Page 1

A csepel muvek T贸th Anik贸 Diplomamunka anal铆zisek, 2014


1


A CSEPEL MuVEK Regi gyarak uj elete Bevezetés

Konzervgyárból Vörös Csepel

Új technológiák megjelenése, háború, válság, államosítás, privatizáció, a piac változó igényei, a bányák kimerülése csak néhány, a régen virágzó iparterületek pusztulásának okai közül. Mára megszámlálhatatlan azoknak a gyáraknak a száma, amelyek értékes épületállományuk ellenére omladozó horrorfilm díszlettekké váltak. A városok terjeszkedése miatt a korábban külvárosi gyárterületek stratégiailag fontos pozícióba kerültek, (vagy mindig ott voltak) és mégis mindmáig sebhelyként tátongnak. Az elhagyatott iparterületek városba való integrációja napjaink egy fontos és nehéz kérdése. Fontos kérdés, mivel az értékes épületállomány folyamatosan romlik, környezete penetrálódik, önmaga hasznavehetetlen szimbóluma marad egy letűnt kornak, pedig „A Gyár” a helyi identitás és kultúra (olykor egyetlen) hordozója. Nehéz kérdés, mivel hatalmas beruházásról van szó, gyakran felosztott tulajdonjoggal, ellentétes érdekekkel, komplex városépítészeti, tervezési, szociológiai és gazdasági problémákkal.

A köznyelvben csak Csepel Művekként emlegetett Weiss Manfréd Acél- és Fémművek egy Lövölde téri konzervgyárként kezdte még 1882-ben, de az alapító Weiss Manfréd és a bátyja, Weiss Bertold hamar átálltak a sokkal jövedelmezőbb lőszergyártásra. Így az első világháború idejére a gyár az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb hadiipari üzemévé nőtte ki magát. 1892-ben egy üzemi robbanás miatt a pesti városvezetés biztonsági okokból az egész gyárat átzavarta az akkor még teljesen néptelen, vadregényes Csepel-szigetre. Az első világháborút követően az üzemnek profilt kellett váltania: lőszer helyett békebeli termékeket, háztartási gépeket, motorkerékpárokat gyártottak, nyugati autókat másoltak le (be is perelték miatta a gyárat), és természetesen ekkor indult el a Csepel biciklik máig tartó diadalútja is. Magyarország 1944-es német megszálláskor a Weiss Manfréd Művek irányítását a 25 évre az SS kapta meg, cserébe a Weiss család tagjait a munkatáborok helyett Svájcba és Portugáliába vitték a nem árja származásuk miatt. A háború után a kommunisták ezt a gyárat is államosították: a munkásmozgalmi dalokban is megénekelt Vörös Csepelnek kiemelt propagandaszerepet szántak a vas és acél országában. Ennek jegyében a Weiss Manfréd Művek 1950 és 56 között Rákosi Mátyás Vas- és Fémművekre lett átkeresztelve, a főkapu előtt pedig egészen a rendszerváltásig egy hatalmas Lenin szobor mutatta tenyerével a munkásoknak az ideológiailag helyes utat (a jól ismert történet szerint a 68-as áremeléskor ebbe a tenyérbe tettek a csepeli munkások zsíroskenyeret). Bár a Csepel Művek nyugati exportra is termelt, a sikeres évtizedek ellenére az erőltetett iparosítás és a szocialista tervgazdaság 80-as évekre teljesen kivéreztette a gyárat, amit végül a rendszerváltás végzett ki. Jelenleg egyetlen húzóágazat, a kerékpárgyártás virágzik, bár a telepen lévő cégek ma már csak a Távol-Keleten gyártot alkatrészeket szerelik össze.

A gyár olyan, mint egy város. Megközelítése, határvonala, útjai, vérkeringése, épületei, identitása, működési logikája van. Helyes építészeti beavatkozáshoz elsősorban városként kell vizsgálni, elemezni, majd utána lehet újat alkotni felújítással, bontással, vagy a revitalizálásához szükséges új épület „beinjektálásával”. Új funkciók is szükségesek az új élethez. Új funkció lehet a régihez hasonló kereskedelmi, vagy irodai, de lehet attól teljesen különböző kulturális, rekreációs, vagy oktatási is. Több létező példa mutatja, hogy az ipari területek képesek mindezek befogadására, sőt. Egyedi, megismételhetetlen szépségek tudnak születni általa, amelyek hatalmas kulturális, vagy kereskedelmi jelentőséggel bírnak. A képlet tehát „egyszerű”. Történelmi, urbanisztikai és építészeti elemzés, urbanisztikai tervezés, a megfelelő funkciók kiválasztása és beinjektálása, a közterek revitalizálása. Ez egy hatalmas, ös�szetett feladat, amelyhez segítséget nyújthatnak olyan meglévő és jól működő példák, sikertörténetek, kisebb csodák, mint az esseni Zollverein, vagy a pécsi Zsolnay gyár.

forrás: Index - Kultúr - Ahol betonba fagyott a kommunizmus, Szűcs Gyula 2013 képek forrása: bikemag.hu, Bódis Krisztián képei - szeretlekmagyarorszag.hu, wikipédia, csepel.hu, csepelinfo.hu, borító: budapest scenes, víztoronyblog


1892 az alapítás éve - középen: Weiss Manfréd

Madártávlatból 1950-es évek

Régen...

fent: ünnepi díszben az I. kapu - lent: Lenin szobor a bejáratnál, csepeli munkásélet, első magyar kerékpár


ĂŠs Ma...


2


CSEPEL MuVEK teruletelemzes Ferencváros

Ferencváros

Pesterzsébet

Ófalu Ófalu

Szabótelep

Pesterzsébet

Szabótelep

Csepel Csepel központ központ

Királymajor Királymajor Kertváros

Kertváros

Erdőalja

Erdőalja Csillagtelep RózsadombCsillagtelep

Rózsadomb

Királyerdő

Királyerdő

Terület Elhelyezkedése

Terület tulajdonlásának múltja és jelene

A mai Csepel Művek, Budapest egyik legnagyobb összefüggő ipari területe a Csepel-sziget északi csücskének nyugati oldalán helyezkedik el. Nyugatról, mintegy 2,5 kilóméteres szakaszon a Duna, keletről Csepel kerülete, északról pedig a Szabadkikötő és a Szigetcsúcs, Budapest legnagyobb zöldmezős területe határolja. Az elhelyezkedés és a városszerkezet tekintetében a CsM városközpont-közeli helyzetben van, olyan területi és funkcionális szempontból is kompakt területen, amely alátámasztja egy koherens Ferencváros marketingstratégia elkészítését, és jelzi a barnamező és a környező területek imázsának összehangolási igényét is, tekintettel az újjáélesztés céljára, azaz az ipari és más célú funkciók összehangolásával egy komplex gazdasági terület létrehozására. A CsM területnek csak a külső része érhető el jól közcélú közlekedéssel (városi közlekedésFerencváros sel és távolsági autóbuszokkal egyaránt), de belső közcélú közlekedéssel nem rendelkezik. A belső utak kiépítettsége és a közvilágítás Pesterzsébet Ófalu egyaránt hiányos. Szabótelep

Múlt

Csepel

forrás: Retina Projekt - Ajánlások központa felhagyott iparterületek újjáélesztéséhez Királymajor

