes

Ilargi berria Luna Nueva

29

22

Ilgora Luna Creciente

30

23

16

9

8

ZOZKETA SORTEO

3 10 17 24 31

2

2 9 16 23 30

1

Astelehena Lunes

5 12 19 26

15

4 11 18 25

1 8 15 22 29

Martxoa Marzo

Ilargi betea Luna Llena

24

17

10

3

Asteazkena Miércoles

Ilbehera Luna Menguante

25

18

11

4

Ortzeguna Jueves

(xehetasunak azken orrian)

27

20

13

6

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

7

Igandea Domingo

1 8 15 22 29

4 11 18 25

5 12 19 26

(más detalles en la última página)

28

21

14

7 14 21 28

Días y localidades de recogida

Sunbilla Doneztebe Oitz Urrotz Beintza Labaien Saldias

Elizondo Arizkun Erratzu Amaiur Azpilkueta

Larunbata Sábado

Bilketa egunak eta herriak

26

19

12

5

Ortzirala Viernes

Apirila Abril 2013 6 13 20 27

Maiatza Mayo


SAGARRONDOA - MANZANO (Malus pumila)


5 734 4 0 2 7 6 Tel.:

aundien Traste h ta: bilke : minosos lu o v a id Recog

¡Información en las islas ecológicas!!

El año pasado, la Mancomunidad de Malerreka adecuó los puntos de contenedores y colocó unas vallas de madera. Además, colocó carteles para divulgar información.

ISLAS ECOLÓGICAS

Informazioa irla ekologikoetan!

Joan den urtean Malerrekako Mankomunitateak edukiontziak dauden tokiak egokitu zituen eta egurrezko zerrakurak paratu. Gainera, informazioa zabal-tzeko kartelak ere paratu zituen.

IRLA EKOLOGIKOAK 4 11 18 25

5 12 19 26

7

Asteartea Martes

Ilargi berria Luna Nueva

27

Ilgora Luna Creciente

28

21

7 14 21 28

20

6 13 20 27

14

6

Astelehena Lunes

3 10 17 24

Abril Apirila

2 9 16 23 30

13

1 8 15 22 29

Ilargi betea Luna Llena

29

22

15

8

1

Asteazkena Miércoles

Ilbehera Luna Menguante

30

23

16

9

2

ZOZKETA SORTEO

Ortzeguna Jueves

25

18

11

4

(xehetasunak azken orrian)

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

6 13 20 27

7 14 21 28

5

Igandea Domingo

5 12 19 26

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

(más detalles en la última página)

26

19

12

4 11 18 25

Días y localidades de recogida

Sunbilla Doneztebe Donamaria Gaztelu Legasa Narbarte Oieregi

Elizondo Irurita Ziga Aniz Berroeta Almandoz

Larunbata Sábado

Bilketa egunak eta herriak

31

24

17

10

3

Ortzirala Viernes

Maiatza Mayo 2013 3 10 17 24

Ekaina Junio


KIWIA - KIWI (Actidinia deliciosa)


5 734 4 0 2 7 6 Tel.:

Traste n haundie bilketa: a Recogid s: oso volumin

El Ayuntamiento de Baztan y las Mancomunidades de Bortziriak y Malerreka siguen haciendo campañas para impulsar el compostaje doméstico y comunitario en la zona.

¡Ya somos casi 1000 familias haciendo compost!

COMPOST

Baztango Udalak eta Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateek zonaldean etxeko eta auzoko konposta bultzatzeko kanpainak egiten segitzen dute.

Ia 1000 familia gara konposta egiten!

KONPOSTA 3 10 17 24 31

Astelehena Lunes

7 14 21 28

2 9 16 23 30

Ilargi berria Luna Nueva

Ilgora Luna Creciente

Ilargi betea Luna Llena

26

25

24

19 ALMANDOZko bestak

18

12

BERROETAko bestak

5

Asteazkena Miércoles

Ilbehera Luna Menguante

27

20

13

6

Ortzeguna Jueves

29 (xehetasunak azken orrian)

1 8 15 22 29

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

(más detalles en la última página)

