Page 1

1

all set layar

READY? SET. GO!


2 layar

Haal je smartphone boven als je dit symbooltje ziet. Richt je smarphone op de foto en je wordt onmiddellijk doorverwezen naar onze website, Facebookpagina of Instagramaccount.

INHOUD: Marthe De Laere, Celine De Waele, Manon Ferket, Gaelle Schelstraete, Tine Schouteden, Gayna Verlaecke LAY-OUT: Tine Schouteden OPDRACHTGEVER: Kristof van Goethem & Karen De Groof


3

inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave.........................................................................................................................................................................................p. 3

ACCOUNTMANAGEMENT

1. Wie zijn wij?..............................................................................................................................................................................................p. 6 1.1 Bestaansreden............................................................................................................................................................................p. 6 2. Missie........................................................................................................................................................................................................p. 7 3. Visie..........................................................................................................................................................................................................p. 7 4. Doelgroep................................................................................................................................................................................................p. 8 4.1 Informeren...................................................................................................................................................................................p. 8 4.2 Bekendmaken............................................................................................................................................................................p. 8 4.3 Verkopen.....................................................................................................................................................................................p. 9 4.4 Follow-up klanten, suspecten en prospecten........................................................................................................................p. 9 5. Gebied.....................................................................................................................................................................................................p. 10 6. Waarden..................................................................................................................................................................................................p. 11 7. Organisatiestructuur...............................................................................................................................................................................p. 12 8. Strategie...................................................................................................................................................................................................p. 13 8.1 SWOT-analyse.............................................................................................................................................................................p. 14 8.2 Laswell.........................................................................................................................................................................................p. 14 9. Doelstellingen..........................................................................................................................................................................................p. 15 9.1 Operationele doelstellingen.....................................................................................................................................................p. 15 9.2 Ondernemingsdoelstellingen...................................................................................................................................................p. 17 9.3 Marketingdoelstellingen............................................................................................................................................................p. 17 9.4 Communicatiedoelstellingen...................................................................................................................................................p. 17 10. Stakeholders..........................................................................................................................................................................................p. 18 11. Concurrenten........................................................................................................................................................................................p. 21 12. Onderhandelpartijen...........................................................................................................................................................................p. 22

READY? SET. GO!


4 13. De markt.................................................................................................................................................................................................p. 24 14. Wat maakt ons uniek?..........................................................................................................................................................................p. 24 15. Financiering...........................................................................................................................................................................................p. 24 16. Aanbod..................................................................................................................................................................................................p. 25 16.1 Aankoop...................................................................................................................................................................................p. 25 16.2 Logistiek.....................................................................................................................................................................................p. 25 16.2 Productie..................................................................................................................................................................................p. 26

DIGITALE MEDIA

17. Operationele uitwerking......................................................................................................................................................................p. 28 18.1 Stappenplan operationele uitwerking..................................................................................................................................p. 28 18.2 Website.....................................................................................................................................................................................p. 30 18. Sociale mediastrategie.............................................................................................................................................................p. 33


5

ACCOUNTMANAGEMENT READY? SET. GO!


6 1. WIE ZIJN WIJ?

All Set is een rekruteringskantoor voor pas afgestudeerden en een human resourcekantoor voor bedrijven in Gent.

1.1 BESTAANSREDEN

Het is economische crisis en veel afgestudeerden hebben moeite om aan een job te geraken. Volgens een onderzoek van Steunpunt Studie- en Schoolbanen (samenwerkingsverband van de KU Leuven, UGent, VUB, Lessius Hogeschool en HUB), vindt de helft van de afgestudeerden binnen een maand werk. Maar meestal gaat het om een job die niet aansluit bij hun profiel of hun opleiding. De job voldoet niet aan hun verwachtingen en wensen. Zij moeten gemiddeld 9 jaar wachten op een overstap naar een adequate job. Wil je wel een job die bij je profiel of opleiding past, moet je volgens het onderzoek gemiddeld 2,5 jaar wachten. Velen kunnen echter zolang niet wachten, financieel wordt het dan zeer moeilijk. De conclusie van het onderzoek is duidelijk. Er is een slechte match tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wij willen hier met All Set verandering in brengen.


7 3. VISIE

2. MISSIE

All Set is een multifunctioneel bureau dat pas afgestudeerde studenten aan een job helpt door hen te ontwikkelen en te ontplooien op professioneel vlak en door hen te helpen met hun voorkomen. Kortom, All Set stoomt pas afgestudeerde studenten klaar om het bedrijfsleven in te duiken. Daarnaast biedt All Set aan bedrijven de best geschikte kandidaten voor hun vacatures, zodat zowel de kandidaat als het bedrijf hier beter van wordt.

All Set streeft naar een wereld waarin pas afgestudeerden een job vinden die nauw aansluit bij hun talenten en interesses zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen in het bedrijfsleven. Daarnaast streeft All Set ook naar een wereld waar bedrijven werken met mensen die volledig passen bij de bedrijfsidentiteit en met passie hun werk uitvoeren. Het combineren van deze visies is het uiteindelijke concept van All Set: samen op zoek gaan naar de perfecte combinatie van werkgever en werknemer.

READY? SET. GO!


8 4. DOELGROEP

Wij hebben twee doelgroepen, de afgestudeerden en de bedrijven. Voor deze twee partijen gebruiken we een andere aanpak. afgestudeerden

All Set bedrijven

Bij de studenten zullen we via massacommunicatie te werk: flyers/affiches, website, sociale mediakanalen, en lezingen in de hogescholen en de universiteit van Gent.

Voor de bedrijven willen we met persoonlijke communicatie werken via ‘The box’. Dti is een concept waarbij we van het ene bedrijf naar het andere gaan met een doos rond waarin allerlei zaken zitten die All Set vertegenwoordigen. Ook de flyers/affiches zijn bedoeld voor de bedrijven en daarnaast willen we netwerken en op beurzen staan.

4.1. INFORMEREN

Voor de twee verschillende klantensegmenten stippelen we een verschillende informatiestroom uit. We gaan studenten en pas afgestudeerden informeren door lezingen te geven op scholen en door flyers te verspreiden. De flyer zal een QR-code en sociale media-icoontjes bevatten, zodat de studenten en afgestudeerden hun kennis over All Set via die kanalen kunnen vergroten.

Bedrijven informeren we door naar hun bureau te stappen en ons zelf voor te stellen. Dit doen we via het concept ‘The Box’. Daarnaast is netwerken ook zeer belangrijk, zodat we steeds op de hoogte te zijn van de eisen op de arbeidsmarkt, nieuwe potentiële werkgevers en het creëren van kansen voor de pas afgestudeerden.