Kertváros

Ófalu

Pesterzsébet Erdőalja

Szabótelep

- 1892-től 1948-ig a Weiss család, - az 1948-tól 1988-ig a Magyar Állam, azt követően is, hogy a szervezeti rendszerét illetően egységes gyár az 1960-as években 15 önálló vállalatot tömörítő Trösztté alakult, majd annak felbomlását követően 1983-tól a Tröszt irányítása alá tartozó vállalatokat és intézményeket minisztériumi felügyelet alatt működő, teljes jogú önálló vállalatokká alakították át, s ennek során 10 önálló, 3 közös és 2 kisvállalatot alapítottak. - Felszámolások és privatizáció: a terület szétaprózódása

Jelen

- 444 cég működik, ebből 373 cég, vagy magánszemély tulajdonosa a területnek. A fennmaradó cégek bérlői státuszban működnek a területen. - Önkormányzati tulajdon szinte csak az utakra, közterültekre korlátozódik, állami tulajdon pedig jelképes arányt képvisel. forrás: Docsné B. Zsuzsa prezentációja 2013. március


Ferencváros

Barnamezős vagy zöldmezős beruházás? A gazdasági beruházások során a zöldmezős beruházások gyakoribbak a rozsdaövezetek revitalizációjánál. Ennek elsődlegesen pénzügyi okai vannak, hiszen a zöldmezős beruházásoknál a törvényhozó szervek nem követelik meg a fejlesztőktől, hogy fizessenek a korábban okozott közvetlen környezeti, illetve közvetett gazdasági és társadalmi károkért. Sok esetben az érintett önkormányzat támogatást is nyújt a fejlesztéshez, vagy a kedvezőtlen körülmények megváltoztatásához. A háttérben az is megtalálható, hogy gyakran igen nagy területeket jelölnek ki zöldmezős beruházások számára, abban a hitben, hogy ez segíti a potenciális befektetőket, ezáltal a munkaerő-piacot, és növeli az adóbevételeket is. forrás: Retina Projekt - Ajánlások a felhagyott iparterületek újjáélesztéséhez

Ófalu

Pesterzsébet Szabótelep

Csepel központ

Királymajor

rületén

CsM területe cink

Kertváros Erdőalja

hulladék

Csillagtelep Rózsadomb

Szennyeződések Csepel Művek te-

Királyerdő

króm nikkel pakura VOCI TPH

Csepel Művek SWOT Analízise Erősségek

Lehetőségek

Gyengeségek

Veszélyek

- Jó területi elhelyezkedés, kedvező városszerkezeti helyzet - Kerületközponti helyzet - Jelentős igények kielégítésére is alkalmas nagy kiterjedés - Jó közlekedési kapcsolatok (HÉV közelsége, kikötő, vasút) - 2,5 km hosszú Dunapart - Eredetileg értékes építészeti arculat - Funkcióváltási lehetőségek a terület peremén és az alulhasznosított részeken - A környéken rendelkezésre álló munkaerő

- Kedvezőtlen tulajdoni szerkezet, elaprózottság, rendezetlen jogi helyzet - Belső összefogás és szervezettség elégtelen - Az eltérő, sőt ellentétes érdekeket egyeztetésének hiánya - A közhasználatú területek rendezetlen, leromlott állapota - A karbantartás, üzemeltetés hiánya - Területi és funkcionális keveredés - Helyenként leromlott fizikai környezet és épületállag - A terület jellegéből adódó környezetszennyezettség - Belső tömegközlekedés hiánya - A jövőkép kiforratlansága - Befektetési, fejlesztési szándékok és érdeklődés kevés - Önkormányzati tulajdonhiány a területen

- A Művekkel határos területen tervezett infrastruktúra-fejlesztések - A Sigetcsúcs fejlesztés pozitív hatásai - A dunai víziközlekedés-fejlesztések kedvező hatásainak kihasználása - Csepel Művek turisztikai, kultúrális értékei

- A funkcióváltási lehetőségek igény hiányában nem teljesülnek (az igényelt funkciók megépülnek máshol - A külső inrastruktúra-fejlesztések késnak, nem valósulnak meg - A gazdasági fellendülés késik, a válság meghosszabbodik, elmarad a munkahelyteremtés, fennmarad a tőkehiány - Nem rendeződik a barnamezők számára kedvezőtlen jogi környezet, nem lesz barnamezős politika - továbbra sem lesz barnamezős céltámogatés és pályázati rendszer, támogató adókedvezmény forrás: Retina Projekt 2012.


Olajkikötô utca

Kapisztrán János utca

Pöltenberg utca

Előd utca

Budafoki út

VI. kapu Budafoki út Budafoki út

Terelő utca

II.Rákóczi Ferenc út

Terelő utca

Gázművek

Nevelőotthon

Csőhegesztô utca

Szérűraktár utca

Kossuth Lajos utca

Templom utca

Acélcső utca

Iparvágány utca

Központi út

Posta

Koltói Anna u. Koltói Anna utca

I. kapu Színesfém utca

HÉV

ABC

Templom

Szent Imre tér

Terel

ő utc a

Fémforma-öntő utca

Csőh eges ztô

utca

Templom utca

Csőhegesztő utca

Színesfém utca Tanácsház utca

on

ti

út

Petz Ferenc u.

Iskola

Ön

zp

utc

a

Ön

de

utc

a

a ar sip

m

a le já

lo

a

utc

Dun

erő

utc

a

rő utc

a

a

a

Dé zs

utc

utc

Hőe

Gáz

tő be

utc

a

a

be

le

ABC

Karácsony Sándor utca

181.76

Dé li-

be

Du n

Dél i-

Dé li-

HÉV

As

utc

a

m ű

ű

erő

zta

utc

a

Tere

lő ut ca

utc

a

Kossuth Lajos utca

Bölcsőde

lejá

áz

z

fi té r

utc

ki Fe re

iskola

kö D éli

Betű

fi ut ca

ép

ár u

tc

utca

Pető

gy

a

Áruház tér

Petz Ferenc u.

z

Bajá

se ke rc Te

Va rr óg

Te

Orvosi rendelô

nc

a

utc

a

pg

éli

utca

D

Petôfi utca

III. kapu

Petô

rh

tc

a

Vasú

a

utc

ár

ru

kp

t so r

to

rk eré

II.Rákóczi H.É.V.

a Ke rt

a

Mo

II. kapu

utc

utc

zp

on

ti

Dé li

Dé z

út

sa

utc

a

Ferenc út

Óvoda

Duna

ke

rcse

utc

a

a

Szolgáltató ház

ss

utc

a

HÉV

utc utc

Óvoda

gy

ár

a

Ba ro

fi ut ca

utc

a

Petô

a ép

Posz

Bölcsőde

tógy

ár ut ca

z

Posztógyár

a

Va rr

óg

a

utc

utc

Víztorony

re Fe zi II.R

ák

óc

Po s

a

Kos

nc

Ta

gy ári

utc

ztó

nk

út

nm

z kö

Fa rö

su

ûh

th

ely

Óvoda

La jos

üz em

utc

üz em

ítô

ítő

ép

lep

zt

a utc

Ép

Ép

lg

Te

Ker es

út ti on zp Kö

Sa s

Fa rö

nk

utc

a

u.