30

23

16

9

2

IRURITA eta URDAZUBIko bestak

Igandea Domingo

3 10 17 24 31

Uztaila Julio

2 9 16 23 30

Días y localidades de recogida

Sunbilla Doneztebe Elgorriaga Ituren Zubieta Eratsun Ezkurra

DONEZTEBE eta ERRATZUko bestak

22

15

8

1

Elizondo Gartzain Lekaroz Arraioz Oronoz

Larunbata Sábado

Bilketa egunak eta herriak

28

21

14

7

Ortzirala Viernes

Ekaina Junio 2013

ARIZKUN eta SALDIASko bestak

17

11

Asteartea Martes

10

5 12 19 26

4

4 11 18 25

3

ZOZKETA SORTEO

6 13 20 27

1 8 15 22 29

Maiatza Mayo


MAHATSONDOA - PARRA (Vitis vinifera)


5 734 4 0 2 7 6 Tel.:

aundien Traste h ta: bilke : minosos lu o v a id Recog

MALERREKAN Bertizarana, Donamaria, Doneztebe, Ituren, Sunbilla

BORTZIRIETAN Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi, Lesaka

BAZTANEN Arizkun, Elizondo, Erratzu, Irurita, Oronoz

Edukiontzien kokapena: Ubicación de los contenedores:

En 2013 tendremos también contenedores en los siguientes pueblos: Erratzu, Oronoz, Donamaría e Ituren.

¡Gracias por reciclar tu aceite!

ACEITE DOMÉSTICO

2013an ondoko herrietan ere edukiontziak izanen ditugu: Erratzu, Oronoz, Donamaría eta Ituren.

Eskerrik asko zure olioa birziklatzeagatik!

SUKALDEKO OLIOA 5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Astelehena Lunes

4 11 18 25

Ilgora Luna Creciente

30

29

Ilargi berria Luna Nueva

23

16

15

22

9

8

Asteartea Martes

2

2 9 16 23 30

1

ZOZKETA SORTEO

3 10 17 24

1 8 15 22 29

Ekaina Junio

Ilargi betea Luna Llena

31

24

17

10

3

Asteazkena Miércoles

Ilbehera Luna Menguante

25

ELGORRIAGA eta ELIZONDOko bestak

18

ITURENgo bestak

11

4

Ortzeguna Jueves

(xehetasunak azken orrian)

27

20

13

6

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Igandea Domingo

7 14 21 28

3 10 17 24 31

4 11 18 25

(más detalles en la última página)

28

21

14

7

AZPILKUETA eta LESAKAko bestak

6 13 20 27

Días y localidades de recogida

Sunbilla Doneztebe Oitz Urrotz Beintza Labaien Saldias

Elizondo Arizkun Erratzu Amaiur Azpilkueta

Larunbata Sábado

Bilketa egunak eta herriak

26

19

12

5

Ortzirala Viernes

Uztaila Julio 2013 5 12 19 26

Abuztua Agosto


ARANONDOA - CIRUELO (Prunus domestica)


5 734 4 0 2 7 6 Tel.:

aundien Traste h ta: bilke : minosos lu o v a id Recog

Separemos bien. Reciclaremos mejor.

Tus residuos tienen mucha vida ¡RECICLALOS!

Ondo bereizi. Hobeki birziklatuko dugu.

Zure hondakinek bizitza luzea dute BIRZIKLA ITZAZU! 4 11 18 25

5 12 19 26

Ilargi berria Luna Nueva

26

Ilgora Luna Creciente

27

20

19

Ilargi betea Luna Llena

28

LEGASAko bestak

21

14

7

Asteazkena Miércoles

Ilbehera Luna Menguante

29

22

15

AMAIUR, ARANTZA, DONAMARIA, ETXALAR ORONOZ-MUGAIRI, ZUBIETA eta ZUGARRAMURDIko bestak

8

BEINTZA-LABAIENgo bestak

1

ZOZKETA SORTEO

Ortzeguna Jueves

31 (xehetasunak azken orrian)

Bilketa egunak eta herriak

30

24

LEKAROZko bestak

NARBARTEko bestak

23

17

10

ZIGAko bestak

3

BERAko bestak

2 9 16 23 30

5 12 19 26

6 13 20 27

Igandea Domingo

4 11 18 25

7 14 21 28

1 8 15 22 29

(más detalles en la última página)