4.2 BEKENDMAKEN

Door lezingen op school en via de flyer komen de studenten en pas afgestudeerden in contact met All Set. Tijdens de lezingen wordt verwezen naar onze social mediakanalen en onze website. Via de QR-code en Layar op de flyer komen ze ter- echt op het filmpje op YouTube. Op de flyer en het filmpje wordt ook verwezen naar alle andere kanalen (zoals Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en de website). Op die manier komen ze in contact met All Set.


9

Bedrijven leren ons kennen tijdens de persoonlijke communicatie, dus tijdens ‘The Box’-campagne, via de flyer en word of mouth (in het vervolg zullen we dit kortweg ‘WOM’ noemen).

4.3 VERKOPEN

Door een krachtige en consistente huisstijl, sterke communicatie en sterke argumenten gaan we onze diensten verkopen, zowel bij de studenten, afgestudeerden als bij de bedrijven. Zowel in het filmpje als op de flyer en tijdens de lezing, via ‘The Box’-campagne en op de sociale mediakanalen sporen we studenten, pas afgestudeerden en bedrijven aan om klant te worden bij ons.

Ons filmpje vertelt het verhaal van Thomas De Jonghe. We volgen zijn verhaal, de kracht van storytelling doet de rest.

We zijn een sterke dienst omdat we consistent communiceren. We vertellen ons verhaal doorheen de verschillende online- platformen, het filmpje en offline. Al onze kanalen verwijzen ook naar elkaar. Dit zal zeker bevorderend werken bij het overtuigen van onze suspecten en prospecten om klant te worden bij ons.

4.4 FOLLOW-UP KLANTEN, SUSPECTEN & PROSPECTEN

De afgestudeerden die nog geen job hebben, houden we om de week up-to-date met nieuwe mogelijke sollicitatiegesprek- ken via e-mail of via een telefoongesprek.

Afgestudeerden die wel een job hebben kunnen bemachtigen dankzij ons bellen we om de maand om te vragen hoe hij/zij het stelt op zijn werk. Hetzelfde doen we met de bedrijven die in ons klantenbestand zitten. Bedrijven met een openstaande vacature bellen we om de week om nieuwe kandidaten voor te stellen. Of we sturen hun een mail met geschikte kandidaten. Bedrijven waaraan we een nieuwe medewerker hebben geboden bellen we om de maand om te vragen of hij/zij tevreden is van de aanwinst, enzovoort. We willen overtuigd zijn dat we de juiste werksfeer gecreëerd hebben voor beide partijen. We blijven reclame maken via flyers/affiches, sociale media, presentaties op scholen om de toekomstige afgestudeerden studenten warm te maken voor ons bedrijf en om hen kennis te laten maken met ons bedrijf.

Bedrijven die nog niet in ons klantenbestand zitten, proberen we te overtuigen via persoonlijke communicatie en The Box campagne en flyers.

READY? SET. GO!


10 5. GEBIED

Het bedrijf richt zich in het eerste jaar enkel op Gent. Eenmaal het bedrijf goed draait, zou een uitbreiding mogelijk kunnen zijn.


11 6. WAARDEN

creativiteit All Set leert zijn klanten door en door kennen om op die manier beter te kunnen inspelen op hun interesses en talenten.

kwaliteit Medewerkers van All Set zijn gepassioneerd door hun beroep en bieden kwaliteitsvolle klantenbediening

uniek concept All Set richt zich op de ontplooiing en ontwikkeling van pas afgestudeerde studenten.

competitive challenge All Set beantwoordt aan klantbehoeften

READY? SET. GO!


12 7. ORGANISATIESTRUCTUUR

Tine | CEO

controleert alles en staat in voor de financiële zaken, persberichten,…

Céline & Gayna| personal coaches

voert de intakegesprekken en de trainingen en zorgt voor de perfect match tussen bedrijven en afgestudeerden

Tine

Gaëlle | Communicatiemanager

verzorgt alle reclame-uitingen (social media, flyers,…)

Céline

Gayna

Marthe | PR-manager

Gaëlle

Marthe

Manon

verzorgt de relaties met beide doelgroepen, doet lezingen op scholen en voert The Box campagne uit

Manon | secretaresse

vangt de klanten op, neemt telefoons aan, maakt afspraken,


13 8. STRATEGIE

Via reclame, sociale media en lezingen gaan we pas afgestudeerden aantrekken om klant te worden bij ons. Wij helpen hen aan de job die volledig afgestemd is op hun interesses en talenten. Daarnaast gaan we ook via persoonlijke communicatie (The Box campagne) bedrijven overtuigen om klant te worden bij ons. Wij bieden hun sollicitanten aan die perfect passen bij hun bedrijf. Daar wordt zowel de klant als de sollicitant beter van. Wanneer de pas afgestudeerde student ons bedrijf binnenwandelt, leren we eerst de klant kennen: wie is die persoon? wat wil zij/ hij? wat kan zij/hij? We geven een week lang trainingen om zich zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen. Tijdens de trainingen zal de klant unieke persoonlijkheidstesten afleggen, zal hij/zij leren hoe een sollicitatiegesprek goed aan te pakken, leren hoe je jezelf moet promoten,‌ . Met andere woorden maken we de afgestudeerde volledig klaar om het bedrijfsleven in te stappen. Op basis van het profiel van de klant, zoeken we in ons klantenbestand van bedrijven de geschikte onderneming en functie uit voor de afgestuurde student. We bieden hem/haar dan een sollicitatiegesprek aan bij de passende bedrijven, met hopelijk een job als uitkomst. De bedrijven leren we kennen door gesprekken met hen te voeren, hen te vragen wat voor type persoon ze zoeken voor een be- paalde vacature en wat de te verwachten taken en doelen zijn. We leren onze beide soorten klanten door en door kennen en op basis daarvan stellen we klantenbestanden op, een met afgestu- deerden en een met bedrijven. Wij zoeken dan naar een perfecte match tussen de twee klantenbestanden. Zelfs na het vinden van een match verliezen we onze beide klanten niet uit het oog. Werkend aan een langdurige vertrouwens- relatie vinden we zeer belangrijk. We hechten veel belang aan de follow-up. Het is de bedoeling dat beide partijen positief terugkijken naar hun samenwerking met All Set. Met andere woorden, All Set probeert een totaal pakket aan te bieden, rekening houdend met de verwachtingen of eisen van de beide partijen.

