Pierwszy Tyski Zin Fotograficzny 2021

Page 1

t y s k i e

t o w a r z y s t w o

f o t o g r a f i c z n e

2021 T Y S K I

ZIN F O T O G R A F I C Z N Y


Wydawca: Tyskie Towarzystwo Fotograficzne ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy Projekt: Atelier Idel Agnieszka Seidel-Kożuch Korekta: Magdalena Borucka Druk: Diaxer - PrintHouse - Drukarnia Cyfrowa Wydanie pierwsze. Tychy 2022 Publikacja bezpłatna, nie jest przeznaczona do sprzedaży. Wersja elektroniczna dostępna jest bezpłatnie na ttf.tychy.pl ISBN 978-83-945635-1-6 Wszelkie prawa zastrzeżone. Całość ani żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, ani przetwarzana w sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny ani jakikolwiek inny, nie może być wykorzystana w innej publikacji ani włączona do baz danych bez wcześniejszego wyrażenia pisemnej zgody przez wydawcę. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Tychy, w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych


2021

Rok oczekiwań i niepewności, zdominowany przez

kolejne fale koronawirusa. Przez pandemię w pierw-

szych miesiącach 2021 roku spotykaliśmy się jedynie on-line, coraz bardziej mając dość takich ograniczeń. Gdy tylko pod koniec maja poluzowano obostrze-

nia, zorganizowaliśmy warsztaty „na żywo” z Rafa-

łem Klimkiewiczem - naszym honorowym członkiem, w Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Tak rozpoczął

się cykl warsztatów fotograficznych, który mogliśmy zrealizować dzięki dotacji z miasta Tychy, w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych. Z drobną nutą oba-

wy, czy spotkania twarzą w twarz nie będą musiały zamienić się w zdalną aktywność. Na szczęcie nie musiały.

Karola Nienartowicza. W SDK Tęcza wybieraliśmy zdję-

cia do fotoreportaży, wraz z Tomaszem Jodłowskim - honorowym członkiem naszego stowarzyszenia. Ar-

chitektka Anna Pilawska-Sita i Michał Sita (fotograf i kurator) z Poznania opowiadali nam o metodach

prezentacji zdjęć, w tym o realizowanych przez nich wystawach i książkach. Podczas praktycznych warsz-

tatów przygotowaliśmy makiety różnych wystaw, bazując na tych samych fotografiach, pochodzących

z okresu międzywojennego - przyjemnie pracowało

się nie mając żadnych ograniczeń budżetowych. Cykl wydarzeń zamknęły warsztaty i pokaz zdjęć Sławoja

Dubiela, który w Muzeum Miejskim w Tychach uczył

jak wykonać reprodukcje negatywów za pomocą lustrzanki.

Podczas kolejnych spotkań w MCK-u wgłębialiśmy się

Poza tym przez cały rok każdy z TTF-owiczów po pro-

Zakrzewskim), poznaliśmy twórczość Kamila Mysz-

ne zdjęcia zapełniły strony zina, podsumowującego

w tajniki cyjanotypii (z Iwoną Germanek i Dariuszem kowskiego i Krzysztofa Szlapy oraz górską fotografię

stu – częściej lub rzadziej – fotografował, a wybraminiony rok.

<- zdjęcia: Magdalena Emka Borucka, Grzegorz Krzysztofik i Marcin Zimnal


Jacek Boczar


„Dzień przed wernisażem w Muzeum Ziemi Rawickiej”


Magdalena Emka Borucka


Powstawanie muralu Ryśka Riedla w Tychach przy ul. Filaretów 14 na ścianie budynku, w którym mieszkał artysta. Autorami ceramiczno-malarskiego muralu są Marta Piróg i Marek Grela, tworzący duet artystyczny „Czary-Mury”. Tychy, sierpień – wrzesień 2021.


Piotr Fankidejski


Zdjęcia z moich ulubionych miast pogrążonych niestety w kolejnych falach pandemii. Pierwsze zdjęcie to młode dziewczyny, pracownice korporacji, pijące własną kawę przy stoliku zamkniętej kawiarni po to, aby poczuć namiastkę normalności, na drugim - samotnie spieszący się na zajęcia student na pustej poznańskiej ulicy. Kolejne cztery zdjęcia to multikulturowy Berlin, już bardziej radosny i beztroski, tętniący życiem, ale nie tak jak zwykle pełen mieszkańców i turystów. Ostatnie trzy zdjęcia to nadmorski chorwacki Zadar, wśród nich rowerowy globtroter samotnie przemierzający Europę na dwóch kółkach, śpiący przy murach kościoła, aby unikać kontaktów międzyludzkich w hostelach. Spokojny chillout w jednej z bram, wystarczyły dwa krzesła, stolik i druga osoba do rozmowy, aby poczuć radość z obcowania człowieka z człowiekiem. Kolekcję zamyka miejski czyściciel, który od wielu lat co noc przemierza swoim trójkołowym rowerem zadarskie ulice dbając o ładny wygląd miasta.


Dominik Gajda


Mijamy... a każdy tak samotnie... już nas nie ma a ten szum wyżej to wiatr on tak będzie jeszcze wieczność wiał

Halina Poświatowska


Tomasz Jodłowski

„Night Match”Rafał Klimkiewicz „Dziś Charon ubiera się na biało” W Szpitalach Covidowych służby medyczne niczym mityczny Charon przewożą ludzi ze świata żywych do świata umarłych. Tymi samymi drzwiami wjeżdżają nowi pacjenci i wywożone są ciała tych, którym się nie udało.Ewelina Kosma


Spośród wszystkich ulicznych protestów i demonstracji, jakie dokumentowałam w ciągu ostatnich lat Marsz Równości jest najbardziej pozytywny, kolorowy i roztańczony. Prezentowane fotografie powstały podczas V Marszu Równości w Katowicach, 11 września 2021 r.


Grzegorz Krzysztofik


„Projekt Śląsk Taneczny” / Katowice / Dasha Babyn


Wojciech LasakAltea Leszczyńska


„Królewna Śnieżka”


Urszula Lisińska


Panorama miasta Tychy od strony północnej, ul. Tulipanów (dzielnica Czułów). Północna część miasta w ostatnich latach dynamicznie zmienia się w dzielnicę domków jednorodzinnych i bloków mieszkalnych. Tychy rozwijają się. Znikają pola uprawne z obrzeży. Pojawia się problem z zagęszczeniem miasta i smogiem.


Izabella PacekJanusz PanejkoBartłomiej Rokstein


Malowanie światłem jest bardzo ciekawą techniką fotograficzną. Pozwala dodać nutkę bajkowości do zwyczajnych kadrów. I jest przy tym świetna zabawa!


Agnieszka Seidel-Kożuch


Cykl zdjęć: „Leć, jedź, siedź”. Zdjęcia wykonane w 2021 na lotnisku Oslo-Gardermoen. Zdjęcia wyróżnione na Tychy Press Photo 2022, w kategorii najlepszy fotoreportaż.


Piotr Witkowski


„Natura”


Marcin Zimnal


Zdjęcia z Parku Śląskiego w Chorzowie, będące częścią wieloletniego projektu dokumentalnego o miejscu nazywanym Śląskim Central Parkiem.


Tomasz Ziobro


Fotografie z projektu długoterminowego ukazujące hałdę przy KWK Lędziny.


fot.: Grzegorz Krzysztofik

ttf.tychy.pl