Templom

utc

a

Fôvárosi Vízmûvek

Va rr

út

óg é

pg yá

r

Salak

Sportpálya

Sportpálya

sportpálya

Óvoda

Csepel Művek

Óvoda

a utc La jo

s

lg

su th

y

tL

ás

zló

utc

Re g

ge

lu

Zrí

ny

a

la

Tra n

felosztása

a

Szolgáltató ház

út

i ut ca

Mag

utc

Ko s

Sz en

Lőtér

tc

a

Hőerőmű

utc

a

sz

fo

rm áto

rg

Zrínyi Nyomda

ru

tca

Bá ny a

Re g

ge

utc

a

utc

a

lu

tc

a

ny

Ma g

területi

Csepel Művek területe

va r

Óvoda

S. Bo li

Ó

a

utc

Bölcsőde

Re g

ge

lu

tc

a

Sim

on

Bo li

va r

a

pa rk

vo d

Bé la

be

n

Kö lc

z

a

z

r

s co

ny tá

Orvosi

Ak

z

utc

a

u.

utc

utc

a

ig etv ári

pá n

He

Sz

iglig

Sz

Is

a

á

u. sz Vénu

g

eti

Erd

ős

or

u.

ng

eré

sz

utc

a

CSM fő feltáró útjai

utc

a

G

őz

Radnóti Miklós

utc

a

a

a utc

utc

ág ds

fa ác

Ak

a ab Sz

dsá

ba Sza

án

Bölcsőde

G

hn ik

ál

Te c

utc

s

om

utc us

fa ld Zö

utc

n

Cs illa g

be

óvoda

köz

G

Ka z

a

re

Bölcsőde

Rózsa

Általános iskola

bo

a

utc a

76 Vas 2.út Gere ben

utca Rév

Ge

Csepeli HÉV és megállói Csepeli gerincút

Va s

HÉV

se y

a

írfa

p

Ny

utc

a

a

Na

re

u.

a utc

utc

köz

Fővárosi Csatornázási Mûvek

Ge

utc

or

Bá ny a

Salak út

ôs

Va s

utc

a

Erd

CSM kapuk


3


CSEPEL MuVEK varosfejlesztes II. Központi út, mint a terület fő közlekedési útjára fűződő, lokális pontszerű fejlesztések (TERVEZÉSI TERÜLETEM) IV

I.

II.

A Csepel Művek „főútja” a Központi út minőségi megújítása mellett kialakítandó út menti parkokkal, térbővületekkel, városi terekkel élhetőbbé, barátságosabbá tehető, amely a terület túlépítettsége miatt a kevésbé értékes épületállomány bontásával érhető el. Az érintett területen számos értékes ipari épület, értékes csarnok található, amelyek felújításával, és új funkcióval való feltöltésével megőrizhető az egykori indusztriális arculat. Az út felújítása rövidtávú célkitűzés, azzal párhuzamosan egymástól független, önálló fejlesztések ugyancsak rövidtávon megindíthatók a Központi út mentén. A fejlesztési terület fontos szakasza a víztorony és térsége, amely középtávon a megújult Csepel Művek kereskedelmi központjává válhat.

III. Déli pólusterület, alapvetően Duna-parti fejlesztési lehetőségekre alapozva

III.

A rendelkezésre álló szabad területek, és a Duna közelsége révén ezen a területeken szabadidős / rekreációs funkciók megtelepítése, helyi lakosság számára elérhető Duna-parti sétány kialakítása, vízi sport lehetőségek fejlesztése javasolható közép, illetve hosszú távon a terület tulajdonjogi helyzetének rendezését, valamint az érintett területen szükséges kármentesítési beavatkozások elvégzését követően.

IV. Színesfém utcától északra fekvő

intenzív foglalkoztatási terü-

let fejlesztése

Javasolt fejlesztések területenként I. Főkapu környéke: bejárat és környezetének fejlesztése

A terület fejlesztésének célja rövidtávon, a bejárati zóna környezetének minőségi megújítása, elsősorban arculat és imázs javítás, a területre érkezők első benyomásának javítása céljából. Közép és hosszú távú cél: Városközponthoz jelenleg is intenzíven kapcsolódó terület városi kapcsolatainak további erősítése (pl.: kereskedelem, szolgáltatás, esetleg intézményi funkciók, illetve kulturális funkciók). A fejlesztések során az értékvédelmi szempontok figyelembevétele szükséges és indokolt, a rendelkezésre álló értékesebb csarnokok új funkcióval való megtöltése.

A terület mindkét esetben foglalkoztatási zónaként kerül fejlesztésre, a fővárosi fejlesztések középtávon történő megvalósítása esetén azonban ipari funkciók mellett / helyett sokkal inkább a kereskedelem, logisztika és irodafunkciók térnyerésével, természetesen illeszkedve az északról megnyíló terület és a híd másik oldalán található Szabadkikötő Intermodális Logisztikai Központ területén található tevékenységekkel.

forrás: Docsné B. Zsuzsa prezentációja 2013. március térképek forrásai: Docsné B. Zsuzsa prezentációja 2013. március ReTInA Jövőműhely Beszámoló a Csepel Művek Barnamező Érdekelti Csoportjának eredményeiről 2012. április Budapest XXI. kerület megbízásából készítette a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. a ReTInA projekt keretében


utc

a

Dé li-

be

be kö tő

utc

utc

Dé li-

Gáz

a

H

Csepel Művek fejlesztési változatok 3.) Pontszerű fejlesz-

fejlesztés (a bejárati

tések

földrajzi középpont-

zónaés a déli duna-

jára, mint fejlesztési

parti térségére,

területre építve)

mint pólusokra

F

Te

E

ke

rcse

utc

a

zp

on

ti

út

2.) kétpólusú

fejlesztés (a terület

Te

1.) súlyponti

ke rc se

utc a

M

építve

Salak út

5.) vonal menti

6.) fővárosi fejlesz-

fejlesztés a jelenlegi

fejlesztés a Duna

tésekre reagáló

központra építve

mentén

fejlesztési változat

? Salak út

4.) egypólusú

Fővárosi Csatornázási Mûvek

Rév

utca

Tere

lő ut ca

?

G

Gáz

utc

Rózsa

köz

a

H

F

Lágymányosi intermodiális csomópont

Budapesti központi szennyvíztisztító telep

Szigetcsúcs kérdéses fejlesztés 3-as villamos meg-

Rózsadomb szabadidő funkció

Gerin

cút

hosszabbítása

A Terület

fejlődését befolyásoló tervezett külső fejlesztések

Terel ő utc a

Szabadkikötő

Városközpont buszpályaudvar

Csepel Művek

Színes

fővárosi fejlesztések Csepel - Háros

?

kerületi fejlesztések

H

közös fejlesztések lő ut ca

?

Tere

G

utc

D

Rózsa

Dé li-

be

utc

a

Dé libe

köz

utc a

a

H

Mo

to

rk eré

utc a

kp

elő

Gáz

H

M0 szélesítése

ár

u


Olajkikötô utca

Kapisztrán János utca

Pöltenberg utca

Előd utca

Budafoki út

VI. kapu

Budafoki út

Csepel Művek átfogó fejlesztési terv

Budafoki út

Terelő utca

Csőgyár utca

Terelő utca

II.Rákóczi Ferenc út

H

Tervezési terület

Gázművek

Nevelőotthon

Csőhegesztô utca Templom utca

Szérűraktár utca

Kossuth Lajos utca

Hőerőmű Templom utca

Acélcső utca

H

Iparvágány utca

Posta

Weiss Manfréd örökség

Koltói Anna u.

Csőgyár utca

Koltói Anna utca

HÉV

I. kapu

Színesfém utca

Csepel Művek területe

Templom

Szent Imre tér

Terel

ő utc a

Fémforma-öntő utca

B

Központi út

Csőh eges ztô utca

Csőhegesztő utca

ABC

Színesfém utca Tanácsház utca

Műemlék

Iskola

Petz Ferenc u.