READY? SET. GO!


14

8.1 SWOT-ANALYSE

STERKTES professioneel, unieke doelgroep, totaalpakket, goedkoop

ZWAKTES veel communicatie naar verschillende scholen, ingewikkelde organisatie, er zijn concurrenten

KANSEN er is vraag naar, een dienst uitsluitend voor deze doelgroep bestaat nog niet, pas afgestudeerden geraken moeilijk aan werk

BEDREIGING andere spelers die zich ook enkel op die doelgroep gaan toespitsen, stijging welvaart waardoor pas afgestudeerden snel aan werk geraken zonder hulp van buitenaf, weinig belangstelling bij bedrijven en afgestudeerden

8.2 LASSWEL

Who All Set Says what Wij bieden het totaalpakket aan om pas afgestudeerde studenten aan de job van hun dromen te helpen. Wij bieden bedrijven de geschiktste kandidaten aan voor hun vacatures die volledig klaargestoomd zijn om het werkveld in te springen. To whom Pas afgestudeerde studenten van 21 tot 30 jaar. Alle bedrijven in Gent. Through which channel Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, onze website, affiches, flyers, beurzen, WOM en persoonlijke communicatie To what effect Ervoor zorgen dat pas afgestudeerde studenten en bedrijven klant worden, zodat we voor hun de ultieme match kun nen creĂŤren.


15 9. DOELSTELLINGEN

9.1 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1 kantoorruimte in de Post Plaza op de Korenmarkt Korenmarkt 16, 9000 Gent We hebben een kantoor nodig in Gent. Ons kantoor bestaat uit een ontvangstruimte waar een medewerker zit die je meteen kan helpen. Er is ook een afgesloten ruimte waar vier medewerkers zitten. Daar worden ook de persoonlijke intakegesprekken afgenomen. Ten slotte is er ook nog een apart bureau waar de zaakvoerder zit. Zij leidt alles in goede banen, zorgt dat facturen betaald worden, gaat netwerken met bedrijven en scholen,...

READY? SET. GO!


16 5 werknemers, 1 zaakvoerder: een secretaresse die achter de balie zit, twee personal coaches die de intakegesprekken en de trainingen verzorgen, een PR-manager, een communicatiemanager en een CEO die alles controleert en zich richt op de financiÍle zaken Bedrijven aantrekken via persoonlijke communicatie en netwerking Afgestudeerden aantrekken via lezingen, flyers/affiches, sociael media, filmpje en website Studenten warm maken via lezingen, flyers/affiches, sociael media, filmpje en website Reclame maken We maken reclame over dit bedrijf via affiches /flyers die in scholen, winkels en restaurants te vinden zullen zijn. Daar naast gaan we ook presentaties voeren op alle hogescholen en de universiteit van Gent, zodat de bijna afgestu deerden weten wat All Set hun biedt. Bij de bedrijven gaan we voor persoonlijke communicatie. Door de talloze mails die de bedrijven krijgen, vonden wij het geschikter om zelf naar de bedrijven te stappen en ons voor te stellen. Een on-the-deskcommunicatie dus, dat op dit moment enorm aan het boomen is. Ook via flyers kunnen bedrijven ons leren kennen. Website oprichten Daarnaast hebben we natuurlijk ook een website nodig. Hierop vinden onze suspecten en prospecten alle informatie die ze nodig hebben (missie, visie, waarden, doelstellingen, medewerkers, contactgegevens, adres, openingsuren,‌). Ze kunnen ook een account aanmaken op onze site om hun dossier te beheren. Digital storytelling filmpje maken Toestemming krijgen We moeten de toestemming krijgen van de hogescholen van Gent en van de Universiteit van Gent om lezingen te mogen komen geven om All Set bekend te maken en de studenten warm te maken om na hun studies klant te worden bij ons.


17 Gentse hogescholen en universiteiten Arteveldehogeschool Hogent Kathlieke Hogeschool Sint-Lieven Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) LUCA, Campus Sint-Lucas Architectuur Gent Ugent Sociale media kanalen inschakelen Om helemaal in het social media-verhaal mee te gaan, hebben we ook een Facebookpagina, een YouTubekanaal, een Twitter- en Instagramaccount nodig. Op deze manier zijn we altijd en overal bereikbaar voor onze doelgroep. Via deze kanalen kunnen we ook altijd meteen reageren op de boodschappen die onze klanten sturen. Efficiënt klantenbestand oprichten Vertrouwen We moeten vertrouwen in All set creëren door voor beide partijen de beste kansen te zoeken aansluitend bij talenten, interesses als ook het werknemersprofiel.

9.2 ONDERNEMINGSDOELSTELLINGEN

9.3 MARKETINGDOELSTELLINGEN

9.4 COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN

Een winst van 20 % maken in het eerste jaar De nummer één speler zijn in Gent voor onze doelgroep

In het eerste jaar 1000 klanten hebben in ons portfolio 75% ingevulde vacatures bereiken in het tweede jaar

60 % van alle studenten in het laatste jaar in Gent moeten weten wat All Set te bieden heeft = KENNIS 50 % van de doelgroep moet informatie aangevraagd hebben = GEDRAG 70 % van onze klanten moeten tevreden tot zeer tevreden zijn over onze dienst = HOUDING

READY? SET. GO!


18 10. STAKEHOLDERS a) BEDRIJVEN Belang voor bedrijven: wij zorgen ervoor dat de bedrijven de geknipte persoon voor de job krijgen. Wij garanderen hun

dat de kandidaten over de nodige capaciteiten beschikken. Dankzij onze trainingen, kunnen we een garantie geven dat onze afgestudeerden klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Belang voor All Set: Daarnaast hebben wij de bedrijven nodig om onze dienst te kunnen beginnen. Enkel door een groot klan tenbestand aan bedrijven kunnen we afgestudeerden een grote mogelijkheid aan vacatures geven. Wij hangen dus voor het succes van onze service en voor de winst in een grote mate af van de bedrijven. Zonder bedrijven kunnen we niet func tioneren.

b) PAS AFGESTUDEERDEN Belang voor afgestudeerden: wij helpen hen aan een job die perfect aansluit bij hun persoonlijkheid en capaciteiten. Zij krijgen een job binnen hun studiegebied in een bedrijf dat bij hen past. Belang voor All Set: wij hebben de afgestudeerden nodig om onze dienst draaiende te kunnen houden. Zonder afgestu deerden hebben wij geen inkomen en kunnen we de bedrijven die klant zijn bij ons geen sollicitanten bieden, waardoor die bedrijven kunnen afhaken. Daarom is het heel belangrijk om de afgestudeerden met reclame en social media warm te maken voor onze dienst, om ervoor te zorgen dat ze zeker klant worden. Dus ook zonder afgestudeerden kunnen we niet functioneren.

c) HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEIT GENT Belang voor de scholen: het doel van de universiteiten en hogescholen is studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Zij zor gen voor de kennis. En wij zorgen ervoor dat die kennis op een effectieve manier benut wordt. Belang voor All Set: Daarnaast is het ook belangrijk om een sterke vertrouwensrelatie op te bouwen met de hogescholen en de universiteit van Gent. Zij moeten ons immers de toestemming geven om lezingen te mogen geven over onze dienst in hun richtingen. Via persoonlijke communicatie zouden we de directeurs van de scholen aanspreken en warm maken voor de kwaliteiten van onze dienst.

d) STAD GENT, MINISTER VAN WERK (MONICA DE CONINCK), MINISTER VAN ONDERWIJS (PASCAL SMETS) Belang voor de Stad Gent: voor Stad Gent en de ministers is het belangrijk dat de werkloosheid vermindert. Wij zorgen ervoor

dat pas afgestudeerden sneller aan een job geraken. En wij gaan nog verder, we garanderen een job die goed bij hen past, op die manier zullen ze minder snel job-hoppen. Dat zorgt voor stabiliteit. Belang voor All Set: Daarnaast is de Minister van Werk ook heel belangrijk omdat zij in staat is dingen te veranderen op vlak van de arbeidsmarkt. En aangezien wij afhankelijk zijn van de arbeidsmarkt zijn wij ook in grote mate afhankelijk van deze minister.


19 e) STUDENTEN Belang voor de studenten: de reden dat studenten een hogere opleiding volgen, is om later een goede job te krijgen. Wij

kunnen studenten de zekerheid geven dat ze niet iets studeren en later in een totaal andere job terechtkomen. De studenten zullen gemotiveerder starten aan hun studie, omdat ze die zekerheid hebben. Belang voor All Set: Zonder studenten zijn er ook geen afgestudeerden en kunnen we onze dienst ook niet uitvoeren. Daarom is het van belang dat we studenten al vooraleer ze afstuderen kennis laten maken met onze dienst, de voordelen commu niceren, en ze dus warm maken om na hun studies bij ons klant te worden. Zij zijn de grootste bron van ons klantensegment ‘pas afgestudeerden’.

F) OUDERS Belang voor de ouders: door de economische crisis zijn veel ouders onzeker over de toekomst van hun kinderen. Door onze

dienst kunnen wij hen de zekerheid bieden dat hun kroost goed terecht zal komen. De ouders moeten de studie betalen. Zij willen niet betalen voor een studie waar hun zoon/dochter niets aan heeft. Wij geven hun de garantie dat hun kind kan werken in de sector waarvoor ze gestudeerd hebben. Belang voor All Set: Daarnaast moeten de ouders steeds akkoord gaan met de beslissingen die hun kinderen nemen. De meeste afgestudeerden vragen vooraleer ze klant worden bij ons, toestemming van hun ouders. Daarom moeten de ouders geloven in onze dienst. Andersom kan het ook zijn dat ouders via de flyers, via WOM, via de website of via onze sociale media platforms in contact zijn gekomen met All Set en hun studerende of afgestudeerde kinderen aansporen om na hun studies klant te worden bij ons. Ouders kunnen dus een belangrijke invloed zijn.

g) CONCURRENTEN

Belang voor All Set: Als concurrenten ook een speciaal pakket aanbiedt voor deze doelgroep, dan zou er eens kans bestaan dat afgestudeerden bij de concurrenten klant worden. Dat trachten we te vermijden door zoveel mogelijk overtuigende re clame te maken. Ook proberen wij ons altijd te onderscheiden.

h) PERS Belang voor All Set: De pers is uiteraard een belangrijke stakeholder omdat zij het imago van een bedrijf in grote mate kan be

palen. De pers kan positief over het bedrijf praten, maar ook negatief. Om een zo goed mogelijke vertrouwensrelatie te hebben met de pers is het van groot belang om steeds eerlijk en actief te communiceren.

READY? SET. GO!


20 I) OMWONENDEN VAN HET KANTOORGEBOUW Belang voor All Set: Omwonenden kunnen klagen over geluidsoverlast, te veel verkeer, weinig parkeerplaats enzovoort. Maar doordat wij ons gevestigd hebben in het Postpalace op de Korenmarkt, hebben we weinig woonhuizen naast ons gebouw staan. Indien er toch problemen mogen zijn, dan trachten wij dat op een beleefde en professionele manier op te lossen. Wij willen immers niemand last bezorgen. Transparantie is belangrijk binnen ons bedrijf. Op die manier kan je al veel problemen uitsluiten.

j) MEDEWERKERS Belang voor All Set: De motivatie van de medewerkers is enorm belangrijk. Wij willen dat onze medewerkers zich goed voelen

in hun vel en met plezier naar het werk komen. Het werk mag niet aanvoelen als een verplichting, maar eerder als een passie. De passie om mensen te helpen moet bij onze medewerkers zeker aanwezig zijn. Enkel met gemotiveerde mensen kunnen wij de identiteit van het bedrijf waarborgen. Bovendien kan onze dienst pas slagen als elke medewerker daar ook wil naar streven.

Om de medewerkers gemotiveerd te houden, is het belangrijk om hun voldoende te belonen voor hun werk. Daaronder vallen personeelsetentjes, een avondje uit met de collega’s, een doos pralines, een opslagpremie, enzovoort.


21 11. CONCURRENTEN UITZENDBUREAUS GENT

UITZENDWEBSITES

UITZENDKRANTEN

PERSONAL COACHES GENT

HR BEDRIJVEN GENT

Accent Financial Forces

www.konvert.be

Koopjeskrant

YourCoach

HR connect

Accent Industry Services

www.verainterim.be

Vacature

Accent Select Services

www.vivaldisinterim.be

Hudson

Adecco Automotive - Logistics

www.t-interim.be

Select HR

Adecco Medical & Science

www.vacature.be

Ago interim

www.jobat.be

HR Flux

ASAP.be Financial Forces Manpower Plus Uitzendkrachten Randstad Secretary Plus Management Support Start People- Creyf’s Horeca & Events Start People – Creyf’s Industry Start People – Creyf’s Office t-interim Gent Temp Team Gent Unique Finance Unique Office ADMB HR Services

READY? SET. GO!