25

18

11

SUNBILLAko bestak

4

GAZTELUko bestak

3 10 17 24

Iraila Septiembre

Días y localidades de recogida

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

Sunbilla Doneztebe Donamaria Gaztelu Legasa Narbarte Oieregi

Elizondo Irurita Ziga Aniz Berroeta Almandoz

Larunbata Sábado

16

9

2

Ortzirala Viernes

Abuztua Agosto 2013

Asteartea Martes

13

7 14 21 28

12

6 13 20 27

6

Astelehena Lunes

3 10 17 24 31

Uztaila Julio

2 9 16 23 30

5

1 8 15 22 29


PIKONDOA - HIGUERA (Ficus carica) MAHATSONDOA - PARRA (Vitis vinifera)


5 734 4 0 2 7 6 Tel.:

Traste n haundie bilketa: a Recogid s: oso volumin

Llama al teléfono 672045734 y pasarán por tu casa a recogerlos. El servicio es gratuito.

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Eléctronicos)

VOLUMINOSOS Y RAEESs

Deitu 672045734 telefonora eta zure etxetik pasatuko dira biltzera. Zerbitzua dohainik da.

(Tresna Elektrikoen eta Elektronikoen Hondakinak)

TRASTE HANDIAK ETA TEEHak

17 24

16

23

30

10

3

9

2

25

18

11

4

ARRAIOZko bestak

Ilargi betea Luna Llena

Asteazkena Miércoles

26

19

12

5

Ilbehera Luna Menguante

Ortzeguna Jueves

28

21

14

ELBETEko bestak

7

(xehetasunak azken orrian)

7 14 21 28

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

3 10 17 24 31

4 11 18 25

1

Igandea Domingo

2 9 16 23 30

5 12 19 26

6 13 20 27

(más detalles en la última página)

29

IGANTZI eta URROTZko bestak

22

15

8

OIZko bestak

1 8 15 22 29

Urria Octubre

Días y localidades de recogida

Sunbilla Doneztebe Elgorriaga Ituren Zubieta Eratsun Ezkurra

Elizondo Gartzain Lekaroz Arraioz Oronoz

Larunbata Sábado

Bilketa egunak eta herriak

27

20

13

6

Ortzirala Viernes

Iraila Septiembre 2013

Ilgora Luna Creciente

4 11 18 25

Ilargi berria Luna Nueva

3 10 17 24 31

Asteartea Martes

7 14 21 28

2 9 16 23 30

Astelehena Lunes

6 13 20 27

ZOZKETA SORTEO

5 12 19 26

1 8 15 22 29

Abuztua Agosto


INTXAURRONDOA - NOGAL (Juglans regia)


5 734 4 0 2 7 6 Tel.:

aundien Traste h ta: bilke inosos: m lu o v a Recogid

Talleres educativos realizados en los centros escolares para informar y sensibilizar a los jóvenes.

Ikastetxeetan gazteak sentsibilizatzeko eta berri emateko eginiko hezkuntza tailerrak.

La educación crea opciones y oportunidades

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Hezkuntzak aukerak eta abaguneak sortzen ditu.

INGURUMENHEZKUNTZA 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Ilgora Luna Creciente

29

28

Ilargi berria Luna Nueva

22

21

15

1

ZOZKETA SORTEO

ANIZko bestak

Asteartea Martes

14

7 14 21 28

8

Astelehena Lunes

3 10 17 24

1 8 15 22 29

7

2 9 16 23 30

Iraila Septiembre

Ilargi betea Luna Llena

30

23

16

9

2

Asteazkena Miércoles

Ilbehera Luna Menguante

31

24

17

10

3

Ortzeguna Jueves

26

19

12

(xehetasunak azken orrian)

Sunbilla Doneztebe Oitz Urrotz Beintza Labaien Saldias

5

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

7 14 21 28

1 8 15 22 29

6

Igandea Domingo

6 13 20 27

2 9 16 23 30

3 10 17 24

(más detalles en la última página)

27

20

13

5 12 19 26

Días y localidades de recogida

Elizondo Arizkun Erratzu Amaiur Azpilkueta

Larunbata Sábado

Bilketa egunak eta herriak

25

18

11

GARTZAINgo bestak

4

Ortzirala Viernes

Urria Octubre 2013 4 11 18 25

Azaroa Noviembre


MIZPIRONDOA - NÍSPERO (Mespilus germanica)


.