Csőgyár utca

zp

on

ti

út

C

H

A Ön

utc

a

Ön

HÉV

Csepeli HÉV és megállói

utc

a

Csepeli gerincút

a sip

ar

CsM teherforgalom

lo

m

a le járó

a

utc

Dun

erő

utc

utc

Hőe

a

As

utc

a

m ű

ű

erő

zta

utc

a

de

utc

a

a

be

be

le

181.76

Dé li-

be

H

CSM közösségi forgalom

HÉV

a Dé zs

a utc tő

Dél i-

Dé li-

Du n

ABC

Karácsony Sándor utca

utc

a

H

CSM főbejáratok Kossuth Lajos utca

Bölcsőde

lejá

a

II.Rákóczi H.É.V. iskola

D éli

z

Bajá

se

ép

gy

ár u

tc

Te

Betű

fi ut ca

Va rr óg

utca

Pető

ke rc Te

E

A Orvosi rendelô

a

Áruház tér

Petz Ferenc u.

a

utc

utc

z

utca

III. kapu

nc

D

áz

Petô

rh

D éli

CSM főbejáratok - főként teherszállítás

ki Fe re

a

Vasú t

a

utc

pg

ár

tc

kp

yá ru

rk eré

sor

to

fi té r

II. kapu Petôfi utca

a Ke rt

a

Mo

utc

utc

zp

on

ti

Dé li

Dé z

út

sa

utc

a

Duna

Ferenc út

Óvoda

B

Északi terület - rövidtávú (jelenlegi) fejlesztés: sport, kerékpár pályák, mászófal, korcsolya stb., zenei próbatermek, koncerttermek időszakos fesztiváloknak - hosszabb távon: irodák, logisztikai centrum, parkolóházak, városi, közösségi terek

C

Középső, belső terület - városi, közösségi terek, találkozópontok - kulturális épületek (kiállítóterek, koncerttermek) - szolgáltató épületek

D

Bejárati terület a III. kapunál - irodaházak - szolgáltatások (posta, bank, infopont, étterem, kávézó, kerékpárkölcsönző)

E

Átmeneti terület - jelenlegi prosperáló kisvállalkozások területe - piactér - szolgáltatások, éttermek, kávézók

F

Rekreációs terület (lakóövezet, irodapark) - rövidtávú fejlesztés: sportpályák kialakítása, tereprendezés a hosszútávó terveknek megfelelően (belső területek, dunapart - hosszútávú vízió:lakóövezet, rekreációs terület - irodapark, szolgáltatások Kikötőterület, vízi bejárat - yacht kikötő - szolgáltatások

ke

rcse

utc

a utc

HÉV

Szolgáltató ház

ss

utc

Óvoda

gy

a

Ba ro

fi ut ca

utc

a

Petô

a tc

Posz

a

ár ut ca

z

Posztógyár

utc

Va rr

Víztorony

Óvoda

re Fe zi II.R ák

óc

Po s

a

Kos su

nc

ri gy á

utc

ztó

nk

Ta

Fa rö

út

z

nm

ûh

th

ely

H

Bölcsőde

tógy

óg

a

jos

ép

utc

La

ítő

üz em

ár u

üz em

ítô

lep

zt

a utc

Ép

Ép

ép

Te

Ker es

út ti on zp Kö

lg

utc

a

a

Sa

s

Fa rö

nk

utc

a

u.

Templom

utc

a

Fôvárosi Vízmûvek

Bejárati terület az I. kapunál - intézményi funkciók: szakiskolák létesítése - irodaházak - szolgáltatások (posta, bank, infopont, kávézó stb.)

Va rr

út

óg ép gy

ár

Salak

Sportpálya

Sportpálya

sportpálya

D

Óvoda

utc jo

s

y

th

La

lg

utc

su

a

Ko s

Sz en

tL

ás

zló

utc

Szolgáltató ház

út

Re g

ge

lu

Zrí

ny

a

i ut ca

Lőtér

Mag

Óvoda

a

H

la

Tra n

tc

a

utc

a

sz

fo

rm áto

rg

Zrínyi Nyomda

ru

tca

Bá ny a

Re g

ge

utc

a

E

utc

a

lu

tc

a

sé tá

ny

Ma g

oli

va r

Óvoda

S. B

Ó

utc

Bölcsőde

Re g

ge

Sim on

Bo li

va r

a

rk

a

pa

vo d

ABC

re

be

y se

a

Kö lc

utc

Ny

z

utc

a

óvoda

g

z

s co

u.

Ak

bo

om

z

s

á

Orvosi Rendelő

utc a

u.

utc

ári

a

etv

utc

He

Sz

ig

a

iglig

eti

Erd

ős

or

u.

ng

G G

eré

sz

utc

a

utc

a

G

őz

Radnóti Miklós

fa

ác a

a utc

utc

g

sá ad

ab

utc

a

Ak

Sz

dsá

ba Sza

Vénu

sz

Bölcsőde

ny étá

s

té r

Bölcsőde

Is

n

án

Sz

hn

ál

Te c utc

n

g

be

G

ik

ld

us

fa

utc

Általános iskola

G

Ka z

a

re

illa

Ge

Cs

utca

Va s

Rév

a

utc a

76 Vas 2.út Gere be

n kö z

n

Bá ny a

írfa

a

a

utc

Ge

a

u.

utc

Na p

Va s Fővárosi Csatornázási Mûvek

a

or

tc

utc

a

utc

Salak út

Erd

ôs

lu

F

Bé la

H

Ipari tevékenységet megőrző területek


4


CSEPEL MuVEK zold teruletei És a zöld?

Pöltenberg utca

1

4

Színesfém utca

utc

sa

utc

a

HÉV

10

a

utc sa Dé z

II. kapu

Ferenc út II.Rákóczi H.É.V.

iskola

a

utca

Óvoda

HÉV

Áruház tér

Petz Ferenc u.

Petô

Betű

Pető

tc ár u

a

utc

fi ut ca

tu tc

Szolgáltató ház

a utc La th

utc Kao s ss

u.

La su th Ko s

út cz ák ó

Óvoda

Óvoda

ca ut

s

ca

lg

y

th

Fôvárosi Vízmûvek

utc

ás

zló

út

Szolgáltató ház

Re g

ge

utc a

Sz en tL

Zrí ca ut s jo La ut h os s

S

s

HÉV

u.

Bé la

Óvoda

tc

ca

a

Óvoda

ut

lg

y

utc

a

Füves területek Nagyobb fák, facsoportok

lu

ny i

sportpálya

Zrínyi Nyomda

Sa

Templom

a

su Lőtér

Sportpálya

La jo

ut

Ko s

k

Csepel Művek területe

Templom

nc

ztó Po s sportpálya

Fa rö n

Sportpálya

s

II.R

Sportpálya

Fôvárosi Vízmûvek

gy

k Sportpálya ut ca

Víztorony

Sa

iF ere

ár ik

ön

utc a

z kö

ca

ár ut ca

Óvoda

ely

ut

öz

k

Ta nm ûh

Va rr óg

ar ön

su

óc Bölcsőde

tógy

Posztógyár F

Tervezési terület

Szolgáltató ház

Ba ro

zi

fi ut ca Petô

ák

yá ru ép g

Posz

Fa r

HÉV

tu tca

Óvoda

II.R

tc

Fe Te re le nc p út utc a

sz

ztó

ca

jos

z kö ely ûh m Ta n

öz ár ik

Ke re

gy

ut

a

k

Po s

ön

a

Víztorony

Óvoda

jos

ép óg

Posztógyár

ár ut ca

A Csepel Művek történelmi központjának zöldjei

Bölcsőde

tógy

Fa r

utc

6

Petô

sz

ss

Bajá ki Fe re

Ke re

Posz

Va rr

6

évvel a bombatámadás előtt. forrás: Helytörténeti Gyűjtemény, Csepel

Orvosi rendelô

gy

a

Weiss Manfréd Acél és Fémművei Rt. 1940 március 1-ei térképének részlete 4

nc

ca

a

g utc yár a utc

utca

fi té r

Pető fi ut ca

sor

ut

D éli

ép

Betű

Petôfi utca

11

Orvosi rendelô

Áruház tér

utca

z

iskola

Vasú t

utc

a

ki Fe renc

Ke r

kö z D éli

z

kö z

D éli

rh á

Óvoda

lejá

Bajá

tu

tc

a

Dé z a

13 III. kapu

utc

a

ár

tc

Gé pg y

ru

12 Dé li

Bölcsőde

Petôfi utca

fi té r

Dun a

ca

Petô

sor

z

ut

sa

utc

a

Gé p

a

Vasú t

tc a gy á

ru

z

D éli

utc

Óvoda

II.Rákóczi H.É.V.