22 12. ONDERHANDELPARTIJEN

Met de bedrijven zullen we het meeste moeten onderhandelen, omdat we hen moeten overtuigen om bij ons klant te worden. Zonder bedrijven kunnen we het andere klantensegment, de afgestudeerden, geen sollicitaties bieden. Eerst hebben we dus voldoende bedrijven nodig die klant willen worden, vooraleer het bedrijf van start kan gaan. Daarnaast zijn ook de afgestudeerden belangrijke onderhandelpartijen. We moeten hen ook overhalen om klant bij ons te worden. Verder vallen ouders, scholen, omwonenden, de Stad Gent ook onder deze categorie. ONDERWERPEN AANTEKENINGEN Doel 1. wat wil je zeker bereiken? (minimale doel) 2. wat zou je graag willen bereiken? (maximale doel)

Aanbod

3. wat verwacht je dat de ander wil bereiken? 4. wat heb je in de aanbieding?

ANDERE PARTIJ: DE KLANTEN 1. Onze klanten voorzien van een job 2. Onze klanten voorzien van een job binnen een periode van 1 à 2 maand tijd 3. Verkrijgen van een job 4. Een job gelinkt aan de aard van het diploma

5. wat denk je dat de ander in de aan- 5. Financiële vergoeding bieding heeft? 6. wat heb jij en wat heeft de ander 6. Wij bieden jobs aan dat je kunt ruilen? Relatie

7. wat is de achtergrond van de relatie 7. We screenen onze klanten en die je hebt met de tegenpartij? bieden een job aan 8. heeft de relatie impact op de onder- 8. handelingen? 9. moet de relatie impact hebben op 9. de onderhandelingen?

ANDERE PARTIJ: DE BEDRIJVEN 1. We voorzien de bedrijven van een nieuwe werknemer 2. De bedrijven voorzien van een nieuwe werknemer binnen een periode van 1 à 2 maand. 3. Een nieuwe werknemer aanwerven 4. Wij bieden mensen aan die aan de hand van hun diploma voldoen aan uw jobfunctie 5. Een beroep voor onze klanten 6. Wij voorzien in de potentiële werknemers, hiervoor krijgen wij een vergoeding van de bedrijven 7. We luisteren naar wat de bedrijven opzoek zijn en proberen die behoefte in te vullen 8. 9.


23

ONDERWERPEN AANTEKENINGEN Resultaat 10. welk resultaat verwachten anderen van deze onderhandelingen? 11. wat denk je dat belangrijk is voor de ander? Gevolgen 12. wat zijn voor jou de gevolgen van de uitkomst?

Alternatieven

13. wat zijn de gevolgen voor de ander? 14. welke alternatieven heb je als je niet tot een overeenkomst kunt komen? 15. welke alternatieven heeft de tegenpartij? 16. Hoe erg is het als je niet tot overeenstemming komt?

Uitkomst

17. welke mogelijk uitkomsten zijn er?

ANDERE PARTIJ: DE KLANTEN 10. Binnen een bepaalde periode een job krijgen 11. Een job verwerven en hem behouden 12. Positieve reclame/WOM als we de klant kunnen voorzien van de gewenste job 13. Werkzekerheid

ANDERE PARTIJ: DE BEDRIJVEN 10. Een nieuwe werknemer

14. We hadden ons voorgenomen om niet met alternatieven te werken omdat we zullen blijven zoeken tot we de gepaste job gevonden hebben! 15.

14. Wij werken niet met alternatieven, we blijven zoeken tot dat we de geschikte kandidaat gevonden hebben

11. Dat hun jobfunctie ingevuld wordt 12. Positieve WOM creĂŤren

13. De jobfunctie is ingevuld

15. Wij werken niet met alternatieven, we blijven zoeken tot dat we de geschikte kandidaat gevonden hebben 16. We streven naar maximale behoeft- 16. Wij werken niet met alternatieven, ebevrediging, dus we zouden het zeer we blijven zoeken tot dat we de gesserieus nemen moesten we niet kunchikte kandidaat gevonden hebben nen voldoen in wat we aanbieden 17. Je hebt de job of je hebt hem niet 17. Een eventuele nieuwe werknemer. Indien dit niet het geval is blijven we verder zoeken

READY? SET. GO!


24

15. FINANCIERING

13. DE MARKT uitzendbureaus

bedrijven die zelf duidelijk rekruteren (HR) trainingen en opleidingen - personal coaches - personal branding

- â‚Ź30 per student/jaar - 6% op het loon van het eerste jaar, betaald door de werkgever. Moeten we kandidaten zoeken met zeldzame vaardigheden, dan vragen we een hogere commissie. Voor zowel de bedrijven als de afgestudeerden stellen wij een contract op waarin deze financiering duidelijk wordt gemaakt.

14. WAT MAAKT ONS UNIEK?

onze unique selling proposition: wij bieden een totaal pakket en als uitzendbureau richten wij ons specifiek op pas afgestudeerden.

Ons startkapitaal hebben we verzameld door een deel te lenen bij de bank. Eenmaal onze dienst goed draait, kunnen we de bank beetje bij beetje terugbetalen.


25 16. AANBOD

All Set biedt een totaalpakket aan voor afgestudeerden die op zoek zijn naar werk. Doordat wij de klant door en door leren kennen en hen helpen hen te ontwikkelen en ontplooien, vinden wij voor hen de job die perfect aansluit bij hun identiteit, wensen, interesses en talenten. Wij zorgen voor trainingen om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen, wij zorgen voor persoonlijkheidstesten en op basis daarvan maken wij een profiel aan. Wij geven tips en tricks om een geslaagde sollicitatiegesprek te leren voeren daarbij denkend aan voorbereiding, voorkomen, taalgebruik, … All Set biedt bedrijven gedreven sollicitanten aan die perfect aansluiten bij de openstaande functie en bij de bedrijfsidentiteit.

16.1 AANKOOP

16.2 LOGISTIEK

- een pand - twee firmawagens - bureaus, lampen, kasten, zetel - pc’s - netwerksysteem voor klantenbestanden, zoals bijvoorbeeld Acces - internetverbinding - telefoonverbinding - plakkaat met het logo voor op de voorgevel van het gebouw - stickers met het logo voor op auto’s van medewerkers - materiaal voor de trainingen - flyers/affiches laten drukken

- plaats kantoor: Post Plaza Korenmarkt Gent - internetverbinding - telefoonverbinding - adressenlijst bedrijven - telefoonlijst bedrijven - telefoonlijst afgestudeerden - adressenlijst afgestudeerden - lijst met scholen en richtingen

READY? SET. GO!