045 734 2 7 6 : l. e T

aundien Traste h ta: bilke osos: volumin a id g o c Re

En el año 2012 la Mancomunidad de Bortziriak ha adquirido cubiertos, platos y vasos para su utilización en festejos populares.

2012an Bortzirietako Mankomunitateak mahaitresnak, platerak eta edalontziak erosi zituen herriko festetan erabiltzeko.

En el año 2011 la Mancomunidad de Bortziriak, con la colaboración de Iñaki Pikabea del Restaurante Zalain, fue seleccionada como finalista por el “Taller de recetas con sobras”.

En Navarra han sido 66 las entidades participantes desde 2009, entidades que sumaron sus acciones a las más de 11.000 de toda Europa.

¡EL MEJOR RESIDUO ES EL QUE NO SE PRODUCE!

2011n Bortzirietako Mankomunitatea, Zalain jatetxeko Iñaki Pikabearen laguntzarekin, finalista izan zen "Soberakinekin errezeta-tailerra" ekimenarengatik.

Nafarroan 2009tik 66 entitate hartu dute parte, eta beraien ekintzak Europa guztian egindako 11.000 baino gehiagoei gehitu zitzaizkien.

HONDAKINIK ONENA SORTZEN EZ DENA! 3 10 17 24 31

4 11 18 25

Astelehena Lunes

2 9 16 23 30

Ilargi berria Luna Nueva

25

Ilgora Luna Creciente

26

19

5

Ilargi betea Luna Llena

27

20

13

6

Asteazkena Miércoles

Ilbehera Luna Menguante

28

21

14

7

Ortzeguna Jueves

30

23

16

9

2

(xehetasunak azken orrian)

2 9 16 23 30

6 13 20 27

3

1 8 15 22 29

(más detalles en la última página)

24

17

7 14 21 28

Días y localidades de recogida

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

Sunbilla Doneztebe Donamaria Gaztelu Legasa Narbarte Oieregi

5 12 19 26

Igandea Domingo

4 11 18 25

10

3 10 17 24 31

Abendua Diciembre

Elizondo Irurita Ziga Aniz Berroeta Almandoz

Larunbata Sábado

Bilketa egunak eta herriak

29

22

15

8

1

Ortzirala Viernes

Azaroa Noviembre 2013

Asteartea Martes

18

6 13 20 27

12

5 12 19 26

11

AURTIZko bestak

4

ZOZKETA SORTEO

7 14 21 28

1 8 15 22 29

Urria Octubre


GAZTAINONDOA - CASTAテ前 (Castanea sativa)


20 Tel.: 67

45 734

Traste n haundie bilketa: a Recogid s: oso volumin

Información de lugares y horarios en la última página de este calendario.

Lleva todos estos residuos y otros similares a la furgoneta que se desplaza a tu pueblo. Con ello colaborarás en la conservación del Medio Ambiente.

RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS

Toki eta ordutegien inguruko informazioa egutegi honen azkeneko orrialdean.

Eraman itzazu hondakin hauek guztiak eta antzeko bertze batzuk zure herrira joaten den furgonetara. Horrekin Ingurumena kontserbatzen lagunduko duzu.

HONDAKIN BEREZIAK ETA ARRISKUTSUAK 6 13 20 27

7 14 21 28

Ilargi berria Luna Nueva

Astelehena Lunes

5 12 19 26

30

23

16

9

2

ZOZKETA SORTEO

4 11 18 25

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Asteartea Martes

3

31

24

17 25

18

11

4

Ilargi betea Luna Llena

Asteazkena Miércoles

26

19

12

5

Ilbehera Luna Menguante

Ortzeguna Jueves

(xehetasunak azken orrian)

28

21

14

7

6 13 20 27

Lesaka Igantzi Arantza

Bera Etxalar

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

8

1

Igandea Domingo

1 8 15 22 29

5 12 19 26

(más detalles en la última página)