a tc tu

12 13 III. kapuII. kapu rh á

11

Dé li

ABC

Karácsony Sándor utca

lejá

10

Ke r

Dé zs a

Dun a

a

utc

a

8

utc

Te lep

le

fi ut ca

a

utca

Du n

Kossuth Lajos utca

Bölcsőde

HÉV

Kossuth Lajos utca

ut

sip As

6

Petz Ferenc u.

8

zt a

ABC

Karácsony Sándor utca

lo

utc

a

ar

a le já

Petz Ferenc u.

Ba ro

le

5

a

ca

a

utc

Ön

Dé z

9

de

Ferenc út

ti

6

zt

Du n

Kapisztrán János utca

Iskola

5

a

As

Ön

Du n

utc

út

ca

de

Szent Imre tér

út Kö

zp

zp

sip alo

Petz Ferenc u.

Tanácsház utca

ti on

Ön

on

ar

a le já

Koltói Anna utca

Templom

ABC

a

ut

Du n

HÉV

I. kapu Színesfém utca

pg

Templom Posta

ABC

Koltói Anna u.

Iskola

Ön

Koltói Anna utca

Tanácsház utca

4

9

Templom utca

HÉV

I. kapu

3

181.76

Templom utca

II.Rákóczi Ferenc út

Csőgyár utca

Posta

Templom utca

Központi út

Szérűraktár utca

Gázművek

Nevelőotthon

Koltói Anna u.

Acélcső utca

Fémforma-öntő utca

3

Acélcső utca

Iparvágány utca

2

Szérűraktár utca

Iparvágány utca

Csőhegesztô utca Csőhegesztő utca

Központi út

Fémforma-öntő utca

2

181.76

Nevelőotthon

Terelő utca

Kossuth Lajos utca

Budafoki út

A történelmi központra jellemző, hogy nincsenek füves területek, legfeljebb nagyobb fák, fasorok. A tervezési helyszínem az egyetlen nagy, összefüggő füves-fás zöld terület, amely jelenleg is létezik, de ez sem volt mindig így. Eredetileg ez a rész is teljesen be volt építve csarnokokkal, de a 1944-es bombatámadás után ezek nem, vagy csak részben lettek visszaállítva, míg végül 1969-ben a víztorony megépítésével végleg megpecsételődött a sorsuk.

Gázművek

Templom utca

Budafoki út

Csőhegesztô utca Csőhegesztő utca

erelő utca

II.Rákóczi Ferenc út

Csőgyár utca

VI. kapu

Szent Imre tér Kossuth Lajos utca

Olajkikötô utca

1

Terelő utca

Olajkikötô utca

Terelő utca

Előd utca

Budafoki út

Kapisztrán János utca

Pöltenberg utca

Előd utca

VI. kapu Budafoki út

Az iparterületekre jellemző, hogy viszonylag kevés zöld területtel rendelkeznek. A gyár olyan, mint egy történelmi város. A közepe nagyon sűrű, így is biztosítva a könnyű szállítást, kommunikációt, infrastruktúrát. Kifelé egyre lazább a szerkezete, majd ahol esetleg már lakó funkciók is épültek egyre gyakrabban fordulnak elő zöldek is.

HÉV


5


CSEPEL MuVEK bunkerei A csepeli bunkerek története Azok, akit ismerik és szeretik a Csepel Művek hangulatát általában az itt található csarnokok, kémények, hidak, darupályák szerelmesei. Azonban mindezek mellett létezik „megbújva” pár olyan építmény, amelyet észre sem veszünk, pedig a történelem egy szomorú szegletének meghatározó emlékei. A légitámadások elleni védekezések építkezései 1938-ban indultak meg Magyarországon. A Weiss Manfréd Acél- és Fémművek az egyik legmeghatórozóbb hadiüzeme volt az országnak, így kiemelt figyelmet érdemelt. Az itt épült 17 BGS (bomba, gáz és szilánk védelmet nyújtó) bunker több, mint 20 ezer munkást voltak képesek befogadni. Ezek közül eredetileg 6 épült tömegóvóhelynek (nagy bombabiztos bunker), 9 pedig vezetési pontnak (kis bombabiztos bunker). Minden vezetési pont egyben elsősegélyhelyként is szolgált (fekvőbetegeteket is el tudtak bennük helyezni), de mivel nem lehetett előre tudni, hogy a bombázások milyen ütemben/hosszban/intenzitással stb. jönnek majd, igyekeztek biztosra menni, hogy szükség esetén akár műtéteket is el tudjanak végezni még egy légitámadás alatt is, így építettek 2 komolyabb elsősegélyhelyet, fölbe süllyesztett „kórházbunkert” is.

A nehézbombázó kötelékek összesen 8 alkalommal támadták a Weiss Manfréd Műveket, ebből 4 volt komolyabb (egymillió pengő fölötti kárértékkel), de a legsúlyosabb támadás egyértelműen az 1944. július 27-i bombázás volt. 1944 július 27-e Csepel fekete napja. A gyárban helyreállíthatatlan károk keletkeztek, a harckocsigyártás a továbbiakban itt megszűnt. A Magyar Posztógyár teljesen kiégett, ezt az üzemet is helyreállíthatatlannak nyilvánították, a megmaradt gépeket leszerelték és kitelepítették a szigetről. A hidegháború idején a bunkerépítések, gyakorlatozások, és az állandó készenléti állapot folytatódtak, habár több támadás nem érte a gyárat. Jelenleg a ma is létező 16 bunker magánkézben van. A polgárvédelem ezeket a „2-es számú kocka” kivételével teljesen kiürítette, legfeljebb a korabeli gépészet maradt meg. A 2-es számú kocka azonban nagyon különleges. Máig eredeti állapotában, és minden elképzelhető berendezési tárgyával áll a Központi út és a Duna lejáró utca kereszteződésében, a tervezési területemen. források: Magyar Hírlap - Légiháború a Csepel-sziget ellen Budapestscenes - A WM világháborús elsősegélyhelye a korházbunker

„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály, annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát, az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg” Radnóti Miklós, 1944 Csepel 1944-es bombázása, légiifelvétel forrás: dunaiszigetek.blogspot.hu


Bombabisztos bunkerek a Csepel Művek területén napjainkban

1

2

3

4

5

6

7

8

2-es számú betonkocka 9

10

11

kórházbunker 12

14

15

16

földalatti bunker

TERVEZÉSI TERÜLET

13


Olajkikötô utca

Kapisztrán János utca

Pöltenberg utca

Előd utca

Budafoki út

VI. kapu Budafoki út Budafoki út

1

Csőgyár utca

II.Rákóczi Ferenc út

Terelő utca

Terelő utca

Gázművek

Nevelőotthon

Csőhegesztô utca

Szérűraktár utca

Posta

Koltói Anna u. Koltói Anna utca

HÉV

I. kapu

4

Templom

Szent Imre tér

3

Színesfém utca

Templom utca

Acélcső utca

Iparvágány utca

Központi út

Terel

ő utc a

Fémforma-öntő utca

Csőh eges ztô

2

Kossuth Lajos utca

Templom utca

utca

Csőhegesztő utca

ABC

Színesfém utca Tanácsház utca

on

ti

út

Petz Ferenc u.