26 16.3 PRODUCTIE - intakegesprekken met de pas afgestudeerden

- trainingen voor de pas afgestudeerden o Hoe stel ik een goed cv op? Tips&Tricks o Hoe solliciteer ik? We oefenen de sollicitatie met de pas afgestudeerde.Welke vragen mogen ze verwachten, hoe bereiden ze zich voor? o Hoe leer ik mij onderscheiden? We kijken samen naar de talenten van de pas afgestudeerden o Personal branding, hoe maak ik van mezelf een merk. Hoe zet ik mij in de markt? o Digitale voetafdruk, hoe maak je efficÍnt gebruik van LinkedIn en andere sociale media kanalen? o Powerdressing: overtuigend overkomen door je mooi te kleden o ‌ - verkoopgesprekken met de bedrijven - relaties onderhouden met onze klanten (bedrijven en pas afgestudeerden)


27

DIGITALE MEDIA READY? SET. GO!


28 17. OPERATIONELE UITWERKING

Al onze uitwerkingen vormen een consistent geheel en passen bij onze identiteit. Er wordt steeds naar de verschillende uitwerkingen verwezen, dezelfde huisstijl wordt strategisch toegepast, het filmpje wordt bij elk online platform gepromoot via link, QR-code of Layar en alles wat we doen, doen we in naam van onze visie.

14.1 STAPPENPLAN OPERATIONELE UITWERKINGEN Kantoorruimte huren in Post Plaza

>

Inrichten

>

Website aanmaken

Social media kanalen opzetten (Twitter, Facbeook, Instagram en YouTube)

Digital storytelling: filmpje maken uitbouwen)

>

>

>

>

Verkoopsgesprekken aangaan met de bedrijven (klantenbestand

Gesprekken aangaan met de universiteiten >

Opening All Set >


29

Reclame maken (via flyers en affiches), filmpje verspreiden en communiceren over sociale media

>

Lezingen op de universiteiten geven

Pas afgestudeerden komen naar All Set

Klantenbestand aanvullen

>

>

Pas afgestudeerden worden aangetrokken

>

Intakegesprekken met de studenten

>

Zorgen voor de perfecte match tussen bedrijven en pas afgestudeerden

READY? SET. GO!


30

17.1 WEBSITE Op de website staan alle gegevens die nuttig zijn voor de klanten, suspecten en prospecten. Er is een knop voorzien voorzij die een job zoeken en voor de bedrijven die sollicitanten zoeken. Om ons bedrijf te personaliseren is er ook een knop ‘wie zijn wij’ aanwezig, waarop de medewerkers van All Set worden afgebeeld. Daarnaast is er nog een tabblad ‘Share your story’ op de website te vinden. Daarop kunnen afgestudeerden die klant zijn of willen worden bij All Set hun weg die ze hebben afgelegd tonen. We brengen alles in kaart vanaf het moment waarop ze afgestudeerd zijn tot hun eerste job d.m.v. foto’s en reacties. Tot slot is ons filmpje ook te zien op de website.

Op de startpagina werken we met zes knoppen in de vorm van bollen waarop men kan klikken. De bollen en de blauwe kleur liggen in lijn met onze huisstijl. We bieden een knop aan voor zij die werk zoeken en voor bedrijven die werk aanbieden. Ook voorzien wij een knop met uitleg over wat wij doen, wie wij zijn en hoe je ons kunt bereiken. De laatste knop is de ‘Share your story’ knop. Met onze Share your story-actie sporen we onze beide doelgroepen aan om hun verhaal te vertellen via onze sociale media kanalen of op onze website, zodat anderen geïnspireerd kunnen worden. Daarnaast is het ook mogelijk om je in te loggen op onze site.


31

READY? SET. GO!


32

Op het tabblad ‘contact’ vind je ons adres, een algemeen telefoonnummer en de telefoonnummers en emailadressen van elke medewerkster. Op elke pagina vermelden we de social mediakanalen, dus deze staan hier niet opnieuw bij.

Op het tabblad ‘ons team’ zie je een fotootje van de medewerkers. Als je op de foto klikt, ontdek je wat hun taken zijn binnen de werking van All Set.

Door zich in te loggen op onze site kan men zijn verhaal vertellen in ons tablad ‘Share your story’. Ook de verhalen die op onze sociale mediakanalen worden gepost komen in dit tabblad terecht.

Het tabblad ‘ik bied werk aan’ is gericht naar de bedrijven met openstaande jobs. Op het tabblad kunnen ze lezen wat ze moeten doen om bij ons klant te worden.

Het tabblad ‘ik zoek werk’ is gericht op de afgestudeerden. Hier kunnen ze vacatures vinden per sector.

Bij het tabblad ‘onze werking’ geven we uitleg over wat we zijn, welke trainingen je bij ons kunt verwachten en tips and tricks om je cv en motivatiebrief goed op te stellen. Daarnaast vind je er ook hulplijnen om een geslaagd sollicitatiegesprek te voeren.


33

17.2 SOCIAL MEDIASTRATEGIE Aangezien sociale media enorm aan belang toenemen, spelen wij met ons bedrijf hier uiteraard ook op in. Wij zullen op alle sociale mediaplatformen aanwezig zijn, namelijk Instagram, Youtube, Facebook en Twitter. Op die platforms gebruiken we telkens dezelfde huisstijl en promoten we de hashtag #AllsetGent. De klanten, suspecten en prospecten kunnen in contact komen met deze kanalen via lezingen op school, via de flyers/ afiches en via The Box campagne (voor bedrijven). Via deze sociale media kanalen sporen we de afgestudeerden aan om de weg die ze doorlopen van pas afgestudeerd naar werknemer dankzij All Set in kaart te brengen via foto’s, reacties op onze online platforms. Ook bedrijven kunnen hun verhaal daarop plaatsen, bijvoorbeeld de aanwerving van een nieuwe collega enzovoort. Daarbij sporen we hen aan om onze hashtag #AllsetGent te gebruiken.

READY? SET. GO!


34

a) INSTAGRAM

Op Instragram worden foto’s geplaatst die te maken hebben met All Set in de brede zin van het woord. We promoten hierbij ook de hashtag #AllsetGent. Op Instagram wordt ook verwezen naar onze website en andere sociale mediakanalen. Daarbovenop wordt er een teaser van het filmpje op onze Instagramaccount geplaatst om de suspecten en prospecten te trigeren. Instagram is het laatste jaar enorm populair geworden, het is dan ook een leuke en creatieve manier om All Set bekend te maken onder de mensen. Zoals ze dan ook zeggen, één beeld zegt meer dan duizend woorden. Onze Share your story campagne wordt hier ook gecommuniceerd.