4 11 18 25

Días y localidades de recogida

29

22

15

7 14 21 28

Urtarrila Enero 2014

Sunbilla Doneztebe Elgorriaga Ituren Zubieta Eratsun Ezkurra

Elizondo Gartzain Lekaroz Arraioz Oronoz

Larunbata Sábado

Bilketa egunak eta herriak

27

20

13

6

Ortzirala Viernes

Abendua Diciembre 2013

Ilgora Luna Creciente

3 10 17 24

10

Azaroa Noviembre


Uztaila Julio

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7 14 21 28

Urtarrila Enero

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Abuztua Agosto

4 11 18 25

Otsaila Febrero 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Iraila Septiembre

4 11 18 25

Martxoa Marzo

Urria Octubre

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 8 15 22 29

Abril Apirila

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31

Maiatza Mayo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Azaroa Noviembre

6 13 20 27

EGUTEGIA 2013 Calendario

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

2 9 16 23 30

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

Abendua Diciembre

3 10 17 24

Ekaina Junio

Argazkiak: TXOMIN ELGORRIAGA


· Aceite motor · Aceite vegetal · Agua fuerte · Amoníaco · Barniz · Baterías · Bidón gasoil-agua · Bombillas · Calculadoras · Cargador móvil · Cartuchos

· Amoniakoa · Arratoi-pozoia · Azido klorhidrikoa · Bateriak · Berniza · Bideokaseteak · Bonbillak · CDak · Deskoipeztatzaileak · Detergentea · Disketeak · Disolbatzaileak

· Inprimagailurako kartutxoak · Inprimagailurako tintak · Kalkulagailuak · Kerosenoa · Koipea · Kola · Kolonia · Landare-olioa · Merkurioa · Metxeroak

impresoras · CDs · DVDs · Tintas impresoras · Cintas vídeo · Cola · Colonia · Desengrasantes · Detergente · Disketes · Disolventes

· Envases contaminados · Filtro gasoil · Fitosanitarios · Fluorescentes · Grasa · Gasolina · Mecheros · Mercurio · Pilas · Pinturas

RECOGIDA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS

· DVDak · Enbase kutsatuak · Erradiografiak · Fitosanitarioak · Fluoreszenteak · Garbiketa produktuak · Gasolina · Gasolio-irazkia · Gasolio-ur bidoia · Ile-apainketarako produktuak

ETXEKO HONDAKIN BEREZIAK

· Productos limpieza · Productos peluqería · Queroseno · Radiografías · Raticida · Silicona · Teléfono móvil · Termómetro · Toner · Zotal ·…

· Motor-olioa · Mugikorkargagailua · Mugikorrak · Pilak · Pinturak · Silikona · Termometroak · Tonerra · Zotala ·…


ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE: Lote con productos de la zona. FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DICIEMBRE: Una comida para dos personas.

premios

OTSAILA, APIRILA, EKAINA, ABUZTUA, URRIA, ABENDUA: Bazkari bat bi lagunendako.

Zonaldeko produktuekin osatutako lotea.

Este calendario lleva un número para que participes en el sorteo que se realizará todos los meses FECHA DEL SORTEO: A principios de todos los meses. LUGAR: Mancomunidad de Bortziriak. INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS PREMIADOS: www.bortziriakzabor.com Ttipi-ttapa, Xorroxin, Xaloa, Diario de Noticias y Diario Vasco. PLAZO PARA PRESENTAR EL NUMERO PREMIADO: Hasta finales de ese mismo mes. PARA RECIBIR EL PREMIO: Llamando a la Mancomunidad de Bortziriak: telefono 948635254.

URTARRILA, MARTXOA, MAIATZA, UZTAILA, IRAILA, AZAROA:

sariak

ZOZKETAREN DATA: Hilabete guzien hasieran. LEKUA: Bortzirietako Mankomunitatean. ZENBAKI SARITUEN INFORMAZIOA: www.bortziriakzabor.com Ttipi-ttapa, Xorroxin, Xaloan, Diario de Noticias eta Diario Vasco. ZENBAKIA AGERTZEKO EPEA: Hilabete horren bukaera arte. SARIA JASOTZEKO: Bortzirietako Mankomunitatera deitu: 948635254 telefonora.

Egutegi honek zenbaki bat darama, hilabetero eginen den zozketan parte har dezazun:

ZOZKETA SORTEO


Zaborrak egutegia 2013