Iskola

Ön

zp

lő ut ca

Ön

de

utc

5

a

a As

le

8

a

10

15

rh

tc

áz

Dé li

utc

a

z

11

utc

z

Bajá

ki Fe re

nc

a

iskola

D éli

Te

Orvosi rendelô

utca

D éli

pg

se

utc

a

14

ke rc

ru

a

gy

ár

utc

a

Te

Betű

fi ut ca

ép

utca

Pető

Va rr óg

Áruház tér

Petz Ferenc u.

13 III. kapu

a

ár utc

II.Rákóczi H.É.V.

utc Ke rt

kp

11

12

to

rk eré

a

Dé z

út ti on zp Kö

Mo

lejá

sa

utc

a

II. kapu

Bölcsőde

Óvoda

Duna

Ferenc út

utc

ABC

Karácsony Sándor utca

fi té r

a

a

Petôfi utca

utc

Du n

Petô

a

utc

be

181.76

sor

be

Dé li-

be

Vasú t

utc tő

Dél i-

Dé li-

Dé zs

9

a

a

HÉV

a

rő utc

Kossuth Lajos utca

ar lo

Hőe

Gáz

6

sip

m

a le já

a

utc

Dun

erő

utc

utc

a

m ű

ű

erő

zta

utc

a

Tere

utc

a

7

BGS bunkerek elhelyezkedése

ke

rcse

utc

a

a

Posz

Tervezési terület

utc

a utc

Szolgáltató ház

ss

HÉV

tógy

utc a

ár ut ca

z

Posztógyár

Víztorony

út nc re Fe zi óc II.R

ák

a

Kos su

ûh nm Ta

kö z utc

Po sz tó

nk

gy ári

Fa rö

Hőerőmű

th

ely

Óvoda

La

Va rr óg

16

Bölcsőde

jos

ép

utc

a

utc

Óvoda

gy

a

Ba ro

fi ut ca

utc

a

Petô

a tc

üz em

ár u

üz em

ítô

ítő

ép

lep

zt

a utc

Ép

Ép

lg

Te

Ker es

út ti on zp Kö

Sa

s

Fa rö

nk

utc

a

u.

Csepel Művek területe

Templom

utc

a

Fôvárosi Vízmûvek

út

Va rr óg

ép gy á

r

Salak

Sportpálya

Sportpálya

sportpálya

Óvoda

HÉV

Óvoda

a utc jo

s

y

th

La

lg

a

su ás

zló

Szolgáltató ház

út

utc

Re g

ge

lu

Zrí

ny

a

i ut ca

Mag

Tra n

Csepeli HÉV és megállói

utc

Ko s

Sz en tL

Lőtér

Bé la

Csepeli gerincút

tc

a

utc

sz

a

fo

rm áto

rg

Zrínyi Nyomda

ru

tca

Bá ny a

Re g

ge

utc

a

CsM főútvonal

utc

a

lu

tc

a

ny

Ma g

S. Bo liv ar

Óvoda

Ó

utc

Bölcsőde

Re g

ge

lu

tc

a

CSM főbejáratok

Sim

on

Bo

liv ar

a

rk

a

pa

vo d

u.

a

y se

a

Kö lc

utc

CSM BGS bunker

utc

utc

g

n

illa

be

a

Bölcsőde óvoda

z

os

u.

c ká

Orvosi Rendelő

áz

ny tá

s

om G

pá n

utc

He

Sz

iglig

eti

Erd

ős

or

u.

ng

eré

sz

utc

a

utc

a

A

utc

a

ári

Is

a

utc

a

G

őz

Radnóti Miklós

fa

ác a

a utc

utc

g

sá ad

ab

utc

a

Ak

Sz

Sza

ba

g dsá

Vénu

sz

Bölcsőde

etv

Ka zá nh

a

re

Cs

Ge

ig

Te c

ál

u.

G

Sz

Zö ld

us

fa

utc

Általános iskola

bo

a

utc a

r

z

ik

n

hn

be

76 Vas 2.út Gere ben köz

utca

írfa

p

Ny

utc a

a

Na

re

Va s

Rév

utc

utc

or

Ge

utc

a

Bá ny a

Salak út

ôs

Va s

köz

ABC

Erd

Fővárosi Csatornázási Mûvek

Rózsa

Bé la

CSM BGS földalatti bunker


6


CSEPEL MuVEK civil kezdemenyezesek Csepel egy igazán jó hely Csepel Művek, Csepel bicikli, Csepeli HÉV, vörös Csepel, lakótelep és gyárkémények. Interaktív turistabusz, városi séta, digitális trip, interaktív színház, beton oázis és munkásfeles. Előbbiek a régi iparváros-részről elsőre eszünkbe jutó szavak, utóbbiak pedig azok a civill kezdeményezések, amelyeket hazánk művészei és történelem rajongói alkottak a 2013-as évben, a PLACCC Fesztiválon, és a Budapestscene kirándulásain.Mindkét projekt megdöbbentően kreatív, friss és izgalmas.

PLACC Csepel FESZTIVÁL A 2013-as PLACC FESZTIVÁL keretein belül iPadek és a Volt egyszer egy Csepel Művek alkalmazás segítségével lehetett bejárni a CSM területét, mintegy digitális időutazáson, vagy egy hatalmas nyitott múzeumban. Szerveztek buszos színháztúrát Promenád címmel, az ARTUS és a STEREOAKT színházi produkciós műhely szervezésében, ahol a Csepeli Munkásotthontól induló busz utasaiból “sorsturistákat” csináltak, akiket a színészek térben és időben kalauzoltak végig a “valóságdíszletekben”. Rejtett víziók címmel kiállítás nyílt a Csepeli Csőgyár egykori Vezérigazgatósági épületében. A kiállítást megelőző fél évben a kurátorok beszélgetések és további programok keretében dolgozták fel a koncepciót érintő kérdéseket. A projektben meghívott előadóként Kürti Emese művészettörténész, Gagyi Ágnes társadalomtudós és Szemerey Samu építész, urbanista vett részt, a Csepel Művek területén pedig Zémann István, a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa tartott vezetést. Valamint megrendezésre került egy nyitott urbanisztikai workshop is, amelyet a PLACC Csepel Fesztivál tanulságaira alapozva indítottak.

források: http://urbanplayer.hu/kult/ csepel-placcc-fesztival/#. UwE_ofl5P4s http://promenadprojekt.hu/ http://mno.hu/grund/ tablagepen-zug-a-csepelmuvek-hangja-1164540


A Budapestscene és a Bunkertúra (Szűcs Gyula élménybeszámolója) Egy várostúra akkor jó, ha olyan helyeket mutat be, ahová halandó ember csak úgy nem sétálhat be az utcáról, a túravezetőn pedig látszik, hogy nem Wikipédia-bejegyzésekből szerezte a tudását, hanem komoly kutatómunka áll a háta mögött. A történelemrajongó idegenvezető, Somogyi Levente és a BudapestScenes bunkertúrája évek óta ilyen, de most már a 9-es légókocka helyett a 2-es számú, egykori törzsparancsnoki óvóhelyen nézhetjük meg, milyenek voltak a csepeli munkások mindennapjai az 1944-es bombázások és a hidegháborús atompara idején. Az átköltözéssel mindenki jól járt. Míg a zenekari próbáktól hangos 9-es bunkerben a BudapestScenes csak egy 50 négyzetméteres helyen tudta bemutatni az óvóhelyek nyomasztó világát, a víztorony melletti 2-es bunkerben már 200 négyzetméteres lett a hasznos terület, és a tematika is kibővülhetett.