35 b) FACEBOOK Onze Share your story campagne wordt hierop gepromoot, zodat klanten, prospecten, suspecten allerlei foto’s en reacties kunnen plaatsen. Ook wij posten uiteraard reacties en foto’s. Het filmpje wordt erop geplaatst en de hashtag #AllsetGent wordt gepromoot.

READY? SET. GO!


36


37

READY? SET. GO!


38 c) TWITTER Hier wordt ook onze Share your storycampagne gepromoot. Het filmpje mag op dit kanaal zeker niet ontbreken en ook de hashtag #AllsetGent wordt hier gepromoot.


39 d) YOUTUBE

YouTube gebruiken we om ons filmpje te publiceren en zoveel mogelijk views te krijgen.

READY? SET. GO!


40 e) SHARE YOUR STORY

Volg het Binnen All Set geloven wij verhaal van in de kracht van de sociale Thomas de media. Deze kanalen zijn een goede Jonghe bron om in dialoog te treden met onze klanten. Wij willen verder gaan dan enkel het eenzijdig communiceren van informatie. Daarom vragen we aan onze prospecten en klanten om met ons via de verschillende social media kanalen in dialoog te gaan. We sporen ze aan om hun verhalen rond All Set te delen. Maar het gaat verder dan onze klanten alleen. Ook binnen ons bedrijf zijn wij actief op de sociale media. Onze medewerkers delen graag hun verhalen. Al deze verhalen worden gebundeld in ‘Share your story’ op onze website. Iedereen die communiceert over All Set gebruikt de hashtag #AllsetGent op zowel Facebook, Instagram en Twitter. Zo kan je onder andere de verhalen volgen van de pas afgestudeerden. Zij vertellen over hun weg van afgestudeerde tot werknemer. Iedereen kan samen zijn ervaringen wisselen.


41

READY? SET. GO!


42


43 f) FLYER/AFFICHE Op de flyer zal er een QR-code en Layar staan die leiden naar het filmpje op Youtube en naar de andere sociale mediakanalen. Met icoontjes wordt duidelijk gemaakt dat wij aanwezig zijn op de verschillende sociale mediakanalen. De foto op de affiche is een teaser, die de doelgroep moet aansporen ons op te zoeken op onze sociale media kanalen of de Layar uit te proberen. Want je ziet een blije jongen in kostuum, maar waarom is hij zo blij? Die vraag zou de doelgroep zich moeten stellen en daardoor moeten ze geprikkeld worden om het fijne ervan te weten.

READY? SET. GO!


44 g) DIGITAL STORYFILMPJE

Binnen All Set hebben wij twee klanten: de afgestudeerden en de bedrijven. In één filmpje is het moeilijk om beide doelgroepen volledig te bereiken. Daarom hebben we ervoor gekozen om een verkoopsfilm te maken specifiek gericht op afgestudeerden. Doorheen het verhaal in het filmpje wordt ook duidelijk dat bedrijven ook onze klanten zijn.

7 elementen 1. Standpunt: doel en doelgroep Doel: duidelijk maken wie All Set is. Wat we doen. Onze doelgroep triggeren en te aanzetten om gebruik te maken van onze dienst. Doelgroep: afgestudeerden (jongeren met een diploma) op zoek naar een job. 2. Dramatische vraag zal Thomas de perfecte job bij het perfecte bedrijf vinden? 3. Emotionele component de kijker kan zich identificeren met Thomas, hij is een typisch voorbeeld van een afgestudeerde jongere zonder werk. Het verhaal past binnen de leefwereld van de student. 4. Een stem toevoegen achteraf wordt er aan het filmpje een stem toegevoegd (van Céline) die de slogan en de naam van het bedrijf op het einde van het filmpje in de verf zet. 5. Geluid (muziek) toevoegen bepaalt de atmosfeer en het ritme. Opgelet copyright: blijf onder de 60 seconden per nummer. 6. Kort (van stof) zijn: max 3 minuten Kernmomenten: - Thomas komt binnen bij All Set voor een intakegesprek. - Thomas wordt gebombardeerd tot de perfecte sollicitant die iedere bedrijf wil aannemen. - Thomas solliciteert bij het communicatiebureau DVN. Hij maakt een vreugdesprong, hij is aangenomen. 7. Gevariëerd ritme pauzes toevoegen, ritme versnellen en vertragen (via stem of muziek) Attributen Laptop, aangepaste kledij, contract, balpen, scheerapparaat, aangepaste kledij, smartphone, sigaretten, oortjes (muziek).


45 Acteurs - Céline De Waele als medewerker All Set: netjes gekleed - Gaëlle Schelstraete als medewerker communicatiebureau DVN waar Thomas aangenomen wordt. - Jo Baguet als Thomas De Jonghe, eerst slonzig gekleed. Daarna is hij deftig gekleed: hemd, vest, nette baard. Script Scene 1 Thomas de Jonghe loopt door het park en luistert muziek, hij kiest een plekje uit om rustig een sigaret te roken. Plots wordt Thomas opgepikt. Scene 2 Thomas komt terecht op een stoel aan het bureau van een van de medewerksters van All Set (Céline). Thomas kijkt verwonderd en weet niet waar hij is. Een intake gesprek gaat van start, Céline stelt vragen aan Thomas en Thomas beantwoordt deze. Scene 3 Thomas wordt omgetoverd tot de perfecte sollicitant. Zijn haar lig nu veel beter. Zijn versleten T-shirt wordt vervangen door een stijlvol hemd. Vervolgens gaat daar nog een blazer, vest overheen en wordt zijn nogal slonzige baard bijgewerkt. Dit alles speelt zich af op een trap, Thomas verandert per trede een beetje en staat dus iedere keer een beetje hoger. Scene 4 Thomas heeft het proces doorlopen en komt aan bij DVN, het bedrijf waar wij Thomas aan gematcht hebben. Hij heeft een sollicitatiegesprek met een medewerkster van DVN (Gaëlle). Hij is aangenomen, tekent het contract en bedankt de medewerkster. Scene 5 Thomas staat voor het gebouw van DVN en maakt een vreugdesprong om aan te tonen dat hij heel ge lukkig is met zijn nieuwe job. Scene 6 Thomas gaat terug naar het plekje waar hij zat voor hij door All Set opgepikt werd. Hij post op de Face bookpagina van All Set dat hij hen dankbaar is voor zijn nieuwe job. Het filmpje wordt afgesloten met de slogan en het logo van All Set, een stem (Céline) zet deze in de verf. De social media waar All Set op actief is worden voorgesteld met een icoon.