A 2-es számú betonkocka és az időutazás A csepeli 2-es számú légoltalmi betonkocka 1943-ra készült el. 1,8 méteres falvastagságával és az utólag megerősített födémszerkezetével kibírta a szövetséges erők Liberator bombázóinak támadását, egy-egy bombázás alatt 400 ember életét megmentve ezzel, a hidegháborús évtizedek rettegett atomcsapása ellen viszont már nem tudott volna védelmet nyújtani. Ettől függetlenül persze évtizedeken át tele volt az épület gázálarcokkal, sugárzásmérőkkel, fekete telefonokkal és szocialista propagandaanyaggal, mert a 70-es évektől ez lett a Csepel Művek Polgári Védelmi szervezetének törzsparancsnoki óvóhelye. Kiemelt fontossága miatt a 2-es bunkert az üzemi naplók tanulsága szerint egészen 1996-ig rendszeresen karban tartották, így ma az urbanisták, a háborúőrültek és a Fallout-rajongók legnagyobb örömére időkapszulaként őrizte meg a 40-es évek és a szocializmus évtizedeinek jellegzetes dizájn- és tárgykultúráját. Akármennyire is alaposan dokumentált egy kutatómunka, és bármennyire is érdekes a XX. századi háborúkat testközelből túlélő dédnagypapák visszaemlékezése, semmi sem adja vissza jobban az adott korszak hangulatát, mint egy „Támadás ideje alatt a falhoz támaszkodni tilos és életveszélyes”-felirat vagy egy kötszercsomag, amire azt írták: „Felemelt ötéves tervvel a békéért”. A túraszervezőnk természetesen tisztában volt ezzel, ezért jó érzékkel mindig akkor dobta be az interaktív játékokat, amikor épp lankadt volna a figyelem. A látogatók így maguk is kipróbálhatták, milyen nyomasztó érzés vaksötétben bebotorkálni egy óvóhely mélyére, miután felnyílt a masszív, „Támadás alatt csukva tartandó” feliratú vasajtó. Külön játszószobákban lehetett ráfeküdni a hordágyra, megtekerni a légoltalmi szirénát és légszűrő berendezést, vagy épp gázálarcban és Az SZKP XX. kongresszusa című kötet mellett tárolt, német rohamsisakban fotózgatni a haverokat. források: http://index.hu/kultur/2013/07/07/csepelbunker/ képek: budapest scenes

Kint...


Bent...


7


Csepel Muvek tervezesi helyszin A tervezési helyszínem a Csepel Művek súlypontjában, a Központi út és a Duna lejáró utca kereszteződésében található. A gyár főbejáratához képest a terület Délre helyezkedik el, a HÉV Szent Imre téri megállójától az I. -es kapun átmenve, a Színesfém utcán a Központi úti kereszteződésnél balra kanyarodva juthatunk el ide a legegyszerűbben gyalogosan, vagy autóval. Hétköznapokon viszonylag gyakran jár a 179-es busz is, a Szent Imre tér és a Közvágóhíd között, amelynek van egy megállója a Duna utcánál, a tervezési területem mellett. A helyszínt Északról a Duna lejáró utca határolja, amely neve ellenére ma már nem átjárható a Duna irányába, H mivel a Hőerőmű attól teljesen elzárja. A Központi út a CSM legnagyobb feltáró útja. Itt egyszerre kell számolni köz és teherforgalommal.

1. Városfejlesztési terv alapján. 2. Fő feltáró út mentén, 179-es busz megállójánál, súlyponti helyzet. 3. Egyedüli nagyfás összefüggő zöld terület. 4. Már meglévő turisztikai funkció, 2-es bunker. (élménycsomag) 5. Már meglévő köztér funkció, BMX pálya. (élménycsomag) 6. Sűrű Csepel Művek szövet itt nyitottabb. 7. Ikonikus CSM víztorony, mint obeliszk jelöli a helyszínt. 8. Történelmi kerékpár gyár közelsége. 9. Közepes méretű csarnok kisebb program befogadására. VI. kapu 10. Valamikori postavonat megfordulóhelye.

Olajkikötô utca

Előd utca

Budafoki út

Budafoki út

Terelő utca

Csőgyár utca

Terelő utca

II.Rákóczi Ferenc út

Budafoki út

Kapisztrán János utca

10 ok miért itt?

Pöltenberg utca

Elhelyezkedés - Megközelítés

Gázművek

Nevelőotthon

Csőhegesztô utca

Szérűraktár utca

Kossuth Lajos utca

Templom utca

Acélcső utca

H

Iparvágány utca

Fémforma-öntő utca

Posta

Koltói Anna u.

Csőgyár utca

Koltói Anna utca

HÉV

I. kapu

Színesfém utca

Templom

Szent Imre tér

Tere

lő ut ca

Cső

hege

B

Központi út

sztô

utca

Templom utca

Csőhegesztő utca

ABC

Színesfém utca Tanácsház utca

?

Iskola

utc

Tere

Olajkikötô utca

lő ut ca

Ön

Budafoki út

ut

Budafoki út

sip lo zt a

Terelő utca

Terelő utca

utc

le

H

Karácsony Sándor utca

HÉV

ABC

kö z

kö ely

Karácsony Sándor utca

sportpálya D

fi té r

sor

rh

áz

z

Petô

a

Sportpálya

a utc

utc a su

II. kapu a

a

utc

utc

ár

ár

Ferenc út

nc Fôvárosi Vízmûvek

Vasú t

ép

kp

gy

út

Ferenc út

lejár ó

gy

ca

II.Rákóczi H.É.V.

a utc Ke rt

Köz

Sportpálya

ut

Sa

s

u.

Templom

A

Petôfi utca

a utc a

út

Dé zs

utc

a

ár

utc

a

pon

ti

Dé li

óg

or ke

Va rr

k Sala

Mot

k

C

CSM főbejáratok

Bölcsőde

Óvoda

Duna

Fa rö n

B megállói Csepeli HÉV és

CSM közösségi forgalom

th

H

iF ere

ca

Ko s

z

a

út

le

ut

Víztorony

II.R

H

k

HÉV cz

ön

ár ut ca ABC

Ta nm ûh

Fa r

Óvoda

La jos

a utc

a

181.76

utca

öz

Weiss Manfréd örökség

CsM teherforgalom

Bölcsőde

tógy

ik

Petô

a ar sip zta lo As

ró g

be

Csepel Művek területe

Csepeli gerincút

Szolgáltató ház

ák ó

a

Posz

ár

utc

HÉV

Óvoda

gy

ötő

a

ztó

öt

Dél i-

bek

bek

Dél i-

Dél i-

Posztógyár Du n

Po s

őu tc

a

ca

Va r

Hőe

H

ut

utc

a tc ár u ép

gy

a utc ű m

a le járó

a

a

Hőe

utc

Dun

utc

a

üz em

tu tc

fi ut ca

ca ut

utc

ítô

ss

Ke re

sz

Ép

üz em

ítő

Ép

ut

m ű

ép

ca

lg

Kossuth Lajos utca

II.Rákóczi H.É.V. fi té r

a

út ti on zp Kö

Hőe

Áruház tér

HÉV

lep utc

utc

Te

de

A

a

lő ut ca Tere

utc

a

Ön

Gáz

utca

Petz Ferenc u.

ti

Ön

utc

a

?

Betű

zp

on

a

Orvosi rendelô

iskola

A

Dé zs

C

tc

H

se

ár u

Templom

ABC

Pető fi ut ca

gy

Műemlék

Koltói Anna utca

Iskola

D éli

ép

út

ró g

Hőerőmű

Tanácsház utca

Te ke rc

Va r

Óvoda

Petz Ferenc u.

Színesfém utca

Bajá ki

Te ke rc

?E

I. kapu

nc

Gé p

ca

se lő

utc a

z

ut

HÉV

Csőgyár utca

D éli

utca

III. kapu

Petô

z

tc ár u

D

Színesfém utca

Koltói Anna u.

Csőgyár utca

rh á

gy

a

Posta

sor

a

utc

Vasú t

ár

Bölcsőde

lejá

Fere

kp

Dun a

Acélcső utca

Iparvágány utca

ca

a utc

Ke rt

sa Szérűraktár utca

a

to

rk eré

H

II. kapu

ut

utc

Dé z

Fémforma-öntő utca

út zp on

ti

Dé li

Központi út

utca eges ztô

Terelő

utca

Csőh

B

Kossuth Lajos utca

Csőhegesztő utca

Szent Imre tér

a

Mo

Tervezési terület

Gázművek

Nevelőotthon

Csőhegesztô utca

H

F

II.Rákóczi Ferenc út

utc a 181.76

ötő

Ba ro

a

ek

Templom utca

utc

a

-b

Kossuth Lajos utca

ötő

Templom utca

Dé li

ötő

ek

-b ek

-b

Dé li

Dé li

Du n

Petôfi utca

utc

a

a

Csőgyár utca

zu tc

Dé zs a

HÉV

ar

a le járó

m

a

As

a utc erő mű

utc

VI. kapu

Du n

ű

H

m ű

a

ca

a utc

erő

utc

Budafoki út

Hő erő

de

Kapisztrán János utca

Pöltenberg utca

Előd utca

Ön

a

?

Petz Ferenc u.

Csőgyár utca

zp

on

ti

út

C

H

A

Orvosi rendelô


Tervezési helyszín bemutatása

VI.

A terület északnyugati szegletében egy műanyagipari cég áll, amelynek épülete a 80-as évek mondjuk úgy „eklektikus” stílusában épült. Az épülethez tartozik a terület irányába egy kert és egy pár fős parkoló, mindkettő kihasználatlan. Javasolnám a kerítés elbontását, és a kert „optikai összekötését” a térrel.

V. A terület belső részén három fontos épület áll. A Csepel Művek egyik jelképe a víztorony a CSM logóval, egy romos állapotban lévő kisebb csarnok, és az ennek támaszkodó 2-es számú BGS bunker. Mindhármat a koncepcióm fontos részeként megtartanám.

I. VI.

IV.

IV.

A III. pontban említett elbontás álltal előtérbe kerülhet a Csepel Művek egyik nagyon értékes történelmi épülete, egy fogas (shed tetős) ipari csarnok, és egy lombárd bazilika jellegű homlokzatos csarnok. Jelenleg ezekben gépgyártás folyik.

V. III.


I.

A terület északi részén történelmi ipari épületek komplexuma található. Ezek nagyon szép téglaépületek, amelyek egymás „hegyén-hátán” összeépülve alkotják a Duna lejáró utca vonalát. Közülük némelyik üresen áll, a Központi út sarkán pedig egy csővezeték építő Kft. üzemel. Az épülethalmok között kialakul egy térbővület, amelynek nagyon izgalmas hangulata van. A tervemben szeretnék erre a területre is használati javaslatot adni.

II.

II.

A Központi út túloldalán a CSM valamikori kaszinója áll. Itt jelenleg egy anyagvizsgáló és minőségellenőrző cég működik.

III. tervezési helyszín bontások tervezési terület környezete fontos homlokzatok BGS bunkerek földalatti BGS bunkerek földfeletti gépészeti csövek hídja

A telek keleti és déli részén terül el a CSM régi-új kerékpárgyára, a SWINNCSEPEL. Ez az üzem is egymásra halmozott épületekből áll, amelyek között van egy, a Központi út felett is átívelő régi darupálya, amelyből szinte kinő egy régóta használaton kívül helyezett raktár. Ez a raktár állagában romos, környezetromboló épület, amely agresszív módon eltakarja előlünk a tér legszebb épületét. Ezért elbontásra javaslom.


8


Csepel Muvek szabalyozasi terv Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatából b)Az M-K1 jelű építési övezet egyedi előírásai: i.A 65 % felett már beépített telkeken további, beépítési % -ot növelő építést engedélyezni nem szabad. ii.Épület visszabontás esetén a lebontott épület(rész) által elfoglalt telekterület 50 % -án épület(rész) visszaépíthető akkor is, ha ez még mindig meghaladja a legfeljebb 65 % -ot, kivéve, ha a telken védett épület(ek) van(nak). Utóbbi esetben a beépítettség legfeljebb a kialakult mértékű lehet. iii.Az utcai homlokzatokon – legalább jelzés értékkel (pillérek, nyíláskeretek, párkányok) – homlokzatburkoló tégla alkalmazása kötelező, a meglévő felújítandó. c)MK-1 építési övezet zöldfelületekre vonatkozó előírásai: i.Új beépítés esetén, 45 % -os beépítésig, új épület építésével együtt legalább 20 % -os mértékű zöldfelület alakítandó ki. ii.45 – 65 % beépítettség esetén, a telkeken legalább 15 % zöldfelület biztosítandó. iii.65 - 75 % beépítettség esetén, a telkeken legalább 10 % zöldfelület biztosítandó. iv.75 - 85 % beépítettség esetén, a telkeken legalább 5 % zöldfelület biztosítandó. v.85 % beépítettség felett, a zöldfelület a telekhatár menti fasor, ill. parkoló terület fásítására korlátozódhat.

d)MK-1 építési övezetben 1997. augusztus hó 1. én már meglévő – kialakult – állapot esetére vonatkozó engedmények: i.Oldalhatáron álló beépítés engedélyezhető, meglévő épületek bővítése esetén, a tűzvédelmi előírások, és e rendelet előírásai megtartásával. ii.Oldalhatáron álló új beépítés nem engedélyezhető. iii.A beépítettség meghaladhatja a 65 %-t, az a kialakult állapotnak megfelelő lehet. iv.Épület visszabontás esetén a lebontott épület(rész) által elfoglalt telek terület 50 %- án épület(rész) a visszaépíthető akkor is, ha ez még mindig meghaladja a 65 %-ot, kivéve, ha a telken védett épület(ek) van(nak). Utóbbi esetben a beépítettség legfeljebb a kialakult mértékű lehet. (11) Épületek építészeti megjelenése: (a) A hullámműanyag, hullámpala, nyers alumínium falfelületként nem alkalmazható épületeken. (b) Az M-K1 jelű övezetben az utcai homlokzatokon - legalább jelzés értékkel (pillérek, nyíláskeretek, párkányok) - homlokzatburkoló tégla alkalmazása kötelező. (12) Építészetileg védett épületekre vonatkozó előírások: (b) Felújítási, átalakítási munkáknál az eredeti építészeti részletek megtartandók ill. helyreállítandók vagy pótlandók. A téglahomlokzatok bevakolása tilos. A homlokzatok festésére, felújítására építési engedélyt kell kérni, melyhez a színmintát mellékelni kell.

Analysis booklet for thesis