READY? SET. GO!


46


47 Storyboard

Scène 1 Thomas de Jonge, een gewone jongen van 23 jaar loopt door het park. Hij is afgestudeerd en zoekt werk. Hij heeft net weer een sollicitatiegesprek achter de rug maar heeft de job niet gekregen. Wat voor shot is het? Wat is er te zien? Wide shot Thomas loopt door het park. Hij luistert muziek. Wide shot Hij zoekt een plekje uit om even te gaan zitten. Medium shot Hij neemt een sigaret uit zijn broekzak en stopt ze in zijn mond. Hij neemt een aanste ker en steekt zijn sigaret aan. Close shot Thomas trekt aan zijn sigaret. Er verschijnt tekst naast hem: ‘Thomas, 23 jaar, bache lor in communicatiemanagement, master in communicatiewetenschappen, werk loos’.

READY? SET. GO!


48 Scène 2 Thomas de Jonge is bij All set hij heeft een gesprek met Céline, een medewerkster van All Set. Wat voor shot is het? Wat is er te zien? Medium shot Thomas wordt opgepikt door “All Set”. Hij zag dit niet aankomen en wordt in alle ver wondering meegesleurd. Medium shot Thomas wordt op een stoel geplaats aan een tafel bij All Set. Hij kijkt verbaasd rond omdat hij niet weet waar hij is. Medium shot De medewerkster van All Set (Céline) verwelkomt Thomas. Ze zitten nu beiden aan tafel. Ze reikt hem de hand. Close shot Thomas en Céline schudden de hand. Medium shot Céline opent haar laptop. Medium shot Céline stelt een vraag aan Thomas. Naast haar verschijnt de tekst: Céline De Waele, medewerkster All Set. Medium shot Thomas antwoord op de vraag van Céline. Medium shot Céline stelt opnieuw een vraag aan Thomas. Medium shot Thomas beantwoord de vraag. Medium shot Céline geeft uitleg, Thomas knikt. Medium shot Thomas neemt zijn smartphone Close shot Op de smartphone zien we wat Thomas op Facebook post over All Set


49

READY? SET. GO!


50 Scène 3 Thomas de Jonge veranderdt van een gewone, nogal slordige jongen in de perfecte sollicitant. Wat voor shot is het? Wat is er te zien? Wide shot Thomas stapt in zijn slordige T-shirt de trap op. Medium shot Thomas heeft nu plots een hemd aan. Medium shot Over het hemd komt een blazer. Jo stapt steeds hoger. Close shot We zien een versneld beeld waarbij een hand een scheerapparaat vastheeft en de baard van Thomas bijtrimt.


51 Scène 4 Thomas heeft het proces doorlopen en komt aan bij DVN, het bedrijf waar wij Thomas aan gematcht heb ben. Hij heeft een sollicitatiegesprek met een medewerkster van DVN (Gaëlle). Wat voor shot is het? Wat is er te zien? Wide medium shot We zien Gaëlle (medewerkster van DVN, het bedrijf waar Thomas nu gaat sollici teren) ze zit aan een tafel met haar laptop. Het beeld verschuift naar boven, Gaëlle gaat staan, Thomas wandelt naar haar toe en ze schudden elkaar de hand. Vervol gens gaan ze zitten. Medium close shot Gaëlle geeft uitleg en stelt een vraag aan Thomas. Naast haar verschijnt de tekst: Gaëlle Schelstraete, medewerkster DVN. Medium shot Thomas antwoord enthousiast op de vraag. Medium close shot Gaëlle schuift over de tafel het contract en een stylo naar Thomas door. Close shot Thomas ondertekent het contract. Medium close shot Thomas schuift het contract terug door Gaëlle. Medium wide shot Gaëlle en Thomas schudden elkaar de hand, Thomas is aangenomen. Hij staat op en wandelt weg.

READY? SET. GO!


52 Scène 5 Thomas staat voor het gebouw van DVN en maakt een vreugdesprong om aan te tonen dat hij heel geluk kig is met zijn nieuwe job. Wat voor shot is het? Wat is er te zien? Wide shot Thomas komt buiten bij DVN, hij stapt de trap af (het beeld wordt wat ingezoomd op Thomas) en maakt een vreugdesprongetje. Hij wandelt het beeld uit.


53 Scène 6 Thomas gaat terug naar het plekje waar hij zat voor hij door All Set opgepikt werd. Wat voor shot is het? Wat is er te zien? Wide shot We zien Thomas terug door het park lopen Wide shot Hij wandelt verder en gaat naar het zelfde plekje als in het begin en gaat zitten. Close shot Op de smartphone van Thomas zien we wat hij op de facebookpagina van All Set post. Hij bedankt All Set voor zijn nieuwe job bij DVN. Wide shot Thomas zit nog steeds op die plek, op dit beeld verschijnt nu het logo van All Set, daarboven de slogan “Ready? Set. Go! En onderaan icoontjes van de sociale mediakanalen waarop je All Set kan volgen. Je hoort een stem (Céline) die zegt: “All Set, de perfecte match tussen afgestudeerden en bedrijven. Volg ons op Insta gram, Facebook, YouTube en Twitter. Ready? Set.Go! All Set!”

READY? SET. GO!


54 h) PERSOONLIJKE COMMUNICATIE We werken met het principe van The box. Een principe dat in meerdere bedrijven vandaag de dag wordt toegepast. The Box kan letterlijk opgevat worden als een box waar verscheidene zaken in zitten die met ons bedrijf te maken hebben, die ons bedrijf als het ware voorstellen. Bijvoorbeeld foto’s van klanten, beschrijvingen, het logo, enzovoort. Met die box gaan wij van bedrijf naar bedrijf om ons voor te stellen op een persoonlijke manier, om de bedrijven warm te maken om klant te worden bij All Set en om hen te overtuigen dat wij het human resources bedrijf zijn dat de geknipte kandidaten vindt voor hun vaca tures.

Bij The Box campagne vermelden we ook steeds onze website en sociale mediakanalen, zodat bedrijven daar extra informatie kunnen vinden en zich kunnen laten inspireren.


55

READY? SET. GO!


56

All Set Gent  

All Set is een interimkantoor voor studenten, en een HR-kantoor voor bedrijven. Wij zorgen voor de perfecte match. Ready? Set. Go!